Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 3717
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251. Balderud, Jonas
  Modelling validation and control of the wet-end of a five-layer board machine2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 252.
  Balk, Leonard
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Foldable load carrier: Product development and prototyping2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Keywords: Material management, load carrier, product development process, CAD, CAE, CAM

  In this master thesis a foldable load carrier was developed as part of improved material management at AQ Components in Västerås. One of their product lines involves service hatches for trains that are transported within the facility throughout the manufacturing process. Currently, a custom-built load carrier is used to transport the hatches between assembling and painting stations. Unfortunately, the carrier has design and systematic flaws that needs to be resolved. The current carrier is not very protective and occupies a lot of space. The hatches also return from the painting station in an unpredictable order. Before investing in solutions, the subject of material management was studied further. This is a branch within logistics that focus on the internal material flow within industries. Companies that wish to stay competitive continuously invest in improved material management to achieve more profitable material flow, increased capacity, increased regularity and availability, better ergonomics and goods protection. The thesis work followed a classic product development process with focus on a synthesis-analysis loop. After establishing a project plan, the current solution was investigated where the customer need was identified in a product specification. Five concepts were generated and screened, where the most objectively advantageous concept was developed. The new carrier was designed using CAD, in parallel to structural analysis using both CAE and theoretical calculations. The manufacturing process utilizes the sheet metal specialization of AQ Components, where the components were tactically nested using CAM for material efficient laser cutting. Prototyping was carried out before hand over, to ensure the carrier works as well in practise as in theory. The developed load carrier is designed with an outer protective frame, with scratch resistant arms for inserting the service hatches. The frame is foldable with two lockable positions for in and out of use. Once folded, the width is reduced to 1/3rd of the original width. With further safety analysis the carrier can then also be hanged away (with forklift) so that it practically occupies no space at all. The carrier can be transported by forklift in pairs or more, with a total capacity of at least 20 service hatches. The carrier is equipped with an intuitive tracking system, where the carriers and slots are marked. This allows the hatches to return in the order they were sent. The carrier and solution deliver not only on the product specification, but also on the key objectives of improved material management.

 • 253. Bandgren, Johannes
  et al.
  Selberg, Johan
  Twittersentimentanalys: Jämförelse av klassificeringsmodeller tränade på olika datamängder.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Twitter är en av de populäraste mikrobloggarna, som används för att uttryckatankar och åsikter om olika ämnen. Ett område som har dragit till sig mycketintresse under de senaste åren är twittersentimentanalys. Twittersentimentanalyshandlar om att bedöma vad för sentiment ett inlägg på Twitter uttrycker, om detuttrycker någonting positivt eller negativt. Olika metoder kan användas för attutföra twittersentimentanalys, där vissa lämpar sig bättre än andra. De vanligastemetoderna för twittersentimentanalys använder maskininlärning.Syftet med denna studie är att utvärdera tre stycken klassificeringsalgoritmerinom maskininlärning och hur märkningen av en datamängd påverkar en klassifi-ceringsmodells förmåga att märka ett twitterinlägg korrekt för twittersentimenta-nalys. Naive Bayes, Support Vector Machine och Convolutional Neural Network ärklassificeringsalgoritmerna som har utvärderats. För varje klassificeringsalgoritmhar två klassificeringsmodeller tagits fram, som har tränats och testats på två se-parata datamängder: Stanford Twitter Sentiment och SemEval. Det som skiljer detvå datamängderna åt, utöver innehållet i twitterinläggen, är märkningsmetodenoch mängden twitterinlägg. Utvärderingen har gjorts utefter vilken prestanda deframtagna klassificeringmodellerna uppnår på respektive datamängd, hur lång tidde tar att träna och hur invecklade de var att implementera.Resultaten av studien visar att samtliga modeller som tränades och testades påSemEval uppnådde en högre prestanda än de som tränades och testades på Stan-ford Twitter Sentiment. Klassificeringsmodellerna som var framtagna med Convo-lutional Neural Network uppnådde bäst resultat över båda datamängderna. Dockär ett Convolutional Neural Network mer invecklad att implementera och tränings-tiden är betydligt längre än Naive Bayes och Support Vector Machine.

 • 254.
  Banell, Mia
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Björfelt, Ulf
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Svetspåverkan på martensit-austenitiskt rostfritt stål2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är utfört på uppdrag av Rolls-Royce AB i Kristinehamn. Rolls-Royce AB är en världsledande leverantör av olika drivsystem, bland annat fartygspropellrar.

  Rapporten beskriver en materialundersökning av martensit-austenitiskt rostfritt stål SS EN GX4CrNi13-4 som används i deras propellrar.

  Propellerbladen sandgjuts vilket gör att det kan uppstå kaviteter i godset, dessa lagas med svets. Examensarbetet gick ut på att undersöka vilken påverkan svetsreparationer har på stålet avseende draghållfasthet, mikrostruktur och hårdhet vilket innebär delar av en WPS (Welding Procedure Specification). Olika avspänningsglödgningstemperaturer har testats efter svetsning för att se eventuella skillnader.

  Enligt de resultat och analyser som har gjorts kan man dra slutsatsen att svetsreparationer med efterföljande avspänningsglödgning inte påverkar egenskaperna negativt avseende draghållfasthet, hårdhet och mikrostruktur.

 • 255.
  Bangshöj, Catharina
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013). Karlstad Universitet.
  Integrering av Socialt Ansvarstagande och kvalitetsarbete: En fallstudie inom kollektivtrafiken2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne i samhället i stort vilket ökar trycket på företag och organisationer, både inom det privata och offentliga, att verka enligt socialt ansvarstagande (SA) principer. För att göra det behöver metoder för integrering och implementering utvecklas. En sådan metod grundar sig i tanken att kvalitetsrörelsen och hållbarhetsrörelsen tangerar varandra i både utmaningar och utformning. Målet med denna studie är därför att ur ett praktiskt perspektiv undersöka om kvalitetsarbete kan främja hållbar utveckling.

  För att genomföra denna undersökning har en fallstudie genomförts inom kollektivtrafiken, hos trafikorganisatören Värmlandstrafik AB (VTAB), där deras samarbete med trafikoperatören Nobina kring kvalitetsfrågor har studerats. Kvalitetsarbetet mellan VTAB och Nobina har utformats genom ett industridoktorandprojektet R3 initierat av VTAB och har lett till en förändrad samarbetsform mellan parterna. Effekterna av denna förändring har varit möjliga att studera utifrån utformning av kvalitetsarbetet, de åtgärder och handlingsplaner som tagits fram mellan parterna och hur dessa delar förhåller sig till SA. Fallstudien har också möjliggjort en utredning av hur information som delas inom kvalitetsarbetet kan användas som indikatorer för SA. Under fallstudien har intervjuer, observationer och dokumentanalyser genomförts hos både VTAB och Nobina som utgör material för en empirisk analys. Analysen har i sin tur grundats på ramverket för SA, ISO 26000, samt teorier som redovisar kopplingen mellan kvalitetsarbete och SA, i huvudsak Total Responsibility Management (TRM).

  Resultatet visar att hållbar utveckling främjas genom att frågor som rör SA, berörs genom att arbeta med kvalitet enligt de ramar som VTABs kvalitetsarbete med trafikoperatör sätter upp. Inom kvalitetsarbetet behöver däremot fokus riktas specifikt mot de frågor som tas upp i t.ex. ISO 26000, för att utgöra ett fullgott arbete med SA inom verksamheten. Parterna bör genomföra en utvärdering av vilka frågor inom SA som är aktuella att samarbeta kring och öka medvetenheten om dessa för att få ett grepp om deras omfattning. Inom kvalitetsarbetet delas information som kan användas för att bygga en modell för indikatorer kring arbete med SA och utgöra en grund för utvärdering av val som görs för att främja hållbar utveckling. I denna rapport redovisas en modell som omfattar miljöperspektiv och val av bränsle för att utföra tjänsten linjetrafik i en region.

  För framtiden skulle indikatorer kunna studeras i större omfattning för att täcka in fler perspektiv inom SA. Även kollektivtrafiken och de respektive verksamheter som trafikorganisatör och trafikoperatör utgör skulle kunna studeras utifrån hur andra delar av verksamheterna bidrar till hållbar utveckling. Möjliga ingångar för detta skulle kunna vara hur de branschgemensamma organisationerna bidrar till verksamheternas hållbara utveckling samt hur kontrakt mellan trafikorganisatör och trafikoperatör ska utformas för att främja hållbar utveckling. 

 • 256.
  Baradi, Divyank
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Control strategies and inspection methods for welded part2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Present and future demonstrator designs were used to demonstrate the quality assurance of welds. The NDT methods tested on prototype demonstrator parts are: visual inspection, radius gauges, throat size gauge, liquid-penetrant testing, magnetic particle testing and ultrasonics with pulse echo and phased array. The other methods like eddy current, time of flight diffraction, radiography, impression test, macro test and infrared thermographs are currently being analyzed along with their inspection costs.

   

  The control plans for present and future designs with corresponding present and future NDT methods are suggested to minimize a shift in process.

  • Magnetic particle testing revealed a lack of fusion and cracks for fillet welds, whereas ultrasonic pulse echo and phased array identified an internal lack of fusion, inner pores/slag inclusions on butt welds.
  • Ultrasonic PAUT & TOFD could be used for accurate defect identification and thermography for online identification of lack of penetration, depth of penetration and weld parameters.
 • 257.
  Barbier, Christophe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Beghello, L
  Magnetic printing for packaging industry: methods and feasibility2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 258.
  Barbier, Christophe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Larsson, Per-Lennart
  Östlund, Sören
  Hallbäck, Nils
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Karathanasis, Michael
  On material characterization of paper coating materials by microindentation testing2005Ingår i: JCT: Journal of Coatings Technology, ISSN 0361-8773, Vol. 2, nr 6, s. 463-471Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Microindentation as a method for determining important material properties of paper coating materials is studied experimentally and numerically. The bulk of the investigation is concentrated upon the short-lived elastic part of a spherical indentation test, but determination of the failure stress of the coating is also discussed. The results indicate that microindentation can be a powerful tool for material characterization of these materials, but only if careful efforts are made to account for the influence from plasticity as well as from boundary effects

 • 259.
  Barbier, Christophe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Larsson, PL
  KTH Stockholm.
  Östlund, S
  Experimental investigation of damage at folding of coated papers2002Ingår i: Nordic Pulp & Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, E-ISSN 2000-0669, Vol. 17, nr 1, s. 34-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To achieve a better understanding of the folding properties of coated papers pertinent to the mechanical behaviour, a microscopic investigation was performed. The influence on the damage levels in the coating from such features as delamination, humidity and paper thickness have been studied

 • 260.
  Barbier, Christophe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Larsson, PL
  Östlund, S
  Numerical investigation of folding of coated papers2005Ingår i: Composite StructuresArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Folding of coated paper is examined numerically using the finite element method. Particular emphasis is put on the behaviour of field variables relevant for cracking of the coating layers. In the numerical analysis, the basepaper is modelled as an anisotropic elasticplastic material (both elastic and plastic anisotropy is accounted for) while the constitutive behaviour of the coating layers are approximated by classical (Mises) elastoplasticity. The numerical results suggest, among other things, that particular forms of plastic anisotropy can substantially reduce the maximum strain levels in the coating. It is also shown that delamination buckling, in the present circumstances, will have a very small influence on the strain levels in the coating layer subjected to high tensile loading

 • 261.
  Barbier, Christophe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Larsson, PL
  Östlund, S
  On dynamic effects at folding of coated papers2005Ingår i: Composite StructuresArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 262.
  Barbier, Christophe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Larsson, PL
  KTH Stockholm.
  Östlund, S
  On the effect of high anisotropy at folding of coated papers2007Ingår i: Composite structures, ISSN 0263-8223, E-ISSN 1879-1085, Vol. 72, nr 3, s. 330-338Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A finite element procedure, developed in order to account for the effect of high anisotropy at folding of coated papers, is presented. The anisotropic behaviour (with very low stiffness in the thickness direction) is modelled using stiff structural elements (trusses and beams). The numerical results indicate that high elastic anisotropy leads to lower strain levels at folding than reported in previous analyses where this effect was not accounted for. High plastic anisotropy, on the other hand, will contradict this result

 • 263.
  Barbier, Christophe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Larsson, PL
  Östlund, S
  Eklund, J
  Folding of printed papers: experiments and numerical analysis2003Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Folding of digital prints has been investigated experimentally in order to determine the influence from different features on the residual strength of the folded paper. In particular, the effect of toner-layer, paper-fibre orientation and pre-creasing is investigated and the experimental results are supplemented with numerical ones based on the finite element method. The results indicate that creasing, and to a less extend also fibre orientation, is the most important factor influencing the residual tensile strength after folding

 • 264.
  Barbier, Christophe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik.
  Rättö, Peter
  Hornatowska, Joanna
  Coating models for an analysis of cracking behavior between folded paper and creased board2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Creasing coated carton board or folding coated magazine paper, result in large strains in the surface layer of the paper product and might result in surface cracks, which decrease the quality of the products. A better understanding of the mechanical properties of coated layers increases the knowledge needed to reduce crack formation in coated fiberbased materials.The crack area on a coated board was measured after creasing and folding and the crack area on a coated copy paper was measured after folding. A clay pigment and a Ground Calcium Carbonate (GCC) pigment were used. The binder was either an S/B latex or an S/B latex combined with starch.

 • 265. Barker Jørgensen, Bo
  et al.
  Nørh Glud, Ronnie
  Holby, Ola
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Oxygen distribution and bioirrigation in Artic fjord sediments (Svalbard, Barents Sea)2005Ingår i: Mar. Ecol. Prog. Ser. 292:85-95Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 266.
  Barklund, Christine
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Gruvesäter, Ulrica
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Arbetsmiljö och arbetsvillkor: - en studie om stress2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Vi avser med denna kvantitativa studie att finna faktorer som kan antas leda till stress. Vi avser också att undersöka respondenternas arbetsmiljö och arbetsvillkor och utifrån deras enkätsvar eventuellt kunna se om de har lågstress- eller högstressarbeten. Uppsatsen baseras på en enkätundersökning genomförd under 2002 av Birgitta Eriksson och Jan Ch. Karlsson vid Karlstads universitet i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Enkäten Arbetsmiljö och arbetsvillkor besvarades av 1570 förvärvsarbetande individer. Vår undersökning använder sig av utvalda frågor i enkäten som kan antas kopplas till stress i arbetslivet. I studien undersöks: förekomsten av stressfaktorer, krav, egenkontroll och socialt stöd, tid, sjuknärvaro och ersättbarhet, ledarskap, meningsfullhet samt möjligheten att förena arbete med övrigt liv. I analysen studeras dessa variablers eventuella samband med kön, ålder och yrkestillhörighet.

  Nedan redovisas en kort sammanfattning av frågeställningarnas resultat utifrån tabellerna:

  1. I vilken utsträckning förekommer stress bland respondenterna?

  Överlag visar resultaten att de flesta av respondenterna har få stressfaktorer i arbetsmiljön. Trötthet är dock något som majoriteten av respondenterna upplever efter arbetet, men vi anser att det inte är tillräckligt ofta för att det ska vara oroväckande siffror.

  2. Kan det antas om respondenterna har lågstress- eller högstressarbeten?

  Vi finner att relativt många respondenter i studien har ett lågstressarbete i många avseenden och i relation till de undersökta variablerna.

  3. Hur ser kontakten ut mellan respondenterna och deras ledare?

  Det övergripande resultatet visar på tvetydiga siffror. Trots resultatet anser vi att respondenterna överlag har en relativt god kontakt med deras arbetsledare/arbetsgivare.

  4. Upplever respondenterna en hög eller låg meningsfullhet i deras arbeten?

  Majoriteten av respondenterna upplever att de har en hög meningsfullhet i deras arbeten.

  5. Hur väl lyckas respondenterna förena arbete med övrigt liv?

  En mycket stor andel av respondenterna anser att de lyckas förena arbete med övrigt liv.

  Intressant är att det inte ofta skiljer sig nämnvärt inom kategorierna kön och ålder och inte heller mellan dessa kategorier, oavsett den analyserande variabeln. Däremot visar resultaten på att det ofta skiljer sig mellan arbetare och tjänstemän inom kategorin yrkestillhörighet. Tidigare undersökningar visar på en ökad ohälsa i samhället i form av bland annat stress. Trots detta visar resultaten i vår undersökning att majoriteten av respondenterna upplever en låg grad av stress på deras arbeten.

  Nyckelord: Stress, arbetsmiljö, arbetsvillkor, krav, egenkontroll, socialt stöd, meningsfullhet.

 • 267. Barros, Gustavo Gil
  Influence of Substrate Topography on Ink Distribution in Flexography2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 268.
  Barros, Gustavo Gil
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Influence of Substrate Topography on Ink Distribution in Flexography2006Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The printability of paper in flexography is largely dependent on the topographical characteristics of the substrate. Topography imaging instruments make it possible to obtain three-dimensional scans of paper surfaces that can be further used to calculate valuable quality parameters. The primary aim of the work described in this thesis has been to identify and isolate structural properties of the paper surface which significantly influence the ink distribution during printing and limit the subsequently attainable print quality.

  OptiTopo is an optical imaging technique which provides precise and fast topographic scans of both printed and unprinted paper surfaces. The potential and limitations of the technique have been evaluated. The optical requirements on the substrate for an accurate and precise topographic scan were determined. Detail-rendering was substantially improved using a custom-designed restoring filter, and a new enhanced spatial resolution range was established. A combination of further algorithm improvements made it possible also to obtain reflectance-factor-calibrated intensity images of scanned printed surfaces.

  Serious deficiencies affecting the quality of flexographic prints may appear in the form of local unprinted areas (UCA) in a full-tone print, generally caused by incomplete ink transfer. An algorithm detecting and quantifying local uncovered area was developed, tested and successfully integrated with the OptiTopo instrument. A UCA occurrence frequency distribution, indicating the percentage of the uncovered area at a certain topographical elevation, was calculated for different prints. The topographic characteristics of the uncovered areas clearly indicate that surface depressions are the primary cause of uncovered areas in flexographic printing.

  Four different predictive models based on topography thresholding were proposed and tested using two independent quality judgement criteria. These quality indices took into account both the amount and location of the predictions. A deeper understanding of the topographical features governing UCA occurrence was established with a proposed ink bridging effect. The total risk of non-ink-covered areas in flexography printing due to topographical features was estimated.

  The overall influence of paper topography on the flexography printability of full-tone areas was studied and its importance for the ink distribution assessed. The impacts of printing plate hardness, printing pressure, anilox cylinder volume and substrate roughness were quantified. Two typical flexography patterns were identified and their origin discussed: sub-millimetre elongated structures and millimetre-scale blotches.

 • 269. Barros, Gustavo Gil
  Optical Topographical Characterisation for Flexographic Printability2004Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The flexographic printability is largely dependent on the topographical characteristics of the substrate. OptiTopo is a recently developed optical imaging technique, which provides precise and fast topographic scans of both printed and unprinted paper surfaces. The potential and limitations of the technique have been evaluated by comparing OptiTopo scans from a wide variety of commercial paper grades with those of other imaging techniques. The optical requirements on the substrate for an accurate and precise topographic scan were determined. Detail rendering was substantially improved using a custom-designed restoring filter, and a new enhanced spatial resolution range was established.  Serious deficiencies affecting the quality of flexographic prints may appear in the form of local unprinted areas in a full-tone print, generally caused by incomplete ink transfer. An OptiTopo instrument with an integrated algorithm for the detection of uncovered areas was developed and tested on a range of commercial board samples printed on a laboratory flexographic press. A frequency distribution of uncovered areas, indicating how large a percentage of the surface area with a certain topographical elevation was uncovered, was calculated for the different prints. The topographic characteristics of the uncovered areas clearly indicate that surface depressions are the primary cause of uncovered areas in flexographic printing. Different uncovered area predictability models based on spectral analysis and topographic thresholding are proposed

 • 270.
  Barros, Gustavo Gil
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Johansson, Per-Åke
  Mottle and Ink Distribution in Full-Tone Flexography Prints on Coated Linerboard2007Ingår i: Journal of Pulp and Paper Science (JPPS), ISSN 0826-6220, Vol. 33, nr 4, s. 217-226Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 271.
  Barros, Gustavo Gil
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik.
  Johansson, Per-Åke
  STFI-Packforsk AB, Stockholm, Sweden .
  Prediction of UnCovered Area occurrence in flexography based on topography: A feasibility study2006Ingår i: Nordic Pulp & Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, E-ISSN 2000-0669, Vol. 21, nr 2, s. 172-179Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This investigation concerns the development and prediction of uncovered areas (UCA) in flexographic full-tone prints based purely on substrate topographic information. Four different predictive models based on topography thresholding were proposed and tested using two independent quality judgement criteria. 

 • 272. Barros, Gustavo Gil
  et al.
  Johansson, P.Å.
  Distribution Of Uncovered Areas (UCA) In Full Tone Flexographic2005Ingår i: TAGA J., 2(1), 43-57 (2005)Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 273. Barros, Gustavo Gil
  et al.
  Johansson, P.-Å.
  Prediction of UnCovered Area Occurrence in Flexography Based on Topography ' A Feasibility Study2005Ingår i: Accepted for publication in Nordic Pulp Paper Res. Journal, 2005Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 274. Barros, Gustavo Gil
  et al.
  Johansson,, P.Å.
  The OptiTopo Technique for Fast Assessment of Paper Topography ' Limitations, Applications and Imporvements2005Ingår i: J. Imaging Sci. Technol., 49(2), 170-178 (2005)Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 275.
  Barréra, Mimmi
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Engström, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Alkohol i arbetslivet: Faktorer som påverkar de anställdas inställning2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar ämnet alkohol i arbetslivet och syftet är att undersöka inställningen till alkohol i arbetsorganisationer. I studien redovisas faktorer som påverkar detta.

  Frågeställningarna är;

  • Har arbetsorganisationerna en alkoholpolicy och i så fall förmedlar arbetsgivaren vad som faktiskt är nedskrivet i detta dokument?

  • Har företagskulturen, den kultur som finns på orten, så kallad bruksanda samt den psykosociala arbetsmiljön inverkan på inställningen till alkohol?

  – Finns det andra faktorer som kan tänkas påverka de anställdas inställning till alkohol?

  Uppsatsen börjar med ett bakgrundsavsnitt som behandlar viktiga begrepp, alkoholpolitik och dryckeskultur i Sverige samt vad lagen säger om utformningen av en alkoholpolicy. Teoridelen som följer efter utgörs av tre delar som är till grund för vår analys. Dessa tre delar är; ledarskap, företagskultur och arbetsmiljö. Vi har valt att utgå från dessa områden för att kunna se vilken påverkan de kan ha på inställningen till alkohol i arbetsorganisationer. Först tar vi upp ledarskapet som en viktig del i vår undersökning och redogör för olika ledarskapsmodeller samt chefens ansvar och chefen som förebild. Vad gäller företagskultur har vi bland annat valt att redogöra för olika kulturella perspektiv samt vad som är god företagskultur, för att kunna få en djupare förståelse om begreppet. Vi har även diskuterat begreppet bruksanda för att se hur det eventuellt kan påverka arbetsorganisationerna då de företag som vi har undersökt är belagda på så kallade bruksorter. Begreppet arbetsmiljö har avgränsats till den psykosociala arbetsmiljön samt att undersöka det vedertagna begreppet after work, även i detta fall för att öka vår förståelse för begreppen.

  Studiens resultat visar att formella riktlinjer i form av till exempel policydokument inte har så stor påverkanskraft angående alkoholkonsumtion om företaget har en väl förankrad företagskultur. Andra faktorer som är avgörande för individens dryckesmönster är sådant som ålder, livssituation och subkulturer. Resultaten visar även på att det på orterna finns tendenser till vad som brukar kallas bruksanda, både en positiv och negativ sådan. Denna bruksanda präglar även de företag som vi har undersökt.

 • 276.
  Baucke, Stephan
  et al.
  Ericsson Research, Germany.
  Grinnemo, Karl-Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap.
  Ludwig, Reiner
  Ericsson Research, Germany.
  Brunström, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap.
  Wolisz, Adam
  Department of Electrical Engineering, Technical University Berlin, Germany.
  Using Relaxed Timer Backoff to Reduce SCTP Failover TimesManuskript (Övrigt vetenskapligt)
 • 277.
  Baudtler, Rasmus
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Laddning för trådlösa hörlurar: med användaren i fokus2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design vid Karlstad universitet. Arbetet är genomfört av Rasmus Baudtler, handledare för projektet var Lennart Wihk och examinator professor Leo De Vin.

  Projektet är utfört på uppdrag av Zoundindustries, Stockholm. Utvecklare av moderna ljudprodukter. Uppdraget har fokuserats mot att hitta en alternativ lösning för laddning till den trådlösa hörluren Plattan ADV Wireless från varumärket Urbanears. Det huvudsakliga målet var att utveckla en lösning utifrån designmetodik baserad på användarstudier och ingenjörsteknik med syfte i att förenkla laddningsscenariot för användaren och öka tillgängligheten för laddning.

  Projektet har utförts enligt den industriella produktutvecklingsprocessen med fokus inom designprocessen. Arbetet startade i en omfattande förstudie innehållande en produktutvärdering, en teknikstudie samt användarstudier genom designmetodik. Detta ledde till i en projektinriktning mot induktiv laddning.

  Med kunskap inom användarens önskemål och teknikens krav sammanställdes en kravspecifikation med en uppdaterad problemformulering. Genom konceptsframtagningsmetoder togs ett flertal koncept fram utifrån kravspecifikationen. Koncepten behandlades sedan genom olika typer av matriser i ett konceptval som resulterade i ett slutgiltigt konceptval.

  Det slutgiltiga valet var en portabel laddningsplatta med inbyggt batteri. Konceptet ansågs förenkla laddningsscenariot och öka tillgängligheten för användaren. Utvecklingsarbetet fortgick genom fastställande av gränssnitt mellan laddare och hörlur, användarscenarion, modell- och prototypbygge. Det slutgiltiga konceptet presenterades i form av 3D-renderingar och uppvisning av prototyperna vid en utställning vid Karlstads universitet. Genom utvecklingsarbetet uppfylldes de krav som ställts på produkten och en möjlig implementering av tekniken i nuvarande produkt kunde bekräftas. Därför anses projektet stå till svar för den problemformulering som ställts upp i projektet.

  För vidare utveckling av konceptet anses följande områden behöva kompletteras eller undersökas: teknikstudie genom expertis, anpassningsarbete av kretskort, utvärdering av produktens anslutningar samt utvärdering av produktens batteri. 

 • 278.
  Beckius, Tobias
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Fjärranalys av vegetationsförändring efter branden i Västmanland 2014: Vegetationsskador och återväxt efter en av de mest omfattande skogsbränderna i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 279.
  Beckman, Andreas
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Blomér, Malin
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Konsten att effektutvärdera: En beskrivande studie om hur kompetensutveckling effektutvärderas2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Kompetensutveckling är en verksamhet som får allt större betydelse för organisationer. En av de viktigaste delarna av ett kompetensförsörjande arbete är att utvärdera effekten av en kompetensutveckling. Hur dessa ef-fekter skall utvärderas är ett eftersatt område såväl teoretiskt som praktiskt och forskning om ämnet är nästintill obefintlig. Denna studie genomfördes i samarbete med Stora Enso Skoghalls Bruk i syfte att finna varför detta arbete är så svårgenomträngligt samt att utveckla övergripande riktlinjer att använda som hjälpverktyg för organisationen i dess arbete med att effektutvärdera kompetensutveckling.

 • 280.
  Beckman, Claes
  et al.
  KTH, Center for Wireless Systems.
  Garcia, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Alfredsson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Brunström, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  On the Impact of Velocity on the Train-to-Earth MIMO Propagation Channel: Statistical Observations and Qualitative Analysis2017Ingår i: 2017 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting, IEEE, 2017, s. 1865-1866Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We provide measured data collected from 97 trains completing over 7000 journeys in Sweden showing that the throughput over LTE is impacted by train velocity. In order to explain these observations we assume that the underlying causes can be found in the implementation of the MIMO system into LTE Rel. 8 and the diffuse scattering of signals from ground reflections.

 • 281. Beder- Miller, Sandra
  et al.
  Andersson, Niclas
  Wilke, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Biazzo, Tom
  van Fleet, Rick
  Germgård, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Is Conductivity the Best Measurement of Bleach Plant Carryover?2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 282.
  Beghello, Luciano
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Paper Surface Centre.
  A New Generation of Durable Banknote Paper1999Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 283.
  Beiron, Jens
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Drifteffektivisering av installationssystem i fastigheter: Förstudie1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  It is possible to improve the energy efficiency of HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) systems with the help of building energy management systems. Through deeper knowledge of the dynamics of the system the staff is able to choose a more effective management strategy. Statistics from the energy management system will inform about the system behaviour. It is possible to collect and present the statistics needed thanks to the fast development of information technology and the introduction of computer based building management system.

  A research project will investigate methods for creation of individual models of HVAC systems based on measurement data. Each system will then be simulated for different operating conditions. As a result of the simulation an optimal management strategy can be chosen. Different performance ratios will be used to evaluate the level of energy efficiency. The performance ratios should be defined so that they can be calculated from measurement data.

  This pilot study presents the background, purpose and method of the project. Some examples will be given to illustrate ineffective use due to a badly chosen management strategy.  Sammanfattning  Installationssystem kan drifteffektiviseras genom utnyttjande av driftstatistik. Genom att lära känna sin anläggning kan driftteknikern lättare fatta beslut om optimalaste driftstrategi. Med en förbättrad driftstatistik får teknikern många viktiga upplysningar om anläggningens dynamik och beteende. Som konsekvens av den snabba utvecklingen inom informationsteknologin samt införandet av datorstödda styr- och övervakningssystem finns möjligheter till omfattande datainsamling.

  Ett forskningsprojektet skall undersöka metoder att utifrån insamlad driftstatistik skapa individuella modeller av installationssystem. Modellen skall för varje enskild anläggning senare kunna utnyttjas för att simulera olika driftfall och därmed kunna optimera valet av driftstrategi. Olika nyckeltal kommer att användas för att utvärdera och följa upp effektiviseringsarbetet. Nyckeltalen skall definieras så att de kan beräknas utifrån insamlad driftstatistik.

  Denna förstudie beskriver bakgrund, syfte och metodval för projektet. Ett par exempel från utförda mätningar visar på typiska fall av energiineffektivitet som konsekvens av felaktigt vald driftstrategi.

 • 284.
  Beiron, Jens
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Drifterfarenheter från en energieffektiv skola: Vargbroskolan i Storfors2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Vargbroskolan i Storfors kommun har byggts med ambitionen att minimera energianvändningen utan att ge avkall på inneklimatet. Byggnaden är mycket välisolerad och har ett hybridventilationssystem. Denna rapport redovisar erfarenheter från de inledande två driftåren med fokus på energianvändning och inneklimat.

  Rapporten ingår som del i redovisningen av Demonstrationsprojekt 2006:05,Vargbroskolan, vilket är finansierat inom ramen för Energimyndighetensprogram för Passivhus och Lågenergihus.

  Vargbroskolan är en grundskola för årskurs 4-9 med ca 270 elever. Totala golvytan är ca 4030 m2. Byggnaden togs i drift januari 2008.

 • 285.
  Beiron, Jens
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Frodeson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Wikström, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Drifterfarenheter från ett superisolerat flerbostadshus: Kv SEGLET, Karlstad2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Seglet är ett 12-vånings punkthus med 44 lägenheter beläget i Karlstad. Byggherre är Karlstads Bostads AB. Huset är byggt med mycket höga ambitioner när det gäller kvalitet och resurshushållning och togs i drift i börjanav 2007.

  Denna rapport redovisar klimatskalets egenskaper och funktion samt utformningen av installationssystemen för värme, ventilation och tappvatten.Rapporten beskriver också drifterfarenheterna från de första årens drift samt de förbättringsåtgärder som utförts.

  Seglets lösningar visar att energieffektivisering och inneklimat kan gå hand ihand. Konceptet med en enkel förvärmning av tilluften löser två problem. Dels kan tilluften tillföras lägenheten utan risk för drag och dels saknar det FTX-systemets nackdelar med utökat servicebehov för filterbyten och ökad elanvändning för tilluftsfläkten. Det välisolerade och täta klimatskalet ger en komfortabel inomhusmiljö. Den befarade risken med höga rumstemperaturer sommartid har inte besannats. Tack vare genomtänkta fönsterplaceringar med solskyddsglas där så är befogat samt goda möjligheter till effektiv vädring har lägenheterna samma temperaturnivå sommartid som motsvarande lägenheter i normalisolerade byggnader. Byggnaden är mycket resurseffektiv med låga förbrukningstal på både energi och vatten. Då största delen av värmebehovet täcks med fjärrvärme står sig byggnaden mycket väl i en jämförande miljöbedömning.

  Nyckeltal för klimatskal och energianvändning

  Medelvärde för klimatskalets värmeisolering, Um, W/m2,K ca 0,21

  Luftläckage, läckflöde vid provtryckning till 50 Pa, l/s,m2Aomg 0,13

  Specifik energianvändning, kWh/m2,år 58

   

   

 • 286.
  Bellström, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Kilbrink, Nina
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Problem-Based Learning in a Programming Context: Planning and Executing A Pilot Survey on Database Access in a Programming Language2009Ingår i: Information Systems Development: Towards a Service Provision Society / [ed] Papadopoulos, G.A, Wojtkowski, G., Wojtkowski, W., Wrycza, S. & Zupancic, J. (eds.), Springer, 2009, s. 867-875Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this chapter we describe a pilot survey on applying problem-based learning (PBL) in an undergraduate programming course. During the course the students have applied PBL as a complement to traditional teaching and learning techniques. The PBL problem in this survey combines both knowledge about programming and knowledge about databases. We argue that to handle programming the students have to learn programming according to the deep approach to learning in order to be able to apply their knowledge in new programming situations and contexts. The result from this pilot survey indicates from both a tutor and a student perspective that PBL could be one method to reach a deeper understanding on how to access databases in a programming language.

 • 287.
  Bellström, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Kop, Christian
  Institute for Applied Informatics, Alpen-Adria Universität Klagenfurt.
  Vöhringer, Jürgen
  econob GmbH.
  Semi-Automatic Schema Pre-Integration in the Integration of Modeling Language Independent Behavioral Schemata2012Ingår i: ThinkMind: eKNOW 2012, The Fourth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management / [ed] Mauri, J.L & Lorenz, P., IARIA Conference , 2012, s. 12-17Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we address schema pre-integration in the integration of modeling language independent behavioral schemata. In doing so, we propose and present a set of tasks that should be carried out not only to improve and clarify the meaning of a schema, but also to facilitate the resulting time consuming and error-prone phases in the integration process. Due to the complexity of schema pre-integration, domain experts and repositories (e.g. ontologies) are still important sources of knowledge and should therefore be involved during the whole integration process. As its main contribution, the paper offers new tasks to perform in the schema pre-integration process as well as an adjusted and enriched work of previously presented tasks for schema pre-integration.

 • 288.
  Bengtsson, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Kartläggning av energiförluster: gällande klimatskal och ventilation för Stora Enso Timbers Pelletsfabrik i Grums2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 289. Bengtsson, J.
  et al.
  Wikström, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Effects of whole-tree harvesting on the amount of soil carbon: model results1993Ingår i: New Zealand Journal of Forest Science 23: 380-389, 1993Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 290.
  Bengtsson, Joakim
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Modulanpassning av haspelsystemet CamCoil2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppdragsgivare var Camatec Industriteknik AB vars huvudkontor är stationerat i Karlstad. Projektet gick främst ut på att modulanpassa Camatecs patenterade haspelsystem CamCoil men det inkluderade även konstruktion av flertalet detaljer. Rapporten behandlar dimensionering av förband mellan axel och nav, konstruktion av ett passivt bromssystem, dimensionering av motor och lämpliga utväxlingar på drivlinan, beräkning av kritiskt varvtal för haspelsystemet, materialanalys av manteln, konstruktion för lateral rörelse samt konstruktion av en avskjutningsmekanism. Genom beräkningar och simuleringar har det säkerställts att vitala delar av behandlade konstruktioner är korrekt utformade och dimensionerade med avseende på hållfasthet, deformation och egenvinkelfrekvens.

  Modulanpassningen har gjorts löpande genom hela projektet och, i så stor mån det går, har standardkomponenter använts vid samtliga konstruktionslösningar. Förbandet mellan axel och nav består nu av ett kilförband vars dimensioner är standardiserade för hela modellprogrammet. Samma dimension på kilförband används även till att låsa bromsskivan till det passiva bromssystemet mot axeln. Det passiva bromssystemet har dimensionerats för att kunna bromsa haspeln på under fyra sekunder med full coil och en bandhastighet på 500 m/min vid förlorat hydraultryck. Ett motorfäste för lodrät montering av drivpaketet har konstruerats där en standardiserad motoreffekt på 22 kW används tillsammans med en växellåda med fem möjliga utväxlingar.

  Stativet som samtliga komponenter monteras på är nu uppdaterat, vilket medför att en typ av stativ kan användas till samtliga coilmassor. Det finns nu fästpunkter på stativets sidor vilket möjliggör montering av exempelvis pappershaspel eller tillhållararm vid ett senare skede. Det finns även plats för fästpunkter till bandpåläggare på den I-balk varpå avskjutningsmekanismen är monterad. Det konstateras, efter en materialanalys med CES EduPack att det låglegerade konstruktionsstål som idag används vid tillverkning av manteln är ett mycket lämpligt materialval.

  Mekanismen som konstruerats för att möjliggöra förflyttning lateralt av haspeln är baserad en linjärstyrning av glidlager där kraften appliceras av en dubbelverkande hydraulcylinder. Även avskjutningsmekanismen baseras på linjärstyrning med glidlager, kraften appliceras dock här av två flödesstyrda hydraulcylindrar.

 • 291.
  Bengtsson, Johanna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Eriksson, Carita
  Vilka privata angelägenheter sysselsätter sig den anställda med på arbetstid coh varför?: En kvalitativ studie2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 292.
  Bengtsson, Johanna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Eriksson, Carita
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Vilka privata angelägenheter sysslar den anställde med på arbetstid och varför?: En kvalitativ studie2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I vår studie undersöker vi vad arbetstagare gör på arbetet som inte är arbetsrelaterat och av mer privat karaktär och varför de gör dessa sysslor. Anledningen till att vi valt denna frågeställning är för att vi tycker det är ett intressant ämne att undersöka. Samt att vi vill skaffa oss kunskapen om vad de anställda sysselsätter sig med på arbetstid, som inte ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna.

  Teoridelen ska hjälpa läsaren att senare förstå resultat och analysdelen, därför tar vi inledelsevis upp kort historik angående hur ledningen kan styra sina anställda. Vi fortsätter att beskriva vad de anställda gör på jobbet och om dessa sysslor kan kallas för motstånd. Men även varför de anställda gör dessa sysslor och en rad anledningar till det såsom missnöje, oklara roller eller för att de kan. Vi frågar oss sedan vad ledningen kan göra åt det? Vad ledningen kan göra är exempelvis att bättre anpassa och stödja de anställda i arbetet. I slutet av teorin delen går vi igenom olika förklaringar till dessa beteenden, som kan vara att de anställda känner sig missgynnade samt om man ska göra något åt det? Det finns här inget angivet svar men kontentan är ändå att det kan vara svårt att gör något åt det då organisationsmedlemmar ärver varandras beteenden och handlingssätt. Det är då svårt för ledningen att bryta denna kedja som sker informellt i gruppen.

  Vi har i vår undersökning kommit fram till att anställda sysselsätter sig med privata göromål på arbetstid. De sysslor som utförs är bland annat, betala räkningar och surfa privat på Internet, ringa privatsamtal, boka frisörtid eller fika. En av de största anledningarna till varför dessa sysslor utförs är för att möjligheten finns att utnyttja vissa resurser och för att de anställda har tid över. De anställda anser att detta beteende är accepterat så länge alla i arbetsgruppen sköter det ”snyggt” och inte utnyttjar dessa fördelar i för stor utsträckning. Vi avslutar vår uppsats med en avslutande diskussion som är skriven utifrån våra egna tankar och åsikter, men som även innefattar vilka konsekvenser vi tror att denna blandning av arbete och fritid kan få på sikt.

 • 293.
  Bengtsson, Johanna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Eriksson, Carita
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Vilka privata angelägenheter sysslar den anställde med på arbetstid och varför?: En kvalitativ studie2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I vår studie undersöker vi vad arbetstagare gör på arbetet som inte är arbetsrelaterat och av mer privat karaktär och varför de gör dessa sysslor. Anledningen till att vi valt denna frågeställning är för att vi tycker det är ett intressant ämne att undersöka. Samt att vi vill skaffa oss kunskapen om vad de anställda sysselsätter sig med på arbetstid, som inte ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna.

  Teoridelen ska hjälpa läsaren att senare förstå resultat och analysdelen, därför tar vi inledelsevis upp kort historik angående hur ledningen kan styra sina anställda. Vi fortsätter att beskriva vad de anställda gör på jobbet och om dessa sysslor kan kallas för motstånd. Men även varför de anställda gör dessa sysslor och en rad anledningar till det såsom missnöje, oklara roller eller för att de kan. Vi frågar oss sedan vad ledningen kan göra åt det? Vad ledningen kan göra är exempelvis att bättre anpassa och stödja de anställda i arbetet. I slutet av teorin delen går vi igenom olika förklaringar till dessa beteenden, som kan vara att de anställda känner sig missgynnade samt om man ska göra något åt det? Det finns här inget angivet svar men kontentan är ändå att det kan vara svårt att gör något åt det då organisationsmedlemmar ärver varandras beteenden och handlingssätt. Det är då svårt för ledningen att bryta denna kedja som sker informellt i gruppen.

  Vi har i vår undersökning kommit fram till att anställda sysselsätter sig med privata göromål på arbetstid. De sysslor som utförs är bland annat, betala räkningar och surfa privat på Internet, ringa privatsamtal, boka frisörtid eller fika. En av de största anledningarna till varför dessa sysslor utförs är för att möjligheten finns att utnyttja vissa resurser och för att de anställda har tid över. De anställda anser att detta beteende är accepterat så länge alla i arbetsgruppen sköter det ”snyggt” och inte utnyttjar dessa fördelar i för stor utsträckning. Vi avslutar vår uppsats med en avslutande diskussion som är skriven utifrån våra egna tankar och åsikter, men som även innefattar vilka konsekvenser vi tror att denna blandning av arbete och fritid kan få på sikt.

 • 294.
  Bengtsson, Kim
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Systematisk processutveckling: Eliminering av pluggar i fluffer2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 295.
  Bengtsson, Peder
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Apply heat pump systems in commercial household products to reduce environmental impact: How to halve the electricity consumption for a household dishwasher2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the household appliance industry, heat pump systems have been used for a long time in refrigerators and freezers to cool food, and the industry has driven the development of small, high-quality, low-price heat pump components. In the last few decades, heat pump systems have been introduced in other household appliances, with the express purpose of reducing electricity consumption. Heat pump tumble dryers have been on the market since 2000 and dominate the market today. A heat pump dishwasher was introduced on the market in 2014 and a heat pump washing machine in 2016. The purpose of adding a heat pump system in these three products was to decrease electricity consumption.

  Papers I and II used a methodology where transient simulation models were developed and used to increase knowledge about how to decrease electricity consumption for a tumble dryer and a dishwasher by adding a heat pump system. Papers II to V showed that a lower electricity consumption and lower global warming potential together with an energy-efficient drying method, where no humid air evacuates to the kitchen, give a heat pump dishwasher competitive advantages compared to any conventional dishwasher currently on the market. Using simulations, this dissertation concludes that a future commercial heat pump dishwasher, using R600a as a refrigerant, will reduce electricity consumption and total equivalent warming impact (TEWI) by 50% compared to the conventional dishwasher.

  The willingness from the customer chain to pay extra for this heat pump dishwasher is because of the decreases electricity consumption and the fact that no humid air evacuates to the kitchen. This willingness makes the heat pump dishwasher to a variant which have possibility to succeed on the future market.

  The challenge for the manufacturer is to develop and produce a high-quality heat pump dishwasher with low electricity consumption, predict future willingness to pay for it, and launch it on the market at the right moment with the right promotion in order to succeed.

 • 296.
  Bengtsson, Peder
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Increasing the value of household appliances by adding a heat pump system2014Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Historically, domestic tasks such as preparing food and washing and drying clothes and dishes were done by hand. In a modern home many of these chores are taken care of by machines such as washing machines, dishwashers and tumble dryers. When the first such machines came on the market customers were happy that they worked at all! Today, the costs of electricity and customers’ environmental awareness are high, so features such as low electricity, water and detergent use strongly influence which household machine the customer will buy. One way to achieve lower electricity usage for the tumble dryer and the dishwasher is to add a heat pump system.

  The function of a heat pump system is to extract heat from a lower temperature source (heat source) and reject it to a higher temperature sink (heat sink) at a higher temperature level. Heat pump systems have been used for a long time in refrigerators and freezers, and that industry has driven the development of small, high quality, low price heat pump components. The low price of good quality heat pump components, along with an increased willingness to pay extra for lower electricity usage and environmental impact, make it possible to introduce heat pump systems in other household products.

  However, there is a high risk of failure with new features. A number of household manufacturers no longer exist because they introduced poorly implemented new features, which resulted in low quality and product performance. A manufacturer must predict whether the future value of a feature is high enough for the customer chain to pay for it. The challenge for the manufacturer is to develop and produce a high-performance heat pump feature in a household product with high quality, predict future willingness to pay for it, and launch it at the right moment in order to succeed.

  Tumble dryers with heat pump systems have been on the market since 2000. Paper I reports on the development of a transient simulation model of a commercial heat pump tumble dryer. The measured and simulated results were compared with good similarity. The influence of the size of the compressor and the condenser was investigated using the validated simulation model. The results from the simulation model show that increasing the cylinder volume of the compressor by 50% decreases the drying time by 14% without using more electricity. 

  Paper II is a concept study of adding a heat pump system to a dishwasher in order to decrease the total electricity usage. The dishwasher, dishware and water are heated by the condenser, and the evaporator absorbs the heat from a water tank. The majority of the heat transfer to the evaporator occurs when ice is generated in the water tank. An experimental setup and a transient simulation model of a heat pump dishwasher were developed. The simulation results show a 24% reduction in electricity use compared to a conventional dishwasher heated with an electric element. The simulation model was based on an experimental setup that was not optimised. During the study it became apparent that it is possible to decrease electricity usage even more with the next experimental setup.

 • 297.
  Bengtsson, Peder
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013). ASKO Appliances AB, Lidköping, Sweden.
  Berghel, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Concept Study of a New Method for Drying Dishware in a Heat Pump Dishwater2017Ingår i: Energy Efficiency, ISSN 1570-646X, E-ISSN 1570-6478, s. 1-10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In a heat pump dishwasher, the whole dishwasher with the cabinet, dishware and process water is the heat sink, while a water tank, whose contents will freeze, is the heat source. The aim of the experimental concept study presented here was to evaluate a new drying method for a heat pump dishwasher. In this method, the drying of the dishware occurs as a fan circulates humid air in a closed system in which the water on the dishware evaporates inside the warm dishwasher cabinet and then condenses on a cold surface of the frozen water tank. The evaluation of drying performance was based on the European standard EN50242, which considers visible water drops left on the dishware after a completed dishwashing cycle. The results showed that this new closed drying method was more energy efficient compared to an existing open drying method, and that the drying start temperature and the drying time had a significant effect on the drying performance. Its lower electricity consumption and the fact that it does not vent humid air into the kitchen gives this heat pump dishwasher a competitive advantage over dishwashers using an open drying method.

 • 298.
  Bengtsson, Peder
  et al.
  ASKO Appliances AB, Sockerbruksgatan 3, SE-53140 Lidkoping, Sweden.
  Berghel, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Study of using a capillary tube in a heat pump dishwasher with transient heating2016Ingår i: International journal of refrigeration, ISSN 0140-7007, E-ISSN 1879-2081, Vol. 67, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  For competitive purposes, manufacturers of household appliances need to produce appliances that use less electricity. One way of doing this for a dishwasher is to add a heat pump system. Previous studies using R134a as refrigerant have shown that the addition of a heat pump can reduce total electricity consumption by about 24%. This paper reports on the use of a capillary tube in a heat pump dishwasher during the transient heating period. Working with an available compressor, the mass of R600a and the length of a 0.9 mm capillary tube were varied in order to find the configuration with the lowest electricity consumption. Three methods of calculating the length of the capillary tube were used to determine five lengths for evaluation. The results show that using a single capillary tube throughout the transient heating period yields similar electricity consumption to a variable expansion device which occurred by switching the capillary tube between two or three different lengths during the heating period.

 • 299.
  Bengtsson, Peder
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Berghel, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Renström, Roger
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  A household dishwasher heated by a heat pump system using an energy storage unit with water as the heat source2015Ingår i: International journal of refrigeration, ISSN 0140-7007, E-ISSN 1879-2081, Vol. 49, s. 19-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electricity usage by a household dishwasher can be reduced by using a heat pump system to heat the dishwasher cabinet, dishware and washing water. The evaporator obtains the energy from an energy storage unit which consists of a container filled with water which freezes to ice. The majority of the heat transfer from the energy storage to the evaporator occurs when ice is created in the energy storage unit. A transient simulation model of a dishwasher with a heat pump system was developed and compared to an experimental setup with good agreement. A simulation study of the compressor cylinder volume and the compressor operating time was performed. The results showed a 24% reduction in total electricity use compared to a dishwasher cycle using a traditional electric element.

 • 300.
  Bengtsson, Peder
  et al.
  ASKO Appliances AB, Lidköping, Sweden.
  Berghel, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Renström, Roger
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Performance Study of a Closed-Type Heat Pump Tumble Dryer Using A Simulation Model and an Experimental Set-Up2014Ingår i: Drying Technology, ISSN 0737-3937, E-ISSN 1532-2300, Vol. 32, nr 8, s. 891-901Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the interests of competitiveness, manufactures of tumble dryers are seeking to reduce both their electricity use and the drying time. This study examines how the cylinder volume of the compressor and the total heat transfer of the condenser influence the drying time and electricity use in a heat pump tumble dryer. A transient simulation model was developed and compared to an experimental set-up with good similarity. The simulations show that increasing the cylinder volume of the compressor by 50% decreases the drying time by 14% without using more electricity.

3456789 251 - 300 av 3717
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf