Change search
Refine search result
960961962963964965966 48101 - 48150 of 48481
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 48101.
  Öhlin, Sara
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Representant för hälsa: En kvalitativ studie om personliga tränarens roll i fenomenet hälsoism2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to shed light on the phenomenon healthism based on personal trainers’ perspective. Previous research has shown that healthism is a rapidly growing phenomenon in the western world.

  Based on the purpose, three issues were created; How do personal trainers discuss their view as a role model in health? How does health awareness appear in everyday life for personal trainer? What does a healthy lifestyle for personal trainer mean?

  The study used the qualitative method and consisted of four interviews. The informants were educated and worked in some form of personal training.

  A part of the the results show that personal trainers consider themselves as role models and representatives of health. This leads to the proper behavior must occur in an environment where clients or potential clients can keep track of one. Not having the right behavior in such situations can result in being considered as an extremely unreliable personal trainer. Another result shows that a healthy lifestyle is important for personal trainers but it is equally important not to have too healthy behavior either. A too healthy behavior or to have health as a religion can be regarded as unhealthy behavior.

  The conclusion in the paper suggest that the personal trainer is part of the healthism and fulfill some requirements to have health as a religion. But there is still a negative attitude towards taking health as a religion and prioritize health first. This can be explained on the basis that it is not socially acceptable yet to have health as a religion perhaps because it is such a new phenomenon.

 • 48102. Öhlund, Ronald
  Rationaliteten inom arbetslivet - en studie av samverkansprojektet arbetsgivarringen i Arvika / Eda kommuner2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under det senaste decenniet har ett nytt begrepp ”arbetsgivarring” blivit synligt inom arbetslivet. En arbetsgivarring är ett nätverksbyggande mellan företag som ökar möjligheten för den enskilde individen att pröva ett arbete som inte kan erbjudas inom det ordinarie företaget. Inom ringen utbyts också vissa kunskaper och erfarenheter som de enskilda företagen har, det kan till exempel handla om rehabiliteringsarbetet av de anställda inom företaget eller hur man agerar vid en nyanställning. Det sociala fenomenet arbetsgivarring är fortfarande ett nytt begrepp eftersom det inte finns på så många orter och för varje ny etablering av ring så görs det nya erfarenheter av de inblandade just på den aktuella orten. Mitt arbete har handlat om detta fenomen arbetsgivarringen, och empirin har jag hämtat från orten Arvika i västra Värmland. Frågeställningen har handlat om vilken rationell grund företagen har för att etablera denna arbetsgivarring och vilka önskade men också oönskade effekter detta kan leda till. Jag har använt mig av Habermas teorier för att kunna besvara dessa frågor. Jag har gjort en kvalitativ undersökning just på grund av att fenomenet är så nytt och några större effekter som kan avläsas i statistik knappast kan synas. Jag har gjort mitt urval för intervjuerna både bland personer som representerat företag och myndigheter, men också de personer som tidigare arbetet inom företag, men som nu går sjukskrivna. Mitt arbete har i hög grad varit teoristyrt i den meningen att Habermas i sin teori förklarar samhället utifrån ett immanent förlopp där aktiviteters funktion är att tillvarata uppgifter som tjänar samhället. Habermas kallar denna process för systemvärlden. Det är denna grundläggande rationalitet som styr och påverkar alla andra processer. Aktörer som ska genomdriva denna rationalitet utgörs i Arvika aktörer som myndigheter och företag. Enligt Habermas så ska vi inte tolka det så att företagen i Arvika handlar på grund av några orsaker utan det är ett framtida tillstånd, en oförverkligad handlingskonsekvens som skall förklara handlingen. En befarad brist på framtida arbetskraft och höga sjukskrivningskostnader bidrar till att aktörerna inom systemvärlden, företag och myndigheter, måste agera. Det framtida tillståndet man vill uppnå är att samhället i Arvika och Eda skall överleva, det är den grundläggande funktionen för ett system. Aktörerna använder sig av styrningsmedier som pengar och makt för att åstadkomma detta. Det är den anställde individen inom företaget som är objekt för denna styrning, denna rationalitet. Arbetslivet ställer stora krav på den anställde och det uppstår utslagningsmekanismer. För att bättre kunna motverka dessa mekanismer går företagen samman i ett nätverk, en arbetsgivarring. Habermas lyfter fram förståelsen som central för den anställde, individen. Individen deltar i sin omgivning och måste förstå denna omgivning för att också kunna förstå sina handlingar. Det finns ingen rationalitet knuten till individens förståelse och handling. Det är denna process som Habermas betecknar som livsvärlden. Han gör en uppdelning av världar och använder sig därmed av ett dualistiskt tänkande. Habermas har på något sätt tvingat mig att både betrakta empirin på detta sätt men också att jag presenterar denna empiri utifrån hans förklaringssätt. Habermas har på så sätt redan svar på min frågeställning innan jag tagit del av empirin i Arvika.

 • 48103.
  Öhléh, Sofia
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Matematiklyftets effekter: En studie om Matematiklyftets effekter på lärares undervisning och ämnesdidaktiska kunskaper inom problemlösning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att undersöka vilka ämnesdidaktiska kunskaper, lärare som deltagit i Matematiklyftet, utvecklat och hur kompetensutvecklingen bidragit till deras undervisning. För att besvara frågeställningarna har lärare i årkurs 1–3, som deltagit i Matematiklyftet, intervjuats. Studien är avgränsad till undervisning i problemlösning och taluppfattning, därför har även en avgränsning i urvalet gjorts. De lärare som har intervjuats har deltagit i modulen problemlösning.  

  Matematiklyftets målsättning var bland annat att utveckla lärares ämnesdidaktiska kunskaper och på sikt öka elevernas måluppfyllelse i matematik. Studien visar att lärare som deltagit i Matematiklyftet har utvecklat ämnesdidaktiska kunskaper och nya metoder att använda i sin undervisning som berör problemlösning. I intervjuerna har lärare beskrivit hur deras undervisning och planering har påverkats av deras deltagande i Matematiklyftet. Analysarbetet av det empiriska materialet har lett fram till att specifika ämnesdidaktiska kunskaper identifierats och presenteras genom Ball, Thames och Phelps (2008) teorin för matematikundervisning (Mathematical Knowledge for Teaching).

 • 48104.
  Öhlén, J.
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Berg, L.
  Göteborgs universitet.
  Björk Brämberg, E.
  Högskolan i Borås.
  Engström, Å.
  Luleå universitet.
  German Millberg, Lena
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Höglund, I.
  Högskolan i Borås.
  Jacobsson, C.
  Umeå universitet.
  Lepp, M.
  Göteborgs universitet.
  Lidén, E.
  Göteborgs universitet.
  Lindström, I.
  Göteborgs university.
  Petzäll, Kerstin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing. Norge.
  Söderberg, S.
  Luleå universitet.
  Wijk, H.
  Göteborgs universitet.
  Students’ learning as the focus for shared involvement between universities and clinical practice: a didactic model for postgraduate degree projects2012In: Advances in Health Sciences Education, ISSN 1382-4996, E-ISSN 1573-1677, Vol. 17, p. 471-487Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In an academic programme, completion of a postgraduate degree project could be a significant means of promoting student learning in evidence- and experience-based practice. In specialist nursing education, which through the European Bologna process would be raised to the master’s level, there is no tradition of including a postgraduate degree project. The aim was to develop a didactic model for specialist nursing students’ postgraduate degree projects within the second cycle of higher education (master’s level) and with a specific focus on nurturing shared involvement between universities and healthcare settings. This study embodies a participatory action research and theory-generating design founded on empirically practical try-outs. The 3-year project included five Swedish universities and related healthcare settings. A series of activities was performed and a number of data sources secured. Constant comparative analysis was applied. A didactic model is proposed for postgraduate degree projects in specialist nursing education aimed at nurturing shared involvement between universities and healthcare settings. The focus of the model is student learning in order to prepare the students for participation as specialist nurses in clinical knowledge development. The model is developed for the specialist nursing education, but it is general and could be applicable to various education programmes.

 • 48105.
  Öhman, Anna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Cykler och loopar i Salongen: En studie av återkoppling i frisörklassrummet2015Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Abstract:

  The interest in this empirical study aims at assessment, more precisely feedback as part of ordinary activities within hairdressing education. The study investigates feedback practices related to assessment of knowing during production, with focus on communication between student and teacher. Communication is regarded as interactively constructed and is investigated through a multimodal social semiotic perspective which implies studying verbal as well as nonverbal resources in meaning making. Speech and body movements are not subordinate to each other and are studied as contributing in communication on their own terms.

  Video observations were used to investigate feedback practices in the hairdressing classroom, during a couple of lessons when last year’s students received customers for various treatments. From one hour recording, a selection was made showing communication between student and teacher with joint focus of attention during production. The selection is based on the assumption of feedback as interactively constructed and represented in a multimodal way.

  The analysis of the feedback practice shows a multifaceted result, since each interaction between a student and a teacher is unique. Nevertheless, a recurrent pattern of feedback construction could be discerned. Three important functions of feedback were distinguished, that of control, instruction and evaluation. Furthermore, these functions interact in temporal processes of cycles and loops. The core of feedback practice is found within the loop, where questions and wonders from the student are brought into a joint investigation.

 • 48106.
  Öhman, Anna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Kameraanvändning i videoobservation2016In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 12, no 2, p. 75-85Article in journal (Other academic)
 • 48107.
  Öhman, Anna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Nyckelkompetenser eller professionellt omdöme?: En kritisk diskussion av nyliberala influenser inom yrkesutbildning2017In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 13, no 1, p. 59-73Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln, med sitt utbildningssociologiska perspektiv, har sin bakgrund i empiriska studier där intresset är riktat mot klassrumsbaserad bedömning, närmare bestämt återkoppling som en del av den dagliga undervisningen. Data konstruerades genom videoobservationer i frisörklassrummet. Analyserna av återkopplingspraktikerna synliggör lärares professionella yrkeskunnande steg för steg, koordinerade med och i respons till eleverna. Dessa empiriskt baserade resultat ställs i kontrast till neoliberalt färgad utbildningspolitik, som framkommer ur några centrala dokument och artiklar, där professionellt yrkeskunnande reduceras och yrkesutbildning generaliseras till instrumentella nyckelkompetenser och anställningsbarhet.

 • 48108. Öhman, Anna
  Teorier kring diskrimineringen av homosexuella i den kyrkliga debatten2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 48109.
  Öhman, Anna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Twist and shape: Feedback practices within creative subject content of hairdressing education2018In: Vocations and Learning, ISSN 1874-785X, E-ISSN 1874-7868, Vol. 11, no 3, p. 425-448Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore feedback practices and how such actions of assessment emerge from embodied participation in classroom interactions between teachers and students. Using video recordings of teacher and student interactions in hairdressing education, I look at how feedback practices within creative subject content are produced between the participants as social actions situated in interaction, using conversation analysis. Feedback is contingent upon an embodied moment-to-moment monitoring and collaboration between the teacher and student, and is organized as a trajectory from problem detection through exploration until a final solution is found. Feedback within creative subject content is displayed as a multifarious exploration of embodied as well as materially situated professional knowledge. Overall, the findings show how feedback is mutually produced in a process, making tacit dimensions of hairdressers’ knowing explicit. This allows for improving the quality of the work over time in a trajectory of problem solving phases gradually displaying how to assess creative subject content of the material product worked on.

 • 48110.
  Öhman, Anna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Återkoppling i interaktion: En studie av klassrumsbaserad bedömning i frisörutbildningen2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The present dissertation concerns social organization of feedback in ongoing hairdressing education. The central aim is to explore feedback between teacher and student in multimodal interaction within classroom assessment, as co-production of action and student’s participation. Classroom assessment and feedback are understood as social actions situated in interaction.

  The empirical data consists of video recordings from two vocational schools. From 31 hours of video material, selections of feedback interactions were made. At first, teacher and student communication in feedback cycles and loops was analysed from a social semiotic perspective. Secondly, examples of student initiated feedback loops were analysed from a conversation analytic perspective. Thirdly, a single case of a teacher and a student interacting through feedback related to creative subject content was analysed from a conversation analytic perspective. 

  The analyses show the importance of collaborative use of artefacts and embodied communication in the production of mutual understanding; opening for student initiatives in actions of assessment as well as feedback. Silence and body position were found to be important resources giving the student space to display concern. Participation in feedback practices within creative subject content emerged in a trajectory of problem detection to problem solving, resulting in tacit dimensions of hairdressers’ knowing made explicit.

  The findings indicate the importance of taking a participatory perspective on multimodal interaction when exploring actions of assessment and feedback between teacher and student. This study shows how feedback is not only given from the teacher, but also locally produced as a collaborative practice between teachers and students, displaying tacit dimensions of professional knowledge and subject content.

 • 48111.
  Öhman, Anna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Tanner, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Creating space for students' concerns: Embodied feedback practices in hairdressing education2017In: Learning, Culture and Social Interaction, ISSN 2210-6561, E-ISSN 2210-657X, Vol. 14, p. 79-93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore feedback practices in situated activities and how such actions of assessment emerge from embodied participation in classroom interactions between teachers and students. Using video recordings of teacher and student interactions in hairdressing education, we investigate through conversation analysis how feedback practices such as making loops are initiated and enabled between the participants in situated activities. Feedback in the practice of loops is contingent upon an embodied moment-to-moment monitoring and collaboration between the teacher and student, and is initiated with a concern from the student that is responded to by the teacher, enabling feedback to become a common exploration of professional knowledge. Overall, the findings show how feedback is mutually produced, making visible that salient aspects of the education are emanating from the student’s own concern.

 • 48112.
  Öhman, Cecilia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Hållbar utveckling i förskolan: Förskollärares uppfattningar och erfarenheter av återvinning och återanvändning i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to assess the perceptions and experiences among pre-school teachers, regarding working with recycling and re-use in their work, related to the science of chemistry in the field of sustainable development, which is included as a goal to aim for in the Lpfö 98 (curriculum) of all preschools. The survey was conducted through a qualitative approach, the choice of method was using semi-structured interviews, to provide as much interview material as possible. The interviews were conducted with six different pre-school teachers from two different pre-schools in a smaller municipality in central Sweden. The questions in the interviews had been constructed to meet the preschool teachers' perceptions and experiences of chemistry, sustainable development and more specifically on the recycling and re-use of different materials, which were used within the educational activities. The results showed several similarities but also differences. All preschool teachers felt comfortable with the concept and meaning of re-use, compared to the other concepts. They were actively working with the re-use of materials, however, they were not only doing this from an environmental or natural point of view, but also in terms of design and working with a creative purpose in the educational activities. All pre-school teachers agreed that they did not work with re-use as much as working out of a perspective of design. However, there was a variety of views on why working with re-use and recycling did not meet the intended expectations of the work in the pre-schools. All pre-school teachers agreed with the fact that the link between sustainable development, recycling and re-use, and the science of chemistry has to become stronger in their work, partly due to the fact that the level of knowledge the children need to achieve by every certain age stated in the curriculum, must be met. All agreed that the process of recycling and re-use should be emphasized more, here the fact was also mentioned that it was a difficult task to work with recycling and re-use, and that this to a great extent depended on their own experiences and their lack of knowledge of the subject.

 • 48113. Öhman, David
  Att skildra det smärtsamma: Om bortbytingsfenomenet i tre berättelser av Per Olov Enquist2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48114.
  Öhman, David
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Att synliggöra språket i historieämnet ur svenska som andraspråksperspektiv: En kvalitativ studie av hur gymnasielärare arbetar med ämnesspråket i historia.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with my essay is to examine how teachers in high school are working with subject language in history based on swedish as second language. By assuming previous research my intentions with this essay is to seek the favorable conditions in the educational work on language development, subject language and school language. In my essay I use a qualitative method for the collection of empirical data. Five history teachers are interviewed about their knowledge and methods when working with language development. The questions to the teachers are about the challenges, benefits and potentials they see in the work on subject language in history and how their attitudes are to work with language development. The result shows that the majority of respondents are positive to work explicitly with the language in their subject. Some of the interviewees have good knowledge while others request further education. However, the majority of the teachers in the survey thought that they don't had the time to develop new working methods and requested more support from the school management in coordinating the development of language and skills. 

 • 48115.
  Öhman, Emil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  En analys av gymnsaieelevers historiesyn2011Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48116.
  Öhman, Frida
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Läkemedelsbehandling med klomipramin och fluoxetin till hundar och katter med beteendestörningar: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48117.
  Öhman, Jessica
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Österberg, Robin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Fastighetsvärderares trygghet i värderingsprocessen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The background to this thesis lies in the commercial property market’s unique characteristics, such as heterogeneity and illiquidity. There is also information asymmetry between different actors on the market, since the real estate companies have access to more knowledge regarding their properties. At the same time, there is also another form of information asymmetry, since many of the transactions within the real estate market occur through company acquisitions and these are not therefore made public. Previous research implies that there are different methods that can be used when appraising real estate at fair value while profession theory explains how a profession works. The purpose of this study is therefore, based on the complexity surrounding real estate appraisals to fair value, to explain the process an appraiser uses to feel assuredness in the appraisal. To answer the study’s purpose, a qualitative method was adapted by conducting semi-structured interviews with authorized appraisers in Sweden. The collected data were processed and analyzed through transcription and coding via division into categories and themes. An inductive approach was used. In the discussion the theoretical background was put up against the collected empirical data. In the conclusion it is made clear that several different factors create assuredness in the appraisal process. The methods that are available to an appraiser are not always enough to eliminate the uncertainties that might occur during an appraisal process. Experience, collegiality and autonomy are amongst the factors required for an appraiser to reach assuredness in the appraisal process.

 • 48118. Öhman, Jill
  Julen i amerikansk film1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 48119. Öhman, Jill
  Kultursidorna i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad-en kvantitativ undersökning1998Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen presenterar resultatet av en undersökning gjord med kultursidorna i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad som grund. Materialet är hämtat från fyra veckors publikationer i mars månad 1998 och är utgångspunkten för en jämförelse mellan de två tidningarna. Mängd, skrivet material, geografisk tillhörighet och ämnesinnehåll är de tre övergripande teman som uppsatsen tar fasta på.

 • 48120. Öhman, Jim
  Emotionella förmågor?2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 48121.
  Öhman, Johan
  et al.
  Örebro Universitet.
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  An educational tool for outdoor education and environmental concern2012In: Outdoor recreation in change: current knowledge and future challenges : proceedings / [ed] Peter Fredman, Marie Stenseke, Hanna Liljendahl, Anders Mossing and Daniel Laven, 2012, p. 260-261Conference paper (Refereed)
 • 48122. Öhman, Johan
  et al.
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Environmental concerns and outdoor studies: nature as fosterer2016In: Routledge International Handbook of Outdoor Studies / [ed] Humberstone, Barbara; Prince, Heather & Henderson, Karla A., New York: Routledge , 2016, p. 30-39Chapter in book (Refereed)
 • 48123. Öhman, Johan
  et al.
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Naturmötets betydelse i utbildning för hållbar utveckling2015In: Naturmötespraktiker och miljömoraliskt lärande / [ed] Östman, Leif, Uppsala: Uppsala universitet , 2015, p. 255-267Chapter in book (Other academic)
 • 48124. Öhman, Johan
  et al.
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Naturmötets betydelse i utbildning för hållbar utveckling; Abstract och presentation2008Conference paper (Refereed)
 • 48125.
  Öhman, Johan
  et al.
  Örebro universitet.
  Öhman, Marie
  Örebro universitet.
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Outdoor Recreation in Exergames: A New Step in the Detachement From Nature2016In: Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, ISSN 1472-9679, E-ISSN 1754-0402, Vol. 16, no 4, p. 285-302Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A new teaching aidexergamesis increasing in popularity in schools and is regarded as an interesting, varied and effective way of improving students' fitness. These exercise television games often contain references to physical activities carried out in different outdoor landscapes. The purpose of this article is to examine the views of landscape and nature offered by the games and the consequences this may have for students' relationships with nature and future environmental commitment. The methodological approach used is companion meaning analysis: the meaning of nature that follows when playing the games. The results show a controlled landscape that is perfectly arranged for the activity (functional specialisation). It is an obvious anthropocentric base and commands an instrumental value where nature is valuable because it satisfies our felt preferences (demand value). Exergames can thus be seen as a further step in an ongoing detachment process from the physical landscape (indoorisation).

 • 48126. Öhman, M.
  et al.
  Wan, H.
  Blomberg, Lars G
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Hamberg, M.
  Separation of Divinyl Ether Fatty Acid Isomers by Micellar Electrokinetic Chromatography,2001In: Electrophoresis, 22 (2001) 1163-1169Article in journal (Refereed)
 • 48127.
  Öhman, Marcus
  Karlstad University, Division for Chemistry.
  Development of new methods for miniaturized separation techniques2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to develop and investigate separation methods for miniaturized systems. Micro liquid chromatography was coupled on-line with a mass spectrometer equipped with an electrospray ionization source for the separation and characterization of flavonoids in Citrus juices. Capillary electrophoresis was utilized for the separation of four different types of fatty acid isomers. In the micellar electrokinetic chromatography mode the performance of a number of buffer systems with different additives was examined. For the composition of the basic buffers ingredients multivariate methods were employed. In order to improve electrophoretic separations of analytes that easily adsorb onto the capillary wall, e.g. proteins, a new coating method was developed.

  The coated capillaries were tested for a broad range of applications and a new method for fingerprinting peptide digest of a bacterial protein was developed.The main conclusions are that miniaturized systems offer a lot of benefits due to extremely low volume requirement of buffer components as well as samples. These advantages make it possible to use more expensive buffer ingredients and lower the consumption of solvents dramatically. Low sample consumption is desirable in a lot of areas e.g. in the field of analytical biotechnology. Moreover, separation and detection parameters were improved in miniaturized systems.

 • 48128.
  Öhman, Marcus
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Blomberg, L.G.
  Bonded dimethylacrylamide as a permanent coating for capillary electrophoresis2001In: J. Chromatogr. A, 924 (2001) 59-70Article in journal (Refereed)
 • 48129.
  Öhman, Marcus
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Wan, Hong
  Hamberg, Mats
  Blomberg, Lars G
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Separation of conjugated linoleic acid isomers and parinaric fatty acid isomers by capillary electrophoresis2002In: Journal of separation scienceArticle in journal (Refereed)
 • 48130.
  Öhman, Marcus
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Wan, Hong
  Hamberg, Mats
  Blomberg, Lars G.
  Separation of divinyl ether fatty acid isomers by micellar electrokinetic chromatography2001In: ElectrophoresisArticle in journal (Refereed)
 • 48131.
  Öhman, Maria
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Att stå på en bro: - känslan av tillhörighet hos den uthyrda personalen i bemanningsbranschen2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personaluthyrningsbranschens branschorganisation Almega (2005) framställer arbetet som uthyrd personal som ett framtidsarbete där den anställde både får en trygghet i en fast anställning samt möjlighet att prova olika arbetsuppgifter och branscher. Min studie visar dock att bemanningsbranschen har en baksida, där den uthyrda personalen får hantera tillhörighetsproblematik. Att arbeta som uthyrd personal innebär att ständigt konfronteras med bland annat ensamhet, dubbla chefer och lojalitetsproblem. Genom sju halvstrukturerade djupintervjuer undersöktes fenomenet tillhörighetskänsla hos uthyrningspersonal på ett av Stockholms Uthyrningsföretag. Studien visar att den uthyrda personalen strävar efter att finna sin roll och tillhörighet hos Kundföretaget, men att denna strävan kan möta motstånd i Kundföretagets föresatser.

 • 48132. Öhman, Marie
  Skolkunskaper i arbetslivet2006Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 48133.
  Öhman, Marie
  Karlstad University.
  Skolkunskaper i arbetslivet: -utifrån före detta elever på Hotell- och restaurangprogrammet2006Independent thesis Basic level (professional degree), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna undersökning är bland annat att se vilka kunskaper före detta gymnasieelever på Hotell och restaurangprogrammet har tillägnat sig i skolan och vad de, sett ur sitt nuvarande perspektiv, tycker har varit användbar kunskap. För att uppnå syftet har jag valt ett kvalitativt undersökningssätt där jag har intervjuat sju personer ur ovannämnd grupp. Jag har sedan presenterat och analyserat dessa intervjuer. Av resultatet framkom att samtliga elever beskrev att de tillägnat sig användbar kunskap, bland annat i förmåga att ta eget ansvar, samarbeta och planera. Det var däremot endast ett fåtal av dem som uppgav att de lärt sig att tänka kritiskt och granska fakta. Medan de flesta av de tidigare eleverna tyckte att de tack vare utbildningens bredd och apu: n fått en insikt och förståelse för de olika arbetssituationerna i serviceyrket. En slutsats av detta resultat är att elevernas nytta av kunskaperna förstärks med sammanhanget och mognaden.

 • 48134. Öhman, Peter
  et al.
  Bäckström, Mia
  Propeller till Champion 7 EC2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  This report illustrates the making of a wooden propeller for a Champion 7 EC, a single-engined sportsplane. The purpose is to replace a metalpropeller in order to lower maintenance costs. This project contains calculating values, manufacturing one or more prototypes in order to check values and if necessary; change values, and in the end manufacturing a propeller which is approved for flight. We started with calculating values on pitch, chord, length etc. based upon data on the engine of a Champion 7 EC and of the original metalpropeller. The material is birchwood and epoxy approved for flight. Before manufacturing the propeller one has to make pressure tests of the birchwood and make adhesive tests. If the material passes the tolerances the manufacturing can begin. The propeller is made in following steps: first one has to calculate values on diameter, pitch, blade angles, chord and the thickness of the blade. Based upon those values paper templates is made of the blade profiles and blade forms. The wood is cut into right shape and glued together to form laminates which in turn are glued together into a propellershape. The propeller is then sawed, hoed, filed and grinned into right shape and size with great precision. The result of this project is finished calculations, paper templates and two prototypes. We had no time to make a propeller approved for flight but we’re still pleased with the result since the most important part of the project is to calculate accurate values that can be used to make more propellers in case the first one has to be replaced.

 • 48135. Öhrberg, Frida
  Terrorism i historieundervisningen2009Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 48136.
  Öhrling, Johanna
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety (from 2013).
  Ensam är stark- eller bara mer försiktig?: En mixmetodologisk studie om dödsolyckor och risktagande i friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en masteruppsats om dödsolyckor och risktagande inom friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen. Syftet är att undersöka om det finns några skillnader i antal och karaktär mellan dödsolyckor med ensamma och de som har någon med sig, samt att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom eventuella skillnader och vad det kan säga om människors risktagande ensamma och i grupp. Detta undersöks med hjälp av två metoder. Det görs en kvantitativ sammanställning och analys av de dödsolyckor som faller inom studiens avgränsningar och har inträffat sedan år 2000. Därefter görs en kvalitativ innehållsanalys av ett antal semi-strukturerade intervjuer med fjällräddare och fjällräddningssamordnare. Ett tredje syfte är att lyfta fram andra intressanta aspekter och trender om människors risktagande i svenska fjällen som kommer fram i denna studie.

  Resultatet från analyserna visar att de flesta som omkommer inom friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen har någon med sig. En stor förklarande orsak till detta är troligen att de flesta som rör sig i fjällen har någon med sig. Dock hittades vissa intressanta skillnader i karaktär mellan olyckor med ensamma och de som har någon med sig. Medan de främsta riskerna för ensamma är att de inte har någon som kan hjälpa dem och kanske inte klarar att larma själva, handlar det bland de som har någon med sig i högre grad om hur farlig miljön är och det rör sig om mer dramatiska olyckor. Ett visst belägg hittades för att detta kan bero på att människor tar lite större risker, ägnar sig åt lite farligare aktiviteter och besöker lite farligare platser när de har någon med sig. Något som kan förklaras med hjälp av teorin om riskkompensation, där människor ”matchar” nivån av säkerhet med nivån av risk.

  Andra intressanta aspekter som hittades i denna studie är exempelvis att ökad säkerhet och tillgänglighet i fjällen tycks leda till ökat risktagande; att sociala medier har en inverkan på risktagande i fjällen; samt att människor har alltmer bråttom och pressade scheman i fjällen, något som kan leda till ökat risktagande.

 • 48137. Öhrn, Dan
  Skoldaghem2006Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 48138.
  Öhrn, Dan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Skoldaghem2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det här examensarbetet handlar om vikten av ett bra samarbete mellan olika personalkategorier för att det ska gå bra för skoldaghem-/heldagsskolelever när de återskolats till klass igen efter en tid på nämnda institutioner. Jag ställde mig frågan om skoldaghem och heldagsskolor i allmänhet klarar av att hjälpa sina elever att minska sina problem så att de klarar av sin skolsituation på ett bättre sätt när de återgår till vanlig klass igen. I litteraturgenomgången har jag sökt efter svar, bl.a. från tidigare forskning. Där framgår att samarbetet mellan skoldaghemmet/heldagsskolan och ”hemskolans” personal är väldigt viktigt för en lyckad återskolning och skolgången fortsättningsvis. Jag har intervjuat personal på heldagsskolor för att se hur de samarbetar med klasslärarna, framförallt vid återskolningprocessen. Jag har också via enkäter frågat klasslärare om deras erfarenheter av hur det går för elever som återskolats till vanlig klass igen och hur de ser på samarbetet med heldagsskolan.

  Nyckelord: heldagsskola, segregering, skoldaghem, återskolning

 • 48139. Öhrn, E.
  et al.
  Hägglund, Solveig
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Social responsibility in the classroom: Learning the code and develop the skill1999Conference paper (Refereed)
 • 48140. Öhrn, Elin
  Den mångkulturella skolan - framväxt och utveckling i skolans styrdokument och riksdagstryck2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle karaktäriseras av en ständigt eskalerande utvecklingstakt och medför nya villkor för människors livssituation. Sverige är idag ofta i blickfånget i samhällsdebatten vad gäller den internationalisering som pågår på samhällslivets alla områden. Detta innebär att människor upplever allt tätare förändringar och ställs inför allt fler val och alternativ vilket ökar kravet på kunskap och utbildning. Eleverna i den svenska skolan är allt mer delaktiga i ett internationellt perspektiv. Många elever har utländsk bakgrund, olika språk och kulturer möts i skolan, utlandsresor, media och Internet bidrar till mer internationellt och globalt orienterade elever. Syftet med uppsatsen är att urskönja framväxten av den strävan mot den mångkulturella skolan och det mångkulturella samhället som idag är central. Därmed har tre representativa läroplaner med nedslag 1962, 1980 och 1994 analyserats utifrån det mångkulturella perspektivet. Fokus ligger på uppkomsten av och inställningen till den mångkulturella skolan i styrdokumenten och i riksdagstryck där diskussionerna bakom läroplansförändringarna kan följas.

 • 48141. Öhrn, Elin
  En god medarbetare eller inte? - en undersökning av läroböcker för engelska A på gymnasiet2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Lärare som undervisar i språk är beroende av material av olika slag för deras undervisning. Materialets funktion är att understödja undervisningen och kursboken är det vanligaste av de material som används. Det är väsentligt att lärare utvärderar sin kursbok, funderar över dess innehåll och om den uppfyller de krav som läraren har på den. Genom att i förväg göra en grundlig bedömning av kursboken kan läraren finna en god medarbetare som också ger stöd åt den undervisning som bedrivs. Jag själv kommer snart att arbeta som språklärare och anser det därför relevant att göra en undersökning av ett antal kursböcker för att se hur bedömning av kursböcker går till och för att se om det finns goda medarbetare att finna bland dagens stora utbud av kursböcker. Syftet med uppsatsen är att undersöka tre olika kursböcker från tre olika förlag för engelska A på gymnasiet. Undersökningen baseras på ett antal kriterier för utvärdering och bedömning av en kursbok. Undersökningen behandlar också fördelarna och nackdelarna med en kursbok och om den är nödvändig för att bedriva språkundervisning. Undersökningen visar att de valda kursböckerna uppfyller de kriterier med vilka de har bedömts och de gör det på ett positivt och bra sätt. Kursboken kan med fördel användas som utgångspunkt eller ramverk för språkundervisningen men bör användas med måtta och kompletteras med annat material för att skapa variation.

 • 48142. Öhrn, Elin
  Symbols Connected to Freedom in Kate Chopin’s The Awakening2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  At the turn of the 19th century, when Kate Chopin´s The Awakening was published, men and women had very distinct roles in society. According to societal norms, there was no room for women’s creativity and individual growth. To begin with, the protagonist of The Awakening, Edna, is appreciated by her husband and society because she is a beautiful wife and a dutiful mother. However, she soon begins to understand her role as a woman in society, seen and treated more or less like an object, appreciated only because of her beauty and she is awakened to a yearning for freedom. Since symbolism is recurrent and conspicuous in Chopin´s novel the purpose of this essay is to investigate the symbols that reinforce the novel’s theme of freedom. By taking a closer look at the various symbols that are represented by characters, nature, animals, setting and objects, one is able to see the connections between the symbols and novel’s theme of freedom; for example, the bird imagery represents the captivity of women and their desire to become free and respected individuals. The sea is, however, the main symbol connected to freedom. It is constantly present talking to Edna. The essay explores the meaning of the various symbols and how they develop the novel’s theme of freedom.

 • 48143. Öhrn, Elin
  Woolf´s and the "Woman´s sentence" in A room of one´s own and the application of her theory in Three Guineas2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In A Room of One´s Own and Three Guineas Woolf is concerned with the position of women and the constrictions that confine them. In A Room of One´s Own, Woolf expresses the necessity for women writers to create a form and content of their own and she emphasises the importance of the separate female sentence. Woolf believes that language choice is not transparent or neutral; matters of style are related to gender characteristics. In A Room of One´s Own, Woolf creates her own theoretical structure about how to succeed as a woman writer. In this essay, I will analyse Woolf´s theoretical structure of a separate female mode of writing in A Room of One´s Own and how this is applied in Three Guineas. By creating models for creative writing and using different textual strategies, Woolf succeeds with her fluid sentences to create a female way of writing.

 • 48144.
  Öhrn, Emelie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Vart är våra bostäder?: En fallstudie av Karlstad kommuns höga planreserv för bostäder och det låga bostadsbyggandet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ju mer den svenska bostadsbristen breder ut sig desto hetare blir debatten om dess orsaker och lösningar i frågan. Bostadsbristen är inte längre ett storstadsproblem och när flera tillväxtkommuner, som exempelvis Karlstad, bekräftar brist på framförallt hyresrättslägenheter handlar debatten till stor del om hur byggandet av dessa ska öka.

  Kommunerna har flera gånger pekats ut som hinder i bostadsbyggandet men när SKL (2014) visar på höga planreserver som möjliggör bostadsbyggande i flera svenska tillväxtkommuner med bostadsbrist ändrar debatten riktning. Varför byggs det inte?

  Efter en genomgång av publicerade rapporter, debattinlägg och annan relevant litteratur har en fallstudie på Karlstad genomförts. Med hjälp av intervjuer av verksamma byggherrar, politiker och allmännyttigt bostadsbolag kan det konstateras att bostadspolitiken har skapat en bostadsmarknad som inte klarar av att fylla de bostadsbehov Sverige idag har. Det är omöjligt att peka ut en skyldig aktör till det låga bostadsbyggandet eftersom ansvaret idag är fördelat på stat, finansinstitut, kommuner och byggherrar. Även om kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar så sitter marknaden och byggherrarna på självaste verktygen. Finansinstitut, lagar och regler har också avgörande roller i bostadsbyggandet och den höga planreserven beror till stor del på den allt friare marknaden som ger upphov till spekulation och ackumulation. Även om varje outnyttjad detaljplan har sina särpräglade förutsättningar så påverkas alla planer av marknadens och fastighetsbranschens vinstsökande.

  Resultaten i intervjuerna pekar på att hyresrättslägenheten är missgynnad på bekostnad av bostadsrätten, vilket är en anledning till att vi idag har en bostadsbrist i kombination med hög planreserv. Hyresrätter är det som allt fler efterfrågar men när det är mer fördelaktigt att bygga bostadsrätter är det svårt att hitta tillräckligt med byggherrar som investerar i nybyggnation av denna upplåtelseform. Många av de hyresrätter som byggs idag har höga kostnader som speglar sig i hyran, vilket tillsammans med låga räntor resulterar i att det i regel blir mer lönsamt att bo i bostadsrätt. Något som också på kan tänkas påverka efterfrågan av bostäder.

  Utfasningen av allmännyttan och indragningen av kommunernas bostadsförsörjningsansvar är också bidragande orsaker till det låga byggandet av hyresrätter. För att lösa problemet med bostadsbristen, utan segregering och ojämn geografisk utveckling som resultat, kan det förutsättas att breda insatser i både skatte- och finanspolitik och kommunpolitik behövs.

 • 48145. Öhrn, Eva
  Leksakers betydelse - en jämförande studie mellan Sverige och Kenya2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Som blivande pedagog har jag undersökt skillnaden i Kenya och Sverige när det gäller barns favorit leksaker. Svenska barn har det otroligt bra jämfört med kenyanska barn. I Sverige finns möjligheter att utvecklas och att få leka. Syftet med denna rapport är att genom att göra observationer i både Sverige och Kenya, jämföra vad barnen använder för leksaker och hur de leker. Totalt har det genomförts fem observationer, som omfattar tio svenska barn och tio kenyanska barn. Preciserad frågeställning: Jag vill undersöka pojkar och flickors användning av leksaker i Sverige och Kenya med utgångspunkt från: ® Symbollek ® Regellek ® Material ® Miljö. Resultaten av undersökningen visar att i Kenya arbetar de, efter mycket disciplin och att leka fritt är det inte tal på. Där styr deras fröken vad, hur och vem som skall leka. Det finns ingen möjlighet till fri lek och de äger inte heller några leksaker. Det var svårt att göra en rättvis jämförelse när undersökning inte gick till på samma sätt. I Sverige var det barnen som ritade vad de tyckte om att leka med, men i Kenya var det läraren som ritade, vad hon tyckte att barnen skulle måla. I Sverige är den fria leken otroligt viktig. Genom denna lär barnen känna sig själva och varandra på ett bra sätt. Leken är ofta ”klassisk”, dvs flickor leker med dockor och pojkarna med bilar.

 • 48146.
  Öhrn, Johanna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Läsinlärningsprocessen: Hur arbetar pedagoger med läsinlärning?2011Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48147.
  Öhrn Sten, Niklas
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Mechanical and Materials Engineering.
  Design and development of a new invented doctor blade: Design och utveckling av nyuppfunnet kräppningsblad2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report contains the development and construction of a new patented doctor blade. A doctor blade is used when creping soft paper from a large rotating Yankee cylinder. At the current state the doctor blade are in use for four to six hours before it needs to be switch due to wearing, stopping the production of soft paper. The new idea is to have a very long and small blade that will slide into a fixed blade and be continuously pulled when creping paper. The company CS Production had a concept of the fixed blade but wanted to further develop it since the blade was too wide.

   

  Measurements where done with the old blade and with the old testing device to measure the pull force required to pull the blade. New concepts where made by the method of brainstorming and evaluated with an elimination matrix. Rivet joints where selected as the joining technique for the new design. The new concept contains one dominant blade that smaller parts were assembled to form the final blade. The material selected for the dominant blade and the section blade was a cold rolled stainless spring steel strip and for the middle disc the material was aluminum bronze string casted. Test on the pull force required where done with the new doctor blade in the new test rig.  FEM simulation where done on a small part of the blade to see where stresses are occurring in the blade. The FEM result showed that no stresses where on the middle discs, rivets or section blades. This is not reliable results because the small doctor blade is pushing down onto the middle discs and stresses should be occurring on the discs.  Further testing is needed to see if the blade can withstand the forces applied to it.

 • 48148.
  Öhrnberg, Josefin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  ADHD i barnlitteraturen: Analys av fyra bilderböcker2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how the neuropsychiatric disability ADHD is portrayed in four different picture books aimed at children in preschool age.

  Through a text analytical perspective, a picture book analysis is performed. The paratext of the picture books are analyzed, which means everything about the main story of the books. Further, the characters are analyzed by person portrayal and symptoms of ADHD.

  The result shows that ADHD in general is portrayed in the same way, which gives a misleading picture of ADHD. Only one character differs from the other characters and shows traits which is in contrast with the other characters. In short, the result shows that only two different portrayals of ADHD are presented in the picture books. The girls and boys in the picture books differ because some character traits are merely portrayed by the girls. The interaction between other children is portrayed from a negative point of view in the boys, unlike the girls. The picture books do not allow for identification and understanding as there is no major variation in the portrayal of ADHD. This results in a stereotype and incorrect image of ADHD. More picture books depicting ADHD with greater variety addressed to children in preschool age are needed.

 • 48149.
  Öhrnell, Annica
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Surfplattan - på en förskola: En fallstudie om surfplattans intåg i en förskoleverksamhet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48150. Öhrner, Erik
  et al.
  Janson, Magnus
  Holmberg, Per
  Vilka komponenter ligger bakom skapandet av långfilmsmanus för en animerad film?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Underhållningsindustrin växer sig allt större. Under 1900-talet har en mängd genres växt fram inom filmindustrin. Disney har varit den ledande koncernen vad gäller animerad film. I och med 3D-animeringens intåg öppnas möjligheterna för andra producenter från hela världen att utmana Disney. För att slå sig fram i den hårda konkurrensen krävs en genomgående bra produktion. Grunden för en bra produktion är ett bra manuskript. Hur skapar man ett attraktivt filmmanus till en animerad film? Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka komponenter och faktorer som ligger bakom skapandet av ett långfilmsmanuskript för en animerad familjefilm samt att analysera vår egen produktion. Utifrån teorier och analys av vårt eget manus har vi identifierat viktiga faktorer som ligger till grund för ett attraktivt manus. Dessa faktorer är; val av målgrupp, ramberättelse, karaktärer samt dramaturgi. Det är viktigt att jobba mot publiken. En bra karaktär är en som åskådarna kan identifiera sig med. En bra story har ett blandat innehåll av allt från spänning och äventyr till komik. Ett vackert, lyckligt slut på en saga medför att biografpubliken känner sig nöjd. En nöjd kund vill se filmen igen. Nyckelord: Animation, 3D, manus, manusutveckling, film, dramaturgi, karaktärer

960961962963964965966 48101 - 48150 of 48481
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf