Change search
Refine search result
78910 451 - 481 of 481
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Strömberg, Susanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Bergqvist, Tuula
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Information, communication and the use of humour: Creating flexibility in a changing world2009Conference paper (Refereed)
 • 452.
  Ståhl, Fabian
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Wallström, Matilda
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Nyckeln till balans: En studie om sjuksköterskors work-life balance2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 453.
  Sundell, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Hur attraktiv är arbetsplatsen?: Ett mätverktyg för företagens arbetsgivarvarumärke2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Employer branding, eller arbetsgivarvarumärke som det heter på svenska, handlar om att rätt människor ska attraheras, rekryteras och vilja stanna kvar i ett företag. Ett starkt employer brand är något som har blivit allt viktigare för företagen i kampen om värdefulla andelar på marknaden.  Studier har visat att anställda som är engagerade och trivs på sitt arbete också presterar bättre, vilket leder till ökad produktion och lönsamhetsfördelar. Många företag är inte medvetna om eller uppdaterade vad gäller sitt arbetsgivarerbjudande, det vill säga den anledning som arbetsgivaren ger till nuvarande och potentiella anställda att arbeta för denne. Det kan vara svårt att fastställa vilka områden som behöver utvecklas i företaget och vilka målgrupper som bör prioriteras. Tillgängliga mätmetoder för att få klarhet gällande nuvarande employer brand saknas, vilket har bidragit till studiens syfte att skapa ett mätverktyg för att utvärdera ett företags arbetsgivarvarumärke gentemot nuvarande anställda. Mätverktyget innefattar en enkätundersökning vilket sedan testats på ett medelstort tillverkningsföretag med 348 anställda. För att utvärdera mätverktygets funktion och lämplighet har följande frågor besvarats:

  - Vad uppfattar de anställda i företaget som attraktivt hos en arbetsgivare? 

  - Hur uppfattar de anställda attraktiviteten hos sin arbetsgivare?

  - Vad skapar attraktivitet hos ett medelstort företag?

  Studiens resultat visar att mätverktyget fungerat relativt bra mot den bakgrund att det var första gången det testades. Resultatet från enkätundersökningen har med hjälp av teori och tidigare forskning kring employer branding gett goda förutsättningar för en meningsfull och trovärdig analys. Studien ger en tydlig bild av vilka egenskaper som uppfattas som attraktiva hos en arbetsgivare, där ett intressant och utvecklande arbete upplevs som de främsta i kategorin av egenskaper. Resultatet visar på vilka attraktivtetsaspekter som återfinns i företaget samt vilka som saknas, vilket möjliggjort rekommendationer gällande områden som ska utvecklas och satsas på. Nöjdhet är enligt teori om employer branding en bra måttstock att använda sig av vid mätningar av ett företags attraktivitet gentemot nuvarande anställda. De anställda i företaget är generellt nöjda med sin arbetssituation, något som i jämförande analyser med andra frågebatterier i enkäten gett en god bild av vilka områden som skapar attraktivitet i företaget. Här återfinns bland annat ett bra ledarskap, tillfredställande lön och tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter bland de attraktiva egenskaper som påverkar nöjdheten hos de anställda i det undersökta företaget.

 • 454. Svensson, L.
  et al.
  Aronsson, G.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Eklund, J.
  Hållbart arbetsliv - projekt som gästspel eller strategi i hållbar utveckling2007Book (Refereed)
 • 455. Svensson, L
  et al.
  Eklund, J
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Aronsson, G
  Interactive Research: applications in connection with evaluation and efforts to develop the work environment2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This article describes and discusses an interactive research approach used as a method in an assignment to evaluate a major national programme with the aim to promote health and reduce the level of sick-absenteeism. The primary objectives when adopting an interactive research approach are to pursue theoretical development and acquire generally-applicable knowledge.  We demonstrate how research can be conducted in close co-operation with those concerned within the framework of a critical and reflective community. We sought to see whether evaluation and learning were used to make the results of the projects more sustainable and if development work had become more strategic, long-term and systematic.

 • 456. Svensson, L
  et al.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  How to bridge the gap: experiences in connecting the educational and work system2006In: Working, Learning and Living, Mapping the terrain of Working Life Learning / [ed] Antonacopoulou, E., Jarvis, P., Andersen, V., Elkjær, B., & Høyrup, S, Hampshire: Palgrave McMillan , 2006Chapter in book (Refereed)
 • 457. Svensson, L
  et al.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Åberg, C
  Organizing learning between learning organizations2003Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 458. Svensson, Lennart
  et al.
  Eklund, Jörgen
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Aronsson, Gunnar
  Interactive Research: an Attempt to Analyse two Change Programmes2007In: International Journal of Action Research, ISSN 1861-1303, E-ISSN 1861-9916, Vol. 3, no 3, p. 250-277Article in journal (Refereed)
 • 459.
  Svensson, Madelene
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Inte bara "ett piece of paper": En studie om MSB:s insatspersonals upplevelse kring uppförandekoderna2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) arbete går bland annat ut på att bistå med insatspersonal till FN-organ eller EU-projekt, för att exempelvis bistå med vatten och sanitet, hjälpa utsatta kvinnor och barn eller hjälpa till efter en jordbävning. All insatspersonal måste innan insats skriva under på att följa etiska förhållningsregler, vilket benämns som uppförandekoder. Det är viktigt att insatspersonalen följer dessa etiska uppförandekoder vid insats, då det är många människor vars liv är beroende av deras arbete. Syftet med studien är att undersöka hur MSB:s insatspersonal upplever uppförandekoderna vid insats. Frågeställningarna är; Hur upplever insatspersonalen det är att ha uppförandekoderna att förhålla sig till? Upplevs uppförandekoderna som stöd eller belastning i arbetet? Hur upplever insatspersonalen att MSB hanterar situationer där någon bryter mot koderna? Har insatspersonalen ställts inför situationer där uppförandekoderna gett vägledning för agerandet? Hur kan uppförandekoderna förbättras?

  Studiens teoretiska referensram, behandlar bland annat etiska perspektiv, såsom konsekvensetisk och utilitarism samt ämnet uppförandekod redovisas. Kapitlet avslutas med kulturella skillnader.

   

  Undersökningen bygger på en kvalitativ metod med intervjuer som grund för det empiriska materialet. Intervjuer visades sig vara en bra metod för att gräva djupare i intervjupersonernas upplevelser av uppförandekoderna. Sju personer från MSB:s personalpool valdes ut av min kontaktperson på MSB. I analysmetoden hittades kategorier som sedan sifferkodades för att på ett strukturerat sätt arbeta fram resultat i analysen.

   

  De slutsatser jag kom fram till var att intervjupersonernas upplevelse kring uppförandekoderna är att de känner ansvar inför arbetet med MSB och uppförandekoderna är en självklarhet att följa. Koderna upplevs dock svårtolkade ibland. Intervjupersonerna uttrycker också att de upplevt kollegor bryter mot koderna, vilket kan handla om exempelvis överkonsumtion av alkohol eller sexköp. Det kan också handla om hur kulturella skillnader påverkar arbetet och koderna måste tänjas för att genomföra uppdraget. Intervjupersonerna ser på uppförandekoderna som ett viktigt stöd i arbetet när beslut eller oetiska situationer dyker upp. Sunt förnuft är en viktig del i intervjupersonernas resonemang genom att koderna ses som en självklarhet att följa. Det sunda förnuftet diskuteras dock, och genom att belysa att alla människor har en subjektiv uppfattning av verkligheten kan också det sunda förnuftet se annorlunda ut för människor. 

 • 460. Szarucki, Mark
  et al.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Larsson, Patrik
  Motywy dziaalnoci mikroprzedsibiorstw2005In: Miesicznik - Ekonomika i Organizacja Przedsibiorstwa. Nr 12, sid 88-96Article in journal (Refereed)
 • 461. Szarucki, Mark
  et al.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Larsson, Patrik
  Motywy przedsiebiorczosci w Posce i w Szwecji2007In: Miesiecznik - Ekonomika i Organizacja Przedsiebiorstwa Nr 10, sid 81-88Article in journal (Refereed)
 • 462.
  Söreklint, Hanna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Linnea, Sköld
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Att vara präst eller pastor; mer än bara ett jobb?: En kvalitativ studie om präster och pastorers psykosociala arbetsmiljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie Att vara präst eller pastor; mer än bara ett jobb? syftar till att undersöka prästers och pastorers psykosociala arbetsmiljö. Då sjukskrivningsstatistiken bland präster är hög samt att få undersökningar har gjorts gällande präster och pastorers arbetsmiljö tyckte vi att det var ett relevant undersökningsområde för vår studie. Valet att undersöka både präster och pastorer baserades på att sjukskrivningsstatistiken endast avsåg präster och därför ville se om pastorers arbetsmiljö liknade prästers. Vi valde även att undersöka prästers och pastorers förutsättningar att skapa en balans mellan arbete och fritid, då vi anser att de två sfärerna påverkar varandra.

   

  Genom intervjuer fick vi fram datamaterial som vi sedan kopplade till vår teoretiska referensram. Teorin behandlar sådant som är relevant för präster och pastorers psykosociala arbetsmiljö. Bland annat teorier om emotionellt arbete, gränslöst arbete, work-life-balance samt Karasek och Theorells (1990) Krav/Kontroll- och stödmodell. Den teoretiska referensramen har hjälpt oss att förklara och analysera vårt empiriska datamaterial.

   

  Vår studie visar att en rad olika faktorer påverkar både präster och pastorers arbetsmiljö, bland annat den höga arbetsbelastningen, den tudelade kontrollmöjligheten och det sociala stödet. Det faktum att arbetena präglas av emotionellt engagemang och innehåller tendenser av gränslöshet är också faktorer som påverkar deras arbetsmiljö samt deras möjligheter att uppnå balans mellan arbete och fritid. Vår studie visade även att det finns skillnader mellan präster och pastorers arbeten. Bland annat är pastorernas arbete mer gränslöst än prästernas i avseende krav på tillgänglighet och en otydlighet gällande pastorernas arbetsbeskrivningar och ansvarsområden. Vi såg även i skillnad i på vilket sätt de såg på sin yrkesroll.

 • 463.
  Teimar, Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Aronsson, Kristine
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  "Alltså, det är ju en samvetsfråga…": en studie om arbetsgivares syn på anställdas privata internetsurfande2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats har varit att få en inblick över vilka skilda synsätt olika arbetsgivare har på att anställda privatsurfar på internet under arbetstid. Meningen med den här uppsatsen har alltså varit att försöka få en uppfattning om hur olika arbetsgivare kan ställa sig till detta fenomen, således har vi inte haft någon avsikt att jämföra de olika synsätten mot varandra.

  I den teoretiska referensramen har vi bland annat tagit upp fyra olika förhållningssätt som Ivarsson och Larsson (2010) menar att arbetsgivare kan ha gentemot privat internetsurfande. De är: officiellt förbjudet, till synes förbjudet, tillåtet samt uppmuntrat. Dessa förhållningssätt har vi haft med oss genom hela arbetsprocessen och de har därför präglat hela vår uppsats. Bland annat har vi också tagit upp teorier kring livspusslet och dess inverkan på detta beteende. Även olika fördelar med den nya tekniken som exempelvis smartphones samt internetpolicys och elektronisk övervakning från arbetsgivarens sida.

  Fem stycken kvalitativa intervjuer har utförts med personalansvariga, informationsansvariga samt en verksamhetschef, dessa respondenter är verksamma inom både privat och offentlig sektor. De enda kriterierna som vi hade innan vi valde ut dessa respondenter var att de skulle ha en tjänst som gjorde att de hade en bra insyn över hur de anställda arbetar i de företagen och organisationerna som de verkar.

  Resultatet som vi kom fram till är att samtliga förhållningssätt finns representerade hos våra respondenter. Dock kunde vi se att vissa arbetsgivare och företag har olika förhållningssätt beroende på vilka anställda det gäller. Det är också svårt att helt se på förhållningssätten svart eller vitt, gränserna är diffusa och vi kunde se att många förhållningssätt går in i varandra utifrån vad våra respondenter har uttryckt under intervjuerna.

  I den avslutande diskussionen redogör vi för de slutsatser vi anser oss ha kommit fram till under arbetet med den här uppsatsen. Här diskuterar vi också vilka saker vi anser oss ha kunnat göra bättre, samt varför vi gjort som vi gjort.

 • 464. Tikkanen, T.
  et al.
  Guðmundsson, B.
  Hansen, L.E.
  Paloniemi, S.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Sandvik, J.
  Active Learning and Ageing at Work: New visions and opportunities for older workers in the Nordic countries: The Nordic Network for Adult Learning (NVL)2008Report (Other academic)
 • 465.
  Tyrkkö, Arja
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Gonäs, Lena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Labour Market Attachment, Work and Family Conditions and its effect on Health: Results from a regional study2009Conference paper (Refereed)
  Abstract

  There are many lessons to be learned from the recession in the 1990s. Long-term consequences of being out of employment displayed a gendered pattern. Those who had an unstable labour market attachment during the 1990s also had that in the early years of the 2000s. In this article we analyse the relations between labour market attachment, work and family conditions and health from a gender perspective. The class dimension has become increasingly important when it comes to explaining changes in labour market attachment for the single individual. This is a result that also holds for working conditions, family demands and health outcomes.

  Our analyses are based on a large number of variables. Questionnaire data for 4 965 persons are related to registered income over the years 1990 to1999 by logistic regression analyses. The study has identified several areas at work and outside work that indicate multidimensional subordination.

 • 466.
  Vänerfors, Alfred
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Andersson, Albin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Att livnära sig på sin idrott: Livet efter de stora arenorna2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 467.
  Weibull, Louise
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Emotion matters: Emotion management in Swedish Peace Support Operations2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis makes an overall contribution to the qualitative research on soldiers’ experiences from service primarily in low-intensity mission areas, this operational environment being placed within a framework of emotion sociology. The central argument put forward states that even on this type of mission the emotional demands are considerable, and that the need for emotional management in Peace Support Operations (PSO) should therefore generally follow other demarcations than the formal military divisions of high and low intensity conflicts respectively. In contrast to the prevalent view stating that the successful soldier is someone with emotional control in the sense that he ‘lacks’ feeling towards what he is doing, this thesis argues that soldiers’ emotion management work when choosing, modelling, managing, and displaying the ‘right’ emotional expression is what it takes to get the job done. Further, the thesis argues that emotion management demands are not restricted to the tour of service. Returning home often involves feeling both cognitively and emotionally disorientated, even if the mission has been militarily quite uneventful. A new theoretical concept, Post-Deployment Disorientation (PDD), is introduced to explain and highlight the origin of these feelings. PDD is not a diagnosis, however, but a term reserved for a phenomenon invisible in statistics that likely confronts the majority of Swedish soldiers on return.

  The thesis comprises four essays and draws on qualitative data collected mainly from soldiers deployed to Kosovo and Liberia in 2006/2007. Two of the essays also include data from Afghanistan. Jointly, the four essays help us understand that from an emotion management perspective, serving abroad is both a varied and challenging experience. Nevertheless, the informants seem to muddle through many difficulties and the study broadly confirms Bolton’s (2005) accounts of the multi-talented emotional actor, who is quite capable of handling contradiction while negotiating feeling rules. However, this does not mean an adjustment with negligible effort or without substantial emotional costs.

 • 468.
  Weibull, Louise
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  La gestion des émotions dans les opération en faveur de la paix2011In: L'Année sociologique, ISSN 0066-2399, E-ISSN 1969-6760, Vol. 61, no 2, p. 407-430Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on the multifaceted demands for emotion management in Peace Support Operations (pso) as revealed by a qualitative study of Swedish troops serving primarily in Kosovo and Liberia.

  With departure in emotion sociology, the data is analyzed with reference to a typology on work place emotion elaborated by Bolton (2005). The typology offers a multifaceted framework highlighting how the existence of organizational, professional and social “feeling rules” influence the employee’s motivation, professional identity and performance. It is argued that Bolton’s typology sheds new light on the emotional demands of military peace support operations, but also that the need for emotion management herein is much greater than in organizations referred to in former research.

 • 469.
  Weibull, Louise
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Post-Deployment Disorientation: The emotional remains of uneventful Peace Support Operations2012In: Res Militaris, E-ISSN 2265-6294, Vol. 2, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is widely recognized that participation in high-intensity military missions abroad can result in discomforts, serious health conditions, and psychological consequences for the individual. This article, however, focuses on soldiers' experiences after service in two relatively calm mission areas. It aims to contribute to a discussion of the emotional price soldiers pay even when participating under these circumstances. It argues that although the general view among soldiers is that service abroad is a unique, rewarding and cherished experience, we should further recognize it as an accomplishment that also has other transformative properties. This is often manifested in what is here named 'Post-Deployment Disorientation' (PDD), invoking a different outlook on life and navigation in the social world. This article explores the soldiers' sense-making of this change by adopting an emotion-focused sociological perspective. Confirmation of assumptions made is presented through reference to interviews with 24 Swedish soldiers before, during and after their deployments to Kosovo and Liberia.

 • 470.
  Weibull, Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Karlsson, Jan Christer
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  'Don't fight the blue elephant': Humorous signs as protests and conductors of negotiations in Swedish Peace Support Operations2013In: Res Militaris, E-ISSN 2265-6294, Vol. 3, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on the role of ”applied” workplace humor (Mulkay 1988) as used by Swedish soldiers deployed overseas. The data primarily refers to workplace signs encountered at military compounds in Liberia, Kosovo, and Afghanistan and interviews with Swedish soldiers before, during, and after deployment. The article aims to compare signs found in two types of military contexts; high and – low-intensity conflict areas respectively, and the findings show that differences in the nature of operations (i.e. threat level and duties) is reflected in the messages’ content. 

  Further, we see humorous exchanges during overseas missions as something that provide the scope for relieving various stresses arising from disillusions, and from being subordinated to rules, policies and designed roles, but also where barbed ideas inappropriate for ”serious” communication are vented (Fine 1988). Overall, the paper adds to the literature a description of humorous exchanges in two organizational settings where the need for sense making is always present.

 • 471.
  Widmark, Maya
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Kyhlberg, Charlotte
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  När livsformer möts i mikroföretag2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 472.
  Åberg, Annika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Tjänstemötet: Interaktionens kommersiella, byråkratiska och sociala logik2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 473.
  Åberg, Annika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Utvärdering av Kugghjulet ' ett rehabiliteringsprojekt i Värmland2001Report (Other academic)
 • 474.
  Åberg, Annika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Echeverri, Per
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Salomonson, Nicklas
  Borås universitet.
  Dealing with customer misbehavior: the role of practical judgment in service provision2009Conference paper (Refereed)
 • 475.
  Åberg, Annika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Fellesson, Markus
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  The reluctant customer Financial service co-production or non-production?2010Conference paper (Refereed)
 • 476.
  Åberg, Annika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Fellesson, Markus
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Salomonson, Nicklas
  Preventing or promoting customer misbehavior through service design2010Conference paper (Refereed)
 • 477.
  Åberg, Annika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Fellesson, Markus
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Salomonson, Nicklas
  Tricks and tactics against threatening travelers2010Conference paper (Refereed)
 • 478.
  Åberg, Annika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Salomonson, Nicklas
  Co-creating value in dialogue: a matter of communicative relationship, communicative balance and mutual understanding2009Conference paper (Refereed)
 • 479.
  Åberg, Annika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Sandström, Sara
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Hagsmo, Leena
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Utvärdering av Sunt Liv: Ett arbetsmiljöprojekt inom Landstinget i Värmland2008Report (Other academic)
 • 480.
  Åberg, Magnus
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Centrum för genusforskning. Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies.
  Nahnfeldt, Cecilia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Centrum för genusforskning. Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies.
  Jansson, Ulrika
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Centrum för genusforskning. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies.
  Openings for innovation and change?: Issues of masculinity in the world of engineering2011Conference paper (Refereed)
 • 481.
  Öborn, David
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Upplevelsemönster på arbetsplatsen: En genusanalys av Karlstad Kommuns Ledar- och medarbetarundersökning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen analyserar resultatet från en enkätundersökning bland ledare och medarbetareanställda inom Karlstad Kommun, ur ett genusperspektiv. Syftet är att se om det verkar finnas någrakönsbundna mönster i de anställdas upplevelser av att arbeta inom den kommunala organisationen.Uppsatsen utgår från andrahandsmaterial i form av resultatet från nämnda enkätundersökning samtregisterdata och rapporter gällande den aktuella organisationen. Främst är det tre av kommunensförvaltningar som står i fokus, två kvinnodominerade och en mansdominerad. Detta för att se omoch i så fall på vilka sätt förvaltningarnas genusmärkning kan spela in för de anställdas upplevelser.Även genomgående skillnader i upplevelse inom de olika förvaltningarna undersöks, utifrån dengjorda enkätundersökningens resultat. Registerdata och rapportmaterial som finns gällandekommunen används för att få en djupare förståelse kring den omgivning som de anställda sombesvarat enkäten återfinns i. Avgränsningar i det empiriska materialet och val av teorier har skett ien växelgång. Den ursprungliga ambitionen, att anlägga ett genusperspektiv på organisationen, harpåverkat valen av vilka förvaltningar som skulle undersökas närmare. På samma sätt har de mönstersom funnits i enkätresultaten påverkat valen av teorier som använts för att dra slutsatser kringmaterialet. Uppsatsen utgår från genusteori med särskilt fokus på teorier kring kön ochorganisationer. Även socialpsykologiska resonemang kring identitet och skapandet av världsbilderfyller en grundläggande funktion. Till det läggs också vissa aspekter kring psykosocial arbetsmiljö.Uppsatsen mynnar ut i två resonemangstrådar som återfinns efter varandra i slutet. Den ena trådendrar slutsatser utifrån analyser av det empiriska material denna uppsats grundar sig i. Den andratråden kretsar kring relationen mellan könsteorier och etablerade modeller kring psykosocialarbetsmiljö. Dessa två trådar landar i att peka ut hur arbetet skulle kunna gå vidare – dels medjämställdhetsfrågor inom organisationen, dels med utformandet av verktyg för att lägga engenomgående könsförståelse till förståelsen av psykosocial arbetsmiljö.

78910 451 - 481 of 481
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf