Change search
Refine search result
1415161718 801 - 850 of 859
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 801. Tolis, C.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Användning av verksamhetsmodeller vid processorientering1996In: Lundeberg, M., Sundgren, B (red.) (1996). Att Föra Verksamheten Framåt: Människor och informationssystem i samverkan, EFI's årsbok, sid. 161-184, Lund: Studentlitteratur , 1996Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vilken nytta kan man ha av verksamhetsmodeller vid processorientering? Här fokuserar vi på grafiska beskrivningar av verksamheter, t.ex. processgrafer, rutinskisser, datamodeller, och målmodeller. Erfarenheter kommer från forskningsprojektet "Business Modelling", där vi deltagit i förändringsarbete på Ericsson Radio och Posten. Vårt budskap är att en medveten användning av olika typer av verksamhetsmodeller ökar möjligheterna att dra fördel av processorienteringen

 • 802. Tolis, C.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Business Models and IS/IT in Process Orientation1998In: Fariselli, P. (Ed.) Innovating SME Business Practices: The Compete methodology and Tools, pp. 27-48, Bologna: Nomisma & edizioni Pendragon , 1998Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Which are the roles of business models and IS/IT (Information Systems/Information Technology) in process orientation? Based on earlier work, we here focus on the use of graphical business descriptions and IS/IT in process-oriented organisations. Our experiences come from the research project Business Modelling. Our message is that the conscious use of different types of business models and IS/IT solutions improve the prospects of benefiting from process orientation

 • 803. Tolis, C.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Using Business Models in Process Orientation1996In: Lundeberg, M., Sundgren, B. (Eds.) Advancing Your Business: People and Information Systems in Concert, EFI yearbook, Stockholm School of Economics, Chapter VIII, Stockholm: EFI, Stockholm School of Economics , 1996Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  How can business models be used in process orientation? Here we focus on graphical descriptions of businesses, such as process graphs, routine sketches, data models and goal models. Our experience comes from the research project "Business Modelling", in which we took part in the change work at Ericsson Radio and Sweden Post. Our message is that the conscious use of different types of business models improves the prospects of benefiting from process orientation.  The book chapter was presented as a paper at the following scientific conference:  The First International Conference on Information Management Methodologies, 21-22 February 1997, Stockholm University, Kista, Stockholm, Sweden

 • 804.
  Torstensson, Mikael
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Back, Alexander
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Hur implementerar företag säkerheten vid utveckling av mobilapplikationer?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av de områden där utvecklingen idag går som snabbast är IT och de senaste åren har det varit mobilapplikationsutveckling som dominerat. Allt fler skaffar smarta mobiler och antalet applikationer (appar) till dessa ökar konstant. Med en internetuppkoppling finns det idag ytterst få begränsningar för vad du kan göra med en smartphone. I takt med att antalet internetuppkopplade enheter eskalerar, ökar också antalet illasinnade individer vilka ser Internet som sin främsta inkomstkälla.

  I den här kandidatuppsatsen intervjuades företagsrepresentanter angående hur företagen tänker kring implementationen av säkerhet vid utveckling av mobilapplikationer. Studien bygger på en empirisk såväl som en teoretisk del.

  Det som framkommit under arbetet med uppsatsen är bland annat att företagen är väl medvetna om säkerhetsriskerna. De gör ingen större skillnad på utvecklingen av traditionella skrivbordsapplikationer och mobilapplikationer. Det är heller ingen stor skillnad mellan dessa säkerhetsmässigt.

 • 805.
  Tove, Kroon
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Användbarhet hos en fakturatjänst på internet: En användbarhetsstudie som inkluderar en jämförelse mellan användartest och supportärenden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hög användbarhet är viktigt på alla produkter men speciellt på onlinetjänster där konkurrensen är stor och tålamodet kort hos användarna. Syftet med uppsatsen är att utvärdera användbarheten på en fakturatjänst på internet genom att granska supportärenden och utföra ett användartest. Arbetet bidrar med förbättringsförslag utifrån funna problem och undersöker huruvida arbete med supportärenden hittar liknande användbarhetsproblem som hittas vid användartest. Supportärenden som kommit in under en fyraveckorsperiod har kategoriserats efter innehåll och ett användartest med åtta deltagare har utförts. Resultatet visar att användbarhetsproblem som identifieras med hjälp av användartest täcker fler typer av problem än problem som identifieras genom supportärenden samt att det finns mer bakomliggande förståelse till varför problemet uppstått när det identifieras via användartest. Användbarheten på tjänsten uppfattas som godkänd av testdeltagarna men 32 förbättringsförslag har förmedlats till utvecklarteamet bakom tjänsten. Exempel på förbättringsförslag är att göra det obligatoriskt för användare att fylla i företagsuppgifter, att systemet genomgående ger mer respons till användarna och att skapa en länk för ”nytt konto” bredvid inloggningsfunktionen.

 • 806.
  Tran, Izabella
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Framgångsfaktorer för att uppnå önskad anpassningsgrad mellan kundens affärsproceser och affärssystem: En fallstudie av en kund-systemleverantörsrelation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företag och organisationer använder idag affärssystem för att organisera inom företaget eller organisationen. Fördelar med affärssystem är integrationen med informationsförsörjning som strömmar genom hela företaget via en central databas, på så sätt ökar även företagets eller organisationens effektivitet. Även om många företag och organisationer betraktar affärssystem som en lösning uppstår det konflikter mellan affärssystemet och företagets eller organisationens affärsprocesser. Oftast leder det till att företag och organisationer står inför två olika val; att förändra affärsprocesserna så att de anpassas till systemet med minimal anpassning eller att ändra systemet så att det anpassas till affärsprocesserna. Det finns ett antal framgångsfaktorer för företag och systemleverantörer att ta hänsyn till för att uppnå en önskad anpassningsgrad mellan kundens affärsprocess och affärssystemet.

   

  Uppsatsen syfte är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för att uppnå önskad anpassningsgrad mellan kundens affärsprocess och affärssystem, ur ett kund- systemleverantörsperspektiv. Metoden för denna uppsats har varit fallstudiemetoden som har baserats på både observationer och intervjuer med två respondenter från respektive fallföretag. Observationer har skett under praktikarbete hos ett affärssystemsleverantörsföretag. För att få ett relationsperspektiv har därför två fallföretag valts ut: en affärssystemsleverantör samt ett kundföretag till affärssystemsleverantören.

   

  De tre viktigaste slutsatserna från studien är att: Affärsprocessens struktureringsgrad styr, Tydliga mål är viktigt och att Kommunikationen är A-O i ett kund−systemleverantörssamarbete. Affärsprocessens struktureringsgrad, hos kunden, i denna studie har styrt ifall affärssystemet har fått anpassa sig efter affärsprocessen eller om affärsprocessen har fått anpassa sig efter affärssystemet. I det fallet att affärsprocessen är strukturerad har affärssystemet fått anpassa sig till affärsprocessen. Om affärsprocessen är ostrukturerad har istället affärsprocessen fått anpassa sig efter affärssystemet. Tydliga mål och Kommunikation är två viktiga framgångsfaktorer vilka var bristfälliga under det studerade införandeprojektet. Detta medförde till att affärssystemet blev mer tillkrånglat i det fallet när affärssystemet fick anpassa sig till den ena affärsprocessen. Detta uppfattas idag ha blivit problematiskt och påverkar både kundföretaget och affärssystemsleverantören negativt.

 • 807.
  Trenkler, Silja
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Kampen fortsätter: En studie om kompatibilitetsproblem mellan moderna webbläsare2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  During the 1990’s the two leading web browsers, Internet Explorer and Netscape Navigator, fought each other in a battle for market shares, the so-called browser war. This war caused almost complete incompatibility between the web browsers. Since then, there has been a continual development of common standards for the web. Today conditions for compatibility are a lot better compared to ten years ago, but the problem is not completely solved. The modern web browsers Internet Explorer 6, Firefox 1.5, Opera 8.5 and Safari can display the exact same web page differently despite common standards. The aim of this essay is to investigate the technical causes of the problem and to develop suggested solutions for creating a web page that is fully compatible in modern browsers. The essay contains an extensive literature study, considering definitions, history and problems. The theory was completed with three field interviews with professional web designers. The investigations show that compatibility problems depend on several factors and that it is impossible to create one exhaustive solution that encompasses all problems. However, by combining different techniques one can create a method that covers a large part of both general and specific compatibility problems without colliding with recommended standards.

 • 808.
  Trevena, Samuel
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Developing and Evaluating a Tool for Automating the Process of Modelling Web Server Workloads: An Explorative Feasibility Study in the Field of Performance Testing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the Internet has become increasingly important for people and for businesses that rely on it to create revenue, Internet unavailability can have major consequences. A common cause to unavailability is performance related problems. In order to evade such problems, the system’s quality characteristics in terms of performance need to be evaluated, which is commonly done with performance testing. When performance tests are conducted, the system under test is driven by an artificial workload or a sample of its natural workload while performance related metrics are measured. The workload is a very important aspect of performance testing, proved by measured performance metrics being directly dependent on the workload processed by the system under test. In order to conduct performance tests with representative workloads, the concept of workload modelling should be considered. Workload models attempt to model all relevant features of the workload experienced by a system within a given period of time. A workload model is created by set of consecutive activities that together constitute a process. This explorative feasibility study focuses on exploring, describing and evaluating the feasibility of a tool for automating the process of modelling Web server workloads for performance testing.

  A literature review was conducted in this student thesis, from which a research model was developed that describes the key factors in the process of modelling Web server workloads for performance testing, the relationships between these factors and their variables.

  The key factors constitute of four sub-processes and the relationships between them are the sequence flow, i.e. the order of events in the process. The process is initiated by the sub-process Establish Workload Data, where the workload data are retrieved and sanitised. The workload data are then categorised in homogeneous groups called workload entities, which is done in the Identify Workload Entities sub-process. Each workload entity has some associated workload attributes that are identified in the Identify Workload Attributes sub-process. In the last sub-process, Represent Workload, statistical methods, such as standard deviation and arithmetic mean, are applied in order to represent the workload in graphs and tables.

  Based on the research model and in order to evaluate the feasibility of a tool, a prototype was developed. The feasibility was evaluated through analysis of the primary empirical data, collected from an interview with a field expert who had tested the prototype. The analysis indicated that developing a tool for automating the process of modelling Web server workloads for performance testing is indeed feasible, although some aspects should be addressed if such a tool was to be realised.

  Analysis implied that an important aspect of modelling Web server workloads for performance testing is that the modeller must be in controller of what is being modelled. The prototype that was developed is highly static, i.e. it is not possible to create customised workload models. Therefore, if the tool is going to be realised, functionality for customising workload models should be added to the tool.

  Another important aspect that should be addressed if the tool is going to be realised is graphical representation of multiple workload attributes. The analysis indicated that there might be correlations between workload attributes. It is therefore important to be able to graphically represent multiple workload attributes together so that such correlations can be identified.

 • 809.
  Uggla, Anton
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Med betaltjänstdirektivet PSD2 som katalysator: Hur strategiska val och möjliga roller i värdekedjan påverkar den framtida marknadspositionen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Även om marknaden för finansiella tjänster digitaliseras i en allt högre takt finns det fortfarandeinträdesbarriärer för nya aktörer som vill utveckla betal- och kontotjänster för konsumenter. Ettav dessa hinder är att infrastrukturen som används för tjänsterna ägs och förvaltas av deetablerade aktörerna vilket försvårar för en fri konkurrens. Som ett led i att bland annat öppnaupp den europeiska finansiella tjänstesektorn och främja innovation har EU därför infört ettandra betaltjänstdirekt (PSD2) som trädde i kraft under 2018. Direktivet omfattar etableradebanker och finansbolag och tvingar dem att exponera betaltjänster och kontoinformation tilltredjepartsleverantörer när kunden gett sitt medgivande. Införandet av PSD2 kommer förändraspelplanen för både etablerade och nya aktörer när befintliga affärsmodeller utmanas i takt medatt kunderna själva väljer finansiella tjänster efter tycke och smak.

  Denna kandidatuppsats syftar till att öka förståelsen för hur etablerade banker och finansbolagförhåller sig till möjligheterna och utmaningarna med att anpassa sina verksamheter i enlighetmed PSD2. Därtill är syftet att undersöka huruvida alternativet att inte ta upp kampen med nyaaktörer om de kundnära tjänsterna är en möjlig överlevnadsstrategi för de etablerade aktörerna.Den kvalitativa studien som ligger till grund för slutsatserna bygger på intervjuer somgenomförts med respondenter från två etablerade aktörer samt en ny aktör på den svenskabankmarknaden. Principerna för kvalitativ innehållsanalys har tillämpats vid strukturering ochanalys av intervjuerna.

  Resultatet visar att PSD2 även förväntas ge etablerade aktörer nya möjligheter attvidareutveckla sina tjänster genom att använda det tekniska ramverket utöver de regulatoriskakrav som direktivet föreskriver. I valet av strategi för PSD2 och de möjliga roller i värdekedjansom erbjuds finns det dock utmaningar med både den mest tillbakalutade och framåtriktademarknadspositionen eftersom dessa ställer krav som är svåra att leva upp till. PSD2 kommeräven medföra fler samarbeten mellan etablerade och nya aktörer som följd av att det finns ettömsesidigt beroende mellan parterna i ambitionen om att leverera den bästa kundupplevelsen.

 • 810.
  Ulfhake, Louise
  Karlstad University, Division for Information Technology.
  A model for systems development to produce pedagogical software: multimedia for business or pleasure2001In: On methods for systems development in professional organisations: the Karlstad University approach to information systems and its role in society / [ed] Anders G Nilsson, John Sören Pettersson, Lund: Studentlitteratur, 2001, p. 142-164Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Freshly produced or newly purchased software should increase the productivity in our business operations. The program should be functional, usable and able to fulfil our need of information. This is particularly important if it is to be used in education, as a means to learn new material. Developing software for education purposes is a complicated process, requiring knowledge of how we think and learn, and of the possibilities and limitations that affect a computer. In this chapter a structured and systematic model for systems development is presented, designed during the process of developing pedagogical software. Currently some pedagogical software applications are used in distance education, for courses in the subject of Information Systems. One of these, entitled "Systems development", is introduced and used as a recurring example in this chapter

 • 811.
  Ulfhake, Louise
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Evaluating Interactive Multimedia in an Inexpensive and Timesaving Way: Illustrated by Business Case Studies2003In: / [ed] Burnett, R., Brunström, A. & Nilsson, A.G, John Wiley & Sons , 2003, p. 97-124Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Evaluating is important to assure quality during design and development of interactive multimedia as well as in reviewing of the final product. This chapter presents an evaluation methodology, which is both inexpensive and timesaving. In critically evaluating three multimedia cases, it is found that systematic models and methods have a great deal to offer in the field of quality interactive multimedia. Six European business schools collaborated in the years 1998 2000 in the production of several multimedia cases on small and medium sized and large companies. Stockholm School of Economics in Sweden developed three of them and these are presented as to exemplify the evaluation methodology. The survey introduces a methodology based on four tight integrated parts for evaluation: Learning Scenario, User Interface, Content and Technique

 • 812.
  Ulfhake, Louise
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Systemutvecklingsmodell för framställning av pedagogiska programvaror - multimedia till nytta eller nöje2000In: / [ed] A G Nilsson & J S Pettersson, Studentlitteratur , 2000, p. 138-160Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett nygjort eller nyinförskaffat datorprogram ska höja vår produktivitet i verksamheten. Programmet ska vara funktionellt, användbart och tillgodose våra informationsbehov. Detta gäller i hög grad om programmet ska användas i utbildning för inlärning av något nytt stoff. Det är en komplicerad process att utveckla datorprogram för utbildningssyfte. Den kräver kännedom om hur vi tänker och lär, förutom vilka möjligheter och begränsningar som styr datorn. I detta kapitel redovisas en strukturerad och systematisk systemutvecklingsmodell, som utformats under framställningen av pedagogiska programvaror. Några av dessa pedagogiska programvaror används idag i distansutbildningen i ämnet informatik. Ett av dem, den pedagogiska programvaran "Systemutveckling", presenteras och används som genomgående exempel i detta kapitel

 • 813.
  Ulfhake, Louise
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Systemutvecklingsmodeller för datorstödd utbildning1987Report (Other academic)
 • 814.
  Vistensjö, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Kan funktioner för korrigering och återkallande av personuppgifter öka förtroendet för e-handel?: En kvalitativ undersökning av Internetanvändares förtroende för e-handel med hjälp av PRIME-teknik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka om man kan påverka en användares förtroende för e-handel genom att med hjälp av PRIME erbjuda användaren en funktion för att återkalla eller ändra personuppgifter hos ett e-handelsföretag. PRIME är ett verktyg för att skydda användarens personuppgifter, t.ex namn, adress och kreditkortsnummer, på Internet. Användaren ska själv ha kontroll över, och veta vem som har fått tillgång till hans/hennes personuppgifter. PRIME är ännu på prototypstadiet och undersökningen genomfördes med hjälp av animationer som avslutades med Wizard of Oz-baserad interaktion med en liten mock-up. Tio personer deltog i testet. Enkätbaserade intervjuer användes både före och efter experimentet.

  De tester som genomförts har inte lyckats påvisa att man kan påverka användarens förtroende genom att öka funktionaliteten och därigenom användbarheten på en tjänst. Oavsett erfarenhet av Internet och e-handel så var det företagets varumärke och testdeltagarnas egna tidigare erfarenheter och andras erfarenheter som var den starkaste förtroendeskapande faktorn menade testpersonerna. Att kunna återkalla eller ändra information är funktioner som man borde kunna förvänta sig av en tjänst som PRIME, menade flera av testpersonerna. De flesta (8 av 10) tyckte att det var bra funktioner, men 5 av 10 (3 av de 8) såg inget behov av att använda sådana funktioner eftersom man bara handlar av företag som man litar på.

 • 815. Vrazalic, L.
  et al.
  MacGregor, R.C.
  Bunker, D.
  Carlsson, Sten
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Magnusson, Monika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  A Comparison of Factors Pertaining to the Adoption and Non-adoption of Electronic Commerce in Formally Networked and Net-worked Regional SMESs: A Study of Swedish Small Businesses2003In: eBusiness, eGovernment & Small and Medium-Sized Enterprises: Opportunities and Challenges / [ed] Corbitt, B. & Al-Qirim, N, Hershey: IDEA Group Publishing , 2003Chapter in book (Refereed)
 • 816. Vrazalic, L.
  et al.
  MacGregor, R.C.
  Bunker, D.
  Carlsson, Sten
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Magnusson, Monika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Electronic Commerce and Market Focus: Some Findings from a Study of Swedish Small to Medium Enterprises2002In: Australian Journal of Information Systems, vol 10, No 1Article in journal (Refereed)
 • 817. Vrazalic, L.
  et al.
  MacGregor, R.C.
  Bunker, D.
  Carlsson, Sten
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Magnusson, Monika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Electronic Commerce Investment and Adoption in Small to Medium Enterprises: Findings from a Swedish Study2002Conference paper (Refereed)
 • 818. Vrazalic, L.
  et al.
  Stern, D.
  MacGregor, R.C.
  Bunker, D.
  Carlsson, Sten
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Magnusson, Monika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Barriers to E-Commerce Adoption in SMEs: Underlying Factors from a Swedish Study2003Conference paper (Refereed)
 • 819.
  Vöhringer, Jurgen
  et al.
  Institute for Applied Informatics, Alpen-Adria Universität Klagenfurt.
  Bellström, Peter
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Gälle, Doris
  Institute for Applied Informatics, Alpen-Adria Universität Klagenfurt.
  Kop, Christian
  Institute for Applied Informatics, Alpen-Adria Universität Klagenfurt.
  Designing a study for evaluating user feedback on predesign models2009In: Information Systems Development: Challenges in Practice, Theory, and Education / [ed] Chris Barry, Michael Lang, Wita Wojtkowski, Kieran Conboy, Gregory Wojtkowski, Boston: Springer , 2009, p. 411-423Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Predesign schemata are an attempt to overcome the communication gap between end users and computer scientists in software development. We argue that by presenting facilitated models to the users, schema interpretation is made easier. The predesign principle is also helpful in areas such as software documentation. Our uses of predesign models share the basic assumption that these models are easier to understand for end users. In this chapter we present a design for an experimental study that aims to evaluate these assumptions

 • 820.
  Wagner, Stefan
  et al.
  University of Stuttgart, Stuttgart, Germany.
  Fernández, Daniel Méndez
  Technical University of Munich, Garching, Germany.
  Felderer, Michael
  University of Innsbruck, Innsbruck, Austria; Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
  Vetrò, Antonio
  Nexa Center for Internet and Society, DAUIN, Politecnico di Torino, Torino, Italy.
  Kalinowski, Marcos
  Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil.
  Wieringa, Roel
  University of Twente, Enschede, Netherlands.
  Pfahl, Dietmar
  University of Tartu, Tartu, Estonia.
  Conte, Tayana
  Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brazil.
  Christiansson, Marie-Therese
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Greer, Desmond
  Queen's University Belfast, Belfast, United Kingdom.
  Lassenius, Casper
  Aalto University, Espoo, Finland; SimulaMet, Oslo, Norway.
  Männistö, Tomi
  University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Nayebi, Maleknaz
  University of Calgary, Calgary, Canada.
  Oivo, Markku
  University of Oulu, Oulu, Finland.
  Penzenstadler, Birgit
  California State University, Long Beach, Long Beach, United States.
  Prikladnicki, Rafael
  Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.
  Ruhe, Guenther
  University of Calgary, Calgary, Canada.
  Schekelmann, André
  Hochschule Niederrhein, Krefeld, Germany.
  Sen, Sagar
  Simula, Fornebu, Norway.
  Spínola, Rodrigo
  Salvador University - UNIFACS, Salvador, Brazil.
  Tuzcu, Ahmed
  zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH, Munich, Germany.
  De La Vara, Jose Luis
  Carlos III University of Madrid, Madrid, Spain.
  Winkler, Dietmar
  Technische Universität Wien, CDL-SQI, Vienna, Austria.
  Status quo in requirements engineering: A theory and a global family of surveys2019In: ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, ISSN 1049-331X, E-ISSN 1557-7392, Vol. 28, no 2, p. 1-48, article id 9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Requirements Engineering (RE) has established itself as a software engineering discipline over the past decades. While researchers have been investigating the RE discipline with a plethora of empirical studies, attempts to systematically derive an empirical theory in context of the RE discipline have just recently been started. However, such a theory is needed if we are to define and motivate guidance in performing high quality RE research and practice. We aim at providing an empirical and externally valid foundation for a theory of RE practice, which helps software engineers establish effective and efficient RE processes in a problem-driven manner. We designed a survey instrument and an engineer-focused theory that was first piloted in Germany and, after making substantial modifications, has now been replicated in 10 countries worldwide. We have a theory in the form of a set of propositions inferred from our experiences and available studies, as well as the results from our pilot study in Germany. We evaluate the propositions with bootstrapped confidence intervals and derive potential explanations for the propositions. In this article, we report on the design of the family of surveys, its underlying theory, and the full results obtained from the replication studies conducted in 10 countries with participants from 228 organisations. Our results represent a substantial step forward towards developing an empirical theory of RE practice. The results reveal, for example, that there are no strong differences between organisations in different countries and regions, that interviews, facilitated meetings and prototyping are the most used elicitation techniques, that requirements are often documented textually, that traces between requirements and code or design documents are common, that requirements specifications themselves are rarely changed and that requirements engineering (process) improvement endeavours are mostly internally driven. Our study establishes a theory that can be used as starting point for many further studies for more detailed investigations. Practitioners can use the results as theory-supported guidance on selecting suitable RE methods and techniques.

 • 821.
  Wallinder Mittonen, Sara
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Digitalisering inom vården: Effekter vårdpersonalen upplever efter implementering av ett IT-system2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rapportens syfte är att i en fallstudie undersöka vilka effekter personalen på ett vård och omsorgsboendeti Filipstads kommun upplever i sin vardag, efter att ett nytt IT-system implementerats, för att bedöma om upphandlingsprocessens genomförande ligger till grund för effekterna personalen upplever.

  Detta ämne är aktuellt, då digitalisering inom vården ingår allt mer i personalens vardag inom vård och omsorg. Effekter efter en implementering av ett IT-system uppstår alltid, men frågan är om effekterna påverkar vård och omsorgspersonalens vardagliga arbetssituation på ett positivt eller negativt sätt.

  Detta är en fallstudie med kvalitativ inriktning, där metodvalen är semistrukturerad intervju och deltagande känd observation. Utifrån den insamlade teorin utformades de intervjufrågor som användes vid intervju med säkerhetssamordnare (SS ) och upphandlingschef (UC) för Filipstads kommun som är IT-systemets beställare. Efter intervjun med SS och UC i sammanhållning med teori utformades de intervjufrågor som ställdes till gruppledaren för vård och omsorgsboendet samt fem stycken personal på vård och omsorgsboendet, varav fyrast jobbar dag och en jobbar natt.

  Resultatet av fallstudien visar att upphandlingsprocessen och implementeringen av IT-systemet utförts utan några större brister, men IT-systemet har en hög dysfunktionalitet. Respondenternas och gruppledarens syn är att kraven sett annorlunda ut om de fått medverka vid kravinsamlingen, denna syn stöds inte av det som framkommit under rapportens skrivande.Dock har personalens vardagliga arbetssituation försämrats efter det nya IT-systemet implementerats.

  Syftet med det nya IT-systemet var att personalen skulle känna sig tryggare och ha bättre koll över brukarna. Detta har inte uppnåtts då IT-systemet har en så hög dysfunktionalitet att en slutbesiktning varit omöjlig att genomföra.

 • 822.
  Wallménius, Nicklas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Projektledarens roll i agila projekt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Istället för att arbeta enligt den traditionella vattenfallsmetoden så blir det allt vanligare att projekt använder sig av agila metoder. Det agila ramverket föreskriver att det inte ska finnas någon projektledare i agila projekt och tillför istället agila roller. Trotts att det agila ramverket menar att det inte ska finnas någon projektledare i agila projekt så visar studier att det ändå ofta finns en agil projektledare. Syftet med denna studie är att undersöka den agila projektledarens roll i agila projektEn djupare undersökning av hur den agila projektledarens roll kan se ut i ett svenskt företag utfördes genom kvalitativa intervjuer med två intervjupersoner från ett företag. Kvalitativ textanalys av tre stycken blogginlägg skrivna av agila projektledare på webbsidor har genomförts för att få en mer internationell syn på den agila projektledarrollen.Resultaten från studien visar att det finns behov av en agil projektledare i vissa agila projekt.Stora komplexa projekt som behöver mycket ledning kan ha stor nytta av en agil projektledare. Även när projektet producerar en produkt till en kund så finns det anledning till att ha en agil projektledare som ansvarar för affären med kunden och ekonomin.I studien presenterats olika roller som den agila projektledaren kan ha och viktiga egenskaper som den agila projektledaren behöver för att vara framgångsrik.

 • 823.
  Wernersson, Sofia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Molnbaserade e-handelsplattformar inklusive headless-plattformar: En deskriptiv studie om lämpliga marknadssegment2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Soleil IT ska denna uppsats redogöra för fördelar och nackdelar med en fullt ut molnbaserad e-handelslösning utifrån aspekterna säkerhet, kostnad, tillgänglighet och skalbarhet/flexibilitet, för att sedan kunna avgöra vilket marknadssegment en molnbaserad e- handelslösning i första hand vänder sig till. Marknadssegmenten som uppdraget gick ut på att redogöra mellan var små, medelstora och stora e-handelsföretag, samt offentlig sektor. Uppsatsen ska redogöra för vilket marknadssegment en molnbaserad e-handelsplattform passar för samt vilket marknadssegment en specifikt molnbaserad headless-plattform passar för.

  Det finns mycket forskning om molnbaserade system men inte om molnbaserad e-handel, därför har ett deskriptivt angreppssätt valts för den här studien som innebär att studien endast undersöker några aspekter av valt problemområde/fenomen. För att samla in data genomfördes en förundersökning i form av en pilotstudie för att skapa en uppfattning om trenden headless-plattformar. Pilotstudien tar upp vad teknikbloggar skriver om fenomenet headless-plattformar. För att samla in ytterligare data genomfördes fem stycken kvalitativa intervjuer. De som intervjuades var fem respondenter från olika företag med olika erfarenhet och perspektiv på e-handel. Intervjuerna skapade därför en bred uppfattning om ämnet med olika synvinklar.

  I slutsatserna av denna uppsats redogörs för-och nackdelar för varje aspekt. Utifrån dessa aspekter visade det sig att det blir allt mer populärt med molnbaserade e-handelsplattformar och att de passar de allra flesta typerna av verksamheter eftersom det idag finns många olika alternativ att välja på. Det marknadssegment molnbaserade e-handelsplattformar inte passar lika bra för är verksamheter inom offentlig sektor. Vad gäller headless-plattformar visade resultatet på att de främst riktar sig till större e-handelsföretag med komplicerade affärskrav och stor volym, samt gärna med omnikanalstrategi. Att ha en headless-plattform kräver även en viss IT-kompetens för att det ska bli en bra lösning.

 • 824.
  Westerberg, Mia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Förtroende inom e-handel: En undersökning om vilka faktorer som enligt kunder bidrar till ökat förtroende2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  E-handeln har under de senaste två decennierna alltjämt växt sig starkare och blivit merutbredd. Trots det stora antal internetanvändare och potentiella kunder världen över uppleverdock många risker med att handla på internet då kunder tvekar i sitt förtroende till de företagoch e-butiker som finns på internet. Undersökningen har som syfte att ta reda på vad somskapar förtroende för ett företag inom e-handel och vilka faktorer kunder anser nödvändigaför att få förtroende för en e-butik inom B2C-handel. En kvalitativ forskning har bedrivits dären explorativ undersökning med empiriskt inslag har genomförts. Det empiriska inslagetskedde genom intervjuer med respondenter som valdes ut genom ett målstyrt ochbekvämlighetsurval. Detta innebar att tio respondenter i författarens närhet som ansågsrelevanta för problemområdet valdes ut att delta i undersökningen.

  Undersökningen visade att certifieringar som visas på e-butikens hemsida i form av symbolerbidrar positivt till förtroendet hos kunderna. E-butikens användarvänlighet och navigeringvisade sig ha stort inflytande på förtroendet hos kunderna. Även företagets rykte visade sig hainverkan på förtroendet i e-butiken liksom rekommendationer avseende e-butiken från företageller privatpersoner. Störst inverkan på förtroendet i en e-butik visade sig löften om säkerhet iolika former medföra med nio av tio respondenter som ansåg att den faktorn gav demförtroende.

  Slutsatsen av undersökningen är således att certifieringar, användarvänlighet, navigering,rekommendationer, rykte och löften om säkerhet bidrar till att skapa förtroende för ett företaginom e-handel och det som kunderna ansåg nödvändigt för att genomföra köp över internet ärolika kombinationer av de ovan nämnda faktorerna.

 • 825.
  Westerlind, Anna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  To be or not to be a software product manager?: What is the product manager's responsibility and accountability in software companies?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Business success in software industry is about deploying a product to the right market, with the right features, in the right time with a good quality. Many development projects exceed the budget, is not completed within schedule or do not reach business objectives.

  One key role managing the business of the product is the software product manager. The software product manager role is though seldom clearly described, competence needed is not always clear and education to become a product manager is today only offered by separate courses provided by some few private initiatives.

  This thesis uses a qualitative descriptive approach, the purpose with this thesis is to produce further knowledge around the software product manager role. The clarification and structure of the software product manager role is limited in academia; therefore, this research will be combined with an exploratory approach to be able to verify the empirical findings. The thesis also includes observations and data collection from actual job applications to further define the requested competences of a software product manager.

  This thesis has found that domain competence is the top most important competence for a software product manager. To be able to make success in the role communication skills and analytic skills are most important. The right soft skills are as important as the educated competences.

  The thesis conclude that the product manager role is wide and it is important to be surrounded with colleagues that support the role were there are lacking of competence in technology, business or market expertise. A successful product manager build network among people, cross-functional teams, around the product and establish an effective way to communicate with those groups.

  Findings suggest that software companies define the responsibilities and expectations of the product manager role. As important is to support the product manager with the input data needed to be able to perform the product manager activities. By defining the responsibilities and securing the input data needed, the product manager will have a higher probability to produce a result with an impact.

 • 826. Wicander, G.
  et al.
  Sundén, S.
  The BOP-people on the Global IT-arena2003Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 827.
  Wicander, Gudrun
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Sundén, S.
  Challenges for the BOP-people in the ICT Society - Critical Success Factors2003Conference paper (Refereed)
 • 828.
  Wicander, Gudrun
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Sundén, Susanne
  ICT in Developing Countries: to be sustainable or not - is that the question?2005Conference paper (Refereed)
 • 829.
  Wicander, Gudrun
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Sundén, Susanne
  Karlstad University, Division for Information Technology.
  ICT Use in a Rural Zambian Context - Local Conceptions Expressed as Critical Success Factors2004In: Proceedings of the IFIP WG 9.2, 9.6/11.7 Summer School on Risks and Challenges of the Network Society / [ed] Duquennoy, P., Fischer-Hübner, S., Holvast, J., Zuccato, A, Karlstad: Karlstads universitet, 2004, Vol. 2004:35Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of this study is to contribute to the analysis of the ICT situation in rural Zambia. The study aims to identify Critical Success Factors essential for ICT implementation and use within a district in Zambia. Data was collected during a two-month field study in the eastern part of Zambia. We carried out interviews with people from different areas of activities. The study provides a characterization of the ICT situation in a rural Zambian context based on conceptions expressed in interviews with local people. The factors range from national to local level. Notably, the Critical Success Factors are not limited to technology. In fact, most Critical Success Factors in our study relate to socio-cultural and governmental issues, which need to be addressed before and parallel to technological solutions

 • 830.
  Wik, Malin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Supporting Usability Studies in Uganda: A case study contributing to the planning phase of usability facilities2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Usability studies are conducted as a part of the usability engineering process, ensuring the usability of a developing product. Such usability studies can be conducted in a usability laboratory, or at the anticipated context of use. At the School of Computing & Informatics Technology (CIT) at Makerere University in Kampala, Uganda, plans for usability facilities are being evolved.This study maps what facilities are beneficial for CIT at Makerere University to adapt in order to fulfil the potential stakeholders’ needs, as well as enabling the stakeholders to conduct wanted usability studies. Furthermore, the study presents various usability engineering methods, to be compared with the needs of the stakeholders.26 potential stakeholders of the usability facilities answered two different surveys. The result shows that the stakeholders’ conceptions about usability studies in some cases are misconceptions, why educational activities about usability and usability studies should be planned alongside the development of the facilities. Further the study shows that the facilities must support usability studies conducted in field as well as studies conducted in a controlled laboratory environment. Moreover, the facilities need to provide facilities for testing mobile services, web applications, user interfaces, and provide for stress and load testing.

 • 831.
  Wik, Malin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Pettersson, John Sören
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Lack of multimedia tools in intervention support for running system2019In: International Journal of Web Science, ISSN 1757-8795, Vol. 3, no 2, p. 148-173Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Engrafting support staff into dialogues between users and customer support systems can compensate for system design flaws. Further, such dialogues can give grounds for system development. This article surveys the levels of interactivity of user support systems, where overt or covert support agents take an active part in the communication between a customer and a system. The main purpose is to demonstrate the prevailing lack of multimedia outputs in the tools supporting human intervention in systems with a graphical user interface (GUI). This is followed by an account of experimentation with human support engrafted in a web system that has a fuller range of GUI expression. The experiment explores the possibility of using multimedia in intervention in human-computer interaction and how such intervention can be built when it is not yet part of the augmented system.

 • 832.
  Winkler, Alexandra
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Framgång och misslyckande i IT-outsourcing: En fallstudie om framgångsfaktorer för IT- outsourcing från kundens och leverantörens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Outsourcing av IT innebär att överlåta aktiviteter relaterade till informationsteknologi till en eller flera externa parter och är idag ett utbrett fenomen. Skälen till att outsourca IT varierar och några exempel på vanligt förekommande skäl är att organisationen som outsourcar vill fokusera på sin kärnverksamhet, höja sin kvalitet, sänka riskerna med föråldrad teknologi eller kostnadseffektivisera sin IT genom att köpa kompetens och komponenter från en extern part. När en kund överlåter IT-relaterade aktiviteter till en leverantör ingår de båda parterna i en outsourcingrelation med varandra och båda har förväntningar på och målsättningar för outsourcingrelationen. Förväntningar och målsättningar styr hur kunden och leverantören agerar och spelar en viktig roll för styrkan i outsourcingrelationen. Framgång inom IT-outsourcing kan definieras som att kunden uppnår sina målsättningar med IT-outsourcingen och känner sig nöjd med outsourcingrelationen. En hög andel av de organisationer som outsourcar sin IT uppger sig dock inte vara nöjda. Den outsourcande organisationen uppnår inte sina målsättningar eller upplever outsourcingrelationen som problematiskt. Framgång eller misslyckande inom IT-outsourcing kan förklaras utifrån flera olika faktorer. Syftet med denna uppsats är att analysera IT-outsourcing från kundens och leverantörens perspektiv för att komma fram till vilka kritiska framgångsfaktorer som har påverkat outsourcingens framgång och misslyckande och på vilket sätt. Analysen bygger på en kvalitativ undersökning som har genomförts i form av en fallstudie av en outsourcingrelation mellan en kund och en leverantör, där personer från båda parterna har intervjuats. De kritiska framgångsfaktorer som analyseras är: Val av aktiviteter, Strategi, Val av leverantör, Undvikande av oförutsedda Kostnader, Personal, Avtal, Partnerskap, Styrning av leveransen och Uppföljning av leveransen. Dessa framgångsfaktorer analyseras mot bakgrund av de förväntningar och målsättningar som kunden och leverantören haft i outsourcingrelationen. Resultatet av fallstudien visar att Val av aktiviteter, Strategi, Undvikande av oförutsedda kostnader, Personal, Avtal, Partnerskap och Styrning i hög grad påverkade målsättningarna och Kundens nöjdhet med outsourcingrelationen. Eftersom studien har genomförts på en enda outsourcingrelation går det inte att generalisera slutsatserna till att gälla alla förhållanden, men de bidrar till en ökad förståelse kring interaktionen mellan parterna i outsourcingrelation där båda förhåller sig på sitt sätt till de framgångsfaktorer som nämns i litteraturen kring IT-outsourcing. Ytterligare en möjlig framgångsfaktor som inte nämndes i den genomgångna litteraturen framkom i intervjuerna: Intern styrning hos leverantören.

 • 833.
  Wirgin, Veronika
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Påverkansfaktorer hos outsourcingleverantören som skapar värde för kunden: En fallstudie ur ett kund–outsourcingleverantörsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att producera i egen regi eller köpa utifrån har varit en problematisk fråga alltsedan den industriella revolutionen. Outsourcing har den senaste tiden blivit allt vanligare och fått mer betydelse. Dock är forskningen inom ämnet sparsam. Den senaste tiden har outsourcing i snabb takt upptagits som medel för att förändra sättet affärer görs på. Med outsourcingens hjälp uppnås snabba och hållbara förbättringar i värdekedjorna samt att konkurrenskraften förbättras.

  Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera hur outsourcingleverantören skapar värde för kund genom outsourcing sett ur ett kund-leverantörsperspektiv. Uppsatsen har ett kvalitativt angreppssätt och använder fallstudiemetoden. Insamlingsmetoden består av intervjuer och litteraturstudier.

  De viktigaste slutsatserna visar att Kommunikation är en avgörande faktor för att outsourcingen ska bli värdefull för kunden. Det är mycket viktigt att kommunikationen fungerar inom såväl leverantörsorganisationen som mellan leverantören och kunden. Det gäller att gemensamgöra den outsourcade uppgiften så att båda parter vet vad som förväntas. Kunden måste kunna släppa kontrollen och lita på att leverantören har vad som krävs för att hanterade den outsourcade uppgiften. Att ständigt arbeta med att utveckla och förbättra kommunikationen är viktigt för det fortsatta samarbetet. Expertis är en avgörande effekt för att låta outsourca. Expertisen som är en effekt av outsourcing låter kunden sköta sin egen verksamhet medan viss administration sköts av outsourcingleverantören som har bred kompetens inom ämnet. Det leder till en högre grad av säkerhet och korrekthet. Vid rätt val av leverantör kan kunden förlita sig på att leverantören sköter sina uppgifter på ett korrekt sätt och enligt lag.

  Det visade sig att minskade kostnader inte är ett avgörande skäl till att outsourca, vilket det tidigare har varit.

 • 834.
  Wismén, May
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Information Systems as Boundary Objects: - An Ongoing Study of Changing Knowledge Processes in Health Care2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to present a framework for an ongoing empirical study. The study deals with knowledge use in a health care context and on how implementing a new computer-ised referral and answer system will change the knowledge processes. The framework is founded on theories and empirical studies from the literature and has a community of practice perspective. The information system is seen as a boundary object, which must be interpreted by different communities. The framework consists of six knowledge resources, which may be iden-tified in the organisation. But the resources are neither static nor independent and they must be studied in current use. Therefore, there is no way to analyse exactly the same knowledge re-sources before and after implementation of the system. Instead, the use of different knowledge resources must be studied

 • 835.
  Wismén, May
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Knowledge transformation between different working group: a model for description and analysis2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to present a theoretical model for description and analysis of knowledge transformation between groups. The model is constructed from two main theories, Community of Practice and Knowledge Management Episodes. This combination implies that knowledge is seen as a process and in a relational perspective. To show how the model can be used it is applied in a health care context where the daily knowledge integration between a laboratory and its customers is described. The model has been found to be suitable for the description of knowledge management processes and it highlights some possible explanations of problems that exist in the study of the organization. Furthermore, it clearly shows that there is a mutual dependency between information systems and other knowledge resources in an organization

 • 836.
  Wismén, May
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Kunskapsprocesser inom hälso- och sjukvård - en studie av kunskapsintegrering mellan laboratorium och dess kunder2004Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samarbete inom hälso- och sjukvård är grundläggande för att patienter ska få säker och bra vård. Laboratorier tillför viktiga pusselbitar för diagnos och behandling, vilket kräver integrering av kunskap mellan laboratorium och dess kunder. I det dagliga arbetet sker denna integrering primärt via ett informationssystem bestående av remisser och svar.  Detta arbetes syfte är att ur ett relationsperspektiv beskriva, tolka och förklara den kunskapsintegrering som sker mellan olika grupper inom hälso- och sjukvård. En kvalitativ, tolkande fallstudie har genomförts vid ett mikrobiologiskt laboratorium och fyra av dess kunder. Två teoretiska källor communities of practice och kunskapsepisoder har sammanfogats till en övergripande analysmodell, vilken tillsammans med kompletterande teorier har använts i analysen.  Studien visar hur kunskapsintegrering sker som en del av de dagliga arbetsprocesserna och vilka förutsättningar som bör finnas för att kunskapsintegreringen ska fungera. Studien visar också på problem som kan uppstå när förutsättningarna inte uppfylls. Den kunskap som integreras är en kombination av tyst och explicit samt individuell och organisatorisk kunskap, vilken successivt byggs upp hos såväl individer som grupper. Lyckad kunskapsintegrering bygger på förståelse för varandras perspektiv samt en vilja att förändra existerande kunskap. Hinder är brister eller avsaknande av feedback, intresse och motivation, tid för reflektion samt forum för perspektivskapande.  May Wismén har sin tjänst vid Internationella handelshögskolan i Jönköping, är inskriven för forskarstudier vid Karlstads universitet och tillhör forskarskolan Management och IT

 • 837.
  Wismén, May
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Carlsson, Sven
  A relational perspective on knowledge integration between self-contained work groups: a case study in the health care sector2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A main purpose of information systems (IS) is to support intra- and inter-organizational collaboration. From a collaboration perspective, information transfer gets a meaning if the transferred information is converted to knowledge. If we instead of an information perspective take a knowledge perspective on collaboration, stressing knowledge integration, many other factors than the IS itself and information characteristics will be critical. Working routines and the way information is interpreted, both by the sender and the receiver, will be stressed. Research focusing IS-supported collaboration and knowledge management is needed. This paper presents such an empirical study. Focus in the study is on knowledge integration between different self-contained work groups and the study explores how knowledge integration is accomplished and why the integration is not always simple and successful. The empirical context is the Swedish health care and more specifically, the daily knowledge integration between a microbiology laboratory and its customers. Empirical data was collected by interviews and observations, and analysed with help of a theoretical model constructed from two main theories: Community of Practice (CoP) and Knowledge Management Episodes. This model implies that knowledge should be seen as a process and in a relational perspective. The study shows that there is a mutual dependency between the IS and other knowledge resources in the organization. Even if the groups have the same overarching goals, regulations, and the same IS, the different groups create their own working routines, ways of interpreting information, and their own ways to convert information to knowledge. This situational and emergent development of work practice around IS suggests that management of existing IS and the implementation of new IS needs to stronger focus the mutual influence between IS and working activities and that feedback in the integration process is important

 • 838.
  Wästlund, Erik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Fischer-Hübner, Simone
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  The Users' Mental Models' Effect on their Comprehension of Anonymous Credentials2011In: Privacy and Identity Management for Life / [ed] Camenisch, J.; Fischer-Hübner, S.; Rannenberg, K., Heidelberg: Springer , 2011, p. 233-244Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Anonymous Credentials are a key technology for enforcing data minimisation for online applications. The design of easily understandable user interfaces for the use of anonymous credentials is however a major challenge, as end users are not yet familiar with this rather new and complex technology and no obvious real-world analogies exist for them. In this chapter, we analyse what effects the users’ mental models have on their understanding of the data minimization property of anonymous credentials in the context of an e-Shopping application scenario. In particular, we have investigated the effects of the mental models of a card-based user interface approach and an attribute-based user interface approach and compared these in terms of errors of omission and addition. The results show that the card-based approach leads to significantly more errors of addition (i.e., users believe that they have disclosed more information than they actually have) whereas the attribute-based approach leads to more errors of omission (i.e., users underestimate the amount of data that they have disclosed).

 • 839.
  Wästlund, Erik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Wolkerstorfer, Peter
  Austria.
  PET-USES2011In: Privacy and Identity Management for Life / [ed] Camenisch, Fischer-Hübner, Rannenberg, Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg, 2011Chapter in book (Other academic)
 • 840.
  Xoljé, Rebecca
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Innovation inom outsourcing av IT: En kvalitativ studie utifrån leverantörens möjligheter att bidra2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  IT-branschen är en av de marknader som konstant växer och krav på nya uppfinningar och innovationer är höga. Outsourcing har under en längre tid används av IT-företag för att kunna reducera kostnader för produktion och utveckling. Outsourcing är även ett bra alternativ för att erhålla expertis inom ett visst område där företag saknar erfarenhet eller resurser. Innovation är en del av företags utveckling och när hela eller delar av företagens IT-avdelningar blir outsourcade är det naturligt att även tillhörande delar av innovationsprocessen har förflyttats. Leverantören är den part som i praktiken utvecklar innovationen i outsourcingavtalet. Leverantörerna får en strikt budget och tidsram från kunden att följa för varje projekt. Innovation är kreativt, föränderligt och levande. Dessutom är innovation dyrt. Helt motsägelsefullt mot outsourcing. Leverantörer har en svår uppgift i att arbeta utifrån kundens krav och samtidigt försöka realisera innovationer. Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt leverantörer bidrar med innovation inom outsourcing av IT.Studien har utförts med en kvalitativ fallstudiemetod. Intervjuer har genomförts med fyra olika respondenter på ett stort IT-företag som nästan helt uteslutande arbetar med outsourcing. Den största nackdelen med outsourcing är de stora kraven på kostnadsbesparing, den har en negativ inverkan på innovationen. Alla respondenter har uttryckt att de som leverantör har möjlighet att bidra med innovation men att kostnadsbesparingarna kan göra utrymmet för innovation begränsat i vissa fall. Övergången till det agila arbetssättet har hjälpt till att främja innovationsförmågan hos leverantören.

 • 841. Yi, Choong-ho
  A Framework for Representing and Reasoning with Information Systems1999Conference paper (Refereed)
 • 842. Yi, Choong-ho
  Informal and formal methods for systems development - focusing on UML2001In: On Methods for Systems Development in Professional Organisations. The Karlstad University Approach to Information Systems and its Role in Society (Nilsson, AG & Pettersson, JS, Eds.), 307-, Lund: Studentlitteratur , 2001, p. 307-324Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Systems development, in a strict sense, is a formalisation of the end-user' desires in the form of executable computer programs. In the last two decades a number of formal methods have been suggested to systemise this formalising process and make it more efficient, eventually to achieve an optimal automation of the process. This chapter addresses the following issues: Which are these formal methods, and what are their advantages and disadvantages, compared with traditional, informal methods? Do formal methods work only in theory, but not in practice? A study is presented as an illustration, showing how UML for object-oriented systems development can be formalised using a formal technique called FUML

 • 843. Yi, Choong-ho
  Informella och formella metoder för systemutveckling- med fokus på UML2000In: A. G. Nilsson and J. Petterson (Eds.), Karlstadskolans synpå informatikens roll i samhället, pages 301-318, Lund: Studentlitteratur , 2000, p. 301-318Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Systemutveckling är i strikt mening en formalisering av användarnas önskemål i form av exekverbara datorprogram. För att effektivisera, systematisera och till slut automatisera denna formaliseringsprocess maximalt har en mängd formella metoder föreslagits under de två senaste decennierna. I kapitlet diskuteras följande frågor: Vilka är dessa formella metoder och vilka för- och nackdelar har de jämfört med traditionella, informella metoder? Fungerar formella metoder bara i teorin men inte i praktiken? Som illustration presenteras en studie om hur UML för objekt-orienterad systemutveckling kan formaliseras med hjälp av en formell teknik kallad FUML

 • 844. Yi, Choong-ho
  Modelling Object-Oriented Dynamic Systems Using a Logic-Based Framework2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 845. Yi, Choong-ho
  Reasoning about Concurrent Actions in the Trajectory Semantics1995Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 846. Yi, Choong-ho
  Reasoning about Concurrent Actions within Features and Fluents1996Conference paper (Refereed)
 • 847. Yi, Choong-ho
  Representing and Reasoning with Scenarios within Information Systems Modelling2000Conference paper (Refereed)
 • 848. Yi, Choong-ho
  Towards the Assessment of Logics for Concurrent Actions1996Conference paper (Refereed)
 • 849. Yi, Choong-ho
  et al.
  , Johannesson
  A Many-Sorted Temporal Logic for Reasoning with Business Goals1999Conference paper (Refereed)
 • 850. Yi, Choong-ho
  et al.
  Johannesson, C.
  Beyond Goal Representation: Checking Goal-Satisfaction by Temporal Reasoning with Business Processes1999Conference paper (Refereed)
1415161718 801 - 850 of 859
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf