Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 49241
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301. af Jochnick, Lina
  Requirements management at TeliaSonera: Is a requirements management model required?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 302.
  af Kleen, Suzanne
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  ”Det kan inte vila på mig att klara allting själv” Några elevers erfarenheter av att använda alternativa verktyg i sitt lärande: Några elevers erfarenheter av att använda alternativa verktyg i sitt lärande2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med en fördjupad förståelse för erfarenheter av att använda alternativa verktyg hos elever med dyslexi. Studien som är en kvalitativ undersökning bygger på intervjuer av tre elever. Utifrån deras berättade erfarenheter har berättelser skapats. De har sedan analyserats med utgångspunkt i den sociokulturella teorin och resultatet har avslutningsvis diskuterats i relation till tidigare forskning.

  Resultatet av studien visar att elever, med hjälp av alternativa verktyg, artefakter, kan klara av det som ligger utanför deras förmåga. Verktygen används när eleverna behöver stöd i sitt lärande när det gäller att läsa och skriva. För att kunna använda verktygen på bästa sätt är både eleverna och lärarna i behov av handledning och tid för implementering.

  Elevens självbild spelar stor roll för deras villighet att använda alternativa verktyg. Eleverna menar att det skulle kännas bättre att använda verktygen om lärarna informerar alla elever i klassen om dyslexi och hur de alternativa verktygen kan stödja elever med funktionsnedsättning i deras lärande.

  Denna studie kan bidra med förståelse för hur viktig lärarens samtal- och handledningsroll är när det gäller elevens användande av alternativa verktyg. 

 • 303. af Sandeberg, David
  Synen på betyg i gymnasieskolan2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Debatten kring betyg pågår ständigt och alla har sin syn på hur väl betygssystemet fungerar. Betygen är en viktig del i elevers och lärares arbetssituation och kanske påverkar dem mer än man skulle kunna tro. I den här rapporten vill jag lyfta fram hur några elever och lärare uppfattar betygen. Jag vill undersöka vilken funktion de anser att betygen fyller i dagens skola och vilka konsekvenser de får för främst elever, men också lärare. För att göra detta har jag antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt då jag genom halvstrukturerade intervjuer genomför en kvalitativ studie av sex elever och fyra lärares syn på betyg. Resultatredovisningen och analysen byggs upp genom att betygens funktion delas upp i tre grupper; motivation, urval och information. I samband med att respondenternas syn på dessa olika funktioner diskuteras också vilka konsekvenser de kan få för elever och lärare. Betygen ses som en viktig drivmotor för att få elever att prestera, främst bland de lärare och elever som jag intervjuat på teoretiska program. Att betygen har en så kraftig motiverande effekt leder till att många elever läser för betygen istället för att läsa för kunskap. På de yrkesförberedande programmen anses det ofta tillräckligt att nå upp till godkänt beroende på att höga betyg inte upplevs som utslagsgivande när eleverna senare söker arbete. Motivationen kan få negativa effekter om den blir för stark och leder då till stress och hets för att uppnå höga betyg. Eleverna tävlar med varandra för att nå höga betyg och lärarna upplever att många ställer orimligt höga krav på sig själva. De som av någon anledning inte orkar med att prestera i paritet med sina ambitioner upplever en stress som kan leda till skoltrötthet, uppgivenhet och i förlängningen sämre självkänsla. Både lärare och elever upplevde att betygen var en dålig urvalsgrund till högre studier. De sågs som alltför onyanserade och tog inte hänsyn till många aspekter som skulle kunna vara av betydelse för just den utbildning eleven sökte. Betygen skulle behöva att kompletteras med omdömen, arbetsprover och i vissa fall anlagstester. Detta skulle även kunna minska risken för betygshets och taktikläsning. Att betygen behöver kompletteras framkom även i diskussionerna kring betygens informerande funktion. Betygen i sig sågs inte utgöra någon konstruktiv information men lärare tyckte de var en bra utgångspunkt för att diskutera krav och prestationer. Det framkom många allvarliga, negativa effekter av att ha betyg i skolan. Ändå var elever och lärare ganska överens om att de behövs för att skolan ska fungera. Kanske råder det brist på alternativ.

 • 304.
  Affelin, Malin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Att levandegöra undervsningenStudent thesis
 • 305. Affonso, Igor de Paiva
  et al.
  Karling, Leticia Cucolo
  Takemoto, Ricardo Massato
  Gomes, Luiz Carlos
  Nilsson, Per Anders
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences (from 2013). Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Light-induced eye-fluke behavior enhances parasite life cycle2017In: Frontiers in Ecology and the Environment, ISSN 1540-9295, E-ISSN 1540-9309, Vol. 15, no 6, p. 340-341Article in journal (Refereed)
 • 306.
  Aflaki, Inga Narbutaite
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Petridou, Evangelia
  Mid-Sweden University.
  Miles, Lee
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies. UK.
  Entrepreneurship in the polis: Understanding political entrepreneurship2015 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Dynamics of entrepreneurship have attracted growing attention from scholars of political science, policy studies, public administration and planning, as well as more recently, from the realms of international relations and foreign policy analysis. Under the banner of political entrepreneurship, this volume considers and maps out conceptual approaches to the study of entrepreneurship drawn from these fields, discusses synergies, envisages new analytical tools and offers contemporary empirical case studies, illustrating the diverse political contexts in which entrepreneurship takes place in the polis. Drawing upon an international cast of senior academics and cutting edge young researchers, the volume takes a closer look at key aspects of political entrepreneurship, such as, defining political entrepreneurs, how it relates to change, decision-making and strategies, organizational arrangements, institutional rules, varying contexts and future research agendas. By highlighting the political aspects of entrepreneurship, the volume presents new exciting opportunities for understanding entrepreneurial activities at regional, national and international levels. The volume will be of particular relevance to scholars and students of political science, policy studies, public administration, planning, international relations and business studies as well as practitioners interested in the nexus and utility of entrepreneurship in the modern-day political world.

 • 307. Afrasiabi, Soran
  High-Functioning Autism Spectrum Disorder in the English Classroom: A qualitative study on how teachers foster students’ communicative skills2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 308. Afrasiabi, Soran
  Kroppsideal i skolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 309.
  Afrasiabi, Soran
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  The River as a Symbol of Liberty: An analysis regarding the Significance of the Mississippi River in The Adventures of Huckleberry Finn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Despite the extensive research on slavery during the antebellum, few authors have investigated the connection between the Mississippi river and its importance and status as a symbol of freedom throughout The Adventures of Huckleberry Finn, written by Mark Twain. Therefore, this essay attempts to analyze just how much the river actually meant for Huck and Jim during their journey towards freedom. The methodology of this analysis is based on a qualitative content analysis where categories are created and put it in relation to the historical and political landscape the novel presents. By investigating how the river functioned as an optional escape route that would lead the slaves far away from the notoriously bad treatment on the cotton fields, as well as the dangerous riverside settings which involved several risks for both Huck and Jim, this essay concludes that the river does not only work as an escape route away from captivity and civilization, it also provided the characters with a comfortable and safe home which alone could symbolize liberty.

 • 310. Afroz, Barna
  Relationship between economic crisis and injury mortality2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 311. Afroz, Barna
  et al.
  Moniruzzaman, Syed
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Stark Ekman, Diana
  Karolinska institutet .
  Andersson, Ragnar
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  The impact of economic crisis on injury mortality – the case of the ‘Asian Crisis’2012In: Public Health, ISSN 0033-3506, Vol. 126, no 10, p. 836-838Article in journal (Refereed)
 • 312.
  Afshari Vafa, Behrouz
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Forsmark, Mathias
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Earnings Management by classification shifting of income statements items2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 313.
  Afverberg, Marcus
  Karlstad University.
  Optimering vid byte av fyllningsplatta2018Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en del av ett examensarbete på högskoleprogrammet i maskinteknik vid

  Karlstads Universitet med programkod MSGC17. Arbetet omfattar 22.5 högskolepoäng.

  Arbetet har utförts på Swegon Operations AB i Arvika.

  På fabriken i Arvika tillverkas ljuddämpare för ventilationssystem. I tillverkningscellen där

  dessa ljuddämpare tillverkas sker ett moment där en platta ska bytas mot en annan platta av en

  robot, detta moment fungerar inte optimalt och orsakar stora störningar i produktionen. Dessa

  plattor kallas fyllningsplattor. Varje modell av ljuddämparna har en egen fyllningsplatta. Vid

  tillverkning måste dessa plattor alltså bytas vid byte av storlek av ljuddämpare. Målet med

  projektet är att hitta en lösning på problemet.

  För att nå målet med projektet utfördes arbetet enligt produktutvecklingsprocessen. Utifrån

  förundersökningen som bestod av att samla in data om hur situationen såg ut idag och vad

  som felade skapades en kravspecifikation för den nya lösningen. Koncept skapades i

  idégenereringsprocessen som sedan sållades för att ta fram den bästa lösningen. En

  layoutkonstruktion skapades av konceptet.

  Projektet resulterade i en lösning där alla fyllningsplattor ersattes med en fixerad platta som

  passar alla storlekar av ljuddämparna. Detta genom en fyllningsplatta med slitsade hål som

  fyllningsrören kan förflytta sig i med hjälp av motordrift. Detta medför att roboten helt enkelt

  kan tas bort.

 • 314.
  Afzal, Sadaf
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Thiengnoi, Phunbubpha
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  A COMPARATIVE ANALYSIS OF CSR STRATEGIES, IMPLEMENTATION AND OUTCOMES: A Qualitative Case Study of IKEA, Starbucks and H&M2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A business activity generates both negative and positive externality simultaneously for both the environment and the society. The basic idea is to minimize the negative externality and generate more positive externality.Expectations of the society towards businesses have grown tremendously during the past few decades, the stress is upon a socially, environmentally and legally responsible businesses. Organizations have responded to this expectation by indulging in a set of activities which are termed as Corporate Social Responsibility, but that has not been enough, businesses cannot resolve social and environmental problems of the society unless they know where to focus and what is the strategy to become better businesses and yet not be criticized. The need is to utilize a firm‘s resources in the most effective manner. Thus, strategic CSR comes in as a solution for better performance.Strategic CSR began the evolution of more responsible and favorable businesses in terms of societal pressures and expectations. In our research, we have tried to develop a framework which when incorporated with the CSR concept helps make more strategic sense to the firm, so that it benefits not only the society but also the firm itself. The research builds a strategic framework and analyses in light of it the CSR activities of three major retail companies namely, IKEA, Starbucks and H&M.The EFQM model which is a self assessment tool for organizations has been incorporated with CSR to make it a strategic assessment framework. This has been a new concept, and has proven quite effective in assessing the strategies and outcomes regarding CSR of the three companies being used as examples.

 • 315.
  Afzal, Zeeshan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Life of a Security Middlebox: Challenges with Emerging Protocols and Technologies2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The Internet of today has intermediary devices known as middleboxes that perform more functions than the normal packet forwarding function of a router. Security middleboxes are a subset of these middleboxes and face an increasingly difficult task to perform their functions correctly. These middleboxes make many assumptions about the traffic that may not hold true any longer with the advent of new protocols such as MPTCP and technologies like end-to-end encryption.

  The work in this thesis focuses on security middleboxes and the challenges they face. We develop methods and solutions to help these security middleboxes continue to function correctly. In particular, we investigate the case of using MPTCP over traditional security infrastructure as well as the case of end-to-end encryption. We study how practical it is to evade a security middlebox by fragmenting and sending traffic across multiple paths using MPTCP. We then go on to propose possible solutions to detect such attacks and implement them. The potential MPTCP scenario where security middleboxes only have access to part of the traffic is also investigated and addressed. Moreover, the thesis contributes a machine learning based approach to help security middleboxes detect malware in encrypted traffic without decryption.

 • 316.
  Afzal, Zeeshan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Towards Secure Multipath TCP Communication2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The evolution in networking coupled with an increasing demand to improve user experience has led to different proposals to extend the standard TCP. Multipath TCP (MPTCP) is one such extension that has the potential to overcome few inherent limitations in the standard TCP. While MPTCP's design and deployment progresses, most of the focus has been on its compatibility. The security aspect is confined to making sure that the MPTCP protocol itself offers the same security level as the standard TCP.

  The topic of this thesis is to investigate the unexpected security implications raised by using MPTCP in the traditional networking environment. The Internet of today has security middle-boxes that perform traffic analysis to detect intrusions and attacks. Such middle-boxes make use of different assumptions about the traffic, e.g., traffic from a single connection always arrives along the same path. This along with many other assumptions may not be true anymore with the advent of MPTCP as traffic can be fragmented and sent over multiple paths simultaneously.

  We investigate how practical it is to evade a security middle-box by fragmenting and sending traffic across multiple paths using MPTCP. Realistic attack traffic is used to evaluate such attacks against Snort IDS to show that these attacks are feasible. We then go on to propose possible solutions to detect such attacks and implement them in an MPTCP proxy. The proxy aims to extend the MPTCP performance advantages to servers that only support standard TCP, while ensuring that intrusions can be detected as before. Finally, we investigate the potential MPTCP scenario where security middle-boxes only have access to some of the traffic. We propose and implement an algorithm to perform intrusion detection in such situations and achieve a nearly 90% detection accuracy. Another contribution of this work is a tool, that converts IDS rules into equivalent attack traffic to automate the evaluation of a middle-box.

 • 317.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Garcia, Johan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Using Features of Encrypted Network Traffic to Detect MalwareManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Encryption on the Internet is as pervasive as ever. This has protected communications and enhanced the privacy of users. Unfortunately, at the same time malware is also increasingly using encryption to hide its operation. The detection of such encrypted malware is crucial, but the traditional detection solutions assume access to payload data. To overcome this limitation, such solutions employ traffic decryption strategies that have severe drawbacks. This paper studies the usage of encryption for malicious and benign purposes using large datasets and proposes a machine learning based solution to detect malware using connection and TLS metadata without any decryption. The classification is shown to be highly accurate with high precision and recall rates by using only a small number of features. Furthermore, we consider the deployment aspects of the solution and discuss different strategies to reduce the false positive rate.  

 • 318.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Garcia, Johan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Partial Signature Matching in an MPTCP World using Insert-only Levenshtein DistanceManuscript (preprint) (Other academic)
 • 319.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Garcia, Johan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Slice Distance: An Insert-Only Levenshtein Distance with a Focus on Security Applications2018In: Proceedings of NTMS 2018 Conference and Workshop, New York: IEEE, 2018, p. 1-5Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Levenshtein distance is well known for its use in comparing two strings for similarity. However, the set of considered edit operations used when comparing can be reduced in a number of situations. In such cases, the application of the generic Levenshtein distance can result in degraded detection and computational performance. Other metrics in the literature enable limiting the considered edit operations to a smaller subset. However, the possibility where a difference can only result from deleted bytes is not yet explored. To this end, we propose an insert-only variation of the Levenshtein distance to enable comparison of two strings for the case in which differences occur only because of missing bytes. The proposed distance metric is named slice distance and is formally presented and its computational complexity is discussed. We also provide a discussion of the potential security applications of the slice distance.

 • 320.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Garcia, Johan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Using Partial Signatures in Intrusion Detection for Multipath TCP2019In: Secure IT-systems: 24th Nordic Conference, NordSec 2019, Aalborg, Denmark, November 18–20, 2019, Proceedings / [ed] Aslan Askarov, René Rydhof Hansen, Willard Rafnsson, Cham, Switzerland: Springer, 2019, p. 71-86Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Traditional security mechanisms such as signature basedintrusion detection systems (IDSs) attempt to find a perfect match of aset of signatures in network traffic. Such IDSs depend on the availabilityof a complete application data stream. With emerging protocols such asMultipath TCP (MPTCP), this precondition cannot be ensured, result-ing in false negatives and IDS evasion. On the other hand, if approximatesignature matching is used instead in an IDS, a potentially high numberof false positives make the detection impractical. In this paper, we showthat, by using a specially tailored partial signature matcher and knowl-edge about MPTCP semantics, the Snort3 IDS can be empowered withpartial signature detection. Additionally, we uncover the type of Snort3rules suitable for the task of partial matching. Experimental results withthese rules show a low false positive rate for benign traffic and highdetection coverage for attack traffic.

 • 321.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Automated Testing of IDS Rules2015In: Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW), 2015 IEEE Eighth International Conference on, IEEE, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  As technology becomes ubiquitous, new vulnerabilities are being discovered at a rapid rate. Security experts continuously find ways to detect attempts to exploit those vulnerabilities. The outcome is an extremely large and complex rule set used by Intrusion Detection Systems (IDSs) to detect and prevent the vulnerabilities. The rule sets have become so large that it seems infeasible to verify their precision or identify overlapping rules. This work proposes a methodology consisting of a set of tools that will make rule management easier.

 • 322.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  IDS rule management made easy2016In: Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 2016 8th International Conference on, IEEE, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Signature-based intrusion detection systems (IDSs) are commonly utilized in enterprise networks to detect and possibly block a wide variety of attacks. Their application in industrial control systems (ICSs) is also growing rapidly as modem ICSs increasingly use open standard protocols instead of proprietary. Due to an ever changing threat landscape, the rulesets used by these IDSs have grown large and there is no way to verify their precision or accuracy. Such broad and non-optimized rulesets lead to false positives and an unnecessary burden on the IDS, resulting in possible degradation of the security. This work proposes a methodology consisting of a set of tools to help optimize the IDS rulesets and make rule management easier. The work also provides attack traffic data that is expected to benefit the task of IDS assessment.

 • 323.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Multipath TCP IDS Evasion and Mitigation2015In: Information Security: 18th International Conference, ISC 2015, Trondheim, Norway, September 9-11, 2015, Proceedings / [ed] Javier Lopez & Chris J. Mitchell, Springer, 2015, Vol. 9290, p. 265-282Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The existing network security infrastructure is not ready for future protocols such as Multipath TCP (MPTCP). The outcome is that middleboxes are configured to block such protocols. This paper studies the security risk that arises if future protocols are used over unaware infrastructures. In particular, the practicality and severity of cross-path fragmentation attacks utilizing MPTCP against the signature-matching capability of the Snort intrusion detection system (IDS) is investigated. Results reveal that the attack is realistic and opens the possibility to evade any signature-based IDS. To mitigate the attack, a solution is also proposed in the form of the MPTCP Linker tool. The work outlines the importance of MPTCP support in future network security middleboxes.

 • 324.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Lidén, Anders
  Towards Multipath TCP Aware Security Technologies2016In: 2016 8th IFIP International Conference onNew Technologies, Mobility and Security (NTMS), New York: IEEE, 2016, p. 1-8Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Multipath TCP (MPTCP) is a proposed extension to TCP that enables a number of performance advantages that have not been offered before. While the protocol specification is close to being finalized, there still remain some unaddressed challenges regarding the deployment and security implications of the protocol. This work attempts to tackle some of these concerns by proposing and implementing MPTCP aware security services and deploying them inside a proof of concept MPTCP proxy. The aim is to enable hosts, even those without native MPTCP support, to securely benefit from the MPTCP performance advantages. Our evaluations show that the security services that are implemented enable proper intrusion detection and prevention to thwart potential attacks as well as threshold rules to prevent denial of service (DoS) attacks.

 • 325.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Lidén, Anders
  A Multipath TCP Proxy2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Multipath TCP (MPTCP) is an extension to traditionalTCP that enables a number of performance advantages,which were not offered before. While the protocol specificationis close to being finalized, there still remain some concernsregarding deployability and security. This paper describes theon going work to develop a solution that will facilitate thedeployment of MPTCP. The solution will not only allow non-MPTCP capable end-hosts to benefit from MPTCP performancegains, but also help ease the network security concerns that manymiddleboxes face due to the possibility of data stream beingfragmented across multiple subflows.

 • 326.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Rossebø, Judith
  Integrated Operations, ABB AS, Norway.
  Chowdhury, Mohammad
  Talha, Batool
  ABB Corporate Research, ABB AS, Norway.
  A Wireless Intrusion Detection System for 802.11 networks2016In: PROCEEDINGS OF THE 2016 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON WIRELESS COMMUNICATIONS, SIGNAL PROCESSING AND NETWORKING (WISPNET), IEEE, 2016, p. 828-834Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Wireless local area networks (WLANs) deployment is increasing rapidly. At the same time, WLANs have become an attractive target for many potential attackers. In spite of that, the de facto standard used to implement most WLANs (IEEE 802.11) has what appear to be residual vulnerabilities related to identity spoofing. In this paper, a pragmatic study of two common attacks on the standard is conducted. These attacks are then implemented on test beds to learn attack behavior. Finally, novel attack signatures and techniques to detect these attacks are devised and implemented in a proof of concept Wireless Intrusion Detection System (WIDS).

 • 327.
  Agapi, Mesodiakaki
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Zola, Enrica
  UPC BarcelonaTECH, Barcelona Spain.
  Kassler, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Joint User Association and Backhaul Routing for Green 5G Mesh Millimeter Wave Backhaul Networks2017In: Proceedings Of The 20Th Acm International Conference On Modelling, Analysis And Simulation Of Wireless And Mobile Systems, Association for Computing Machinery (ACM), 2017, p. 179-186Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With the advance of fifth generation (5G) networks, network density needs to grow significantly in order to meet the required capacity demands. A massive deployment of small cells may lead to a high cost for providing. ber connectivity to each node. Consequently, many small cells are expected to be connected through wireless links to the umbrella eNodeB, leading to a mesh backhaul topology. This backhaul solution will most probably be composed of high capacity point-to-point links, typically operating in the millimeter wave (mmWave) frequency band due to its massive bandwidth availability. In this paper, we propose a mathematical model that jointly solves the user association and backhaul routing problem in the aforementioned context, aiming at the energy efficiency maximization of the network. Our study considers the energy consumption of both the access and backhaul links, while taking into account the capacity constraints of all the nodes as well as the fulfillment of the service-level agreements (SLAs). Due to the high complexity of the optimal solution, we also propose an energy efficient heuristic algorithm (Joint), which solves the discussed joint problem, while inducing low complexity in the system. We numerically evaluate the algorithm performance by comparing it not only with the optimal solution but also with reference approaches under different traffic load scenarios and backhaul parameters. Our results demonstrate that Joint outperforms the state-of-the-art, while being able to find good solutions, close to optimal, in short time.

 • 328. Agastyaraju, Aravind Nagaraju
  et al.
  Mahato, Manish
  Adaptation of Controllable Variables in the Marketing Mix in Relation to Local Culture: A Case Study of Volvo Cars India Limited2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 329.
  Agdur, Klara
  et al.
  Karlstad University.
  Chausset, Amaell
  Karlstad University.
  Personliga upplevelser av fantomfenomen efter en amputation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 330.
  Ager, Bengt
  SLU.
  Skogsarbete förr, nu och i framtiden - och organisationsteoretisk förnyelse2014In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 20, no 1, p. 79-91Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln sammanfattar en undersökning av skogsarbetets förändring sedan 1900-talets början, under påverkan av en rationaliserings- och en humaniseringsprocess, med reflexioner över den gångna och framtida utvecklingen (Ager 2011, 2012, 2014a, 2014b). För tjugo år sedan inleddes en avhumanisering av arbetet som lett till rekryteringsproblem. Insatserna för att öka arbetets humankvalitet – önskvärt inte bara inom skogsbruket utan även generellt i det svenska arbetslivet – kan främjas av organisationsteoretisk förnyelse. Några tankar kring ett tidsanpassat humaniseringskoncept, som inkluderar viss språklig förnyelse, läggs fram.

 • 331. Agerberg, Hanna
  et al.
  Antman, Lena
  Israelsson, Maria
  Konsum Värmland - en god portion värmländsk framtidstro2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  ”Konsum Värmland, a good portion of future trust” These are the words that decorate Konsum Värmlands buildings on Tullholmen in Karlstad. During the past couple of years, the competition in the convenience goods- industry has increase and one way to strengthen ones position is to have a strong brand. This thesis is a study of how consumer attitudes can affect the value of a brand. Our thesis is based on the question whether Konsum Värmlands identity and business concept has reached out to the consumers in Värmland. The concept of having three brands that benefit Värmland is unique and a topic that laid the ground for a study with interesting theory-part, method and conclusions. A quantitative study with 84 respondents was carried out, where a unique method (MindMiner™) was used. We used MindMiner™ because we wanted to reach the consumers spontaneous associations with a minimum of influence. We calculated an attitude-score from the answers that shows the consumers attitude to Konsum Värmand. This method generates both positive and negative attitude-scores, which gives us an indication of what plays a leading roll of why consumers like/dislike Konsum Värmland. The result shows that associations associated with their product-selection, service/performance and their business concept had the most leading roll to why consumers chose and like Konsum Värmland. The theory-part is based partly on Aakers model and partly on Feldwicks model for how brands equity is created. Aaker talks about four dimensions; brand knowledge, perceived quality, brand associations and brand loyalty. Feldwick argues that the consumers perception of the corporate identity also plays a roll for the brand equity. These models both describe what is important for a company when they want to build a strong brand. By measuring the attitudes to Konsum Värmland we can make conclusions of how their brand is perceived. The consumers that was included in the survey showed differences in the attitude towards Konsum Värmland in three age intervals; ”<30 year”, ”30-49 year” and ”>=50 year”. The youngest age group had the lowest attitude-score to Konsum Värmland, while the oldest age group had the highest attitude-score. The middle group had the middle score. By using a model called “the Relationship model” the consumers relation to Konsum Värmland could be studied. The older segment showed a closer relation to Konsum Värmland, while the younger segment showed a more shallow relation to them. Through our practical study we also reached a theoretical conclusion. According to Feldwick the four dimensions that Aaker describes to measure a brands value is not enough. Feldwicks opinion is that the corporate identity is important to consider when measuring a brands equity. Trough our study of Konsum Värmland we discovered that the identity plays a big part in how the consumers perceive the company. This affects Konsum Värmland in numerous ways and we have therefore drawn the conclusion that Feldwicks model is better suited for measuring brand equity.

 • 332.
  Agergård Kareliusson, Charlotte
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Lärares kunskap om ADHD: Finns det ett samband mellan kunskap, attityder inför och bemötande av elever med diagnosen?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to map out if there were a relation between teachers knowledge about ADHD and their emotionell attitudes towards students with the diagnosis and to map out if there were a relation between teachers knowledge about ADHD and their choice of strategy used in the classroom to meet students with ADHD. The study was conducted as a survey study among teachers in grade 1 – 9. The teachers where to answear knowledge questions and self-rated questions about emotionell attitude and their choice of strategy. A link to a web survey was emailed to 400 principals in Swedish elementary schools. If the principal approved that the school participated in the survey he/she forwarded the email to the teachers. The survey was a remodeled version of the survey used by Kos (2004). The result of the survey was then processed as six linear regression analysis. The result shows a significant relation between teachers knowledge about ADHD, their emotionell attitude towards students with ADHD and their self-rated choice of strategy. 

 • 333.
  Agergård Kareliusson, Charlotte
  Karlstad University.
  Ungdomar med ADHD – välmående, relationer och missbruk2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common diagnosis in its area. ADHD is a risk factor for several public health problems such as substance abuse, crime and mental illness and that’s why the diagnosis should be met with early, health promoting, preventing and supportive interventions to both the individual and his/her relatives.The over all aim of the present study is to examine well-being, relationships and substance abuse among adolescent with the diagnosis ADHD with adolescent without ADHD as reference.Data of total 4112 adolescent who, in the school year 2015/2016, were attending 7th grade or 1st grade in high school were obtained d from the Pupil Health Database in the county of Värmland, Sweden. Data included information about diagnosis, well-being, relationships and substance abuse and data were based on the questionnaire, filled out by the adolescent in connection with the mandatory health examinations. Data were analyzed by descriptive statistics and logistic regression and of all the adolescent 269 had the diagnosis ADHD.The adolescent with ADHD generally had lower well-being (aOR = 6,7), poorer relationships (aOR = 4,94) and they used more tobacco (aOR = 3,49), narcotics (aOR = 10,66) and alcohol (aOR = 1,35).The result of the present study confirmed earlier studies done in other countries and showed that adolescent with ADHD is a risk group for several major public health problems. The result shows the importance of early interventions for the target group to promote health and to prevent illness and risky behavior later in life.

 • 334.
  Agerstig Rosenqvist, Therese
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Economics and Statistics.
  Håller PPP i Östersjöns handelsområde?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Baltic sea has always been an important transit hub for neighboring countries and the sea have made ​​it possible for the countries to trade with each other and thus create an international trade among themselves to each other. During 1700-1800's, the production took off and because of the mercantilism international trade developed. To establish their exchange rate, many countries have followed different standards, such as the gold standard where the currency's value was determined from the value of the corresponding quantity of gold which implies that the exchange rates were fixed. Based on the gold standard different theories was developed, such as the law of one price and purchasing power parity with the principles that a single currency will have the same purchasing power in other countries, which implies that a commodity should be bought for the same amount of currency, whether it is domestic or foreign. These theories have been studied several times, both for the short and long term, with the few countries to a greater number.

  In order to test this, two econometric tests of the variables were made​​, stationarity test and cointegration test. The stationarity test showed that all variables except the time series that was used to test relative PPP suffered from non-stationarity and therefore needed to be differentiated to be used to test the PPP. The cointegration test showed that no one of the time series suffered of cointegration and therefore further correction models was not needed to be done.

  The results from the econometric estimates showed that absolute and relative PPP could not be confirmed, nor denied, since no significant coefficients were identified. In the testing of real exchange rate for relative PPP significant time series were given but not in accordance with the nullhypothesis and therefore the null hypothesis is rejected that the relative PPP holds. From the results it is concluded that the PPP cannot be confirmed without that further studies must be done.

 • 335.
  Agerstig Rosenqvist, Therese
  et al.
  Karlstad University.
  Engfeldt, Elin
  Karlstad University.
  Från Plan- til Marknadsekonomi: En ekonomisk studie av inkomstutvecklingen i forna Sovjetunionen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 336.
  Agge, Ida
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Magioglou, Dimitra
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Polis, polis, kvinnogris: En studie om kvinnliga poliser i dagens samhälle2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Polisyrket har alltid varit ett mansdominerat yrke men fler och fler insatser görs för att mängden kvinnor ska öka inom kåren eftersom att de fortfarande är underrepresenterade. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur kvinnliga poliser i anseende med att de är just kvinnor, upplever att de bemöts av allmänheten, manliga kollegor och organisationen. För att ta reda på detta har vi genomfört sex kvalitativa intervjuer med kvinnliga poliser i Sverige. Vi har utgått från litteratur om genus, kvinnliga poliser och andra könsrelaterade teorier. I studien har det framkommit att de kvinnliga poliserna inte upplever kombinationen av deras kvinnlighet och yrket polis som något problemskapande. De känner sig heller inte mindre respekterade varken av manliga kollegor eller organisationen, när det kommer till allmänheten uppvisar den ibland tvivel mot en kvinnlig polis. Många är av den uppfattningen att kvinnor inte hör hemma hos polisen då de inte har samma fysiska styrka som män. Den här studien visar på att så är inte fallet utan även kvinnor kan ha styrkan som krävs och kan också med sin kvinnlighet komplettera kåren. Myten om att polisyrket endast är för män lever fortfarande kvar i viss mån då vissa individer som är i kontakt med polisen föredrar en manlig polis framför en kvinnlig.

 • 337.
  Aghanifor, Ishmael
  http://www.eurafrika.com.
  Charging the use of studded tires in Stockholm city-A cost Benefit analysis2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The stockholm county proposed legislation in 2010 on the use of studded tires in the city. The aim of the policy was to reduce the use of studded tires by 50 percent. The research question investigates the authenticity of the policy where it was hypothesized that the net social benefits for the imposition of this charge was less than or equal to zero. Emperical literatures were chosen systematically and with the help of theories on welfare economics, a meta analysis was employed quantifying cost and benefits of all outcomes. The findings shows that the NSB is less than zero meaning that it was a wise decision to reject the proposal.

 • 338. Agin, Lise
  LEGO som undervisningsmetod2008Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 339.
  Agin, Sol
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Communication without borders: A quantitative study on how mobility and a cosmopolitan self-identity affect Swedish expatriates communication patterns with friends.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out how Swedish voluntary migrants communicate with friends in three different groups: friends that resides in the same country as the respondent currently lives in, friends in Sweden, friends in other countries around the globe and whether or not individual mobility, demographic factors or a sense of global citizenship affect the chosen mean of communication. The reason behind the study is to introduce a previously unstudied area into the field of geographically based media studies and hopefully contribute to a deeper understanding of the role played by different means of communication in shaping the dynamics of global friendship. The theoretical approach in this study will be from three different outlooks, migration, polymedia (including the second-level digital divide) and cosmopolitanism.

  The study is based on data from the Institute for Society, Opinion and Media (SOM) and their survey questionnaire sent out to Swedish expatriates during fall 2014 / winter 2015, also known as Utlands-SOM. The total number of respondents are 2268. The study starts with basic frequencies to find out which media that are the most prominent, then binary logistic regressions have been made. The total number of dependent variables are 21 and these have then been analysed from seven independent variables; age, gender, education, travel patterns, years spent abroad, number of countries lived in and whether or not the respondent consider himself/herself being a cosmopolitan. This generates a total of seven tables (one for each media) with three models in each (contact with friends in current country of residency, contact with friends in Sweden and contact with friends in other parts of the world).

  Amongst Swedish expatriates, e-mail and Facebook are the two most popular media for keeping in touch with friends, regardless of the friends location. The most significant demographic variable is age. Usage of video call, text message, chat, Facebook and other social media tend to decrease with age. Every year spent abroad decreases the communication with friends in Sweden, but increases the communication in the current country of residency. The number of countries lived in have a positive effect on communication with friends in other parts of the world. Cosmopolitan self-identity is found to be most significant when communicating with friends in other parts of the world, and it also affects e-mail the most. Level of education, which in previous studies have been found closely linked to a cosmopolitan identity, is found to have no significant correlation. Arguably, this is explained by the other means of communications negative relationship with the variable.

 • 340.
  Agin, Sol
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Hungerns Ansikte: En studie av nyhetsrapporteringen om det svältdrabbade Afrikas horn 20112013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine whether or not American and British newspapers coverage of the famine at the horn of Africa 2011 developed and changed from a month before to a month after the UN declared famine on July 20th the same year. It also studies if and how the focus has changed in contrast to prior coverage of African famines, since the coverage of events is key for the world-wide response.

  Questions asked in this paper is; To what extent did the frequency in coverage change after July 20th in correlation to theories of crisis reporting? How does both countries score on the positive/negative content scale in comparison with previous images of Africa and compassion fatigue? In what ways does the coverage differ prior to and after July20th in relation to crisis reporting? How is the reporting country framed in the articles, that is; what kind of attention does the country in question get for its actions?

  This paper is based on theoretical approaches of news framing, news coverage on crisis and catastrophes, compassion fatigue (the gradual lessening of compassion experienced by an audience that has gotten used to a certain way of reporting). This study is a combination of quantitative and qualitative content analysis where the data has been collected through quantitative methods in order to create categories for frames as well as making it possible to compare data between both countries in a concrete way. Thereafter the results has been analyzed qualitatively.

  The frequency in reporting amongst the 67 articles reviewed in this study increased after July 20th and that showed that a catastrophe will increase the coverage just as theories about crisis reporting predicted. The publishing in this study falls on the negative side of reporting, which is correct accordingly to theories on crisis reporting, but also to compassion fatigue and framing. The content barely changed, but for the American papers it became slightly more positive after July 20th. The British papers on the other hand increased their negative content. The outspoken primary focus on the countries ownportrayal were minimal, which is inconsistent with theories of African media portrayal.

 • 341.
  Agnarson, Mats
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Portfolio som arbetsredskap i skolan.: En studie kring portfolio och dataprogrammet Portfolio Manager 2.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 40 points / 60 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Portfolio methodology and digital portfolio for pupils are nowadays well known conceptions. These two things, just as one of the computer programmes developed in purpose to be an active digital portfolio for pupils, have an essential part of this study. Portfolio Manager 2, which is the name of the programme, is developed in Sweden, by Swedish pedagogues.

  The study has a quantitative disposition, with questionnaires as instrument. A gender and special needs approach was part of the study, which resulted in new pedagogical experiences. The study was made at 2 different Swedish schools, in 5 classes in form 5. The subject was woodworks and textile craft. The teacher questionnaire was shaped in such a manner that it could provide a judgement of the “phenomena” PM2 as a unit, since PM2 also consists from tools of the more administrative kind.

  The result of the study corroborates earlier studies, which was that the use of portfolio helps pupils in their learning process. The study also shows that girls in form 5, more than boys in the same age group, understand the connection between learning and portfolio methodology. Further more this examination points out that the software Portfolio Manager 2 is very user-friendly, both for pupils using digital portfolio as well as for teachers as an administrative tool.

  The school subject woodworks and textile craft is not the primary object of the study, but is discussed in the text through the “excess information” from the questionnaires. The result regarding the school subject woodworks and textile craft was positive.

  Title: Portfolio as a working tool in school – A study concerning portfolio and the computer programme Portfolio Manager 2

  Level: C

  Writer: Pedagogue Mats Agnarson – Karlstad

  Supervisor: Hugo Wikström, Karin Bengtsson – Karlstads Universitet

  Examinator: Anders Arnqvist – Karlstads Universitet

 • 342.
  Agneblad, Anette
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Barns fria lek med konstruktionsmaterial, ur ett genusperspektiv: en studie på hur förskollärare uppfattar barns fria lek med konstruktionsmaterial, ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 343.
  Agnemyr, Helena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Arbetstidsdireketivets påverkan av den svenska arbetstidslagen: I vilken utsträckning kan parterna på arbetsmarknaden stifta kollektivavtal?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden became a member of the European Union in 1995. When Sweden entered the Union the government also agreed on implementing every law, regulation and directive the Union have and will have in force. One directive the Union wants every country to implement is the Directive (93/104/EG) concerning certain aspects of the organization of working time. This directive includes regulations concerning the relationship between employer and employees. The regulations in the directive must be in force before January 1 2007.

  One of the main points in the directive is the possibility for the parties on the labour market to reach agreements through collective agreements that deviate from the legislation concerning work hours. When the directive is a part of the Swedish law system the possibility for employer and employees to deviate from legislation concerning work hours in collective agreements will be limited through an EG-barrier. The EG-barrier sets a limit for the parties on the labour market to reach collective agreements if the agreement means worse conditions for the employees.

  The possibility for the parties on the labour market to abscond the legislation concerning work hours is regulated in the third paragraph in the legislation concerning work hours. This article describes what other articles the parties on the labour market can abscond from. If the collective agreement contains regulations which means worse conditions for the employees the agreement declared invalid and the employer will be liable for damages.

  The purpose of the essay is to examine in what extent the parties on the labour market can reach collective agreements after January 1, 2007.

 • 344.
  Agnemyr, Helena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?2010Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 345.
  Agnemyr, Helena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Tillämpning av 6 b § LAS vid sammanslagningar av företagshälsovårder: Anställningsavtalets skillnader vid pensionsbestämmelser2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 80 points / 120 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  During year 2007 ClaraHälsan Ltd bought the company health service Solstahälsan in Karlstad. The wide merger of the two health services the problems arose around the employees’ employment agreements when certain parts of the agreement differ. At a transition of a company, in this case a health service, the rights and obligations for the employees will pass on to the new employer according to directive 2001/23/EG who came in force in the swedish legal system in year 1995. The former employer is only responsible vis-à-vis the employees ”for economic obligations related to the time before the transition, the code of protection of employment 6 b §. The new employer are committed to the old employment agreement vis-à-vis the employees during at least one year.

  At a transition the employment will automatically pass on to the new employer who will take over the rights and obligations in connections to the transition. It is not the collective agreement in whole that will pass on to the new employer, only the employment conditions in the collective agreement.

  The purpose of this essay is to examine what will happen to the employment conditions when two companies become one through a transition, especially pension benefits.

 • 346.
  Agnemyr, Helena
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Dahlgren, Bengt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Gör Vågen!: Samhällsentreprenörskap med värmländska förtecken2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten handlar om samhällsentreprenörskap med värmländska förtecken. Idén om samhällsentreprenörer ges i rapporten sammanhang och perspektiv i en diskussion om tidsandan. Rapporten handlar både om teori och praktik. Den bygger på litteraturstudier och på samtal och dialoger med forskare, regionala aktörer och inte minst värmländska samhällsentreprenörer.

  Rapportens rubrik har hämtas från ett återberättande av ett möte om vad regeringen tänkte göra för näringslivet. Det förlösande svaret på en avslutande fråga om vad regeringen borde göra blev ”Gör vågen!”. Anekdoten berättades vid en av de två workshopar med värmländska samhällsentreprenörer som genomfördes under arbetet med rapporten.

  Tankar om samhällsentreprenörskapet syfte och sammanhang eller dess själ och djupare mening kan möjligen sammanfattas i två dikter av Tage Danielsson, nämligen;

  För den trötta samhällskroppen, vore kanske bästa boten, ifall tankarna från toppen kom från roten

  Och

  En droppe i livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe. Hjälp till att hålla de andra oppe!

 • 347.
  Agnemyr, Helena
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Valdemarsson, Rebecka
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Mångfaldens komplexitet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom att vi lever i ett samhälle som präglas av en bred mångfald blir begreppet mångfald allt mer aktuellt, både för arbetsgivare och för medarbetare. Mångfald som begrepp är svårdefinierat och komplext med flera olika betydelser. Enligt Ds 2000:69 varierar begreppet beroende på organisation. Ökad mångfald kan skapa fördelar för organisationer, bland annat genom fler perspektiv på eventuella problem vilket i sin tur kan leda till bättre lösningar (Kearney et al. 2009). Handikappförvaltningen i Västra Götalandsregionen (VGR) har uppmärksammat begreppet mångfald och har arbetat fram en mångfaldsplan som ska genomsyra hela verksamheten och det vardagliga arbetet.

   

  Syftet med denna uppsats har varit att försöka reda ut skillnader och likheter mellan hur begreppet mångfald uppfattas i det dagliga arbetslivet och hur begreppet beskrivs i dokument vid Handikappförvaltningen i VGR.

   

  För att uppnå syftet har författarna genomfört en kvalitativ studie vid Handikappförvaltningen i VGR och haft öppna intervjuer med åtta personer vid förvaltningen. Även vid intervjuerna framgick det att begreppet mångfald är ett vitt begrepp som är svårt att definiera. Författarna har även valt att fokusera på begreppet mångfald i samband med rekryteringar, då rekryteringar ger arbetsgivaren en viss möjlighet att påverka verksamheten. Trots att flera av respondenterna påpekade vikten av en arbetsplats som är präglad av det svenska samhället betonade de att oavsett vilket land de sökande är ifrån, deras kön eller sexuella läggning så är det kompetensen som är det viktiga för att få en verksamhet som fungerar och är framgångsrik.

 • 348. Agnemyr, Maria
  et al.
  Olsson, Malin
  Särnholm, Eva
  Goodwillredovisning enligt IFRS 3 - påverkan på redovisning och revision2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Enligt ett beslut som togs av EU: s ministerråd i juni år 2002 skall alla noterade börsbolag från och med den 1 januari 2005 följa International Financial Reporting Standards, IFRS. Vi har i vår uppsats valt att titta på standarden som betecknas IFRS 3, vilken bland annat tar upp hur den förvärvade goodwillposten skall redovisas. Tidigare gällande svenska regler föreskrev att goodwill årligen skulle skrivas av, men med nu gällande lag skall en nedskrivningsprövning, impairment test, av den förvärvade goodwillposten göras minst en gång per år. Detta för med sig att goodwill från och med årsskiftet 2005 kommer att baseras på verkligt värde och inte på historiskt värde som tidigare varit fallet. Syftet med vår uppsats är att belysa hur årsredovisningen påverkas i och med införandet av IFRS 3, avseende förvärvad goodwill, och vilka konsekvenser regelbytet får för revisionen. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ metod med en induktiv ansats. För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat två auktoriserade revisorer, en från Karlstad och en från Stockholm. Vi har även undersökt fyra börsnoterade koncerners årsredovisningar och proformas för 2004 samt delårsrapporter för första kvartalet 2005 för att se hur årsredovisningen påverkas av IFRS 3 avseende goodwill. Intervjuerna påvisade vissa skillnader mellan revisorernas synsätt på de nya reglerna samt hur de påverkar årsredovisning och revision. Respondenterna är dock överens om att nedskrivningsprövningen utgör ett svårt moment då det handlar om bedömningar av framtiden. Undersökningen av de fyra företagens redovisningsrapporter visade ett ökat resultat för tre bolag vid en jämförelse mellan första kvartalet år 2005, enligt IFRS, och samma period år 2004, innan omräkning enligt IFRS skett.

 • 349. Agnestam, Carina
  et al.
  Gustafsson, Åsa
  Patienters upplevelser av att vänta på ambulens2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 350. Agorastos, Vasilios
  Historieundervisningen vid Karlstads läroverk 1890-19551997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
45678910 301 - 350 of 49241
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf