Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 5420
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251. Arnoldsson, Chris
  Skolresultat för årskurs 9 elever i Sigtuna kommun 2006-2016: Med fokus på genus, ursprung och kommunal skolpolitik2017Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 252.
  Aronson, Olov
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Should I use I?: A corpus-based study of first-person pronouns in scientific journals of different rankings2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt tidigare forskning finns ett flertal anledningar till att förstapersonspronomen används i akademiskt skrivande. I denna uppsats är målsättning att undersöka om förstapersonspronomen används olika ofta eller med olika funktioner i artiklar från högt rankade vetenskapliga tidsskrifter och artiklar från mindre högt rankade vetenskapliga tidsskrifter. Undersökningen baseras på en korpusstudie av 20 högt rankade artiklar i sociologi och 20 mindre högt rankade artiklar i sociologi. Korpusdatan tillhandahåller statistik över förstapersons-pronomen och så kallade genreroller, vilka definieras i Tangs och Johns (1999) modell. Resultatet visar att genrerollen återberättaren och en sammanvägning av alla förstapersonspronomena har signifikant högre förekomst i högt rankade artiklar än i mindre högt rankade artiklar.

 • 253.
  Aronsson, Anette
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Varje elev är sin egen berättelse: En pojkes berättelse om dyslexi2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka en elevs upplevelser av och reflektioner kring läs- och skrivsvårigheter samt det stöd eleven fått i skolan. Den intervjuade eleven i studien har en dyslexidiagnos. Data har samlats in med livsberättelseintervju, en kvalitativ forskningsintervju där eleven fritt berättar om sina liv eller, som i denna studie, valda aspekter av sitt liv. Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism som utgår från att kunskap skapas i sociala sammanhang där språket har stor betydelse och att saker kan ses ur olika perspektiv. Resultatet visar att förståelse för sina svårigheter har stor betydelse för elever med dyslexi, en förståelse som dyslexidiagnosen kan bidra till. Det framkommer även att skolarbete upplevs som mer energi- och tidskrävande för en elev med har dyslexi. Individuella stödinsatser som utformas tillsammans med eleven leder till framgångar i både studier och välmående. Ett sådant stöd kan skapas genom en väl fungerande dialog mellan lärare och elev. Eleven i studien berättar för lärare som möter elever med dyslexi att de ska prata med eleverna och se bakom svårigheterna och diagnosen. Min förhoppning är att studien ska öka medvetenheten kring vad elevperspektivet kan bidra till för speciallärare och lärare i utformning av stödinsatser i skolan.

 • 254.
  Aronsson Karlsson, Mikaela
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Vattenlek i förskolan: Möjligheter till fysik i förskolan2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper och tankar barn har kring begreppen flyta och sjunka, och vilka möjligheter det finns att synliggöra de olika kunskaperna inom fysik i förskolan genom vattenlek. Studien berör även skillnader och likheter mellan två åldersgrupper som deltagit i undersökningen. Studien genomfördes genom en aktivitet med deltagande observation samt återkoppling med intervjuer efter aktivitetstillfället. Resultatet visar på att möjligheterna till fysik i förskolan är många. Under undersökningen gav barnen uttryck för nya tankar och idéer som berör andra fenomen inom fysiken samt diskuterade vidare om liknande experiment och material de ville undersöka. Resultatet visar att barnen använde sig av tidigare erfarenheter och kunskaper för att förklara och ställa hypoteser. De använde sig även av språket genom samspelet med varandra för att förstå, skapa och omskapa kunskap.

 • 255.
  Aronsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Karlstads gamla museum: En studie av historiebruket kring uppförandet av Värmlands museum2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 256.
  Aronsson, Tobias
  Karlstads universitet.
  Vindarnas Boning: En studie av monumentalistiskt historiebruk2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Monuments are raised all over the world of several different reasons. A monument dosen´t only refer just to itself, it also tells something about the historical context they are risen into. The overall purpose of this study is to try to reveal how history is used through the process, and rising of the monument "Vindarnas Boning" in Karlstad, Sweden 16/6, 1967. The historical narrative around this monument is about to show the importance of the esthetics, the main forces around the monument and last, how the monument legitimacy is maintained. Throughout those analytic tools, according to this study, I will try to examine possible other reasons behind this monument than the official one, who is to act as a remembrance of the finnish immigrants who settled in the unpopulated deep forests of Sweden and enabled to maintain a minor community separated from other influences, during the 16 th century and onward. The 1960´s is characterized by the large working movements between Sweden and Finland. Also the Finnish authorities launches an economical campaign in Sweden to broaden their export possibilities. This campaign is about to show the new modern Finland, with increasing own independence from Soviet influences. Referred to this, the study shows how other groups in the society possible uses history for their own purposes, the cultural ties between Sweden and Finland are strengthen through this monument, wich gains advantages in other areas as well. Referred to the economics and the thoughts of a Nordic cooperation, which some elements wishes to broaden. Through the historical narrative this study reveals actors who has strong ties to these goals. Because of this, there might be a reason to ask if the official remembrance is the only factor that is linked to this monument. This study connects the use of history through monuments with ideological reasons. This perhaps, can be a perspective to have in mind, when visiting the monument "Vindarnas Boning" next time, or other monuments as well.

 • 257.
  Arslan, Songul
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Svenska som nytt språk: En studie om hur personer med utländsk bakgrund tar till sig det svenska språket2007Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Språk är, för alla människor, ett verktyg som ger oss identitet och en känsla av grupptillhörighet. Att flytta till ett nytt land med ett främmande språk innebär stora förändringar men även möjligheter. Barn och ungdomar integreras snabbt i den svenska skolan och lär sig språket fort. Däremot de äldre människorna som har ett annat modersmål än svenska har oftast svårare att lära sig svenska språket jämfört med unga.

  Språk, känslor och identitet hör ihop. Med språkets hjälp kommunicerar man och ger tidigt uttryck för vår identitet. När man t ex talar om något så visar man alltid, genom sitt sätt att tala, vem man är.

  Jag har undersökt hur första mötet med svenska är som nytt språk.

  För att ta reda på det gjorde jag nio längre intervjuer med både äldre och yngre elever.

  Min slutsats är att man lär sig olika i olika åldrar, och att identiteten påverkas mer ju äldre man är när man lär sig ett nytt språk. Mina slutsatser kan också specificeras i hur man lär sig i olika åldrar och hur språket hänger ihop med identitet. Jag kan dra andra slutsatser också t ex. som jag konstaterat i min text att, svenska låter behagligt och vackert när man möter det för första gången, men att det låter mycket olika beroende på vilket eget språk man har. Vidare upptäckte jag att det bland mina intervjupersoner finns en stor variation i sätten att lära sig språket, men också en stor medvetenhet. Mina sista upptäckter handlar om intervjupersonerna att verkar koppla den egna språkförmågan till känsla av värde och tillhörighet.

 • 258.
  Artan, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Narcissism and the American Dream in Arthur Miller´s Death of a Salesman2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay focuses on the theme of the American Dream in relation to narcissism in Miller’s Death of a salesman. The purpose is to demonstrate that a close reading of the main protagonist, Willy Loman, suggests that his notion of success in relation to the American Dream can be regarded as narcissistic.  This essay will examine this by first observing how Willy´s notion of success is represented in the play, then look at how his understanding of it can be viewed from a narcissistic standpoint.  The results I have found in my analysis show that there is a connection between Willy’s understanding of success and his narcissistic behavior. He displays traits such as grandiosity, arrogance, need of specialness and denial of emotions. His relationship with other characters reveals his lack of empathy, manipulation and exploitation of others as well as his need of superiority and fear of inferiority.  The conclusion is that Willy and his notion of success could be considered as narcissistic.                 

 • 259.
  Artan, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Harry Potter as High Fantasy: The Uses of High Fantasy in J. K. Rowling’s Harry Potter Series2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to present the reader an analysis of Harry Potter as high fantasy and how Rowling has expanded on high fantasy norms which can be seen as a contributing factor to why the saga became such a global phenomenon.  This essay will show the ways in which Harry Potter elaborates on the high-fantasy norms by analyzing its narrative elements (setting, narrative structure, characters, and language). The first part will be a brief introduction to high-fantasy and its norms while the second part will be an analysis of the novels in terms of these norms.

 • 260.
  Artan, Niklas Kanat
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Computer use in the English classroom: A comparative analysis of English teachers' thoughts and practices regarding computer use in the English classroom2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhället förändrades vid sekelskiftet när teknologiska verktyg som datorn och surfplattor gjorde samhället mer beroende av teknik. Syftet med denna studie var att ta reda på engelsklärares attityder gentemot datorbruk i det Engelska klassrummet. Studien genomfördes genom att använda en kvalitativ metod: semi-strukturerade intervjuer där totalt 17 lärare intervjuades. Resultaten visar att det finns både likheter och skillnader bland grupperna. Gymnasielärarna har en mer positiv attityd gentemot datorbruk i jämförelse med grundskolelärarna som var mer neutrala, vilket var ett resultat av att gymnasieskolan har 1:1 medan grundskolan i många fall har ett begränsat antal datorer. Detta sågs som problematiskt av grundskolelärarna då dom i många tillfällen hade klasser som var större än mängden datorer tillgängliga.

 • 261.
  Artan, Niklas Kanat
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Tv-spel som resurs för religionskunskap: En undersökning om tv-spel som resurs inom dygdetik2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper examines the possibilities of using video games as a tool for education of virtue ethics. By comparing learning aspects in Marc Prensky’s theory Digital Game-Based Learning and Aristotelian virtue ethics, this paper tries to look for similarities in how each theory looks at learning. Prensky’s theory is about how one can use video games in education, which is why it is used here. This is done by using three major learning theories as a framework of how one learns. The theories are sociocultural learning theory, constructivist learning theory and Learning by Doing. Both virtue ethics and Digital Game Based-Learning are presented in detail, describing what they are, how they look at learning and how that view relates to the other three major theories. Once that is done, a comparison between Virtue Ethics and Digital Game-Based Learning is given to show what they have in common. The comparison looks at both theories views on learning and from there decides whether they work in conjunction with each other or not. The paper ends with a discussion of how plausible the usage of video games and Digital GameBased Learning is in a school environment, asking questions regarding issues with video games in general and Prensky’s theory.

 • 262.
  Artan, Niklas Kanat
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Tv-spel som resurs för religionskunskap.: En undersökning om tv-spel som resurs inom dygdetik.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper examines the possibilities of using video games as a tool for education of virtue ethics. By comparing learning aspects in Marc Prensky’s theory Digital Game-Based Learning and Aristotelian virtue ethics, this paper tries to look for similarities in how each theory looks at learning. Prensky’s theory is about how one can use video games in education, which is why it is used here. This is done by using three major learning theories as a framework of how one learns. The theories are sociocultural learning theory, constructivist learning theory and Learning by Doing. Both virtue ethics and Digital Game Based-Learning are presented in detail, describing what they are, how they look at learning and how that view relates to the other three major theories. Once that is done, a comparison between Virtue Ethics and Digital Game-Based Learning is given to show what they have in common. The comparison looks at both theories views on learning and from there decides whether they work in conjunction with each other or not. The paper ends with a discussion of how plausible the usage of video games and Digital GameBased Learning is in a school environment, asking questions regarding issues with video games in general and Prensky’s theory.

 • 263.
  Arvidsson, Lillemor
  IT-gymnasiet, Örebro.
  I spänningsfältet mellan två läsarter2009Ingår i: Vägar till språk och litteratur / [ed] Solveig Granath, Björn Bihl och Elisabeth Wennö, Karlstad: Karlstads universitet , 2009, s. 23-32Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 264.
  Arvidsson, Marika
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  A quantitative study of Swedish students' opinions on speaking English in the classroom2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate students' attitudes towards speaking English in the classroom, and their self-reported experiences of what affects their use of English during lessons. Questions inquired into are students' choice to speak English or not, and the relation between the students' level of oral proficiency and their gender, age and year. 127 students at an upper secondary school attending a vocational programme participated in the study where questionnaires were handed out. Results showed that the students are well aware of the opportunities that being a good speaker in English can bring as English is a lingua franca. Students also pointed out that a friendly and informal classroom is important in order to develop the skill of speaking. The amount of spoken English during lessons reported from the students proved not to be particularly high as 42% of the students claimed that they did not speak English during their lessons. 39% of the students claimed that they spoke English "more often than not". Only 18% of the students claimed that they spoke English during every English lesson. As reported in the students' responses, reasons for this are related to insecurity and fear of failure among the students. No major differences were found related to age or year. Significant differences related to gender were found in the students' answers where girls felt less comfortable to a higher extent than boys, depending on the group size in the classroom, although both boys and girls felt less comfortable the larger the group was in the classroom.

 • 265.
  Arvidsson, Marlene
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Högläsning i förskolan: Pedagogers arbete med högläsning för barn i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 266.
  Arwidson, Ingrid
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  ”Man ska få läsaren att tycka/tänka i samma banor som sig själv”: En kvalitativ studie om argumenterande text i gymnasieskolans svenskämne2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka elevers erfarenheter och medvetenhet kring skrivandet av argumenterande text i gymnasieskolans årskurs 2. Teoriavsnittet redogör för begreppen genre och texttyp och hur dessa används i skola och läroplan. Därtill förklaras argumenterande text utifrån olika aspekter. Analysmetoden som används är en form av argumentationsanalys. Slutsatsen är att elevernas erfarenheter av argumenterande text är skiftande, exempelvis hur konsekvensen i att hålla argumentationen till tesen ser ut.  Ämnesval är en svårighet som nämns av flera elever. Vad jag kan se i analysen av materialet finns brister i uppfyllelsen av kunskapskravet om anpassningen till syfte, mottagare och kommunikationssituation, vilket kan kopplas till komplexiteten i skolans dubbla situationskontext. Alla elever har inte förstått matrisen som användes som stöd till uppgiften.

 • 267.
  Aschbacher, Katarina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Konsert och fjärilar i magen: En kvalitativ intervjustudie om musikstudenters upplevelser av nervositet2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utforska på vilka sätt musikhögskolestudenter erfar fenomenet nervositet i samband med konserter. För att uppnå syftet ställs följande forskningsfrågor: På vilka sätt erfar musikstudenter nervositet före, under och efter konsert?, Vilka skillnader upplever musikstudenter att det finns mellan olika genrer gällande synen på nervositet?, Vilka faktorer lyfter musikstudenter fram som positiva gällande nervositet? I bakgrundskapitlet beskrivs tidigare forskning om ämnet nervositet gällande; upplevelser av nervositet, skillnader mellan musikgenrer, samt vad det finns för positiva sidor med nervositet. De teoretiska utgångspunkterna för studien är fenomenologi och musikpsykologi. För att svara på studiens forskningsfrågor används kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har transkriberats och analyserats utifrån tematisk analys. Resultatet visar att fenomenet nervositet i samband med konserter utgörs av teman som: Affektladdad nervositet före och under konsert samt Känslor efter konsert. De underteman som rör affektladdad nervositet före och under konsert rör teman som: Kroppsliga reaktioner, Att vara mer eller mindre utsatt på scen, Förväntningar, Miljöns betydelse, Förberedelse, Skakningar och svettningar, Analyserande tankar, Publiken påverkar nervositeten, Glädje, besvikelse och distans till prestationen samt Utmattningskänslor. Resultatet visar också teman som: Upplevda skillnader mellan genrer och miljö, samt Fokus och energi - nervositetens fördelar. Informanterna beskriver här underteman som: Större press på klassiska musiker och att Konserthus inte är en avslappnad miljö. I diskussionen sätts resultatets teman i relation till tidigare forskning och litteratur samt studiens vetenskapsfilosofiska perspektiv. 

 • 268.
  Aschbacher, Katarina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Konsten att spela a prima vista: En observationsstudie2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv, få en överblick, samt större förståelse för min egen lärandeprocess i a prima vista-spel. I bakgrundskapitlet beskrivs några metoder och strategier för att utveckla a vista-spel, samt tankesätt kring a vista-spel i dagens musiksamhälle. För att observera min övning i a vista-spel, användes videoinspelningar, loggbok samt självobservation. I övningen användes pedagogiska a vista-träningsböcker samt visböcker, med blandad repertoar. Resultatet visade att användning av redskap såsom; metronom, träningsböcker, kropp, samt noter ledde övningen framåt. God kroppshållning och teknik visade sig också vara avgörande för ett mer säkert a vista-spel. I diskussionsdelen jämförs temaresultat, metronom, material, kroppshållning, omtagningar samt noter med tidigare forskning och litteratur. 

 • 269.
  Asker, Rebecca
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Money and Love in Jane Austen’s Pride and Prejudice2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the late 18th century, it was not uncommon that a middle class woman had to choose if her marriage should be based on love or money. Since women often depended on either a husband or male relatives to support them, marriage was a way to avoid economic hardship.

  Pride and Prejudice gives many examples of women in this situation, and it is evident that both men and women are affected by economy and social class in their choice of a partner. The purpose of this essay is therefore to look closer on how the courtships in the novel are influenced by economy and class. Some characters are greedy and believe that wealth and an upper class life equals happiness. The wealthy man Mr. Darcy becomes suspicious of women and believes that they are only after his money. Women are also seen as commodities; wealthy men expect to be able to marry whomever they like regardless of the woman’s feelings.        

  I will show that there are three main types of marriages in the novel: marriages based on financial considerations, marriages based on infatuation, and marriages combining love and money. Marriages based on financial considerations are not ideal since emotional needs are not often fulfilled. However, in some cases it might be a solution for women who do not have the time to wait for a romantically and economically fulfilling marriage. Marriages that include no financial considerations at all are not ideal since a stable economy is important to live happily. In the essay, I will show that the most ideal marriages are those who combine both love and money, as they ignore neither emotional needs nor economy.

 • 270.
  Askeröd, Tove
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen Musikhögskolan Ingesund.
  Unéus, Johan
  Karlstads universitet, Institutionen Musikhögskolan Ingesund.
  Genrebredd och improvisation - eller inte?: En undersökning av trumpet, tvärflöjt och klarinettlärares syn på undervisning2002Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 271.
  Asp, Ellika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Meningsskapande skillnad: En studie av kontraster och motsatser i David Lodges Nice Work2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Lodge använder motsatser och kontraster, när han låter två huvudpersoners världar mötas i Nice Work, och se vilken påverkan det har på läsningen av romanen. Uppsatsen fokuserar på hur motsatserna har effekt när det gäller innehåll samt språk och struktur. De valda motsatserna (man/kvinna, industri/universitet, bekant/obekant, romantiska drag/realistiska drag, Vic/Robyn och separation/förening) är tydliga exempel på användningen av motsatser och kontraster i Lodges roman. Sammanfattningsvis finns det många exempel på hur motsatser och kontraster kan uttryckas och struktureras för att förstärka innebörden för läsaren.

 • 272.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  A Reader’s Bogey?: the Uncanny and the Reading Process2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 273.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  A Reader’s Bogey?: The Uncanny and the Reading Process2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 274.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Ethics, Aesthetics and Identity in Global Crises: Satire and Discourse in Grönköpings Veckoblad2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The point of departure of this presentation is how contemporary concerns, hatred and threats are reflected in the Swedish satire journal Grönköpings Veckoblad (Grönköping Weekly Bulletin). GV has been published independently since 1916 and reflects events and trends in Sweden, as well as in the world, as if they had happened in the small fictional town “Grönköping”. Through some breif examples, I discuss how aesthetical and ethical aspects of satire correlates with local and global issues. It will be argued that Grönköpings Veckoblad assumes a double position in a contemporary self-understanding. On the one hand, the mode of satire tends to be threat-reducing and familiarizing. GV presents a world that is home-like, unchangeable, free of crises. On the other hand, GV constantly attacks otherness, i.e. disastrous vices of individuals, institutions and phenomenon. The satire’s embed critique implicates an ideal nation: how Sweden ought to be and how citizens ought to behave. The ideal is, to a large part, governed by a conservative-liberal moral. Yet, GV has no default ideology. The journal deconstructs one fallible society and construct a new prevailing society – that also, of course, is nothing but a chimera. Seemingly, the satirist’s play of negations ends up in a balancing act, also characteristic for a clichéd image of Sweden as a country of moderateness.   

   

 • 275. Aspenberg, Karin
  Ett tematisk-kritiskt perspektiv på Ola Hanssons Sensitiva amorosa och Paul Anderssons Elegi över en förlorad sommar2005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 276.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Fröken Julie 2.0!2019Ingår i: Grönköping håller stilen: Årsbok 2019 / [ed] Rolf Christerson, Vikarbyn: Bokförlaget Siljan , 2019, s. 36-37Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 277. Aspenberg, Karin
  Husserls epoché: Exempel på litterär praktik2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 278.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Intets fenomen i Strindbergs värld2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 279.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Klang & jubel å bokmässan. Veckobladet var där!2017Ingår i: Grönköping i trendens framkant: Grönköpings Veckoblad. Årsbok 2017 / [ed] Rolf Christerson, Falun: Bokförlaget Siljan , 2017, s. 9-9Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 280.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läsning och hjärnspöken: om tomhetsbegreppets kommunikativa funktion hos E T A Hoffmann2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 281. Aspenberg, Karin
  Mitt sprängda huvud2011Bok (Refereegranskat)
 • 282.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Rather the film than the book?: A reception study on gaps in text and film2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 283.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Rom, ruiner, revolt: Strindberg och Marinetti2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 284. Aspenberg, Karin
  Stilen som kunskapsmedel hos Strindberg2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 285. Aspenberg, Karin
  Strindberg bakom maskerna: om det dramatiska subjektet i Fröken Julie2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 286. Aspenberg, Karin
  Strindberg, lyckan och intet: en kommentar till Tjänstekvinnans son och Fröken Julie2011Ingår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, nr 3-4, s. 336s. 63-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 287. Aspenberg, Karin
  Strindberg och Intet: en fenomenologisk kommentar till Tjänstekvinnans son2006Ingår i: Strindbergiana / [ed] Per Stam, Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 2006, s. 82-94Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 288.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Strindbergs värld: En tematisk författarskapsläsning2012Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  August Strindbergs verk är inte bara berättelser om yttre förhållanden och objekt, de är också uttryck för ett skapande medvetande. Genom närläsningar av sex stilmässigt representativa verk, däribland Fröken Julie och Inferno, frilägger Karin Aspenberg i denna studie en provisorisk föreställning av medvetandets erfarenhetsvärld och bryter ny mark inom Strindbergsforskningen. Studiens syfte är att söka författaren i den litterära texten, inte i en objektiv verklighet. Verket är allt, upphovsmannen saknar betydelse. Att belysa sambanden mellan subjekt, språk och värld i Strindbergs litterära oeuvre är möjligt tack vare metoden tematisk kritik. Utmärkande är en filosofisk förankring i hermeneutiken och fenomenologin. Aspenberg visar på att Strindberg i sitt skrivande är djupt involverad i en kamp med tillvarons villkor, inte minst en fundamental upplevelse av tomhet. På så vis lyckas hon följa en på ytan dold strategi och samtidigt problematisera textens ideologiska budskap. Strindbergs författarskap kan förstås som ett existentiellt projekt att dels inför läsaren konstruera en logiskt grundad författarimage, dels söka en lösning på tillvarons intighet.

 • 289.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  The Power of Nothing: On Gaps in Literature and Film2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 290.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  The Strindberg Legacy - Panel of young scholars on Strindberg studies today: On Strindberg's world. A thematic reading of an authorship2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 291.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Vad har ni gjort i sommar?2018Ingår i: Grönköping - idyll med skärpa / [ed] Rolf Christerson, Falun: Bokförlaget Siljan , 2018, s. 30-Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 292.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Writing as an existential project: On Strindberg’s imaginary world through a phenomenological-hermeneutical perspective2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 293.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Writing as an existential project: remarks on Strindberg’s imaginary world through a phenomenological perspective2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 294.
  Aspenberg, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Wallin Wictorin, Margareta
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Bildernas språk, språkets bilder: Transformationer och estetisk-kommunikativa funktioner i Selma Lagerlöfs (serie)roman En herrgårdssägen2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vår kulturella kontext genomkorsas av transfererade berättelser, teman och motiv. I spåren av ökad digi-talisering och teknisk utveckling pågår konstant mediala överföringar av språkliga och bildliga uttryck. Att skriven fiktion överförs till andra medier är numera vanligt. I det avseende var Selma Lagerlöf en föregångare. Redan i början av 1900-talet lät hon flera av sina berättelser bli film. Idag är också den teck-nade serieromanen aktuell. Ett exempel på det är att Lagerlöfs roman En herrgårdssägen, från 1899, över-fördes till serieroman av Marcus Ivarsson och gavs ut 2013. Även i Ivarssons version, i kombinationen av bilder och text, framhävs teman som kärlekens och konstens kraft, avgrundsdjup sorg och själsligt utanförskap. Men hur skildras detta i ord och bild i de två medierna litterär roman respektive tecknad serieroman? Vad är mediespecifikt och vad är medieneutralt? Vad lämnas åt läsaren att själv tolka in eller sakna i berättelsen och hur kan dessa luckor förklaras?

  Syftet med detta paper är att studera de två medieringarna av En herrgårdssägen. Teoretiska utgång-spunkter är transmedialitet och adaption (Elleström och Hutcheon). Dessa begrepp är viktiga eftersom studiet av överföringen av ett narrativ från ett medium till ett annat markerar karaktären och funktionen i ett medium jämfört med det andra, och kan ge olika typer av estetisk effekt. En annan utgångspunkt är den receptionsestetiska. Inriktningen hör till den gren av läsarorienterade teorier som har en fenomenol-ogisk inriktning. Den delar uppfattningen att berättelser till sin natur är fulla av luckor eller tomrum som vi som läsare måste/behöver/har möjlighet att fylla i om vi skall kunna skapa mening utifrån vad vi läser eller ser. (Ingarden, Iser, Abbott, Wolff). En litterär text, exempelvis, kräver läsarens aktiva medverkan, eftersom den präglas av en hög grad av obestämbarhet. Samma sak gäller serieromaner, där luckor existerar såväl mellan som inom de tecknade serierutorna.

 • 295.
  Asplund, Sanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Kan det verkligen stämma?: En fenomenologisksjälvobservation av intonationsövning på tvärflöjt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna forskningsstudie tar utgångspunkt från oviljan att öva på sitt instrument och syftet är att undersöka de tankar och känslor som uppstår vid övning. I detta fall är det intonationsövning på tvärflöjt som står i fokus. I arbetet presenteras tidigare forskning och litteratur som berör övning, motivation, intonation och intonation på tvärflöjt. Materialet som använts till forskningsstudien har samlats in genom kontinuerligt förd loggbok. I resultatet presenteras hur olika hjälpmedel, rummet som övningen sker i och mående påverkar övningen. Resultatet berör även de känslor som uppstår vid övning och hur dessa känslor förändras under en längre tid av kontinuerlig övning.

  Nyckelord: fenomenologi, loggbok, intonation, övning, tvärflöjt

 • 296.
  Asplund, Stig-Börje
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Being a skilled reader: Reception patterns in vehicle engineering students' literature discussion2012Ingår i: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 3, nr 2, s. 243-257Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores how four male vehicle engineering students at an upper secondary school in Sweden engage in literature discussion. The study combines a Conversation Analysis (CA) approach with a reception theory perspective and shows that the boys use direct reported speech (DRS) in their interaction as a technique to handle intimate and personal dimensions in the text, but also to construct themselves as skilled readers. Approaching the empirical data in this way makes it possible to go beyond the stereotyped images of (working class) boys presented in so many research papers and provide a more nuanced picture of boys' reception pattern in a school context.

 • 297.
  Assad, Sheima
  et al.
  samhällsplanerar programmet.
  Stella, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Jag vinkar för att dom inte har någon annan som vinkar: en kvalitativ studie om HVB-hemmens personal och deras betydelse för ensamkommande flyktingbarns utvecklingsprocess.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Varje år kommer ett stort antal ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Migrationsverket ger en siffra på 2916 barn som fram tills oktoberhar sökt asyl i Sverige 2012 (Migrationsverket 2012). Siffrorna ökar för varje år. Det är därför viktigt att de som arbetar i dessa verksamheter och tar hand om dessa barn har en god utbildning inom detta fält och ständigt förnyar och ökar sin kunskap av dessa barns situation. De ensamkommande barnen blir placerade på olika hem, så kallade HVB-hem (hem för vård och behandling). Dessa hem anordnas av kommunerna, vilket innan reformen 2006 var Migrationsverkets ansvar. På dessa HVB-hem arbetar personal som ska vara tillgängliga för ungdomarna dygnet runt. Det är personalen som ungdomarna möter dagligen och som har stortansvarar för deras anpassning till det svenska samhället.

  Syftet med denna uppsats är att försöka finna svar på om personalen som arbetar med ensamkommande barn, har verktygen för att kunna förbereda dessa ungdomar och barn för ett liv i det svenska samhället, då de fyllt 18 år och ska leva självständigt.

  I vår studie använder vi oss utav en kvalitativ metod genom intervjuer. Resultatet är baserad på fyra intervjuer med personal från olika HVB-hem inomVärmland. Slutsatsen för denna uppsats är att personalen upplever sig ha verktygen samtidigt som de känner att det är en svårighet att lära ut hur olika situationer ska hanteras. Hur ungdomarna handlar måste ske genom självupplevd erfarenhet och måste vara en process då åldern spelar roll vilka situationer de behöver ha mer kunskap om.

 • 298.
  Asserholt, Matilda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Psykosocial arbetsmiljö i förskolan och dess påverkan: En studie om pedagogers upplevda psykiska hälsa och välmående inom förskoleverksamheten2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 299.
  Augustsson, Elin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  De kuvade kvinnorna: En studie av Karlstads och Trollhättans Socialdemokratiska kvinnoklubb 1939-19452016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 300. Augustsson, Elin
  Den röda rosens kvinnor: En studie av Karlstads Socialdemokratiska kvinnoklubb 1940-19452015Studentarbete andra termin, 12 hpStudentuppsats (Examensarbete)
3456789 251 - 300 av 5420
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf