Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 480
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Bergqvist, Tuula
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Jakobsen, Liselotte
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies.
  Arbete i räddningstjänst, fritid och familj2012In: Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: om föreställningar och förändringsviljor / [ed] Lars-Gunnar Engström, Liselotte Jakobsen & Clary Krekula, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, p. 49-58Chapter in book (Other academic)
 • 52.
  Bergqvist, Tuula
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013). Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Jakobsen, Liselotte
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Centrum för genusforskning.
  Att kombinera arbete i räddningstjänst med resten av livet2012In: Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: om föreställningar och förändringsviljor / [ed] Lars-Gunnar Engström, Liselotte Jakobsen & Clary Krekula, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, p. 59-67Chapter in book (Other academic)
 • 53.
  Bergqvist, Tuula
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Nilsson, Tommy
  Flexibility and Changing Conditions of Work: - a study of whether the influence of changing working life on working conditions can be characterised as positive, negative or symbolic2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 54.
  Björklund, Lisa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Kvarnström, Linnea
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Det sanna skådespelet: Emotionellt lönearbete inom vårdsektorn2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur emotionellt lönearbete förekommer i en större organisation. Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie där vi genomfört intervjuer med både medarbetare och ledare. Vi har utgått från fyra frågeställningar som vi besvarat med hjälp av flera olika teorier som kopplat samman med vårt empiriska material. Vår teoretiska referensram innehåller bland annat Hochschilds (2012) teorier om emotionellt lönearbete, Goffmans (2009) teorier om roller och regioner samt Nilssons (2005) teorier om ledarskapsegenskaper.

  Undersökningen visar att det finns vissa känsloregler att förhålla sig till inom organisationen, för ledarna handlar det om att vara en förebild medan det för medarbetarna handlar om att skapa en positiv sinnesstämning hos sina klienter. Olika sätt att hantera känslor i arbetet är bland annat att skapa distans mellan sig själv och den man arbetar mot (medarbetaren för ledarna och klienterna för medarbetarna) och att vara förberedd inför svåra situationer. Undersökningen visar också att det vanligaste och som vi ser det, viktigaste sättet att hantera känslor är att ta stöd från kollegor. Både medarbetare och ledare har ett stort behov av socialt stöd, däremot har ledarna mindre möjligheter till att få det. Detta verkar vara den största skillnaden mellan medarbetares och ledares upplevelse av emotionellt lönearbete, men studien visar att det också finns många likheter.

 • 55.
  Björlin, Martina
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Jobbgarantin för ungdomar: En studie kring deltagarnas upplevelse av jobbgarantin för ungdomar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 56.
  Björnfoth, Kristin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Grahn, Sofia
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Samverkansavtalets många sidor: En kvantitativ undersökning gällande medarbetarnas inflytande och delaktighet inom Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 57.
  Callderyd Öhman, Isa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Svensson, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  What's in it for me?: En studie om unga arbetstagares känslor och upplevelser kring arbetsrelaterad trygghet i Danmark2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker danska unga arbetstagares känslor kring flexibilitet och trygghet på den danska arbetsmarknaden. Trygghetsbegreppet delas upp, i enlighet med EU:s samt professor Ton Wilthagens definition, i sysselsättningstrygghet samt anställningstrygghet. Bristande anställningstrygghet ger konsekvenser för individer i form av olika typer av osäkerhet och stress inför framtiden. En flexibel arbetsmarknad skapar konkurrens mellan individer samt höga krav på individuell ansträngning i sökandet efter arbete, i en arbetssituation eller gällande utbildning samt personlig utveckling. Danmark har valt att organisera sin arbetsmarknad utifrån tre grundpelare, en flexibel arbetsmarknad, ett socialt skyddsnät och en aktiv arbetsmarknadspolitik. De tre grundpelarna utgör det danska arbetsmarknadskonceptet flexicurity. Arbetstagare på den danska arbetsmarknaden har ett begränsat arbetsrättsligt skydd, exempelvis mot uppsägningar från arbetsgivarens sida. Som en kompensation finns generösa nivåer av ersättning för den som är utan inkomst att nyttja. Den sistkomna pelaren i flexicuritykonceptet är en aktiv arbetsmarknadspolitik, som har till syfte att anpassa samt återanpassa individer till arbetsmarknaden.

  Forskningen görs på kvalitativt vis, genom intervjuer med unga danska arbetstagare. Intervjuerna genomförs utifrån skapad semistrukturerad intervjuguide, som grundar sig i flexicuritykonceptets tre grundpelare. Analysprocessen är gjord enligt en tematisk analysmetod, där flexibilitet samt trygghet utgör två huvudteman. De underteman som följer är önskningar, självförtroende samt anställningsbarhet.

  Respondenterna önskar och värdesätter trygghet, i form av att ha möjlighet att stanna länge på en och samma arbetsplats, i uppsatsen kallad anställningstrygghet. De ser positivt på självvald flexibilitet, och önskar flexibilitet på egna villkor. Vi ser att känslan av anställningsbarhet, ett gott självförtroende samt fackförbudens stöd utgör trygghetsfaktorer på arbetsmarknaden. Generellt ser respondenterna den danska arbetsmarknaden som svårinkomlig för unga arbetstagare med bristande erfarenheter. Resultatet i sin helhet strider mot vad flexicuritykonceptet har till syfte att generera. Vi problematiserar företeelsen att arbetstagare inte ges trygghet från innehållet i flexicuritykonceptet, arbetsmarknadens krav på individers flexibilitet, samt hur en flexibel arbetsmarknad påverkar individen. 

 • 58. Cameron, B.
  et al.
  Gonäs, Lena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Women's response to economic and political integration in Canada and Sweden1999In: Women's Organizing in Canada and Sweden / [ed] Briskin, L. & M. Eliason, Quebec: McGill-Queen’s University Press , 1999Chapter in book (Other academic)
 • 59.
  Carlsten, Emma
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  "Vi är ju inte mer än människor": En kvalitativ studie gjord på kvinnor om work-life balance och utförandet av privata angelägenheter på arbetstid2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 60. Cornell, L.
  et al.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Arbetets sociala former1983In: Historisk tidsskrift nr 4/83Article in journal (Refereed)
 • 61. Danermark, Berth
  et al.
  Ekström, Mats
  Jakobsen, Liselotte
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centrum för genusforskning.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Att förklara samhället1997Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Att förklara samhället är en bok i metodologi. Med den kritiska realismen som grund presenterar författarna metodologiska riktlinjer för en samhällsvetenskap med höga anspråk på att kunna förklara samhälleliga förhållanden.

  Bokens nio kapitel behandlar samhällsvetenskapens ontologiska och epistemologiska grunder, begreppsbildning och strukturell analys, kausalitet och förklaring, samhällsvetenskapen som tolkande vetenskap, förhållandet mellan struktur och aktör, olika former av slutledningar och tankeoperationer, relationen mellan det generella och det individuella, teoriers betydelse i forskningspraktiken, olika sätt att koppla teori och empiri, kombinationer av metoder (det som i boken kallas kritisk metodpluralism) samt grunderna för en samhällsrelevant samhällsvetenskap.

  Kritiken mot de positivistiska vetenskapsidealen, empirismen och tron på den objektiva, bevisade kunskapen har delvis slagit över i sin motsats, en överdriven försiktighet, en långtgående relativism, en betoning på vad vetenskapen inte kan göra i stället för vad den kan göra. Denna bok visar att det finns ett fruktbart alternativ till dessa positioner, ett alternativ som ger mer realistiska och samtidigt konstruktiva grunder för samhällsvetenskaplig forskning.

 • 62. Danermark, Berth
  et al.
  Ekström, Mats
  Jakobsen, Liselotte
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centrum för genusforskning.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Explaining Society: Critical realism in the social sciences2002Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Explaining society is a clear, jargon-free introduction to the practice and theory of critical realism in the social sciences. This is the first ever bok to comprehensively present critical realism and its methodological implications for social science

 • 63.
  Echeverri, Per
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Salomonsson, Nicklas
  Borås universitet.
  Åberg, Annika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Dealing with customer misbehavior: Employees’ tactics, practical judgement and implicit knowledge2012In: Marketing Theory, ISSN 1470-5931, E-ISSN 1741-301X, Vol. 12, no 4, p. 427-449Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Much current research fails to provide in-depth explanations as to how and with what resources frontline employees deal with incidents where customers display dysfunctional behaviour. By drawing on theory of implicit knowledge and practical judgement this paper aims to explain this and conceptualize inherent structures and sub-mechanisms, central to service marketing. The analysis is based on in-depth interviews and narratives from four different industries, each representing service provision wherein customer misbehaviour is found to be frequent. The results display linkages between the central dimensions of dealing with customer misbehaviour. When incidents of misbehaviour occur they are met by tactics ranging from routinized action to more analytical and strategic approaches. These tactics are guided by underlying mechanisms in the form of practical judgements based on rules, balanced adjustment or reflection, with the judgements in turn being informed by implicit knowledge based on norms, schemes, or multi-perspective thinking. The study reveals patterns of linkages between these.

 • 64.
  Edvardsson, Bo
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Gustavsson, BO
  Larsson, Patrik
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Jönsson, M
  Towards a Total Service Quality Concept: A theoretical Model and some empirical Findings1995Conference paper (Refereed)
 • 65.
  Edvardsson, Bo
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Larsson, Patrik
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Tjänstegarantier2004Book (Refereed)
 • 66. Enander, A
  et al.
  Gustavsson, BO
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Starrin, Bengt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Work and Welfare, Papers from the Second Karlstad Symposium on Work1991Book (Refereed)
 • 67.
  Enström, Anders
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Ringström, Joakim
  Värdesättande vid rekrytering: ett arbete om kompetens och att passa in2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som det ser ut idag är konkurrensen hård gällande lediga tjänster på arbetsmarknaden.

  Det förekommer ofta diskussioner kring vikten av att profilera sig och att det inte

  längre räcker med standardiserade Cv:n vid en arbetsansökan. Syftet med vårt arbete

  är således att ge en inblick i hur rekryteringsansvariga värderar och förhåller sig till

  olika situationer som kan komma att påverka rekryteringsbeslutet. Med andra ord vill

  vi få en insikt i hur en rekryterares värderingar och prioriteringar kan se ut i praktiken.

  Vi ansåg att en kvalitativ metod lämpade sig bäst för detta ändamål, då vi vill

  återspegla en nyanserad och beskrivande bild av ämnesområdet. För att uppnå syftet

  med arbetet har vi genomfört sex intervjuer med rekryteringsansvariga inom Karlstad

  kommun.

  Vi har utformat en teoretisk referensram som behandlar tidigare forskning och

  begrepp inom ämnesområdet. Resultatet från vårt empiriska material har vidare ställts

  i relation till dessa teorier. Vi har genom vårt resultat kunnat konstatera att vårt

  empiriska material både konfirmerar och avviker från tidigare forskning. Resultatet

  som vi har tagit del av pekar på att det finns bedömningar och processer inom

  rekryteringen som värderas högre än andra. Vi har genom resultatet kunnat urskilja att

  den personliga kompetensen värderas högt. I relation till formella kompetenser har det

  framgått att den personliga kompetensens betydelse prioriteras högt. Vidare så har

  våra respondenter lyft fram den sökandes anpassningsförmåga som betydande. Det

  anses vara väldigt viktigt att den arbetssökande kan passa in i den befintliga

  företagskulturen. Andra aspekter som tas upp är vikten av profilera sig till en tjänst,

  personkemins betydelse samt hur ålder kan spela in i rekryteringssammanhang.

  Avslutningsvis har vi gett utrymme för en egen reflexion och diskussion av studiens

  slutgiltiga resultat.

 • 68. Ericson, Monica
  et al.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Krafft, Ove
  Nordström, Lars
  Strukturförändringar i Uddevalla: Effekter av varvsnedläggningar och nyetableringar1986Report (Refereed)
 • 69.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Arbetet i människors liv1998Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inte sällan hör vi att arbetet håller på att minska i betydelse i livet. Syftet med denna avhandling är att beskriva människors inställning arbete och att förklara varför de har den inställning de har. Underlag är en enkätundersökning till ett slumpmässigt urval av de anställda i Sverige. Enkäten besvarades av 1928 personer. Enkätmaterialet har kompletterats med ett 20-tal intervjuer. Med inställningen till arbete avses dels

  inställningen till arbete utan annan jämförelse, dels inställningen till arbete satt i relation till annat i livet såsom familj och fritid. Man kan här tala om inställningen till arbete absolut sett respektive inställningen till arbete relativt sett.  Resutaten visar att de flesta uppvisar ett starkt engagemang i arbetet absolut sett, medan arbetet får en mer undanskymd plats i relation till resten av vardagslivet. Det finns emellertid skillnader mellan olika kategorier av människor. Kvinnor uttrycker exempelvis i större utsträckning en engagerad inställning till arbete. De med goda arbetsvillkor känner mer engagemang i arbetet än andra och motsatsen gäller: de med dåliga arbetsvillkor uttrycker i större utsträckning en instrumentell inställning till arbete. Unga och personer av utomnordisk härkomst är också kategorier med relativt sett hög grad av instrumentell inställning

 • 70.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Arbetslivscentrums försöksverksamhet med regional kontaktsekreterare vid Högskolan i Karlstad1986Report (Other academic)
 • 71.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Arbetstillfredsställelsen bland de anställda vid SAAB-SCANIA i Kristinehamn1989Report (Other academic)
 • 72.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Flexibilitet: Ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för arbetsmiljön2008In: Arbetsmarknad & ArbetslivArticle in journal (Refereed)
 • 73.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Kamratstödsarbetet inom TCO-distriktet i Värmland1989Report (Other academic)
 • 74.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Kvinnor, missbruk och kamratstöd1989Report (Other academic)
 • 75.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Kvinnor och män med politiska uppdrag: En studie av villkoren inom partistyrelse och parlamentariska församlingar1991Report (Other academic)
 • 76.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Kvinnor och män på tekniska verken: En jämställdhetsundersökning inom Karlstads kommun1992Report (Other academic)
 • 77.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Regional samverkan mellan fack och forskare: Verksamheten inom TCO-distriktet i Värmland1989Report (Other academic)
 • 78.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Uddevallavarvets nedläggning: Konsekvenser för de anställda1987Report (Refereed)
 • 79.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Utvärdering av försöksverksamhet med tillnyktringsenhet i Malmö1982Report (Other academic)
 • 80.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Utvärdering av försöksverksamhet med tillnyktringsenhet i Stockholm1982Report (Other academic)
 • 81.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Vad händer med arbetet?1993Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 82.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Verksamheten inom frivilliga organisationer1984Report (Other academic)
 • 83.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Verksamheten vid alkoholrådgivningen och socialmedicinska mottagningen i Skövde1985Report (Other academic)
 • 84.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Värmlands Basketbollförbunds projekt mot utslagning och droger1986Report (Other academic)
 • 85.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Bergqvist, Tuula
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Hobbins, Jennifer
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  WP3 Report.: Integrated Report on Individual Survey.2011Report (Refereed)
 • 86.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Bergqvist, Tuula
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Hobbins, Jennifer
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  YOUNEX WP3 National Report Sweden2011Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 87.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Bergqvist, Tuula
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Hobbins, Jennifer
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Young Adults and the Consequences of Labour Market Status from aEuropean Perspective2012In: Segregationens seghet och dess föränderliga former / [ed] Ann Bergman & Henrietta Huzell, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, p. 109-125Chapter in book (Refereed)
 • 88.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Eriksson, Jan Ove
  Nilsson, Liselotte
  Nykterhetsvården har långt kvar innan intentionerna förverkligats1986In: Alkohol och Narkotika. Vol 3, nr 4Article in journal (Refereed)
 • 89.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Eriksson, Jan-Ove
  Nordlund, Bengt
  TREFF-projektet1986Report (Refereed)
 • 90.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Hallberg, Björn
  Fritidsgårdsprojektet: Delrapport 1, projektplanering och start1987Report (Other academic)
 • 91.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Hosinsky, Marie
  Karlsson, Jan Ch
  Öström, Bernt
  Flyttning och nedläggning av fredsförband: Del 1: Sammanfattning1986Report (Refereed)
 • 92.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Karlsson, Jan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Bergqvist, Tuula
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Development of Work Orientations in Sweden2012In: Commitment to Work and Job Satisfaction: Studies of Work Orientations / [ed] B. Furåker, K. Håkansson & J.Ch. Karlsson, New York: Routledge, 2012, 1, p. 126-138Chapter in book (Refereed)
 • 93.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Karlsson, Jan Ch
  A Package of flexibility2008In: Egil Skorstad och Helge Ramsdal (red): Facets of flexibility, Aldershot: Gover , 2008Chapter in book (Refereed)
 • 94.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Arbetsmiljön vid Karlstads universitet: En kartläggning2002Report (Other academic)
 • 95.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Does flexibility come in packages?2006In: The ambiguity of flexibility / [ed] Egil Skorstad, Halden: Østfold University College , 2006Chapter in book (Refereed)
 • 96.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Flexibilitet, stabilitet och arbetsorientering2009In: Den sköra balansen: arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet / [ed] Tor Claussen och Jan Ch Karlsson, Växjö:  Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet , 2009Chapter in book (Refereed)
 • 97.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Karlsson, Jan Ch
  Flexibility and Rhetoric2003Conference paper (Refereed)
 • 98.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Flexibla organisationer och arbetsvillkor: En projektpresentation1995Report (Other academic)
 • 99.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Karlsson, Jan Ch
  Flyttning och nedläggning av fredsförband: Del 4: Sociala konsekvenser1986Report (Refereed)
 • 100.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Karlsson, Jan Ch
  Martinsen, Ann-Charlotte
  Har inte försvaret också ansvar för sina anställdas familjer?: En studie av familjesociala problem efter nedläggningen av A61988Report (Refereed)
1234567 51 - 100 of 480
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf