Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 712
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Jönsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Att realisera kunskapskraven: En studie om historielärares resonemang kring bedömning och hur kunskapskraven realiseras2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 252.
  Karlsson, Felicia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Lärares användning av läroböcker igeografiundervisningen.: En studie om grundskolelärares tankar om lärobokens betydelse i geografiundervisningen.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns idag ingen fastställd definition av vad ett läromedel är. Det skapar möjlighet för lärare att själva bestämma vilket läromedel som ska användas vid planering och genomförande av undervisning. I denna studie diskuteras lärares tankar kring användandet av läroboken som läromedel i grundskolans geografiundervisning. Läroboken har enligt tidigare genomförd forskning en stark roll i undervisningen, även om lärarna har möjlighet att välja att arbeta utan lärobok. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning läroboken används vid planering och genomförande av geografiundervisningen i årskurs 1–3. Det är idag lärarens eget ansvar att granska de läromedel som används i undervisningen därför är studiens vidare syfte att identifiera ett antal faktorer som kan påverka val av lärobok för geografiundervisningen för grundskolans tidigare års geografiundervisning.

  I studien har följande teoretiska utgångspunkter tillämpats, sociokulturellt perspektiv samt ramfaktorteori. De sociokulturella perspektivet användes för att undersöka lärobokens roll i klassrummet som ett kulturellt redskap. Ramfaktorteorin användes för att identifiera de ramar som begränsar utrymmet som lärarna har till pedagogisk förfogande baserat på olika faktorer i sitt yrkesutövande. Studien presenterar tidigare forskning inom ämnet, samt annan litteratur kopplat till området, följt av egen datainsamling i form av en kvantitativ enkätundersökning. Resultatet av studien visar på att läroboken inte har någon dominerande roll i geografiundervisningen. Resultatet visar vidare att läroboken ofta används som ett komplement tillsammans med andra former av läromedel eller inte alls i den faktiska geografiundervisningen. Lärare påverkas konstant av faktorer som de måste förhålla sig till i sin yrkesutövning. Denna studie visar att det främst är tre faktorer som påverkar lärarna när de ska välja att använda läroboken i geografiundervisningen, skolans ekonomiska förhållande, pedagogisk grundsyn samt läroplanen.

 • 253.
  Karlsson Fraenki, Agnes
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Vilket stöd får det fria musiklivet?: En jämförande studie om stödet till det fria musiklivet i Karlstad och Varberg2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate and compare which municipal support the free music life receives in Karlstad and Varberg as well as which strategies and values the support rests on. The study also examines how the free music life experiences its own situation and task and how the free music life interacts with other musical actors and is influenced by the size of the municipality. In order to investigate the material and analyze the municipalities´ distribution of grants and motivations, idea analysis is used with the help of ideal types, which consist of Skot-Hansens rationalities. In the study´s results, a characterization of the music life in Karlstad and Varberg is done with the help of Per Mangsets cultural system and an account of the municipalities´ distribution of grants and motivations for the free music life. The interviews with the municipalities as well as representatives from the free music life are also presented here. The study concludes that the support for the free music life in the municipalities of Karlstad and Varberg differs, both in terms of the size of the support, how the support is distributed and in terms of forms of grant. The study also notes that the municipalities justify the free music life similar and relates to Skot-Hansens all rationalities and that the free music life experiences thier task differently. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Karlsson, Joakim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Etnicitet och demokratisering i dagens Rwanda: En kvalitativ studie om etnicitet och demokratisering i Rwanda2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explain if the existence of ethnic groups in Rwanda has complicated its democratization and explain what opportunities Rwanda has to be democratized. To fulfill the purpose of the study, I intend to answer two questions: 1) Does the existence of ethnic groups obstructed democratization in Rwanda? and 2) What opportunities has Rwanda to be democratized? To answer the first research question Dahl's theory of subcultures and democratization is used and to answer the second research question van de Walle's theory of democratization is used in the region of sub-Saharan Africa. Literature used in the study are Dahl's Polyarchy and van de Walle Africa’s range of regimes and Freedom House annual reports. Scientific articles also complements the previously mentioned materials. The study's main limitations regarding democracy, measured at the national level and temporal boundaries from 1994 through 2014, although historical experience before 1994 also analyzed. The study is a theory consuming trial when the case Rwanda stands in the center and shapes itself through a qualitative methodology.

  The study's conclusions is that the existence of ethnic groups have complicated democratization in Rwanda since all ethnic groups may not participate in political processes and there are no major agreements between the ethnic groups who strive to provide certainty for each ethnic group. Rwanda has however managed to fix many national problems since the genocide in 1994, which is mainly combat corruption. The study's second conclusion is that the Rwandan possibilities for a future democratization seen as small mainly because today's political oppression is great although Rwanda has the capacity to solve national problems overshadowed the country of these problems.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Karlsson, Katrin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Konstnärsbubblan: En kvalitativ undersökning om att vara konstnär i Värmland2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate some visual artists' experiences of establishing themselves and acting as professional artists based in the Swedish region of Värmland. To do this I have used Bourdieu's theories about fields of cultural production. I have interviewed four different visual artists in Värmland to get a view of how they have established themselves in the field of art. I have used qualitative content analysis to see what has been significant for their establishment. The results of this study showed that social relationships, economy and cultural capital matters to establish as an artist. The study also showed that the degree of will and driving force among the artists matters a lot when it comes to achieve success in the field of art.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Karlsson, Linus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Källby – Amerika, tur och retur: En uppsats om migration mellan Källby och Amerika, åren 1850 och 19272018Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 257.
  Karlsson, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Kommunal kulturpolitik – en konkurrensfaktor?: En jämförande studie mellan tre svenska kommuner2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Uppsats i statsvetenskap, C-nivå av Magnus Karlsson

  Höstterminen 2013.

  Handledare: Sara Svensson

  Titel: Kommunal kulturpolitik - en konkurrensfaktor? En jämförande studie av tre svenska kommuner

  Det övergripande syftet med denna studie är baserad på Richard Floridas begrepp om den kreativa klassen som han presenterade i boken Den kreativa klassens framväxt (2006). En jämförande fallstudie har gjorts genom att studera tre kommuners kulturpolitik utifrån hur mycket pengar kommunerna spenderat på kultur. Florida hävdar att medlemmar ur den kreativa klassen attraheras och flyttar till specifika platser och tror att kulturen kan vara en attraktionsfaktor för detta.

  Jag har därför valt Umeå kommun, som sticker ut och investerar mer och kan utifrån teorien ses som ett gynnsamt fall. Umeå jämförs med två typiska kommuner av liknande storlek i befolkningsmässigt och i fråga om tillgång tilluniversitet, Karlstad och Växjö. En jämförelse har gjorts mellan åren 2005 och 2011 för att undersöka eventuella samband mellan de undersökta variablerna. Studien visar inga bevis för att ett samband mellan offensiva investeringar i kultur finns för att attrahera den kreativa klassen och människor med stark utbildning som omfattar minst tre års universitetsstudier, så kallat humankapital.

  Inga samband mellan de tre kommunerna i den jämförande fallstudien kunde heller påvisas när det gäller att kulturpolitiken kan ge en positiv ekonomisk utveckling och tillväxt. Detta studerades utifrån variablerna arbetslöshet och nyföretagande. Studien ger dock inga försök till att förkasta hela Floridas teori men resultaten gör tilltron till hans teori något svagare när det kommer till aspekten "talang".

 • 258.
  Karlsson, Påhl
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  "Det är ju skräpnyheter!": En kvalitativ studie av tolv gymnasielevers uttalanden om tre nyheter undervåren 20182018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ska undersöka hur gymnasielever förstår nyheter. Undersökningen kommer utföras genom fokusgruppsintervjuer. Vidare används teorier rörande första och andra gradens kunskaper ”first and second order concepts” hämtade från historiedidaktiken men applicerade i en samhällskunskapskontext, undersöka vilka kunskapsuttryck som eleverna visar i genom sina uttalanden. Vidare har även elevernas motivation till att följa nyheter undersökts. Resultatet visar att elevernas förståelse skilt sig beroende på vilka nyheter som har diskuterats. Med detta har även tecknen på första ordningens såväl andra ordningens kunskaper varierat. Detta kan bero på nyheternas relevans och närhet till eleverna. Avslutningsvis ger denna studie en ögonblicks bild av hur elever förstår sig på och talar om nyheter. Detta kan vara användbart för samhällskunskapslärare som i sin lärargärning vill använda nyheter som ett instrument för att uppnå målen i samhällskunskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Det är ju skärpnyheter!"
 • 259.
  Karlsson, Viktor
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Hemvändarna: En kvalitativ och kvantitativ demografisk fallstudie dä̈r hemvändande emigranter från Vänersborg undersöks under åren 1900–1910.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den s.k. stora emigrationen till Amerika är ett ämne som länge intresserat historiker och forskare. Det finns ett hav av studier och forskning kring ämnet och om varför människor valde att emigrera under den aktuella tiden. Forskning gjord kring den stora emigrationen till Amerika står dock i stark kontrast till vad som undersökt kring emigrationens hemvändare. Trots detta är det känt att en stor del av emigranterna faktiskt återvände till sitt hemland. I detta specifika fall, svenskar som emigrerade till Amerika men som senare återvände till sina hemländer. Uppsatsen undersöker och belyser detta relativt outforskade ämne då hemvändare till Vänersborg från Amerika undersöks mellan år 1900–1910. Genom att bland annat undersöka arkivmaterial från den aktuella tiden har uppgifter framkommit som formar en bild kring antalet hemvändare samt vilka de var vilket presenterar i fallstudierna. Då uppsatsen är kvalitativ och kvantitativ besvaras den förstnämnda delen genom källmaterialet med resterande litteratur och källor koncentreras på en mer kvantitativt fokus. Studien syftar till att undersöka hur många som återvände, vilka individerna var samt om hemvändare kan ha påverkat till det lokala samhället vid sin hemkomst. Essän påvisar att ett begränsat antal av 44 personer återvände till Vänersborg under den aktuella avgränsningen. Majoriteten av hemvändarna var generellt unga och befann sig inte längre än fem år i Amerika innan hemkomsten. Då dessa hemvändare inte spenderade en längre tid i Amerika, kan den existerande teorin kring transatlantisk arbetskraftsinvandring stödjas i detta specifika fall. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Karlstedt, Linn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Kamratposten: Barns rättigheter under utveckling: Utvecklingen av barn- och ungdomars rättigheter och skildrandet av psykisk ohälsa ur ett historiskt perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under slutet av 1900-talet upplevde Sverige sociala förändringar inom samhället, speciellt utvecklingar av barns rättigheter och uppmärksammandet av deras mentala hälsa. Denna studie använder Kamratposten för att undersöka dessa sociala förändringar som skedde under åren 1970-1989 och resultaten av dessa förändringar. Denna studie undersöker hur Kamratposten beskriver utvecklingen av barns rättigheter; hur deras psykiska hälsa uppmärksammas och tillvägagångssättet som görs för att förbättra samhället. Resultatet baseras på en analys gjord av tidningar tidskriftsartiklar, reportage och insändarbrev. Teorin som denna studie baseras på är Parsons utvecklingsteori och Sztompkas aktörsperspektiv. Den metod som används i denna studie är av kvalitativ karaktär. Studien är en genomgång av alla faktorer som bidragit till utvecklingen av barns rättigheter och åtgärder som införts för att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa. Slutsatsen av denna studie är därför att i och med uppmärksammandet av psykisk sjukdom hos barn och ungdomar i debatten om fysiska straff uppfostran resulterade i olika åtgärder som gynnade utvecklingen av barns rättigheter. Dessa åtgärder var, till exempel, konkretisering av yrket, skolkuratorn i skolans verksamhet och inrättandet av olika hjälporganisationer som BRIS och BUP.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Karlén, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Vad var det som blev ”bad” inom good governance i sport?: En analys av orsaken till försämringen av den europeiska och internationella sportens indexvärde inom good governance i sport2019Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Lissabonfördraget (2009) gav EU kompetensen att skapa en unionstäckande sportpolicy. Denna policy gjorde det möjligt att kunna reglera europeiska och internationella idrottsförbunds uppbyggnad och transparens. En viktig orsak till att införa policyn var att minska risken för korruption. Genom unionens fastställande av tio principer inom good governance i sport, innehållande riktlinjer för bland annat transparens och demokratisk process, förväntades den europeiska idrotten nå en positiv utveckling. Vid en analys av de båda rapporterna Sports Governance Observer (SGO) från 2015 och 2018 framkom dock att så inte blev fallet.

  Syftet med den här studien har varit att analysera orsaken till en försämring av SGO:s indexvärde inom good governance i sport under de senaste åren. För att göra detta har det varit intressant att utgå från två frågeställningar vilka analyserar vad det är som orsakat denna försämring samt vilka faktorer som varit drivkraft i denna process.

  Det empiriska materialet har huvudsakligen bestått av de båda SGO-rapporterna men har kompletterats med lämpliga artiklar inom huvudområdet. Detta för att urskönja drivkrafterna i förändringsprocessen. Undersökningen har utförts genom en kvalitativ textanalys av rapporterna och tillhörande artiklar. Då förändringsprocessen legat i fokus har jag använt mig av en diakronisk analysmetod vilken objektivt fångar förändringar över tid. Analysen har gjorts i ljuset av ett teoretiskt ramverk bestående av EU:s principer inom good governance i sport samt dess definition av begreppet good governance.

  Resultatet visade att alla de internationella idrottsförbunden haft ett sjunkande indexvärde inom good governance under de senaste åren. Framförallt visade det sig att graden av transparens och demokratisk process mellan 2015–2018 sjunkit inom förbunden. Transparensen var dock det område som procentuellt minskat mest vilket vid en närmare analys går att härleda till idrottsförbundens informationskultur. Det är framförallt avsaknaden av en tydlig transparens som sänkt SGO:s indexvärde.

  Slutsatserna visar att det som har gjort att en förändring mellan 2015–2018 har kunnat ske är avsaknaden av publicerade styrelsebeslut, arbetsplaner och ekonomiska transaktioner. De faktorer som har varit drivande i denna process är EU:s låga expertis på huvudområdet, good governance unga ålder inom idrotten samt spänningen mellan NPE och MPE vilket har bidragit till en identitetskris inom unionen.

  Nyckelord: EU, good governance, sport, korruption, transparens, demokratisk process

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Kasanen, Iida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Den tysta kunskapen: En studie om bedömningens idé och praktik på 1950-talet i Karlstads kommun2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The essay purpose is to investigate if there was an assessment culture in Karlstad in the 1950s. The examined period is thus 1950, and the essay is geographically delimited to Karlstad municipality to provide a small-town perspective. The material consists of archive material from Karlstad Teacher education seminar archives and Värmland middle elementary school inspector archives. There are primary sources, which is: elementary school inspectors' annual accounting reports and protocol of class conferences that have touched practice schools in Karlstad school district. The idea of ​​this essay is to access the tacit knowledge and thus find the 1950 idea and practice regarding the assessment, therefore, has also teaching plans been a part of the material. To fulfill this purpose, the essay started from a qualitative interpretive method where text analysis has been important.

  Research in the subject is thin. However, there are clear signs that there was a national assessment culture in Sweden in the 1950s, it shows both the historical and educational research. But research does not show if teachers had embraced this assessment culture and that is why my interest grew to investigate this. The essays results do not indicate that any local assessment culture had occurred. The assessment culture cannot be seen in practice but its idea is easy to see. The tacit knowledge thus seems to prevail among teachers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Kasesalu, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Wolf, Håkan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Det naturliga steget: En studie om drivkrafter bakom valet att bli officer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Officerens yrkesroll är en central del i ett av de åtaganden som åvilar en stat, att skydda det egna territoriet. I ljuset av yrkets särskilda karaktär och den ansträngda försörjningen av officerare på grund av kommande pensionsavgångar är det viktigt att förstå vad som driver den enskilde att välja officersyrket. Syftet med studien är att beskriva vilka drivkrafter som ligger till grund för att vilja bli svensk officer och förklara varför individerna sökt till officersprogrammet. Studien, som är en kvalitativ intervjustudie, tar sin teoretiska utgångspunkt i militärsociologi för att beskriva drivkrafter och motivation hos individer som söker sig till militärt arbete. Ingen tidigare forskning har genomförts i Sverige på soldaters bakomliggande drivkrafter för att söka officersyrket. Resultatet visar på drivkrafter att utvecklas, utmanas och att få en tillfredsställande personlig upplevelse som de viktigaste skälen för valet att söka till officersprogrammet. Studiens viktigaste bidrag är att det råder en växelverkan mellan yttre påverkansfaktorer, inre drivkrafter och ett professionellt tankesätt, vilket gör att en individ väljer att söka officersprogrammet vid Försvarshögskolan.

 • 264.
  Kihl, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Hessle, Tobias
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Jämställdhetsarbetet inom Försvarsmakten2009–2019: En WPR-analys av jämställdhetsplanerna i Försvarsmakten mellan 2009–20192019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Swedish authorities' work on the implementation of gender equality often means that they produce different action plans and policies to regulate how the authority will work for gender equality. This has been criticized by gender researchers as they have been given the character of becoming an administrative measure that develops checklists and control documents and does not handle the problems of an unfair gender balance within the organization. We have chosen to investigate one of Sweden's largest authorities, the Swedish Armed Forces (SAF), through a qualitative approach.The purpose of the essay isto analyze why SAF fails torecruit more women through an analysis of SAF gender equality plans between2009 and 2019.Hereby we have carried out a selection of texts that have been guiding for the gender equality work within SAF from 2009 to 2019. Inorder to analyse these documents, we have used Bacchi's WPR analysis as well as theories within gender research to try to explain how SAF's work on gender equality with focus on what problems and solutions are formulated and what effects this will have on how this work is conducted. Ourconclusion isthat, what SAF considers to be problematic in its gender equality work can be linked to working conditions within SAF such as, harassment and sexual harassment within the SAF, problems recruitment of women to SAF, lack of knowledge about gender equality and lack of responsibility primarily among managers and also employees within SAF. To explain why SAF problematizes as they do, we have used gender research theories. One explanation we see is that the neo-liberal governance methodology of authorities in Sweden today means that gender equality is depoliticized and reduced to bureaucratisation and the creation of checklists, plans and measurable results that are to be audited. The second explanation for SAF problems in their gender equality work we found is the homosociality and the male norm that has long existed within the authority. It counteracts gender equality work within the authority

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Kinell, Niclas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Christianity in Banaras: A mapping of Christian congregations and case study on two Catholic churches2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Christians are a small minority group in India. There are previous studies on the group, but mainly focused on regions where Christianity is well represented, like for example Tamil Nadu in South India. This study will focus on an uncharted Christian area. The city of Banaras in the Indian state Uttar Pradesh is one of the most prominent holy cities of Hinduism. But there are also Christian congregations. Some are more established, some are less. This study is an attempt to map the Christian population in Banaras and present material that could be used for future research. The material is analysed with theories of space, which reveals several spaces that are claimed by Christianity. The Christian community in Banaras is composed of many different congregations, showing different features of local particularities worthy of further studies. In the city, Protestant congregations are scattered in smaller fractions while the Catholic parish shows a more well-established organization. Looking closer at two Catholic churches, a case-study focus on ground-level local particularities of the Catholic Church in the city. Together with theories on Theology of religions and Indian religious practice the case study provides a glimpse of the local expression of Catholic church interior and practice. The results describe a church shaped by the general, Catholic organization, the history of Christianity and Catholicism in India, together with the local context, shapes a well-established parish in a predominantly Hindu city. Together with the wider overview on Christianity, the results provide an image of Christianity in Banaras that shows several interesting characteristics in spatial claims and establishment. This could be an addition to future research to an understanding of interreligious relations and minority religions on a local level in a world shaped by globalization.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Kinell, Niclas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  "Grunderna följer vanligt sunt förnuft": En kunskapsanalys på presentationer av källor, källkritik och källtolkning i fyra läroböcker i historia2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur fyra läroböcker i historia från två olika läroboksserier presenterar arbetet med historiska källmaterial. Det primära fokuset för studien är de kapitel, avsnitt och övningar som explicit nämner källor eller källkritik som huvudsakligt innehåll i läroböckerna. De identifierade delarnas didaktiska design, representerade kunskapstyper och syn på källor och källkritik analyseras för att kunna belysa läroböckernas övergripande kunskapsperspektiv i förhållande till historiska källor. Kunskapstyperna som används hämtas från en kunskapstypologi med syfte att kunna urskilja övergripande perspektiv på historisk kunskap kopplad till källor och källkritik. Resultatet visar att perspektivet som representeras i första hand är av konstaterande och förklarande typ och har ett fokus på källvärdering och trovärdighetsanalyser. Den analyserande och reflekterande typen framträder främst i fördjupningar och utanför huvudkapitlen vilket gör att tolkandet och det historiska resonerandet utifrån källor lämnas utanför de delar där källor utgör huvudtemat. Resultatet pekar mot att läroböcker skulle behöva föra samman dessa aspekter av arbetet med källmaterial tydligare för att undvika en uppfattning att källor endast är relevanta för värderingen av redan etablerade narrativ och för att i högre grad kunna bidra till en utveckling av ett historiskt resonerande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 267.
  Kjellman, Robert
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Förändring och kontinuitet i kvinnors politiska handlingar: Moderata kvinnoförbundet och Stockholms stads kommunfullmäktige under genuskontraktets omförhandling 1945-19562018Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 268.
  Kjellström, Madelaine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Ledningssystem som  planeringsverktyg i vård- och omsorgssektorn: - En studie av ledningssystemet  för systematiskt kvalitetsarbete i tre   värmländska kommuner: Karlstad, Sunne och Storfors -2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Thesis in Healt Care Administration, C-level. Author: Madelaine Kjellström.

  Supervisor: Alf Sundin. Autumn semester 2017.

  Title: Management system as a Planning Instrument in Health Care Services

  -        A Study of Management System for Systematic Quality Work in three swedish municipalities in Värmland; Karlstad, Sunne and Storfors –

  In the year 2011 the Swedish authority Socialstyrelsen published a prescription (SOSFS 2011:9) and also a recommendation who where adressed to the municipalities, who are responsible for  the public servises in Sweden, to implement a Management System for Quality Work within Health and Social Care Services. The aim of this study is to examine how municiapilities in Sweden is planning for implementation and evaluation of the Management system for Quality Work within Health and Social Care Services. The question for approaching the thesis choice of subject are:

  1. Is the Management System for Quality Work Work within Health and Social Care Services more likely to succed in the municipality of Karlstad which is a bigger municipality comparing to Sunne and Storfors municipalities, which is smaller municipalities comparing to the size of budget and population?
  2. Is there any similarities and/or differences between the different municipalities capacity to planning for implementation and evaluation of the Management System for Quality Work within Health ans Social Care Services?

  As mentioned above there are three municipalities that has been selected as cases in this comparative case-study. All three municipalities is located in the region of Värmland, Sweden.

  The main findings and the result of this comparative case-study is that; all of the three municipalities independent of their respective sixe have capacities to fullfill the prescription and recommendation according to the authority Socialstyrelsen intentions concerning the planning of implementation and evaluation of the Management System.                                         

   

  Keywords: Planning, implementation, evaluation, Mangagement system, quality work, health and social care service.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Kjörnsberg, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Lärares perspektiv på studiebesök: Sju religionskunskapslärares tal om studiebesökens nytta och funktion i gymnasieskolans religionskunskapsundervisning.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka lärares tal om varför och hur de gör studiebesök i religionskunskapsundervisningen i gymnasieskolan. Sju intervjuer har gjorts med sju lärare på sju olika skolor och ifrån tre olika städer runt om i Sverige. 

  Man kan i resultatet se att lärarna anser att studiebesök är mycket viktiga inslag i religionskunskapsundervisningen. Det framkommer också indirekt ifrån några lärare och utttryckligen ifrån en annan att vissa kursmål inte ens kan nås utan studiebesök eller möten med religiösa. 

  Ett viktigt resultat är att lärarna framhåller studiebesökens förmåga att hjälpa eleverna att se att religiösa människor är "vanliga människor" och att studiebesöken främst tycks handla om att förstå "de andra", alltså de människor som är religiösa. Betoning på att eleverna utifrån studiebesöken kan ompröva sin egen livssyn eller på något sätt skapa en reflektion kring deras egna sätt att tänka nämns inte alls av de flesta lärare med undantag ifrån en. Hos de övriga lyfts det enbart fram när frågan om detta ställs. 

  Det finns en skillnad i lärarnas tal om hur studiebesöken bör gå till. Faktakunskaper tycks hos en del lärare vara viktigast när de planerar besöken, samtidigt som det hos andra främst tycks handla om att få till en upplevelse. Vilket av dessa som bäst skapar den förståelse, som lärarna talar om är syftet med studiebesöken, är svårt att genom denna studie avgöra. Lärare som tycks förespråka den mer informativa eller faktabaserade studiebesöket lyfter i högre grad fram förarbete än de som anser att studiebesöken främst är till för att skapa upplevelse. Efterarbete å sin sida anses vara viktigt ifrån alla lärares håll. Oftast sker detta genom diskussioner. 

 • 270.
  Knutsson Hammar, Madelene
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  De ska ju bära vårt samhälle sen: En kvalitativ studie om mellanstadielärares arbete med könsroller och jämställdhet i samhällskunskap2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa studien undersöker mellanstadielärares syn på och tankar kring arbetet med könsroller och jämställhet i både samhällskunskap och skolans värdegrundsuppdrag. Syftet med studien är dels att belysa hur arbetet går till genom olika exempel och dels genom att förstå hur samhällskunskapslärare ser på sitt uppdrag. Fem semistrukturerade intervjuer med behöriga mellanstadielärare har gjort den här studien möjlig. Lärarna har olika antal verksamma år, vilket har gjort resultatet och analysen intressant då de arbetar på så pass liknade sätt med könsroller och jämställdhet i sina klassrum. 

   

  I resultatet framkommer att alla lärarna jobbar mycket med könsroller och jämställdhet, på olika sätt. De menar att de allmänna diskussionerna och aktuella händelserna är bra som underlag. Alla ser kopplingen mellan det centrala innehållet i samhällskunskap och skolans allmänna värdegrundsuppdrag. Lärarna ser något olika på sitt uppdrags omfattning i förhållande till alla som arbetar i skolan. Tre av respondenterna menar att deras uppdrag som samhällskunskapslärare är något större då de i sitt arbete även ska undervisa om begreppen könsroller och jämställdhet och dess innebörd. Två av respondenterna menar att det är de som lärare som visar eleverna hur vi är mot varandra som är det viktigaste, alltså det uppdraget som finns i värdegrundsuppdraget som alla som arbetar i skolan har.        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nyckelord: könsroller, genus, jämställdhet, mellanstadielärare och samhällskunskapslärare 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 271.
  Kristiansson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013).
  Att förändra undervisningen i ekonomi i ämnet samhällskunskap på grundlärarutbildningen2017Ingår i: Studentcentrerat lärande, bedömning och examination: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2016, Karlstad: Karlstad University Press, 2017, Vol. 1, s. 61-86Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 272.
  Kristiansson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013).
  Underordnat, undanskymt och otydligt: om samhällskunskapsämnets relationsproblem inom SO-gruppen på svenskt mellanstadium2017Ingår i: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 11, nr 1, s. 1-20, artikel-id 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Landin, Mattias
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Politiskt organisationsbyggande - Vilken betydelse har samrådsprocessen haft i arbetet med att bygga upp en ny organisation för kollektivtrafiken i Värmland?: En fallstudie av arbetet med trafikförsörjningsprogrammet i Värmland2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  On the first of January 2012, a new public authority was formed in Värmland, due to a new legislation on public transport. The first task for the new public authority was to produce a plan for the development of public transport. In order to do so, it had to execute an extensive consultation process about the long-term goals of public transport. The purpose of the thesis is to investigate how a public authority can use a consultation process as a means to clarify accountability and produce unified goals. To answer that, I have done a case study about how the new regional public authority in Värmland for public transport has acted in the process of writing a plan for the development of public transport. The research assignment is: What role did the consultation process have in the task of building a new organisation for Public Transport in Värmland? I proceeded from an institutional perspective, clarified by Clarence Stone’s Urban regime theory.

  20 persons where interviewed in the study, both participants in the process and representatives of the new public authority. I have also studied the outcome of the process (the plan for the development of public transport), protocols and agreements that influence the process.

  The result of the study is that the consultation process has had three roles in the task of building a new organisation for public transport in Värmland; To inform about the new organisation, gather input and to discuss the result of the process.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Langer, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Det politiska argumentet och den nationella säkerheten– kan historien förutse framtiden?: En komparativ studie utifrån historisk institutionalism över svenska och danska partiers argumentation runt nationell säkerhet genom åren.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår från att den partipolitiska argumentationen för Sverige och Danmarks säkerhetspolitiska positionering inte varit överensstämmande med den statliga säkerhetspolitiska positioneringen genom åren. Syftet med denna undersökning är att genom ett historisk institutionellt perspektiv belysa hur politiska partiers stigberoende har inverkan på i vilken riktning som den statliga säkerhetspolitiska debatten kommer att anta och således den statliga säkerhetspolitiska positioneringen. Forskningsfrågorna som skall besvaras är; Utgör de politiska partiernas argumentationer en stabil och förutsägbar politisk institution? Hur argumenterar respektive parti för sin ståndpunkt gällande statens säkerhetspolitiska ställning under 1965, 1992 (1995) och 2014? Följer Folkpartiet och Venstre samma stigberoende? Följer Vänsterpartiet och Socialistisk Folkeparti samma stigberoende?

  Studien utgår från en kvalitativ textanalys för att frambringa hur de svenska partierna Folkpartiet och Vänsterpartiet samt de danska partierna Venstre och Socialistisk Folkeparti argumenterar för sin säkerhetspolitiska positionering under åren 1965, 1992 (1995 för Venstre) och 2014. Därefter har en kvalitativ jämförande analys genom de teoretiska analysverktygen utförts för att påvisa huruvida partiernas följer ett stigberoende på ideologisk grund, efter det formativa momentet eller avviker från stigberoendet.

  Resultatet påvisar att partier med ett konsekvent stigberoende i förhållande till sin ideologiska motpart har större slagkraft för i vilken riktning den politiska säkerhetsdebatten kommer att anta, och ger en inblick i hur debatten kommer att fortskrida i framtiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Larsson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  En förordning i förändring: En analys av förutsättningarna för att implementera en förändrad Dublinförordning2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta vetenskapliga arbetes syfte är att diskutera och analysera möjligheterna för att implementera Kommissionens förändringsförslag till Dublinförordningen. Detta utifrån tre modeller av flexibel integration: multi-speed, concentric circles och à la carte integration. För att tillmötesgå detta metodologiskt har sex olika framtidsscenarion konstruerats mot bakgrund av givna premisser. Exempel på sådana premisser är de faktiska förändringsförslagen, Kommissionens integreringsmålsättning med de samma, det politiska klimatet inom EU relaterat till den politiska sakfrågan samt de tre teoretiska modellerna. Dessa olika scenarier analyseras sedan mot dessa premisser, där sedan lärdomar om möjligheter och svårigheter diskuteras. De slutsatser som framkom av diskussionen är att varje framtidsscenario erbjuder olika möjligheter och svårigheter i relation till implementering såväl som integrering av respektive förändringsförslag. Där en avvägning mellan vad som var pragmatiskt genomförbart och idealiskt önskvärt gav en fingervisning om vilka scenarion med möjlighet till en lyckosam process. Avgränsningar i relation till arbetes omfattning och tidsperioden för intressant material har också genomförts. En diskussion med avslutande kommentarer och påslag kring framtida forskning avslutar sedan arbetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Larsson, Ann-Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Gamla bruket i Munkfors: En studie om olycksfall vid Munkfors bruk mellan åren 1900-19302019Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Larsson, Sofie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Att rösta eller inte rösta, det är frågan...: En undersökning om valdeltagadet under Supervalåret 20142017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 278.
  Larsson, Tobias
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Skillnader i uppfattningar kring utvecklandet av historiemedvetande med rörliga bilder: En fenomenologisk undersökning kring undervisningsstrategiers inverkan på elevers historiemedvetande.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  History consciousness is a common concept within history teaching and also a part that comes into contact with teaching strategies such as the use of moving image. This study is based on a phenomenological perspective and asks how perceptions differ between teachers who teach history consciousness with the help of moving images. To conduct the study, qualitative interviews were conducted on four active teachers and where the data obtained were transcribed to be finally compiled and compared with each other. The discussion that followed used previous research in teaching strategies and history consciousness to interpret how the teachers in the study perceived that their teaching developed students' history consciousness. The study showed that there were clear differences between which parts of a few teaching strategies developed students' historical consciousness.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Lindahl, Klas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Fattigvårdens genus och det sköra medborgarskapet: En komparativ undersökning av fattigvårdsorganisationen i Karlstad och Kristinehamn2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  During the nineteenth century there was a series of reforms in the Swedish poor relief system. These changes laid the basis for the Swedish social policies implemented in today’s modern society. It is also during this period of time this paper has its focus. There were specific gender roles and citizenship ideals in the society and the aim of this paper is to illustrate how these roles and ideals took place in the poor relief system as well. This will be done by a comparative study of the poor relief organization in Karlstad and Kristinehamn in the county of Värmland. When the poor relief board had meetings they kept strict protocol of the discussions and those protocols are the subject of this qualitatively interpretive study.

   

  In this paper the study is chronologically presented from the year 1871 to 1918. Previous research shows that there were strict roles and ideals in the society and in the poor relief system as well and the material of this study shows that it comprises these two cities also. This paper shows that gender-related discrimination in fact did exist within the poor relief. The poor relief did offer some chores to the poor people in exchange for care and these chores were gender-related as well. The conclusions of this paper are based on comparison with previous research and the theoretical basis presented in the study.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 280. Lindahl, Klas
  et al.
  Plank, KatarinaKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Karlstads moské: Förhandlingar om islam i Värmland2018Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Antologin Karlstads moské är den första sammanhängandestudien som belyser muslimer och islam i Värmland.Antologin utgörs av ett studentbaserat forskningsprojektsom ägde rum hösten 2017.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 281.
  Lindblom, Fanni
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Får hon vara med nu?: En innehållsanalytisk rapport av Svenska kyrkans församlingsinstruktioner medutgångspunkt i ett kvinnoforskande perspektiv2019Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report examines how the Church of Sweden relate to women’s issues and gender equality. The report hasa contemporary focus where the content analysis is based on a source material consisting of ten parishinstructions from parishes of the Church of Sweden.The concepts of sex, gender, gender equality, equality, and women’s studies are central to an increasedunderstanding of previous research, the content of this report and the mening of the concepts in relation tocontemporary, Swedish, Christian faith.In the report I ask questions with the purpose of analyzing and make visible the woman in contemporary,Swedish, Christian faith. The purpose is to try to see to what extent women’s issues and gender equality tendto be dealt with in the common sections of the parish instructions; divine service, education, deaconry, andmission. My questions also aim to answer which approach the parishes express to these issues in theirinstructions looked at as an entirety. The content analysis as a method examines the units ”woman” and”gender equality” and has its starting point in the whole parish instruction of each parish.The report shows that ”woman” is mentioned in the parish instructions, explicitly or underlying, in 5 out of10 parishes on single or repeated occasions. ”Gender equality” is mentioned in the parish instructions,explicitly or underlying, in 10 out of 10 parishes on single or repeated occasions. Women’s issues and genderequality are generally not adressed explicitly in the parish instructions, they are rather underlying in form ofother types of sentences which through interpretation possibly contains the woman and / or gender equality.

 • 282.
  Lindblom, Fanni
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Ges plats för genusmedvetenhet i religionskunskapen?: En kvalitativ granskning av läromedel och intervjuer gällande undervisning för gymnasiet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay examines gender awareness in teaching materials for the Swedish upper secondary school’s religious education. The focus is on investigating a source material consisting of three different textbooks in religious education, and three teacher interviews. This source material thus forms the basis of the qualitative review completed in this essay.

  The purpose of this study is to use teaching material analysis and teacher interviews to conduct a gender theoretical discussion of religious education in upper secondary school into the field of textbook work. To do this, I use a gender theoretical point of view where the textbooks are examined in relation to Edwertz and Lundströms ”Gender staircase”. This means that the text content is placed in the staircase depending on how gender aware the content is. The research questions that are aimed to be answered refer to the representation of gender in text and images in the textbooks, how the textbooks can be interpreted on the basis of the ”Gender staircase”, how teachers work with gender awareness in the education situations, and what didactic assessments that can be made of the students’ own work with the textbooks.

  Previous research on teaching materials used in religious education show that gender aspects are included in most textbooks, but in isolated sections and not wholly integrated in the text. Research also shows that texts are usually neutral, but men tend to be over-represented and descriptive text is male. Research also shows that texts are usually neutral, but men are overrepresented and the human tend to be described as male. Previous teaching materials research focusing on religious education shows a picture of Islam as a violent religion that advocates women’s oppression. But research has also shown that newer textbooks have been developed and now provide a multifaceted picture of Islam.

  The results of this essay conclude that all the books analysed addressed gender in some way, and  that there is some overrepresentation of men and boys in text and image. The result also shows that all textbooks are placed on step (0) gender neutral, but that they also show tendencies for both lower and higher steps. Furthermore, the teacher interviews shows that teachers like to work spontaneously with questions about gender, but that they also use special tasks as a way to integrate gender. Finally, teachers note that girls raise issues of gender on their own to a greater extent than boys, but teachers may also often lead students to such reflections. All teachers agree that the textbook content unknowingly affects students regarding the image of the woman as a significant religious being.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ges plats för genusmedvetenhet i religionskunskapen?
 • 283.
  Linder, Hannah
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  En välfärdsvals i det förlofade landet: En kvantitativ analys av svenska emigranter på fattighus i New York 1888-18922014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 284.
  Linde-Rahr, Rasmus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Biträdesfördel inom Göteborgs Förvaltningsrätt: En kvantitativ prövning av biträdesfördelen för domslut inom LSS mål2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Social contract is founded upon the citizens that willingly give up parts of their freedom and resources in exchange for the right to exercise control of government as well as expecting something in return from the government. This something, could for example be justice and equality. In Sweden you normally have a right to subsidized council during your hearing in court. This is not always the case however for people whom are trying their case in Förvaltningsrätten. This essay aims to prove the theory in Access to justice as presented by Wejedal, S., that without council the risk of losing is significantly higher. This is tested by using a quantitative regression method -a probit where the presence of council contributes to the probability to win. It’s tested with 287 cases from the Gothenburg’s Förvaltningsrätt using data from 2017 including the whole year worth of cases of trials within Lagen om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS), tried in this particular court. The analysis show that the chance of winning is 18 percent higher for the group that tried their LSS case, if they had council during the hearing. This fact is also discussed within the framework of street-level bureaucracy, since the right to council is decided by a Street-level bureaucrat, the judge and that the decision might affect the citizen’s perceptions of current public policy and governance based on this decision.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Lindh, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Regionen och EU?: Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige2016Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I avhandlingen studeras regionala aktörers uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor. För att hantera EU-frågor etableras ofta regionala representationskontor i Bryssel. Ett av de största och framgångsrikaste regionala kontoren i Bryssel var West Sweden som representerade västsvenska kommuner och regioners intressen i EU. År 2011 inleds en intern diskussion bland dess medlemmar om hur kontoret bör utvecklas för att möta nya utmaningar i en föränderlig omvärld. Diskussionerna är intensiva, och något överraskande beslutar dess medlemmar att lägga ned verksamheten ett par år senare.

  I avhandlingen analyseras diskussionen utifrån ett europeiseringsperspektiv. Med hjälp av en analysram som definierar tre dimensioner av europeiseringsprocesser identifieras tre olika positioner i diskussionen; en download-, upload- respektive sammanhållen position.

  Det kan vara frestande att förstå West Swedens nedläggning som ett uttryck för att subnationella aktörer ”drar sig tillbaka” och föredrar aktiviteter inom nationalstatens domäner. Avhandlingen argumenterar för att så är inte fallet. Nedläggningen av West Sweden förstås som en konsekvens av ökade spänningar mellan regionala aktörer som anammar ett download- respektive upload-orienterat förhållningssätt. 

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  preview image
  Ladda ner (mp3)
  Podcast
 • 286.
  Lindroth, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  En allmoge i förändring: Sockensjälvstyret i Tösse / Tydje socken, åren 1855-18582018Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 287.
  Lindström, Robert
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Naturist före och efter: Nakenrörelsen på 1930 och 1950 talen sedd genom dess egna ögon2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen ser till hur nakenrörelsen i Sverige lyfter fram sin självbild under två perioder före och efter andra världskriget. Den speglar hur rörelsen under mitten av trettiotalet manifesterar sin självbild genom att undersöka hur två olika naturistmagasin väljer att skildra synen på sig själva och omvärlden. Arbetet ser vidare till hur dessa tankegångar förändras efter tjugo omvälvande år där ett världskrig förändrat samhället. Det gör den genom att undersöka två naturistmagasin från mitten av femtiotalet.Uppsatsen vill sätta sökljuset på rörelsens självbild genom att se hur tidningarna betraktar sin historia tillika sin samtid. Dessutom på hur nakenrörelsen ser till framtiden och på vilket sätt de vill förverkliga sina egna naturistideal.Undersökningen utmynnar i att naturiströrelsen genomgående lyfter fram en polarisering som framhåller egna ideal där en sund och frisk individ i samklang med naturen står i motsatsförhållande till det rådande samhällsklimatet. Men den ser även hur civilisationskritiken förskjuts och mildras under femtiotalet samt att självbilden av styrka och härdighet som lyfts fram under trettiotalet avtonar betydligt. Undersökningen visar också hur tankar kring sexualitet och nakenhet bibehålls i stort oförändrad och utgör en kärna som rörelsen står på.

 • 288.
  Lindén, Clara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  History matters: A field study about Indian teachers and their outlook on the importance of history2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the light of a Nordic history didactical field this study examines how the Indian teaching practice handles the history didactical field. Why is history important to learn according to Indian history teachers? Which teaching methods and didactical tools do they use to teach history? How do Indian teachers process the use of history in their teaching? The historians Klas-Göran Karlsson and Ulf Zander argues that the mediation of history should take form in such a way where the teachers are aware of the following aspects of history; the use of history, history writing and the link between past, present and future. Through interviews with history teachers in upper secondary school in India, the teachers experience and described teaching practice are discussed and compared with the Nordic history didactical field. The result shows that the described practice and the awareness of history didactical aspects differs from the Nordic theory field. The Indian teachers rather describes a practice of the use of history to form the student’s identities, than teaching about it in an objective way which Karlsson and Zander means is the main importance of history didactics and history mediation. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Lovat, Terence
  et al.
  Univ Newcastle, Newcastle, NSW, Australia..
  Kuusisto, Arniika
  Univ Helsinki, Helsinki, Finland..
  Kuusisto, Elina
  Univ Helsinki, Helsinki, Finland..
  von Brömssen, Kerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Riegel, Ulrich
  Univ Siegen, Siegen, Germany..
  Editorial notes: Identities, Worldviews and Religious Education: Theoretical and Empirical Perspectives2015Ingår i: Journal of Religious Education, ISSN 1442-018X, Vol. 63, nr 2-3, s. 49-50Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 290.
  Lund, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Ultima Ratio: Svensk säkerhets och utrikespolitisk debatt angående en möjlig Nordisk Försvarsunion samt NATO under åren 1948-19492015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The debate in progress in 2015 in Sweden is very much about whether Swedish neutrality shall be retained or replaced by a NATO membership. In 1948-49 there was a similar debate at the highest level in Sweden, whether the country should join in a Nordic alliance with Norway and Denmark, or whether they would join the western Atlantic Alliance. The study analyses the debate of the topic in parliament by a given school analysis via political actors representing all parliamentary parties. The parliamentary parties at the time, the Social Democrats, the Agrarian Party, the parliamentary Conservatives, the Liberal Party and the Swedish Communist Party. The Schools were divided by 1948 and 1949, and have but a slight difference. In 1948 there was three schools of thought where the first one was pro-Soviet Union and neutrality, one that was pro US West and for Nordic alliance, but against NATO and the last one was against the Soviet Union, the Nordic alliance and for a discussion concerning NATO. The difference in 1949 was that one school of thought came about as clearly argued for NATO. Events like the Berlin blockade and the Prague coup influenced public opinion and thus the Parliament. The debate in parliament was relatively abundant but with clear dividing lines of which the Social Democrats held the majority and chose the Swedish neutrality when the negotiations with Norway, Denmark fell through.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 291.
  Lund, Tommy
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Nykterhet och Kollektiv Identitet.: Kollektiv identitet inom Nykterhetsorganisationen Verdandi (NOV) i bruksorten Hällefors. (1927-1942)2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla folkrörelser har sin start någon gång under 1700-talet men precis som med nykterhetslöftet så skulle rörelserna, och framförallt nykterhetsrörelsen ta fart under 1800-talet. Till att ha nykterhetsorganisationer som förespråkade måttligt bruk kom de vid 1800-talets slut förespråka absolutism. Nykterhetsorganisationerna var till den största delen religiöst präglade men ett utbrott ur IOGT vid slutet av 1800-talet skedde och Verdandi kom att skapas, en icke-religiös, socialistiskt präglad nykterhetsorganisation med en stark koppling till arbetarrörelsen. Studiens syfte har varit att undersöka logen 1363 Frihet av NOV i syfte att visa vad som utgjorde den kollektiva identiteten. Detta har gjorts genom en kvalitativ studie med en induktiv metod där jag samlat, analyserat och tolkat materialet på egen hand, anpassad till att beskriva vad den kollektiva identiteten är inom föreningen. Eftersom att den kollektiva identiteten egentligen är något större än den enskilda föreningen så har jag fokuserat på nyckelbegrepp som beskriver detta, såsom solidariteten och dess uttryck men även hur föreningen jobbade inom identitetsarenorna. Föreningen har visat sig vara aktiv, älskvärd av medlemmarna och omtyckt i Hällefors under de här åren som jag undersökte. De tog hand om sina medlemmar, diskuterade livligt om sitt mål, bildade studiecirklar och startade evenemang, för medlemmarna men även allmänheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Lundborg, Kamilla
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Att pröva kunskap: Om likvärdigheten i skolan2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Likvärdigheten i den svenska skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå skolans mål, men frågan är om elever ges möjlighet att testas i samma eller likvärdiga kunskaper. Syftet med studien är att undersöka likvärdigheten i skolan, utifrån vilken kunskap som testas i ämnet samhällskunskap. Kunskapen i denna studie avser fakta- respektive färdighetskunskaper. För att undersöka likvärdigheten analyseras dels lärarnas skriftliga prov och dels det nationella provet i samhällskunskap gällande läsår 2012/2013. För att uppfylla syftet ställs forskningsfrågorna:

  • Testas främst fakta- eller färdighetskunskaper i det nationella provet i samhällskunskap?
  • Testas främst fakta- eller färdighetskunskaper i lärarnas skriftliga prov i samhällskunskap?
  • Hur ser förhållandet ut mellan den kunskap som testas i det nationella provet respektive de skriftliga proven?

  För att undersöka förhållandet mellan fakta- och färdighetskunskaperna har den ämnesspecifika begreppsapparaten första och andra ordningens kunskaper använts, där faktakunskaperna återfinns i första ordningens kunskaper och färdighetskunskaperna återfinns i andra ordningens kunskaper. Utöver det nationella provet i samhällskunskap har tolv skriftliga prov analyserats: från fyra olika lärare, från fyra olika skolor i tre olika kommuner. Varje årskurs representeras av fyra prov vardera.  Analysen har skett genom en femgradig dimensionsanalys. Resultatet visar att proven i stora drag är likvärdiga, även om det finns några skillnader, vilket också indikerar ett friutrymme hos lärarna. Frågorna i det nationella provet inriktas oftast antingen på faktakunskaper eller också en kombination av fakta- och färdighetskunskaper. Lärarnas skriftliga prov testar i stor utsträckning faktakunskaper, och testar bara hälften så ofta fakta- och färdighetskunskaper i kombination. Nästan inga uppgifter testar enbart färdighetskunskaper. När färdighetskunskaperna testas fokuserar båda provtyperna på färdigheter i samhällsvetenskaplig kausalitet och slutledning, men lärarnas skriftliga prov testar i större utsträckning att eleverna ska belägga sina svar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att pröva kunskap - Om likvärdigheten i skolan
 • 293.
  Lundborg, Kamilla
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Den fastkedjade aktören: En studie om elevers historiska förståelse2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dag arbetar lärare i grundskolan med en läroplan som ska utveckla elevernas färdighetskunskaper. En sådan färdighet i ämnet historia är kausalitet. Kausalitetsbegreppet är fundamentalt i historieämnet då begreppet bland annat innehåller förståelsen för historiska samband och de faktorer som påverkar och skapar de historiska händelserna. Syftet med denna studie är att utifrån begreppet kausalitet undersöka hur grundskolelever förklarar historisk förändring och förstår historiska samband, för att se hur elevers historiska förståelse kommer till uttryck i deras historiska resonemang. För att genomföra detta har 78 elevsvar från det nationella provet i historia i årskurs 6 som användes 2012/2013 analyserats utifrån vad elever identifierar som påverkansfaktorer till historisk förändring och vilken sambandsförståelse eleverna uttrycker.

  Resultatet visar att elever tenderar att förstå samband utifrån den sekventiella förståelsen, där orsaker och konsekvenser följer varandra i en kedja. Näst vanligast är klusterförståelsen. I flera fall förekommer den sambandslösa förståelsen, som tyder på att den tidsmässiga dimensionen ligger så pass överordnad i elevsvaren att historien ibland framställs som uppradad fakta. Några elever uppvisar multipel förståelse, vilket tyder på att det är möjligt att i unga år förstå historia på detta sätt.

  Elevsvaren i studien utgår ofta från den individuella aktören, men också ofta från den kollektiva aktören. Strukturer står aldrig som ensam påverkansfaktor, men i vissa fall förekommer ett möte mellan aktör och struktur.     

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Den fastkedjade aktören
 • 294.
  Lundin, Victoria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Daughter of Kashi - Queen of Jhansi: The Use of History of an Indian queen - the Rani Lakshmi Bai of Jhansi from the time of Independence until today2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this master thesis in history was to examine the use of history of an Indian queen, the Rani Lakshmi Bai of Jhansi. The Rani Lakshmi Bai was born in Banaras and married a king – the Raja of Jhansi. The Rani Lakshmi Bai fought against the British during the first war of independence year 1857-58. Recently, a memorial has been built at her supposed birthplace in Banaras, more than 150 years after her death. This development has raised several questions about the use of history of the Rani Lakshmi Bai. How has the use of history of Rani Lakshmi Bai changed? Why has it become relevant to build a statue of the Rani now and not before? The purpose of this study has been answered with the help of oral history and text analysis. Firstly, this has been done, by examining the knowledge of people from Banaras and Jhansi as well as through their perceived image of the Rani Lakshmi Bai. Twenty people from Banaras and four people from Jhansi have been interviewed. Secondly, the institutional level information has been examined which is presented in educational textbooks and newspapers like the local newspaper Aaj and the national newspapers The Hindu as well as The Times of India. The results show that the level of historical knowledge about the Rani is low, though the love and affection for her are great. The use of history of the Rani Lakshmi Bai has been as a freedom fighter, a role model in different contexts and a symbol, as well as an inspirational source of women empowerment. There is also a political use of the Rani. All these uses of history in combination with the increased economic interest in the neighbourhood of Assi in the city of Banaras made it relevant and possible to build a monument of the Rani Lakshmi Bai in present time.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Lödén, Hans
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Citizenship education, national identity, and political trust: The case of Sweden2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 296.
  Lödén, Hans
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Critical Events, National Identity and Foreign Policy Non-Change: Aftermath of the terror attacks in Norway 20112016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 297.
  Lödén, Hans
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Critical Events, National Identity and Foreign Policy Non-Change: Aftermath of the terror attacks in Norway 20112016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 298.
  Lödén, Hans
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Interpreting conflicting narratives: Young people´s recollections of the terrorist attacks in Norway 20112017Ingår i: Memory Studies, ISSN 1750-6980, E-ISSN 1750-6999Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In 2011, a Norwegian right-wing extremist killed 77 mostly young people in an attack on proponents of multiculturalism. A critical event of this magnitude is important in a nation’s collective memory. For young people’s political socialization and value orientation, it could be crucial. Adolescents’ memories and interpretations of terrorism are an understudied area. On the basis of different memory narratives among ethnic Norwegian adolescents, who were 13 or 14 in 2011, implications of the attacks, seen as a case of collective memory formation of terrorism, are discussed in terms of how young people remember and interpret the attacks and negotiate between competing narratives. Focus group interviews conducted in 2015–2016 with 18-year-olds showed a marked tension between support for democratic values and numerous references to individuals and organizations having critical views on immigration and diversity and the importance of active agents promoting the conflicting narratives.

 • 299.
  Lödén, Hans
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013).
  'It´s difficult to be a Norwegian': Minority voices in the memorial messages after the terror attacks in Norway 20112018Ingår i: Nordic Journal of Migration Research, ISSN 1799-649X, E-ISSN 1799-649X, ISSN 1799-649X, Vol. 8, nr 1, s. 56-64Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The terror attacks in Norway 2011, targeting what the perpetrator described as proponents of immigration and multicultural society, created exceptional circumstances for people to reflect on issues of belonging. In this kind of situation it is assumed that people emphasize their affinity with the affected country. This, in turn, makes the problematization of the affinities displayed particularly interesting since the act of expressing them even in a very taxing situation indicates their importance. Texts by individuals from ethnic minorities, written soon after the attacks, are analysed in terms of conceptions of 'Norwegianness'. Results show explicit support for civic values but also multiple expressions of not feeling recognized as part of majority society also from individuals obviously acculturated to Norwegian lifestyles and cultural codes. These expressions are explained in terms of whiteness-non-whiteness and religion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 300.
  Lödén, Hans
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Peace, Love..., and Depoliticization ijn: National self-understanding in the memorial messages collected after the teror attacks in Norway 22 July 20112013Konferensbidrag (Refereegranskat)
3456789 251 - 300 av 712
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf