Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 5419
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201. Andersson, Sofia
  et al.
  Svensson, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Skramle - historien om en gård och en arkeologisk undersökning: Projektet Skramle 1990-19941995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 202. Andersson, Sofia
  et al.
  Svensson, EvaKarlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Skramle. The true story of a deserted medieval farmstead2002Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 203. Andersson, Sofia
  et al.
  Svensson, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  The local and regional arena of a Middle Age Swedish farm1997Ingår i: / [ed] de Boe, Guy & Verhaege, Frans, Zellik, 1997Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 204.
  Andersson, Sofie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  "Jag vill inte!": Om motivation till läsande och skrivande i det svenska språket2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur effektiva metoderna stödjande samtal, lärarens positiva attityd, relation till eleven, elevens självkänsla samt misslyckanden och framgångar påverkar eleverna till att bli motiverade inom läsning och skrivning i det svenska språket. Metoderna som används är en enkät som verksamma lärare har svarat på och två observationer som visar på vilka metoder en verksam lärare kan använda sig utav i undervisningen.  Resultatet pekar på hur viktiga verksamma lärare anser att metoderna är och ifall alla dessa metoder verkligen behövs för att kunna motivera en elev. Men resultatet visar även att flertalet lärare är osäkra på hur de ska tillämpa dessa metoder för att skapa motivation. Alla lärare som besvarat enkäten säger att de vill lära sig mer om att motivera elever.

 • 205. Andersson, Stina
  Barns uppfattningar om fritidshemmet som en lärandemiljö2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns uppfattningar av fritidshemmet som lärandemiljö. Studien kan alltså ses som ett försök i att lyfta fram ett eventuellt lärande i fritidshemmet, formellt eller informellt.Studien bygger på två gruppintervjuer med sammanlagt 11 barn och genomfördes utifrån en intervjuguide med frågeområden att diskuteras fritt så att barnen kunde ge så uttömmande svar som möjligt.Huvudsakliga resultat i arbetet visar att barn upplever att de vistas på fritids för att få omsorg när deras föräldrar arbetar och att de främst förknippar fritidhemmets med lek. Resultatet visar dock att barn upplever att de lär sig saker när de deltar i personalstyrda aktiviteter.Det går att dra slutsatser kring att barn faktiskt upplever fritidshemmet som en lärandemiljö men att det kan vara svårt att uppfatta när och hur lärandet egentligen sker. Dock upplever barn inte att det sker ett lärande när de leker.

 • 206.
  Andersson, Stina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Den ensamma saxofonisten: En musiker i en instrumentfamilj2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under mitt tredje år som musiklärarstudent på Musikhögskolan Ingesund är jag den enda som har klassisk saxofon som huvudinstrument. Mitt intresse för saxofonkvartettspel har alltid varit stort men när det nu inte finns någon möjlighet till kvartettspel har intresset och längtan efter att få spela kvartett vuxit ännu mer. Därför handlar detta arbete om saxofonkvartett. Syftet har varit att ta reda på de utmaningar jag upplever när jag spelar på de fyra olika saxofonerna i kvartetten och när jag studerar in respektive saxofons stämma i ett kvartettstycke. För att genomföra studien har jag främst använt loggbok där jag har skrivit om mina upplevelser och sedan delat upp dem i olika kategorier; fysiska utmaningar, stämmornas utmaningar och instrumentens utmaningar. Resultatet visar bland annat på skillnader vad gäller instudering av varje saxofons respektive stämma och saxofonens roll i kvartetten. Det visar också på skillnader i hur jag använder min kropp för att få fram den optimala klangen på varje saxofon. I arbetets diskussionskapitel jämförs mina upplevelser med forskning och information från litteratur till stor del skriven av andra saxofonister.

 • 207.
  Andersson, Susanne
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Sms-och chattspråkets inverkan på svenskan i klassrummet: - en undersökning av högstadieelevers skrivande2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Min uppsats behandlar sms-och chattspråkets inverkan på elevernas texter i skolan. Sms- och chattspråket innefattar ett flertal förenklingar och förkortningar för att användaren ska kunna skriva snabbt och kortfattat men samtidigt kunna göra sig förstådd hos mottagaren. Stavningen, interpunktionen och bruket av versaler är dessutom av underordnad karaktär då skriftspråkandet som sker via sms eller chatten ska gå snabbt och likna ett vanligt samtal. Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka förekomsten av sms-och chattspråket i elevernas texter genom att använda mig av ett antal elever i en sjundeklass. Mina respondenter fick besvara en enkät, fylla i en förkortningsordlista samt under viss tidspress skriva en kort text till en bild. Fem representativa texter plockades därefter ut och redovisas i undersökningen tillsammans med samtliga enkätsvar. Resultatet av min undersökning visar att det finns vissa spår av sms-och chattspråk såsom avsaknad av interpunktion, några förkortningar och några engelska uttryck, men också att eleverna lyckas bra med kodväxlingen.

 • 208.
  Andersson, Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Fysikens olika uttryck i förskolan.: Förskollärares syn på egna ämneskunskaper, och förskolebarns lärande inom ämnet fysik.2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens främsta syfte är att undersöka hur läroplansmålen som kan kopplas till naturvetenskap, och då främst fysik, tolkas och implementeras av förskollärarna i förskoleverksamheten.

   

  För att få förskollärarnas perspektiv på frågan har jag valt att använda mig av ostrukturerade intervjuer som metod.

   

  De fem respondenterna arbetar på tre olika förskolor med tre olika pedagogiska inriktningar, en Reggio Emilia-inriktad förskola, en naturförskola och en traditionell förskola, och studien visar att arbetssättet mellan de olika förskolorna skiljer sig åt.

   

  Studiens viktigaste resultat visar att förskollärarna antingen anser sig ha för dåliga kunskaper i ämnet fysik för att kunna arbeta med det systematiskt och på ett för barnen meningsfullt sätt, eller att de inte arbetar med ämnet alls. Studien innehåller också förskollärarnas tolkningar av vad naturvetenskap är, samt om naturvetenskap, och då främst fysik, kommer till uttryck i verksamheterna.

 • 209.
  Andersson, Therese
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Varför stannar en kvinna hos en man som slår?: Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study has a qualitative approach and deals with difficult issues that arise in connection to male violence against women in close relations. The purpose of this study is to bring clarity to why women stay in violent relationships. I have been studying two leading theories, one called the Normalization Process of Violence represented by Eva Lundgren (sociology and theology). The other leading theory is the Neutralization of Violence represented by Margareta Hydén (fil dr and leg psycho therapeut).

  I have also studied the fight between these two theories for the leading position in the research on male violence against women. Eva Lundgren presents her theory through a structural perspective. She believes that power relationships between women and men depend on the overall power structures in society. Margareta Hydén presents her theory in a social psychological explanation model. She criticizes Lundgrens structural perspective and states that power can not be transferred to any structure or any kind of power centre. The power relationships will grow in the interaction between man and woman. In my study Lundgrens theory turned out to have the best explanatory power.

 • 210.
  Andersson, Tim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur. Karlstads universitet.
  Kille och kär: En queerdidaktisk analys av tre ungdomsromaner2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker hur homosexuella killar skildras i ungdomslitteraturen. Syftet problematiserar dikotomin maskulint/feminint och män/kvinnor. Målet är att införa ett icke heteronormativt perspektiv i ungdomslitteraturforskningen kring genus och queer. Detta görs utifrån teorier av Judith Butler, Tiina Rosenberg och R. W. Connell. De böcker som analyserats är Ung, bög och jävligt kär, Regn och åska och Ibland bara måste man (Boy meets boy). Romanerna är skrivna under 2000-talet. Det är primärt inga komma-ut romaner utan fokus ligger på hur det är att träffa första kärleken och känslorna kring det. I analysen framträder tre centrala teman: Identitet, homosexuellas situation och samhället och kulturens påverkan. Protagonisterna konstruerar sin identitet i samband med nära vänner, estetiska uttryck, miljö och kroppen. 

   

  Arbetet har också ett didaktiskt syfte där de efterfrågats en större medvetenhet kring ämnet sexuell läggning och identitet i skolan och utgår från litteraturdidaktikerna Louise M. Rosenblatt och Gunilla Molloy.

 • 211.
  Andersson, Veronica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  IKT i undervisningen: En undersökning om hur IKT används i svenskaundervisningen i årskurs 4-62016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning visar hur undervisande lärare i år 4-6 använder IKT i sin undervisning samt vilken syn de har på användandet av IKT. Undersökningen har gjorts genom kvalitativa intervjuer med sex lärare som är yrkesverksamma på sex olika skolor. Resultatet visar på att lärarna känner stor osäkerhet i arbetet med IKT, men att de upplever ett större engagemang hos eleverna jämfört med den traditionella undervisningen.

 • 212.
  Andreadis, Evelina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Högläsning som pedagogiskt redskap: En studie om pedagogers arbete med högläsning på lågstadiet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Högläsning är något som anses vara viktigt för barns språkliga utveckling. Trots detta har jag upplevt att högläsning är något som sällan ägt rum i de undervisningssammanhang jag befunnit mig i. Jag valde därför att studera hur inställningen till högläsning ser ut bland utvalda pedagoger på lågstadiet. Syftet med mitt examensarbete är således att undersöka hur ofta pedagogen arbetar med högläsning på lågstadiet. Jag vill även undersöka hur pedagogen går tillväga vid valet av text eller bok till sin högläsning och hur pedagogen kopplar sin högläsning till läroplanen. I min studie använder jag mig av tre semistrukturerade intervjuer där tre respondenter från årskurs 1, 2 samt 3 medverkar för att samla information om valda frågeställningar. Samtliga pedagoger använder sig av högläsning, men omfattningen och syftet varierar något. Respondenterna ser på högläsning som något viktigt och betydelsefullt. Jag använder mig även av en enkätstudie för att få en bredare syn på ämnet. Precis som vid resultatet för intervjuerna, är resultatet vid enkätundersökningen tydligt; de flesta av pedagogerna som medverkade i enkätundersökningen högläser för sina elever, och likt intervjuerna varierade omfattningen något. Min personliga pedagogiska erfarenhet skiljer sig således från resultaten som undersökningen ger.

 • 213.
  Andreasson, Alexandra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Hur och varför f–3-lärare arbetar med Kiwimetoden: – särskilt i relation till elever med lässvårigheter.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur och varför lärare arbetar med Kiwimetoden, särskilt i relation till elever med lässvårigheter. För att svara på detta syfte genomfördes kvalitativa in- tervjuer med tre lärare som arbetar med Kiwimetoden inom årskurs 1–3. Intervjuerna transkri- berades, eftersom bedömningen gjordes att det skulle resultera i ett rikare material till under- sökningen.

  Resultatet visade att lärarna inte gjorde någon skillnad på undervisningen oavsett om det gällde elever med eller utan lässvårigheter. Anpassningar gjordes nämligen åt alla elever, för att möta alla elevers särskilda behov. Detta gjordes eftersom Kiwimetoden förespråkar me- ningsfull undervisning där det ska löna sig att läsa redan från start. Kiwimetodens hörnstenar är högläsning, gemensam läsning, vägledd läsning och självständig läsning. Alla lärarna an- vände sig av dessa i sin läsundervisning, men på olika sätt.

 • 214.
  Andreasson, Camilla
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Kästel, Annalena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Deltidsbrandmäns vardag: ett livsformsperspektiv på deltidsbrandmäns "livspussel"2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi hade ett intresse av att se om vi med hjälp av den realistiska livsformsanalysen kunde få fram vilka livsformer våra deltidsbrandmän lever och hur de hanterar balansen mellan ordinarie arbete, arbetet på Räddningstjänsten och sitt övriga liv. Vi ville på så vis få en ökad förståelse för deras ”livspussel” och varför man väljer att vara deltidsbrandman. 

  Livsformsanalysen löper som en röd tråd genom hela vår uppsats då den belyser hur olika människors vardag kan te sig. Alla har en egen definition på vad ”det goda livet” innebär och vilka medlen är för att nå dit. Genom att ta hjälp av de strukturella livsformer som idag levs i vårt västerländska samhälle, kan vi lättare se orsaker till de handlingar och drivkrafter som ligger bakom varför människor gör de val som de gör.

  Våra sex kvalitativa intervjuer genomfördes på tre av Räddningstjänstens stationer i Värmland. Vi valde tre kvinnor och tre män för att se om vi kunde få fram eventuella skillnader eller likheter. Vi kom fram till att våra deltidsbrandmän lever varierande livsformer och att männen lever mer arbetarlivsformen medan kvinnorna lever mer karriärens livsform. Det är vanligt att leva en blandning mellan två eller flera livsformer, en så kallad blandform. Vi kan också i vår studie se att alla våra brandmän lever lite olika varianter av blandformer.

   

  ”Livspusslet” för våra brandmän skiljer sig från person till person oavsett om de lever samma livsform. Detta beror på var man befinner sig i livet och hur mycket tid man spenderar på de tre delarna familj, arbete och egen tid. 

 • 215.
  Andreasson, Emelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Barn och återvinning i förskolan: En studie om barn och återvinning i förskolan. Vad har betydelse för barns lärande?2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 216.
  Andreasson, Kerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Barn i sorg - tillfälligt behov av särskilt stöd2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 217.
  Andreasson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Improvisera bara!: En diskursanalytisk studie om instrumentlärares syn på och arbete med improvisation inom enskild undervisning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka instrumentlärares syn på och arbete med improvisation i den enskilda instrumentundervisningen inom gymnasieskolan och kulturskolan. Studiens teoretiska ramverk utgörs av diskurspsykologi. För att undersöka detta har fokusgrupper använts som datainsamlingsmetod där lärare från gymnasiet och kulturskolan har samtalat om sina synsätt på improvisation. Samtalen spelades in med både ljud och bild för att sedan transkriberas och analyseras med diskursanalys för att urskilja diverse diskurser, i föreliggande studie också kallat tolkningsrepertoarer. I resultatet framträder vissa motstridiga tolkningsrepertoarer när lärarna beskriver sina synsätt på improvisation, såsom Improvisation som något frigörande och Improvisation som något hämmande. Resultatet visar att dessa motstridiga tolkningsrepertoarer kan ges uttryck för hos en och samma lärare. Samtliga lärare i studien är dock överens om att improvisation inte är bundet till en specifik genre, även om de medger att det har mer fokus i vissa kontexter. Vidare framträder vilka effekter och funktioner olika tolkningsrepertoarer har på lärarnas arbete med improvisation. Härmningsövningar är ett återkommande sätt att undervisa i improvisation utan någon särskild genrekontext som lärarna beskriver. I diskussionen lyfts resultatets mest framträdande tolkningsrepertoarer fram för att diskuteras i relation till det teoretiska perspektivet samt tidigare presenterad litteratur och forskning inom ämnet.

 • 218.
  Andreasson, Monica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Högläsning i förskola och  i förskoleklass: En  studie om förskolelärares arbetsmetoder vid högläsning2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Syftet med studien är att skapa förståelse för förskollärares uppfattning och arbetsmetoder med högläsning i förskola och i förskoleklass för att bidra till att utveckla högläsning som ett pedagogiskt verktyg för barnets skriv- och språkutveckling i förskola och i förskoleklass. Det centrala i studien är vilken betydelse högläsning skapar för barn med eventuella koncentrationssvårigheter. En kvalitativ studie har genomförts och analyserats utifrån tre intervjuer, tre observationer och reflektionsfrågor till förskolelärare för att få förskolelärares uppfattning om området högläsning. Resultatet i studien visar att samtliga förskolelärare uppfattar att högläsning är ett viktigt område och är av stor betydelse för barnets språkinlärning. Samtliga förskolelärare belyser att utgångspunkten för högläsning i förskola och förskoleklass ska vara utifrån barnets intresse samt att de anser att miljön och deras egen roll är av stor vikt för att främja barnets språkutveckling.

   

  Nyckelord: högläsning, förskola, förskoleklass, koncentrationssvårigheter, litteracitet, 

   

 • 219.
  Andreasson, Sofia
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Att bevara eller inte bevara: lärares syn på dialektanvändande i skolan2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 220. Andresen, Niclas
  Arbetarrörelsens splittring i Karlstad: Vänsterpartiet Kommunisterna, Socialdemokratiska Arbetareparti och den lokala FNL-gruppens medverkande under första majdemonstrationerna under åren 1971-19752013Studentarbete andra termin, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 221.
  Andresen, Niclas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Flouting the maxims in comedy: An analysis of flouting in the comedy series Community2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper explores how flouting of the Gricean maxims is used to create comedy in the television series Community.  The aim of the paper is to find out what maxims are flouted the most to create comedy and what maxims the different characters flout in order to create comedy. The paper examines the use of flouts in different situations and explores in what situations the different characters flout the maxims for comedy.  The paper is based on transcription of eight episodes of the series. The results show that the maxim of quantity was flouted most often, and some characters used more flouts than others. These results suggest that the use of flouts has to do with their different personalities, which is why some characters did not use as many flouts in order to create comedy, since it would not be in line with their personality.   

 • 222.
  Andresen, Niclas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Manligt och kvinnligt i Alla tiders historia A: En diskursanalytisk studie av kapitel i läroboken Alla tiders historia A2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate how the writers of two history textbooks describe females and males, and how they are presented in different discourses. The theories, which constitutes the foundation of the essay is that of gender studies, queer-theory and gender-socialization. The main methods of the essay are discourse analysis and text analysis. The main questions are:

  - What type of discourses are found in the text books and how would they be described?

  - How are women and men depicted in the found discourses?

  - How are the discourses holding up with school values?

  The results of the essay concluded that there are three different discourses present in the two text-books. These discourses are as follows: ”women as oppressed”, ”women mentioned in relation to the male sex” and ”males as the oppressors”. These discourses are analyzed with the mentioned theories above.

 • 223.
  Andréasson, Helén
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Det muntliga språkets status i skolan: Inriktning mot grundskolan årskurs Förskoleklass-32016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilken status den muntliga kommunikationen har i klassrummet. För att belysa detta har jag intervjuat sex verksamma lärare inom grundskolans lägre åldrar. Jag är nyfiken på hur de betraktar muntlig kommunikation, hur de ser på sitt arbete med att utveckla och stärka det muntliga språket hos eleverna, och vilken inställning de har till muntlig kommunikation i jämförelse med skriftlig kommunikation. Undersökningen är kvalitativ och ett sociokulturellt perspektiv har använts som teoretisk utgångspunkt, vilket utmärks av att lärande och utveckling tar form i kommunikation med andra individer. Kursplanen för svenska i årskurs 1-3 belägger att arbete med den muntliga förmågan är grundläggande för varje människas identitet, sociala trygghet och lärande, och bör därför vara en stor del av undervisningen. Dock förefaller den ha en underordnad ställning i förhållande till läs- och skrivutvecklingen. Resultatet visar att lärarens kunskapssyn och attityd till det talade språket, är en avgörande faktor för mängden muntlig kommunikation i klassrummet. Lärarna är positivt inställda till kommunikation i undervisningen och arbetar aktivt för att utveckla ett resonerande bland eleverna, genom att förespråka en positiv gruppdynamik och ett gott socialt klassrumsklimat i syfte att stärka alla elever och deras vilja till att våga tala. 

 • 224.
  Andréasson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Tekniskt sett: En självstudie av teknikövning på elgitarr2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att studera min egen läroprocess och hur mitt spel påverkas då jag fokuserar på teknikövningar för elgitarr. Med hjälp av videofilmning dokumenterade jag ett övningspass i veckan under den bestämda övningsperioden. Jag förde även loggbok som komplement för att dokumentera vad som hände under läroprocessen. Ett designteoretiskt perspektiv låg till grund för studien. I resultatet beskrivs hur jag designade min övning samt vilka konsekvenser detta hade för mitt spel. Användandet av många olika teckenskapande resurser visade sig ge positiva resultat. Med tiden utvecklade jag struktur och noggrannhet kring min övning. I diskussionsdelen diskuteras hur min orkestrering av olika resurser skapade möjligheter till instrumentaltekniskt övande och hur denna orkestrering förändrades med tiden. Jag diskuterar också betydelsen av att starta all övning i ett behagligt tempo samt vikten av struktur och noggrannhet vid övning.

 • 225.
  Andrésen, Ola
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Från periferi till piedestal2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  This paper is a study in press reception with the intent to examine how twelve female actionheroes have been portrayed in Swedish media between 1974 – 2006. The purpose is to discern patterns and differences in how the female movie character is received by their contemporary journalists and to relate their views to social and gender related theories.

   The female actionhero is an independent and brutal character, often alone and without a mother or a child. This separates her from typical female roles, which historically been characterized by passivity, fear and dependency on the male characters in the movie.

   The female actionhero as a character opens up for complex reception. One perspective in the research identifies the independent woman as a feministic icon. Other researchers and writers relate her masculine attributes, sexual charisma and the movies' financial driving force as a projection of male fantasies.

   The summarization of the critique expressed by Swedish press journalists based on 124 movie reviews and other film related articles expose noticeable differences. From a girl who stood in the shadow of male heroes to a coarse woman who surpass them. But there are still areas in which 30 years haven’t changed a thing. Critics still fixate on the female heroe's physical appearance and her achievements are with few exceptions compared to men, and not other women. The critic reception also establishes that journalists since 1974 have become less inclined to apply gender or other social theories to the movies and female heroes. A gender related perspective is despite an independent and strong woman in the background for other perspectives while male critics are in comparison to female critics significantly more inclined to apply feministic theories to movies with female actionheroes.

 • 226.
  Anelandh, Frida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Språkutvecklande arbete för barn med språkstörning: En undersökning om hur pedagoger kan arbeta med barn som uppvisar en form av språkstörning2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 227.
  Angel, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  ”Titta vilken söt jordgubbskantarell”: En observationsstudie med fokus på interaktion kring naturfenomen i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den rådande föreställningen om naturvetenskap i förskolan handlar oftast om att pedagoger ska ta tag i, möta och lyfta fram barns frågor, för att naturvetenskap på så vis ska bli en naturlig del av vardagen i verksamheten. Syftet med min undersökning är att belysa de didaktiska möjligheter som finns i den oplanerade uteverksamheten i förskolan, och att öka förståelsen för hur interaktionsprocesser mellan pedagoger och barn kan påverka lärande och kunskap inom området naturvetenskap. Med hjälp av observationer av pedagoger har jag jämfört om det är någon skillnad mellan utedagar i skogen eller på förskolegården under oplanerade verksamhetstiden. För att få svar på hur pedagogerna kan använda sig av de spontana händelser och upptäckter barn gör till ett lärande kring natur har jag även utfört intervjuer. Resultatet visar att pedagogerna tar till stor del vara på de tillfällen som uppstår i den oplanerade tiden till ett lärande och kunskap om naturen. Än tydligare är resultatet i skogen då hela miljön är en inspirationskälla och inga lekredskap pockar på barnens uppmärksamhet med sin närvaro.

 • 228.
  Angelica, Olsson
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  5000 timmar för att bli en god läsare: Studie om lärares inställning till läsläxa2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka lärares inställning till läsläxa samt deras tankar angående återkoppling och skolans stöd till eleverna med deras läsläxa och läxor i övrigt. Studien syftar även till att undersöka lärares tankar gällande likvärdighet kopplat till elevers olika förutsättningar till stöd och hjälp i hemmet med deras läsläxa. 

  Studiens tillvägagångssätt gällande datainsamling har skett via två metoder, enkät samt intervju. Datainsamlingsmetoderna kompletterar varandra och ger en bredd samt ett djup i frågorna. 

  Resultatet i studien redovisar lärares inställning till läsläxa samt varianter på återkoppling till den. Studiens resultat lyfter även lärares upplevelser om skolans stöd med läsläxa och övriga läxor till sina elever samt lärares tankar angående likvärdighet kopplat till elevers olika förutsättningar i hemmiljön gällande stöd och hjälp med läsläxa. Ordet som beskriver lärarnas åsikt gällande likvärdighetstanken är orättvisa. 

 • 229.
  Angleborg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Arvsynden och barnet: I historisk och senmodern svensk kontext2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bachelor Thesis in Religious Science III, by Karin Angleborg.Karlstad University, 2013. Mentor: Sören DaleviOriginal Sin and the Child- In a Historical and Late Modern Swedish ContextThe purpose of this thesis is to analyze how the view of the child in relation to the Original Sin has developed during Christian history, and what the late modern Swedish debate has contributed with.Question formulation:1. What is the historical view on Original Sin and its relation to the child?2. Which voices has participated in the late modern Swedish debate about Original Sin and the relationship between Original Sin and the child?3. How can the late modern Swedish debate about the Original Sin and its relation to the child be understood in relation to the historical perspective?A qualitative textual analysis is used as a method to answer the purpose and questions of this thesis. Different theologians from both a historical and a late modern Swedish context are analyzed for the thesis in order to identify the tendencies that influence the Original Sin debate. The results of the analysis include identification of two common themes within the historical perspective, themes which are also present in the late modern Swedish debate.

 • 230.
  Angleborg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Nyutexaminerade historielärares ämnesdidaktiska språkbruk: En kvalitativ studie av nyutexaminerade historielärare vid Karlstads universitet2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nyutexaminerade historielärares ämnesdidaktiska språkbruk

  - En kvalitativ studie av nyutexaminerade historielärare vid Karlstads universitet.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyutexaminerade historielärares underliggande ämnesdidaktiska språkbruk och perspektiv synliggörs i dels samtal om deras undervisningsstrategi och dels planeringsmaterial, samt hur detta kan relateras till de två stora skolbildningarna inom historiedidaktik och de resultat och teorier som tidigare forskning bidragit med.

  Frågeställningarna lyder:

  1. Vilka begrepp möjliga att relatera till tysk respektive anglosachsisk historiedidaktik synliggörs i nyutexaminerade historielärares samtal om och dokument kring sin undervisningsstrategi?

  2. På vilket sätt kan de nyutexaminerade historielärarnas ämnesdidaktiska språkbruk relateras till resultat och teorier sprungna ur den tidigare forskningen?

  3. Hur kan relationen mellan de nyutexaminerade respektive de erfarna historielärarna och forskningsvärlden förklaras?

  Intervjuer med två nyutexaminerade historielärare och material i form av lektionsplaneringar och examinationer analyseras i denna studie. Resultatet av analysen visar bland annat att en likhet mellan nyutexaminerade och erfarna lärares ämnesdidaktiska språkbruk är att båda grupperna använder sig av vardagsspråkliga termer när de samtalar om sin undervisningsstrategi.

 • 231.
  Ankarskär, Sofie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Hur utvecklar lärare elevers läsförståelse?: En observationsstudie av lärare i årskurs 4, 5 och 6.2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt forskningsrapporter och internationella studier av elevers läsförståelse som jag tagit del av under min lärarutbildning sjunker elevers läsförståelse. Rapporterna påvisar brister i explicit undervisning av läsförståelse i mellanåren. Syftet med min studie är att ta reda på vilka arbetssätt några lärare använder för att utveckla elevers läsförståelse. Studien har genomförts med observationer av tre grundskollärare som arbetar i vardera åk 4, 5 och 6. Resultatet visar att det varierar mellan vilken interaktion som pågår under lektionerna. Någon lärare använder läromedlet och individuellt arbete medan de andra lärarna låter eleverna arbeta i par för att senare diskutera högt i klassen. Min slutsats är att lärarna arbetar med att lära eleverna strategier för att utveckla läsförståelse medan det i något fall till synes finns en brist på explicit undervisning i lässtrategier.

 • 232.
  Annebäck, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.
  A Minor Field Study on development of recycling service for used PET bottles at hotels in Uganda2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom intervjuer, undersökningar, observationer och användning av tjänstedesignmetoder utförde författaren av denna rapport, Jenny Annebäck, en Minor Field Study inom återvinning av PET-flaskor i Uganda. Projektarbetet resulterade i noggranna studier av tjänstedesignmetodik, hållbar utveckling, situationen och marknaden i Uganda samt konsumentgruppen upptagna av just hållbar utveckling. Slutresultatet blev i form av en förstudie för en framtida utveckling av en återvinningstjänst för PET-flaskor. Detta visualiserades med hjälp av två intressentkartor (stakeholder maps), personas och en kundresekartläggning (customer journey map). Dessa tre verktyg utgör en början och en solid grund för framtida arbete med utveckling av tjänsten. En tjänst som kan bidra till en hållbar utveckling i landet. I rapporten ges exempel på hur man kan gå vidare med projektet samt hur man kan applicera det i andra utvecklingsländer.

  Projektarbetet inom denna Minor Field Study(MFS) varade från november 2011 till juni 2012 och utgjorde författarens examensarbete på 22,5 hp på Högskoleingenjörsprogrammet i Innovationsteknik och Design vid Karlstads universitet. MFS organiseras av Internationella programkontoret och finansieras av Sida, Styrelsen för Internationellt utvecklingssamarbete, och möjliggör för kandidatstudenter vid svenska universitet och högskolor att göra ett examensarbete genom en fältstudie i ett utvecklingsland.

  Jenny Annebäck spenderade de först två månaderna av projektet i Jinja, Uganda, tillsammans med Olga Sabirova Höjerström, studiekamrat på Karlstads universitet. De två projektmedlemmarna utförde MFS projektet tillsammans med Sarah Keller, verksamhetschef på Uganda Innovation Factory (UIF). UIF är en produkt och grafisk designbyrå i Jinja, som arbetar med lokala designers för att främja ugandisk design och produktion för en global marknad. Handledare för Jenny Annebäck har varit Monica Jakobsson och examinator har varit professor Fredrik Thuvander, båda tillhörande Fakulteten för teknik- och naturvetenskap vid Karlstads universitet. 

 • 233.
  Annelie, Hasselgren
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Betydelsen av pedagogens naturkunskaper för barns empati och förståelse för naturen: En intervjustudie om pedagogers intresse och syn på naturvetenskap2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Grunden för varaktigt lärande är upplevelser. Syftet med detta arbete var att ta reda på om pedagogers intressen och kunskaper inom naturvetenskap har betydelse för hur man integrerar naturvetenskap i förskolan. I min studie valde jag att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med både barnskötare och förskollärare som jobbar med olika åldersgrupper. Meningen med att intervjua pedagoger med olika utbildningar var att få reda på om utbildning och kunskap har betydelse för hur man jobbar med naturvetenskap i förskolan och i lärande situationer hos barnen. Alla pedagogerna visade sig ha ett intresse för naturvetenskap, men på olika nivåer. Även kunskapsnivåerna varierade. Studien visar att pedagogers intresse och kunskap inte påverkar förekomsten av undervisning av naturvetenskap i förskolan. För alla pedagoger var naturvetenskap en viktig del i verksamheten med barnen och de flesta går kontinuerligt till skogen varje vecka. 

 • 234.
  Anteryd, Linn
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  A Pragmatic Analysis of the Humour in The Big Bang Theory: A qualitative study focusing on non-observances of Grice’s conversational maxims2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate, using Grice’s theories, two episodes from the sitcom named The Big Bang Theory in terms of finding out how the flouting and other non-observances of Gricean maxims of quantity, quality, relation and manner are deployed to generate humour in the series. Another aim is to find out whether a certain Gricean maxim was non-observed more than any other. The Analysis section includes transcriptions of the selected parts of the two episodes which I have analysed. I found that the Gricean maxims serve as waypoints to humour in combination with extra-linguistic features such as body language, facial expressions, tone of voice etc.

 • 235.
  Antonér, Jakob
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Hur svårt ska det vara med lite text?: En självobservationsstudie av textinlärning i sång2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att identifiera olika typer av resurser för lärande. I detta självständiga arbete beskrivs tre olika typer av strategier för instudering med fokus på textinlärning, och vid varje ny strategi användes en ny sång. Studien baseras på mig själv i form av loggbok och videoinspelningar, som gjordes över tre veckor med totalt 15 loggboksinlägg och sex videoinspelningar under hösten 2015. Arbetet utgår från ett multimodalt designteoretiskt perspektiv. Resultatet visar hur jag använder mig av olika resurser för att studera in tre olika sångtexter, som studerades in utifrån tre olika textinlärningsstrategier. Slutligen diskuteras resultatet i relation till det designteoretiska perspektivet och tidigare forskning.

 • 236.
  Antonér, Jakob
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Icke-verbal kommunikation, det värdefulla verktyget: En kvalitativ intervjustudie om körledares uppfattningar om och arbetet med begreppet icke-verbal kommunikation2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka körledares uppfattningar om och arbete med icke-verbal kommunikation med kör. I bakgrundskapitlet belyses tidigare forskning och områdesorienterad litteratur som handlar om icke-verbal kommunikation. Datamaterialet består av tre ostrukturerade kvalitativa intervjuer där tre körledare fått reflektera över begreppet icke-verbal kommunikation, hur de uppfattar begreppet och hur de arbetar med icke-verbal kommunikation i körsammanhang. Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien är det tolkande hermeneutiska perspektivet. I resultatet framkommer att körledare använder sig av olika icke-verbala kommunikationsformer såsom pianot, olika kroppsliga uttryck och rösten. Dessa icke-verbala kommunikationsformer används för att förmedla affekter och undertexter samt för att tolka notbilder. Det framkommer även i resultatet att de tre körledarna har olika syn på dirigering. Vad som är viktigast skiftar från att dirigering är ett otyg till att dirigeringen och tekniken är det viktigaste verktyg en körledare har. Avslutningsvis diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och litteratur. 

 • 237. Apelgren, Britt-Marie
  et al.
  Miliander, June
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för språk- och litteraturdidaktik.
  Från utvärdering till ämnesdidaktisk forskning: Exemplet Engelska - en jämförelse av resultaten i år 5 och år 9 i den nationella utvärderingen av engelska år 20032009Ingår i: Ämnesdidaktiska brobyggen: didaktiska perspektiv inom lärande och forskning, Karlstad: Karlstad University Press , 2009, s. 78-89Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 238.
  Appelgren, Mikaela
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Flerspråkighet i förskolan: Främjas barns olika modersmål i förskolan?2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to get an insight into how to work with multilingualism in the activities at preschool. I want to see how the preschool teachers promote children's different native languages and if language is something they discuss in the activities. I have chosen to explore if there is a difference in the work with the toddlers and the older children where the majority of the children are foreign compared to pre sections were the majority of the children are swedish. I have interviewed preschool teachers at their workplaces and some over the phone. My study shows that they work more with multilingual languages at the pre section where the majority were foreign. On the other pre sections were the majority of the children are swedish they focus on the swedish language and engage the parents to teach their children their mother tongue

 • 239.
  Appelholm, Marika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Dudeladi vadå?: En studie i hur olika sångpedagoger, inom svensk folkmusik, använder sig av "trall" i sin undervisning2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sångpedagoger inom genren ”svensk folklig sång” använder trall i sin undervisning och om de eventuellt använder den som ett redskap för att förbättra sångteknik. Tre kvalitativa intervjuer med sångpedagoger ligger till grund för undersökningen och ett sociokulturellt perspektiv har varit teoretisk utgångspunkt. Studiens resultat visar att alla informanter använder sig mycket av trall i undervisningen och att de dessutom använder den som ett sångtekniskt redskap. Informanterna anser att trallen har en mängd egenskaper som gör den till ett praktiskt verktyg när de vill öva sångteknik och exempel på områden i vilka trallen kan tjäna som övning är rytm- och puls, andning, artikulation och röströrlighet. Informanterna anser också att trallen har vissa sociala parametrar som gör den till ett bra hjälpmedel för att bli en del av den folkmusikaliska diskursen. 

 • 240.
  Appelqvist, Tomas
  Lund University, Sweden.
  A Lutheran answer to challenges from Alasdair MacIntyre and Stanley Hauerwas: Early Lutheran theology and ethics in dialogue with present day post-secularism2014Ingår i: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, Vol. 90, nr 3, s. 100-119Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The new traditionalist wave in ecumenical theology (for example Hauerwas, MacIntyre and Milbank) gives little and often even negative attention to Early Reformation thoughts. Lutheran theology is often depicted as a platonic ecclesiology where the ethics and politics of the “secular” society is accepted automatically also with-in the church. The article presents some of the main critical questions to Early Lutheran thinking from con-temporary theology. Then, a short historical investigation follows on some Lutheran concepts, like the “Two kingdoms doctrine” and "The three orders". I use a heavily discussed topics within Lutheran tradition, the "Table of duties” within the Catechism, to show that at least historically, Early Lutheranism can give a com-prehensive response to post-secular critics. The critique against Lutheranism in contemporary theology is not correct if the writings from Early Lutheranism (Martin Luther and the Book of Concord) are studied closely. Then, the hermeneutical question, how to deal with this historical knowledge today, remains. I claim for a middle-way between liberalism and communitarianism, that will make it possible for a wide range of interpre-tations concerning Christianity and culture in our multi-cultural society.

 • 241.
  Appelqvist, Tomas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Befrielse på folkspråk?: Språk och ecklesiologi i reformationstida kyrkoordningar och i kyrkohandboksförslaget2014Ingår i: Framtidens gudstjänst?: Kyrkohandboksförslaget granskat / [ed] Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2014, s. 17-48Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 242.
  Appelqvist, Tomas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Luther in Swedish2018Ingår i: Lutheran Quarterly, ISSN 0024-7499, E-ISSN 2470-5616, Vol. 32, nr 1, s. 71-78Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 243.
  Appelqvist, Tomas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Lutherforskningens koppling till luthersk tro: En kritisk utvärdering av ett forskningsprojekt2017Ingår i: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, Vol. 93, nr 1-2, s. 95-108Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article evaluates a research project on Lutheran theology and ethics in a post-Christian society supervised by professor emeritus Carl-Henric Grenholm, Uppsala University. The project has resulted in six books and the topics of the books are: (1) original sin, (2) spiritual training, (3) political aspects of Christian ethics, (4) human bodies, pleasure and passion, (5) vocation, and (6) law and sin in nineteenth-century revival movements. As a whole, the project puts focus on twentieth-century theology and gives only little attention to what Luther has actually written. Even less attention is paid to other early Lutheran writers. Present-day Christian globalism and ecumenism are not noted at all in the books of the project. Future Lutheran scholarship can learn a lot from the failures of this project. It is important to treat the sources from the sixteenth century carefully and contextualize them in order to translate them into present time. It also seems increasingly necessary to clarify previous research traditions on the topics that present-day scholars write about. As a last insight we can see that Luther scholars, instead of locking the early Lutheran sources into modernist categories, need to reevaluate the diverse Lutheran tradition from which they form their own theological agenda, thereby clarifying how they interpret the Biblical and ancient church traditions on the topic in dialogue with the Lutheran doctrinal formulations from the sixteenth century.

 • 244.
  Appelqvist, Tomas
  Lund University, Sweden.
  Religion i svensk läroplanshistoria: Utvecklingslinjer i uppfattningen om människan som politiskt och etiskt subjekt2015Ingår i: Det postsekulära klassrummet: Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp / [ed] Carlsson, David & Thalén, Peder, Uppsala: Swedish Science Press, 2015, s. 109-134Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 245.
  Appelskog Albinsson, Marie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Kunskapsbedömning i grundsärskolan: En intervjustudie av hur några lärare i grundsärskolan resonerar om bedömning av elevernas kunskapsutveckling.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare i grundsärskolan resonerar kring bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Studien belyser lärarnas erfarenheter kring bedömning ur ett brett perspektiv och i det vardagliga skolarbetet. Studien bygger på fyra halvstrukturerade intervjuer med lärare som arbetar i grundsärskolans årskurser 1-6.

  Resultatet visar att lärarna trivs att arbeta i grundsärskolan och att de tycker att bedömning utgör en stor del av det vardagliga skolarbetet. Resultatet visar att lärarna har kunskap om hur bedömningsarbetet är tänkt att fungera men en kunskap som inte alltid är tillräcklig för att finna användbara metoder och redskap för bedömning. I resultatet framträder att det är formativ bedömning som till största delen tillämpas. Lärarna visar många metoder och sammanhang som möjliggör bedömning av elevernas kunskapsutveckling såsom samtal, observationer och dokumentation. Resultatet visar att återkoppling används dels för att synliggöra elevens kunskapsutveckling för läraren och dels för att synliggöra kunskapsutvecklingen för eleven själv. Återkopplingens syfte är att visa var eleven är, vad målet är och hur eleven ska nå dit. Flera av lärarna eftersträvar elevernas delaktighet i sin egen kunskapsprocess genom att utarbeta kunskapsmålen tillsammans och genom tät vardaglig återkoppling.  

 • 246.
  Arfs, Annika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Digitala verktyg för lärande i gymnasieskolan: Elever som får extra anpassningar beskriver sina erfarenheter2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utforska erfarenheter kring användandet av digitala verktyg hos gymnasieelever som får extra anpassningar beträffande språk-, läs- och skrivlärande. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer med fyra gymnasieelever, och som teoretisk ansats utgår studien från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Utifrån syfte och frågeställningar presenteras resultatet av intervjuerna i form av fyra teman som samtliga handlar om digitala verktyg i undervisningen. Dessa är specialpedagogiskt stöd i grundskolan, bevis på att vara annorlunda, pedagogiskt och specialpedagogiskt redskap samt för- och nackdelar.

  Resultatet i studien visar att eleverna under sin grundskoletid inte fått tillräckligt med specialpedagogiskt stöd. Bristen har bland annat inneburit avsaknad av digital teknik, vilken hade kunnat ge stöd i att kompensera för elevernas läs- och skrivsvårigheter. I gymnasieundervisningen använder man däremot aktivt digitala verktyg för lärande. Dock saknas kunnig vägledning av dessa verktyg i klassrummet, varpå eleverna måste gå till en specialpedagog för att få hjälp och stöd. Sammantaget visar resultatet att eleverna upplever att skrivandet har påverkats positivt av användandet av digitala verktyg, men att det behövs ökad kompetens hos lärare beträffande elever med extra anpassningar i svenskämnet.

 • 247.
  Arifuzzaman, Md
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Native language interference in Bangladeshi students’ use of articles in English essays: A comparison of Bengali medium and English medium schools2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förstaspråkets inverkan på andraspråket har länge varit en levande och kontroversiell fråga när det gäller språkinlärning. Påverkan eller inflytandet sker när inlärare lär ett nytt språk och överför karaktärsdrag från sitt förstaspråk till det nya språket. Den här uppsatsen undersöker i vilken mån bengaliska elevers modersmål påverkar deras användning av artiklar i engelska som andraspråk och om det är någon skillnad beroende på undervisningsspråk (bengali resp. engelska). Materialet är 20 elevuppsatser vardera från två skolor, skola A (undervisning på bengali) och skola B (undervisning på engelska), dvs totalt 40 uppsatser samlades in och analyserades. Resultaten visar att bengaliska elevers engelska texter visar drag av substantivformerna som används i bengali, och deras förmåga att använda engelska artiklar skiljer sig inte åt i någon större utsträckning beroende på undervisningsspråk. 

 • 248.
  Arkteg, Amy
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Multimodalt i undervisningen: En studie om hur text och bild används i skolans tidigare år F-32016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att få en inblick i hur en utvald grupp lärare ser på och använder multimodala texter i undervisningen. Utifrån tidigare forskning diskutera vad multimodalitet innebär och hur multimodala texter är beskaffade och hur de används i skolan. I undersökningen är multimodalt begränsat till text och bild. Jag har använt mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer vid insamlingen av mitt empiriska material. Syftet med intervjuerna var att få ta del av lärarnas egna erfarenheter och åsikter om multimodala texter. Jag valde därför medvetet ut informanter med varierande erfarenhet inom yrket som lärare. Pedagogerna i undersökningen såg positivt på multimodalitet och de menade att det främjade elevernas utveckling på olika sätt. De påpekade också att de tyckte bilden var viktig. De menade att om de enbart arbetade med linjära texter skulle det antagligen uppfattas som tråkigt av eleverna. De som deltog i undersökning använde ofta multimodala texter i undervisningen. Denna undersökning visar hur lärare i den specifika undersökningsgruppen ser på och använder multimodala texter. Den utgör inte en representativ bild av alla lärares syn på multimodala texter.

 • 249.
  Arkteg, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  "Du kan använda skönlitteratur till allt, det är bara fantasin som sätter gränser": En studie om hur och varför skönlitteratur används i undervisningen år F-3 ur ett lärarperspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet syftar till att utveckla en djupare förståelse för hur en grupp lärare ser på användandet av skönlitteratur i undervisningen. Jag har undersökt hur åtta lärare använder skönlitteratur i sin undervisning samt i vilka syften den används. Genom att utgå från tidigare forskning samt litteratur har jag sökt djupare förståelse för hur skönlitteratur används i undervisningen i F-3. Genom kvalitativa forskningsintervjuer med ett antal lärare har jag samlat in empiriskt material för analys. Informanternas ålder och erfarenhet var mycket varierande och detta var också önskvärt från min sida eftersom undersökningen kan behandla skilda uppfattningar och erfarenheter. Min undersökning visar att lärare arbetar på olika sätt med skönlitteratur i undervisningen. Högläsningen är den typ av läsning som finns representerad i alla årskurser, undersökningen visar dock att ju yngre eleverna är desto större roll har högläsningen. Jag fann att lärarna var väl medvetna om skönlitteraturens potential och möjligheter i undervisningen inom ämnet svenska och att de såg mycket positivt på att använda sig av detta. 

 • 250.
  Arnesson, Åsa
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Läsning och skrivning: en enkätstudie om undervisning och läromedel2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en överblick över läs- och skrivundervisningen i förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3. Syftet är även att belysa vilka läromedel som används i undervisningen. Frågeställningarna är:

  -         Hur undervisas elever i läsning

  -         Hur undervisas elever i skrivning

  -         Vilka läromedel används i svenska

  Studien är baserad på en enkätundersökning till verksamma pedagoger i 4 kommuner i Västra Götaland.

  Resultatet visar att många pedagoger i förskoleklass hjälper barnen att utveckla sin fonologiska medvetenhet med material som innehåller mycket språklekar. I årskurs 1 läggs mycket av elevernas studietid på att lära sig avkoda genom att koppla samman grafem och fonem. I alla årskurser förekommer det att pedagogerna ger eleverna strategier för utveckla sin egen skrivning och läsning inom olika genrer.  Eleverna ges dock inte tillfälle att samtala och utveckla sin läs- och skrivförmåga tillsammans i meningsfulla sammanhang.

  I resultatet kan man också se att datorn inte har haft den genomslagskraft i undervisningen som den haft i övriga samhället.

2345678 201 - 250 av 5419
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf