Change search
Refine search result
345678 251 - 300 of 359
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Scheilen Kågström, Chantal
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Alla vill få ett A: Om formativ bedömning i undervisning av andraspråkselever på ett introduktionsprogram2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur svenska som andraspråkselever och deras svenska som andraspråkslärare använder formativ bedömning i undervisningen, för att främja elevernas andraspråksutveckling. Detta gjordes genom att intervjua en svenska som andraspråkslärare och två grupper av dennas svenska som andraspråkselever. Resultatet av undersökningen visar att läraren och eleverna inte har samma uppfattning om lärarens bedömning. Enligt läraren skapar hon en förförståelse för eleverna för uppgifterna, samt att hon förklarar för eleverna hur de ska använda hennes bedömning hos att förbättra sina resultat. Det verkar som att läraren försöker göra sitt bästa genom att förklara och leda sina elever till bättre resultat, men hon lyckas inte. Detta beror främst på att eleverna har annorlunda erfarenheter av skolan i deras hemländer och att de har språkliga brister i det svenska språket. Eleverna verkar inte förstå vad som förväntas av dem i den svenska skolan och de kan heller inte ta del av den formativa bedömningens fördelar på grund av att de inte behärskar skolans abstrakta språk. Det som båda klasserna framförde var att de saknade ett individuellt arbetssätt i undervisningen, vilket också kan bidra till att formativ bedömning inte tas emot av eleverna på ett optimalt sätt.

 • 252.
  Scheilen Kågström, Chantal
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Implicit eller explicit skrivundervisning - det är frågan: En uppsats om arbetssätt angående skrivinlärning på högstadiet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats presenteras en studie med syftet att undersöka hur ett fåtal lärare som undervisar i svenska jobbar med texttyper i skrivundervisning samt hur dessa lärare skapar en språklig miljö som främjar alla elevers lärande. Uppsatsen vill dessutom utreda hur de medverkande svensklärarna stöttar andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling och om lärarna använder sig av en explicit undervisning när de undervisar i texttyper. Slutsatsen visar att undersökningens lärare använder sig av en ”traditionell” undervisning som verkar fokusera på erfarenheter som elever med majoritetsbakgrund har. De begrepp och termer som läraren antar är nya eller okända för eleverna förklaras i klass, dock är lärarna medvetna om att somliga andraspråkselever inte har förstått dessa. Undersökningen visar att de medverkande lärarna inte använder sig av något explicit arbetssätt i sin skrivundervisning. Dessa lärare anser att grammatik är för svårt för eleverna att ta till sig och skulle bara försvåra elevernas skrivutveckling. I klasserna verkar det inte finnas ett samtalsklimat som är så viktigt i språkinlärning enligt det sociokulturella perspektivet och genrepedagogiken.

 • 253.
  Scheilen Kågström, Chantal
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Lärarens demokratiska uppdrag: En studie om hur svensklärare använder sitt ämne för att fostra demokratiska medborgare på gymnasiet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur svensklärare jobbar med sitt ämne på gymnasiet, för att gestalta det demokratiska uppdraget, som staten har gett skolan. Detta gjordes genom att intervjua två svensklärare och en lärare i svenska som andraspråk, samt genom en attitydenkät som besvarades av lärarna och eleverna. Resultatet av undersökningen visar att lärarna jobbar på många olika sätt för att genomföra sitt demokratiska uppdrag. Lärarna som medarbetade i denna studie anser att svenska är ett ämne där det faller sig väldigt naturligt att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Varierande sorts texter och litteratur används i undervisningen för att diskutera olika sorts värdegrundsfrågor, för att sedan analyseras och för att kunna leva sig in i människors olika livssituationer, som anses stärka elevernas demokratiska förmåga. Lärarna tycker att förmågan till kritiskt tänkande är den viktigaste förmågan att ge till sina elever. Eleverna upplever att de har en viss mån av inflytande på sin svenskundervisning. Det kan dock diskuteras om deras påverkan är "reellt inflytande", som behövs för att utveckla elevernas demokratiska kompetenser. Det verkar som att lärarna jobbar aktivt med värdegrundsfrågor i sin svenskundervisning, vilket blir bekräftat av elevernas positiva attityd i enkäten.

 • 254.
  Schröter, Thorsten
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Shun the Pun, Rescue the Rhyme?: The Dubbing and Subtitling of Language Play in Film2005Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [en]

  Language-play can briefly be described as the wilful manipulation of the peculiarities of a linguistic system in a way that draws attention to these peculiarities themselves, thereby causing a communicative and cognitive effect that goes beyond the conveyance of propositional meaning. Among the various phenomena answering this description are the different kinds of puns, but also more strictly form-based manipulations such as rhymes and alliteration, in addition to a host of other, sometimes even fuzzier, subcategories.

  Due to its unusual nature, and especially its frequently strong dependence on the idiosyncrasies of a particular language, language-play can generally be assumed to constitute a significant challenge in a translation context. Furthermore, given its non-negligible effects, the translator is not free to simply ignore the language-play (provided it has been recognized as such in the first place) without having taken an active stance on its treatment. However, the difficulties in finding a suitable target-language solution are possibly exacerbated if the source text is a complex multimedia product such as a film, the translation of which, normally in the form of dubbing or subtitling, is subject to additional constraints.

  In view of these intricacies, it has been the aim of this study to analyze and measure how language-play in film has actually been treated in authentic dubbing and subtitle versions. As a prerequisite, the concept of language-play has been elaborated on, and more than a dozen subcategories have been described, developed, and employed. For the purpose of carrying out a meaningful analysis of the dubbing and subtitling of language-play, a corpus has been compiled, comprising 18 family films and 99 of their various target versions, most on DVD, and yielding nearly 800 source-text instances of language-play and thousands of translation solutions.

  The results indicate that especially two sets of factors, among the many that are likely to influence a translation, play a prominent role: the type of the language-play, and the identity and working conditions of the translator. By contrast, the mode of translation (dubbing vs. subtitling), the target language, or the general properties of the films, could not be shown to have a sizeable impact.

 • 255.
  Scott, Ann
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  eTwinning in relation to the Swedish national curriculum: A study of three eTwinning projects in Swedish upper secondary schools2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the introduction of computers and Internet access at many schools, a whole new world of opportunities has opened up within the area of education. In 2005 the European Union eLearning programme introduced an action called eTwinning, which provides an opportunity for schools in the Member States of the European Union to register international partnerships and engage in ICT-based projects. The object of eTwinning is to promote school collaboration across the borders. The introduction of eTwinning provides many educational opportunities for teachers and students, but the inclusion of ICT-based projects also brings pedagogical challenges for teachers. This paper looks at how three Swedish upper secondary schools have used eTwinning as a teaching tool in their classroom to enhance the students’ English skills and include multicultural awareness studies as part of the curriculum, and also how they have incorporated course criteria from the national curriculum in these international projects. The analysis of the qualitative data will take into account pedagogical approaches that the teachers have used in the projects. The final discussion focuses on best practice ideas for eTwinning projects, based on the national course criteria in combination with pedagogical theory. One intention is with this paper is to encourage further studies on how eTwinning can be used as an integrated part of classroom activities based on the participating countries’ national curricula.

 • 256.
  Scott, David
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Recursos de agua en América Latina: Un estudio sobre la influencia estadounidense en los recursos hídricos del Acuífero Guaraní2008Student paper other, 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate the evidence which can confirm that the United States, because of their historic interest in natural resources in Latin America, tries to exercise control over the Guarani Aquifer, the world’s third-largest supply of freshwater. The study investigates the existence of documents or other strategic instruments  that can prove that the United States still maintains their influence over the natural resources in Latin America, particularly the water supplies in the Guarani Aquifer.

  To be able to fulfill the aim, the paper presents in a historic background the origin of the United States’ wish to maintain hegemony over Latin America. Thereafter, the study analyzes the American influence over the Guarani Aquifer from three points of view: the ideological, the military and the economic point of view.

  The result of the paper shows that the United States, from the ideological point of view, tries to maintain their influence with the fourth Santa Fé Document which proclaims that the natural resources in Latin America should be at the disposal of the U.S. to fulfill their national priorities. Moreover, from the military point of view the U.S. uses their armed forces, under the pretext that Islamic terrorist cells exist in an important region of the Guarani Aquifer, as a way to maintain the control. Furthermore, from the economic point of view the U.S. uses the free trade agreement ALCA, which proposes, among other things, the privatization of  water supplies as a way of controlling them. Even if ALCA was rejected in 2005, the study presents its possible consequences for the Guarani Aquifer and the so called “megaprojects”, which are connected to the ALCA, and whose objectives are to delineate the resources of the above mentioned water supply.

  The paper concludes that the United States is a power that still tries to maintain their control over the Latin American part of the western hemisphere, but the influence is maintained with a more refined foreign policy than before.     

         

 • 257.
  Sefton, Fredrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Wie fang ich nach der Regel an?: Schwierigkeiten und Übersetzungsstrategien beim Übersetzen von Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg".2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [de]

  Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Übersetzen von literarischen Texten, und zwar Operntexten. Die Frage wird gestellt, in welchem Ausmaß die Form, Stilistik und der Inhalt des Originals in eine Übersetzung übertragen werden können, und auch wie kultur- und spracheigene Wörter und Ausdrücke übersetzt werden können. Der Gegenstand der Untersuchung sind zwei Übersetzungen von Richard Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg, die mit dem Originaltext und auch mit einander verglichen werden.

  Das Ergebnis zeigt, dass die Übersetzungen sehr formtreu sind, und dass sehr wenig vom Inhalt verloren geht. Die stilistischen Unterschiede sind größer, was vermutlich mit dem Bedarf nach einem moderneren Sprachgewand zusammenhängt. Fremde Wörter und Ausdrücke werden sehr unterschiedlich behandelt, manchmal durch bekannte ersetzt und manchmal beibehalten, aber eine deutliche Strategie lässt sich nicht finden.

 • 258.
  Sirén Gustafsson, Linn
  Karlstad University.
  Interaction in the CLIL classroom: Comparing English interaction in two 7th grade classes in Sweden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 259.
  Sjöberg, Viktoria
  Karlstad University, Division for Culture and Communication.
  Lifting the Veils in William Somerset Maugham's The Painted Veil2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Novels with love as a theme often deal with a passionate or forbidden love. In 1925 William Somerset Maugham wrote a different version of the typical love story we have read so many times. It tells a story about a married couple who never really shares the same love for each other. Maugham mentions that he was inspired by Dante when he wrote The Painted Veil. Indeed, he uses different sources of inspirations, such as poems from Shelley and Goldsmith. The aim of this essay is to investigate what these intertextual references bring to the novel and what their functions are. The method I use is looking at the different references used by Maugham and stating their purpose and significance to the novel. The result of my investigation illustrates how the use of Shelley’s theme of veiling signifies hiding, as well as not wanting to see the truth, while Goldsmith’s poem shows the true relationship between the married couple and how corrupted society is. Maugham also lets Dante’s Purgatorio demonstrate how Kitty, the wife, gets the chance to change her life for the better.

 • 260.
  Sjösteen, Sigrid
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Languages.
  Snickers or sneakers?: A study on francophone English L2 speakers’ ability to distinguish quantitatively between English vowels in perception and production2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When learning a second language, we tend to transfer rules regarding e.g. syntax, intonation and phonology from our first language to the target language. The way we are tuned in to the sounds of our first language might make it difficult for us to perceive the phonemes of a new language correctly. The aim of this paper is to investigate to what extent misperception influences francophone English L2 speakers’ difficulties in distinguishing quantitatively between long and short English vowels in their production, and to what extent a transfer of French sentence stress might affect their pronunciation.Eight subjects participated in a perception test in order to see how well they distinguished between minimal pairs consisting of long and short English vowels. The same subjects were also recorded reading English words and phrases, and the recordings were subsequently analysed in order to compare the duration of the long and short vowels.The results of the study indicate a negative correlation between the amount of errors made in the perception test and the quantitative difference between long and short vowels made by the individual speakers in the production.

 • 261.
  Sjösteen, Sigrid
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  "You must stay for dinner; we're having cud": A study of the relationship between Swedish speakers' perception and production of English vowels2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Learning a second language is different from learning our first one. A lot of rules from the first language, concerning e.g. grammar, intonation and phonology, are so firmly rooted within learners that they will transfer them to the new language regardless of whether they are correct or not. Studies show that the way we are tuned in to the sounds of our first language can make it difficult for us to perceive the phonemes of a new language correctly. In order to study the relationship between Swedish speakers’ faulty production of English vowels and their perception of them, ten subjects participated in a perception test to find out how well they could distinguish between minimal pairs containing phonemes that Swedes often have problems pronouncing correctly. They were also recorded while reading sentences containing the same minimal pairs. The results from the perception test were compared to graphs showing how consistent the subjects were in their pronunciation of these phonemes. The study shows that although some phonemes proved to be more difficult for the subjects to perceive a difference between, a faulty production of these sounds cannot be explained by misperception alone.

 • 262.
  Skar, Gustaf
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Tengberg, MichaelKarlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Svenskämnet i går, i dag, i morgon: Svensklärarföreningen 100 år 1912-20122012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 263.
  Sklar, Fabiana
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  English as a Foreign language in Brazil and Sweden: A comparative study2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Brazil, English is studied from first grade of elementary school. For some reason after eleven years of study, students in general have problems communicating orally and in writing. Swedish students, on the other hand, seem to be able to communicate quite proficiently in English, even though it is also considered to be foreign language learning. The purpose of this comparative study is to discover what differs in the Brazilian and Swedish learning and teaching that makes the Swedish results superior. The purpose was to compare English learning as a foreign language in Sweden and in Brazil, and questionnaires were distributed to teacher and students. Of the many possibilities raised as hypotheses for the effective English learning in Sweden, teacher’s educational background, working hours per week, number of students per teacher, were found to be more problematic in Brazil, according to the teachers’ questionnaire. When it comes to students, it appears that Brazilian students show a lack of commitment to their learning tasks and awareness of the importance of learning English. In addition, several social aspects have to be taken into account when judging the educational situation of a country, but the importance of a good education can never be overlooked.

 • 264.
  Sklar, Fabiana Andrioli
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education. Karlstad University. Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Avdelningen för språk.
  Present but not perfect: A study of problems Brazilian students encounter when learning the English present perfect tense2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Most Brazilian students learning English face difficulty when studying thepresent perfect. It is one of the most challenging aspects of the Englishlanguage for Portuguese speakers due to the similar form with a divergentsemantic value. The Brazilian Portuguese present perfect forces iteration andthe student automatically transfers the same meaning when translating anEnglish sentence literally. Brazilian learners get confused about when and inwhat situations to use the English present perfect and frequently are not able todistinguish it from the simple past use. This study is comprised of two parts.First, a comparative study was done to investigate which Portuguese tensetranslators of famous literary books consider to be equivalent to the Englishpresent perfect according to the message which is being conveyed. Thedatabase used was the bidirectional parallel corpus of English and PortugueseCOMPARA. Second, textbooks developed to teach English in Brazil wereanalyzed in order to verify from what perspective students were beinginstructed concerning the present perfect and whether the semantic differencesbetween the two languages were pointed out. According to the translationcorpus, the English present perfect is mostly equivalent to Brazilian Portuguesesimple past. Adverbs are also often needed to express the English presentperfect meaning in Portuguese. The textbooks were found to present poorexplanations and seem not to call the learners’ attention to the source of the problems. Textbooks do not stress the importance of the semantic value and thecontext, and do not call attention to the different meanings between theBrazilian and the English present perfect.

 • 265.
  Skogs, Julie
  Högskolan Dalarna.
  Community building from a distance2011In: EDULEARN11 Proceedings, Barcelona, 2011, p. 2295-2304Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This presentation is concerned with communication in an online learning environment and attempts to shed light on community building strategies used by students in the asynchronous online discussion forums. The material for this study was collected from text-based asynchronous discussion forums which constituted part of the compulsory course work for a course in English proficiency at second semester university level in Sweden. The students were divided into three separate groups and all three had the same course material and were taught by the same instructor. The instructor had no discussion forum input besides the initial instructions for how the students were expected to use it. The students’ task was to ask questions and answer others’ questions. Instructor feedback was given at a later date in a seminar. All three groups had other course activities, such as real time seminars, besides the discussion forums. Two of the groups studied online exclusively while the third group studied had their real time seminars in the same physical environment on campus. In order to determine how and to what extent students used community building devices in their communication, Lapadat’s (2007) model of discourse devices used for community building was adapted. The study revealed that disclosure, asking for and offering help, inviting comment and alignment were used by all three groups. There were however discourse devices used for building community the two online groups used but that were not used by the campus group, that is, the group that met in the same physical environment for seminars. Those that studied on campus rarely used greetings, social remarks and nor did they employ closings adapted from the genre of letter writing and email. All three of these were commonly used by participants in the exclusively online groups.

 • 266.
  Skogs, Julie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Features of orality, academic writing and interaction in asynchronic student discussion forums2014In: Nordic Journal of English Studies, ISSN 1654-6970, E-ISSN 1654-6970, Vol. 13, no 3, p. 54-82Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This study employs quantitative and qualitative methods to compare the frequency and usage of selected linguistic features with a deictic function in discussion forum messages taken from three undergraduate courses in English. The main aim of the study was to examine how the written asynchronous interaction in the discussion forums relates to spoken registers (conversation and an oral academic seminar) and written academic prose; a secondary aim was to investigate student interaction. The results of the study show that the frequencies of the majority of features examined were positioned between the spoken registers and academic prose and that these features were sometimes used in structures typical of conversation and other times used in structures typical of academic prose.

 • 267.
  Skogs, Julie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies. Högskolan Dalarna.
  Getting a Response to Discussion Thread Messages in an Online Learning Environment2011In: International Conference on Information Communication Technologies in Education, Rhodes, Greece, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the challenges of using discussion forums in a computer-mediated learning environment is getting students to contribute. Some discussion threads develop while others do not. The present study concerns factors affecting response rate. This presentation deals with response patterns and the strategies that teachers and students may consider using in order to increase the chance of getting a response to a message posted in an asynchronous discussion forum.

 • 268.
  Skogs, Julie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Language and interaction in online asynchronous communication in university level English courses2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Interaction involves people communicating and reacting to each other. This process is key to the study of discourse, but it is not easy to study systematically how interaction takes place in a specific communicative event, or how it is typically performed over a series of repeated communicative events. However, with a written record of the interaction, it becomes possible to study the process in some detail. This thesis investigates interaction through asynchronous written discussion forums in a computer-mediated learning environment.

  In particular, this study investigates pragmatic aspects of the communicative event which the asynchronous online discussions comprise. The first case study examines response patterns to messages by looking at the content of initial messages and responses, in order to determine the extent to which characteristics of the messages themselves or other situational factors affect the interaction. The second study examines in what ways participants use a range of discourse devices, including formulaic politeness, humour and supportive feedback as community building strategies in the interaction. The third study investigates the role of the subject line of messages in the interaction, for example by examining how participants choose different types of subject lines for different types of messages. The fourth study examines to what extent features serving a deictic function are drawn on in the interaction and then compares the findings to both oral conversation and formal academic discourse.

  The overall findings show a complex communicative situation shaped by the medium itself, type of activity, the academic discipline and topic of discussion and by the social and cultural aspects of tertiary education in an online learning environment. In addition, the findings may also provide evidence of learning.

   

 • 269.
  Skoog, Petra
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Native Language Interference: A study of interference patterns in Swedish students' English writing2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Titel: Native Language Interference: A study of interference patterns in Swedish students’ English writing.

  Författare: Skoog, Petra

  Engelska C, 2006

  Abstract: The purpose of this investigation was to find out if there are any patterns of native language interference in Swedish students’ written English. Extensive research has been carried out in the area of native language influence on the target language and a large number of terms are used when the influence of the native language is discussed, including contrastive analysis and positive and negative transfer. These are described in the theoretical background section of this study. The material for the empirical investigation was collected from students in year eight at a secondary school. They were given a task consisting in free essay writing, so that a general picture of interference problems would emerge. 42 essays were handed in, containing about 201 interference errors. The total number of non-interference errors found in the students’ essays was 1115 and this suggests that interference errors are not especially common among the students in my investigation. The errors committed due to interference mainly concerned the use of prepositions. One conclusion that can be drawn from this investigation is that it is very difficult to determine the source of errors and separate between errors in general and interference errors.

  Nyckelord: Foreign language learning, native language influence, errors, interference.

 • 270.
  Sköld, Lovisa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Quelques aspects de la danse folklorique2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 271.
  Sköld, Lovisa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Spoken English in the EFL classroom: A study of Swedish pupils’ attitudes towards spoken English2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate pupils’ attitudes towards spoken English and towards speaking in front of their friends, and how these attitudes appear to be related to their oral communication and communicative behaviour in the classroom. The material was collected by video taping two classes, a questionnaire in these two classes and by interviewing their teacher.

  The results show that motivation and anxiety are psychological factors that play a significant role in the learning process. Attitudes, both towards the target language and towards their own production affect pupils’ willingness to communicate, and consequently their oral production in different tasks. The larger the group is, the more anxious they become. In order to motivate pupils, a variety of exercises is needed, where the topic is of great importance to awaken their interest for communication. The teacher also needs to circulate in the classroom to avoid a situation where pupils switch to their first language. Otherwise, pupils appear to code-switch as soon as an opportunity presents itself, which was observed in the analyses of recorded lessons.

 • 272.
  Smeds, Fredrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Adjective Comparison in Contemporary British English: A Corpus Study of More than One Hundred Adjectives2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  There are mainly two ways of comparing adjectives in English: the analytic and the synthetic. The analytic way is to use more and most (for example difficult, more difficult, most difficult). The synthetic, or inflectional, way is to add the endings –er and –est (for instance fast, faster, fastest). During the last twelve centuries the way of forming comparisons in English has evolved from predominately synthetic to the point where both inflections and analytic forms are used. Today many adjectives are almost always compared either synthetically or analytically (e.g. fast and difficult respectively), but sometimes we have two alternatives; for example, we can choose between more polite and politer. The author has three aims with this paper: firstly, to examine how adjectives in English are compared today; secondly, to determine how well the descriptions in modern grammars agree with authentic written English; thirdly, to see whether there have been any recent changes in the way of indicating comparison. This is a quantitative study. A corpus investigation was undertaken: some one hundred common adjectives in two British newspapers, The Guardian and The Observer, from 1990–91 and 2005 that vary in their way of expressing comparison were studied. The results were compared with six grammars from the last five decades. After the data collection, the chi square test was applied, showing how statistically significant the changes between 1990–91 and 2005 are. Judging from the data in this study, the synthetic comparison seems to be becoming less common. The author also concludes that the comparison of adjectives in contemporary British English varies considerably.

 • 273.
  Smeds, Fredrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Variationer i svensk verbböjning: En korpusundersökning2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Variationer i svensk verbböjning: En korpusundersökning (Fredrik Smeds, D-uppsats i Svenska språket, Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk 2008). I uppsatsen undersöks svensk verbböjningsvariation från första hälften av 1800-talet till våra dagar dels genom studier av facklitteratur, ordböcker och ordlistor från skilda tider, dels genom att studera korpusar med skönlitteratur och brev skrivna av August Strindberg, äldre och yngre romaner samt dagstidningar från 1965–2004. De äldre romanerna är skrivna från första halvan av 1800-talet till första halvan av 1900-talet, och de yngre runt 1980. Materialet tillhandahölls av Språkdata vid Göteborgs universitet och omfattar ca 126 miljoner ord. Efter datainsamlingen användes chi-2-testet, för att se om skillnaderna var statistiskt signifikanta. Många verb som varierar eller har varierat efter år 1800 har undersökts. Tidigare förändringar omnämns mer kortfattat. Variationerna är av skilda slag: mellan stark och svag böjning (spridit och spritt), mellan korta och långa former (klär och kläder), mellan former med och utan j (stödjer och stöder) samt övriga variationer (t.ex. mellan tillbringade och tillbragte).

   

 • 274.
  Stark, Sara
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Grammatiken i praktiken: Om gymnasieelevers förmåga att tillämpa grammatiska kunskaper i muntlig kommunikation2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper sets out to examine to what extent French grammar teaching contributes to the students’ practical, oral skills. Are the students familiar with the grammatical system without knowing how to apply it orally in practice? The paper contains a theoretical background and an empirical survey. One quantitative and one qualitative method have been applied in the survey. 52 questionnaires have been completed and 6 High School students’ interviews have been carried out. Only 15 % of the surveyed students state that they completely approve with the statement that they can apply their grammatical knowledge in oral production. This shows that the teaching of grammar seems to contribute to the students’ oral skills to a relatively small extent. The result also suggests that there is a larger emphasis on theoretical explanations than on practice in grammar teaching. One of the problems seems to be that the practicing of grammar mainly is in written form. To reach the aims for communicative skills set in the syllabi for modern languages a functional method is suggested, which emphasises on meaning and includes oral practice of grammar.

 • 275.
  Stephanson, Ingela
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  A Study of the Adjective Unique2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Traditionally so-called absolute adjectives such as unique are considered non-gradable and, therefore should not be used in comparative constructions or with degree modifiers. However, this conflicts with the actual usage of unique since the term seems to have aquired an additional, weakened meaning. The purpose of this paper is to investigate the usage of the adjective unique in written British English. First, I wanted to know if the use of unique had increased between 1996 and 2005, and for this purpose a corpus investigation was carried out. The most common collocations were identified in order to trace changes in the collocational patterns. Second, I wished to find out if there had been an increase in the usage of a weakened sense of unique at the expense of the traditional meaning. In this part of the study, unique with degree modifiers and in comparative constructions were examined. Finally, I divided the collocations of this search into different fields based on context aiming to look for changes in the areas in which the modified unique occurred. The investigation showed that the use of unique has become more common with an increase of 74%. As to the collocational patterns, the study did not reveal any obvious changes. The second part of the study showed that the share of instances where unique occurred with a degree modifier or in a comparative construction was rather constant. Considering the choice of modifier, however, there was a greater variety of modifiers in 2005. Further, the study revealed that there was an increase of pre-modified unique in the context of Culture. Due to the limitation of scope, and the fact that there were no obvious changes as to the collocational patterns, it is difficult to draw any conclusions about the increase. Nevertheless, the results suggest that there might have been a widening of the sense of unique as well. Further studies, however, have to confirm that.

 • 276.
  Sternegård, Julia
  Karlstad University, Division for Culture and Communication.
  Vilka föreställningar har pedagoger kring dyslexi?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 277.
  Stridh, Emma
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Att lära barn läsa: Läsinlärning i ett historiskt perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Syftet med detta examensarbete har varit att belysa läsinlärningsmetoder i ett historiskt perspektiv, samt att genom intervjuer med lärare undersöka hur olika fokus i lärarutbildningen, syn på läsinlärning, forskning och samtid påverkar undervisningen. Examensarbetet grundar sig på intervjusamtal med fyra lärare i olika åldrar som under olika tidsperioder, mellan 1950-talet och fram till idag, varit verksamma lärare i den svenska skolan.

  Läsundervisning har hög prioritet i skolans vardag och det finns olika läsinlärningsmetoder som under dessa år vuxit fram och gjort intåg i skolans värld, bland annat ljudmetoden, LTG-metoden, Wittingmetoden och Whole Language-metoden.

  Resultatet av undersökningen visar tydligt att skolan under dessa decennier har genomgått stora förändringar, framför allt på grund av samhällets förändrade ekonomi och nya levnadsförhållanden men också på grund av nya forskningsrön och nya läsinlärningsmetoder. Trots de många läsinlärningsmetoder som lanserats under 1900-talets senare hälft, visar resultatet att alla de fyra lärarna fortfarande använder sig av ljudmetoden som grund, då de tycker att den fungerar bäst. De har dock olika syn på läsinlärning och på hur läsförmågan utvecklas, kanske framför allt på grund av att de utbildats under olika tidsperioder.

  En slutsats som kan dras utifrån materialet är att förändringar har skett både i lärarutbildningen och i skolans värld och trots detta arbetar de fyra lärarna fortfarande med en av de äldsta läsinlärningsmetoderna. Kan det då betyda att ljudmetoden är den bästa metoden?

  Nyckelord: läsinlärning, ljudmetoden, läsundervisningshistorik, lärarutbildning

 • 278.
  Ström, Sandra
  Karlstad University.
  Abandonment, loss and a yearning for love: A psychoanalytical interpretation of Willy Loman in Arthur Miller's play Death of a salesman2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 279.
  Ståhlberg, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  The Functions of the Narratee in Kazuo Ishiguro's The Remains of the Day2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 80 points / 120 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Since its publication in 1989, Kazuo Ishiguro’s third novel, The Remains of the Day, has received a great deal of attention. It has been the object of criticism as well as acclaim and even been turned into film. It is the purpose of this essay to explore reader communication and characterisation The Remains of the Day by analysing its narratee, i.e. the receiver of the narrator’s story within the text. This entails the application of a reader response approach on the level of the narrative. More precisely, the investigation focuses on the functions of the narratee in the areas of reader communication and characterisation of the narrator and main character of the novel, Stevens.

  I argue that the narratee, as an agent of the narrative, has two prominent functions in the novel: the first is as a tool for the author in the characterisation of the narrator of the story, and the second is as a device for achieving communication between author and reader. My thesis is that the narratee is not utilised in a mere supportive capacity in the novel, but as a primary way of achieving reader communication and characterisation of the narrator. Thus, methodologically this investigation is performed in part by reconstructing the narratee, and in part by analysing the communicative situation contained in the narrative.

  The investigation yields ample evidence to support that the narratee, as a device of the narrative, is utilised as a primary way of achieving reader communication and characterisation of the narrator in the novel. The narratee’s indirect influence in the novel is surprisingly tangible and the narratee is revealed as a major mover of the narrative. In addition to this, the analysis shows that the narrator can also be his own narratee. In this regard Stevens’s role in the narrative is twofold: he is both the narrator, who tells his story, and the narratee, who receives the story. The duality serves to highlight and reconcile the complexities and idiosyncrasies of his conflicted character, as well as make the narrative more accessible to the reader.

 • 280.
  Ståhlklo, Rebecka
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Högläsning: Tre pedagoger berättar om hur de arbetar2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this work was to investigate if and in that case how three pedagogs use reading aloud in their work with the children. I also wanted to look a little closer if reading aloud can help children to improve their language proficiency and I also wanted to see if the environment plays a role in any way to achieve reading peace.

  My results showed that all three teachers are working quite a lot with reading aloud in their activities but they work in different ways with it. All of them, however, believe that reading aloud is extremely important for children's linguistic development, since when reading aloud they talk with the children about words and events in the book. Another thing that emerged from the survey was that the teachers felt it was important that there would be a special place in the room that the children could associate with storytelling and reading. This, unfortunately, was something that was not met really in everyone's daily activities, but nevertheless it shows how important they felt it was. Regarding the environment, so it was considered to play a fairly important role but what was especially emphasized was the importance of that when reading aloud to children you really need to devote yourself to the mission so that the children will be interested to listen to what is read.

  Keywords: Reading aloud, language, environment

 • 281.
  Sundberg, Jessica
  Karlstad University.
  IUP i svenska: Några lärares syn på arbetet med individuella utvecklingsplaner i svenska2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  On the first of January in 2006 the individual development plans was introduced, for all of the students in elementary school. The aim of this study was to examine some teachers’ thoughts about individual development plans and how they work with them in Swedish for grade 1-5.

  In my survey, I had the following start-issues:

  • What attitude do teachers have on the individual development plans?

  • How do teachers work with the individual development plans in Swedish grade 1-5?

  • How may students and parents participate in the work with individual development plans?

  In order to respond to these questions and to achieve the aim of the study there were several qualitative interviews with five teachers that work in different classes. Four of the teachers work at the same school, while the fifth teacher works at another school in the same town. Relevant literature in the matter has also been studied as basis for the work.

  The survey shows that the attitude and the work with the individual development plans are different in both schools. At the school where I interviewed four teachers, they work a lot for developing the individual development plans and see it as a positive thing for pupils, parents and teachers. At the other school the teacher works rather against individual development plans than towards it, she sees critically on the way to document students' development. The study also shows that the time is an extensive problem in the work with IUP. As a teacher you should reflect about how the time best can be disposed in order to make the schools education contribute to students' success.

  Keywords: Individual development plans, IUP, Swedish, teachers

 • 282.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  About a boy: A gamer and L2 English speaker coming into being by use of self-access2015In: Studies in Self-Access Learning Journal, ISSN 2185-3762, Vol. 6, no 4, p. 352-364Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This is an interview study of Eldin, a 14-year-old Bosnian boy living in Sweden since the age of six. The aim is to investigate how Eldin became a gamer and how he, strongly motivated, learned foreign/second (L2) English mainly through self-access gameplay. Using language learning motivation theories, Dörnyei’s (2005, 2009) L2 Motivational Self System and Dweck’s (2006) concept of mindsets, the questions are: (i) By whom and at what age was the learner introduced to video games?, (ii) What was it about the games that kept the learner motivated for two years before he started to play ‘for real’?, and (iii) How does the learner himself describe his process of language learning? Data consist of an in-depth interview and three university-level vocabulary/multiple-choice tests measuring English proficiency. Guided by the questions, interview data were analyzed qualitatively. Eldin’s mindset seems to favor naturalistic language learning, matching his interest in gaming. Experiences of having fun and daring to use ‘trial-and-error’ in gaming have contributed to his English proficiency, which is equivalent to a passing grade at second-semester university level. Elements of gaming (in particular, competition, stories, and escapism) appeal to Eldin, thereby indirectly contributing to his successful learning of English.

 • 283.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies. Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Categorization of Digital Games in English LanguageLearning Studies: Introducing the SSI Model2013In: 20 Years of EUROCALL: Learning from the Past, Looking to the Future: 2013 EUROCALL Conference, Évora, Portugal, Proceedings / [ed] Linda Bradley and Sylvie Thouësny, Dublin, Ireland; Voillans, France: Research-publishing.net , 2013, p. 231-237Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The main aim of the present paper is to introduce a model for digital game categorization suitable for use in English language learning studies: the Scale of Social Interaction (SSI) Model (original idea published as Sundqvist, 2013). Based on sociocultural theory (Vygotsky, 1978), the SSI Model proposes a classification of commercial off-the-shelf digital games into three categories: singleplayer, multiplayer, and massively multiplayer online games (MMOs). The potential for naturalistic learning (Benson, 2011) of English is hypothesized to be greater the larger the scale of the in-game social interaction. In other words, the larger the scale of social interaction offered by particular games, the higher the chances of encountering co-players of different nationalities, making the need for a shared language (i.e., English) for in-game interactions obvious. Subsequently, the more authentic English interactions there are, the higher the chances for naturalistic language learning to occur. In the SSI Model, the scale of social interaction is viewed as a continuum, from small scale (singleplayer games) to large scale (MMOs). Thus, from the perspective of language learning, the model suggests that MMOs are more beneficial than multiplayer games which, in turn, are more beneficial than singleplayer games. A secondary aim is to present some preliminary findings regarding the validation of the SSI Model based on data collected from Swedish learners (9th grade) in an ongoing 3-year study about the relation between out-of school digital gameplay and vocabulary acquisition. The results reveal that it is more common that learners who play games frequently play multiplayer games and/or MMOs than singleplayer games. Further, the results provide partial evidence of the validity of the SSI Model in that the learners who are categorized as playing multiplayer games and MMOs score higher on two vocabulary tests than the learners categorized as playing singleplayer games.

 • 284.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013). University of Oslo, Norway.
  Commercial-off-the-shelf games in the digital wild and L2 learner vocabulary2019In: Language Learning & Technology, ISSN 1094-3501, E-ISSN 1094-3501, Vol. 23, no 1, p. 87-113Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purposes of this study are to examine the relation between playing commercial-off-the-shelf (COTS) games in the wild and L2 English vocabulary and to offer comparisons with non-gamers’ vocabulary. Data were collected from two samples of teenage L2 English learners in Sweden, Sample A (N = 1,069) and Sample B (N = 16). Questionnaires and English grades were collected from A and B, productive and receptive vocabulary tests from A, and interviews and essays from B. A quantitative-dominant mixed-methods approach was adopted. Results showed a significant positive correlation between time played and test scores. They also showed that time played was related to types of games played. Multiple regression analysis including time played and types of games as predictor variables and L2 vocabulary as the outcome variable showed that the effect from type disappeared when it was entered into the model, whereas time remained significant. A close examination of 45 words (productive test) revealed significantly higher scores for gamers (compared with non-gamers) at all vocabulary frequency levels, and for particularly difficult words. Overall, findings from Sample B regarding gaming habits and vocabulary (i.e., use of advanced or infrequent words in essays) reflected the results from Sample A, making it possible to conclude that playing COTS games matters for L2 learner vocabulary.

 • 285.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Languages.
  Extramural engelska: En möjlig väg till studieframgång2010In: Kapet, ISSN 1653-4743, Vol. 1, no 1, p. 94-109Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna artikel handlar om extramural engelska (’engelska utanför klassrummets väggar’) och baseras på min doktorsavhandling Extramural English Matters: Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders’ Oral Proficiency and Vocabulary (Sundqvist, 2009). Studien undersöker extramural engelska och dess effekter på muntlig färdighet och vokabulär hos niondeklassare (N=80). Extramural engelska mättes med hjälp av enkät, språkdagböcker och intervjuer. Muntlig färdighet mättes med fem interaktiva tester (slumpmässiga elevpar) som spelades in och sedan betygssattes av externa bedömare. Vokabulären mättes med två skriftliga prov. Baserat på enkätdata undersöktes även socioekonomisk bakgrund och motivation. Insamlade data analyserades huvudsakligen kvantitativt. Resultaten visade på positiva och statistiskt signifikanta korrelationer mellan extramural engelska och muntlig färdighet respektive vokabulär. Aktiviteter som fordrade att eleverna var produktiva (spela tv-/dataspel, surfa på Internet, läsa) var relativt sett viktigare för engelskresultaten än aktiviteter där man kunde förhålla sig förhållandevis passiv (lyssna på musik, se på tv, se på film). En könsskillnad identifierades: pojkarna ägnade signifikant mer tid åt produktiva aktiviteter än flickorna; extramural engelska hade därför större effekt på pojkarnas resultat. En annan slutsats var att extramural engelska är en självständig variabel (utan samband med socioekonomiska bakgrundsfaktorer) och en möjlig väg till studieframgång för vilken elev som helst, oavsett bakgrund.

 • 286.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Languages.
  Extramural English Matters: Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders' Oral Proficiency and Vocabulary2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study examines possible effects of extramural English (EE) on oral proficiency (OP) and vocabulary (VOC). The study is based on data collected from Swedish learners of ESL in grade 9 (aged 15-16; N=80; 36 boys, 44 girls) over a period of one year. EE was defined as linguistic activities that learners engage in outside the classroom in their spare time. EE was measured with the help of a questionnaire and two language diaries, each covering one week. In the diaries, the learners recorded how much time they had spent on seven given EE activities (reading books, reading newspapers/magazines, watch­ing TV, watching films, surfing the Internet, playing video games, listening to music). There was also an open category. Speech data were collected with the help of five interactional speaking tests; learners were in random dyads on each occasion. Each student performance was assessed by three raters with the help of a profile scheme, resulting in an overall grade. Based on these grades from the tests, a mean grade for OP (the OP grade) was calculated for each student. OP was defined as the learner’s ability to speak and use the target language in actual communication with an interlocutor. Learners’ VOC was measured with an index variable based on the scores on two written vocabulary tests. For a selection of ten learners, additional analyses were made of oral fluency and the use of advanced vocabulary in speech. A mixed methods research design was used, but the lion’s share of data was analyzed using inferential statistics.

  Results showed that the total amount of time spent on EE correlated positively and significantly (p < .01) both with learners’ level of OP and size of VOC, but that the correlation between EE and VOC was stronger and more straightforward than the one between EE and OP. The conclusion drawn was that although EE impacts both OP and VOC, the causal relationship is more salient in the case of VOC. Results also showed that some activities were more important than others for OP and VOC respectively; i.e., the type of EE activity mattered. EE activities that required learners to be more productive and rely on their language skills (video games, the Internet, reading) had a greater impact on OP and VOC than activities where learners could remain fairly passive (music, TV, films). An important gender difference was identified. Boys spent significantly more time on productive EE activities than girls; therefore, EE had a greater impact on OP and VOC for boys than for girls. Four background variables were also studied. The conclusion was that EE is an independent variable and a possible path to progress in English for any learner, regard­less of his or her socioeconomic background.

 • 287.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Gaming and young language learners2016In: The Routledge handbook of language learning and technology / [ed] Fiona Farr and Liam Murray, Oxon and New York: Routledge, 2016, p. 446-458Chapter in book (Refereed)
 • 288.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Informal learning of English among young learners: Report from a one-year project in preschool class, grade 3, and grade 62012In: English for Young Learners – Forum: Proceedings from the Conference in Uppsala, 19 June 2012 / [ed] M. Allström & A.-M. Pinter, Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools , 2012, p. 122-132Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In contemporary Sweden, the influx of English is great and research has shown that extramural contact with English correlates positively with secondary school students’ proficiency in English (Olsson, 2011; Sundqvist, 2009; Sylvén, 2004). However, little is known learners in primary school, because empirical studies are scare. Considering the fact that more than half of Swedish 5th-graders indicate that they have learned English as much or more outside of school as in school (Skolverket, 2004), the present study is one attempt to at least partially fulfil a void in research.

  The paper reports about an on-going project among young learners of English in Sweden. The informants (N=176) are at three levels in school: preschool class, grade 3, and grade 6. The main objective of the study is to examine extramural English (‘informal learning of English outside of school in the spare time’) among young children and its connection with school, socioeconomic background, gender, and ethnicity (L1).

  References

   

  Olsson, E. (2011). "Everything I read on the Internet is in English" - On the impact of extramural English on Swedish 16-year-old pupils' writing proficiency. Lic, Göteborgs universitet, Göteborg.  

  Skolverket. (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: huvudrapport - svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och undersökningen i årskurs 5 Skolverkets rapport, 251 (pp. 116). Stockholm: Skolverket.

  Sundqvist, P. (2009). Extramural English matters: Out-of-school English and its impact on Swedish ninth graders' oral proficiency and vocabulary. PhD, Karlstad University Studies, 2009:55, Karlstad.

  Sylvén, L. K. (2004). Teaching in English or English teaching? On the effects of content and language integrated learning on Swedish learners' incidental vocabulary acquisition. PhD, Göteborgs Universitet, Göteborg.  

   

 • 289.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  More research on motivation in early foreign language learning2014In: Conference Proceedings from Early Language Learning: Theory and Practice 2014 / [ed] Janet Enever, Eva Lindgren, Sergej Ivanov, Umeå, 2014, p. 116-120Conference paper (Other academic)
 • 290.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013).
  Review of Technology-mediated TBLT: Researching technology and tasks2015In: Language Learning & Technology, ISSN 1094-3501, E-ISSN 1094-3501, Vol. 19, no 2, p. 36-39Article, book review (Refereed)
 • 291.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013). University of Oslo.
  Sweden and informal language learning2019In: The Handbook of Informal Language Learning / [ed] M. Dressman & R. Sadler, Hoboken: John Wiley & Sons, 2019, p. 319-332Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter focuses on informal language learning in Sweden. Sweden has a long tradition of teaching foreign languages in school, but formal language learning is currently in many ways being “challenged” by informal language learning. Research has shown how young people develop aspects of English proficiency thanks to extensive involvement in English‐mediated activities, such as: playing digital games in English, binge‐watching English‐speaking TV series or films, watching YouTube, or reading news via apps or social media. The term extramural English has been suggested for this learner‐initiated, generally voluntary, informal way of learning. While extramural English is very common, extramural Chinese, Japanese, and Korean are on the rise. The chapter begins by describing the case of Sweden, focusing on the current language situation and technological infrastructure, and then provides a survey of informal language learning in this small but linguistically diverse country.

 • 292.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Taking a quantitative measure of oral proficiency in EFL.2009In: Taking the Measure of Applied Linguistics: Proceedings of the BAAL Annual Conference 2008 / [ed] M. Edwardes, London: Scitsiugnil Press, 2009, p. 117-118Conference paper (Refereed)
 • 293.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Två forskningsprojekt med en gemensam nämnare: informellt lärande av engelska utanför skolan, samt några ord om bedömning 2011Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 294.
  Sundqvist, Pia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Olin-Scheller, Christina
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Classroom vs. extramural English: Teachers dealing with demotivation2013In: Language and Linguistics Compass, ISSN 1749-818X, E-ISSN 1749-818X, Vol. 7, no 6, p. 329-338Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present article explores challenges facing EFL classrooms in Sweden due to new informal out-of-school language learning settings created by the current media landscape. A recent Swedish national evaluation identifies that a problematic situation in secondary school EFL classrooms has emerged. EFL teachers find it difficult to bridge the gap (cf. Olsson 2011) between the English used in school and the English used outside of school, extramural English (Sundqvist 2009). As a consequence, the pupils (aged 13–16) become discouraged and demotivated. Based on experiences from language teaching methodology in-service training programs and a small-scale survey, the article discusses the problem with demotivation, the empowerment of EFL teachers, and the development of teaching practices in order to meet the new challenges. The article argues that the challenges that Swedish EFL teachers currently meet can be viewed as an early indication that similar challenges are likely to emerge also in EFL classrooms elsewhere.

 • 295.
  Sundqvist, Pia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Olin-Scheller, Christina
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Engelska på fritiden och engelska i skolan: en omöjlig ekvation?2015In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, ISSN 1653-1868, no 1, p. 53-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present article explores challenges facing English language classrooms in Sweden and elsewhere due to new informal out-of-school language learning settings created by the current media landscape. The article also discusses the empowerment of teachers and teachers’ perceived ability to bridge the gap between the English used in school and the English used outside of school (extramural English) in various activities (blogging, playing digital games, watching TV/films etc.). Generally young people engage in extramural English activities on a voluntary basis and because of a specific interest; that is, they do not commonly do it for the purpose of language learning. As a consequence, they may become discouraged and demotivated during English classes in school. After an extensive literature review about motivation/demotivation in second language learning in general, and the current media landscape in relation to English language learning in particular, this article discusses problems with learner demotivation, the empowerment of teachers, and the development of teaching practices in order to meet the new challenges. The discussion draws on the authors’ experiences of in-service training programs (related to language teaching methodology) and on the results of a small-scale survey carried out among English teachers participating in Boost for teachers (Lärarlyftet).

 • 296.
  Sundqvist, Pia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Sandlund, Erica
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education.
  Nyroos, Lina
  Uppsala universitet.
  National speaking tests in English: Does group size matter?2014In: LMS : Lingua, ISSN 0023-6330, Vol. 3, p. 3p. 29-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 297.
  Sundqvist, Pia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Sandlund, Erica
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education.
  Nyroos, Lina
  Uppsala universitet.
  Speaking about speaking: English teachers' practices and views regarding Part A of the English national test2015In: LMS : Lingua, ISSN 0023-6330, no 3, p. 16-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 298.
  Sundqvist, Pia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Sylvén, Liss Kerstin
  University of Gothenburg.
  Blogpost about Language-related computer use: Focus on young L2 English learners in Sweden.2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 299.
  Sundqvist, Pia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013).
  Sylvén, Liss Kerstin
  Göteborgs universitet.
  Extramural English in teaching and learning: From theory and research to practice2016 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book is unique in bringing together theory, research, and practice about English encountered outside the classroom – extramural English – and how it affects teaching and learning. The book investigates ways in which learners successfully develop their language skills through extramural English and provides tools for teachers to make use of free time activities in primary and secondary education. The authors demonstrate that learning from involvement in extramural English activities tends to be incidental and is currently underutilized in classroom work. A distinctive strength is that this volume is grounded in theory, builds on results from empirical studies, and manages to link theory and research with practice in a reader-friendly way. Teacher-educators, teachers and researchers of English as a foreign language and teachers of English as a second language across the globe will find this book useful in developing their use of extramural English activities as tools for language learning.

 • 300.
  Sundqvist, Pia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Sylvén, Liss Kerstin
  Göteborgs universitet.
  Fritidsspråk i femman: framtidens studenter formas2011In: Språk för framtiden. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun, 12-13 november, 2010.: Language for the future. Papers from the ASLA Symposium in Falun, 12-13 November, 2010 / [ed] A. Ylikiiskilä & M. Westman, Uppsala: Swedish Science Press, 2011, p. 186-198Chapter in book (Other academic)
345678 251 - 300 of 359
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf