Endre søk
Begrens søket
44454647 2301 - 2331 of 2331
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 2301.
  Åberg, Annika
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT.
  Fellesson, Markus
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT.
  Salomonson, Nicklas
  Preventing or promoting customer misbehavior through service design2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2302.
  Åberg, Annika
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT.
  Fellesson, Markus
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT.
  Salomonson, Nicklas
  Tricks and tactics against threatening travelers2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2303.
  Åhl, Fatima
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Midböe, Linn
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Mäklarbranschens attityder till lockpriser & oärliga budgivningar: Oreglerad budgivning – ekonomisk förlust?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad är fastighetsmäklarnas attityder till användandet utav lockpriser? Ämnet har på senare tid varit omdiskuterat i media, som också gett sin syn på det. Vi genomförde därför en undersökning i form av en enkätundersökning med fastighetsmäklare och djupintervjuer med branschorganisationerna för att ta reda på deras attityder till fenomenet. Vi ville också undersöka om attityden till och användandet utav lockpriser skilde sig mellan städerna Karlstad, Göteborg och Stockholm. Intervjuerna och enkätundersökningen omfattade också branschorganisationernas åsikter om oärliga bud, samt mäklarnas syn på den oreglerade budgivningen. Vår slutsats är att majoriteten av mäklarna och branschorganisationerna inte tycker att det är okej att mäklare använder lockpriser. Detsamma gäller branschorganisationernas syn på oärliga bud. Det framkom av undersökningen att en stor del av mäklarna upplevde problem med tanke på den oreglerade budgivningen som råder i Sverige. Utifrån vår bedömning av resultatet tror vi att Stockholmsprojektet med jämförelsepriser kommer fungera och på sikt stävja användandet utav lockpriser. Vi tror också att den nya regeln i Fastighetsmäklarlagen (FML) kommer minska oärliga budgivningar och på sikt stoppa användandet utav det.

 • 2304.
  Åhman, Gustaf
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Arfwidsson, Arvid
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  En analys av galleriorna i Västerås och Norrköping: Ett centrumledarperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Media har i flera år skrivit om att centrumhandeln i många städer har en negativ tillväxt. De externa köpcentrum har under den senaste tiden haft en positiv tillväxt. Under de 10-20 senaste åren så har stora detaljhandelskedjor haft som strategi att etbalera sina nya butiker i de externa köpcentrumen. När de väljer att etablera sig där så ökar konkurrensen för centrumgalleriorna. Syftet med denna uppsats är ta reda på centrumledarnas syn på situationen för centrumgalleriorna och de externa köpcentrumen i Västerås och Norrköping.

  Åtta centrumledare på centrumgallerior och externa köpcentrum i Västerås och Norrköping har intervjuats samt en fastighetsmarknadsutvecklare i Norrköping. De var sex män och tre kvinnor med en medelålder på 44 år. Vi valde att undersöka bokslut från de företag som förvaltar galleriorna och de externa köpcentrumen för att kunna få en mer opartisk bild.  

  Sammanfattningsvis så visar det sig att det råder en överetablering av centrumgallerior i Västerås och i Norrköping så har konkurrensen ökat markant de senaste åren. Städerna visar en tendens till att ett externt köpcentrum har vuxit sig större och tagit marknadsandelar av centrumgalleriorna och de övriga externa köpcentrumen. I båda städerna ser de externa köpcentrumen centrumgalleriorna som ett komplement till deras handel men centrumgalleriorna ser de externa köpcentrumen som en konkurrent. 

 • 2305.
  Åkerberg, Mattias
  et al.
  Karlstads universitet.
  Bernhardsson, Simon
  Karlstads universitet.
  Ickemonetära värdens påverkan på skogsfastighetspriser, för privatpersoner2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 2306.
  Åkerdal, Patrik
  et al.
  Karlstads universitet.
  Tunc, Ömer
  Karlstads universitet.
  Styrning mot hållbarhet på operativ nivå inom klädbranschen2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur den hållbara verksamhetsstyrningen kan utformas på en operativ nivå utifrån företagets kontext. Klädbranschen har valts som empirisk kontext eftersom branschen står inför enorma hållbarhetsutmaningar. För att uppnå syftet använder sig studien av en kvalitativ metod med abduktiv ansats. I studien har nio semistrukturerade intervjuer genomförts med butikschefer eller butiksägare från nio olika klädaffärer.

  Tidigare forskning visar att företagen behöver möta nya krav från intressentgrupper på att inkludera hållbarhet i kärnverksamheten för att framstå som legitima. För att lyckas med detta behöver företagen arbeta internt med hållbarhetsfrågor och därmed anpassa sin verksamhetsstyrning, viktigt är då att den hållbara styrningen genomsyra hela företaget. Genom att beakta det operativa perspektivet bidrar uppsatsen till att minska ett kunskapsgap från tidigare studier. I de fall som undersökts kan det konstateras att implementering av hållbarhet i verksamhetsstyrningen på operativ nivå är begränsad och att det finns outnyttjade möjligheter som varierar utifrån företagets kontext. Studien visar att hållbarhet inkluderas i varierat omfång inom företagskulturen och den administrativa styrningen. För att vidare främja hållbarhetsarbetet på den operativa nivån behöver företagen en kultur där hållbarhet finns inbäddat i grundvärderingarna. Detta kan öka förståelsen för omställning till hållbarhetsarbete och även uppmana de anställda att på eget initiativ ägna sig åt hållbarhetsaktiviteter. Företagen kan nå dit via utbildning eller genom att implementera hållbarhet i andra styrverktyg som planeringen, cybernetiska styrningen eller den administrativa styrningen. Inget företag i studien inkluderade hållbarhet i sina belöningssystem, vilket kan bero på svårigheter i att kvantifiera det hållbarhetsarbete som utförs.

 • 2307.
  Åkerström Andréasson, Erik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Sander, Oscar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Krävs en hårdare lagreglering av företags hållbarhetsredovisningar?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De största företagen i världen har redovisat hållbarhet under en längre tid. Vilket är något som de har gjort frivilligt i avsaknaden av lagkrav om hållbarhetsredovisningen. Det blåser dock förändringens vindar inom hållbarhetsområdet. EU tar exempelvis de rådande klimatförändringarna samt utnyttjandet av barnarbete på stort allvar. Således vill de få med de större företag som inte engagerat sig tidigare i dessa frågor. Därför har EU ändrat i sina redovisningsdirektiv för icke-finansiella upplysningar och kräver att medlemsländerna implementerar dessa. Lagförslaget i Sverige utifrån EU- direktivet väntas träda i kraft 1 juli 2016 och kan liknas vid ett vägskäl mellan mycket självreglering till mer lagreglering. Därmed är syftet med studien att förklara om lagförslaget gällande hållbarhetsrapportering är positivt och om det är önskvärt. Detta innefattar beskrivning av hållbarhetsredovisning samt förståelse för dess drivkrafter. Vilket därefter utmynnat i studiens tre forskningsfrågor.

  För att uppnå studiens syfte samt besvara forskningsfrågorna valde vi en kvalitativ strategi där vi utfört 12 semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gjordes med olika informanter som har någon form av intressentrelation eller intressentansvar mot företag. Den teoretiska referensramen med relevanta teorier har givit oss en bra grund för att få en djupare förståelse inom området. Analysen vilar sedan på informanternas uppfattningar som kopplas till den underbyggande teorin.

  I studien bekräftades att hållbarhetsredovisningen handlar om att implementera Brundtlandskommissionens mål om en hållbar utveckling. Detta möjliggörs genom att redovisa miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter som härrör företaget. Företag har fram tills idag frivilligt hållbarhetsredovisat för att de vill uppnå legitimitet av samhället i stort, dessutom är det vissa intressenter som trycker på mer och styr således informationsutbudet. Vidare förstod vi att intresset för hållbarhet samt hållbarhetsredovisningar har utvecklats och är en del av samhällsutvecklingen som vi ser idag. Slutligen utifrån våra intressenters åsikter är lagförslaget önskvärt för att sätta nivån. Det finns dock en detalj i lagförslaget som borde ha varit med och därmed hade det önskats lite stramare krav. Det är kravet om en oberoende granskning som saknas enligt intressenterna eftersom denna bidrar till högre kvalité och trovärdighet. 

 • 2308.
  Åkesson, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Vinn kundens förtroende, lyckas som mäklare: Tips från mäklare2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 2309.
  Åkesson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Customers' co-creational roles: a study of resource integration in e-services2011Inngår i: European Business Review, ISSN 0955-534X, E-ISSN 1758-7107Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 2310.
  Åkesson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Role constellations in value co-creation: a study of resource integration in an e-government context2011Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The contribution of the present thesis is describing and explaining how value is co-created by addressing customer-employee role constellations during service encounters. There is a specific focus on customers’ and employees’ resource integration when co-creating value.

  The thesis consists of five separate papers, one of which is a literature review and four are empirical papers. The empirical papers are based on data from the public employment service and the customs service inSweden.

  The thesis offers two main contributions; the first of which is to service research by expanding knowledge of resource integration and value co-creation using e-government as the empirical context for outlining customers’ and employees’ value co-creation. The second contribution concerns which roles customers and employees enact during resource integration when value is being co-created. It was found that the roles of the employees were; interactor; customer oriented party, co-creator, and empowered party, while a customer can have the role of information integrator, accessibility needer, dialogue keeper, and/or knowledge transferee. Based on these two contributions, the thesis outlines understandings regarding role constellations in value co-creation. The role constellations suggest that customers and employees enact roles that impact how their resources are integrated. 

  Finally, the thesis contributes towards building a theory of value co-creation by proposing that the ten foundational premises of S-D logic, together with the four theoretical propositions and the role constellations presented in this thesis, should be seen as an approach to building a theory of value co-creation. Together, these three building blocks offer the following explanation as to what occurs when a customer and an employee co-create value: (1) The ten foundational premises focus on resource integration and value co-creation. (2) The four theoretical propositions offer the explanation that resource integration occurs in the context of roles since a role decides how to use the knowledge and skills. (3) The role constellations give concrete examples of how customers and employees integrate their resources to co-create value.

 • 2311.
  Åkesson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Value co-creation in e-government2011Inngår i: International Journal of Public Sector Management, ISSN 0951-3558, E-ISSN 1758-6666Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 2312.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Edvardsson, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Customer roles from a self-service system perspective2018Inngår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 10, nr 2, s. 196-210Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper aims to develop a theoretical framework of archetypical customer roles in a self-service-based system by applying role theory to understand customers’ resource integration and value co-creation efforts in practice. Design/methodology/approach: This study is based on a three-phase explorative case study of customers’ experiences of using self-service technologies at a furniture retailer. A total of 90 interviews were conducted. Findings: Four archetypical enacted customer roles during value co-creation in a self-service-based system are identified: passive non-bothered, passive hesitant, active realist and active independent. Furthermore, it is shown that these roles shape how resources become. Research limitations/implications: The challenges facing our retail practice bear similarities with those in other contexts, e.g. financial and travel industries, government or public sector service settings, in which self-service technologies are becoming more common. Therefore, this study setting enables some tentative generalizations. The case study approach, however, limits the statistical generalizability of the findings. Practical implications: The importance of understanding is that not all customers are well-equipped for co-creating value through self-service. By engaging customers and offering them guidance when they encounter difficulties in managing the value co-creation process, as well as viewing them as resource integrators and value co-creators, firms can help them enact more active roles. Originality/value: The archetypical customer roles contribute theoretically to detailing how resource integration and value co-creation can be shaped by enacted roles, an influence that has not been explicitly proposed in empirical service research.

 • 2313.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Edvardsson, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Effects of e-government on service design as perceived by employees2008Inngår i: Managing Service Quality, ISSN 0960-4529, E-ISSN 1758-8030, Vol. 18, nr 5, s. 457-478Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to describe and analyse the effects of e-government on service design as perceived by employees.

  Design/methodology/approach – The study uses semi-structured interviews with middle managers and front-line employees, complemented by documentary analysis, to investigate how the introduction of e-government has affected service design in two Swedish public-sector organisations.

  Findings – The analysis reveals five dimensions of change in the design of services as a result of the introduction of e-government: service encounter and service process; customers as co-creators and sole producers of services; efficiency; increased complexity; and integration. The study discusses the significance of these findings with particular examples from transcriptions of the interviews.

  Research limitations/implications – This study is rather limited and exploratory in nature; however, it does provide useful information on the categories of change in the redesign of services for e-government and it does point the way to important avenues of future research in this field.

  Practical implications – Four practical implications flow from the present research: managers should involve both employees and customers in projects and processes during the introduction of e-government services; the services must be redesigned to ensure that the benefits of the information and communication technologies systems are fully realised; the introduction of e-government might require more time being made available to assist certain customers who are in need of extra time and support from employees; and the time that is saved as a result of the introduction of e-government must be profitably utilized by careful advance planning.

  Originality/value – The study makes an original contribution by identifying five categories of change in the design of services in the context of the introduction of e-government.

 • 2314.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Edvardsson, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Tronvoll, Bård
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Customer experience from a self-service system perspective2014Inngår i: Journal of Service Management, ISSN 1757-5818, E-ISSN 1757-5826, Vol. 25, nr 5, s. 677-698Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 2315.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Edvardsson, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Tronvoll, Bård
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  What drives customer experiences: the influence of norms2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2316.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Skålén, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Customers Co-creational Roles: A Study of Resource Integration in E-government2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2317.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Skålén, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Towards a service-dominant professional identity: An organisational socialisation perspective2011Inngår i: Journal of Service Management, ISSN 1757-5818, E-ISSN 1757-5826, Vol. 22, nr 1, s. 23-38Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to contribute to understanding of how a service-dominant (S-D) professional identity can be established among the employees of an organisation that wishes to inculcate the tenets of S-D logic.

  Design/methodology/approach – The paper reports a case study of a large Swedish public sector organisation in which the transition to e-government provided an opportunity to inculcate a new service-based professional identity among employees. The main data collection method is interviewing.

  Findings – The study identifies four characteristics of a S-D professional identity: interaction; customer orientation; co-creation; and empowerment. The study finds that such an identity can be established through five socialisation processes: collective socialisation; random socialisation; serial socialisation; investiture socialisation; and divestiture socialisation.

  Research limitations/implications – As with all case study research, the paper draws analytical generalisations but is unable to provide any statistical generalisations; further quantitative research is needed in this area. Moreover, the paper takes a intra-firm perspective; future studies could approach the topic from a consumer perspective.

  Practical implications – Managers who wish to inculcate S-D logic in their organisations should focus on developing the interactive and co-creation skills of their employees, as well as empowering them and providing them with an enhanced understanding of customer orientation.

  Originality/value – The study is novel in several respects: it provides a systematic empirical analysis of how S-D logic can be established in an organisation; the notion of a S-D professional identity is introduced; and the theory of organisational socialisation is applied to S-D logic research for the first time.

 • 2318.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Skålén, Per
  Edvardsson, Bo
  E-government and Service Orientation: a review of conceptual and empirical research2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2319.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Skålén, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Edvardsson, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  E-government and service orientation: gaps between theory and practice2008Inngår i: International Journal of Public Sector Management, ISSN 0951-3558, E-ISSN 1758-6666, Vol. 21, nr 1, s. 74-92Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to review selected literature on e-government service orientation and highlight differences between academic theory and empirical findings. To date, there has been little support for predictions made in the e-government conceptual literature.

  Design/methodology/approach – The paper is a conceptual framework for a literature review of e-government and service orientation is presented. A systematic database search is then undertaken to identify the literature related to e-government and service orientation. Suitable papers are selected, carefully read, and systematically analysed according to the conceptual framework. A discussion and relevant conclusions are then presented.

  Findings – The paper finds that a gap appears to exist between conceptual literature and empirical findings. For example, conceptual research claims that e-government will result in a reduction of staff, yet no empirical findings have proven this. The present study applies institutional theory for understanding the fundamental reasons to this gap.

  Research limitations/implications – The paper is based on a literature review of 27 articles, three monographs and one edited volume focusing on service orientation and e-government. It does not attempt to examine the full range of the literature available within the field of e-government.

  Originality/value – This review paper uniquely considers the gaps between the theory and practice of e-government service orientation, and identifies where they exist. Some possible explanations for the gaps are explored which can be of interest to both academics and practitioners working in the field.

 • 2320.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Skålén, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Edvardsson, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Stålhammar, Anna
  Value proposition test-driving for service innovation: How frontline employees innovate value propositions2016Inngår i: Journal of service theory and practice, ISSN 2055-6225, E-ISSN 2055-6233, Vol. 26, nr 3, s. 338-362Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to investigate the role of frontline employees in service innovation from a service-dominant logic (SDL) perspective. Frontline employees lack a formal innovation obligation. Service innovation is a resource integration process resulting in the creation of new value propositions.

  Design/methodology/approach – A case study of service innovation projects that includes three different businesses in the IT sector and personal interviews with 25 frontline employees.

  Findings – The findings suggest that frontline employees contribute to service innovation by test-driving potential value propositions. Three types of value proposition test-driving have been identified: cognitive, practical, and discursive. The findings suggest interdependencies between the different modes of value proposition test-driving, as well as specific phases of the service innovation process dominated by one form or another.

  Research limitations/implications – Value proposition test-driving offers a fruitful context for managers to involve frontline employees and use their creativity and expertise. The case study approach, however, limits the statistical generalizability of the findings.

  Originality/value – The study is novel in that it introduces the notion of value proposition test-drivingfor service innovation; provides a systematic empirical analysis of how frontline employees contribute toservice innovation by test-driving value propositions; offers a service innovation model informed by the SDL; and contributes to the SDL by detailing how service innovation occurs in practice.

 • 2321. Ånebrant, Sandra
  et al.
  Larsson, Madelene
  Sociala medier som kommunikationsverktyg - relation och interaktion: En studie av svenska statliga myndigheters aktivitet i sociala medier2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Sociala medier har sedan uppstarten år 2004 använts flitigt världen över. Till en början var det ett nätverk designat för privatpersoner, men år 2007 började även företag utnyttja verktyget och till sist fick även myndigheter upp ögonen för kommunikationsverktyget. Sociala medier är ett ypperligt kommunikationsverktyg som har en egen karaktär och arbetssätt. Verktyget innehåller en rad olika kanaler, exempelvis Facebook, Twitter, LinkedIn, som var och en kan användas på sitt unika vis. Det finns oändliga möjligheter i sociala medier, men det är inte helt lätt att använda verktyget till dess fulla potential. Myndigheter använder kommunikationsverktyget som ett komplement till de traditionella kommunikationskanalerna för att nå ut till sina målgrupper med information, men kanalen har mer potential än så.

  Svenska statliga myndigheter har mycket att lära i sitt arbete med sociala medier. De flesta myndigheter började använda sociala medier år 2010-2011, vilket innebär att verktyget är relativt nytt. Myndigheter har fått lärdom om sociala medier genom att studera andra myndigheter, utnyttjat de riktlinjer som E-delegationen arbetat fram samt genom att "lära sig genom att göra". Tidigare studier har konstaterat att sociala medier är ett verktyg som skapar en förstärkt relation och interaktion med medborgare, kunder eller privatpersoner i allmänhet.

  Relationsmarknadsföring är ett viktigt begrepp och kan kopplas samman med myndigheternas uppdrag från regeringen:

   En myndighet har till syfte att underlätta och hjälpa allmänheten i det område myndigheten verkar.

  Utmaningen för myndigheter är att få mer kunskap om hur man på bästa sätt ska arbeta med sociala medier för att bygga en starkare relation med sina medborgare.

  Under studiens gång framkommer att myndigheter bör förändra sitt arbetssätt med kommunikationsverktyget för att uppnå dess syfte. För att skapa en förbättrad relation och interaktion med medborgare bör myndigheter förändra prioriteringen av beslut som berör sociala medier. Relationen förstärks genom att engagera och aktivera medborgare med intressant marknadsföring. Marknadsföringen måste anpassas efter verktygets lättsamma tonalitet och ses som ett naturligt inlägg i nyhetsflödet. Vidare är det också viktigt för myndigheter att ta vara på den feedback och respons som medborgare uttrycker i kanalerna. För att lösa dessa svårigheter kan myndigheter samverka och marknadsföra varandra samt uppmärksamma medborgare mer med hjälp av aktiviteten "Veckans Medborgare" som presenteras i studien.

  Slutligen bidrar studien med kunskap om hur myndigheter kan använda verktyget för att skapa ett mervärde till medborgarna. Den genomförda studien baserades på tidigare studier och insamlad empiri i form av telefonintervjuer med svenska myndigheter.

  Nyckelord: sociala medier, relationsmarknadsföring, interaktion, mervärde, myndigheter, samverkan

 • 2322.
  Ångbäck, Anders
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Nilsson, Erik
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Tjänstekvalitet: En kvalitativ undersökning av Friskis & Svettis tjänster2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Friskis & Svettis är en sammanslutning av ideellt arbetande idrottsföreningar som erbjuder alla människor en lättillgänglig träning. I dagsläget uppgår antalet medlemmar i Karlstad till cirka 4600 aktiva medlemmar. Utöver den grundläggande jympan som samtliga Friskis & Svettis-föreningar i Sverige erbjuder, kan Friskis & Svettis Karlstad erbjuda medlemmarna gym, spinning, aerobics samt utomhusverksamhet.

  Föreningen önskar att få en djupare insikt i hur medlemmarna hos Friskis & Svettis i Karlstad uppfattar kvaliteten på de utbjudna tjänsterna. En tjänst kan beskrivas som en kedja av värdeskapande aktiviteter eller händelser. Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa och helst överträffa, medlemmarnas behov och förväntningar.

  Syftet med vår uppsats är att undersöka hur Friskis & Svettis medlemmar upplever kvaliteten på föreningens tjänster, vilka attityder som finns bland medlemmarna samt hur stor roll priset har i val av träningsanläggning. Vi genomförde en kvalitativ undersökning i form av fokusgruppsintervjuer som genomfördes i Friskis & Svettis lokal Syrefabriken. Då föreningen är uppdelad i fyra huvudgrenar, valde vi att genomföra en fokusgruppsintervju per gren.

  Genom undersökningen kan vi konstatera att medlemmarna är tillfredställda med de faktorer som de anser vara de mest centrala i deras kvalitetsbedömning men att det fortfarande finns ett antal kringliggande faktorer som bör åtgärdas.

 • 2323.
  Åslund, Elin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Johansson, Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Kvinnlig karriär i en mansdominerad bransch2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 2324.
  Åsman, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Value co-creation via smartphone applications2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to describe how value propositions can be seen as an operant resource in a wireless environment, for service providers’ opportunity to co-create value with their customers. To see how a service provider offer service in a wireless environment interviews have been conducted at Westra Wermlands Sparbank with the focus on service offered through a smartphone application. The findings in the empirical study was that the service provider does not have the opportunity to actively instruct its customers in a wireless environment since the majority of the customers get the smartphone application on their own without processing from the service provider. What the service provider therefore can do is to integrate its instructions into the smartphone application so it is easy to understand and to show the customers what possibilities they have when using it. Thereby the offered value proposition can be seen as an operant resource in a wireless environment. Moreover, the service provider gets the opportunity to co-create value with its customers.

 • 2325.
  Öhman, Jessica
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Österberg, Robin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Fastighetsvärderares trygghet i värderingsprocessen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien är att den kommersiella fastighetsmarknaden är en säregen marknad, med kännetecken som heterogenitet och illikviditet. Det råder en form av informationsasymmetri mellan olika parter på fastighetsmarknaden, detta på grund av att fastighetsbolag besitter mer information om fastigheterna än andra intressenter på marknaden. Detta samtidigt som det även råder en annan form av informationsasymmetri, att en stor del av fastighetstransaktioner idag sker genom bolagsförvärv, vilket leder till att dessa inte blir publika för allmänheten. Tidigare forskning menar att det finns olika metoder att tillgå vid värdering till verkligt värde samtidigt som professionsteori förklarar hur en yrkesroll som benämns profession arbetar i sin yrkesroll. Syftet med studien är således att med grund i problematiken kring fastighetsvärderingar till verkligt värde, förklara den process som fastighetsvärderare använder sig av för att känna sig trygg i sin värdering. För att besvara syftet med studien tillämpades en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med auktoriserade fastighetsvärderare i Sverige. Datan bearbetades och analyserades genom transkribering, och kodning genom indelning i kategorier och teman efter ett induktivt tillvägagångssätt. I diskussionen ställdes den teoretiska bakgrunden mot den insamlade empiriska datan. I slutsatsen skrivs att det är flera olika faktorer som skapar trygghet i värderingsprocessen. De värderingsmetoder som finns tillgängliga för en fastighetsvärderare att tillämpa för att värdera kommersiella fastigheter är inte alltid tillräckliga för att eliminera de osäkerheter som möjligtvis kan råda under en värderingsprocess. För att en fastighetsvärderare ska bli trygg i sin värderingsprocess krävs bland annat även erfarenhet, kollegialitet och autonomi.

 • 2326.
  Örnvald, Claes
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Frommelt, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Revision och oberoende: En undersökning av intressenters svar på EU-förslag om icke-revisionstjänster2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  År 2006 kom EU med ett direktiv om revision och sen dess har de kommit med flera förslag om förändringar med syftet att harmonisera lagstiftningen inom EU och samtidigt öka förtroendet för revisionen. Ett viktigt steg i detta presenterades av EU-kommissionen 2010 genom ”Grönboken: Lärdomar från krisen”. I denna grönbok presenterades en frågeställning om revisorer skulle ha tillstånd att utföra andra tjänster än revision. EU-kommissionen fick nästan 700 svar på denna fråga från olika intressenter, detta har sedan utarbetats i ett förslag till en förordning som kom ut i november 2011.Syftet med denna uppsats är att undersöka vad olika intressenter i Sverige anser om förbudet. Vi undersöker även vad de har för åsikter om hur oberoendet kommer att påverkas av förbudet.För att uppfylla syftet har vi genomfört en dokumentundersökning genom att samla in remissvaren från olika intressenter. De som hade påpekande om oberoendet eller förbudet har vi sedan tagit hänsyn till i vår empiri.En revisors oberoende är viktigt för att skapa tillförlitlighet för att de finansiella rapporterna stämmer. Oberoendet kan delas in i faktiskt och synbart där det faktiska syftar på att revisorn ska agera utan att låta objektiviteten påverkas, detta oberoende går inte att mäta. Det synbara innebär vad en tredje part anser om revisorns oberoende och en faktor som kan påverka det är om revisorn utför andra tjänster än revision till sina kunder. Sådana tjänster kan nämligen stärka ett band mellan revisor och kund vilket skapar ett beroende.Empirin består av svar från olika intressenter på dels grönboken som kom ut 2010 och på förslaget till förordningen som kom ut i slutet av 2011. Många argument som tas upp används av flera intressenter, men det finns även vissa som sticker ut.Slutsatsen är att EU:s arbete inte är fulländat och att förbudet skulle möta en del motstånd om det genomfördes i sitt nuvarande skick.

 • 2327.
  Öst, Lovisa
  et al.
  Karlstads universitet.
  Sundling, Lovisa
  Karlstads universitet.
  Ekonomi, psykologi eller både och?: En studie kring hur nyansering av en estetisk miljö kan påverka köpares upplevda betalningsvilja.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid värderingar används ofta den hedoniska prismodellen för att räkna ut och uppskatta bostadspriser. Modellen bygger på en bostads egenskaper, så kallade värdepåverkande faktorer direkt knutna till objektet, och det är en sammanvägning av priserna på varje egenskap som sedan utgör det uppskattade priset på bostaden. Genom att granska tidigare forskning i form av litteratur och rapporter undersökte vi dels hur den hedoniska modellen är uppbyggd, vilka faktorer som inkluderas samt varför, men också hur psykologiska faktorer och mönster påverkar människor och deras uppfattning av miljöer. Syftet med undersökningen var att undersöka hur människor upplevde olika estetiska miljöer och ta reda på vilken inverkan en förändring eller addering av mindre kostsamma attribut eventuellt hade på en köpares upplevda betalningsvilja. För att undersöka vårt syfte har vi använt oss av teorier kring värdepåverkande faktorer i hedoniska prismodeller, estetik och arkitekturens påverkan på bostadspriser samt psykologiska mönster hos människor och deras känslomässiga responser på miljöer. I vår studie användes en kvantitativ metod och datan samlades in med hjälp av webb-enkäter med strukturerade frågor och fasta svarsalternativ. Enkäten gjordes på nittiosju personer som tillfrågades under ett flertal bostadsrättsvisningar. I våra resultat kunde vi se att både ökad upplevd trivsel och ökad upplevd spänning i en miljö i många av fallen också ledde till en ökad betalningsvilja. Främst var det en ökad upplevd spänning som framkallade högre uppskattade priser hos potentiella köpare. Genom våra resultat kan vi skaffa oss en ökad förståelse för den estetiska miljöns påverkan på människor. En ökad insikt om vad människor anser vara trivsamt, och vad de framför allt upplever som spännande, kan leda till att vi lättare förstår hur värde kan skapas och hur betalningsviljor kan ökas. Vår slutsats är att även mindre kostsamma och omfattande attribut som adderas eller förändras i en miljö har påverkan på människors uppskattade värde av bostäder, och att det framför allt är en ökad upplevd känsla av spänning som kan kopplas ihop med högre uppskattade priser. Även om trivsamhet också har ett tydligt samband med högre priser kan en estetisk miljö enligt våra resultat med fördel utformas så att miljön främst fokuserar på att kännas intressant och spännande för att på så sätt framkalla ökade betalningsviljor hos potentiella köpare. 

 • 2328.
  Österlindh, Elin
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Adolfsson, Björn
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Kassaflödesanalysens uppbyggnad2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 2329.
  Österlund, Rikard
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Österlund, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Förväntningar på revision: Finns det ett förväntningsgap mellan revisor och klient i medelstora företag?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka förväntningar som företag har på revision samt vad revisorerna faktiskt gör för att på så sätt kunna ta reda på om det förekommer ett förväntningsgap. Vi har också som delsyfte att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna minska ett eventuellt förväntningsgap.

  För att samla in data till vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ intervjuundersökning där vi har genomfört individuella besöksintervjuer med företagsrepresentanter och revisorer. Undersökningen har begränsats till företag som ligger i intervallet 50 – 200 anställda i Karlstadområdet.

  De undersökta företagen upplever revision som en trygghet och revisorn får ofta utgöra bollplank för de eventuella frågor som man har. När det gäller ett eventuellt förväntningsgap är vår slutsats att något sådant inte existerar i någon större omfattning. Detta tror vi främst beror på att företag i den här storleksordningen oftast har en intern ekonomifunktion, samt att det är vanligt att före detta revisorer innehar posten som ekonomichef. Det är också vanligt att företag har haft samma revisor i flera år vilket gör att samarbetet fungerar mycket bra. Företagen har därför en god bild av vad revisorns arbete innebär. Detta stämmer också väl överens med revisorernas uppfattning om att det främst är mindre företag som har felaktiga förväntningar.

 • 2330.
  Östlund, Richard
  et al.
  Karlstads universitet.
  Brodin, Roberth
  Karlstads universitet.
  Konkreta och ogripbara attribut vid en bostadsaffär: En kvantitativ studie om construal level theoru och dess möjlighet att appliceras vid en bostadsaffär2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bostadsaffären är en av de största affärerna vi gör i livet, det är också en affär som de flesta gör väldigt sällan, ibland bara en gång. Detta medför att konsumenten i en bostadsaffär stöter på ord eller attribut som kan upplevas vara ogripbara, svåra att förstå. Spelar dessa ogripbara ord roll och påverkar de människor olika beroende på om de befinner sig nära eller långt ifrån en affär? Enligt Construal Level Theory (CLT) så värderar vi attribut olika beroende på tidsperspektivet som finns, konkreta ord ska enligt CLT vara viktigare för personer under en låg konstruktiv nivå. Detta är personer inom som närtid har tänkt sig att köpa en vara eller produkt, i bostadsbranschen skulle detta vara människor som aktivt letar boende och besöker visningar. Ogripbara ord ska enligt CLT vara viktigare för personer som befinner sig under hög konstruktiv nivå. Detta innebär att personer som i framtiden tänker sig konsumera en viss vara eller produkt, i en bostadsaffär kan det vara personer som sitter och tittar över en bostadsannons på nätet men som för den skull inte har tänkt sig att köpa en bostad i den närmaste tiden. 

  Vi hade som mål med vår uppsats att se om vi kunde applicera grunderna för CLT på mäklarbranschen. Vi har i arbetet genomfört en kvantitativ undersökning med en internetbaserad enkätundersökning samt analyserat data i SPSS där vi har försökt se om ogripbara attribut värderas högre av personer som befinner sig under hög konstruktiv nivå och om konkreta ord anses viktigare av personerna under kategorin låg konstruktiv nivå. Resultatet i arbetet pekar på att det inte går att se några tydliga skillnader mellan de två grupperna. Våra respondenter anser samtliga att de ogripbara samt konkreta attributen är viktiga vid en bostadsaffär, något som kan tänkas ha att göra med affärens storlek och karaktär. 

 • 2331.
  Özalp, Mervenur
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Puschmann Maajaakkola, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Consumer attitudes towards environmental marketing: A study regarding consumer attitudes towards environmental marketing within the milk- industry2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Due to modern consumption-levels being too high, researchers claim that there is a need for sustainable marketing as well as a change in consumer attitudes towards sustainability. The purpose of this study is to examine how environmental marketing on everyday commodities such as milk affects consumer attitudes, as well as to find out which are the most influential determinants affecting these attitudes. Based on the purpose and research questions, the study is descriptive and deductive. The chosen method for the study is a quantitative research approach, with an online survey that was distributed with a non-probability snowball sampling technique. The survey resulted in 171 valid responses, which was heavily uneven regarding the age of the respondents, as well as gender. The research present further confirmation to previous studies, as it displays women as more prone to have stronger, positive attitudes towards environmental marketing than men. However, it also showed that these attitudes do not differ between other demographic groups such as age and education, since the difference in scores where statistically insignificant. Conclusively, the research displayed that positive consumer attitudes towards environmental marketing have a somewhat important influence on purchasing behaviour, as well as declaring Perceived Consumer Efficiency as the biggest determinant behind these attitudes.

44454647 2301 - 2331 of 2331
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf