Endre søk
Begrens søket
1718192021 951 - 1000 of 1024
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 951.
  van Ooijen, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Strindberg before annihilation: Reading the Chamber Plays as dramatic texts2017Inngår i: TijdSchrift voor Skandinavistiek, ISSN 0168-2148, E-ISSN 1875-9505, Vol. 35, nr 1, s. 48-55Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Literary scholars are sometimes reprimanded for reading plays as literary texts rather thantexts intended for the stage. To avoid a purely textual approach, it is often argued that youshould always “visualize” the action as if it took place on the “theater of the mind”. In thisarticle, I suggest that such a hermeneutics of “mind-staging” is misleading. Referencingtheater semiotics and the phenomenological theory of reading of Wolfgang Iser, I argue thatsuch a practice will close the radical openness of the dramatic text, by eliminating its definingindeterminacies. If performance “annihilates” the text by becoming a theatrical event (assuggested by theater semiotics), this will, nevertheless, result in a view of the text aspreceding and enduring outside of performance. Thus, the argument from theater semioticswill also come to motivate a purely textual approach to the play as a literary work.The argument is illustrated with examples from the Chamber Plays of AugustStrindberg. Building on scholars noting his “carelessness” as a playwright, I argue that areading trying to visualize the action will encounter several hermeneutical pseudo-problemsrelevant to the producer of the play but irrelevant to the reader. My first example concerns thesequential distribution of the setting in The Pelican: whereas the reader will experience itsspace as a desolate wasteland (fitting to the theme of the play), the producer, forced tovisualize it all at once, will rather experience it as cluttered. My second example concerns thestrange dialogue in The Ghost Sonata: whereas the literary reader may settle with an analyticdescription of its weird poetics, the producer must try to make new meaningful coherency outof this very weirdness. The third example regards an authorial mistake in The Storm, whichbecomes a puzzle the producer must solve, although it remains unsolvable for the reader.

 • 952.
  van Ooijen, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Svart ekologi2017Inngår i: Aiolos, ISSN 1400-7770, Vol. 56, s. 83-90Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 953.
  van Ooijen, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  The Killability of Fish in The Sims 3: Pets and Stardew Valley2018Inngår i: The Computer Games Journal, ISSN 2052-773X, s. 1-8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article considers video games as procedural arguments on the killability and nonkillability of nonhuman animal species, especially marine animals. It focuses on what acts of violence are made possible in games, and against whom. It argues that shifting the critical perspective from killing to killability allows us to study the implicit violence found in “nonviolent” or “friendly” games that usually garner little controversy. Two games that both set out to avoid animal violence, and even promote animal care, are studied: Maxis’ The Sims 3: Pets (2011) and ConcernedApe’s Stardew Valley (2016). The study considers how these games construct a hierarchy of classes of animals that are either included in, or excluded from, the realm of moral concern. Thus, the games are seen as models of how similar hierarchies are created in the real world of so-called “meat culture”. Most significantly, the study demonstrates how fish is a prime example of a class of animals that is removed from the realm of moral concern, even in supposedly ethical and animal-friendly games.

 • 954.
  van Ooijen, Erik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013). Örebro universitet.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Post-authentic digitalism in cloud rap2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 955.
  Vedin, Josefine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  ”Det är autentiskt, motiverande, inspirerande”: Lärares användning av berättelser i engelskundervisningen på mellanstadiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Det här arbetet undersöker användandet av berättelser i engelskundervisningen på mellanstadiet som redskap för att utveckla elevernas språkfärdigheter. Det empiriska materialet består av en kvalitativ och en kvantitativ komponent, erhållna genom intervjuer och en enkät. Intervjuerna syftade till att ge en djupare förståelse för fenomenet medan enkäten skulle ge en bredare bild av användningen av berättelser i engelskundervisningen. I undersökningen deltog 101 verksamma lärare anonymt, 5 lärare intervjuades och resterande lärare deltog genom att besvara enkäten.

   

  Utifrån resultatet av undersökningen kan användandet av berättelser ses som ett relativt vanligt inslag i engelskundervisningen på mellanstadiet. Endast fyra lärare som deltog använder inte berättelser som redskap för att utveckla elevernas språkfärdigheter. Den vanligaste anledningen till att lärare använder berättelser är för att de anser att det ger eleverna möjlighet att utveckla sina språkfärdigheter i engelska. Utöver den språkutvecklande anledningen används berättelser ofta för att det ger möjlighet att skapa variation i undervisningen och möjligheten till att anpassa undervisningen. Hur berättelserna används i undervisningen varierar bland lärarna, däremot förekommer ofta flera olika moment som ger eleverna möjlighet att möta berättelsen och språket i olika kontexter. 

 • 956.
  Viklund, Nathalie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  ”Vilken tur att du kunde läsa!”: En jämförande studie om läsinlärning och stödsystem för elever med lässvårigheter i Sverige respektive Finland.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att jämföra hur lärare i Sverige och Finland arbetar med läsinlärning. Framför allt söker jag svar på hur lärare arbetar med elever som uppvisar lässvårigheter och vilket stödsystem dessa elever har att tillgå. Detta undersöker jag genom kvalitativa intervjuer med lärare i årskurs 1-2. Urvalet består av tre verksamma lärare i Sverige och tre verksamma lärare i Finland. Empirin som samlats in har ställts mot den tidigare forskning som gjorts på ämnet. Även forskares åsikter om bl.a. lässvårigheter från olika synvinklar och vad fördelarna med tidiga insatser innebär belyses tillsammans med intervjumaterialet. Resultatet visar att det finns en tydlig skillnad mellan stödsystemet i de olika länderna och man kan även se en differens i frågor kring lässvårigheter och när insatserna bör sättas in. I frågan om läsinlärning är lärarna i Sverige och Finland ganska eniga i vilka faktorer som är mest betydelsefulla för elevernas utveckling. 

 • 957.
  Viljamaa, Minna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Hur gymnasielärare i svenska integrerar hantverksämnet i sin undervisning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under mina år som yrkeslärare har jag känt att undervisningen i svenska går att arbeta med på flera olika sätt. Därför har valet av undersökningsområde blivit hur lärare integrerar elevers hantverksämne i sin undervisning i ämnet svenska, vilka svårigheter som kan mötas på och hur ämnet svenska kan göras mer intressant för hantverkselever. De didaktiska frågorna Vad, Hur och Varför har behandlats och är frågor som används i klassrummen av både lärare och elever. Nya läroplaner jämfört med äldre har bekräftat avsaknaden av vikten av tala och skriva under gymnasietiden för hantverkseleverna. Som metod för att undersöka vidare har kvalitativa intervjuer utförts för att ta reda på hur lärarna hanterar integreringen i sin undervisning. De som blev intervjuade integrerar hantverksämnet på liknande sätt och upplever att svårigheterna som kan uppkomma för det mesta har att göra med en dålig kommunikation på arbetsplatserna. Ämnet svenska kan göras intressant för eleverna på många olika sätt. Teorigenomgången och de kvalitativa intervjuerna har bidragit till att diskussionen har lett till förslag för vidare forskning kring det sistnämnda området. Eleverna kan bidra till en inflytelserik roll i den typen av frågeställning. 

 • 958.
  Visconti, Alessandro
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Learning English by Surfing: Swedish upper secondary school students’ views on how they learn English by surfing the Internet – A case study based on a questionnaire2015Student paper second term, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Internet has become a natural element in society and is constantly gaining ground in schools. The aim of this paper is to find out whether upper secondary school students in Sweden estimate that their Internet use affects their second language learning positively. The study was operationalized by means of a self-completion questionnaire which was distributed to 80 students from the same school. The results show that most of the informants estimated that they spend much time on the Internet in general, most often reading the news, and that they use Swedish and English to almost the same extent doing so.  The students' English use in school is estimated to be voluntary and controlled while the Internet is mostly used voluntarily for English homework. Besides engaging in information search both in school and at home, a considerable number of students estimate that translation is an activity exclusively for homework. Most students also find that they are receptive Internet users and that their general Internet use is in line with the comprehensive aims of the English subject listed in the curriculum.

 • 959.
  Wadell, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  ”Tacklingar eller tjuvnyp?”: En kvalitativ analys om maskulinitet inom skola och skönlitteratur2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim with this study is to analyse stereotypical behaviour and attributes of characters in three fictional books. A question following the analysis is how this fictional literature can be used in education to create understanding of gender, gender categorization and stereotypical features of boys and girls.

  The three books I have chosen to analyse are Rekryten written by Robert Muchamore, Habib – meningen med livet written by Douglas Foley and Bröder emellan written by Tomas Dömstedt. The three books will be analysed separately and is based on the method critic discourse analysis where focus will be mainly on the protagonists of the books.

  My analysis of the three books indicates that all of them include gender stereotypes and typical gender behaviour. Reading these books without the opportunity to reflect on and discuss these types of questions, could probably contribute to and maintain gender stereotypes, typical gender behaviour and attributes, masculinities and femininity. The protagonists that this analysis focuses on are however, compared to other characters and discourses in the books, able to prevent traditional gender patterns. To analyse characters in books gives us a picture of our society´s social system and how we can contribute to a positive change and necessary improvements through conversations and discussions about these discourses.

 • 960.
  Wahlström Henriksson, Helena
  et al.
  Uppsala University.
  Kella, Elizabeth
  Södertörn University.
  Holmgren Troy, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Bilda familj: Om föräldralösa barn, släktskap och nationsskapande i samtida amerikanska romaner2014Inngår i: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, Vol. 35, nr 4, s. 11-32Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 961.
  Wahlström, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Informations- och kommunikationsteknik inom Sva: – Fem lärares motivation, teknik och metoder inom IKT2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna intervjustudie är att se hur lärare arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) i sin undervisning, inom svenska som andraspråk. Kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer gjordes med Sva-lärare i Stockholm. Studien utgår ifrån två övergripande forskningsfrågor; dels hur lärarna motiverar användandet av IKT och dels vilka metoder och verktyg inom IKT som används. Resultatet visar att tekniken har en central del i lärarnas undervisning och tjänar olika syften. Dels blir eleverna mer motiverade när de aktiveras och själva tar tag i sitt lärande, det blir också mer underhållande undervisning och det underlättar en individanpassad undervisning, stimulerar olika inlärningsstilar och kan underlätta lärarens arbete. Lärarrollen ersätts inte av tekniken, utan får nya former då läraren kan möta eleverna oberoende av tid och rum. Verktygen de använder skiljer sig åt men samtliga arbetar med lärplattformar (via mobil, datorer eller I-pads) och samtliga låter eleverna ha sina privata mobiltelefoner till hjälp. Lärarna upplever utmaningar, såsom när ITsatsningar läggs ner, de upplever sig ensamma om sitt engagemang i skolan eller får brist på tid att utforska teknikens möjligheter ytterligare.

 • 962.
  Walderot, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Ett tveksamt kunskapskrav: En kvalitativ studie om lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav på undervisning och bedömning av muntliga strategier i engelska.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Då strategier är vagt beskrivna i styrdokument och svåra att observera hos elever är studiens syfte att undersöka några lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav när det gäller undervisning och bedömning av strategier i muntlig kommunikation i engelska och slutligen utifrån litteratur ge exempel på hur det kan konkretiseras i klassrummet. Genom kvalitativa metoder inom fenomenologin har observationer och intervjuer med tre lärare genomförts och analyserats. Resultatet visar att lärare är överens gällande styrdokumentens otydlighet. Dessutom är strategibegreppet vagt beskrivet och saknar gemensam definition bland forskare. Lärares metoder för att undervisa strategier sker både genom direkt och indirekt undervisning och båda metoderna får stöd i forskning. Materialet som ska bidra med mer förståelse till kursplanen, kommentarmaterialet, används inte av lärare. Det leder till att lärare inte blir medvetna om vilka strategier elever rekommenderas att använda och att bedömningen av kunskapskravet blir godtyckligt. Lärare anser dessutom att strategier är svåra att upptäcka då vissa strategier inte sker synligt eller att de sker i samband med att elever interagerar i par eller helklass. Problemet med att upptäcka vilka strategier som används av ”duktiga elever” gör att progressionen i kunskapskravet kan ifrågasättas. Resultatet visar på ett utvecklingsbehov av metoder för att undervisa strategier i muntlig kommunikation samt att resurseffektiva metoder för bedömning behöver identifieras.

 • 963.
  Wehlin, Jessica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Det är bra med likhet: En undersökning av hur likhetstecknet förklaras i lärarhandledningar, i handböcker för föräldrar och av lärare i årskurs 1-32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  According to several studies, it is important that students learn the correct meaning of the equal sign. If they don’t, they will have a problem when they come to algebra in the future. The purpose of the work is to look at what support teachers get from teacher tutorials and if there is anything that indicates that there is age bound to learn the static view of the equal sign. The focus has been to find out if the teacher tutorials and manuals take up equal character's importance, the static and dynamic vision and through interviews with teachers see how they look on the equal sign meaning and how textbooks shows how they'll teach it.

  To respond to my purpose, I've made a textbook analysis where I analysed three teacher tutorials, three handbooks for parents and done interviews with seven teachers from grades 1-3. The results suggest that teacher tutorials give teachers good tip on what she/he should keep in mind when it comes to teaching the meaning of the equal sign. However, manuals for parents are substandard and needs to be updated. The interviews with the teacher`s shows that most of the teachers are familiar with the correct meaning of the equal sign but on this point, there are teachers who need to update themselves on the meaning of the equal sign. 

 • 964.
  Weinmark, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Undervisning med hjälp av skönlitteratur: En studie om hur ett skönlitterärt verk kan användas praktiskt2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Anledningen till valet av undersökningsområdet i denna studie grundar sig i mitt intresse för litteratur och betydelsen av läsning hos elever. Mitt syfte var att söka reda på hur en specifik slags skönlitterär form av bok kunde användas i undervisningen för att skapa läsintresse och behandla läroplanens värdegrundsdel.

  Metoden jag har använt mig av i denna studie är en narratologisk modell vid bokanalys, där jag har analyserat boken Den osynliga flickan av Deborah Ellis (2002). Med hjälp av, för ämnet aktuell forskning samt analys av ovanstående bok, har jag kommit fram till ett resultat. Min studie visar på att högläsning främjar elevers läsintresse och att boksamtal är ett förmånligt arbetssätt för att gynna elevers fortsatta läsintresse samt förståelse och acceptans för omvärlden. Boksamtal i denna form visar på tecken på att det bidrar positivt till arbetet kring läroplanens värdegrund.

 • 965.
  Welander, Rosemarie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Att skriva tillsammans: En undersökning av elevers syn på samarbete och respons i skrivprocessen i åk 42017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad eleverna i årskurs 4 tänker om att skriva texter

  tillsammans och hur respons kan skapa ett samarbete när eleverna skriver texter.

  I undersökningen användes två metoder. Den ena metoden är att genomföra kvalitativa

  intervjuer med eleverna. Den andra metoden är att genomföra observationer i klassrummet.

  Syftet med intervjuerna är att ta reda på vad eleverna tänker om att skriva texter tillsammans och vad de tänker om respons. Syftet med observationerna är att se hur respons används i klassrummet och hur eleverna samarbetar när de skriver texter tillsammans. Ett annat syfte med observationerna är att ta reda på hur ett samarbete uppstår i interaktionen mellan eleverna. Resultatet av studien visar att vad eleverna tänker om samarbete och respons skiljer sig från vad som händer i praktiken. I studien går det även att hitta tre faktorer som skapar samarbete och respons mellan eleverna. De tre faktorerna är behovet av bekräftelse, behovet av kunskap och behovet av att jämföra texter.

 • 966.
  Wendt Höjer, Fanny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Staden som f(r)iktion: En maktanalys av rumsliga gestaltningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker gestaltningar av rumslighet i Yxta Maya Murrays roman Locas och i Helena María Viramontes novell ”The Cariboo Cafe”. Utifrån en lefebvriansk förståelse av det sociala rummets produktion görs en feministisk, postkolonial läsning av rummets betydelse i texterna. Med utgångspunkt i detta teoretiska ramverk diskuteras tematiseringen av plats, rum och identitet i berättelserna. Vidare används en narratologisk analys av texternas användning av deixis och fokalisering för att visa hur språket fungerar som en granskande skildring av olika platsers och rums villkor. En sådan läsning tillåter texterna att träda fram som avslöjare av specifika maktordningar och som kritik mot dessa.

 • 967.
  Wennsten, Ann-Sofie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  En studie om barns läsvanor och läsutveckling2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 968.
  Wennö, Elisabeth
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Tåqvist, MarieKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).Wikström, PeterKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).Wijkmark, JohanKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Fact or fiction?: Studies in honour of Solveig Granath2016Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This volume collects 14 studies that approach conventional notions of fact and fiction from a wide variety of vantage points. The contributions run the gamut of fields as diverse as language history, syntax, corpus linguistics, applied linguistics, literature, and terminology. Along the way, a few myths are shattered, and new light is shed on some facts and fictions of language. This festschrift is dedicated to Professor Solveig Granath

 • 969.
  Wester, Eveline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Translating non-standard dialogue in fiction: A study of Harry Potter and Outlander2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Translation is a field of study with many obstacles, one of those obstacles being the translation of non-standard language. This study analyses the translation, into Swedish, of non-standard dialogue in the two novels Outlander by Diana Gabaldon and Harry Potter and the Philosopher’s Stone by J.K. Rowling. Questions regarding what marks non-standard speech and what strategies are used to translate non-standard dialogue are asked. Also, since these novels are aimed at different audiences, is there a difference in the translation of adults’ versus children’s books? Several translation strategies are presented, and a quantitative study is made based on three of them. The results show that non-standard spelling suggesting non-standard pronunciation is the most dominant marker of non-standard speech in both novels. In Outlander most of the non-standard speech is translated into standard Swedish, while in Harry Potter it is translated into non-standard Swedish.  

 • 970.
  Wieslander, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Genusneutral barnlitteratur: En studie i att undervisa om genus2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur man som pedagog kan arbeta med genuspedagogik i undervisningen med hjälp av genusneutral barnlitteratur. Forskning pekar på att barn tidigt skaffar sig en uppfattning om vad som förväntas av dem på grund av deras kön. Den svenska läroplanen Lgr 11 förespråkar att läraren ska motverka de traditionella könsmönstren samtidigt som man ska påverka och forma elevers uppfattning om kvinnligt och manligt. För att kunna göra detta krävs det att man undervisar eleverna i genuspedagogik. Barn påverkas av alla de intryck som omger dem, varför barnböcker är en bra utgångspunkt i samtalet om bland annat genus. Metoden är att initialt göra en inventering av helt genusneutrala barnböcker, för att sedan analysera ett urval av dessa, både separat och komparativt. Efter analysen genomförs en etnografisk studie med högläsning och boksamtal som resulterar i diskussioner i barngrupper kring vikten av att tillhöra ett genus. Studien visar att det blir mer komplicerat att hitta acceptans för olikheter och normbrytande ju äldre barnen är. Slutsatsen är att det bör undervisas mer i genuspedagogik, skrivas mer genusneutral barnlitteratur och att det bör forskas mer på området.

 • 971.
  Wijkmark, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Antarctic Gothic: The Legacy of Poe and Lovecraft2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper argues that when it comes to describing the tradition of speculative writing of the Antarctic, two authors loom large over subsequent productions: Edgar Allan Poe and H. P. Lovecraft. Poe was first to infuse mystery into the Antarctic. Pym and “MS Found in a Bottle,” fashion the Antarctic as a mysterious locale beyond the known. This is picked up a century later in Lovecraft’s At the Mountains of Madness, writing in the same imaginative domain as Poe, extending his influence on Antarctic writing into present days. However, Lovecraft takes Poe’s impulse further, envisioning remnants of an alien civilization beneath the ice. Based on these impulses a tradition of Antarctic fiction has developed, where the premise is that beneath the icy surface lies something threatening that will surface. A seminal text in this respect is Campbell’s “Who Goes There?” (1938), which has been filmed twice: as The Thing from Another World (1951) and The Thing (1982), with a prequel also called The Thing (2011). Other movies have explored the Antarctic as mystery as well: X-Files: Fight the Future (1998), Alien Hunter (2003), and AVP: Alien vs. Predator (2004). In literature, Poe’s Antarctic tradition is kept alive with Johnson’s Pym (2011), but also in science-fiction with Curran’s The Hive-series (2005-), Grace’s Polar Quest (2003), and Beck’s Beneath the Dark Ice (2011). These have continued the use the motif of buried Antarctic secrets in Poe and Lovecraft’s vein, proving that the region is every bit as mythopoeic as ever.

 • 972.
  Wijkmark, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Edgar Allan Poe. The Narrative of Arthur Gordon Pym2010Inngår i: Edgar Allan Poe Review, ISSN 1051-743X, Vol. 11, nr 1, s. 104-109Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 973.
  Wijkmark, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Hyper-Poe: The Introduction of Edgar Allan Poe in Sweden2014Inngår i: Translated Poe / [ed] Emron Esplin, Margarida Vale de Gato, Bethlehem: Lehigh University Press , 2014, s. 87-98Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 974.
  Wijkmark, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  The Sphinx of the Ice Realm by Jules Verne2013Inngår i: Edgar Allan Poe Review, ISSN 1051-743X, Vol. 14, nr 1, s. 91-98Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 975.
  Wijkmark, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Våldskontraktet: Fiktionsvåldet i 24, Dexter och Funny Games2014Inngår i: Våldsamma fantasier: Studier i fiktionsvåldets funktion och attraktion / [ed] Magnus Ullén, Karlstad: Karlstad University Press, 2014, s. 79-104Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 976.
  Wijkmark, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Ecology, Telepathy and Melancholia in John Ajvide Lindqvist’s Handling the Undead2017Inngår i: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, ISSN 0013-0818, E-ISSN 1500-1989, Vol. 104, nr 2, s. 145-160Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Nature is omnipresent and ecological questions are often problematized in Gothic fiction produced in the Nordic region during the last two decades. By developing the concept of eco-Gothic in combination with theory related to the concept of the uncanny, this article will discuss how contemporary Gothic texts can be understood as dealing with different notions of nature, place and identity in a time of ecological crisis. The analysis will focus on John Ajvide Lindqvist´s Handling the Undead (2005), a novel that can be understood as dealing with the issue of solidarity with the nonhuman or unhuman other, the undead people who transgress the boundary between life and death, but also with matters of climate and environmental politics. The discussion will be concentrated mainly on three aspects of the novel of relevance to ecology and the uncanny: the depiction of character, place and climate; the motif of mind reading and mind-altering experiences, and the importance of melancholia and death.

 • 977.
  Wijkmark, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Fördömelse från trädkronorna!: Ekogotik och mörk ekologi2017Inngår i: Aiolos, ISSN 1400-7770, nr 56, s. 133-137Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 978.
  Wijkmark, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  John Ajvide Lindqvist's little star: Gothic horror as remediation of video nasties2018Inngår i: Gothic Studies, ISSN 1362-7937, E-ISSN 2050-456X, Vol. 20, nr 1, s. 77-94Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In Swedish author John Ajvide Lindqvist's Gothic-horror novel Little Star (2010) graphic violence has a central function - thematically, but primarily as an aesthetic device. The plot contains motifs from classical video nasties, motifs that also have an effect on the text itself. This paper examines the novel's use of extremely violent scenes, influenced by violent horror films, defining them as a kind of remediation. One point being made is that the use of violent effects, often described as a kind of spectacle, can be interpreted as a formal play upon the conventions of violent fiction.

 • 979.
  Wijkmark, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Selma Lagerlöf2013Inngår i: The Literary Encyclopedia (www.litencyc.com): Exploring Literature, History, Culture, The Literary Dictionary Company Limited , 2013Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 980.
  Wijkmark, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Splatterfilmen remedierad: John Ajvide Lindqvists Lilla stjärna2014Inngår i: Våldsamma fantasier: Studier i fiktionsvåldets funktion och attraktion / [ed] Magnus Ullén, Karlstad: Karlstads universitet, 2014, s. 105-133Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 981.
  Wijkmark, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Violence and the uncanny in Selma Lagerlöf's ´Gammal fäbodsägen'2014Inngår i: Re-mapping Lagerlöf: Performance, Intermediality and European Transmissions / [ed] Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg & Bjarne Thorup Thomsen, Lund: Nordic Academic Press, 2014, s. 232-244Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 982.
  Wikberg, Kristina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Likvärdig bedömning av nationella prov i svenska för årskurs 62017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alla elever i svensk grundskola har rätt till utbildning på lika villkor och det innebär att deras prestationer bör bli bedömda på ett likvärdigt sätt oavsett sociala, ekonomiska eller geografiska förhållanden. Ett försök att uppnå likvärdiga, rättvisa och jämförbara betyg är att använda nationella prov och det överordnade syftet i föreliggande uppsats är bidra med kunskap om det nationella provet i svenska för årskurs 6 ur ett reliabilitetsperspektiv. Studien genomförs med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. I den kvantitativa delen undersöks samstämmigheten i 15 svensklärares bedömningar av 30 elevtexter från ett tidigare nationellt prov i form av statistiska samstämmighetsmätningar. I den kvalitativa delen av studien analyseras tillämpningen av anvisad bedömningsmatris i sambedömningssamtal. Materialet som används i uppsatsen är skapat inom ramen för projektet Equa, som är en studie där effekten av en specifik bedömarträningsmodell, Rater Identity Development (RID), på reliabiliteten vid bedömning av elevers språkförmåga undersöks.

  Studiens resultat visar att nivåerna av samstämmighet i bedömargruppen är låga, vilket innebär en variation i bedömningarna med stora konsekvenser för elevernas resultat. Resultaten indikerar vidare att lärarna är skickligare på att rangordna elevtexterna på ett likvärdigt sätt än att vara helt överens om betygssättningen. Analyserna av sambedömningssamtalen visar att bedömningsmatrisen visserligen ger lärarna viss stöttning, men i stor utsträckning skapar densamma även utmaningar i bedömningsprocessen.

 • 983.
  Wiklund, Ami
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  "Ja men liksom, jag är så jävla chill!": En kvalitativ och kvantitativ undersökning om personalchefers och ungdomars attityd till ungdomsspråk vid formella situationer2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  We are becoming more globalized and borrowing words from other languages, which, among other things, are implemented in youth languages. However, it is not only loan terms that are common in the youth language, but also snake words, swear words and discourse articles occur. Research has shown that older generations have a negative attitude towards the expressions of youth in the youth language. It has also been found that it is beneficial if we adapt our language based on the situation we face, for example, by using a more formal language in situations that are perceived to be formal. The purpose of the present study was therefore to find out what staff managers have for the attitude that a job seeker speaks youth in a work interview or that an employee usually has a youth language at work. In order to get a youth perspective, it was also chosen to study, through a survey, what young people think about using youth languages in different situations, and what they consider to be formal situations. It was also chosen to have a certain gender perspective to see if the attitude to youth languages varied depending on the gender they "classified as". Six staff managers were interviewed; a chief executive officer, finance manager, real estate company president, preschool manager, HR manager and trotting coach. The current surveys were submitted to a total of 115 young people in grades 1 and 3 from the Social Science Program and the Care and Care Program. The results showed that most of the staff managers sometimes used youth-language features, but no-one was positive about using this during a work interview or at work. However, some of them thought that there was something more acceptable if it was a youth who spoke youth in a work interview than an elder. As for the youth's response, it turned out that the majority of young people thought that youth languages were okay to use mostly with friends and at home, while it was not okay at school or work interviews, and in part not in conversation with teachers. There was no significant difference between women and men's attitude. Personnel managers' results could in part be due to different attitudes to the words and expressions of others, depending on our own language usage. The results of the youth could be due to the fact that they have participated in a teaching that shows how we should adapt our language based on the situation.

 • 984.
  Wiklund, Ami
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Läsförståelsearbete på gymnasiet: En kvalitativ undersökning av hur svensklärare arbetar för att främja elevers läsförståelse på gymnasiet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka vad svensklärare på gymnasiet har för uppfattning till läsförståelseundervisning, samt hur de arbetar och vad de använder för metoder och strategier för att främja läsmotivation och läsförståelse.

  Undersökningen genomfördes via kvalitativ metod, där sex svensklärare intervjuades. Resultatet visar att samtliga svensklärare upplever att det är viktigt att arbeta främjande med läsförståelse på gymnasiet. Somliga anser att man bör fokusera på att bibehålla läsmotivation i läsförståelseundervisningen. Det förekommer olika metoder för hur lärarna arbetar med läsförståelse i undervisningen, men samtliga arbetar mycket med textläsning i undervisningen. Flertalet av lärarna anser också att det är viktigt att gå igenom lässtrategier med eleverna innan läsning, för att eleverna ska kunna förstå det lästa. Även efterföljande diskussioner och samtal om böcker och texterna var något som delgavs vid intervjuerna.

 • 985.
  Wikström, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Självförtroende och läs- och skrivsvårigheter: Hur lärare arbetar och uppfattningen kring självförtroendets inverkan2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  To be able to read is fundamental in our society to cope with both everyday life and education. Simultaneously, it is many times our ability to perform that determines our value. (Taube, 1998, pp. 80-81) How do difficulties in a child’s early education of learning how to read and write, affect their self-image?

  The aim of this study is to investigate how teachers and special educators perceive reading and writing difficulties and self-esteem as phenomena and how they affect each other. Questions answered are

  What do teachers perceive as reading and writing difficulties?

  What thoughts do teachers have about the relationship between self-esteem and reading and writing difficulties?

  How do teachers believe a student’s self-esteem can be built up when the student is experiencing reading and writing difficulties?

  This is a qualitative study based on five semi-structured interviews with teachers and special education teachers in different elementary schools. Through the phenomenological approach, to describe how people perceive the chosen phenomena, and the socio-cultural perspective, where learning is seen as a social phenomenon, the interviews were analysed on the basis of three trials, reading and writing difficulties, self-esteem and self-image, as well as the role of the teachers and their support.

  The study concludes that individual based education, a good classroom climate and encouragement are perceived as important aspects for students with reading and writing difficulties and / or low self-esteem.

 • 986.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Acting out on Twitter: Affordances for animating reported speech in written computer-mediated communication2019Inngår i: Text & Talk, ISSN 1860-7330, E-ISSN 1860-7349, Vol. 39, nr 1, s. 121-145Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Quotative be like is a construction associated with informal spoken contexts and, especially, with various forms of embodied enactments. This study examines instances of quotative be like in a corpus of Twitter data (1,000,000 tweets; 1,113 quotative instances). Special attention is paid to how users of Twitter employ the platform's affordances to animate their speech reports - i.e. to represent voices, enact body language, or otherwise 'dramatize' the speech reports. The aim is to investigate how a linguistic format which is richly embodied in face-to-face interaction gets 're-embodied' on Twitter. The study finds that animation of reported speech on Twitter is visually, and predominantly typographically, afforded. In the material, oral practices are more frequently reconfigured and remediated rather than directly reproduced. That is to say, even when users are not reproducing spoken utterances, they often employ graphical strategies that are mainly understandable by analogy to spoken and embodied face-to-face interaction. However, users also draw on emergent online repertoires with no face-to-face analogues, such as 'pure' typographical play and the recruitment of established online memes. Thus, the findings suggest that orality lingers as a trace, but is not a necessary component, in bringing reported speech to life in a text-based computer-mediated setting. 

 • 987.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  I tweet like I talk: Aspects of speech and writing on Twitter2017Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This dissertation investigates linguistic and metalinguistic practices in everyday Twitter discourse in relation to aspects of speech and writing. The overarching aim is to investigate how the spoken–written interface is reconfigured in the digital writing spaces of social media.

  The dissertation comprises four empirical case studies and six chapters. The first study investigates communicative functions of hashtags in a speech act pragmatic framework, focalizing tagging practices that not only mark topics or organize hypertextual interaction, but rather have more specific locally meaningful functions. Two studies investigate reported speech in tweets, focusing on quotatives typically associated with informal conversational interaction (e.g., BE like). The studies identify strategies by which Twitter users animate (Tannen, 2007) speech reports. Further, one of the studies explores how such animating practices are afforded (Hutchby, 2001). Lexically, orthographically, and with images, but primarily through typography, users make voice, gesture, and stance present in their tweets, digitally re-embodying the rich nonverbal expressivity of animation in talk. Finally, a study investigates notions of talk-like tweeting from an emic perspective, showing users' negotiations of how tweets can and should correspond to speech in relation to social identity, linguistic competence, and personal authenticity.

  Six chapters situate and synthesize the case studies in an expanded theoretical framework. Together, the studies show how Twitter's speech–writing hybridity extends beyond a mix of linguistic features, and challenges a traditional idea of writing as a mere representation of speech. Talk-like tweeting remediates (Bolter & Grusin, 2000) presence and embodiment, forgoing the abstraction of phonetic print literacy for nonverbal expressivity and an embodied written surface. Twitter talk is shown not simply to substitute literacy norms for oral norms, but to complicate and reconfigure these norms. Talk-like tweeting makes manifest an ongoing cultural renegotiation of the meanings of speech and writing in the era of digital social media.

 • 988.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Metalanguaging as resistance: The socially-mediated rejection of public apologies in the wake of #MeToo2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to investigate how local negotiations of linguistic normativity form part of a structure of civic engagement or political participation in today's socially mediated publics. The public apology is a discursive genre that has received much folk linguistic attention in public debate (e.g., Ancarno, 2015), especially in the wake of the #MeToo movement of 2017–2018. Several prominent examples of such public apologies have been characterized as empty apologies, pseudo apologies, or, simply, "non-apologies" (cf. Kampf, 2009). This paper presents a case study for a larger project focusing on metapragmatic negotiations and contestations in the reception of public apologies as non-apologies in social media spaces. While the larger project will mainly focus on post-#MeToo cases, this paper addresses a prominent ‘portal case,’ namely Donald Trump’s “Pussygate” apology video, which was published in October of 2016 on Trump’s Facebook page. The paper presents analyses of Twitter conversations (i.e. conversational reply-chains) about this apology video from the days immediately following its release, with a microanalytic (Giles et al., 2015) focus on how metalinguistic notions of real versus non-apologies are articulated in informal public discourse. Negotiations of the Trump video’s merits as an apology are rarely only that, but rather tend to be interwoven with affectively charged ideological positionings – in relation to party politics, progressivism, feminism, and more. Through articulating notions such as non-apology, social media interactants are in effect practicing a kind of layperson’s critical discourse analysis.

 • 989.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  No one is "pro-politically correct": Positive construals of political correctness in Twitter conversations2016Inngår i: Fact or fiction?: Studies in honour of Solveig Granath / [ed] Elisabeth Wennö, Marie Tåqvist, Peter Wikström, Johan Wijkmark, Karlstad: Karlstads universitet, 2016, s. 159-170Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates use of the contested term politically correct (PC) in written conversational exchanges on Twitter. PC is sometimes assumed to be entirely a fabrication by conservatives or the far right, not a label that anyone would voluntarily attach to themselves. This study focuses on discursive instantiations of PC that challenge this assumption by construing PC favorably. To this end, a small set of conversations featuring more-or-less clearly positive construals of PC, selected from an initial material of 184 Twitter conversations containing the target phrase “politically correct,” are analyzed in detail. The aim is to see how such construals appear and function in everyday discourse.

 • 990.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för språk- och litteraturdidaktik (from 2013).
  Nonpology unaccepted: Insincere apologies in social media discourse2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents a pilot study of how social media interactants construct a notion ofnonpologies. Nonpology is a neologism sometimes found in social media discussions of what research has called, e.g., “non-apologies” or “quasi-apologies” (Kampf, 2009). Such concepts often relate to a socially recognized genre of “public apologies” (An- carno, 2015) by politicians, celebrities, or corporate spokespersons. Public apologies that rate as nonpologies may either lack an explicit moment of apologizing, or come across as insincere or self-serving in some way. This study focuses on how Twitter in- teractants construe public apology-framed events, for instance in wake of the #MeTooawareness raising campaign of late 2017. The material is a collection of Twitter conver- sations in which at least one interlocutor refers to an event specifically as a nonpology. This material is analyzed in a microanalytic framework with a focus on the emic (i.e., discourse participants’) construction of the concept. For example, talking about come- dian James Corden’s apology for a rape joke, two Twitter users orient to the apology as insufficient and insincere:

  1. A:  Ugh his apology is so shit. SNL did Weinstein jokes that ripped Weinstein. It can be done. Corden just acted like rape is hilarious.

  2. B:  Yup. He punched right down.

  B: And it’s a nonpology; I’m sorry IF you were offended.

  Here, A dismisses Corden’s apology as “so shit,” suggesting that the apology was inad- equate to make up for the transgression of the rape joke. B replies to A’s tweet twice. First, B aligns with A’s criticism of the rape joke itself. Second, B expands on A’s dis- missal of the apology by labeling it a nonpology. B elaborates on the nonpology concept by constructing a paraphrase of Corden’s apology. In the paraphrase, B conceptualizes the nonpology as being focused on the taking of offense rather than on the transgression itself, and as being conditional (B emphasizes “IF”).

  Through analysis of such instances, the pilot study aims to contribute to the develop- ment of a larger project on non-apologies in mediated interaction. Since the focus is on everyday interaction, the project will contribute to linguistic/interactional scholarship on the structure and felicity conditions of apologies in general. Further, since the con- cepts of nonpologies are formulated in response to events of critical political signifi- cance in the public’s view, the project will contribute to our understanding of everyday, micro-level, political participation in the context of digitally-mediated publics.

  Ancarno, C. (2015). When are public apologies “successful”? Focus on British and French apology press uptakes. Journal of Pragmatics, 84, 139–153.

  Kampf, Z. (2009). Public (non-) apologies: The discourse of minimizing responsibility. Journal of Pragmatics, 41(11), 2257–2270.

 • 991.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Not even real words: User construals of Twitter discourse as ‘talk-like’2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Linguistic research on computer-mediated communication has frequently addressed the supposed or actual orality (broadly, ‘spoken-likeness’ or ‘conversationality’) of written language in online contexts, and tends to construe orality in ‘discourse-external’ terms – e.g., in terms of theoretically or computationally motivated formal categories. This study presents an approach toward complementing extant research by focusing on ‘discourse-internal’ construals, or participant orientations (Schegloff 1997). The aim is to examine how Twitter users construe talk, on their own terms, when explicitly describing Twitter discourse as ‘talk-like’. The material comprises manually collected retrievals (via Twitter’s web-based search interface) of tweets containing the string “tweet/s like [pronoun] talk/s”, for the pronouns I, you, he, she, and they (N=300). Two research questions are addressed:

  i. When Twitter users refer to their own or their peers’ Twitter discourse as being talk-like, how, if at all, do they substantiate notions of talk-likeness?

  ii. What attitudes or values are attached to the notions talk-likeness expressed?

  The results show that construals are often left implicit, but sometimes elaborated either in the body of a single tweet or over the course of a conversational exchange between multiple users. When elaborated, the construals are very diverse, but sometimes directly pertinent to categories common in both popular debate and scholarly work, such as mode, register, correctness, and appropriateness (see e.g. Baron 2008; Crystal 2006, 2008; Hård af Segerstad 2003; Jonsson 2013; Meredith & Stokoe 2014; Wikström 2014). For instance, some users associate talk-likeness with grammatical or orthographic (in-) correctness (Example 1), and others associate it with orthographic or lexical representation of dialect or accent (2), or less tangible notions of voice or tone (3).

  1. I tweet like I talk so if I spell some wrong it was on purpose. ... shiiid I passed all my English classes.......
  2. Hate it when scots tweet like they talk, you're not even writing real words
  3. @username oh my. He tweets like he talks. I can literally hear his overly preachy tone in those tweets…
  4. The reason I know it's not really [Jennifer] is because she's too grammatically correct. [Jen] tweets like she talks.

  The expressed attitudes and values concern, inter alia, perceived problems of comprehensibility or appropriateness, both amusement and annoyance at the novelty of talk-like written language, and affiliation with identity categories or notions of authentic identity (Example 4; cf. Benwell & Stokoe 2006:245; Deumert 2014). Overall, the results suggest that a focus on users’ construals of their own computer-mediated discourse offers a window on how issues of theoretical interest to linguists, such as mode and register, are not only instantiated but also actively negotiated in online language use.

  References

  Baron, N. S. (2008). Always on: Language in an online and mobile world. Oxford: Oxford University Press.

  Benwell, B., & Stokoe, E. (2006). Discourse and identity Edinburgh: Edinburgh University Press.

  Crystal, D. (2006). Language and the Internet (2 ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

  Crystal, D. (2008). Txtng: The gr8 deb8. Oxford: Oxford University Press.

  Deumert, A. (2014). The performance of a ludic self on social network(ing) sites. In P. Seargeant & C. Tagg (Eds.), The language of social media: Identity and community on the internet (pp. 23-45). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

  Hård af Segerstad, Y. (2003). Use and adaptation of written language to the conditions of computer-mediated communication (2 ed.). Gothenburg: University of Gothenburg.

  Jonsson, E. (2013). Conversational writing: A multidimensional study of synchronous and supersynchronous computer-mediated communication. Uppsala University: Engelska institutionen.

  Meredith, J., & Stokoe, E. (2014). Repair: Comparing Facebook ‘chat’ with spoken interaction. Discourse & Communication, 8(2), 181-207. doi: 10.1177/1750481313510815

  Schegloff, E. A. (1997). Whose text? Whose context? Discourse & Society, 8(2), 165-187. doi: 10.1177/0957926597008002002

  Wikström, P. (2014). & she was like "O_O": Animation of reported speech on Twitter. Nordic Journal of English Studies, 13(3), 83-111. 

 • 992.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  & she was like "O_O": Animation of reported speech on Twitter2014Inngår i: Nordic Journal of English Studies, ISSN 1654-6970, E-ISSN 1654-6970, Vol. 13, nr 3, s. 83-111Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study relates discourse-pragmatic aspects of the use of the quotatives say, be like, be all, and go to the question of the supposed or actual spoken-likeness of written computer-mediated communication (CMC). 1,800 tokens of reported speech, collected from Twitter, were analyzed in a “constructed dialogue” framework (Tannen, 2007). The results show that users of Twitter employ various CMC devices to animate and modally enrich reported speech, especially in speech reports with be like, be all, and go. They perform a style of communication that is reminiscent of conversational speech, even while having qualities that seem to belong uniquely to CMC.

 • 993.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  #srynotfunny: Communicative functions of hashtags on Twitter2014Inngår i: SKY Journal of Linguistics, ISSN 1456-8438, E-ISSN 1796-279X, Vol. 27, s. 127-152Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates various communicative functions served by hashtags in written communication on Twitter from a linguistic pragmatic perspective. A tweet containing a hashtag links to, and is integrated into, a timeline of other tweets containing the same hashtag. Thus, hashtags are by default categorizing or organizing; a user of Twitter may add the tag #food to their tweet to integrate it into a general conversation about this topic. However, this study demonstrates that hashtags are also used creatively to perform other communicative functions. In the data presented, hashtags are employed as complexly multifunctional linguistic devices for, among other things, structuring information, playing games, and engaging in reflexive meta-commentary. Notably, while pragmatic methodology is typically applied to speech, this study indicates that a traditional speech acts framework may be profitably applied to written communication in new media.

 • 994.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Thought police, bigots, and PC emojis: Construals of political correctness in Twitter conversations2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates the discursive construction of political correctness (PC) in everyday written interaction on social media. The notion of PC has emerged as a contentious emblem of polarized political discourse in the Left–Right and progressive–conservative interfaces, recently perhaps especially in the light of social media campaigns for social justice such as 16 MOOD – S 2016 – Book of Abstracts #BlackLivesMatter. As the OED notes, PC may in contemporary, typically depreciative, usage be taken to mean “conforming to a body of liberal or radical opinion, esp. on social matters, usually characterized by the advocacy of approved causes or views, and often by the rejection of language, behaviour, etc., considered discriminatory or offensive”(Politically, n.d.). Commentators, critics, and scholars exhibit a range of perspectives on the meanings and functions of PC (see e.g. D’Souza, 1991; Wilson, 1995; Lakoff, 2000; Fairclough, 2003), but naturalistic empirical work on PC as a discursive entity in everyday language is largely lacking (Granath & Ullén, forthcoming).

  The present study aims to contribute to an empirically grounded understanding of PC via analysis of the meanings and functions of labeling something or someone as politically correct on Twitter. To this end, a dataset of 159 conversations (i.e., reply chains automatically marked as conversations by Twitter) featuring the exact phrase “politically correct” was collected. The focus on conversational tweets comes with some limitations, but yielded a material of Twitter users interacting with one another on political topics, responding to news events, commenting on pictures, et cetera, revealing how these discourse participants reproduce, contest, and negotiate notions of PC. In a context partly defined by context collapse (Marwick & boyd, 2011), some Twitter users situate their construals of PC in public discourse by @-addressing public figures or using hashtags, whereas others deploy joking accusations of PC in more “private” interactions. Conversations range from playful to heated, sometimes in the course of a single exchange.

  In its analytical approach, this study attempts to square the circle of respecting the perspectives of discourse participants, while retaining a critical political engagement (Bucholtz & Hall, 2008). It is argued that empirical attention paid to the functional flexibility of the PC label in a social media context may help elucidate, if not resolve, the apparent intractability of both public and private ideological disputes which are variously viewed as stifled by political correctness or stifled by accusations of political correctness.

 • 995.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Tweeting like one talks: Approaching 'talker identity' emically2016Inngår i: Research methods as practice: Current fieldwork strategies and methodological accountings, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper highlights methodological challenges involved in approaching the issue of online ‘orality’ from a novel emic perspective, based on material and analyses from an ongoing study of how users of Twitter construe the notion of ‘talk-like’ tweeting.

 • 996.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Twitter's affordances for animation of reported speech2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 997.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  When I need/want to: Normativity, identity, and form in user construals of 'talk-like' tweeting2016Inngår i: Discourse, Context & Media, ISSN 2211-6958, E-ISSN 2211-6966, Vol. 14, s. 54-62Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The focus of this study is on how Twitter users construe talk-like tweeting in metalinguistic utterances. In a material of tweets containing or responding to explicit comparisons of tweeting to talking (N=520), a broad range of construals are identified, showing Twitter users associating talk-likeness with, e.g., notions of the textual representation of voice, of grammatical (in-)correctness, of accurately reflecting one׳s ‘real-life’ identity, and of regional or social variation in language use. These associations frequently serve normative functions, enforcing or contesting linguistic and discursive norms in both serious and playful ways. The findings offer a novel perspective on the oft-debated orality of computer-mediated discourse, providing a window on how a process of enregisterment (Agha, 2007) is instantiated and how language norms are actively negotiated by participants in everyday online language use on Twitter.

 • 998.
  Wikström, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Sandlund, Erica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Unacceptable non-apologies: The production and receipt of public apologies in mediated interaction in the wake of #MeToo2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Late 2017 saw the emergence of #MeToo, a social media-based campaign concerning sexual assault and harassment. #MeToo has resulted in several public statements from high-profile figures accused of transgressions ranging from inappropriate comments to outright assault. Such statements have frequently been treated in journalistic and social media as failed or absent apologies – as non-apologies. The present paper focuses on the mediated delivery of apologies and their receipt as non-apologies across traditional (broadcast and print) media and new social media. As empirical cases, we examine three media events from the global #MeToo movement: the Donald Trump “PussyGate” affair, a controversial joke about the Harvey Weinstein case by TV host James Corden, and public accusations of sexual harrassment leveled against a well-known Swedish TV show host. We specifically focus on the grounds for rejecting apologies by examining how the apology was 1)designed and launched, and 2) interpreted and assessed in media/social media. Using conversation analysis (CA) (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974; Clayman & Heritage, 2002) and textual discourse analysis, we demonstrate how responses orient to selected aspects of the apology in assessing it, such as blame-shifting, trivialization, accounts of intentions, or conditionalization. By examining the original apologies in their sequential and discursive contexts (e.g. Robinson, 2004; Drew et al, 2016), and contrasting their composition and delivery with the grounds for rejection brought forth in reactions, the study aims to enhance our understanding of the social delicacy of public apologizing and the selective recontextualization of such apologies in receipts and rejections.

 • 999.
  Wilén, Olle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  How ESL Teachers Use EnglishLiterature in the Classroom2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the purpose of literature instruction in English 5, 6 and 7. The questions that are examined are; the purpose of literature instruction in English, which methods are used by the teachers and how teachers choose which literature to include. The study is qualitative and is based on an interview study in which three teachers that currently teach English 5, 6 and 7 participated. These interviews are presented and discussed in relation to the curriculum, GY11, course documents and research in the area. The results show that teachers use literature to achieve a number of goals set by the curriculum and course documents, and that they often choose to include extensive reading in courses even when it is not demanded. The teachers use several methods, where discussions and written assignments complement each other. Literature selection is based on a careful balance between getting students motivated to read the assigned literature and achieving the intended purpose.

 • 1000.
  Wilén Rönquist, Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  The Changing Nature of Female Portrayal: An Analysis of Gender Roles in Fairy Tales2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay examines gender normative and patriarchal elements of the popular fairy            tale Sleeping Beauty in order to expose how patriarchal ideals are upheld. The reason for this is that children may internalize the values taught in these stories, which may lead to them perpetuating patriarchal ideals and gender normative behavior. The popular version of this fairy tale, made by Disney, follows many of the typical patriarchal ideals with a strong male hero, a wicked female witch and a weak and submissive young female, close to nature. This is contrasted by a modern retelling by Cameron Dokey that is, in many ways, gender subversive and challenges the traditional gender roles and attributes. This essay finds that the version made by Disney is a product of its time, and portrays ideals from that period that could affect children of today into internalizing archaic patriarchal ideals. Dokey’s version is better adapted to the current socio-cultural environment and succeeds in aligning the story with modern values and provides a better option to teach children the actual values and gender roles of our society.

1718192021 951 - 1000 of 1024
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf