Change search
Refine search result
976977978979980981982 48901 - 48950 of 49260
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 48901.
  Öhman, Marcus
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Wan, Hong
  Hamberg, Mats
  Blomberg, Lars G.
  Separation of divinyl ether fatty acid isomers by micellar electrokinetic chromatography2001In: ElectrophoresisArticle in journal (Refereed)
 • 48902.
  Öhman, Maria
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Att stå på en bro: - känslan av tillhörighet hos den uthyrda personalen i bemanningsbranschen2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personaluthyrningsbranschens branschorganisation Almega (2005) framställer arbetet som uthyrd personal som ett framtidsarbete där den anställde både får en trygghet i en fast anställning samt möjlighet att prova olika arbetsuppgifter och branscher. Min studie visar dock att bemanningsbranschen har en baksida, där den uthyrda personalen får hantera tillhörighetsproblematik. Att arbeta som uthyrd personal innebär att ständigt konfronteras med bland annat ensamhet, dubbla chefer och lojalitetsproblem. Genom sju halvstrukturerade djupintervjuer undersöktes fenomenet tillhörighetskänsla hos uthyrningspersonal på ett av Stockholms Uthyrningsföretag. Studien visar att den uthyrda personalen strävar efter att finna sin roll och tillhörighet hos Kundföretaget, men att denna strävan kan möta motstånd i Kundföretagets föresatser.

 • 48903. Öhman, Marie
  Skolkunskaper i arbetslivet2006Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 48904.
  Öhman, Marie
  Karlstad University.
  Skolkunskaper i arbetslivet: -utifrån före detta elever på Hotell- och restaurangprogrammet2006Independent thesis Basic level (professional degree), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna undersökning är bland annat att se vilka kunskaper före detta gymnasieelever på Hotell och restaurangprogrammet har tillägnat sig i skolan och vad de, sett ur sitt nuvarande perspektiv, tycker har varit användbar kunskap. För att uppnå syftet har jag valt ett kvalitativt undersökningssätt där jag har intervjuat sju personer ur ovannämnd grupp. Jag har sedan presenterat och analyserat dessa intervjuer. Av resultatet framkom att samtliga elever beskrev att de tillägnat sig användbar kunskap, bland annat i förmåga att ta eget ansvar, samarbeta och planera. Det var däremot endast ett fåtal av dem som uppgav att de lärt sig att tänka kritiskt och granska fakta. Medan de flesta av de tidigare eleverna tyckte att de tack vare utbildningens bredd och apu: n fått en insikt och förståelse för de olika arbetssituationerna i serviceyrket. En slutsats av detta resultat är att elevernas nytta av kunskaperna förstärks med sammanhanget och mognaden.

 • 48905. Öhman, Peter
  et al.
  Bäckström, Mia
  Propeller till Champion 7 EC2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  This report illustrates the making of a wooden propeller for a Champion 7 EC, a single-engined sportsplane. The purpose is to replace a metalpropeller in order to lower maintenance costs. This project contains calculating values, manufacturing one or more prototypes in order to check values and if necessary; change values, and in the end manufacturing a propeller which is approved for flight. We started with calculating values on pitch, chord, length etc. based upon data on the engine of a Champion 7 EC and of the original metalpropeller. The material is birchwood and epoxy approved for flight. Before manufacturing the propeller one has to make pressure tests of the birchwood and make adhesive tests. If the material passes the tolerances the manufacturing can begin. The propeller is made in following steps: first one has to calculate values on diameter, pitch, blade angles, chord and the thickness of the blade. Based upon those values paper templates is made of the blade profiles and blade forms. The wood is cut into right shape and glued together to form laminates which in turn are glued together into a propellershape. The propeller is then sawed, hoed, filed and grinned into right shape and size with great precision. The result of this project is finished calculations, paper templates and two prototypes. We had no time to make a propeller approved for flight but we’re still pleased with the result since the most important part of the project is to calculate accurate values that can be used to make more propellers in case the first one has to be replaced.

 • 48906. Öhrberg, Frida
  Terrorism i historieundervisningen2009Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 48907.
  Öhrling, Johanna
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety (from 2013).
  Ensam är stark- eller bara mer försiktig?: En mixmetodologisk studie om dödsolyckor och risktagande i friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en masteruppsats om dödsolyckor och risktagande inom friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen. Syftet är att undersöka om det finns några skillnader i antal och karaktär mellan dödsolyckor med ensamma och de som har någon med sig, samt att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom eventuella skillnader och vad det kan säga om människors risktagande ensamma och i grupp. Detta undersöks med hjälp av två metoder. Det görs en kvantitativ sammanställning och analys av de dödsolyckor som faller inom studiens avgränsningar och har inträffat sedan år 2000. Därefter görs en kvalitativ innehållsanalys av ett antal semi-strukturerade intervjuer med fjällräddare och fjällräddningssamordnare. Ett tredje syfte är att lyfta fram andra intressanta aspekter och trender om människors risktagande i svenska fjällen som kommer fram i denna studie.

  Resultatet från analyserna visar att de flesta som omkommer inom friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen har någon med sig. En stor förklarande orsak till detta är troligen att de flesta som rör sig i fjällen har någon med sig. Dock hittades vissa intressanta skillnader i karaktär mellan olyckor med ensamma och de som har någon med sig. Medan de främsta riskerna för ensamma är att de inte har någon som kan hjälpa dem och kanske inte klarar att larma själva, handlar det bland de som har någon med sig i högre grad om hur farlig miljön är och det rör sig om mer dramatiska olyckor. Ett visst belägg hittades för att detta kan bero på att människor tar lite större risker, ägnar sig åt lite farligare aktiviteter och besöker lite farligare platser när de har någon med sig. Något som kan förklaras med hjälp av teorin om riskkompensation, där människor ”matchar” nivån av säkerhet med nivån av risk.

  Andra intressanta aspekter som hittades i denna studie är exempelvis att ökad säkerhet och tillgänglighet i fjällen tycks leda till ökat risktagande; att sociala medier har en inverkan på risktagande i fjällen; samt att människor har alltmer bråttom och pressade scheman i fjällen, något som kan leda till ökat risktagande.

 • 48908. Öhrn, Dan
  Skoldaghem2006Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 48909.
  Öhrn, Dan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Skoldaghem2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det här examensarbetet handlar om vikten av ett bra samarbete mellan olika personalkategorier för att det ska gå bra för skoldaghem-/heldagsskolelever när de återskolats till klass igen efter en tid på nämnda institutioner. Jag ställde mig frågan om skoldaghem och heldagsskolor i allmänhet klarar av att hjälpa sina elever att minska sina problem så att de klarar av sin skolsituation på ett bättre sätt när de återgår till vanlig klass igen. I litteraturgenomgången har jag sökt efter svar, bl.a. från tidigare forskning. Där framgår att samarbetet mellan skoldaghemmet/heldagsskolan och ”hemskolans” personal är väldigt viktigt för en lyckad återskolning och skolgången fortsättningsvis. Jag har intervjuat personal på heldagsskolor för att se hur de samarbetar med klasslärarna, framförallt vid återskolningprocessen. Jag har också via enkäter frågat klasslärare om deras erfarenheter av hur det går för elever som återskolats till vanlig klass igen och hur de ser på samarbetet med heldagsskolan.

  Nyckelord: heldagsskola, segregering, skoldaghem, återskolning

 • 48910. Öhrn, E.
  et al.
  Hägglund, Solveig
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Social responsibility in the classroom: Learning the code and develop the skill1999Conference paper (Refereed)
 • 48911. Öhrn, Elin
  Den mångkulturella skolan - framväxt och utveckling i skolans styrdokument och riksdagstryck2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle karaktäriseras av en ständigt eskalerande utvecklingstakt och medför nya villkor för människors livssituation. Sverige är idag ofta i blickfånget i samhällsdebatten vad gäller den internationalisering som pågår på samhällslivets alla områden. Detta innebär att människor upplever allt tätare förändringar och ställs inför allt fler val och alternativ vilket ökar kravet på kunskap och utbildning. Eleverna i den svenska skolan är allt mer delaktiga i ett internationellt perspektiv. Många elever har utländsk bakgrund, olika språk och kulturer möts i skolan, utlandsresor, media och Internet bidrar till mer internationellt och globalt orienterade elever. Syftet med uppsatsen är att urskönja framväxten av den strävan mot den mångkulturella skolan och det mångkulturella samhället som idag är central. Därmed har tre representativa läroplaner med nedslag 1962, 1980 och 1994 analyserats utifrån det mångkulturella perspektivet. Fokus ligger på uppkomsten av och inställningen till den mångkulturella skolan i styrdokumenten och i riksdagstryck där diskussionerna bakom läroplansförändringarna kan följas.

 • 48912. Öhrn, Elin
  En god medarbetare eller inte? - en undersökning av läroböcker för engelska A på gymnasiet2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Lärare som undervisar i språk är beroende av material av olika slag för deras undervisning. Materialets funktion är att understödja undervisningen och kursboken är det vanligaste av de material som används. Det är väsentligt att lärare utvärderar sin kursbok, funderar över dess innehåll och om den uppfyller de krav som läraren har på den. Genom att i förväg göra en grundlig bedömning av kursboken kan läraren finna en god medarbetare som också ger stöd åt den undervisning som bedrivs. Jag själv kommer snart att arbeta som språklärare och anser det därför relevant att göra en undersökning av ett antal kursböcker för att se hur bedömning av kursböcker går till och för att se om det finns goda medarbetare att finna bland dagens stora utbud av kursböcker. Syftet med uppsatsen är att undersöka tre olika kursböcker från tre olika förlag för engelska A på gymnasiet. Undersökningen baseras på ett antal kriterier för utvärdering och bedömning av en kursbok. Undersökningen behandlar också fördelarna och nackdelarna med en kursbok och om den är nödvändig för att bedriva språkundervisning. Undersökningen visar att de valda kursböckerna uppfyller de kriterier med vilka de har bedömts och de gör det på ett positivt och bra sätt. Kursboken kan med fördel användas som utgångspunkt eller ramverk för språkundervisningen men bör användas med måtta och kompletteras med annat material för att skapa variation.

 • 48913. Öhrn, Elin
  Symbols Connected to Freedom in Kate Chopin’s The Awakening2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  At the turn of the 19th century, when Kate Chopin´s The Awakening was published, men and women had very distinct roles in society. According to societal norms, there was no room for women’s creativity and individual growth. To begin with, the protagonist of The Awakening, Edna, is appreciated by her husband and society because she is a beautiful wife and a dutiful mother. However, she soon begins to understand her role as a woman in society, seen and treated more or less like an object, appreciated only because of her beauty and she is awakened to a yearning for freedom. Since symbolism is recurrent and conspicuous in Chopin´s novel the purpose of this essay is to investigate the symbols that reinforce the novel’s theme of freedom. By taking a closer look at the various symbols that are represented by characters, nature, animals, setting and objects, one is able to see the connections between the symbols and novel’s theme of freedom; for example, the bird imagery represents the captivity of women and their desire to become free and respected individuals. The sea is, however, the main symbol connected to freedom. It is constantly present talking to Edna. The essay explores the meaning of the various symbols and how they develop the novel’s theme of freedom.

 • 48914. Öhrn, Elin
  Woolf´s and the "Woman´s sentence" in A room of one´s own and the application of her theory in Three Guineas2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In A Room of One´s Own and Three Guineas Woolf is concerned with the position of women and the constrictions that confine them. In A Room of One´s Own, Woolf expresses the necessity for women writers to create a form and content of their own and she emphasises the importance of the separate female sentence. Woolf believes that language choice is not transparent or neutral; matters of style are related to gender characteristics. In A Room of One´s Own, Woolf creates her own theoretical structure about how to succeed as a woman writer. In this essay, I will analyse Woolf´s theoretical structure of a separate female mode of writing in A Room of One´s Own and how this is applied in Three Guineas. By creating models for creative writing and using different textual strategies, Woolf succeeds with her fluid sentences to create a female way of writing.

 • 48915.
  Öhrn, Emelie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Vart är våra bostäder?: En fallstudie av Karlstad kommuns höga planreserv för bostäder och det låga bostadsbyggandet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ju mer den svenska bostadsbristen breder ut sig desto hetare blir debatten om dess orsaker och lösningar i frågan. Bostadsbristen är inte längre ett storstadsproblem och när flera tillväxtkommuner, som exempelvis Karlstad, bekräftar brist på framförallt hyresrättslägenheter handlar debatten till stor del om hur byggandet av dessa ska öka.

  Kommunerna har flera gånger pekats ut som hinder i bostadsbyggandet men när SKL (2014) visar på höga planreserver som möjliggör bostadsbyggande i flera svenska tillväxtkommuner med bostadsbrist ändrar debatten riktning. Varför byggs det inte?

  Efter en genomgång av publicerade rapporter, debattinlägg och annan relevant litteratur har en fallstudie på Karlstad genomförts. Med hjälp av intervjuer av verksamma byggherrar, politiker och allmännyttigt bostadsbolag kan det konstateras att bostadspolitiken har skapat en bostadsmarknad som inte klarar av att fylla de bostadsbehov Sverige idag har. Det är omöjligt att peka ut en skyldig aktör till det låga bostadsbyggandet eftersom ansvaret idag är fördelat på stat, finansinstitut, kommuner och byggherrar. Även om kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar så sitter marknaden och byggherrarna på självaste verktygen. Finansinstitut, lagar och regler har också avgörande roller i bostadsbyggandet och den höga planreserven beror till stor del på den allt friare marknaden som ger upphov till spekulation och ackumulation. Även om varje outnyttjad detaljplan har sina särpräglade förutsättningar så påverkas alla planer av marknadens och fastighetsbranschens vinstsökande.

  Resultaten i intervjuerna pekar på att hyresrättslägenheten är missgynnad på bekostnad av bostadsrätten, vilket är en anledning till att vi idag har en bostadsbrist i kombination med hög planreserv. Hyresrätter är det som allt fler efterfrågar men när det är mer fördelaktigt att bygga bostadsrätter är det svårt att hitta tillräckligt med byggherrar som investerar i nybyggnation av denna upplåtelseform. Många av de hyresrätter som byggs idag har höga kostnader som speglar sig i hyran, vilket tillsammans med låga räntor resulterar i att det i regel blir mer lönsamt att bo i bostadsrätt. Något som också på kan tänkas påverka efterfrågan av bostäder.

  Utfasningen av allmännyttan och indragningen av kommunernas bostadsförsörjningsansvar är också bidragande orsaker till det låga byggandet av hyresrätter. För att lösa problemet med bostadsbristen, utan segregering och ojämn geografisk utveckling som resultat, kan det förutsättas att breda insatser i både skatte- och finanspolitik och kommunpolitik behövs.

 • 48916. Öhrn, Eva
  Leksakers betydelse - en jämförande studie mellan Sverige och Kenya2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Som blivande pedagog har jag undersökt skillnaden i Kenya och Sverige när det gäller barns favorit leksaker. Svenska barn har det otroligt bra jämfört med kenyanska barn. I Sverige finns möjligheter att utvecklas och att få leka. Syftet med denna rapport är att genom att göra observationer i både Sverige och Kenya, jämföra vad barnen använder för leksaker och hur de leker. Totalt har det genomförts fem observationer, som omfattar tio svenska barn och tio kenyanska barn. Preciserad frågeställning: Jag vill undersöka pojkar och flickors användning av leksaker i Sverige och Kenya med utgångspunkt från: ® Symbollek ® Regellek ® Material ® Miljö. Resultaten av undersökningen visar att i Kenya arbetar de, efter mycket disciplin och att leka fritt är det inte tal på. Där styr deras fröken vad, hur och vem som skall leka. Det finns ingen möjlighet till fri lek och de äger inte heller några leksaker. Det var svårt att göra en rättvis jämförelse när undersökning inte gick till på samma sätt. I Sverige var det barnen som ritade vad de tyckte om att leka med, men i Kenya var det läraren som ritade, vad hon tyckte att barnen skulle måla. I Sverige är den fria leken otroligt viktig. Genom denna lär barnen känna sig själva och varandra på ett bra sätt. Leken är ofta ”klassisk”, dvs flickor leker med dockor och pojkarna med bilar.

 • 48917.
  Öhrn, Johanna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Läsinlärningsprocessen: Hur arbetar pedagoger med läsinlärning?2011Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48918.
  Öhrn Sten, Niklas
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Mechanical and Materials Engineering.
  Design and development of a new invented doctor blade: Design och utveckling av nyuppfunnet kräppningsblad2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report contains the development and construction of a new patented doctor blade. A doctor blade is used when creping soft paper from a large rotating Yankee cylinder. At the current state the doctor blade are in use for four to six hours before it needs to be switch due to wearing, stopping the production of soft paper. The new idea is to have a very long and small blade that will slide into a fixed blade and be continuously pulled when creping paper. The company CS Production had a concept of the fixed blade but wanted to further develop it since the blade was too wide.

   

  Measurements where done with the old blade and with the old testing device to measure the pull force required to pull the blade. New concepts where made by the method of brainstorming and evaluated with an elimination matrix. Rivet joints where selected as the joining technique for the new design. The new concept contains one dominant blade that smaller parts were assembled to form the final blade. The material selected for the dominant blade and the section blade was a cold rolled stainless spring steel strip and for the middle disc the material was aluminum bronze string casted. Test on the pull force required where done with the new doctor blade in the new test rig.  FEM simulation where done on a small part of the blade to see where stresses are occurring in the blade. The FEM result showed that no stresses where on the middle discs, rivets or section blades. This is not reliable results because the small doctor blade is pushing down onto the middle discs and stresses should be occurring on the discs.  Further testing is needed to see if the blade can withstand the forces applied to it.

 • 48919.
  Öhrnberg, Josefin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  ADHD i barnlitteraturen: Analys av fyra bilderböcker2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how the neuropsychiatric disability ADHD is portrayed in four different picture books aimed at children in preschool age.

  Through a text analytical perspective, a picture book analysis is performed. The paratext of the picture books are analyzed, which means everything about the main story of the books. Further, the characters are analyzed by person portrayal and symptoms of ADHD.

  The result shows that ADHD in general is portrayed in the same way, which gives a misleading picture of ADHD. Only one character differs from the other characters and shows traits which is in contrast with the other characters. In short, the result shows that only two different portrayals of ADHD are presented in the picture books. The girls and boys in the picture books differ because some character traits are merely portrayed by the girls. The interaction between other children is portrayed from a negative point of view in the boys, unlike the girls. The picture books do not allow for identification and understanding as there is no major variation in the portrayal of ADHD. This results in a stereotype and incorrect image of ADHD. More picture books depicting ADHD with greater variety addressed to children in preschool age are needed.

 • 48920.
  Öhrnell, Annica
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Surfplattan - på en förskola: En fallstudie om surfplattans intåg i en förskoleverksamhet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48921. Öhrner, Erik
  et al.
  Janson, Magnus
  Holmberg, Per
  Vilka komponenter ligger bakom skapandet av långfilmsmanus för en animerad film?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Underhållningsindustrin växer sig allt större. Under 1900-talet har en mängd genres växt fram inom filmindustrin. Disney har varit den ledande koncernen vad gäller animerad film. I och med 3D-animeringens intåg öppnas möjligheterna för andra producenter från hela världen att utmana Disney. För att slå sig fram i den hårda konkurrensen krävs en genomgående bra produktion. Grunden för en bra produktion är ett bra manuskript. Hur skapar man ett attraktivt filmmanus till en animerad film? Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka komponenter och faktorer som ligger bakom skapandet av ett långfilmsmanuskript för en animerad familjefilm samt att analysera vår egen produktion. Utifrån teorier och analys av vårt eget manus har vi identifierat viktiga faktorer som ligger till grund för ett attraktivt manus. Dessa faktorer är; val av målgrupp, ramberättelse, karaktärer samt dramaturgi. Det är viktigt att jobba mot publiken. En bra karaktär är en som åskådarna kan identifiera sig med. En bra story har ett blandat innehåll av allt från spänning och äventyr till komik. Ett vackert, lyckligt slut på en saga medför att biografpubliken känner sig nöjd. En nöjd kund vill se filmen igen. Nyckelord: Animation, 3D, manus, manusutveckling, film, dramaturgi, karaktärer

 • 48922.
  Öhrström, Jeanette
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  En utvärdering av användbarheten hos Itslearning och DigiExam: Användartest med gymnasieelever för att identifiera möjliga användbarhetsproblem2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolverket har fått ett uppdrag från regeringen att digitalisera de nationella proven till år 2022. Dessutom så sker en stor del av undervisningen mer digitalt och det i sig medför att elever ska utveckla en god digital kompetens som de kan ha med sig i vidare studier och arbetsliv. Digitaliseringen har fått större genomslag i gymnasieskolan gentemot grundskolan och gymnasiet Älvkullen i Karlstad är en av de skolorna i Värmland som använder sig av olika digitala verktyg under sin undervisning. Problem kring de digitala verktygen har uppmärksammats men inget som vidare har utvärderats. Användartester genomförs för att utvärdera vad användarna upplever är problem med systemet, samt upptäcka om webbplatserna besitter några problem eller brister. Älvkullen i Karlstads kommun har två digitala verktyg för eleverna som de använder frekvent under sin studietid. Den ena är webbplatsen Itslearning, som är en lärplattform där elever kan komma åt undervisningsmaterial samt ladda upp sina egna arbeten och uppgifter. Den andra webbplatsen är DigiExam som är ett verktyg där eleverna kan utföra digitala prov.

  De problem som eleverna har uttryckt med dessa två verktyg har lett till att Karlstads kommun gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning utfärdat ett uppdrag där dessa två webbplatser ska utvärderas. Det som utvärderas är den upplevda användbarheten hos eleverna på Älvkullen i Karlstad. Användartester sker i form av att eleverna utför realistiska uppgifter på de båda webbplatserna som observeras och skärminspelas. Efter avslutat användartest får testpersonerna besvara en enkät om hur testet gick samt hur de upplever användbarheten på Itslearning och DigiExam.

  Resultaten visar främst problem med webbplatsen Itslearning kring otydlighet vid strukturen på information samt navigeringen för att hitta rätt till saker. Webbplatsen DigiExam upplevs inte ha några direkta svårigheter, dock används Itslearning mer omfattande på olika områden än vad DigiExam används. På grund av användningsområdena för de olika webbplatserna så utvärderas Itslearning i större utsträckning än DigiExam som beror på att webbplatsen Itslearning erbjuder fler funktioner och används på fler områden gentemot DigiExam som har sitt primärsyfte att agera verktyg vid digitala prov.

 • 48923. Öjefelt, Gunilla
  Datoranvändandet i en förskoleklass - samt eventuella skillnader mellan könen2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i det här arbetet undersökt hur datoranvändandet ser ut hos arton barn i en förskoleklass i mellersta Sverige och om man kan se någon skillnad i detta på flickorna och pojkarna i klassen. För att undersöka detta har jag intervjuat samtliga barn i en förskoleklass. Jag har ställt elva frågor rörande datoranvändningen. Min frågeställning är: Hur ser datoranvändandet ut i en förskoleklass samt finns det en markant skillnad i användningen av datorer mellan flickor och pojkar? Mitt syfte med detta arbete är att jag i framtiden som blivande pedagog skall få en inblick i vilken betydande roll en dator i förskolan kan ha för barnen och om det verkligen skiljer sig så mycket mellan flickors och pojkars intresse för datorer som man kan tro. Jag har bland annat frågat dem om de har tillgång till dator i hemmet, om de använder den och även den dator som eventuellt fanns på barnens olika fritidshem. Jag frågade vad de brukade göra och varför det var så roligt. Jag har även frågat barnen om de tror att man kan lära sig något av en dator. Jag kom fram till att tiderna har förändrats. Nästan samtliga barn hade minst en dator hemma som de brukade spela på. I denna klass finns det ingen större skillnad på flickor och pojkars användande av datorer. Flickorna sitter minst lika mycket framför datorn, i denna klass, som pojkarna under veckorna men att poängtera är det inte någon överdriven mängd tid som barnen spenderar vid datorn. Så gott som samtliga arton barn i klassen använder datorn av samma intresse, nämligen att spela spel. Spelvalen varierar sedermera mellan mer typiska ”pojk-” och ”flick-” spel.

 • 48924.
  Öjehag, Kerstin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Några lärares uppfattningar om språkstörning hos elever i grundskolan: Apprehensions of language impairment in Swedish Grammar school pupils2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  As the language is of the outmost importance for man’s thinking, learning and communicating, my purpose with this essay is to find out how teachers and special teachers apprehend the phenomenon “Language impairment in children”.

  To help children to learn how to read and write is an important task for the teachers. But how do the pupils with language impairment manage to learn how to read and write? Do the teachers have the education required to take care of children with language impairment?

  What do other teachers have to say in the matter? Are children with language impairment recognized in the Swedish Schools?

  Through an interview survey, I want to find out what experienced teachers have to say in the matter.

  The result shows that experienced teachers mostly try to correct the problems instead of pondering on what could have caused the impairment.

  Further it can be said that language impairment will primarily result in grave consequences for the child. To be able to make contact with other people and to be able to communicate is important for our development, and for children with language impairment this is not easily done. Without the ability to communicate with its friends the child can easily be put on the outside of the Community and can therefore perhaps develop behaviour problems.

 • 48925.
  Öjehag Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences. Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Gloarchy: Polyarchy in the Age of Globalization2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis tries to evaluate the very large question of how globalization can be said to have an effect on democracy by reducing both concepts to a more usable format. In doing so it tries to evaluate how a special theory of democracy put forward by Robert Dahl in 1971 – polyarchy – could be said to be affected by the workings of contemporary globalization. When assessing the variables of the investigation, globalization is being represented by two constructed ideal images that are later measured against a set of seven variables extracted from Dahl’s theory.

  By the use of qualitative text analysis the constructed ideal types help provide a framework for how one can measure the effects of globalization on polyarchy. The analysis ends in a result where it is clear that if globalization is understood as a neo-liberal ideal image it is making the circumstances for the creation of polyarchies in the future more favorable. However, if globalization is understood as an ideal image of world-system theory explanations then the circumstances for future polyarchies are less favorable. In a concluding discussion important implications of the results are highlighted when the thesis concludes that regardless of ideological starting point globalization can be said to affect the theory of polyarchy in such a way that it is in dire need of reevaluation. At the same time the essay concludes that whenever the concept of globalization is being used with scientific ambitions by politicians, they need to be aware of, and reflect, the different results that it brings depending on how it is explained.

 • 48926. Öjehag Pettersson, Andreas
  Vi har också en dröm!: Inblickar i The Black Panther Partys ideologi2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The Black Panther Party arose as an alternative organization for African Americans in the turbulent 1960s. This essay aims to bring forth their often neglected thoughts and ideas to point out the key elements of their ideology. It does so by exploring the context of the time and the rather modern
  theoretical framework called postcolonial theory. Using these two factors, the context and the concepts of post colonialism, helps bring forth both manifest and latent content from a number of articles, speeches and other significant texts written by the most important individuals in the organization.


  Hermeneutics as a scientific school of thought guides the work presented here towards the goal of a deeper understanding of one of the most radical forces behind the black liberation movement and its leaders, particularly Huey P. Newton. Furthermore the ideology presented as the Black Panther Party’s allows for a short concluding discussion about its significance amongst the many revolutionary movements in the 1960s and 70s.

 • 48927.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Establishing Conformity: Globalization Perspectives of Four Nordic Countries2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  By first arguing for the fact that globalization is a concept under contest within the social sciences this thesis develops a tool to classify perspectives of globalization. This tool is then applied to textual documents that represents the so called globalization councils (or initiatives) of Sweden, Denmark, Finland and Norway. Each document is then classified as falling within one of four perspectives of globalization; Liberalisms, Marxisms, Constructivisms and Post-colonialisms. By analyzing a number of documents tied to all four councils and initiatives the thesis is able to interpret what perspective of globalization that is dominant within each of them. Since all four nations examined aspire to use scientific methods to deal with the challenges of globalization they should reflect the diverse state of explanations present within the social scientific community. The thesis finds that this is not the case. While the Norwegian initiative establishes a platform where the concept of globalization could be said to be broadly debated and understood, the other three nations show an astonishing conformity around the perspective named Liberalisms.

  In a concluding discussion the thesis argues that the results of the study cannot be fully explained by differences within the institutional arrangement among the councils and initiatives. Instead the thesis holds that the results can be explained by investigating how science is used in modern society to establish truths that are not necessarily the views of the scientific community. Using theories by Georg Henrik von Wright and Chantal Mouffe the essay concludes that the conformity could be understood as a part of a process that some social scientists call post-politics.

 • 48928.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Gränsens politik: Om attityder till flyktingmottagande i Värmland och Sverige2016In: Värmländska utmaningar: Politik, ekonomi, samhälle, kultur, medier / [ed] Norell, P O & Nilsson, Lennart, Karlstad: Karlstad University Press, 2016, p. 297-319Chapter in book (Other academic)
 • 48929.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  In the Midst of the Global Sub-national: Rationalities, Technologies and Subjects In Swedish Regional Governance2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The ’global’ is often articulated as a particular level of space situated at the highest tier of a hierarchical order that has its other extreme point in the local. In such models globalization becomes a process, or indeed a force, that shapes and reconfigures other levels of space such as the national. What is more, integrated with the conceptualization of the ‘global’ as a level of space is often a view of globalization as a phenomenon primarily constituted by a range of different flows of for instance immigrants, capital and information (Castells, 1999; Holton, 2005, Held & McGrew, 2007).

  This paper departs from a different understanding as it investigates how globalization is (re)produced in a particular form of space. Here, space is understood to be relational (Massey, 1994; 2005), meaning that I do not consider the ‘global’ to be a level on its own, rather I theorize the global, like all other forms of spaces, as produced through a myriad of social practices and relations.

  Given such an understanding of globalization an interesting development the last decades has been a resurgence of sub-national regions. In the literature this newfound focus on regions within national polities is often articulated as means for competitiveness (Säll, 2012; Keating, 2003). All around the world regions are engaged in a large number of practices that aims to foster competitiveness and growth in order to deal with the perceived challenges of globalization. Hence, so-called clusters, innovation systems and programs for variegated forms of creativity are now everyday features of sub-national regional governance (Florida, 2012; Porter, 1998).

  Therefore, rather than studying national space, in this paper I show how sub-national regional governance is an important site for discursive production of globalization. Instead of focusing on how different flows affects individual regions, the priority here is on the regime of practice that is sub-national regional governance in a wider sense. Utilizing a governmentality approach (Miller & Rose, 2008; Dean, 2010) the paper investigates a corpus of documents pertaining to Swedish regional governance using a mixed set of techniques from Critical Discourse Analysis (CDA) and Post-Structuralist Discourse Theory (PDT). The results highlight how the ‘global’ rationality is (re)produced in the Swedish case and how this together with a number of governmental technologies produces desired and undesired regional subjects.   

 • 48930.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  In the Midst of the Global Sub-national: Rationalities, Technologies and Subjects in Swedish Regional Governance2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper studies the discursive construction of globalization as a particular form of rationale in sub-national regional development. As such it departs from an understanding of space as relational and holds that globalization can be theorized as a reconfiguration of the spatial aspects of our social relations (Massey, 1994, 2005). Therefore, it is argued here, to investigate globalization is to investigate aspects of the multiplicity of social relations that (re)produces the phenomenon. Using a governmentality framework (Dean, 2010) I trace how globalization is discursively (re)produced within a particular regime of practice, namely regional development in Sweden. Adopting such a framework and relating it to this instance of space enables novel interpretations of how globalization not only legitimizes certain practices but also how this in turn (re)articulates the concept, giving it specific meanings and features. At the same time it is shown here how this articulation produces and delimits social actors within the regions, illustrating concrete effects of globalization.

 • 48931.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Measuring Innovation Space: Numerical Devices as Governmental Technologies2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Throughout Europe sub-national regions are restructured and reformed in line with the EU2020 policy program which dictates a clear focus on growth through the fostering of innovation and entrepreneurship. While this process is articulated differently in separate contexts it has a range of common features. One of these is the wide spread adoption of calculative devices and measurement tools that are installed as transparent means for governing and monitoring the ongoing strive for growth and innovation. In this paper it is argued that the contemporary practices and discourses tied to regional development in Europe and beyond can be described as the production of new innovation spaces. Intrinsic to this production is a vast register of indices, rankings and award ceremonies directed at finding and monitoring the most innovative regions, projects and policies which in turn facilitates the grounds for notions of policy learning and so called best practice. By mobilizing the growing literature on the sociological functions of numbers as well as the scholarship on the politics and power of calculative practices in governance, the paper critically examines important aspects of the installment of innovation spaces. More specifically, by following the manufacturing and installment of an index designed to measure innovative capacity of Swedish regions, the paper shows how such governmental technologies helps to legitimize and depoliticize the production of innovation spaces. The index has been released in three iterations since 2011 with an explicit focus on ranking for the sake of policy learning. It is produced by RegLab, an organization comprised of the 21 regions in Sweden as well as a number of important state agencies, and its deployment and influence on regional policy is traced here by focusing on the documentation and detailed description of the numerical calculations and data sources that are assembled together in order to produce the composite measures used to asses the innovative capacity of all regions. Moreover the influence of the index and its manifest expressions in regional policy is illustrated by examining some of the Regional Development Strategies (RDS).

 • 48932.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Measuring innovation space: Numerical devices as governmental technologies2019In: Territory, Politics, Governance, ISSN 2162-2671, p. 1-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The context of sub-national regions in Sweden is used to illustrate how rankings and indices operate as part of contemporary governing of space and territory. An empirical study of an index designed to measure the innovative capacity of these regions is presented to illustrate how such numerical devices are invoked as part of policy by providing policy-makers with a means to define reality, guide strategy and legitimize certain actions. Drawing on both the literatures of governmentality and the sociology of quantification, the construction of the index and its deployment into politics are examined with a focus on the performative aspects of mobilizing such technologies in governing. The analysis shows how an instrument intended as a learning tool for regions and regional policy-makers turns into a device through which power operates in the processes of marking, grading and commensuration, in turn reinforcing established orders among the regions. Following from this, it is found that such numerical devices are important governmental technologies that help relay and institute political rationalities. Therefore, they should be considered more carefully in any analysis of discourses of regional development, which is a field permeated by rationalities of innovation and competitiveness.

 • 48933.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Producing Globalization:: Legitimizing Regional Governance Regimes2014In: Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories / [ed] Elizabeth Mitchell, Regional Studies Association , 2014, p. 103-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the discursive construction of globalization as a particular form of rationale in sub-national regional development. As such it departs from an understanding of space as relational and holds that globalization can be theorized as a reconfiguration of the spatial aspects of our social relations (Massey, 1994, 2005). Therefore, it is argued here, to investigate globalization is to investigate aspects of the multiplicity of social relations that (re)produces the phenomenon.

  Here I depart from an instance of space that has not often been used as a basis for understanding articulations of globalization, namely the sub-national region. Using a governmentality framework (Dean, 2010) I trace how globalization is discursively (re)produced within regional governance in Sweden, focusing on the practices, technologies and rationalities that constitutes this regime.

  More specifically, in terms of empiric material, I analyze a broad corpus of Regional Governance Documents (RGD) as well as the wide production of reports that was the outcome of Sweden’s so called Globalization Council. Methodologically the analysis is situated within the aforementioned framework of governmentality studies (Dean, 2010; Miller & Rose, 2008). This framework is then used as a point of departure for a form of discourse analysis that combines concepts from both Critical Discourse Analysis (CDA) and Post-structuralist Discourse Theory (PDT). 

  This alignment of theory, methodology and empiric material enables me to produce three main areas of findings. First, by illustrating how globalization is framed in the regional governance documents as intertwined with notions of competition, growth and competitiveness I am able to demonstrate how this discursively legitimizes and fosters a certain range of practices. A particularly salient finding is how the documents contain articulations of a perspective of globalization that renders the phenomenon as more or less a natural force that is unavoidable and unchangeable. Second, in terms of relational space the discursive legitimization also contributes to the production of globalization in other forms of space, hence reinforcing general neo-liberal traits of the phenomenon that extends to regions, nations and continents around the world. Third, the paper also shows how the methodological framework that is used proved particularly fruitful in this case. Therefore, some time is spent reflecting on the possible benefits of combining CDA, PDT and governmentality and I argue that such multi-perspectival approaches are needed to illustrate the complex relay system of practices that produces globalization and regional governance.

 • 48934.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Researching Regimes of Practice: Towards a Governmentality CDA Framework2013Conference paper (Other academic)
 • 48935.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Skilda vär(l)dar: Globalisering, gränser och attityder till invandring i Inre Skandinavien2012In: På gränsen: interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien / [ed] Eva Olsson, Atle Hauge, Birgitta Ericsson, Karlstad: Karlstad University Press, 2012Chapter in book (Other academic)
 • 48936.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Space Craft: Globalization and Governmentality in Regional Development2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis explores two related purposes. First, it theoretically investigates how the broad literature on globalization is nested in debates concerning the nature of concepts such as space and territory. When doing so, it suggests that studies of globalization can be advanced by escaping territorialist understandings where the nation state is reproduced as a natural arena appropriate for studying all aspects of ‘the social’.

  The theoretical part of the thesis is used as a basis for articulating a framework for empirical studies that rest upon a conceptual grammar fashioned through a combination of so called assemblage thinking and governmentality analysis. This framework is then put to work as the second, empirical, purpose of the thesis is pursued. More precisely this means that the governance of Swedish regional development is analyzed as an assemblage of discourses, practices and subjects where (re)production of globalization occurs.

  The (re)production of globalization is studied in three interrelated case studies, all based on a corpus of 81 documents pertaining to the governance of Swedish regional development. By paying attention to how power operates in terms of political rationalities, governmental technologies and the production of social actors, the thesis shows how notions of a perpetual and omnipresent global competition marks the assemblage with particularly salient modes of rationale. Specifically, entrepreneurship, innovation and creativity are represented as the primary means for becoming competitive in the age of globalization, and it is shown here how this have inclusionary and exclusionary effects in terms of desired social actors throughout Swedish regions. The thesis then ends with a concluding chapter where the current regimes of regional development are identified as complex forms of neoliberal rule with far reaching effects for democratic principles and practices.

 • 48937.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Världen i Värmland: Attityder till mångkultur och flyktingmottagande2012In: Värmländska landskap: politik, ekonomi, samhälle, kultur, medier / [ed] Lennart Nilsson, Lars Aronsson och P.O Norell, Karlstad: Karlstad University Press, 2012Chapter in book (Other academic)
 • 48938.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Världen runt hörnet: globalisering och åsikter i Inre Skandinavien2012In: På gränsen: interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien / [ed] Eva Olsson, Atle Hauge, Birgitta Ericsson, Karlstad: Karlstad University Press, 2012Chapter in book (Other academic)
 • 48939.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Värmland i världen: Medborgares attityder till globalisering2012In: Värmländska landskap: Politik, ekonomi, samhälle, kultur, medier / [ed] Lennart Nilsson, Lars Aronsson och P.O Norell, Karlstad: Karlstad University Press, 2012Chapter in book (Other academic)
 • 48940.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Working for Change: Projectified Politics and Gender Equality2017In: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 25, no 3, p. 163-178Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article I argue that the project, a governmental technology that is now widespread and accepted throughout the public sector, is not a neutral tool for implementing policy and conducting politics. Rather, my argument is that this form is intrinsically political in so far as it produces disruptions and sets boundaries for how any given task is to be performed. By mobilizing a set of optical metaphors from feminist theory of difference, I examine organizations that work for gender equality in Swedish regional development and illustrate how the governmental technology of the project reflects, refracts, and diffracts the practices associated with this work. Thus, I argue that if one wishes to understand contemporary gender-equality work, it is reasonable to consider the specific effects that are produced as it passes through the project form. The short empirical illustrations given here indicate, among other things, how the project form functions in some respects as a mirror, and reflects aspects of gender-equality work that are commonly experienced regardless of form or setting, such as encountering resistance. In other respects, the project form refracts gender-equality work, bending it into new directions so that, for instance, securing funds and coming up with new innovative project plans takes precedence over the actual work that respondents feel they should be doing. Finally, the intersection of gender-equality work and the project form also produces diffraction effects, such as the emergence of hybrid consultants. These multi-faceted figures function as evaluators, controllers, activists, and disseminators of knowledge, which makes them simultaneously important to and disdained by the respondents in this study. Thus, it is concluded that the disruptive effects of the project form should be recognized as political and studied more extensively in the future.

 • 48941.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Working for Change: Projectified Politics and Gender Equality in Swedish Regional Development2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to show how the organisational form “the project” functions as a governmental technology that disrupts the ongoing work for gender equality in Swedish regional development. Rather than assuming that projects are neutral forms for organizing public sector practices, I argue that they are imbued with politics and power in the first place and therefore should be studied critically. In particular, I suggest that as the project form intersects with the practice of gender equality work it will function as a lens that influences the trajectories of this work. Inspired be feminist theories of difference I therefore articulate a set of optical metaphors, namely reflection, refraction and diffraction, in order to make this intersection more visible. By mobilizing these metaphors and by drawing on data generated during empirical fieldwork in five Swedish regions the critical potential of this approach is illustrated. In terms of reflection, I mean to designate aspects common to most gender equality work, regardless of organizational form. Here, this is demonstrated by showing how activists and civil servants feel that they are subjected to various forms of resistance from established structures. As for refractions, I use the concept to exemplify how the project form produces new directions in the way gender equality work is carried out. For instance, securing new funding and to survive economically becomes central concerns under projectified politics. Finally, I also illustrate the emergence of hybrid forms, what is here called diffraction effects, as gender equality work passes through the governmental technology of “the project”. In our case this is exemplified by how private consultants fill central roles in gender equality work. I conclude that taken together the illustrations calls for a recognition of the project form as political as well as for more detailed research regarding its expressions. 

 • 48942.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  World views: Attitudes towards globalization in the Swedish periphery2012Conference paper (Refereed)
 • 48943.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013). Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Politics and History.
  Granberg, Mikael
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013). Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety (from 2013).
  Local Government and Public Procurement: Organizational Trends and the Rise of New Bureaucrats in Sweden2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

   Swedish local government play a central role in welfare production and in handling environmental issues at large. In addition, they also plan the physical use of land and water areas within its territory. Accordingly, Swedish local government are crucial actors in driving sustainable development. During the last decades reform of local government has been taking place under the umbrella of New Public Management (NPM) following a pattern seen in most parts of the world entailing market inspired logics and values that subsumes political and democratic ambitions and tasks. The political rationalities underpinning NPM continues to exist and are well researched. There are, however, significant gaps. In particular, of studies concerning the politics of public procurement. In this paper we present an analysis where public procurement is understood more broadly, as a governmental technology, an instrument of governing associated with the rationalities of marketization and competition that continues to be more or less unquestioned as virtues in contemporary society. We assume that as such a technology it is not a neutral tool, but rather designed to realize particular understandings of how to govern and with what effects. The case we present is based on interviews with civil servants, consultants and politicians working with public procurement in Swedish local government. With the perceptions of our respondents as a base, we construct a narrative where three themes emerge as important: public procurement expansion; organizational change and centralization, and: the procurer as bureaucrat. We conclude that the importance and scope of public procurement within the larger local government organization has rapidly expanded, public procurement has been centralized and, perhaps most importantly, we witness the emergence of a new bureaucrat representing values not compatible with traditional Weberian understandings.

 • 48944.
  Öjehag-Pettersson, Andreas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Granberg, Mikael
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013). Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety (from 2013).
  Public Procurement as Marketisation: Impacts on Civil Servants and Public Administration in Sweden2019In: Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2001-7405, E-ISSN 2001-7413, Vol. 23, no 3-4, p. 43-59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   Swedish local government plays a central role in welfare production, providing some of the most crucial services to citizens. However, over the last decades there have been significant changes in how local governments are governed and how services are implemented. In many cases, these changes entail the promotion of rationalities and technologies associated with market-oriented principles and values as the primary means to providing welfare services. A central feature in this is public procurement. This phenomenon has been surprisingly absent from scholarly work that focuses on marketisation and the politics of public sector reform in Sweden. In this article, we present a case study based on interviews with actors involved in public procurement in Swedish local government. We provide insights into how public procurement sustains and expands the rationalities of marketisation. We conclude that the importance of public procurement has expanded, producing organisational changes and, perhaps most importantly, we are witnessing changes in the role of civil servants in Swedish public administration.

 • 48945.
  Öjelund, Karin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Gymnasieskolans teknikprogram: en analys av de två obligatoriska kurserna i ämnet Teknikutveckling2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur de obligatoriska teknikkurserna, ”Teknik, människa, samhälle” samt ”Teknikutveckling och företagande” är utformade, med avseende på läroböcker, arbetsmetoder och kunskapsområden som tas upp, på ett antal gymnasieskolor runt om i landet. Detta har gjorts dels med hjälp av en enkätundersökning och dels genom en analys av de läroböcker som genom enkäten framkom som de mest använda i kursen ”Teknik, människa, samhälle”. Resultatet visar på att kursernas upplägg skiljer sig åt med avseende på vilka läroböcker, arbetsmetoder och kunskapsområden som tas upp på de olika skolorna i undersökningen men att samtliga uppfyller de kursmål som är satta för de båda kurserna. Den arbetsmetod som främst används i båda kurserna är projektarbete. En slutsats man kan dra av arbetet är att elever från olika skolor möter olika teknikområden beroende på var skolan är belägen i landet vilket kan ge effekt på den bild eleven får av vad det innebär att arbeta med teknik och teknikutveckling.

 • 48946.
  Öjerstav, Johanna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Spångedal, Madelen
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Produktansvar för potentiellt skadliga produkter: - En studie av Svenska Spels, Swedish Match, Spendrups & Coca-Cola Drycker Sveriges redovisning enligt GRI2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48947. Öjstrand, Lisbeth
  Elever med matematiksvårigheter - får de det stöd de har rätt till?2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur är tillgången till stöd, för de barn som är i behov av särskilt stöd i matematik? Denna fråga har föranlett mig att studera några skolor en kommun i Mellansverige för att se om och i så fall i vilken utsträckning, de får den hjälp de har rätt till. Jag var intresserad av att få veta hur några lärare själva ser på arbetet med de barn som behöver stöd. Upplever de att behov finns och i så fall vad gör skolan åt de behoven? För insamlande av information har jag haft några fastställda frågor kring vilka jag har samtalat med några lärare på de respektive skolorna. Lärarna representerar skolor från år F-9. Genom samtalet kom visserligen en del kringinformation med som inte var direkt relevanta för min undersökning men som kunde ge en del förklaringar till de stora skillnader jag upptäckte. Undersökningen visade nämligen på en stor skillnad mellan de olika skolorna, vad gäller den form och mängd av stöd som behövande elever får.

 • 48948.
  Ökvist, Kristina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Vadsten, Maria
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Hur operationssjuksköterskor upplever sig bevara värdighet hos patienter intraoperativt: En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48949.
  Ölund, David
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Konstruktion av reporterplasmider innehållande möjliga promotorregioner för kloratreduktas respektive kloritdismutas från Ideonella dechloratans2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Ideonella dechloratans is one of several isolated strains of bacteria with the ability to use chlorate in its metabolism in an anaerobic environment. This can be utilized by, for example, the paper industry where chlorate is an environmentally dangerous pollutant after chlorine dioxine bleaching. 

     Chlorate and perchlorate have been found to have negative effects in humans, animals and plants which give rise to a need for more research on improved purification methods. If the gene regulation of the enzymes that handle the breakdown of chlorate, chlorate reductase and chlorite dismutase, could be improved to work in an aerobic environment then both the purification and cost efficiency could improve.

     By inserting the promoter regions for chlorate reductase and chlorite dismutase in a broad-host-range reporterplasmid, pQlacZ-1, they can be evaluated in several different conditions and different strains of gram-negative bacteria.

     Through double cleaving of pQlacZ-1 with BamHI and EcoRI, PCR products of Clrp and Cldp from Ideonella dechloratans have been ligated into E. coli, XL-1 Blue.

     Gel extraction was found to be the most efficient method of purification before ligation but further screening needs to be performed on the transformants to ensure the efficiency of the method.

 • 48950.
  Ölund, Linnea
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Economics and Statistics. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden: Risk för teknologisk arbetslöshet eller chans till nya jobbmöjligheter?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nya dator– och robotsystem utvecklas ständigt och är på väg in i så gott som alla branscher. En mycket omdiskuterad artikel från USA har med anledning av detta beräknat en så kallad automatiseringssannolikhet för samtliga yrkesgrupper i landet. 2010 gjorde författarna ett försök att förutspå framtiden och drog slutsatsen att 47 procent av alla yrken i USA kommer att försvinna till följd av automatisering under de kommande 20 åren. Denna studie undersöker, med hjälp av måttens svenska motsvarighet, i vilken utsträckning digitaliseringen påverkat sysselsättningsfördelningen i Sverige mellan 2001-2013. Då fler faktorer naturligtvis kan ha betydelse har variabler såsom sannolikhet för att flytta delar av produktionsprocessen utomlands (offshoring) och grad av rutinmässighet (RTI) också tagits med i modellerna. Resultatet visade att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan förändringen i andel sysselsatta i ett yrke och yrkets automatiseringssannolikhet, även om effekten är svag. Ju högre automatiseringssannolikhet ett yrke har, desto sämre har sysselsättningsutvecklingen i termer av yrkets andel av den totala sysselsättningen varit. Även RTI och offshoring uppvisar ett negativt samband med sysselsättningsutvecklingen.

976977978979980981982 48901 - 48950 of 49260
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf