Change search
Refine search result
1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Dennis
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Göra kön på bloggen: En studie om framställningar och skapandet av ”kvinnan” på mode- och livsstilsbloggar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how the “woman” is depicted and created on fashion and lifestyle blogs. I have done this from a “doing gender” perspective. I have also used Goffman’s theories of identity values and stigma.    

  I been working with an eclectic approach to the choice of method and I have therefore been using different methods in which content coding on text and symbolic interpretation of images has been the most prominent. These codes were created based on my theoretical framework.    

  The result of my analysis is that gender is done on fashion and lifestyle blogs relative to the two categories, sex categorization as well as gender. This doing appears in different forms in which the body´s appearance, its decoration and individuals´ behavior and opinions are of central importance. Identity values and stigma are two phenomena that are manifest on this kind of blogs. These two phenomena occur in relation to both sex categorization and gender.   

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats Dennis Andersson
 • 2. Andersson, Linda
  Konsten att gömma ilska med ett leende.: En kvalitativstudie om det emotionella arbetet hos kassaanställda.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka hur ett begränsat antal kassaanställda påverkas av och hantera det emotionella arbete som de ställs inför. Jag ville se vad informanterna kunde berätta om kollegor hjälper varandra eller om emotionell hantering är något som den anställde ställs inför ensam. Genom en kvalitativ intervjustudie har jag med fem halvstrukturerade intervjuer utfört insamlingen av min empiri. Uppsatsens centrala begrepp grundas på Hochschilds begrepp emotionellt arbete, Collins begrepp interaktionsritualer och Goffmans dramaturgiska perspektiv med fokus på aktörs skap och regioner. Utöver dessa begrepp har jag även grundat min undersökning på forskning som mer specifikt behandlar emotionellt arbete bland serviceanställda. 

  Min studie visar att de emotionella kraven på kassaanställd servicepersonal är höga, arbetsgivaren kontrollerar i hög grad de anställdas känslouppvisning. Det emotionella arbetet de anställda utför genomfördes och hanterades med hjälp av olika strategier bland annat yt- och djupagerande, investment- och detachementstrategier och genom användandet av micromakt. Informanternas kollegor spelade en viktig roll i de anställdas välmående då dessa med varandra kunde skapa effektivare emotionshantering. Min undersökning visar även att möjligheten kring att göra regionsbyten var av stor vikt för de anställda i deras emotionella hantering. Det emotionella arbetets ledde till både positiva och negativa konsekvenser för de anställda. Informanterna kände stor glädje i arbetet då kundmöten kunde resultera i mycket energi. De negativa konsekvenserna bland informanterna var dock desto större och allvarligare. Mitt resultat visar att de negativa konsekvenserna främst uppstod pågrund av en rutinmässig känslouppvisning i arbetet.   

  Nyckelord: emotionellt arbete, emotionshantering, hälsningsceremonier, servicepersonal, interaktionsritualer, regioner.

  Download full text (pdf)
  Konsten att gömma ilska med ett leende
 • 3.
  Brandheim, Susanne
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Glada tjockisar - nej tack2012In: Dagens ETC, ISSN 1652-8980, Vol. 30, no 12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är det de överviktigas hälsa som eftersträvas i hotet om en epidemi eller är det något annat? undrar Susanne Brandheim, doktorand i sociala studier vid Karlstad universitet.

 • 4.
  Camén, Linnéa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Näslund, Lena
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Får jag lov?: En kvalitativ studie om införandet av en dansaktivitet på en arbetsplats.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att fördjupa oss i respondenternas individuella upplevelse av dans, genom att införa dans som en morgonrutin på deras arbetsplats. Skulle individerna uppleva en personlig skillnad och skulle de kunna ta med sig denna upplevelse in i  arbetsdagen? Den vetenskapliga forskningsmetod som använts i denna uppsats har varit den kvalitativa metoden och som urvalsmetod har vi använt ett bekvämlighetsurval. Som insamlingsmetod har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer utifrån en tematiserad intervjuguide. De genomförda intervjuerna har spelats in och transkriberats i sin helhet. Vid analysen av empirin har vi kunnat dra paralleller till den symboliska interaktionismen och interaktionsritualer.

      Resultatet som vi kom fram till var att dansen har en positiv inverkan på de sociala relationerna, den fysiska energin och deltagarnas humör. Det har även en inverkan på deras arbetsdag på så sätt att deltagarna kände sig inneha mer energi till att ta tag i arbetsdagen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5. De Poli, Silvia
  et al.
  Jakobsson, Niklas
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Economics and Statistics. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Schueller, Simone
  The drowning-refugee effect: media salience and xenophobic attitudes2017In: Applied Economics Letters, ISSN 1350-4851, E-ISSN 1466-4291, Vol. 24, no 16, p. 1167-1172Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We study whether salient media coverage of refugees drowning in the Mediterranean affects individual xenophobic attitudes. We combine a randomized survey experiment - a variant of the classic trolley dilemma' - that implicitly elicits individual attitudes towards foreigners, with variation in interview timing, and find that such issue salience significantly decreases xenophobic attitudes by 2.2 percentage points. Our results thus support the idea that exposure to news describing immigrants as victims (instead of a threat) can significantly affect public opinion and mitigate bias against immigrants.

 • 6.
  Falk, Ann-Sofie
  et al.
  Karlstad University.
  Skantz, Jennie
  Karlstad University.
  Kuratorers professionaliseringsprocess inom hälso- och sjukvård: En studie om kuratorers erfarenheter av psykosocialt arbete inom det medicinska fältet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7. Gidlund, Joakim
  Anonyma internetkulturer: En studie av ”lurkers” upplevelser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Internet today consists of several forums, each of which can be characterized as

  an Internet culture. These forums focus to either anonymize its users to take advantage of the

  maximum potential of free speech, or non-anonymity, where users can be linked to personal

  information available to those who dwell on the forum. More and more Swedes are choosing

  anonymization because of the digital surveillance laws in force in the 2000s. The purpose: the

  purpose of this study is exploratory, that is, to find out how so-called lurkers, spectators,

  perceived anonymity on the Internet. Method: to collect empirical data qualitative interviews

  with six so-called lurkers was conducted. The empirical data were analyzed using qualitative

  content analysis. Result: the analyzed interviews show that the Internet culture embrace the

  concept of anonymity. Anonymity is composed of two categories (i.) behavior and (ii.)

  interaction. The results show that Internet culture is made up of different barriers that

  determine what is permitted by rules and standards. Anonymous behavior describes how an

  individual treats or presents himself to others, and anonymous interaction describes the

  interaction that is created between two or more users. By connecting to an anonymous

  Internet culture gives the individual the option to express their true opinions without

  consequence. Analysis: the results were analyzed generally by using developed dramaturgical

  concepts.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Gustafsson, Anders
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Fombelle, Paul
  NorthEastern University.
  Witell, Lars
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Kristensson, Per
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Unlearning Innovation and Learning Service Innovation!2012Conference paper (Refereed)
 • 9.
  Hardestam, Hjalmar
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Den kompetenta och medvetna vardagsimprovisaktören: En kvalitativ undersökning om hur erfarenheter av improvisationsteater påverkar individers sociala kompetens samt uppfattning av vardagslivet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Improvisationsteater är teater utan manuskript. Scenerna skapas i samma ögonblick som de återges. Uppsatsens syfte var att få en djupare förståelse för hur och på vilket sätt deltagare i en tioveckors kurs i improvisationsteater upplever att deras sociala kompetens och syn på vardagslivet har påverkats. Undersökningens syfte besvarades med hjälp av två frågeställningar: ”På vilka sätt upplever individer att deras sociala kompetens har påverkats efter en tioveckorskurs i improvisationsteater?” samt ”Hur påverkas individers förståelse och uppfattning av vardagslivet efter erfarenheter, upplevelser och kunskaper av en tioveckors improvisationsteaterkurs?”. Empirin och resultatet analyseras utifrån positiv socialpsykologi med sociologen Björn Erikssons syn på social interaktion som teoretisk verktygslåda. Analysen kompletteras med några få begrepp från kunskapssociologin. 

  Syftet möttes med hjälp av kvalitativa intervjuer och en explorativ ansats. Urvalsgruppen bestod av sex informanter som under det senaste året gått en tioveckorskurs i improvisationsteater. Som svar på hur individens sociala kompetens förändras framkom temat “Ett medvetet, spontant och ömsesidigt samspel”. Som svar på hur individens förståelse och uppfattning av vardagslivet förändrades framkom två teman: “En lättsammare vardag” och “Vi är samma”. 

  Resultatet tyder på att erfarenheter och upplevelser av improvisationsteater påverkar samtliga informanters sociala kompetens samt förståelse och uppfattning av vardagslivet. Alla informanter utvecklar olika typer av samspelsfärdigheter vilket leder till att de enklare kan förstå och hantera det sociala flödet. De vidgar sin syn på vardagslivet och uppfattar det som ett område där det finns stora möjligheter för samhandlande och meningsskapande. Vardagslivet uppfattas som ett område där ”Den sociala vardagsimprovisationen” ständigt pågår. 

  De flesta av informanterna föredrar att samhandla med sina medmänniskor utifrån en subjektsposition snarare än den objektposition som oftast gäller i vardagslivet. Detta resulterar i insikten att de är med och skapar, påverkar och återskapar vardagslivet. De blir på så vis aktiva, kompetenta och medvetna ”vardagsimprovisaktörer” vilka kan ses som en positiv motståndskraft gentemot vardagslivet verklighet. 

  Download full text (pdf)
  Den kompetenta och medvetna vardagsimprovisaktören
 • 10.
  Hardestam, Hjalmar
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Människans intresse och förmåga att skapa världar: En kvalitativ undersökning om den improviserade scenens uppbyggnad och dragningskraft2019Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Improvisationsteater är en teaterform där scenerna byggs upp gemensamt och skapas i samma ögonblick som den återges. Uppsatsens syfte har varit att undersöka varför människor vill improvisera samt vilka faktorer som utgör ett lyckat samspel och därmed kan skapa en scen. Samspelet i improvisationsteater ställs även i kontrast mot människans samspel i vardagen. Syftet besvaras med hjälp av två olika frågeställningar: dels varför informanterna vill hålla på med improvisationsteater och dels hur de gör för att tillsammans skapa, samspela och förstå varandra i ett sammanhang som hittas på och återges i stunden. Resultaten analyseras och diskuteras utifrån teorier om symboliskt universum och frame vilka är sprungna ur kunskapssociologin och den symboliska interaktionismen.

  För att möta syftet valde jag att göra en kvalitativ undersökning med explorativ ansats. Jag intervjuade fyra informanter som alla har en gedigen erfarenhet av att improvisera. På grund av det begränsade urvalet valdes dessa informanter med hjälp ett bekvämlighetsurval, något som var möjligt tack vare två nyckelinformanter. Utifrån de kvalitativa intervjuerna framkom temat ’Friheten att tillsammans skapa en ny värld’ som källa för intresset av improvisationsteater. Som svar på ett lyckat samspel i scenen genererades två teman; ’Den teoretiska verktygslådan’ och ’Improvisatörens nödvändiga förmågor’.

  Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att improvisationsteater utgör en unik ’parantes’ kring verkligheten. Det är ett sammanhang där människor medvetet kan bete sig på sätt som inte hade varit möjligt i vardagen. På så sätt får de tillgång till unika upplevelser och erfarenheter. Dessa begränsas dock till förmån av inramningen och samspelet. Samspelet möjliggörs genom två ’grundpelare’. Den ena utgörs av improvisationsteaterns struktur som är utformad för att snabbt inrama situationen. Den andra utgörs av några centrala förmågor vars syfte är att möjliggöra en ömsesidig intrycksstyrning och teammaskopi. Genom improvisationsteater ges individen således möjlighet att fritt och ohämmat undersöka och öva på det sociala samspelet.

  Download full text (pdf)
  Människans intresse och förmåga att skapa världar: En kvalitativ undersökning om den improviserade scenens uppbyggnad och dragningskraft
 • 11.
  Herrlin, Sofia
  Karlstad University.
  "What does not destroy me, makes me stronger": En kvalitativ studie av hur en enstastående mamma beskriver sin kamp för sin dotter2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Hultman, Helena
  Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  "Jag gjorde det dom betala för": En narrativ berättelse om en kvinnas liv och vägen ut ur prostitution och missbruk2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  This study aims to find out what happens with the roles that are seemingly left behind. Are there roles that are harder or easier to exercise? Available roles with us through life and affect our future decisions or we switched completely away from them and create new roles based on the situations we find ourselves in at the moment? The aim is also to see how the relationship looks like between closed roles and new roles in life. To try to find this out, I have used the narrative method. The study is based largely on Goffman's theories of roles, behind and above the front- and back stage. It seems to change roles and adapt to the new situations is relatively simple for this particular respondent, despite the severity of roles. However, when it relates to roles that have the responsibility makes adapting more difficult.

  Download full text (pdf)
  " jag gjorde det dom betalade mig för
 • 13.
  Ingvarsdotter, K
  et al.
  Malmö University.
  Persson, K.
  Malmö University.
  Hjärthag, Fredrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Östman, M.a
  Malmö University.
  How Professionals View Multifamily Psychoeducation: A Qualitative Study2016In: Psychiatric quarterly, ISSN 0033-2720, E-ISSN 1573-6709, Vol. 87, no 2, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Severe mental illness causes suffering for the patient as well as the patient’s immediate family. The Swedish National Board of Health and Welfare has recommended the implementation of multifamily psychoeducation in order to assist patient and family in the recovery process. The aim of this study was to determine how introducing multifamily psychoeducation in Sweden has been viewed by professionals. Semi-structured interviews were conducted with 11 service providers, who were involved in evaluating multifamily psychoeducation. Our main findings fell under the headings of defensive culture and unsuitable model. Resistance to introducing the new intervention was found on multiple levels. The model proposed was considered too rigid for both the target group and the organizations because it could not be adjusted to the needs of patients, families, or facilitators. Despite good evidence for the effectiveness of the intervention, there were difficulties introducing the multifamily psychoeducation model in clinical practice. The feasibility of an intervention needs to be evaluated before adopting it as a national guideline.

 • 14.
  Janulf, Sophie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Att bära hijab: En kvalitativ studie om slöjans betydelse för identitet och självpresentation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how women, having migrated from a Muslim country to Sweden, reason about their veiling – why do they wear the veil and what meaning does the veil have for them? The veiling custom has become the subject of a heated and polarized debate in Sweden. But where are the veiled women given space to speak, and why are they not involved more in a debate that most of all concern them?                                                                                                                                    Four women from Syria, now living in Sweden, participated in this interview study. The purpose is to investigate the aim with basis in three analytic themes: identity, presentation of self and resistance. These themes have been analysed based on relevant theories and previous research within the subject: social and personal identity, impression control, stereotyping, power and resistance. The previous research consists of three different studies performed on countries with a Muslim majority or minority: India, Indonesia, Canada, Denmark, and Great Britain. In this way, this study attempts to understand, as profoundly as possible, the meaning of the veil from the perspective of the veiled woman herself.                                                                 The result shows that the veil has great meaning in terms of identity and presentation of self. The result also shows that the clash with the discursive power regarding veiling can cause resistance, which in turn affects the meaning of the veil both in terms of internal identity creation and the external presentation of self. This is due to the threat against identity from a challenging environment forcing the human being to negotiate and define identity within herself, which also affects presentation of self. The experiences and reasoning of the respondents differ both over time and between them, sometimes in paradoxical ways, although they are similar in some aspects. This indicates that although they experience, are affected by and shaped by the same societal discourses, they react differently and therefore relate differently to their veiling.

  Download full text (pdf)
  Att bära hijab
 • 15.
  Karlsson, Emmeline
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  I huvudet på en coach: En kvalitativ studie om coachers upplevelser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Kostamovaara, Frida
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Simonsen, Madelene
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Emotioner och konsumtion: En kvalitativ studie om studenters emotioner kring konsumtion2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study of emotions during consumption. The purpose of the study is to investigate which emotions students experience during consumption and how they explain these emotions and their consumption habits. We think that this subject is not studied enough and that it should be highlighted and studied more. By understanding how emotions function and why they occur at different occasions, the readers can get an insight into their own consumption habits. It helps us understand how we are influenced to buy certain things both by other people and by society. Emotions and consumption happen daily and are certainly a relevant subject. We are all involved in it, but most of us are probably not aware of why certain acts of consumption create emotions and vice versa. In our result, it became clear that most of the participants expressed some sort of shame over purchases without really knowing why. Therefore, we think that there is a need for a better understanding of how emotions function during consumption. We have interviewed students from schools and universities, and based on their experiences we have analyzed how they reacted during consumption. The study focuses on the students’ habits of consuming clothes, beauty products and electronics, but also the emotions regarding ecological products, things that are to be discarded and their thoughts about how they feel and react. In the first part of the theoretical framework, the general perspective of our theory is presented, as well as symbolic interactionism and the societal impact. The second part presents sociology of emotions, a more thorough explanation of emotions and how they can occur and why. The last part focuses on the emotions shame and pride. The result shows that the interviewees experience several emotions before, during and after consumption. There is joy and happiness as well as anxiety and bad conscience. We learn how one person becomes happy by shopping, but also what a bad conscience the same person experience during the payment. We see that the influence of other people is great, and we see how the interviewees express their individuality regarding consumption. We observe that it is difficult to separate and interpret emotions. This is discussed and described in the analysis chapter. Emotions are individual, and so are the interpretations of them.

  Download full text (pdf)
  Emotioner och konsumtion
 • 17.
  Myrén Zreloff, Mia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Markström, Josefin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Projektdeltagarnas upplevelser av kulturskillnader i ett multikulturellt projekt: En fallstudie genomförd inom mjukvarubranschen2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The labor market has become more globalized, which has resulted in an increase of international projects. This is especially common in the software industry, where companies often hire computer specialists from other countries, to broaden the organizations’ expertise. International projects mean more cultural differences at workplaces. This can both disadvantage and enrich a project, depending on how the project participants perceive and handle the differences. The intention for this study is to explore how the project participants in a multicultural project, in the software industry, experience the cultural differences.

  As the workplaces become more multicultural, there is an increased need for knowledge about different cultures. For this, Hofstede’s cultural dimensions theory is a frequently used reference, which is a broad generalization of different cultures. This leads to the second aim for this study, which is to examine if generalizations of cultures can be used to understand how project participants perceive cultural differences in a multicultural project.

  The study was conducted through a qualitative case study in the software industry, where two Indians and two Swedes in a project were interviewed. The project team and the respondents are placed in Karlstad, Sweden. Empirical data has been related mainly to Hofstede’s cultural dimensions theory. In the analysis it has been studied if Hofstede’s theories are suitable to use for understanding the project participants' perceptions of the cultural differences in a project. The study is focusing on multicultural projects and does not considering projects in general. Only those cultural differences covered by Hofstede’s five cultural dimensions have been taken into account. There is a sixth dimension in Hofstede’s theory, but this one has not been considered in this study.

  Hofstede’s cultural dimension theory is showing obvious contrasts between the studied cultures, but it appears though that the respondents' perceptions of cultural differences are not as clear as in Hofstede’s study. The conclusion is that general descriptions of cultures are not applicable on individuals, but are suitable for studying large groups. During the interviews, it appears that the Indian respondents consider that they are more affected by cultural differences in the project, than the Swedish respondents do.

  The project participants perceive that cultural differences affect the group mostly informal and not concerning the formal work. The respondents do not believe cultural differences affect the group in any significant way, which is probably due to that there is some prior knowledge and experience of each other and other cultures, namely cultural intelligence. Another contributing factor could be the Indian respondents’ ability of adapting to Swedish culture and its way of working.

  For further research it would be interesting to study how cultural differences in a project influence the project participants' cooperation. To study the influence rather than the perceiving, the study would probably have to be more substantial, such as a greater number of respondents for an extended period of time.

  Download full text (pdf)
  Projektdeltagarnas upplevelser av kulturskillnader i ett multikulturellt projekt - En fallstudie genomförd inom mjukvarubranschen
 • 18.
  Rahm, GullBritt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Rystedt, Ingrid
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Nordström, Gun
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Strandmark K, Margaretha
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Workplace bullying in the health and social caresystems in Sweden: A descriptive study2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract 

  Workplace bullying in the health and social care systems in Sweden. A descriptive study.

  Aims

  This study aims to map and describe the problem of bullying within the health and social care systems as a foundation for an intervention. In this presentation we will present the study and preliminary results concerning negative acts and work-place health in Sweden.   

  Methods

  Baseline data for this quantitative study was collected at nursing wards at five hospitals and five wards for eldercare in municipalities. Questionnaires were sent by post to 2810 employees.  Response-rate was 55% (n=1550).

  Bullying was measured both with an operationalized and a self-labelling method. The instrument used in the former were The Negative Acts Questionnaire, NAQ-R, and bullying was assessed according to the operational criterion suggested  by Leyman (1996) “exposure to at least one negative act/week during six months” and a stricter criterion by Mikkelsen & Einarsen, (2001)  suggesting 2 negative acts/week during six months.  

  As for the self-labelling of bullying a definition of bullying was presented and questions were asked whether the person had been bullied or had witnessed bullying the last 6 months. A further question was asked regarding previous life-time experiences of bullying.

  To assess work-place environment the Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at work, QPSNordic34+ was utilized. In addition a questionnaire made for this study concerning demographic information and specific workplace related questions were included.

  Primarily descriptive statistics was used.

  Results

  Bullying measured by NAQ-R, using the operational criterion, reported results of bullying at 18,5 % (Leyman) and for the stricter criterion 6.8% (Mikkelsen & Einarsen). Four percent (4 %) reported bullying relating to the self-labelling question. A higher proportion, 22%, had witnessed bullying and an even higher proportion, 38%, reported having experienced bullying earlier in life.

   An association was shown between having been bullied earlier in life and experiencing bullying at the work-place at the present time. Also work-place environment, age, where you were born, living in a relationship, education and length of employment were, respectively, associated to more negative acts in the workplace.

  Conclusion

  The operationalized method yields a higher percent of bullying compared to the self-labelling method. This is also shown in earlier studies and might be due to bullying being stigmatizing and shameful and therefore difficult to express in a straight-forward way.

  A significant relationship was observed between being bullied earlier in life-time and current exposure. As far as we know this represents new knowledge and should be further investigated.

 • 19.
  Rydstedt, Leif W.
  et al.
  ASV Psychology, Lillehammer University College (HiL), Norway.
  Österberg, Johan
  Department of Security, Safety, and Leadership, National Defense College (FHS), Karlstad, Sweden.
  Psychological Characteristics of Swedish Mandatory Enlisted Soldiers Volunteering and Not Volunteering for International Missions: An Exploratory Study2013In: Psychological Reports, ISSN 0033-2941, E-ISSN 1558-691X, Vol. 112, no 2, p. 678-688Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to assess personality traits, psychological fitness, and hardiness among conscript soldiers volunteering for international missions (n = 146), by comparing them with conscripts from the same year class and unit who did not apply for international missions (n = 275). The sample consisted of all mandatory enlisted soldiers assigned to a supply and maintenance regiment. There were no demographic differences between the groups. The volunteers reported greater stress tolerance, concern for others, extraversion, and self-confidence than the non-volunteers. There were no differences between the groups in orderliness, temper instability, or independence. Volunteers repeatedly reported greater psychological fitness for military missions and greater hardiness over the period of military service compared to the non-volunteers.

 • 20.
  Starrin, Bengt
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Thomas J Scheff2013In: Relationell socialpsykologi -  Klassiska och samtida teorier. / [ed] Stenberg, H & Isenberg, B, Malmö: Liber, 2013, p. 142-165Chapter in book (Refereed)
 • 21.
  Turunen, Jani
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Research on Child and Adolescent Mental Health (from 2013).
  Fransson, E
  Karolinska institutet.
  Bergström, M
  Karolinska institutet.
  Self-esteem in children in joint physical custody and other living arrangements.2017In: Public Health, ISSN 0033-3506, E-ISSN 1476-5616, Vol. 149, p. 106-112, article id S0033-3506(17)30146-4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: Parental support has been shown to be important for children's self-esteem, which in turn is related to later important life outcomes. Today, an increasing number of children in the Western world spend time in both the parents' respective households after a separation. Children who live with both parents report more parental support than children who live only with one parent after a divorce. We took the opportunity of the commonness of children sharing their time between their parents' homes in Sweden to investigate children's self-esteem in relation to family type.

  STUDY DESIGN AND METHODS: With nationally representative survey data (ULF) collected from both parents and children, we analyze differences in children's self-esteem among 4823 10-18 year olds in nuclear families, joint physical custody and those living mostly or only with one parent after a separation using ordinary least squares regression, adjusting for demographic and socioeconomic characteristics.

  RESULTS: We found no significant difference in self-esteem between children who lived equally much with both parents, mostly with one parent and those in nuclear families, whereas children in single care showed lower self-esteem compared with children in the other living arrangements. The difference was not explained by socioeconomic factors.

  CONCLUSION: The self-esteem of children who share their time between their parent's respective homes after a separation does not deviate from that in their peers in nuclear families. Instead, those in single care reported lower self-esteem than those in the other living arrangements. These differences were not explained by socioeconomic factors. Longitudinal studies are needed to establish pre- and post-separation family characteristics that influence self-esteem and well-being in young people.

 • 22.
  Österberg, Johan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013). Försvarshögskolan.
  Rydstedt, L W
  Inland Norway University of Applied Sciences, Department of Social Sciences, Lillehammer, Norway.
  Kleiven, J
  Inland Norway University of Applied Sciences, Department of Social Sciences, Lillehammer, Norway.
  Fors Brandebo, M
  Swedish Defence University (SEDU), Karlstad, Sweden.
  The Path to Job Satisfaction: Applying the Theory of Purposeful Behavior to Military Conditions2017In: Journal of Defense Resources Management, ISSN 2068-9403, E-ISSN 2247-6466, Vol. 8, no 1, p. 27-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the relationships between, on one hand,personality and performance orientation and, on the other, job satisfaction andturnover intentions, using Barrick’s et al. theory of purposeful behavior. Using aquestionnaire, data about job satisfaction, performance orientation and turnover intentions were collected from 300 newly recruited Swedish soldiers. A path analysis gave partial, but not full support to the assumptions behind the theory of purposeful behavior model. No relationships were found between the personality traits of emotional stability and conscientiousness, nor to either performance orientation or directly to job satisfaction. On the other hand, performance orientation showed a consistent relationship to perceived levels of the job characteristics, which mediated the path between the person-related variables and the outcome variables.Performance orientation also showed a strong direct relationship to general job satisfaction, which, in turn, was strongly related to turnover intentions.

1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf