Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 2336
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Bujupi, Piktor
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Ebadi, Ahmad
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Fakourvand, Cloe
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Uppdragsbrev: Hur uppfattar revisorer uppdragsbrevet?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka om revisorernas uppfattning om uppdragsbrevet, avseende på syfte, innehåll och förhållningssätt ter sig vara olika. Som följd härav ska vi även undersöka om det finns skiljaktigheter i uppfattningen mellan revisionsbyråerna. Vi har skrivit uppsatsen med en induktiv ansats och således tagit utgångspunkt i empirin. Data har samlats in med kvalitativt metod i form av personliga intervjuer. Intressenter och uppdragsgivare har olika förväntningar på revisorerna, vilket resulterar i ett förväntningsgap dem emellan. Uppdragsbrev är en rekommendation som FAR har utarbetat, som innehåller allmänna villkor för revision av svenska företag. Handlingarna i uppdragsbrevet ska enligt FAR bidra till ett minskat förväntningsgap. Ur analysen kan man urskilja stora avvikelser i revisorernas svar. Vid enbart två frågor är alla revisorer eniga. Vi är av den uppfattningen att revisorerna är positivt inställda till uppdragsbrevets tillkomst. Dock råder det skiljaktigheter om uppdragsbrevets innehåll, dess syfte och om klienternas uppfattningar. Orsaken till avvikelserna i revisorernas svar beror på, enligt oss, att revisorerna i vår undersökning har olika uppfattningar om uppdragsbrevets funktioner och således menar revisorerna att klienterna av denna anledning uppfattar uppdragsbrevet olika eftersom varje revisor delger olika anvisningar till sina klienter.

 • 252.
  Burman, Christoffer
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Smedberg, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Verkligt värde för svenska fastighetsbolag: Är ”verkliga värden” verkliga?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 253.
  Burman, Elin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Kolberg, Katherine
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  En studie i riskhantering: Hur börsnoterade bolag redovisar intern och extern risk2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Under åren har medvetenhet om ett företags risk växt. Risker är svåra att påverka och därför finns riktlinjer som talar om att väsentliga risker ska tas med i årsredovisningen. Uppsatsens är en fallstudie, syftet var att undersöka hur fyra svenska börsnoterade företag valt att redovisa sina interna och externa risker. Inledningsvis beskrivs risk i allmän mening för att sedan komma fram till vad som utgör en ekonomisk risk. Risk är i detta arbete egentligen hot som påverkar ett företags lönsamhet.  

  Genom en fallstudie av fyra svenska börsnoterade företags årsredovisningar har vi genom kvalitativ metod funnit ut hur företagen valt att redovisa sina risker. Utifrån frågeställningar undersökte vi om företagen använt sig av något etablerat ramverk och vilket. Ramverk förstås som ett verktyg som hjälper företagen att lokalisera och identifiera vilka risker som finns i deras interna och externa miljö. Undersökningen har också utifrån den andra frågeställningen varit att se vad som skiljer företagen åt i riskhantering beroende på storlek. Utifrån våra frågeställningar har empirin analyserats och besvarat våra frågor.

  Resultatet visar att alla företag har följt de lagar och förordningar som finns men vissa har gjort det utförligare än andra. Anledningen kan vara att företagens risker är olika väsentliga, vilket gör att de stora företagen har valt att arbeta efter etablerade ramverk medan de små valt att utforma egna ramverk.

  Lagen säger att det företaget anser vara en väsentlig risk ska tas med i redovisningen. I vårt resultat har det framkommit att inget av de undersökta företagen valt att redovisa den externa risken brand. Något som vi anser borde vara självklart då risken för brand är stor. Ingen av dessa fyra företag tycker alltså att risken brand är väsentlig.

  I resultatet har det även kommit fram att alla bolag redovisar risk och beskriver hur dessa hanteras.

 • 254.
  Buss, Olga
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Begorgis, Gabriel
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  The Impact of Social Media as a Customer Relationship Management Tool: A B2B Perspective2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study explores the association between the Customer Relationship Orientation of a company, their Social Media Use through Social Customer Relationship Management Capabilities, with Customer Relationship Performance in order to determine if Social Media can be used as an effective Customer Relationship Management tool in a business-to-business context. In addition, the research will explain if the company’s expectations conform to the customer’s experience. Four digital managers within Swedish small and medium sized enterprises were interviewed and 34 of their corresponding customers took part in an online survey. The findings indicated due to companies limited Social Customer Relationship Management Capabilities the positive impact on Customer Relationship Performance was not achieved through Social Media Use. Furthermore the online surveys revealed that Social Media is not the most effective Customer Relationship Management tool, nevertheless a weak relationship was found and thus Social Media can be used in addition to the companies’ already established Customer Relationship Management activities. Future research will focus on increasing the sample size, revisiting the study in a few years, and why certain intermediaries were significant.

 • 255.
  By, Angelica
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Kaspersson, Elisabeth
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  An empirical thesis of service recovery in the package holiday industry2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this thesis is to gain an understanding what it is within the vacation offering that makes certain customers dissatisfied with a service recovery effort.

  Design/methodology/approach: The basis of the thesis is a qualitative approach since we want to gain an understanding about what it is in the service failure and service recovery that make customers dissatisfied. Although, a quantitative approach will be used as a supplement to the qualitative approach in order to seek patterns that we can interpret. By combining these approaches, it should enable us to gain an understanding about the customer’s dissatisfaction.

  Findings: The study found that the package holiday organizations seem to handle the service recovery process well. Therefore, we propose that when a negative emotion occurs, the customer’s glorification of the offerings benefits get destroyed, creating their dissatisfaction. This makes it hard for the organization to perform a successful service recovery no matter the severity of the service failure since the hedonic values the customer was seeking becomes lost. Furthermore, the customers create expectations when seeking hedonic values, which make it difficult for the organizations to perform their initial offering successfully. We also emphasize the need of an expansion of the service recovery framework. There is a need of a shift from the organizations efforts to the customers experience within the service recovery process.

  Research limitations/implications for future research: This thesis emphasizes the need for further research concerning how organizations can perform a successful service recovery when hedonic values are a part of the offering. Hence, the focus in future research could be to develop methods for performing service recovery when hedonic values are in play. Furthermore, this thesis could only give propositions about what is causing the customers dissatisfaction, but could not find any core happenings causing the customers dissatisfaction. Therefore, future research could focus to gain a deeper understanding about what source that has caused the customers dissatisfaction. Furthermore, other dimensions surrounding the customers experience needs to be taken into consideration in future research.

  Practical implications: When hedonic values are in play, the customer’s expectations for the product or service becomes high. Therefore, 6 organizations face a lot more pressure when providing their service or, if a failure has occurred, service recovery.

  Keywords: service failure, service Recovery, justice dimension, hedonic values, satisfaction

 • 256.
  Bygghammar, Mattias
  et al.
  Karlstads universitet. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Nilsson, Fredrik
  Karlstads universitet. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Fakturamodellen: En studie av fakturamodellens effekter på företag i byggbranschen2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 257.
  Byrinder, Ida
  et al.
  Karlstads universitet.
  Hellström, Josefin
  Karlstads universitet.
  Anställdas upplevda roller vid självbetjäning: En studie om förväntningar, upplevelser och värdeskapande från anställdas perspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund - Självbetjäningstjänster ger andra förutsättningar i tjänstemötet för anställda eftersom kunder interagerar med teknik istället för människor. Tidigare forskning i samband med självbetjäningsteknologier fokuserar på kundens perspektiv vilket skapar en intressant grund att undersöka hur anställda upplever självbetjäningsteknologier och hur de kan skapa värde enligt den tjänstedominanta-logiken. 

  Syfte - Uppsatsens syfte är att undersöka anställdas upplevda roller när självbetjäningsteknologier är en del av verksamheter. Undersökningen fokuserar på att ta reda på förväntningar och upplevelser samt hur värdeskapande är enligt anställda.

  Tillvägagångssätt - Uppsatsen har ett kvalitativt tillvägagångssätt där semistrukturerade intervjuer genomfördes. Antal respondenter var 16 personer anställda som frontpersonal hos fyra företag belägna i Karlstad. Resultatet kodades och kategoriserades för vidare analys utifrån den teoretiska referensramen om förväntningar, upplevelser och värdeskapande.

  Slutsats - Förväntningar som ställs på anställda i samband med självbetjäning yttrar sig som kunskapsförväntningar och naturliga förväntningar som ingår i den anställdes roll. Dessa förväntningar upplevs främst i samband med tjänstemisslyckanden, och positivt, negativt och neutralt värdeskapande kan uppstå. Slutsatser sammanfattas i en modell.

  Begränsningar - Slutsatser kan inte generaliseras utöver de kontexter som undersöks utan speglar de medverkande respondenterna från respektive verksamhet.

  Praktiska implikationer - Anställdas perspektiv på deras roller vid hantering av självbetjäningsteknologier samt värdeskapande utökar kunskap kring hur anställda uppfattar självbetjäning. Företag får kunskap om hur anställda uppfattar sin del i värdeskapande och kan anpassa sina verksamheter för att skapa bättre förutsättningar för värdeskapande.

 • 258.
  Bäcklin, Adam
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Heyerdahl-Simonsen, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Teknofobi på den svenska aktiemarknaden?2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 259.
  Bäckström, Joachim
  et al.
  Karlstads universitet.
  Ekberg, Oscar
  Karlstads universitet.
  Potentiella köpares syn gällande fastighetsmäklares agerande under visningstillfälle2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur fastighetsmäklare i Sverige kan arbeta för att bättre uppfylla köparens förväntningar vid bostadsvisningar och därmed öka sannolikheten till framtida samarbeten. I dagsläget är förtroendet för fastighetsmäklare lågt och yrket är förankrat med mycket fördomar, endast 6 % säger att de känner förtroende för fastighetsmäklare. Dock visar undersökning gjord av Mäklarsamfundet (2016) att kundnöjdheten bland säljare är hög där hela 87 % svarar att de varit nöjda med affären. Författarna har därmed konstaterat ett kunskapsgap där rollen som fastighetsmäklare inte undersökts ur en köpares perspektiv i syfte att förbättra servicekvalitén. Studien har en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer där målet är att tydliggöra respondentens egna tankar och åsikter genom att kunna gå mer på djupet i respondentens svar och därmed uppnå en ökad förståelse kring hur fastighetsmäklaren uppfattas utifrån kundernas perspektiv, närmare bestämt ur en potentiell köpares perspektiv. Genom ett målstyrt urval väljs respondenter ut som inom senaste kvartalet varit på visning och haft en personlig kontakt med fastighetsmäklare. Insamlad data transkriberas och analyseras genom att bryta ned respondentens uttalande till nyckelord och citat för att framhäva en tydlig bild över vilka mönster samt nyckelfaktorer kunder anser viktiga kring rollen som fastighetsmäklare. Studien visar att samhällets fördomar gällande fastighetsmäklare i dagsläget sannolikt förstärks vid visningstillfällen snarare än motsatsen och köpares negativa syn för fastighetsmäklarens agerande under visningstillfällen är en bidragande anledning till varför förtroendet är lågt. Studien belyser också att potentiella köpare upplever fastighetsmäklare som passiva under visning och att fastighetsmäklare både kan och bör förbättra sitt kundbemötande för att motverka att spekulanter känner sig förbisedda och därmed öka sin omsättning genom ökade rekommendationer.

 • 260.
  Bååth, Mikael
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Demografiska skillnader vid aktieplaceringar: En studie om eventuella demografiska skillnader vid aktieplaceringar2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen belyser frågan om det finns demografiska skillnader som påverkar personer när de ska välja en aktie att investera i. Utgångspunkten för uppsatsen är en enkätundersökning som genomfördes under två olika aktiviteter anordnade av Aktiespararna under våren 2009 i Värmland.

   

  Utifrån tidigare forskning undersöker jag i min uppsats om de demografiska skillnaderna: kön, ålder, månadsinkomst och utbildningsbakgrund påverkar personer inför deras val av aktier att investera i.

   

  För att undersöka om det finns några demografiska skillnader, så använde jag mig av en enkät med fasta svarsalternativ som deltagarna på de båda aktiviteterna fick besvara. Enkäten var utformad så att respondenterna även hade möjlighet att på sista frågan, om varför de väljer att investera i en viss aktie förutom de sju redan fasta svarsalternativen kunna välja ett åttonde eget svarsalternativ: ”Annat”. Där kunde respondenterna välja att själva beskriva deras egna motiv till att de valde att investera i just en viss aktie.

   

  Resultatet av min enkätundersökning visar att de demografiska skillnaderna i viss mån påverkar personers val av aktier. Det varierar dock hur mycket de demografiska skillnaderna påverkar.

 • 261.
  Bååth, Mikael
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Edström, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Finansinspektionens reglering av ersättningssystem: En studie av Handelsbanken2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Banker utgör en väsentlig del av samhällsekonomin och står därför under hård reglering med en omfattande lagstiftning och övervakning från myndigheterna. Hur banker hanterar sina verksamheter är av stort intresse då de risker som är förknippade med denna typ av verksamhet kan påverka samhällsekonomin negativt.

  Ökat risktagande och ersättningssystem i banksektorn ses av många som en bidragande faktor till den finansiella kris som uppstått då dessa kan påverka ekonomin negativt. Detta har lett till att Finansinspektionen skapat nya regler för ersättningssystem i finansiella institut. Ersättningssystem är styrmedel som används för att belöna medarbetares beteende och prestationer. I nästan alla banker finns någon form av ersättningssystem då dessa kan motivera anställda till att prestera bättre. Handelsbanken är den bank i Sverige som urskiljer sig från övrig bankmarknad genom en decentraliserad organisation och ett vinstandelssystem, Oktogonen.

  Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur Handelsbanken påverkas av Finansinspektionens nya reglering av ersättningssystem. Vidare syftar studien till att redogöra för Handelsbankens framgångsfaktorer samt beskriva och skapa förståelse för ersättningssystemens framtida utveckling på den finansiella marknaden.

  Handelsbankens framgångsrecept för att vara lönsamma och stabila på marknaden består av ett antal faktorer. De viktigaste faktorerna att lyfta fram är; decentraliserad organisation, riktiga resultatutfall som styrmedel, tilltro till individen och organisk tillväxt. Vidare kommer den nya regleringen inte att ha speciellt stor påverkan för Handelsbanken. Den nya regleringen handlar om att försöka få en sund och långsiktig lösning på bankernas ökade risktagande.

  Ersättningssystem kommer att fortsätta existera men de kommer dock att mötas av allt hårdare reglering. På kort sikt kommer det att finnas ökade krav på offentliggörande. I framtiden kan det komma att införas tydligare kvotgränser för hur stor andel av den totala ersättningen som får vara rörlig. Eftersom det finns en strävan efter långsiktighet i utformningen av ersättningssystem konstaterar vi att den rörliga delen kan komma att minskas.

 • 262. Börjesson, Mats
  et al.
  Enquist, Bo
  Eriksson, Torbjörn
  Haglund, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Vad är en bra trafikhuvudman?: Förstudie1999Rapport (Refereegranskat)
 • 263.
  Börjesson, Robin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Nilsson, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Verksamhetsstyrning, belöningssystem och CSR: -       en fördjupning avseende små och medelstora företag2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Verksamhetsstyrning är en grundbult i företagande och förekommer i princip alltid. Styrningen kan dock vara mer eller mindre uttalad och strukturerad vilket gör varje företags styrning unik. Att få en djupare förståelse för små och medelstora företags styrning är ett intressant forskningsområde då teori inom verksamhetsstyrning utgår från stora företag vars tid och resurser väsentligt skiljer sig från företagen i denna studie. Befintlig forskning om belöningssystem behandlar stora företag i andra kontexter som skiljer sig från den svenska. Även i de kontexter som studerats saknas en djupgående förståelse och för belöningssystem i små och medelstora företag har relevant forskning över huvud taget inte identifierats. Det är därför intressant att studera i vilken utsträckning svenska små och medelstora företag använder belöningssystem och hur systemet i så fall är designat. Vidare har intresset för att arbeta mer hållbart och ansvarsfullt under senare år ökat markant, ändå tycks rollen som små och medelstora företags har för en hållbar utveckling blivit förbisedd. Det är därför av intresse att öka förståelsen för hur små och medelstora företag arbetar med CSR-engagemang och hur långt de har kommit i ett strukturerat arbete liknande deras traditionella styrningsarbete av kärnverksamheten.

  Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för verksamhetsstyrning och belöningssystem, de bakomliggande motiven för CSR-engagemang samt sambandet mellan verksamhetsstyrning och CSR-engagemang.

  Slutsatser: Resultatet av studien visar att verksamhetsstyrningens design och omfattning i små och medelstora företag varierar väsentligt. Gemensamt är att alla företag målsätter, följer upp och utvärderar kortsiktiga mål av ekonomisk karaktär. Bland företagen i studien hade nio av tio företag ett belöningssystem i form av årsbonusar där de anställda delar på en pott av årets resultat. Beträffande styrning av kärnverksamheten jämfört med styrning av CSR-engagemang uppmärksammar studien stora skillnader. Samtliga företag arbetar aktivt med CSR men detta ingår i regel inte i företagens styrsystem. Den största anledningen är att CSR oftast består av mjuka värden vilka upplevs som problematiska att mäta med undantag för miljömål. 

 • 264. Büttner, Rasmus
  et al.
  Nilsson, Liselott
  Konsumenten och mobiltelefonen: En studie om produktegenskapers betydelse vid val av mobiltelefon2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 265.
  Caic, Martina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Hanken Sch Econ, Helsinki, Finland..
  Holmlid, Stefan
  Linkoping Univ, Linkoping, Sweden..
  Mahrz, Dominik
  Hanken Sch Econ, Helsinki, Finland.;Serv Sci Factory, Maastricht, Netherlands.;Maastricht Univ, Maastricht, Netherlands..
  Odekerken-Schroder, Gaby
  Maastricht Univ, Maastricht, Netherlands..
  Beneficiaries' View of Actor Networks: Service Resonance for Pluralistic Actor Networks2019Ingår i: International Journal of Design, ISSN 1991-3761, E-ISSN 1994-036X, Vol. 13, nr 3, s. 69-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In design for service, understanding the social fabric of the service system demands special focus, because the networks of actors that collaboratively create value strongly affect the multitude of service values for the beneficiaries of the system. This article explores mental models of actor networks from the phenomenological perspective of the beneficiaries, who ultimately determine the value of the service. The authors argue for a visual phenomenology and leverage the resourcefulness of individual network actors through a qualitative interpretive study that relies on in-depth interviews supported by generative card activities. By asking service beneficiaries (in this case, the elderly) to map their care-based network contexts, this method encourages human-centered, participatory approaches that reveal service systems from beneficiaries' perspectives. With an analysis of constructed visual artefacts and data-rich narratives that uncover the instrumentality of visualizations, the authors further identify different types of networks and the dominant values held by each network's focal actors. The authors hence suggest that not only should value creation as such be viewed as idiosyncratic, but so should the networks of actors that co-create value. Finally, the concept of service resonance is suggested to aid in accounting for the pluralistic perspectives of the network actors.

 • 266.
  Camén, Carolina
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Contracting for service quality: managing the prerequisite for service2011Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 267.
  Camén, Carolina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Managing service quality through contracts – an analysis of public tendering contracts2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 268.
  Camén, Carolina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Managing service quality with contracts - a study of contracts in the public transport business2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 269.
  Camén, Carolina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Service quality in contracts an analysis of service quality in public tendering contracts2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 270.
  Camén, Carolina
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Service quality on three management levels: a study of service quality in public tendering contracts2010Ingår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, Vol. 2, nr 3, s. 317-334Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 271.
  Camén, Carolina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  To manage public procured services using contracts2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 272.
  Camén, Carolina
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Using contracts to manage services: A study of contracts in public transport2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Contracts play a key role in many business to business relationships. Service organisations are no exception. Despite a growing interest of services and how services are managed, research on how to use contracts to manage services has been surprisingly sparse in service research. The overall aim of this thesis is to contribute to a deeper understanding of using contracts to manage services in business-to-business relationships. Contract theories together with concepts from service research are used to enrich and understand how contracts are used to manage services and thus make contributions to service research. The thesis will give an empirically grounded understanding of managing services through contracts.

  The thesis consists of six separate papers, all based on data gathered from contractual relationships between contractors and service providers. The results are based on studies of authentic contracts which are not the case in most previous studies. The methods used for gathering and analysing data involve case studies, content analysis of authentic contracts, interviews and document studies of the public transport sector in Sweden which is an empirically rich area for studying contracts.

  The three main contributions of this dissertation are; firstly, an extended understanding of how contracts are used to manage the prerequisites for service quality for the parties involved. It was found that the concept service quality is brought forward on three interdependent managerial levels; from a detailed operational level, to a systemic oriented strategic level, and also a visionary rhetorical level each specifying the prerequisite for the services. To manage the prerequisites, the contracts rely on three identified means; laws and regulations, standards and measurements and economical incentives. Secondly, the detailed contents and rigidity of the contracts bring forward an inflexible and asymmetric relationship, where the parties are restricted in their activities. Here the contracts become a substitute for trust and commitment instead of supporting the development of trust and commitment. Finally, the thesis deepen the understanding of the role of contracts in governing services, from being a static abbreviator to a dyadic market based relationship, to becoming a dynamic tool for developing and sustaining a value creating and value driven collaborative network.

 • 273.
  Camén, Carolina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Gottfridsson, Patrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Contract partner relationships: a study of managing relationships in public transportManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 274.
  Camén, Carolina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT.
  Gottfridsson, Patrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT.
  Management of Relationships in a Public Tendering Context2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract

  The theory of contracts indicates that formal contracts has to be complemented some sort of relationship management. At least this is the ideal situation, expected to exist on a business-to-business market, where there exists no formal regulations preventing exchanges of actors. In other contexts, there could be a conflict between the role played by formal contracts and the parties freedom to exercise the relationship management needed in order to create long-term viable relationships. The focus in this paper is therefore to investigate how relationships evolve and are managed in a context where a formal contract is the governing factor, controlling the service delivered. As empirical context, we have used the public transport area, were it exist long-term dyadic contractual relationships resulting from public tendering processes. The results of the paper indicate that the contract to a high extent governs the relationship, and very little space is left over to the parties to handle the relationship freely. This stresses the importance of how the contract is formulated, since the way the contract is written affect the outcome for a long period of time

 • 275.
  Camén, Carolina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Gottfridsson, Patrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Rundh, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  To trust or not to trust: formal contracts and the building of long-term relationships2011Ingår i: Management Decision, ISSN 0025-1747, E-ISSN 1758-6070, Vol. 49, nr 3, s. 365-383Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 276.
  Camén, Carolina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Lidestam, Helene
  Linkoping Univ, Dept Management & Engn, S-58183 Linkoping, Sweden.;Swedish Natl Rd & Transport Res Inst VTI, SE-58195 Linkoping, Sweden..
  Dominating factors contributing to the high(er) costs for public bus transports in Sweden2016Ingår i: Research in Transportation Economics, ISSN 0739-8859, E-ISSN 1875-7979, Vol. 59, s. 292-296Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to deepen the understanding of what are the underlying reasons for the increasing cost of public transport in general and bus services in particular in a Swedish context. Data were collected through in-depth interviews with managers at the bus operators as well as the authority organizations. This paper contributes by identifying nine categories that can be the dominating factors behind the increasing costs of public bus services in Sweden. The identified categories of cost drivers are; of traffic appearance (peak times), greening of buses, age requirements, the contract period, the accessibility customization, special requirements on buses, collective agreements (working time regulation), tendering and contracting process, and finally, counterproductive political governance. It can be concluded that many of the cost drivers originate from the circumstances of the process of public procurement, such as different demands for different regions in Sweden as well as the trade-off between the bus operators' wishes for higher flexibility in the contracts and the traffic authorities' fear of more risks and thereby higher bids in the end. (C) 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 277.
  Camén, Carolina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Lidestam, Helene
  Linköpings universitet.
  Subjektiva kriterier i upphandlingsunderlagen och dess uppföljning2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 278.
  Caridà, Angela
  et al.
  University ‘Magna Græcia’ of Catanzaro, Italy.
  Edvardsson, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Colurcio, Mario
  University ‘Magna Græcia’ of Catanzaro, Italy.
  Conceptualizing resource integration as an embedded process: Matching, resourcing and valuing2019Ingår i: Marketing Theory, ISSN 1470-5931, E-ISSN 1741-301X, Vol. 19, nr 1, s. 65-84Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The strong linkage between the creation of value and the actors’ resource-integrating efforts forces academics and practitioners to understand how value stems from resource integration (RI). This article analyses RI as an embedded process within the wider process of interactive value formation. The study is conceptual in nature and adopts a qualitative research approach and an empirical contextualization strategy. It provides a granular perspective on RI and proposes a framework that depicts RI as a process that shapes and results from a complex service context through a sequence of three phases: matching, resourcing and valuing. The article, particularly the suggested new framework, contributes to the extant literature on RI in service research; it reconceptualizes RI as process per se that is embedded in actors’ value co-creation efforts and offers the opportunity to reflect on this process as a fundamental enabler in value-creating service ecosystems.

 • 279.
  Carlson, Elin
  et al.
  Karlstads universitet.
  Österberg, Elin
  Karlstads universitet.
  Behovet av revision mot ekonomisk brottslighet: En kvalitativ studie utifrån ett myndighetsperspektiv2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den ekonomiska brottsligheten är ett samhällsproblem då det inte endast drabbar enskilda individer utan hela samhället och kostar dessutom staten stora summor pengar varje år. Problemet med ekonomiska brott är att de ofta begås i näringsverksamheter. Ett behov av en revisor har därför växt fram för att en person ska ha tillgång till de miljöer där brotten begås, samt för att samhällets kontrollsystem mot ekonomisk brottslighet är bristfällig. Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket är två aktörer inom samhället som arbetar med att förebygga ekonomisk brottslighet och de använder granskade rapporter i sitt arbete. En förklaring till varför eller på vilket sätt myndigheterna har behov av revision framgår inte i tidigare studier. Revisorns förmåga att upptäcka och anmäla brott har dessutom ifrågasatts. Syftet med studien är därför att undersöka myndigheternas upplevda behov av revision i det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet samt vilka förväntningar som ställs på revisorn utifrån ett myndighetsperspektiv.

  Genom åtta kvalitativa intervjuer med respondenter av olika befattningar från respektive myndighet kunde en rättvisande bild av deras upplevda behov tolkas. Från intervjuerna framkommer det att myndigheterna upplever ett indirekt direkt behov av revision. Myndigheterna upplever ett behov av en person nära företaget som kan upptäcka sådant som de själva inte har möjlighet till, vilket innebär att revisorn har en preventiv effekt mot ekonomisk brottslighet. Vidare finns ett behov av ett korrekt underlag för beskattning vilket en revisor upplevs kunna försäkra genom sin oberoende granskning. Dessutom upplever respondenterna att ett korrekt underlag i sin tur bidrar till att kvaliteten på de finansiella rapporterna stärks. Utifrån myndigheternas perspektiv finns vissa förväntningar på att revisorn ska ha en mer omfattande roll, men samtidigt har myndigheterna en förståelse för revisionens begränsningar.

 • 280.
  Carlson, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Ek, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Värdering av fastigheter: En jämförelse mellan kommunala och privata fastighetsbolag2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns några skillnader mellan hur kommunala och privata fastighetsbolag arbetar med värdering. Vi vill även undersöka om de metoder som beskrivs i teorin används och hur, samt om det är skillnad i attityd till fastighetsvärdering mellan de olika kategorierna av bolag.

  För att samla in data till vår undersökning har vi valt individuella öppna besöksintervjuer dels för att relativt få enheter skall undersökas och dels för att vi vill få fram den enskilda individens åsikter och tolkningar. Som utgångspunkt för vår undersökning har vi studerat relevanta teorier, huvudsakligen angående fastighetsvärdering, vilka vi också redovisar i uppsatsen.

  Tydliga skillnader mellan de två bolagstyperna har vi främst märkt i syftet med värdering samt vid användandet av externa värderare. De kommunala bolagen vi undersökt har till exempel inget behov av externt värderingsutlåtande för att få banklån. De privata bolagen bedriver i större omfattning handel med fastigheter. I och med detta är de mer benägna att arbeta med värdering som ett verktyg i det löpande arbetet till skillnad från de kommunala bolagen. De nyttjar värdering och då främst intern sådan som ett verktyg för internkontroll.

  Attityden till värderingsarbetet är enligt vår uppfattning god. Skillnader som framkommit beror snarare på bolagets storlek och resurser än på bolagstyp. De lite större bolagen har mer resurser vilket också ger större möjligheter att arbeta med värdering. Undersökningen konstaterar också att de värderingsmetoder teorin förespråkar även används i realiteten. Den mest använda metoden hos de undersökta bolagen är kassaflödesmetoden vilket stämmer väl överens med teorin.

 • 281.
  Carlson, Patrik
  et al.
  Karlstads universitet.
  Karjalainen, Glenn
  Karlstads universitet.
  Sustainability in the heavy construction equipment industry: A study comparing the tensions between economic and environmental criteria during the acquisition process2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 282. Carlsson, A.
  et al.
  Norling, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Sidén, J.
  Öhrvall Rönnbäck, A.
  Distribuerad produktutveckling I1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 283. Carlsson, Carin
  et al.
  Haglund, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Från bil till buss: utvärdering av fyra experiment med direktmarknadsföring inom kollektivtrafiken1998Rapport (Refereegranskat)
 • 284.
  Carlsson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Intern Marknadsföring - Kommunicera Mera, Kommunicera med Flera: Inom den Svenska Sjukvården2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim with the study is to find key factors relating to internal marketing and to improve the process between the operating organization and its customers. A qualitative study is carried out within an organization active in the Swedish healthcare. The qualitative approach is carried out by collecting empirical data through observations, personal interviews and group interviews.

  The Physiotherapy Clinic at the Karolinska University Hospital is in the focus of the empirical study. The study locates existing differences in perceptions and comes up with recommendations for actions to improve the process of organisations within the Swedish healthcare and their customers. The study's results are that internal marketing can bring a lot to service-selling organizations and that the organizations internal conditions are as important as the external ones.

  Communication appears to be a key factor for an organization that has applied internal marketing. For enabling the most optimal position, the organization requires a consistency between the internal, external, and interactive marketing functions.

 • 285.
  Carlsson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Lindqvist, Lois
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  GRI and Global Compact: For what?2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  With sustainability means taking responsibility for the reality that you live and operate in. The concept sustainable development is defined as “development that meets the needs of the present world without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Elkington, 1999, p, 55).

  Sustainable reporting means to extend the ordinary financial reporting to include both the environmental and social/ethical impacts that the organisation have, so called triple bottom line. We are in our essay discussing the element of sustainability reporting and how to perform one. Today there are an increased pressure from stakeholders on companies to express their values and ethical responsibility. This forces the organisations to extend their ordinary financial reporting to include environmental and social impacts that their operations have.

  We have in our essay looked at the global ethical guidelines for sustainability reporting, the Global Compact and the Global Reporting Initiative and from these tried to examine how companies can establish a sustainability report. Global Compact and the Global Reporting Initiative are two voluntary codes that companies can draw inspire from when creating a sustainability report.

  Our purpose with this essay is to examine the concept of sustainability reporting on the basis of observing three financial institutions and their sustainability reports. We have chosen to look at the three different banks, Rabobank Group, the Co-operative Financial Services and Swedbank, to compare how they have constructed their sustainability reports, and to see how they have drawn inspiration from the Global Compact and the Global Reporting Initiative.

  The investigation is of a qualitative approach where the examined source is the companies’ sustainability reports. The reports have been analyzed and from the analysis have conclusions been drawn to try and interpret how the companies have acted towards the guidelines. Mainly we have been looking at the organisations and the existing balance between the economical, social and environmental aspects. Further we have also been looking at the organisational structure and the management’s attitude towards Corporate Social Responsibility, CSR, and the progress to implement it within the organisations. Finally we have tried to observe the relationship between the organisations and stakeholders and the transparency in communicating about the measures being taken.

  We have come to the conclusion that both Rabobank and Co-operative Financial Services, CFS, have a more developed sustainability report compared to Swedbank.

  We believe the reason why can be found in many different aspects, since there is not just one component that makes a sustainability report. Both Rabobank and CFS are co-operative organisations that are being owned and controlled by its members, compared to Swedbank who is a public company that have obligations towards its shareholders. The managements’ attitude towards sustainability also has an effect of the outcome of the reports as well as attitudes from the society in which the company is operating.

 • 286.
  Carlsson, Pierre
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Nordh, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Drivkrafter och risktaganden vid ombildning: Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 287.
  Carlström, Dan
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Cederlund, Oskar
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Pettersson, Christer
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  K3-regelverket: Förenklade redovisningsregler?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Utvecklingen inom redovisningsområdet har gått i mycket rask takt. Den svenska

  lagstiftningen har anpassats till EG-rätten och gjort redovisningen onödigt svår och

  komplicerad för onoterade svenska företag. På grund av detta har bokföringsnämnden

  idag delat upp företag i fyra olika kategorier med olika redovisningskrav beroende på

  storlek. Dessa kategorier benämns K1, K2, K3 och K4. Denna kandidatuppsats är

  begränsad till att enbart behandla K3.

  Bokföringsnämnden har än så länge enbart lagt fram ett utkast för K3-regelverket.

  Informationen i utkastet är så pass tunn att syftet med uppsatsen är att försöka ta reda

  på hur det nya regelverket bör utformas, så att det gynnar så många företag som

  möjligt inom denna kategori. I teorin beskrivs till en början de regler som gäller för

  företag idag, i väntan på att det nya regelverket. Teorin avslutas med en övergripande

  beskrivning av K3-regelverket men även en härledning från utkastet till

  Redovisningsrådets rekommendationer.

  Empirin har framställts genom kvalitativ metod där vi via intervjuer med revisorer i

  Karlstad diskuterat kring hur det nya K3-regelverket bör se ut och kan tänkas påverka

  de företag som hamnar inom K3.

  Efter att ha analyserat empirin och teorin kan det konstateras att många företag

  hamnar inom K3. En del är tidigare medelstora företag enligt de gamla gränsvärdena

  och dessa företag kommer troligtvis att få försvårade regler. De större K3-företagen

  kan däremot få förenklade regler då det nya regelverket kommer att innehålla mindre

  tilläggsupplysningar än dagens regler.

  Vi anser att det är svårt att lösa denna problematik utan att riva den struktur som finns

  inom K3. Vår slutsats är att de mindre K3-företagen bör ha mindre krav med

  undantagsregler än om man jämför med de större K3-företagen då det i de mindre K3-

  företagen inte finns ett speciellt stort externt intresse.

 • 288.
  Carrillo, F. J.
  et al.
  Tecnologico de Monterrey, Monterrey, Mexico.
  Edvardsson, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Reynoso, J.
  EGADE Business School, Tecnologico de Monterrey, Monterrey, Mexico.
  Maravillo, E.
  EGADE Business School, Tecnologico de Monterrey, Monterrey, Mexico.
  Alignment of resources, actors and contexts for value creation: Bringing knowledge management into service-dominant logic2019Ingår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 11, nr 3, s. 424-438Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims to deepen the understanding of resource integration for value co-creation within service-dominant logic (SDL), by drawing on key knowledge management (KM) concepts. Design/methodology/approach: This conceptual study introduces three key KM concepts, namely, object, agent and context to SDL; thus, deepening the understanding of how resources are becoming when actors are engaged in co-creating value-in-context. Findings: This paper extends understanding of actors’ uses of knowledge in their efforts to co-create value. Paradoxically, SDL takes a phenomenological approach to understanding value co-creation, whereas KM embraces a realist-phenomenological view. Emphasizing knowing rather than knowledge reveals that there is no object without an agent, no agency without context and no knowledge without value-alignment. Thus, the paper contributes to theorizing about resource integration through SDL by identifying the need for effective alignment between relevant objects, capable agents and meaningful contexts for value to emerge. The paper also contributes with four facilitators of object-agent-context alignment: tacit knowledge contextualization, collective sensemaking, shared values among engaged actors and feedback on alignment effectiveness. Originality/value: It advances current conceptualizations of resource integration and value co-creation in SDL by paying explicit attention to a KM perspective. © 2019, Emerald Publishing Limited.

 • 289.
  Caruelle, Delphine
  et al.
  BI Norwegian Business Sch, Dept Mkt, N-0484 Oslo, Norway..
  Gustafsson, Anders
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). BI Norwegian Business Sch, Oslo, Norway.
  Shams, Poja
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Lervik-Olsen, Line
  BI Norwegian Business Sch, Norway.
  The use of electrodermal activity (EDA) measurement to understand consumer emotions: A literature review and a call for action2019Ingår i: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 104, s. 146-160Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electrodermal activity (EDA) is a psychophysiological indicator of emotional arousal. EDA measurement was first employed in consumer research in 1979 but has been scarcely used since. In the past decade, the ease of access to EDA recording equipment made EDA measurement more frequent in studies of consumer emotions. Additionally, recent calls to include physiological data in consumer studies have been voiced, which in turn is increasing the interest in EDA. Such a growing interest calls for assessing why and how EDA measurement has been used and should be used in consumer research. To this end, we undertook a critical review of studies of consumer emotions that employed EDA measurement. We found that most of these studies did not sufficiently report how they recorded and analyzed EDA data, which in turn impeded the replication of the findings. We therefore make recommendations derived from the psychophysiology literature to help consumer researchers get meaningful insights from EDA measurements. Finally, we call on researchers to be more transparent when reporting how they recorded and analyzed EDA data.

 • 290.
  Cassel, Felicia
  et al.
  Karlstads universitet.
  Molin, Kristina
  Karlstads universitet.
  ”Det är en generationsfråga”: En kvalitativ studie om varför kvinnor är underrepresenterade på partnernivå inom revisionsbransche2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Revisionsbranschen präglas av manliga värderingar och stereotyper och har tidigare varit mansdominerad. Idag, år 2018, anses branschen vara jämställd, men på partnernivå dominerar fortfarande män. Det är enbart 23 procent kvinnliga delägare i de sju största revisionsbyråerna i Sverige. Det är betydelsefullt att ha en jämställd arbetsplats för att inte gå miste om kompetens och erfarenhet, vilket skapar förutsättningar för en långsiktig tillväxt i organisationer. Efter uppståndelsen i sociala medier kring kampanjen Metoo hösten 2017 är jämställdhetsfrågan ett aktuellt och omdiskuterat ämne. För att säkerhetsställa att rätt kompetens placeras på rätt plats är det viktigt att förstå de invanda mönstren som finns i revisionsbranschen och hur de kan brytas. Studiens syfte är att förstå varför kvinnor är underrepresenterade på partnernivå inom revisionsbranschen i Sverige.

  Det teoretiska ramverket består av den kritiska teorin samt koncepten glasvägg och glastak som hämmar kvinnors karriärsutveckling. Delar av det teoretiska ramverket innehåller faktorer identifierade i tidigare forskning som förklarar varför det är färre kvinnliga än manliga chefer och delägare i revisionsbyråer. Genom att jämföra intervjusvar från partners och övriga revisorer tyder mycket på att kvinnor inte borde vara underrepresenterade på partnernivå. Det går att klargöra att kvinnor och män har samma möjligheter samt förutsättningar att avancera i revisionsbranschen. Det beror på att rekrytering, befordran och inval av partner baseras på kompetens, erfarenhet och prestation. Resultatet visar dock att kvinnor inte saknar kompetens, erfarenhet och prestation, utan att deras underrepresentation på partnernivån beror på andra faktorer. Faktorerna som har framkommit av studiens resultat är: mansdominerad kultur, lägre ambitioner och mål samt kombinationen av familjeliv och arbetsliv. Studiens resultat visar att problematiken är en generationsfråga. Förutsättningarna finns för att öka andelen kvinnliga partners i revisionsbranschen, men det kommer sannolikt att dröja.

 • 291.
  Catak, Senka
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Eriksson, Sara
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Gustavsson, Anna
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Customers’ Perception of Quality in a B2B-setting: A Case Analysis of Kvaerner Pulping in Karlstad2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har sin utgångspunkt i ett uppdrag från Kvaerner Pulping AB i Karlstad, ett företag inom reservdelsbranschen som tillhandahåller kompletta fabriker, maskiner och system till den kemiska massaindustrin världen runt. Uppdraget gick ut på att genomföra en kundundersökning där vi undersöker kundnöjdhet med fokus på kvalitet.

  Vårt huvudsyfte med uppsatsen var att studera kvalitet. Vi ville veta huruvida kundernas uppfattning skiljer sig åt när det gäller begreppet kvalitet. Vi ville också titta på huruvida Kvaerner Pulping kan erbjuda det kunderna uppfattar som kvalitet och hur kunderna rankar Kvaerner Pulping jämfört med konkurrenterna.

  Kvaerner Pulping valde ut vilka fabriker som skulle inkluderas i undersökningen. En kvantitativ metod användes grundad på strukturerade telefonintervjuer. Totalt intervjuades 27 respondenter. Kunder från tre nordiska länder och sex kunder från andra europeiska länder inkluderades i undersökningen. Så långt som möjligt intervjuade vi två respondenter från varje fabrik, en person från inköpsavdelningen och en person från underhållsavdelningen.

  Teorierna som vi har valt att använda i uppsatsen berör nätverks perspektiv, kundnöjdhet med fokus på kvalitet och customer-percieved value, aftermarket support och orderprocessen.

  Vår undersökning visar att kvalitet verkligen är ett mångskiftande koncept eftersom det finns skillnader i hur kunder från olika avdelningar och länder rankar karakteristikerna när det gäller hur viktiga de är hos en leverantör. Även det faktum att vi adderade ytterligare en value feature till de som Bovik konstruerat påvisar att kvalitet sett som custimer-percieved value verkligen är ett mångskiftande koncept.

  Om vi tittar på de tre karakteristikerna som har fått de högsta generella medelvärdena (”keeps promises”, “has a good technical knowledge”, and “delivery security”) visar våra resultat undersökningen att inköpsavdelningen, de nordiska länderna och då speciellt Finland är mer kritiska till Kvaerner Pulpings prestation än underhållsavdelningen, de andra europeiska länderna och Sverige. Respondenterna uppgav att företaget presterar tillfredställande på de tre kvalitetskategorierna ”product quality”, ”support quality” och ”delivery security” men för att få kunderna mer nöjda behöver Kvaerner Pulping vara öppna för förbättring. Kunderna från undersökningen har jämför Kvaerner Pulping med deras konkurrenter och resultatet visar att företaget är lika konkurrenterna på de flesta karakteristikerna.

  När vi använde Boviks modeller (2004) kunde vi se att alla value features på get-sidan gav ett tillfredställande bidrag till skapandet av värde. Dock för att stärka konkurrens fördelarna och erbjuda kunder et starkare mervärde krävs förbättringar.

 • 292.
  Cedemar, Jacob
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Vagman, Oscar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Aktivitetsbaserade kontor: Cellkontorets utmanare?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Aktivitetsbaserade kontor är något som de senaste åren blivit mer och mer vanligt. Till följd av informationsteknikens framfart har denna kontorsutformning tillåtits att fungera på ett effektivt sätt. Konceptet är en typ av öppet kontorslandskap där medarbetaren saknar en fast plats. Mycket vikt läggs på den fysiska utformningen, där olika zoner delar in kontoren i aktiva, stillsamma och tysta områden. Tidigare forskning kring det nya konceptet är otillräcklig då den forskning som finns är genomförd i samband med flytten eller max 15 månader efter inflyttningen.

  Syfte: Studien syftade till att jämföra medarbetares upplevda uppfattning av cellkontorets och det aktivitetsbaserade kontorets förmågor med avseende på ledarskap, hälsa, produktivitet, den sociala arbetsmiljön. Uppsatsen berör även hur väl utformat det aktivitetsbaserade kontoret är.

  Metod: Studien var en kvantitativ undersökning och datan som används samlades in genom en webbenkät. Enkäten bestod av 25 frågor som berörde kategorierna socialt, ledarskap, hälsa, produktivitet och kontorets utformning.

  Analys: Datan analyserades genom framtagande av medelvärden för respektive kategori. Totalt, uppdelat efter kön, ålder samt tid i aktivitetsbaserat kontor. Datan analyserades även genom en korrelationsanalys.

  Resultat: Från resultatet går det att utläsa att det aktivitetsbaserade kontoret upplevdes bättre än det klassiska cellkontoret i varje kategori förutom kategorin angående hälsa.

  Slutsats: Utifrån resultaten går det att konstatera att ett aktivitetsbaserat kontor gentemot ett cellkontor ger ett högre värde för de anställda i det sociala, ledarskap, produktivitet och utformning. I hälsa ger den dock sämre ett sämre värde. Resultatet visar att undersökningen kan konstatera vad tidigare forskning har bekräftat. Dock går inte resultatet att generalisera på en hel population då antal respondenter och variation var för liten. Detta är något som måste göras i ytterligare forskning.

 • 293.
  Cederin, Helena
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Karem, Haneen
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Anställdas preferenser gällande ledarskap: En kvantitativ studie om män och kvinnors respektive olika åldersgruppers preferenser gällande ledarskap2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 294.
  Cederlöf, Camilla
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Särnholm, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Värdering av fastigheter till verkligt värde: Vilka konsekvenser får värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde för fastighetsbolagens riskhantering och finansiering av verksamheten?2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2005 infördes IFRS i svenska noterade företag. IAS 40 är en del av det nya regelverket och innebär att förvaltningsfastigheter får värderas till verkligt värde. Implementeringen av standarden medför stora förändringar i svensk redovisning. En redovisning baserad på verkliga värden kan resultera i stora svängningar vad gäller tillgångarnas värden. Vidare kan det vara problematiskt att tilldela den tillämpade värderingsmodellens ingående variabler realistiska värden. För att förvärva och äga fastigheter krävs finansiering, vilket sker genom upptagande av räntebärande lån och eget kapital. Vidare behövs en väl avvägd finansiell strategi som inkluderar delar så som riskhantering och antaganden om avkastningskrav.

  Syftet med vår uppsats är att undersöka och utreda problematiken kring värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IAS 40 samt fastighetsbolagens riskhantering och finansiering av verksamheten. Uppsatsen bygger på en undersökning av fem noterade fastighetsbolag samt intervjuer med respondenter från fastighetsföretagen, revisorer och en extern värderare.

  För att uppfylla vårt syfte har vi genomfört en kombination av en kvalitativ och kvantitativ undersökning. Undersökningens utformning är intensiv med en explorativ problemställning. Det finns totalt sett elva noterade renodlade fastighetsbolag i Sverige. Vi har studerat fem av dessa vilket resulterar i att vår undersökning baseras på en stor del av populationen (45 %). Intervjuer med representanter från två av de undersökta fastighetsbolagen har genomförts. Vidare har vi intervjuat en extern värderare. I studien har vi växlat mellan empiri och teori och således använt oss av den abduktiva metoden. Vi har utgått från de data som vi har fått fram då vi studerat de olika fastighetsbolagen samt respondenternas svar från intervjuerna.

  Resultatet från undersökningen påvisar att fastighetsvärdering enligt IAS 40 inte är ett helt lätt område. Det framkommer att räntekostnaderna utgör en betydande kostnadspost för fastighetsbolagen och att finansieringens fördelning har betydelse för hur stor påverkan en förändring av räntan har på räntekostnaden. Vidare påvisas att ränterisken utgör en stor risk för bolagen och resultatet kan försämras avsevärt om det inträffar en räntehöjning, trots att ränterisken till viss del hanteras genom olika derivatinstrument.

  Av avgörande betydelse för det beräknade fastighetsvärdet är avkastningskravet och antagandet om den framtida reala tillväxten. Det har således stor betydelse vilka antaganden som ligger bakom den tillämpade värderingsmodellens ingående variabler. Det framkommer också att det finns ett samband mellan ränteläget och fastighetsbeståndets värde. På lång sikt ger en lägre ränta ett högre värde på fastigheterna.

  En redovisning som baseras på verkliga värden ger en mer korrekt bild av företagens tillgångar. Det verkliga värdet måste anses bidra till att informationen blir mer relevant eftersom det är ett aktuellt värde som redovisas. Därmed kan det bättre användas som beslutsunderlag.

 • 295.
  Cehlin, Marcus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Uggla, Christian
  Dags att tjäna lite pengar!: En studie om möjligheten att generera överavkastning genom att imitera insynspersoner inom den svenska oljebranschen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har studerat möjligheten om det går att tjäna pengar på kort sikt genom att imitera insidertransaktioner efter det att information om transaktionen har publicerats offentligt. Studien begränsades till att endast undersöka köp- och säljtransaktioner för oljebolag som kan handlas på Stockholmsbörsens huvudlistor samt First North. Studien genomfördes i form av en eventstudie där vi med hjälp av statistiska tester undersökte om det existerar en signifikant skillnad i den dagliga avkastningen före och efter en viss insidertransaktion ägt rum. Detta visade sig inte vara fallet utan de fluktuationer som påvisades var ej enhetliga och kunde inte bevisas bero på insynstransaktionerna.

 • 296. Chansarkar, Bel
  et al.
  Newman, Karin
  Rundh, Bo
  Haglund, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Perceptions of Products and Services - Europe 19931994Rapport (Refereegranskat)
 • 297.
  Charitsis, Vassilis
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Self-tracking, datafication and the biopolitical prosumption of life2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The marketing literature has both celebrated and critically scrutinised the active engagement of consumers in value-creation processes. These opposing analyses share a focus on the mobilisation of consumers’ social and cognitive abilities for value creation. This thesis contributes to this discussion by exploring how diverse aspects of consumers’ lives become involved in value creation, leading the entirety of life to become a resource. In particular, the thesis focuses on the popular consumption phenomenon of self-tracking, which allows and enables consumers to track, quantify and datafy diverse facets of their lives. Drawing on data from two empirical studies, which were based on interviews and observational netnography, the thesis engages with the notion of biopolitical marketing to analyse the extraction and appropriation of value from consumers’ lives.

  The thesis contributes to the critical marketing literature by advancing the understanding of the biopolitical nature of marketing in extracting value from consumers’ lifestyles and subjectivities. The theoretical contributions include the notions of the “biopolitical prosumption of life”, the “prosumed self” and the “prosuming self”. The “biopolitical prosumption of life” entails the “creation of worlds” that allow and enable the development of market-aligned subjectivities, which can generate value for corporate interests. The notions of the “prosumed self” and the “prosuming self” are introduced to frame and elucidate these subjectivities. The empirical findings suggest that marketing interventions foster the development of marketing environments (“worlds”) that seek to contain consumers while allowing them to act freely, albeit in ways that augment the value that can be extracted and appropriated.

 • 298.
  Charitsis, Vassilis
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  The quantification paradox: Exploring consumers' attitudes towards self-trackingManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 299.
  Charitsis, Vassilis
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Bradshaw, Alan
  Zwick, Detlev
  Creating worlds that create audiences: Theorizing personal data marketsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 300.
  Charitsis, Vassilis
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). University of Helsinki, Finland.
  Skålén, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Fyrberg Yngfalk, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  'Made to Run': Biopolitical marketing and the making of the self-quantified runner2019Ingår i: Marketing Theory, ISSN 1470-5931, E-ISSN 1741-301X, Vol. 19, nr 3, s. 347-366Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
3456789 251 - 300 av 2336
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf