Change search
Refine search result
1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Arga leken med Göran Persson: interaktion och interaktivitet på partiernas webbplatser2007In: Paketerad politik: elva essäer om politik och medier / [ed] Mats Ekström & Åsa Kroon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2007, p. 79-94Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Cyberspace as Public Space2006In: Democratic eGovernance: approaches and research directions / [ed] Olsson, J. & Åström, J., Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2006, p. 119-134Chapter in book (Refereed)
 • 3.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Forskningsanknytning med IKT: Röster från lärarutbildningen vid Karlstads universitet2012In: Lärarutbildningens möte med framtiden: kvalitet och kompetens, Kalmar: Linnéuniversitetet , 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utvecklingen inom IKT- och medieområdet har under det senaste decenniet kommit att utmana den platsbundna undervisningsformen. Distansutbildningarna och former för s.k. "blended learning" attraherar studenter på många lärosäten och teknik för datormedierad kommunikation (i synnerhet s.k. lärplattformar eller LMS:er) blir på så sätt bärande delar i undervisningen. Samtidigt innebär detta att tekniken i sig liksom aktörers förhållningssätt och färdigheter i att använda tekniken – den digitala kompetensen – blir central för lärandet och utbildningens kvalitet. I denna studie som är en fallstudie vid Karlstads universitet undersöks universitetslärares och studenters förhållningssätt till den datormedierade kommunikations betydelse och potential i högre utbildning. Mer specifikt undersöks lärares och studenters erfarenheter och föreställningar om hur IKT kan användas på sätt som främjar en god forskningsanknytning.

  Den pedagogiska formen betonas av flera forskare som central för att skapa forskningsanknytning. Clark (2008) lyfter fram den pedagogiska formen, dvs. seminarier och laborationer, som kännetecknande för Humboldts princip om ett nära samband mellan forskning, utbildning och studier. Säljö (2006) framhäver i likhet med Björklund (1991) seminariet som en grundpelare som bör utvecklas som en akademisk grundform på alla nivåer. Även på grundnivå ska seminariet ses som ”en gemensam arbetsplats där studenterna får odla en vetenskaplig attityd.” Seminariet ger studenterna möjlighet att ”öva sig i tolkning, analys och argumentation, till exempel genom att läsa och diskutera källmaterial eller vetenskapliga texter.”

  Resultaten från studien visar att begreppet forskningsanknytning tenderar reduceras till innehålls- och personaspekter (jfr. Säljö 2006) och att detta kombinerat med ett begränsat synsätt på IKT bland lärarutbildare innebär påtagliga hinder för främjande av en forskningsnära undervisning.

 • 4.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Interaktivitet2009In: Mediesamhället - centrala begrepp / [ed] Berglez, Peter och Olausson, Ulrika (red), Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 157-176Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Buskqvist, Ulf
  Örebro universitet.
  Medborgarnas röster: Studier av Internet som politisk offentlighet2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Ulf Buskqvist (2007) Medborgarnas röster. Studier av Internet som politisk offentlighet. (The Voices of the Citizens: Studies of the Internet as Political Public Sphere). Written in Swedish with an English summary. Örebro Stu- dies in Media and Communication 6. pp 243.

  The purpose of the study is to investigate the conditions for and forms of citizen participation in the websites’ communicative practices. A main point is to compare websites located within separate institutional contexts, in terms of how they are designed and how they are used. Three types of websites are studied: media corporations, political parties and social movements, in connection with the Swedish parliamentary election 2002 and the election to the European parliament 2004.

  The dissertation involves case studies that take into account three different links of the communicative chain: production, content and inter- action. The production dimension was studied with the help of qualitative interviews and observation. The content dimension – the design of websites, discourses and communicative invitations – was studied with critical multi- modal discourse analysis (see e.g. Kress & van Leeuwen 2001). Finally, the interaction dimension was studied with inspiration from the theoretical and methodological perspectives of discourse and conversation analysis (see e.g. Hutchby 2001, van Dijk 1998, and Fairclough 1995).

  The results of the case studies of the three categories of websites shows that it is necessary that answers to the question of the Web’s importance for the public sphere be based on concrete empirical studies and an institutional perspective. The studies have shown that websites set up within the frame of media corporations and political parties strive to spread ready-made messages, and partly or entirely avoid interaction with the websites’ visitors. It is a question of activities that display and make visible, but neither open up nor include. On the political youth associations’ and one the social movements’ websites the imagined user is also constructed as a politically interested citizen who wishes to discuss politics with other (youths) in the website’s community, but also as a potential new member of the associa- tion. The dissertation emphasis the web as an important complement to the mass-media dominated public arenas and serves the needs of citizens in areas where journalism and established politics do not suffice.

 • 6.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Slutna rum och porösa nätverk: föreställningar om forskningsanknytning, IKT och sociala medier2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den internetbaserade kommunikationstekniken, som i dag ofta reduceras till att handla om de s.k. ”sociala medierna”, öppnar upp nya intressanta möjligheter, men ställer också nya krav på lärandet (Buckingham & Willet, 2006; Buckingham, 2008; Jenkins, 2006a; Jenkins, 2006b; Tapscott & Williams, 2006; Enochsson, 2009) och på de lärande individer som förväntas delta i dessa ”offentliga” (eller "semi-offentliga") kommunikativa praktiker. Även om många studenter troligtvis är positiva till och angelägna om att göra sina röster hörda på dessa arena, gäller inte detta alla och i alla sammanhang. Här finns en möjlig konflikt kring å ena sidan krav på att studenter tillskansar sig verktyg för att kunna fungera i ett kommande yrkesliv och å andra sidan olika studenters förhållande till att bli synliga publikt; inte helt olikt förmågan eller rädslan att exempelvis tala inför en grupp, här dock med helt andra uttryckssätt.

  Utvecklingen inom IKT- och medieområdet har under det senaste decenniet påtagligt kommit att utmana den platsbundna undervisningsformen som äger rum i en sal med en lärare som berättar/föreläser för studenter som lyssnar och antecknar. Distansutbildningarna och former för s.k. "blended learning" blir viktigare och attraherar studenter på många lärosäten och teknik för datormedierad kommunikation (i synnerhet s.k. lärplattformar som exempelvis itslearning) blir på så sätt bärande delar i undervisningen. Samtidigt innebär detta att tekniken i sig liksom aktörers förhållningssätt och färdigheter i att använda tekniken – den digitala kompetensen – blir central för lärandet och utbildningens kvalitet. I denna studie som är en fallstudie vid Karlstads universitet undersöks universitetslärares och studenters förhållningssätt till den datormedierade kommunikations betydelse och potential i högre utbildning. Mer specifikt undersöks lärares och studenters tankar och idéer om hur IKT och sociala medier kan användas på ett sätt som främjar en god forskningsanknytning. I vilken mån kan IKT och sociala medier bidra till att designa ett lärande där studenter hamnar i situationer där de själva lär sig att identifiera agenlägna problem, ställa relevanta frågor, positionera sig, genomföra någon form av analys och komma fram till valida ståndpunkter, dvs. en forskningsorienterad praktik.

 • 7.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Spectators, visitors and actors: Addressing young citizens in politics online2009In: Young citizens, ICT´s and Democracy / [ed] Dahlgren, P & Olsson, T (red), Gothenburg: Nordicom Books , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Buskqvist, Ulf
  Örebro universitet.
  Webbjournalistik på SVT och TV4: journalistik och nyheter i förändring2002Report (Other academic)
 • 9.
  Buskqvist, Ulf
  et al.
  Örebro universitet.
  Ekström, Mats
  Nyheter på nätet: organisering, arbetsformer och teknik2001Report (Other academic)
 • 10.
  Buskqvist, Ulf
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Enochsson, Ann-Britt
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Digital kompetens som förutsättning och lärandemål i nätbaserad lärarutbildning (ingår som del i symposiet "Lærerkvalifiseringens dimensjoner og organisering")2012Conference paper (Refereed)
 • 11.
  Buskqvist, Ulf
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Arts and Education. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Molin, Lennart
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Forskningsanknytning och IKT: Röster från lärarutbildningen vid Karlstads universitet2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur ett forskningsanknutet IKT-perspektiv kan stärkas och integreras i högre utbildning. Studien är en fallstudie av lärarutbildningen vid Karlstads universitet och syftar till att identifiera och belysa de förutsättningar som finns inom högre utbildning att åstadkomma och förankra forskningsanknytning av och med IKT. Det övergripande syftet utgörs av två delar; att (1) beskriva vilken forskning om IKT med anknytning till lärarutbildningen som i dagsläget finns på universitetet, och (2) beskriva vilka möjligheter som finns att forskningsanknyta lärarutbildningen avseende IKT. Metoderna som används är fokusgrupper, en kartläggning av forskningsdatabasen samt intervjuer.

  Studien visar att det finns en avsaknad av forskningsprojekt om IKT, liksom bristfälliga kunskaper bland lärarutbildarna om vilken forskningslitteratur som finns att tillgå och knyta an till inom ramen för utbildningen. Det finns ett stort intresse för frågan och det betraktas som angeläget att lärosätet bedriver forskning om IKT som är relevant för lärarutbildningen. En central förutsättning för att kunna ha en forskningsanknuten lärarutbildning på ett kunskaps-/kompetensområde är att det finns aktuell forskning att tillgå. Lärarutbildningen vid Karlstads universitet har ett tydligt behov av att få en ökad forskningsaktivitet om frågor som rör lärande och undervisning i relation till IKT. En rimlig ambition torde vara att det inom ”det moderna universitet” bedrivs lärarutbildningsrelevant forskning som innefattar aspekter av modern informations-, kommunikations- medieteknik.

  Studien visar vidare att IKT inte enbart är ett kunskapsområde som kan forskningsanknytas utan också ett medel (ett verktyg) för att underlätta och skapa nya möjligheter för studenterna att komma nära forskningens praktik. Frågan huruvida det på lärosätet finns relevant forskning om IKT som kommer lärarutbildningen tillgodo bör således kompletteras med frågan hur IKT kan användas så att studenterna hamnar i situationer där de själva lär sig att identifiera angelägna problem, ställa relevanta frågor, positionera sig, genomföra någon form av analys och komma fram till valida ståndpunkter.

 • 12.
  Buskqvist, Ulf
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Olin-Scheller, Christina
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Tanner, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Den digitaliserade skolan - etiska spänningsfält2017In: Etiska perspektiv på skolledares arbete / [ed] Åsa Söderström, Stockholm: Studentlitteratur AB, 2017, p. 29-47Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Enochsson, Ann-Britt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  ICT, teacher education and assessment: What is assessed and how is it done?2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Although it is mandatory for student teachers in Sweden to show an ability to use ICT in pedagogical activities to obtain a teacher's degree, this ability is not always assessed in courses. Student teachers themselves claim that they are not enough prepared, not only in Sweden. Assessment in teacher training has two sides, the students will be assessed themselves, but they will also learn how to assess others. When ICT is involved there are further two sides; the student teachers ability to use ICT will be assessed and ICT can be used for assessment. When discussing teacher training, ICT and assessment there are several perspectives to take into account. This paper presents a review of research within the area, but it also takes a step further and looks at how ICT is used in combination with assessment in other parts of higher education to discuss how teacher education can be developed in this respect.

 • 14.
  Enochsson, Ann-Britt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Understanding learning design when the classroom goes online2010Conference paper (Refereed)
  Abstract

  The Internet is increasingly being used by educators and educational institutions not only for information seeking, but also for communication and publishing students work. This paper explores how this can affect the learning situation and how we can understand the difference between an assignment carried out by a student and which is handed over directly, and only, to the teacher, compared to something that will be published and public on the net.

  The Learning Design Sequence developed by Selander (2008) has been used as an analytical tool when analyzing 5 examples from schools using web 2.0. Not having the teacher as the only addressee for a school assignment changes the value of the work and opens up for further development of knowledge, and we argue that the Selander model in some cases can be extended, when the classroom goes on line.

 • 15.
  Karlsson, Michael
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Clerwall, Christer
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Digital Political Public Relations and Relationship Management: The Swedish Case2012Conference paper (Refereed)
 • 16.
  Karlsson, Michael
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Clerwall, Christer
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Digitala medier, public relations och strategisk politisk kommunikation2013In: Kampen om opinionen: Politisk kommunikation under svenska valrörelser / [ed] Jesper Strömbäck & Lars Nord, Stockholm: SNS förlag, 2013, p. 89-115Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Karlsson, Michael
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Clerwall, Christer
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Political Public Relations on the Net: A Relationship Management Perspective2013In: Public Relations Journal, ISSN 1942-4604, Vol. 7, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on relationship management in digital political public relations is scarce. Departing from arelationship management perspective, then, this study seeks to contribute to the field of political public relations by investigating whether political parties take advantage of what digital media platforms offer in terms of long-term commitment and reciprocity utilizing the Swedish national election in 2010 as a case study. The results show that the political parties utilized social media outlets primarily during and just before the time of the election and that interaction between parties and constituents were scarce and shallow. All parties shared the same pattern of activity, although there were some differences in the frequencies of use. Additionally, although user commitment increased over time, there were relatively few users who chose to follow/friend the political parties, suggesting that the large majority of the voters could not easily be reached through these platforms. In essence, the results indicate that social media as a political public relations tool is, so far, dwarfed by more traditional and analogue approaches.

 • 18.
  Kilbrink, Nina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013). Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics (from 2013), Science, Mathematics and Engineering Education Research.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Karlefjärd, Anna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Att söka efter lärandeobjektet sökteknik: Erfarenheter av att arbeta med ett formativt förhållningssätt i en brandmansutbildning2018In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 14, no 1, p. 14p. 20-34Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna artikel beskriver en iterativ studie med fokus på ett specifikt lärandeobjekt i en brandmansutbildning. I studien har utbildare och forskare arbetat tillsammans i relation till lärandeobjektet sökteknik med inspiration av metoden learning study. Ett specifikt mål för studien var att de deltagande lärarna skulle arbeta med sitt eget professionella lärande i förhållande till att ha ett formativt förhållningssätt och ge de studerande återkoppling i relation till ett specifikt undervisningsinnehåll. Arbetet med planering, genomförande och uppföljning av undervisningen har i studien dokumenterats genom samtalsintervjuer, fältanteckningar och videoinspelningar och denna artikel beskriver resultatet av en övergripande tematisk analys av hela denna dokumentation, med fokus på vad som framträder som centralt i relation till detta arbetssätt. Resultatet visar på fyra återkommande teman i materialet som handlar om Lärandeinnehåll och bedömningskompetens; planering och progression; teknik för visualisering samt organisatoriska utmaningar. Erfarenheterna av studien visar också på att detta arbetssätt kan vara ett effektivt sätt att synliggöra möjligheter och utmaningar, men också för att tydliggöra mål och reflektera över hur de studerande får återkoppling på det innehåll som är i fokus för lärandet.

 • 19.
  Olin-Scheller, Christina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Tanner, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Förbjud inte mobilen – använd den!2016In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 2, p. 78-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Svensson, Jakob
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Karlsson, Michael
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Public Opinion Formation in Convergence Culture2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Public Opinion Formation in Convergence Culture: As an external advisor to the Democracy Unit at the Ministry of Integration and Equality I have a general interest in e-democracy and is continuously updated/participate in discussions especially in the Swedish context. My own research work currently revolves around public opinion formation in convergence culture. Increasing digitalisation and globalisation transform society in many different ways. One of the most interesting changes is the new form of accessibility to the public sphere. Mass media has traditionally acted as gatekeepers concerning which issues to put on the agenda and how they should be framed. This is challenged when media become more global and digital. When more people publish themselves and their concerns on the Internet, mass media, citizens and organizations find them selves navigating in a new symbolic environment with a radically different architecture. This environment, where new and old media collide, constitute what Jenkins (2004, 2006) defines as Convergence Culture. This is characterised by the coming together of separate phenomena (Silverstone 2007: 20), such as for example news site audiences participating in the content and context production of news (Domingo et al. 2008; Greer & Mensing 2006), and the meeting of organised journalism and social media through linking practices on the Internet. How important are these new arena for public opinion formation? How is public opinion moulded here, and how do these arena intersect with old media practices on old media arenas? Traditionally researchers within journalism focus on media, public relations on organisations, audience researchers on users as recipients of information, and within citizenship studies the focus is on the possibilities of exercising rights and duties. All these traditions have observed the influence of Internet and its possibilities, but done so within their own research traditions. However, each of these mentioned traditions are unsatisfactory for understanding the opinion moulding process today in convergence society, where mass media, social media, organizations and citizenship practices coincide and function together.

 • 21.
  Tanner, Marie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Centre for Research on the Teaching and Learning of Languages and Literature.
  Olin-Scheller, Christina
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Centre for Research on the Teaching and Learning of Languages and Literature. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Ett papperslöst klassrum?: Utmaningar för det uppkopplade klassrummets literacypraktiker2017In: Textkulturer / [ed] Ljung-Egeland, B., Olin-Scheller, C., Tanner, M. & Tengberg, M., Karlstad: Karlstads universitet, 2017, p. 175-194Chapter in book (Refereed)
 • 22.
  Tømte, Cathrine
  et al.
  NIFU, Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, Norge.
  Enochsson, Ann-Britt
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Kårstein, Asbjørn
  NIFU, Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, Norge.
  Educating online student teachers to master professional digital competence: The TPACK-framework goes online2015In: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 84, no May, p. 26-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we study how online teacher education programmes may enhance innovative ways of teaching and learning with Information and Communication Technology (ICT). We explore how online teachers are practising professional digital competence, in general and within subject areas, and to what extent they encourage student teachers to develop their own professional digital competence. Based on online teacher education programmes at two distinct higher education institutions (HEIs), we applied mixed method design including quantitative and qualitative approaches to illuminate the aims and the scope. Our study revealed that even if online teacher education programmes represent good avenues for stimulating teachers and student teachers to develop digital competence for pedagogical purposes, this aspect is poorly integrated within the actual programmes, although some interesting examples were demonstrated. By looking at the origins of the discourses on online education and on digital competence, we found that they derive from different stakeholders: while the discourse on online education origi- nated from the management side at both HEIs, the discourse on digital competence derived from certain teaching staff at the two HEIs. Our study indicated that there is still some way to go to innovative so- lutions and to develop the potential of professional digital competence in online teacher education programmes. 

 • 23.
  Åkerlund, Dan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Enochsson, Ann-Britt
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Learning design when the classroom goes online2010Conference paper (Refereed)
  Abstract

  The Internet is increasingly being used by educators and educational institutions not only for information seeking, but also for communication and publishing students work. This paper explores how this can affect the learning situation and how we can understand the difference between an assignment carried out by a student and which is handed over directly, and only, to the teacher, compared to something that will be published and public on the net.

  The Learning Design Sequence developed by Selander (2008) has been used as an analytical tool when analyzing 5 examples from schools using web 2.0. Not having the teacher as the only addressee for a school assignment changes the value of the work and opens up for further development of knowledge, and we argue that the Selander model in some cases can be extended, when the classroom goes on line.

1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf