Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
4567 301 - 319 av 319
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Svensson, Mikael
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Vredin-Johansson, Maria
  Willingness to Pay for Private and Public Road Safety in Stated Preference Studies: Why the Difference?2010Ingår i: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 42, nr 4, s. 1205-1212Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 302.
  Säreborn, Alexander
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Sharpe vs. Sortino: En kamp om investerarna2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 303.
  Taflin, Hanna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Mortensen, Isabelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Vad kostar ett brott?: En metodstudie och Cost of Illness analys av kostnaderna för brott i Sverige2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 304.
  Tekac, Irma
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Alhamidi, Nour
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Bankernas prestation under finanskrisen: En jämförelse mellan det konventionella och det islamiska banksystemet i Förenade arabemiraten2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2008 drabbades stora delar av världen av en finanskris. Avstampet var de så kallade subprimelånen, dvs. lån utan säkerhet, som gjorde att låntagarna inte klarade av att fortsätta amortera på sina lån. Situationen resulterade i att låntagarna blev tvungna att sälja den belånade bostaden till ett lägre värde än de räknat med från början och bankerna blev belastade med kreditförluster. Detta fenomen begränsades inte enbart till USA, utan spreds världen över då banker vanligtvis opererar på en internationell nivå. Finanskrisen har uppmärksammat det islamiska banksystemet som aldrig förr och det är nu en trend som växer allt fortare idag. Det faktum att det finns ett annorlunda och samtidigt helt fungerande banksystem i världen är mycket fascinerande. Ett banksystem som enligt många ekonomer kan ha klarat sig bättre än det konventionella under den pågående ekonomiska krisen.

   Utifrån detta påstående har vi valt att undersöka de två banksystemens prestation med hjälp av fyra nyckeltal, tillväxtförändringen, räntabilitet på eget kapital, kreditförlustnivån och förändringen i den löpande verksamhetens kassaflöde. Dessutom gör vi även en jämförelse mellan de två banksystemen. Geografiskt har vi valt att begränsa oss till Förenade arabemiraten i och med deras öppna mottagande för etablering av både islamiska och konventionella banker och att detta dessutom sker på lika villkor.

   Utifrån resultat- och analysavsnittet drar vi slutsatsen att det islamiska banksystemet överlag har presterat bättre än det konventionella banksystemet i Förenade arabemiraten. Denna slutsats kan dock inte på något sätt generaliseras då vi utgår från ett fåtal banker som inte anses vara representativa för resterande banker i världen.

 • 305.
  Thorén, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Invandring och internationell handel: En studie om invandringens påverkan på svensk varuhandel med omvärlden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Invandringen till Sverige har ökat och det får ekonomiska konsekvenser – både

  negativa och positiva. Målet med detta arbete är att besvara huruvida svensk

  varuhandel påverkas av den relativt höga invandringen till Sverige. Den

  paneldata som studeras är svensk handel med 50 olika länder mellan åren 2000-

  2017. Flera tidigare studier har snuddat vid ämnet men angripit problemet på

  olika sätt och med olika data. Här angrips problemet genom att studera

  gravitationsmodellens grundmodell och sedan modifiera den med olika variabler

  som antas påverka handeln, däribland invandringen. Studien finner att

  invandringen har en positiv påverkan på varuhandeln. Importen tycks påverkas

  starkast, vilket kan förklaras av att exporten påverkar längre fram i tiden. Att

  exporten påverkas senare än importen stöds av tidigare studier.

 • 306.
  Torstensson, Simon
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Fredric, Silfors
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Värmländskt näringsliv: Effekten av policysatsningar och kluster2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under lång tid har det diskuterats om staten är slösaktig och ineffektiv med skattepengar och om olika politiska beslut är bra för folket eller ej. Under 2007 lagstadgades det att varje region måste ha en policysatsning, där det ska ske satsningar inom många områden. Får att få en djupare förståelse för detta så undersöker denna studie vilka effekter, om några, de olika regionala satsningarna har på det Värmländska näringslivet. I den här uppsatsen gjordes det en fallstudie på Hållbar Värmländskt växtkraft som var en generell policysatsning i Värmland mellan 2004 och 2007 och det undersöktes om den hade någon positiv effekt på Värmland. Med hjälp av de verktyg som används i denna uppsats gick det inte att observera några positiva effekter på regionen. Dock innebär en undersökning av denna typ ett antal problem, framförallt att göra en kvalificerad uppskattning av hur Värmlands ekonomi skulle ha sett ut utan satsningen.

  För att undersöka effekten av policysatningen samlades sekundärdata in och jämfördes med de ekonomiska målen i Hållbar Värmländskt växtkraft. Det gjordes även jämförelse med liknande regioner för att se om Värmland gick bättre efter 2004 när satsningen genomfördes. Vi finner att Värmland utvecklas ungefär som andra regioner som är i ett liknande läge. En annan metod som kallas syntetiska kontrollmetoden används vid jämförelse med andra regioner. Metoden användes för att se om det går att se om Värmland visar på en bättre tillväxt än andra, jämförbara regioner åren efter satsningen, men resultatet från metoden visar att Värmland, i många fall, går sämre åren efter även fast satsningen genomfördes.

  Många satsningar i Värmland fokuserar på klusterinitiativ och klusterorganisationer. Det är ett verktyg för att skapa tillväxt och innovation i området. Satsningar i Värmland är framarbetade enligt triple-helix, en modell som beskriver hur tre viktiga pelare i en region samarbetar för att öka tillväxt och innovation. I Värmland är pelarna länsstyrelsen/region Värmland, universitetet och näringslivet. Trots det stora fokus i satsningarna; skapar kluster någon tillväxt i Värmland? Resultatet i uppsatsen är positiva och visar att det faktiskt finns viss signifikant effekt av kluster. Några rapporter som diskuteras i uppsatsen tyder på att kluster leder till tillväxt och att deltagande företag rapporterar förbättringar inom till exempel försäljning, kostnadsfördelar, humankapital och investeringar. Samtidigt går det dock att se ett tydligt glapp mellan vad företag förväntar sig av kluster och den verkliga effekten av medlemskap i klusterorganisationer. I den statistiska undersökningen av kluster som genomförs i denna studie visar resultatet på ett positivt och huvudsakligen signifikant samband mellan närvaron av kluster och ett antal olika ekonomiska mått som BRP och lönesummor. Dock visar resultaten på en positiv men icke-signifikant effekt på företagsvinster.

 • 307.
  Tungström, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Aktieindexobligationer - Prissätts de rättvist?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Aktieindexobligationer har kommit att bli en mycket vanlig sparform i Sverige där marknaden för produkterna ökat explosionsartat de senaste åren. Denna studie redogör för hur produkterna prissätts samt undersöker hur emissionspriset står sig gentemot det beräknade värdet. Syftet med studien är att försöka avgöra om det finns avgifter som inte framhävs av utgivarna av aktieindexobligationerna, d.v.s. om det råder transparens mellan de inblandade parterna. Utgivarna anger ett maximalt årligt löpande arrangörsarvode i informations-broschyrerna vid försäljningen, och i arbetet beräknas om det teoretiska värdet av varje specifik produkt är lika med emissionspriset adderat med angivet maximalt arvode. Resultatet tyder på att det finns betydande skillnader, att arvodet är högre än vad utgivarna anger.

 • 308. Uhrus, Gustav
  et al.
  Käll, Simon
  Statligt Venture Capital: Fyller det en funktion i samhället?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker om statligt finansierat venture capital har uppfyllt de generella riktlinjer som satts upp av regeringen. Grunden till uppsatsen ligger i Riksrevisionens rapport från 2014 och analyserar den bild som läggs fram och försöker genom undersökningar och teori diskutera om kritiken är relevant. Detta har gjorts genom fyra olika undersökningar i syfte att se till vilka faser kapitalet skjuts till, om de agerar marknadskompletterande över tiden, vilka regioner kapitalet går till samt hur portföljbolagen presterar rent ekonomiskt över tiden. Detta görs genom en jämförelse mellan de privata och statliga venture capital-aktörerna. Det som resultatet indikerar är att de statliga aktörerna inte investerar i tidigare faser än de privata. Det går inte att statistiskt se en skillnad mellan de privata och statliga aktörerna gällande utvecklingen på de portföljbolag som de äger eller har ägt. De statliga aktörerna verkar gå in i färre storstadsregioner än de privata samt att de väljer att investera i fler regioner generellt. De statliga aktörerna verkar agerar marknadskompletterande över tid, det skulle dock kunna vara så att de tränger ut de privata aktörerna.

 • 309.
  Varman, Rohit
  et al.
  Indian Inst Management Calcutta, Dept Mkt, Kolkata, W Bengal, India..
  Skålén, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Belk, Russell W.
  York Univ, Schulich Sch Business, N York, ON M3J 1P3, Canada..
  Conflicts at the Bottom of the Pyramid: Profitability, Poverty Alleviation, and Neoliberal Governmentality2012Ingår i: Journal of Public Policy & Marketing JPP&M, ISSN 0743-9156, E-ISSN 1547-7207, Vol. 31, nr 1, s. 19-35Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article adopts the concept of neoliberal govemmentality to critically analyze public policy failures in a bottom-of-the-pyramid (BOP) marketing initiative. This research shows that e-Choupal, an Indian BOP initiative, is hampered by a divide between poverty alleviation and profit seeking, which is inadequately reconciled by the neoliberal government policies that dominate contemporary India. The initiative sounds good, even noble, but becomes mired in divergent discourses and practices that ultimately fail to help the poor whom it targets. This research helps explicate the problems with BOP policy interventions that encourage profit seeking as a way to alleviate poverty

 • 310. Wadman, Johan
  et al.
  Malmberg, Lars
  En förändring av arbetslösheten i Sverige, påverkar det brottsligheten?: En ekonometrisk ansats2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Finanskrisens inträde i mitten av 2008 utsattes Sveriges ekonomi för kraftiga påfrestningar. BNP-tillväxten mattades av och vi har till och med sett en negativ tillväxt för första gången sedan krisen i 90-talets början. Samtidigt har både hushållens konsumtion och näringslivets produktion rasat vilket har bidragit till kännbara effekter och en osäker tid för båda parter. Till en följd av detta har många företag tvingats avveckla sin verksamhet helt medan andra fått se över sina kostnader. Detta har i sin tur bidragit till att arbetslösheten ökat med cirka tre procentenheter mellan 2008 och 2010. En konsekvens av detta kan tänkas vara att brottsligheten påverkas.

  Vi har med hjälp av den statistiska metoden multipel regressionsanalys undersökt om, och i sådana fall hur våldsbrott samt stöld-, rån- och häleribrott påverkas när arbetslösheten förändras. Detta har utförts i två olika modeller, en för varje brottskategori, VB-modellen som behandlar våldsbrott och SB-modellen som innehåller stöld-, rån- och häleribrott. Då det även kan finnas andra variabler som påverkar brottsligheten har vi tagit med ytterligare åtta stycken i vår regression. Dataunderlaget är hämtat SCB, BRÅ och AMS hemsidor och avser samtliga Sveriges kommuner under åren 1996 till 2008. Resultatet av regressionen i VB-modellen visade att, om arbetslösheten ökar med en procentenhet så kommer antalet anmälda våldsbrott att minska med 0,019 brott per 1 000 invånare. När man sedan analyserar resultatet i SB-modellen ser vi att antalet stöld-, rån- och häleribrott per 1 000 invånare ökar med 4,216 om arbetslösheten ökar med en procentenhet.

 • 311.
  Wixe, Emma
  Karlstads universitet.
  Effekten av andelen utrikes födda på ekonomisk tillväxt: En studie av Sveriges kommuner år 1995-20092013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 312.
  Wästlund, Titti
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Vierling, Stephanie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Vad styr köp av miljöbil?: En empirisk studie om efterfrågan på miljöbilar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Government's vision of a fossil-free vehicle fleet in 2030 put a high demand on the technical development and sale of green cars, also named as clean vehicles. The purpose of this thesis is to investigate the trend of the share of clean vehicles into the Swedish market from January 2009 to February 2015. This work will also assess whether there is any economic variable that affects the purchase of clean vehicles as well as regular passenger cars. The variables tested are as follows; price on car, petrol price, micro index of the CCI, unemployment, disposable income and interest rate. The result of a segmented regression analysis showed an increased trend in the proportion of clean vehicles where time explaining growth. The study cannot explain the underlying factors, because none of the surveyed financial variables could explain the increase in sales of clean vehicles. Therefore the consumer preferences are assumed to be the strongest explanatory variable in the choice of driving a green car. The study could not identify any specific variable that have had a greater impact on the clean vehicles sales due to total sales of passenger cars. For the government to realize the vision of a fossil-free vehicle fleet more studies about consumer preferences related to the choice of clean vehicles is required. Demand for cars seems to constantly increase and therefore it is doubtful whether the car will ever be substituted off. Therefore the fuel plays the lead role in the evolution towards a more environment-friendly society in order to create opportunities to achieve the vision of a fossil-free fleet.

 • 313.
  Yxenholt, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Att överskatta sin egen förmåga & tidsinkonsistens: En studie om hur gymnasieelever överskattar sin egen förmåga och effekten av tidsinkonsistens2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att överskatta sin egen förmåga är en aspekt av en självutvärderings bias som indikerar att det finns att stark självförtroende. Tidsinkonsistens är ett begrepp som många människor kan känna igen sig med. Det innebär att man fattar ett beslut inför framtiden men när det är dags att verkställa beslutet så ändrar man sig. Denna studie gjordes för att undersöka om elever överskattar sin förmåga på ett terminsprov i matematik och om tidsinkonsistens förekommer hos elever på gymnasiet. Mellan 9-12 dagar innan eleverna hade ett terminsprov i matematik fick de svara på en enkät bestående av 4 frågor. Precis innan de skulle skriva sitt prov fick de svara på samma enkät en gång till. En fråga på enkäten handlade om betyg, och eleverna skulle då försöka uppskatta vilket betyg deras provresultat skulle motsvara. Elevernas svar från båda enkäterna jämfördes sedan med deras verkliga betyg för att se om eleverna överskattade sin förmåga eller inte. Resultatet visade att cirka 54 procent av eleverna överskattade sin förmåga vid första enkäten och cirka 44 procent vid andra enkäten. Av pojkarna var det 60 procent som överskattade sin förmåga vid första tillfället och cirka 47 procent vid andra tillfället. Av flickorna var det cirka 51 procent som överskattade sin förmåga vid första tillfället och cirka 43 procent vid andra tillfället. Resultatet visade då att både killar och tjejer tenderar att överskatta sin förmåga. För att undersöka tidsinkonsistens jämfördes elevernas förväntade betyg vid det första tillfället med deras förväntade betyg vid det andra tillfället.  Det var cirka 31 procent av alla elever som var tidsinkonsistenta, i form av att de ändrade sitt förväntade betyg vid det andra tillfället jämfört med vid första tillfället. Av pojkarna var det cirka 30 procent och av flickorna var det cirka 32 procent som var tidsinkonsistenta. Resultatet visade alltså inte så stor skillnad mellan könen. Detta innebär att de flesta elever var tidskonsistenta, de ändrade alltså inte sin uppfattning angående sin kunskap inom matematik vid det andra tillfället. 

 • 314.
  Zakrisson, Julia
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Persson, Matilda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Hur påverkar automatiseringen av jobb arbetsmarknaden i Sverige?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att teknologin går framåt är ingen nyhet. Vår omvärld blir allt smartare med hjälp av datoriseringen. När du går i en mataffär är det allt vanligare att du ser kassor som erbjuder självbetjäning. Frågan är i vilken utsträckning dessa automatiseringar ersätter den mänskliga arbetskraften och om detta leder in oss i en fjärde industriell revolution. I USA har man redan sett en förändring i arbetskraften där arbetsmarknaden nu polariseras. Några har hävdat att detta även sker i Sverige och att låglöneyrken så väl som höglöneyrken ökar medan arbeten i mellanskiktet inte gör detta och att dessa i vissa fall till och med minskar. Syftet med denna uppsats är att undersöka om att man kan styrka teorierna om skill-biased technology change (SBTC) och routine-biased technology change (RBTC) på den svenska arbetsmarknaden, som båda syftar till hur teknologin påverkar arbetsmarknaden. Vidare i uppsatsen är syftet att undersöka om det sker en lönepolarisering i Sverige och om det finns ett statistiskt samband mellan löneförändringar och automatiseringen av arbeten.

  Uppsatsens behandlar dels tidigare forskning och dels egna studier i form av kvintilanalyser och regressionsanalyser. Kvintilanalysen bygger på antalet anställda i tresiffrig samt fyrsiffrig yrkesklassificering, uppdelat efter medianlön. Fortsättningsvis analyseras hur skillnaden i löner påverkas av de olika yrkenas förmåga att automatiseras med hjälp av regressionsanalyser. Analysen görs med hjälp av automatiseringsnycklar från tidigare forskning. Resultatet visar att man kan styrka att en lönepolarisering mellan yrken sker i Sverige men att det är för osäkert att uttala sig om automatiseringen ligger till grund för detta.

 • 315.
  Zetterberg, Arvid
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Patientupplevd vårdnytta: Påverkar primärvårdens nettokostnader befolkningens självskattade vårdbehov.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att primärvården ska kunna utvecklas är det viktigt att den har patienternas förtroende. Därför är det av stor betydelse att undersöka vad som påverkar om befolkningen känner att de har möjligheten att få den vård de behöver. Denna uppsats undersöker hur två faktorer påverkar andelen invånare som anser sig ha tillgång till den vård de behöver. De två faktorerna är primärvårdens nettokostnader, samt hur stor andel av dessa kostnader som kan hänföras till köpt vård från privata företag. Dessa samband undersöks genom att flera modeller formuleras. För att modellerna skall kunna skattas används paneldata över Sveriges landsting samt åren 2005 t.o.m. 2012. Modellerna skattas med ordinarie minsta kvadratmetoden. Studien kan inte fastställa något samband mellan de två undersökta variablerna och andelen invånare som anser sig ha tillgång till den vård de behöver. Däremot verkar det finnas ett samband mellan vårdval i primärvården och andelen invånare som anser sig ha tillgång till den vård de behöver.

 • 316.
  Åberg, Joachim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Riskpreferenser – Vad styr dem?: En studie med fokus på finansiell förmåga, räknefärdigheter och kognitiva färdigheter.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The goal of this paper is to examine characteristics that affect the risk preferences of individuals. Apart from gender, age and income that have been extensively studied, this essay also takes into account financial literacy, numeracy and cognitive abilities. In previous studies results have indicated that the latter three have a big influence on our risk preferences. This might explain why age, income and male gender tends to be associated with risk tolerance. Do these variables explain our preferences better than the demographic and the economic?

  These abilities were settled through a questionnaire. The questionnaire was answered by students studying at basic level courses at Karlstad’s university.

  The results in this paper did not show any statistically significant results indicating that any of these variables were affecting the individuals risk preferences. The respondents were all students and thus, a very homogenous group when it came to age and income. These characteristics together with gender did not either yield any statistically significant results.

 • 317.
  Ölund, Linnea
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden: Risk för teknologisk arbetslöshet eller chans till nya jobbmöjligheter?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nya dator– och robotsystem utvecklas ständigt och är på väg in i så gott som alla branscher. En mycket omdiskuterad artikel från USA har med anledning av detta beräknat en så kallad automatiseringssannolikhet för samtliga yrkesgrupper i landet. 2010 gjorde författarna ett försök att förutspå framtiden och drog slutsatsen att 47 procent av alla yrken i USA kommer att försvinna till följd av automatisering under de kommande 20 åren. Denna studie undersöker, med hjälp av måttens svenska motsvarighet, i vilken utsträckning digitaliseringen påverkat sysselsättningsfördelningen i Sverige mellan 2001-2013. Då fler faktorer naturligtvis kan ha betydelse har variabler såsom sannolikhet för att flytta delar av produktionsprocessen utomlands (offshoring) och grad av rutinmässighet (RTI) också tagits med i modellerna. Resultatet visade att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan förändringen i andel sysselsatta i ett yrke och yrkets automatiseringssannolikhet, även om effekten är svag. Ju högre automatiseringssannolikhet ett yrke har, desto sämre har sysselsättningsutvecklingen i termer av yrkets andel av den totala sysselsättningen varit. Även RTI och offshoring uppvisar ett negativt samband med sysselsättningsutvecklingen.

 • 318.
  Ölund, Linnea
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Finansiell förmåga och utbildning: Hur ekonomistudier påverkar finansiell förmåga och privatekonomi. 2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Finansiell förmåga är kunskap om finansiella koncept och produkter, samt förmågan att kunna applicera den i verkligheten. Många studier, såväl nationella som internationella, har visat att flertalet individer har bristande kunskaper inom området. Problemet som uppstår är den direkta påverkan det har på ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande. I studien undersöks om ekonomiutbildning på universitetsnivå ökar den finansiella förmågan och därmed bidrar till mer välgrundade ekonomiska beslut. Vidare studeras även räknefärdighet och dess koppling till utbildning och finansiell förmåga då tidigare forskning behandlat dessa faktorer tillsammans. Med hjälp av en enkätundersökning som delats ut till ekonomistudenter på Karlstads universitet har detta studerats. Respondenterna delades upp i två grupper i syfte om att kartlägga utbildningens betydelse. Studenter som precis påbörjat sin ekonomiutbildning och studenters som befann sig i slutet av utbildningen. Resultatet visade att individer som studerat ekonomi har en bättre finansiell förmåga. Ekonomiutbildning hade även en positiv effekt på räknefärdighet, deltagande på aktiemarknaden samt långsiktigt sparande.

 • 319.
  Österberg, Johan
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Försvarshögskolan.
  Rydstedt, L W
  Inland Norway University of Applied Sciences, Department of Social Sciences, Lillehammer, Norway.
  Kleiven, J
  Inland Norway University of Applied Sciences, Department of Social Sciences, Lillehammer, Norway.
  Fors Brandebo, M
  Swedish Defence University (SEDU), Karlstad, Sweden.
  The Path to Job Satisfaction: Applying the Theory of Purposeful Behavior to Military Conditions2017Ingår i: Journal of Defense Resources Management, ISSN 2068-9403, E-ISSN 2247-6466, Vol. 8, nr 1, s. 27-42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the relationships between, on one hand,personality and performance orientation and, on the other, job satisfaction andturnover intentions, using Barrick’s et al. theory of purposeful behavior. Using aquestionnaire, data about job satisfaction, performance orientation and turnover intentions were collected from 300 newly recruited Swedish soldiers. A path analysis gave partial, but not full support to the assumptions behind the theory of purposeful behavior model. No relationships were found between the personality traits of emotional stability and conscientiousness, nor to either performance orientation or directly to job satisfaction. On the other hand, performance orientation showed a consistent relationship to perceived levels of the job characteristics, which mediated the path between the person-related variables and the outcome variables.Performance orientation also showed a strong direct relationship to general job satisfaction, which, in turn, was strongly related to turnover intentions.

4567 301 - 319 av 319
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf