Change search
Refine search result
979899100101102103 4951 - 5000 of 48153
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 4951.
  Bergström, Lars
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Fog, Elsebeth
  Att Vilja och Välja: Reflektioner över en resa i det sociala arbetets vardag med små utflykter i teorin1989Report (Refereed)
 • 4952.
  Bergström, Lars
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Rudqvist, Annika
  Att starta ett särskilt ungdomshem, exemplet Klarälvsgården2006Report (Refereed)
 • 4953.
  Bergström, Lars
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Rudqvist, Annika
  Mansfrid2006Report (Other academic)
 • 4954. Bergström, Linda
  Deutschlernen - Methoden und Möglichkeiten2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 4955. Bergström, Linda
  Ekoturism - på gott och ont2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4956. Bergström, Linda
  Film i språkundervisning uppmuntrar språkinlärning2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om medier i skolan med inriktning på film i språkunder-visningen. Syftet med arbetet är att ta reda på vad elever respektive lärare tycker om film i språkundervisningen och hur de helst vill arbeta med detta audiovisuella medium för att det ska stimulera inlärningen på bästa sätt och öka elevernas språkfärdighet. Jag har även för avsikt att undersöka om det finns ett intresse bland eleverna att göra egen film som ett led i språkinlärningen och ta reda på vad lärarna har för inställning till detta arbetssätt. För att nå mitt mål med arbetet har jag dels gjort litteraturstudier, dels gjort en empirisk undersökning bland ett antal tysklärare och elever som studerar tyska på gymnasiet. De resultat jag kom fram till var bl a att film ses som ett positivt inslag i undervisningen av såväl lärare som elever. De tycker att film ger variation i undervisningen och att det är ett roligt sätt att förbättra språkinlärningen på. Genom film får eleverna höra tyska i vardagstal samtidigt som de har möjlighet att se språket i skrift om filmen är tysktextad (vilket är ett önskemål från eleverna). Nackdelen med film kan vara att eleverna inte uppfattar eller förstår allt som sägs i filmen och att eleverna blir passiva och trötta.

 • 4957. Bergström, Linda
  Keramik - ein Handwerk, das sich durch Jahrhunderte entwickelt hat1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4958.
  Bergström, Linda
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Thorp, Camilla
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning: En fallstudie av svenska storbanker i Karlstads kommunIndependent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4959. Bergström, Lisa
  et al.
  Lind, Malin
  "man glömmer inte vart man kommer ifrån" - två livsberättelser om formandet av identiteten2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har genomfört en kvalitativ intervjuundersökning med två ungdomar av förstagenerationens invandrare, om deras sätt att forma sin identitet då de står mellan olika kulturer. Vi utformade resultatet av intervjuerna i form av livshistorier för att kunna analysera respondenternas citat. Ungdomarna tilläts diskutera fritt under intervjuerna för att vi lättare skulle kunna se ett identitetsformande hos dem. Förberedelsevis redogjorde vi för sociologiska perspektiv kring formandet av identiteten och den kulturella tillhörigheten. Vi har använt oss av socialisationsprocessen för att förstå hur formandet av identiteten sker. Vi tillämpade det på Baumans teori om att identiteten är bunden till en social kontext, en kontext som är föränderlig i det postmoderna samhället och gör att den sociala identiteten ständigt ligger förändring. För att kunna påvisa den kulturella tillhörighetens betydelse samt vilken kraft den kulturella bakgrunden kan ha använde vi oss av Ferdinand Tönnies begrepp Gemeinschaft- Gesellschaft. Under analysen arbetade utifrån dessa teorier samt använde dem för att greppa formandet av deras identiteter. Vår första respondent var Amin, som kommer ifrån den kurdiska delen av Turkiet, den rurala landsbygden, vilket är ett sorts Gemeinschaft. Han anser att familjerelationer är något väldigt utpräglat och viktigt. Suzie, vår andra respondent, som kommer ifrån huvudstaden Teheran i Iran, har aldrig haft samma familjekänsla utan lever individualistiskt och som en del i det stora samhället, Gesellschaft. Bådas liv präglas till stor del av att tillhöra något större, men för Amin handlar det om tryggheten i familjen, medan Suzie söker gemenskap i samhället och dess normer. Den sociala identiteten är alltså i ständig förändring, medan den kulturella bakgrunden, moderskulturen, alltid kommer att påverka deras liv. Detta kan man se i vår undersökning, då de val Amin och Suzie gjort ständigt är påverkade av respektive moderskultur. Detta är även det som formar deras olika sociala identiteter.

 • 4960.
  Bergström, Liza
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Political Participation: A qualitative study of citizens in Hong Kong2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  “Political participation”

  - A qualitative study of citizens in Hong Kong

  Thesis in Political Science, D-level

  Author: Liza Bergström

  Tutor: Michele Micheletti

  On July 1, 1997 China resumed its sovereignty over Hong Kong. Ever since long before the handover until today scholars ask whether and how the changes in Hong Kong’s political status are affecting politics in Hong Kong. This paper is situated in this on-going academic debate. Its purpose is to investigate whether system changes are affecting the participation of citizens in politics in Hong Kong.” It asks: What, if anything, has the new political situation meant for the political participation in Hong Kong?

  Two perspectives have been used to answer the purpose, a structural approach and an actor-oriented approach. Five research questions have served as the starting point for my analysis and I have answered the general question on the basis of them.

  1. Do the citizens in Hong Kong believe they have the ability to participate in politics, that the political system facilitates their participation in politics?

  2. Do the citizens in Hong Kong believe that China tries to repress Hong Hong’s political rights?

  3. How do the citizens of Hong Kong participate in politics?

  4. How do the citizens of Hong Kong view their own political participation?

  5. Do the citizens of Hong Kong object to the political situation in Hong Kong?

  Empirical materials for this study have been collected in qualitative interviews with six citizens of Hong Kong, that is people who are Hong Kong Chinese. The conclusion is that the new political situation has not meant a lot for the political participation in Hong Kong. The answer of the general question from a structural approach is that the political system to a certain extent prevents the respondents from participating politically. On the basis of the actor-oriented approach the answer to the general question is that the new political situation has not meant anything for the political participation in Hong Kong.

 • 4961. Bergström, Liza
  Riksdagens och regeringens arbete med EU-frågor - fallstudie av kommissionens förslag till direktiv om rättshjälp2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4962. Bergström, Lizette
  Hur ska en bra lärare vara? - en undersökning i en Sydafrikansk skola2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  During the university organised trip to South Africa I examined South African teachers’ views on what skills make a good teacher. I have focused on areas such as leadership, leadership styles, guidelines, parent cooperation and professional status. I have conducted three interviews and observations in real classroom situations. One other student has conducted a similar exercise and we have shared interview material with each other. Students are different, as are teachers. There is no one single way of learning nor teaching that suits everyone. One should adjust the teaching method according to the students’ learning styles. One of the main problems teachers face is that no single learning style is suitable for every kind of student. The teacher’s main task is to find the best way to work and teach. The examination I have conducted shows that one has to use common sense and one needs to be professional and have an ability to detect each student’s unique needs and demands. By being committed and loving your profession and your students, you become a good teacher. Keywords: South Africa, examine, leadership styles, and good teacher.

 • 4963. Bergström, Magnus
  Dystopia Now! - den utopiska genren och dess återspegling i världen av idag2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar undersöka huruvida världarna ur den utopiska respektive dystopiska litterära genren är realistiskt tänkbara och om chansen finns att vi en dag kommer uppnå en sådan värld. Uppsatsen påbörjas med en förklaring av begreppen utopi och dystopi, vilket bl.a. består av en kort beskrivning av litteraturens innehåll. Här klargörs att ett utopiskt verk behandlar ett underbart och ”perfekt” samhälle, medan dystopier istället beskriver världar med exempelvis totalitära och förtryckande stater. I avsnittet ges även en historisk tillbakablick på de litterära genrernas tillkomst, exempelvis när begreppen användes för första gången och vilka verk som var genrernas första. Därpå jämförs de båda genrerna med varandra för att påvisa deras överraskande stora likheter med varandra. Anledningen till de tämligen identiska samhällsbeskrivningarna mellan de båda genrerna är främst att den dystopiska genren just uppkom som en attack mot de utopiska författarnas världar. För att förtydliga attackerna lånade författarna ofta material eller miljöer från tidigare utopiska verk, vilket ledde till att utopi och dystopi så småningom inte längre fungerade som varandras motsatser utan snarare som två sidor av samma mynt. Eftersom det är individuellt att uppfatta en värld som utopisk eller dystopisk så kan inte den ena existera utan den andra. Uppsatsen fortsätter med en summering av de två dystopiska verken 1984 och Kallocain samt en beskrivning av underhållningsfenomenet dokusåpa och dess flaggskepp Big Brother, som ju döpts efter diktatorn i det förstnämnda verket. Detta görs för att först visa att George Orwells och Karin Boyes texter ligger väldigt nära varandra och för att sedan konstatera att TV-underhållningen Big Brother har lånat mer än bara sitt namn från dessa två. I det nästkommande avsnittet beskrivs nämligen ett antal drag som vår värld har antagit som helt går i den dystopiska litteraturens fotspår, som exempelvis hur teknikens utveckling för oss allt närmre ett samhälle av total övervakning och hur dagens skönhetsideal exponeras och gör oss till identitetslösa varelser. Här beskrivs även hur många av likheterna mellan vår värld och de dystopiska nyttjas i underhållningssyfte från Big Brothers sida och hur de återspeglas ända upp på politisk nivå. Uppsatsens slutsats är därmed att vi inte bara riskerar hamna i ett dystopiskt samhälle, som det beskrivs enligt litterär tradition, utan att vi bl.a. genom uppkomsten av dokusåpor redan har uppnått ett sådant. Samtidigt lämnas vi själva att uppfatta världen vi skapat som bra eller dålig.

 • 4964. Bergström, Magnus
  Sagomotivet i Jerusalem2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Selma Lagerlöf är en av våra största författare och kallas för en sagotant. Hon har skrivit ett stort antal romaner. I denna uppsats ska jag rikta in mig på en av dessa, Jerusalem. Även Bille Augusts filmversion av Jerusalem kommer att vara central i uppsatsen i och med att jag ska göra en jämförelse mellan dessa olika versioner. Jerusalem har filmatiserats förut. Victor Sjöström regisserade och skrev manus ”Ingmarssönerna 1 och 2” som blev en publikframgång och manuset var godkänt av Lagerlöf. Han regisserade även ”Karin Ingmarsdotter”, men skrev här manus tillsammans med Ester Julin. Filmen jämfördes med ”Ingmarssönerna 1 och 2” men ansågs inte vara lika bra. Även Gustaf Molander filmatiserade Jerusalem. Den första filmen var ”Ingmarsarvet” där han skrev manus tillsammans med Ragnar Hyltén-Cavallius. Filmen fick bra kritik överlag och var en publikframgång och var baserad på romanens första del. ”Till Österland” var baserad på romanens andra del och Molander regisserade och skrev än en gång manuset tillsammans med Hyltén-Cavallius. Kritikerna var oense om vilken film som var den bästa av de två. Förutom filmatiseringarna av Jerusalem så har många andra av Lagerlöfs böcker blivit filmade. Lagerlöfs roman Jerusalem är baserad på en verklig händelse, men den har ändå många sagoliknande och övernaturliga inslag. I romanen står det inte nämnt att den är baserad på en verklig händelse utan om läsaren inte vet det så kan han tro att det bara är något som kommer ur Lagerlöfs fantasi. August har tolkat denna roman på sitt sätt eftersom det inte går att ta med alla händelser från romanen i en film. Till skillnad från Lagerlöf så berättar han att det har hänt på riktigt. Detta gör naturligtvis att filmen blir annorlunda än romanen.

 • 4965.
  Bergström, Maria
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Effekter av körsång2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate the effects of choir singing. Despite the popularity of choir singing and its proven advantages, relatively few researchers have studied the extent of the supposed positive effects of choir singing on well-being. In a systematic review of research related to choir singing and well-being, it was found that many studies have taken place on a small scale and have been qualitative, with only a few large quantitative studies or well-designed experiments. The present study would contribute knowledge in the field by making a quasi-experimental study of the effects of choir singing regarding stress levels and energy, plus positive and negative emotions. The participants in the study were 20 choir singers from two different choirs, eight men and twelve women of mixed ages. Data was obtained through a psychometric test consisting of a self-assessment form, before and after choir practice. For statistical processing of the data, the statistical program SPSS was used. Calculations were made of descriptive statistics and dependent t-tests. In order to avoid mass significance, the results were presented based on p <0.0125 (0.05 / 4) a so-called Bonferroni correction. The results showed that choir singing decreased stress levels and increased energy levels and that positive emotions increased and negative emotions decreased. The result was significant. The conclusion was that choir singing increased well-being. It is probably no news for Sweden's 600,000 choir singers, but the conclusion could be important in other contexts, such as at school and at workplaces.

 • 4966. Bergström, Maria
  et al.
  Nystedt, Annika
  Pehrsson, Maria
  Utveckling av fastighetsmäklartjänsten - Karlstadsmäklarnas intresse för homestaging2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Homestaging, eller homestyling som en del väljer att kalla det, är ett begrepp som allt oftare förekommer i svenska medier. Begreppet homestaging blandas ofta ihop med heminredning. Homestaging handlar om att lyfta fram bostaden och dess ytor genom att avpersonifiera den, medan heminredare hjälper till att skapa en trivsam miljö där människor ska bo. Homestaging är ett relativt nytt begrepp. Det har slagit igenom i storstäderna och nu börjar konceptet även sprida sig till mindre städer. Detta väcker frågor om hur marknaden ser ut för homestaging i städer som Karlstad, och om det finns ett behov för en tilläggstjänst som homestaging hos fastighetsmäklarna. Vi ska undersöka intresset för utveckling av mäklartjänsten hos fastighetsmäklarna i Karlstad. Syftet är att genom undersökningen fastställa homestagingens etableringsmöjligheter i Karlstad. Vi har analyserat vårt undersökningsmaterial med utgångspunkt från teorier inom tjänstebegreppet, tjänstekvalitet, tjänsteutveckling, tjänstemarknadsföring samt köpbeteende. Med stöd av dessa teorier anser vi oss kunna täcka in och förklara det område inom vilket vår undersökning kan placeras. Teorierna belyser de slutsatser som svarar till undersökningens syfte. De intervjuer vi genomfört har varit i form av panelintervjuer, vilket innebär att det finns flera intervjuare men bara en respondent vid varje tillfälle. Tanken här är att intervjuarna tillsammans ska få möjlighet att belysa olika nyanser i den information som framkommer. Intervjuerna har gjorts med fastighetsmäklare i Karlstad med omnejd. Tiden räckte tyvärr inte till att intervjua alla, då det finns ett tjugotal verksamma fasighetsmäklarfirmor i Karlstad och de närmaste grannkommunerna, utan vi var tvungna att göra ett urval. De flesta av fastighetsmäklarna har inte märkt någon efterfrågan hos sina kunder angående homestaging. För att uppnå tjänstekvalitet gäller det att tjänsteerbjudande överensstämmer med kundbehov. Skulle ett tillräckligt stort behov av homestaging uppstå blir mäklarna förmodligen tvungna att erbjuda den stödtjänsten för att deras kärntjänst skall upplevas ha tillfredsställande kvalitet. De flesta av fastighetsmäklarna som vi intervjuat säger att de skulle kunna tänka sig att erbjuda sina kunder homestaging om det visar sig att behovet finns.

 • 4967. Bergström, Marie
  et al.
  Karlsson, Lina
  Sjuksköterskans upplevelse och bearbetning av känslor vid mötet med pallitiva patienter2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4968. Bergström, Markus
  Europeiska Unionens restriktiva åtgärder och sanktioner gentemot islamiska republiken Iran2012Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 4969.
  Bergström, Markus
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Lindeman, Nils
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Dimensionering av Arena Tingvallahallarna: Ny arena i anslutning till de befintliga Tingvallahallarna2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the fall semester 2014 has a course called Examensarbete, BYGC14, been conducted by the authors of this report. The course is given at Karlstad University and is based on the students themselves to choose a problem to solve. Because this course is for structural engineers, the problem naturally treats a problem in the construction industry. In this thesis, we have chosen to construct and design a new arena that is supposed to be adjacent to today's existing Tingvallahallarna. In the current situation Karlstad IBF uses the largest arena in Tingvallahallarna but because they aim to step up to the top league, the requirements for the arena is going to be increased, which the current venue can´t live up to.The arena is primarily designed for floorball, information on requirements that Swedish Floorball Federation (SIBF) sets at venues in the highest league has therefore been gathered. These together with the demands from BBR have been the basis for the design of the arena. The aim of the thesis was to develop a proposal that can form the basis for future discussions on how the arena situation in Karlstad can be solved.The goal of this thesis has been to design and make calculations for the structure. The calculations are made by hand and according to the Eurocodes. The design is made of steel and the same construction techniques available in the current Tingvallahallarna are used to get the new arena to blend in with the existing structure.The arena has been designed to respect the existing buildings to architecturally blend in with the area. It also meets the requirements BBR and SIBF sets for arenas, while it has adapted to the demands and requirements of the municipality.Evacuation has been solved with fire escapes with special ledges which mean that people with disabilities also can safely evacuate through them. To make it easier for the disabled a lift is installed to take them to level two. The thesis is considered to have reached the set targets with respect to the design and construction calculations for the framework.

 • 4970. Bergström, Mattias
  et al.
  Bohman, Magnus
  Generell beskrivning av 3D-motorer med fokus på kärnfunktionalitet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4971. Bergström, Michaela
  et al.
  Nygren, Anna
  Drivhuset, får knoppar att brista - en studie av stiftelsen Drivhusets betydelse för studenters idéutveckling2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Organisationen Svenskt Näringsliv menar att Sverige har för få företag samtidigt som den politiska debatten framhåller att småföretag och entreprenörskap är avgörande för svenskt välstånd och tillväxt. Nya företag behövs, därmed är det ett problem att endast fyra till fem procent av svenska folket är involverade i entreprenöriella aktiviteter. Något som kan ha sitt ursprung i att svenska universitet och högskolor framförallt varit benägna att utbilda arbetsstyrka till stora företag och offentliga förvaltningar. Forskare menar att om inte utbildningsväsendet i sin grundsyn uppmuntrar till entreprenörskap leder näringslivets stimulans till akademiskt entreprenörskap, genom bland annat Nutek, Almi och Drivhuset, inte till de resultat som kan förväntas. Vid Karlstads universitet kan Drivhuset ses som en länk mellan akademi och näringsliv då stiftelsens ambition är att stimulera till entreprenörskap och företagande. Det var i Karlstad stiftelsen grundades, 1993, av två studenter vid den dåvarande Högskolan. Idag är Drivhuset en nationell organisation med avsikten att inspirera studenter till att våga ta klivet; att ”göra sin grej” och kanske därmed starta eget företag. Syftet med uppsatsen är därmed att utreda vad Drivhuset betytt för de personer som varit i kontakt med stiftelsen med fokus på idéutveckling, kontaktnät och företagsetablering. För att ge ett sammanfattande intryck beaktas även upplevelser av stimulans till entreprenörskap och egenföretagande inom utbildningsväsendet. Somliga av respondenterna har betonat hjälpen från Drivhuset som synnerligen väsentlig, medan andra framhåller att de har fått hjälp och stöd i form av att skriva en affärsplan, litteraturtips, kontakter med mera, men att de inte ser den som en avgörande faktor för förverkligandet av idén. Dock framhåller alla respondenter Drivhusets verksamhet som mycket viktig vad gäller stimulans till att ”göra sin grej” och stöttning i studenters idéutveckling. Trots att Drivhuset framhåller sitt breda nätverk, genom att påvisa att de hjälper idébärare att få kontakt med viktiga aktörer med hänsyn till en specifik idé, menar flertalet respondenter att de inte breddat sitt kontaktnät med hjälp av Drivhuset. Återstående respondenter anser sig dock fått betydande kontakter, vilket betonas av att de fått tag i den exakt rätta kontakten. Samtliga respondenter har upplevt att idén togs på allvar och att intresse fanns under hela processen. De kan inte finna några nackdelar med stiftelsens verksamhet utan tycker enbart att det är positivt att den bedrivs. Ett ord som frekvent används av respondenterna i positiv mening, i samband med konversation om kontakten med Drivhuset, är bollplank. De menar att det är bra att ha någon som lyssnar och ger konstruktiv kritik. Vidare menar de att Drivhusets Mårten Stolt bemöter idébärare med en positiv och engagerad inställning. Verksamheten tycks utifrån det här fylla en viktig funktion, framförallt med tanke på att idéer i allmänhet möts av nonchalans och passivitet. Tidigare erfarenheter av stimulans till egenföretagande och entreprenörskap är något som genomgående upplevts som ringa, hos respondenterna, genom hela utbildningsväsendet. Följaktligen bör Drivhuset ses som ett positivt inslag vid Karlstads universitet då respondenterna framhåller verksamheten som givande, även om inte samtliga ser den hjälp och det stöd stiftelsen bidragit med som avgörande faktorer för idéutvecklingen.

 • 4972. Bergström, Nils
  et al.
  Smedman, Marcus
  Westberg, Stefan
  De viktigaste faktorerna i arbetslivet för IT-medarbetare i Karlstad2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4973. Bergström, Ola
  et al.
  Sohlin, Andreas
  Den psykosociala arbetsmiljön - en studie av SBAB Privatmarknad i Karlstad2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  SBAB privatmarknad i Karlstad har tjänat som utgångspunkt för den här undersökningen då de tidigare har fått pris för att vara ett ”friskt företag”. Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos de anställda på SBAB:s Karlstadskontor och jämföra med en rikstäckande undersökning. Detta för att se om förklaringen till de låga ohälsotalen finns i hur personalen upplever sin roll och arbetssituation. En kvalitativ undersökning i form av en enkät genomfördes på SBAB:s Karlstadskontor. Detta var i stort sett samma enkät som tidigare använts vid riksundersökningen för att få fram ett så bra jämförelsematerial som möjligt. Totalt besvarades 98 enkäter av de anställda på företaget. Studien ägde rum under tre veckor i mars 2003. Undersökningen omfattade alla anställda inom organisationen i Karlstad. Frågorna i enkäten har konstruerats utifrån etablerade teorier inom området psykosocial arbetsmiljö i samråd med Institutionen för arbetsvetenskap vid Karlstad Universitet. Resultaten av undersökningen visar på att det som utmärker SBAB i förhållande till riksundersökningen är ett högre socialt stöd. I övrigt upplevs arbetskraven och egenkontrollen av en majoritet som höga både på SBAB och i riket, dock är upplevelsen av hög egenkontroll mer utbredd i riksundersökningen. På SBAB var svaren bland respondenterna varierande, några skillnader var dock tydliga. De med högre utbildning upplevde högre arbetskrav och lägre egenkontroll i jämförelse mot de med lägre utbildning. Vidare upplevde de äldre och de med längre anställningstid en högre grad av egenkontroll än de yngre och de med kortare arbetstid.

 • 4974. Bergström, Peter
  Contemporary Gothic: Updating the genre in Clive Barker and Anne Rice2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4975. Bergström, Peter
  IT i skolundervisningen2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att ge en övergripande bild av hur internet används av lärare och elever, vilka för och nackdelar som finns med detta verktyg och hur internet rent praktiskt används i skolan.. De centrala frågeställningarna är: Hur motiveras användandet av internet i undervisningen? Vilka är dess för- och nackdelar? Hur förbereder skolan eleverna på detta verktyg? Hur använder eleven detta verktyg? För att besvara frågeställningarna har dels en litteraturstudie gjorts, dels en intervjuundersökning. Dessutom har resultatet från en tidigare intervjuundersökning presenterats och granskats. Arbetet visar att internet har resulterat i att ett mera självständigt arbetssätt har utvecklats i skolan. Problem med internetanvändandet har identifierats. Slutsatser som dragits är att skolan brister i att lära eleverna att använda detta verktyg. Dessutom har internet främst satt sin prägel på skolans arbetssätt och att införandet inneburit att lärar- och elevroll förändrats.

 • 4976. Bergström, Sari
  Vålberg - rasism / nazism, ungdomskulturer och bilden av platsen2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsatsens tyngdpunkt ligger i att se om det finns rasism/nazism bland ungdomar i Vålberg idag. Av alla de rapporter som tidigare skrivits av forskare på Centrum för folkhälsoforskning på Karlstads Universitet så vet vi att det definitivt fanns 1995 och åren dessförinnan. Jag börjar uppsatsen med att ta en kortare sammanfattning av händelserna 1995 som ligger till grund för att jag undersöker denna problematik idag. Min uppsats har en geografisk inriktning med palts och rum som centrala begrepp. Därför skiljer sig min uppsats från de undersökningar som gjorts tidigare angående denna problematik i Vålberg, som har varit sociologiska. För att belysa olika aspekter om vad rasism/nazism är har jag valt att titta på det som har skrivits om förhållandet mellan vi/de andra, hur olika livsstilar och livsformer kan ge upphov till att främlingsfientliga yttringar skapas i vissa rum i vårt samhälle. Jag använder mig också av de definitioner som förklarar fördomar och stereotyper för att förstå och synliggöra problematiken. Till detta kopplar jag också de teoretiska diskussioner som förs inom kulturgeografin om rasism, plats, makt och identitet I den empiriska delen belyser jag hur det ser ut i Vålberg i dag med hjälp av de intervjuer jag gjort. Den f d skinnskallen ger en tydlig bild av vad denna grupp av ungdomar anser om invandrare och fritidsledaren ger en bild av hur dessa individer ger sig uttryck i samhället och vad de gör för att förhindra rasism. Polisinspektör Wahlgren på BFC i Karlstad ger däremot en mer generell bild av problematiken som kan appliceras inte bara i Vålberg utan i hela Värmland. Han menar också att man måste se till problematiken i ett större sammanhang. I den delen som jag kallar analys, teoriförankring och egna reflektioner sammankopplar jag de teorier, litteratur och empiriska undersökningar jag har redovisat för i arbetet. För att ge en så nyanserad och rättvis bild av Vålberg och den ungdomskulturen som utkristalliserar sig här. Jag besvarar också den problemformulering jag haft som grund i detta arbete vilken lyder: Utgör ungdomarna med de rasistiska värderingarna en liten grupp eller är det ett uttryck för en bredare och förankrad invandrarfientlig syn i Vålberg? Frågeställningarna har jag använt mig av som hjälp för att begränsa min undersökning och att få fram underlag för att besvara min problemformulering.

 • 4977. Bergström, Sofia
  En studie av barns bilder och televisionens påverkan2006Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 4978.
  Bergström, Sofia
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Kommunikativ matematik: En läromedelsanalys av kommunikativa matematikuppgifter i årskurs tre2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this study is to examine the presence and placement of cooperation- and communication tasks in curricular materials in mathematics for third grade. The purpose is also to analyse the tasks to find out what kind of communication they lead to, and which cognitive demands the tasks has. To fulfill the purpose of the study I conducted a content analysis of four different curricular materials in third grade. The result shows that more than half the amount of cooperation- and communication tasks was found using the teachers manual during the analysis in contrast to just using the students textbook. Therefore the result indicates the importance of using the teachers manual to get a full use of the textbook as a resource. The result also show that the most common form of communication the curricular material calls on is working in pairs. It also shows that the largest amount of cooperation- and communication tasks appears in the lower categories of cognitive demands, which according to research does not promote communication in the mathematical classroom.

 • 4979. Bergström, Stefan
  Syntesstudier mot föroreningar vid tillverkning av 5-ASA2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Cambrex Karlskoga AB framställer 5-aminosalicylsyra genom en patenterad metod, som i ett av stegen innefattar en koppling mellan salicylsyra och diazoniumsaltet av sulfanilsyra. Vid kopplingen uppstår föroreningar, som sedan följer produkten genom hela tillverknings-processen. Det anses av företaget vara av stor nytta att kunna analysera kopplingslösningen m.a.p. dessa föroreningar. För att analys skall kunna utföras måste referenssubstanser med hög renhet framställas och huvudmålet för detta arbete har varit att finna lämpliga syntesvägar fram till de önskade azoföreningarna. Genom arbeten, främst av tyska kemister i början av 1900-talet, har två dominerande syntes-metoder utkristalliserats. Dels kan azobryggor framställas genom koppling av diazoniumsalt med elektronrika aromatiska system och dels kan en nitrosoförening och en amin kondensera med en azobindning som följd. Arbetet har därför inriktats på att söka utnyttja dessa reak-tionstyper i synteserna. Målmolekyler för syntesarbetet har varit a) 3-(4-sulfofenylazo)salicylsyra b) 3,5-bis(4-sulfofenylazo)salicylsyra c) 3-(4-sulfofenyl)-5-(4-sulfofenylazo)salicylsyra. Av dessa har ingen kunnat framställas i isolerat tillstånd men starka indikationer på en möjlig syntesväg av b) och c) har framkommit. De tänkta synteserna innefattar koppling mellan nitrosobensen och 3,5-diaminosalicylsyra samt 3-(4-sulfofenyl)-5-aminosalicylsyra. Efter kopplingen måste de bildade azoförenin-garna sulfoneras. Detta kan troligen genomföras selektivt i p-ställning till azobryggan i fenylringen om klorsulfonsyra används då försök med 5-fenylazosalicylsyra har visat detta. Vidare har det identifierats ett behov av utveckling av lämpliga analysmetoder för att resultatet av de tänkta reaktionerna skall kunna bekräftas på ett säkert sätt. Som en del av arbetet har syntesförsök mot 4-nitrosobensensulfonsyra genom oxidation av sulfanilsyra genomförts. Dessa visade inga framsteg på grund av nitrosoföreningens insta-bilitet. Oxidationen stannar inte på nitrosostadiet utan går lätt vidare till 4-nitrobensen-sulfonsyra. Detsamma gäller för framställning av 5-nitrososalicylsyra ur 5-aminosalicylsyra. Inte heller reduktion av 4-nitrobensensulfonsyra och 5-nitrosalicylsyra med svaga reduktions-medel leder till att önskad nitrosoförening bildas utan reaktionen går till respektive amino-förening.

 • 4980.
  Bergström, Stina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Björklund, Elin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Att vårda en identitet: En studie om hur vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun arbetar med att förmedla organisationsidentitet till sina anställda2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine how the management of an organization works to convey a desired organizational identity to its employees and to examine how the employees perceive this work.

  The study was conducted on vård- och omsorgsförvaltningen at Karlstads kommun. As a method qualitative interviews were used. Individual interviews with the management of vård- och omsorgsförvaltningen and group interviews with employees in two nursing homes were conducted. The individual interviews searched understanding for how management works to strengthen the organizational identity. The group interviews searched understanding for how the employees perceived the identity work and its contents.

  The study is rooted in a theoretical framework in which Edgar H. Schein and Mary Jo Hatch models of organizational culture are explained. Rodney T. Ogawa and Steven T. Bossert thoughts about leadership as an organizational quality are declared. Stuart Albert and David Whetten definition of organizational identity is explained. An account of the problems surrounding the concept is made. Karl E. Weick theories of sensemaking in organizations are being highlighted. Norbert Wiley's three levels of sensemaking within organizations are outlined.

  During the year 2011 Karlstads kommun conducted an effort to implement values to their employees. Management formulated the basic values in a number of publications. The employees had to take some of the material and discuss what these values would mean in their particular units. This happened during the "value courses" that took place over two days. The concrete work of the values has been the same on all units.

  Results show that the management of vård- och omsorgsförvaltningen shares an idea of the value system work as valuable and successful. Among the employees work with the values were received different and perceptions and interpretations differ. The pattern that could be seen was that management had a more abstract and comprehensive view of the values, while the employees were more concrete in their beliefs. The differences between management and employees views on the work of the values are problematic. Management's views on the work with the values were positive while the employees expressed themselves as modestly positive or neutral. To work with the values were perceived positively by the employees, however it was difficult to capture how they perceived the concrete values. If the employees have accepted the values and if the effort had a desirable impact is therefore difficult to comment on. This is mostly because a concrete feedback of the value work not yet has been made.

 • 4981. Bergström, Susanna
  Tre lärares syn på sin litteraturundervisning2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur några lärare ser på sin litteraturundervisning. Jag har genom praktik och mitt arbete som lärare stött på elever som sagt att de tycker det är tråkigt att läsa för att det inte finns några böcker som intresserar dem. Därför blev jag intresserad av att få veta om det finns fler faktorer än böcker som har betydelse för att eleverna ska tycka om läsning och för att det ska bli meningsfullt och lärorikt. Jag bestämde mig för att undersöka på vilka sätt lärarna arbetar för att väcka intresse för läsning. I dagens undervisning betonas vikten av att utgå från elevers erfarenhet och fokus har också riktats mot kommunikation för lärande. Jag bestämde mig för att göra djupintervjuer med tre lärare på högstadiet för att se hur de arbetar med samtal, skrivande och introduktion i relation till läsning samt hur böcker och texter väljs. Genom min undersökning har jag kommit fram till att det är viktigt att utgå från elevernas intressen och erfarenhet när det gäller val av böcker och texter. Att samtala om sina egna upplevelser och synpunkter i relation till läsning är något annat som visat sig vara motiverande. Att genom skrivande få möjlighet till reflektion och egna tankar är något som lärarna arbetar med. Min undersökning visar också att en positiv inledning, att berätta vad som förväntas och att ge förförståelse är något som kan väcka intresse.

 • 4982. Bergström, Thomas
  et al.
  Svensson, John
  Den rörliga bildens influens - hur man påverkar en målgrupp med hjälp av film2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är med hjälp av litteratur och utvalda informationsfilmer producera en film som med tanke på målgruppen kan användas för att påverka attityder. Vidare är denna uppsats tänkt att användas som incitament och mall för framtida liknande projekt inom media. Vår metod har varit främst litteraturstudier men även en del filmanalys. Det som uppsatsen visar är att man måste ha en klar bild av målgruppen. För att påverka målgruppen är det viktigt att ha trovärdighet. Vi har även belyst en rad olika gestaltningstekniker som videoformatet erbjuder för att skapa en helhet i kompositionen. Man bör även vara medveten om att postproduktionen för film är oerhört tidskrävande.

 • 4983. Bergström, Tina
  Det latinamerikanska folkets väg från förtryck mot befrielse - från kolonial mission till teologisk befrielse2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4984. Bergström, Tina
  Läsaren Johannes Andersson och hans missionsarbete i Värmland 1852-542005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4985. Bergström, Tobias
  Implementering av en läroplan - en komparativ studie av två kommuner2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4986. Bergström, Tobias
  et al.
  Falk, Lennie
  Disciplinåtgärd för tjänsteförseelse enligt 14 § LOA för händelse på fritiden2005Student paper second termStudent thesis
 • 4987. Bergström, U.
  et al.
  Burman, Christer
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Materials Science. Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Mechanical and Materials Engineering.
  Försämrad varmhållfasthet vid långa sintringstider för Si3N4 med Y2O3-tillsats1978Report (Other academic)
 • 4988.
  Bergström, Ulrica
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Hur motiverar och stimulerar lärare de högpresterade elevernas utveckling inom matematiken?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about the above-average pupils’ situation in schools and how teachers work to encourage and motivate these pupils' development in mathematics. The purpose of this study is to find out how a group of teachers work with above-average pupils in mathematics. The study addresses previous research on these students' school situation and how teachers should work with them. There have been unstructured interviews with a number of educators to get a personal insight into how they work with above-average pupils. The results show that the teachers who participated in the study found stimulation of the above-average pupils important but they think it is difficult to get sufficient time to fully be able to satisfy these pupils. It has also shown that teachers believe that pupils with difficulties first of all should get help from special education teachers. They conclusions that I have made is that the above-average pupils development and stimulation is vitally important, but that they too often falls through the net and we let them work on on their own. I believe that more attention should be on the above-average pupils and that we can use their knowledge in the classrooms.

 • 4989.
  Bergström, Valentina
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Effekt av extrakt från kråkbär, grönt te, Rooibos te och kakao på prostaglandin E2-bildning i humana monocyter och makrofager2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4990.
  Bergström, Vicky
  Karlstad University.
  Informella ledare: En tillgång för chefen, arbetsgruppen och verksamheten2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4991.
  Bergström, Viktor
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Headbox Slice Opening Arrangement: A developed version and a new one2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the headbox is to convert a flow of fiber suspension to a jet, with a thickness between 4 and 20mm and a width between 3 -8meters, depending on the paper machine model. To adjust the beam thickness, the lip adjustment arrangement is used.

  This master thesis was written to develop the headbox and the lip adjustment system, for paper machines with a width over 6 meters. In the beginning of the project much focus was layed on understanding the problem and develop the product and customer requirements of the Headbox.

  In order to utilize the entire idea space a number of idea generation methods were used. The evaluation of concepts were conducted with the method Analytic hierarchy process (AHP), which is a method for clarifying the decision pattern.

  From the evaluation of the concept, two concepts were chosen. A modification of the existing headbox and a new concept, which adjusts the slice opening with a number of elastic pockets and a wedge. To further evaluate the modified headbox concepts the Finite Element Method was used. During the simulations the elastic deformation was compared between the current and the modified solution. The second concept was developed by describing the new design and motivated the chosen material and structures.  

  Overall it can be said that the modification of the current headbox solves the main problem and maintains the current quality on the paper. The new and innovative solution enables a more exact adjustment of the lip opening and allows a larger potential of modularization.

 • 4992. Bergström, Åsa
  En sund själ i en sund kropp - om den moderna tävlingsidrottens framväxt i Sverige2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 4993. Bergström-Eriksson, Maria
  et al.
  Hallgren, Annika
  Omvårdnad i det senila palliativa skedet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4994.
  Bergum Johanson, Lisbeth
  et al.
  UiT Norges arktiske universitet.
  Pedersen, Helge Christian
  UiT Norges arktiske universitet.
  «La elva leve»: Alta-saken som rollespill i historieundervisninga2019In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 2019:2, p. 72-89Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The annual staging of a role play for school pupils called “La elva leve” (‘Let the River Live’) at Alta museum addresses the conflict over the building of a hydroelectric power plant in the Alta-Kautokeino watercourse between 1978-82. The confrontation has an important legacy, not least by bringing the issue of Sámi Indigenous rights into the national limelight. This article discusses how the role play might serve as a starting point for teaching pupils about the conflict’s consequences for Sámi rights, and interrogates the degree to which this kind of role play might benefit the pupils’ awareness of history. Drawing on observations and interviews, we found that the pupils were strongly engaged in the play and that they found it both interesting and educational. However, while they also gained more knowledge about the conflict itself, there was little evidence that they connected the conflict to the Sámi struggle for indigenous rights, or that their historical consciousness expanded significantly.

 • 4995. Bergvall, Cecilia
  Högläsning2008Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 4996. Bergvall, Fredrik
  Landskap i förändring - Bryngfjordens golfbana2008Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 4997. Bergvall, Fredrik
  Niondeklassares inställning till fysisk aktivitet2008Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 4998. Bergvall Hedman, Anna
  Madame Germaine de Stael et les Suédois2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [fr]

  Madame Germaine de Staël et les Suédois. Cette mémoire traite les relations de Mme de Staël (née à Paris en 1766) avec la Suède. Comme écrivaine célèbre, la femme de l’ambassadeur de Suède et fille du banquier Jacques Necker, elle a laissé des traces dans la littérature suédoise. Par ses livres et ses relations elle a, entre autres, introduit le romantisme littéraire en Suède. Quels étaient ses rapports avec les Suédois ? Entre le 24 septembre 1812 et le 10 juin 1813 elle a fait un séjour en Suède. Comment cette période a-t-elle influencé les opinions de Mme de Staël sur les Suédois ? Elle a un salon célèbre et une correspondance avec le roi Gustave III, lui racontant des événements politiques et sociaux. Elle rencontre des Suédois importants : le « régicide » Ribbing devient pour une période son amant, et le diplomate Brinkman devient un ami pour la vie, avec qui elle discute de la politique. Par ses livres et ses relations elle a, entre autres, introduit le romantisme littéraire en Suède. Elle soutient le futur roi de Suède, Bernadotte, et met en question l’empereur Napoléon qui l’exile hors de France. Étant donné qu’elle n’a finalement presque pas le droit de quitter le château Coppet en Suisse, elle s’enfuit, et passe neuf mois en Suède avant d’arriver en Angleterre. Avant son voyage de 1812 - 1813 en Suède, Mme de Staël pensait que la Suède était un pays mystérieux et fabuleux. Mais après son voyage on a l’impression que trouvant la Suède sombre et froide, avec une langue difficile à comprendre, elle est déçue. Il y avait des Suédois qui l’ont admirée, mais beaucoup d’entre eux avaient des difficultés avec sa personnalité et sa culture. Grâce à elle, le romantisme littéraire s’est répandu plus vite en Suède, et le pouvoir de Bernadotte s’est renforcé. On pourrait conclure que si la Suède a inspiré Mme de Staël, c’est surtout Mme de Staël qui a inspiré la Suède.

 • 4999. Bergvall, Ingmari
  Att ge eleven förutsättningar till framgång2006Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete beskrivs elever 6-12 år med neuropsykiatriska funktionshinder och deras intresse och fallenhet för matematik i förhållande till deras förutsättningar för studier i ämnet. Förutsättningarna beskrivs utifrån problematiken runt deras funktionshinder och vilka förutsättningar skolan måste uppfylla för att öka deras möjligheter till framgångsrika matematikstudier. Underlaget till undersökningen är hämtat från litteratur i ämnet, intervjuer med tre specialpedagoger och två lärare i grundskolans tidigare år, som alla har stor erfarenhet av elever med dessa funktionshinder. Resultatet av denna undersökning ger klara indikationer på att dessa elever ofta har intresse och fallenhet för matematik och att det ställs stora krav på skolan när det gäller att ge dessa elever rätt förutsättningar för framgångsrika matematikstudier. Nyckelord: ADHD, Aspergers syndrom, DAMP, neuropsykiatriska funktionshinder, matematik

 • 5000. Bergvall, Majken
  et al.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Alla barn är våra barn': Individuellt anpassad integrering av särskoleelever i grundskolan1987Report (Refereed)
979899100101102103 4951 - 5000 of 48153
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf