Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Arbetsrapport
   • Centrum för forskning om samhällsrisker: Rapport
   • Centrum för klimat och säkerhet, Rapport
   • CERUT, arbetsrapporter
   • Cerut, forskningsrapporter
   • FoU-rapport
   • IKU-rapport (Upphörd 2009-12-31)
   • KAPET: Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift
   • Karlstad University Studies
   • Kulturvetenskapliga skriftserien
   • Människan, konsten och kunskapen
   • Politiska och historiska studier
   • Rättsvetenskapliga studier vid Karlstads universitet
   • Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt
   • Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
   • Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning: utgiven av Universitetspedagogiska enheten vid Karlstads universitet
   • Working Papers in Mathematics Education
  • Och
   Ämne / kurs
   • -
   • Akutsjukvård, ambulanssjukvård, yrkesexamen, specialistsjuksköterska*
   • Akutsjukvård, intensivvård, yrkesexamen, specialistsjuksköterska*
   • Akutsjukvård, operationssjukvård, yrkesexamen, specialistsjuksköterska*
   • Akutsjukvård, yrkesexamen, specialistsjuksköterska (Upphörd 2010-04-29)
   • Arbetsvetenskap
   • Arbetsvetenskap - Magisteruppsats
   • Arkivkunskap
   • Biologi
   • Biomedicin (Upphörd 2009-07-20)
   • Biomedicinsk laboratorievetenskap*
   • Biomedicinskt analytiker, yrkesexamen, högskoleingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Biomedicinsk vetenskap*
   • Byggteknik
   • Byggteknik, yrkesexamen, högskoleingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Collegeår
   • Dans
   • Datateknik, yrkesexamen, högskoleingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Datavetenskap
   • Distriktssköterska, yrkesexamen, specialistsjuksköterska
   • Drama
   • Ekofilosofi
   • Ekonomisk historia
   • Elektro- och datorteknik, yrkesexamen, högskoleingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Elektroteknik
   • Elektroteknik, yrkesexamen, högskoleingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Energi- och installationsteknik, yrkesexamen, högskoleingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Energi- och miljöteknik, yrkesexamen, högskoleingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Energiteknik (Upphörd 2009-07-20)
   • Engelska
   • Etnologi (Upphörd 2009-07-21)
   • European perspectives on social inclusion, magisterprogram med ämnesbredd (Upphörd 2009-07-21)
   • Examensarbete för kandidatexamen i mät- och kartteknik
   • Farmaci
   • Filmvetenskap
   • Folkhälsovetenskap
   • Franska (Upphörd 2009-07-20)
   • Fysik
   • Företagsekonomi
   • Genusvetenskap
   • Geografi
   • Geografiska Informationssystem, yrkesexamen, högskoleingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Geomatik
   • Geovetenskap, ersätts med naturgeografi (Upphörd 2009-07-20)
   • Historia
   • Hälsofrämjande arbete, folkhälsoarbete ..., magisterprogram med ämnesbredd (Upphörd 2009-07-20)
   • Hälso- och sjukvårdsadministration
   • Hälsopedagogik
   • Högskoleingengörsexamen i lantmäteriteknik och GIT
   • Idéhistoria (Upphörd 2012-12-31)
   • Idrottsvetenskap
   • Industriell ekonomi, yrkesexamen, civilingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Industriell projektledning, magisterprogram med ämnesbredd (Upphörd 2009-07-20)
   • Informatik
   • Informationsteknologi, yrkesexamen, civilingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Innovationsteknik och design, yrkesexamen, högskoleingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Interkultur
   • Kemi
   • Kemiteknik
   • Kemiteknik, yrkesexamen, civilingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Kemiteknik, yrkesexamen, högskoleingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Kinesiska
   • Klinisk medicin
   • Konst och bildgestaltning
   • Konst och bildvetenskap (Upphörd 2012-12-31)
   • Kulturgeografi
   • Kulturstudier
   • Kulturvetenskap (Upphörd 2009-07-20)
   • Litteraturvetenskap
   • Lokalhistoria
   • Lärarprogrammet - Matematik, yrkesexamen
   • Lärarprogrammet - Media och IKT, yrkesexamen
   • Lärarprogrammet - Musik, yrkesexamen
   • Lärarprogrammet - Naturvetenskap och teknik, yrkesexamen
   • Lärarprogrammet - Pedagogik, yrkesexamen
   • Lärarprogrammet - Samhällsvetenskap, yrkesexamen
   • Lärarprogrammet - Specialpedagogik, yrkesexamen (Upphörd 2013-06-30)
   • Lärarprogrammet - Språk, yrkesexamen
   • Lärarprogrammet - Yrkeslärare, yrkesexamen
   • Maskin- och materialteknik
   • Maskinteknik, yrkesexamen, högskoleingenjör (Upphörd 2009-07-21)
   • Matematik
   • Materialteknik
   • Materialteknik, yrkesexamen, civilingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Medicinsk vetenskap
   • Medie- och kommunikationsvetenskap
   • Miljö- och energisystem
   • Miljövetenskap, examensarbete
   • Musik
   • Musik- och ljudproduktion
   • Musikterapi
   • Nationalekonomi
   • Naturgeografi
   • Omvårdnad
   • Oral hälsa
   • Pedagogik
   • Pedagogiskt arbete
   • Projektledning
   • Psykiatrisk vård, yrkesexamen, specialistsjuksköterska
   • Psykologi
   • Religionsbeteendevetenskap
   • Religionshistoria
   • Religionsvetenskap
   • Riskhantering, Examensarbete
   • Riskhantering, Masterarbete
   • Risk- och miljöstudier
   • Rättsvetenskap
   • Samhällskunskap
   • Sjuksköterskeprogram, yrkesexamen
   • Skatterätt och ekonomi, magisterprogram med ämnesbredd (Upphörd 2009-07-20)
   • Social omsorgsprogram, yrkesexamen (Upphörd 2009-07-20)
   • Social omsorgsvetenskap
   • Socialt arbete
   • Sociologi
   • Spanska
   • Specialpedagogik
   • Språk, kommunikation och handikapp (Upphörd 2009-07-20)
   • Statistik
   • Statsvetenskap
   • Svenska (Upphörd 2009-07-20)
   • Svenska som andraspråk
   • Svenska språket
   • Tandhygienist, yrkesexamen (Upphörd 2009-07-20)
   • Teknikinformation
   • Teknisk fysik, yrkesexamen, civilingenjör (Upphörd 2009-07-20)
   • Turismvetenskap
   • Tyska (Upphörd 2009-07-20)
   • Underhållsteknik, yrkesexamen, yrkestekniskt examen (Upphörd 2009-07-20)
   • Verkstadsteknik, yrkesexamen, Yrkestekniskt examen (Upphörd 2009-07-20)
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Biologi, ekologi och naturvård (120 ECTS)
   • Biologiprogrammet, 180 hp
   • Biovetenskapligt program: Biomedicinsk analytiker, 180 hp
   • Biovetenskapligt program: Bred ingång
   • Biovetenskapligt program: Receptarie
   • Biovtetenskapligt program:Bioteknik (180 hp)
   • Civilekonomprogrammet
   • Civilingenjör: Bred ingång (300 hp)
   • Civilingenjör: Datateknik (300 hp)
   • Civilingenjör: Energi- och miljöteknik (300 hp)
   • Civilingenjör: Industriell ekonomi (300 hp)
   • Civilingenjör: Kemiteknik (300 hp)
   • Civilingenjör: Maskinteknik (300 hp)
   • Civilingenjör: Teknisk fysik (300 hp)
   • Dataingenjör
   • Ekonomi, 180 hp
   • Ekonomi, 240 hp
   • Ekonomi med internationell inriktning, 240 hp
   • European Perspectives on Social Inclusion, 60 hp
   • Fastighetsekonomi, 180 hp
   • Förskollärarprogrammet, 210 hp
   • GIS-Ingenjör (Geografiska informationssystem), 180 hp
   • Grundlärarprogrammet, 240 hp
   • Grundlärarprogrammet - Fritidshem, 180 hp
   • Hälsa, miljö och samhälle - Kandidatprogram i folkhälsovetenskap, 180 hp
   • Hälsa och wellness, 120 hp
   • Hälsofrämjande arbete, folkhälsoarbete och socialt förändringsarbete i lokalsamhället, 120 hp
   • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, 180 hp
   • Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik (180 hp)
   • Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, 180 hp
   • Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, 180hp
   • Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design
   • Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, 180 hp
   • Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
   • Högskoleingenjörsprogrammet i Mekatronik, 180 hp
   • Högskoleingenjörsprogrammet i musik & ljudsättning, 180 hp
   • Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching, 180 hp
   • Information, 180 hp
   • Innovationer i ett ledningsperspektiv, 60 hp
   • IT, projektledning och affärssystem, 180 hp
   • IT-design programmet, 180 hp
   • Juristprogrammet, 270 hp
   • Kandidatprogram i datavetenskap (180 hp)
   • Kandidatprogram i fysik, 180 hp
   • Kandidatprogram i Teknisk Fysik, 180 hp
   • Kemiingenjör, 180 hp
   • Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
   • Konstnärlig kandidat musiker
   • Konstnärlig master musiker (120 hp)
   • Kulturvetarprogrammet (HGKVP), 180 hp
   • Kulturvetenskap, 180 hp
   • Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik, 180 hp
   • Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi (180 hp)
   • Lärare:Kompletterande utbildning (allmänna ämnen), 90 hp
   • Lärare:Kompletterande utbildning (yrkesämnen), 90 hp
   • Lärarutbildning
   • Magister-/Masterprogram i företagsekonomi
   • Magister/ Master program i Regionalt Samhällsbyggande, 120 hp
   • Magisterprogram i arbetsvetenskap
   • Magisterprogram i Kulturplanering och Kulturproduktion, 90 hp
   • Magisterprogram i kulturvetenskap, 60 hp
   • Magisterprogram i management, 60 hp
   • Magisterprogram i marknadsföring, 60 hp
   • Magisterprogram i marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter, 60 hp
   • Magisterprogram i Nationalekonomi, 75 hp
   • Magisterprogram i Nationalekonomi: Civilekonom påbyggnad (75 hp)
   • Magisterprogram i Nationalekonomi: Magister, 60 hp
   • Magisterprogram i offentligt ledarskap, styrning och samverkan (60 hp)
   • Magisterprogram i projektledning, 60 hp
   • Magisterprogram i redovisning och finansiering, 60 hp
   • Magisterprogram i rättsvetenskap, 60 hp
   • Magisterprogram i skatterätt och ekonomi, 60 hp
   • Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling, 60 hp
   • Master's Degree Programme (one year) in Service Management Research, 60 hp
   • Master of Education and Didactics (60/120 credits)
   • Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård, 120 hp
   • Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten, 120 hp
   • Masterprogram i Datavetenskap, 120 hp
   • Masterprogram i globala mediestudier 120 hp
   • Masterprogram i informatik 120 hp
   • Masterprogram i kritisk samhällsanalys, 120 hp
   • Masterprogram i kritisk samhällsanalys, 60 hp
   • Masterprogram i marknadsföring: Civilekonom påbyggnad 75 hp
   • Masterprogram i marknadsföring: Magister 60 hp
   • Masterprogram i marknadsföring: Master 120 hp
   • Masterprogram inom hälsovetenskap: Inriktning folkhälsovetenskap 120 hp
   • Masterprogram inom hälsovetenskap: Inriktning omvårdnad 120 hp
   • Masterprogram inom samhällsvetenskap: Inriktning historia 120 hp
   • Masterprogram inom samhällsvetenskap: Inriktning kulturgeografi 120 hp
   • Masterprogram inom samhällsvetenskap: Inriktning socialt arbete 120 hp
   • Masterprogram inom samhällsvetenskap: Inriktning sociologi 120 hp
   • Masterprogram inom samhällsvetenskap: Inriktning statsvetenskap 120 hp
   • Masterprogram inom samhällsvetenskap 120 hp
   • Master program i Offentligt ledarskap, styrning och samverkan (MPA) (120 hp)
   • Masterprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) 120 hp
   • Masterprogram i redovisning och styrning: Civilekonom påbyggnad 75 hp
   • Masterprogram i redovisning och styrning: Magister 60 hp
   • Masterprogram i redovisning och styrning: Master 120 hp
   • Masterprogram i Service Management: Civilekonom påbyggnad 75 hp
   • Masterprogram i Service Management: Magister 60 hp
   • Masterprogram i Service Management: Master 120 hp
   • Masterprogram i specialpedagogik, 120 hp
   • Masterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling 120 hp
   • Masterprogram i Vård- och Stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) 120 hp
   • Master Programme in Global Media Studies
   • Masterprogrammet i förpackning 120 hp
   • Master Programme with a Profile in Global Media Studies, 120 hp
   • Master Programme with a Profile in Service Science, 120 hp
   • Matematikprogrammet 180 hp
   • Medier och kommunikation: Digitala medier och analys, 180 hp
   • Medier och kommunikation: Information och PR (180 hp) (Upphörd 2017-06-30)
   • Medier och kommunikation: Kommunikation och globala medier 180 hp
   • Medier och kommunikation: Kommunikation och PR (180 hp)
   • Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design 180 hp
   • Miljö och säkerhet (Bachelor program), 180 hp
   • Miljövetenskap 180 hp
   • Musiklärarprogrammet 300 hp
   • Musikproduktionsprogram 120 hp
   • Mät- och kartteknikprogrammet 120 hp
   • Offentligt ledarskap, styrning och samverkan (MPA) 30 hp
   • Personal och arbetsliv 180 hp
   • Politices kandidat 180 hp
   • Psykologprogrammet , 300 hp
   • Påbyggnadsprogram i Energi- och miljöteknik mot civilingenjörsexamen 120 hp
   • Påbyggnadsprogram i Kemiteknik mot civilingenjörsexamen 120 hp
   • Påbyggnadsprogram i Maskinteknik mot civilingenjörsexamen, inriktning Materialteknik 120 hp
   • Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen 120 hp
   • Riskhantering i samhället (120 hp)
   • Rättsvetenskapligt program 180 hp
   • Samhällelig riskhantering 120 hp
   • Samhällsanalytiker (180 hp)
   • Samhällsanalytiker med inriktning organisering (180 hp)
   • Samhällsplanerarprogrammet 180 hp
   • Sjuksköterskeprogrammet 180 hp
   • Socionomprogrammet 210 hp
   • Specialistsjuksköterska - distriktssköterska 75 hp
   • Specialistsjuksköterska -intensivvård 60 hp
   • Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
   • Specialistsjuksköterska - operationssjukvård (60 hp)
   • Specialistsjuksköterska - operationssjukvård 60 hp
   • Speciallärarprogrammet: Språk- läs- och skrivutveckling 90 hp
   • Speciallärarprogrammet: Utvecklingsstörning (Ingår i Lärarlyftet) 90 hp
   • Speciallärarprogrammet: Utvecklingsstörning 90 hp
   • Tandhygienist 180 hp
   • Tekniskt - naturvetenskapligt basår 60 hp
   • Turismprogrammet 180 hp
   • Webb och multimedia 180 hp
   • Webbutvecklare 180 hp
   • Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 180 hp
   • Vård- och Stödsamordnarprogrammet (180 hp)
   • Yrkeslärarprogrammet 90 hp
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Biologi 300 hp
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Engelska (300 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Geografi (300 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Historia 300 hp
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Idrott
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Kemi (300 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik (300 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Naturkunskap
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Religion (300 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Samhällskunskap (330 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Spanska 330 hp
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Svenska (330 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Teknik 300 hp
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Biologi för årskurs 7-9 (270 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Engelska för årskurs 7-9 (270 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Fysik för årskurs 7-9 (270 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Geografi för årskurs 7-9 270 hp
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Historia för årskurs 7-9 (270 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Idrott för årskurs 7-9 (270 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Kemi för årskurs 7-9 (270 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Matematik för årskurs 7-9 (270 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Religion för årskurs 7-9, 270 hp
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Samhällskunskap för årskurs 7-9 (270 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Svenska för årskurs 7-9 (330 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Teknik för årskurs 7-9 (270 hp)
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig masterexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram