Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345 201 - 222 av 222
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Sjöberg, Sandra
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  En miljöetisk tolkningsfråga: Hållbar utveckling i den svenska grundskolans läroplan, kursplaner och undervisning i biologi och hem- och konsumentkunskap2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag står vi inför utmaningen att leva inom vår planets gränser. För att uppnå en hållbar utveckling krävs det en förändring i tankesätt, värderingar och livsstil menar UNESCO-UNEP. Detta kan åstadkommas genom en fundamental förändring i utbildningen från tidig barndom. Syftet med den här studien är att undersöka hur hållbar utveckling tolkas i den svenska grundskolan. Två ämnen har valts; biologi och hem- och konsumentkunskap. I uppsatsen identifieras de miljöetiska perspektiven antropocentrism och ekocentrism och hur de kommer till uttryck i förhållande till ämnestradition. De metoder som används är semi-strukturerade intervjuer av högstadielärare, dokumentanalys av läroplan och kursplaner och tematisk analys intervjuerna.

  Resultatet visar att i såväl läroplan och kursplaner som undervisningen framgår det att antropocentrismen har stort utrymme, då det är stort fokus på resurser, människan och samhället, i såväl hem- och konsumentkunskap som biologi. Ekocentrismen kan ses i form av uttryck i läroplan och kursplaner utifrån hänsyn och respekt för naturen, och genom att ge eleven förståelse inför valsituationer som rör hälsa och miljö. Ämnestradition har betydelse för hur hållbar utveckling tolkas i undervisningen. Biologi är naturorienterat med naturliga processer och kretslopp i fokus, vilket leder till fler ekocentriska resonemang. Hem- och konsumentkunskap har fokus på individen, hemmet och samhället, vilket ger mindre utrymme för ekocentrism. Alla lärare visade på både ekocentriska och antropocentriska resonemang. Lärarnas egna åsikter angående hållbar utveckling kan finna väg in i undervisningen, vilket anses kunna leda till större utrymme för ekocentrism i undervisningen.

 • 202.
  Sköld, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Naturumgänge och natursyn i relation till miljövänlig livsstil och miljöintresse2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 203. Stähli, M.
  et al.
  Nyberg, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Centrum för klimat och säkerhet.
  Mellander, P.-E.
  Jansson, P.-E.
  Bishop, K.
  Soil frost effects on soil water and runoff dynamics along a boreal forest transect. 2. Simulations2001Ingår i: Hydrological Processes, 15(6):927-941Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 204.
  Su, X.
  et al.
  Southwest University, Chongqing, China.
  Lind, L.
  Umå universitet.
  Polvi, L. E.
  Umeå universitet.
  Nilsson, C.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Variation in hydrochory among lakes and streams: Effects of channel planform, roughness, and currents2019Ingår i: Ecohydrology, ISSN 1936-0584, E-ISSN 1936-0592, artikel-id e2091Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The configuration of channels in stream networks is vital for their connectivity, biodiversity, and metacommunity dynamics. We compared the capacity of three process domains—lakes, slow-flowing reaches, and rapids—to disperse and retain plant propagules by releasing small wooden cubes as propagule mimics during the spring flood and recording their final locations. We also measured the geomorphic characteristics (planform, longitudinal profile, cross-sectional morphology, and wood) of each process domain. The three process domains all differed in morphology and hydraulics, and those characteristics were important in shaping the transport capacity of mimics. On average, lakes retained more mimics than slow-flowing reaches but did not differ from the retainment of rapids. Living macrophytes were the most efficient element trapping mimics. In rapids and slow-flowing reaches, most trapped mimics remained floating, whereas in lakes, most mimics ended up on the banks. The decay curves of retention varied substantially among and within process domains. The results suggest that managers who rely on natural recovery of restored sites by means of plant immigration may benefit from understanding landscape patterns when deciding upon the location of restoration measures in stream networks.

 • 205.
  Svensson, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Människor i utmark1998Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 206.
  Svensson, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Urban centricity, marginalization and citizenship2007Ingår i: / [ed] Maskulinas, B. & Stankeviien, L, iauliai: Acta humanitarica universitatis Saulensis , 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 207.
  Thimrén, Tove
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  En skitig historia: - En studie kring varför samhällen slutar använda mänsklig avföring som gödsel vid matodling.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fosfor är ett nödvändigt näringsämne inom jordbruket, trots detta är vi på väg att använda upp den fosfor vi har tillgång till i marken. Denna studie har därför valt att fokusera på en stor källa till fosfor som inte tas till vara på i många av dagens samhällen: mänsklig avföring. Många samhällen har genom historien använt mänsklig avföring som en resurs, bland annat som gödsel vid matodling, vilket återför en stor del av fosforn till marken. I dagens samhällen ses mänsklig avföring som någonting oönskat och äckligt. Vad är det som skapat denna ovilja att använda denna källa till fosfor? Varför slutade samhällen använda mänsklig avföring som gödsel vid matodling? Syftet med denna studie är att belysa de anledningar som ligger bakom att människor slutar att använda mänsklig avföring vid odling av mat. En tematisk analys, och utvalda delar av en komparativ analys, har använts för att analysera lämpligt publicerat material. Denna analys har skapat resultatet som sedan har ställts mot studiens teoretiska ramverk vilket inkluderar: människans syn på sin egen avföring, smuts och renhet, och mänsklig avföring som resurs. Studiens resultat tyder på att det främst är en accelererad urbanisering och en modernisering av samhället som leder till att människor slutar att använda mänsklig avföring som gödsel inom matodling. Människans syn på renhet ställs mot synen av mänsklig avföring som en resurs. Valet att använda mänsklig avföring eller ej styrs av den kulturella uppfattningen om vad som är rent och smutsigt. När de negativa associationerna kring mänsklig avföring överväger de positiva så leder det till att människor tar avstånd från mänsklig avföring trots att exkrementer fortfarande skulle kunna användas som en resurs.

 • 208.
  Thorvaldsson, Jakob
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Boström, Ann-Charlott
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Träningsverksamheters energianvändning och miljöpåverkan: En studie gjord på Friskis&Svettis i Karlstads kommun relaterat till kommunens miljömål2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 209.
  Tideström, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Ingen kan inte göra allt, men alla kan göra något?: En komparativ studie om hur individer resonerar kring miljöansvar i vardagen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats bygger på samtal med tre fokusgrupper i frågan om individers syn på miljöansvar i vardagen. Ansvar är den röda tråd som vuxit fram mellan det empiriska materialet från fokusgrupperna och det teoretiska ramverket. Det har handlat om huruvida problem kopplade till hushållsrelaterade miljöfrågor är orsakade av individuella eller strukturella anledningar och om de bör lösas genom förändringar i individers beteenden eller hjälpande strukturer. Bilanvändningen har getts ett särskilt fokus, då det av hushållens olika aktiviteter är den som orsakar allra störst miljöpåverkan (SCB 2015b).

  Rent objektivt konstaterade de flesta deltagarna att miljöproblem är eller borde vara enkla att lösa, att lösningarna handlar om att påverka individers värderingar och normer, alltså inre faktorer. Utifrån individernas egen situation angavs dock främst yttre faktorer som hinder från att leva ut det miljöansvar på de sätt som de kände att de borde. Tendenser till olika psykologiska och sociologiska försvarsmekanismer kunde skönjas, vilka är väntade effekter av den kognitiva dissonans som många tycks uppleva i fråga om miljöansvar. Att arbeta för möjliggörande strukturer är därför en viktig slutsats. Gällande bilens roll, kan förmodas att det även här handlar om att hitta fler hjälpande sätt för individer att ändra färdsätt, då miljöeffekterna av bilanvändningen är något som de flesta är medvetna om men själva känner sig oförmögna att förändra. Lösningarna måste därför handla om yttre faktorer.

 • 210.
  Trell, Lovisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Stadsnära odling i Göteborg: En studie om politiska motiv och medborgares deltagande2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Olika miljöstrategier kan användas för att styra vårt samhälle mot en hållbar utveckling, på senare tid har detta inkluderat stadsnära odling. Göteborgs Stad har valt att stimulera stadsnära odling med sammanlagt 10,5 miljoner kronor för år 2011 och 2012. Syftet med studien är att undersöka om Göteborg stads motiv bakom satsningen på stadsnära odling delas av de medborgare som väljer att delta i satsningen. Det är av intresse eftersom det är ett politiskt beslut där invånare frivilligt ska engagera sig. Studien baseras därför på tidigare studier och teorier förklarar de faktorer som påverkar hushållens och individens val av miljöaktiviteter. Studien är kvalitativ och utförd genom motivanalyser av politiska dokument samt innehållsanalyser av intervjuer med framtida odlingsdeltagare.

   

  Tidigare studier har visat att svenskar har en stor miljömedvetenhet men att de inte aktivt gör handlingar som främjar hållbar utveckling. En förklaring till detta är legitimitetsproblematiken och sociala dilemman. Motiven som Göteborgs stad har är att få en grönare stad och satsningen är en del i hållbar utveckling. Andra motiv är att få friskare och mer konsumentmedvetna Göteborgare. Odlarnas motiv till att delta i stadsnära odling var att få egna grönsaker, att få vistas mer utomhus, träffa nya människor och lära av varandra. Alla odlare tycker miljöfrågan är viktig i deras liv och alla gör aktiva miljöval i sin vardag, även om flera ansåg att de kunde göra mer. De flesta odlarna ansåg att satsningen startas efter som stadsnära odling ligger i tiden. Risken är att fortsatta incitament till förändring i medborgarnas beteende kan minska om inte Göteborgs stad tydligare kommunicerar vikten av miljövinster. Satsningen kan vara bra för att nå grupper som inte ser sig själva som miljöengagerade men deras deltagande ger ändå både sociala- och miljövinster till staden.

   

 • 211. Turner, Stephen
  et al.
  Ibsen, Hilde
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Land and agrarian reform in South Africa. A status report2000Rapport (Refereegranskat)
 • 212.
  van der Velde, Ype
  et al.
  Netherlands.
  Heidbuechel, Ingo
  Germany.
  Lyon, Steve W.
  Stockholm University.
  Nyberg, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Centrum för klimat och säkerhet.
  Rodhe, Allan
  Uppsala University.
  Bishop, Kevin
  Uppsala University.
  Troch, Peter A.
  USA.
  Consequences of mixing assumptions for time-variable travel time distributions2015Ingår i: Hydrological Processes, ISSN 0885-6087, E-ISSN 1099-1085, Vol. 29, nr 16, s. 3460-3474Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The current generation of catchment travel time distribution (TTD) research, integrating nearly three decades of work since publication of Water's Journey from Rain to Stream, seeks to represent the full distribution in catchment travel times and its temporal variability. Here, we compare conceptualizations of increasing complexity with regards to mixing of water storages and evaluate how these assumptions influence time-variable TTD estimates for two catchments with contrasting climates: the Gardsjon catchment in Sweden and the Marshall Gulch catchment in Arizona, USA. Our results highlight that, as long as catchment TTDs cannot be measured directly but need to be inferred from input-output signals of catchments, the inferred catchment TTDs depend strongly on the underlying assumptions of mixing within a catchment. Furthermore, we found that the conceptualization of the evapotranspiration flux strongly influences the inferred travel times of stream discharge. For the wet and forested Gardsjon catchment in Sweden, we inferred that evapotranspiration most likely resembles a completely mixed sample of the water stored in the catchment; however, for the drier Marshall Gulch catchment in Arizona, evapotranspiration predominantly contained the younger water stored in the catchment. For the Marshall Gulch catchment, this higher probability for young water in evapotranspiration resulted in older water in the stream compared to travel times inferred with assumptions of complete mixing. New observations that focus on the TTD of the evapotranspiration flux and the actual travel time of water through a catchment are necessary to improve identification of mixing and consequently travel times of stream water. Copyright (c) 2014 John Wiley & Sons, Ltd.

 • 213. van Hees, P.
  et al.
  Lundström, U.
  Danielsson, R.
  Nyberg, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Centrum för klimat och säkerhet.
  Controlling mechanisms of aluminium in soil solution - an evaluation of 180 podzolic forest soils2001Ingår i: Chemosphere, 45:1091-1101Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 214. van Hees, P.A.W.
  et al.
  Jones, D.L.
  Nyberg, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Centrum för klimat och säkerhet.
  Holmström, S.J.M.
  Godbold, D.L.
  Lundström, U.S.
  Modelling low molecular weight organic acid dynamics in forest soils2005Ingår i: Soil Biology & Biochemistry, 37:517–531Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 215. van Hees, P.A.W.
  et al.
  Nyberg, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Centrum för klimat och säkerhet.
  Holmström, S.
  Lundström, U.
  Pools and fluxes of cations, anions and DOC in two forest soils treated with lime and ash2003Ingår i: Water, Air and Soil Pollution: Focus, 3(4):146-165Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 216.
  Verghese, Karli
  et al.
  Centre for Design, RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia.
  Lewis, Helen
  Helen Lewis Research, Austinmer, New South Wales, Australia.
  Lockrey, Simon
  Centre for Design, RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia.
  Williams, Helen
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Packaging's Role in Minimizing Food Loss and Waste Across the Supply Chain2015Ingår i: Packaging technology & science, ISSN 0894-3214, E-ISSN 1099-1522, Vol. 28, nr 7, s. 603-620Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the results of Australian research that explored the role of packaging in minimizing food waste in the supply chain. The economic, social and environmental costs of food waste have been well documented elsewhere. This research contributes to the debate by identifying opportunities to reduce or recover food loss and waste through improved packaging. In the fresh produce sector, e.g. waste can be reduced through the use of packaging that improves product protection, ventilation and temperature control. Other opportunities include improved design of distribution packaging to reduce damage in transport and handling; design of primary packaging to reduce waste in the home, e.g. through appropriate portion sizes and by reducing confusion over date labels; and the use of retail-ready packaging that minimizes handling and improves stock rotation in stores. An important conclusion of the study is that packaging can have a significant impact on reducing food waste in the food supply chain; and in some cases, a focus on reducing food waste will require more rather than less packaging. Packaging developers must therefore consider the product and its packaging as a complete system to optimize sustainability. Copyright (c) 2015 John Wiley & Sons, Ltd.

 • 217.
  Verghese, Karli
  et al.
  Centre for Design and Society, School of Architecture and Design, RMIT University, Australia.
  Lockrey, Simon
  Centre for Design and Society, School of Architecture and Design, RMIT University, Australia.
  Williams, Helén
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Districts, Lifestyles and Avoiding Food Waste: Prepared for Banyule City Council. Version 6.02014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Food waste occurs at all stages of the food supply chain and in developed countries around 40% of all food intended for human consumption is estimated to end up as waste. Food waste is a significant concern for local government (Councils), as it comprises up to 50% of municipal waste bins. In Australia it is estimated that households throw out 2.7 million tonnes of food into landfill. 

  Food waste occurs through everyday practices of buying, cooking and storing. To reduce food waste, it has been suggested that these everyday practices may need to be shifted. Therefore understanding food waste is less about what is being put in the bin, and more about the upstream practices that are being performed that generate the waste. 

  The study investigated practices relating to the purchase, storage, preparation and disposal of food, over one week, in twenty-four households within three key districts in Banyule City Council (Ivanhoe, West Heidelberg and Greensborough) in order to gain insights to develop targeted programs to strategically reduce food waste across municipalities. Households were recruited through Banyule City Council via a range of mediums (i.e., newspaper, the waste education networks and social media) and participated through a mix of face to face interviews and completion of a household food and food waste diary and data collection kit over one week in 2013.

  The distributed paper-based data collection kit consisted of a household food and food waste diary with 6 key exercises including: how they shop for food; auditing of food in the kitchen, pantry and fridge; what is cooked and what is not eaten through day 2-6; follow up audit of uneaten food on day 7; reflection; and changes they will make. 

  The project’s success can be measured in a) the development of a food and food waste diary questionnaire and research kit; b) the engagement of 24 households; c) the level of detail in completed diaries; and d) the interest from other municipalities in the study’s findings at a post-project workshop. Data was collected under fresh fruit and vegetables, processed fruit and vegetables, meat, fish, pre-prepared meals, take away meals and home grown food. 

  Similar insights and trends from this study have also been observed as per studies in other advanced economies regarding food categories wasted (vegetables, fruit, prepared meals and breads and cereals); and reasons for food waste (‘forgot about item it looks or smells spoiled’, ‘it’s now out of date’, ‘didn’t get around to eating and its spoilt’, ‘didn’t eat left overs’). 

  The ‘hands-on’ approach (the actual observation of waste and recording) had a positive impact upon many of the households. Providing residents with the ability to observe; record and report their daily activities, practices and actions around food planning, procurement, storage, cooking and eating may be beneficial (e.g., in accessible ways such as online, web-application (app), hard copy). There appeared little to no difference between socioeconomic groups thus suggesting that there is little evidence for communicating in different ways. Planning of meals is crucial to reducing food waste. Education programs should emphasize this including not falling into the trap of purchasing store specials or buying extra when it is not needed.

 • 218.
  Vikingsson, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Vem kallar du för ´klimatflykting´?: En studie över hur svenska dagstidningar gestaltar klimatflyktingar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Medeltemperaturen på jorden har höjts med 1 grad sedan förindustriell tid. Effekterna av denna temperaturhöjning visar sig i form av förhöjda havsnivåer, smältande havsis i Arktis och extrema väderförhållanden. Inom internationell politik är det numera erkänt att migration är och förblir den i särklass största effekten av klimatförändringarna. 

  Termen ’klimatflyktingar’ används som gemensam benämning för människor som tvingas fly sina hem på grund av klimatförändringar. Studien ämnar undersöka hur klimatflyktingar gestaltas i svenska dagstidningar efter klimatmötet i Paris 2015. Studien syftar vidare till att belysa vilka maktförhållanden som existerar i kontexten kring denna term. En kvalitativ innehållsanalys används för att analysera artiklar från ett antal utvalda svenska dagstidningar. Ett teoretiskt ramverk bestående av gestaltningsteori och politisk ekologi hjälper till att tolka de sju teman som analysen resulterat i. 

  Resultatet visar att klimatflyktingar avhumaniseras och förstås som en negativ effekt av klimatförändringarna. De som rymmer under termen vill dock inte associeras med den. I Sverige finns en tydlig tendens till förnekelse inför de problem som världen idag står inför till följd av den globala uppvärmningen. Samtidigt råder en stark tilltro till ekologisk modernisering. Röster inom internationell politik vill erkänna klimatflyktingar i internationell lag. Inget större agerande görs dock för att hjälpa människor som dagligen förlorar sina hem till kusterosion, förstörda jordbruksmarker eller översvämningar. 

 • 219.
  Vinterstare, Jerker
  et al.
  Lund University.
  Hegemann, Arne
  Lund University.
  Nilsson, Per Anders
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013). Lund University.
  Hulthen, Kaj
  Lund University.
  Bronmark, Christer
  Lund University.
  Defence versus defence: Are crucian carp trading off immune function against predator-induced morphology?2019Ingår i: Journal of Animal Ecology, ISSN 0021-8790, E-ISSN 1365-2656, Vol. 88, nr 10, s. 1510-1521Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Numerous species adopt inducible defence strategies; that is, they have phenotypically plastic traits that decrease the risk of capture and consumption by potential predators. The benefits of expressing alternative phenotypes in high- vs. low-risk environments are well documented. However, inducible anti-predator traits are also expected to incur costs, as they are not expressed when predators are absent, yet empirical evidence of such costs remains scarce. Virtually, all animals in nature are simultaneously under strong selection to evade both capture by predators and infection by parasites or pathogens and, hence, display a diverse arsenal of defences to combat these threats, raising the possibility of trade-offs between defences. A classic example of a predator-induced morphological defence is the deep-bodied shape of crucian carp that reduces risk of predation from gape-size-limited predators. The goal of this study was to examine whether predator exposure affects also immune function in crucian carp, and whether the degree of expressed morphological defence is traded off against immune function in individuals. Following exposure to manipulations of perceived risk (predator presence/absence) in a long-term experiment (8 months), key aspects of innate immune function and individual differences in the expression of inducible morphological defence were quantified. Predator-exposed individuals showed lower haptoglobin levels and complement activity, but higher natural antibody titres than fish from predator-free conditions. When experimentally challenged with a mimicked bacterial infection (LPS injection), fish reared in the presence of a natural predator showed a weaker immune response. Moreover, among predator-exposed individuals, the magnitude of morphological defence expression correlated with both baseline immune function and the ability to mount an immune response. However, these relationships were not consistently supportive of a general trade-off among defences. Our results suggest that fish exposed to predators on average reduce investment in immune function, and, further, the observed relationships among defences in predator-exposed individuals can best be explained from individual fitness and pace-of-life perspectives.

 • 220.
  Wikström, Fredrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Karli, Verghese
  RMIT University, Melbourne, Australia.
  Rafael, Auras
  Michigan State University, East Lansing, MI, USA.
  Olsson, Annika
  Lund University, Lund.
  Williams, Helén
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Wever, Renee
  Linköping University.
  Grönman, Kaisa
  Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland.
  Kvalvåg Pettersen, Marit
  Nofima AS,Ås, Norway.
  Møller, Hanne
  Ostfold Research, Kråkeröy, Norway.
  Risto, Soukka
  Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland.
  Packaging Strategies That Save Food: A Research Agenda for 20302019Ingår i: Journal of Industrial Ecology, ISSN 1088-1980, E-ISSN 1530-9290, Vol. 23, nr 3, s. 532-540Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Summary Thoroughly considering and optimizing packaging systems can avoid food loss and waste. We suggest a number of issues that must be explored and review the associated challenges. Five main issues were recognized through the extensive experience of the authors and engagement of multiple stakeholders. The issues promoted are classified as follows: (1) identify and obtain specific data of packaging functions that influence food waste; (2) understand the total environmental burden of product/package by considering the trade‐off between product protection and preservation and environmental footprint; (3) develop understanding of how these functions should be treated in environmental footprint evaluations; (4) improve packaging design processes to also consider reducing food waste; and (5) analyze stakeholder incentives to reduce food loss and waste. Packaging measures that save food will be important to fulfill the United Nations Sustainable Development goal to halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and to reduce food losses along production and supply chains.

 • 221.
  Wärme, Josefin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Förnybar energi ur ett kvinnligt och manligt perspektiv: En attitydundersökning med avseende på att kartlägga hur synen på fönybar energi påverkas av om individen är kvinna eller man2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   Sammanfattning

  Utvinningen och användningen av energi ger upphov till stora miljöproblem och bidrar till att påskynda klimatförändringen. Energi är en viktig resurs för samhället och det finns en mängd olika typer av energikällor att tillgå, som antingen kategoriseras som förnybara eller icke-förnybara energikällor. Förnybara energikällor ger upphov till mindre miljöpåverkan än icke förnybara energikällor, vilket i sin tur innebär att energins belastning på miljön starkt påverkas av vilken typ av energikällas om används.

  Syftet med undersökningen är att redogöra för i vilken utsträckning attityden gentemot förnybar energi påverkas av om individen är kvinna eller man, genom att undersöka om hypotesen som handlar om att kvinnor har en närmare koppling till naturen och visar på ett miljövänligare beteende än män också kan påvisas vid frågor som rör förnybar energi och således innebära att kvinnor är mer vänligt inställda till förnybar energi än män. En rad ekofeminister menar att kvinnor har ett starkare band till naturen genom sitt förkroppsligande som kvinna och genom sin modersroll, vilket enligt tidigare forskning också leder till att kvinnor visar på ett mer omfattande miljövänligt beteende.

  Genom en kvalitativ forskningsmetod i form av semi-strukturerade intervjuer med tre kvinnliga respektive tre manliga respondenter har frågor kring miljö, individuellt ansvar och energi ställts. Samtliga respondenter har en förståelse för vilka miljöproblem som finns och vad de orsakas av samt att ett individuellt ansvarstagande får stor betydelse för en minskad miljöpåverkan, vilket möjliggjort för en fortsatt utvärdering av samtliga respondenters syn på förnybar energi. Skillnader och likheter kan utläsas mellan kvinnornas och männens attityd gentemot förnybar energi, men i slutändan är likheterna alltför stora och skillnaderna alltför vaga för att kunna verifiera att kvinnors närmare koppling till naturen och att deras miljövänliga beteende medför att de har en positivare attityd gentemot förnybar energi än män. Därmed finns det inte någon grund i min undersökning för att hävda att attityden gentemot förnybar energi påverkas av om individen är kvinna eller man.   

 • 222.
  Yodphongsa, Say
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Förutsättningskontroll och nedbrytningstest på oljeförorenad mark: Preem 2, Karlstad2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
2345 201 - 222 av 222
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf