Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1005
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Braunerhielm, Lotta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Plats, kulturarv och konsumtion2002Report (Other academic)
 • 302.
  Braunerhielm, Lotta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Platsen som material och metod: Trialektik i Grythyttan2005Report (Refereed)
 • 303.
  Braunerhielm, Lotta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  The place of cultural heritage: A case-study of the production and consumption of a tourism destination in Grythyttan, Sweden2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper deals with place and cultural heritage in the production and consumption of a place-destination in a geographical perspective. The purpose is to raise a question concerning the interest and the attractiveness to anchor a destination in the local place, the cultural heritage and the local identity in the tourism production and consumption of today.

  In this paper I am focusing on the effects on a cultural heritage place which has been transformed to a tourism destination. The place I am dealing with, Grythyttan, is a cultural-historical place, placed in the old coalmining area called Bergslagen in Sweden. The destination has around 80.000 visitors a year and is strongly being profiled as a destination for food, drink and meal with a centre for culinary art. This strong profile is accepted by the locals and the cultural heritage sector but for them the identity of the place is associated with the history of coalmining and ironworks.

  What has happened at the place is characteristic of our time, i.e. the commercialization of places and an adjustment to the tourism market. Places for tourism seeks to be attractive and unique. The tourism market also seeks for new niches for production of tourism destinations. Within this development the interest for culture and cultural heritage as a resource for tourism has increased. With this follows a concern and a critique from the cultural heritage sector towards the negative effects of commercialization.

  My paper focuses on the meeting of tourism and cultural heritage. I will raise the importance of the transformation of a place to a tourism destination and the effects of the place, its cultural heritage and identity. I base this discussion on a study of Grythyttan focusing on the experience of the place of producers, consumers/visitors and locals. What is clear in this case is a distinction in-between the meaning and the experience of cultural heritage and the identity within the place and the destination. Producers are interested in a cultural heritage that could be transformed to a commercial product. Locals for example bring out the importance of preservation and informing next generations of the cultural heritage. Visitors are offering an experience of the meal destination but are not offering the story of the place.

 • 304.
  Braunerhielm, Lotta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Upplevelsen av en plats: En studie om kulturarvets plats i produktions- och konsumtionsprocessen i Grythyttan2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten utgör resultatet av en empiriska studie som genomförts inom ramen för avhandlingsarbetet 'Kulturarvets plats i det senmoderna samhället'. Studien är gjort i Grythyttan och Hällefors 2002 och har bestått av en intervjustudie och en enkätstudie. Studien har fokuserat på tre olika perspektiv, tre olika typer av användare av platsen Grythyttan, dvs. lokalbefolkning, producenter och besökare. Syftet med rapporten är att försöka förstå fenomenet Grythyttan och förhållanden inom produktionen och konsumtionen av platsen. Syftet är även att relatera den lokala platsen, dess identitet, kulturarv tillsammans med lokalbefolkningens perspektiv på den process som pågår. Ambitionen med rapporten är att lyfta fram och fokusera på mötet mellan kulturarv och turism och människors olika uppfattningar om den plats som präglas av både kulturhistoria och senmodernitet

 • 305.
  Braunerhielm, Lotta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Andersson, Kristofer
  Idrottens roll i samhället: Fallstudier i Värmland och Västergötland - modellbyggande för mätning av idrottens ekonomiska effekter2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den ideella idrottsrörelsen anses leda till ökad folkhälsa, demokratisk fostran och socialt engagemang, men den skapar också ekonomiska effekter och förknippas allt oftare med konsumtion och investeringar. Idag skapar idrotten både arbetstillfällen och välfärd samt är ett bidrag i en växande upplevelse- och besöksindustrin. I takt med att idrotten fått ett allt större ekonomiskt värde har också intresset för att förstå dess effekter och hur dessa kan styras vuxit. Syftet med studien har varit att utifrån idrottsrörelsens komplexitet dels göra en samlad analys över olika perspektiv på idrottens effekter i samhället, från hälsoperspektiv till ekonomiska effekter, dels att bidra till metodutveckling och skapa en modell som skall ligga till grund för hur idrottsföreningars effekter i samhället ska kunna mätas. Avsikten har varit att med den modell som tagits fram kunna ge föreningar förutsättningar att ge en samlad bild av sin betydelse för samhället. Modellens användningsområden har belysts genom ett antal fallstudier på lokal nivå, dvs. idrottsföreningar i Värmland och Västergötland. Föreningarna har använts som illustrationer där olika perspektiv inom idrotten beskrivs. Modellens användningsområde har även belysts genom att visa på hur den kan användas för enskilda idrottsevenemang. Kopplat till fallstudierna har även berörda kommuner redovisat sin syn på idrottens roll i samhället. Resultatet av studien är att idrotten förutom de sociala och demokratiska värdena bör betraktas som attraktionskraft för tillväxt, sysselsättning, näringsliv samt för en attraktiv livsmiljö. Författarna menar exempelvis att idrottsrörelsen behöver jämföras med andra branscher, som exempelvis besöksnäringen, för att på ett tydligare sätt kunna påvisa sin betydelse i samhället och för en specifik kommun eller finansiärer. Resultatet är delvis också den modell som skall ligga till grund för ett framtida verktyg. Verktyget skall idrottsföreningar kunna använda sig av för att påvisa sin ekonomiska betydelse i en lokal kontext eller i en lokal ekonomi.

 • 306.
  Braunerhielm, Lotta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Blom, Thomas
  From Steel to Meal: Cultural and creative expression in a traditional industrial culture2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In a regional and local perspective the tourism industry is often seen as something of a panacea for regions where structural changes have resulted in employment problems, with closures of traditional basic industries and a consequent reduction in population. This is particularly true of many peripheral geographical regions which have largely relied on one or a few major employers. Taking this as our point of departure, we consider the field of tension between cultural heritage and tourism. In the article we deal with the process of commercialisation in society, the commercialisation of heritage and places, leading to the development of creativity. By linking a place in crisis to the birth of a new tourism destination, we highlight both the conflicts and opportunities connected with this kind of new industry

 • 307.
  Braunerhielm, Lotta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Blom, Thomas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  From Steel to Meal: -the Birth of a Destination2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper highlights the field of tension between cultural heritage and tourism from both a local cultural heritage perspective with strong local identity and the commercialization of the tourism industry. The empirical data are from a geographical peripheral industrial community in Sweden, which during a relatively brief period has undergone significant structural change from steel production to a meal destination. Starting with this concrete place-related laboratory, the paper uses a theoretical model to discuss the development of tourism in general but, in particular, environments where there is a conflict of interest in the commercialization of local and regional resources which may result in the disappearance of the local identity

 • 308.
  Braunerhielm, Lotta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Research on Regional Development.
  Harkman, Linda
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Research on Regional Development.
  Westlindh, Sara
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Research on Regional Development.
  En medlem, en röst: Utvärdering av Entrecoop II2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Värmlandskooperativen, Coompanion Dalarna och Coompanion Gävleborg, gav under 2012 Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling) vid Karlstads universitet i uppdrag att utvärdera projektet Entrecoop II. Syftet med utvärderingen är att undersöka och beskriva kooperationens betydelse för regional utveckling. Viktigt är att belysa kooperationens betydelse i tillväxttermer men även olika aktörers syn på/förståelse av ekonomisk förening. Målet med utvärderingen är att utifrån en forskningsposition bidra till en förbättring vad gäller den grundproblematik som projektet tar sig an. Det vill säga att synliggöra ekonomiska föreningars verksamhet samt att de i olika sammanhang skall kunna jämställas med andra företagsformer. Utvärderingen ska även förtydliga och förstärka projektets syfte och synliggöra det arbete som genomförs inom projektet.I rapporten ger vi ett axplock av de aktiviteter som genomförts i projektet och hur de lever upp till projektets mål genom att vi presenterar resultat av intervjustudier av deltagare från aktiviteterna. Vi redovisar resultaten av den intervjuundersökning som genomförts med projektets projektgrupp och med aktörer som vi identifierat som betydelsefulla för kooperativt företagande och projektet i samhället. I rapporten presenterar vi även en teoretisk referensram som är central för projektet och dess verksamhet. Genom att lyfta in teoretiska perspektiv kring ekonomiska föreningar, kooperativt företagande, kring socialt företagande och aspekter kring social ekonomi är vår ambition att kunna öka kunskapen om dels ekonomiska föreningar och kooperativa företag dels ge perspektiv på problematik som lyfts i projektet om som ofta berör kunskapen, synen och till viss del bemötande som kooperativa företag får i samhället.

 • 309.
  Braunerhielm, Lotta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication. Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Harkman, Linda
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication. Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Westlindh, Sara
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Idrotten - en del av besöksnäringen: En utvärdering av Nordic Youth Hockey Trouphy2012Report (Other academic)
 • 310.
  Braunerhielm, Lotta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Heldt Cassel, Susanna
  Berättelsedestinationer: Från Astrid Lindgrens ideallandskap till vandringar i deckardrottningarnas fotspår2009In: Astrid Lindgrens Landskap - Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas / [ed] Bohlin, Magnus, Stockholm: Kung. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien , 2009, p. 101-112Chapter in book (Refereed)
  Abstract

  Astrid Lindgren har präglat vår barndom med sagor om barnen i Bullerbyn, Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga och Madicken med flera. I sina sagor gav hon sina läsare berättelser och levande skildringar av det småländska landskapet. Genom de bilder som Astrid Lindgren förmedlade i sina böcker och filmatiseringarna av dessa har bilden av Småland etsats sig fast i våra medvetanden. Astrid Lindgrens småländska landskap är och har varit en turistisk resurs. Av denna resurs har bland annat turistdestinationen Astrid Lindgrens värld skapats.

  Både före och efter Astrid Lindgren har ett otal författare skildrat landskap som vi som läsare kunnat lära känna och (åter)uppleva som besökare på plats. Från diskussionen om Astrid Lindgrens skildringar av landskap drar vi paralleller till den trend vi kunnat urskilja idag där exempelvis deckarförfattare används som en resurs för turistprodukter och för skapande av platsidentitet. På pocketböckernas hitlistor har under de senaste åren exempelvis Camilla Läckberg, Mari Jungstedt, Åsa Larsson och Helene Tursten huserat på topplaceringar. I sina berättelser har de tydligt skildrat specifika orter och platser som sedan blivit besöksmål, eller som kan fungera som utgångspunkt för besökares upplevelser. Idag kan turister vandra i deckarförfattarens fotspår på flera orter och leva sig in i de berättelser som utspelas där. Detta fenomen är inte nytt. Vad som gör det så spännande är att både författarna och de platser som beskrivs i böckerna har fått ett oerhört genomslag via media.

  I denna artikel vill vi belysa den turistiska nisch som litteraturturismen utgör och vilken påverkan litteraturens landskap har på förväntningar och upplevelser av de platser som vi väljer att kalla berättelsedestinationer. Vi vill visa dels hur bilder av platser skapas med hjälp av både litterära skildringar och filmatiserade böcker och dels hur dessa bilder sedan lever sitt eget liv utan någon nödvändig direkt koppling till den plats som är föremål för berättelsen.

 • 311.
  Braunerhielm, Lotta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Nilsson, Mats
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism. Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for the Studies of Social Sciences Didactics.
  Strategier för utveckling av Vänerns skärgård2007Report (Other academic)
 • 312.
  Braunerhielm, Lotta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Olsson, Eva
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Medeiros, Eduardo
  University Institute of Lisbon, Portugal.
  The Importance of the swedish-norweigan border citizens’ perspective for bottom-up cross-border planning strategies2019In: Norweigan Journal of Geography, ISSN 0029-1951, Vol. 73, no 2, p. 96-109Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is political interest in Sweden’s proximity to Norway, which is reflected in the regional policy focusing on developing business needs. As such, proximity at the regional level is simply expected to generate economic growth. The authors propose a holistic approach to spatial planning in a Swedish–Norwegian border region in place of the simplistic economic perspective. The aim of the article is to highlight the importance of adopting a bottom-up cross-border planning perspective that is based on the perceptions of the border region residents by showing that the proximity of Norway is important to communities in Värmland Province, on the border with Norway, in a different way from how regional authorities and policymakers perceive it. The authors used a qualitative method in their study. They found that residents were more interested in the individual, social, and cultural opportunities of the border, while authorities stressed traditional growth strategies. In conclusion, the authors recommend that policymakers should implement a bottom-up cross-border planning strategy (CBPS) in Värmland that includes the residents’ perspective, as a reinforcement of place-based policy approaches.

 • 313.
  Brockett, Susan
  et al.
  Nordregio.
  Böhme, Kai
  Nordregio.
  Dahlström, Margareta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Wild cards and trends2004In: Spatial Development Trends: Nordic Countries in a European Context / [ed] Brockett, Susan, Dahlström, Margareta, Stockholm: Nordregio , 2004Chapter in book (Other academic)
 • 314.
  Brodin, Anna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Pjevic, Hanna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Platsmarknadsföring i en svensk stad: En fallstudie av Nyköpings kommuns satsningar på platsmarknadsföring2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska städer satsar i en allt större utsträckning på att marknadsföra den egna kommunen i hopp om att ”sätta sig själva på kartan”. De senaste decenniernas förändringar har inom den kommunala sektorn bidragit till ett mer marknadsorienterat arbetssätt vilket kan anses ha sin grund i neoliberalismens och New public management (NPM) införlivande i den offentliga sektorn. Detta har inneburit ett ökat fokus på tillväxt och att kommunerna i högre grad satsar på att locka till sig nya människor. För att kommuner ska utmärka sig och kunna konkurreramed andra städer används ofta platsmarknadsföring.

  Denna studie undersöker platsmarknadsföringens påverkan på kommunens arbetsorgan och vad som händer när kommunen väljer att göra stora satsningar på platsmarknadsföring. Stu-dien har undersökt detta genom ett fall, Nyköpings kommun, där de satsat mycket på plats-marknadsföring genom främst kampanjen: ”Bo-i Nyköping”. Studien undersöker platsmark-nadsföringens innebörd i kommunen genom intervjuer med tjänstemän och konsulter kombi-nerat med en bild- och textanalys.

  Resultatet visar att kommunen i hög grad påverkats av neoliberalismen och NPM. Detta framgår av våra respondenters svar som pekar på att platsmarknadsföringen och det neolibe-rala tänket påverkat både arbetet i kommunen och planeringen av stadens utveckling. Kam-panjen är inte bara en kampanj utan genomsyrar kommunens verksamhet och frågor kring hur planeringen förs. Kommunens traditionella uppgift att verka för alla medborgares olika behov riskerar att hamna i skymundan när man väljer att rikta ett större fokus på tillväxt och mark-nadsföring av staden.

 • 315.
  Brouder, Patrick
  et al.
  University of Johannesburg, South Africa.
  Karlsson, Svante
  Umeå universitet, Kulturgeografi.
  Lundmark, Linda
  Umeå universitet.
  Hyper-Production: A New Metric of Multifinctionality2015In: European Countryside, ISSN 1803-8417, E-ISSN 1803-8417, Vol. 7, no 3, p. 134-143Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Multifunctionality has emerged as the dominant framework for understanding rural socioeconomic landscapes. The central claim of multifunctionality – that rural regions need to be understood as being made up of more than just traditional uses – has led to the incorporation of new rural activities into regional development plans, e.g., tourism. In some places, such post-productive activity is perceived to be slowly replacing productive uses of the land, e.g., agriculture/forestry. However, there is limited empirical evidence to support such claims. Drawing on previous research and data from the Swedish countryside this paper shows that, even as the number of persons employed within traditional activities decreases, the economic output per areal unit and per labour hour is increasing over time and traditional uses still occupy the majority of rural space. Hyper-production is introduced as a new metric for understanding multifunctional regions going forward. The complementary union of economic mainstays, such as agriculture, and newer activities with more quality-of-life benefits, such as tourism, is highlighted in terms of economic diversification, job creation and local social capital development, while the conflict-prone intersection of these two modes is also acknowledged. Understanding hyper-production as a key metric of multifunctionality is thus argued as integral to planning and developing resilient rural regions now and for the future. 

 • 316.
  Brännström, Villiam
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Svensson, Daniel
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Torsby kommun ur ett inifrån- och utifrånperspektiv: Ur ett inifrån- och utifrånperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera Torsby kommun ur ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  Med inifrånperspektiv menas hur invånare i Torsby upplever kommunen medan

  utifrånperspektivet beskriver hur bilden av Torsby kommun speglas av media. Dessa två olika

  perspektiv jämförs för att identifiera eventuella likheter och skillnader för att se om dem

  representationella bilderna av en plats ”stämmer överrens” med den upplevda verkligheten det

  vill säga dem som lever på och brukar platsen. Utifrån studiens syfte utformades tre

  frågeställningar och dessa är följande:

   Hur beskrivs landsbygden och Torsby kommun ur ett utifrånperspektiv (främst i

  media)?

   Hur beskrivs Torsby kommun ur ett inifrånperspektiv?

   Vad förenar dessa perspektiv?

  För att kunna besvara studiens frågeställningar genomfördes en enkätintervju och en

  gruppintervju med 12 personer från Lekvattnet i Torsby kommun och sex politiker från

  kommunstyrelsen i Torsby kommun. Utifrånperspektivet försöker vi fånga genom att titta på

  tidningsartiklar i både Aftonbladet och Nya Wermlandstidningen. Vid studiens analys

  används olika kulturgeografiska teorier så som Lefebvres rumstrialektik och platsidentitet.

  Det som studiens analys påvisar är hur både in- och utifrånperspektivet är av vikt för att förstå

  helheten i en plats. Utifrån Lefebvres rumstrialektik går det utläsa hur dessa två perspektiv

  och även platsens fysiska gestaltning tillsammans utgör en mer nyanserad och verklig bild av

  Torsby kommun som inte kan manifesteras genom enbart ett perspektiv.

 • 317. Brügge, Britta
  et al.
  Glantz, MatzSandell, KlasKarlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Friluftslivets pedagogik: en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet2011Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Friluftslivets pedagogik inkluderar inte bara naturkunskap, friluftsteknik och utomhuspedagogik utan också ekologi, humanekologi, geografi, miljö- och samhällsfrågor, historia, hälsa, biologi, slöjd och massor med praktiska aktiviteter – såväl för det tätortsnära som det fjärran friluftslandskapet. I denna reviderade och kompletterade fjärde upplaga av boken finns flera nya aktiviteter och texterna är anpassade till den moderna tidens friluftsliv.

  Friluftsliv är lägereldens gemenskap, paddling längs vindlande åar och vandring mot blånande fjärran berg. Men det är också att kreta på en pinne, inte glömma regnstället och hitta hem.

  Kunskap blir detta när man med fantasi, fakta och glimten i ögat nyttjar alla våra friluftsmiljöer: skogar, vatten, kuster, fjäll och den tätortsnära naturen.

  Känsla är att bada i kristallklart vatten långt ute i skärgården och se molnen glida över himlen. Men också att få visa upp andra sidor av sig själv, att fascineras av sin egen kropp, myrans stretande och trädens rimfrost.

  Livskvalitet är att uppleva friluftsliv – just när man gör det!

 • 318. Brügge, Britta
  et al.
  Glantz, MatzSandell, KlasKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Friluftslivets pedagogik: En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet2018Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 319. Brügge, Britta
  et al.
  Glantz, MatzSandell, KlasKarlstad University, Division for Environmental Sciences.
  Friluftslivets pedagogik: för kunskap, känsla och livskvalitet1999Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 320. Brügge, Britta
  et al.
  Glantz, MatzSandell, KlasKarlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Friluftslivets pedagogik: för kunskap, känsla och livskvalitet2007Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 321.
  Burström, Frida
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Udd, Stina
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Är män entreprenörer och kvinnor företagare?: en studie om kvinnors och mäns turismföretagande på landsbygden i Arvika, Sunne & Filipstad2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en kartläggning av kvinnors företagande på Öland från 2003 läste vi om att drivkrafterna mellan kvinnor och män skiljer sig åt när det kommer till företagande, på landsbygden. Detta var något vi fann intressant och ville undersöka närmare. Syftet med vår studie är att undersöka omfattningen av turismföretagande hos kvinnor på den värmländska landsbygden och vad det är som motiverar dessa kvinnor till att starta företag, men även uppmärksamma de sociala skillnaderna mellan mäns och kvinnors företagande. Detta har vi gjort genom att utgå från tre frågeställningar: Hur många kvinnor respektive män driver turismföretag på den värmländska landsbygden? Vad driver kvinnor på landsbygden att starta och driva turismföretag? Vilka förutsättningar finns och vad begränsar dem? Hur upplever män och kvinnor att det är att starta och driva turismföretag på den värmländska landsbygden? Finns det skillnader och vilka är dessa?

  Vi har använt oss av ett hermeneutiskt angreppssätt under insamling av empirin och förberedelserna inför intervjuerna. I analysen och slutsatserna har vi haft ett socialkonstruktivistiskt och feministiskt perspektiv.

  För att genomföra denna undersökning begränsade vi arbetet till att fokusera på tre kommuner med olika bakgrund inom företagande, nämligen Arvika, Sunne och Filipstad. Genom att kartlägga antalet turismföretag i de tre kommunerna och dela upp dessa efter om det är en man eller kvinna som driver dem, samt om de drivs på landsbygden eller centralorten har vi kunnat få en övergripande bild för hur fördelningen ser ut. För att förstå vad det är som driver kvinnor respektive män att starta och driva turismföretag har vi kompletterat undersökningen med intervjuer där vi besökt företagarna på plats.

  Tillsammans med undersökningarna har vi samlat teorier inom entreprenörskap och kvinnors entreprenörskap. Där har vi funnit en skillnad mellan entreprenören och företagaren samt att de egenskaper som beskriver entreprenören är sådana som kvinnor kan ha svårt att identifiera sig med, medan de egenskaper som beskriver företagaren förefaller passa kvinnan bättre. För att förklara och förstå vilka förväntningar och förutsättningar kvinnor respektive män har i samhället, har vi samlat teorier kring genus.

  De flesta turismföretag i de tre kommunerna drivs på landsbygden. I Filipstad och Arvika är det fler män än kvinnor som driver företag men i Sunne är det fler kvinnor. Detta kan vi koppla till att Sunne är en småföretagkommun med ett starkt etablerat företagarnätverk för kvinnor. Medan Arvika och Filipstad dominerats av verkstadsindustri respektive stort företag.

  De slutsatser vi dragit är framför allt att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors företagande och att de kan kopplas till de förutsättningar som samhället och könsstrukturer skapat där kvinnan är underlägsen och mer passiv än mannen. Samtidigt kan vi se att möjligheter till mer jämlika förutsättningar finns, bland annat genom företagarnätverk och genom att bryta det så kallade genuskontraktet som sätter kvinnor och män i skilda positioner i samhället.

 • 322.
  Bäckström, Amanda
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  "Vem är jag på denna kulturella plats?": – En studie om ungas, äldres och det offentligas uppfattningar av Arvikas kultur och platsidentitet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This senior essay is about the town of Arvika, in Western Värmland, Sweden. Arvika is famous, among other things, for its rich cultural life. Culture is a difficult concept that has many meanings depending on who you ask. The paper tries to highlight or draw out the official perceptions of Arvika´s culture and whether the elderly and the young inhabitants have a different image and perception of Arvika´s culture. The essay examines the importance of culture for the (place) identity of Arvika. The study found out that the official and ”popular” images of Arvika on the whole are similar, but diverse as well. The images of Arvka´s culture are often aesthetic. The differences are individual rather than age or group related. 

 • 323.
  Bösch, Stephan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  The Tragedy of Ordinarity: Culture Constraints on Sustainable Development Based on Public Transport2008Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [en]

  This licentiate thesis consists of two free-standing papers and a linking essay that links the papers by articulating an overall research aim and common theoretical background. The research aim is kept general and focuses on the role public transport can play in sustainable development. The work aims to contribute to a better understanding of why people do or do not choose to use public transport, to grasp the ideas/attitudes underlying the decisions made regarding the future of public transport, and to make suggestions for solving problems that may arise in public transport.

  The thesis has three theoretical bases: transport research, cultural theory, and sustainable development. Transport research is the starting point of the work, and I outline a gap in it that needs to be filled. This gap is filled by drawing on cultural theory connected to geographic terms. Sustainability discourses, on one hand, legitimate the work’s importance but also further stimulate the linking essay. Methodologically, the thesis can be placed in the hermeneutic tradition. Due to the work’s particular alignment with cultural theory, cultural relativism is supported. In addition, the interdisciplinary and multi-methodical approach can be explained by the work’s cultural focus.

  Against this background, the research concluded that, as a business, public transport has difficulties achieving the vaguely formulated ideological goals set for it at the national political level. As well, citizens have been marginalised in the goal-setting process. Citizen empowerment and a clearer formulation of the ideological goals are needed. Furthermore, public transport seems to be poorly rooted in society, and the present research found subregional differences that might be culturally based or explainable. The fact that public transport is poorly rooted in society can partially be explained by the marginalisation of citizens from decision making. Cultural differences in and between subregions should thus be taken into account by a farther-reaching customer perspective that acknowledges the importance of subregions. In conclusion, one should be sceptical as to public transport’s role in sustainable development. This pessimism arises from the technological step backward people would have to take in changing their main mode of transportation. Therefore, more all-embracing technical innovations are needed in the transport sector.

   

 • 324.
  Caffyn, Alison
  et al.
  University of Birmingham, UK.
  Dahlström, Margareta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Connecting Town and Country: Joint working of local authorities in urban and rural areas2001Report (Other academic)
 • 325.
  Caffyn, Alison
  et al.
  University of Birmingham, UK.
  Dahlström, Margareta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Regional Innovation Strategy: Urban-Rural Interdependencies, Policy and Innovation – an explorative study of opportunities with the new Objective 2 programme2001Report (Other academic)
 • 326.
  Caffyn, Alison
  et al.
  University of Birmingham.
  Dahlström, Margareta
  University of Birmingham.
  Urban-Rural Interdependencies: Joining up Policy in Practice2005In: Regional studies, ISSN 0034-3404, E-ISSN 1360-0591, ISSN 0034-3404, Vol. 39, no 3, p. 283-296Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  'Urban' and 'rural' are commonly used in an oppositional fashion. Authorities and agencies have similarly developed policies for development and regeneration in Britain with little cress-referencing. This paper argues that there are benefits to be gained by taking an integrated urban-rural approach to regional development and by focusing on interdependencies and commonalities rather than on differences. Policy documents at the European, national and regional levels are increasingly stressing interdependencies and the move towards regionalization adds to the shift in emphasis towards functional regions rather than to town and country. The paper reports primary research in England into the scale and scope of joint urban-rural collaboration in practice.

 • 327.
  Carlquist, Jonas
  et al.
  Umeå universitet.
  Pfister, Linda
  Uppsala universitet.
  Åkerlund, Ulrika
  Umeå universitet.
  Stjernström, Olof
  Umeå universitet.
  Språk och planering2017In: Plan, ISSN 0032-0560, no 1, p. 48-51Article in journal (Other academic)
 • 328.
  Carlsson, Malin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Larsson, Anna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Larsson, Magnus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Marknadsföring via evenemang av enmindre stad för att bidra tilldestinationsutveckling: Fallstudie Karlstad med exempel Putte i Parken ochSvenska Rallyt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Tourism has become a global phenomenon and there are various reasons why people choose totravel. It is important to be able to offer various activities to attract different audiences todestinations. Event tourism is a phenomenon that has grown around the world in recent yearsand an events main role is to give the destination a chance to get a place on the map throughtourism. In the event tourism, sport events and festivals are a central part. This essay deals withevents with a focus on marketing and destination development. The purpose of this essay is toexamine how and why events are used in the marketing of a smaller town through a case study ofKarlstad. This is to see how it contributes to destination development and by examining themusic festival Putte i Parken and the sport event Rally Sweden, as examples, we want to see if theevents are used in the marketing of a smaller town and, if so, build a deeper understanding ofhow it works. We chose Karlstad because it is a smaller town and we wanted to highlight thephenomenon of event marketing in a smaller context. Why we have chosen Putte i Parken andRally Sweden is that they are two of the major events in Karlstad. We have used a qualitativemethod in the form of semi-structured interviews with relevant people within the tourism andmarketing sector. Moreover, a quantitative content analysis was used to see how a smaller towncan use events to promote itself and to compare this with the response from the interviews. Theepistemological starting point used in this essay is social constructivism with a hermeneuticapproach. The theories that are used to answer the purpose of the paper are marketing, eventsand destination development. The theory is divided into four parts, where previous research isexplained and then continues with the theories, and a link between them. The empirical datadescribe our interviews with people at the municipality of Karlstad, the Great Event of Karlstad,Putte i Parken and Rally Sweden and we interviewed seven people in total. The empirical dataalso presents the quantitative content analysis. In the analysis of the essay, we have linked thetheories to empirical data to answer the purpose and our questions. We also discussed how welooked at the similarities and differences of the empirical material and the theories, but also whatthe content analysis has brought to the essay. The conclusion brings together our work and givesa brief summary of the essay. We answer the head questions and provide suggestions for furtherresearch that emerged during our work with the essay.

 • 329.
  Christenson, Nina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Koivisto, Jenni
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety (from 2013).
  Persson, Erik
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety (from 2013).
  Hindersson, Emelie
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety (from 2013).
  Gustafsson, Kristin
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety (from 2013).
  Pettersson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety (from 2013).
  Riskville – A game for learning about disaster risks and urban planning2018In: International Journal of Mass Emergencies and Disasters, ISSN 0280-7270, Vol. 36, no 3, p. 238-246Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Education plays a key role in disaster risk reduction (DRR) and in creating resilient societies worldwide by disseminating information about risks and in improving people’s risk awareness. This, in turn, helps them to prepare, cope with and recover from possible disaster events, hence making the societies more resilient. This paper shortly presents the theoretical background and the rules of the game Riskville where the participants get to experience in a hands-on manner the connections and conflicts between urban planning, different interests and climate related risks. We conclude that Riskville promotes discussions on different perspectives on disaster risk and resilience and approaches in including them into urban planning.

 • 330.
  Coenen, Lars
  et al.
  Lund University.
  Moodysson, Jerker
  Lund University.
  Martin, Hanna
  Lund University.
  Path Renewal in Old Industrial Regions: Possibilities and Limitations for Regional Innovation Policy2015In: Regional studies, ISSN 0034-3404, E-ISSN 1360-0591, Vol. 49, no 5, p. 850-865Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Coenen L., Moodysson J. and Martin H. Path renewal in old industrial regions: possibilities and limitations for regional innovation policy, Regional Studies. This paper analyses the potential, barriers and limitations for regional innovation policy to facilitate industrial renewal in old industrial regions. It draws on a case analysis of the policy programme 'Biorefinery of the Future' geared to promote renewal of the forest industry in Northern Sweden. It is shown that infusion of radical emergent technology is necessary for new regional path development, but not sufficient. To avoid a singular focus on technology-push, policy should pay more attention to complementary experimentation processes in relation to demand-side characteristics, firm strategies and business models as well as regulatory aspects. Moreover, coordination between regional innovation policy and adjacent domains and levels of policy-making is needed as some of the most pressing obstacles for renewal are not specific to the region but instead to the industry at large.

 • 331. Costello, Eugene
  et al.
  Svensson, Eva
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences (from 2013).
  Transhumant pastoralism in historic landscapes: Beginning a European perspective2018In: Historical Archaeologies of Transhumance across Europe / [ed] Costello, E. & Svensson, E., Taylor & Francis, 2018, p. 1-13Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Pastoralism offers a vast field of study, and within it transhumant practices represent an important range of past and contemporary human mobility strategies. In its widest sense, transhumance may simply be described as the seasonal movement of livestock. The Oxford English Dictionary adds some environmental qualification to this by defining transhumance as “the action or practice of moving livestock from one grazing ground to another in a seasonal cycle, typically to lowlands in winter and highlands in summer”. The wide-ranging geographic and social implications of such a definition mean, of course, that the study of transhumant practices permits a very wide perspective on human society, touching on themes as diverse as livestock management, economic responsiveness, social mobility and competition for land. Furthermore, use of the relative words ‘lowlands’ and ‘highlands’ means that a considerable proportion of the earth’s surface may be considered as potential settings for transhumance. There are consequently many ways in which people might conceive of and define the practice, and there has not been one, but many transhumant pastoralisms in Europe during historical times

 • 332.
  Dagerbäck, Rikard
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Regional identitet: när gränser ändras2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsens syfte är att ta reda hur olika regionala sammanslagningar eller en regions expansion kan komma att påverka människan på mikronivå, därtill skaffa sig en större förståelse för vad regionala identiteter och dess samspel mellan och inom olika regioner innebär och även skaffa sig en ökad förståelse för fenomenet ”vi mot dem”.

  Fokus i uppsatsen är det förslag som Regeringens Ansvarskommitté tagit fram angående en sammanslagning av Sveriges län till nio regioner, där uppsatsen kommer att behandla vd som händer med människors regionala identitet vid en sådan sammanslagning. Förslaget innebär då att Värmlands och Örebro län ska slås samman.

  Uppsatsen är uppbyggd på studier av aktuell litteratur, dels genom tidsskrifter om politisk och kulturell geografi och dels genom noga utvald litteratur främst inom ämnet kulturgeografi. Den litteratur som studerats och valts ut har även använts som teoretiska referensramar, på vilken intervjufrågor baseras. Uppsatsen är således även delvis uppbyggd på djupintervjuer, vilka sedan jämförs och analyseras tillsammans med teorin med hjälp av en analysmodell.

  Karlstadbor har en väldigt stark identitet som värmlänningar, vilka då har sin identitet starkt kopplat till landskapet Värmland. Administrativa gränser av olika slag är inte så betydelsefulla när det handlar om människors identitet. Då Värmland har ett så starkt varumärke i landskapet så är det främst landskapet som identiteten grundar sig i vilket då innebär att en ny gränsdragning inte spelar någon större roll för den värmländska identiteten. Med en stark identitet tillkommer många olika företeelser. De Karlstadbor som intervjuades för denna uppsats ansåg t.ex. att Örebro län inte vara lika kulturellt betingat och inte lika vackert landskap som Värmland. Det framkom att de största kopplingarna som gjordes till Örebro län var av negativ art. Vidare så är den hänsyn som Ansvarskommittén tagit angående vad som händer med människors regionala identitet vid en eventuell sammanslagning inte tillräcklig. Rapporten har klargjort för vissa företeelser men ej belyst de olika faktorerna som påverkar vår regionala identitet, i någon större utsträckning, vilket anses som otillräckligt.

 • 333.
  Dahlberg, Annika
  et al.
  Department of Human Geography, Stockholm University.
  Rodhe, Rick
  Centre of African Studies, University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom.
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  National Parks and Environmental Justice: Comparing Access Rights and Ideological Legacies in Three countries2010In: Conservation and Society, ISSN 0972-4923, E-ISSN 0975-3133, Vol. 8, no 3, p. 209-224Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  National parks are often places where people have previously lived and worked-they have been formed by a combination of natural and human processes that embody an identifiable history of cultural and political values. Conservation of protected areas is primarily about how we perceive such landscapes, how we place differential values on different landscape components, and who gets to decide on these values. Thus, conservation has been and still is very much about issues of power and environmental justice. This paper analyses the social, political and environmental histories of three national park regimes (South Africa, Sweden and Scotland) through the lens of public access rights. We examine the evolving status of access rights-in a broad sense that includes access to land, resources and institutions of governance-as a critical indicator of the extent to which conservation policies and legislation realise the aims of environmental justice in practice. Our case studies illustrate how access rights are contingent on the historical settings and ideological contexts in which the institutions controlling national park management have evolved. Dominant cultural, political and scientific ideologies have given rise to historical precedents and institutional structures that affect the promotion of environmental justice in and around national parks today. In countries where national parks were initially created to preserve perceived 'wilderness', with decisions taken by powerful elites and central authorities, this historical legacy has prevented profound change in line with new policy directives. The comparative analysis of national park regimes, where historical trajectories both converge and diverge, was useful in improving our understanding of contemporary issues involving conservation, people and politics

 • 334. Dahlberg, Annika
  et al.
  Rohde, Rick
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Public access, conservation and environmental justice: A comparison of national park policy in three countries (South Africa, Sweden and Scotland)2009Conference paper (Refereed)
 • 335.
  Dahlgren, Bengt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Berger, Sune
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development. Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Westlindh, Sara
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Krisen kom plötsligt: En värmländsk berättelse om den globala finanskrisen2011Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten handlar om den globala finanskrisens effekter på och hur den bemöttes i Värmland. Rapporten inleds med en besrkivning av stora strukturkriser. I rapporten lyfts också Arvika och Hagfors fram som lokala exempel på krisens genomslag och motkrafter.

  Ett viktigt budskap i rapporten är att det inte finns någon krisfri framtid. Ett tydligt intryck är också att krisen slog till plötsligt och överraskande. Det tydligaste tecknet på krisen var ett snabbt växande varsel i Arvika och västra Värmland under hösten 2008. I rapporten konstateras att de värmlänska företagen drabbades av krisen. Återhämtningen har dock kommit snabbt. En oro finns för en kvardröjande hög arbetslöshet inte minst för ungdomar.

  En viktig utgångspunkt för krisens motåtgärder handlade om kompetensutvecklingsinsatser. I rapporten exemplifieras sådana insatser i Värmland. Industriskolan framstår som ett lyckat och efterföljansvärt exempel.

  Krisen har också visat sig i ökade kostnader för kommunerna när det gäller det så kallade försörjningsstödet. Genom förstärkt statsbidrag till kommunerna kunde dock uppsägningar undvikas under krisåret 2009.

  I rapporten konstateras att krisen har lett till en önskan om öppnare regler och mer resurser till förfogande regionalt och lokalt. Krisen har också lett  till diskussioner om strategiska frågor och viktiga utvecklingsdrag i det regionala och lokala perspektivet. Kriser påverkar framtiden även när de (till synes) är över.

 • 336.
  Dahlström, Margareta
  Nordregio.
  Analysing globalisation: a method2004In: Spatial Development Trends: Nordic Countries in a European Context / [ed] Brockett, Susan, Dahlström, Margareta, Stockholm: Nordregio , 2004, p. 41-53Chapter in book (Other academic)
 • 337.
  Dahlström, Margareta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Change and Development in the Business Services Sector: an Emerging Regional Agenda2000In: Regional Development Agencies and Business Change / [ed] Bentley, Gill, Gibney, John, Aldershot: Ashgate, 2000Chapter in book (Refereed)
 • 338.
  Dahlström, Margareta
  Nordregio.
  Cross-sectoral knowledge dynamics – film tourism example2010Conference paper (Other academic)
 • 339.
  Dahlström, Margareta
  Nordregio.
  Cultural Tourism: Definitions and Links2006Conference paper (Other academic)
 • 340.
  Dahlström, Margareta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Den ekonomiska geografin glömmer tjänsteproduktionen1990In: Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, ISSN 0282-4329, no 12Article in journal (Refereed)
 • 341.
  Dahlström, Margareta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism. Nordregio.
  EURODITE – the project and key findings2010Conference paper (Other academic)
 • 342.
  Dahlström, Margareta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Film and regional development in Sweden: public support of feature film production2006Conference paper (Other academic)
 • 343.
  Dahlström, Margareta
  Nordregio.
  Film and regional development in Sweden: public support of feature filmproduction2007Conference paper (Refereed)
 • 344.
  Dahlström, Margareta
  Nordregio.
  Film och regional utveckling i Norden2005In: Film och regional utveckling i Norden / [ed] Dahlström, M., Bjarnadóttir, H., Hermelin, B., Jörgensen, J., Lähteenmäki-Smith, K., Rusten, G., Skúladóttir, M.G., Wengström, E., Stockholm: Svenska filminstitutet & Nordregio , 2005, p. 7-11Chapter in book (Other academic)
 • 345.
  Dahlström, Margareta
  Nordregio.
  Film tourism in Skåne: demand led development and knowledge dynamics2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the development of film tourism in Skåne, the southernmost region of Sweden. The point of departure is the research framework developed within the ongoing 6th Framework project EURODITE highlighting knowledge dynamics at regional and firm levels.

   

  On the conceptual level, the research framework includes two integrated knowledge dynamics; territorial knowledge dynamics and firm level knowledge dynamics. The territorial knowledge dynamics concern knowledge exchange, networks and interactions between different actors from a spatial perspective. Key actors may include firms, higher education institutions, chambers of commerce and regional authorities. The spatial focus stresses the importance of the regional level at the same time as it emphasises that interaction is not constrained to an administrative regional level. On the contrary, territorial knowledge dynamics are seen as multi-scalar that may include important interactions at great distances. Understanding the territorial knowledge dynamics demands probing issues such as the role of proximity and distance in terms of knowledge interactions, and the importance of mobility of different actors and individuals. Special attention is paid to how various types of policies affect the knowledge dynamics. These policies may stem from supranational, national, regional or local level, but it is the way that the policies are played out at the regional level that is in focus.

   

  The firm level knowledge dynamics concern how knowledge is developed and transferred at a micro level; within a firm or an organisation, or within a network of firms or organisations. The research framework uses a knowledge biography approach in investigating these knowledge dynamics starting from a change in product, process or organisation. The empirical research is carried out through case studies using narrative interviews. Key events of knowledge interaction are identified in an attempt to understand the processes and the role of different actors aiming at ‘telling the story’ of the change from idea to implementation. There are links between the firm level knowledge dynamics and the territorial knowledge dynamics, e.g. through interaction between different actors.

   

  The empirical study presented in the paper deals with the development of film tourism in Skåne. This type of tourism has expanded in the last decade, mainly triggered by the influx of tourists to the small town of Ystad, which is the base for Henning Mankell’s books about Inspector Wallander. The first book was published in 1991, and they have since been translated to over 35 languages and become international bestsellers. The books generated tourists, particularly from Germany, that visited Ystad to walk Wallander’s streets. In 2004, 13 Wallander films were shot in and around Ystad. The release of these films triggered an influx of film tourists that wanted to visit the studios, Wallander’s office in the police station, his flat and so on. These new demands triggered the local authorities to develop more than the Wallander maps that had been produced in response to the literature tourists. In the summer 2006 a project started Cineteket, an attraction focusing on films produced in Ystad and including guided tours of the studios.

   

  Due to the high profile of the Wallander films, that also include a BBC production with Kenneth Branagh in 2008 and a series of 13 new Wallander films 2008-2009, it is easy to interpret film production in Skåne as a recent phenomenon. However, this is not the case. The first Swedish feature films were, in fact, shot in a studio in another Skåne town, Kristianstad, some 80 kilometres north of Ystad. This studio is now a Film Museum with an additional permanent exhibition about Skåne in Swedish films in the regional museum in Kristianstad. A third film related heritage in the region is the Hasse & Tage Museum in Tomelilla, a small town 15 kilometres north of Ystad. The duo Hasse Alfredsson and Tage Danielsson were very versatile artists that produced shows, radio and films during the 1960s-1980s. Many of these films were shot in and around Tomelilla. The Hasse & Tage Museum opened in 2006. It is a unique museum of only 15m2 that only fits eight visitors at a time. The three film attractions, Cineteket in Ystad, the Film Museum in Kristianstad and the Hasse & Tage Museum in Tomelilla have now started collaborating within the concept of ‘the Film Track’.

   

  The paper discusses and analyses the growing film tourism and the development of the Film Track, using the conceptual framework of territorial and firm level knowledge dynamics.

 • 346.
  Dahlström, Margareta
  Nordregio.
  Filmturism: möten mellan kultur och näring i globaliseringens tid2008In: Globalisering och kultur / [ed] Kolmodin, Anne, Östersund: Institutet för Tillväxtpolitiska studier , 2008, p. 41-54Chapter in book (Other academic)
 • 347.
  Dahlström, Margareta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Från ung till vuxen: Utbildning, arbete, fritid och framtid för ungdomar i Troms1994Report (Other academic)
 • 348.
  Dahlström, Margareta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Gränsöverskridande samarbete1994In: Barents perspektiv, ISSN 0804-6174Article in journal (Other academic)
 • 349.
  Dahlström, Margareta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Is there a Nordic perspective on regional policy?2004In: Regions Magazine, ISSN 1367-3882, no 254, p. 27-30Article in journal (Other academic)
 • 350.
  Dahlström, Margareta
  Nordregio.
  Knowledge anchoring in game development and film tourism2010Conference paper (Other academic)
45678910 301 - 350 of 1005
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf