Change search
Refine search result
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Andersson, Göran
  et al.
  Berg, Karin
  Holmer, Jan
  Tebelius, Ulla
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Arbetsorganisation i förändring: Arbetslivsfondens roll för små och medelstora företag i Halland och Värmland1995Report (Refereed)
 • 2. Bergvall, Majken
  et al.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Alla barn är våra barn': Individuellt anpassad integrering av särskoleelever i grundskolan1987Report (Refereed)
 • 3. Bergvall, Majken
  et al.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  I samma klass: Individuellt anpassad integrering av särskoleelever i grundskolan ur föräldrarnas perspektiv1986Report (Other academic)
 • 4. Fryklind, Pär Urban
  et al.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Utvecklingsstördas liv: En undersökning av levnadsstandard och livskvalitet bland utvecklingsstörda i Värmlands län1984Report (Refereed)
 • 5. Holmer, J
  et al.
  Nelsson, O
  Nilsson, K-A
  Rovio-Johansson, A
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Självvärdering och extern granskning: Utvärdering av tre utbildningar1992Report (Refereed)
 • 6.
  Räftegård, Curt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Politics and History.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Gud ur maskineriet?: Sjutton Karlstadsprofessorer diskuterar universitetet och omvärlden1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Gud ur maskineriet? redovisas resultaten av sjutton karlstadsprofessorers överläggningar under ett dygn i december 1998. Den omedelbara orsaken till dessa överläggningar var den just förestående ombildningen av Högskolan i Karlstad till Karlstads universitet. Ämnet för överläggningarna var det nya universitetet och dess (nära) omvärld.

  Gud ur maskineriet? är en så kallad professorsbok. Den kan läsas som en presentation av professorer vid det nya universitetet. Men den skiljer sig från andra sådana presentationer. Den introducerar inte respektive professor eller respektive forskningsfält. I stället presenterar den utfallet av professorer-nas gemensamma dialoger i angelägna frågor.

  Det fanns inför Karlstads universitets tillblivelse den 1 januari 1999 mycket stora regionala förväntningar på vad universitetet skulle medföra. Gud ur maskineriet? kan i sig ses som ett uttryck för dessa. Länsstyrelsen i Värmland initierade bokprojektet och finansierade det tillsammans med Högskolan i Karlstad. Syftet var att nyttiggöra sig ledande universitetsföreträdares tankar och kunnande som del i en allmän strävan att fortlöpande förbättra levnadsvillkoren i regionen.  I boken redovisas rapporter från tre professorsdialoger:

  ¥ om omvärldens förväntningar och universitetets idé

  ¥ om strömningar i vår tid och vår värld som inte tillräckligt uppmärksammas

  ¥ om Karlstads universitets möjligheter och betingelser  Bokens redaktörer är båda verksamma som forskare och lärare vid Karlstads universitet

 • 7.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Arrangerade nätverk som utvecklingsstöd2002In: Dialog över etablerade gränser. Om organisationsutveckling inom sjukvården / [ed] Marianne Ekman Philips, Arbetslivsinsitutet , 2002Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Between Rationality and Legitimacy: Evaluations as Institutionalized Rationality and Practical Strategies1999In: Making Working Life Work. On Change, Competence, and Participation / [ed] J Holmer, J Ch Karlsson, B Thomasson, Karlstad University Studies , 1999, Vol. 1999:7Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Det rationella och det legitima: En studie av utvärderingarnas teori och praktik1997Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen beskriver den internationella utvecklingen av utvärdering som institution, ger ett förslag till sammanfattning av utvärderingsläran och undersöker utvärderingens praktik i ett antal konkreta fall. Analysen leder till en teoretisk skiss över hur utvärderingar kan bidra till att legitimera det som utvärderas.

  Allt fler verksamheter och förändringar inom offentlig sektor utsätts för ut-värdering. Man organiserar således särskilda undersökningar för att åstadkomma välunderbyggda bedömningar, som i sin tur syftar till att ge underlag för beslut eller förändringar.

  Utvärderingar kan vara rationella i den meningen att de är målinriktade och bygger på vetenskapliga metoder. De kan också användas rationellt för att ge grunder för politiska beslut. Samtidigt är det många intressen som står på spel när man utvärderar. Utvärderingar sker alltid under politiska villkor genom att olika inblandade försöker driva igenom eller försvara sin bild och sin bedömning av verkligheten. Denna motsättning mellan det förnuftiga och det politiska undersöks i avhandlingen med hjälp av en beskrivning av tre stora utvärderingsprogram, som samtliga gäller reformering av styrsystemen inom svenska landsting.

  Generellt sett är ökningen av utvärderandet i västerlandet ett uttryck för en strävan att rationalisera offentliga sektorn genom vetenskapliga metoder och systematisk granskning av beslutade program. Teoribildningen kring utvärdering ökar också, och behandlar i huvudsak tre problem: att beskriva och förstå det som utvärderas, att bedöma det och att ge utvärderingen en betydelse för olika berörda. Rationellt sett bör dessa problem hanteras konsekvent, målinriktat och med vetenskapliga verktyg.

  De tre utvärderingsprogrammen uppvisar många avvikelser från detta rationella ideal. De uppvisar exempelvis brister i tillförlitlighet och relevans, använder inte sällan fel metoder i förhållande till syftena, och bygger på antaganden som inte redovisas. Analysen av utvärderingsprojekten leder till slutsatsen att de kan förstås utifrån att de legitimerar både sig själva och de reformer som studeras. Det gör man genom att ge intryck av vetenskaplighet och målinriktning, men också genom externalitet dvs att utvärderarna är professionella och kommer in i sammanhanget utifrån och en viss grad av internalitet, dvs att utvärderingen anknyter till föreställningar och normer inom organisationen. Man kan förstå vad som görs i utvärderingarna som olika sätt att hantera motsättningen mellan rationalitet, externalitet och internalitet. Ett framträdande exempel är att utvärderarna inte sällan för beslutsfattarnas bedömningar vidare, presenterade som vetenskapliga faktasvar på målinriktade frågor.

 • 10.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Evaluation of the European Conference on The Meaning of Quality in Education2001Report (Other academic)
 • 11.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Hur vet vi att det blev bra?: Reflektioner kring utvärderingar av Försäkringskassans samarbetsprojekt 20042005Report (Other academic)
 • 12.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Om utgångspunkter för verksamhetsvärdering1990Report (Other academic)
 • 13.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Sociologiska aspekter på barnlitteraturen: En litteraturgenomgång1979Report (Other academic)
 • 14.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland2010Report (Other academic)
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf