Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 480
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Jansson, Ulrika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Centrum för genusforskning. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies.
  Nahnfeldt, Cecilia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Centrum för genusforskning. Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies.
  Åberg, Magnus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies. Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Centrum för genusforskning.
  Access as process: On the recession within the engineering industry and its effects on gender research and gender equality work2010In: Leadership through the gender lens. Women and men in organisations, Helsinki: Hanken School of Economics , 2010, p. 276-288Chapter in book (Refereed)
 • 302.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Åberg, Annika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  The Dominance and Dynamics of Communication in Service Encounters2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 303.
  Jonasson, Helena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Samverkan vid patienters övergång från sluten psykiatrisk vård till öppna vårdformer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien är att undersöka hur anställda inom sluten psykiatrisk vård, öppen psykiatrisk vård och socialpsykiatri upplever samverkan vid patienters övergång från slutenvården till öppna vårdformer. I den teoretiska referensramen har begreppet integration en viktig roll för att beskriva hur sammanhållen samverkan är, men också för att ge en klarare bild av begreppet samverkan. Vidare finns också teoretisk utgångspunkt i organisationsteoretiska perspektiv, där nyinstitutionell teori är den valda inriktningen. I den teoretiska referensramen finns även ett maktperspektiv som belyser hur skillnader i maktbefogenheter kan påverka samverkan.

  Studien är en kvalitativ studie som bygger på totalt sex intervjuer med anställda inom sluten psykiatrisk vård, öppen psykiatrisk vård samt socialpsykiatrin. Analysen har skett genom kodning av intervjuutskrifterna och med stöd av tidigare forskning. Resultaten visar att de anställda inom både sluten- och öppen psykiatrisk vård samt inom socialpsykiatrin önskar en mer sammanhållen samverkan, en samverkan med högre grad integration. Av analysen framkommer även att de anställda till stor del förklarar brister i samverkan och kommunikation som bristande kunskaper om varandras verksamheter. Samtidigt visar analysen i riktning mot organisatoriska faktorer som handlingsutrymme. Senare tids sätt att organisera har medfört ett kundorienterat synsätt, där patienten kan ses som kund och som erbjuds olika vårdinsatser. Analysen visar i riktning mot att i kombination med ständiga sparkrav, kan ett kundorienterat synsätt begränsa handlingsutrymmet för samverkan.

   

 • 304.
  Jonsson, Jennie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Hedin, Klara
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  ”Bara man gjort sitt så är det okej…”: En studie kring privata angelägenheter inom stand-by-yrken2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att ta reda på vilka privata angelägenheter arbetstagare inom stand-by-yrken utför under arbetstid, varför de gör det, attityden gentemot privata angelägenheter på arbetsplatsen samt om utförandet av dessa kan kopplas till att arbetstagarna är missnöjda med arbetsgivaren och sin arbetssituation. Den forskning som tidigare gjorts har främst undersökt vilka privata angelägenheter anställda i kontorsmiljöer utför under arbetstid. Vi önskar därför med denna uppsats att bidra till att bredda forskningen på ett hittills inte så utforskat område, nämligen inom stand-by-yrken.

  Begreppet stand-by-yrke är en egenhändigt utformad teoretisk term som beskriver yrken där vi har en föreställning om att den anställde kan ha mycket ”dötid” under sitt arbetspass. Med ”dötid” menar vi den tid under ett arbetspass där arbetstagaren varken utför sina huvud- eller bisysslor. Detta menar vi antingen beror på att man väntar på att få besked om att utföra sin huvuduppgift och/eller har gjort klart de bisysslor man ska göra under ett arbetspass. Yrken som vi anser faller inom ramen för denna kategori, och som vi valt att undersöka, är polis och ambulanssjuksköterska.

  Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning och genomfört sex intervjuer, varav tre med poliser och tre med ambulanssjuksköterskor. Analysen av resultatet visar att de anställda inom stand-by-yrken utför en hel del privata angelägenheter under både ”dötid” och resterande arbetstid. De vanligaste privata angelägenheterna som respondenterna utför är att prata i mobiltelefonen, smsa och prata med sina kollegor om annat än arbete. Andra privata angelägenheter som det framkom att våra respondenter och deras kollegor utfört var till exempel att läsa tidningar eller böcker, sova, se på tv, dagdrömma, boka tandläkarbesök, skriva ut och kopiera dokument, spela spel på mobilen, släppa ut hunden och åka till badhuset. Anledningarna till att våra respondenter utför privata angelägenheter under arbetstid är framförallt för att balansera sitt privat- och arbetsliv, för att de behöver en paus och för att det är lättillgängligt/möjligt.

  När det gäller de attityder som finns kring privata angelägenheter anser respondenterna att det är okej så länge det inte går ut över arbetsuppgifterna. En av arbetsgivarnas attityder till utförandet av privata angelägenheter är enligt respondenterna officiellt förbjudet som betyder att det finns regler kring privata angelägenheter som bör följas. En annan är tillsynes förbjudet, vilket innebär att arbetsgivaren ibland ser mellan fingrarna när det gäller vissa privata aktiviteter. Den tredje är att det är tillåtet, att arbetsgivarna inte har något emot utförandet av privata angelägenheter.

  Vissa teorier anser att utförandet av privata angelägenheter under arbetstid, vilket kan ses som ett motstånd, förutsätter att det finns ett missnöje hos arbetstagarna gentemot sin arbetssituation och/eller arbetsledning. Missnöjet grundar sig då i att arbetstagarna känner sig för hårt kontrollerade och att de varken upplever autonomi eller värdighet i sitt arbete. Detta stämmer dock inte in på våra respondenter. De känner sig inte kontrollerade samt upplever att de faktiskt har autonomi och värdighet i sitt arbete, vilket gör att de inte känner något missnöje gentemot arbetssituation och/eller arbetsledning. Detta menar vi gör att de inte känner något behov av att utföra något motstånd. Enligt teorierna skulle detta innebära att våra respondenter inte skulle utföra några privata angelägenheter under arbetstid, vilket vi konstaterat att de faktiskt gör. Detta visar på att anställda kan utföra privata angelägenheter utan att känna ett missnöje mot arbetsgivaren och/eller med sin arbetssituation.

 • 305.
  Jordansson, Birgitta
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Holth, Line
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  gonäs, lena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Genusarbetsdelning: Exploatering av kvinnors arbetskraft 2011In: Arbete: Passion och exploatering / [ed] Bergqvist Tuula, Gillberg Gunnar, Ivarsson, Lars, Växsjö: Arbetsliv i omvandling , 2011Chapter in book (Refereed)
 • 306.
  Karlberg, Julia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Lövgren, Felicia
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Work or family?: A study about work-life balance and availability for work and family in China2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of how the Chinese prioritize between work and family and how the culture can affect it. Nowadays, availability and work-life balance are often mentioned in a Western context, in this thesis we want to bring it into a Chinese context instead. China has  the largest population in the world but there is not so much previous research in this field. Thus, it was of interest to us to do our research on the work-life balance and availability in China.

  Chinese culture is strong and plays an important role for the Chinese in their daily lives. In Chinese culture, family relations are important also it is not just the relationship with the core of the family that is important, but also with the parents or parents- in- law. In this thesis we will show how the Chinese strike a balance between work and family and how they prioritize these two spheres. Other questions that will be dealt with are whether or not the employees of private organizations prioritize differently to the employees of public organizations. We have used a qualitative method and have interviewed ten people from both public and private organizations to gain a deeper understanding. We interviewed both men and women with administrative job. Another criterion was that the respondents had to have a child. We used this criterion since we wanted a deeper understanding of how they prioritize when they have a child and are still active in working life. The respondents all had fairly much the same conditions when it came to their duties and family situations, but their opinions regarding their work-life balance were different depending on which organization they belonged to.

  In the analysis and results chapter, you as a reader will notice different factors affecting the respondents priorities between work and family, for an example their living situations, finances and ages of their children. Availability is often connected with the opportunity to have flexible working hours or working from home since it can help you to be available for family and work at the same time. One distinct difference that we noticed is that the respondents from different organizations had different opinions regarding this opportunity. People with flexible working hours seemed to have a much harder time separating family from work than those with fixed working hours. 

 • 307.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Arbete, immateriell produktion och sociala relationer1992In: Sociologisk forskning, vol 29 nr 1Article in journal (Refereed)
 • 308.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Arbetets framtid - igår och idag. En forskningsidé2003In: Reflektioner. Perspektiv i forskning om arbetsliv och arbetsmarknad. En vänbok till Bengt Furåker / [ed] Marianne Blomsterberg & Tiiu Soidre, Göteborg: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet , 2003Chapter in book (Refereed)
 • 309.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Arbetsbegreppet2002In: Arbetslivet / [ed] Lars H Hansen & Pal Orban, Lund: Studentlitteratur, 2002Chapter in book (Other academic)
 • 310.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Arbetsbegreppet2009In: Arbetslivet / [ed] Tomas Berglund & Stefan Schedin, Lund: Studentlitteratur, 2009, 2, p. 41-68Chapter in book (Refereed)
 • 311.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Arbetsbegreppet i sträckbänk-ett debattinlägg1990In: Arbetets organisation, människans försörjningArticle in journal (Refereed)
 • 312.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Arbetsglädje och lönsamhet - arbetet som mål och medel2009In: Perspektiv på arbetsmiljöarbete / [ed] Marita Christmansson och Sven-Åke Hörte (red), Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2009, p. 56-Chapter in book (Refereed)
 • 313.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Att söka svenskheten1990Report (Other academic)
 • 314.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Begreppet arbete. Definitioner, ideologier och sociala former1986Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 315.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Bra och dålig flexibilitet - en litteraturöversikt2006In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 12, no 3Article in journal (Refereed)
 • 316.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Delvis öppna och delvis slutna system. En självkritisk betraktelse.2009In: En realistisk sociologi i praktiken. Nio texter om samhället. En bok tillägnad Freddy Winston Castro / [ed] Bengtsson, Mattias, Adel Daoud & Daniel Seldén, Göteborg: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet , 2009Chapter in book (Refereed)
 • 317.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Den dubbeltydiga flexibiliteten2009Chapter in book (Refereed)
 • 318.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Den smidiga mellanchefen - och andra motståndsberättelser2008Book (Refereed)
 • 319.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Developments in Swedish Sociology of Work2000Report (Other academic)
 • 320.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Double-edged flexibility2007Conference paper (Refereed)
 • 321.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Double-edged flexibility - and stability2007Conference paper (Refereed)
 • 322.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Finns svenskheten? En granskning av teorier om svenskt folklynne, svensk folkkaraktär och svensk mentalitet1994In: Sociologisk forskning vol 31 nr 1Article in journal (Refereed)
 • 323.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Flexible Work Organizations-an Empirical Test of a Rhetoric1999In: J Holmer,J Ch Karlsson, B Thomasson. Making Working Life WorkArticle in journal (Refereed)
 • 324.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  For whom is flexibility good and bad? An overview2007In: / [ed] Bengt Furåker, Kristina Håkansson & Jan Ch Karlsson, Basingstoke: Palgrave Macmillan , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 325.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Gli sviluppi della sociologia del lavoro in Svezia2001In: Sociologia del lavoro, nr 82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The development of Swedish sociology of work can, I suggest, be divided into three periods: First, (about 1950-1965) studies of worker adjustment to work, dominated by Human Relations theory; second, (about 1965-1990) a reform period with a strong theoretical progress and critique of employees' lack of possibilities for work satisfaction, rationalisation strategies and their effects, hierarchical organisations and lack of democracy at work, exclusion of people from the labour market, and sex segregation; thrird, the current (1990s) period of disorientation, in which sociologists are not in great demand anymore and in which we have our hands full in trying to find out what is happening in working life

 • 326.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Klassiska arbetsvetenskapliga undersökningar: Rapport från en forskarutbildningskurs2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten innehåller dokumentation av en kurs i forskarutbildningen i arbetsvetenskap: "Klassiska arbetsvetenskapliga undersökningar". Sådan dokumentation är ovanlig, men det bör ha ett intresse för såväl lärare som doktorander att så sker ibland. Framför allt kan det ha ett värde för den pedagogiska diskussionen om forskarutbildning. Både de som håller sådana kurser och de som går dem kan ha nytta av att veta lite mer om utbildningens konkreta praktik i olika ämnen och vid skilda lärosäten. Med fler publicerade dokumentationer av det hr slaget kan vi få ett bättre underlag för en sådan pedagogisk utveckling. Här redovisar kursledaren innehåll i och uppläggning av kursen, samt redogör utförligt för den argumentationsteoretiskt grundade modell för analys - och skrivande - av vetenskapliga texter, som användes som pedagogiskt hjälpmedel. Därefter följer de examinationspapers, som deltagarna skrev - en sällan uppmärksammad form av kunskapsproduktion. Slutligen återges doktorandernas skrifliga kursvärderingar

 • 327.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Management resistance to worker-initiated change2007Conference paper (Refereed)
 • 328.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Om lönearbete- en bok i arbetssociologi1983Report (Other academic)
 • 329.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  People Can Not Only Open Closed Systems, They Can Also Close Open Systems2011In: Journal of Critical Realism, ISSN 1476-7430, E-ISSN 1572-5138, Vol. 10, no 2, p. 145-162Article in journal (Refereed)
 • 330.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Recension av boken Job Quality in an Era of Flexibility. Experiences in a European Context av Tommy Isidorsson & Julia Kubisa (Red.)2019In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 25, no 2, p. 88-92Article in journal (Other academic)
 • 331.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Recension av Mark Erickson & Charles Turner (red): The Sociology of Wilhelm Baldamus2010In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 16, no 4, p. 77-80Article, book review (Refereed)
 • 332.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Recension av publikationen The sociology of Wilhelm Baldamus. Paradox and inference redigerad av Mark Erickson och Charles Turner2010In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 16, no 4, p. 77-80Article, book review (Other academic)
 • 333.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Recension av Staffan Marklund (red.): Arbetsliv och hälsa 20002001In: Arbetsmarknad & arbetsliv, vol 7, nr 2Article, book review (Refereed)
 • 334.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Självorganisation: överlevnadsstrategi, motstånd och organisatorisk olydnad2006In: Forskning om arbete / [ed] Jan Holmer & Birger Simonsson, Lund: Studentlitteratur , 2006Chapter in book (Refereed)
 • 335.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Stranger on the Shore: A Foreigner Looks at the British Debate on Resistance and Organisational Misbehaviour2009Conference paper (Refereed)
 • 336.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  The concept of Work on a Rack- Critique and Suggestions1994In: Research in teh Sociology of Work: A Research Annual Vol 5: The meaning of workArticle in journal (Refereed)
 • 337.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  The Industrilization of Building and Contradiction between Site Workers1982In: Economic an Industrial Democracy vol. 3Article in journal (Refereed)
 • 338.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  The meaning, Value and Purpose of Work1990In: Economic and Industrial Democracy vol 11, nr 1Article in journal (Refereed)
 • 339.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  The Ontology of Work: Social Relations and Doing in the Sphere of Necessity2004In: Critical Realism in Action in Organisations and Management Studies / [ed] Stephen Ackroyd & Steve Fleetwood, London: Routledge , 2004Chapter in book (Other academic)
 • 340.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  The ontology of work: social relations and doing in the sphere of necessity2004In: Critical realist applications in organisation and management studies / [ed] Steve Fleetwood & Stephen Ackroyd, London: Routledge , 2004Chapter in book (Refereed)
 • 341.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  What Can Be Learned in a Humanities Park?1993In: Lifelong Learning in Educating CitiesArticle in journal (Refereed)
 • 342.
  Karlsson, Jan Ch
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Claussen, Tor
  Den sköra balansen:: arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet2009Book (Refereed)
 • 343.
  Karlsson, Jan Ch
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Claussen, Tor
  Inledning2009In: Den sköra balansen: Arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet / [ed] Tor Claussen och Jan Ch Karlsson, Växjö: nstitutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet , 2009, p. 4-10Chapter in book (Refereed)
 • 344.
  Karlsson, Jan Ch
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  A Package of Flexibility?2009In: Flexible Organizations and the New Working Life. A European Perspective / [ed] Egil J. Skorstad, Helge Ramsdal, Farnham: Ashgate , 2009, p. 97-110Chapter in book (Refereed)
 • 345.
  Karlsson, Jan Ch
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Flexibilitet i praktiken2003In: Åke Sandberg (red.): Ledning för alla? Om perspektivbrytningar i företagsledning. 4:e upplagan. Stockholm: SNS, 2003Chapter in book (Refereed)
 • 346.
  Karlsson, Jan Ch
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Flexibility: An empirical test of a rhetoric2004Conference paper (Refereed)
 • 347.
  Karlsson, Jan Ch
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Flexibla arbetsplatser och arbetsvillkor: En empirisk prövning av en retorisk figur2000Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det nya arbetslivet - finns det i verkligheten eller är det bara retorik? I debatten sägs ofta att allt är nytt - och att det nya arbetslivet i allt är det gamlas motsats. Det sägs att vi har gått från en rigid arbetsorganissation till en flexibel, från dåliga arbetsvillkor till goda. Hittills har sådana uttalanden inte stått på empirisk grund. I den här boken görs en empirisk prövning av två centrala teser i retoriken: att alla arbetsorganisationer nu är flexibla, och att arbetsvillkoren är bättre för de anställda på flexibla än på icke-flexibla arbetsplatser. Resultaten drar retoriken i tvivelsmål. Allt är inte nytt - och det nya är inte bra för alla

 • 348.
  Karlsson, Jan Ch
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Holmer, Jan
  Introduction1997In: Jan Holmer & Jan Ch Karlsson. Work-Quo vadis? Rethinking the Question of WorkArticle in journal (Refereed)
 • 349.
  Karlsson, Jan Ch
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Hvid, Helge
  Nordic Working Life Research Continuity and Renewal2011In: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, Vol. 1, no 1Article in journal (Other academic)
 • 350.
  Karlsson, Jan Ch
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Kirchhoff, Jörg W
  Rationales for breaking management rules - the case of health care workers2011In: Journal of Workplace Rights, ISSN 1938-4998, E-ISSN 1938-5005, Vol. 14, no 4, p. 457-479Article in journal (Refereed)
45678910 301 - 350 of 480
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf