Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 708
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Abdulwahab Gaib, Fatin
  et al.
  Hassan, Lul
  Kvinnors ställning i kollisionerna mellan svensk rätt och sunnitisk sharia-rätt: Med fokus på den sunnitiska kvinnans arvsrättsliga förhållanden och mahr2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det vi alla har gemensamt är bristen på kunskap.[1]

  Sverige betraktas i dagsläget vara ett mångkulturellt samhälle med förekomsten av många olika etniciteter, religioner och språk. Mångkulturalismen har lett till olika slags kollisioner, främst mellan sharia-rätten och svensk lagstiftning då många av de som på senare tid har invandrat till Sverige är muslimer. Sharia-rätten anses strida mot svensk lagstiftning på olika sätt och det har uppstått diskussioner kring hur sharia-rätten ska få tillämpas i Sverige, på vissa områden, eller inte.

  Det finns som ovan nämnts kollisioner mellan svensk lag och den sunnitiska sharia-rätten och vi har därför avgränsat vår uppsats till att undersöka kollisionerna som uppstår i samband med den sunnitiska kvinnans arvsrättsliga förhållanden och svensk arvsrätt samt mellan mahr (brudpengen)[2] och svenska grundläggande rättsprinciper. Vi har undersökt kollisionerna som uppstår i nämnda rättsområden ur ett kvinnoperspektiv och vårt syfte har varit att genom dessa kollisioner förklara att den sunnitiska sharia-rätten inte förtrycker kvinnan och att västerländsk medias bild av den sunnimuslimska kvinnan är felaktig och förvrängd. Om den som det verkligen berör, dvs. den sunnimuslimska kvinnan, inte själv ser sig som förtryckt och underordnad männen, varför ska då media ständigt sträva efter att förmedla den motsatta bilden? Vi är av den uppfattningen att det kan bero på okunskap om sharia-rätten och dess syften, för att återkoppla till det inledande citatet.

  Det som vi har kommit fram till är att om det svenska samhället förstår den sunnitiska sharia-rättens bakomliggande syften bör den också få tillämpas i Sverige. Vi anser att om personerna som det rör, dvs. t.ex. personer med medborgarskap i ett muslimskt land vill tillämpa sharia-rättens sunnitiska arvsrätt i Sverige, ska de få möjlighet att göra det. Görs inte detta riskerar samhället att försumma dessa personers vilja genom att förneka dessa personers rättsliga band till sitt hemland eller ett annat land som de är medborgare i.

  Vi har försökt att föra ett realistiskt resonemang och är medvetna om att en enda uppsats av detta slag inte kommer att ändra ett helt lands uppfattningar samt radera fördomar och förutfattade meningar för att istället ersätta dem med förståelse och acceptans. Dock är vi övertygade om att denna uppsats är ett steg i rätt riktning, om inte annat. Säkert är att det behövs fler akademiska verk av detta slag, inte minst avhandlingar, för att upplysa och förklara hur det verkligen ligger till.

  Om det som vi alla har gemensamt är bristen på kunskap bör det också vara så att vi även har det gemensamt att kunskap om saker och ting kan ändra våra uppfattningar.

  [1] Citat av Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar – Muslimska kvinnor i Sverige, s. 7.

  [2] Mahr (brudpengen) motsvarar det äldre svenska rättsinstitutet morgongåvan. Inom islam ger mannen en summa pengar till sin blivande hustru, oftast ges en del av summan innan äktenskapets ingående och den större delen av summan ges vid en eventuell skilsmässa. Summan utgör en ekonomisk säkerhet för kvinnan. Se kapitel fem för närmare beskrivning av mahr.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abrahamsson, Hillevi
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Schwerin, Maria
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Legalisering av sidotjänster: En studie av den nya Fastighetsmäklarlagen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Ackeberg, Hanna
  et al.
  Karlstad University.
  Mattiasson, Matilda
  Karlstad University.
  Marknadsundersökningar som bevis i marknadsföringsmål: en undersökning om bevisvärde och tillförlitlighet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom marknadsrätten förekommer det att näringsidkare använder olika former av otillbörliga affärsmetoder för att nå framgång på marknaden. Det kan bl.a. röra sig om renommésnyltning som innebär att företag obehörigen anknyter till ett annat företags produkt, logotyp, kännetecken eller liknande för att på sådant sätt göra en ekonomisk vinning. En annan form av metod är att företag använder efterbildningar som är vilseledande för konsumenter och som lätt kan förväxlas med ett annat företags kända och särpräglade produkter. Ett liknande förfarande är vilseledande om det kommersiella ursprunget som innebär att en konsument får uppfattning om att en viss produkt är en annan än hen från början avsett att köpa på grund av produktens kända ursprung, kvalitet eller liknande. En näringsidkare som blivit utsatt för någon av dessa otillbörlighetsgrunder är i behov av att visa hur stor kännedom en relevant omsättningskrets har om företagets produkter eller kännetecken. Ett lämpligt hjälpmedel för att uppnå detta är att använda en marknadsundersökning, då det genom en sådan undersökning blir möjligt att mäta ett direkt vetande om en produkt eller ett kännetecken. Det saknas lagstiftning som reglerar hur en marknadsundersökning bör utformas för att utgöra ett tillförlitligt bevis. Det blir därmed Marknadsdomstolens uppgift att bedöma undersökningarnas bevisvärde i de mål sådana åberopats. Utifrån domstolens bedömningar kan det konstateras att det råder en oklarhet om vilket bevisvärde en marknadsundersökning har. I flertalet fall har undersökningar bedömts ha antingen ett lågt bevisvärde eller inget bevisvärde alls på grund av att de främst varit behäftade med brister. De vanligaste bristerna har visat sig vara i marknadsundersökningens metod, rapport och urval. För företagen kan detta skapa problem då det kan bli en ekonomisk börda att de fått lägga ner stora summor pengar på att låta genomföra undersökningarna, som senare inte tas hänsyn till av domstolen. Eftersom det råder ett oklart läge kan det uppstå osäkerhet för företagen vad som gäller angående marknadsundersökningar. Det är därmed av betydelse att undersöka hur en marknadsundersökning bör utformas för att kunna utgöra ett tillförlitligt bevis i marknadsföringsmål. Detta genom att undersöka vilket bevisvärde domstolen tillmäter marknadsundersökningar i sina bedömningar. För att möjliggöra denna undersökning har den rättsdogmatiska metoden använts, med rättspolitiska inslag, tillsammans med juridisk och samhällsvetenskaplig litteratur, samt intervjuer med praktiker på området. En tillförlitlig marknadsundersökning kräver att undersökningsresultatet återspeglar vad den relevanta omsättningskretsen har för uppfattning om det som är föremål för undersökningen. Det behöver även framgå vad marknadsundersökningen har för syfte och att syftet faktiskt uppnås genom undersökningen. Det bör undvikas att ställa ledande frågor till respondenterna då ett tillförlitligt resultat kräver spontana svar. I marknadsrättsliga tvister kan med fördel en personlig intervju eller postal intervju användas då dessa möjliggör användandet av visuella hjälpmedel. Avslutningsvis bör nämnas att det är viktigt att domstolen får ta del av hur hela marknadsundersökningsprocessen gått till. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adolfsson, Caroline
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Eriksson, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Omplaceringsskyldigheten: Vid uppsägning av personliga skäl relaterat till sjukdom2015Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Agnemyr, Helena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Arbetstidsdireketivets påverkan av den svenska arbetstidslagen: I vilken utsträckning kan parterna på arbetsmarknaden stifta kollektivavtal?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden became a member of the European Union in 1995. When Sweden entered the Union the government also agreed on implementing every law, regulation and directive the Union have and will have in force. One directive the Union wants every country to implement is the Directive (93/104/EG) concerning certain aspects of the organization of working time. This directive includes regulations concerning the relationship between employer and employees. The regulations in the directive must be in force before January 1 2007.

  One of the main points in the directive is the possibility for the parties on the labour market to reach agreements through collective agreements that deviate from the legislation concerning work hours. When the directive is a part of the Swedish law system the possibility for employer and employees to deviate from legislation concerning work hours in collective agreements will be limited through an EG-barrier. The EG-barrier sets a limit for the parties on the labour market to reach collective agreements if the agreement means worse conditions for the employees.

  The possibility for the parties on the labour market to abscond the legislation concerning work hours is regulated in the third paragraph in the legislation concerning work hours. This article describes what other articles the parties on the labour market can abscond from. If the collective agreement contains regulations which means worse conditions for the employees the agreement declared invalid and the employer will be liable for damages.

  The purpose of the essay is to examine in what extent the parties on the labour market can reach collective agreements after January 1, 2007.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Agnemyr, Helena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Tillämpning av 6 b § LAS vid sammanslagningar av företagshälsovårder: Anställningsavtalets skillnader vid pensionsbestämmelser2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 80 points / 120 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  During year 2007 ClaraHälsan Ltd bought the company health service Solstahälsan in Karlstad. The wide merger of the two health services the problems arose around the employees’ employment agreements when certain parts of the agreement differ. At a transition of a company, in this case a health service, the rights and obligations for the employees will pass on to the new employer according to directive 2001/23/EG who came in force in the swedish legal system in year 1995. The former employer is only responsible vis-à-vis the employees ”for economic obligations related to the time before the transition, the code of protection of employment 6 b §. The new employer are committed to the old employment agreement vis-à-vis the employees during at least one year.

  At a transition the employment will automatically pass on to the new employer who will take over the rights and obligations in connections to the transition. It is not the collective agreement in whole that will pass on to the new employer, only the employment conditions in the collective agreement.

  The purpose of this essay is to examine what will happen to the employment conditions when two companies become one through a transition, especially pension benefits.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Ahlgren, Josefin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  EN SVENSK VARIANT AV BEPS-PROJEKTETS ÅTGÄRD 4: En komparativ studie av hur OECD:s föreslagna ränteavdragsbegränsningsreglering bör utformas i Sverige utifrån artikel 4 i EU-kommissionens förslag till direktiv mot skatteundandraganden, det alternativa förslaget i företagsskattekommitténs slutbetänkande från 2014samt tyska och finska begränsningsreglerför ränteavdrag2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter att Industrivärden-domarna meddelats i slutet av 2007 stod det klart att det var godtagbart för koncerner att skatteplanera med hjälp av rätten till avdrag för lånekostnader som föreskrivs i inkomstskattelagens (1999:1229, IL) 16 kap. 1 §. Eftersom lagrummet inte ställer några krav på att den uttagna räntan beskattas kunde koncerner, via lån mellan koncernbolagen, framkalla en lägre beskattning genom att strategiskt välja att inte beskatta uttagen ränta men erhålla avdrag för räntekostnader. Detta resulterade i att ett förslag till lagstiftning i form av ett avdragsförbud hastades fram under sommaren 2008 och började tillämpas redan den 1 januari 2009. När bestämmelserna omsattes i praktiken klargjordes att lagrummens flertaliga subjektiva rekvisit vållade en stor osäkerhet. Bestämmelserna reviderades under 2013, men man lyckades inte avhjälpa tillämpningssvårigheterna. Efter en lång granskning av EU-kommissionen inleddes under 2015 därutöver ett formellt överträdelseförfarande mot Sverige eftersom reglerna befanns avskräcka företag från etablering. Parallellt med detta så har företagsskattekommittén efter tre års utredningar presenterat ett förslag på ett nytt regelverk för ränteavdrag. Eftersom detta ansågs vara unikt och internationellt frånvändande ombads emellertid kommittén att arbeta om förslaget med fokus på en resultatbaserad modell. Samtidigt har Sverige varit med och tagit fram en ny modell för ränteavdrag inom ramen för BEPS-projektet, och under 2015 antagit denna inom ramen för BEPS åtgärdsplan 4. Idag befinner sig Sverige således i en situation där det finns begränsningsregler för ränteavdrag som är hårt kritiserade och nu också anmälda som fördragsstridiga av EU-kommissionen. Samtidigt håller regelverket på att omarbetas av FSK som ombettsatt föreslå internationellt vedertagna regler till 2017. Samtidigt kan det antas att Sverige kommer införa en variant av OECD:s modell som föreslås i BEPS åtgärdsplan 4eftersom det inte gjorts några reservationer vid antagandet under 2015. Mot bakgrund av detta behöver såvitt författaren kan bedöma de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna ersättas av de lagstiftningsåtgärder som man tillsammans med OECD arbetat fram i BEPS-projektets åtgärdsplan 4. Särskilt med beaktande av att EU nu också officielltställt sig bakom en implementering av åtgärdsplanen genom förslag till direktiv mot skatteundandraganden som skickades på remiss till medlemsstaterna under januari 2016.Syftet med den här framställningen är därför att utreda olika möjliga utformningar av BEPS åtgärdsplan 4 4, för att utifrån dessa utvärdera en lämplig svensk variant.Därmed ska arbetet utreda regelmodellen i åtgärdsplan 4 genom en beskrivning av BEPS slutliga åtgärdsrapport 4 och en analys av vilka delar som måste införas i Sverige. För att kunna utvärdera hur de delar av åtgärdsrapport 4 som måste införas i Sverige lämpligast ska utformas behövs därefter en beskrivning av artikel 4 i EU-kommissionens förslag till direktiv mot skatteundandraganden, det alternativa förslaget i företagsskattekommitténs slutbetänkande från 2014, och de tyska och finska begränsningsreglerna för ränteavdrag samt slutligen en jämförelse av olika fördelar och nackdelar i dessa utformningsvarianter. Vid en granskning av detta material har författaren funnit att en svensk OECD-modell lämpligast bör innehålla följande komponenter 1) avdrag upp till ett belopp motsvarande ränteinkomster 2) avdrag för de därutöver räntebetalningarnatill ett belopp motsvarande 30 procent av företagets resultat beräknat enligt EBITDA eller ett maximalt avdragsbelopp, beroende på vilket som är högst 3) Kvittningsrätt av negativa och positiva avdragsutrymmen på koncernnivå 4) rullning av negativa räntenetton, dock längst till och med det 6 året efter att nettoräntebetalningen uppstod.

  Download full text (pdf)
  En Svensk variant av BEPS-projektets åtgärdsplan 4, Magisterprogrammet i skatterätt
 • 8.
  Ahlgren, Josefine
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law. 9111134020.
  Är inkomstskattelagens bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar förenliga med etableringsfriheten?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I enlighet med inkomstskattelagens (1999:1229)16 kap. 1 § får företag alltid fullt skatteavdrag för räntekostnader som löper på lån, oberoende av hur den motsvarande ränteinkomsten beskattas. Under år 2008 uppmärksammade Skatteverket att företag lagenligt kunde missbruka denna avdragsrätt genom att utfärda lån till närstående företag och därigenom erhålla en lägre beskattning. Till följd av detta så infördes begränsningar i den generella avdragsrätten för räntekostnader under 2009.

  Allt sedan begränsningsreglernas införande har dess överenstämmelse med EU-rättens etableringsfrihet varit ett omdiskuterat ämne. Medan regeringen och högsta förvaltningsdomstolen anser att reglerna ligger i linje med EU-rätten och reglerna om etableringsfrihet är remissinstanserna och många framträdande personer inom det juridiska samfundet av en annan åsikt. Även EU-kommissionen har utrett reglerna, och drar slutsatsen att de utgör ett hinder av den fria etableringsrätten. EU-kommissionen anser att bestämmelserna särskilt missgynnar gränsöverskridande verksamheter och att de går utöver vad som är nödvändigt, trots att reglerna förvisso skulle kunna motiveras. Regeringen anser att om reglerna mot all förmodan skulle anses utgöra ett hinder så kan de i vart fall motiveras och är proportionerliga.

  Syftet med den här uppsatsen är att utreda om utformningen av inkomstskattelagens ränteavdragsbegränsningar i 24 kap. 10 a-b och d-e §§ är förenliga med EU-rättens regler om etableringsfrihet i art. 49 i funktionsfördraget. Det vill säga utreda huruvida reglerna utgör ett hinder mot etableringsfriheten, och om ett sådant hinder i så fall kan accepteras. Normalt förbjuds alla former av hinder mot etableringsfriheten. I särskilda fall får emellertid avsteg göras. Detta förutsätter att de inskränkande reglerna kan motiveras mot bakgrund av art. 52 FEUF eller ett trängande allmänintresse, att de har till syfte att uppnå de anförda målen samt inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

  Vid en granskning av inkomstskattelagens bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar finner författaren att reglerna innebär ett hinder för etableringsfrihetens utövande, men att detta hinder kan motiveras med att reglerna syftar till att förhindra skatteflykt och bevara den väl avvägda beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Författaren finner dock att inkomstskattelagens regler om ränteavdrag går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de angivna syftena. Reglerna uppfyller inte EU-rättens krav på rättssäkerhet och det finns mindre inskränkande åtgärder för att uppnå dessa syften än de ränteavdragsbegränsningarna erbjuder. Författaren finner därför att det svenska regelverket är oförenligt med etableringsfriheten.

  Download full text (pdf)
  Inkomstskattelagens bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar och etableringsfrihet
 • 9.
  Alaeddine, Ahmed
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Varumärkesintrång på internet och regeln om forum delicti2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The trademarks are territorially limited. The trademarks legal protection applies only within the territory of the state. The consequence of the principle of territoriality is that there may be multiple trademarks owner for the same brand but in different countries. In the analog world, the coexistence of the same brands in different countries hasn’t caused any significant problems. Internet's increasing use as a commercial marketplace has resulted that a brand has becomes more widely on the Internet than in the analog world. It has become increasingly difficult to control the spread of their brands on the Internet, and the explanation is that the Internet lacks the natural geographic boundaries as in the analog world. For that reason the probability that a Swedish brand may come into collision with a similar mark in another country will increase. Therefore, cross-border disputes concerning trademark infringement has grown more and more.

   

  A trademark violation could only have happened if the brand use can be linked to the territory in which the trademarks rights exist. The location of where an infringement has taken place is difficult to establish on the Internet. The same problem arises in the international private and procedural law. In order for a court to have jurisdiction over a claim, there must be a connection to the forum. Therefore it’s necessary that action can be linked to the territory in which the trademark right is registered. The aim of this paper was to analyze the rules of the jurisdiction of the Brussels I Regulation, and how these rules shall apply to trademark infringement on the Internet.

   

  In my paper, I have concluded that the rules of jurisdiction must be given a stricter application, due to the risk that the jurisdiction rules can be abused. In the essay, I have suggested that a requirement on commercial effect must be demanded if the court should have jurisdiction to hear a proceedings for trademark violation. By requiring commercial effect it be can determined if there is an enough connection with the forum state. The positive aspect of a stricter requirement is that the defendant shouldn’t have to face proceedings in foreign countries. A stricter application is in line with the requirement of legal certainty and that there must be a close link between the court and the proceedings.

 • 10.
  Albertsson, Maria
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Lennartsson, Sofia
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Tidsbegränsade anställningar: En studie och analys av gällande rätt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Temporary employment is not a new occurrence. The problems with this type of employment became a topic of interest when the government decided to regulate temporary employments. The first set of regulations, which came into effect in 1974, were very strict but have since been revised to better suite the needs of the market. The present regulations are from 1982 but some smaller changes have been made to them since. The difficulty with today’s regulations is still how to get a balance between the interests of both the employers and employees regarding protection and flexibility. Finding a solution to the problem is paramount because of the increasing number of temporary employments.

  Typical characteristics of a temporary employment are that the employer and the employee agree upon when the engagement will end. When this time passes the employer and employee are free to part without any further obligations.

  The regulations that govern temporary employment are found in 5, 5a and 6§§ LAS. These contain a number of possible solutions to temporary employment. The employee is protected from misuse by 4§ LAS.

  Praxis about temporary engagement and statements by the Labour Court have become guiding principles for the application of the law. The law and praxis can also be combined with collective agreements. Hence the regulations of temporary employment can be adjusted to specific circumstances in different areas. Some of the collective agreements have been studied. A comparison between the public and private sector have not shown any striking differences.

  A drop in numbers of temporary employments does not automatically bring an increased number of employments with conditional tenure. This development is mainly caused by the increasing number of organizations which temporary rent out labour to businesses.

  The largest problem with the regulations of today seems to be the different circumstances and time frames which are declared in the law. These problems seems to be centered to 5§ LAS. As a group of regulations even 5a and 6§§ LAS are part of the problems among the temporary employments, because of the circumstances for each paragraph. The problems have been acknowledged and changes are meant to take place on July 1, 2007. The new government is planning for further changes but have yet to reveal their plans to the public. The present regulations are consequently a problem and therefore we have provided a suggestion for a solution in the last chapter, which is similar to the new rules.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Alfredsson, Johan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Försäkringstjänst i samband med leasing: Underordnad eller separat tjänst i mervärdesskattehänseende?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12. Almgren, Karin
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Förenklad taxering - betänkande av skatteförenklingskommiten1985In: Skattenytt 1985, s. 408 - 418Article in journal (Other academic)
 • 13. Almgren, Karin
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skatteförfarandet. [D.] 11992Book (Refereed)
 • 14. Almgren, Karin
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skatteförfarandet. D. 21996Book (Refereed)
 • 15. Almgren, Karin
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skatteprocessen2004Book (Refereed)
 • 16. Almgren, Karin
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Walterson, Frank
  Sveriges rikes lag: 17,Skatteförfarande och skattebrott1998 (ed. 98:1)Book (Other academic)
 • 17. Almgren, Karin
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Walterson, Frank
  Sveriges rikes lag: Skatteförfarande och skattebrott2001 (ed. 3 [rev.] uppl.)Book (Other academic)
 • 18. Almgren, Karin
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Walterson, Frank
  Sveriges rikes lag: Skatteförfarande och skattebrott1999 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 19. Almgren, Karin
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Walterson, Frank
  Sveriges rikes lag: Skatteförfarande och skattebrott2000 (ed. 2 [rev.] uppl.)Book (Other academic)
 • 20.
  Al-Mouti, Mohammed
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Engman, Daniel
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Lam, Giang
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Skattekontrollagen: Proportionalitetsprincipen och befrielse från kontrollavgift2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra och utvärdera den nya branschkontrollagen utifrån proportionalitetsprincipen. Vi har undersökt lagens utformning och tillämpning avseende kontrollavgiften och befrielsegrunderna. Den rättsdogmatiska metoden var ett medel för att uppnå detta mål.

  Skatteverket har genom branschkontrollagen fått utökad kontrollmöjlighet för att motverka det omfattande skattefusket som förekommer inom restaurang- och frisörbranschen. I och med att lagen har varit verksam i ett år kan Skatteverket konstatera att den har bidragit till positiva effekter såsom ökade skatteintäkter. Även en ökning av arbetsgivaravgifter har tillfallit staten samt att 4 200 nya tjänster uppkommit som tidigare enligt Skatteverket var svarta. De här exemplen kan ses som positiva indikationer på att kontrollverksamhetens effektivitet är hög och att Skatteverket arbetar i rätt riktning. Det är dock av vikt att ha i åtanke att lagstiftning måste ta hänsyn till andra faktorer än effektivitetskriteriet, eftersom kontrollintresse och dess effektivitet i vissa fall kan kollidera med rättssäkerhet, i synnerhet då proportionalitetsprincipen erfordras vid skattekontroll.

  En redogörelse för proportionalitetsprincipens betydelse och framför allt vid uttagande av kontrollavgift presenteras i det avslutande kapitlet. Vi har även lagt fram hur vi har uppfattat tolkning och tillämpning beträffande befrielsegrunderna från kontrollavgiften. Våra reflektioner resulterar därefter i våra egna förslag till förbättringsåtgärder beträffande utformningen av lagen med hänsyn tagen till rättssäkerhet.

  De slutsatser vi har kommit fram till med hjälp av en analys av fem rättsfall från kammarrätten är bl.a. att befrielsegrunderna i lagen är vaga och svåra att tolka. Vi anser därför att de behöver förtydligas för att öka rättssäkerheten samt att näringsidkarna påverkas hårt ekonomiskt, i synnerhet om lönsamheten i verksamheten är låg. Vi tycker därför att förbättringar i form av automatiskt anstånd med kontrollavgiften borde kunna medges näringsidkarna precis som för skattetillägg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Almström, Daniel
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Yttrandefriheten i det allmänna, saklig grund för uppsägning?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Yttrandefriheten utgör en av Sveriges grundlagar, en viktig del av yttrandefriheten är kritikrätten, denna rätt gäller dock både anställda inom offentlig och privat sektor. För att besvara denna fråga kommer jag att använda mig av den traditionella rättsdogmatiska metoden, denna metod innebär att man fastställer gällande rätt genom att studera de olika rättskällorna. Kritikrätten innebär att de anställda har rätt att kritisera arbetsgivaren och förhållanden som bland annat arbetsmiljö, offentligt i press och andra medier, syftet med kritikrätten är förutsättningarna på arbetsplatsen skall förbättras. Denna kritikrätt finns inte reglerad i lag, utan har vuxit fram i arbetsdomstolens praxis. Dock finns det några viktiga saker som arbetstagaren måste ta hänsyn till rörande kritikrätten, dessa är; arbetstagarens agerande, arbetstagarens befattning och dess uppdrag, bakgrunden till arbetstagarens agerande godtagbart skäl för arbetstagarens handlande, samspelet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Trots att anställda i offentlig sektor har en yttrandefrihet så finns det begränsningar om vad de får säga till media och andra kommunikationskanaler. Begränsningarna som finns i YGL är bland annat högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök till det.

  Yttrandefriheten står reglerad i Sveriges lagar, i denna kan man bland annat läsa att alla medborgare har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter offentligt. Den 1 januari 1995 så har de svenska medborgarna ett dubbelt skydd rörande yttrandefriheten, detta innebär att de kan tillämpa de bestämmelser som är bäst tillämpande för den aktuella frågeställningen. Begreppet saklig grund för uppsägning innebär godtagbara skäl att skilja arbetstagarna från sin befintliga anställning. I motiven till LAS så framgår det inte vad saklig grund för uppsägning är, anledningen till detta är att det kan variera beroende på vad för slags verksamhet arbetstagaren är verksam i. Arbetsdomstolen har genom ett flertal AD domar skapat en rättspraxis som entydigt visar att arbetsbrist och personliga skäl är saklig grund för uppsägning. Exempel på personliga skäl är arbetstagare som har misskött sig grovt och därmed brutit mot anställningskontraktet medvetet samt att vederbörandes gärningar skall ha inneburit en ekonomisk skada för arbetsgivaren, exempel på ekonomisk skada är bland förlorat förtroende för arbetstagaren i den fortsatta driften i organisationen. Begreppen arbetsbrist och personliga skäl står i motsats till varandra, då personliga skäl är kopplat till arbetstagaren personligen och arbetsbrist hänför sig till organisationen i fråga. Frågan huruvida yttrandefriheten är saklig grund för uppsägning, beror på omständigheterna. AD gör en teleologisk tolkning och gör en bedömning från fall till fall då ledamöterna mer ingående undersöker vilka förutsättningar som ligger till grund för anmälan till AD. Utifrån rättspraxis kan man uttyda att arbetstagaren har ett väldigt omfattande skydd utifrån yttrandefrihetsgrundlagen, dock skall den ej användas som ett påtryckningsmedel mot arbetsgivaren.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Almén, Jennie
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Andersson, Mattias
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Skuldsanering: en studie kring återfall2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Andersen, Susanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Gauffin, Christine
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Stadigvarande vistelse och tillfälligt avbrott ur ett elitidrottsperspektiv2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idrottsrörelsen och då främst lagidrotten har genomgått en ökad internationalisering, allt fler spelare flyttar över landsgränserna korta perioder för att spela i olika lag och därigenom höja kvaliteten där. Den fria rörligheten genom EG-rätten har medfört en internationaliserad marknad för elitidrottare vilket har lett till att de nationella skattereglerna blivit allt viktigare för att klara av den internationella konkurrensen. I Sveriges skattelagstiftning är begreppen obegränsat och begränsat skattskyldig för fysiska personer i IL av stor betydelse, dessa regler bestämmer vilka inkomster som är skattepliktiga i Sverige. För utländska elitidrottare som kommer till Sverige för att utöva sin idrott gäller främst reglerna om begränsad skattskyldighet enligt A-SINK förutsatt att de är här tillfälligt och inte stadigvarande. Inom idrottsrörelsen är ofta problemet om idrottsutövaren ska anses stadigvarande i Sverige eller inte enligt reglerna i IL. Om den skattskyldige gör ett tillfälligt avbrott från en stadigvarande vistelse här bryter inte avbrottet vistelsen utan räknas in i den sammanhängande perioden. Ett avbrott där vistelsen överstiger sex månader kan dock inte anses vara tillfälligt utan då avbryts alltid stadigvarande vistelse. Ett problem med denna definition är då den skattskyldige vistats i Sverige under en period och har gjort avbrott för vistelse i utlandet, det svåra är då att avgöra vilka avbrott som kan anses som tillfälliga eller inte. Syftet med vår uppsats är att utifrån valda rättsfall och doktriner undersöka gällande rätt beträffande stadigvarande vistelse, med beaktande av begreppet tillfälligt avbrott och då ur ett elitidrottsperspektiv. Dessutom kommer vi att beröra den troliga förändringen av A-SINK och dess konsekvenser då denna diskussion är så aktuell just nu. För att fastställa gällande rätt vad gäller begreppet stadigvarande vistelse för elitidrottare kommer vi att utgå från en rättsdogmatisk metod genom att studera lag, förarbeten, domstolsavgöranden och annat material som bland annat Skatteverkets ställningstaganden. Vi kommer även att utgå från en rättsdogmatisk metod angående den troliga förändringen av A-SINK då vi ska studera förarbeten till denna och genom den försöka se dess konsekvenser. Utifrån de rättsfall vi läst anser vi att begreppet tillfälligt avbrott fortfarande är otydligt men med hjälp av fler vägledande rättsfall skulle nog dessa tolkningsproblem kunna redas ut. Lagstiftningen rörande detta område är mycket vag, men vi menar att Skatteverkets ställningstagande är relativt tydliga. Dessa riktlinjer är dock inte bindande, således eftersöker vi en mer tydlig lagstiftning som skulle underlätta för rättstillämparen och därmed öka förutsebarheten och rättssäkerheten. Med stöd av Skatteverkets ställningstaganden har vi framställt ett förslag till förändring i lagstiftningen gällande definitionen av tillfälligt avbrott. Vad gäller förändringen av A-SINK anser vi i likhet med Riksidrottsförbundet att detta kommer att få stora negativa konsekvenser för den svenska idrotten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Andersson, Carina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Gunnarsson, Maria
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Turordningsreglerna: En studie avturordningsreglerna vid en verksamhetsövergång i Karlstad2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Metso Paper in Karlstad is acquiring Kvaerner Pulping and Kvaerner Kamfab, also located in Karlstad. Following this acquisition, there are going to be changes in the organizational structure and some employees might even loose their jobs. There are guidelines from the European Union how to handle situations like this, the purpose of these are to protect the employees. There are also Swedish laws that regulate the protection of the employees when a company is acquired, who is going to keep their job and who is to be made redundant.

  The transaction between the companies is large why they need an approval from the European Union. The European Union has certain demands for the approval. Metso and Kvaerner have to sell some parts of the production to another company in order to not become too dominant in the market. In this essay we are investigating what the law says about layoffs and how it is handled in reality.

  We have kept focus on the paragraphs 6 b and 22 of the law regarding employment protection. These paragraphs regulate the protection for the employees in an acquisition, they also regulate who has to leave first in a potential of layoff situation. Important parts of the legislation protect employees with high age and those who have the longest employment time in the company. A prerequisite for keeping their jobs is that the employees have necessary knowledge and skills for the tasks he or she is going to perform.

  We have used traditional legal method so-called dogmatic method with empirical elements. The traditional method means to search through literature such as doctrine and dissertations for information and the empirical elements means for example the information we’ve gathered from the companies. We got the idea for this essay when we were doing our internships at Metso Paper and Kvaerner Kamfab, a part of our examination in this course. We were informed about the transaction and got curious about what was going to happen with the employees in the companies.

  Our result shows that almost everything is negotiable through collective bargaining agreements. Another conclusion is that when a Swedish company sells parts of the production to a company located in another country and with no intent to keep the production in Sweden, the law is not preventing them executing their plans.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Brage, Johanna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Marknadsföring på sociala medier: Förhållandet till tryck- och ytrrandefrihet och kontrollen av dold marknadsföring2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Marknadsrätten är som de flesta rättsområden ständigt under utveckling. Med dagens teknikutveckling har nya möjligheter till marknadskommunikation utformats. Näringsidkare idag vänder sig ofta till privatpersoner och deras plattformar på sociala medier för att nå ut med dess marknadsföring. I och med att många av dessa privatpersoner är unga och inte besitter tillräcklig kunskap inom marknadsrätt så uppstår det ofta problem vid utformandet av marknadsföringen. 

  I samband med detta har dold marknadsföring ökat frekvent och ibland kan gränsdragningen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt material bli svårt att urskilja. Bristen av vägledning och bristfällig kunskap medför att mottagare kan bli vilseledda så det blir svårt att avgöra när det är marknadsföring eller egna åsikter som presenteras. Många gånger kan det uppfattas som att materialet på exempelvis en blogg enbart berör tryck- och yttrandefriheten, dock är inte fallet så. Så fort ett meddelande på sociala medier innehåller någon form av avsättningsfrämjande syfte blir detta reklam och omfattas av marknadsföringslagstiftningen. 

  Gränsdragningen mellan tryck- och yttrandefrihet och marknadsföring är inte alltid lätt att dra, ofta uppstår problem vid meddelande som innehar både kommersiell och icke-kommersiell karaktär. Den tryck- och yttrandefrihet vi har i Sverige har företräde framför allmän lag och tillämpas exklusivt. Då problem som detta uppstår har domstolen fastslagit i praxis att när det finns en tydlig gräns så bedöms det kommersiella för sig och det icke-kommersiella för sig. Men när gränsen inte är tydlig så omfattas hela meddelande av TF och YGL. Det finns således vägledning inom detta, dock berör det endast traditionell media. Därav är det av intresse att se hur bedömning av likande material bör göras på sociala medier. 

  Reklamidentifiering och sändarangivelse är krav vid kommersiella annonser. Dock har det visat sig efter en kartläggning från Skatteverket att dold marknadsföring förekommer i stor utsträckning, orsaken till detta är dels bristen på kunskap hos dem som ska utföra marknadsföringen och dels bristen på tydliga riktlinjer. 

  På grund av bristfällig vägledning och att det inte finns uttryckliga principer om marknadsföring på sociala medier vore det av intresse att undersöka hur tryck- och yttrandefriheten förhåller sig till marknadsföring på sociala medier, samt hur den utbredda dolda marknadsföringen bör kontrolleras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Andersson, Frida
  et al.
  Karlstad University.
  Andersson, Malin
  Karlstad University.
  Skattefusk inom skattereduktion för hushållsarbete2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Andersson, Linda
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Kan du vissla?: En rättsdogmatisk undersökning av offentliganställdas yttrandefrihet och offentliga arbetsgivares lyssnarrätt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Andersson, Linus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Kommunal stödgivning: Kommunens kompetens och begränsningar vid indi-viduellt riktat stöd till enskilda näringsidkare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är indelat i kommuner och landsting, vilka på demokratin och den kommunala självstyrelsens grund sköter de angelägenheter som anges i kommunallagen. Dessa angelägenheter måste rymmas inom ramen för den kommunala kompetensen för att anses utgöra en kommu-nal angelägenhet. Denna uppsats har som syfte att undersöka denna kompetens och vilket rättsligt utrymme kommuner ges när de enligt 2 kap. 8 § 2 st. KL riktar individuellt stöd till enskilda näringsidkare.

  I uppsatsen används den traditionella rättsdogmatiska metoden. Metoden avser en under-sökning av gällande rätt med hjälp av rättskällematerial; lagtext, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin. Utöver den rättsdogmatiska metoden förhåller sig uppsatsen till ett inomrätts-ligt perspektiv som utgår ifrån en rättspositivism som avser en strukturanalys av den positiva rätten. Den rättsdogmatiska metoden, likt den rättspositivism som uppsatsen förhåller sig till, avser argumentation på rättskällenivån. Därav framgår inga rättspolitiska inslag utöver de problem som förekommer inom det rättsliga problemområde som undersöks.

  Download full text (pdf)
  Kommunal stödgivning
 • 29.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Kühn, Karolin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Lagstifiningen om sexuella övergrepp på barn: har den nya lagstifningen fyllt sina syften2010Student paper other, 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Andersson, Therese
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Nordström, Kristin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Arbetsmiljö: Arbetsgivarens skyldigheter och olika sätt att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Lidstedt, Jessica
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Skatteförseelse, skattebrott eller grovt skattebrott2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andrén, Felix
  Karlstad University.
  Beskattning av entreprenörer: Utifrån incitaments- och 3:12 utredningen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andrén, Felix
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Jonsson, David
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Utdelningsbeskattning enligt 3:12-reglerna2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Skatterätt
 • 34.
  Andrén, Gustav
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Konkurrensklausuler i anställningsavtal: En rättsdogmatisk studie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  This essay aim to clear the regulations that adjusts the use of non-compete clauses in contracts of employement. The historical developement shows tendencies that more employees have contracts that includes non-compete clauses. This developement does not always correspond with what is allowed concerning these clauses. Non-compete clauses is adjusted by the regulations in the collective agreement known as the agreement of 1969. The agreement has also been accepted outside its regular field of application. Apart from the just mentioned agreement, unreasonable conditions of contracts kan be adapted to what is fair accordning to the swedish constitution of agreements. The paragraphs in question is the 36 and the 38 §§, that adjusts when you can shift the conditions. The 38 § is more applyable when it comes to conditions about non-compete clauses. The use of non-compete clauses is also regulated by practice in the court of law, the labour court. Many of the regulations are unspecified in their design. It is possible that these unspecified concepts are essential to maintain the possibility of applying the concepts to a larger amount of cases. The metaphysical concepts of the jurisprudence has been criticized several times during the historical developement, for example by the upholders of the positivistic Uppsala school of philosophy (the Scandinavian legal realism). The facts remains that because of its open device of concepts, the jurisprudence becomes dynamic and useable in a lot more contexts.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 35.
  Areskoug, Johan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Bodin, Johan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Uppsägning av personliga skäl: När föreligger saklig grund för uppsägning som har sin bakgrund i arbetstagarens alkoholmissbruk?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abuse of alcohol is a large problem in today’s society. In the sphere of the working life, a person who abuses alcohol is a problem for employers as well as for employees. In this essay, from a labor law point of view, the possibilities for an employer to terminate an alcohol abusing employee are analyzed. The main question the employer ought to answer is; when has an employee’s abuse of alcohol led to such trouble for the employer that it is inadequate to let the employment remain?

  According to existing labor law an employer needs valid reasons for terminating an employment. When inquiring whether a termination is of valid reasons or not, a complete judgement of different circumstances in the case should be done, where the different parties interests are weighted against each other.

  Sickness should in general not constitute valid reasons for terminating an employment. This comes with the strengthen employment security that is due to a sick employee, the strengthen employment security that belongs to a sick employee makes his or hers neglect to work a problem that has to be put in relation to his or hers sickness. However, if the employee is no longer capable of doing any work of importance for the employer, the prognosis of the sickness is bad. Then if the employer has completed his transfer- and rehabilitation responsibilities, this can be sufficient reasons for a termination of the employment.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Arnesson, Sara
  et al.
  Karlstad University.
  Brodin, Mathilda
  Karlstad University.
  Rätten till bostad: En studie om avtalets sociala dimension2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37. Arnström, Cecilia
  et al.
  Kungur, Amanda
  Saklig grund för uppsägning: Vad har arbetsgivaren för rehabiliteringsansvar innan en uppsägning kan ske?2015Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Saklig grund för uppsägning
 • 38.
  Aronsson, Katarina
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Pågående arbete: Sambandet mellan redovisning och beskattning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Arvidsson, Amanda
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  ATT DELA KAKAN PÅ FLERA: En studie om rätten till arv vid polygami2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Written in Swedish with an English abstract.

  Polygamy has recently received more and more attention in Sweden due to, among other things, the streams of refugees and globalization. The Swedish norm of marriage is monogamy thus family constellations that go against this sometimes have difficulties to adapt to the Swedish family law.

  Polygamy is a collective name for marriages where a person is married to several people at the same time. The sex basically does not play a role in the concept of polygamy, but the most common marriage constellation, and the constellation that this essay has delimited itself to, is the one where one man is married to several women. Today, polygamy is mainly practiced in the Muslim countries of Asia and Africa where the Qur'an is an important part of the construction of the countries' legal systems. In order for polygamy to be allowed in Sweden, it is required that the marriage can be recognized according to the law on certain international legal relationships concerning marriage and guardianship (lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap). According to the Swedish Tax Agency's (Skatteverket) investigation, there are currently 679 persons registered with one or more spouses in the population register in Sweden; on the other hand, the figure is not considered to reflect reality.

  When a person dies, there are many things to be organized. Most of these issues in Sweden are regulated in the Inheritance Code (ärvdabalken). But since most of the family law in Sweden is based on the Swedish norm of marriage of monogamy, there are several application problems when the Inheritance Code is to be applied to polygamous marriages.

  But although the law is mainly designed for monogamy, it is possible to apply the law to polygamous family constellations. Even though it is not designed for this purpose, the law should be considered flexible enough that it can be applied. However, the application of the law creates problems among other things when it comes to the women in the relationship. It is clear that women in polygamous marriages have more uncertainties than women in monogamous marriages when it comes to the right to inherit and survivor`s protection. It is also difficult to presume that the proposal for legislative amendment that are on the table will contribute to strengthening the protection of the women. However, there are many indications that it in general looks good for the children in the marriages. There is really not much that suggests that children whose parents are in polygamous relationships are treated a lot differently when it comes to the right to inherit then children with parents in monogamous marriages.

  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 40.
  Arvidsson, Amanda
  et al.
  Karlstad University.
  Koch, Kaisa
  Karlstad University.
  Är en lång handläggning av asylärendenförenlig med barnkonventionen?: En utredning av gällande rätt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Child Right Perspective is constantly being debated and not least today when so many children are seeking asylum around the world. Many of these children has applied for asylum in Sweden and consequently been through a handling process. It is of the utmost importance that the Migration Authority takes the UN Convention on the rights of the child into consideration during the handling process and that the laws that are considered during the process are aligned with the principle the best interests of the child in article 3. The principle and the Convention on the rights of a child should be considered as two of the most important parts when handling asylum cases for children. This is to a large extent due to the fact, that children lack the legal capacity and can be assumed to be a particularly exposed group in society. Sweden has been criticized for having a handling process that is too long. Such long handling times are not in line with the Convention on the rights of the child. This thesis is aimed at investigating whether a long asylum process and the guidelines of the Migration Authority, consisting of laws and own positions are aligned with the principle “the best interests of the child” as outlined in the convention. As Sweden hasn’t incorporated the Convention on the rights of a child, it is consequently the Swedish law that regulates the principle the best interests of the child and the handling process. The Administrative Procedure Act (Förvaltningslag) is the law that the Migration Authority has to adhere to. This law doesn't mention the best interests of the child, neither as a concept nor as a principle. It’s also not provided with any time limit for the handling of these cases. The only thing close to a time limit in the Administrative Procedure Act is the requirement that cases are to be handled simply, quickly and cost-effectively. However, the principle the best interests of the child is considered in a so-called portal paragraph in the first chapter of the Aliens act, (Utlänningslag) stating that the best interests of the child should be considered in cases involving children. The paragraph shall include all cases, which apply the law. Even though proposals to introduce time limits for handling these cases have been put forward, there is today no decisions made on this topic.

  Regarding long handling times the principle the best interests of the child can be interpreted in different ways. It is up to the Migration Authority to interpret and decide what should be given the highest weight in relation to Article 3 when judging whether the handling times should be considered to meet the requirements of the Convention on the rights of the child. On the one hand efficiency in relation to short handling times is requested, but on the other hand accuracy, through a thorough investigation of what is in the best interests of the child.

  In 2020 the Convention on the rights of the child is expected to be incorporated into Swedish law, which should calm down the debate. This law will, potentially, clarify the legal position regarding the child right perspective, when handling cases involving children.

  Download full text (pdf)
  Är en lång handläggning av asylärenden förenlig med barnkonventionen?
 • 41.
  Arvidsson, Jeanette
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Ränteavdragsbegränsningar: En jämförelse av de svenska och norska reglerna2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Arvidsson, Jeanette
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Johansson, Jessica
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skatteverkets agerande efter C-88/09: En granskning ur ett rättssäkerhetsperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2010 the European Court of Justice came with a judgment regarding what should be considered as supplies of services, in relation to what should be considered as goods. This judgment led to a change regarding the VAT rate for parts of the printers´ sales from 25 percent to 6 percent. After this judgment from the European Court of Justice, many of the printers´ applied for a review in order to get the VAT rate back from the Swedish tax agency regarding the exceeded amount of VAT withdrawal on services rendered between the years of 2004-2007. In conclusion several hundreds of printers´ companies have applied and it revolves around the recovery of over one billion crowns. Therefor the Swedish tax agency has referred to a consequential change rule in order to enable after taxing of the printer companies´ customers, due to that they´ve received excessive deductions of the input tax.

  The question whether the Swedish tax agency made the right decision in trying to collect taxes this way has been up in the administrative courts with different judgment to why there in no clear answer as to what actually applies. The reason to why the printers´ companies are applying for reviewing for the years between 2004-2007 is because the printers´ weren't obliged to issue credit notes to regain the output VAT since the VAT act up until January 1st of 2008 was missing regulations in this area. If there had been a claim on crediting the printers´ in order to regain the wrongly charged VAT, there would have been forced credit on their customers, as well as repaying the VAT. The customers are then with the credit note in hand forced to reduce the input VAT and repay it to the Swedish tax agency.

  An important issue in this context is whether the Swedish tax agency's acting in this case can be considered legally secure. As for taxation in this case, there has been a considerable legal uncertainty for the printers' customers since the deduction at this point in time was quite impossible for both parties - and for the Swedish tax agency - to predict that the rate of the VAT for the purchased service would be changed several years later in the future. Another important question is whether it can be considered having proportionality. Was it really necessary to turn the printing industry upside down because of a judgment from the European Court of Justice concerning photocopying services and not the printing services directly?                                                                                                                        

  We question whether it would´ve been a different solution to make a narrow interpretation of the judgment and leave it to the legislature to determine whether an amendment is necessary and in the meantime continue managing the printers' activity in the way that we have done since way back in the Swedish VAT law and practice, i.e. process the pressure services as supplies of services. This would also have corresponded better with the principle of equality and thereby increased the confidence of the public and sense of fairness in the system. It can be concluded that if there had been a rule about credit notes there wouldn't have been a problem. However, we have the approach that in this case it is the state that gets its deliberation because of negligence in the law and not the printers' customers.

 • 43.
  Asgari, Ayda
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Gränsdragningen mellan en verklig etablering och ett konstlat upplägg: En studie av 39 a kap. 7 a § IL2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 44.
  Aslani, Arman
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Carlsson, Håkan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Fel i varumärke: En studie om tillämpligheten av köplagens felbestämmelser vid överlåtelser av varumärken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att utreda tillämpligheten av köplagens felbestämmelser vid överlåtelser av varumärken och hur ansvarssituationen mellan köpare och säljare ser ut då varumärket är behäftat med fel. Handel med varumärken kan ge upphov till en rad olika felsituationer. Vilket ansvar köpare och säljare har då ett fel i varumärket visar sig har primärt sökts i köplagens bestämmelser, men även andra källor inom förmögenhetsrätten har till viss del berörts. Frågan har bestått i att utreda hur väl dessa bestämmelser lämpar sig då ett varumärke inte följer vad som får anses avtalat. Varumärken skiljer sig i många avseenden mot andra avtalsobjekt och diskussionen kring köplagens tillämpbarhet i dessa situationer har länge debatterats. Källor och åsikter har vägts mot varandra för att mynna ut i ett antagande om köplagens tillämpbarhet och därmed de påföljder som där finns uppställda. Köparens avsikt vid förvärv av ett varumärke bör oemotsagt kunna bestämmas till att erhålla ensamrätt för att kunna erbjuda varor eller tjänster under märket. Om förvärvaren inte kan erhålla ensamrätt på grund av annans bättre rätt eller på grund av andra omständigheter som antingen inträffat före eller efter överlåtelsen uppkommer frågan kring vem som bör bära ansvaret. Ansvarsfrågan kan inte besvaras generellt utan en rad omständigheter ligger till grund för om köpare eller säljare ska belastas. Köplagens bestämmelser är inte uttryckligen tänkta att omfatta immateriella rättigheter vilket gör att ansvarsfrågan blir svår att fastställa. Avslutningsvis diskuteras de påföljder som enligt köplagen kan göras gällande vid fel. Flera av påföljderna har begränsad användning när ett fel i varumärke föreligger, vilket leder till att felen i högre grad bör vara hävningsgrundande än vad som annars får anses vara fallet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Augustsson, Alexandra
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Rekvisitet påtaglig risk vid betalningssäkring: -ur ett rättssäkerhetsperspektiv2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  rekvisitet påtaglig risk vid betalningssäkring
 • 46.
  Augustsson, Petra
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Skoglund, Mia
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Arbetsmiljöarbete och ansvarsförhållanden enligt arbetsmiljölagen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This study deals with work environment from a legal perspective. The study includes legislative history, legislation today and one empirical study. The legislation that concerns work environment (health and safety) in Sweden today is found in the Swedish Work Environment Act (WEA), the Work Environment Ordinance (WEO), Provisions issued by the Work Environment Authority, related legislations and also collective agreements. The WEA, passed by the parliament in 1977, came into force on the 1st of July 1978 and it defines the framework for Provisions issued by the Work Environment Authority, which is an authority superintended by the Swedish government. These Provisions contain more detailed stipulations and obligations with reference to the working environment. The WEO contains certain supplementary rules. The Work Environment Authority supervises the obedience to the legislation.

  The first work environment act was created in 1889 because of too many work accidents. By the year of 1929 the work environment act was focused on work diseases in consequence of dangerous substances such as asbestos and silicosis. Partly because of the legislation, there are no big problems in the physical work environment today. Sweden has one of the most physically safe work environments in the world today. The present problem is instead the psychosocial work environment because it is experienced individually.

  An empirical interview study shows that employers and employees are satisfied with the work environment at Karlstad University.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Augustsson, Sandra
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Eriksson, Lovis
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Tolkning av barnets bästa i vårdnadstvister särskilt i mål T 11396-17 2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A child's best interest is a subject that affects many people, not least in custody battles. The

  United Nations Convention on the Rights of the Child and national legislation in, for example,

  the Children and Parents Code aims to protect and strengthen children's legal status in society

  and in custody disputes. Despite this, the number of custody disputes increases and it is the

  children who are most affected by the parents' conflicts.

  It is not always easy for the court to determine what is a child's best interest in an objective

  manner. Often there is a certain degree of subjectivity in the assessment. Many times,

  different interests, which the court has to decide on, conflict with each other. Through the

  legal doctrinal method, we have described the source of law and reported the applicable law

  in relation to the legal provisions relevant to the thesis. We have chosen to start from a

  recently settled and reported court case to investigate the problem and the complexity of

  determining the child's best interests when several factors play a role. In the current court

  case, the joint custody was dissolved and the father was entrusted with sole custody custody

  even though he was previously convicted of assault by both children and did not meet it for

  five years, because the mother failed to ensure that the children had had contact with their

  father and thus committed so-called visitation interference. The Court considered that the risk

  of children growing up without the right of both their parents weighed heavier than the

  principle of continuity, which otherwise is strongly rooted in practice. Through this

  investigation, and particularly by having the opportunity to examine the large volume of

  documents received from the Court, we have gained a deeper understanding of the Court of

  Appeal's judgment even though we do not agree with its correctness in all parts. Review

  dispensation was denied by the Supreme Court, but our personal opinion is that more

  guidance is needed on the subject for the future. The legislator has proposed how the child's

  best interests through a legislative amendment should be further strengthened, this by the

  principle of not only expressing decisions concerning the child but also having an impact on

  all issues concerning the child in custody purposes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Axelsson, Johanna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Försiktighetsregeln: Varför saknas praxis kring försiktighetsregeln?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 49. Axen Linderl, Annica
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarrätterna2005In: Skattenytt 2005, s. 195 - 200Article in journal (Other academic)
 • 50. Axen Linderl, Annica
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skattetillägg och rättssäkerheten : i ljuset av Europakonventionen2005Book (Refereed)
1234567 1 - 50 of 708
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf