Change search
Refine search result
12 51 - 70 of 70
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Magnusson Almquist, Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Östby Vendin, Elin
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Prevalens och svårighetsgrad av dental erosion hos barn och ungdomar: En Litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Prevalens av dental erosion har ökat hos barn och ungdomar under 2000-talet och påverkas av olika livsstilsfaktorer, såsom ett ökat intag av sura drycker. Detta kan i sin tur påverka den orala hälsan och ge negativa konsekvenser. 

  Syfte: Syftet med studien är att studera vetenskaplig litteratur om prevalens och svårighetsgrad av dental erosion hos barn och ungdomar. 

  Frågeställningar: Hur ser prevalens och svårighetsgrad av dental erosion ut hos barn och ungdomar? Hur skiljer sig prevalensen av dental erosion mellan pojkar och flickor? 

  Metod: Litteraturstudie med sökningar i databaserna PubMed och CINAHL. 

  Resultat: Resultatet redovisade prevalens och svårighetsgrad av dental erosion i olika åldersgrupper hos barn och ungdomar mellan år 2001–2015. Skillnader har inte gått att fastställa då artiklarna i denna litteraturstudie utförts i olika populationsgrupper under olika tid. Bland de 16 resultatartiklar som i denna litteraturstudie kunde påvisa prevalens av dental erosion och könsskillnader sågs sju artiklar med signifikant skillnad mellan könen och nio där ingen signifikant skillnad kunde konstateras. 

  Konklusion: Prevalens och svårighetsgrad av dental erosion i samtliga åldersgrupper har förekommit med ett varierande resultat. Prevalens rapporterades var högre i primära tänder och sågs öka med åldern i permanenta tänder. Det kan inte dras en slutsats om det finns könsskillnader i prevalens av dental erosion.

 • 52. Morström, Sofia
  et al.
  Eriksson, Sara
  Socioekonomiska faktorers inverkan på barns orala hälsa: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Enligt FN:s barnkonvention ska alla barn ha rätt till god hälsa och rätt till sjukvård, som även innefattar tandvård. Sveriges tandvårdslag beskriver hur tandvården ska ge vård på lika villkor till hela befolkningen samt ansvara för gratis tandvård till och med 19 års ålder. Det finns olika orala sjukdomar bland barn och karies är den mest vanliga. Sjukdomsprevalensen ser olika ut i världen och förebyggande insatser som goda kost- och egenvårdsvanor, fluor och regelbunden tandvård är avgörande.

  Syfte: Syftet är att beskriva hur föräldrars socioekonomiska faktorer påverkar barns orala hälsa.

  Frågeställningar: Vilken betydelse har föräldrars socioekonomiska faktorer för barns orala hälsa?

  Metod: En litteraturstudie baserat på vetenskapliga studier från databaserna PubMed och Cinahl.

  Resultat: Resultatet visar att barns oral hälsa kan påverkas av föräldrarnas socioekonomiska faktorer. Socioekonomiska faktorer som utbildning- inkomst och yrkesnivå har en inverkan/samband främst på kariesförekomst men också på gingivit och erosioner. Den starkaste faktorn som framkom var föräldrarnas utbildningsnivå där låg utbildning påverkade barns orala hälsa i negativ riktning.

  Konklusion: Föregående litteraturstudie påvisar att barn till föräldrar med låg socioekonomi ofta har en sämre oral hälsa. Tydligast skillnader ses mellan karies och låg socioekonomisk bakgrund. Gällande gingivit och erosioner krävs mer forskning på barn för att tydligare kunna påvisa samband mellan hög respektive låg socioekonomi. 

 • 53.
  Nayeri, Charlie
  et al.
  Tandhygienistprogrammet, Karlstads universitet.
  Nilsson, Maja
  Tandhygienistprogrammet, Karlstads universitet.
  Legitimerade tandhygienisters yrkesroll ur ett patientperspektiv: En kvalitativ intervjustudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tandhygienistyrket grundades i början av 1900-talet och idag finns tandhygienister i över trettio länder och det är ett kvinnodominerat yrke. Den första tandhygienistutbildningen startade i Sverige 1968. År 1991 blev tandhygienistyrket en legitimerad profession. Syftet var att undersöka vilka kunskaper patienter i åldersgruppen 50 - 65 år har om legitimerade tandhygienisters yrkesroll samt patienternas attityder till tandhygienistbehandling. Frågeställningarna var "vilken kunskap har patienter i åldersgruppen 50 - 65 år om legitimerade tandhygienisters yrkesroll?" och "vilka attityder har patienter i åldersgruppen 50 - 65 år till tandhygienistbehandling?" Projektet genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ metod. Resultatet visade att respondenterna lyfte fram tandhygienisternas förebyggande arbete inom tandvården och vikten av regelbundna besök för att i möjligaste mån undvika reparativa åtgärder. De hade relativt goda kunskaper om de arbetsuppgifter och behandlingar tandhygienister utför och respondenterna lyfte fram att tandhygienistbehandling har haft en positiv påverkan på deras munhälsa. Respondenterna hade som gemensamt önskemål att tandvården kallade dem till besöken istället för att själva sköta besöksintervallen. Med den information som kom fram genom denna studie är en slutsats att tandhygienistprofessionen och dess förebyggande uppgifter bör synliggöras mer i samhället genom till exempel mer utåtriktad verksamhet.

 • 54.
  Posti, Linnéa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Nord-Backman, Emma
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Karies bland barn och ungdomar med astma2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Astma är en vanligt förekomman sjukdom som drabbar luftvägarna. Den är av kronisk-form och drabbar människor i alla åldrar. Karies är en multifaktoriel sjukdom som omfattar skador på tandens emalj för att spridas mot pulparummet. 

 • 55.
  Raad, Haifa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Bonnevier, Leila
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Oral hälsa vid sjögrens syndrom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Sjögrens syndrom (SS) är en kronisk autoimmun sjukdom som kan påverka flera organsystem i kroppen. Sjukdomen drabbar exokrina körtlar som till exempel salivkörtlar, vilket resulterar i reducerat salivflöde. Sjukdomen delas in i primärt SS (pSS) och sekundärt SS (sSS). SS är globalt utspridd och beräknas drabba 1-3 % av befolkningen. Det är en multifaktoriell sjukdom och dess etiologi är ännu inte klarlagd.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur Sjögrens syndrom påverkar oral

  hälsa ur ett kliniskt perspektiv genom objektiva odontologiska fynd.

  Frågeställning: Hur påverkas den orala hälsan ur ett kliniskt perspektiv för personer med Sjögrens syndrom gällande salivflöde, orala slemhinneförändringar, karies, parodontit och dental erosion?

  Metod: Litteraturstudie

  Resultat: Sjögren Syndrom ger försämrad oral hälsa i form av minskat salivflöde och ökad prevalens av orala slemhinneförändringar, karies, dental erosion och parodontit. Den främsta anledningen till den ökade risken för orala sjukdomar är försämrade saliv egenskaper.

  Konklusion: Sjögrens syndrom är förknippat med sämre oral hälsa. Detta visar att det finns behov av att ta fram effektiva behandlingsmetoder inom tandvården för att kunna förebygga och begränsa orala symtom hos personer med SS 

 • 56.
  Rolandsson, Margot
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Hugoson, Anders
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences. Högskolan i Jönköping.
  Tobacco use habits among Swedish female youth athletes and the influence of the social environment2014In: International Journal of Dental Hygiene, ISSN 1601-5029, E-ISSN 1601-5037, Vol. 12, no 3, p. 219-225Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: This study examined the prevalence of tobacco habits and the influence of the social environment among Swedish female athletes representing both individual and team sports in Sweden. Material and method: A self-reported cross-sectional survey was performed with 791 female athletes 15-24 years old representing ten of the most common sports in Sweden. The questions related to the participants' involvement in sports and their tobacco habits. Results: Findings revealed that a large proportion of the female athletes had never smoked (65%) or used snus (74%). However, a considerable portion of the participants had tried smoking (27%) or using snus (20%), especially those involved in team sports. Results also showed statistically significant associations between female athletes' smoking habits and those of both their mothers and their peers, but not with the tobacco habits of their coaches, indicating that coaches do not influence the female athletes' use of tobacco. Conclusion: In conclusion, this study indicated that the vast majority of female athletes did not use tobacco. A significant portion had sometimes tried tobacco, especially members of team sports, but this behaviour did not seem to be influenced by the tobacco habits of their coaches.

 • 57.
  Roos, Johanna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Printz, Emma
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Vårdpersonals kunskaper om och attityder till äldres munvård2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den äldre populationen tenderar att öka och åldrandet gör att de äldre kan ha särskilda behov när det gäller den orala omvårdnaden. Syftet med studien var att genom en systematisk litteraturstudie dels beskriva vårdpersonals kunskaper och attityder till äldres munvård och dels att beskriva hur dessa kunskaper och attityder påverkas av munvårdsutbildning. Frågeställningar som användes i studien var: Vilka kunskaper och attityder har vårdpersonal avseende munvård av äldre personer som är i behov av omsorg? Hur påverkas vårdpersonal av munvårdsutbildning gällande kunskaper och attityder till munvård hos äldre personer som är i behov av omsorg? Resultaten tyder på att kunskaper gällande oral hälsa är bristfällig hos vårdpersonal men samtidigt visar studien att flertalet vårdpersonal ansåg att det finns ett samband mellan oral hälsa och allmänhälsa. Resultaten visar även att munvård ofta ges låg prioritet när det kommer till omhändertagande av äldre och tidsbrist ansågs vara en bidragande faktor till detta. Studien åskådliggör vikten av munvårdsutbildning eftersom sådan både kan leda till en positivare attityd och ge en ökad kunskap hos vårdpersonalen. Utifrån studiens resultat drogs konklusionen att vårdpersonal ofta har bristande kunskap och negativ attityd i förhållande till oral hälsa och munvård samt att munvårdsutbildning har en positiv effekt på vårdpersonals kunskaper om och attityder till äldres munvård.

 • 58.
  Rosell, Anna-Karin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Metoder vid behandling av vuxna tandvårdsrädda patienter: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 59.
  Samuelsson, Emmelie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Porobic, Armina
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Gingivit hos gravida kvinnor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Studier visar att gravida kvinnor löper större risk att drabbas av gingivit änicke-gravida kvinnor. Gingivit är den vanligaste formen av parodontal sjukdom vid engraviditet. Det finns bristande kunskaper hos olika vårdgivare om graviditet och kvinnorsorala hälsa och om dessa två saker kan påverka varandra.

  Syfte: Att beskriva orsaker till gingivit under graviditet samt hur tillståndet kan påverkadet ofödda barnets hälsa.

  Metod: Litteraturstudie

  Resultat: Studier visar att kvinnor med ett högt plackindex, subgingivala bakterier ochhöga nivåer av östrogen under en graviditets andra och tredje trimestrar var de som hadehögst procent av gingivit. Det finns ett samband mellan kvinnors parodontala hälsa ochprematur födsel samt låg födelsevikt. Gravida kvinnor med gingivit föder fler barn medlåg födelsevikt jämfört med gravida friska kvinnor.

  Konklusion: Plackförekomst, ökad ansamling av specifika bakterier och höga nivåer avkönshormoner har en väsentlig roll vid förekomsten av gingivit hos gravida kvinnor.Graviditetsgingivit kan möjligen innebära en ökad risk för prematur födsel och för att födabarn med låg födelsevikt. Behov av mer sådan forskning finns. Ökad kunskap om dettasamband rekommenderas till blivande mödrar och olika vårdgivare samt att informationoch munhygieninstruktioner bör ingå i mödrahälsovården

 • 60.
  Senesombath, Sakpaseuth
  et al.
  Faculty of Dentistry, Mahidol University.
  Nakornchai, Siriruk
  Faculty of Dentistry, Mahidol University.
  Banditsing, Panit
  Faculty of Dentistry, Mahidol University.
  Lexomboon, Duangjai
  Faculty of Dentistry, Mahidol University.
  Early childhood caries and related factors in Vientiane Lao PDR2010In: Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ISSN 0125-1562, Vol. 41, no 3, p. 717-725Article in journal (Refereed)
 • 61.
  Sieber, Jana
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Karin
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Komplikationer vid dentala implantat Complications of dental implantation2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Introduktion: Tandlöshet är ett problem som drabbar många människor. Kraven på funktionella och snygga tänder i livets alla skeden har blivit tydligare på senare år. Dentala implantat är en möjlighet att ersätta förlorade tänder och har hjälpt många individer att få sin livskvalité tillbaka.

  Syfte: Att kartlägga mjukvävnads- och hårdvävnadskomplikationer som kan uppkomma efter en behandling med dentalt implantat och vilka orsaker det finns till dessa.

  Frågeställningar: Vad finns det för mjukvävnads- och hårdvävnadskomplikationer som kan uppkomma efter en behandling med dentalt implantat?

  Vad finns det för orsaker till komplikationer efter behandling med dentalt implantat?

  Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie.

  Resultat: Efter behandling med dentalt implantat kan olika mjukvävnads- och hårdvävnadskomplikationer uppstå. De två vanligaste mjukvävnadskomplikationer var peri-implantär mukosit och mukosal hyperplasi. Typiska hårdvävnadskomplikationer som upptäcktes var benförlust och apikal peri-implantit. Tidigare parodontiterfarenhet visade sig vara den viktigaste orsaken till komplikationer vid dentala implantat.

  Konklusion: Dental implantatbehandling är inte riskfri. Studien visade att komplikationer är vanliga efter dental implantatbehandling samt att det fanns riskfaktorer som påverkar dental implantatbehandling på ett negativt sätt.

 • 62.
  Solin, Sabina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Sandra, Bengtsson
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Tandhygienisters attityd och erfarenhet kring användning av lokalanestesi: En kvalitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Smärta inom tandvårdsbehandlingar kan skapa konsekvenser för patienten. Lokalanestesi bidrar till smärtfri tandvård vilket kan minska förekomsten av tandvårdsrädsla och bidra till ett bättre behandlingsresultat. Lokalanestesi finns inom tandhygienistens kompetens och en strävan efter en smärtfri vård ska alltid finnas. Syfte: Syftet med studien var att få en ökad förståelse för attityd till och erfarenhet av lokalanestesi bland tandhygienister. Frågeställningar: Hur upplever tandhygienisterna användningen av lokalanestesi? Hur kan olika faktorer påverka tandhygienistens användning av lokalanestesi. Metod: Kvalitativ metod genomförd med intervjuer samt latent innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat visade att faktorerna yrkeserfarenhet, kommunikation samt patientpåverkan är det som påverkar användningen av lokalanestesi. Resultatet visade även att betydande faktorer som avgjorde användningen av lokalanestesi var kommunikationen med patient och dennes val. Konklusion: Samtliga tandhygienister i studien visade en positiv attityd gällande användning av lokalanestesi. Samtidigt fanns en önskan att använda det mer för att åstadkomma en bättre behandling. Tandhygienisternas erfarenhet speglade användandet då en längre yrkeserfarenhet bidrog till en ökad trygghet och bättre kommunikation med patienten. En god kommunikation resulterade i sin tur till att fler patienter tackade ja till lokalanestesi och erfarenhet gavs till tandhygienisten.

 • 63.
  Spelmans, Karolina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Torstensson, Sofia
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  KASAM och Oral hälsa: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 64.
  Staneva, Yanitsa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Svensson, Britt-Marie
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Kariesförekomst bland barn och ungdomar i Norden: Immigranter och infödda2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Karies är en av de infektionssjukdomar som är mest spridda över världen. I världen sker det stora förflyttningar av människor, orsaker till förflyttningar varierar. Munhälsan påverkas ofta vid påfrestande situationer för både vuxna och barn. De vanor och den kultur som människor har med sig från sin barndom lever kvar bland annat avseende kost och munhygien. Familjer som invandrat är ofta mer socioekonomiskt utsatta än de som är födda och etablerade i det nya hemlandet, vilket är ännu en riskfaktor för karies. Syfte: Att beskriva kariesförekomsten hos barn och ungdomar med invandrarbakgrund i Norden samt hos barn och ungdomar födda i Norden. Frågeställningar: Vilken kariesprevalens föreligger bland små barn (0-5 år) med invandrarbakgrund i Norden respektive födda i Norden? Vilken kariesprevalens föreligger bland skolbarn (6-12 år) med invandrarbakgrund i Norden respektive födda i Norden? Vilken kariesprevalens föreligger bland ungdomar (13-19 år) med invandrarbakgrund i Norden respektive födda i Norden? Metod: Systematisk litteraturstudie. Resultat: Kariesprevalensen är högre bland barn och ungdomar i Norden med invandrarbakgrund jämfört med barn och ungdomar som har nordiskt ursprung. Skillnaderna följer samma mönster i alla åldrar genom barn- och ungdomsåren. Slutsats: Tandvårdspersonal bör uppmärksamma att barn och ungdomar med invandrarbakgrund i Norden kan behöva mer stöd i form av förebyggande åtgärder för att uppnå och bibehålla en god oral hälsa.

 • 65.
  Svensson, Emma
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Madhi, Maryam
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Effekten av fluorlack på karies hos barn och ungdomar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 66.
  Sördell, Annelie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Lundgren, Therese
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Fluorlack- effekt på kariesprogression2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Karies är en vanlig sjukdom som drabbar stor del av befolkningen. För att karies ska uppstå behövs tand, bakterier och frekvent intag av fermenterbara kolhydrater. En skyddande faktor mot karies är fluor vilket hämmar demineralisering samt gynnar remineralisering. Det har visats att fluorlack kan förebygga karies men även hämma kariesprogression på viss befintlig karies.

  Syfte: Att beskriva olika fluorlackers progressionshämmande effekt på karies.

  Frågeställning:

  Vilket fluorlack fungerar bäst i progressionshämmande syfte?

  Metod: En litteraturstudie

  Resultat: Resultatet visade progressionshämmande effekt av fluorlacker på emalj-, dentin- och rotkaries. Skillnaden mellan flera lackers effekt var på grund av olika lackningsintervall, utvärderingstid och liknande resultat svår att skilja åt.

  Konklusion: Alla fluorlacker, förutom Prevident (5 % NaF), involverade i denna studie sågs ha progressionshämmande effekt på karies.  Detta tyder på att fluorlackning är bättre än ingen fluorlackning oavsett fluorlack. Duraphat (5 % NaF) sågs i vissa studier ha något bättre effekt än andra fluorlacker.

 • 67.
  Thaweboon, Sroisiri
  et al.
  Faculty of Dentistry, Mahidol University.
  Nakornchai, Siriruk
  Faculty of Dentistry Mahidol University.
  Miyake, Yasuo
  Oral Health Science Center, Tokyo Dental College.
  Yanagisawa, Takaaki
  Oral Health Science Center, Tokyo Dental College.
  Thaweboon, Boonyanit
  Mahidol University.
  Soo-ampon, Surin
  Faculty of Dentistry, Mahidol University.
  Lexomboon, Duangjai
  Faculty of Dentistry, Mahidol University.
  Remineralization of enamel subsurface lesions by Xylitol chewing gum containing funoran and calcium hydrogenphosphate2009In: The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health, ISSN 0125-1562, Vol. 40, no 2, p. 345-353Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to determine the remineralization effects of xylitol chewing gum containing funoran and calcium hydrogenphosphate on enamel subsurface lesions in humans. The study was a double-blind, randomized, cross-over design, with 4 types of gum: (1) xylitol gum, (2) xylitol gum containing funoran and calcium hydrogenphosphate, (3) sugar gum, and (4) gum base as a control. Seven subjects were instructed to wear removable lingual appliances, with half-slab insets of human enamel containing demineralized subsurface lesions. They were told to chew gum for 20 minutes 4 times per day for 7 days. Upon completion of each treatment the enamel half-slabs were paired with their respective demineralized control half-slabs, embedded, sectioned, and subjected to microradiography and densitometric image analysis, for measurement of the level of remineralization. The mean area of remineralization (ΔZd-ΔZr) and mean percent remineralization (%R) in those chewing xylitol gum containing funoran and calcium hydrogenphosphate were significantly higher than the corresponding values for xylitol gum, sugar gum and gum base. Chewing xylitol gum containing funoran and calcium hydrogenphosphate has a significant effect on the remineralization of initial caries-like lesions of the teeth.

 • 68.
  Åkerberg, Sara
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Grützelius, Caroline
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Munhygienvanor och intagsfrekvens av kariogen kost hos en grupp universitetsstudenter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Att ha goda munhygienvanor är viktigt för att hålla munsjukdomar som karies och parodontit borta. För att undvika att få karies är det också viktigt med goda kostvanor och att intagsfrekvens av kariogen kost inte sker för ofta.Syfte: Att undersöka munhygien- och kostvanor samt intagsfrekvensen av kariogen kost hos en grupp universitetsstudenter.Metod: En tvärsnittsstudie som genomfördes på 85 studenter vid ett universitet i Mellansverige med hjälp av ett frågeformulär innehållande 14 frågor.Resultat: Totalt deltog 85 studenter och fördelningen mellan könen var jämn. Svarsfrekvensen var låg då 43 procent svarade av de 199 tillfrågade. Av deltagarna var det 97 procent som borstade sina tänder två gånger per dag och majoriteten använde fluortandkräm. Cirka en tredjedel utförde approximal rengöring 1–2 gånger i månaden i övrigt varierade svaren. De allra flesta (68 %) åt tre huvudmål och de flesta (67 %) åt 1–2 gånger mellan huvudmålen. Beträffande söta drycker och sötsaker varierade intagen allt mellan inga intag till 2 gånger per dag.Konklusion: Studenternas tandborstsvanor och användning av fluortandkräm var goda. Mindre goda vanor sågs vid rengöring approximalt samt extra fluoranvändning. Det var varierade kostvanor bland studenterna där intagsfrekvensen av sötsaker var hög. Kommande studier bör innehålla en fullständig undersökning för att se hur munhygien- och kostvanor påverkar orala hälsan. Även fördjupade studier om extra fluoranvändning samt studier som jämför kunskaper, attityder och könsskillnader vore intressant.

 • 69.
  Östberg, Anna-Lena
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Ericsson, Jessica S
  Wennström, Jan L
  Abrahamsson, Kajsa H
  Socio-economic and lifestyle factors in relation to priority of dental care in a Swedish adolescent population.2010In: Swedish Dental Journal, ISSN 0347-9994, Vol. 34, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this epidemiological survey was to describe and analyze oral health habits and life-style factors in relation to the priority of regular dental care in 19-year-old individuals with specific reference to gender, residential area and socio-economic grouping. The data were generated from a randomized sample of 758 (63%) individuals in three residential areas in Western Sweden (two rural, one urban) who answered a set of questionnaires prior to a dental examination. The analysis revealed that males had significantly less favourable oral health habits than females. Forty-one % of the males and 30% of the females did not plan regular dental visits after the age of 20 when they will be charged for the care (p = 0.002). There were no statistically significant differences in oral health habits and dental care priorities with regard to residential areas and socio-economic groups. In a multivariate model, three significant factors for the probability of "not planning for future regular dental visits" were identified: toothbrushing less than twice daily (OR 1.94; 95% CI 1.28-2.94), smoking (OR 1.68; 95% CI 1.10-2.56) and male gender (OR 1.54; 95% CI 1.05-2.24). The findings emphasize the need for promotion of favourable oral health habits and smoking prevention among adolescents. There is also a need for dental personnel to recognize differences with regard to oral health-related attitudes and behaviours between males and females.

 • 70.
  Östlund, Margareta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Stenberg, Maria
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Hemlösas upplevelse gällande sin egen munhälsa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Hos hemlösa är behovet av tandvård stort. En frisk mun förknippas med välbefinnande, ökad självkänsla och livskvalité.

  Syfte: Att beskriva hur tandvårdspersonal, dagcenterpersonal och en socialtjänsteman uppfattar de hemlösas egen syn på sin munhälsa.

  Material och metod: kvalitativ undersökning där semi-strukturerade intervjuer användes.

  Urval: Studien baserades på fyra intervjuer. Informanterna i studien var i sin profession tandläkare, tandhygienist, tjänsteman på socialförvaltningen och en person som tjänstgjorde på ett dagcenter.

  Resultat: Presenterades i fyra kategorier, socialt hinder, tandvårdsrädsla, akut smärta och hopp om förändring. Tandvårdsrädsla har två tillhörande underkategorier, trygghet och tillit och att känna sig utlämnad. Dessa kategorier återger informanternas upplevelse i kontakten med hemlösa.

  Konklusion: Hemlösa upplever frustration över att det tar lång tid att få hjälp med sin tandvård.

12 51 - 70 of 70
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf