Endre søk
Begrens søket
10111213 601 - 617 of 617
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 601.
  Wall, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
  Politikundervisning2012Inngår i: Forskning av och för lärare: 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap / [ed] Hans Lödén, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, 1, s. 247-263Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Politikundervisning

  I denna text sammanfattas och diskuteras resultaten från en studie av lärares undervisning om politik. Sjutton högstadielärare i sex olika kommuner har redogjort för sin undervisning om politik på nationell nivå (nationell politik) och europeisk nivå (EU). Resultaten visar att undervisningen om de två politiska beslutsnivåerna skiljer sig avsevärt både avseende i vilket sammanhang undervisningen sker och vilken typ av innehåll som tas upp. Med utgångspunkt i statsvetenskaplig och didaktisk forskning diskuteras vilka konsekvenser de olika sätten att undervisa om politik kan tänkas få för elevers uppfattningar om sina möjligheter att agera i en demokrati.

  I studien framgår att undervisningen om nationell politik och EU sker i olika sammanhang. Lärarna har i samtliga fall avsatt ett särskilt arbetsområde för undervisning om nationell politik. Arbetsområdet behandlas i samband med riksdagsval eller i en särskild årskurs. Undervisningen om EU är däremot inte alltid planerad att ske i ett särskilt sammanhang. Olika aspekter av EU-samarbetet kan tas upp vid olika tillfällen. Till exempel i samband med ett geografiarbete om Europas länder eller vid en genomgång av efterkrigstidens historia. I flera fall finns inte ett i förväg inplanerat tillfälle för undervisning om EU utan ämnet tas upp i de fall EU-frågor uppmärksammas av elever eller media.

  I undervisningen om nationell politik belyses politikens tre dimensioner: Dess ramar i form av regler och institutioner (politydimensionen), politikens innehåll med bland annat aktuella politiska frågor och partiståndpunkter (policydimensionen) och samarbeten och konfrontation som exempel på politiskt handlande (politicsdimensionen) framkommer alla relativt väl i undervisningen. Undervisningen om EU, däremot, behandlar i första hand aspekter som kan kopplas till politydimensionen. I de fall policydimensionen belyses handlar det oftast om argument för och emot ett svenskt EU-medlemskap. Det är också tydligt att EU-frågor inte framställs som en demokratisk angelägenhet för eleven. Divergerande uppfattningar om politiken i EU kopplas till staters olika intressen och ideologiska dimensioner betonas ej i undervisningen. Det samma gäller medborgerliga möjligheter till påverkan som till exempel val till Europaparlamentet. Kunskapsområdet nationell politik kännetecknas däremot av att ideologiska meningsskiljaktigheter mellan partierna och medborgerliga påverkansmetoder får ett stort utrymme i undervisningen. Uppmaningar till eleverna om att agera politiskt förefaller också vara vanliga i undervisningen om nationell politik.

  En slutsats som dras i studien är att undervisningen om nationell politik är tydligt inriktad mot att stärka kompetenser elever behöver för att kunna agera i en demokrati medan undervisningen om EU snarare har ett allmänbildande syfte. Avslutningsvis diskuteras några tänkbara förklaringar till att EU-undervisningen skiljer sig så markant från undervisningen om nationell politik. 

 • 602.
  Wall, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Broberg, Yvonne
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Projektet "VFU och Video": En undersökning av möjligheter och hinder vid genomförandet av trepartssamtal med utgångspunkt i videosekvenser från studenters verksamhetsförlagda utbildning inom skola och förskola2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar de slutsatser som dragit av ett projekt där förskollärar- och lärarstudenter erbjudits möjligheten att filma delar av sin verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Filmsekvenserna har därefter legat till grund för nätbaserade trepartssamtal mellan student, lokallärarutbildare och universitetslärare. Ett motiv till att arrangera nätsamtal med utgångspunkt i filmsekvenser från vfu-perioden är att den ökande andel distansstudenter försvårat för universitetslärare att göra praktikbesök. Ett annat motiv är att forskningsresultat tyder på att det finns en stor lärandepotential i att studera filmsekvenser av egen undervisning.

  Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar för att inspelade filmsekvenser från studenters vfu ska kunna ligga till grund för trepartssamtal över nätet och om dessa kan bidra till utveckling och bedömning av studenters lärande. Hösten 2012 erbjöds därför studenter, på ett par program på lärar- och förskollärarutbildningen, att delta i ett projekt. En handfull studenter kom att genomföra hela projektet.

  Projektet visar att det finns ett antal pusselbitar som alla behöver falla på plats för att filmande av moment från studenters vfu skall fungera som underlag för virtuella trepartssamtal. Aspekter som behöver beaktas är bland annat vilka incitament som behövs för att studenter skall lägga ner den extra arbetsinsats som krävs och hur tekniken kring nätsamtalen kan göras mer pålitlig. Avseende i vilken utsträckning ”trepartssamtal baserade på filmsekvenser från studenters vfu-period kan fungera som bedömningsunderlag samt bidra till studenters lärande”, är bedömningen att metoden har en potential för såväl bedömning som lärande. Universitetslärarna menar att filmen tillsammans med samtalet ger dem ett underlag för att bedöma studenten. Universitetslärarna och de lokala lärarutbildarna anser i stor utsträckning att det är utvecklande för studenterna att studera filmsekvenser av sin egen undervisning. Filmerna används som utgångspunkt för samtalen och filmerna underlättar för att konkretisera och tydliggöra den feedback som lokal lärarutbildare och universitetslärare ger studenten. Studenterna anser också att det ur ett lärandeperspektiv är givande att se sin egen undervisning.

  Avslutningsvis diskuteras ett antal aspekter som bör beaktas i fall film och trepartssamtal ska implementeras som en del i lärarutbildningen.

 • 603.
  Wallin Wictorin, Margareta
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Nordenstam, Anna
  Göteborgs universitet.
  Tecknade serier: ett medium för klassrummet2019Inngår i: För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen / [ed] Ingrid Lindell & Anders Öhman, Stockholm: Natur och kultur, 2019, 1, s. 139-167Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 604.
  Walmann Hidle, Kari-Mette
  et al.
  Universitetet i Agder.
  Krogstad, Kari
  Universitetet i Sørøst-Norge .
  Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet2019Inngår i: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, nr 2019:3, s. 122-148Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [no]

  Fagdidaktikk for samfunnsfag og KRLE på småskoletrinnet er artikkelens tema. Fra 2017 er norske grunnskolelærerutdanninger utvidet til masterløp og «begynneropplæring» gjort til nøkkelbegrep for 1-7. trinn. Artikkelens problemstilling er: Hvilket kunnskapsgrunnlag finnes for begynneropplæring i henholdsvis samfunnsfag og KRLE? Artikkelen har slik et komparativt aspekt. En analyse av styringsdokumentene for utdanningene viser at begynneropplæring er et organiserende prinsipp der de grunnleggende ferdighetene skriving, lesing og regning prioriteres i alle fag på småskoletrinnet. Vi har analysert litteraturen for samfunnsfag og KRLE og et felles trekk for disse fagene er at det finnes lite fagdidaktisk forskning på småskoletrinnet. Verken i samfunnsfag eller KRLE er litteraturen opptatt av begynneropplæring. Fokus er på fagspesifikke problemstillinger. Faren for at fagene reduseres til øvingsbane for grunnleggende ferdigheter drøftes. Videre gir vi eksempler på fagdidaktisk forskning fra tilsvarende fagområder på barnehagefeltet som kan brukes som ressurser i videreutvikling av fagenes innhold, arbeidsmåter og egenart på småskoletrinnet.

 • 605. Wendell, Joakim
  History Teaching between Multiperspectivity and a Shared Line of Reasoning: Historical  Explanations in Swedish Classrooms2018Inngår i: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, nr 2018:4, s. 136-159Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates the presence of multiperspectivity in history teaching through teachers' constructions of historical explanations in classroom interactions.  The concept of multiperspectivity is linked to the related concept of interpretation as a central aspect of comprehension of history, in particular to the idea of including different interpretations of the same historical event or process. This idea, as expressed in the current Swedish history syllabus, is contrasted with the notion of establishing a shared line of reasoning as a central aim of teaching practices. The study is built on classroom observations of three teachers in lower secondary school, and specifically analyses how historical explanations are constructed as more or less open to different interpretations. The results indicate that explanations only occasionally are presented as open to different interpretations, and that the degree of openness is influenced by adaptation to student groups, but also possibly by the content matter. The study suggests that the notion of multiperspectivity may come into conflict with the aim of establishing a shared line of reasoning.

 • 606.
  Wendell, Joakim
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Danielsson Malmros, Ingmarie
  Malmö universitet, fakulteten för lärande och samhälle, institutionen för samhälle, kultur och identitet.
  Referensram i historieämnet2018Inngår i: Historiedidaktik i praktiken: för lärare 4-6 / [ed] Martin Stolare, Joakim Wendell, Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, s. 53-72Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 607. Westman, Joel
  Om mänskliga rättigheter: En studie i hur fyra gymnasielärare behandlar demokrati och mänskliga rättigheter i sin undervisning.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet var att undersöka hur verksamma gymnasielärare har för uppfattning av de mänskliga rättigheternas ställning i ämnet samhällskunskap och om läraren anser att undervisningen om de mänskliga rättigheterna utvecklar elevernas demokratiska kompetens. Uppsatsen tar även upp hur mänskliga rättigheterna framträder i styrdokumenten. Det framgår att dess position har förändrats över tid och har i de nya kurs och läroplanerna fått en allt mer tydlig position. Undersökningen skedde med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare.

  Samtliga lärare som jag har intervjuat anser att demokrati och mänskliga rättigheter är något som hör ihop med demokrati och att undervisning om mänskliga rättigheter utvecklar elevernas demokratiska förmåga. Kvantiteten och typ av undervisningen varierar mellan lärarna men ingen av lärarna undervisar mänskliga rättigheter på regelbunden basis.Det vanligast förekommande är att undervisningen sker i samband med att läraren undervisar om demokrati. 

 • 608.
  Widnemark, Linn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Hur gymnasieelevers världsbild påverkas av erfarenheter från skolans geografiundervisning, egna resande och inflytande från populärkultur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att ta reda på hur gymnasieelevernas världsbild påverkas av erfarenheterna som erhålls genom det egna resandet, skolans geografiundervisning samt populärkulturens påverkan på elevernas uppfattning av världen. Med hjälp av följande tre frågeställningar har syftet uppfyllts. Vad beskriver eleverna att de lärt sig av skolans geografiundervisning? Hur framträder erfarenheter från egna resor i ungdomars världsbild? På vilket sätt påverkas ungdomars världsbild av inflytandet från populärkultur? 

  Studien kommer delvis använda samt utgå från tidigare forskning som har gjorts inom ämnet för att sedan kombinera detta med en egen kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som har gjorts med tre gymnasieelever. Resultatet redogörs sedan genom en tematisk analys.

  Tidigare forskning inom geografididaktik påvisar att populärkulturella fenomen som TV, film, populärmusik och internet är viktiga element i elevers lärande. Genom att integrera dessa element i lärandet och klassrummet skapar man förutsättning för lärande genom en teori som kallas kulturpedagogik (Morgan 2010. s. 294). 

  Undersökningens resultat bekräftar likheter med den tidigare forskningen som har gjorts inom ämnet om hur elevernas världsbild och uppfattning om världen påverkas av skolans geografiundervisning, det egna resandet samt populärkulturen. Några av undersökningens resultat visar att ungdomarna har sämre kunskap om länder som media rapporterar mindre om och av svaren framgår också att respondenterna menar att det främst är en negativ bild som massmedia förmedlar om länder i Afrika. Länder och världsdelar som ungdomarna hade mest kunskap om var platser som de bor eller har bott i, semestrat i eller som de mött genom olika populärkulturella element som tv, internet eller sport. 

   

 • 609.
  Wiktorsson-Levi, Karin
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Hamlet högt och lågt: En studie utav rim- och stilfigurer, stilnivå och semantik med didaktiskt perspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this rapport is to find out how different translations of Hamlet treat and approaches Shakespeares language. Ten translations from different times have been studied with focus on the monologue “To be or not to be”. The oldest translation in this work is from 1820 and the newest is from 2007. The analyses concern four different perspective, namely rhyme figures, imagery language, manner of stile and semantic. And the analyses have been done as comparisons. In the first matter, the rhyme figures, it shows how the oldest translation, by Olof Bjurbäck, for example is the one where sounds reiterate the most. And when it comes to the imagery language, the manner of stile and semantic it is the second newest translation, by Sture Pyk, that attracts most attention. And that is because the translator has a clear ambition, not only to modernise the language but also to create sensations.

   

  The first time while reading Hamlet the vitality of the language seemed astounding. Then a year after reading it for another time, but a different translation, the experience of the language differed. How come that the experiences of reading the same play translated by different persons diverged the way it did? New experiences of this drama led to insights and ideas of teaching literature. It is important to find out what kind of literature that will be stimulating and developing for each student. But, to make pupils attached to the old masterpieces of literature that we inheriting throughout time, one should also try to be aware of what divergences there is between different translations. There is a saying that “each time has its own Hamlet” and perhaps also each person has? The first impression is of great importance when it comes to create interest, curiosity and devotion. This work also contains didactic views that centre on questions like why it has relevance to teach/study Hamlet today and how it can be done.

   

 • 610.
  Witzel Clausen, Søren
  School of Education and Pedagogy, Aarhus University and VIA University College, Denmark.
  The pedagogical content knowledge of Danish geography teachers in a changing schooling context2016Inngår i: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, nr 2016:1, s. 1-22Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines the self-reported, topic-specific professional knowledge (TSPK) of Danish geography teachers seen as an aspect of their pedagogical content knowledge (PCK) when teaching weather formation and climate change. This topic is considered representative of geography teaching in Denmark. In the last ten years Danish primary and lower-secondary schooling has undergone several significant changes, including the introduction of a final multiple-choice exam in geography in 2007, and a fundamental reconstruction of the curriculum in 2014. These changes are expected to influence the TSPK of geography teachers in ways that potentially have an impact on their classroom practice. Teachers´ responses to specific questions relating to their choice of learning goals and the content and organisation of their lessons show that geography teachers take into account not only the knowledge aspects which point to the final multiple-choice exam, but also the ‘bildung’ perspectives of the subject equipping students to develop their own opinions when dealing with socio-scientific issues (SSI).

 • 611.
  Zilliacus, Harriet
  University of Helsinki, Finland.
  The Inclusion of Minority Religious Education in the Finnish Comprehensive School: A Teacher and Teacher Coordinator Perspective2013Inngår i: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, nr 2, s. 93-114Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Finnish education system offers faith-specific religious education throughout the comprehensive school. Today separate minority religious classes are offered parallel to the majority Lutheran and secular ethics education. The purpose of this study is to investigate how minority RE teachers and teacher coordinators view the inclusion of minority religious education in the school culture. Teacher and coordinator perspectives are investigated through an interview study with 23 religion teachers and 3 teacher coordinators in the Helsinki metropolitan area. The results show that teachers and coordinators experienced education as gaining stronger acceptance and equality in the school culture. However, issues of exclusion and discrimination emerged which raise questions on the viability of the current system of RE. The study argues for a need to improve structural issues in education as well as increased teacher participation and dialogue in the school culture.

 • 612.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Elevers foton i sociala medier från klassrummet: Om skrivandet och lärandet kan stärkas genom elevers egna fotografier och genom användning av sociala medier2011Inngår i: Elevers foton i sociala medier från klassrummet: Om skrivandet och lärandet kan stärkas genom elevers egna fotografier och genom användning av sociala medier, 2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under 2010/11 genomför jag ett forsknings- och utvecklingsprojekt runt sociala medier ifyra klasser i årskurs 4 (tioåringar) i Karlstad kommun med stöd från Internetfonden,Karlstads universitet och Åbo Akademi i Vasa. Sociala medier i detta sammanhang är enpublik klassblogg i var klass och Skype som direktkommunikationsverktyg mellan olikasvenskspråkiga klasser i flera länder.Den första erfarenheten i detta projekt var att barn i den aktuella åldern behöver egnabilder och framförallt foton för att kunna kommunicera över nätet. Utan bilder blir ocksåbarns berättelser kring skolarbetet ointressanta för andra att läsa; det här vet barnen.Med bilder och inte minst fotografier, skapas nyfikenhet, och fotografierna blir också ettbevis på äkthet; vi har träffat den här personen, det här är den första blåsippan eller detvar just Anna som här vann löpartävlingen. Med kameran som redskap skapas en nyberättarresurs, samtidigt som fotograferandet i sig kräver en egen kompetens.Frågeställningarna i detta forskningsprojekt handlar om hur elever ser på sin egentextproduktion, i vid bemärkelse, när mottagaren finns utanför klassrummet. Genomstödet från Internetfonden kunde kameror köpas in under mars 2011 och på detta sätthoppas jag att den övergripande frågeställningen kan både breddas och fördjupas till attomfatta flera olika yttryckssätt. Projektet är således i ett mycket tidigt stadium och idetta konferensbidrag kommer jag endast att kunna ge några exempel på hurkamerorna använts i klassbloggen. Utifrån dessa exempel för jag teoretiska resonemangkring hur barns egna foton på en publik klassblogg kan påverka undervisningen ochelevernas upplevelse av skolarbetet. Projektet undersöker således hur dessamultimodala uttryckssätt påverkar barns förmåga till berättande och hur dessa estetiskasätt att uttrycka sig på påverkar intresset för läsning och skrivning – och även omvänt.

 • 613.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Social media and the boundless classroom: A multimodal design theoretical perspective on young students’ use of blogs and digital cameras in their school work2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper I will, from a multimodal perspective, examine how social media maychange the relationship between students' own-produced texts and the schoolsubject that is studied. I will also discuss some empirical observations from learningsettings and argue that use of photographic practices combined with the publishingof students’ school work in social media stimulates students' written textproduction.With the introduction of user friendly and cheap digital cameras in the classroom,together with computers, the opportunities for students to combine their ownphotos with written text, changes drastically. From multimodal and designtheoretical perspective, school work can be seen as text production (in the widestsense) and a transformation of others texts and students’ own experiences to newforms of text, a process that also involves a performance where the student'sknowledge is reflected. With the class blogs and wikis students are able to showtheir work for an audience that not share all the knowledge and experiencesdescribed in the text; something that otherwise usually is the case in a classroomwhen the text is submitted to the teacher.

 • 614.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Social media in the classroom: Different perspectives on young students’ use of blogs and digital cameras in their school work2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this paper I will, from a multimodal perspective, examine how social media maychange the relationship between students' own-produced texts and the schoolsubject that is studied. I will also discuss some empirical observations from learningsettings and argue that use of photographic practices combined with the publishingof students’ school work in social media stimulates students' written textproduction. This way to create multimodal texts, also changes the language, awayfrom the facts list, and in favour of narrative.With the introduction of user friendly and cheap digital cameras in the classroom,together with computers, the opportunities for students to combine their ownphotos with written text, changes drastically. From multimodal and designtheoretical perspective, school work can be seen as text production (in the widestsense) and a transformation of others texts and students’ own experiences to newforms of text, a process that also involves a performance where the student'sknowledge is reflected. With the class blogs and wikis students are able to showtheir work for an audience that not share all the knowledge and experiencesdescribed in the text; something that otherwise usually is the case in a classroomwhen the text is submitted to the teacher.

 • 615.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Sociala medier och naturvetenskaplig undervisning: Om hur faktatextskrivandet och den naturvetenskaplig undervisning kan stärkas genom elevers egna fotografier och genom användning av sociala medier2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Under 2010/11 genomför jag ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring socialamedier i fyra klasser i årskurs 4 (= 10-åringar) i Karlstad; en publik klassblogg i varklass och Skype som direktkommunikationsverktyg mellan olika svenskspråkigaklasser i flera länder. Frågeställningarna i detta projekt kretsar kring hur elever ser påsin egen textproduktion när mottagaren av skolarbetet finns utanför klassrummet;på nätet. Projektet undersöker också hur en kombination av elevers egna fotografieroch skrivna texter påverkar barns berättarförmåga. Till projektet har jag kunnatanskaffa kameror och mikroskop men USB-kamera och avsikten med detta är att geeleverna fler sätt att kommunicera och utveckla sitt berättande på, inte minst inomnaturvetenskap. Frågan som ställs här är om sociala medier, i kombination medfotograferande, kan användas i undervisning om naturvetenskap och vad som i så fallär skillnaden mellan detta sätt att producera texter och redovisa sina kunskaper ijämförelse med den traditionella undervisningen.

 • 616.
  Örbring, David
  Lunds universitet, Campus Helsingborg.
  Geografiska perspektiv i utbildning av lärare i samhällskunskap2014Inngår i: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, nr 2014:1, s. 41-52Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Teachers in Social Studies can benefit from geographical perspectives in their teaching of Social Studies in elementary and high school. The aim is to connect geographical perspectives to various social processes and to integrate it in teaching of Social Studies. But how can the relevance of geographical perspectives in an education for teachers in Social Studies be motivated and to what benefits can it be internalized? I will try to answer that question in this article. This relevance is mainly, with basis in a literature study, focused on democracy, sustainable development and digital literacy. It is also relevant by giving teachers a broader teaching skill and thus they are able to help pupils achieve higher-order skills.

 • 617.
  Österholm, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Bergqvist, Tomas
  Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Liljekvist, Yvonne
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013). Uppsala universitet.
  van Bommel, Jorryt
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Utvärdering av Matematiklyftets resultat: slutrapport2016Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Matematiklyftet är en fortbildning för alla lärare i Sverige som undervisar i matematik. Den genomfördes 2012-2016. Kärnan i fortbildningen var det kollegiala lärandet. Lärare arbetade tillsammans med olika moduler som var och en bestod av didaktiskt material att använda vid planering, diskuss-ioner och genomförande av matematikundervisning, samt vid kollegiala reflektioner och diskussioner. Genom modulerna belystes primärt fyra olika didaktiska perspektiv: (1) att undervisa matematik utifrån förmågorna, (2) bedömning för lärande och undervisning i matematik, dvs. formativ bedömning, (3) rutiner/interaktioner i klassrummet och (4) klassrumsnormer/sociomatematiska normer.

  Denna rapport presenterar en utvärdering av Matematiklyftets resultat där det undersökts i vilken utsträckning Matematiklyftet har bidragit till att utveckla en bestående undervisningskultur och en bestående fortbildningskultur. Utvärderingen syftar också till att identifiera faktorer som gynnar eller missgynnar Matematiklyftets resultat och ska även fungera både formativt och summativt. Det innebär att både slutsatser om hur Matematiklyftet har uppnått målen att utveckla undervisnings- och fortbildningskulturen och slutsatser om hur stöd till planeringar och genomförande av liknande fort-bildningssatsningar formuleras. Urvalet i utvärderingen består av 35 grund-och gymnasieskolor. På varje skola har tre lärare slumpmässigt valts ut att ingå i utvärderingen, dvs. totalt 105 lärare. I utvärderingen ingår också varje skolas rektor och representant för skolhuvudman. Skolorna har besökts vid två tillfällen för att kunna undersöka förändring i undervisnings- och fortbildningskultur. Datamaterialet består av observationer av matematiklektioner och av kollegiala samtal, intervjuer och enkäter med lärare och rektorer, samt intervjuer med representanter för skolhuvudmän. I datamaterialet ingår även insamlade dokument (t.ex. fortbildningsplaner och kopior av undervisningsmaterial) och bakgrundsinformation om de besökta skolorna (från externa databaser). Denna rapport utgör slutrapporten för utvärderingen av Matematiklyftets resultat. Nedan redovisas utvärderingens huvudsakliga resultat tillsammans med rekommendationer inför framtida fortbildningssatsningar av samma typ som Matematiklyftet.

10111213 601 - 617 of 617
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf