Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 148
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adolfsson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt: En kvalitativ studie om möjliggörande av uppföljning.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  IT-projekt har ofta ett bakomliggande syfte att bidra med ökad affärsnytta, ökad flexibilitet, effektivare arbetssätt, eller ökad kundnöjdhet. Uppföljning av affärsnytta förpassas ofta till förmån för klassiskt definierade framgångsparametrar inom projektledning, tid, budget och resultat. Mycket fokus hamnar på tekniska aspekter kring införande av system och affärsnyttan glöms bort. Vissa anledningar till att uppföljning av affärsnytta bortprioriteras anses vara att det är för svårt, råder oklarhet kring ansvar, och att affärsnyttor är av övervägande ogreppbar karaktär. Affärsnyttorna berör ofta flera olika verksamhetsområden vilket medför svårigheter gällande identifikation och hög kostnad för att involvera berörda resurser. IT-projekt initieras däremot grundat på explicita greppbara värden med tillhörande kostnadskalkyl som visar hur verksamheten kommer få igen investerat kapital. När affärsnytta inte är explicit uttryckt, utan har en ogreppbar karaktär leder det till låg prioritet, då kunskap kring mätning och styrning saknas. IT-projekt innebär en stor investering i tid, pengar, personal och den förväntade affärsnyttan har stor genomslagskraft. Uppfyllelse av affärsnytta kan påverka hela företagets lönsamhet. Teorier gällande Benefits Management Process (BMP) utgör basen för denvetenskapliga plattformen och har kompletterats medrelevant forskning vid behov.

  Syftet med undersökning är att se vilka aktiviteter som behöver föregå för att möjliggöra framgångsrik uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt så att måluppfyllelse kan säkerställas.Även undersöka om utformning av projektmål kan bidra till att underlätta uppföljnings aktivitet.Undersökningen genomförs som en kvalitativ studie där en verksamhet inom små och mellanstora företagssegmentet (SMF), undersökts då de bedriver ett aktivt IT-projekt gällande byte av affärssystem. Undersökningen resulterade i fem konkreta slutsatser som är av en förklarande och upplysande karaktär.

   

  Undersökningen visar att:

  • BMP möjliggör uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt, men är inte en förutsättning.
  • BMP kräver ett omfattande åtagande för att bidra till ökat värde för en verksamhet.
  • En genomarbetad målformulering enligt akronymen SMART kan öka en verksamhets möjlighet till styrning och kontroll av dess projektmål.
  • Tydligare koppling till identifiering och mätningsmetoder krävs för att maximera värdet av att ta sig an BMP.
  • Systemleverantörs och kundrelationen behöver belysas inom BMP i takt med färre egna utvecklingsprojekt inom affärssystem initieras.

   

  Brister i teorin rör konkreta metoder för att mäta affärsnytta och hur Key Peformance Indictors (KPI) kan användas på ett effektivt sätt. Tillsammans med att forskningen inte redogör för hur en verksamhet kan arbeta med uppföljning av affärsnytta i en kund- och systemleverantörsrelation. Explicit uttryckt när en verksamhet genomför upphandling av affärssystem ifrån en systemleverantör. Detta rekommenderas ligga till grund för framtida undersökningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Al Amin, Jasin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Statuskod 451 ur ett IT-organisationsperspektiv: En explorative kvalitativ studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att internetinfrastrukturen växer har internet fått en allt större betydelse för människors liv och vardag. Vilket har orsakat ett problem för brottsförebyggande myndigheter och IT-organisationer att justera vad som är lagligt och olagligt på Internet då det inte existera rätt verktyg för justeringar. Tidigare forskning är framtagna ur ett allmänt perspektiv. Detta har medfört att blockera webbsidor i dagsläget är en utmaning då det inte finns något tekniskt stöd i form av http kod i Sverige, utan bara lagar och regler som ger anvisningar för ITorganisationerna. Med detta i åtanke blev det intressant att undersöka hur det allmänna perspektivet kan stödja Sveriges kamp mot illegala webbsidor. Frågeställningarna för denna studie är: Hur kan Sverige motverka och förebygga illegala webbsidor med och utan statuskod 451 och vilken arbetsgång/besultsprocess kan rekommenderas för svenska förhållanden för att motverka illegala webbsidor? Framtagningen av empiri har gjorts med hjälp av att intervjua berörda aktörer som rör området internet, det vill säga en internetleverantör, en expert om statuskoden 451 samt en person som har nyckel till .Se och .Nu. Det studien har kommit fram till är att det kommer vara en utmaning för Sveriges kamp mot illegala webbsidor, tills man har åtgärdat de juridiska grunderna för statuskod 451. Då de juridiska grunderna ligger i grunden till hur beslutsprocessen ska gå till när man ska geoblockera webbsidor, därefter kan man fördela rollerna i processen för ISP och webbhotellen samt brottsförebyggande myndigheterna. Skulle Sverige inte använda sig av statuskoden 451, kan man använda sig av tre olika metoder. Den första metoden är att varje land i världen samarbetar så att man förhindrar att webbsidorna dyker på Internet igen. Den andra metoden är att det bör finnas starkare samband och förklaring mellan brottsförebyggande myndigheterna om ISP och webbhotellens om deras roller. Sista metoden är att enbart webbhotellen och ISP är noga med att se till att varje kund verkligen följer upp villkoren. När d

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Albonius, Jonas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Hagbok, Monica
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Projektledning för kreativitet: En fallstudie om hur projektledare skapar förutsättningar för kreativitet i ett distansbaserat datorspelsutvecklingsprojekt2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Companies and projects often face the challenge of creating something new to increase their competitiveness. In this process of creating something new creativity is an important factor. By using a creative approach and utilizing creative processes new innovations emerges. An industry that has grown in recent years is the computer games industry. Competition is fierce and for the companies to succeed, the product need that extra something to make it stand out among all the produced games.

  The project manager's role in the creative process and the ability to be creative within a distance based company is not something highlighted by previous research. This formed the basis of our research question:

  How do project managers act to create conditions for creativity among employees in a remotely organized computer game company?

  To answer our question, we chose to make a descriptive case study. The project is based in the Nordic countries with employees worldwide. It is altogether a distance based project with no shared workspace. We interviewed the projects two project managers, and supplemented with a qualitative survey amongst the employees. The collected material was analyzed with a methodology inspired by Grounded Theory and previous research results.

  Three approaches of how the project managers act to promote creativity are evident in their stories. These approaches are trust, availability and tolerance. They form the basis of our model on how the project managers in this case act to promote employee creativity. Besides the three approaches, two concepts emerged as important tools for creativity in the project: motivation and communication. Our conclusion can be described as follows:

  Motivation provides the conditions for creative thinking. By building an organization where project leaders show trust in the ability of employees, and allows tolerance to be a watchword for collaboration, project managers work to improve employee motivation. This will create opportunities for creativity among the employees in this distance based project. Communication is essential for creative work in the project and virtual means of communication a way to increase availability.

  Download full text (pdf)
  Projektledning för kreativitet: En fallstudie om hur projektledare skapar förutsättningar för kreativitet i ett distansbaserat datorspelsutvecklingsprojekt
 • 4.
  Amann, Franziska
  Karlstad University.
  Website usability and provision of information on the English version of Karlstad University website: In th perspective of current exchange students at Karlstad University2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av sociala medier: En fallstudie om faktorer som påverkar resultatet vid outsourcing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier är en del av vår vardag och för många företag är sociala medier ansiktet utåt. Sociala medier fungerar inte som traditionell reklam eller annonsering och därmed krävs det en hel del från företagen i form av tid, resurser, kunskap och engagemang. Sociala medier är inte bara en marknadsföringskanal, utan också en kommunikationskanal för att stärka relationer med konsumenter, knyta nya kontakter eller för att bygga ett förtroende. En del företag väljer att outsourca sina sociala medier, låta ett annat företag ta hand om företagets sociala medier.Syftet är att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av sociala medier. Denna studie har även identifierat fördelar samt nackdelar med outsourcing. De kritiska framgångsfaktorerna bakom lyckad outsourcing visas i en analysmodell.I denna kvalitativa studie har datainsamlingen främst skett via fyra intervjuer, två leverantörer samt två av deras kunder. Datainsamlingen består även av vetenskapliga artiklar och vetenskaplig litteratur.Det slutgiltiga resultatet ger utöver framgångsfaktorer en del rekommendationer till leverantörer och kunder. Rekommendationerna visar att kunder som outsourcar själva behöver ta ansvar för sina kommunikationskanaler i de sociala medierna.

  Rekommendationerna påvisar även att det är centralt med tydliga avtal och en beskrivande målbeskrivning med varför sociala medier är viktigt för företaget.Slutsatserna består av två tillkomna kritiska framgångsfaktorer. En faktor är att kunden ska vid outsourcing ha intresse för sociala medier. Vidare krävs det att företaget är aktivt på sociala medier. Detta för att inte gå miste om de kreativa konsumenterna, ambassadörerna och de aktiva kunderna och följaktligen inte gå miste om den utvecklingspotential som interaktionen mellan företag och deras kunder och potentiella kunder på sociala medier kan frambringa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Johan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Tillgänglighet på webben: Hur två olika statliga hemsidor har anpassat sitt innehåll för synskadade, hur de skiljer sig åt och varför2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att tillgänglighet på webben är viktigt idag finns det inget tvivel om. Men ändå anses de standarder som är satta för tillgänglighet på webben som komplicerade och dåliga. Denna uppsats beskriver hur tillgänglighetskraven ställda från WCAG 2.0 är implementerade på skatteverket och polisens hemsida med inriktning på synskadade, hur tillgängliga dessa sidor är och hur de har valt att implementera dessa standarder. Dessa frågor besvarades genom att utföra dokumentstudier, där jag har testat och analyserat hemsidorna utifrån WCAG 2.0 dokumentet, användartester, där testpersoner med synskador fick navigera på hemsidorna och även intervjuer. Resultatet visar att tillgänglighet på webben är svårt att uppnå, även om de följer de standarder som är satta betyder det inte att hemsidorna är tillgängliga och att det finns utrymme att tolka och implementera dessa standarder på olika sätt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Ollie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Hur upplevs digitaliseringen i vården?: En tematisk innehållsanalys av Läkartidningen (lakartidningen.se)2020Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Angulo, Julio
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Users as Prosumers of PETs: The Challenge of Involving Users in the Creation of Privacy Enhancing Technologies2013In: Frameworks of IT Prosumption for Business Development / [ed] Małgorzata Pańkowska, IGI Global, 2013, p. 178-199Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Frequent contact with online businesses requires Internet users to distribute large amounts of personal information. This spreading of users’ information through different Websites can eventually lead to increased probabilities for identity theft, profiling and linkability attacks, as well as other harmful consequences. Methods and tools for securing people’s online activities and protecting their privacy on the Internet, called Privacy Enhancing Technologies (PETs), are being designed and developed. However, these technologies are often perceived as complicated and obtrusive by users who are not privacy aware or are not computer or technology savvy. This chapter explores the way in which users’ involvement has been considered during the development process of PETs and argues that more democratic approaches of user involvement and data handling practices are needed. It advocates towards an approach in which people are not only seen as consumers of privacy and security technologies, but where they can play a role as the producers of ideas and sources of inspiration for the development of usable PETs that meet their actual privacy needs and concerns.

 • 9.
  Angulo, Julio
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Ortlieb, Martin
  Google.
  “WTH..!?!” Experiences, reactions, and expectations related to online privacy panic situations2019In: SOUPS 2015: Proceedings of the 11th Symposium on Usable Privacy and Security, USENIX Association , 2019, p. 19-38Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There are moments in which users might find themselves experiencing feelings of panic with the realization that their privacy or personal information on the Internet might be at risk. We present an exploratory study on common experiences of online privacy-related panic and on users' reactions to frequently occurring privacy incidents. By using the metaphor of a privacy panic button, we also gather users' expectations on the type of help that they would like to obtain in such situations. Through user interviews (n = 16) and a survey (n = 549), we identify 18 scenarios of privacy panic situations. We ranked these scenarios according to their frequency of occurrence and to the concerns of users to become victims of these incidents. We explore users' underlying worries of falling pray for these incidents and other contextual factors common to privacy panic experiences. Based on our findings we present implications for the design of a help system for users experiencing privacy panic situations.

  Download full text (pdf)
  PrivacyPanic-SOUPS
 • 10.
  Angulo, Julio
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Wästlund, Erik
  Johan, Högberg
  What Would It Take for You to Tell Your Secrets to a Cloud?: Studying decision factors when disclosing information to cloud services2014In: Secure IT Systems: 19th Nordic Conference, NordSec 2014, Tromsø, Norway, October 15-17, 2014, Proceedings, Springer, 2014, Vol. 8788, p. 129-145Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigate the end users’ behaviours and attitudes with regards to the control they place in the personal information that they disclose to cloud storage services. Three controlled experiments were carried out to study the influence in users’ decisions to retain or surrender control over their personal information depending on different factors. The results of these experiments reveal, among other things, the users’ willingness to surrender control over personal information that is perceived as non-sensitive in exchange for valuable rewards, and that users would value the possibility of knowing and controlling the parties who are granted access to their data in the cloud. Based on the results from the experiments we provide implications for the design of end-user tools that can promote transparency and accountability in cloud computing environments.

 • 11.
  Baguma, Rehema
  et al.
  Makerere University, Uganda.
  Pettersson, John SörenKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Proceedings of the 6th International Conference on M4D Mobile Communication Technology for Development: M4D 2018, 15-16 November 2018, Kampala, Uganda2018Conference proceedings (editor) (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Bengtsson, Björn
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Utmaningar och möjligheter med Big Data: En studie i hur svenska företag förhåller sig till Big Data2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I och med digitaliseringens frammarsch har användandet av mobila enheter ökat runt om i världen, vilketi sin tur har genererat enorma volymer av data i olika strukturer och format i snabb takt. Detta kallas av både praktiker och teoretiker för Big Data. Området Big Data har fått ett allt större utrymme inom akademin, där det bland annat har setts som underlag i beslutsfattande hos företagsledningar. Syftet med denna uppsats i Informatik är att få en ökad förståelse för vad Big Data är samt vilka utmaningar och möjligheter som förekommer när företag i Sverige arbetar med Big Data. Genom att utföra semistrukturerade djupintervjuer med fyra yrkesmän verksamma inom området kunde författaren skapa sig en bild av hur svenska företag upplever begreppet Big Data och hur man arbetar med det. Uppsatsens slutsatser menar därför att följande utmaningar och möjligheter finns i användandet av Big Data: 

  Det finns ingen gemensam, enhetlig definition av vad Big Data är.

  Intressenter och/eller organisationer måste fortsättningsvis beakta de tekniska och kunskapsmässiga utmaningarna.

  Tack vare Big Data finns möjlighet till ökad lönsamhet och bättre kostnadskontroll.

 • 13.
  Bergstedt, Jimmy
  et al.
  Karlstad University.
  Backlund, Alexander
  Karlstad University.
  Utvärdering av ett gränssnitt till en energianalysator: En studie tillsammans med Precer Autotech2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Bjerke, Mattias
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Big Data: uppfattade användningsområden, fördelar, risker och visioner: En intervjustudie inom skogs- och pappersbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De flesta organisationerna som ägnar sig åt någon form av produktion idag innehar också oftast någon form av system som producerar stora mängder data som är knutet till det som produceras inom verksamheten. Organisationer har under en lång tid uttryckt sitt missnöje över att inte kunna ta till vara på datan, d.v.s. att ha möjligheten till att kunna sätta den i ett meningsfullt sammanhang som kan ligga till grund för beslutsfattande. Skogs- och pappersbranschen är i detta avseende inte unika utan upplever att samma problem finns inom deras verksamhetsområde.

  Syftet med den här studien är att undersöka hur två skogs- och pappersbolag väljer att arbeta med den mängd data som de själva producerar. Undersökningar av huruvida befintlig data som producerats av skogs- och pappersbolagen används som underlag för att framställa olika typer av analyser.

  Undersökningen omfattar även vad skogsbolagen har för visioner med data som en tillgång för verksamheten som bedrivs. För den här studien har intervjuer genomförts med personer som jobbar på bolagen. En intervju har gjorts med ett It-företag i syfte att säkerställa så att frågorna till studiens huvudrespondenter är av god kvalitet och träffar frågeställningarna i uppsatsen.

  Resultaten visar att datan värdesätts och analyseras dock finns det en stor önskan att göra det i en större skala. Fördelarna med att arbeta datadrivet har beskrivits där punkter som uppenbarelsen av trender kan visa sig och hög konsistens i analyserna lyfts fram som positiva faktorer. Negativa aspekter med datadriva analyser beskrivs som risken med den mänskliga faktorn och bristen på dataunderlag, något som kan generera en felaktig analys. Båda bolagen uttrycker en önskan om att arbeta mer datadrivet samt även att implementera mer prediktiva analyser i verksamheten. 

 • 15.
  Björk, Jennie
  et al.
  KTH, Stockholm.
  Magnusson, Mats
  KTH, Stockholm.
  Magnusson, Peter
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Olsson, Lars E.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Sukhov, Alexandre
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  The What, Who, When, Where, and How of Idea Assessment.2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In contemporary innovation management literature there is limitedcomprehensive understanding regarding how different domains andfactors affect and bias early assessment of new product/service ideas.This paper aims at reviewing domains that previous research hasidentified affecting the evaluation of an idea and compiles them into aconceptual framework, and to test this framework among leading expertsand practitioners in the field of idea management. Empirical findings fromtwo workshops indicate that the identified domains in the framework areindeed relevant, but that additional aspect are highlighted and recognized by practitioners. We note that a proactive and deliberate approach to idea assessment needs to be carefully designed, attending to all factors in the presented framework in a comprehensive manner, while taking the organization's specific innovation needs and demands into account.

 • 16.
  Boquist, Mattias
  et al.
  Karlstad University.
  Frisk, Alexander
  Karlstad University.
  Bring Your Own Device: En kvalitativ studie hur organisationer i Karlstad hanterar möjligheter och problem med BYOD2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Borg, Mikael
  Karlstad University.
  Involvering av medborgare vid utveckling av offentliga e-tjänster: En studie av fyra svenska kommuner2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Brofeldt, Jakob
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Anskaffning uppe bland molnen: En kvalitativ studie om drivkrafter och effekter vid implementation av Google Apps for Education2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användningen av molntjänster ökar ständigt och har under de senare åren etablerat sig som enframgångsrik IT-lösning. Genom Google Apps har Google lyckats etablera sig på marknadenvad det gäller Software as a Service (SaaS)-baserade molntjänster och levererar idag dennaproduktsvit till miljontals användare. Även om molnet i allmänhet och Google Apps i synnerhetär ett mycket kraftfullt och skalbart fenomen finns det olika orsaker och drivkrafter menartidigare forskning som ligger till grund varför anskaffningen av molntjänster sker. Det har ävenvisat sig att effekterna kring användandet av molntjänster är av stor betydelse samtidigt somriskerna med molnet spelar en viktig roll.

  I kandidatuppsatsen har jag undersökt vilka drivkrafter och orsaker som varit inblandade införanskaffandet av molntjänsten Google Apps bland svenska lärosäten och vilka effekterimplementationen har medfört och om IT-lösningen upplevs som riskfylld. För att undersökadetta och samla in information utfördes en kvalitativ inriktad forskning där 6 utvaldarespondenter från olika svenska lärosäten deltog i en intervjuenkät.

  Den insamlade empirin resulterade i en intressant syn på vilka drivkrafter och orsaker som harvarit inblandande vid anskaffningen av molntjänsten Google Apps och vilka effekter det harmedfört och även hur risker har uppfattats. Det framkom under studiens analys att efterfrågan påökad funktionalitet och kvalitet har varit den starkaste drivkraften. Samtidigt har den drivkraftengått hand i hand med ökad kostnadseffektivitet och riskmedvetenhet i och med anskaffandet av Google Apps.

 • 19. Bui, Eva
  Molntjänster nu och då: Uppfattningar i Communications of the ACM år 2009 och 20192020Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Caridà, Angela
  et al.
  University ‘Magna Græcia’ of Catanzaro, Italy.
  Edvardsson, Bo
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Colurcio, Mario
  University ‘Magna Græcia’ of Catanzaro, Italy.
  Conceptualizing resource integration as an embedded process: Matching, resourcing and valuing2019In: Marketing Theory, ISSN 1470-5931, E-ISSN 1741-301X, Vol. 19, no 1, p. 65-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The strong linkage between the creation of value and the actors’ resource-integrating efforts forces academics and practitioners to understand how value stems from resource integration (RI). This article analyses RI as an embedded process within the wider process of interactive value formation. The study is conceptual in nature and adopts a qualitative research approach and an empirical contextualization strategy. It provides a granular perspective on RI and proposes a framework that depicts RI as a process that shapes and results from a complex service context through a sequence of three phases: matching, resourcing and valuing. The article, particularly the suggested new framework, contributes to the extant literature on RI in service research; it reconceptualizes RI as process per se that is embedded in actors’ value co-creation efforts and offers the opportunity to reflect on this process as a fundamental enabler in value-creating service ecosystems.

 • 21.
  Christiansson, Marie-Therese
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Challenges in an Evolving e-Service Landscape - The Contact Centre Case: A Position Paper2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Public e-Services must be designed and made available in accordance with the demands and needs of the citizens. One way to meet these requirements is to establish contact centres in the municipalities to guide citizens and employees in their handling of public services to improve business processes and to incorporate social media and e-Services into the daily business. With an evolving e-Service landscape, new challenges arise  and the role of a contact centre is likely to change from a purely advising function to being a central player in developing the service game in municipalities. The paper presents arguments and plans for using a mix of methods in data collection aimed at identifying challenges in the pre-implementation phase as well as in the handling of e-Services and in the local administrations's outsourcing business processes to the new organisational body (the contact centre). Limitations in the design of the case study include the restricted focus on challenges in communicating e-Service offerings to citizens and employees, based on the overall municipality portfolio. Expected contributions are an “e-Service Communication Map” as a modelling technique for use in service performance and e-Service development.

 • 22.
  Christiansson, Marie-Therese
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Improving Business Processes and Delivering Better e-Services: a guide for municipalities from Smart Cities2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Do you know your business and e-service solutions? Is your IT aligned with your business to support, enable and deliver your services? Your business processes define your ability and potential to provide customers and employees with effective and high quality services and solutions. Your processes influence your performance, your service delivery and what administrative support is available for your service offerings.

  This document outlines a model, or framework, which can help you to improve your existing business processes to support and develop your e-services. The Common Process Model comprises a set of preconditions, directives, guidelines and templates that will help employees in different roles to identify, measure and improve the performance of the business processes that make up your e-service solutions.

  The Common Process Model stems from a collaborative project between Karlstad University and the municipality of Karlstad in Sweden, that began in February 2009. The project aimed to develop a simple methodology that would help the municipality to think about, to describe and to improve its business processes in a logical, strategic and self-reflective manner.

 • 23.
  Christiansson, Marie-Therese
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Improving citizens’ ability to find, understand and use e-services: Communicating the social interaction dimension2013In: Systems, Signs & Actions, ISSN 1652-8719, E-ISSN 1652-8719, Vol. 7, no 2, p. 177-204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the ability to communicate public e-Services, as a part of e-Service development. The purpose is to elaborate on the concept “communicability”, and to define elements and criteria useful in the evaluation and improvement of public e-Services. In terms of public e-Services, communication takes place in a context based on an understanding and relation between the public sector and the citizens using the provider’s e-Service solution. Public sectors are increasing their e-Service offers, making communicating e-Services an important part of the service delivery. The citizens’ ability to find, understand, and use the service is a return on investment. This paper combines a business process and a social interac- tion approach to e-Services. The empirical grounding is a Swedish municipality case study with a pilot evaluation, interviews with developers, and an eye tracking usability test on e- Services with citizens partaking in a university course. The research contributions include a first version of a defined concept of communicability in the e-Service context together with a conceptual basis for evaluation purposes. Findings can be used as a basis for developing an evaluation tool and a handbook to improve communicability in public e-Service solutions.

 • 24.
  Christiansson, Marie-Therese
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Kontaktcenter i Karlstads kommun: En uppföljning från kundens och medarbetarens perspektiv2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 31 januari 2013 öppnade Karlstads kommun en ny verksamhet i form av ett Kontaktcenter (KC) i syfte att öka tillgängligheten, ge god service och avlasta förvaltningarnas hantering av enklare ärenden. Karlstadsborna får hjälp med information och vägledning till all verksamhet i kommunen och kommunvägledare i tre svarsgrupper hanterar delar av eller hela ärenden. Uppdrag från förvaltningar initierar KCs verksamhet och definierar dess innehåll. Rapporten beskriver en processorienterad uppföljning av KCs verksamhet som genomförts under våren 2013. Intervjuer har genomförts med 24 externa kunder (20 medborgare), 9 interna kunder (förvaltningar) och 25 utförare i KCs processer (kommunvägledare och telefonister). Syftet med uppföljningen är att nå ett underlag till verksamhetsutveckling. Uttalanden från respondenterna publiceras som resultat i bilagor till rapporten. Dessa avser upplevda problem, styrkor och förbättringsförslag som struktureras i kategorier för effektiva verksamhetsprocesser. Rapporten kan ses som ett underlag för att lära och sprida erfarenheter. Den kan därför vara intressant för andra organisationer som står inför en etablering av KC eller som redan bedriver en liknande verksamhet. Genom att publicera data i insamlad empiri öppnas möjligheter till flera och olika typer av analyser. I den här rapporten finns enbart några reflektioner kring varje uppföljning, en summering och avslutande rekommendation.

  Download full text (pdf)
  Kontaktcenter i Karlstads kommun
 • 25.
  Christiansson, Marie-Therese
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Practice Research Design: a Channel to the Meaning of BPM Maturity in Government2011In: International and Inter-disciplinary Workshop on Practice Research, Linköpings universitet , 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes a practice research design for studying the practical meaning of business process management (BPM) maturity in municipalities within a university course. The course design enables the identification of practitioners’ ‘questions’ (needed knowledge in BPM), actions and business issues (problematic situations). Applications from practitioners’ everyday work are used as case studies in course assignments. Thereby, it will be possible to collect empirical data to be used in the research, as well as to collect, answers and provide discussions that will give useful perspectives,concepts and methods contributing to changes (interventions) in the local practice. Moreover, it will be possible to conduct practical inquiries to develop a general knowledge of practical relevance and usefulness among course participants. The practitioners are interested in the same practical scope, i.e.BPM initiatives with process mapping as the first step. In the course a generic process methodology (the PoP model) serves as a knowledge transfer from ten local practices and is improved upon the course participants as a joint result of the knowledge development and a general practice contribution. The model can be adjusted by each practitioner’s own business context in use and thus is in everyone’s interest to share lessons learned.

 • 26.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Axelsson, Karin
  Linköpings universitet.
  Melin, Ulf
  Linköpings universitet.
  Inter-organizational Public e-Service Development: Emerging Lessons from an Inside-Out Perspective2015In: Electronic Government: 14th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2015, Thessaloniki, Greece, August 30 -- September 2, 2015, Proceedings / [ed] Efthimios Tambouris, Marijn Janssen, Hans Jochen Scholl, Maria A. Wimmer, Konstantinos Tarabanis, Mila Gascó, Bram Klievink, Ida Lindgren, Peter Parycek, Cham: Springer, 2015, Vol. 9248, p. 183-196Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  E-service development has grown to become a daily practice in most public organizations as a means for realizing digital agendas and e-government initiatives on different levels (local, regional, national and transnational governmental levels). Public e-service development is often an inter-organizational (IO) effort with multiple actors and organizations involved in the multi-faceted dimensions of design, development and delivery decisions. Still, there is a lack of research focusing on IO public e-service development practices in particular. In order to address this lack we elaborate on reported challenges and their implications for IO public e-service development in practice. By returning to two empirical cases of IO public e-service development, the IO dimension is evolved. Our purpose is to highlight challenges in IO public e-service development with implications for research and practice. Findings are presented as eight emerging lessons learned from an inside-out perspective related to phases in IO public e-service development processes.

 • 27.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Granström, Klas
  Sharpening the BPM Knowledge Transfer in a Practice Research Design: A Case Study2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The practice research in this paper is based on the common interest of Telge AB and Karlstad University to explore knowledge transfer between research results and their use in practice when applying a Business Process Management (BPM) maturity assessment model. In our case study, we explore how knowledge transfer can become explicit, based on the foundation of practice research and a mapping of the practice research process. The main idea with the case study is to contribute to the articulation of sharpening the knowledge transfer in practice research design. Our findings show e.g. the importance of enabling practitioners in finding the research results, a suitable packaging to gain understanding and guidance to the way the practitioners are supposed to use the results as well as prerequisites in the domain knowledge. Additionally, the complexity in the BPM maturity concept and challenges in the BPM knowledge transfer are findings that can lead to bridging the gap between assessment model in theory and lessons learned from the practitioners using the model in practice. Finally, the paper contributes with a snapshot of practice research design with key elements regarding pre-conditions for knowledge transfer to use in planning, specifying and evaluating practice research.

 • 28.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Granström, Klas
  Sharpening the knowledge domain transfer in practice research design: The BPM assessment2012In: Systems, Signs & Actions, ISSN 1652-8719, E-ISSN 1652-8719, Vol. 6, no 1, p. 22-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The practice research design described in this paper is based on the common interest of Telge AB and Karlstad University to explore knowledge transfer from research results to their use in practice when applying a Business Process Management (BPM) maturity assessment model. In our case study, we explore how knowledge transfer can become explicit, based on components in the foundation of practice research and a mapping of the practice research process. The main idea is to contribute to the articulation of sharpening the knowledge transfer in practice research design. Our findings show e.g. the importance of enabling practitioners in finding the research results, using an explicit model package to gain understanding and guidance towards the intended way in which the practitioners are supposed to use the knowledge, as well as prerequisites in the knowledge domain. Additionally, the complexity in the BPM maturity concept and challenges in the knowledge domain transfer are findings that can lead to bridging the gap between a BPM maturity assessment model in theory and lessons learned from using the model in practice. Finally, the paper contributes with a knowledge domain transfer loop model to be used in planning and evaluating practice research between practitioners and research stakeholders as well as a snapshot of practice research design to be used to communicate key elements as pre-conditions for the knowledge domain transfer.

  Download full text (pdf)
  sysiac2012_Christiansson&Granström
 • 29.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Rentzhog, Olof
  Vinna Matchen AB.
  Lessons from the “BPO journey” in a public housing company: toward a strategy for BPO2019In: Business Process Management Journal, ISSN 1463-7154, E-ISSN 1758-4116, Vol. 26, no 2, p. 373-404Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Despite many efforts within organizations toward business process orientation (BPO), research on real-world experiences remains in its infancy. The purpose of this paper is to redress the existing knowledge gap by analyzing a Swedish public housing company that has made notable effects regarding BPO and to explore lessons learned from the BPO journey (from 1998 to 2013).

  Design/methodology/approach – The point of departure is principles in the BPO foundation, principles of successful BPM and effects in empirically based literature. The reconstruction of the narrative case study describes milestones and critical junctions, as well as effects based on quantitative and qualitative data.

  Findings – Effects in BPO are demonstrated in terms of higher customer satisfaction, increased innovative ability, improved operational performance, higher employee satisfaction and, as a result of these, increased profitability. Theoretical constructs with implications for the theory building on BPO are suggested in a three-layer management framework – with capabilities and abilities emerging from the case study used as an illustrative example.

  Practical implications – Lessons are learned regarding critical practices related to advancement in BPO. A strategy-building process based on eight design propositions is suggested to define the pre-conditions for BPO in an organization.

  Originality/value – This is the first longitudinal case study to provide a comprehensive view and detailed insights of a BPO journey and top management performance toward a business process-oriented organization. Practitioners and BPM community get valuable insights into how the temporality and the context shape the BPO maturity process in terms of new organizational structure and roles during the journey.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Van Looy, Amy
  Department of Business Informatics and Operations Management, Ghent University, Belgium.
  Elements for Tailoring a BPM Maturity Model to Simplify its Use2017In: Business Process Management Forum. BPM 2017 / [ed] Carmona J., Engels G., Kumar A., Springer, 2017, p. 3-18Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Although research exists on Business Process Management (BPM) maturity models, few studies report on their practical use. This paper explores the situational needs and practitioner's views on assessing BPM maturity. Data triangulation uncovered different applications in Swedish industry and public sector organizations through three phases: 1) data collection in a practitioner-driven BPM maturity model design, 2) validation of the design in a workshop and follow-up interviews, and 3) testing the BPM maturity model by practitioners. The basic assumption is that a generic BPM maturity model will most likely not fit all organizations. Therefore, a framework is presented with elements (e.g. scope and measures) for a BPM maturity model to be customized to an organization’s needs, supplemented by a practical ‘tailoring template’. The framework and template contribute to the BPM discipline with a Swedish example, and allows twelve design propositions with recommendations to simplify the application of BPM maturity models and enhance their fit.

 • 31.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Wik, Malin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  A Process Oriented User Test on Public e-Services: The Swedish Municipality Case2014In: Proceedings of The 8th European Conference on IS Management and Evaluation – ECIME 2014 held at the University of Ghent, Ghent, Belguim / [ed] Jan Devos, Steven De Haes, Academic Conferences Limited, 2014, p. 39-48Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper elaborates on the potential to design and conduct process-oriented user tests on public e-Services. The purpose is to use key constructs of business process orientation (BPO) to develop a basis for design and communicating the value of user tests in a public e-Service context. Our hypotheses are that user tests can provide valuable results for all actors involved in e-Service development, not only in terms of how to conduct user tests per se, but also to provide incentives for a customer driven focus and highlighting the value derived from user tests. In the municipality case, actors and stakeholders are involved municipalities in an inter-organisational collaboration on e-Service development, i.e. different municipalities, locally and regionally, as well as the supplier.  Citizens partaking in a university course conduct the user tests with the eye tracking technology. In total 71 users performed in test sessions on 11 different e-Services in a standard platform provided by one supplier. In this paper, we elaborate on a BPO test design based on basic constructs in the approach compared with findings from reconstructing the test process design used with an implicit approach 2012 and an explicit BPO approach in 2013. Contributions include a generic test-process design for data collection, analysis and delivery to stakeholders in an overall e-Service development. Furthermore, findings from our test sessions and test process design will inspire and guide other universities to collaborate with practitioners. Beside the strength with a real case for the students, user test sessions in collaboration can be an eye-opener to not only for municipalities but also suppliers. Thus, the potential for impacts from test results to be applied in the further development of e-Services has thereby increased.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Wik, Malin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Testing Communicability in Municipality e-Services2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the ability to communicate public e-Services, as one part of e-Service evaluation. The purpose is to use and further develop the emerging concept of “communicability” to be used as a base in an evaluation tool in the context of public e-Services. The ability of citizens’ to find, understand and use the e-Services provided is return on investment for public sectors, governments and agencies. The point of departure in this paper is to elaborate on a test process design for data collection and analysis from an empirical driven approach. Empirical grounding is based on a Swedish municipality case with a pilot usability test with eye tracking in 2012 and a second further improved test sessions 2013 on e-Services with citizens partaking in a university course. The research contributions include a further defined concept together with a generic test process for data collection and analysis to be useful as an evaluation tool, in research as in practice. Our research design and experiences from test sessions might also work as an inspiration to other university courses. Further more, findings from our test sessions can be used as a point of departure in formulating guidelines in a handbook to improve communicability in public e-Services.

  Download full text (pdf)
  Testing Communicability in Municipality e-Services
 • 33.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Wik, Malin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Testing Communicability in Public e-Services: Process and Outcomes2014In: Electronic government and electronic participation / [ed] Marijn F.W.H.A. Janssen, Frank Bannister, Olivier Glassey, Hans Jochen Scholl, Efthimios Tambouris, Maria A. Wimmer, Ann Macintosh, IOS Press, 2014, Vol. 21, p. 244-253Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, a case of testing public e-Service communicability is analysed in terms of process as well as outcomes. Key elements in test processes are defined, together with the meaning of communicability identified in terms of information-oriented metrics. The purpose of our paper is to develop knowledge about how e-Service providers should improve their ability to communicate and support users in finding, understanding and using e-Services. The reconstructed test process design is based of an analysis of gaze replays in citizen test sessions by means of eyetracking technology. Empirical findings on communicability metrics are further grounded in theory. Our main contribution to the research community and the field of practice, are a test process and a communicability framework to support the assessing of e-Service information. The use of wireframes for the e-Service five layers, together with a multifunctional template for data collection, analysis and presentation are introduced.

  Download full text (pdf)
  Testing Communicability in Public e-Services
 • 34.
  Ciallellla, Alessandro
  et al.
  Sapienza Univ Roma, Dipartimento Sci Base & Applicate Ingn, Rome, Italy.
  Cirillo, Emilio
  Sapienza Univ Roma, Dipartimento Sci Base & Applicate Ingn, Rome, Italy.
  Curseu, Petre
  Babes Bolyai Univ, Dept Psychol, Cluj, Romania Open Univ Netherlands, Dept Org, Heerlen, Netherlands.
  Muntean, Adrian
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Free to move or trapped in your group: Mathematical modeling of information overload and coordination in crowded populations2018In: Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, ISSN 0218-2025, Vol. 28, no 9, p. 1831-1856Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present modeling strategies that describe the motion and interaction of groups of pedestrians in obscured spaces. We start off with an approach based on balance equations in terms of measures and then we exploit the descriptive power of a probabilistic cellular automaton model. Based on a variation of the simple symmetric random walk on the square lattice, we test the interplay between population size and an interpersonal attraction parameter for the evacuation of confined and darkened spaces. We argue that information overload and coordination costs associated with information processing in small groups are two key processes that influence the evacuation rate. Our results show that substantial computational resources are necessary to compensate for incomplete information - the more individuals in (information processing) groups the higher the exit rate for low population size. For simple social systems, it is likely that the individual representations are not redundant and large group sizes ensure that this non-redundant information is actually available to a substantial number of individuals. For complex social systems, information redundancy makes information evaluation and transfer inefficient and, as such, group size becomes a drawback rather than a benefit. The effect of group sizes on outgoing fluxes, evacuation times and wall effects is carefully studied with a Monte Carlo framework accounting also for the presence of an internal obstacle.

 • 35.
  Dyrman, Simon
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Utmaningar för samarbete i agila distribuerade systemutvecklingsprojekt: En studie på den svenska marknaden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns ett behov av att kunna arbeta distribuerat eftersom det är kostsamt och tidsödande att resa till varandra, det är drivkraften som ligger till grund för framtagandet av de digitala verktyg för kommunikation och utveckling som finns tillgängliga för distribuerade systemutvecklingsprojekt idag. Samarbete kan anses vara en kritisk framgångsfaktor i projekt som gäller distribuerad systemutveckling. Arbetet är komplext och det kan vara svårt att se den färdiga slutprodukten i ett inledande stadie av ett projekt. Det är viktigt att ha ett nära samarbete med kunden för att säkerställa att leverantör och kund har samma målbild. För att bygga upp goda relationer mellan de individer som ska samarbeta mot ett gemensamt mål under en kortare eller längre period krävs digitala verktyg som stödjer arbetet vid systemutveckling, men även metoder och tillvägagångssätt för att generera ett slutresultat som uppfyller de krav och önskemål som kunden har. Kunden kan anses vara den enskilt viktigaste faktorn i systemutvecklingsprojekt och många menar att ingenting kan ersätta det fysiska mötet. Genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer vill studien påvisa vikten av effektivt samarbete vid distribuerad systemutveckling och har därför genom insamling av relevant litteratur för ämnesområdet som har jämförts mot utsagor från yrkesverksamma inom IT-branschen genom intervjuer. Studien visar att det finns ett kunskapsgap hur systemutveckling ska bedrivas agilt i en distribuerad kontext. Med stöd från tidigare forskning undersöks därför i denna uppsats hur systemutvecklare i Sverige upplever och hanterar samarbete i systemutvecklingsprojekt för att det ska fungera så effektivt som möjligt. Slutsatser som kan dras är att många olika faktorer spelar in för att samarbetet ska fungera distribuerat och att faktorerna påverkar varandra. De aspekter som framträder som mest kritiska för samarbetet i distribuerade agila systemutvecklingsprojekt är tillit, transparens och tekniska förutsättningar

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Echeverri, Per
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Salomonson, Nicklas
  University of Borås.
  Consumer vulnerability during mobility service interactions: causes, forms and coping2019In: Journal of Marketing Management, ISSN 0267-257X, E-ISSN 1472-1376, Vol. 35, no 3-4, p. 364-389Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on how vulnerable consumers navigate various marketplaces and service interactions, developing specific consumer skills in order to empower themselves during such exchanges, has received inadequate attention. This paper contributes to this area by empirically drawing on a multi-perspective go-along travel study, consisting of a combination of in-depth interviews and observations of consumer and service provider interactions in mobility services. It addresses both factors that are a source of vulnerability and forms thereof during service interactions, thus unearthing critical mechanisms that explain why vulnerability comes into being. Further, the finding of four distinct forms of active coping strategies, building on the dimensions of proactiveness/reactiveness and explicit/implicit articulation, and how these are related to different forms of vulnerability, provides an understanding of coping with vulnerability during consumer and service provider interactions.

  Download full text (pdf)
  Echeverri2019
 • 37.
  Eilu, Emmanuel
  et al.
  Makerere University.
  Baguma, Rehema
  Makerere University.
  Pettersson, John Sören
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  M-voting in developing countries: Findings from Uganda2015In: Commonwealth Governance Handbook 2014/15.: Democracy, development and public administration, Cambridge: Nexus , 2015, p. 25-28Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Eilu, Emmanuel
  et al.
  Makerere University.
  Baguma, Rehema
  Makerere University.
  Pettersson, John Sören
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Persuasion and Acceptance of Mobile Phones as a Voting Tool in Developing Countries2014In: Proceedings of the 4th International Conference on M4D Mobile Communication for Development: M4D 2014, General Tracks / [ed] Ibrahima Niang, Christelle Scharff & Caroline Wamala, 2014, p. 83-94Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Voter turn-up in many developing countries is unpredictable due to violence, intimidation, dictatorship and many other reasons. Mobile phone technology could offer governments of developing countries a direct conduit to its citizens which potentially increase citizen participation in voting and decision making. However, studies show that mobile phones have failed to gain much acceptance and satisfaction as an e-voting tool in developing countries. In this paper, we discuss the extent to which persuasion and acceptance design principles can contribute to the acceptance and usage of mobile phones as an end device for voting in a developing country like Uganda. This study used a quantitative approach where 900 questionnaires were given to respondents of voting age, mixed in gender, literacy levels, income levels, occupation and type of mobile phone owned. Using this sample space, we explored the different design principles of persuasion and acceptance towards the use of mobile phones as a voting tool i.e. whether the respondents would be encouraged to use their mobile phones for voting if certain persuasive and acceptance design conditions are met. The study found out that the principle of tunneling, effective computing and credibility, social/political learning, and perceived usefulness greatly influences persuasion and acceptance towards using mobile phones for voting in developing countries.

 • 39.
  Eilu, Emmanuel
  et al.
  Uganda Christian University, Mbale University College, Mbale, Uganda.
  Pettersson, John Sören
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Mobile Social Media for Preventing the Ebola Virus Disease Spread in Liberia and Nigeria: A Comparative Analysis2019In: Mobile Solutions and Their Usefulness in Everyday Life / [ed] Sara Paiva, Cham: Springer, 2019, 1, p. 173-188Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The aftermath of the Ebola Virus Disease (EVD) crisis in West Africa in 2014 was horrific. The EVD epidemic claimed 11,315 lives and had almost a 40 per cent killing rate. The EVD had huge negative effects on social, economic and political fronts of the four most affected countries Guinea, Liberia, Sierra Leone and Nigeria. Liberia was the country worst hit and Nigeria was the least affected among them. In both countries, social media was widely used to provide public health messaging and behavioural change guidance to the population on how to avoid getting infected with the deadly EVD. However, while the use of social media significantly reduced the spread of Ebola in Nigeria by 75 per cent, it was not effective in reducing the spread of the EVD in Liberia. In this paper, we reflect factors responsible for the ineffective use of mobile social media in aiding social behavioural change guidance towards the prevention of EVD spread in Liberia and the successful use of mobile social media in doing the same in Nigeria. We further reflect on the definition of ‘mobile social media’.

 • 40.
  Ekström, Lucas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Faktorer som påverkar ett företags val av molnbaserade affärssystem som SaaS: En pilot studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Moln blir allt vanligare, vilket bidrar till flera möjligheter för företag. Med molnet kommer tillgänglighet, att kunna nå system vart som helst. Flera system som affärssystem, crm-system, hr-system övergår nu till molnet. Software as a Service (SaaS) är ett nytt sätt att leverera system genom molnet. SaaS är ett betalsätt, där en prenumeration för systempaketet är vanligt. Dock finns det system som har det lättare att övergå till molnet. Affärssystem är ett av de senare system att levereras genom molnet. Ett affärssystem är en viktig del i att få ett företag att bli mer konkurrenskraftigt. Ett affärssystem bidrar med kostnadsreducering genom att effektivisera processer i företag.

  Studiens syfte är att undersöka faktorer som påverkar företags val av ett molnbaserat affärssystem som SaaS, i relation till on-premise. Genom detta syfte har flera faktorer undersökts, som har framtagits genom en litteraturöversikt och intervjuer. Metoden för studien har följt en flexibel forskningsdesign där forskningsfrågan och syftet har förändrats under studiens gång. Semistrukturerade intervjuer gjordes vid anskaffandet av empirisk data.

  Flera av faktorerna som hade framtagits genom litteraturöversikten hade ingen påverkan på affärssystemet, om det var molnbaserat eller on-premise. Den faktor som hade störst påverkan på valet mellan molnbaserat via SaaS och on-premise var kunskap. Kunskapen delas in i IT-mognad och Konsultkunskap. Dessa två kunskaper har vardera en stor påverkan på företag. IT-mognad handlar om företagets egna kunskaper om system. Med konsultkunskap menas den kunskap en konsult bidrar med vid val av affärssystem. Andra faktorer som påverkar ett val är tillgänglighet/skalbarhet med CC, kostnad med SaaS och flexibilitet med SaaS.

 • 41.
  Elgh, Jaquline
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  En ansats för effektivare kontroll och uppföljning vid upprättande av femårsplaner inom Försvarsmakten: En undersökning kring möjligheten att kombinera ramverk inom Försvarsmaktens Enterprise Architecture-funktion2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enterprise Architecture (EA) kan sägas vara det som kopplar samman en verksamhets strategi med dess design. Genom att arbeta med EA ges verksamheten det stöd som behövs i processen att modellera ett önskat framtida läge. I ett samhälle som konstant förändras och utvecklas ställs verksamheter inför en rad utmaningar. Ett av de största problemen tycks vara den ständigt ökande komplexiteten inom verksamheternas olika områden. Med hjälp av EA-arbete är det möjligt att upprätta standarder och arkitekturer som kan underlätta dels organisering, men också förståelse av, den breda mängd information som är i omlopp i dagens verksamheter. Arbetet med EA bidrar också till ökad förståelse kring verksamhetens övergripande strategi. För att lyckas med EA-arbetet kan olika hjälpmedel och verktyg användas, exempelvis ramverk. Ramverk kan sägas vara en kombination av olika strukturer som används vid utveckling av arkitekturer. Det är ett hjälpmedel baserat på redan beprövade lösningar som kan bidra med ett enhetligt arbetssätt att tillämpa i verksamheten.

  Användningen av ramverk kan dock vara en utmaning, främst på grund av dess komplexitet och en överhängande risk att fastna i en särskild struktur.

  Försvarsmaktens EA-funktion har upplevt många av de problem som ofta förknippas med EA-arbete och användningen av ramverk. I dagsläget finns inget enhetligt tillvägagångssätt vid upprättande av femårsplaner till Försvarslogistikplanen. De sakkunniga får själva bestämma hur femårsplanerna upprättas och hur de ser ut. Detta arbetssätt gör att det idag inte finns vare sig en strategisk koppling mellan verksamheten och femårsplanerna eller någon som helst möjlighet till uppföljning.

  Syftet med denna C-uppsats är att undersöka möjligheten att pröva en ny ansats där olika delar av ramverken TOGAF, MODAF och DoDAF kombineras, för att sedan skapa en ny struktur som Försvarsmaktens EA-funktion kan nyttja som en dokumentmall vid upprättande av femårsplaner till Försvarslogistikplanen.

  Undersökningen har bedrivits som en kvalitativ studie genom samtal med chefsarkitekten inom EA-funktionen samt dokumentanalys av ett antal direktiv från Försvarsmakten. Datainsamlingen har resulterat i ett antal problem som verksamheten upplever i nuläget och följaktligen ett önskemål om att upprätta en ny struktur i form av en dokumentmall som kan nyttjas vid upprättande av femårsplaner i framtiden. Baserat på väl beprövade ramverk har ett antal fundamentala delar valts ut. Dessa delar har sedan kombinerats för att på bästa möjliga vis uppfylla den funktionalitet som verksamheten efterfrågat.

  Den nya strukturen ger EA-funktionen möjlighet att tydligt se kopplingen mellan varje upprättad femårsplan och Försvarsmaktens strategiska inriktning. De ges också möjligheten att följa upp föregående års utfall, vilket inte har varit möjligt tidigare. Undersökningen har även visat hur viktigt det är att det finns en utbredd förståelse för den strategiska inriktningen i verksamheten så att alla parter strävar efter samma mål. Det har också visat sig vara av vikt att alla förändringsåtgärder är både mätbara och spårbara för att kunna härleda varje femårsplan till operationell förändring, liksom att kunna mäta graden av måluppfyllelse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Emelie, Hareland
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Identifiering av faktorer som påverkar beslut rörande uppgradering av verksamhetens affärssystem: En fallstudie av tre Infor M3-användande kundföretag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Upphandlingar och införande av affärssystem nådde sin topp runt år 2000. Nu ett och ett halvt decennium senare står många av dessa organisationer och verksamheter inför frågor om underhåll och uppgradering. Det kan bland annat röra sig om avsaknad av funktionalitet som återfinns i senare versioner eller förlorad möjlighet till support från systemleverantören. Affärssystemskunden behöver regelbundet uppgradera sitt affärssystem för att inte gå miste om några konkurrensfördelar.

   

  Uppsatsens huvudsyfte är att identifiera, beskriva och förklara vilka faktorer som ur ett kundperspektiv påverkar beslutet rörande uppgradering av verksamhetens affärssystem. Bisyftet är att identifiera vilka de uppfattade faktiska effekterna av en affärssystemsuppgradering är.

   

  Ett kvalitativt angreppssätt har tillämpats i denna uppsats. Det kvalitativa angreppssättet har valts eftersom syftet är att undersöka samt analysera vilka faktorer som ur ett kundperspektiv påverkar beslutet att uppgradera verksamhetens affärssystem. Insamling av empiri har skett genom intervjuer med ett fåtal aktörer. Fallstudiemetoden har tillämpats som undersökningsupplägg i denna uppsats. Fallstudiemetoden har valts eftersom undersökningen är fokuserad på en liten grupp bestående av en systemleverantör av ett affärssystem samt tre av dennes kunder. För att samla in empiri har semistrukturerade intervjuer genomförts. För att få reliabilitet i den insamlade empirin har de personliga intervjuerna spelats in efter godkännande från berörda respondenter.

   

  Genom en litteraturstudie identifierades elva hämmande respektive motiverande faktorer som påverkar beslutet rörande uppgradering av verksamhetens affärssystem. Under den empiriska studien framkom att sex av dessa påverkade beslutet att uppgradera ur ett kundperspektiv: Nya eller förbättrade funktioner, förverkligande av fördelar, förbättrade resursanvändning, neddragning av systemleverantörssupport, minskning av underhållskostnader samt opassande tidpunkt för uppgradering. Det framkom även att de uppfattade faktiska effekterna var: Den nya versionen körs utan modifieringar, möjlighet till individuella anpassningar i gränssnittet samt det nya gränssnittet medför att arbetet i systemet går snabbare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Engen, Marit
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Fransson, Martin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Quist, Johan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Skålén, Per
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Continuing the development of the public service logic: a study of value co-destruction in public services2020In: Public Management Review, ISSN 1471-9037, E-ISSN 1471-9045, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a study of value co-destruction in public services, i.e. diminishment of value by interaction between providers, users, and other actors. The goal is to contribute to the public service logic (PSL) that suggest a shift from linear co-production to dynamic value co-creation. However, PSL has devoted scant attention to value co-destruction. The paper contributes by identifying four dimensions representing causes of value co-destruction in public services. The paper also shows how value may be co-destroyed in the interaction between several types of actors, thus advancing a service ecosystems perspective for understanding value co-destruction.

 • 44.
  Erlebach, Chanett
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Webbhotell och deras tjänster: En jämförelse av kostnader, funktioner och service2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att ge en inblick i webbhotellens värld då det idag finns 1 706 webbhotellstjänster (inklusive dataservicebyråer och hostingföretag) i Sverige, varav 245 är namngivna webbhotell. Uppsatsen ska redogöra skillnader mellan kostnader, funktioner och service utav elva webbhotell som ingick i undersökningen.

  Uppsatsen vänder sig till privatpersoner, organisationer och företag som vill införskaffa sig kunskap om webbhotell och deras tjänster. Genom att läsa denna uppsats kan målgruppen få bättre kännedom om de kostnader, funktioner och service som webbhotellen förmedlar innan man t.ex. ingår ett avtal.

  Undersökningen visar bland annat att antalet anställda och priset utgör ett tydligt samband, att webbhotell som har minsta antal anställda samtidigt har de lägsta priserna.

  Det har även tidigare varit priset som har varit ett konkurrentverktyg mellan webbhotellen men undersökningen visar att priset inte längre har någon betydelse och att priset i förhållande till webbutrymme och datatrafik håller på att förändras.

  Konkurrensen i framtiden mellan webbhotellen kommer inte att baseras på prissättningen, datatrafiken eller webbutrymmet utan support, kontrollpanel och prestanda kommer att bli webbhotellens centrala konkurrensverktyg.

  Webbhotell anses ha bättre prestanda om webbhotellets placering är i Sverige men undersökningen visar att ett utländskt webbhotell vann sidladdningstestet.

  Om månadens datatrafik överskrids kommer webbplatsen att stängas ner eller prestandan kommer att bli märkbart försämrad.

  Webbhotell utlovar 100 % upptid, dvs. de garanterar att webbservern alltid kommer att fungera, vilket är viktigt för företag som har sina affärssystem online.

  Fjorton webbadministratörer som använder sig av webbhotell både privat och genom sitt företag har svarat på en kvalitativ frågeformulärsundersökning med 43 frågor och svaren på frågorna visar att skillnader mellan de elva webbhotellen i undersökningen förekommer.

  Rekommendationer lämnas till målgruppen i valet av ett webbhotell samt andra tips om hur man kan kontrollera t.ex. prestandan och antal domäner på webbservern.

  Download full text (pdf)
  Webbhotell och deras tjänster
 • 45.
  Ferrer Conill, Raul
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Mobile Accessibility in Disaster Environments: Assessing the role of Mobile Technology in Crisis Management in Ghana2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the age of the risk society, when several actors at an international, national, and local level converge in order to find solutions that help mitigate the global effects of natural disasters, there is a need to study the patterns for communicating and interacting with the public that eventually feel the impact of crises.

  In the richer parts of the world ICTs have facilitated a framework for having instant information regarding threats that make crisis management a discipline that is centered more in preparing and planning, rather than mitigating actual crises.  In developing countries, the contextual idiosyncrasies of each nation provide a fragmented array of settings that prevents a rapid flow of information in the event of natural disasters. The phenomenal growth of mobile telephony use and its rapid diffusion in developing countries offers a game changing scenario where crisis managers could benefit from new applications and functionalities of mobile devices.

  In a confluence of multidisciplinary nature, this study aims to explore the role of mobile technology and internet in crisis management, as well as the state of accessibility of mobile technology when addressing the general public in Ghana.

  This study follows a three-pronged approach with the aim of answering its research questions. First, a qualitative study of the communication processes between crisis managers and the public and the role of mobile technologies during those processes. Second, a quantitative study of the uses of mobile internet and the current mobile internet infrastructure. Finally, a study on the accessibility level of Ghana’s national crisis management organization’s website.

  Several conclusions can be drawn from this study. Mobile technologies have an important role in the communication process of crisis managers and the public, however the use of internet still has no part in the flows of communication due to deficits in infrastructure and socio-economic factors, leading to a disconnection between international risk policy requirements and local needs. The lack of resources is seen as the biggest challenge for crisis managers; a challenge that leads to issues of trust in the public and non-compliance. Finally, while there have been improvements in accessibility efforts, there is still a wide gap between international web accessibility best practices and the one provided by authorities in Ghana.

  Download full text (pdf)
  RFC_MasterThesis
 • 46.
  Ferrer Conill, Raul
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Motivation in Virtual Project Management: On the Challenges of Engaging Virtual Teams and the Features of Project Software2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As global markets transcend nationalities in search for key advantages in cost,quality and flexibility, the once unbridgeable limit of geographical location isovercome by faster Internet speed lines, online services and tools that allowindividuals and businesses to interact regardless of space and time.

  This thesis studies the transition from traditional project management to virtualenvironments and the impact that this new paradigm has over dispersed teamsand their interactions among themselves and the project manager.

  The focus of the study lays on the concept of motivation within virtual projectmanagement and the role of the project manager to overcome the specificchallenges of this new working scenario. Additionally, parallels are drawn on themotivation features that virtual project management systems offer to projectmanagers as well as team members.

  This study shows the importance of bridging the difficulties of motivatingdispersed teams and how traditional techniques of motivation have a muchlesser impact on team members. The idea of progress and self accomplishmentare brought forth as the strongest motivators for dispersed teams.

  Finally, this study exposes the shortcomings of current projectware as a tool tomotivate teams and explores the idea of applying gamification techniques tothese software packages to lift the motivation responsibilities off the shoulders ofproject managers.

  Download full text (pdf)
  Motivation in Virtual Project Management
 • 47.
  Findsrud, Rolf Gunnar
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Tronvoll, Bård
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Edvardsson, Bo
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Motivation: The missing driver for theorizing about resource integration2018In: Marketing Theory, ISSN 1470-5931, E-ISSN 1741-301X, Vol. 18, no 4, p. 493-519Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Resource integration is vital to value co-creation. However, most research focuses on competencies as enablers of resource integration and the social aspects that guide them. Based on a literature review of resource integration and motivation theories, this article proposes including motivation as a driver of resource integration and integrating concepts from motivation theories into the resource integration process. This approach extends the understanding and conceptualization of actors’ resource integration processes, such that motivation determines the direction, intensity, and persistence of effort. When they engage in behavioral and cognitive activities, actors interact with resources, which informs the actors and influences their competences and motivation. Accordingly, motivation is central for a clear understanding of the psychological mechanisms of resource integration processes, as motivation expands the explanatory power of sociological factors by including intensity and persistence.

 • 48.
  Flores Osorio, Eduardo
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Hinder vid automatiseringen av Rätten att bli Bortglömd med RPA: En explorativ fallstudie om automatisering inom intern IT2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den nya dataskyddsförordningen som även kallas GDPR, ställer idag krav som företag och organisationer måste uppfylla samt regler som måste följas när det kommer till hur personuppgifter ska behandlas. Att radera data är en stor del i GDPR och i Rätten att bli bortglömd som är en del i GDPR, måste data raderas. Detta är regler som såklart ska följas men det manuella arbetet för detta är en väldigt lång och tidsödande process för den som ska utföra det arbetet. Robotic Process Automation är en relativt ny teknik som används för att automatisera manuella, repetitiva och tidskrävande affärsprocesser inom företag och organisationer.

  Syftet med studien är dels att undersöka hur fallföretaget kan uppfylla GDPR-kravet Rätten att bli Bortglömd med RPA tekniken. Rätten att bli bortglömd innebär att personuppgifter som kan kopplas till en viss individ ska raderas bort från ett företag om den specifika individen skulle begära det. Studien kommer även belysa de problem som uppstår mellan RPA tekniken ochRätten att bli Bortglömd inom fallföretaget. Studiens empiri består av den egna erfarenheten men kommer även kompletteras med intervjuer samt avstämningsmöten som skall användas som stöd och underlag för själva genomförandet av RPA.

  Studiens resultat visar de identifierade hindren som har uppstått i undersökningen. Det finns inget regelverk för hur fallföretaget går tillväga när de ska söka och radera personuppgifter. Undersökningens avgränsade process för Rätten att bli bortglömd var varken standardiserad, mogen, regelbaserad, repetitiv eller återkommande vilket gör automatiseringen problematisk och olämplig för RPA automation. För att uppfylla kravet Rätten att bli bortglömd med hjälp av RPA tekniken måste fallföretaget jobba med att få fram ett tydligt regelverk för hur de ska söka och hitta personuppgifter. Därefter krävs det att processen standardiseras och process stegen väl definieras för att kunna identifiera vilka delar av processen som går att automatisera med RPA.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Forslin, Lars
  Karlstad University.
  IT-utvecklingens inverkan på kommunikativt ledarskap2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 50.
  Framner, Erik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Mobilapp vs. Webbplats för ett universitetsbibliotek: Jämförelsetester på en pekskärmsmobil2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur väl webbplatsen för Karlstad Universitetsbibliotek möter studenters behov på mobila enheter, samt huruvida de anser att en biblioteksapp skulle utgöra ett behövligt komplement i framtiden. Uppsatsen riktar sig främst till Karlstads Universitetsbibliotek men kan även tänkas vara av intresse för bibliotek vid liknande lärosäten.

  För ändamålet upprättades två prototyper, varav den ena representerade befintlig webbplats på mobiltelefoner, medan den andra utgjorde ett exempel på hur en biblioteksapp skulle kunna se ut. Under jämförelsetester fick sedan studenter genomföra en grupprumsbokning och söka upp en elektronisk resurs i respektive prototyp samt besvara enkätfrågor.

  Av resultatet att döma finns ett intresse kring en biblioteksapp bland Karlstad Universitets studenter, då de gärna vill ha tillgång till bibliotekets tjänster på sina mobiltelefoner även om befintlig webbplats upplevs som krånglig på denna plattform. I ”OneSearch” (dvs. söktjänsten för bibliotekets tryckta och elektroniska resurser) skulle avgränsningsalternativen kunna begränsas, så att mobilanvändarna inte överväldigas av alltför många valmöjligheter. I bokningssystemet för grupprum bör presentationen göras mer konsekvent och det bör tydliggöras att vissa element är klickbara.

  Download full text (pdf)
  fulltext
123 1 - 50 of 148
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf