Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 854
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Dahl, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Innovation i IT-outsourcing: Identifiering av kritiska framgångsfaktorer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag är outsourcing av IT-funktioner något som är normalbilden i offentliga och privata verksamheter. Klienter efterfrågar att IT-outsourcing skall minska kostnader och samtidigt leda till innovation och mervärde för verksamheten. Det föreligger ett behov av att outsourcingrelationen klarar av att förändras i takt med verksamhetens utveckling. I dag är kunskapen låg, det är endast ett fåtal forskningsartiklar som behandlar ämnet innovation i IT-outsourcing som en helhet. Däremot finns en större mängd fragment av relevant forskning att inhämta och analysera. Publicerad forskning menar på att ämnesområdet är i sin barndom och behöver studeras vidare.

   

  Syftet med denna C-uppsats är att identifiera och beskriva kritiska framgångsfaktorer för att möjliggöra innovation i outsourcing av IT-funktioner. Uppsatsen syftar till att studera innovation i generell bemärkelse, det vill säga hur en verksamhet förnyar, förändrar och skapar mervärde i de studerade fallen oavsett typ av IT-funktion.

   

  Litteraturgenomgången har resulterat i en analysmodell som genomgående har använts som underlag i studiens genomförande. Vidare har studien genomfört semistrukturerade intervjuer med två olika verksamheter, var av en är ett stort internationellt företag i privat sektor, samt Karlstad kommun i offentlig sektor.

   

  Denna studie visar att relation, kontrakt, kommunikation, kostnad och tidsperspektiv utgör de kritiska framgångsfaktorer som möjliggör innovation i IT-outsourcing. En verksamhet måste vara noggrann med vilka IT-funktioner som har potential att outsourcas och vilka som bäst behålls inom verksamheten, outsourcing skapar inte nödvändigtvis mervärde för alla IT-funktioner.

   

  Denna studie visar att relationen är den i särklass mest framträdande kritiska framgångsfaktorn, relationen är av betydelse för att åstadkomma mervärdet för verksamheten. Samarbetet som krävs för att uppnå innovation förutsätter en nära relation mellan parterna där kunskapsöverföring sker kontinuerligt och under organiserade former. Studien har identifierat de kritiska framgångsfaktorer som utgör grunden för att möjliggöra innovation på IT-operativ, verksamhetsprocess och strategisk nivå i en IT-outsourcing.

 • 202. Danielsson, L.
  et al.
  Boström, B.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Sellden, J.
  En bok som flyttar fokus bort ifrån datorer och programmering: Systemering med datorstöd1986Ingår i: Computer Sweden, Produktnyheter, 31 oktober 1986, sid. 20Artikel, recension (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Boken "Systemering med datorstöd" beskriver på ett lättfattligt sätt hur ett systemeringsprojekt kan genomföras. Tyngdpunkten ligger inte på datorernas roll i ett system, utan på verksamheten som utförs i systemet. De som känner till ISAC-metoden känner också igen de åskådningsexempel som finns i boken. ISAC-metodens verksamhetsbeskrivning med V-grafer används för att visa olika systemeringsexempel

 • 203.
  Danielsson, Marie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Användares upplevelse av användbarhet och införande av ett IT-system.: En fallstudie kring systeminförandet av Canea One vid Landstinget i Värmland.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Något som spelar stor roll är hur medarbetarna, det vill säga användarna av ett IT-system upplever ett systeminförande och systemets användbarhet. I systemutvecklingslitteraturen finns rapporter om att användare ibland tvingas använda ett IT-system som de inte vet hur det fungerar. Det förekommer även att systemet inte är anpassat utefter användarnas avsikt att använda systemet. Det är därför viktigt att studera hur användarna upplever ett systeminförande och systemets användbarhet. Syftet med den här fallstudien är att identifiera hur användbart ett nytt IT-system upplevs utifrån användarnas perspektiv och dess relation till införandeprocessen.

  Studien bygger på Landstinget i Värmlands införande av standardsystemet Canea One. Användares upplevelser av IT-systemet och systeminförandet har samlats in genom personliga intervjuer med användare av systemet. För att få en insikt i hur införandet fungerar inom Landstinget i Värmland har även en personlig intervju med projektledaren för systeminförandet utförts. Användarna har svarat på frågor om hur de upplevt systeminförande samt hur de upplever systemets användbarhet. Projektledaren har beskrivit vad systeminförandet innebär.

  Denna studie har visat att användarna är nöjda med systeminförandet, användarna har blivit erbjudna utbildning för att öva och få kunskap om systemet. IT-systemet upplevs som enkelt att använda och stödjer användarnas dagliga arbete. Det har framkommit att systemet inte känns helt färdigutvecklat och att projektet för införande saknar resurser. 

 • 204. Danielsson, Ninni
  Användbarhetstester: Rubin vs Dumas & Redish2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 205. Danielsson, Ninni
  et al.
  Andersson, Christer
  Introducing Users to Privacy and Identity Management in the Context of Usability Testing2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In today's information society, privacy-enhanced identity management can help users to control their personal spheres when makinguse of e-services. However, privacy is a difficult concept to visualise, and comprehensible and intuitive user interfaces are needed to make such systems usable and informative for normal users. Typically, usability tests are used as a means to achieve this. This paper describes how the concept of identity management was introduced to the test subjects before a series of tests on prototypes and mock-ups of user interfaces were conducted. One reason why this was necessary was to provide the test subjects with enough context information to be able to perform the tests. Both oral and written introductions have been used, as well as introductory films. This paper discusses how these introductions have evolved during the usability testing process, and it further elaborates on which kinds of introductions are most suitable for which kind of usability test.

 • 206. Danielsson, Ninni
  et al.
  Ericsson, Ingela
  WAP privacy with P3P: Some user tests of P3P vocabulary and privacy preferences menu hierarchies in small displays2004Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This thesis examines usability issues of P3P relative to WAP. Through the WAP-technology, people have the possibility to access the Internet from their mobile phones. This technique makes users more vulnerable as they expose their personal information. P3P is a technical specification, designed to help users gain more control over the use of their personal information on Internet sites they visit.  To be able to utilise the P3P functionality, it is important that users comprehend P3P vocabulary and also that they understand how to make privacy preference settings. A vocabulary test and a usability test were performed. The interface investigated in the usability test was a multiple-level menu design for privacy settings for mobile phones.  The vocabulary test was performed on 87 students at Karlstad University, by using a self-completion questionnaire. The usability test was performed on six people in the Ozlab at Karlstad University.  The conclusions from the tests are that sub-menus have to be distinct from each other and most terms have to be explained. Some users do not perceive underlining in a WAP user interface as indication of links, in spite of their familiarity with web standards.

 • 207. Danielsson, Ninni
  et al.
  Szczesniak, Agnieszka
  Utvärdering av användbarhet: en fallstudie som visar behovet av användbarhetstestning och målgruppsförståelse2002Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utvärdera användbarheten hos CD-ROM skivan "Valet till gymnasieskolan" vilken bygger på multimediateknik. Skivan vänder sig till ungdomar i årskurs åtta och nio och är tänkt som ett hjälpmedel vid valet av gymnasieskola.  Utifrån det valda området för vår undersökning har följande frågor tagit form: Hur användbar är produkten "Valet till gymnasieskolan"; uppfyller den målgruppens behov? Vilken metod är bäst lämpad för utvärdering av den valda produkten?  För att uppfylla syftet valdes två skilda metoder, s.k. heuristisk respektive empirisk utvärdering, för granskning av produkten. Den heuristiska utvärderingen genomfördes av oss utifrån principer för god design medan den empiriska utvärderingen ägde rum i laboratorieliknande miljö m.h.a. tio testpersoner representativa för målgruppen.  Vår helhetsbedömning av skivan är att den är anpassad till målgruppens krav coh behov men har trots det inte nått fram med sitt budskap. Resultaten av utvärderingarna visar att skivan har låg användbarhet. När det gäller valet av metod visar studien av den heuristiska utvärderingen att produkten innehåller många användbarhetsproblem. Den empiriska testningen däremot visade sig vara nödvändig för att avgöra vilka problem som verkligen upplevdes som svårigheter för användarna. Vår slutsats är att företagets koncept för utformning av skivan, att vara en upptäcktsfärd för användaren och likna ett spel, inte är lämpligt då produkten är en informationsskiva som snabbt och enkelt ska förmedla efterfrågad information. Av studien framkom även att den empiriska utvärderingen är att föredra i vårt fall. Den heuristiska utvärderingen är ett bra alternativ om resurser saknas eftersom det alltid är bättre att utvärdera på något sätt än att inte utvärdera alls

 • 208.
  Del Rosario, Christian Edris
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Effekter av tidsbokning via internet för vårdcentral och vårdpersonal i Värmland: En fallstudie av länets två största vårdcentraler2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kostnader och efterfrågan på vård stiger stadigt vilket leder till att vårdgivare i Sverige uppleveren ökad press att samtidigt minska kostnaderna och förbättra kvaliteten på vården. En av orsaken till de ökade kostnader och efterfrågan är att Sveriges befolkning blir äldre och äldre. Däremot har Sverige en av jordens mest uppkopplade befolkning i världen, därför skulle tidsbokning via internet kunna resultera till tid- och kostnadsbesparingar för Sveriges hälso- och sjukvård. Dessutom har tidsbokning via internet möjligheten att minska på den administrativa bördan för vårdpersonal när patienter själva sköter sina tidsbokningar.

  Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara effekter av tidsbokning via internet för både vårdcentraler och vårdpersonal i Värmland. För att uppnå syftet utfördes en fallstudie på Värmlands två största vårdcentraler, vårdcentralen Verkstaden och Gripen, genom intervjuer och dokumentstudier.

  Resultatet av undersökningen visar att beroende på läkares kontroll över arbetsschemat, organisationens kultur och ledningens engagemang påverkas effekternas omfattning. För vårdcentralen Verkstaden uppstod det inga signifikanta effekter, men hos vårdcentralen Gripen uppstod omfattande effekter. Effekter av tidsbokning via internet hos vårdcentralen Gripen är att organisationen har kunnat spara tid på administration. Tidsbesparingen frigjorde resurser och gjorde det möjligt för vårdcentralen att öppna två nya mottagningar. Distriktssjuksköterskor spenderar hälften så mycket tid på tidsbokning via telefon och den arbetsuppgiften skapade negativ stress. Mindre tid på telefon har lett till att distriktssjuksköterskor spenderar mer tid med patienter och har fått utnyttja mer av sin kompetens, vilket har förbättrat deras arbetsmiljö. Däremot för distriktsläkare har tidsbokning via internet skapat frustrationer och en försämrad arbetsmiljö. Dagligen får distriktsläkare träffa patienter som har genomfört felbokningar och detta skapar svårigheter för en distriktsläkare att utföra vård med hög kvalité.

 • 209. Docherty, Peter
  et al.
  Fredriksson, Odd
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Tjänsteforskning ur ett ATOM-perspektiv - med fokus på IT-relaterade frågeställningar1999Ingår i: Forskningsperspektiven. Forskares syn på samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation (Ahlin, J, Red.), Infonr: 027-1999, 94-107, Stockholm: NUTEK , 1999Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 210. Docherty, Peter
  et al.
  Fredriksson, Odd
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Sannes, Ragnvald
  Steneskog, Gösta
  E-banking ställer krav på både banken och kunderna2003Ingår i: Managament of Technology, 3 (Oktober), 10-11Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 211. Docherty, Peter
  et al.
  Fredriksson, Odd
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Sannes, Ragnvald
  Steneskog, Gösta
  Informationsteknologins påverkan på bankkontorets kunder och medarbetare1999Rapport (Refereegranskat)
 • 212.
  E Andersson, Carin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Användning av metoder i verksamhetsanalys: en studie av sju konsultföretag i IS / IT branschen1999Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av metoder för systemutveckling har skett från slutet av sextiotalet. På sjuttio- och åttiotalet användes heltäckande metoder för systemutveckling. Med heltäckande menas att metoderna är detaljerade och specificerade ned i minsta detalj. Nuförtiden har dessa metoder ersatts av mindre och flexiblare metoder, som är mer teknikanpassade och konkreta. Denna uppsats syftar till att undersöka och kartlägga hur konsultföretag i IS/IT-branschen använder sina metoder i kundens verksamhetsanalys. Jag vill komma fram till vilken syn konsultföretagen har på dessa metoder, vilka styrkor och svagheter som konsultföretagen finner hos sina metoder, vilka arbetsformer som finns och hur de dokumenterar sina metoder. Studien bygger på litteratur inom ämnet samt intervjuer av sju konsultföretag i Karlstad. I studien framgår det att verksamhetsutvecklarna måste ha rätt bakgrund och erfarenhet av verksamhetsanalys. Många företag använder metoder som verktygslådor, där de väljer delar efter behov. Dessa företag ser det som en styrka med sina metoder att de kan använda dessa på alla kunder med olika anpassningar. Delar av metoderna är också implicita dvs. underförstådda, hos verksamhetsutvecklare på de flesta företagen. Detta i samband med en bristande dokumentation av erfarenheter i samband med användningen av metoderna ser jag som väldigt sårbart hos flera företag. Nyckelord. Metoder, verksamhetsanalys.

 • 213.
  E Andersson, Carin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Lindskog, Stefan
  Kartläggning och analys av projektledarkompetens i forskningsprojekt vid Karlstads universitet2007Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Idag bedrivs en stor del av forskningen vid högskolor och universitet i projektform. Detta gäller inte minst inom teknik, naturvetenskap och medicin, men numer också inom samhällsvetenskap.Det är vanligt att olika personalkategorier så som exempelvis professorer,docenter, och doktorander ingår i projekten. Projektledaren är oftast den som har ansökt om projektmedlen, eller den person som är mest vetenskapligt meriterad vid avdelningen, vilket ofta är en professor eller docent med lång erfarenhet. Av de här personerna förväntar sig organisationen ofta underverk. De ska medverka i alla möjliga typer av aktiviteter, som exempelvis handledning av doktorander,undervisning, medverkande vid och organiserande av konferenser,ansökan om medel för nya projekt och vara avdelningens ansikte utåt. Dessutom ska de också agera projektledare för en eller flera parallella projekt.I den här uppsatsen redovisar vi först en kartläggning av projektledarkompetens hos projektledare i forskningsprojekt vid Karlstads universitet. Kartläggningen har gjorts med stöd av två enkätundersökningar och sex stycken kompletterande intervjuer. Såväl professorer och docenter som doktorander har medverkat i studien. Kartläggningen visar klart och tydligt att de flesta projektledarna leder projekten baserat på tidigare erfarenheter och merparten saknar ledarskapsutbildning. Detta innebär att beprövade projektledningsmetoder och tekniker sällan används.Baserat på resultat från enkätundersökningarna, intervjuerna och deltagande observationer presenterar vi dessutom fyra konkreta förbättringsåtgärder för forskningsprojekt vid Karlstads universitet. Åtgärderna tror vi kan effektivisera forskningsprojekten och därmed medföra en besparing för Karlstads universitet. Den första åtgärden är att utveckla en kurs i projektledningsmetodik, som sedan erbjuds till alla projektledare vid Karlstads universitet.Den andra åtgärden är att bygga upp en eller flera erfarenhetsnätverk bland aktiva projektledare. Den tredje åtgärden är att skapa ett mentorsprogram för stöd åt nya projektledare. Den fjärde och sista åtgärden är att etablera en grupp med erfarna projektledare som kan ge stöd åt andra projektledare.

 • 214.
  Edkvist, Robin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Gamification som möjliggörare för att motivera användare av system för tillverkningsindustrin2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gamification är en strategi som använder spelmekanismer och spelkomponenter för att skapa motivation och engagemang hos användare av olika typer av system. Denna studie syftar till att undersöka om gamification kan användas för att motivera användare av system för tillverkningsindustrin.

  Studien har genomförts med en initial litteraturstudie och kvalitativa intervjuer med experter inom gamification samt utveckling av system för tillverkningsindustrin. Intervjufrågor har därefter ställts mot tidigare genomförd forskning, för att identifiera möjliga resultat.

  Resultatet av denna studie visar att spelmekanismer och spelkomponenter skulle kunna användas i ett system för tillverkningsindustrin, förutsatt att det finns ett tydligt affärsmål, mätbar och användbar data samt identifierade drivkrafter hos organisationens maskinoperatörer. Vidare har ett antal punkter identifierats som kan vara motiverande för en användare av system för tillverkningsindustrin:

  • Möjlighet för operatörerna att följa utvecklingen i sitt expertområde
  • Kartläggning av operatörernas drivkrafter, vilken därefter används för att förbättra operatörernas arbetssituation, med exempelvis mer givande uppgifter
  • Belöningar som utdelas är matchade mot operatörernas preferenser, med syfte att vara mer effektiva som motivationsskapare
 • 215.
  Ehlert, Sven
  et al.
  Fraunhofer FOKUS, Berlin, Germany.
  Zhang, Ge
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap.
  Magedanz, Thomas
  Fraunhofer FOKUS, Berlin, Germany.
  Increasing SIP firewall performance by ruleset size limitation2008Ingår i: Proceedings of the IEEE 19th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2008), IEEE conference proceedings, 2008, s. 1-6Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To protect SIP communication networks from attacks, especially flooding attacks like denial-of-service or message spam, intrusion detection systems (IDS) are deployed at the ingress point of the network to filter potential malicious traffic. A key issue of IDS performance is the operation of its firewall to block malicious user requests. Depending on the complexity of the firewall ruleset, filtering performance of the IDS can decrease considerably during high-load flooding situations. In this paper we propose a scheme to increase IDS firewall performance by merging several similar rules into more general ones and ignoring lesser relevant rules to limit the number of firewall rules. We formalise a mathematical model to compute new firewall rules and show exemplary with traffic from SIP VoIP communication networks how the calculation can be performed. If applied to a VoIP IDS, the scheme can increase firewall thoughput considerably, while retaining most of its effectiveness.

 • 216.
  Ejnermark, Alexandra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Livskvalitetsförändringar från användning av ett digitalt verktyg för personer med  kognitiv funktionsnedsättning: Erfarenheter från den tidiga användningen av Wellbee inom Karlstads kommun2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara effekter utifrån användning av ett digitalt verktyg som är designat för brukare med kognitiva funktionsnedsättningar. Den valda analysenheten för syftet är ett relationsperspektiv, med ett primärt fokus på brukarens livskvalitetseffekter och ett sekundärt fokus på planerarens arbetsprocesseffekter.

  Kandidatuppsatsens metod har författaren använt sig av en kvalitativ och en kvantitativ metod och med en kombination av dessa två metoder. För denna uppsatsstudie användes kvalitativa intervjuer för att samla in djupa empiriska data från planerare. I uppsatsstudien användes även kvantitativa enkäter för att samla in data från brukare med kognitiva funktionsnedsättningar.

  De viktigaste slutsatserna i studien framgår att brukarna uppfattar en ökad livskvalitet genom användning av Wellbee. Brukarens och planerarens relation har förändrats med avseende att brukarna har blivit mer självständiga och inte behöver få lika mycket hjälp som tidigare. Planerarna tycker att brukarna smälter in mer bland andra människor sedan brukarna började använda Wellbee och användningen ger brukaren en ökad livskvalité eftersom de nu kan känna sig friare från samhällets omgivande reaktioner. Trots att planerarna tycker att det tar för mycket tid att lägga in bilder i Wellbee, som är ett måste för brukarna, har planerarnas arbetsprocess förändrats. Planerarens arbetsdag har blivit tydligare och lugnare genom användning av Wellbee.

 • 217.
  Eklund, Jessica
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Eklund, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Lärande i små projektintensiva företag: En fallstudie med samtliga medarbetare på Markant Reklambyrå i Karlstad2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  En lärande organisation kännetecknas av att medarbetarna i en organisation utvecklar och för vidare kunskap mellan varandra, samt förmågan att förändra och tillämpa kunskaperna. Peter Senge utvecklade begreppet en lärande organisation och med hjälp av fem discipliner redogör han vad en organisation bör göra för att åstadkomma en lärande organisation. Kline och Saunders uppmärksammade att företag tog åt sig av Senge’s fem discipliner och märkte även att företagen behövde en mer detaljerad information om hur den lärande organisationen skapas. Därav grundade Kline och Saunders tio detaljerade steg som skapar en sådan organisation.

  Genom att ett företag är en lärande organisation anpassar den sin verksamhet till det som händer i omvärlden för att det ska gynna både medarbetare och ägare. Kline och Saunders förklarar att en lärande organisation har bra sammanhållning och en förenande kraft. Det leder sedan i sin tur till att grupparbetet, kreativiteten och problemlösningarna effektiviseras, och att tankeverksamheten gynnas.

  Syftet med uppsatsen blev därför att undersöka vilka av Kline och Saunders tio steg Markant Reklambyrå använder sig av för att ses som en lärande organisation. För att besvara syftet i uppsatsen valdes att undersöka hur kunskaper och erfarenheter används och förmedlas mellan medarbetarna i det valda fallföretaget.

  Undersökningen resulterade i att Markant Reklambyrå omedvetet använder sig av alla de steg som Kline och Saunders beskriver, dock finns det områden där lärandet kan förbättras. Med hjälp av utökad struktur vid dokumentering och möten kan Markant Reklambyrå bli en ännu effektivare organisation där medarbetarna förmedlar sina kunskaper och erfarenheter till varandra.

 • 218.
  Ekström Larsson, Ann-Charlotte
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Sätterlund, Suzanne
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Vilka hinder och möjligheter finns för ett användande av koncernen Karlstad kommuns gemensamma projektmodell?: Hur används projektmodellen i nuläget?2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 219.
  Elestedt, Pia
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  E-faktura till alla?: En historia om hur det bästa kan bli det godas fiende när användbarheten glöms bort.2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 220.
  Elfstedt, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Sociala intranät och deras stöd för intern projektkommunikation inom en organisation: En intervjustudie på tre IT-företag2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många projekt misslyckas årligen, en av de främsta orsakerna är bristande kommunikation och informationsutbyte. Idag sitter dessutom många projektdeltagare inom ett företag utspridda på olika kontor, vilket ställer ytterligare krav på den interna kommunikationen. Traditionella intranät har länge används inom de flesta företag. Syftet för dessa är bland annat att koppla anställda till viktig information inom företaget. Dessa intranät är dock sällan öppna för flervägskommunikation och samarbete. De statiska intranäten har i och med utvecklingen av funktioner från Web 2.0 senare ersatts med sociala intranät vars syfte bland annat är att främja flervägskommunikation samt att förbättra interaktion och samarbete inom en organisation. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur sociala intranät kan främja den interna projektkommunikationen inom en organisation samt att belysa eventuella risker som dessa sociala intranät medför. För studien har intervjuer genomförts med projektledare inom tre IT-företag som alla använder någon form av socialt intranät för den interna projektkommunikationen. Insamlad data har sedan analyserats och vägts mot insamlad teori för att besvara studiens syfte samt undersökningsfrågor. Efter studien har en rad fördelar med användning av sociala intranät för den interna projektkommunikationen identifieras. Dessa är bland annat snabbare och utökad kommunikation, sökbarhet, relationsfrämjande och förbättrad informationsdelning. Eventuella risker kan bland annat vara ryktesspridning och offentliggörande av konfidentiell information. Intervjuade företag

 • 221. Ellegård, Alvar
  et al.
  Pettersson, John Sören
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Pedersén, Olof
  Alfabet2000Ingår i: Nationalencyklopedin, 2:a uppl. (=Supplementbanden, DVD,, webbplats www.ne.se), Höganäs: Bra Böckers Bokförlag , 2000Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 222.
  Engberg, Patricia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Explorativ studie av faktorer som påverkar framgångsrik utveckling och användning av Internet of Things-enheter: En kvalitativ intervjustudie fokuserad på informationssäkerhet och personlig integritet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Året är 2017 och den ökande användningen av enheter som är kopplade mot internet har exploderat okontrollerat. Enheter modifieras i en snabb takt för att kunna kopplas samman med syftet att få en mer effektivare vardag, i folkmun häftigare enheter och framförallt för att generera en ökad försäljning av dessa produkter. Kommunikationsverktygen kopplas samman och därmed samlas en stor mängd data på enskilda enheter som kan bli sårbara i form av övervakning, intrång och övertagande för syften som innehavaren kan vara helt omedveten om. Om individens enhet är medverkande i scenariot att stänga ned servern som håller en samhällstjänst uppe under en tidpunkt av en allvarlig fysisk attack mot Sverige: Vem bär i så fall skulden? Detta kallas överbelastningsattack och är en av många potentiella sårbarheter i dagens samhälle.

   

  Internet of Things är ett nytt fenomen som är relativt outforskat med många öppna och obesvarade frågor. Forskningen ligger otvivelaktigt steget efter. Det gemensamma i forskningsartiklarna är slutsatsen: vi ska forskare vidare inom detta område. Alarmerande eftersom enheterna redan är närvarande i vardagen. Informationssäkerheten och individens personliga integritet är vad som står på spel, och frågan är vad individerna är villiga att offra för att ha de senaste produkterna.

   

  Metoden och genomförandet av denna kandidatuppsats har bestått av det explorativa tillvägagångssättet. En litteraturstudie av forskningsartiklar och personliga intervjuer har genomförts med relevanta individer inom området.

   

  Denna kandidatuppsats kommer inte att ge facit på vad som bör göras härnäst. Målet är att upplysa om olika problemställningar avseende fenomenet Internet of Things. I uppsatsen ligger fokuseringen på att generera en beskrivning av hur informationssäkerhet och personlig integritet kan påverka skapande och användandet av enheter som är uppkopplade mot Internet of Things.

   

  Syftet med denna explorativa studie är att identifiera och beskriva faktorer som bidrar med ett framgångsrikt skapande och användande av Internet of Things enheter med fokusering på informationssäkerhet och personlig integritet. Slutsatserna är att faktorer som påverkar är bekräftelse av identitet, standarder, otillgänglig åtkomst samt användarkontroll.

 • 223.
  Engdahl, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  SharePoint som möjliggörare: En fallstudie på Jetpak2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 224.
  Engqvist, Tobias
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Faktorer som förbättrar systemutveckling med hjälp av agila utvecklingsmetoder: en kvalitativ studie med exempel från praktiken2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Idag ställs företag och verksamheter inför ökad konkurrens, växande marknader, teknik som ständigt förändras, högre förväntningar och nya idéer. Dessa är faktorer som ökar trycket på företag och verksamheter att prestera och leverera slutprodukter med hög kvalitet. Detta är något som alltid ökar, speciellt inom IT-projekt och systemutveckling. Idag använder sig många företag av olika affärssystem som integrerar hela verksamheten till en helhet. Detta är idag nästan ett måste för att kunna konkurrera framgångsrikt med andra konkurrenter. Alla leveranser av system och produkter blir inte alltid lyckade, flertalet faktorer kan göra så att ett projekt hamnar i obalans. Bristerna kan vara kostnad, tid, resurser, kvalitet eller dålig metodanvändning.

  Syftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att undersöka hur verksamheter kan förbättra sitt IT-projekt med olika utvecklingsmetoder där agila utvecklingsmetoder står som fokus, samt att identifiera och beskriva vilka andra faktorer som bidrar till en lyckad utveckling.

  Utifrån personliga intervjuer med individer som arbetar samt studerar inom området systemutveckling har jag kunnat identifiera faktorer som ofta skapar problem inom projekt. Analysmodellen belyser faktorer som måste fungera för att ett projekt ska bli så lyckat som möjligt inom systemutveckling, där vissa faktorer har visat sig vara ett återkommande problem inom verkliga projekt. Bristande kommunikation är ett exempel på en faktor som är ett återkommande problem, det innebär kommunikationen både internt inom verksameten samt kommunikationen med utomstående roller som exempelvis kunden. Faktorer som inte fungerar inom en verksamhet kan komma att påverka andra moment inom utvecklingen då samtliga moment måste fungera korrekt för att arbetet ska föras framåt.

  Litteraturavsnittet omfattar vad systemutveckling inom IT och agila utvecklingsmetoder är samt hur de fungerar. Litteraturavsnittet berör också de olika roller som kan anammas i ett projekt samt hur iterativa metoder fungerar. Teorin ska fungera som ett underlag för den senare empiri och analysavsnittet.

  Den insamlade empirin fungerar som en verklig analys där studien grundar sig på intervjuer från företag och individer som arbetar och studerar inom IT, för att få en inblick i hur deras företag arbetar och vilka metoder de använder sig utav fullföljde jag den verkliga analysen genom att närvara vid ett IT företag under en arbetsdag för att kunna jämföra mina teoretiska fakta med verkliga situationer. Analysen framför svagheter inom de relevanta metoderna i systemförvaltningsarbetet och beskriver även hur de kan komma att förbättras med de agila processerna.

  I studien kan jag konstatera att företag som anammat agila utvecklingsmetoder har sett stora positiva förändringar, speciellt inom kommunikation då regelbundna möten mellan utvecklare och beställare har fått ett större fokus. Med mindre regelbundna leveranser har också företagen kunnat erhålla större kontroll med löpande utvärderingar på samtliga delresultat. Eftersom arbetet också är iterativt har det varit lättare att bemöta nya krav och önskemål.

  Nyckelord: Systemutveckling, Agila utvecklingsmetoder, IT-system

 • 225.
  Enquist, Bo
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT.
  Fredriksson, Odd
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Användarperspektiv på e-tjänster i offentlig verksamhet: En fördjupningsstudie kring användarperspektivet inom området e-tjänster i offentlig verksamhet2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  VINNOVA har i ett antal olika arbetsmöten identifierat e-tjänster i offentlig verksamhet somett tillväxtområde. För att förstå området bättre, samt de kritiska frågor som behöver belysasför att hållbar tillväxt ska kunna skapas, har VINNOVA ansett det nödvändigt att med hjälpav olika forskningsmiljöer få till stånd ett antal fördjupningsstudier. En av dessa studier röranvändarperspektivet. Föreliggande dokument är denna fördjupningsstudies slutdokument.Delar av studien har presenterats muntligt inom ramen för en hearing som VINNOVAanordnat den 4 november 2003.

 • 226.
  Erhardsson, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Lindell, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Projektledarens Psykosociala Arbetsmiljö: En kvalitativ fallstudie på en projektorienterad organisation i telecombranschen2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få ökad förståelse för hur projektledare upplever sin psykosociala arbetsmiljö. För att uppnå detta syfte har vi genom en kvalitativ fallstudie på ett telecomföretag i Karlstad undersökt hur projektledare upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Vi har även undersökt vilka faktorer i projektledarens yrkesroll som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön.

  Vi har utifrån Karasek/Johnsons modell delat upp den psykosociala arbetsmiljön i arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd. Arbetskrav handlar rent konkret om de fysiska och psykiska krav som ställs på individen för att denne skall kunna genomföra sitt arbete. Egenkontrollen på arbetsplatsen kan delas upp i två delar. Dessa två delar är kvalifikationsgrad och beslutsutrymme. Kvalifikationsgraden handlar om huruvida individen får möjlighet att lära sig nya saker och får utnyttja sina kvalifikationer i arbetet. Beslutsutrymmet handlar om i vilken utsträckning arbetet tillåter att individen själv får avgöra hur det egna arbetet skall läggas upp. Socialt stöd kan vara av olika slag men handlar främst om individens sociala relation till ledning, arbetskamrater och kunder.

  Det empiriska resultatet visar att det ställs höga krav på de anställda projektledarna vid den valda organisationen. Kravbilden försvåras av att många av kraven är outtalade och/eller diffusa. Kraven kommer dessutom från många olika personer både i och utanför organisationen vilket försvårar arbetssituationen för våra respondenter. Respondenternas egenkontroll är ganska komplex. Respondenterna har inga mandat i sitt arbete trots en ledande position. De beslut de fattar måste många gånger kontrolleras med chefer och ledning. De upplever dock att de har påverkansmöjligheter både uppåt och nedåt i organisationen. Respondenterna styr även helt över sin egen tid och kan disponera den precis som de önskar vilket ökar egenkontrollen betydligt. Men då kraven är så pass höga och påfrestande blir respondenterna låsta i möten och rutinarbete och måste ofta ta itu med de problem som uppstår. Den egenkontroll som i grunden är ganska hög stramas på så vis åt och minskar. Respondenternas sociala stöd är ganska svårbedömt då det finns olika typer av socialt stöd. Den typ av socialt stöd som respondenterna uttrycker som det viktigaste är det tekniska stödet eller som litteraturen beskriver som det informativa och det instrumentella stödet. Informativt stöd innebär tillgång till information från andra människor i form av råd och förslag vilket kan användas av individen för att bemästra en situation. Det instrumentella sociala stödet handlar om konkret samarbete, det vill säga handgripligt stöd. Detta stöd upplevs från respondenterna som tillfredställande. Det värderande stödet som tar sin form i feedback finns det en uttryckt avsaknad av. Även det emotionella stödet är relativt lågt. Vissa respondenter känner att det finns en respekt och ett emotionellt stöd från ledning och arbetskamrater men inte i överflöd. Några respondenter uttrycker även en ensamhet och isolering i den position som de befinner sig i. Avsaknaden av en tillhörighet och någon jämbördig är också uttryckt.

  Vi kan utifrån resultatet konstatera att projektledarrollen ligger i risk för en negativ psykosocial arbetsmiljö. Detta innebär inte att våra respondenter mår dåligt. Att den psykosociala arbetsmiljön är negativ behöver inte ge ett direkt resultat på dem som utsätts för den men risken för utbrändhet eller psykosomatiska besvär ökar. Trots denna negativa psykosociala arbetsmiljö har respondenterna uttryckt att arbetet som projektledare är stimulerande och roligt.

 • 227.
  Erikson, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Prediktiv analys och prediktiva modeller för bättre beslutsfattande: En explorativ studie av företags datainsamlingsprocess, användningsprocess samt de affärsmässiga effekter som uppstår2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Beslutsfattandet är en process som är central i alla företag. För att effektivisera och hantera de enorma datamängder som samlas in hos företag har arbetet med prediktiva modeller och prediktiv analys ökat lavinartat de senaste åren. Genom en gedigen datainsamling av både öppna och historiska data från olika tekniker exempelvis Internet of Things (IoT) -sensorer kan företag skapa en automatiserad prediktiv modell. Den prediktiva modellen hjälper sedan företaget att förutse mönster och sannolikheter som den mänskliga motsvarigheten eller vanlig statistik modellering inte hade klarat av på samma sätt.

  Syftet med denna explorativa kandidatuppsats i informatik är att beskriva och analysera företags datainsamlingsprocess, användningsprocess samt vilka affärsmässiga effekter företagen får med arbetssättet prediktiv analys och prediktiva modeller som ligger till grund för bättre beslutsfattande. För att besvara syftet har författaren valt att genomföra en kvalitativ studie där den empiriska insamlingen genomfördes genom semi-strukturerade intervjuer. Vidare kopplads den empiriska insamlingen med tidigare forskning där analysmodellen står för strukturen. Intervjuerna har genomförts med personer på tre olika företag som besitter hög kunskap inom området.

  Resultatet av studien visar på att datainsamlingsprocessen ligger till grund för att arbetet med prediktiva modeller och prediktiv analys ska ge bättre beslutsfattande. För att effektivisera arbetet på bästa sätt så måste de data som samlas in hålla en hög grad av kvalité. När företag arbetar med prediktioner är inte alltid alla de data som samlas in intressanta för att slutföra uppgiften. Detta innebär att företaget måste rengöra de data som samlas in. Studien har kommit fram till att konsekvent data är nyckeln till att hålla kvalitén hög. För att kunna utföra användningen av prediktiva modeller och prediktiv analys måste det existera kunddata i olika former exempelvis historiska och öppna data. Slutligen uppstår det vid ett lyckat arbete olika affärsmässiga effekter hos företagen i form av ökad produktivitet och ökad kundnöjdhet. 

 • 228.
  Eriksson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Kravinsamlingens relation till framgångsfaktorer vid implementation av BI system: En fallstudie på Ninetech2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Business Intelligence (BI) system har fått en allt viktigare roll inom företag idag. I takt med att det blir en hårdare konkurrens på affärsmarknaden så ökar också behoven av att kunna ta snabba beslut. BI har blivit det verktyget som företag använder sig av för att omvandla företags data till användbar information. Men att implementera ett BI-system är en komplex process som också kommer med problem, vilket leder till att en stor del av de system som idag implementeras misslyckas. Studier har tidigare undersökt kritiska framgångsfaktorer för implementation av BI-system, men få har undersökt dem i relation till en av de viktigaste faktorerna inom BI-implementation, kravinsamling. Därför har denna studie haft till syfte att undersök kritiska framgångsfaktorer och hur de relateras till kravinsamling. Den har också undersökt på ett fallföretag vad som varit viktigt för dem inom kravinsamling och vilka kritiska framgångsfaktorer de använt sig av för att nå en lyckad BIimplementation. Studien har använt sig av kvalitativa intervjuer för att samla in data från fallföretaget, där respondenterna som valdes ut hade olika roller inom företaget. Resultatet av studien visar på att åtta av de nio kritiska framgångsfaktorerna som identifierades i litteraturstudien sågs som kritiska på fallföretaget. Det visade sig också att kravinsamlingen hade en stor inverkan på tre av de kritiska framgångsfaktorerna och behövdes tillsammans med dem. Samtliga av de identifierade framgångsfaktorerna kunde också användas tillsammans med kravinsamlingen. Sedan visade det sig att fallföretaget såg ytterligare två kritiska framgångsfaktorer och två områden inom kravinsamlingen som viktiga, vilket inte hade uppmärksamats i litteraturkapitlet.

 • 229.
  Eriksson Mårs, Elin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Visualisera mera: Meningsskapande med hjälp av processkartläggning och visualisering i form av processgrafer vid införande av informationsteknologi2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Motstånd till förändring och konflikter kring vari nyttan ligger och vilket värde som ett förändrat arbetssätt kan generera handlar ofta om oförståelse. Men när en engagerar sig i någonting, och därigenom börjar förstå sig på det, så införs struktur och mening i det okända som vidare genererar ett kognitivt ramverk. Förståelse byggs upp om varför en övergång från ett nuläge till ett börläge är av värde.

  Studiens syfte uppkom efter att en processkartläggning genomförts som väckte intresset för ämnet. Detta mynnade sedan ut i att undersöka hur en processkartläggning och visualisering i form av processgrafer kan främja meningsskapande och underlätta vid adoption av informationsteknologi på mikronivå.

  Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats där teorin har riktat sig mot förändringen, närmare bestämt hur förändring sker och hur det ser ut vid ett införande av ny informationsteknologi samt vilka konsekvenser det kan ha. Detta har sedan studerats med hjälp av Karl E. Weicks sense making theory.

  Konklusionen är att den aktivitet som en processkartläggning är samt visualiseringen i form av processgrafer, anses stödja cykeln hos individers meningsskapande. Meningsskapandet i sin tur föreslås kunna hantera den oförståelse, rädsla och oro som ett införandeprojekt kan generera, vilket i sin tur underlättar individers adoption. 

 • 230. Erlander, B.
  et al.
  Löf, S.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  En studie om antaganden, värderingar, aspekter och modeller som återspeglas i Bo Sundgrens systemeringsansats1975Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar Bo Sundgrens systemeringsansats som bygger på infologisk teori med en analys av bakomliggande antaganden, värderingar, aspekter och modeller. Studieobjektet för den infologiska systemeringsteorin, enligt Sundgrens ansats, är offentliga statistiska informationssystem och databaser. Databasbegreppet kan härvid betraktas ur fyra olika synvinklar:

  - som en informationskälla för beslutsfattande personer

  - som en modell av en avgränsad verklighet

  - som ett system av resurser och processer

  - som ett resultat av en avbildningsprocess

  Vid informationssytemutvecklingen skall man först specificera "vad" för information en databas skall innehålla innan man tar ställning till "hur" informationsstrukturen kan representeras på ett effektivt sätt. Man tar således utgångspunkt i kommunikationen mellan en databas och dess omgivning, dvs vilken input och output som krävs samt relationer mellan dessa. Via dessa yttre systemegenskaper arbetar man successivt och stegvis ner till databasens inre struktur, s.k. top-down arbetssätt

 • 231. Erlander, B.
  et al.
  Löf, S.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  En studie om teoretiska och praktiska belägg/motbelägg för Lundebergs specifika systemeringsansats1975Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vi har genom att studera ett antal olika systemeringsansatser försökt ge belägg och motbelägg för utförande av abstrakt informationsanalys före informationsprocessanalys samt användandet av hierarkiskt uppbyggd dokumentation. I några praktiska tillämpningar illustreras dessa argument. Som utgångspunkt används Lundebergs systemeringsansats som underlag för att finna teoretiska och praktiska belägg och argument. Vi har för helt olika ansatser funnit samma argument t.ex. att ansatsen i fråga ger förbättrad kommunikation med användare. Generella argument av denna typ verkar mest "försäljning" och bör ej användas i "vetenskapliga" sammanhang

 • 232. Erlander, B.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Förändringsanalys och systemering i praktiken - Hypoteser1975Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Forskningsgrupp ISAC genomför under åren 1975--77 forskningsprogrammet:  "Förändringsanalys och systemering i praktiken"  För att kunna genomföra detta empiriska forskningsarbete på ett sådant sätt att vi tillägnar oss ny kunskap krävs testningar av ett antal i förväg väl specificerade hypoteser, som ger stöd för vissa utsagor.  Vår valda hypotesansats bygger på en modell som innehåller följande grundelement:

  - värderingar

  - utsaga

  - hypotes

  - testhypotes

  - generell hjälphypotes

  - speciell hjälphypotes  Utsagorna kring ISAC:s forskningsområde kan grovt hänföras till följande tre grupper:

  - förändringsprocessen

  - den nya informationssystemen som sådana

  - organisationens utseende efter genomgången projekttillämpning

 • 233. Fida, Mah-Rukh
  et al.
  Kousias, Konstantinos
  Lutu, Andra
  Rajiullah, Mohammad
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Alay, Ozgu
  Brunström, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Argyriou, Antonios
  FLEX-MONROE: A unified platform for experiments under controlled and operational LTE settings2017Ingår i: WiNTECH 2017 Proceedings of the 11th Workshop on Wireless Network Testbeds, Experimental evaluation & CHaracterization, ACM Digital Library, 2017, s. 1-8Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents FLEX-MONROE, a unique platform that facilitates achieving a thorough understanding of LTE networks, one that captures the status of current operational MBB networks and that also enables LTE performance improvements by allowing experimentation in an environment with controllable LTE parameters. Using this platform, we propose to investigate how variations in the LTE network parameters influence the network characteristics, which, in turn, translate to application performance metrics that represent the end-user experience. We argue that the FLEX-MONROE platform is crucial to understand, validate and ultimately improve how current operational MBB networks perform, towards providing guidelines for designing future 5G architectures. Furthermore, understanding the effects of low-level tweaks in network parameters in the LTE infrastructure on the application performance is critical to provide guidelines on how to improve the application performance in the current but also future MBB networks

 • 234. Fischer, F.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Tägtström, I.
  Vill du var med och förändra framtiden - redan idag?: En liten skrift om hur man själv kan påerka framtiden med hjälp av en arbetsmetod - förändringsanalys1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här skriften handlar om - konsten att lösa problem och att utnyttja möjligheter. För att klara av detta kan det vara till stor hjälp att arbeta strukturerat och efter en beprövad arbetsmetod. Den metod som presenteras i skriften på ett populärvetenskapligt sätt kallas för Förändringsanalys (enligt ISAC-anasatsen)

 • 235.
  Fischer Hübner, Simone
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Nilsson, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Trust and Assurance Control: UI prototypes2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This deliverable presents User Interface (UI) prototypes for a Trust Evaluation Function, which has the purpose of communicating reliable information about trustworthiness and assurance (that the stated privacy functionality is provided) of services sides to end users. For the design of this trust evaluation function, we have followed an interdisciplinary approach by investigating social factors for establishing reliable trust, technical and organizational means, as well as HCI (Human Computer Interaction) concepts for mediating evaluation results to the end users. Three iterations of mockups of trust evaluation function UIs that were produced and tested at Karlstad Universitys Ozlab are presented and discussed

 • 236.
  Fischer Hübner, Simone
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Pettersson, John Sören
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Evaluation of early prototypes (D[6-12].1.a): Public EU6FP IST deliverable2004Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This document captures the results of the evaluation and analysis of these early prototypes and user interface mock-ups. The evaluation is done with reference to the legal, social, economic and application requirements documented in D1.1a. Besides, usability testing is performed to evaluate mock-ups and early prototypes from an HCI perspective. This evaluation should guide the future technical development and provide input to the selection of application scenarios for which application prototypes will be developed

 • 237.
  Fischer Hübner, Simone
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Pettersson, John Sören
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Evaluation of Integrated Prototype Version 2: PRIME EU Project Deliverable D6.1.e2007Rapport (Refereegranskat)
 • 238.
  Fischer Hübner, Simone
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Pettersson, John Sören
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Usable Privacy and Identity Management: Challenges and Approaches2008Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 239.
  Fischer-Hübner, Simone
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Pettersson, John Sören
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Usable privacy-enhancing Identity Management: Challenges and Approaches2010Ingår i: Information and Communication Technologies, Society and Human Beings: Theory and Framework (Festschrift in honor of Gunilla Bradley) / [ed] Darek Haftor, Anita Mirijamdotter, Hershey PA: IGI Global, 2010, s. 172-189Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A critical success factor for Privacy-Enhancing Technologies (PETs), and for Privacy-Enhancing Identity Management in particular, will be user-friendly and intelligible user interfaces that are legally compliant and convey trust. Such user interfaces have to meet challenges such as the user-friendly representation of complex PET concepts (such as “pseudonyms”, “unlinkabilty” or “anonymous credentials”) that are unfamiliar to many users, the provision of security, the enforcement of legal privacy principles, such as informed consent or transparency, as well as the mediation of reliable trust to the end users. In this paper, we will discuss such challenges for usable privacy-enhancing identity management and will provide some HCI guidelines for addressing those challenges.

 • 240.
  Flodström, Raquel
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  A Framework for the Strategic Management of Information Technology2006Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 241.
  Fonad, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  En jämförande studie av riktlinjer vid två kommuners användning av Facebook: Karlstads kommun vs. Sollentuna kommun2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Användandet av sociala medier i kommuner har märkbart ökat de senaste åren. Detta då de insett att det är en möjlighet att sprida sin information, starta diskussioner och få feedback genom en medborgardialog. E-delegationen fick 2010 i uppdrag att ta fram vägledande riktlinjer för hur sociala medier ska skötas, detta är något som också kommunerna själva har gjort. Tredje punkten i E-delegationens riktlinjer tar de upp att det är viktigt att sätta upp interna regler. Denna kandidatuppsats grundar sig i Karlstads kommuns och Sollentuna kommuns riktlinjer samt deras huvudsidor på Facebook. Detta för att få en överblick i vad för riktlinjer som finns, hur de skiljer sig åt och hur riktlinjerna följs under en månad. Studien är inte genomförd för att granska de valda kommunerna utan är ett exempel för att se vad för riktlinjer som finns gällande sociala medier och hur de följs i kommuner. Med hjälp av en innehållsanalys har kommunernas respektive riktlinjer analyserats. En innehållsanalys har också gjorts på inläggen publicerade av Karlstads kommun och Sollentuna kommun under juli 2017. Medborgarnas inlägg inklusive respektive första kommentar har också analyserats. På Karlstads kommuns Facebooksida har inläggen publicerade av medborgarna analyserats under juli 2017, och på Sollentuna kommuns Facebooksida har inläggen publicerade av medborgarna analyserats under juni, juli och augusti 2017. Detta för att medborgarnas inlägg under juli 2017 på Sollentuna kommuns Facebooksida inte nådde tillräcklig mättnad. Med hjälp av resultatet från innehållsanalysen av riktlinjerna har en innehållsanalys gjorts på inläggen för att se hur de följer riktlinjerna som tagits fram. Slutsatserna från studien var att riktlinjerna har lite olika rubriksättningar och lite olika omfattning. Mycket i riktlinjerna är väldigt lika men det finns punkter som skiljer sig. Till exempel, Karlstads kommun belyser att medborgare ska tilltalas med ”du” och Sollentuna kommun belyser hur viktigt det är att länka till dokument. Båda kommunerna förhåller sig till de riktlinjer som gäller innehållet i inlägg samt innehållet i första kommentaren publicerad av kommunen. Dock följer de inte alltid den rekommenderade svarstiden och besvarar heller inte alla inlägg. I Sollentuna kommuns fall, gällande de obesvarade inläggen, har de i riktlinjerna avsagt sig från att de måste besvara alla inlägg. Detta är inget Karlstads kommun tar upp.

 • 242.
  Fonad, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Samsung Pay: Mobila betalningshjälpmedels påverkan på webbutvecklare och företag2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur påverkar mobila betalningshjälpmedel webbutvecklares arbete? Detta har besvarats i denna uppsats med utgångspunkt från den nylanserade tjänsten Samsung Pay. Syftet med studien är att skapa en förståelse för de villkor som de olika digitala betalningsalternativen har, samt kartlägga hur det ständigt föränderliga landskapet för digitala betalningsalternativ påverkar webbutvecklare och företag med fokus på webblösningar, bland annat genom att granska vilka kostnader som uppkommer, samt vilka det egentligen är som står för dem. Studien bygger på en dokumentstudie där informationen främst är hämtad från internetbaserade nyhetssajter med inriktning på IT, utvecklarnas egna webbplatser samt artiklar relaterade till mobila betalningshjälpmedel. Anledningen till valet av källor är för att det är där den mest uppdaterade informationen finns kring mobila betalningshjälpmedel, då tjänster såsom Samsung Pay är nya på marknaden. En kort intervjuundersökning har även skett med personer på IT-företag där anpassning till mobila betalningslösningar blivit en del i deras arbete. Slutsatsen av studien är att även om det finns många liknande mobila betalningsalternativ har alla sin egen touch samt något olika fokus. Vissa ersätter korten helt medan andra digitaliserar korten och för in de i mobiltelefonen istället. Skillnaden för webbutvecklare och företag/webbutiker handlar i största hand om vart pengarna går någonstans. Idag läggs kostnaderna mestadels på kontanthantering. Desto större digitaliseringen kring mobila betalningshjälpmedel blir ju mindre kostnader kommer att läggas på kontanter, och mer på de mobila betalningshjälpmedlen. Då de mobila betalningsalternativen oftast är genom olika sorters abonnemang läggs, i de flesta fallen, den kostanden på kunden och på det sättet blir kostnaden för företagen och utvecklarna oftast densamma som innan.

 • 243. Fransson, Rickard
  et al.
  Svenningsson, Emil
  Projektledares målarbete, en brist?: En studie om projektledares målarbete2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 244.
  Fredriksson, Odd
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Beyond Assessing Economic Net Value from Electronic Commerce-Supported Business Process Redesign - a Discussion of the PENG Method2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Business-to-business (B2B) electronic commerce is very much about relationship-building and bringing about mutual improvements for both trading partners. In the B2B context, the expected economic "net-value" is a primary concern when considering a deployment in an electronic commerce system or not. The main purpose is to suggest some issues to consider for possible modications of the PENG method. Firstly, this empirically grounded method for assessing an organization's economic "net value" from an IT investment is described. Then a review of some of the IS evaluation literature, structured along Pettigrew's contextual framework, is presented. In the concluding part of the paper some of the suggested modifications of the PENG method is presented

 • 245.
  Fredriksson, Odd
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Conditions Affecting EDI Adoption and Use Processes - Some Management Lessons from History1997Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 246.
  Fredriksson, Odd
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Conditions Influencing on Successful EDI Implementation2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 247.
  Fredriksson, Odd
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Datorkommunikation i distributionssystem: Erfarenheter och effekter vid införande av två multilaterala interorganisatoriska informationssystem - exemplet BASCET Infolink AB1992Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 248.
  Fredriksson, Odd
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Driv- och bromskrafter för införande av e-fakturering via en regional portal som dynamo: En studie av Torsby kommun och några av dess leverantörer2006Rapport (Refereegranskat)
 • 249.
  Fredriksson, Odd
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Electronic Business from a Management Perspective - Significant Conditions2001Ingår i: On Methods for Systems Development in Professional Organisations: The Karlstad University Approach to Information Systems and its Role in Society / [ed] Nilsson, AG, Pettersson, JS, Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 50-66Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electronic business is to an increasing extent becoming a necessity in professional organisations. Indeed, the assumption made for the public sector is that electronic commerce will gradually be considered a condition for all trade. In regard to EDI, the most automated form of electronic business, driving forces such as operating profits, a sustained competitive advantage and strengthened business relationships are often emphasised. It is argued that combining a process theory perspective with a relationship perspective is fruitful to understand EDI. In this context there are several significant conditions that have a bearing on the processes of adoption and use. The chapter ends with five pieces of advice to top managers who are considering investing in and using EDI as a means to support their business operations

 • 250.
  Fredriksson, Odd
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Electronic Commerce Systems across Organisational Boundaries2001Konferensbidrag (Refereegranskat)
2345678 201 - 250 av 854
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf