Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 8329
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Andersson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Processorientering hos Landstinget i Värmland: En kartläggning av AT-läkarnas utbildning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks det hur processorientering används i en verksamhet och vilka fördelar det kan generera. En kartläggning har genomförts på AT-läkarnas medicinblock hos Landstinget i Värmland för att synliggöra problem och möjligheter. Introduktionen och handledning är problemområden som skulle kunna lösas med ett förändringsarbete. Den kartläggning som gjorts i denna uppsats kan förhoppningsvis göra det lättare att följa riktlinjerna för AT-utbildningen

 • 302.
  Andersson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Paegle, Ida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  "Barnet buret bär den vuxne": En studie om Första linjens arbete med barns och ungas psykiska ohälsa2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att undersöka hur de yrkesverksamma på Första linjen upplevt att arbetet fungerat sedan verksamhetens uppstart våren 2015. En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera det inhämtade materialet. Individuella semistrukturerade intervjuer med fem av de yrkesverksamma inom Första linjen genomfördes. Resultatet visar att söktrycket sedan verksamhetens uppstart gått i vågor med ett ökat söktryck innan och efter skollov och där tjejer i övre tonåren samt yngre barn är två av de grupper som varit återkommande. Vidare visar resultatet att den samverkan Första linjen har med närliggande verksamheter varit bra men att den kan förbättras ytterligare. Av resultatet framkommer att en styrka med Första linjen är verksamhetens bredd av yrkeskategorier, samverkan med närliggande verksamheter samt verksamhetens goda tillgänglighet. Den goda tillgängligheten sågs likaså som en potentiell svaghet. Enligt resultatet kan ett gemensamt tillvägagångssätt i mötet med besökare ses som ett förbättringsområde. Ett annat förbättringsområde var det förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa hos barn och unga så som att nå ut med information till barn och unga om psykisk ohälsa. Tillgänglighetsteorin var till hjälp för att få en djupare förståelse av resultatet. Ingen tidigare studie har genomförts avseende Första linjen i Karlstad. Studien kan därmed bidra med kunskap till Första linjen om hur verksamheten kan upprätthålla samt utveckla arbetet för en förbättrad psykisk ohälsa hos barn och unga. 

 • 303.
  Andersson, Marika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Uppdrag arbetslagsledare: En kvantitativ studie om arbetslagsledares ledarskap.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns idag mycket kunskap om vilka faktorer som leder till ökat resultat för eleverna. Trots det har vi i Sverige fortfarande en hög andel elever som inte når gymnasiebehörighet i årskurs 9. På den skola jag är verksam som rektor gjordes en nulägesanalys höstterminen 2016 inför ett samverkansprojekt med Skolverket; resultatet av den analysen visar på hur arbetslagsledarna är en outnyttjad resurs. Deras uppdrag har mer kommit att handla om att förmedla information från rektor till laget och att leda lagmöten, än att leda skolutvecklingsprocesser.

  Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor: 

  1) Vilket ledarskap utövar arbetslagsledare i olika situationer?

  2)  Hur kan arbetslagsledarens syn på det egna uppdraget förstås?

  3)  På vilket sätt påverkar olika bakgrundsvariabler hur arbetslagsledaren utövar sitt ledarskap?

  Ett antal hypoteser ställs upp i syfte att försöka besvara frågorna och datainsamling sker genom att en enkät skickas ut till arbetslagsledare i olika grundskolor. De bakgrundsvariabler som prövas är: kön, tid på arbetsplatsen, tid som arbetslagsledare, hur uppdraget tilldelats, storleken på laget, förstelärare eller inte, och vilken huvudman respondenten har. 

  Respondenterna får läsa sex olika scenarier och därefter ta ställning till olika handlingsalternativ, utformade utifrån fyra olika teorier om ledarskap: abdikerat ledarskap, auktoritärt ledarskap, kommunikativt ledarskap och etiskt ledarskap. Det finns även ett femte alternativ där respondenten har möjlighet till ett eget alternativ. 

  Resultatet av undersökningen visar att den ledarskapsstil som arbetslagsledare, oberoende av bakgrund, i högsta grad väljer är den etiskt-kommunikativa ledarskapsstilen, förutom i scenario 1. Vilket handlar om att hantera ett ärende där en kollega inte följer de normer och värden som finns för skolan. Vidare visar en analys av resultatet att det behöver finnas en tydlig uppdragsbeskrivning med ett tydligt mandat som ska vara känt av alla. Då skapas större förutsättningar för arbetslagsledaren att leda de nödvändiga processerna mot ökad måluppfyllelse. 

 • 304.
  Andersson, Marit
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Tidig läs- och skrivinlärning: En intervjustudie om för- och nackdelar med läs- och skrivinlärning i förskola och förskoleklass2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This survey is about five teachers opinions about early reading and writing. I have asked them what advantages and disadvantages they could see with starting early and how they have chosen to integrate reading and writing in kindergarten and preschool. In the past, parents and kindergarten teachers were told not to encourage and help young children to learn how to read and write. The reason was that they were afraid that the children would learn in a wrong way and that they would get bored when they start first grade in school. Today we have come further and we now have teacher staffs who are educated to meet and challenge even students who are already literate when they start school. My reviews of literature and interviews with teachers in both kindergarten and in preschool shows that the most of them are positive to early reading and writing as long as you do it the right way. The right way is to encourage children and provide them with activities, not by pushing it on them or forcing them. Most important is to let it happen on the children’s terms and with the use of playing as a method of learning. 

 • 305.
  Andersson, Marita
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Annorlunda syskonskap: En undersökning om syskon till barn med funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur syskon till barn med funktionsnedsättning påverkas psykosocialt. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer och litteratur samt rapporter relevanta för ämnet. De intervjuade har redovisat sin syn på hur de anser att barn påverkats av att växa upp som syskon till barn med funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd.

  Resultatet påvisar att syskon under sin uppväxt blir utsatta för en mer stressrelaterad situation än jämnåriga och blir mer åsidosatta än barn i övrigt. Undersökningen visar också att syskon till barn med diagnos inom autismspektrum får med sig karaktärsdrag såsom större empati, mognad och ansvar. Att få kunskap över sitt syskons funktionsnedsättning visar sig vara av stor betydelse för hur barn hanterar sin livssituation. Genom uppmärksamhet och professionell hjälp såsom samtal och stöd blir syskon bättre rustade att klara den situationen de befinner sig i.

 • 306.
  Andersson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Historisk verkstad som undervisningsform: Lägerskolan på Stavgard, en fallstudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka vilken roll de estetiska lärprocesserna i historisk verkstad kan spela för att utveckla elevers historiemedvetande och historiska empati. Detta har undersökts genom att intervjua sex lärare som varit på Stavgards järnålderslägerskola med sina klasser. I undersökningen konstateras att historiska verkstäder är uppskattade bland lärare och elever och att det prioriteras i undervisningen trots att det innebär en stor ekonomisk ansträngning för skolan. De estetiska lärprocesserna representeras på Stavgard genom praktiskt arbete, berättelser och i viss mån drama. Vistelsen på Stavgard skapar en gemensam referensram för lärare och klass, utifrån vilken historiemedvetande byggs under kommande historieundervisning. På lägerskolan lever eleverna järnåldersliv under två dagar och undersökningen visar att eleverna genom att själv få uppleva järnåldersmänniskornas umbäranden utvecklar historisk empati. Utöver detta beskrivs också hur för- och efterarbetet i samband med Stavgardsvistelsen utformas av de olika lärarna.

 • 307.
  Andersson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Prometheus Abandoned: Figural Eddies as an Alternative Method of Reading Out 1: Noli me tangere2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The thesis combines D.N. Rodowick’s concept of the figural, denoting the complex nature of filmic signification; Roland Barthes’ distinctions between the readerly and the writerly, which are different methods of engaging with a text; and Thierry Kuntzel’s concept of semiotic constellations, the reading of recurring yet fragmented motifs that occur throughout the film. Here reintroduced through the concept of eddies—discursive fields within the film which displace the connection between the signifier and signified (the flow of signification), instead distinguished by signifiers engendering new signifiers (the swirl of signification)—to unlock a new method of reading a film. This method focuses on interpreting the latent meanings of the plural of the text; the residual signs in the film which hold little to no bearing on its narrative, but through their deconstruction and later reassembly they may guide to viewer to new meanings. By first delineating the method proposed for this type of reading, the thesis then applies this method to the reading of one such eddy in the art-film Out 1: Noli me tangere from 1970, which is connected to the discursive field of Prometheus Bound, a play rehearsed within the film by a group of six actors who engage in various exercises, which at first glance seem to be entirely unconnected to the play. In this case, the method reveals through the figural activity of the film that the exercises of the group are engaged in dialogue with themes touched upon in the play.

 • 308.
  Andersson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  "Who am I now?" Sense of Gender and Place in Digital Gameplay: Affective Dimensions of gameplay in XCOM: Enemy Within2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this essay I analyze the ways in which gender and space are shaped and made sense of through digital gameplay. Specifically in the turn based strategy game XCOM: Enemy Within for the MacBook Air with a computer mouse as the primary input device. Using a mixed methods approach consisting of gameplay sessions of XCOM and qualitative interviews with two players regarding their gameplay I argue that earlier research on space within game studies has overlooked the ways in which the shaping of space in gameplay is also gendered. Developing a theoretical framework influenced by gender studies, critical theory, affect theory, assemblage theories of space, and game theory, I argue for how the shaping of space and gender in game-play is interdependent. This in that the shaping of space and gender in digital gameplay is in constant relation and tension with societal norms and the affective capacities of bodies and digital games. In conclusion, I reflect on the possibilities to develop more empirical research based on the the theoretical framework explored in the essay.

 • 309.
  Andersson, Martin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Kjellgren, Anette
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Aspects of Substance displacement - from illicit drugs to novel psychoactive substance2016Inngår i: Journal of Addiction Research & Therapy, E-ISSN 2155-6105, Vol. 7, nr 3Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Several hundred new synthetic drugs, novel psychoactive substances (NPS) or “legal highs” have in recent years appeared on the drug market. These can effortlessly be obtained from on-line vendors, offering an easy access to a plethora of new and untested substances, often with unknown or dangerous effects. Several different attempts to reduce the availability of NPS and to prevent accidents and fatalities have been applied by governments around the world. Nonetheless this complex and constantly evolving situation provides palpable dilemmas and challenges to legislators and prevention strategists. One unintended consequence from prohibition and current drug policies occurs when possibly more precarious substances are used to substitute older and more well-known illicit drugs; so called “substance displacement”. We have performed extensive research on the use of NPS, by analyzing Internet resources (drug discussion forum, on-line questionnaires), and published several NPS studies. During our research we observed how substance displacement is a common issue, with implications for both clinical practices, drug prevention strategies, as well as for legislators. In the present review we discuss two common themes of substance displacement: 1) Synthetic cannabinoids replace herbal cannabis, and 2) Different attempts for self-medication using NPS. Incitements for substance displacement, that exposes the user to possibly more harmful substances, are founded both in legislation (availability of substances and fear of legal repercussions) as well as from certain policies or cultural perceptions of various medical conditions. We offer no obvious solutions to these complications, but would like to contribute to awareness of how these factors effects drug users and how measures intended to reduce harm in many cases have the opposite effects. Further studies on the divergent motivations and different groups of NPS users are highlighted as imperative to find new and realistic solutions going forward. 

 • 310.
  Andersson, Martin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Kjellgren, Anette
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Centrum för personsäkerhet (from 2013).
  The slippery slope of flubromazolam: Experiences of a novel psychoactive benzodiazepine as discussed on a Swedish online forum2017Inngår i: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 34, nr 3, s. 217-229Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The purpose of this qualitative study was to investigate the effects experienced by users of a novel psychoactive substance, the benzodiazepine flubromazolam, by analysing users' own accounts on the Swedish forum Flashback.org. Method: A thematic analysis of anonymous self-reports published on the forum was performed and generated five general themes describing effects and experiences by flubromazolam users. Results: The themes which emerged were: Onset and duration, Desired effects, Adverse effects and addiction, Loss of control, General estimations and evaluations. The main reported characteristics of flubromazolam were heavy hypnotic and sedative effects, long-lasting amnesiac effects and the rapid development of tolerance. Flubromazolam was also anxiolytic and acted as a muscle relaxant for many users. Some users experienced euphoria or intense wellbeing. Other prominent characteristics were loss of control (leading to poor choices and actions, with unpleasant consequences) and long-lasting, often severe withdrawals. There were also serious incidents where users had been admitted to hospital, acute psychiatric treatment or taken into custody by the police. Conclusion: Flubromazolam appears to be a highly addictive and precarious benzodiazepine with many, possibly severe, side effects. The substance is generally described as very potent and with long-lasting effects. Memory loss and loss of control are common adverse effects, and withdrawals appear to be severe for many users

 • 311.
  Andersson, Martin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Persson, Mari
  Kjellgren, Anette
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Psychoactive substances as a last resort—a qualitative study of self-treatment of migraine and cluster headaches2017Inngår i: Harm Reduction Journal, ISSN 1477-7517, E-ISSN 1477-7517, Vol. 14, nr 60Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Treatment resistant cluster headache and migraine patients are exploring alternative treatments online. The aim of this study was to improve comprehension regarding the use of non-established or alternative pharmacological treatments used by sufferers of cluster headaches and migraines.

  Methods: A qualitative thematic analysis of the users’ own accounts presented in online forum discussions were conducted. The forum boards https://shroomery.org/, http://bluelight.org, and https://clusterbusters.org/ met the inclusion criteria and were used for the study.

  Results: The analysis resulted in six themes: a desperate need for effective treatments; the role of the forum—finding alternative treatments and community support; alternative treatment substances; dosage and regimens; effects and treatment results; and adverse effects. The results provide an insight into why, how, and by which substances and methods sufferers seek relief from cluster headache and migraines.

  Conclusions: These patients are in a desperate and vulnerable situation, and illicit psychoactive substances are often considered a last resort. There appeared to be little or no interest in psychoactive effects per se as these were rather tolerated or avoided by using sub-psychoactive doses. Primarily, psilocybin, lysergic acid diethylamide, and related psychedelic tryptamines were reportedly effective for both prophylactic and acute treatment of cluster headache and migraines. Treatment results with cannabis were more unpredictable. No severe adverse events were reported, but it was observed how desperation sometimes spurred risky behavior when obtaining and testing various treatment alternatives. The forum discourse mainly revolved around maximizing treatment results and minimizing potential harms. 

 • 312.
  Andersson, Mathias
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läsförståelse ur lärares synvinkel: En studie i hur läsförståelse har utvecklats och utvecklas över tid.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka pedagogiska metoder för att se om det går att utveckla metoder för läsförståelse. Det sker i studien en diskussion om gamla pedagogiska metoder jämfört med de moderna metoderna vi använder oss av idag. Metoderna som används i studien för att komma fram till resultat är baserad på tidigare forskning inom läsförståelse samt att intervjuer med verksamma lärare har skett. För att få en aktuell syn på ämnet. Resultatet som framgått är att metoderna vi använder oss av idag är vidareutvecklade metoder av de metoder vi alltid haft inom de svenska skolorna. Den utveckling som pågår med metoderna handlar mestadels om att utveckla de tekniska verktygen för att underlätta för elever att träna på läsförståelse. 

 • 313.
  Andersson, Matilda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Projektledares syn på samverkan: En studie om samverkan med offentliga aktörer i evenemnagsprojekt2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 314.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Arnell, Elin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Hur påverkar flyktingmottagadet turismnäringen?: En studie om kommunerna Hagfors, Säffle, Filipstad, Torsby och Kristinehamn i Värmland2016Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Turismnäringen i Sverige omsätter stora summor varje år och skapar sysselsättning till samhället genom bland annat arbetsmöjligheter till lokalbefolkningen samt inkomst till destinationen. Turismnäringen är en känslig näring som snabbt kan bli påverkad av något oväntat och av en plötslig händelse. Syftet med den här uppsatsen är att studera hur en plötslig och oväntad situation kan påverka turismnäringen i Sverige med en studie på flyktingmottagandets påverkan på turismnäringen i region Värmland. Våra två frågeställningar till uppsatsen handlar om, om flyktingmottagandet har någon påverkan på turismanläggningar i Värmland och vad tillför flyktingmottagandet för Värmland. I teorin har vi utgått från fyra teman som är flyktingmottagandet, flyktingmottagandets påverkan på turismnäringen, turismnäringen samt kris av form av en oväntad och plötslig situation. I empirin presenterar vi våra kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med kommunerna Hagfors, Säffle, Filipstad, Torsby och Kristinehamn. Vi valde att intervjua turismaktörer i de valda kommunerna genom telefonintervjuer och mejlintervju. Av analysen kom vi fram till fem slutsatser om hur Värmlands turismnäring kan bli påverkad av flyktingmottagandet. De fem slutsatserna är hur turismanläggningarna påverkas idag samt i framtiden, jobbmöjligheterna på platsen som bli påverkad, vad som kan tillföras av den oväntade och plötsliga situationen och slutligen diskuterar vi hur säsongsturismen kan blir påverkad.

 • 315.
  Andersson, Mattias
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Elevers uppfattningar av olika lärandesituationer: En fenomenografisk studie med sex gymnasieelever om hur de uppfattar olika lärandemiljöer i skolan och på fritiden2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever med läs- och skrivsvårigheter uppfattar olika lärandesituationer och vilka faktorer som påverkar lärandet. Studien är genomförd med en kvalitativ metod, närmare bestämt fokusgruppintervju där respondenterna genomförde en diamantranking. Den teoretiska utgångspunkten för detta arbete är en fenomenografisk ansats, vilket också har använts vid analysen av resultatet.

  Studiens frågeställningar besvaras i resultatet, det visar sig att respondenterna uppfattar att lärande påverkas av både inre faktorer och yttre faktorer. Respondenterna uppfattar även att i vissa lärandesituation så lär de av andra, och i andra lärandesituationer så lär de med andra. Det som respondenterna uppfattar som de mest positiva lärandesituationerna är när det är praktiska övningar som de kommer att ha nytta av efter att utbildningen är klar. De tycker även att det är positivt när det går att få lugn och ro och de bestämmer sig för att ”bara göra det”.

  Resultatet har tolkats med hjälp av en variationsarkitektur för att få fram tre beskrivningskategorier. På den första nivån så uppfattar respondenterna att de befinner sig i en situation som kan påverka dem. På nästa nivå så uppfattar respondenterna även att det går att kompensera egna eller andras handlingar, för att förbättra lärandesituationen. På den högsta nivån av förståelse så uppfattar respondenterna också att det går att korrigera egna eller andras handlingar, för att förbättra lärandesituationen.

  Studien bidrar till att kunna ge lärare fler verktyg för att kunna möta elever med läs- och skrivsvårigheter och skapa positiva lärandemiljöer för dessa elever. Studien bidrar även till att förstå vilka verktyg det är lämpligt att försöka förse elever med läs- och skrivsvårigheter.

 • 316.
  Andersson, Maud
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Nyanlända afghanska elevers faktiska kunskaper i namngeografi.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad nyanlända afghanska elever födda år 2000 har för kunskaper i namngeografi samt hur man kan jämföra kunskaperna med kunskapskraven i den svenska skolan.

  Metoden jag använde mig utav var ett test som jag här i studien valde att kalla kartläggningsstudie. Materialet var uppdelat i två delar. Den ena delen var ett eget komponerat frågeformulär med utgångspunkt ur namngeografins centrala innehåll i samspel med en världskarta. Den andra delen hämtade jag ur ett nationellt prov i geografi (2013).

  Vid undersökningstillfället fick eleverna stöttning på modersmålet av en studiehandledare som hjälpte till med översättning av det som efterfrågades samt kartläggningsstudiens olika begrepp.

  Undersökningens resultat visar att de nyanlända afghanska eleverna har mycket varierande kunskaper i namngeografi. Men att jämföra deras faktiska kunskaper med kunskapskraven visar sig svårt då kunskapskraven är för vida och inte tillräckligt preciserade. För att ett kunskapskrav ska vara gångbart som bedömningsredskap är det viktigt att de är tydliga och det finns en gräns runt innehållet. Kunskapskraven i namngeografi talar om ”världsdelarnas namngeografi”, ska man tolka det som kunskap om världsdelarnas namn eller kunskap om världsdelarna? Begreppet världsdel och antalet världsdelar definieras olika världen över, vilket också man kan se i undersökningen. När inte heller kursplanen tar upp några specifika namn att hänga upp sig på uppstår det en problematik att jämföra deras faktiska kunskaper med kunskapskraven. Samtidigt framkommer det i undersökningen att 65 procent av informanterna uppnår betyg på namngeografidelen på det nationella provet.   

 • 317.
  Andersson, Mikael
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Elever med funktionshinder/nedsättning: Hur har dessa inkluderats inom idrotten under olika Läroplaner2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study examined how students with disabilities/ barriers have been included in physical education and health in curriculum (Lgr) 69, 80 and 11. This was done by conducting interviews with both male and female teachers, but also by conducting interviews with both male and female persons who attended school before Lgr 80 presented the concept  'education for all'. In school today the education has to be adapted for each individual. The interview method I used was qualitative interviews. The number of people I interviewed was different depending on which of the various issues I used. The results of this study show that teachers working with both Lgr 69 and Lgr 11 do well in getting students with disabilities / barriers included during physical education and health hour. Today's teachers, working with Lgr11 have more to plan to ensure that students can participate in activity. The observation I made was that today's teachers are working hard to ensure that students can join in and do their best on their terms in order to achieve the demands.

 • 318.
  Andersson, Mikaela
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Hindukvinnor – sida vid sida: En kvalitativ diskursanalys över konstruktionen av hindukvinnor i svenska och indiska läroböcker2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  School is a place for identity formation. When gender and religion are studied pupils tend to perceive religion, especially non-Christian religions, as traditional and patriarchal. Female oppression in religion is also used as a way of “othering”. Religious education is rarely presenting the women’s perspective. The purpose of this study is to analyze and compare the construction of Hindu women in Swedish and Indian school textbooks. The study was conducted through discourse analysis, using Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’ “toolbox” for identifying group identity. As a theoretical framework postcolonial theory and postcolonial feminism were used. A total of eight textbooks were examined. The results showed that the discourse of Hindu women in Swedish textbooks was not hegemonic, instead, it consisted of four different discourse. Some of them were colonial in character. Only one textbook showed Hindu women as religious agents. Women in Indian textbooks were constructed in a different way, often described as agents, working for change in a traditional society. By studying how group identity and agency are constructed in textbooks religious education can become better equipped to enable gender and religious identities in a multicultural society. Hence this thesis claims that the research between gender, religious education and multiculturalism need further inquiry.

 • 319.
  Andersson, Miranda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Måltidspegagogik i förskolan: En kvalitativ studie om pedagogers upplevelers av den pedagogiska måltiden i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This qualitative study focuses to highlight the pedagogues’ experience of the pedagogic meals in preschool. In the study has six pedagogues from three different departments/preschool been interviewed. The interviews were recorded, transcribed and analyzed and then categorized. This study is based on socio-cultural perspective, where learning occurs in interaction with others and language is seen as a mediating tool.

   

  The result of this study reveals that the pedagogues believe meals to be important for the children’s social skills. Furthermore, many learning situations occurs at mealtime and it is important that the pedagogues are good role models during the meals. The environment during the meals differs a lot, however nice and quiet sought during the meals.

   

  In the result, it appears that all pedagogues see meals as a pedagogic situation, although special educations before the meals are never planned. It is found that even the children have the opportunity to steer the conversation during the meals and take food by themselves. The pedagogues also consider the learning of math and language develops through the conversation during the meals.

 • 320.
  Andersson, Mona
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  En explorativ studie om synen kring vård och behandling på ett friskinriktat internetforum för personer med symtom på ätstörningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa studien undersöker hur personer med symtom på ätstörningar ser på vård och behandling utifrån diskussioner på ett internetforum. Tidigare forskning visar att motivationen till hjälpsökande bland personer med ätstörningar är låg, och därför behövs det fler studier kring vad denna patientgrupp tycker om vården och vilka behov de har.

  Data har samlats in genom observationer på ett offentligt friskinriktat internetforum för personer med ätstörningar. Datamaterialet analyserades med tematisk analys och resulterade i fem teman; Maktlöshet och skuld, Tvångsvård på gott och ont, Att inte passa in i vården, Behov att få prata om och hantera känslor, samt Hopp.Resultatet visar att det finns rädsla för vilka krav vården ställer på till exempel motivation och viktuppgång, vilket blir hinder för hjälpsökandet. Resultatet visar också besvikelse över att vården är kortsiktig och fokuserar på sjukdomens fysiska symtom. Respondenternas behov är att få hjälp med bakomliggande orsaker till ätstörningen och att det ska finnas mer utrymme för känslomässigt stöd. För att det ska vara möjligt att bli frisk lyfter respondenterna fram trygghet i en terapirelation som det avgörande.Forumet fungerar som en copingstrategi för medlemmarna i form av ökad kunskap och hopp om att det går att bli frisk, samt uppmuntran och stöd till att söka hjälp.Vården för ätstörningspatienter behöver inse vikten av att behandla hela personen och kunna erbjuda långsiktiga terapirelationer. Vården behöver också se brist på motivation till förändring som en del av sjukdomen, och inte ställa orimliga krav redan innan behandlingen påbörjas. 

 • 321.
  ANDERSSON, MONICA
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  ”Barnens intresse styr över hur vi arbetar med naturvetenskap och teknik i förskolan”: En studie av förskollärarens sätt att beskriva hur de kan tillvarata och utveckla de yngsta barnens, 1–3 år, intresse för ämnena fysik och teknik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse av hur en förskola kan arbeta med ämnena naturvetenskap och teknik på ett genomtänkt sätt. Avsikten med studien är också att bidra med mer kunskap om på vilka olika sätt pedagoger kan ta tillvara och utveckla barnens intresse för teknik och fysik. Studien är kvalitativ och har genomförts genom att studera dokumentation från sociala medier som den studerade förskolan publicerat. Dokumentationen har sedan varit en grund för de semistrukturerade intervjuer som genomfördes. För att komma fram till resultatet som gjorts har den fenomenografiska analysmodellen använts.

  Resultatet som framkom ifrån de tre intervjuer som gjordes, visar att pedagogerna på denna förskola inte ser några hinder med att arbeta med ämnena naturvetenskap och teknik med de allra yngsta barnen, 1–3 år, trots att de saknar en formell fördjupad utbildning inom ämnena. Pedagogerna ser bara möjligheter. Förskolan arbetar Reggio Emilia inspirerat och har arbetat fram en praktikgemenskap, där de skapar goda förutsättningar för undervisning i naturvetenskap och teknik.

 • 322.
  Andersson, Natalie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Titta där, en bro till: Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The intention with this study is to look into what and how children at the age of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is qualitative and have been completed with unstructured pre- and after interveiews and participant observation with two different groups with in total four children that have been introduced to different materials representing bridges. The difference between the materials is that the first group in the pre interview have been introduced to a toy representing a bridge that the children know from before and a book with the three Billy goats, unlike the second group that had no connection to a story. In the study the four children have been in two different groups. All children in age two and a half to three years old have been completed a pree interview before they went to town to search for bridges and a following interview after that. The results are based on all of the occasions. The children expressed their understanding of the bridge`s function about crossing over to reach the other side. The fence is needed to not roll over and can be a protection. The bridge also often have a stairs so you can go up on the bridge. The results shows that the children talks about bridges through for them known stories and games regardless if they did get a story presented or not. Through the childrens telling and playing, the study shows that the children possess understanding of the function of the bridge because of their explanations about how you need to walk over the bridge to cross over to the other side and not get wet. The children also talks about the different parts like fence and stairs and their function to the bridge.

 • 323.
  Andersson, Nathalie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  The Orange Wave: How the practice of place marketing is utilized by the rural municipality of Hagfors in order to attract new inhabitants from the Netherlands2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  They leave everything behind in the Netherlands;friends, family, jobs and careers in order to start a new life in what theycall the land of opportunities, namely Sweden. Here, in the county ofVärmland in a little, rural town named Hagfors they see a chance to a brighterfuture and the possibility of accomplishing a better quality of life. They wantto buy houses, start companies and explore a new way of life in this land ofpromises. While people are migrating from the Netherlands, inhabitants ofHagfors are moving out to big, urban cities that can offer more possibilities.This is the reality for many rural areas like Hagfors, they lose populationthrough out-migration. Despite the negative population trend, the municipalityregains some of its lost inhabitants through the international migration fromlarge Dutch cities. The purpose of this thesis is to examine how the practiceof place marketing has been used by Hagfors municipality in order to attractnew inhabitants from the Netherlands. Which place marketingstrategies have been utilized by Hagfors, how can the effect of theseapproaches be measured and how is the Hagfors brand perceived by the Dutch immigrants?These are the research questions that have been answered through qualitativeinterviews with municipal employees and Dutch immigrants. The results implythat Hagfors have marketed themselves through the internet and the EmigrationExpo in Utrecht but these strategies have not had any effect on the immigrants’motives for moving to the area. Instead of actively tryingto receive more immigrants to the area Hagfors municipality should invest timeand money on the Dutchmen who are already living in the area.The conclusion that Hagfors has not developed a brand platform has preventedthe Dutch immigrants from creating a uniform image of the brand.

 • 324.
  Andersson, Nina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Digitaliseringen i förskolan: Pedagogernas uppfattning av hur digital teknik används i förskolans verksamhet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 325.
  Andersson Nyrén, Martina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Pilotstudier avanvändargränssnitt till app för smärtpatienter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Experio Lab i Landstinget i Värmland, Karolinska Institutet och Kungliga TekniskaHögskolan håller i dag på med att utveckla en digital tjänst i form av en app försmärtpatienter. Målet är att genom en digital tjänst kunna lära sig mer om hur patienter kankartlägga sina besvär inför ett möte med sjukvården.

  Uppsatsen syftar till att inför kommande användbarhetstester på riktiga patienterundersöka hur väl prototypen fungerar när det kommer till gränssnittet och ge förslag somskulle kunna förbättra appen inför de kommande användbarhetstesterna.

  Undersökningen genomfördes i två steg: Först testades appen som en pappersprototyp.Därefter genomfördes användbarhetstester med hjälp av studenter och experter inomtjänstedesign på en ipad-platta, där både intervjuer och observationer gjordes. Resultatetvisade att flera av testpersonerna hade samma sorts svårigheter när det kom till att interageramed appen. Svårast var att rita sina besvär på besvärsteckningen samt att veta var i processenman befann sig. Efter genomförande av studien uppgav de flesta testpersonerna att de skullerekommendera appen till någon de kände. Majoriteten såg även behov av att appensanvändargränssnitt blir tydligare för användaren.

 • 326.
  Andersson, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Konsten att lära av "verkligheten": En undersökning av de möjligheter som reality-tv och dokusåpor har på vår samhällskunskapsundervisning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 327.
  Andersson, Pernilla
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Högläsning: Visst är det mysigt, men inte bara...2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Mitt examensarbete strävar efter att ta reda på högläsningens betydelse för barns framtida läsinlärning och läslust. Genom litteratur och forskning inom ämnet belyser jag olika effekter som högläsning kan ge. Forskning inom området visar att föräldrar läser mindre för sina barn idag än tidigare, en trend som verkar hålla i sig För att se hur högläsningsvanorna ser ut i en helt vanlig klass, där eleverna är 6-8 år, innehåller arbetet en föräldraenkät där frågor angående högläsningsvanor återfinns för att sedan redovisas i resultatdelen. Även eleverna har deltagit i en enkätundersökning med syftet att ta reda på vad de tycker om högläsning samt om någon läser för dem hemma.   Arbetet innehåller även två intervjuer med lärare där deras tankar och arbetssätt redovisas, lärarnas åsikter och arbetssätt kopplas sedan till litteratur inom ämnet i en diskussion.        Resultatet av min undersökning visar att högläsning är så mycket mer än bara mysigt. Litteraturen och framför allt de intervjuade lärarna visar på många positiva effekter som högläsning kan ge. Lärarna berättar att syftet med deras högläsning är att ge eleverna en skön stund, där de kan varva ner och bara njuta. De talar också om att målet med högläsning är att väcka elevernas läslust samtidigt som eleverna får en chans att utveckla sina tankar och sin fantasi. I slutändan hoppas lärarna att högläsningen inspirerar eleverna att vilja läsa själva.    I arbetet belyser jag ett bokprojekt, som innebär att barn i förskoleåldern får gratisböcker av kommunen. Projektet bekostas av Bildningsnämnden i kommunen och har pågått i snart 20 år. Via föräldraenkäten har jag samlat in fakta om hur vanligt det är att hämta sin gratisbok samt vad föräldrarna har för tankar och åsikter om bokprojektet. Resultatet av min undersökning överensstämmer inte riktigt med bibliotekets resultat när det gäller andelen barn, som hämtar ut sina böcker. Enligt biblioteket hämtar 80 % sina böcker medan min undersökning visar att 65 %.hämtar sina gratisböcker. Föräldrar, som inte hämtat ut sina barns böcker gav flera orsaker till detta, det vanligaste svaret var dock att de helt enkelt glömt det De föräldrar som hämtat sina barn böcker uttalade sig positivt om bokprojektet, där tonvikten låg på hur viktigt det är med böcker för barn.

 • 328.
  Andersson, Pernilla
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  När kunden inte ser: En sociologisk studie om tågpersonals emotionella arbete2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intresset för emotionellt arbete har ökat i linje med att normer om att servicepersonal alltid skall vara trevlig och glad har ökat. Forskare på området har uppvisat såväl negativa konsekvenser i form av utbrändhet som positiva i form av en ökad förståelse för andra människor. Syftet med den här undersökningen var att skapa en förståelse för hur ett antal tågvärdar upplever sitt arbete i förhållande till de känslor, roller och relationer som omger dem. Undersökningen bygger på fyra kvalitativa intervjuer som analyserats med hjälp av emotions- och interaktionsinriktade teorier. Resultatet visar bland annat att användandet av känslor är centralt i yrket och intervjupersonerna för undersökningen upplever sig spela en roll i arbetet vilken de anpassar efter kundens förväntningar. Dessa förväntningar kan ibland krocka med yrkesrollen där vikten av att värna om de egna känslorna samt att bli respekterad väger mer än anpassningen efter kundens förväntningar. Här visar det sig finnas olika strategier, öppna och dolda, att förhålla sig till vilka går ut på att på olika sätt markera kundens beteende för denne. Resultatet visar också hur möjligheten till att få ventilera besvärliga kundmöten med kollegorna är en viktig faktor när det gäller att förhålla sig till det emotionella arbetet. Sammantaget finns det således utrymme att påverka det emotionella arbetet vilket visat sig vara fördelaktigt för trivseln.

 • 329.
  Andersson, Pernille
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning.
  Kristensson, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning.
  Gustafsson, Anders
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning.
  Wästlund, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning.
  How friendship might create reciprocal effects in terms of purchases2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 330.
  Andersson, Pernille
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning.
  Wästlund, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning.
  Gustafsson, Anders
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning.
  Kristensson, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Background music as part of the servicescape: A study of the effect of music on the shopping experience2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 331.
  Andersson, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Kvinnor i försvarsmakten: En textanalys om motståndet mot kvinnor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskursen ser ut på diverse försvarsbloggar gällande kvinnor inom försvarsmakten. Med hjälp av textanalys så redogör uppsatsen för hur motståndet mot dessa kvinnor framstår och hur detta motstånd yttrar sig. Studien kommer även att identifiera vilka som främjar detta motstånd mot kvinnorna inom försvarsmakten.

  För att visa att det faktiskt är en skillnad på att vara kvinna inom försvarsmakten samt att motstånd existerar har teorierna Hirdmans genuskontrakt, Connells hegemoniska maskulinitet, Björks likhetsfeminism, Ås härskartekniker och Millets patriarkatet används för att förstå detta. Textanalys som metod användes för att analysera hur diskursen ser ut på bloggar knutna till försvarsmakten och metoden användes primärt för att identifiera olika mönster på bloggarna. Uppsatsen analyserar både diskurs som belyser hur det pratas om kvinnor inom försvarsmakten och språk, ordval och formuleringar som visar hur motståndet mot dessa kvinnor yttrar sig.

  Resultatet visar att motstånd existerar på ett organisatoriskt plan, på ett samhällsplan och även på individ nivå. Motståndet yttrar sig olika i de olika teman som presenteras men motståndet yttrar sig kontinuerligt emot kvinnor. Ett motstånd som många gånger riktar sig emot kvinnor endast för att de utmanar Försvarsmaktens maskulina värld.

 • 332.
  Andersson, Rasmus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Karlstad stadsbrand 1865: Hur stadsbranden påverkade utvecklingen av befolkning och tomter i Karlstad2019Student paper second term, 10 hpOppgave
 • 333.
  Andersson, Rebecca
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Haxhiislami, Unita
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Djurens välmående i turism2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of the paper is through a touristic view to see how the zoos have developed to modern zoss and interview Djurens Rätt and Skansen to see their view on "animal welfare". Another part of the paper is to see what the public thinks of animal welfare and if it's crucial when they choose a destination. We used a survey to see if the public has been influenced by any media in the aspect of their view of zoos. By seeing the evolution of zoos to the modern zoo, we can see how society had the power to influence. 

 • 334.
  Andersson, Ruth
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  "Hur ska jag någonsin våga flyga sådär högt?": Karaktärsanalyser i barnboken på väg mot det didaktiska rummet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genomföra tre djupgående textanalyser med inriktning på karaktärer för att sedan relatera analysen till ett didaktiskt perspektiv. I studien analyseras karaktärer ur tre barnböcker; Dagspöket möter ett spöke, Örjan-den höjdrädda örnenoch Edward Tulanes fantastiska resa. Urvalet av böcker grundar sig i att alla tre har djur som huvudkaraktärer. Analyserna genomförs med hjälp av närläsning och verktyg kopplade till karaktärsbeskrivningar och de fokuserar på karaktärens egenskaper, dynamik samt dess mänskliga karaktärsdrag. Analysens plats i det didaktiska rummet diskuteras gentemot narratologin och det transaktionella perspektivet. 

  Resultatet visar att alla karaktärsanalyserna genererar diskussionsunderlag gällande värdegrundsfrågor, dock i olika ämnen och omfattning. Diskussionen påvisar vikten av att pedagogen har goda kunskaper kring textanalysen och dess begrepp, i huvudsak för att på ett kompetent sätt kunna välja rätt bok för rätt diskussion. 

 • 335.
  Andersson, Sandra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Loggboken som ett kommunikationsverktyg: Att synliggöra elevers kunskap och utveckling via loggboksskrivande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här rapporten beskriver mitt utvecklingsarbete med elevers loggboksskrivande inom två kurser på Restaurang, bar och vin utbildning på Studium Restaurang & Bageri i Göteborg.  Idén till utvecklingsarbetet fick jag när jag märkte att elever upplevde att de fick för dålig feedback och inte riktigt förstod vad de skulle göra för att lyckas uppnå betygskriterierna inom två kurser.

  Syftet med mitt utvecklingsarbete är ta fram en loggbok och att undersöka om loggboksskrivande kan skapa en ökad kommunikation mellan lärare och lärare och elever. Första steget i utvecklingsarbetet blev att skapa och implementera loggböcker i två kurser.

  Resultatet blev att eleverna upplevde loggboken mycket positivt. Eleverna tyckte att loggböckerna blev ett naturligt verktyg för dem att se sin kunskapsutveckling och föra en kontinuerlig kommunikation med mig och min kollega som var deras undervisande lärare.

  Slutsatsen är att arbetet med loggboken ger en bättre överblick över elevens utveckling. Loggboken visar elevens delaktighet samt fungerar som en viktig kommunikationskanal mellan lärare och elev. Genom arbetet med loggboken dokumenterar eleverna sin egen kunskapsutveckling och kan via lärarens återkoppling se hur de ska kunna ta nästa steg. Slutsatsen är att loggboken ger eleverna chansen att öka sin påverkan på studierna och målen samt att lärarens återkoppling har stor inverkan på eleverna. Genom arbetet med loggboken har vi lärare också fått ett bra verktyg för att kunna utveckla vår undervisning.

 • 336.
  Andersson, Sanna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Stålhult, Sandra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Hospitals exposed to flooding in Manila City, Philippines: GIS analyses of alternative emergency routes and allocation of emergency service and temporary medical centre2014Independent thesis Basic level (professional degree), 180 hpOppgave
  Abstract [en]

  Every year the Philippines get affected by a number of typhoons, which cause severe damage, sometimes due to flooding. The capital, Manila, is located on a flood plain that is partly at, and even below sea level and with several rivers crossing the area. These are some of the factors that contribute to that Manila often is affected by severe flooding.

  During ten weeks of the spring semester in 2014, this thesis was conducted as a completion of the bachelor program Geographic Information System (GIS) at Karlstad University, Sweden. Eight weeks were spent in Manila in the Philippines at the University of the Philippines Diliman, School of Urban and Regional Planning (UP SURP).

  The aim of the study was to investigate how hospitals in Manila City get affected during flooding. GIS was used to perform network analyses, in order to calculate the shortest route for the emergency service to travel from a station via a barangay to a hospital. The shortest alternative route during a 5-year flood was also calculated in order to compare the distance differences that might be due to flood.

  During a 100-year flood another type of analysis was performed, where suggestions for suitable locations for placing emergency service and temporary medical centre were presented. These suggestions on suitable locations were placed in an area that will not be affected during a 100-year flood.

  Results from the analyses showed that Manila City is a very exposed area during flood. During a 5-year flood some parts of Manila City will be highly exposed and about 1/4 of the population will be affected. The shortest alternative route for the emergency service to use during flood will generally be longer than in normal situations. Some hospitals cannot be accessed from some barangays due to impassable roads.

  During a 100-year flood the area gets gravely affected, almost 2/3 of the population will be affected and many roads become impassable, which limits the accessibility in Manila City.

 • 337.
  Andersson, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Framgångsrikt ledarskap: En kvalitativ studie av ledarskap inom sjukvård2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie om framgångsrikt ledarskap inom sjukvård. Syftet med studien är att undersöka vad ett framgångsrikt ledarskap innebär för chefer i en organisation som fått en prestigefylld utmärkelse. Tre frågeställningar utarbetades för att kunna besvara studiens övergripande syfte. Den första frågeställningen handlar om vilka framgångsfaktorer som finns i ledarskapet. Den andra frågeställningen berör hur chefer utvecklar organisationen. Den tredje frågeställningen behandlar vilka svårigheter som chefer möter i sitt ledarskap.

  I teorikapitlet redogörs för olika definitioner av ledarskap samt sex olika ledarskapsteorier. Teorierna är effektivt ledarskap, autentiskt ledarskap, situationsanpassat ledarskap, transformativt ledarskap, utvecklingsinriktat ledarskap och förändringsledarskap.  Vidare presenteras ett framgångsrikt och effektivt ledarskap sett utifrån tre olika kontexter; global, svensk och hälso- och sjukvård. 

  I studien har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturrerade intervjuer som har genomförts med sex avdelningschefer. Datamaterialet har sedan analyserats i två steg. I första skedet genomfördes en grundad-teori-inspirerad öppen kodning i syfte att få fram begrepp och i det andra skedet en tematisk innehållsanalys i syfte att finna olika teman.

  Studiens intervjupersoner framhåller relationer, lärande och ett etiskt förhållningssätt som framgångsfaktorer i ledarskapet. Chefer utvecklar organisationen ständigt genom att arbeta med och uppmuntra medarbetarnas deltagande i förbättringsarbete. Utveckling sker även genom att formulera och skapa stöd för visionen och genom en kontinuerlig omvärldsbevakning. Svårigheter i ledarskapet är att härbärgera mycket negativa känslor, kunna hantera egna känslor av ensamhet och kunna släppa arbetet när man går hem. En svårighet är även att hinna med det egna arbetet på arbetstiden samtidigt som man har en ständig tillgänglighet för medarbetarna och deras behov.

 • 338.
  Andersson, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  IKT och naturvetenskap i förskolan: Förskollärares syn på IKT i arbetet med naturvetenskap i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 339.
  Andersson, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Matematik i förskolan.: Yngre barns meningsskapande i den fria leken, inomhus.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra matematiken i den fria leken inom de matematiska aktiviteterna mätning, lokalisering och konstruktion. Studien skedde inomhus i förskolan på två yngreavdelningar, 1-3 år. En kvalitativ forskningsmetod valdes, och genomfördes med hjälp av ostrukturerade observationer. I resultatet kan man se prov på att yngre barn använder sig både av ett utforskande tillvägagångssätt och även av problemlösning inom de matematiska aktiviteterna som studien avsåg.

 • 340.
  Andersson, Sara Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Attraktiva lekmiljöer i den fria leken: En fenomenologisk studie om lockande lekmiljöer ur barns perspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om attraktiva lekmiljöer i förskolan, utifrån barns perspektiv. Studien utgår från ett urval enskilda barns berättelser om förskolans lekmiljöer. Som metod för att samla in empiri har kvalitativa intervjuer använts. De har bandats och transkriberats för att ligga till grund för analysen som utgått från Interpretative Phenomenological Analysis IPA. Det är en metod som försöker ta reda på individers meningsskapande och upplevelser av ett fenomen genom ett hermeneutiskt tolkande och ett fenomenologiskt perspektiv.

  Resultatet i den här studien visar att barnen helst valde rum i periferin och att genomgångsrum valdes bort. I de attraktiva lekmiljöerna lockade främst konstruktionsmaterial och material som möjliggjorde rolltagning. Studien visade också att kamratrelationer utgjorde en del av den attraktiva lekmiljön. Utifrån de valen synliggjordes att barnen fann mening och lockelse i det föränderliga och möjligheten att själv påverka utformandet av sin miljö. De attraktiva rummens placering gav i sin tur möjlighet till ostörd fördjupning av lek, vilket upplevdes meningsfullt av barnen. Samspelet och relationen till nära vänner var i sin tur ytterligare en del av meningsskapandet i den attraktiva lekmiljön. 

 • 341.
  Andersson, Simon
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Hagelin, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Röststyrning och text-till-tal i mobila enheter för personer med läs- och skrivsvårigheter: En studie om användbarhet och användarvänlighet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Användningen av mobila enheter, det vill säga smarta mobiltelefoner och surfplattor ökar ständigt och det nya mediet ställer helt nya krav på användbarhet och användarvänlighet. Vi tror att personer med funktionsnedsättning glöms bort i de nya smarta enheterna och att tillgängligheten i dessa enheter inte prioriteras och utvecklas tillräckligt bra.

  Syftet med denna C-uppsats i informatik är att undersöka på vilket sätt röststyrning och text-till-tal i mobila enheter påverkar användbarheten, främst för personer med läs- och skrivsvårigheter men även generellt sett för alla typer av användare, och att belysa vilka problem och begränsningar som upplevs vid utveckling av röststyrningsapplikationer.

  För att undersöka detta utvecklade vi en applikation till Android-enheter som använde både röststyrning och text-till-tal-funktioner. Denna applikation gjorde vi sedan tester på för att besvara vår frågeställning och vårt syfte.

  Vi fann att utvecklingen av en ständigt lyssnande applikation var svårare än vad vi först trodde och att utveckling för Android inte hade stöd för ljudigenkänning. Den röststyrning som fanns som stöd var en serverbaserad ord-igenkännare som försökte tolka ljudinmatningen till ett eller flera ord. Med lite brytning eller dialekt var risken för feltolkning stor.

  Vår slutsats blev att röststyrning och text-till-tal till viss grad ökar användbarheten för personer med läs- och skrivsvårigheter. Fastän läsmomentet av testet gick fortare än röststyrningen för samtliga testpersoner tyckte de flesta av de med läs- och skrivsvårigheter att röststyrning var att föredra.

 • 342.
  Andersson, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Intuitiva beslut på Facebook: En exprimentell studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 343.
  Andersson, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Utevistelsen som lärtillfälle: Pedagoger berättar: Utemiljöns betydelse för deras arbete med kunskapande om djur och växter i förskolan.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to find out what preschool educationalists’ opinions are about the time they spend outdoors, and how they use the outdoor environment as a place for learning and development. The focus is primarily on learning about animals and plants. The method used was semi-structured interviews with six teachers from various preschools, in three municipalities. These educationalists have from 7 to 27 years of work experience from child care, and both nannies and preschool teachers were interviewed. The interviewees were asked to answer questions about their education and years of experience, the time they spend outdoors at preschool, their preschools yards, being outdoors in natural surroundings, what they have to say about the level of planning in the outdoors, and the abilities and/or obstacles they experience when working with animals and plants during the time they spend outdoors. The interviews were recorded and transcribed. The educationalists' perceptions and opinions were structured in charts, and then categorized according to the different responses, and those were presented in the results. The results showed that the outdoor activities are more spontaneous than scheduled, and the children's free play and exploration are often the focus. It also showed that the educationalists' attitudes are very important, according to themselves, to challenge the children to develop their own explorations. The interaction between children and educationalists is essential, according to the interviewees. But they also express the importance of children spending time in different environments - both planned environments such as the preschool yard, as well as in natural environments. It gives children the opportunity to explore the environment surrounding them, and understand relations between us and nature through hands-on experiences. Obstacles that educationalists sometimes experience in their work are, for example, insufficient knowledge, organizational problems or having to adapt their time to routine situations. But all interviewees agreed that spending time outdoors is a big part of the children's day at preschool, and they saw many advantages with playing, learning and developing in an outdoor environment.

 • 344.
  Andersson, Sofie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  "Jag vill inte!": Om motivation till läsande och skrivande i det svenska språket2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out how effective the methods of supportive conversations, the teacher's positive attitude, relation to the student, the student's self-esteem as well as failures and successes influence the students to become motivated within reading and writing in the Swedish language. The methods used are a questionnaire that active teachers have answered and two observations that show which methods an active teacher can use in the teaching. The result points to how important active teachers think that the methods are and if all these methods are really needed to be able to motivate a student. But the result also shows that most of the teachers that made my poll are unsure when it comes to how they will use these methods to create motivation. All the teachers who responded to the poll says that they want to learn more about how to motivate the students.

 • 345.
  Andersson, Stina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Blommor och bin i förskolan: En studie i hur pedagoger bemöter barns tankar om fortplantning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några pedagoger i förskolan bemöter och arbetar med barns tankar och frågor om fortplantning. Genom kvalitativa intervjuer med tio pedagoger, verksamma på tre olika förskolor, undersökte jag hur de arbetar med frågor som berör fortplantning. Studien tar upp möjligheter och hinder som pedagoger stöter på i detta arbete, samt likheter och skillnader i pedagogers förhållningssätt till ämnet. Resultatet visar att det finns flera olika aspekter och synsätt när det gäller lärande om fortplantning. Barnens frågor och funderingar står i fokus och är avgörande för hur pedagogerna arbetar inom området. Pedagogerna använder sig av böcker, internet och filmer om de vill arbeta med lärande om fortplantning. När de jobbar med lärande om växter och djurs reproduktion ger de sig ut i naturen. Pedagogerna ser svåra ord och begrepp som ett hinder för samtal om fortplantning. De menar också att föräldrars åsikter i ämnet samt olika kulturer kan problematisera deras arbete. Pedagogerna är eniga om att deras eget engagemang är mycket viktigt i arbetet med lärande om fortplantning. Några av pedagogerna anser att det är ett enkelt ämne att arbeta med medan några tycker att det är problematiskt.  

 • 346.
  Andersson, Stina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Den ensamma saxofonisten: En musiker i en instrumentfamilj2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under mitt tredje år som musiklärarstudent på Musikhögskolan Ingesund är jag den enda som har klassisk saxofon som huvudinstrument. Mitt intresse för saxofonkvartettspel har alltid varit stort men när det nu inte finns någon möjlighet till kvartettspel har intresset och längtan efter att få spela kvartett vuxit ännu mer. Därför handlar detta arbete om saxofonkvartett. Syftet har varit att ta reda på de utmaningar jag upplever när jag spelar på de fyra olika saxofonerna i kvartetten och när jag studerar in respektive saxofons stämma i ett kvartettstycke. För att genomföra studien har jag främst använt loggbok där jag har skrivit om mina upplevelser och sedan delat upp dem i olika kategorier; fysiska utmaningar, stämmornas utmaningar och instrumentens utmaningar. Resultatet visar bland annat på skillnader vad gäller instudering av varje saxofons respektive stämma och saxofonens roll i kvartetten. Det visar också på skillnader i hur jag använder min kropp för att få fram den optimala klangen på varje saxofon. I arbetets diskussionskapitel jämförs mina upplevelser med forskning och information från litteratur till stor del skriven av andra saxofonister.

 • 347.
  Andersson, Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Fysikens olika uttryck i förskolan.: Förskollärares syn på egna ämneskunskaper, och förskolebarns lärande inom ämnet fysik.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The study's main purpose is to explore how the learning objects that can be linked to science, and particularly physics, are interpreted and implemented by preschool teachers in early childhood education.

  To get preschool teachers' perspective on the issue, I have chosen to use unstructured interviews as a method.

  The fiverespondents work atthreedifferentpreschools withthreedifferent pedagogicalapproaches, aReggioEmilia-oriented preschool, a nature preschooland traditionalpreschool, and the study showsthatthe operationof the variouspreschoolsdiffer.

  The study's main findings show that preschool teachers either feel they have too little knowledge of the subject of physics to be able to use it in their work in a systematical and meaningful way for the children, or that they are not at all involving the children in activities concerning the subject. The study also includes pre-school teachers' interpretations of what science is, and if science, and particularly physics, is reflected in the activities.

 • 348.
  Andersson, Tim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Alla är individer… men ändå bundna till sitt kön: En ”cross-culture” studie med kenyanska och svenska lärare om medvetenhet och förhållningssätt till jämställdhet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This "cross-culture" study deals entirely on awareness and attitudes among Kenyan andSwedish teachers in terms of gender equality. Parts of this study were conducted in Kenya,where I spent a month living and visited a school in a multi-million city. There, I conductedsemi-structured interviews with teachers and gathered material for my thesis. The purpose ofthis study is to see how teachers in Kenya relate to gender and then compare this withSwedish teachers. The study also includes a review of national policy documents for schoolregarding gender equality. In Kenya I interviewed four teachers in the secondary school whoteach various subjects.

  The conclusions drawn by the governing documents for school was that the teachers in bothcountries are encouraged to work with gender equality. My performance analysis isconstructed on the basis of Yvonne Hirdmans theory of dichotomy, hierarchy andreproduction process. Educators' awareness of gender issues was distinguished. Everyone hadopinions and told me about them. There approach to equality lead to some diversity amongthe teachers. They claim that equality brings many negative sides and are afraid that they willovershadow the good parts.

 • 349.
  Andersson, Tim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur. Karlstads universitet.
  Kille och kär: En queerdidaktisk analys av tre ungdomsromaner2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker hur homosexuella killar skildras i ungdomslitteraturen. Syftet problematiserar dikotomin maskulint/feminint och män/kvinnor. Målet är att införa ett icke heteronormativt perspektiv i ungdomslitteraturforskningen kring genus och queer. Detta görs utifrån teorier av Judith Butler, Tiina Rosenberg och R. W. Connell. De böcker som analyserats är Ung, bög och jävligt kär, Regn och åska och Ibland bara måste man (Boy meets boy). Romanerna är skrivna under 2000-talet. Det är primärt inga komma-ut romaner utan fokus ligger på hur det är att träffa första kärleken och känslorna kring det. I analysen framträder tre centrala teman: Identitet, homosexuellas situation och samhället och kulturens påverkan. Protagonisterna konstruerar sin identitet i samband med nära vänner, estetiska uttryck, miljö och kroppen. 

   

  Arbetet har också ett didaktiskt syfte där de efterfrågats en större medvetenhet kring ämnet sexuell läggning och identitet i skolan och utgår från litteraturdidaktikerna Louise M. Rosenblatt och Gunilla Molloy.

 • 350.
  Andersson, Tobias
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Är all publicitet bra publicitet?: Hur SD framställdes i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten i valet 20142015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how the Swedish newspapers Dalarnas Tidningar and Dala-Demokraten reported and framed the populist party Sweden Democrats during the 2014 election. The reason why I have chosen to examine this is because the Sweden Democrats is on the march and has now after the election 2014 established itself as the third largest party in Sweden, and at the same time the media has a difficult time to respond to the party because they have policy issues that are undemocratic. There is already innumerable research in the subject of the nationwide media but not so much research of the regional and local media, so therefore I have chosen to locate this research to two local newspapers which has coverage in a county where the Sweden Democrats more than doubled its electoral results for 2014 election. The idea of this study is to provide a greater understanding of how journalists should respond to populist parties that have established themselves. Using a quantitative content analysis, I have examined how much publicity the Sweden Democrats received in relation to the other parties in the 2014 election in Dalarnas Tidningar and Dala-Demokraten, and also how the reporting and framing was at overall in the newspapers during the 2014 election.

  The theoretical framework this study has used to get results is theories about the media’s role in a democracy, agenda setting and framing. What the results of the study show is that the Sweden Democrats was the party that got most publicity in relation to the other parties during the 2014 election. The reporting on the party was in overall neutral and objective with both of the publications, but it was not in all of the articles the Sweden Democrats party was heard, either alone or as a part of a debate. The framing of the party was sometimes alarming when journalists interviewed or quoted someone else who had an opinion about the party. What all of the collected data shows is that a party can have more publicity than other parties and to a certain extent also be alarming, and actually urge voters not to vote for them. However, this appears not to matter because the Sweden Democrats got votes anyway. When it comes to the Sweden Democrats an alarming framing seems to produce positive effects on the formation of opinions. When other parties have received a negative framing in the media, it led to a failure of their leaders, for example, Håkan Juholt and Mona Sahlin, so the Sweden Democrats seems to be an exception. When it comes to populist parties framing does not matter for the formation of opinion at all. It is not how the party is framed, it is because they got publicity overall that they become elected. Can it be so that the old cliché “all publicity is good publicity” corresponds with reality? It seems to do that when it comes to populist parties.

  Keywords: Framing, agenda setting, democracy, objectivity, Sweden Democrats.

45678910 301 - 350 of 8329
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf