Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Arbetsrapport
   • Centrum för forskning om samhällsrisker: Rapport
   • Centrum för klimat och säkerhet, Rapport
   • CERUT, arbetsrapporter
   • Cerut, forskningsrapporter
   • FoU-rapport
   • IKU-rapport (Opphørt 2009-12-31)
   • KAPET: Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift
   • Karlstad University Studies
   • Kulturvetenskapliga skriftserien
   • Människan, konsten och kunskapen
   • Politiska och historiska studier
   • Rättsvetenskapliga studier vid Karlstads universitet
   • Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt
   • Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
   • Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning: utgiven av Universitetspedagogiska enheten vid Karlstads universitet
   • Working Papers in Mathematics Education
  • And
   Fag / kurs
   • -
   • Akutsjukvård, intensivvård, yrkesexamen, specialistsjuksköterska*
   • Akutsjukvård, yrkesexamen, specialistsjuksköterska (Opphørt 2010-04-29)
   • Applied Maintenance Technology, University Diploma (Opphørt 2009-07-20)
   • Applied Pedagogy
   • Arbetsvetenskap
   • Archival Science
   • Art History and Visual Culture
   • Biologi
   • Biomedical Laboratory Science, Bachelor of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Biomedical Science*
   • Biomedicin (Opphørt 2009-07-20)
   • Biomedicinsk laboratorievetenskap*
   • Building Engineering, Bachelor of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Business Administration
   • Byggteknik
   • Chemical Engineering
   • Chemical Engineering, Bachelor of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Chemical Engineering, Master of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Chinese
   • Clinical Medicine
   • Collegeår
   • Community Care and Public Health, Study programme Master of (Opphørt 2009-07-20)
   • Comparative Religion
   • Computer Science
   • Computer Science and Engineering, Bachelor of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Dance
   • Drama
   • Economics
   • Ekofilosofi
   • Ekonomisk historia
   • Elektro- och datorteknik, yrkesexamen, högskoleingenjör (Opphørt 2009-07-20)
   • Elektroteknik
   • Elektroteknik, yrkesexamen, högskoleingenjör (Opphørt 2009-07-20)
   • Emergency Care Specialist Nursing, Operating Room Nursing, Graduate Diploma*
   • Emergency Care Specialist Nursing, Prehospital Nursing, Graduate Diploma*
   • Energy and Building Services Engineering, Bachelor of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Energy and Environmental Engineering, Bachelor of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Energy Technology (Opphørt 2009-07-20)
   • Engineering Physics, Master of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • English
   • Ethnology (Opphørt 2009-07-21)
   • European perspectives on social inclusion, magisterprogram med ämnesbredd (Opphørt 2009-07-21)
   • Examensarbete för kandidatexamen i mät- och kartteknik
   • Film Studies
   • French (Opphørt 2009-07-20)
   • Fysik
   • Gender Studies
   • Geographic Information Systems, Bachelor of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Geography
   • Geomatics
   • Geo-Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Health Education
   • Historia
   • History of Ideas (Opphørt 2012-12-31)
   • Human Geography
   • Högskoleingengörsexamen i lantmäteriteknik och GIT, Degree project
   • Industrial Engineering and Management, Master of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Industrial Project Governance, Study Programme Master of (Opphørt 2009-07-20)
   • Information Systems
   • Information Technology, Master of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Innovation and Design Engineering, Bachelor of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Interkultur
   • Kemi
   • Kulturstudier
   • Kulturvetenskap (Opphørt 2009-07-20)
   • Language Pathology (Opphørt 2009-07-20)
   • Litteraturvetenskap
   • Local History
   • Lärarprogrammet - Matematik, yrkesexamen
   • Lärarprogrammet - Samhällsvetenskap, yrkesexamen
   • Lärarprogrammet - Yrkeslärare, yrkesexamen
   • Maskin- och materialteknik
   • Maskinteknik, yrkesexamen, högskoleingenjör (Opphørt 2009-07-21)
   • Materials Engineering, Master of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Materialteknik
   • Mathematics
   • Medicinsk vetenskap
   • Medie- och kommunikationsvetenskap
   • Miljö- och energisystem
   • Miljövetenskap, examensarbete
   • Music
   • Music and Sound production
   • Musikterapi
   • Nursing, Bachelor of Science
   • Nursing Science
   • Oral hälsa
   • Pedagogik
   • Pharmacy
   • Physical Geography
   • Political Science
   • Primary Health Care Specialist Nursing, Graduate Diploma
   • Projektledning
   • Psychiatric Care Specialist Nursing, Graduate Diploma
   • Psykologi
   • Public Health Care Administration
   • Public Health Science
   • Religious Behavioural Science
   • Religious Studies and Theology
   • Risk and environmental studies
   • Riskhantering, Examensarbete
   • Riskhantering, Masterarbete
   • Rättsvetenskap
   • Social and Political Studies
   • Social Care, Bachelor of Science (Opphørt 2009-07-20)
   • Social Work
   • Social Work Studies
   • Sociologi
   • Spanish
   • Special Education
   • Sports Science
   • Statistics
   • Svenska (Opphørt 2009-07-20)
   • Svenska som andraspråk
   • Tandhygienist, yrkesexamen (Opphørt 2009-07-20)
   • Tax law, Business administration and Economics, Study Programme in (Opphørt 2009-07-20)
   • Teacher Education - Language
   • Teacher Education - Media and ICT
   • Teacher Education - Music
   • Teacher Education - Pedagogy
   • Teacher Education - Science and Engineering
   • Teacher Education - Special Education (Opphørt 2013-06-30)
   • Technical Communication
   • The Swedish Language
   • Turismvetenskap
   • Tyska (Opphørt 2009-07-20)
   • Verkstadsteknik, yrkesexamen, Yrkestekniskt examen (Opphørt 2009-07-20)
   • Visual Arts (Opphørt 2012-12-31)
   • Working Life Science - Master's thesis (one year) (15 ECTS credits)
  • And
   Utdanningsprogram
   • -
   • Bachelor Programme in Computer Science
   • Bachelor Programme in Physics , 180 hp
   • Biologiprogrammet, 180 hp
   • Biology, Ecology and Conservation Biology (120 ECTS)
   • Bioscience Programme: Biomedical Laboratory Science (180 ECTS credits)
   • Bioscience Programme: Biomedical Science, broad curricular base (180 ECTS credits)
   • Bioscience Programme: Biotechnology (180 ECTS credits)
   • Bioscience Programme: Pharmacy (180 ECTS credits)
   • Business Administration and Economics, 180 hp
   • Business Administration and Economics, 240 hp
   • Civilingenjör: Maskinteknik (300 hp)
   • Computer Science
   • Cultural studies, 180 hp
   • Culture, Policy and Management Programme (HGKVP), 180 ECTS
   • Dental Hygiene (180 ECTS credits)
   • Drug Analysis - Bachelor Programme in Chemistry (180 ECTS)
   • Engineering: Computer Engineering (300 ECTS credits)
   • Engineering: Energy and Environmental Engineering (300 ECTS credits)
   • Engineering: Engineering Physics (300 ECTS credits)
   • Engineering: Industrial Engineering and Management (300 ECTS credits)
   • Engineering: Surveying Technology and Geographical IT, 180 hp
   • Engineering (300 ECTS credits)
   • Engineering Chemical Engineering (300 ECTS credits)
   • Environment and Safety (Bachelor program) , 180 hp
   • European Perspectives on Social Inclusion, 60 hp
   • Förskollärarprogrammet, 210 hp
   • Geographic Information Systems Engineering, 180 hp
   • Grundlärarprogrammet - Fritidshem, 180 hp
   • Health and wellness, 120 hp
   • Hälsa, miljö och samhälle - Kandidatprogram i folkhälsovetenskap, 180 hp
   • Hälsofrämjande arbete, folkhälsoarbete och socialt förändringsarbete i lokalsamhället, 120 hp
   • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, 180 hp
   • Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, 180 hp
   • Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, 180hp
   • Högskoleingenjörsprogrammet i Mekatronik, 180 hp
   • Innovationer i ett ledningsperspektiv, 60 hp
   • International Business Program, 240 hp
   • IT, projektledning och affärssystem, 180 hp
   • Juristprogrammet, 270 ECTS
   • Kandidatprogram i Teknisk Fysik, 180 hp
   • Kemiingenjör, 180 hp
   • Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
   • Konstnärlig kandidat musiker
   • Lärare:Kompletterande utbildning (allmänna ämnen), 90 hp
   • Lärare:Kompletterande utbildning (yrkesämnen), 90 hp
   • Magister-/Masterprogram i företagsekonomi
   • Magisterprogram i arbetsvetenskap
   • Magisterprogram i Kulturplanering och Kulturproduktion, 90 hp
   • Magisterprogram i Nationalekonomi, 75 hp
   • Magisterprogram i Nationalekonomi: Civilekonom påbyggnad (75 hp)
   • Magisterprogram i redovisning och finansiering, 60 hp
   • Magisterprogram i skatterätt och ekonomi, 60 hp
   • Master´s Degree Programme (one year) in Economics, 60 hp
   • Master's Degree Programme (one year) in Project Management, 60 hp
   • Master's Degree Programme (one year) in Service Management Research, 60 hp
   • Master in Biology: Ecology and Conservation Biology, 120 ECTS
   • Master in Case Management (120 ECTS credits)
   • Master in Computer Science, 120 hp
   • Master of Education and Didactics (60/120 credits)
   • Master of public administration and governance (MPA) 30 hp
   • Master of Science in Engineering, Degree Programme in Engineering Physics (120 ECTS credits)
   • Master of Science in Engineering, Degree Programme in Mechanical Engineering, specialisation in Materials Engineering (120 ECTS credits)
   • Master of science in psychology programme
   • Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten, 120 hp
   • Masterprogram i informatik 120 hp
   • Masterprogram i kritisk samhällsanalys, 120 hp
   • Masterprogram i kritisk samhällsanalys, 60 hp
   • Masterprogram i marknadsföring: Magister 60 hp
   • Masterprogram i marknadsföring: Master 120 hp
   • Masterprogram inom samhällsvetenskap: Inriktning kulturgeografi 120 hp
   • Masterprogram inom samhällsvetenskap: Inriktning sociologi 120 hp
   • Master program i Offentligt ledarskap, styrning och samverkan (MPA) (120 hp)
   • Masterprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) 120 hp
   • Masterprogram i redovisning och styrning: Civilekonom påbyggnad 75 hp
   • Masterprogram i redovisning och styrning: Master 120 hp
   • Masterprogram i Service Management: Civilekonom påbyggnad 75 hp
   • Masterprogram i Service Management: Magister 60 hp
   • Masterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling 120 hp
   • Master Programme (one year) in Jurisprudence, 60 hp
   • Master Programme in Accounting and Control: Master (60 ECTS credits)
   • Masterprogramme in Cultural Studies, 60 hp
   • Master programme in Educational Leadership and School Development, 60 hp
   • Master Programme in Global Media Studies
   • Master Programme in Global Media Studies (120 ECTS credits)
   • Master Programme in Health Science: Focus Nursing (120 ECTS credits)
   • Master Programme in Health Science: Focus Public Health Sciences, 120 ECTS credits
   • Master Programme in Management (one year), 60 hp
   • Master Programme in Marketing: Continuation Master (75 ECTS credits)
   • Master Programme in Marketing (one year), 60 hp
   • Master Programme in Music (120 hp)
   • Master programme in packaging (120 ECTS credits)
   • Master Programme in Region Building, 120 hp
   • Master Programme in Service Management: Master (120 ECTS credits)
   • Master Programme in Service Marketing and Management (one year), 60 hp
   • Master Programme in Social Science: Focus History (120 ECTS credits)
   • Master Programme in Social Science: Focus Political Science (120 ECTS credits)
   • Master Programme in Social Science: Focus Social Work (120 ECTS credits)
   • Master Programme in Social Science (120 ECTS credits)
   • Master programme in special education, 120 hp
   • Master Programme with a Profile in Global Media Studies, 120 hp
   • Master Programme with a Profile in Service Science, 120 hp
   • Mathematics Programme (180 ECTS credits)
   • Media and Communication: Communication and Global Media (180 ECTS credits)
   • Media and Communication: Visual Communication Design (180 ECTS credits)
   • Media and Public Relations, 180 hp
   • Medier och kommunikation: Digitala medier och analys, 180 hp
   • Miljövetenskap 180 hp
   • Music and Sound Engineering, 180 hp
   • Musiklärarprogrammet 300 hp
   • Musikproduktionsprogram 120 hp
   • Nursing Specialisation: Public Health Care (75 ECTS credits)
   • Personal och arbetsliv 180 hp
   • Politices kandidat 180 hp
   • Preparatory year (Technical and Natural Science Subjects) (60 ECTS credits)
   • Primary Education Programme, 240 hp
   • Programme in Business and Economics
   • Programme in Sport Science/sport coaching, 180 hp
   • Programme in Surveying and Mapping
   • Programme in Surveying and mapping(120 ECTS credits)
   • Public administration and governance (60hp)
   • Påbyggnadsprogram i Energi- och miljöteknik mot civilingenjörsexamen 120 hp
   • Påbyggnadsprogram i Kemiteknik mot civilingenjörsexamen 120 hp
   • Real Estate Management, 180 hp
   • Risk Management in society (120 ECTS credits)
   • Samhällsanalytiker (180 hp)
   • Secondary Education Programme: Secondary Education Programme: Grades 7-9: Chemistry (270 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Secondary Education Programme: Grades 7-9: Geography (270 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Secondary Education Programme: Grades 7-9: Mathematics (270 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Secondary Education Programme: Grades 7-9: Religion (270 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Secondary Education Programme: Grades 7-9: Technology (270 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Upper Secondary Education Programme: Chemistry (300 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Upper Secondary Education Programme: Geography (300 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Upper Secondary Education Programme: Religion (300 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Upper Secondary Education Programme: Science (300 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Upper-Secondary School: Biology (300 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Upper-Secondary School: English (300 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Upper-Secondary School: History (300 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Upper-Secondary School: Mathematics (300 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Upper-Secondary School: Social Science (330 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: Upper - Secondary School: Spanish (330 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: x (270 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: x (270 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: x (270 ECTS credits)
   • Secondary Education Programme: x (330 ECTS credits)
   • Social analysis and organizing (180 ECTS credits)
   • Societal Risk Management (120 ECTS credits)
   • Socionomprogrammet 210 hp
   • Spatial and Social Planning programme (180 ECTS credits)
   • Specialist Nursing -Theatre Care (60 ECTS credits)
   • Specialistsjuksköterska -intensivvård 60 hp
   • Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
   • Specialistsjuksköterska - operationssjukvård (60 hp)
   • Speciallärarprogrammet: Utvecklingsstörning 90 hp
   • Special Teacher Education Programme: Language, Writing and Reading Skills (90 ECTS credits)
   • Special Teacher Education Programme: Mental and Intellectual Challenges (90 ECTS credits)
   • Study program in Case Management (180 ECTS credits)
   • Study Programme in Engineering – Computer Science
   • Study Programme in Innovation and Design Engineering
   • Study Programme in IT design, 180 hp
   • Study Programme in Jurisprudence (180 ECTS credits)
   • Study Programme in Mechanical Engineering
   • Study Programme in Nursing (180 ECTS credits)
   • Study Programme in Public Relations (180 ECTS credits)
   • Study programme in Public Relations (Opphørt 2017-06-30)
   • Study Programme in Web and Multimedia (180 ECTS credits)
   • Teacher education
   • Tourism Programme (180 ECTS credits)
   • Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 180 hp
   • Vocational Education Programme (90 ECTS credits)
   • Web Developer
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Idrott
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Svenska (330 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Teknik 300 hp
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Engelska för årskurs 7-9 (270 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Fysik för årskurs 7-9 (270 hp)
   • Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Samhällskunskap för årskurs 7-9 (270 hp)
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use