Endre søk
Begrens søket
163164165166167 8251 - 8300 of 8322
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 8251.
  Ölvestam, AnnSofie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Motivation för matematiken: Hur lärare arbetar med barnens motivation i grundskolans tidigare år2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärarna själva anser att de ska arbeta för att försöka bibehålla elevernas motivation och väcka deras intresse för skolämnet matematik under skolåren ett till fem samt vad de anser om sina förutsättningar att bedriva den undervisning de vill bedriva för att lyckas med detta. Fem lärare svarade på min enkät. Deras svar analyserades med hjälp av fenomenografisk metod då jag ville beskriva hur de uppfattar att deras arbete ökar motivationen hos eleverna. Jag letade efter likheter och skillnader i utsagorna som sedan låg till grund för mina resultat.Resultaten som framkommit från enkätsvaren tyder på att lärarna behöver utvidga sina kunskaper om hur de ska lära ut sitt ämne. De behöver ta del av den senaste forskningen, läsa rapporter, gå kurser eller Lärarlyftet. De behöver få mer tid till att sätta sig in i Lgr 11 för att kunna lägga upp en bra och tydlig undervisning. Det behövs också mer undervisningstid för att kunna uppfylla alla krav som ställs på lärarna. Både krav från Skolverket men också krav från eleverna som vill ha roliga, intressanta och lärofyllda lektioner. Om detta uppfylls kommer framtidens elever känna ett större intresse och en större motivation för ämnet matematik.

 • 8252.
  Öman, Andrea
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Motivation i violinundervisningen.: En studie om hur violinlärare motiverar elever att öva.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka fiollärares upplevelse av fiolelevers motivation samt hur olika former av motivation determinerar motivation till att öva mer och att fortsätta spela. Detta görs med forskningsfrågorna: Hur upplever fiollärare att de befrämjar elevernas motivation att öva fiol? Hur anser fiollärare få sina elever motiverade att vilja fortsätta spela fiol? Studiens teoretiska utgångspunkt är Self determination theory och dess syn på motivation och övning. Den forskningsmetod som används är semistrukturerad intervju och det är tre fiollärare som intervjuats. Intervjuerna har transkriberats och bearbetats med tematisk analys. Hur informanterna erfar motivation och deras arbetssätt har belysts och sedan ställts bredvid varandra och jämförts. Studiens resultat utgörs av de svar som informanterna gett. Resultatet är uppdelat i tre huvudteman: Lärarens möte med eleven, Lärarens syn på sin roll att stimulera elever att öva och Miljöns betydelse för elevens motivation. I det avslutande kapitlet i studien diskuteras resultatets teman i relation till studiens tidigare forskning, vetenskapliga utgångspunkt och teoretiska perspektiv. 

 • 8253.
  Öman, Andrea
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Solfège som gehörsmetod i violininstudering: En självobservation2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt projekt handlar om att studera in ett musikstycke med hjälp av solfège som gehörsmetod och traditionella metoder. Syftet med studien är att jämföra nyttan av solfègemetoden i relation till traditionella metoder vid instudering av stycken på violin. Forskningsfrågan lyder: På vilka sätt är solfège en resurs vid instudering av stycken på violin i jämförelse med traditionella instuderingsmetoder? I bakgrunden tas begrepp som är viktiga för ämnet upp såsom solfège, solmisation och Kodály-metoden. Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av ett designteoretiskt perspektiv. I metodkapitlet presenteras de metoder jag använt, nämligen videoobservation och loggbok. I resultatkapitlet presenteras resultatet av de analyser som har gjorts vid instudering av ett violinstycke med solfège som metod och traditionella metoder. De teman som presenteras är intonation, rytm, frasering, tidsåtgång och resurser. I diskussionen belyses framförallt användningen av solfège som metod vid instudering av ett violinstycke. 

 • 8254.
  Öman, Sven
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Det är ju samma instrument – eller?: En hermeneutisk studie av olika saxofonstorlekar i ensemble.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt projekt handlar om att studera hur de olika saxofonstorlekarna samspelar i enensemble. Syftet med studien är att undersöka hur jag förändrar mitt saxofonspel närjag byter från barytonsaxofon till sopransaxofon i en saxofonkvartett. Minaforskningsfrågor är: Hur ändrar jag mitt spel och min roll när jag går från att spelabarytonsaxofon till att spela sopransaxofon? Vad beror dessa skillnader på? Ibakgrunden tas begrepp som är viktiga för ämnet upp såsom rytm, intonation,embouchyr, stöd, formella roller och informella roller. Studiens teoretiska utgångspunktutgörs av ett hermeneutiskt perspektiv. I metodkapitlet presenteras de metoder jaganvänt, nämligen videoobservation och loggbok. Slutligen presenteras resultatet av deanalyser som har gjorts av bytet från barytonsaxofon till sopransaxofon. Studien gårigenom alla de förändringar jag har gjort gällande intonation, tempo, rytm, frasering;embouchyr, luft, artikulation; hållning, rörelse, motorik samt ledarskap och roller.

 • 8255.
  Ördberg, Oscar
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Granlund, John
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Ett nytt Lhiv: En undersökning om HIV, kris och livsformsanalys2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur HIV-positiva människor har organiserat sina vardagsliv före och efter att de fått kännedom om sin diagnos. För att kunna förstå och analysera deltagarnas vardagslivsuppfattningar har den realistiska livsformsanalysen tillämpats.

  För att kunna förstå och förklara förändringsprocessen som pågår inom en individ som har fått kännedom om att han är HIV-positiv så har vi tillämpat en teori om kris och utveckling. För att kunna besvara syftet med undersökningen så har vi intervjuat personer som vi fått kontakt med via intresseorganisationer och olika nätforum.

  Vi har analyserat och bearbetat de historier som ligger till grund för denna uppsats, vilket har resulterat i tre huvudsakliga slutsatser. Den första slutsatsen handlar om att en individ som gått igenom krisbearbetning av HIV har förstärkt sina livsplaner och förtydligat de mål som han hade före kännedom. Vi kan alltså argumentera för att HIV har förstärkt deltagarnas livsformsideologier.

  Den realistiska livsformsanalysen har inte beprövats på samkönade par tidigare och det var inte det som var den centrala delen i undersökningen heller men här har ett oväntat resultat uppenbarats. Slutsatserna från detta har varit en skiss på en ny kärleksform som vi har valt att nämna de bemötandes kärleksform. I de bemötandes kärleksform handlar det inte om en tillägnelsepraktik som i de bemyndigandes kärleksform eller en omsorgspraktik som i de bekräftandes kärleksform utan här kan vi argumentera för en kompromisspraktik.

  Den tredje och sista slutsatsen handlar om att vi inte kan påvisa någon livsformsspecifik krisbearbetning av HIV utan det verkar vara något som ligger utanför ramen för den realistiska livsformsanalysen och grundar sig helt på individuella egenskaper.

 • 8256.
  Örgesvik, Sebastian
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Barn samtalar om miljö: En socialkonstruktivistisk analys av förskolebarns miljödiskurs.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att bidra med kunskap om barns miljödiskurs utifrån en observation av en lärandesituation utformad efter den pluralistiska utbildningstraditionen med fokus på miljömässig hållbar utveckling.

  Som datainsamlingsmetod valdes deltagandeobservation i en selektivt återkommande form. En aktivitet grundad i den pluralistiska utbildningstraditionen utformades där barn i grupper av tre eller fyra fick diskutera miljöfrågor utifrån ett förutbestämt bildmaterial. Aktiviteten videoinspelades och barnens ord transkriberades. Därefter analyserades den insamlade data genom en diskursanalys med utgångspunkt i socialkonstruktivistisk teori. Resultaten från studien visade att barnen besitter en viss kunskap om hållbarhetsfrågor, miljödiskursen beskrivs som huvudsakligen normativ med positiva och negativa handlingar för miljön. Barnens miljödiskurs kretsar huvudsakligen kring nedskräpning och tycks prioritera omsorg av miljön framförallt för djurens skull, men lyfter även fram naturens estetiska värden och växtlighet. Studiens resultat visar att det finns utrymme för mer pluralistisk miljöundervisning från en tidig ålder då en normativ syn på miljön verkar ha fått fäste redan i de senare åren i förskolan. Förslag ges på hur fortsatt forskning om miljöundervisning i förskolan kan bedrivas med fokus på pluralism och demokrati.

  Nyckelord: Hållbar utveckling, miljömässig hållbar utveckling, miljödiskurs, pluralism, socialkonstruktivism.

 • 8257.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Alias2009Inngår i: The Essential Cult Television Reader / [ed] David Lavery, Lexington: The University Press of Kentucky , 2009, s. 22-27Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 8258.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Anything you can do, I can do better?: Professional journalists vs. citizen journalistsin six European countries2013Inngår i: International Communication Gazette, ISSN 1748-0485, E-ISSN 1748-0493, Vol. 75, nr 1, s. 35-53Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article is based on 63 in-depth, semi-structured interviews with professional journalists across career stages and across media in six European countries (UK, Estonia, Germany, Italy, Poland and Sweden), and is concerned with how journalists answer the question: How is what you do different from what citizen journalists do? Based on existing literature on journalistic authority and the professional project, three areas where claims to professional legitimacy and distinction from amateurs are identified: expertise, duty and autonomy. The interview data show that while claims based on expertise and duty are common when professional journalists want to demarcate the boundary between them and citizen journalism, claims based on direct reference to autonomy are non-existent. However, claims based indirectly on reference to autonomy, but institutional or collective rather than individual autonomy, are common. Indeed the key result of this study is that legitimacy claims based on the collective nature of the journalistic endeavour are very common, in contrast to earlier constructions of journalistic professionalism, which emphasized individualism and individual autonomy.

 • 8259.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Clientelism, Elites and the Media in Central and Eastern Europe2012Inngår i: The International Journal of Press/Politics, ISSN 1940-1612, E-ISSN 1940-1620, Vol. 17, nr 4, s. 497-515Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article argues that the traditional political science definition of clientelism is insufficient for explaining how the media fit in with clientelistic systems in Central and Eastern Europe (CEE). It is suggested that a broader understanding of clientelism, looking in particular at how media are used as elite-to-elite communication tools as well as elite-to-mass communication tools, better explains the place of the media in the clientelistic systems of the CEE nations. Empirically, it is based on a set of 272 elite and expert interviews conducted across ten CEE countries (Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia) in 2010 and 2011. The article presents some general findings on the nature and character of the linkages between political elites and the media, and the extent to which such linkages can be considered clientelistic. Then follows a discussion of specific practices of media instrumentalization, charting the many ways in which the media can function as a resource in conflicts and negotiations between clientelistic elite networks, directly as well as indirectly. Particular attention is given to the phenomena of advertorials and kompromat.

 • 8260.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Comparative Journalism Research: an Overview2012Inngår i: Sociology Compass, ISSN 1751-9020, E-ISSN 1751-9020, Vol. 10, nr 6, s. 769-780Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This overview focuses on the most common type of comparative journalism research, which is cross-national comparative research. The overview presents a typology for different types of comparative journalism research, based on whether the research interest is in journalism as an activity or as a product; and, in the case of journalism as an activity, whether the interest is in the system level, the organizational level, or the individual level of journalism. The overview finds that the analysis of journalism on the individual level and of journalism as a product are the most common types of comparative research, whereas comparative analysis of journalism on the organizational level is much under-studied.

 • 8261.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Det journalistiska arbetets förändring2015Inngår i: Handbok i journalistikforskning / [ed] Michael Karlsson & Jesper Strömbäck, Studentlitteratur AB, 2015, s. 497-513Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 8262.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Epistemologies and Professional Roles2017Inngår i: Journalistic Role Performance: Concepts, Contexts, and Methods / [ed] Claudia Mellado, Lea Hellmueller & Wolfgang Donsbach, New York: Routledge, 2017, s. 75-89Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 8263.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Journalism and Change2018Inngår i: Journalism / [ed] Tim P Vos, Boston: Walter de Gruyter, 2018, s. 555-574Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 8264.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Journalism as institution and work in Europe, circa 1860: A comparative history of journalism2013Inngår i: Media History, ISSN 1368-8804, E-ISSN 1469-9729, Vol. 19, nr 4, s. 393-407Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article presents a comparative historical analysis of the relationship between journalism as institution (i.e., a particular set of organizations in society) and journalism as work (i.e., an activity practiced by individuals) in four European countries: Britain, Sweden, Germany, and Estonia. The analysis compares the institutional context of journalistic work in these four countries around 1860, focusing in particular on the organization of journalistic labor at the national newspaper of record. The historical comparison reveals how exceptional the British case is. The study finds that British journalism circa 1860 exhibited a high division of labor, high labor specialization, and was increasingly focused on news gathering and production. Swedish and German journalism exhibited an emerging division of labor and labor specialization, and was focused on political debate (rather than news gathering and production). Estonian journalism exhibited hardly any division of labor or labor specialization, and was focused on raising national awareness.

 • 8265.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Journalism as Institution and Work in Europe, Circa 1860: A Comparative History of Journalism2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper analyses the relationship between journalism as institution (i.e. the collective of organizations involved in the production of journalism) and journalism as work (i.e. as an activity performed by individuals) by comparing and contrasting journalism – as exemplified by the ‘newspaper of record’ in each respective country – in four European countries, Britain, Sweden, Germany and Estonia, around 1860. The focus is on the organization of journalistic work and on journalism as salaried labour. In particular Britain has been studies extensively in this regard before, so this paper uses Britain and the Times as its prime example but also highlights the exceptional nature of this case and uses comparative analysis to demonstrate key differences in the journalism-as-work/journalism-as-institution relationship between these four countries.

 • 8266.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Journalism cannot solve journalism's problems2019Inngår i: Journalism - Theory, Practice & Criticism, ISSN 1464-8849, E-ISSN 1741-3001, Vol. 20, nr 1, s. 226-228Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 8267.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Journalistic Ideals Versus Journalistic Practice: The Relationship Between Role Perception and Valued Skills Among Journalists in Six European Countries2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research into the role perceptions of journalism is well-established, but there is significantly less research on whether such perceptions translate into actual journalistic practice. This presentation explores this link between journalistic ideals and journalistic practice by studying the relationship between role perceptions and valued skills among journalists. Do the skills journalists place value on somehow match the perceptions they have of their societal role? This is examined using comparative survey data from six Europan countries: Britain, Estonia, Germany, Italy, Poland, and Sweden.

 • 8268.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Journalists, PR Professionals and the Practice of Paid News in Central and Eastern Europe: An Overview2016Inngår i: Central European Journal of Communication, ISSN 1899-5101, Vol. 9, nr 1, s. 5-19Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 8269.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Journalists thinking about precarity: Making sense of the "new normal"2018Inngår i: # ISOJ Journal, ISSN 2328-0700, E-ISSN 2328-0662, Vol. 8, nr 1, s. 109-127Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study analyzes the effects of precarity on thinking about professionalism and professional identity among journalists, based on a re-analysis of three different datasets of semi-structured in-depth interviews (gathered in 2008-09, 2010-12 and 2017, respectively) with journalists (n = 63, 55 and 11, respectively) across 14 European countries. The study shows that journalists in this cross-national sample are “primed” for precarity; i.e. they largely accept precarity as natural part of journalism because precarity is in line with key professional norms such as norms of entrepreneurship and meritocracy.

 • 8270.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Newsworkers: A Comparative European Perspective2016Bok (Annet vitenskapelig)
 • 8271.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Participation or outsourcing?: Some reflections on the space and status of newswork in the digital news ecosystem.2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  When discussing the contemporary changing media environment, participation is often viewed as a good in and of itself (e.g Rosen 1999, Bruns, Allan 2013) – various forms of citizen participation in various news/journalistic ventures are viewed as a type of fulfillment of the normative ideals of journalism as a democratic institution. Many researchers have noted the limits of such participation, as well as analyzed the problems (of quality, of trustworthiness, of inclusion, etc) inherent in different forms of ‘pro-am’ production of news content and news texts (e.g. Singer et al 2011, Paterson & Domingo 2005, Reich 2008, to mention but a few examples), but the overall perspective on participation is positive.

  I am here presenting an alternative view on participation on journalism, arguing that the democratic good of participation can easily become the democratic problem of outsourcing. Today, many forms of journalistic labour are unpaid or paid at very low rates, as well as produced outside the news organization per se: journalistic production is becoming outsourced. Based on existing research on outsourcing and on contemporary journalistic production, I argue that the shift to fluid, casual labor where more of the risk is borne by the individual employee (Benner 2002; Deuze 2007) that is increasingly characterizing news work in the new digital ecosystem will thus have far-reaching consequences for the emergence and continued health of something usually considered to be a key part of journalism as a democratic institution: professional values.

 • 8272.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Reassessing journalism as a profession2010Inngår i: The Routledge Companion to News and Journalism / [ed] Stuart Allan, Abingdon: Routledge, 2010, 2, s. 568-577Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 8273.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Reporters, Editors, and Networkers: Trends in Journalistic Work Roles and Journalistic Labour Across Europe2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper reports the findings from a comparative study of journalists from Britain, Estonia, Germany, Italy, Poland and Sweden. Based on an email survey of 2,238 news professionals, we found that journalistic skills can be grouped into three distinctive dimensions: reporting, editorial and networking skills. The data also show some key similarities – reporting skills are the most highly valued across all six countries, and editorial skills the least valued. But there are also important differences, which we suggest can mainly be explained by historical differences in how the functional role of journalism has been viewed. Editorial skills are more highly valued in Germany, Italy and Poland and reporting skills are accorded the highest value in Britain and Sweden. The most interesting finding is perhaps the emergence of what seems like a new or at least somewhat different functional role of the journalist: that of the networker (emphasizing social skills like networking, teamwork and time management). Complementary data from a qualitative interview study of journalists in the same six countries indicate that this role is most prevalent among younger journalists and to a great extent is a response to changes in the organization of journalistic labor, e.g. increased prevalence of project work and work in ad hoc groups, increased labor precariousness, and the gradual convergence of the newsroom.

 • 8274.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Review of Boguslawa Dobek-Ostrowska & Gunnar Nygren (eds.) Journalism in Change: Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden2016Inngår i: Central European Journal of Communication, ISSN 1899-5101, Vol. 9, nr 1, s. 137-140Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 8275.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Technology and journalism-as-labour: historical perspectives2010Inngår i: Journalism - Theory, Practice & Criticism, ISSN 1464-8849, E-ISSN 1741-3001, Vol. 11, nr 1, s. 57-74Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Technological determinism is common among journalists when reflecting on changes in their profession; several studies show that journalists ascribe great power and independent agency to technology. There are at least two reasons for the persistence of technological determinism as an explanatory factor among journalists vis-a-vis their own work: first, technology is a highly integrated and therefore very tangible part of the everyday working life of journalists; and second, the technological paradigm for explaining change in journalism has deep historical roots. It is argued that analysing journalism as labour presents a way to address both the integration of technology in the everyday working practices of journalists, and the history of the inter-relations between journalism and technology. It is further argued that journalism studies as a field has not paid much attention to journalism as labour. This article is concerned with the second part of this programme for research, i.e. the historical analysis of journalism as labour. The framework of analysis is based on labour process theory, focusing on four themes in the history of journalism: (1) the importance of the separation of conception and execution of labour; (2) the increased differentiation of the labour process; (3) the use of technology to increase productivity; and (4) the deskilling of labour.

 • 8276.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  The Maiden Tribute and the Naming of Monsters: two case studies of popular journalism as alternative public sphere2006Inngår i: Journalism Studies, ISSN 1461-670X, E-ISSN 1469-9699, Vol. 7, nr 6, s. 851-868Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to contribute to the ongoing discussion about the critical potential of tabloid journalism. It does so through a comparison of two popular journalism campaigns: the “Maiden Tribute” campaign in the London newspaper the Pall Mall Gazette in 1885 (dealing with underage prostitution), and the “naming-and-shaming” campaign in the News of the World in 2000, concerning child abuse and paedophilia. The main research question is whether any or both of these campaigns can be viewed as contributions to an alternative public sphere, as defined using concepts from Örnebring and Jönsson (2004

  16.           Örnebring  ,   Henrik       and     Jönsson  ,   Anna Maria     (  2004  )   “Tabloid Journalism and the Public Sphere: a historical perspective on tabloid journalism”  ,    Journalism Studies    5  (  3  ), pp.   283  –  95  .[Taylor & Francis Online]View all references) and Atton (2002

  1.        Atton, Chris. 2002. Alternative Media, London: Sage. View all references). Three aspects of the campaigns are compared: (1) How they discursively frame the issue at hand, (2) How they discursively frame the key actors present in the texts, and (3) What mode of address is employed. The purpose of this comparison is to examine whether the campaigns open up alternative possibilities in how they frame and present the issue and the actors, and in how they address and give space to their audiences. The main result is that the Pall Mall Gazette campaign has the greater claim to being a contribution to an alternative public sphere in terms of how it frames the issue and the actors. The article further argues that while there is a distinct potential of tabloid journalism to contribute to an alternative public sphere in certain circumstances, this potential should not be overstated.

 • 8277.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  The producer as consumer – of what?: User-generated tabloid content in The Sun (UK) and Aftonbladet (Sweden)2008Inngår i: Journalism Studies, ISSN 1461-670X, E-ISSN 1469-9699, Vol. 9, nr 5, s. 771-785Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The rise of user-generated content (UGC) is often thought to blur further the distinction between (media) producers and (media) consumers. Many media organizations, in particular newspapers, have developed extensive sections of their Web pages based on UGC. But there is still relatively little discussion of the exact relationship between producing and consuming in these sections. What is being produced and what is being consumed? Does the blurring of the producer–consumer represent a real shift in power away from traditional media/news organizations, or is the rise of UGC just a way for newspapers to get content produced “for free”? This article analyses UGC provision in two tabloid newspapers, The Sun (UK) and Aftonbladet (Sweden)—both newspapers generally considered to be very successful in terms of their online presence—by comparing (1) the levels of involvement required by users, (2) the types of content produced, and (3) the modes of production used. The results show that both tabloids are similar in that they provide users with the opportunity to generate mostly popular culture-oriented content and personal/everyday life-oriented content, but little or no opportunity to generate news/information-oriented content.

 • 8278.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Fast, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Transmedia histories: Disjunctions and continuities2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article presents two case studies of transmedial entertainment, one of the pulp franchise The Shadow and one of the contemporary franchise Transformers. The article argues that previous studies of transmedia entertainment have focused too much on narrative in a strict sense (plot/story), ignoring the interplay between the contexts of production and reception as well as narrative elements other than plot, notably those that create the greater narrative ‘world’. The article therefore focuses on an integrated analysis of the production/reception of the two transmedia properties, and the narrative disjunctions created by extending a transmedia world across different media platforms. The study finds that transmedia narratives cannot be understood without taking media industry objectives into account, and that previous studies have overemphasized the narrative integration of transmedial properties.

 • 8279.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Ferrer Conill, Raul
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Outsourcing newswork2016Inngår i: Handbook of Digital Journalism / [ed] David Domingo, Tamara Witschge, Alfred Hermida, Chris Anderson, London: Sage Publications, 2016Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 8280.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Jönsson, Anna Maria
  Södertörns Högskola.
  User-generated content and the news: Empowerment of citizens or an interactive illusion?2011Inngår i: Journalism Practice, ISSN 1751-2786, E-ISSN 1751-2794, Vol. 5, nr 2, s. 127-144Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The involvement of citizens in public life through the Internet, variously described by terms such as interactivity and user-generated content, is frequently held up as a democracy-enhancing development. However, these concepts say little about the exact nature and character of media–audience relations. We wish to introduce a more detailed taxonomy of user-generated content (UGC) that takes issues of power and influence into account. We examine the media–reader relationship (in online newspapers) by looking at (1) degree of participation and (2) type of content. We also suggest that it might be fruitful to think in terms of a political economy of UGC. Our results show that users are mostly empowered to create popular culture-oriented content and personal/everyday life-oriented content rather than news/informational content. Direct user involvement in news production is minimal. There is a clear political economy of UGC: UGC provision in mainstream media to a great extent addresses users-as-consumers and is part of a context of consumption

 • 8281.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Karlsson, Michael
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Fast, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  The labor of journalism: Challeneges of technological and economic restructuring2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper will analyze how the technological and economic restructuring of journalistic labor impacts on three key theoretical concepts in journalism:  routines, professionalism and autonomy. Journalistic labor will be analyzed along three dichotomous dimensions: paid/unpaid, skilled/unskilled and individual/collective.

  For most of the 20th century, defining journalism in terms of labor (for the purposes of this paper, “labor” is defined as exertion that generates surplus value, organized through a contractual employer-employee relationship) was straightforward: journalistic labor was done by those who were employed, commonly on permanent, full-time contracts, by traditional media organizations. It was essentially not possible to conduct the work of a journalist outside this system.

  Many of the key journalism scholars of the postwar era imported concepts and theories from the sociology of work and used them to analyze journalism – among them routines (e.g. Gans 1979, Tuchman 1978), professionalism and the related concept of professional roles  (e.g. Johnstone, Slawski & Bowman 1976, Tunstall 1971) and autonomy (e.g. Breed 1955, Merrill 1974). However, when reading these works today, it is striking that the intellectual foundation of these concepts is that journalism is conducted by people who are in stable contractual relationships with likewise stable, large organizations. This, as we know, is not true anymore.

  The introduction of digital technologies and networked communications poses many challenges to the understanding of journalism as labor. The barriers of entry for performing journalistic work (though not necessarily labor, see below) have all but disappeared. It is now possible for individuals to produce and distribute news content without the need for a large organization and expensive production equipment. Conversely, as distribution channels multiply and become more fragmented, audiences can also increasingly chose to not consume journalistic content, or to consume journalistic content that is available at no cost to the end-user. It is at once easier to perform journalistic work and harder to get (adequately) paid for it, i.e. to perform journalistic labor. Permanent full-time jobs in journalism are getting fewer in most of the Western world, and freelancing, part-time work and occupational fluidity (e.g. journalists producing news one day and PR material the next) are becoming more common. While journalism scholarship has had much to say about the challenges of the new digital, networked environment, less attention has been paid to the validity of the many underlying concepts and theories that presuppose a particular way of organizing journalistic labor (Deuze 2007, 2011 being notable exceptions).

                               We focus here on three concepts in particular – routines,  professionalism, and autonomy.  The theoretical challenges to these concepts are examined using three dichotomous dimensions: paid vs. unpaid labor (and its close companion, work time vs. free time), skilled vs unskilled labor, and individual vs. collective labor. What types of journalistic labor can you be expected to be paid for, and what do you increasingly have to do for free? If journalism can be outsourced and journalists replaced by algorithms and software (see Clerwall, 2014), how “skilled” is journalistic labor? As employers shift risk and responsibility to employees, individual journalists have to spend more time on personal branding and marketing. This has consequences for the possibilities of doing collective work (as in a traditional newsroom setting) when you may be competing with colleagues for scarce resources. We argue that ongoing fundamental changes to how journalistic labor is organized also require fundamentally rethinking many of the key concepts of journalism studies.

 • 8282.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Karlsson, Michael
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Fast, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Lindell, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  The Space of Journalistic Work: A Theoretical Model2018Inngår i: Communication Theory, ISSN 1050-3293, E-ISSN 1468-2885, Vol. 28, nr 04, s. 403-423Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Attempts to define journalism are often normative in nature but do not add to our theoretical understanding of what journalism is. There is a need for journalism scholarship to recognize explicitly that journalism is a space in which participants are not equal—or even similar—in terms of status, influence, work tasks, and working conditions. This paper offers a theoretical model combining the field theory of Pierre Bourdieu with recent insights from the sociology of work in order to articulate how journalistic work is stratified across three dimensions: journalistic capital, resource access, and material security. These dimensions create a space in which to place different types of journalistic work in order to make sense of contemporary journalism.

 • 8283.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Lindell, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Clerwall, Christer
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Karlsson, Michael
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Autonomy from the inside: Journalists’ perceptions of workplace autonomy in five European countries2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 8284.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Lindell, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Clerwall, Christer
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Karlsson, Michael
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Dimensions of journalistic workplace autonomy: A five-nation comparison2016Inngår i: Javnost - The Public, ISSN 1318-3222, Vol. 23, nr 3, s. 307-326, artikkel-id 1215833Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines how journalists perceive workplace autonomy in five European countries, based on an email survey (N = 2238) conducted in the United Kingdom, Germany, Italy, Sweden and Estonia. The article argues that the workplace level functions as a link between the macro level of external pressures and the micro level of perceived influences on news work. Using principal component analysis we explore the dimensionality of workplace autonomy based on a set of 20 survey questions. Regression analysis is then used on the dimensions found in order to determine what affects perception of autonomy in the different dimensions. The most salient explanatory variables are found on the country and organisational levels, whereas the variables age, experience, gender, managerial role and medium have no or limited effects. The results show the organisational and country levels being integrated and that national journalistic culture is the most salient factor explaining perception of autonomy.

 • 8285.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Löfgren Nilsson, Monica
  Göteborgs universitet.
  Journalism under threat: Intimidation and harassment of Swedish journalists2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 8286.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Mellado, Claudia
  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
  Valued skills among journalists: An exploratory comparison of six European nations2016Inngår i: Journalism - Theory, Practice & Criticism, ISSN 1464-8849, E-ISSN 1741-3001, s. 1-19Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Cross-national comparative studies of journalists generally focus on the demographic characteristics and/or the values and role-perception of journalists. Systematic studies of journalistic skills have been rare, however. This article reports the findings from a comparative study of journalists from Britain, Estonia, Germany, Italy, Poland, and Sweden. Based on an email survey of 2238 news professionals, journalistic skills can be grouped into three distinctive dimensions: reporting, editing, and networking skills.

  The data also show a number of similarities, but also important differences regarding the importance journalists give to different professional skills in different European countries.

 • 8287.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Mellado, Claudia
  University of Santiago de Chile.
  Valued Skills Among Journalists: An Exploratory Comparison of Six European Nations2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Cross-national comparative studies of journalists generally focus on the demographic characteristics and/or the values and role-perception of journalists. Comparisons of journalistic skills have been rare, however. This paper reports the findings from a comparative study of journalists from Britain, Estonia, Germany, Italy, Poland and Sweden. Based on an email survey of 2,238 news professionals, we found that journalistic skills can be grouped into three distinctive dimensions: reporting, editorial and networking skills. The data also show some key similarities – reporting skills are the most highly valued across all six countries, and editorial skills the least valued. But there are also important differences, which we suggest can mainly be explained by historical differences in how the functional role of journalism has been viewed. Editorial skills are more highly valued in Germany, Italy and Poland and reporting skills are accorded the highest value in Britain and Sweden.

 • 8288.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Möller, Cecilia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  In the Margins of Journalism: Gender and livelihood among local (ex-) journalists in Sweden2018Inngår i: Journalism Practice, ISSN 1751-2786, E-ISSN 1751-2794, Vol. 12, nr 8, s. 1051-1060Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research on journalists and journalistic work has focused on journalists with permanent, full-time employment. Given the rapid decrease of such employment opportunities, we argue that journalism research needs to pay more attention to those who those who have had to leave their jobs and either stopped doing journalism entirely, or who have switched to a freelance career (sometimes combining journalism with other work). This category of people is at once becoming more marginalized and “the new normal” within the occupation: In this paper, we furthermore focus on local (Swedish) journalists and ex-journalists. Based on a set of semi-structured interviews (n = 12) with ex-journalists who share the experience of having lost their permanent, full-time jobs, we use the concept of livelihood as an analytical tool. The concept of livelihood highlights the shift from journalism as a job practiced exclusive of other jobs to an activity conducted alongside other income-generating activities and makes it possible to analyse leaving the occupation from a context that incorporates the whole life situation of the respondents. This also contributes to the current wave of studies of journalism and job loss by adding qualitative data about individual experiences of job loss to the existing quantitative survey evidence.

 • 8289.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Nygren, Gunnar
  Södertörns Högskola.
  Journalistiken i ett jämförande perspektiv2015Inngår i: Handbok i journalistikforskning / [ed] Michael Karlsson & Jesper Strömbäck, Studentlitteratur AB, 2015, s. 23-40Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 8290.
  Örnebring, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Rantanen, Terhi
  London School of Economics and Political Science.
  Editorial: Special issue on media in Central and Eastern Europe2013Inngår i: Global Media and Communication, ISSN 1742-7665, E-ISSN 1742-7673, Vol. 9, nr 3, s. 189-193Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 8291.
  Örnefors, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Olika arbetssätt och arbetsformer i matematikundervisningen: En kvalitativ studie om lärares val av arbetssätt och arbetsformer i matematikundervisningen i årskurserna 1-3.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this report is to examine which working methods and forms of work some teachers for grades 1-3, describes that they use in mathematics teaching, what makes them choose the working methods and forms of work, and if their attitude to mathematics teaching changed in recent years. In order to examine this, qualitative interviews with six teachers have been implemented. It emerged that these teachers partly use a variety of working methods and multiple forms of work in their mathematics teaching even if this differs between different teachers. Their arguments to the choice of working methods and forms of work are that they believe that the chosen working method, or form of work, works based on their own experience and partly because it is timesaving but also that changes in working methods in other topics inspired. All teachers think they have changed their attitude to mathematics teaching in different ways.

 • 8292.
  Örnvald, Claes
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Objektivitet vid skatteutredning och förundersökning om skattebrott: En jämförelse av kraven på objektiv undersökning2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 8293.
  Örtegren, Mats
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Motivation och studiedisciplin på ett yrkesinriktat gymnasium: Ett arbetssätt för lärare, att motivera sina yrkeselever2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt utvecklingsarbete handlar om motivation och studiedisciplin hos yrkeselever på Fordons- och transportprogrammet. Problemet är att studiemotivationen är låg hos en del elever. Syftet med mitt utvecklingsarbete är att försöka hitta en arbetssätt för lärare att öka motivationen i skolarbetet. Det står följande i Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2011:144) ”en livslång lust att lära”. Arbetssättet innebär att eleverna ska kunna se alla kurser i gymnasieutbildningens karaktärsämnen uppdelade i små pusselbitar som i slutet ska sammanfogas till en helhet.

   

  I min undervisning har jag visat eleverna slutmålet på en av deras kurser. Sedan har jag delat isär kursen i små lektioner från start till slut. Eleverna ser hur lång kursen är och vilket innehåll och vad de får för kunskap med från varje tillfälle och att det finns en verklighetsförankring. Jag har tillsammans med dem planerat in ett antal lektioner under terminen och de har fått välja innehåll vid olika lektionstillfällen.

   

  Arbetssättet i skolan som jag genomfört har varit att strukturera utbildningen mer vilket leder till att eleverna vet vad de ska göra. Det kan vara tillfälligheter men jag anser att motivationen i den här gruppen har ökat när de fått nya uppgifter. Detta kan ha lett till att eleverna jobbar mer disciplinerat. Eleverna har tagit större ansvar och delaktighet. Att ge ut listor med arbetsuppgifter så att eleverna vet vad de ska jobba med och vad som är med i utbildningen har styrt eleverna mot att jobba självständigt och att de vet var i utbildningen de befinner sig för att nå målet.

   

 • 8294.
  Örtlund, Marc
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Fransson, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Att lämna alkoholen bakom sig: En kvalitativ studie om vägen till nykterhet med fokus på motivation och vändpunkter2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka vilken typ av motivation samt, i den mån de existerar, vändpunkter som lett till att individer har tagit sig ur ett alkoholmissbruk. Studien har utförts genom sex intervjuer med privatpersoner som har levt med alkoholmissbruk och via behandling fått hjälp att ta sig ur sagda missbruk. Intervjuerna bokades med hjälp av socialtjänsten i en mellansvensk kommun där samtliga respondenter har utfört sin behandling. Vi har tolkat vår empiri genom stämplingsteori och defining moments. Resultatet presenterar teman som belyser likheter i respondenternas upplevelser. Resultatet påvisar att individer behöver få en insikt om sitt missbruk för att behandling ska kunna ha en positiv påverkan. Denna insikt införskaffas genom olika processer eller fysiska skador som påverkat respondenterna liv. Även motivation från individen själv och det privata nätverket påverkar möjligheterna att ta sig ur ett alkoholmissbruk. Respondenterna ansåg att behovet av behandling är nyckeln för att bli fri från alkoholmissbruk då de ansåg att de inte hade kunskap eller möjlighet för att göra det själva. Detta är något som stärks av tidigare forskning inom området.

 • 8295.
  Östby Jansson, Freja
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Hur anställda inom den psykiatriska vården upplever sitt arbete och sin arbetssituation: En kvalitativ studie.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie är en kvalitativ studie om personer vilka arbetar inom psykiatrisk vård och deras upplevelse av sitt arbete och sin arbetssituation. För att undersöka detta har fyra personer vilka arbetar med psykiatrisk vård intervjuats i mellan 30 till 50 minuter. Det som sades under intervjuerna är materialet vilket studiens resultat baserats på.

          Materialet har bearbetats med hjälp av tematisk analys som genom en sexstegsprocess genererat fyra teman: brist på kommunikation och förståelse, ansvar och kompetens leder till känsla av meningsfullhet, tillfredsställelsen kring att ingen människa är den andra lik och vikten av att ha bra och goda relationer med kollegor.

          Slutsatser vilka är möjliga att dra utifrån studiens resultat är att det är påfrestande för personalen att arbeta och leva i tider av förändringar och ovisshet men att det är arbetet med människan som är det centrala kring att personer väljer att arbeta med detta. Det är också möjligt att förstå vikten av hur graden av kontroll spelar in på de anställda och deras mående samt hur socialt stöd i form av goda relationer med kollegor är avgörande för trivsel på arbetsplatsen och hur väl de anställda klarar av att hantera stress och svåra situationer.

 • 8296.
  Öster, Johanna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Wennbom, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Socialtjänst för utsatta barn: En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever arbetetssituationen och hur den påverkar klientarbetet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to increase the understanding of how social workers in their work with vulnerable children are related to the work situation and how the work situations affect client work. To conduct the study a qualitative method was used. In total five professional social workers who works with vulnerable children was interviewed. The analyze method in this study was content analysis. The theoretical perspective in this study is human service organizations and the demand and control model. The result in this study shows that it is high strain work situations that have an impact on client work. Social workers are heavily loaded in their work, there are gaps in support from managers and its hard keep experience staff and recruiting new staff with sufficient experience. The result shows lack of resources which leads to at risk that it is not enough staff to take care of serious notifications. The results shows that social workers work situation leads to difficulty in performing work of a high quality and those children are at risk of suffering during the waiting period.

 • 8297.
  Österberg, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  En studie om bilderbokens förändrande familj: En analys av tre bilderböcker om familjer och sociala skiktningar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this study I have done a text analysis of three picture books aimed at children in pre-school age. The purpose is to investigate how social stratification are described in three Swedish picture books focusing on the family. In the analysis, I use the intersectional perspective, where you study and assume questions about power and inequalities between different groups in society based on sex, class, sexual orientation and age. The result of the analysis shows that families in picture books are shaped differently. The family no longer needs to be the classic family, in today's society, the family is changing. The result also shows how the picture book can be used as an educational tool. The picture book can help create a meeting place between the adults and the children to discuss differences in society and the conditions of others, to make everyone's equal worth visible.

 • 8298.
  Österberg, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  We want you as our new recruit: Prerequisites for recruitment to and retention in the Swedish Armed Forces2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to study the prerequisites for the Swedish Armed Forces (SAF) in order to recruit sufficient numbers of suitable individuals to the organization, and to retain those within the organization.

  The thesis comprises three studies (Study 1-3) where Study One comprises data gathered, with a longitudinal design, when Sweden relied on conscription for the manning of the Armed Forces. Results show that those wanting to do international military service assessed themselves higher for required qualities than those individuals not volunteering for international military service. Study Two shows that job satisfaction, according to Hackman and Oldham´s Job satisfaction model, is higher when job characteristics are good, and they in turn affect the Critical Psychological States, as proposed by Hackman and Oldham. Study Three indicates that there is a relation between performance orientation, job characteristics, job satisfaction and retention. In sum, this thesis suggests that there are different incentives for recruiting and retaining personnel to a conscripted force, and an all-volunteer force. Furthermore, the thesis indicates that an all-volunteer force concept is not the best way of manning the armed forces, for Sweden and countries with similar society, size and likewise a critical geopolitical position.

 • 8299.
  Österberg, Johan
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Försvarshögskolan.
  Rydstedt, L W
  Inland Norway University of Applied Sciences, Department of Social Sciences, Lillehammer, Norway.
  Kleiven, J
  Inland Norway University of Applied Sciences, Department of Social Sciences, Lillehammer, Norway.
  Fors Brandebo, M
  Swedish Defence University (SEDU), Karlstad, Sweden.
  The Path to Job Satisfaction: Applying the Theory of Purposeful Behavior to Military Conditions2017Inngår i: Journal of Defense Resources Management, ISSN 2068-9403, E-ISSN 2247-6466, Vol. 8, nr 1, s. 27-42Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the relationships between, on one hand,personality and performance orientation and, on the other, job satisfaction andturnover intentions, using Barrick’s et al. theory of purposeful behavior. Using aquestionnaire, data about job satisfaction, performance orientation and turnover intentions were collected from 300 newly recruited Swedish soldiers. A path analysis gave partial, but not full support to the assumptions behind the theory of purposeful behavior model. No relationships were found between the personality traits of emotional stability and conscientiousness, nor to either performance orientation or directly to job satisfaction. On the other hand, performance orientation showed a consistent relationship to perceived levels of the job characteristics, which mediated the path between the person-related variables and the outcome variables.Performance orientation also showed a strong direct relationship to general job satisfaction, which, in turn, was strongly related to turnover intentions.

 • 8300.
  Österberg, Johan
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Rydstedt, Leif
  Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer, Norway.
  Job satisfaction among Swedish soldiers: Applying the Job Characteristics Model to newly recruited military personnel2018Inngår i: Military Psychology, ISSN 0899-5605, E-ISSN 1532-7876, Vol. 30, nr 4, s. 302-310Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A professional military organization was introduced in Sweden in 2010. This means that the Swedish Armed Forces (SAF) need to attract and employ soldiers, and to retain them within the organization. This scenario creates new types of challenges in manning the organization. The transition to an all-volunteer force puts job satisfaction in focus in order to retain personnel. This cross-sectional study of the relations between working conditions and job involvement among 300 recently employed soldiers showed that the dimensions of the Job Characteristics Model related significantly to job satisfaction and work motivation and (negatively) to turnover intentions from the SAF. The results further showed that all the critical psychological states contributed independently to the variance in the outcome variables.

163164165166167 8251 - 8300 of 8322
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf