Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 5884
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Aprili, Fredrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Johansson, Björn
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Avskrivningar i privata och kommunala fastighetsbolag: En jämförande studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt 4 kap 4 § ÅRL (SFS 1995:15) ska en anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag. En byggnad klassificeras som en materiell anläggningstillgång och ska således skrivas av under dess nyttjandeperiod. IL 19 kap 5 § (SFS 1999:1229) förespråkar däremot att en sådan tillgång ska skrivas av med hänsyn till dess ekonomiska livslängd. Den ekonomiska livslängden kan härledas i ekonomisk litteratur till den tidsperiod som tillgången anses vara lönsam. Enligt de svenska normgivarna bokföringsnämnden och redovisningsrådet, och dess råd BFNAR 2001:3 och RR 12, så ska nyttjandeperioden beräknas till den tidsrymd som en tillgång förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål av företaget. Avskrivningsprocenten i ett fastighetsföretag utgår således från hur länge en byggnad förväntas kunna användas för sitt ändamål i företaget.

  Ett kommunalt fastighetsföretag har som mål med sin verksamhet att verka som allmännyttiga och har då som syfte att skapa förutsättningar för att alla ska kunna leva i goda bostäder i kommunen. De privata har däremot ett mer renodlat vinstintresse som syfte. Kan dessa skilda mål med verksamheten skapa en skillnad i avskrivningsprocenten mellan de privata och kommunala företagen?  Syftet med uppsatsen är att jämföra avskrivningstakten mellan privata och kommunala fastighetsföretag. Vi har i ett inledande skede utfört en kvantitativ undersökning genom att jämföra sju olika privata fastighetsbolag med statistik från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) avseende avskrivningsprocent. Sedan har vi utfört en kvalitativ undersökning genom personintervjuer med två privata och två kommunala företag som är verksamma inom länet. Vi har även intervjuat en revisor med bred kunskap inom området. Både de privata och kommunala företagen är starka aktörer på fastighetsmarknaden inom länet.

   

  Resultatet från undersökningen visar att det finns en skillnad mellan de privata och kommunala företagen i avskrivningsprocent. De privata tenderar att ha en nyttjandeperiod för sina fastigheter på 100 år och då en avskrivning på 1 %. De kommunala hade däremot en nyttjandeperiod på cirka 50 år och då en avskrivning på cirka 2 %. Skillnaden kunde främst härledas till olika syn på vad som direkt ska kostnadsföras eller aktiveras. De privata fastighetsföretagen tenderade att kostnadsföra utgifter i större grad än de kommunala som i sin tur valde att aktivera mer utgifter. Verksamhetens syfte kan även vara en faktor som påverkar vald avskrivningsprocent. Då de privata företagen har ett direkt vinstintresse framgick det att de vill ha ett högt resultat över tid vilket skulle kunna motivera en låg avskrivning. Ytterligare en faktor som kan påverka är om ett bolag är långsiktigt i sin förvaltning eller om de avser att hålla fastigheterna endast för värdestegring.

 • 302.
  Arapovic, Luka
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Fjellman, Emilie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Värdering av immateriella tillgångar: Hur tolkar banker betydelsen av immateriella tillgångar vid en kreditbedömning?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 303.
  Areskoug, Johan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Bodin, Johan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Uppsägning av personliga skäl: När föreligger saklig grund för uppsägning som har sin bakgrund i arbetstagarens alkoholmissbruk?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abuse of alcohol is a large problem in today’s society. In the sphere of the working life, a person who abuses alcohol is a problem for employers as well as for employees. In this essay, from a labor law point of view, the possibilities for an employer to terminate an alcohol abusing employee are analyzed. The main question the employer ought to answer is; when has an employee’s abuse of alcohol led to such trouble for the employer that it is inadequate to let the employment remain?

  According to existing labor law an employer needs valid reasons for terminating an employment. When inquiring whether a termination is of valid reasons or not, a complete judgement of different circumstances in the case should be done, where the different parties interests are weighted against each other.

  Sickness should in general not constitute valid reasons for terminating an employment. This comes with the strengthen employment security that is due to a sick employee, the strengthen employment security that belongs to a sick employee makes his or hers neglect to work a problem that has to be put in relation to his or hers sickness. However, if the employee is no longer capable of doing any work of importance for the employer, the prognosis of the sickness is bad. Then if the employer has completed his transfer- and rehabilitation responsibilities, this can be sufficient reasons for a termination of the employment.

 • 304.
  Arezina, Zeljko
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Kovacevic, Tomislav
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Alternativa röstmetoder inom riksdagsval: Värdeskapande och självservicetekniker2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problembakgrund

  Under år 2010s riksdagsval röstade 6 028 682 i valet av totalt 7 123 651 röstberättigade (Statistiska Centralbyrån [SCB] 2012a). Antalet passiva valröstare under valet var 1 094 969 personer, 15,4% av Sveriges befolkning röstade alltså inte under riksdagsvalet 2010 vilket är ungefär var sjunde person av de som har rösträtt (SCB 2012a).Olika bakomliggande faktorer till valet att inte rösta kommer vi få ut i vårt empiriavsnitt med hjälp av de svar vi fått av våra respondenter. Vårt huvudproblem i uppsatsen är om alternativa röstmetoder som en självbetjäningstjänst skulle innebära att fler personer väljer att rösta, samt värdeskapande- och värdesamskapandeeffekten av alternativa röstmetoder som en självbetjäningstjänst. Detta är ett viktigt område eftersom det kan bli ett helt annat resultat i riksdagsvalet om fler röstberättigade människor väljer att rösta.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att undersöka självbetjäningstjänsters värdeskapande- och värdesamskapandeeffekt för passiva valröstare. Med andra ord, om alternativa röstmetoder som en självbetjäningstjänst i riksdagsval skulle uppskattas och om det skulle medföra till att fler passiva valröstare skulle välja att rösta i framtida val.Vi kommer att genomföra en kvalitativ undersökning där vi intervjuar åtta personer som inte röstat i det senaste riksdagsvalet, där vi lägger störst fokus på om alternativa röstmetoder som en självbetjäningstjänst skulle ge en värdeskapandeeffekt.

  Resultat

  Vår studie visar att passiva valröstare skulle uppskatta om det fanns alternativa röstmetoder i riksdagsval att rösta med via självbetjäningstjänster, vilket skulle kunna medföra ett högre valdeltagande. Värdeskapandeeffekten av en självbetjäningstjänst som en alternativ valmetod är tidsbesparing och en effektivisering genom att proceduren blir smidigare vilket skulle få fler personer att intressera sig i politik och slutligen börja rösta i riksdagsvalet. Värdessamskapandeeffekten skulle däremot kunna resultera i ett mindre antal vallokaler eftersom människor istället förmodligen skulle börja rösta hemifrån.

 • 305.
  Ariyanti, Octaviani
  et al.
  Ministry of Communication, Jakarta, Indonesia.
  Sebhatu, Samuel Petros
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Response of Fuel Subsidy Removal as Sustainable Transport Policy: Case Study: Workers in Jakarta Metropolitan Area2016In: Journal of the Civil Engineering Forum, ISSN 2581-1037, Vol. 2, no 2, p. 167-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Motorization in urban areas contributes several problems such as congestion, accidents, gas emissions, noises, and infrastructure breakage. Meanwhile, most of the developing countries cannot overcome such growth activities, as well as in Jakarta. By December 2013, Vice Governor of Jakarta proposes fuel subsidy removal policy as one of sustainable transport policy. This study is intended to understand and investigate how fuel subsidy removal policy scenarios (25%, 50%, and 100%) in Jakarta affects travelers’ behavior and analyze such policy to support sustainable transport by using qualitative research methodology. Interviews and questionnaires survey is conducted to workers in Jakarta, which includes ranking scale question for traveler response options. The result shows that half of the respondents are not affected and will only respond to fuel price increasing at IDR 31,400 for gasoline price and IDR 26,300 for ADO (Auto Diesel Oil). Moreover, there is a tendency of respondent's to the response by changing their travel mode choices into more fuel efficient private vehicle.

 • 306.
  Arnell, Isabell
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Almqvist, Linda
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Beslutsprocess för upprustningar: - en studie av de kommunala fastigheföretagen i Karlstad, Örebro & Falun2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

   

   

   

   

   

   

  Problemdiskussion:

   

  Att i ett bostadsföretag ta beslut om upprustningar av

  fastighetsbeståndet är en komplex process som innefattar ett stort antal

  avvägningar och bedömningar. Det krävs en analys över lönsamheten för

  upprustningsprojekten och en prioritering mellan projekten eftersom budgeten

  ofta begränsar antalet åtgärder som kan genomföras. Utöver detta kräver en

  upprustning ofta hyreshöjningar för att vara ekonomiskt försvarbar för

  företaget. Sådana hyreshöjningar är dock reglerade då det för de kommunala

  bostadsbolagen finns restriktioner från ett antal håll i form av lagregleringar,

  tillsyn från hyresnämnden och påtryckningar från hyresgästföreningen.

  Problemformulering:

   

  Utifrån problemdiskussionen har vi avgränsat vår

  problematik till att omfatta följande punkter:

  Hur de kommunala bostadsföretagens beslutsprocess för upprustningar

  ser ut.

  Hur prioriteringar för upprustningsprojekt görs och hur dessa

  rangordnas.

  Hur restriktioner i form av lagregleringar samt hyresgästföreningens

  och hyresnämndens påverkan ser ut.

  Syfte:

   

  Uppsatsens syfte är att klarlägga hur beslut om upprustning tas i

  kommunala bostadsföretag samt vilka restriktioner som finns och hur dessa

  påverkar beslutsprocessen.

  Metod:

   

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod då ämnet är av sådan art att

  det krävs en djupare undersökning för att vi ska få svar på våra frågor. Vi har

  intervjuat tre kommunala bostadsföretag; Kopparstaden i Falun, ÖBO i

  Örebro och KBAB i Karlstad och de personer vi pratat med har suttit på

  mellanchefsnivå och haft ansvar för upprustningssamordning. Kriterierna vi

  hade för val av respondenter var att företaget skulle vara kommunalt och ha

  sin verksamhet i en kommun med positiv invånarutveckling. Utifrån

  problemformuleringen och syftet delade vi in undersökningen i tre delar som

  vi samlat kunskap om utifrån relevant litteratur. De tre delarna är: processen,

  prioriteringar och restriktioner.

 • 307. Arnerup, Birgitta
  et al.
  Edvardsson, Bo
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Tjänstemarknadsföring i teori och praktik1998Book (Refereed)
 • 308.
  Arnfeldt, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Internationella inköp av byggmaterial: En studie av leverantörsval och inköpsuppföljning på NCC Construction Sverige AB2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Byggbranschen kritiseras för sina höga byggkostnader. Kostnaderna för byggmaterial utgör ca 45 procent av byggkostnaden i ett projekt vilket innebär att effektiva materialinköp och val av leverantörer är viktiga aktiviteter i ett byggföretag. De svenska materialpriserna är i många fall högre än i flera andra länder och en del företag har därför börjat göra inköp på den internationella marknaden för att kunna sänka sina inköpskostnader.

  NCC Construction Sverige AB är ett byggföretag som satsar hårt på att minska byggkostnaderna bl.a. genom effektiva inköp där en viktig del i satsningen handlar om internationella inköp. För att öka möjligheten att göra kostnadseffektiva val av leverantörer och förbättra inköpsarbetet vill företaget ha en bättre bild över vilka parametrar som är viktiga att beakta i samband med val av leverantörer och kunna identifiera vilka för- och nackdelar som en utländsk leverantör innebär samt vilka kostnader som vanligen uppstår vid internationella inköp. Dessutom finns ett behov av att få uppgifter om de internationella inköpens utfall på arbetsplatsen, främst en bild över totalkostnaden för inköpen och annan relevant information kopplad till dessa.

  Syftet med examensarbetet är därför att studera internationella inköp och undersöka företagets arbete inom detta område. Utifrån detta är syftet att ge rekommendationer på hur företaget kan arbeta med offertutvärdering, leverantörsval och uppföljning med fokus på de internationella inköpen.

  För att söka svar kring problemområdet har en studie av företagets inköparbete genomförts. En kvalitativ metod valdes för att samla in empirisk data, där ett antal personer från de yrkesgrupper som i första hand är involverade i internationella materialinköp, nämligen platschefer, inköpare och internationella inköpare, intervjuades. Genom att sammanlänka empiri och teori analyserades och besvarades frågeställningarna och rekommendationer kring problemområdet presenterades.

  Studien visar att det är ett antal parametrar som är viktiga att beakta inför valet av leverantörer och i samband med offertutvärdering vid internationella materialinköp för att kunna identifiera för- och nackdelarna med en leverantör. Både kvalitativa och kvantitativa såväl som kort- och långsiktiga effekter av ett visst val bör vägas in i värderingen. Relevanta parametrar är t.ex. projektets och projektorganisationens förutsättningar och resurser, inköpets totalkostnad, leveranssäkerhet, kvalitet och riskerna som vanligtvis är kopplade till internationella inköp. Kostnader som vanligtvis uppstår för projekten i samband med internationella materialinköp har identifierats och inkluderats i en kostnadsmall som kan användas av projekten vid offertutvärderingen för att uppskatta totalkostnaden för inköpet. Dessutom har parametrar kring inköpet som är viktiga att fånga upp och sprida inom organisationen identifierats och utifrån detta har en uppföljningsmall utformats. Denna kan vara ett stöd för att förbättra uppföljning och erfarenhetsåterföring bland projekten så att företaget därigenom kan effektivisera inköpsarbetet

 • 309.
  Arnäs-Nielsen, Henrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Ohlsson, Anders
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Eyetrackingstudie av webbplats2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Webbyrån Two i Karlstad har fått i uppdrag av sin kund Myresjöhus att utveckla en ny och bättre webbplats än den som existerar i dagsläget. För att ta reda på hur den nya webbplatsen fungerar fick vi uppdraget att göra en jämförelse mellan denna och konkurrenten Trivselhus webbplats, genom att utföra tester med hjälp av eyetrackingutrustning. Till dessa tester anlitas 5 stycken testanvändare, vilka får några uppgifter att lösa på de båda webbplatserna.

  Vi konstaterar att placering av objekt på en sida har stor betydelse för vad användaren ser och inte ser. Exempelvis missar användaren ofta objekt som denne måste scrolla för att hitta. Överhuvudtaget är information som ligger långt ner på en sida många gånger värdelös, då blicken sällan rör sig i de regionerna. Viktig information ska alltid placeras högt upp på sidan. Våra tester visar detta mycket tydligt. Vidare visar studier att information helst ska placeras på den vänstra sidan, eftersom man som användare ofta missar innehållet i den högra sidan.

  Vi konstaterar att eyetracking är en teknik som, använd på rätt sätt, kan ge ovärderlig information till exempelvis skapare av webbplatser.

 • 310. Aronsson, G.
  et al.
  Eklund, J.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Svensson, L.
  Inte bara här och nu utan också där och då - reflektioner om arbetslivsforskningen och hållbarhetsprojektet2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 311. Aronsson, Gunnar
  et al.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Tillit och tillitsproblem2001In: Tillitens ansikten / [ed] Aronsson, Gunnar & Jan Ch Karlsson, Lund: Studentlitteratur , 2001Chapter in book (Other academic)
 • 312. Aronsson, Gunnar
  et al.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Tillitens ansikten2001Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Tillit förefaller vara en genomgående och viktig dimension av vardagslivet. Men tilliten har många ansikten - och de tycks inte alla vara leende och vänliga. Kanske kan brist på tillit till och med vara av godo ibland. Tillit har under de senaste decennierna blivit ett centralt tema i de flesta beteende- och samhällsvetenskapliga ämnena. Även om tillitsdebatten kan härledas till 400-talet f.Kr., eller till det moderna västerländska samhällets begynnelse på 1600-talet, så är tillit ett aktuellt tema. En fråga är varför det just nu blivit ett sådant ökat intresse för tillitens problem. Flera av bokens författare föreslår - mer eller mindre explicit - svar på frågan. I samtliga fall handlar det om förändringar hos individer, i organisationer eller i samhället - förändringar som gjort tillitsfrågorna tydliga

 • 313.
  Aronsson, Katarina
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Pågående arbete: Sambandet mellan redovisning och beskattning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 314.
  Aronsson, Ulrika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Johnson, Karin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro: är lagen till nytta och är informationen jämförbar?2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Inledning

  Vårt syfte med denna studie var att se huruvida svenska koncerners redovisning av sina anställdas sjukfrånvaro är jämförbar, både mellan olika år och mellan olika koncerner. Vi ville även undersöka om lagstiftningen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro är till nytta.

  Metod

  För att uppnå detta syfte har vi både använt oss av en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Den kvantitativa i form av granskning av litteratur, årsredovisningar och lagtext och den kvalitativa i form av intervjuer.

  Teori

  Lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro började gälla 1 juli 2003. Den ska tillämpas av arbetsgivare med fler än 10 anställda. I vår uppsats ligger inriktningen på den privata verksamheten och därmed de som skall följa årsredovisningslagen. En organisation ska enligt lagen visa deras anställdas totala sjukfrånvaro i sin årsredovisning. Sjukfrånvaron ska även delas upp efter kön och efter olika åldersgrupper. Härutöver ska också långtidssjukfrånvaron redovisas.

  Empiri och analys

  Vi har granskat 30 koncerners årsredovisningar för att se hur de har valt att redovisa sina anställdas sjukfrånvaro. Vi såg tre olika redovisningssätt. En del koncerner redovisade sjukfrånvaron endast för deras anställda i moderbolaget, andra inkluderade alla anställda i koncernen och en del redovisade enbart sjukfrånvaron för de anställda i Sverige. Detta kan anses strida emot redovisningsprinciperna rättvisande bild och jämförbarhets- principen.

  Diskussion

  Ingen av de intervjupersoner som vi varit i kontakt med har någon särskilt positiv inställning till lagen såsom den är utformad idag. Sjukfrånvarosiffran är självklart en viktig information men så länge det går att trixa med siffrorna så ger den ingen nytta för intressenterna.

  Slutsats

  Det är få av våra undersökta koncerner som har valt att ändra redovisningssätt, därför går det att göra relevanta jämförelser mellan olika år inom samma koncern. Dock kan koncernerna modifiera den population som de redovisar sjukfrånvaron för. Det gör att sjukfrånvarosiffrorna inte blir jämförbara mellan olika koncerner. Politikerna hade ett gott syfte med lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro men utformningen är alltför otydlig. Koncernerna följer lagen men kan ändå trixa med den population som de redovisar sjukfrånvaron för. Det gör att nyttan med lagen minskar för intressenterna. Hade lagen varit mer specifik vad gäller koncerner hade informationen om sjukfrånvaron gett ett högre informationsvärde för en årsredovisnings läsare.

 • 315.
  Arsenovic, Jasenko
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Edvardsson, Bo
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Tronvoll, Bård
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Åkesson, Maria
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Gruber, Thorsten
  Conceptualizing the Holistic Co-recovery Customer Experience2017Conference paper (Refereed)
 • 316.
  Arvidsson, Annika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Molin, Marina
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Camilla, Thorp
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Uppfattningar om den omvända skattskyldigheten och dess konsekvenser2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 317.
  Arvidsson, Helena
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Torstensson, Marika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Överensstämmer säljarens och mäklarens kriterier vid en fastighetsförsäljning?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den största affär man gör i livet är troligtvis en fastighetsaffär. Det finns ofta ett stort urval av både mäklare och byråer. Vill man nå en stor framgång som mäklare fordras att man levererar en tjänst som säljarna anser är bättre än konkurrenternas. Mäklarnas lön grundar sig enbart på säljarens provision och för att överleva inom branschen är det därför av största vikt att veta vad kunderna vill ha. Mäklarna måste därför ta reda på vad säljarna väljer efter för kriterier.

   

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad säljaren av ett småhus tycker är viktiga kriterier vid valet av fastighetsmäklare, men även vad mäklarna själva tror är viktiga kriterier när säljarna väljer. Samt om dessa två parters uppfattningar stämmer överens? Finns det några skillnader i deras uppfattningar av tjänsten? Vad kan mäklaren då göra åt detta?

   

  Metoden som vi har valt i vår undersökning utgår ifrån en kvalitativ ansats. Vi har intervjuat fem stycken mäklare och 25 stycken säljare. Mäklarna har vi besökt och intervjuat på plats och säljarna har intervjuats per telefon. Mäklarna har valts från både liten och mellanstor stad.

   

  Teorin som vi använt oss av bygger på tjänste- och relationsmarknadsföring då det inte finns någon litteratur om kunders köpbeteende i fastighetsmäklarföretag. Teoriavsnittets första kapitel handlar allmänt om köpprocessen hos kunder. Detta följs av de teorier vi använt oss av i vår analys.

   

  Slutsatsen i vår undersökning visar på att mäklare och säljare är relativt överens om vilka kriterier som anses viktiga. Kriterier som väger extra tungt är förtroende, första mötet och Word of mouth. Ett gap har uppstått mellan vad kunden förväntar sig och vad den får när man har en missnöjd kund. Detta problem kan avhjälpas med en så kallad gapmodell.

 • 318.
  Arvidsson, Jeanette
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Ränteavdragsbegränsningar: En jämförelse av de svenska och norska reglerna2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 319.
  Arvidsson, Jeanette
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Johansson, Jessica
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skatteverkets agerande efter C-88/09: En granskning ur ett rättssäkerhetsperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2010 the European Court of Justice came with a judgment regarding what should be considered as supplies of services, in relation to what should be considered as goods. This judgment led to a change regarding the VAT rate for parts of the printers´ sales from 25 percent to 6 percent. After this judgment from the European Court of Justice, many of the printers´ applied for a review in order to get the VAT rate back from the Swedish tax agency regarding the exceeded amount of VAT withdrawal on services rendered between the years of 2004-2007. In conclusion several hundreds of printers´ companies have applied and it revolves around the recovery of over one billion crowns. Therefor the Swedish tax agency has referred to a consequential change rule in order to enable after taxing of the printer companies´ customers, due to that they´ve received excessive deductions of the input tax.

  The question whether the Swedish tax agency made the right decision in trying to collect taxes this way has been up in the administrative courts with different judgment to why there in no clear answer as to what actually applies. The reason to why the printers´ companies are applying for reviewing for the years between 2004-2007 is because the printers´ weren't obliged to issue credit notes to regain the output VAT since the VAT act up until January 1st of 2008 was missing regulations in this area. If there had been a claim on crediting the printers´ in order to regain the wrongly charged VAT, there would have been forced credit on their customers, as well as repaying the VAT. The customers are then with the credit note in hand forced to reduce the input VAT and repay it to the Swedish tax agency.

  An important issue in this context is whether the Swedish tax agency's acting in this case can be considered legally secure. As for taxation in this case, there has been a considerable legal uncertainty for the printers' customers since the deduction at this point in time was quite impossible for both parties - and for the Swedish tax agency - to predict that the rate of the VAT for the purchased service would be changed several years later in the future. Another important question is whether it can be considered having proportionality. Was it really necessary to turn the printing industry upside down because of a judgment from the European Court of Justice concerning photocopying services and not the printing services directly?                                                                                                                        

  We question whether it would´ve been a different solution to make a narrow interpretation of the judgment and leave it to the legislature to determine whether an amendment is necessary and in the meantime continue managing the printers' activity in the way that we have done since way back in the Swedish VAT law and practice, i.e. process the pressure services as supplies of services. This would also have corresponded better with the principle of equality and thereby increased the confidence of the public and sense of fairness in the system. It can be concluded that if there had been a rule about credit notes there wouldn't have been a problem. However, we have the approach that in this case it is the state that gets its deliberation because of negligence in the law and not the printers' customers.

 • 320.
  Arvidsson, Åke
  et al.
  Kristianstad University, Kristianstad, Sweden..
  Grinnemo, Karl-Johan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Chen, Eric
  Kristianstad University, Kristianstad, Sweden..
  Qinghua, Wang
  Kristianstad University, Kristianstad, Sweden..
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Web metrics for the next generation performance enhancing proxies2019In: 2019 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), IEEE, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The fast growth of Internet traffic, the growingimportance of cellular accesses and the escalating competitionbetween content providers and network operators result in agrowing interest in improving network performance and userexperience. In terms of network transport, different solutionsranging from tuning TCP to installing middleboxes are applied.It turns out, however, that the practical results sometimes aredisappointing and we believe that poor testing is one of thereasons for this. Indeed, many cases in the literature limittesting to the simple and rare use case of a single file download,while common and complex use cases like web browsing oftenare ignored or modelled only by considering smaller files. Tofacilitate better testing, we present a set of metrics by whichthe complexity around web pages can be characterised andthe potential for different optimisations can be estimated. Wealso derive numerical values of these metrics for a small set ofpopular web pages and study similarities and differences betweenpages with the same kind of content (newspapers, e-commerceand video) and between pages designed for the same platform(computer and smartphone).

 • 321.
  Ask, Caroline
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Selin, Jessica
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Vuxnas lärande i förskolan: Lärprocesser2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie beslyser de vuxnas lärande i förskoleverksamhet, där personalen hela tiden är inbegripna i ett lärande. Mycket lärande för personalen sker utifrån reflektion och dialog med kollegor.

 • 322.
  Aslani, Arman
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Carlsson, Håkan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Fel i varumärke: En studie om tillämpligheten av köplagens felbestämmelser vid överlåtelser av varumärken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att utreda tillämpligheten av köplagens felbestämmelser vid överlåtelser av varumärken och hur ansvarssituationen mellan köpare och säljare ser ut då varumärket är behäftat med fel. Handel med varumärken kan ge upphov till en rad olika felsituationer. Vilket ansvar köpare och säljare har då ett fel i varumärket visar sig har primärt sökts i köplagens bestämmelser, men även andra källor inom förmögenhetsrätten har till viss del berörts. Frågan har bestått i att utreda hur väl dessa bestämmelser lämpar sig då ett varumärke inte följer vad som får anses avtalat. Varumärken skiljer sig i många avseenden mot andra avtalsobjekt och diskussionen kring köplagens tillämpbarhet i dessa situationer har länge debatterats. Källor och åsikter har vägts mot varandra för att mynna ut i ett antagande om köplagens tillämpbarhet och därmed de påföljder som där finns uppställda. Köparens avsikt vid förvärv av ett varumärke bör oemotsagt kunna bestämmas till att erhålla ensamrätt för att kunna erbjuda varor eller tjänster under märket. Om förvärvaren inte kan erhålla ensamrätt på grund av annans bättre rätt eller på grund av andra omständigheter som antingen inträffat före eller efter överlåtelsen uppkommer frågan kring vem som bör bära ansvaret. Ansvarsfrågan kan inte besvaras generellt utan en rad omständigheter ligger till grund för om köpare eller säljare ska belastas. Köplagens bestämmelser är inte uttryckligen tänkta att omfatta immateriella rättigheter vilket gör att ansvarsfrågan blir svår att fastställa. Avslutningsvis diskuteras de påföljder som enligt köplagen kan göras gällande vid fel. Flera av påföljderna har begränsad användning när ett fel i varumärke föreligger, vilket leder till att felen i högre grad bör vara hävningsgrundande än vad som annars får anses vara fallet. 

 • 323.
  Asplund, Katarina
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science.
  Implementation and Experimental Evaluation of aPartially Reliable Transport Protocol2004Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In the last decade, we have seen an explosive growth in the deployment of multimedia applications on the Internet. However, the transport service provided over the Internet is not always feasible for these applications, since the network was originally designed for other types of applications. One way to better accommodate the service requirements of some of these applications is to provide a partially reliable transport service. A partially reliable transport service does not insist on recovering all, but just some of the packet losses, thus providing a lower transport delay than a reliable transport service. The work in this thesis focuses on the design, implementation, and evaluation of a partially reliable transport protocol called PRTP. PRTP has been designed as an extension to TCP in order to show that such a service could be effectively integrated with current protocol standards. An important feature of

  PRTP is that all modifications for PRTP are restricted to the receiver side, which means that it could be very easily deployed. The thesis presents performance results from various experiments on a Linux implementation of PRTP. The results suggest that transfer times can be decreased significantly when using PRTP as opposed to TCP in networks in which packet loss occurs. Furthermore, the thesis includes a study that investigates how users perceive an application that is based on a partially reliable service. Specifically, how users select the trade-off between image quality and latency when they download Web pages is explored. The results indicate that many of the users in the study could accept less than perfect image quality if the latency could be shortened.

 • 324.
  Asplund, Katarina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science.
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  An Evaluation of User Web Service Requirements2002Conference paper (Refereed)
 • 325.
  Asplund, Katarina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science.
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Partially Reliable Multimedia Transport2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The ongoing deployment of applications that transmit multimedia data makes it important for the Internet to better accommodate the service requirements of this type of applications. One approach is to provide a partially reliable service, i.e. a service that does not insist on recovering all but only some of the packet losses, thus providing less delay than a reliable transport service. This technical report describes a transport protocol that provides a partially reliable service. The protocol, called PRTP, is especially aimed at applications with soft real-time requirements. The report also presents performance results from a number of different experiments investigating different aspects of PRTP. The results indicate that transfer times can be significantly decreased when using PRTP as opposed to TCP when packets are lost in the network.

 • 326.
  Asplund, Katarina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science.
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  The QoS Trade-off Between Latency and Image Quality on the Web: A User Perspective2002Conference paper (Refereed)
 • 327.
  Asplund, Katarina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science.
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  The Trade-off Between Latency and Image Quality on the Web: A User Perspective2003In: / [ed] John Sören Pettersson, 2003Chapter in book (Other academic)
 • 328.
  Asplund, Katarina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science.
  Garcia, Johan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Schneyer, S.
  Decreasing Transfer Delay Through Partial Reliability2000Conference paper (Refereed)
 • 329.
  Atxutegi, Eneko
  et al.
  University of the Basque Country.
  Liberal, Fidel
  University of the Basque Country.
  Grinnemo, Karl-Johan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Arvidsson, Åke
  Kristianstad University.
  TCP Performance over Current Cellular Access: A Comprehensive Analysis2018In: Autonomous Control for a Reliable Internet of Services: Methods, Models, Approaches, Techniques, Algorithms and Tools / [ed] Ivan Ganchev, R. D. van der Mei, Hans van den Berg, Cham: Springer, 2018, p. 371-400Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Mobile internet usage has significantly raised over the last decade and it is expected to grow to almost 4 billion users by 2020. Even after the great effort dedicated to the improvement of the performance, there still exist unresolved questions and problems regarding the interaction between TCP and mobile broadband technologies such as LTE. This chapter collects the behavior of distinct TCP implementation under various network conditions in different LTE deployments including to which extent the performance of TCP is capable of adapting to the rapid variability of mobile networks under different network loads, with distinct flow types, during start-up phase and in mobile scenarios at different speeds. Loss-based algorithms tend to completely fill the queue, creating huge standing queues and inducing packet losses both under stillness and mobility circumstances. On the other side delay-based variants are capable of limiting the standing queue size and decreasing the amount of packets that are dropped in the eNodeB, but they are not able under some circumstances to reach the maximum capacity. Similarly, under mobility in which the radio conditions are more challenging for TCP, the loss-based TCP implementations offer better throughput and are able to better utilize available resources than the delay-based variants do. Finally, CUBIC under highly variable circumstances usually enters congestion avoidance phase prematurely, provoking a slower and longer start-up phase due to the use of Hybrid Slow-Start mechanism. Therefore, CUBIC is unable to efficiently utilize radio resources during shorter transmission sessions.

 • 330.
  Augustsson, Alexandra
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Rekvisitet påtaglig risk vid betalningssäkring: -ur ett rättssäkerhetsperspektiv2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 331.
  Avallone, Stefano
  et al.
  Univ Naples Federico II, Dept Comp Engn, I-80125 Naples, Italy.
  Di Stasi, Giovanni
  Univ Naples Federico II, Dept Comp Engn, I-80125 Naples, Italy.
  Kassler, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science.
  A Traffic-Aware Channel and Rate Re-Assignment Algorithm for Wireless Mesh Networks.2013In: IEEE Transactions on Mobile Computing, ISSN 1536-1233, E-ISSN 1558-0660, Vol. 12, no 7, p. 1335-1348Article in journal (Refereed)
 • 332.
  Avdija, Besnik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Mistry, Vibhuti
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Avskaffande av Revisionsplikten: En landjämförelse2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 333.
  Avollaj, Arbnor
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Revisorns skadeståndsansvar inför förändring: En studie utifrån revisorns perspektiv2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Upphovet till revision var till att börja med främst ägarnas behov av kontroll över bolagsledningens förvaltning av bolagets verksamhet. Revisorn har sedan 1944 års aktiebolagslag haft ett obegränsat skadeståndsansvar vilket innebär att revisorn i princip kan krävas på mångmiljonbelopp. Den 17 september år 2008 avlämnade justitiedepartementet en utredning i fråga om en begränsning av revisorers skadeståndsansvar som är föranledd av EU-kommissionens rekommendationer. Den alltmer tilltagande turbulensen på finansmarknaden har gjort det svårt för de stora revisionsbyråerna att köpa ansvarsförsäkringar, vilket har lett till höga försäkringspremier. EU-kommissionens rekommendation präglas av en oro för att det inte ska finnas tillräcklig många revisionsnätverk med kapacitet att revidera de största börsnoterade bolagen inom EU. Med anledningen av den föreslagna ändringen av revisorers skadeståndsansvar väcktes mitt intresse och syftet med min studie var att undersöka revisorernas uppfattningar kring förslaget samt konsekvenser som de föreslagna ändringarna kan medföra. För att uppnå syftet med studien har det medfört att jag har varit hänvisad till respondenter som kvalificerar till att svara på mina frågeställningar och följaktligen intervjuat fyra revisorer som är välinsatta i ämnet. Jag kom fram till att sedan införandet av revisorers skadeståndsansvar har finansmarknaden sett omfattande förändringar och revisorns skadeståndsansvar befinner sig nu i ett annat perspektiv. Med anledning av att revisionsbranschen i dagsläget möter nya utmaningar som inte tidigare förekommit har det kommit till min kännedom att dessa regler behöver ses över och aktualiseras. Den viktigaste slutsatsen är att skadeståndsansvaret inte ska betraktas som ett incitament för bättre revision.

 • 334.
  Awan, Salman Ahmad
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Said, Muzafar
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Loyalty Enhancing Communication for Telecom Customer Relationships: A Qualitative Study of Telecom Customers2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The telecommunication business has been transformed in Sweden through the past few years. Previously telecom industry was under monopoly which has now been converted into more competitive market in which more competitors have entered and offering various alternatives of different kinds of services. TeliaSonera has been one of biggest telecommunication service providers in Sweden which is amalgamation between two big companies; Telia, a major Swedish company and Sonera which is Finish counterpart of Telia. Currently, TeliaSonera is offering various communication services to its customers such as Broadband, TV, Fix telephone connections and Mobile phone services. TeliaSonera is offering these services to both kinds of customers; i.e. business and residential customers.The purpose of this research project is to understand the telecom customers‟ switching behavior in detail by distinguishing between two different kinds of customer experiences which are active customers and passive customers, based on their specific characteristics and to learn to design a communication that is effective not only for one kind of customers‟ e.g. active customers but also for passive customers that have been found challenging regarding communication reception generally. By analyzing the outcomes, researchers would be able to demonstrate different features which need to be taken under consideration while communicating to each of these customers. The research has been carried out with an explorative research approach and qualitative interviewing with 13 students of Karlstad University in two parts. Through this research process, the researchers have built the understanding regarding what triggers influence the customers to switch and what kind of communication attracts them in order to make a decision about staying with current operator or switching to the new one. The theoretical framework is constructed on previous research on customer behavior, customer relationship management and contemporary written communication in the field of service management and marketing.The results of the research show that passive customers are more inclined towards the communication that focuses mainly on cheaper price options and they should be frequently communicated the cheaper options whereas active customers mainly search actively for the moreiiirich information therefore they should be communicated various innovative services and beneficial packages through social networking platforms and emailing newsletters.

 • 335.
  Axelsson, Daniel
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Björk, Jonas
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Äga eller hyra lokaler inom offentlig sektor?: En intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Valet att hyra eller äga lokaler för att tillfredställa sin verksamhets lokalbehov beskrivs som ett av de svåraste beslut att fatta i modern ekonomi. I offentlig sektor har inställningen tidigare varit att de ska äga de lokaler där de bedriver verksamhet och att inhyrda lokaler endast skulle användas som tillfälliga lösningar. På senare år har dock inställningen ändrats och inhyrning har börjat användas som ett permanent sätt att tillfredsställa sitt lokalbehov. Antalet tillfällen där den offentliga sektorn sålt en fastighet för att sedan hyra tillbaka samma fastighet har ökat. Många menar att detta sker utan rationella grunder för beslutet. Syftet med denna uppsats är utreda vilka ställningstaganden som ligger till grund för beslutet att hyra eller äga lokaler till verksamheterna inom offentlig sektor. I ett teorikapitel beskrivs tidigare forskning och vetenskap inom området som vi anser viktig för att kunna tolka det resultat som presenteras. Det innefattar bland annat outsourcing och motiv för detta samt riskhantering och flexibilitet för ett effektivt fastighetsägande.

  Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie i vilken vi genom semistrukturerade intervjuer har fördjupat oss i beslutsfattandet kring valet att äga eller hyra lokaler inom offentlig sektor. Intervjuerna har gjorts med beslutsfattande personer och som dagligen arbetar med valet att hyra eller äga lokaler. Våra sju respondenter representerar sex olika organisationer inom olika delar av den offentliga sektorn samt från olika delar av Sverige.

  Resultatet visar att det finns ett flertal ställningstaganden den offentliga sektorn tar hänsyn till i sitt val att hyra eller äga lokaler. Synen på risk och framför allt flexibilitet är de mest avgörande ställningstaganden som görs även om de ekonomiska konsekvenserna också har betydelse för beslutet. 

 • 336.
  Axelsson, Daniel
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Friberg, Cecilia
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Jansson, Daniel
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Marknadskommunikation för Föreningsauktionen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreningsauktionen är ett lägsta bud företag som stödjer svenskt föreningsliv utan motprestation från föreningarnas sida.

  Företaget har en för liten kundkrets och med arbetet ville därför undersöka hur företaget kan nå ut till fler potentiella kunder och på så sätt öka trafiken och buden på deras hemsida. Detta genom en marknadskommunikatonsplan. Föreningsauktionen står inför en nationell satsning och i arbetet visas olika alternativ för hur företaget kan använda reklam för att få sin produkt känd på marknaden.

  I arbetet kan du förutom marknadskommunikaton läsa om konkurrensstrategi samt konsumentbeteende.

 • 337.
  Axelsson, Elin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Andersson, Louise
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  "Det är ju som om man tar folks vardagsrum": En kvalitativ studie om förändringsprocesser ur ett ledningsperspektiv vid byte av kontorsmiljö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 338.
  Axelsson, Fredrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Djurdjevic Svensson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Miljö- och hållbarhetsredovisning: En genomgång av Löfbergs Lila AB2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I samband med andra världskrigets start 1939, utvecklades kemiska ämnen för ogräs- och bekämpningsmedel. Numera påträffas de i de flesta floder, grundvatten och i majoriteten av alla mänskliga varelser. Detta har medfört att allt fler krav ställts på omgivningen. Miljöredovisningen föddes i slutet av 1960-talet och själva startskottet för miljöredovisning skedde i samband med Brundtlandrapporten 1987.

   

  Inom kaffebranschen har det länge stått stilla när det gäller arbets- och miljöfrågor. Det tog fart när stora aktörer på marknaden, däribland Löfbergs Lila, startade Common Code for the Coffee Community 2006. Löfbergs Lila samarbetar och stödjer även organisationen CSR, som gäller socialt ansvarstagande hos företag.

   

  Syftet med uppsatsen var att undersöka Löfbergs Lilas miljö- och hållbarhetsredovisning utifrån miljöbalken, Bokföringsnämndens rekommendationer och 4N-typologin. Den första empiriska undersökningen var en studie av Löfbergs Lilas års- och hållbarhetsredovisning utifrån miljöbalken och Bokföringsnämndens rekommendationer. Den andra empiriska undersökningen var en kvalitativ intervju, som visade Löfbergs Lilas motiv till miljö- och hållbarhetsredovisning.

   

  Undersökningen visade att Löfbergs Lilas förvaltningsberättelse till viss del inte stämde överens med Bokföringsnämndens rekommendationer. Anledningen till detta kan bero på otydlighet från deras sida. Uppsatsen visade att Löfbergs Lila har ett högt anseende när det gäller arbetet för miljö och hållbarhet. När det gäller miljö- och hållbarhetsredovisning, är det ett faktum att Löfbergs Lila är det enda företaget av de fyra största på den svenska kaffemarknaden, som inte är certifierade enligt ISO 14001.

 • 339.
  Axelsson, Johanna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Försiktighetsregeln: Varför saknas praxis kring försiktighetsregeln?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 340.
  Axelsson, Jonas
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Dominanser: En utveckling av den realistiska livsformsteorin2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present dissertation develops a specific theory about everyday life called realist life mode theory. This theory is based on critical realism and consists of "work", "love" and "life mode" as central concepts. The background of the theory is the Danish life mode analysis developed by Thomas Højrup in the 1980:s.

  The aim of the study is to develop the central clusters of concepts in the realist life mode theory - i. e. "work", "love", "life mode" in a theoretical way. These concepts are seen as clusters since other related concepts are developed in connection to the concepts mentioned above. In connection to work I also discuss the concepts of "labour power", "labour receptor", and "work form"; in relation to love, "love power", "love receptor" and "love form" are discussed. And "life mode" is connected with the concept of "everyday life" in a more exact way than before.

  The argument of this study is that realist life mode theory is about two fundamental types of dominance - personal dominance and structural dominance. "Personal dominance" is used synonymously with "ownership". "Structural dominance" is dominance between non-personal, non-conscious entities. Life mode theory is a theory about ownership surrounded by structural dominances both beneath the owning person (sub-personally), and above (socially).

  Personal dominance - ownership - is produced via two human and societal processes - work and love. Work is defined as doing and occuring in the sphere of necessity. In work there especially are possibilities for ownership of the material surroundings. Love is defined as doing and occuring in the sphere of freedom. In love humans produce each other as self-owned persons through transaction of love power.

  Both work and love has great emancipatory potentials, and this theme is discussed in the present study. But, unfortunately, really existing work and love practices are to a great extent exploitative. Labour power is exploited in capitalism, and love power in patriarchy.

  When it comes to structural dominance, this study focuses on the following dominances: The dominance of labour receptor over labour power in men´s working life; the dominance of love power over love receptor in women´s love life. The dominance of work over love in men´s everyday life; the dominance of love over work in women´s everyday life. And on a more social level we find the following dominances: in the male life modes the work form dominates the love form. In female life modes the love form dominates the work form. And finally, in society as a whole male life modes have dominance over female life modes.

  When the dominance between social structures is analyzed, a distinction is made between "dominance form" and "the substance of dominance".

 • 341.
  Axelsson, Jonas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Høyer, Hans Christian
  Tillit og kontroll: som ild og vann eller sukker og kanel?2016In: Tillit, styring, kontroll / [ed] Høyer, Hans Christian; Kasa, Sjur; Tranøy, Bent Sofus, Oslo: Universitetsforlaget , 2016Chapter in book (Refereed)
 • 342.
  Axelsson, Jonas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Renman, Pia
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Tillit och tillväxt2011Other (Other academic)
 • 343.
  Axelsson, Lars-Erik
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Identify User Profiles in Information Systems with Unknown Users: A database modelling approach2006In: International Journal of Public Information SystemsArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most traditional models for system development presuppose that users of the system are known and possible to communicate with. If this is not achievable traditional design methods are less usable in order to analyze and describe the requirements of the users. This paper proposes to complement view design with ideas based on interaction design and semiotics and aims to describe the requirements and wishes of potential and unknown users in information systems supported by image or multimedia databases. In the paper the activity steps of view modelling are brought together with persona techniques from interaction design. The outcome of the proposed method reduces the amount of work considerably and, in addition, reduces the problems associated with involving users in the design process. In addition it forms the basis for the specification of a more informative study to increase the acceptability of databases in public environments

 • 344.
  Axelsson, Lars-Erik
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Konceptuell modellering av multimediadatabaser-går det?2000Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Databaser modelleras bäst - eller möjligen endast - med användning av konceptuell modellering. Detta är en sanning för traditionella databaser. Men gäller det också för databaser som lagrar information från olika datakällor? Är det rimligt att arbeta med begreppen objekt, variabler och relationer när vi skall modellera användarnas syn på bilder, ljud, eller videodata var för sig eller tillsammans? Kan vi dessutom överhuvudtaget anlägga en konceptuell syn på upplevelser av en bild eller ett musikstycke? Vad händer när vi kommer utanför modellens traditionella användningsområden? Ger metoden en möjlighet att även modellera mer ostrukturerad och sammansatt information? Detta kapitel för ett resonemang om några konsekvenser som blir följden av att använda konceptuell modellering vid design av multimediadatabaser. Studien är explorativ och är en del av ett forskningsarbete

 • 345.
  Axelsson, Linda
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Hofsten Salminen, Christina
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Arbetsglädje eller bara gnäll?: En kvalitativ studie rörande poliser motivation och arbetstillfredsställelse2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 346.
  Axelsson, Therese
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Melani, Daniel
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Hash Comparison Module for OCFA2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Child abuse content on the Internet is today an increasing problem and difficult to dealwith. The techniques used by paedophiles are getting more sophisticated which means ittakes more effort of the law enforcement to locate this content.

  To help solving this issue, a EU-funded project named FIVES is developing a set oftools to help investigations involving large amounts of image and video material. One ofthese tools aims to help identifying potentially illegal files by hash signatures derived fromusing classification information from another project.

 • 347. Axen Linderl, Annica
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarrätterna2005In: Skattenytt 2005, s. 195 - 200Article in journal (Other academic)
 • 348. Axen Linderl, Annica
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skattetillägg och rättssäkerheten : i ljuset av Europakonventionen2005Book (Refereed)
 • 349.
  Ayenew, Heran
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Tegegn, Adey
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Understanding service practices of customers on the internet: a case study of a Volvo brand community2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The significance of consumers in the process of value creation has been shown by researchers that study brand communities, in which consumers perform practices that create value. Some of these consumer practices are service practices, enacted by consumers to offer service to other members of the brand community. By drawing on value creation, service dominant logic and brand community research we, in the present thesis, identify a number of service providing practices that brand community members offer to other consumers. We conduct the research on an online Volvo fan community using netnographic research method. We have found 8 customer service practices organized in to 3 main themes. This thesis also contributes to previous research by suggesting that; customers consciously integrate resources to offer to online communities; customers propose value for other customers in the course of service provision; and that customer service practices are significant both for brand communities and the brand image. In addition to this we have outlined a model which shows customer value proposition to community members and its rewarding effect both for community members and the brand (firm). The thesis concludes with discussing theoretical contributions and managerial implications.

  Key words

  Brand community, brand community practices, service dominant logic, value co-creation, service practices

 • 350.
  Aïtamer, Gildas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Meier, Anne-Kathrin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  The Different International Strategies of European Grocery Retailers: The Case of Groupe Casino and REWE Group2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The retail sector is at the forefront of internationalisation activities. It is especially the case for German and French retailers that operate respectively 27,8% and 20,6% of non domestic outlets in Western Europe. Stating this, the grocery retailers have also drastically changed their orientation, from domestic to multinational players since two decades: a relatively new and important subject that needs to be taken into account. Within this frame, Casino and REWE Group are good examples of internationalisation since both have the same size internationally but do not operate in the same area and do not seem to have the same strategy regarding their global activities.

  The aim of the research is to find outstanding characteristics in the internationalisation strategy of European grocery retailers, via the case of Casino and REWE Group. In order to illuminate this aim, Porter's (1980) ‘Structural Analysis of Industries’ is going to be used to the grocery retailing sector following a previous demonstration of Colla (2003) and other field-specific theories. After pointing out the similitude between the two companies in their domestic markets, several dimensions have been taken into account to analyse the differences when going international such as geographical spread, branding, channel selection, and ownership.

  We have identified two different internationalisation strategies, through the case of these retailers. Thus, we have drawn a dichotomy in the European food retailing industry internationalisation strategy between what we named ‘umbrella organisation’ and ‘unifying organisation’. The latter is characterised by a unified branding strategy, operating few formats, looking for full control of its operation abroad via direct takeovers or organic growth, and looking for harmonisation of its operations abroad. On the opposite, an umbrella organisation operates numerous banners abroad. It is mostly looking for a multi-format offer, enters countries via overtime capital acquisition and gives more independence to its affiliates worldwide.

45678910 301 - 350 of 5884
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf