Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 1120
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301. Eriksson, Andrea
  et al.
  Orvik, Arne
  Strandmark K, Margaretha
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Nordsteien, Anita
  Torp, Steffen
  Management and leadership approaches to health promotion and sustainable workplaces: A scoping review2017Inngår i: Societies, E-ISSN 2075-4698, Vol. 7, nr 2, artikkel-id 14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Whole-system approaches linking workplace health promotion to the development of a sustainable working life have been advocated. The aim of this scoping review was to map out if and how whole-system approaches to workplace health promotion with a focus on management, leadership, and economic efficiency have been used in Nordic health promotion research. In addition, we wanted to investigate, in depth, if and how management and/or leadership approaches related to sustainable workplaces are addressed. Eighty-three articles were included in an analysis of the studies' aims and content, research design, and country. For a further in-depth qualitative content analysis we excluded 63 articles in which management and/or leadership were only one of several factors studied. In the in-depth analysis of the 20 remaining studies, four main categories connected to sustainable workplaces emerged: studies including a whole system understanding; studies examining success factors for the implementation of workplace health promotion; studies using sustainability for framing the study; and studies highlighting health risks with an explicit economic focus. Aspects of sustainability were, in most articles, only included for framing the importance of the studies, and only few studies addressed aspects of sustainable workplaces from the perspective of a whole-system approach. Implications from this scoping review are that future Nordic workplace health promotion research needs to integrate health promotion and economic efficiency to a greater extent, in order to contribute to societal effectiveness and sustainability.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Eriksson, Benita
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Makrofager och deras påverkan på skivepitelcancer i lunga: Med fokus på expressionen av urokinase-type plasminogen activator, dess receptor, plasminogen activator inhibitor 1 samt matrix metalloproteinas 2 och 92014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 303. Eriksson, Charlotte
  et al.
  Linnå, Britt
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Flaskmatning och andra faktorer som påverkar mellanörats miljö hos barn: -Stödjande hälsoundervisning till närstående2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Sekretorisk media otit (SOM) är den vanligaste öronsjukdomen och uppkommer oftast i efterförloppet till akut media otit (AOM). Om barnet får SOM leder det till hörselnedsättning som kan påverka språklig utveckling och ge beteendeproblem. Etiologin bakom SOM anses vara multifaktoriell. Barnets tryck i mellanörat kan påverkas vid flaskmatning. Allergier, bakteriella/virus infektioner och inflammationer har också betydelse för utvecklandet av SOM. Syfte: att studera frekvensen av att använda nappflaska och liggande position vid flaskmatning relaterat till sekretorisk media otit och akut media otit i samband med rörbehandling. Metod: En deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Datainsamling skedde via enkäter som besvarades av närstående till barn 2- 5 år som genomgått rörinsättning på öronoperation. Resultat: 103 barn med närstående deltog i studien. 87% av barnen som genomgick rörinsättning använde eller hade använt nappflaska och av dessa barn låg 55% i planläge. Hereditet gällande SOM kunde skönjas. Konklusion: Studien visade hög frekvens av flaskmatning där lite mer än hälften, 55% låg i planläge men studiens begränsning kunde inte åskådligöra samband med planläge och SOM. Det är av vikt att belysa faktorer som har betydelse för utveckling av SOM för att minska behov av rörbehandling. Dessa faktorer kan sjuksköterskan informera närstående om via hälsoundervisning för att öka barn och närståendes empowerment.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Eriksson, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Generiskt utbyte: Kan läkare påverka kundens attityd till generika genom att lämna ut ett kort informationsblad? Interventionsstudie på vårdcentralen i Hammarö kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 305.
  Eriksson, Ida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Gustafsson, Stina
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Massagens påverkan på patienter med ryggsmärta2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Över 80 procent av världens befolkning drabbas någon gång i livet av ryggsmärta. Människor som lever med ryggsmärta kan drabbas av sänkt livskvalitet, smärta ångest och sömnproblematik. Massage är en alternativ behandlingsmetod som påverkar kroppen på flera sätt. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur massage påverkar patienter med ryggsmärta. Metoden var en litteraturstudie. Sökning av artiklar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. Artiklarna granskades kritiskt och till litteraturstudiens resultat valdes tio artiklar ut. Dessa redovisas i en artikelmatris. Resultatet består av tre huvudkategorier, Smärta, Rörlighet och Psykisk påverkan samt åtta underkategorier. Patienternas ryggsmärta minskade omedelbart efter massage och över en tid efter behandlingarna. Massagen förbättrade även patienternas rörlighet och deras psykiska välmående. Biverkningar så som ömma muskler och ökad smärta förekom i ett fåtal studier.

  Fulltekst (pdf)
  Massagens påverkan på patienter med ryggsmärta
 • 306.
  Eriksson, Josefine
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Uttryck av inducerad kväveoxidsyntas (iNOS) och CD163i prostatacancervävnad.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 307.
  Eriksson, Josefine
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Hellström, Josefine
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kost- och munhygienvanor hos en grupp 15-åringar i ett mångkulturellt område: En enkätstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Femtonåringar experimenterar mycket med sin livsstil vilket kan påverka den orala hälsan negativt. Studier har även visat att 15-åriga ungdomar med utländsk bakgrund har en ökad kariesförekomst vilket gör det viktigt att få en inblick i ungdomars munhygienvanor och kostvanor.

  Syfte: Att undersöka kost- och munhygienvanor hos en grupp 15-åringar i ett mångkulturellt område.

  Frågeställningar: Hur såg 15-åringars kost- och munhygienvanor ut? Fanns det skillnader i 15-åringars kost och munhygienvanor i förhållande till etnisk bakgrund? Fanns det några könsskillnader gällande 15-åringarnas kost- och munhygienvanor?

  Metod: Kvantitativ enkätstudie där 70 stycken 15-åringar i Mellansverige har deltagit i studien.

  Resultat: Majoriteten av ungdomarna hade en intagsfrekvens på 1-3 mål utöver huvudmålen. De flesta respondenterna uppgav att de åt/drack godis/läsk några gånger i veckan. Den största törstsläckaren bland respondenterna var vatten. Av populationen borstade 21,5 % endast tänderna en gång per dag. De flesta respondenterna använde approximala hjälpmedel mer sällan än några gånger i månaden. Det kunde inte ses någon stor procentuell skillnad överlag på vanorna gällande kön eller bakgrund.

  Konklusion: Ungdomarna angav goda tandborstvanor och relativt goda kostvanor. Användande av approximala hjälpmedel var bristfällig och användning av fluorpreparat förekom inte i så hög grad. Frekvensen av godis- och läskintag var högre än rekommenderat.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  Arkivfil
 • 308.
  Eriksson, Lina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sjölander, Jonna
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Upplevelsen av humor i omvårdnaden: en litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Humor är ett socialt fenomen som varit ett av de vanligaste beteendena under hela mänsklighetens historia. Humor har visat sig ha flera positiva effekter. Syfte: Syftet var att belysa hur humor kan upplevas av sjuksköterskor och patienter i omvårdnaden. Metod: Litteraturstudien har genomförts efter nio-stegs-modellen av Polit och Beck. Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Denna litteraturstudie bygger på 11 artiklar med kvalitativ design som granskats och analyserats av båda författarna, enskilt och tillsammans. Resultat: Databearbetningen resulterade i 4 kategorier och 11 underkategorier. De 4 kategorierna var: Hanteringsstrategi, Inverkade på välbefinnandet, Betydelsefull för relationen samt Kommunikationsverktyg. Humor har en betydande roll i vårdrelationen. Den upplevdes kunna lätta på spänningar och ökade förmågan att hantera olika situationer. I de flesta fall upplevdes humor kunna inverka positivt på välbefinnandet, men kunde även upplevas ha en negativ inverkan. Vidare kunde humor upplevas stressreducerande samt som ett sätt att kommunicera outtalade känslor och behov. Allt detta kunde upplevas av både sjuksköterskor och patienter. Slutsats: Humor i omvårdnaden är av stor betydelse och kan gynna sjuksköterska och patient om det används på rätt sätt. Det är ett ämne som bör belysas i större utsträckning för att öka användningen av humor i omvårdnaden.

 • 309.
  Eriksson, Margareta
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Immunhistokemiska studier avbröstcarcinom, med fokus på makrofager2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 310.
  Eriksson, Sebastian
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Jönsson, Jon
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Fotbollsspelares förhållningssätt till kost: En enkätundersökning om fotbollsspelares förhållningssätt till kost2017Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad behöver en fotbollsspelare för att lyckas? Det är svårt att säga precist vad som krävs. Det finns många faktorer som väger in. Det kan vara allt från träning till sömn och kost. I denna studie har syftet varit att beskriva vilket förhållningssätt damfotbollsspelare på elitnivå och herrfotbollspelare på amatörnivå har till kost. Detta gjordes genom enkät som nämndes innan den skickades ut att den var frivillig och anonym. I resultatet framgick att det var få av fotbollsspelarna som följde en planerad kosthållning, och att det var ännu färre som använde sig av kosttillskott för bättre prestation. Det var ingen större skillnad mellan elitlag och amatörlag när det gäller förhållningssätt till kost.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 311.
  Erlandsson, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Carlsson, J.
  Örebro universitet.
  Andersson, S. -O
  Örebro universitet.
  Vyas, C.
  Boston university school of public health.
  Wikström, P.
  Umeå universitet.
  Andrén, O.
  Örebro universitet.
  Davidsson, S.
  Örebro universitet.
  Rider, J. R.
  Boston university school of public health.
  High inducible nitric oxide synthase in prostate tumor epithelium is associated with lethal prostate cancer2018Inngår i: Scandinavian journal of urology, ISSN 2168-1805, E-ISSN 2168-1813, Vol. 52, nr 2, s. 129-133Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: The aim of this study was to investigate the role of inducible nitric oxide synthase (iNOS) in lethal prostate cancer (PCa) by studying the iNOS immunoreactivity in tumor tissue from men diagnosed with localized PCa. Materials and methods: This study is nested within a cohort of men diagnosed with incidental PCa undergoing transurethral resection of the prostate (the Swedish Watchful Waiting Cohort). To investigate molecular determinants of lethal PCa, men who died from PCa (n = 132) were selected as cases; controls (n = 168) comprised men with PCa who survived for at least 10 years without dying from PCa during follow-up. The immunoreactivity of iNOS in prostate tumor epithelial cells and in cells of the surrounding stroma was scored as low/negative, moderate or high. Logistic regression was used to estimate odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (95% CIs) for lethal PCa according to iNOS category. Results: There was no association between iNOS immunoreactivity in stroma and lethal disease. However, when comparing high versus low/negative iNOS immunoreactivity in epithelial cells, the OR for lethal PCa was 3.80 (95% CI 1.45–9.97). Conclusion: Patients with localized PCa have variable outcomes, especially those with moderately differentiated tumors. Identifying factors associated with long-term PCa outcomes can elucidate PCa tumor biology and identify new candidate prognostic markers. These findings support the hypothesis that high iNOS in tumor epithelium of the prostate is associated with lethal disease. © 2018 Acta Chirurgica Scandinavica Society

 • 312.
  Esmael, Esmael Kader
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Mödrars erfarenhet av att främja barns hälsa i en irakisk kontext2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Iraq has in recent decades been with internal conflicts between ethnic groups. Despite the enormous wealth of natural resources, more than half of the population remains poor. War and corruption has led to lack of resources and worsening quality of the health sector leading to deteriorating health situation among the population. Womens role and experiences of health and health promotion is important in conflict affected countries to create health and well-being within the family. Objective: the objective of this study was to investigate the maternal experiece of promoting the health of children in an Iraqi context.

  Method:Aqualitative research methodology with semi-structured interviews was chosen.Six mothers from diffrent neighborhods in the city of kirkuk were interviewed. Data set was analyzed by using content analysis. Results: the results showed the theme of health promotion motherhood in a war-torn country with four categories.1-Health is life welfare.2-In powerlessness shadow.3-Knowledge and sisterhooa and4- anees for new health promoting community structures. Mothers were every day occupied with health promoting their children despite the obstacles to promote health. The results also showed that mothers valu sisterhood, education and security as access to healthier life. Mothers belife in change for a healthier future of children in iraq lies in the goverments ability to develop an infrastructure for health promotion with basic services,a functioning health care system and better hom environments.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 313.
  Evans, Brittany
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (from 2013).
  Beijers, Roseriet
  Radboud University, the Netherlands.
  Hagquist, Curt
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  de Weerth, Carolina
  Radboud University, the Netherlands.
  Childhood urbanicity and hair steroid hormone levels in ten-year-old children2019Inngår i: Psychoneuroendocrinology, ISSN 0306-4530, E-ISSN 1873-3360, Vol. 102, s. 53-57Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Research suggests that it may be more stressful for children to grow up in an urban area than in a rural area. Urbanicity may affect physiological stress system functioning as well as the timing of sexual maturation. The purpose of the current study was to investigate whether moderate urbanicity (current and childhood, ranging from rural areas to small cities) was associated with indices of long-term hypothalamic-pituitary-adrenal and hypothalamic-pituitary-gonadal axis functioning (cortisol, cortisone, dehydroepiandrosterone and progesterone levels) and whether sex moderated any associations. Method: Children (N = 92) were all 10 years old and from the Dutch general population. Hair samples were collected and single segments (the three cm most proximal to the scalp) were assayed for concentrations of steroid hormones (LCMS/MS method). Neighborhood-level urbanicity and socioeconomic status were measured from birth through age ten years. Analyses were controlled for neighborhood- and family socioeconomic status, body mass index and season of sampling. Results: The results from multivariate analyses of variance showed no associations between current or childhood moderate urbanicity and hair steroid hormone concentrations. Interaction terms between moderate urbanicity and sex were not statistically significant. Conclusions: Associations between urbanicity and steroid hormone levels may only be detectable in highly urban areas and/or during later stages of adolescence. Alternatively, our findings may have been due to most children being from families with a higher socioeconomic status. 

 • 314.
  Fadhil, Atyaf
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Effekter av te-extrakt och polyfenoler på Prostaglandin E2 bildning i humana monocyter: Experimentell studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 315.
  Fadil, Ilham
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Effekter av taktilmassage inom palliativ vård.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Fagerstrom, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Blekinge.
  Borglin, Gunilla
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Mobility, functional ability and health-related quality of life among people of 60 years or older2010Inngår i: Aging Clinical and Experimental Research, ISSN 1594-0667, E-ISSN 1720-8319, Vol. 22, nr 5-6, s. 387-394Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background and aims: Knowledge about Health-Related Quality of Life (HRQoL) in advanced age is sparse. This study investigated to what extent mobility factors explained older people's HRQoL when age, gender and functional ability (ADL) were controlled for. Methods: Subjects were 1128 people aged 60-96 participating in a Swedish longitudinal multi-center cohort study. Besides descriptive and correlation statistics, a three-tier multiple logistic regression analysis was performed, which included the ADL scale, mobility tests and items, with physical and mental HRQoL as outcome variables. Results: In the models containing the control variables, functional ability was found to be associated with both physical and mental HRQoL. In the models including both functional ability and mobility factors, the importance of functional ability remained for mental but not for physical HRQoL. The mobility factors were found to have a stronger negative influence on HRQoL, i.e., physical and mental, than functional ability in itself. Conclusions: For optimal identification of various types of disabilities and their impact on older people's HRQoL, the ADL scale should be used together with more target-specific tests of disabilities. However, in certain situations, it appears that one mobility factor alone - the ability to walk - has the capacity to pick up changes in both physical and mental HRQoL. Thus, it is important that healthcare professionals should focus activities toward maintaining older people's mobility as a means of enhancing their HRQoL.

 • 317.
  Fallah Safa, Niloofar
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tillämpning av en Uroplakin II-antikropp i ett material av Uroteliala tumörer.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 318.
  Fernaeus Samuelsson, Sofia
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Jansson, Cecilia
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att arbeta som sjuksköterska på ett fängelse: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Fängelser förknippas sällan med begrepp som sjukvård och omvårdnad. Ändå

  har varje fängelse en sjukvårdsmottagning där det arbetar sjuksköterskor.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans arbete på ett fängelse.

  Metod: Litteraturstudien följde en version av Polit och Becks ”9-steg” (2012). Artiklarna i

  resultatet har sökts fram i CINAHL, PsycINFO samt manuellt och har granskats enligt mallar

  av Polit och Beck (2017).

  Resultat: Studiens resultatet baserades på totalt 14 artiklar, 7 kvalitativa, 6 kvantitativa

  samt 1 med mixad metod. Resultatet redovisas i 2 huvudteman med tillhörande 8

  underteman:

  ”Arbetsmiljön”; ”Våld”, ”Säkerhet”, ”Hinder”, ”Autonomi”, och ”Samverkan” samt

  ”Vårdsituationen”; ”Känslor”, ”Fördomar” och ”Manipulationer”.

  Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde en balansgång mellan omvårdnad och kontroll av

  fängelsepatienterna. Arbetet med fängelsepatienterna var krävande och sjuksköterskorna var

  rädda för att ses som ”mjuka”. Det finns situationer där sjuksköterskor inte lyckas följa de etiska

  riktlinjer som finns. Vissa vårdmiljöer gör det omöjligt att ge fullgod omvårdnad oavsett

  sjuksköterskans vilja att göra just detta. Omvårdnad ges inte på lika villkor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Fetiu, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nycklar till ett gott välbefinnande: En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av ett gott välbefinnande.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning idag uppmärksammar och lyfter barns och ungdomars psykiska hälsa och huruvida den försämrats på senare tid eller inte och vad en nedåtgående hälsotrend i sådana fall kan bero på. Stress är ett begrepp som nämns i stor omfattning och skolstress anses vara en potentiell förklaring. Vidare beskrivs faktorer så som socioekonomi, familjeförhållanden, relationer, utbildning, levnadsvanor och livsstilar som faktorer av betydelse för ungdomars välbefinnande, både främjande och hämmande. Det handlar om faktorer som ungdomar aktivt kan påverka men även faktorer de inte kan styra över i det livsskede de befinner sig i.   

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka ungdomars upplevelser av välbefinnande och vad som bidrar till ett gott välbefinnande.

  Metod: En kvalitativ ansats valdes och tio ungdomar i åldrarna 15–16 år intervjuades med en semistrukturerad intervjumetod. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen av intervjumaterialet resulterade i ett tema: ”Nycklar till ett gott välbefinnande”, med två tillhörande kategorier: ”Socialt kapital” som vidare består av subkategorierna: familjen av störst betydelse, vänner och skolklimat och tryggt samhälle. Vidare kategorin: ”Rörelse och kraft” som består av subkategorierna: stress och motiverande faktorer, fritid och fysisk aktivitet och hantering av vardagliga stressorer.

  Slutsats: Välbefinnandet framkom som en viktig förutsättning för att främja hälsa på lika villkor och det innebar vidare att vara frisk, må gott psykisk och fysiskt och att vara glad. Familjen, vännerna och skolan var de främsta faktorerna som påverkade och främjade välbefinnandet positivt. Skolan och samhället var också viktiga och positiva faktorer som påverkade välbefinnandet men medförde också stress. Stress och utmaningar sågs som både positivt och negativt men var även utvecklande och gynnade välbefinnandet. För hanteringen av stressorer framkom det olika strategier som ungdomarna använde sig av; skriva listor, spela spel, lyssna på musik, träna, planera, prata ut och promenera för att upprätthålla ett gott och stabilt välbefinnande.

  Nyckelord: Ungdomar, Strategier, Stress, Hälsofrämjande, Hälsa, Välbefinnande. 

  Fulltekst (pdf)
  Linda Fetiu
 • 320.
  Filipsson, Karl
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för biologi. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Bergman, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för biologi. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Greenberg, Larry
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för biologi. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Österling, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för biologi. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Watz, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för biologi. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Erlandsson, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemi och biomedicinsk vetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Manuscript: Temperature and predator-mediated regulation of cortisol and brain gene expression in juvenile brown trout (Salmo trutta)Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 321.
  Finbråten, Hanne Søberg
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Manuscript: Psychometric properties of the HLS-N-Q12 in people with type 2 diabetes and the association between health literacy and demographic variables, general health, health behaviour and empowermentManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 322.
  Finbråten, Hanne Søberg
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013). Høgskolen i Innlandet.
  Measuring health literacy: Evaluating psychometric properties of the HLS-EU-Q47 and the FCCHL, suggesting instrument refinements and exploring health literacy in people with type 2 diabetes and in the general Norwegian population2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [no]

  Hensikt: Avhandlingens overordnede hensikt var å måle health literacy (HL) blant personer med diabetes type 2 (T2DM) og generell norsk befolkning.

  Metode: Kvantitativ tverrsnittsstudie hvor 388 personer med T2DM (I, II og IV) og 900 personer fra norsk befolkning (III) var inkludert. Rasch modellering og konfirmatorisk faktoranalyse ble anvendt for å evaluere de psykometriske egenskapene til instrumentene HLS-EU-Q47 (I og III) og FCCHL (II), som består av henholdsvis 47 og 14 spørsmål, og for å utvikle og evaluere en kortversjon av HLS-EU-Q47, HLS-N-Q12, bestående av 12 spørsmål (III og IV). Deskriptiv og inferensiell statistikk ble anvendt for å beskrive HL i utvalgene og for å studere sammenhenger mellom HL og ulike uavhengige variabler.

  Hovedresultater: HLS-EU-Q47 viste psykometriske svakheter i begge utvalgene (I og III). HLS-EU-Q47 data viste best tilpasning til en 12-dimensjonal modell. Flere spørsmål viste dårlig tilpasning til Rasch modellen, samt statistisk avhengighet. Med hensikt i å oppnå kravene for objektive målinger, ble HLS-N-Q12 foreslått (III og IV). I evalueringen av FCCHL blant personer med T2DM viste data best tilpasning til en tredimensjonal modell (II). Spørsmål med dårlig tilpasning til Rasch modellen og uordnede svarkategorier ble avdekket. Imidlertid viste en tredimensjonal versjon av FCCHL bestående av 12 spørsmål akseptable psykometriske egenskaper. Utdanning, god generell helse og empowerment, var positivt assosiert med HL blant personer med T2DM, og forklarte rundt 17% av den totale variansen av HL (IV).

  Konklusjoner: HLS-N-Q12 viste solide psykometriske egenskaper i begge populasjonene og kan derfor anvendes for å måle HL både i praksis og innen forskning.  Sykepleiere må være oppmerksomme på at HL påvirker den enkeltes muligheter for å håndtere egen helse. Sykepleiere bør dermed kartlegge HL hos den enkelte og tilpasse helseinformasjon deretter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 323.
  Finbråten, Hanne Søberg
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Guttersrud, Ö
  Nordström, Gun
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013). Högskolan i Hedmark.
  Pettersen, K.S.
  Trollvik, A
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Validating the functional, communicative and critical health literacy scale using rasch modeling and confirmatory factor analysis2018Inngår i: Journal of Nursing Measurement, ISSN 1061-3749, E-ISSN 1945-7049, nr 2, s. 341-363Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 324.
  Finbråten, Hanne Søberg
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Pettersen, Kjell Sverre
  Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
  Wilde Larsson, Bodil
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Nordström, Gun
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Trollvik, Anne
  Inland Norway University of Applied Sciences.
  Guttersrud, Øystein
  Oslo University.
  Validating the European Health Literacy Survey Questionnaire in people with type 2 diabetes. Latent trait analyses applying multidimensional Rasch modelling and confirmatory factor analysis.2017Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 73, nr 11, s. 2730-2744Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM: To validate the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q47) in people with type 2 diabetes mellitus.

  BACKGROUND: The HLS-EU-Q47 latent variable is outlined in a framework with four cognitive domains integrated in three health domains, implying 12 theoretically defined subscales. Valid and reliable health literacy measurers are crucial to effectively adapt health communication and education to individuals and groups of patients.

  DESIGN: Cross-sectional study applying confirmatory latent trait analyses.

  METHODS: Using a paper-and-pencil self-administered approach, 388 adults responded in March 2015. The data were analysed using the Rasch methodology and confirmatory factor analysis.

  RESULTS: Response violation and trait violation (multidimensionality) of local independence were identified. Fitting the 'multidimensional random coefficients multinomial logit' model, 1-, 3- and 12-dimensional Rasch models were applied and compared. Poor model fit and differential item functioning were present in some items and several subscales suffered from poor targeting and low reliability. Despite multidimensionality in the data, we did not observe any unordered response categories.

  CONCLUSION: Interpreting the domains as distinct but related latent dimensions, the data fit a 12-dimensional Rasch model and a 12-factor confirmatory factor model best. Therefore, the analyses did not support the estimation of one overall 'health literacy score'. To support the plausibility of claims based on the HLS-EU score(s), we suggest: removing the health care aspect to reduce the magnitude of multidimensionality; rejecting redundant items to confine response dependency; adding 'harder' items and applying a six-point rating scale to improve subscale targeting and reliability; and revising items to improve model fit. This article is protected by copyright. All rights reserved.

  Fulltekst (pdf)
  Finbråten 2017
 • 325.
  Finbråten, Hanne Søberg
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper. Høgskolen i Hedmark, Norge.
  Pettersen, Kjell Sverre
  Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nordström, Gun
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Trollvik, Anne
  Høgskolen i Hedmark, Norge.
  Guttersrud, Øystein
  Universitetet i Oslo, Norge.
  Validating the Norwegian translation of the HLS-EUQ472014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 326.
  Finbråten, Hanne Søberg
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013). Inland Norway University of Applied Sciences.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013). Inland Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Nordström, Gun
  Inland Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Pettersen, Kjell Sverre
  Oslo Metropolitan Universitet, Norway.
  Trollvik, Anne
  Inland Norway University, Norway.
  Guttersrud, Öystein
  University of Oslo, Norway.
  Establishing the HLS-Q12 short version of the European Health Literacy Survey Questionnaire: Latent trait analyses using Rasch modelling and confirmatory factor modelling2018Inngår i: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 18, nr 506Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q47) is widely used in assessing health literacy (HL). There has been some controversy whether the comprehensive HLS-EU-Q47 data, reflecting a conceptual model of four cognitive domains across three health domains (i.e. 12 subscales), fit unidimensional Rasch models. Still, the HLS-EU-Q47 raw score is commonly interpreted as a sufficient statistic. Combining Rasch modelling and confirmatory factor analysis, we reduced the 47 item scale to a parsimonious 12 item scale that meets the assumptions and requirements of objective measurement while offering a clinically feasible HL screening tool. This paper aims at (1) evaluating the psychometric properties of the HLS-EU-Q47 and associated short versions in a large Norwegian sample, and (2) establishing a short version (HLS-Q12) with sufficient psychometric properties.MethodsUsing computer-assisted telephone interviews during November 2014, data were collected from 900 randomly sampled individuals aged 16 and over. The data were analysed using the partial credit parameterization of the unidimensional polytomous Rasch model (PRM) and the 'between-item' multidimensional PRM, and by using one-factorial and multi-factorial confirmatory factor analysis (CFA) with categorical variables.ResultsUsing likelihood-ratio tests to compare data-model fit for nested models, we found that the observed HLS-EU-Q47 data were more likely under a 12-dimensional Rasch model than under a three- or a one-dimensional Rasch model. Several of the 12 theoretically defined subscales suffered from low reliability owing to few items. Excluding poorly discriminating items, items displaying differential item functioning and redundant items violating the assumption of local independency, a parsimonious 12-item HLS-Q12 scale is suggested. The HLS-Q12 displayed acceptable fit to the unidimensional Rasch model and achieved acceptable goodness-of-fit indexes using CFA.ConclusionsUnlike the HLS-EU-Q47 data, the parsimonious 12-item version (HLS-Q12) meets the assumptions and the requirements of objective measurement while offering clinically feasible screening without applying advanced psychometric methods on site. To avoid invalid measures of HL using the HLS-EU-Q47, we suggest using the HLS-Q12. Valid measures are particularly important in studies aiming to explain the variance in the latent trait HL, and explore the relation between HL and health outcomes with the purpose of informing policy makers.

  Fulltekst (pdf)
  Søberg_Finbråten_et_al_2018
 • 327.
  Finbråten, Hanne Søberg
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nordström, Gun
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Pettersen, Kjell Sverre
  Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge.
  Trollvik, Anne
  Høgskolen i Hedmark, Norge.
  Guttersrud, Øystein
  Universitetet i Oslo.
  Validating data from health literacy instruments applying modern test theory2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 328.
  Fjæraa Alfredsson, Christina
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Effects of ellagic acid in human neuroblastoma cells2013Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A diet rich in polyphenols has been proposed to have beneficial health effects and to reduce risk of disease. Ellagic acid, a polyphenol common in red berries and pomegranates, has potential anti-tumorigenic effects that make it interesting to further study in different cancer cell systems.

  Neuroblastoma is a childhood cancer that arises during development of the peripheral nervous system. Neuroblastoma, being an embryonal tumor, show loss of function of genes controlling differentiation and apoptosis. Neuroblastoma is a heterogenic tumor disease, and highly malignant neuroblastomas are difficult to treat despite different treatment modalities, identifying a need for new and combinatory treatments. A common model for human neuroblastoma is the SH-SY5Y cell line resembling immature neuroblasts that can be differentiated in vitro with several agents including the phorbol ester 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate and the vitamin A-derivative all-trans retinoic acid.

  Here, the effect of ellagic acid on proliferation, cell detachment and apoptosis in non-differentiated and in vitro-differentiated SH-SY5Y cells were studied with the aim of identifying cellular target mechanisms and a possible therapeutic potential for ellagic acid.

  In non-differentiated cells, ellagic acid reduced cell number, inhibited cell cycle activity, and induced cell detachment and apoptosis. Apoptosis was partly mediated by the intrinsic pathway. 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate and all-trans retinoic acid both induced morphological differentiation, while only the latter induced G0/G1-arrest. Single-cell analysis revealed that 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate-treated cells continued cycling during neuritogenesis while these two read-outs were mutually exclusive in all-trans retinoic acid-treated cells. 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate- and especially all-trans retinoic acid-differentiated cells showed lower sensitivity to ellagic acid-dependent cell detachment and apoptosis.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Fjæraa Alfredsson, Christina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Rendel, Filip
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Liang, Qui-Li
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sundström, Birgitta E
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nånberg, Eewa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Altered sensitivity to ellagic acid in neuroblastoma cells undergoing differentiation with 12-0-tetradecanoylphorbol-13-acetate and all-trans retinoic acid2015Inngår i: Biomedicine and Pharmacotherapy, ISSN 0753-3322, E-ISSN 1950-6007, Vol. 76, s. 39-45Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Ellagic acid has previously been reported to induce reduced proliferation and activation of apoptosis in several tumor cell lines including our own previous data from non-differentiated human neuroblastoma SH-SY5Y cells. The aim of this study was now to investigate if in vitro differentiation with the phorbol ester 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate or the vitamin A derivative all-trans retinoic acid altered the sensitivity to ellagic acid in SH-SY5Y cells. The methods used were cell counting and LDH-assay for evaluation of cell number and cell death, flow cytometric analysis of SubG(1)-and TUNEL-analysis for apoptosis and western blot for expression of apoptosis-associated proteins. In vitro differentiation was shown to reduce the sensitivity to ellagic acid with respect to cell detachment, loss of viability and activation of apoptosis. The protective effect was phenotype-specific and most prominent in all-trans retinoic acid-differentiated cultures. Differentiation-dependent up-regulation of Bcl-2 and integrin expression is introduced as possible protective mechanisms. The presented data also point to a positive correlation between proliferative activity and sensitivity to ellagic-acid-induced cell detachment. In conclusion, the presented data emphasize the need to consider degree of neuronal differentiation and phenotype of neuroblastoma cells when discussing a potential pharmaceutical application of ellagic acid in tumor treatment.

 • 330.
  Fjæraa Alfredsson, Christina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Rendel, Filip
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sundström, Birgitta E
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nånberg, Eewa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Proliferation in morphologically differentiated SH-SY5Y human neuroblastoma cellsManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 331.
  Florin, Jan
  et al.
  Department of Health and Social Sciences, Dalarna University, Falun, Sweden..
  Bååth, Carina
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Gunningberg, Lena
  Uppsala universitet.
  Mårtenson, Gunilla
  Högskolan i Gävle.
  Attitudes towards pressure ulcer prevention: a psychometric evaluation of the Swedish version of the APuP instrument2016Inngår i: International Wound Journal, ISSN 1742-4801, E-ISSN 1742-481X, Vol. 13, nr 5, s. 655-662Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The primary aim was to conduct a psychometric evaluation of the Attitude towards Pressure ulcer Prevention (APuP) instrument in a Swedish context. A further aim was to describe and compare attitudes towards pressure ulcer prevention between registered nurses (RNs), assistant nurses (ANs) and student nurses (SNs). In total, 415 RNs, ANs and SNs responded to the questionnaire. In addition to descriptive and comparative statistics, confirmatory factor analyses were performed. Because of a lack of support for the instrument structure, further explorative and consecutive confirmatory tests were conducted. Overall, positive attitudes towards pressure ulcer prevention were identified for all three groups, but SNs reported lower attitude scores on three items and a higher score on one item compared to RNs and ANs. The findings indicated no support in this Swedish sample for the previously reported five-factor model of APuP. Further explorative and confirmative factor analyses indicated that a four-factor model was most interpretable: (i) Priority (five items), (ii) Competence (three items), (iii) Importance (three items) and (iv) Responsibility (two items). The five-factor solution could not be confirmed. Further research is recommended to develop a valid and reliable tool to assess nurses' attitudes towards pressure ulcer prevention working across different settings on an international level.

 • 332.
  Forsberg, Carin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Silén, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Operationssjuksköterskans upplevelse av återkoppling och återkopplingens betydelse för professionen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Förebyggande och korrekt utförda omvårdnadsåtgärder är en del av operationssjuksköterskans arbete. Operationssjuksköterskan arbetar utifrån den perioperativa vårdprocessen med att planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Återkoppling har visat sig förbättra omvårdnad och utveckla professionen. I litteraturen finns få studier om hur operationssjuksköterskor upplever återkoppling under den perioperativa vårdprocessen.

  Syfte: Studiens syfte var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelse av återkoppling och upplevelse av återkopplingens betydelse för utveckling av professionen.

  Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 11 operationssjuksköterskor i åldern 26-60 år och med erfarenhet som operationssjuksköterska mellan 7 månader och 36 år inkluderades, alla var kvinnor.

  Resultat: Operationssjuksköterskorna önskade mer återkoppling både för professionens utveckling i stort och för förbättrad utvärdering av egna utförda omvårdnadsåtgärder. All återkoppling upplevdes positivt. Avsaknad av samarbete mellan vårdenheter påverkade möjligheten till återkoppling negativt. Brist på återkoppling ledde till eget sökande av återkoppling på utförda omvårdnadsåtgärder.

  Konklusion: Genom återkoppling kan operationssjuksköterskorna få svar på sina utförda omvårdnadsåtgärder. Återkoppling till operationssjuksköterskan behöver implementeras och utvecklas i det dagliga arbetet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 333.
  Forsberg, Johanna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Persson, Felicia
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kroppsuppfattning och sexualitet hos patienter med stomi: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När en patient får stomi medför det fysiska, psykiska och sociala förändringar. Att anpassa sig till livet med stomi kan vara utmanande. Syftet med litteraturstudien var att belysa kroppsuppfattning och sexualitet hos patienter med stomi. Metoden som användes var en litteraturstudie som utfördes enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell. Materialet som användes byggdes på en sammanställning av tidigare forskning. Litteratursökningen utgick från databaserna CINAHL och PubMed. Artiklarna som valdes ut svarade på litteraturstudiens syfte och de granskades enligt Polit och Becks (2012) granskningsmodeller för att säkerställa vetenskaplig kvalitet. Resultatet byggdes på 13 vetenskapliga artiklar där det framkom tre kategorier under begreppet Kroppsuppfattning, ”Förändrat utseende”, ”Förändrad funktion” och ”Omgivningen & det sociala” och tre kategorier under begreppet Sexualitet, ”Sexuell lust & förmåga”, ”Sexuell aktivitet & intima relationer” samt ”Minskad sexuell attraktion & känslan av skam”. Slutsatsen var att patientens kroppsuppfattning och sexualitet påverkades i hög grad av att ha stomi. Majoriteten av patienterna visade sig ha negativ kroppsuppfattning samt sexuella och intima problem. Patienterna upplevde känslor som oro, osäkerhet, rädsla och skam. Sjuksköterskan kan i samtal med patienten uppmärksamma patientens problem och därmed bemöta patientens individuella behov av fysiskt och psykiskt stöd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Forslund, Carola
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Magnusson, Kajsa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Omvårdnadsinterventioner som kan påverka sömnstörningar hos demenssjuka personer: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Forslund, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Konstruktion, uttryck och analys av den CPP-kopplade scFv-antikroppen TS1-2182017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 336.
  Forsman, Henrietta
  et al.
  Högskolan Dalarna.
  Jansson, Inger
  Göteborgs universitet.
  Leksell, Janeth
  Högskolan Dalarna; Uppsala universitet.
  Lepp, Margret
  Göteborgs universitet; Østfold University College, Norway; Griffith University, Australia.
  Sundin Andersson, Christina
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle; Lishui University, China; Uppsala Universitet.
  Nilsson, Jan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013). Sophiahemmet Högskola; Japanese Red Cross Institute for Humanitarian Studies, Japan..
  Clusters of competence: Relationship between self-reported professional competence and achievement on a national examination among graduating nursing students2020Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 76, nr 1, s. 199-208Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims To identify clusters based on graduating nursing students' self-reported professional competence and their achievement on a national examination. Furthermore, to describe and compare the identified clusters regarding sample characteristics, students' perceptions of overall quality of the nursing programme, and students' general self-efficacy (GSE). Design A cross-sectional study combining survey data and results from a national examination. Methods Data were collected at two universities and one university college in Sweden in January 2017, including 179 students in the final term of the nursing programme. The study was based on the Nurse Professional Competence Scale, the GSE scale, and results from the National Clinical Final Examination. A two-step cluster analysis was used to identify competence profiles, followed by comparative analyses between clusters. Results Three clusters were identified illustrating students' different competence profiles. Students in Clusters 1 and 2 passed the examination, but differed in their self-assessments of competence, rating themselves under and above the overall median value, respectively. Students in Cluster 3 failed the examination but rated themselves at the overall median level or higher. Conclusion The study illustrates how nursing students' self-assessed competence might differ from competency assessed by examination, which is challenging for nursing education. Self-evaluation is a key learning outcome and is, in the long run, essential to patient safety. Impact The study has identified clusters of students where some overestimate and others underestimate their competence. Students who assessed their competence low but passed the exam assessed their GSE lower than other students. The findings illuminate the need for student-centred strategies in nursing education, including elements of self-assessment in relation to examination to make the students more aware of their clinical competence.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 337.
  Forsman, Ingela
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Paracetamol: En summering av data och upptäckta fynd av dess verkningsmekanism under perioden 2009 till Maj 2014: Analgetiska, antipyretiska samt anti-inflammatoriska verkningsmekanismer2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 338.
  Foss, Jette Elsborg
  et al.
  Hedmark Univ Coll, Norway.
  Kvigne, Kari
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Athlin, Elsy
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  A model (CMBP) for collaboration between university college and nursing practice to promote research utilization in students' clinical placements: A pilot study2014Inngår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 14, nr 4, s. 396-402Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: A collaborative project was initiated in Norway between a university college and a hospital in order to improve RNs' and nursing students' research utilization in clinical placements. This paper describes the model (CMBP) that was developed, its first application, and evaluation. Aim: The evaluation aimed at describing nurses' and students' experiences of the CMBP related to collaboration, facilitation, learning, and impact on nursing care. Methods: Thirty-eight students from the second and third year of nursing education, and four nurses answered questionnaires with closed and open ended questions. In addition two of the nurses wrote diaries. Data were subjected to qualitative and quantitative analysis. Findings: Almost all participants reported that collaboration between nursing college and nursing practice had been beneficial. Most students and all nurses reported about valuable learning, increased understanding of research utilization, and improved quality of nursing care. Both students and RNs recommended the CMBP to be used in all clinical placements to support academic learning and increase research utilization in clinical practice. Conclusion: Despite study limitations the findings indicate that the CMBP has a potential to be a useful model for teaching RNs' and students EBP. However, further refinement of the model is needed, followed by a more comprehensive implementation and evaluation. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 339.
  Fossan, Frida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Andersson, Hannah
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Humor - en dimension av omvårdnad2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Operationssjuksköterskan träffar dagligen patientersom ska genomgå någon form av kirurgi. Många patienter upplever rädsla och oroi den perioperativa perioden där operationssjuksköterskan har som uppgift attskapa en tillitsfull relation och vara ett stöd för patienten. Humor har visatsig ha en positiv inverkan på interaktionen mellan patient och vårdare. Syfte: Att sammanställa kunskap om hur patientenoch sjuksköterskan kan uppleva humor i omvårdnaden och hur humor kan användassom ett kommunikationsredskap. Metod: Metodenvar litteraturstudie. De 14 inkluderade artiklarna syntetiserades med hjälp avNoblit & Hare’s beskrivning av metasyntes med arbetets syfte somutgångspunkt. Resultat: Humor ikommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten ger god respons då detanvänds vid rätt tillfälle. Det framkom att humor kunde verka somrelationsskapande och underlätta kommunikationen. Patienten kunde med hjälp avhumor ge uttryck för- och hantera känslor. Slutsats: Ökad kunskap omhumor och dess användning i kommunikationen kan verka som ett välfungeranderedskap i kommunikationen mellan operationssjuksköterskan och patienten

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Fransson, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sammanställning över hur stor andel äldre (>75år) som får läkemedel förskrivna från mer än tre olika arbetsplatser, samt dess inverkan på kvaliteten i läkemedelsterapin: En registerstudie inom Värmlands län och riket2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 341.
  Fredholm, Angelica
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013). Karolinska institutet.
  Henningsohn, Lars
  Karolinska institutet.
  Savin-Baden, Maggi
  University of Worcester, UK.
  Silén, Charlotte
  Karolinska institutet.
  The practice of thresholds: Autonomy in clinical education explored through variation theory and the threshold concepts framework2020Inngår i: Teaching in Higher Education, ISSN 1356-2517, E-ISSN 1470-1294, Vol. 25, nr 3, s. 305-320Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper demonstrates a practical dimension to the discussion about threshold concepts. Threshold concepts have thus far mostly been acknowledged to elucidate learning processes mainly connected to theoretical concepts. By exploring situations that prompted experiences of autonomy and authenticity in clinical learning, findings showed how a practical experience could have the same power to transform thinking and identity as theoretical thresholds and serve as a trigger for transformational learning, therefore making the discussion about ‘practical thresholds' or thresholds in practice possible. The present study explores situations that prompted autonomy and authenticity, and offers context for and substance to these situations by adopting variation theory and the threshold concept framework. In order to learn more about situations that prompt experiences of autonomy and authenticity, and create prerequisites for such experiences, this paper examines how students discern and interpret these situations by analysing them through variation theory and the threshold concept framework.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 342.
  Fredholm, Angelica
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013). Karolinska Inst, Dept Learning Informat Management & Eth, Stockholm, Sweden..
  Savin-Baden, M.
  Coventry Univ, Dept Hlth & Life Sci, Coventry, W Midlands, England..
  Henningsohn, L.
  Karolinska Inst, Dept Clin Sci Intervent & Technol, Stockholm, Sweden..
  Silen, C.
  Karolinska Inst, Dept Learning Informat Management & Eth, Stockholm, Sweden..
  Autonomy as both challenge and development in clinical education2015Inngår i: Learning, Culture and Social Interaction, ISSN 2210-6561, E-ISSN 2210-657X, Vol. 5, s. 20-27Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines autonomy in learning, related to medical and health care students perception of learning and development in clinical education. An understanding of the ways in which students learning and professional development is facilitated by autonomy, and a qualitative different understanding of the concept is vital for future development of learning and teaching strategies in medical and health care education. Self-directed learning and management of the learning process have been, and still are, stressed within health care and medical education, thus paying less interest to internal processes of learning involving responsibility and independence. The aim of the study was to investigate the relationship between autonomy in learning and narratives of personal challenge and development in the context of student experiences in clinical education. The study was undertaken using narrative inquiry. Findings consist of four themes; Dependence of the clinical supervisor, Feelings of ambivalence, Professional becoming and Need for authenticity. Through our analysis of findings we suggest that autonomy should be regarded as something that develops in relation to others and not as a merely individual phenomenon and that an authentic clinical situation enhances students' experiences of autonomy. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 343.
  Fredriksson, Anna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Haglund, Agnetha
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Omvårdnadsinterventioner vid BPSD hos personer med Alzheimers sjukdom: En litteraturstudie om beteendemässiga och psykologiska symptom hos personer med Alzheimers sjukdom2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD) är vanligt förekommande hos personer med Alzheimers sjukdom. Det påverkar den enskilde, närstående och vårdgivare negativt. Läkemedelsbehandling ska inte ses som ett förstahandsalternativ utan fokus ska istället ligga på omvårdnadsinterventioner. Syftet var att beskriva omvårdnadsinterventioner som kan lindra beteendemässiga och psykiska symptom hos personer med Alzheimers sjukdom. Metoden var litteraturstudie där tio artiklar inkluderades efter kritisk granskning. Artiklarnas innehåll analyserades och sex kategorier med omvårdnadsinterventioner bildades: musikterapi, fysisk aktivitet, ljusterapi, kognitiv rehabilitering, terapeutiska samtal samt djurterapi. Resultatet visade att det fanns omvårdnadsinterventioner som påverkade BPSD för stunden men inget som varade över tid. Slutsats: Studien visar att det finns begränsat med forskning där omvårdnadsinterventioner ger god effekt på BPSD hos personer med Alzheimers sjukdom.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Fredriksson, Liv
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Klåda- ett  retfullt tillstånd: Litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 345.
  Friberg, Julia
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Sörensson, Stina
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Sömn är grundläggande för människans hälsa. Brist på sömn ledertill nedsatt kognitiva funktioner, nedsatt immunförsvar samt försämradläkningsprocess. Sömn på sjukhus är av största vikt för att möjliggöra för patienteratt nå sitt habitualtillstånd.Syfte: Belysa faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus utifrån ett patientochsjuksköterskeperspektiv.Metod: Litteraturstudien utformades utifrån Polit & Becks (2017) nio steg.Databassökningen gjorde i databaserna CINAHL och PubMed. Det resulterade i 14artiklar varav nio kvantitativa, fyra kvalitativa och en av mixad metod. Granskningav artiklarna utfördes enligt Polit och Becks (2017) granskningmallar förkvantitativa och kvalitativa studier.Resultat: Tre huvudteman med fem underteman framkom i resultatet.Sjukhusmiljö med underteman störande rumsfaktorer, vårdmiljöns påverkan påpatienters integritet och hemlik miljö. Sömninterventioner med undertemansömnstörande och sömnfrämjande. Symtomupplevelse utan underteman. Ljud varden främsta sömnstörande faktorn. Omvårdnadsinterventioner kunde upplevasbåde sömnstörande- och sömnfrämjande. En viktig sömnfrämjandeomvårdnadsintervention var kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor.Bättre hälsostatus hos patienter visade sig generera bättre sömn. Patienter ochsjuksköterskor delade inte alltid samma uppfattning gällande vad som varsömnstörande- och sömnfrämjande faktorer.Slutsats: I resultatet framkom att sömnen påverkades både positivt- och negativtav olika faktorer. Genom att belysa dessa faktorer kan sjuksköterskor arbeta mereffektivt och sömnfrämjande på sjukhus.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Frieberg, Otto-Patrik
  et al.
  1Health Centre Läkarhuset Unicare, Borlänge; Centre of Clinical Research (CKF), Dalarna.
  Millqvist, Eva
  University of Gothenburg.
  Nilsson, Jan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  From, Ingrid
  Dalarna University.
  Development and validation of the self-administered Falun health instrument (SAFHI) using data from health promoted workplaces in Sweden2018Inngår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 46, nr 7, s. 735-743Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to develop and to validate the self-administered Falun health instrument. An additional aim was to test its applicability in measuring people's lifestyles linked to health. Methods: In 2002, an instrument was constructed containing questions regarding the hazardous use of alcohol, tobacco, unhealthy diets and insufficient physical activity. A pilot study using the instrument was assessed between 2002 and 2006. In Sweden, it was further expanded and tested during the years 2004-2014 among a total of 1295 people. Results: Face validity was evaluated among colleagues and experts for clarity and completeness resulting in minor adjustments of some questions. With the test-retest method, the self-administered Falun health questionnaire showed a positive and high reproducibility and high compliance. Cronbach's alpha showed a high level of consistency (average 0.86). Factor analysis demonstrated the choice of questions correlated highly to the measured lifestyle. Conclusions: This study showed that the self-administered Falun health questionnaire is a valid and reliable instrument, useful for detecting individuals at risk of developing diseases that are related to individual choice of lifestyle.

 • 347.
  Friman, Göran
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013). Karolinska institutet.
  Golestani, G
  The Swedish Dental Service Organizations , Stockholm County A.
  Kalkali, A
  The Swedish Dental Service Organizations Västra Götaland.
  Wårdh, I
  Karolinska institutet.
  Hultin, M
  Karolinska institutet.
  Patient Experiences of Medical Screening Performed by the Dental Services: A Qualitative Study2013Inngår i: Open Journal of Stomatology, ISSN 2160-8709, E-ISSN 2160-8717, nr 3, s. 497-503Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 348.
  Friman, Göran
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Hultin, Margareta
  Karolinska Institutet.
  Nilsson, Gunnar H.
  Karolinska Institutet.
  Wårdh, Inger
  Karolinska Institutet.
  Medical screening in dental settings: A qualitative study of the views of authorities and organizations Health Services Research2015Inngår i: BMC Research Notes, ISSN 1756-0500, E-ISSN 1756-0500, Vol. 8, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The practice of identifying individuals with undiagnosed diabetes mellitus type II or undiagnosed hypertension by medical screening in dental settings has been received positively by both patients and dentistry professionals. This identification has also shown to be cost-effective by achieving savings and health benefits, but no investigation has been made of the attitudes of authorities and organizations. The aim of this study was to describe the views of authorities and organizations. Results: Thirteen authorities and organizations were interviewed of the sample of 20 requested. Seven approached authorities and organizations did not believe it was relevant to participate in the study. The manifest analysis resulted in four categories: medical screening ought to be established in the society; dentistry must have relevant competence to perform medical screening; medical screening requires cooperation between dentistry and health care; and dentistry is not the only context where medical screening could be performed. The latent analysis resulted in an emerging theme: positive to, but uncertain about, the concept of medical screening in dental settings. The spokespersons for the approached authorities and organizations had a positive view of medical screening but the respondents experienced a lack of facts concerning the scientific communities’ position, guidelines and procedures in the topic. Conclusions and implications: Approached authorities and organizations generally had a positive view of medical screening in dental settings but were uncertain about the concept. Further scientific knowledge and guidelines concerning the topic are needed before it can be commonly introduced and additional research on implementation strategies and long-term follow-up of medical screening are needed.

 • 349.
  Friman, Göran
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Wårdh, Inger
  Karolinska Institutet.
  Nilsson, Gunnar
  Karolinska Institutet.
  Hultin, Margareta
  Karolinska Institutet.
  Identifying patients in dental settings at risk of cardiovascular disease and diabetes2013Inngår i: Cardiovascular system, ISSN 2052-4358, Vol. 1, nr 5Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The purpose of our study was to identify patients in a dental setting at risk of already having or developing high blood pressure or high plasma glucose, investigate possible associations between these conditions and periodontal status and explore the correlation between screening results and follow-up assessments concerning the need for medical treatment and/or lifestyle changes performed by medical staff.

  Methods: A total of 170 dental patients were consecutively included at their regular yearly check-up visit. Data on age, weight, height, amount and use of tobacco and medication for cardiovascular disease and diabetes mellitus were collected, as well as data about systolic and diastolic blood pressure, in addition to pulse and plasma glucose. Clinical and radiographic examinations revealed data about periodontal status by probing periodontal pockets and measuring marginal alveolar bone loss by means of x-rays. Patients who exceeded normal diastolic blood pressure and plasma glucose values were referred for diagnosis and care.

  Results: Thirty-nine patients exhibiting high values were provided referrals and 24 or 14.1% of the 170 participants required additional care. The correlation between oral and medical health care concerning blood pressure recorded was 64.5% (p<0.001), while the correlation was 40.0% (p<0.001) concerning plasma glucose. Among middle aged men and elderly subjects, the data revealed/showed a significant correlation between marginal alveolar bone loss and high systolic blood pressure (p=0.001).

  Conclusions: The correlation between oral health care and medical health care registrations based on blood pressure and plasma glucose indicates that it may be appropriate for dental professionals to perform opportunistic medical screening and refer risk patients to the medical care system before complications occur. In order to identify medical risk patients in dental settings on the basis of high blood pressure, a suggestion may be to examine middle-aged men and elderly patients of both sexes who exhibit radiographic markers for marginal alveolar bone loss.

 • 350.
  Frisch, M
  et al.
  Department of Epidemiology Research, Statens Serum Institut, Copenhagen and Center for Sexology Research, Department of Clinical Medicine, Aalborg University, Aalborg, Denmark.
  Janson, Staffan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Cultural bias in AAP's technical report and policy statement on male circumcision2013Inngår i: Pediatrics, ISSN 0031-4005, E-ISSN 1098-4275, Vol. 131, nr 4, s. 796-800Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The American Academy of Pediatrics recently released its new Technical Report and Policy Statement on male circumcision, concluding that current evidence indicates that the health benefits of newborn male circumcision outweigh the risks. The technical report is based on the scrutiny of a large number of complex scientific articles. Therefore, while striving for objectivity, the conclusions drawn by the 8 task force members reflect what these individual physicians perceived as trustworthy evidence. Seen from the outside, cultural bias reflecting the normality of nontherapeutic male circumcision in the United States seems obvious, and the report's conclusions are different from those reached by physicians in other parts of the Western world, including Europe, Canada, and Australia. In this commentary, a different view is presented by non-US-based physicians and representatives of general medical associations and societies for pediatrics, pediatric surgery, and pediatric urology in Northern Europe. To these authors, only 1 of the arguments put forward by the American Academy of Pediatrics has some theoretical relevance in relation to infant male circumcision; namely, the possible protection against urinary tract infections in infant boys, which can easily be treated with antibiotics without tissue loss. The other claimed health benefits, including protection against HIV/AIDS, genital herpes, genital warts, and penile cancer, are questionable, weak, and likely to have little public health relevance in a Western context, and they do not represent compelling reasons for surgery before boys are old enough to decide for themselves.

45678910 301 - 350 of 1120
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf