Change search
Refine search result
932933934935936937938 46701 - 46750 of 46875
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 46701.
  Östberg, Linda
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Chemical Engineering.
  Kvarnlöf, Niklas
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Chemical Engineering.
  Germgård, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Chemical Engineering.
  The Influence of the Hemicellulose Content in Dissolving Pulps on the Gamma Number of Viscose DopesIn: Nordic Pulp & Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, E-ISSN 2000-0669Article in journal (Refereed)
 • 46702.
  Östberg, Martin
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Mechanical and Materials Engineering.
  Industrialisering av konsumentprodukt: Från inkommande material till färdigvarulager2014Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report examines the industrialization of a newly developed household machine on behalf of Technogarden Engineering Resources in Karlstad, Sweden. The report is a part of the final course in the Bachelor Program in Mechanical Engineering at Karlstad University and takes place in spring 2014.

  An innovator, an investor and a engineering consultant firm have through collaboration developed a new type of gruel machine. The product is in its final stage of construction and is planned to be manufactured in a production located in Sweden, autumn of 2014.

  To compete against today’s trend in outsourcing manufacturing to low cost countries for better profitability, the industrialization of the gruel machine must be done with a minimum amount of resources in order to become successful, which also describes the problem of this study. Using pre-study material in form of Lean production literature, visiting a successful production site and gathering data from involved engineers a specification was developed which describes what this industrialization must achieve and which requests can be accomplished. The specification involves the main questions such as capacity in number of gruel machines produced in a certain amount of time, ergonomics and how to achieve equal product quality.

  A comprehensive product study has been done to identify how the machine is meant to be assembled where the focus was to analyze timing, identifying item groups and assembly sequence. Six concepts on different factory layouts were created using two dimensional sketches of the actual plant chosen for the machine. The sketches show visual layouts of how the production equipment can be physically arranged in order to assemble the machine. The concepts are then assessed according to a valuation schedule in which the main factors are arranged and an engineering assessment is made of how well the different concepts satisfy these factors. From the valuation schedule the concepts obtain a score and the concept with the highest score wins.The winning concept was worked further on by developing a detailed layout using software Google Sketchup. Using the detailed layout a cost-estimation was made on the manufacturing equipment needed.

  The results of the study show that the gruel machine best is assembled together in a continuous production in form of a line layout. The assembly process is done by operators manually distributed among four stations equipped with materials via rack of items. Two of these layouts are required to meet the market demand at 20 000 gruel machines a year. An exact sizing of commodity and finished inventories could not be determined because of underdetermined suppliers and deliveries.

 • 46703.
  Östby Jansson, Freja
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Hur anställda inom den psykiatriska vården upplever sitt arbete och sin arbetssituation: En kvalitativ studie.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie är en kvalitativ studie om personer vilka arbetar inom psykiatrisk vård och deras upplevelse av sitt arbete och sin arbetssituation. För att undersöka detta har fyra personer vilka arbetar med psykiatrisk vård intervjuats i mellan 30 till 50 minuter. Det som sades under intervjuerna är materialet vilket studiens resultat baserats på.

          Materialet har bearbetats med hjälp av tematisk analys som genom en sexstegsprocess genererat fyra teman: brist på kommunikation och förståelse, ansvar och kompetens leder till känsla av meningsfullhet, tillfredsställelsen kring att ingen människa är den andra lik och vikten av att ha bra och goda relationer med kollegor.

          Slutsatser vilka är möjliga att dra utifrån studiens resultat är att det är påfrestande för personalen att arbeta och leva i tider av förändringar och ovisshet men att det är arbetet med människan som är det centrala kring att personer väljer att arbeta med detta. Det är också möjligt att förstå vikten av hur graden av kontroll spelar in på de anställda och deras mående samt hur socialt stöd i form av goda relationer med kollegor är avgörande för trivsel på arbetsplatsen och hur väl de anställda klarar av att hantera stress och svåra situationer.

 • 46704.
  Östensen, Anne-Christine
  Karlstad University.
  Meningsskapande möten i Bild: Elever och lärares väg till meningsskapande genom syliggörande interaktion2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46705. Östenson, Pia
  Läsutveckling2007Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 46706. Östenson, Pia
  Läsutveckling2008Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 46707. Östensson, Emil
  Konflikthantering inom skolan2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I skolans värld figurerar människor i alla åldrar med olika bakgrunder, med skilda roller och uppgifter. Det uppstår ibland oförenligheter mellan dessa människor som kan leda till konflikter. Syftet med denna uppsats är att få en bild av hur konfliktsituationer inom skolan ser ut och hur man som lärare kan hantera olika typer av konflikter på bästa sätt. Till grund för min analys använder jag tre övergripande forskningsfrågor: Vilka konflikter finns i skolan? Hur hanterar man konflikter i skolan? Arbetar man förebyggande och i så fall hur? Underlaget för uppsatsen är hämtat från relevant litteratur och en gjord undersökning. I den gjorda undersökningen intervjuades åtta verksamma lärare från två olika skolor om deras syn och erfarenheter inom området. Genom att relatera undersökningens resultat med litteraturen utförs en analys, som resulterar i slutsatserna att: De allra vanligaste konflikterna är de på gruppnivå som uppstår elever sinsemellan. De vanligaste exemplen av dessa är baktaleri och skvaller, men det finns även andra konflikter på skolan mellan lärare- elev, lärare-lärare, föräldrar-lärare och slutligen lärare och skolledning. Konflikterna på skolan hanteras olika beroende på hur konflikten ser ut men ett aktivt lyssnande och god kommunikation är nyckelbegrepp i en konflikthantering. Det bedrivs ett förebyggande arbete på skolorna med bl.a. ett projekt om värdegrundsfrågor.

 • 46708. Östensson, Linda
  Att lära för livet eller plugga inför prov?2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I det här examensarbetet undersöks huruvida elever i gymnasieskolan pluggar in fakta till ett prov eller om de lär sig för en längre tidsperiod. Frågeställningen består av tre frågor: Hur väl minns en elev fakta om man jämför ett kortare och ett längre tidsperspektiv? Vilken fakta minns eleven bäst? Vilka elever presterar bäst efter en längre tidsperiod? Arbetet grundar sig delvis på litteraturstudier men framförallt på en kvantitativ undersökning. Litteraturstudien kommer i början av uppsatsen, i bakgrundsdelen, och handlar framförallt om hur människans minne fungerar. Dessutom tar arbetet upp vad som står i Lpf 94 om lärandet och de krav som gymnasieskolan bör ställa på eleven. Efter litteraturstudien redovisas de resultat som kom fram i undersökningen. Undersökningen grundar sig på tre frågor på Hinduism och Buddhism som ställdes till två olika klasser. Två frågor ställdes vi ett tillfälle. Fyra veckor senare ställdes samma frågor samt en ny fråga. I resultatdelen jämförs elevernas svar på de olika frågorna samt hur resultatet skiljde sig mellan de olika provtillfällena. Det görs även en jämförelse mellan de båda klasserna. I analysdelen förs en diskussion om varför resultatet blev som det blev och vad det innebär. Det konstateras att eleverna har glömt bort mycket fakta mellan första och andra tillfället. Det framkommer dock att den fakta de minns bäst är den som är mer övergripande. Det visar sig också att det generellt är så att de elever som lyckas bra efter en längre period även är de som lyckas bra ifrån början, vid första tillfället. Ord att söka på: Minne, minnas, reproducera, fakta, lärande, livslång lärande, gymnasieskola, gymnasieelev.

 • 46709. Östensson, Linda
  Barndopet i Svenska kyrkan - en kvalitativ studie av argument för och emot barndopet samt en diskussion om vem som har rätt till barndopet2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att föra en diskussion runt barndopet i Svenska kyrkan, inte att komma fram till något rätt eller fel. Motiveringar för och emot barndopet tas upp. Även frågan om huruvida ett barns föräldrar måste vara troende för att det ska få ta del av barndopet behandlas i uppsatsen. Det förs också en diskussion runt om man som förälder har rätt att fatta beslut om dop åt sitt barn. Uppsatsen grundar sig på litteraturstudier och kvalitativa undersökningar i form av djupintervjuer med sex prästvigda personer. I slutsatsen förs en sammanfattande diskussion med argument för och emot barndopet. Frågan om vem om har rätt till barndopet behandlas också.

 • 46710. Öster, Heidi
  Hembygden2008Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 46711.
  Öster, Johanna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Wennbom, Sara
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Socialtjänst för utsatta barn: En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever arbetetssituationen och hur den påverkar klientarbetet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to increase the understanding of how social workers in their work with vulnerable children are related to the work situation and how the work situations affect client work. To conduct the study a qualitative method was used. In total five professional social workers who works with vulnerable children was interviewed. The analyze method in this study was content analysis. The theoretical perspective in this study is human service organizations and the demand and control model. The result in this study shows that it is high strain work situations that have an impact on client work. Social workers are heavily loaded in their work, there are gaps in support from managers and its hard keep experience staff and recruiting new staff with sufficient experience. The result shows lack of resources which leads to at risk that it is not enough staff to take care of serious notifications. The results shows that social workers work situation leads to difficulty in performing work of a high quality and those children are at risk of suffering during the waiting period.

 • 46712.
  Österback, Malin
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Varför individanpassas matematikundervisningen?: En kvalitativ intervjustudie om hur och varför undervisningen i matematik egentligen individanpassas för elever i årskurs 1-3.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien gjordes för att ta reda på varför lärare gör individanpassningar i klassrummen och hur de gör dem. I studien intervjuades tio lärare i de lägre åldrarna för att få höra om deras syfte med att individanpassa undervisningen och hur de gjorde det. Resultatet visade att många anpassar för att skapa en bättre arbetsro i klassrummet men även för att eleverna ska få hjälp att nå sina mål och de uppsatta kunskapskraven.

 • 46713.
  Österberg, Anna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  En studie om bilderbokens förändrande familj: En analys av tre bilderböcker om familjer och sociala skiktningar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study I have done a text analysis of three picture books aimed at children in pre-school age. The purpose is to investigate how social stratification are described in three Swedish picture books focusing on the family. In the analysis, I use the intersectional perspective, where you study and assume questions about power and inequalities between different groups in society based on sex, class, sexual orientation and age. The result of the analysis shows that families in picture books are shaped differently. The family no longer needs to be the classic family, in today's society, the family is changing. The result also shows how the picture book can be used as an educational tool. The picture book can help create a meeting place between the adults and the children to discuss differences in society and the conditions of others, to make everyone's equal worth visible.

 • 46714.
  Österberg, Hannah
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  En Fairtrade city: Berättelsen om Munkfors2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 46715.
  Österberg, Hannah
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Samverkan, det kan betyda så mycket: En studie om ett projekt i Klarälvens samordningsförbund2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar finansiell samordning ur ett samverkansperspektiv. Finansiell samordning går ut på att landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen lägger samman pengar i ett förbund. Detta förbund förkortas Finsam. Målet med sammanläggningen är att uppnå ett mera effektivt sätt att använda resurserna, samt att det ska bli lättare att samverka för människor som är i behov av insatser från mer än en myndighet. Förbundet ska underlätta samverkan och leda till att myndigheterna på längre sikt kan komma fram till bättre metoder att hantera sina klienter. Effektivare metoder på ett sådant sätt att antalet personer som hamnar mellan stolarna och bara slussas runt i systemet kan minimeras.

  Två värmländska kommuner har gått samman och startat ett sådant förbund år 2007, Forshaga och Munkfors. Förbundet heter Klarälvens samordningsförbund och det är med utgångspunkt där som uppsatsen är skriven. Förbundet är nytt och de har under senare halvan av år 2007 påbörjat sitt första projekt, projektet de kallar Dirigo. Projektet är till för individer i behov av insatser från fler än en myndighet. Det är personer som har arbetat i projektet som har varit en källa till information i den här uppsatsen. En del av syftet med uppsatsen är att placera Finsam och Dirigo på en kartbild över samverkan, finna vilka typer av samverkan som kan sammankopplas med förbundets sätt att arbeta och hur man arbetar i projektet. Den andra delen av syftet är att få fram hur arbetet har gått till mera konkret i projektet; vad har varit coachernas roll i projektet. De är anställda för att driva verksamheten med deltagarna. Det jag vill besvara är vad deras roll har varit i projektet i förhållande till samverkan mellan de inblandade aktörerna. Det jag kommer fram till är att de har haft en mera extensiv roll än coacher, när man ser till samverkan. de har fungerat både som projektledare och haft en roll som länk och tolk mellan myndigheter och deltagare i projektet.

  Metoden i uppsatsen är kvalitativ. Jag har intervjuat handläggare och representanter för de olika myndigheterna som är representerade i samordningsförbundet, samt en av coacherna anställd i projektjet. Ett av resultaten jag har fått fram i undersökningen är att Dirigo i många avseenden inte är i behov av samverkan för att fungera. Det är ett samverkansprojekt, men coacherna fungerar som en buffert för samverkan. Så länge coacherna driver projektet behöver inte handläggarna på de olika myndigheterna komma överens och samarbeta. Det är dock viktigt att ha i åtanke att uppsatsen är skriven under projektets gång; efter avslutat projekt skulle intervjusvaren och därmed analysen kunna se mycket annorlunda ut.

 • 46716. Österberg, Ingrid
  Medier, journalistik och demokrati2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 46717.
  Österberg, Isabelle
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Gymnasieelevers relation till fysik: En kvalitativ studie berörande intresse, motivation och attityder inom fysikundervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research shows that students’ interest in physics has been reduced over the last decades, both nationally and internationally. The purpose of this study is to examine students’ relationship with physics and thus investigate how the physics education in upper secondary school could improve.

  Qualitative interviews were used as research method. The results indicate that students find the physics courses interesting, and that they generally have a positive attitude towards the subject. Nevertheless, they find the education hard and stressful. Furthermore, the study shows that the teachers have a great impact on students’ interests and attitudes. The students have difficulties seeing the relevance of the course and they request more connections to their everyday life, new technology and society. The students appreciate associations to media and enjoy both observing and practicing experiments. The study indicates that stereotypical prejudices, such as social awkwardness, exist about people who are devoted to their studies. However, the informants consider it admirable to be successful within the area of physics. Having a profession related to physics is associated with high status, intelligence and a high income.

  In conclusion, the education needs to be changed and adapted in order to stimulate students’ interests since students' interests and experiences have changed during the recent decades. Interest has an effect on motivation, and thus affects students' performance and future career choices.

 • 46718. Österberg, Joel
  Kylprocessens påverkan på träbränslepelletsens hållfasthet samt hårdhet: En studie av hur bäddhöjd och luftflöden påverkar pelletskvalitén2018Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 46719. Österberg, Joel
  Kylprocessens påverkan på träbränslepelletsens hållfasthet samt hårdhet: En studie av hur bäddhöjd och luftflöden påverkar pelletskvalitén2018Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 46720. Österberg, Johan
  En prognostisk valideringsstudie av de psykologiska mönstringsvariablerna till värnpliktstjänstgöring2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 46721.
  Österberg, Johan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  We want you as our new recruit: Prerequisites for recruitment to and retention in the Swedish Armed Forces2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to study the prerequisites for the Swedish Armed Forces (SAF) in order to recruit sufficient numbers of suitable individuals to the organization, and to retain those within the organization.

  The thesis comprises three studies (Study 1-3) where Study One comprises data gathered, with a longitudinal design, when Sweden relied on conscription for the manning of the Armed Forces. Results show that those wanting to do international military service assessed themselves higher for required qualities than those individuals not volunteering for international military service. Study Two shows that job satisfaction, according to Hackman and Oldham´s Job satisfaction model, is higher when job characteristics are good, and they in turn affect the Critical Psychological States, as proposed by Hackman and Oldham. Study Three indicates that there is a relation between performance orientation, job characteristics, job satisfaction and retention. In sum, this thesis suggests that there are different incentives for recruiting and retaining personnel to a conscripted force, and an all-volunteer force. Furthermore, the thesis indicates that an all-volunteer force concept is not the best way of manning the armed forces, for Sweden and countries with similar society, size and likewise a critical geopolitical position.

 • 46722.
  Österberg, Johan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013). Försvarshögskolan.
  Rydstedt, L W
  Inland Norway University of Applied Sciences, Department of Social Sciences, Lillehammer, Norway.
  Kleiven, J
  Inland Norway University of Applied Sciences, Department of Social Sciences, Lillehammer, Norway.
  Fors Brandebo, M
  Swedish Defence University (SEDU), Karlstad, Sweden.
  The Path to Job Satisfaction: Applying the Theory of Purposeful Behavior to Military Conditions2017In: Journal of Defense Resources Management, ISSN 2068-9403, E-ISSN 2247-6466, Vol. 8, no 1, p. 27-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the relationships between, on one hand,personality and performance orientation and, on the other, job satisfaction andturnover intentions, using Barrick’s et al. theory of purposeful behavior. Using aquestionnaire, data about job satisfaction, performance orientation and turnover intentions were collected from 300 newly recruited Swedish soldiers. A path analysis gave partial, but not full support to the assumptions behind the theory of purposeful behavior model. No relationships were found between the personality traits of emotional stability and conscientiousness, nor to either performance orientation or directly to job satisfaction. On the other hand, performance orientation showed a consistent relationship to perceived levels of the job characteristics, which mediated the path between the person-related variables and the outcome variables.Performance orientation also showed a strong direct relationship to general job satisfaction, which, in turn, was strongly related to turnover intentions.

 • 46723.
  Österberg, Johan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Rydstedt, Leif
  Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer, Norway.
  Job satisfaction among Swedish soldiers: Applying the Job Characteristics Model to newly recruited military personnel2018In: Military Psychology, ISSN 0899-5605, E-ISSN 1532-7876, Vol. 30, no 4, p. 302-310Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A professional military organization was introduced in Sweden in 2010. This means that the Swedish Armed Forces (SAF) need to attract and employ soldiers, and to retain them within the organization. This scenario creates new types of challenges in manning the organization. The transition to an all-volunteer force puts job satisfaction in focus in order to retain personnel. This cross-sectional study of the relations between working conditions and job involvement among 300 recently employed soldiers showed that the dimensions of the Job Characteristics Model related significantly to job satisfaction and work motivation and (negatively) to turnover intentions from the SAF. The results further showed that all the critical psychological states contributed independently to the variance in the outcome variables.

 • 46724.
  Österberg, Magnus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  IKT spelar roll: Hur vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning använder IKT ur ett empowermentperspektiv2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how a sample of adults with an intellectual disability uses information and communication technologies (ICT), and to see whether these people can be strengthened in their everyday life through ICT.

  To get answers to the questions posed in this paper interviews were made. The interviews are semi-structured so that the context to some extent is bounded. Questions which highlights the more widely aspects of ICT are set with the help of subject areas.

  The results show that these people in many ways are strengthened in their use of ICT. There's perceived difficulties in the usage, but there are mainly opportunities expressed in the narratives. For example, one person uses ICT to bridge the problems that arise when difficulties to read and write exists. The social aspects of ICT is mentioned as important in this study by most informants.

 • 46725. Österberg, Malin
  Trafficking inom den Europeiska Unionen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46726.
  Österberg, Maria
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Miljöundervisning i Dharamsala2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last years, enviromental issues has been higly topical and everyone is involved in the end. To raise children into citizents who cares abuot the enviroment, the education has to start in the early years of school. The purpose of the examination is to investigate how the eniviromental education looks in a village called Dharamsala in northern India.

  Intervjues has ben done with three teachers working in different schools and one teacherstudent. I´ve also intervjued one tibetan munk whoes ben working as teacher and director. I´ve also studied a societyorgan that have a close realationship with most schools in the area. Observations has also ben used in the studie. The result did´t show any big difference between the schools enviromental education.

  All schools that have ben studied is working with enviromental questions, in the lower classes they mix it in with other. Everyone in the studie thinks that it´s very important to work with enviroment in the school to rase responsebible citizens.

 • 46727. Österberg, Marie
  Adam och Eva eller en bakterie? - vilket är vårt ursprung2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 46728.
  Österberg, Nathalie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  "Jag vill lära mig när det är intressant": Några elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande beskriver motivation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how students in need of support in their language- reading and writing learning describe motivation. The intentions are to investigate how students in need of support in their language-reading and writing learning describe motivation and how students in need of support in their language-reading and writing learning describe motivational education. This is a qualitative study based on 6 interviews. The student interviews are conducted on students between 10-12 years and the selection criteria are primarily that all informants are in need of support in their language-reading and writing learning. The result shows that the informants' descriptions of motivation and motivational education were pupil-oriented, meaning that the informants gave concrete examples of what motivated them, here and now. Furthermore, the conclusion that the social relations of the informants are of great importance in motivational work, which means that the students' social relations play a major role in the work of raising the students' inner motivation. This is in line with the theoretical starting point of this study, the sociocultural perspective, which means that the social context and language is one of our most important tools for developing our thinking and creating new knowledge. In the results the informants said that communication, support or scaffolding, from the teacher is crucial for motivation, which is also one of the school's main tasks.

 • 46729.
  Österdahl, Fredrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Hendo, Ilias
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Themes in Totara: Creating and cloning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to give the reader an insight into the graphical interface of a Learning Management system, the theme, how it functions and its importance. The main point is how the creation of new themes can be done, and two different approaches are examined and compared.The use of learning management systems have been growing rapidly over the past years. Modern learning, be it basic school, higher education or professional training, is almost always supported by some learning management system where both instructors and participators share learning material, assignments, discussion, among other things.The theme of a learning management system is of great importance and can have a substantial impact on the efficiency of the actual learning process. Themes might also differ in their purpose, thus depending on the target audience, creating a specific theme might be desirable.The work done in this paper examines the structure and function of themes in the web based Totara learning management system, and looks at two different approaches to creating new themes. These approaches involve creating something from scratch, and cloning an already existing theme.The conclusion drawn from the work done in this paper is that the most efficient way of creating a new theme, is through cloning an already existing theme. Only when time and experience is plentiful, and a full control over the theme structure is desirable, is creating a theme from scratch a viable option.

 • 46730.
  Österdahl, Mathias
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Slow sand filtration as a water treatment method: An inventorying study of slow sand filters purification rates in rural areas in Colombia2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Clean water is essential for health and the living in general for humans. For some people the access of clean and fresh water is a simplicity but for others, the lack of clean water, especially in rural areas creates one of the biggest humanitarian problems in the world today. For example a child under the age of five dies every 20 seconds today, due to water-related diseases. For areas with widespread poverty and poor living conditions it has shown that the access of clean water is a fundamental factor in order to increase the living situation and for the area to start develop. UNESCO claims that is possible to extinguish about 10 % of all diseases worldwide by implementing water treatment methods and sanitation facilities in vulnerable areas in order to improve the water quality. And reports from WHO and UNESCO shows that there is a clear connection between access to clean water and economic growth for a developing country.

  One of the oldest methods of water treatment is slow sand filtration (SSF) also known as biological sand filtration (BSF). The method is adapted from nature’s own way of treating water by filtration and has been used artificially by humans since the beginning of the nineteenth century. The SSFs in this study is a simple two-tank system where one tank is filled with sand and gravel and the other tank is working as a water reservoir tank. Under suitable circumstances this type of slow sand filters is a very effective water treatment method purifying the water with both mechanical and biological processes.

  In a rural area where Rio las Ceibas is flowing in the region Huila in Colombia, an environmental authority called La CAM is running a project where SSFs is implemented as a water treatment method at individual households. La CAM is in need of a pre-study in order to inventory some filters in the valley, to find out the purification rate of the filters and to get recommendations for further development of the SSF project. The purpose of this study was to examine the general status of the SSFs, find out about the households maintenance routines and knowledge of the SSF and to evaluate if the water quality produced by the SSFs is at drinking standard according to chemical and biological parameters. The methods used for achieving this purpose was by practical examinations, performing interviews and analysing water samples from the SSF system.

  In general the filters purified the water very poor and some filters even made the drinking water more contaminated than the raw water inlet. The study showed that many filters could reduce some of the chemical and biological parameters but no filter produced water according to the recommended drinking standard. The filters was most effective against turbidity and some filters reduced coliform bacteria very effectively. The filters general status was good but almost no filter had the required sand height or grain size. The interview study showed that the households considered clean water to be important in their homes and consider the SSF to have facilitated their lives. The households had some knowledge how the SSF function but had in general no routines on cleaning or maintaining the filter.

  For continued development of the SSF project it’s recommended to fill the filters with finer sand grains (0,2 – 0,45 mm), to at least a sand height of 40 cm, to spread more knowledge about maintenance of the filters and to continue to keep a regularly contact with the households to monitoring the status of the filters and also to maintain the relation between the household and the authority.

 • 46731.
  Östergaard, Edvin
  et al.
  Norwegian University of Life Sciences, Norway.
  Hugo, Aksel
  Rudolf Stein College of Education, Norway.
  Dahlin, Bo
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  From phenomenon to concept: designing phenomenological science education2007In: Proceedings of the 6th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe / [ed] V. Lamanauskas & G. Vaidogas, 2007, p. 123-129Conference paper (Refereed)
 • 46732.
  Österholm, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Bergqvist, Tomas
  Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Liljekvist, Yvonne
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013). Uppsala universitet.
  van Bommel, Jorryt
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Utvärdering av Matematiklyftets resultat: slutrapport2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Matematiklyftet är en fortbildning för alla lärare i Sverige som undervisar i matematik. Den genomfördes 2012-2016. Kärnan i fortbildningen var det kollegiala lärandet. Lärare arbetade tillsammans med olika moduler som var och en bestod av didaktiskt material att använda vid planering, diskuss-ioner och genomförande av matematikundervisning, samt vid kollegiala reflektioner och diskussioner. Genom modulerna belystes primärt fyra olika didaktiska perspektiv: (1) att undervisa matematik utifrån förmågorna, (2) bedömning för lärande och undervisning i matematik, dvs. formativ bedömning, (3) rutiner/interaktioner i klassrummet och (4) klassrumsnormer/sociomatematiska normer.

  Denna rapport presenterar en utvärdering av Matematiklyftets resultat där det undersökts i vilken utsträckning Matematiklyftet har bidragit till att utveckla en bestående undervisningskultur och en bestående fortbildningskultur. Utvärderingen syftar också till att identifiera faktorer som gynnar eller missgynnar Matematiklyftets resultat och ska även fungera både formativt och summativt. Det innebär att både slutsatser om hur Matematiklyftet har uppnått målen att utveckla undervisnings- och fortbildningskulturen och slutsatser om hur stöd till planeringar och genomförande av liknande fort-bildningssatsningar formuleras. Urvalet i utvärderingen består av 35 grund-och gymnasieskolor. På varje skola har tre lärare slumpmässigt valts ut att ingå i utvärderingen, dvs. totalt 105 lärare. I utvärderingen ingår också varje skolas rektor och representant för skolhuvudman. Skolorna har besökts vid två tillfällen för att kunna undersöka förändring i undervisnings- och fortbildningskultur. Datamaterialet består av observationer av matematiklektioner och av kollegiala samtal, intervjuer och enkäter med lärare och rektorer, samt intervjuer med representanter för skolhuvudmän. I datamaterialet ingår även insamlade dokument (t.ex. fortbildningsplaner och kopior av undervisningsmaterial) och bakgrundsinformation om de besökta skolorna (från externa databaser). Denna rapport utgör slutrapporten för utvärderingen av Matematiklyftets resultat. Nedan redovisas utvärderingens huvudsakliga resultat tillsammans med rekommendationer inför framtida fortbildningssatsningar av samma typ som Matematiklyftet.

 • 46733.
  Österholm, Magnus
  et al.
  Umeå universitet.
  Bergqvist, Tomas
  Umeå universitet.
  van Bommel, Jorryt
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Liljekvist, Yvonne
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Utvärdering av matematiklyftets resultat: delrapport 12014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en första delrapport inom utvärderingen av Matematiklyftets resultat. I detta skede har utvärderingen pågått i cirka sex månader. Arbetet har under denna period till största delen bestått av planeringsarbete inför kommande insamling och analyser av data. 

 • 46734. Österlindh, Elin
  et al.
  Adolfsson, Björn
  Kassaflödesanalysens uppbyggnad2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom redovisningen förekommer i huvudsak två olika synsätt: det redovisnings- respektive kassaflödesbaserade. Historiskt sett har det redovisningsbaserade varit det dominerande. Under senare år har vi i Sverige märkt ett ökat intresse för det kassaflödesbaserade synsättet både i media och i näringsliv. Även det svenska normgivande Redovisningsrådets har följt denna trend och 1998 kom rekommendationen RR 7:98 som innebar att vissa företag är skyldiga att upprätta en kassaflödesanalys i sin årsredovisning. Både det redovisnings- samt det kassaflödesbaserade synsätten och tillhörande modeller kan användas för att beräkna ett värde på ett företag. För gemene man är företagets årsredovisning ett sätt att bekanta sig med företagets hälsa och vi har därför valt att undersöka vilket samband som går att tyda mellan kassaflödet, det redovisade resultatet och det genomsnittliga börsvärdet. Uppsatsen bygger på en kvantitativ undersökning av fem företags kassaflöde utifrån den löpande verksamheten. Den löpande verksamheten hos de enskilda företagen beräknas och bearbetas utifrån den av oss valda och motiverade modellen. Resultatet presenteras därefter med det redovisade resultatet och genomsnittliga börsvärdet i Empiridelen, vilket följs av en analys där vi analyserar om det existerar några samband. Utifrån den undersökning vi genomfört drar vi slutsatsen att det, hos de företag vi undersökt, existerar ett starkare samband mellan kassaflöde löpande verksamhet och genomsnittligt börsvärde än det redovisade resultatet och genomsnittliga börsvärdet. Det redovisade resultatet och den löpande verksamheten ger olika information till markanden och denna kan även ses som kompliterande, dock främst vid extrema avvikelser mellan de två måtten. Vi har även kunnat dra teoretiska slutsatser angående uppbyggnaden av kassaflödesanalysen och dess sammanställningsmetod. Vi anser därför att den rekommendation som Redovisningsrådet har utfärdat bör specificeras för att undvika den begreppsförvirring som uppstått på marknaden och för att tillfredställa marknadens efterfråga.

 • 46735.
  Österlindh, Elin
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Adolfsson, Björn
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Kassaflödesanalysens uppbyggnad2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46736.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Anthropogenic impact on recruitment, growth and host-fish of Margaritifera margaritifera.2010Conference paper (Other academic)
 • 46737.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Anthropogenic impact on recruitment, growth and host-fish of Margaritifera margaritifera.2011Conference paper (Refereed)
 • 46738.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Bevarandebiologi flodpärlmusslan – Status, habitatförsämring och åtgärder.2008Conference paper (Other academic)
 • 46739.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Bevarandebiologi flodpärlmusslan – Status, habitatförsämring och åtgärder.2010Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46740.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Bevarandebiologi flodpärlmusslan Status, habitatförsämring och åtgärder2008Conference paper (Refereed)
 • 46741.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Biotiska och abiotiska faktorers betydelse för flodpärlmusslans fortplantning och överlevnad i Ljungans biflöden2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stormusslorna är en av de organismgrupper i sötvatten som är allra mest hotad. En av Sveriges stormusslor är flodpärlmusslan, vilken minskar i antal inom hela sitt utbredningsområde och som sedan maj 2010 är klassad som starkt hotad i den Internationella naturvårdsunionens rödlista. Målet med föreliggande projekt var att undersöka vad som begränsar flodpärlmusslans reproduktion och överlevnad. I anslutning till undersökningarna gjordes dessutom en film som berättar om projektet. Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Fortums nordiska miljöfond och utfördes under åren 2007 och 2008 i 26 biflöden till Ljungan i Västernorrland.

  Flodpärlmusslan reproducerar sig på sommaren, då musslan släpper sina glochidielarver i vattnet. Larverna måste träffa på öring eller lax, där larverna kapslas in på fiskens gälar för att sedan leva där som parasit under 10-12 månader. När de små musslorna släppt från värdfiskens gälar lever de nedgrävda i sedimentet under några år. Från 10-20 års ålder räknas musslan som vuxen och kan delta i reproduktionen.

  I många musselvattendrag saknas juvenila musslor. Eftersom musslan har en så komplicerad livscykel är det flera livscykelstadier som bör undersökas för att ta reda på när rekryteringen av juvenila musslor begränsas. I detta projekt undersöktes följande livscykelstadier i 26 vattendrag i Ljungans avrinningsområde: gravida musslor, glochidieinfektion på öring och juvenila musslor. För att mäta  glochidielarvernas infektion på öringen utan att avliva öringen utvecklades en ny metod att uppskatta infektionsgraden m.h.a. fotografering av larverna på öringens gälar. Dessutom undersöktes öringtätheter och förändring i musseltäthet mellan 1990-1991 och 2005-2006. Slutligen undersöktes hur abiotiska faktorer såsom turbiditet, sedimentation, sedimentvattenkemi och vattentemperaturer påverkade musslans livscykelstadier.

  Resultaten visade att musseltätheten ökade generellt i vattendrag med rekrytering av juvenila musslor, men minskade i vattendrag utan rekrytering från 1990-1991 till 2005-2006. En minskning i musseltäthet sker alltså idag i vattendrag utan rekrytering och har troligtvis också skett under längre tid, vilket sannolikt resulterat i den lägre musseltäthet som finns idag i vattendrag utan rekrytering i Ljungans biflöden. Därmed är situationen allvarlig, där glesare populationer kan resultera i lägre reproduktion och förändra musslornas viktiga funktioner som filtrerare och paraplyart i vattendragen. På sikt är risken stor att arten försvinner helt från dessa vattendrag om man inte finner problemen och åtgärdar dem.

  Gravida musslor verkar inte vara det livscykelstadium som begränsar rekryteringen, eftersom ungefär hälften av musslorna var gravida, både i vattendrag med och utan rekrytering. Däremot var musslorna gravida tidigare i vattendrag utan rekrytering än i vattendrag med rekrytering. Gravida musslor var också kortare än musslor som inte var gravida i vattendrag utan rekrytering men inte i vattendrag med rekrytering. Proportionen gravida musslor ökade också som en funktion av musseltätheten. Sammantaget visar detta att larvproduktionen kanske inte fungerar helt optimalt i vattendrag utan rekrytering.

  Den nya metoden att mäta larver på öringens gälar genom att fotografera gälarna som utvecklades inom projektet fungerade bra. Ett akvarieexperiment visade att tillväxt eller överlevnad hos öring inte försämrades på grund av fotometoden. Detta visar alltså på att man kan undersöka infektionen av mussellarver på öring utan att öringen tar skada.

  Med hjälp av fotometoden kunde infektionsstadiet av mussellarver på öring av olika ålder mätas. Infektionen av mussellarver var högre i vattendrag med rekrytering än i vattendrag utan rekrytering på årsungar och på äldre öring. För infektionen på årsungarna berodde detta främst på en högre täthet av årsungar i vattendrag med rekrytering än i vattendrag utan rekrytering. Detta tyder på att årsungarnas täthet är negativt påverkad av någon faktor, vilket i sin tur leder till färre antal larver hos årsungarna i vattendrag utan rekrytering. Skillnaden i infektionen på äldre öring var orsakad av en högre musseltäthet i vattendrag med rekrytering än i vattendrag utan rekrytering. Den minskande musseltätheten i vattendrag utan rekrytering resulterar troligtvis i sin tur i en minskad produktion av glochidielarver. Sammantaget verkar det alltså som att en lägre täthet av öringens årsungar och en låg musseltäthet bidrar till lägre antal glochidielarver i vattendrag utan rekrytering, vilket sannolikt resulterar i en lägre rekrytering av juvenila musslor.

  Nästa tidiga livscykelstadium, juvenila musslor, var även det påverkat av musseltäthet och årsungarnas täthet. Detta tyder på att både infektionsstadium och juvenila musslor är negativt påverkade. Tätheten av juvenila musslor var negativt relaterad till turbiditet. Hög turbiditet hänger ofta ihop med hög sedimentation, vilket kan begränsa juvenila musslors överlevnad genom låga syrehalter och höga ammoniumhalter i sedimentet. Den sämre vattenomsättningen som uppmättes i vattendrag utan rekrytering kan vara ett resultat av en hög sedimentation och därmed resultera i dåliga förhållanden i sedimenten med en låg överlevnad av juvenila musslor som följd. Dessutom kan högre vattentemperaturer, vilket uppmättes på sommaren i vattendrag utan rekrytering, försämra tillväxt och överlevnad hos juvenila musslor.

  Turbiditet visade sig ha högst förklaringsgrad för frånvaron av juvenila musslor, följt av vattentemperaturen, medan täthet av årsungar av öring, musseltäthet och täthet av äldre öring, i nämnd ordning, var viktiga för rekryteringen av juvenila musslor. Detta pekar på att en minskning av sedimenttillförsel till vattendragen skulle kunna vända trenden med avsaknad av musselrekrytering. Minskad sedimentation skulle också kunna förbättra öringens reproduktion och därmed även förbättra rekryteringen av musslan, om en högre sedimenttransport också påverkar öringäggens utveckling negativt.

  Brukande av marken bredvid vattendrag kan vara en viktig orsak till hög turbiditet och sedimentation och kan också orsaka höga vattentemperaturer på grund av ökad solinstrålning. För överlevnaden av juvenila flodpärlmusslor är det också viktigt att naturliga flödestoppar inte förhindras, utan tillåts byta ut vattnet i sedimentet. En kombination av lågt vattenflöde och avsaknad av en beväxt kantzon på sommaren kan troligtvis bidra till dåliga förhållanden i bottenvattnet och för höga vattentemperaturer, vilket kan påverka både musslor och öring negativt.

  För att uppnå bättre förhållanden för flodpärlmusslan bör brukandet av marken utföras så att silt och sand inte släpps ut i vattendragen. Genom att inte störa marken närmast vattendragen genom dikning och skogsavverkning kan en ökad sedimentation förhindras. Om man lämnar intakta kantzoner närmast vattendragen kan dessa även stabilisera vattendragen mot erosion. Dessutom kan ökad beskuggning av vegetationen i en intakt kantzon förhindra alltför höga vattentemperaturer sommartid. Samtidigt bör regleringen av dammar uppströms musselpopulationer vara sådan att högflödestoppar, vilka bidrar till att vatten spolas genom sedimenten, inte begränsas. Om marken bredvid bäckarna och vattenregleringen sköts på rätt sätt  kan det bidra till att rekryteringen av flodpärlmusslor återupptas. Detta bör dock ske inom en snar framtid eftersom effekter av restaurering av vattendrag ofta tar lång tid och det också tar lång tid för flodpärlmusslan att återkolonisera när tätheterna har reducerats mycket.

 • 46742.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Biotiska och abiotiska faktorers betydelse för flodpärlmusslans reproduktion och överlevnad i Ljungans biflöden2010Book (Other academic)
 • 46743.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Ecology of freshwater mussels in disturbed environments2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46744.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Ecology of freshwater mussels in disturbed environments2006Doctoral thesis, comprehensive summary (Other scientific)
  Abstract [en]

  The number of species extinctions is increasing at an alarming rate. Long-lived freshwater mussels of the order Unionoida, which include a parasitic stage on a host fish, are highly threatened. Habitat degradation by turbidity and sedimentation is thought to be one major reason for their decline. The objective of this thesis was to examine recruitment patterns and identify the causes of the lack of recruitment in the threatened unionoid freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera). In addition, I investigated the effects of turbidity on non-endangered dreissenid mussels, where turbidity was manipulated through use of bioturbating mayflies.

  In a survey of 107 Swedish streams, mussel population size and trout density were both positively correlated to recruitment probability of M. margaritifera. A more in-depth study of the age-structure of nine populations revealed that four of these populations showed no signs of recruitment over the last ten years. Within-stream variation in recruitment was high as both mussels and trout had patchy distribution, and may be important for population regulation. Moreover, examination of different life stages revealed no differences in the gravid mussel stage or the stage when mussels infect salmonid fish. Instead, differences were observed for the juvenile, benthic stage, presumably related to differences in turbidity and sedimentation. High turbidity may affect filter-feeding efficiency of mussels and high sedimentation may reduce survival by clogging sediments, thereby altering, for example, oxygen and food conditions. In the study of the effects of turbidity, bioturbating mayflies increased turbidity and filter-feeding dreissenid mussels reduced turbidity. Mussel growth both decreased and increased with increasing turbidity, depending on sediment type.

  Turbidity and sedimentation often impact entire stream systems, and a holistic, catchment-based management strategy may be needed to reduce the effects of sedimentation on freshwater pearl mussels. The effects of restoration take a long time and must start soon if recruitment of mussels is to be re-established. Restoration may also be more urgent in some streams than in others, as the maximum age of M. margaritifera populations in my study differed by as much as 60 years. As mussel and trout densities seem to be important for recruitment success, one conservation method may be to concentrate mussels into sites where trout density is high.

 • 46745.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Ecology of the freshwater pearl mussel2003Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46746.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Effects of filamentous green algal mats on benthic macrofaunal functional feeding groups2001In: Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, ISSN 0022-0981, E-ISSN 1879-1697, Vol. 263, p. 159-183Article in journal (Refereed)
 • 46747.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Flodpärlmussla – En indikator för gränsöverskridande biologisk mångfald. Conservation.2008Conference paper (Other academic)
 • 46748.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Flodpärlmusslan Status, hot och populationsreglering2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46749.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Flodpärlmusslan i Ljungans avrinningsområde.2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46750.
  Österling, Martin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Habitat degradation and early life stages of M. margaritifera – Ljungans Catchment Area, Västernorrland.2008Conference paper (Other academic)
932933934935936937938 46701 - 46750 of 46875
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf