Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 900
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Hov, Reidun
  et al.
  Högskolan i Hedmark, Elverum.
  Hedelin, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Athlin, Elsy
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Sykepleieres opplevelse av sykepleien till kritiskt og alvorlig syke pasienter ved osikkerhet om kurativ behandling samt behovet for stotte og veiledning2003Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 302.
  Hyttring, Rosanna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013). Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Möller, Johan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013). Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Omvårdnadsinterventioner för ökad fysisk aktivitet vid kardiovaskulär sjukdom2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Flest människor dör av kardiovaskulära sjukdomar globalt sett och fysisk aktivitet är viktig för att förhindra insjuknande. Fysisk aktivitet hjälper till att minska risken för insjuknande eller återinsjuknande i kardiovaskulära sjukdomar och kan på så sätt minska kostnaderna för omvårdnad av dessa patienter. Främjande av fysisk aktivitet sker med omvårdnadsinterventioner baserat på olika aktiviteter och det är sjuksköterskans ansvar att tillhandahålla individuell anpassning. Syfte: Studien syftade till att beskriva omvårdnadsinterventioner sjuksköterskan använder sig av för att öka fysisk aktivitet hos patienter med kardiovaskulär sjukdom. Metod: Studien utformades som en litteraturstudie enligt Polit och Beck (2017) nio steg. Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och Pubmed samt kvalitetsgranskades med Polit och Beck (2017) granskningsmallar. Resultatet utformades av valda artiklar, sju kvantitativa, två kvalitativa och fyra med mixad metod. Resultat: Omvårdnadsinterventionerna delades in i tre kategorier, träning, motivation och utbildning. Underkategorier framkom till beskrivna kategorier. Slutsats: Litteraturstudien visar att träning var den vanligaste interventionen och förekom som lärarledd träning och hemträning. Motivation utövades av sjuksköterskan genom personligt möte samt i kombination med träningsprogram. I resultatet framkommer även att utbildning är en intervention för ökad fysisk aktivitet som används för att utbilda patienter med kardiovaskulär sjukdom.

 • 303.
  Högberg, Janie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Karlsson, Linda
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård: en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det sker en underbehandling av somatiska åkommor som kan leda till ökad dödlighet hos patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Det är därför av vikt att beskriva sjuksköterskors attityder till patientgruppen för att utvärdera eventuell påverkan på omvårdnaden. Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Metoden utgick ifrån en litteraturstudie baserad på Polit och Beck nio-stegsmodell. Totalt tio artiklar valdes efter databassökning i CINAHL, PubMed och PsycINFO. Samtliga artiklar svarade mot syftet samt genomgick kvalitetsgranskning. Under databearbetning uppstod tre huvudteman och sex tillhörande underteman. Resultatet visade att majoriteten av sjuksköterskorna hade en avståndstagande attityd, då de inte såg det som sin yrkesroll att vårda patientgruppen samt fördömde och stigmatiserade patienterna. Närmande attityder i form av en omvärderad syn på patientgruppen och till yrkesrollen återfanns hos vissa sjuksköterskor. Ett fåtal sjuksköterskor hade en tillmötesgående attityd som uttrycktes genom en vilja att hjälpa och tilltro till patienters förmåga till återhämtning. Slutsatsen av utförd litteraturstudie var att majoriteten av sjuksköterskorna hade avståndstagande attityder till patienter med psykisk ohälsa vilket ledde till bortprioritering av främst psykisk omvårdnad. Närmande attityder framträdde efter nära kontakt med patientgruppen. Tillmötesgående attityder framstod då sjuksköterskorna visade förståelse och ett ickedömande förhållningssätt.

 • 304. Ideström, M.
  et al.
  Milsom, I.
  Andersson-Ellström, A.
  Athlin, Elsy
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Cervical cancer screening: For better or worse....2006In: Cancer Nursing, Vol. 29 (6)Article in journal (Refereed)
 • 305. Inde, M
  et al.
  Rystedt, Ingrid
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Nordström, Gun
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Carlsson, A
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Patient Closer Care - PCC. A Swedish 10-year Improvement Project: Changing Practice Patterns to Improve Patient Safety2009Conference paper (Refereed)
 • 306.
  Isaksson, Johan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Bergman Nilsson, Emil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Faktorer som påverkar följsamheten av kostsamt vätskerestriktioner hos vuxna patienter med kronisk njurinsufficiens och dialysbehandling - en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor andel av patienter undergående dialysbehandling uppvisar en avvikande följsamhet till de kost- samt vätskerestriktioner som ingår i behandlingen, orsakerna är flera. Komplikationer som uppstår på grund av bristande följsamhet är en ökad påfrestning för hjärta, kärl och en ökad risk för hyperparathyroidism med flera. Syftet var att belysa faktorer som påverkade följsamheten av kost- samt vätskerestriktioner hos vuxna patienter med kronisk njurinsufficiens och ordinerad njurdialysbehandling. Metoden var en litteraturstudie som baserades på Polit & Becks nio-stegsmodell. Databaserna Cinahl och PubMed nyttjades för databassökningen. Efter kvalitetsgranskning kvarstod tolv artiklar som svarade mot syftet. Databearbetning av dessa gav tre huvudteman med tio underteman. Resultatet Faktorer med påverkan kunde delas upp i behandlingsrelaterade faktorer, demografiska faktorer och motiverande faktorer. Slutsats Följsamhet är ett mångfacetterat fenomen där patienten måste skapa sin egen väg men sjuksköterskan besitter goda möjligheter att främja patientens följsamhet. En stor andel av patienter med dialysbehandling uppvisar en avvikande följsamhet till de kost- samt vätskerestriktioner som ingår i behandlingen, orsakerna är flera. Komplikationer som uppstår på grund av bristande följsamhet är en ökad påfrestning för hjärta, kärl och en ökad risk för hyperparathyroidism med flera. Syftet var att belysa faktorer som påverkade följsamheten av kost- samt vätskerestriktioner hos vuxna patienter med kronisk njurinsufficiens och ordinerad njurdialysbehandling. Metoden var en litteraturstudie som baserades på Polit & Becks nio-stegsmodell. Databaserna Cinahl och PubMed nyttjades för databassökningen. Efter kvalitetsgranskning kvarstod tolv artiklar som svarade mot syftet. Databearbetning av dessa gav tre huvudteman med tio underteman. Resultatet Faktorer med påverkan kunde delas upp i behandlingsrelaterade faktorer, demografiska faktorer och motiverande faktorer. Slutsats Följsamhet är ett mångfacetterat fenomen där patienten måste skapa sin egen väg men sjuksköterskan besitter goda möjligheter att främja patientens följsamhet

 • 307.
  Isaksson, Maja
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Jardemark, Emma
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Kommunikation mellan vårdpersonal och patient med olika kulturella bakgrunder i samband med palliativ vård: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 308. Jansson, A.
  et al.
  Sivberg, B.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Udén, G.
  First time mothers satisfaction with early encounters with the nurse in child healthcare - home visit or visit to the clinic?2002In: Acta Paediatrica, 91, 571-577Article in journal (Refereed)
 • 309.
  Jansson, Jörgen
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Johansson, Anders
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Petzäll, Kerstin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Simulatorutbildning i specialistutbildning på avancerad nivå2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 310.
  Jansson, Jörgen
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Larsson, Maria
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Nilsson, Jan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Specialister i prehospital akutsjukvård eller generalister anpassade till ett bredare och mera varierat uppdrag2019Conference paper (Other academic)
 • 311. Jansson, L
  et al.
  Norberg, A
  Sandman, P-O
  Athlin, Elsy
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Asplund, K
  Interpreting facial expressions in patients in the terminal stage of the Alzheimer disease1993In: Omega 26 (4) 319-334, 1993Article in journal (Refereed)
 • 312.
  Jernberg, Amanda
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Meijer, Matilda
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  I väntan på ett nytt liv: Patienters upplevelser av att vänta på en njurtransplantation – en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: I väntan på en njurtransplantation lever patienter med en komplex sjukdomsbild. Väntan är lång och sjukdomen utsätter patienten för en rad olika symtom. Njursvikt orsakar en stor förändring i tillvaron och livssituationen är fysiskt och psykiskt påfrestande. För att hjälpa patienter känna välbefinnande trots den tuffa vardag de lever i är det som sjuksköterska viktigt att uppmärksamma de upplevelser och behov patienten har. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att vänta på en njurtransplantation. Metod: En litteraturstudie har utförts enligt Polit och Beck (2012) niostegsmodell. Sökningar har gjorts i databaserna CINAHL och PubMed. Efter en kvalitetsgranskning kvarstod tio vetenskapliga artiklar som resultatet baserades på. Bearbetning av data resulterade i fyra teman. Resultat: I väntan på en njurtransplantation upplevde patienter blandade känslor av ovisshet, rädsla och oro. Väntan hade inget definitivt slut och medförde en känsla av förlorad frihet och begränsningar i livet. Patienter utvecklade strategier för att hantera väntan och upplevde en ständig längtan efter normalitet. Slutsats: Väntan var konstant och orsakade begränsningar för patienterna. Livet påverkades fysiskt och emotionellt samt medförde en påfrestande storm av känslor.

 • 313. Johansson, I.
  et al.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde Larsson, B.
  Schmidt, I.
  Family members' perception of health, falls, pressure sores, nutrition, and quality of care related to degree of confusion in nursing homes residents2003Conference paper (Refereed)
 • 314. Johansson, I.
  et al.
  Wilde Larsson, B.
  Schmidt, I.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Family members perception of confusion related to health, falls, pressure sores, nutrition, and quality of care among nursing homes residents2004In: Vård i Norden, 71: 25-30Article in journal (Refereed)
 • 315. Johansson, I.
  et al.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Schmidt, I.
  Hall Lord, M-L
  Family members' perception of health, falls, pressure sores, nutrition, and quality of care related to degree of confusion in nursing home residents2004In: Vård i Norden, 1/2004 pp 25-30Article in journal (Refereed)
 • 316.
  Johansson, Inger
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Quality of care and assessment of health among elderly in acute care1998Report (Other academic)
 • 317.
  Johansson, Inger
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Vårdkvalitet och bedömning av äldre patienters hälsa inom akutsjukvård2002In: Journal of Nursing Theory 1, 22-23Article in journal (Refereed)
 • 318.
  Johansson, Inger
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Work satisfaction among nursing staff and nursing needs of patients clinically ready for discharge1994Report (Other academic)
 • 319.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Athlin, Elsy
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Frykholm, L.
  Bolinder, H.
  Pe- and postoperative occurrence of urinary tract infections among patients with hip fracture. A study within a nursing quality improvement project2000In: Proceedings. WENR conference, 201-204Article in journal (Refereed)
 • 320.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Athlin, Elsy
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Frykholm, L.
  Bolinder, H.
  Larsson, G.
  Intermittent versus indwelling catheters for older patients with hip fractures2002In: Journal of Clinical Nursing, 11, 651-656, 2002Article in journal (Refereed)
 • 321.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Bachrach-Lindström, M.
  Struksnes, S.
  Hedelin, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Balancing integrity versus risk of falling-: caring for elderly npeople with dementai in nursing homes2007In: Journal of Reseach in Nursing (accepterad)Article in journal (Refereed)
 • 322.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Bachrach-Lindström, Margareta
  Hälsouniversitete i Linköping.
  Struksnes, Solveig
  Högskolan i Gjøvik.
  Hedelin, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Balancing integrity vs. risk of falling: nurses' experiences of caring for elderly people with dementia in nursing homes2009In: Journal of Research in Nursing, ISSN 1744-9871, E-ISSN 1744-988X, Vol. 14, no 1, p. 61-73Article in journal (Refereed)
 • 323.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Berglund, Anna-Lena
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  The life as family caregiver: Utilization of respite care in the community2010Conference paper (Refereed)
 • 324.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Björkström, Monica
  Athlin, Elsy
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Is the humanistic view of the nurse role still alive - in spite of an academic education?2006In: Journal of Advanced Nursing 54(4), 502-510, 2006Article in journal (Refereed)
 • 325.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Bååth, Carina
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Acute confusion states, pain, health, functional status and quality of care among patients with hip fracture during hospital stay2013In: International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, ISSN 1878-1241, E-ISSN 1878-1292, Vol. 17, no 3, p. 120-130Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AimThe aim of the study was to investigate: acute confusional states, pain and pain relief, physical health, psychological well-being and functional status among patients with hip fracture during hospital stay. A further aim was to describe patient's perceptions of quality of care.

  MethodForty-nine patients with hip fracture ⩾70 years old were consecutively included in the study at two hospitals in Sweden. Data were collected by interview and observation using structured questionnaires at four occasions.

  ResultsThe incidence of acute confusion was 32% on admission and the day after surgery and 14% the day before discharge. Additional diagnosis and on-going medication were significantly more common among confused patients. Patients with confusion experienced more intense pain at rest on admission and the day before discharge than non-confused patients. On perceived reality in quality of care patients' reported most favourable scores with regard to respect and empathy from the nurses and less favourable scores with regard to the information of responsible persons and information after procedures. The overall subjective importance of quality of care was higher than on the perceived quality of care.

  ConclusionMore attention, systematic observations and preventive actions should be taken when there are signs of acute confusion, pain and pain relief among patients with hip fracture. Patients' ratings of the subjective nature of care were higher than the perceived reality of quality of care and needs to be given attention since subjective importance reflects how the patients want their care to be.

 • 326.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Struksnes, S
  Backrach Lindström, M
  Slåsletten, R
  The nursing staffs´experiences and reactions when attending falls among persons with dementia in nursing homes2011Conference paper (Refereed)
 • 327.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Närståendes uppfattningar av äldres hälsa, fall, nutrition, trycksår och vårdkvalitet inom särskilt boende ' en jämförelse mellan förvirrade respektive ej förvirrade äldre personer2003Conference paper (Refereed)
 • 328.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hall-Lord, M-L.
  Larsson, B.
  Schmidt, I.
  Närståendes uppfattningar av äldres hälsa, fall, nutrition, trycksår och vårdkvalitet inom särskilt boende ' en jämförelse mellan förvirrade respektive ej förvirrade äldre personer2003Conference paper (Refereed)
 • 329.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hamrin, E.
  Larsson, G.
  Evaluation of the prognostic value of the health assessment form among patient clinically ready for discharge1994In: Journal of Nursing Management 2, 77-85Article in journal (Refereed)
 • 330.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hamrin, E.
  Larsson, G.
  Psychometric testing of the NEECHAM Confusion Scale among patients with hip fracture2002In: Research in Nursing & Health, 25, 1-9Article in journal (Refereed)
 • 331.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hamrin, Elisabeth
  Hälsouniversitetet i Linköping.
  Bedömning av akut förvirrningstillstånd med hjälp av NEECHAM Confusion Scale2009In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 29, no 2, p. 42-43Article in journal (Refereed)
 • 332.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Larsson, G.
  Hamrin, E.
  Changes in nursing orgnization in a surgical department: effects on work satisfaction and quality of care1994In: Journal of Clinical Nursing, 3, 169-175Article in journal (Refereed)
 • 333.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Larsson, G.
  Hamrin, E.
  Sense of coherence, quality of life, and function among elderly hip fracture patients1998In: Aging Clin. Exp. Res. 10 (5) 377-384Article in journal (Refereed)
 • 334.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Simonsen, BO
  Daelin, G
  Farup, P
  Legemiddelregning - hva er vansklig og hva gir hög risiko for feil2011Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 335.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Slåsletten, R
  Struksnes, S
  Hall-Lord, M-L
  Fall og tilstander etter fall blant personer med demens2010In: Sykepleien Forskning, ISSN 1890-2936, E-ISSN 1891-2710, Vol. 5, no 1, p. 56-63Article in journal (Refereed)
 • 336.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Sörensen Duppils, Gill
  NEECHAM Confusion Scale för bedömning av akut förvirringstillstånd2010In: Geriatric Nursing, ISSN 1891-1889, Vol. 2, no 3, p. 7-11Article in journal (Refereed)
 • 337.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde, B.
  Athlin, E.
  Larsson, G
  DySSSy i Värmland - exempel på kvalitetssäkrings arbete vid Centralsjukhuset i Karlstad. I Ude´n, G. (red). Kvalitetssäkring i omvårdnad - olika perspektiv1994In: Studentlitteratur, Lund, sid 113-129, 1994Chapter in book (Other academic)
 • 338.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde Larsson, B.
  Bååth, C.
  Hall- Lord, ML.
  Poster presentation 3dr European Nursing Congress 5-8 October 2003, Amsterdam, the Netherlands2003Conference paper (Refereed)
 • 339.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Athlin, Elsy
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Larsson, G
  DySSSy i Värmland - exempel på kvalitetssäkringsarbete vid Centralsjukhuset i Karlstad1994In: Ude´n, G. (red). Kvalitetssäkring i omvårdnad - olika perspektiv, Lund: Studentlitteratur , 1994Chapter in book (Refereed)
 • 340.
  Johansson, Inger
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Bååth, Carina
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Akut förvirringstillstånd, smärta och vårdkvalitet i samband med höftfraktur2004Conference paper (Refereed)
 • 341. Johansson, Iréne
  et al.
  Theander, Kersti
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Rondsystem - Parvård. Uppföljning av en organisationsförändring på kirurgkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad1992Report (Other academic)
 • 342. Johansson, Iréne
  et al.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Bååth, Carina
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Acute confusional state and consequences in elderly patients with hip fracture2004Conference paper (Refereed)
 • 343.
  Johansson, Jimmie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Lööf, Helen
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Sjuksköterskans roll vid rådgivning i samband med rökavvänjning inom den somatiska slutenvården: en litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 344.
  Johansson, Josefin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Lundgren, Maria
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Faktorer som påverkar depressionssymptom efter en Coronar arteriell bypass-kirurgi.: - En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Depressionssymtom är en vanlig postoperativ följd av en coronar arteriell bypass-kirurgi. Varje patient upplever den postoperativa tiden olika och många olika faktorer påverkar depressionssymtomen. Detta är något som sjuksköterskor måste beakta i sitt dagliga arbete. Syftet med litteraturstudien var att undersöka olika faktorers påverkan på patientens upplevelse av depressionssymtom postoperativt efter en coronar arteriell bypass kirurgi. Artiklarna valdes utifrån sökningar i Pubmed och i Cinahl. Resultatet var baserat på tio artiklar som kvalitetsgranskats enligt Polit & Beck’s granskningsmallar. I resultatet framkom tre huvudteman som var socialt stöd, fysisk aktivitet och emotionell påverkan. Många patienter upplevde att dessa faktorer påverkade de postoperativa depressionssymtomen samt att dessa olika faktorer var både positiva och negativa i rehabiliteringen. Kvinnor och män hade olika upplevelse om vilka faktorer som var viktiga postoperativt och hur dessa påverkade på depressionssymtomen. Det var viktigt att stödja patienten både fysiskt, socialt och emotionellt samt se till hela patienten. Resultatets kliniska betydelse grundade sig i att det är viktigt att sjuksköterskan gör patienten delaktig i sin vård samt dela med sig av sin kunskap. 

 • 345.
  Johansson, Maria
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wennberg, Tove
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bröstcancerär den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Sjukdomen är enlivsförändrande händelse och det krävs god kompetens hos sjuksköterskan för attkunna stödja och hjälpa kvinnorna. Syftet med denna litteraturstudie var attbeskriva kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. Metoden som användesvar Polit och Becks niostegsmodell för litteraturstudie. Artiklarna som studiengrundades på söktes via databaserna PubMed och CINAHL. Resultatet baserades påsjutton kvalitativa artiklar som granskades för att säkerhetsställa den vetenskapligakvaliteteten. Resultatet redovisades genom fyra kategorier: Känslomässigareaktioner, Förlust av sitt friska jag, Upplevelser från den egna kroppen och Socialtstöd i form av relationer. Kvinnorna upplevde en livskris med många känslorinblandade. De upplevde att de förlorat sin kvinnlighet och sitt friska jag.Trots sjukdomens stora påverkan på deras liv upplevde en del kvinnor att deefter sjukdomen kom ut som starkare, säkrare och med en förmåga att ta tillvaraoch njuta av livet här och nu.

 • 346.
  Johansson, Unn-Britt
  et al.
  Sophiahemmet högskola.
  Larsson, Maria
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Lilja Andersson, Petra
  Lunds universitet.
  Ziegert, Kristina
  Höhskolan i Halmstad.
  Ahlner-Elmqvist, Marianne
  Lunds universitet.
  Use of a National Clinical Final Examination in a Bachelor’s Programme in Nursing to Assess Clinical Competence: Students’, Lecturers’ and Nurses’ Perceptions2014In: Open Journal of Nursing, ISSN 2162-5336, E-ISSN 2162-5344, Vol. 4, no 7, p. 11 p.-Article in journal (Refereed)
 • 347.
  Johansson-Österberg, Susanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Norén Eriksson, Maria
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Skolsköterskans möjligheter att stödja skolbarn med psykisk ohälsa2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 348.
  Johnsson, Sofi
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Willborg, Filippa
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Personers upplevelse av att leva med epilepsi.: -En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Personer som har epilepsi kan få anfall när och var som helst i vardagen, trots olika behandlingar. Hur livet påverkas av epilepsi kan bero på vilket förhållningssätt personerna har. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelse av att leva med epilepsi. Metod: Polit och Beck (2012) modell för litteraturstudier användes för litteraturstudien. Baserad på 16 vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Resultat: Resultatet bygger på 4 kvalitativa och 12 kvantitativa artiklar. Dessa har lästs i sin helhet av båda författarna, data som stämmde mot litteraturstudiens syfte markerades och delades sedan in i olika kategorier. Huvudresultat: Personer upplevde att livet blev påverkat av epilepsin. Upplevelser kunde vara minnessvårigheter, andras förutfattade meningar som kunde leda till stigmatisering samt rädsla kopplat till anfall. Slutsats: Sjuksköterskor stärker omvårdnaden till personer med epilepsi genom att ha kunskap om hur personer kan uppleva att leva med epilepsi. 

 • 349. Jonsen, E
  et al.
  Athlin, Elsy
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Suhr, O
  Familjar amyloidos patienters upplevelse av att vänta på levertransplantation - en fenomenologisk studie1999Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 350.
  Jonsson, Ingrid
  et al.
  Uppsala County Council,Uppsala.
  Hedelin, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Striving for genuine connections: men's experiences of living with hearing impairment2011In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 14, no 4, p. 313-326Article in journal (Refereed)
45678910 301 - 350 of 900
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf