Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 8329
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Andersson, Carl
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Språkbarriärer i det polska Tricity.: Case studie.2017Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 202.
  Andersson, Carl
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Hög, Sandra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Platsmarknadsföring: Små och medelstora tätorters platsvarumärkesuppbyggnad via det digitala nätet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate how tourist agencies in rural areas work with their information channels for the place marketing of their destinations and brand management. By means of information channels we mean the tourist agencies' social media, their own website and printed materials. The questions asked in this paper are: How do the tourist agencies work with the destination's brand through the website and in social media such as Instagram and Facebook, and How do tourist agencies work with the image of the destination from visitors and the local in their social channels. The essay is based on a social constructivist point of view, since it is about the work of the tourist agencies about shaping the destination's brand and the place marketing that serves to create an idea of the place and its values.

  The conclusion of this study is that through social constructivism we were able to conclude that there are several decisive factors that affect the work of the tourist agencies with the location marketing and the brand than visitors and residents. The information collected gave more information than what was requested.

 • 203.
  Andersson, Carolin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Barns delaktighet i matsituationen: En fallstudie om matsituationen som en arena för demokrati2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 204.
  Andersson, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Genus i bilderboken: Manliga och kvinnliga karaktärsskildringar i förskolans bilderböcker2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs i den barnlitteratur som presenteras för barn genom högläsning i förskolan. Detta för att bidra med kunskap om genus i barnlitteraturen, vilket bidrar till att jag som pedagog utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till de böcker jag väljer att erbjuda barnen. Genom analys av tre olika bilderböcker har jag sökt svar på hur manliga och kvinnliga karaktärer skildras, hur man kan urskilja könsstereotypa markörer och om litteraturen bekräftar eller överskrider och utmanar könsstereotyper.

   

  Jag har närmat mig mitt material utifrån en kvalitativ forskningsansats. Jag har även använt mig av analysmetoder, vilka har hjälpt mig att hålla mig inom ramen för det jag ville undersöka. Två olika teorier, Hirdmans teori om genussystemet (2001; 2007) och Connells maskulinitetsteori (2008),  har gett mig möjlighet att förstå de resultat som mitt material visat. Min studie visade två olika sätt att skildra karaktärer, antingen genom ombytta egenskaper eller genom en stor variation av egenskaper och handlingar, oberoende av kön. Vidare visade den ett stort gränsöverskridande och utmanande av könstereotyper och därmed av den normen för hur kvinnor/flickor och män/pojkar bör vara.

 • 205.
  Andersson, Casper
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Kvist, Angelica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Skogsbränderna 2018: En studie om kriskommunikationen mellan myndighet, turistbyråer och turister2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 206.
  Andersson, Catherine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Inlåst: Häktade personers upplevelser, samt kriminalvårdares erfarenhet av isoleringspåverkan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen hade till syfte att undersöka och belysa häktade personers upplevelser av isoleringen som häktad. Syftet var även att belysa häktades isolering utifrån häktespersonals perspektiv. Detta för att få en fördjupad förståelse för isoleringen som socialt fenomen.  Då jag hade intresse av intervjupersonernas erfarenheter i form av ett utförligt berättande valdes kvalitativ metod i form av intervjuer med narrativ karaktär. I bearbetningen av empiri valdes kodning utifrån en hermeneutisk tradition. Jag arbetade i flera omgångar med empirin där kodning och analys var inspirerad av hermeneutiken. Detta gjordes för att korta ned text och finna intressanta och viktiga ord samt meningar som hermeneutiken sedan hjälper till att förklara. Teoretiska begrepp utgår berör bland annat skam/makt samt kriminell livsstil. Resultatet bygger på teman om de häktades tillvaro som inlåsta och därmed isolerade samt personalens bemötandes innebörd. Resultatet påvisade att häktade upplever tillvaron som frustrerande samt känslor så som ångest, maktlöshet och ovisshet genomsyrar vardagen. Detta på grund av begränsningar av frihet och självbestämmanderätten. Studien påvisar att intervjupersoner upplever häktestiden som jobbigast i början av vistelsen. De häktade verkar till synes komma in i rutiner samt finner egna strategier för att anpassa sig till situationen som inlåst. Känslor upplevs bli kraftigare i samband med inlåsningen och de häktade kan inte riktigt sätta fingret på varför det är på detta viset. Häktespersonalen försöker interagera med häktade genom simpla fraser i korridoren, stöttande samtal med upprörda individer samt störningsmoment för att även försöka finna de tysta. Även om den häktade ej är mottaglig samt ej vill ha kontakt med personal, genomför häktespersonalen ändock en insats som passar just den individen.

 • 207.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Beermann, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  “Inget slår oss när vi arbetar tillsammans”: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av möjligheter och svårigheter i arbetet med våld i nära relationer.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom en kvalitativ metod undersöka socialsekreterares upplevelse av att arbeta med våld i nära relation. Två delsyften formulerades för att belysa hur socialsekreterare påverkas samt vilka hinder och möjligheter socialsekreterare upplever i arbetet med våld i nära relationer. Undersökningen genomfördes med hjälp av en halvstrukturerad intervju där sex socialsekreterare deltog. Det insamlade materialet analyserades med utgångspunkt från en kvalitativ innehållsanalys. De tre teman som växte fram ur innehållsanalysen är: Upplevelsen av arbetsmiljön, påverkan samt externt stöd. Resultatet analyserades sedan utifrån tidigare forskning samt vårt teoretiska perspektiv kravkontrollmodellen. För att få en bredare förklaringsmodell valdes även begreppen sekundär traumatisk stress och resilience. Resultatet visar att socialsekreterare påverkas i hög grad av våldsärenden och de krav som finns på arbetsplatserna men det framkommer även att det går att bygga upp en motståndskraft i yrkesutövandet. Betydelsen av handledning, fortbildning samt goda relationer mellan kollegorna framkommer som viktiga faktorer för att underbygga denna motståndskraft enligt resultatet. Slutsats: Det behöver skapas mer möjligheter för att utveckla socialsekreterares hållbarhet i yrket.

 • 208.
  Andersson, Christina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom humaniora och samhällsvetenskap 20142015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sedan 2008 samlar Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap, tidigare Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT, vid Karlstads universitet in information om fakultetens utbildningar från alumner. Informationen samlas in årligen efter ett rullande schema. Syftet är att utvärdera fakultetens utbildningar samt att ta fram ett underlag för fortsatt kvalitetsutveckling av program och kurser. Målsättningen är att förbättra och vidareutveckla program och kurser.

  I rapporten redovisas resultat från enkäter till alumner som har studerat på programmen:

  • Ekonomprogrammet
  • Magisterprogrammet i Projektledning
  • Programmet i IT-Design
  • Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap
  • Magisterprogrammet i Nationalekonomi
  • Samhällsplanerarprogrammet

  med examen i huvudsak från åren 2010, 2011 och 2012.

 • 209.
  Andersson, Christina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom humaniora och samhällsvetenskap 20152016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sedan 2008 samlar Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap, tidigare Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT, vid Karlstads universitet in information om fakultetens utbildningar från alumner. Informationen samlas in årligen efter ett rullande schema. Syftet är att utvärdera fakultetens utbildningar samt att ta fram ett underlag för fortsatt kvalitetsutveckling av program och kurser. Målsättningen är att förbättra och vidareutveckla program och kurser.

  I rapporten redovisas resultat från enkäter till alumner som har studerat på programmen:

  • Fastighetsekonomi
  • Informationsprogrammet/Information och PR
  • IT, projektledning och affärssystem
  • Personal och arbetsliv
  • Socionomprogrammet
  • Turismprogrammet
  • Magister i skatterätt och ekonomi
  • Master i globala mediestudier 
  • Matematikekonomiprogrammet
  • Rättsvetenskapligt program
  • Magister/Master i regionalt samhällsbyggande
  • Master i informatik

  med examen i huvudsak från åren 2011, 2012 och 2013.

 • 210.
  Andersson, Christina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom humaniora och samhällsvetenskap 20162017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sedan 2008 samlar Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap, tidigare Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT, vid Karlstads universitet in information om fakultetens utbildningar från alumner. Informationen samlas in årligen efter ett rullande schema. Syftet är att utvärdera fakultetens utbildningar samt att ta fram ett underlag för fortsatt kvalitetsutveckling av program och kurser. Målsättningen är att förbättra och vidareutveckla program och kurser.

  I rapporten redovisas resultat från enkäter till alumner som har studerat på programmen:

  • Kulturvetenskap
  • Medier och kommunikation - kommunikation och globala medier
  • Medier och kommunikation - visuell kommunikation och design
  • Webb och multimedia
  • Politices kandidat (Pol kand)
  • Vård- och stödsamordnarprogrammet
  • Magister/Mastersprogram i marknadsföring
  • Magister/Mastersprogram i redovisning och styrning
  • Magister/Mastersprogram i Service Management
  • Magisterprogram i rättsvetenskap
  • Magister/Mastersprogram i utbildningsledning och skolutveckling
  • Mastersprogram i vård- och stödsamordning
  • Speciallärare

  med examen i huvudsak från 2013, 2014 och 2015.

 • 211.
  Andersson, Christina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom humaniora och samhällsvetenskap 20172018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sedan 2008 samlar Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap, tidigare Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT, vid Karlstads universitet in information om fakultetens utbildningar från alumner. Informationen samlas in årligen efter ett rullande schema. Syftet är att utvärdera fakultetens utbildningar samt att ta fram ett underlag för fortsatt kvalitetsutveckling av program och kurser. Målsättningen är att förbättra och vidareutveckla program och kurser.

  I rapporten redovisas resultat från enkäter till alumner som har studerat på programmen:

  • Musiklärarprogrammet

  registrerade på kursen MUGL01 2009-2011

  • Programmet i IT-Design
  • Samhällsplanerarprogrammet
  • Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap
  • Magisterprogrammet i Nationalekonomi
  • Magisterprogrammet i Projektledning
  • Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap

  med examen i huvudsak från 2013, 2014 och 2015.

 • 212.
  Andersson, Christina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom humaniora och samhällsvetenskap 20182019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sedan 2008 samlar Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap, tidigare Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT, vid Karlstads universitet in information om fakultetens utbildningar från alumner. Informationen samlas in årligen efter ett rullande schema. Syftet är att utvärdera fakultetens utbildningar samt att ta fram ett underlag för fortsatt kvalitetsutveckling av program och kurser. Målsättningen är att förbättra och vidareutveckla program och kurser.

  I rapporten redovisas resultat från enkäter till alumner som har studerat på programmen

  • Civilekonomprogrammet

  • Fastighetsekonomiprogrammet

  • Programmet IT, projektledning och affärssystem

  • Programmet Kommunikation och PR /Information och PR

  • Programmet Personal- och arbetsliv

  • Rättsvetenskapligt program

  • Programmet Samhällsanalytiker - inriktning organisering

  • Socionomprogrammet

  • Turismprogrammet

  • Magisterprogrammet i skatterätt

  • Magister/Masterprogrammet i regionalt samhällsbyggande

  • Masterprogrammet i informatik.

  med examen i huvudsak från åren 2014, 2015 och 2016.

 • 213.
  Andersson, Christoffer
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Bistånd och Ideologi: En studie om ideologins påverkan på svenskt bistånd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine whether or not the Swedish aid has had an ideologicalinclination for the past 12 years and, if that is the case, examine what ideology/ideologies hasexcersised greatest influence over the aid as well as how the influence has manifested itself. Thisthesis will be using a qualitive method for this investigation, more specifically an Ideal typeanalysis. The priorities, use of language and overall goals concerning the aid from various budgetproposals and policy frameworks are the main subjects for analysis which will then be used tocompare them to the ”pure” thoughts from three major ideological thoughts: Social democracy,social liberalism and social conservatism.The results of the thesis shows that the Swedish aid has most certaintly been affected by theideological views of the reigning government. It likewise shows that social democracy, as well associal liberalism, served as the major ideological foundations during this time. However, the overallobjectives have not been subject to change during this time but have rather remained adamant in theface of ideological changes. Keywords: aid, ideal type analysis, ideology, social conservatism, social democracy, socialliberalism.

 • 214.
  Andersson, Dennis
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Göra kön på bloggen: En studie om framställningar och skapandet av ”kvinnan” på mode- och livsstilsbloggar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur ”kvinnan” framställs och skapas på mode- och livsstillsbloggar. Detta har jag undersökt ur ett ”göra kön” perspektiv samt att jag använt mig av Goffmans teorier kring identitetsvärden och stigma.

  Jag har använt mig av ett eklektiskt förhållningssätt till valet av metod och har därför använt mig av olika metoder där meningskodning av text och symbolisktolkning av bilder varit de mest framträdande. Dessa koder har jag skapat utifrån min teoretiska referensram.    

  Det jag kom fram till i min analys var att kön göra på mode- och livsstilsbloggar på en könskategoriserande nivå såväl som på en genus nivå. Detta görande förekommer i olika former där kroppens utseende, dess utsmyckning samt individers beteenden och åsikter är av central betydelse. Identitetsvärden och stigman är två fenomen som är påtagliga på denna form av bloggar. Dessa två fenomen förekommer i relation till både könskategorisering samt genus.

 • 215.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Buddhismens olika ansikten: Gymnasieelevers föreställningar om buddhism2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In Sweden and in the West, interest in Buddhism has increased and many have a more positive view of Buddhism than other religions. Other studies have been able to discern this positive view of Buddhism, but I have not yet found a study that has examined how students view Buddhism.At secondary school, Religionskunskap 1 is a compulsory course that all-school students read regardless of program, and thus all studentshave been taught about Buddhism.In this thesis, I try to find out how secondary school students who recently took the course view Buddhism and how well the orientalist mindset and postcolonial perspective appear in the students ́ statements.Students from three upper secondary schools participated in the survey and at each interview 5 -6 students were interviewed. The result showed that the students had a very positiveimageof Buddhism.The view of religion, prayer and ruleswas not as good and therefore the students had difficulty defining Buddhism as a religion. Two imagesappeared clearly and the first was that Buddhism is a kind of philosophy of life and the other that it is a religion but without a god and that it is a good religion.The students meant thatBuddhismcan be definiteas areligion because there is a founder, Buddha, belief in some supernatural powers like "samsara" and "nirvana", but somestudents object by saying that a religion must have some kind of God, and they understand that Buddhism doesn’t have a God. In the conversation about Buddhism, it is clear that the students are talking about a form of Buddhism. The leek's rites are notmentioned. The only ritual associated with Buddhism is meditation seen as a tool for reaching the "truth" or nirvana. There are monks, the Dalai Lama and the Buddha who can represent the Buddhists, the laymen, on the other hand, get little place in student conversations.The conclusion that can be drawn from the results is that the students' view of Buddhism is largely in line with the image found in previous research. The result that was extra interesting was that the students questioned Buddhism as a religion, something that seems to be public perceptions both within the academy and the public.

 • 216.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  ”En måste dö för folket för att icke hela folket skulle förgås”: Syndabocksmotivet i Birgitta Trotzigs verk En berättelse från kusten2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay aims to examine the scapegoat motif in Birgitta Trotzig's novel En berättelse från kusten (1961). The important part is to study how the scapegoat motif is portrayed in the novel, how the plot leads to persecution and final sacrifice and how it is related to the novel as a whole. I discuss the term scapegoat through the French theoretician René Girard, who developed some criteria to be met in order to the scapegoat motif to work. The essay results show that the three stages in Girard's theories exist in the novel. At first a great disease that causes children of almost every family to die and it makes the society to slowly collapse. The frustration leads to a search for a cause to the disease, however not the real cause, rather a crime and someone to blame. Someone, is not just anyone, the person has some distinctive victims markers. The scapegoat, Merete, is both socially and physically aberrant and that makes her the perfect scapegoat. The result shows that her death is a ritual reconciliation that ends the chaos and makes people free of the guilt they felt. This motif is also a part of a bigger reconciliation theme. Everything seems to weave into a pattern that requires suffering and great sacrifice to achieve reconciliation. Both the city and the monastery's restoration required suffering where Merete and Apelone both suffered and died to save the whole nation from perish. 

 • 217.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  En underhållande resa genom litteraturhistorien: En kvalitativ studie av tre gymnasieläromedel i litteratur2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur tre läroböcker i litteraturhistoria arbetar med det centrala innehållet i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska 2 samt hur de förhåller sig till de principer som läromedelsforskaren Tom Wikman anser utgöra ett bra läromedel. Med utgångspunkt i dessa principer har två huvudområden behandlats. Studien undersöker dels hur läromedlet arbetar med att aktivera elever, dels hur läromedlet förhåller sig till det faktum att elever har olika förkunskaper. Jag har avgränsat mig till läromedel som är utgivna efter 2011 eftersom de är baserade på den aktuella läroplanen GY11. I studien har läromedlen Hej litteraturen! (2013), Svenska impulser 2 (2012) samt Svenska timmar litteraturen (2012) analyserats. I min analys har många likheter och skillnader synliggjorts mellan läromedlen. Alla läromedel sätter läsaren i fokus genom det personliga, och ofta direkta, tilltalet till läsaren. Den underhållande aspekten av läromedlet visar sig i alla läromedel. Varje lärobok har sina fördelar. Svenska impulser 2 har många bilder och illustrationer, Svenska timmar litteraturen har en tydlig författarröst och i Hej litteraturen! finns många texter av berättande karaktär. I Svenska timmar litteraturen och Svenska impulser 2 finns fördjupningsavsnitt och uppgifter av olika svårighetsgrad, vilket gör den tillgänglig för elever med olika förkunskaper. Denna nivåskillnad finns däremot inte i Hej litteraturen! Elevernas förkunskaper tas ändå i beaktande genom att alla läromedel relaterar historiska fenomen till mer vardagliga fenomen som elever troligtvis har kännedom om. Alla ger en kronologisk presentation av litteraturhistorien och behandlar i huvudsak det centrala innehållet för svenskkurserna. Det saknas dock avsnitt om nutida författarskap och verk i Svenska timmar litteratur och i Hej litteraturen! Dansk och norsk litteratur på originalspråk, som ingår i kursen svenska 2, lyser med sin frånvaro i alla läroböcker. I huvudsak är det den västerländska kulturen som är i fokus, men det finns några verk och författarskap från Asien och Afrika som presenteras även de är få.

 • 218.
  Andersson, Elin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Motivation och människor i IT-projekt: Behov av återkoppling efter systemförändringar2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur projektledare kan motivera människor som genomgått förändringar av IT-system. Studien fokuserar på perioden efter att ett projekt är klart och överlämnat, den period där användarna av systemet ska börja använda det förändrade systemet och dess delar. Detta i kontrast till de studier om motivation som redan finns men som riktar in sig mycket på motivation under tiden ett projekt är igång.

  En del IT-projekt misslyckas på grund av att nog med tid samt fokus inte läggs på användarnas behov och åsikter vilket kan resultera i missnöje och negativitet hos människor som utsätts för det. Det är trots allt dessa människor som kommer att använda systemet sedan när förändringarna är gjorda vilket även innebär att utbildning, information och återkoppling är viktiga för att ett system kommer att kunna användas korrekt. Samt för att människor ska trivas och må bra på sin arbetsplats. Perioden efter att projektet anses klart är en kritisk period som även den innehåller missnöje och kan behöva arbete.

  Syftet med studien är att bidra med kunskap kring ämnet motivation av människor som påverkas negativt vid förändring, fokusen ligger dock på efter ett projekts livstid. Detta för att en projektledare ska kunna motverka stress och missnöje hos användare. Men även för att hjälpa projektledare att effektivisera IT-projekt som bidrar med förändringar.

  Intervjuer har gjorts med fyra respondenter som består av två seniora projektledare inom IT-branschen samt två systemanvändare som använder sig av olika IT-system dagligen. Samtliga deltagare har svarat på frågor om deras tankar och upplevelser kring motivation och återkoppling.

  Studien visar att det finns behov av återkoppling efter att ett IT-projekt är överlämnat och att det finns en hel del tankar från projektledningsforskare som idag används av aktiva projektledare. Både forskare och projektledare menar att information är viktigt, att utbilda och inkludera användarna genom hela processen medan de intervjuade systemanvändarna anser att de inte alltid känt sig inkluderade eller informerade under och i synnerhet efter en systemförändring. 

 • 219.
  Andersson, Emelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  ”Du är inte tjock, du är ju jättefin!”: En kvalitativ studie om fat-shaming på internet och upprätthållandet av normen kring den smala kvinnokroppen.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har i vårt västerländska samhälle en smalhetsnorm som innebär att smala kroppar premieras på bekostnad av tjocka. Dessa tjocka kroppar stigmatiseras, diskrimineras och förtrycks strukturellt, så kallad fat-shaming. Forskning visar att fat-shaming drabbar tjocka kvinnor allra hårdast. En arena som blir en allt större del av våra liv är internet, och här – precis som i den ”vanliga världen”, är fat-shaming vanligt förekommande. Syftet med studien är att, ur ett genusvetenskapligt perspektiv, undersöka den negativa synen på kvinnor med tjocka kroppar, genom att utforska olika mönster av fat-shaming på internet, samt hur normen om kvinnokroppen som smal återskapas och upprätthålls, genom kommentarerna. Som analysverktyg för normens upprätthållande, användes begreppet performativitet. Studien fann fem kategorier av fat-shaming i kommentarerna, med totalt tolv subkategorier. Kommentarerna innehöll fat-shaming som kretsade kring följande teman: (o)hälsa, samhällsbelastning, fördomar om tjocka, förringning av stigma-problematiken, samt förolämpningar. Genom att med språket peka ut den tjocka kvinnokroppen som mindre duglig och avvikande reproduceras och upprätthålls synen på den smala kvinnokroppen som det önskvärda, som normen. Bara genom att peka ut avvikare kan normen upprätthållas, och kommentarerna i denna studie fungerar som ett verbalt utpekande.

 • 220.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Brage, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Marknadsföring på sociala medier: Förhållandet till tryck- och ytrrandefrihet och kontrollen av dold marknadsföring2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Marknadsrätten är som de flesta rättsområden ständigt under utveckling. Med dagens teknikutveckling har nya möjligheter till marknadskommunikation utformats. Näringsidkare idag vänder sig ofta till privatpersoner och deras plattformar på sociala medier för att nå ut med dess marknadsföring. I och med att många av dessa privatpersoner är unga och inte besitter tillräcklig kunskap inom marknadsrätt så uppstår det ofta problem vid utformandet av marknadsföringen. 

  I samband med detta har dold marknadsföring ökat frekvent och ibland kan gränsdragningen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt material bli svårt att urskilja. Bristen av vägledning och bristfällig kunskap medför att mottagare kan bli vilseledda så det blir svårt att avgöra när det är marknadsföring eller egna åsikter som presenteras. Många gånger kan det uppfattas som att materialet på exempelvis en blogg enbart berör tryck- och yttrandefriheten, dock är inte fallet så. Så fort ett meddelande på sociala medier innehåller någon form av avsättningsfrämjande syfte blir detta reklam och omfattas av marknadsföringslagstiftningen. 

  Gränsdragningen mellan tryck- och yttrandefrihet och marknadsföring är inte alltid lätt att dra, ofta uppstår problem vid meddelande som innehar både kommersiell och icke-kommersiell karaktär. Den tryck- och yttrandefrihet vi har i Sverige har företräde framför allmän lag och tillämpas exklusivt. Då problem som detta uppstår har domstolen fastslagit i praxis att när det finns en tydlig gräns så bedöms det kommersiella för sig och det icke-kommersiella för sig. Men när gränsen inte är tydlig så omfattas hela meddelande av TF och YGL. Det finns således vägledning inom detta, dock berör det endast traditionell media. Därav är det av intresse att se hur bedömning av likande material bör göras på sociala medier. 

  Reklamidentifiering och sändarangivelse är krav vid kommersiella annonser. Dock har det visat sig efter en kartläggning från Skatteverket att dold marknadsföring förekommer i stor utsträckning, orsaken till detta är dels bristen på kunskap hos dem som ska utföra marknadsföringen och dels bristen på tydliga riktlinjer. 

  På grund av bristfällig vägledning och att det inte finns uttryckliga principer om marknadsföring på sociala medier vore det av intresse att undersöka hur tryck- och yttrandefriheten förhåller sig till marknadsföring på sociala medier, samt hur den utbredda dolda marknadsföringen bör kontrolleras.

 • 221.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Palmquist, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  ”Bara man gör det man ska” - ”Det handlar ju om att ge och ta”: En kvalitativ studie om privata angelägenheter på arbetsplatser2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka om de privata angelägenheterna som utförs av de personer som innehar en chefsposition skiljer sig från de privata angelägenheter som utförs av medarbetarna. Vi vill ta reda på vad det är för privata angelägenheter de ägnar sig åt och om det är någon skillnad på vad de gör beroende på vilken position de har. För att tydliggöra vad som inte anses vara okej att ägna sig åt under arbetstid på denna arbetsplats vill vi därför ta reda på hur både medarbetarna och cheferna förhåller sig till organisationens personalpolicy.

  Vår teoretiska referensram består av två huvudsakliga områden. Det första inleds med en grundläggande redogörelse för organisatoriskt olydnad för att ge en bättre bild av vad privata angelägenheter är, och vilka former av både organisatoriskt olydnad och privata angelägenheter som finns. Vidare berörs också hur organisatorisk olydnad kan utvecklas samt olika attityder till förekomsten av denna olydnad. Den första delen av teorin avslutas med orsaker som kan ligga till grund för konflikt på arbetsplatsen. Den andra delen av teorin består av resonemang kring vad som kan ligga till grund för att de anställda ägnar sig åt privata angelägenheter under arbetstid. Orsaker kan exempelvis vara bristande autonomi och tillit, samt att den anställde behöver en paus. Sedan avslutas den teoretiska referensramen med åtta propositioner för situationer där anställda bör tillåtas använda internet för personligt bruk. Med denna uppbyggnad strävar vi efter att ge läsaren en god insikt i ämnet.

  Eftersom vi ville undersöka individernas handlingar utförde vi en kvalitativ undersökning med intervjuer. Vi intervjuade två grupper, en grupp medarbetare och en grupp med chefer. Vi valde två grupper för att i efterhand kunna jämföra om det är någon skillnad mellan vilka privata angelägenheter som förekommer i respektive grupp. Vi kom fram till att det förekommer samma typer av privata angelägenheter i båda grupperna. Båda grupperna ägnar sig åt att prata med kollegor samt att surfa privata ärenden på internet under arbetstid. Det som skilde sig var att det framkom att medarbetarna också ägnar sig åt att ringa privata samtal samt att skicka privata sms och mail vilket inte framkom under intervjuerna med cheferna. Cheferna hade en mycket generös inställning till utförandet av privata angelägenheter under arbetstid, de ansåg att det var helt okej att ägna sig åt detta så länge de anställda utförde arbete som behövdes för dagen. Vi kom också fram till att det inte fanns någon personalpolicy angående detta, men att de flesta trodde att en sådan fanns. Vi kunde därför inte besvara hur de anställda förhöll sig till den. Det fanns två anledningar till att respondenterna ägnade sig åt att prata med kollegor och surfa privata ärenden under arbetstid. De uppgav att det var för att de var i behov av en paus från sitt arbete samt att de menar att tala med kollegor främjar ett trevligt arbetsklimat.

 • 222.
  Andersson, Emilia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  "Liksom korn, utspridda i en stenig bergslagsåker, så växte skolan sig rotfast i folkets hjärta": En studie om Bofors Folkskolas undervisning 1883–18962019Student paper second term, 10 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats med syfte att undersöka Bofors folkskolas undervisning för den högre avdelningen. Uppsatsen tittar på undervisningen utifrån ett kvantitativt synsätt på Bofors folkskolas läsordning och materiel för perioden 1883 till 1896. Undersökningen sträcker sig mellan år 1883 och år 1896. Skolan var färdigställd 1882, därför har jag valt år 1883 som startpunkt då skolan haft lite tid på sig att få ordning på lokaler och sin organisation. Året 1896 valde jag därför att ett ägarbyte inom AB Bofors skett 1894 samt en ny normalplan infördes 1889. Alfred Nobel var under åren 1894–1896 huvudägare för Bofors. För att uppnå arbetets syfte har studien infattat arkivstudier. Källmaterialet som ligger till grund för resultats delen kommer i huvudsak ifrån Karlskoga Kommun- och folkrörelsearkiv. Källmaterialet bestod utav bland annat läsordningar och inventarielistor för Bofors folkskola. I urvalet av material fokuserade jag på att leta efter handlingar som det stod Bofors Folkskola på men tog även hänsyn till studiens avgränsning till Bofors Folkskolas senare avdelning klass fyra. Studien är en kvantitativ studie som använder tabeller och siffror för att illustrera resultaten.

  Resultaten i studien tolkas som att ämnena som kristendomskunskap, slöjd, räkning och geometri var av betydelse för Bofors Folkskola och Karlskoga. Genom att jämföra läsordningen med normalplanerna 1878 och 1889 framgår att Bofors Folkskola ägnade mer undervisningstid åt dessa ämnen. 1896 var antalet materiel större än år 1883 vilket visar på en utveckling. Studien visar också hur Bofors folkskola utvecklades ekonomisk, organisatoriskt och materiellt under åren 1883 till 1896.

 • 223.
  Andersson, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Hur väljer lärare ut innehåll och vad anser elever är ett viktigt innehåll i geografiämnet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 224.
  Andersson, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Populärkulturens inverkan på turismen: En undersökning i hur populärkultur kan bidra till ökad turism2019Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 225.
  Andersson, Emma
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Arndt, Viktoria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Konsten att skapa den lilla innovativa världen: Hur företag driver fram hållbara innovationer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den tilltagande oron för vår planets välmående har medfört ett ökat samhällsfokus på hållbar utveckling. Det är av vikt att företag engagerar sig i hållbar utveckling delvis eftersom de orsakar många hållbarhetsrelaterade problem, och delvis eftersom de har de resurser som krävs för att lösa problemen. För att påverka hållbar utveckling behöver företag driva fram hållbara innovationer för att förändra deras produkter, processer och affärsmodeller. Forskningsfältet gällande hållbara innovationer är dock i en initial uppbyggnadsfas, och därmed behövs fler studier. Framförallt är forskningsområdet i behov av fler kvalitativa studier som belyser hur hållbara innovationer utvecklas på företagsnivå.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur hållbarhet införlivas i företags innovationsprocesser.

  Metod: En kvalitativ studie med åtta respondenter fördelade över sju semistrukturerade intervjuer.

  Slutsatser: Studien visar på tre faktorer som behövs för att skapa en organisationskultur där lärande uppmuntras. De tre faktorerna är hållbarhetsramverk, tillit till anställdas förmåga samt frihet i att utforma arbetsprocesser. Tillsammans leder faktorerna till att skapa en lärande kultur som driver införlivande av hållbarhet i innovationsprocessen. Studien visar också att tvärfunktionella grupper behöver skapas i de initiala faserna av innovationsprocessen. De tvärfunktionella grupperna bör tillåtas inneha ett explorativt idésökande som arbetssätt. Det explorativa sökandet efter innovationer kan ske internt inom företagen eller genom externa samarbeten.

 • 226.
  Andersson, Emma
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Lundkvist, Angelica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Institutionella investerares syn på hållbarhetsredovisningar: Hållbarhetsredovisningens betydelse i en analys.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Unethical procedures, social irresponsibility and climate change all contribute to unsustainable development. Changing our behavior to contribute to sustainable development has therefore become increasingly important. This increased awareness of corporate social and environmental impact has meant that sustainable development has become an important issue for both companies and individuals. An important factor in contributing to a sustainable society is to direct capital flows into sustainable investments and the interest in investing sustainable has increased in recent years. Thus, the pressure on companies has increased in terms of working more with sustainability and communicating that work externally by drawing up a sustainability report.An important stakeholder group for companies is institutional investors. Our purpose was to find out how they use companies' sustainability reports to analyze a company's work with sustainability and what they consider about the credibility of sustainability reports. Given the purpose, the study aims at contributing to an increased understanding of sustainability reports and their usefulness for institutional investors. We have also intended to contribute to a greater understanding of what opinions institutional investors have about the credibility of sustainability reports. To achieve the purpose of the study, a qualitative method has been used. Qualitative interviews have been conducted with seven respondents with good knowledge in the areas of sustainable investments and sustainability reports.The result of the study shows that institutional investors believe sustainability reports are useful for analyzing a company's sustainability efforts. Corporate sustainability reports are used by all respondents, but to varying degrees. All respondents consider that other sources are also needed to obtain the information required to get a comprehensive picture of the companies' work with sustainability, so the information in the sustainability report is not sufficient. Respondents also argue that sustainability reports are credible reports, but in the case of external review, the views differ somewhat. The majority believe that it is positive if a sustainability report is externally reviewed, while a few respondents consider that an external review is of no importance.

 • 227.
  Andersson, Emmelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Matematik i förskolan: Hur pedagogerna främjar barns medvetenhet om matematik i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna beskriver sin pedagogiska verksamhet med att främja barns matematiklärande.

  Denna kvalitativa studie använder intervjuer som datainsamlingsmetod och fem pedagoger från fem olika förskolor deltog i intervjuerna. Förskolorna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval och ligger i en stad i Mellan Sverige. I studien framgår hur det redan i förskolan är viktigt att starta med matematik och vilken betydelse pedagogerna har.

  Av resultatet framgår det att de intervjuade pedagogerna menar att medvetenheten hos pedagoger har stor betydelse för hur barns matematiska lärande främjas. Det framkom även att det är i vardagssituationer som barnen kommer i kontakt med de matematiska begreppen som finns och det är i dessa situationer som barnen blir medvetna om att matematiken finns i allt som görs. Det är av vikt för att barnen ska utveckla och bli medvetna om matematiken som finns i deras omvärld. Det framkommer också av intervjuerna att det är av vikt att använda sig av den lokala arbetsplanen och läroplanen för förskolan, Lpfö98 och följa dessa kontinuerligt.

  Nyckelord

  Förskola, förskollärare, matematik, matematiska begrepp, pedagogens arbetsätt

 • 228.
  Andersson, Eric
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  EU & Region Jönköpings län: En kärlekshistoria?: Vad ligger bakom deras engagemang till EU?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is about the reasons for an involvement in the European Union. The thesis addresses this topic using the case of Region Jönköping County (RJL) and their involvement in the European Union. The method is content analysis to explore if the activity by RJL can be explained by the theories Europeanization and Multi-level governance using documentation from the region. Based on this, one should be able to answer the purpose of this study. The documentation under review is the 2013 Regional Development Strategy, which is valid until 2025, the Regional budget and the Operational plan for 2018, as well as the Multiannual plans for 2019-2010.

  Based on these theories, several specific issues were addressed that all addressed the Europeanization Upload-, Download- and Crossload-dimension, as well as the Resource Push and Pull factors were represented. These issues were later used in the examination of the documentation to answer the issues and the purpose of the study.

  A conclusion or conclusions of the study are concluded that there are some connections between the regional documentation and the theories used in this study. Which makes it possible to start drawing conclusions about the more general issues. The conclusions drawn in this thesis will be that the connections seen between the regional documentation and the theories. This means that the theories can explain what lies behind the involvement to the European Union. These theories and what they represent can also put words and underlying understanding into what lies behind and why we see some action from Region Jönköping County. This can also explain how theories can help us understand similar cases like this region.

 • 229.
  Andersson, Erica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  På vilka sätt kan estetiskt lärande inverka på dyslexiproblematik hos barn2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att undersöka på vilka sätt estetiskt lärande kan inverka på dyslexiproblematik hos barn. Studien hade också till syfte att ta reda på vilka olika sätt pedagoger arbetar med barn med dyslexi och vilka olika arbetsätt inom estetiskt lärande det finns för att utveckla barn med dyslexi.

  Jag var intresserad av att se om estetiskt lärande påverkade barnen med dyslexi i skolan. Jag har nyttjat tidigare forskning, litteratur och intervjuer med tre pedagoger ute på fältet för att får en större uppfattning och kunskap om ämnet. Jag följde mina forskningsfrågor genom studien för att få fram ett tydligt resultat som möjligt.

 • 230.
  Andersson, Erika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  De fem enkla maskinernas integrerande i den fria leken inom förskolans arena: En studie baserad på barns undersökande av enkel teknik i den fria leken.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att påvisa hur barn tillämpar enkel teknik i förskolan genom de fem enkla maskinerna. Observationer och”Intervju i farten” är de metodval som besvarar studiens syfte och frågeställningar. Observationer och intervjuer har genomförts i förskolans utemiljö under en förmiddag och utgår från barnens fria lek där målet är att utgå ifrån barnens perspektiv och reflektioner. Situationerna som blivit valda till studien baseras av barnens nyfikenhet och påvisade intressen. Resultatet i studien visar att två av de fem enkla maskinerna tillämpas av barnen i förskolans utemiljö och fria lek. Detta synliggörs genom deras användning av lutande planet och hjulet ur de fem enkla maskinerna. Det sker genom användning av redskap, som utforskande, del av leken och genom begrepp. Detta sker genom ett sociokulturellt perspektiv där olika faktorer påverkar barnens lärande.

 • 231.
  Andersson, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Förutsättningar för elevinflytande i grundsärskolan: Tillit, lyhördhet och vilja2017Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The curricula that defines special needs education in Swedish grammar schools states that students with intellectual disabilities should be given the possibility to participate in the planning and shaping of teaching and learning activities. The purpose of the study is to examine conditions regarding special needs students’ influence and how this influence is mediated. The focus of the study is subject based classroom situations. The method for collecting data has been observations. The empirical data consists of around 16 hours of video recordings, in addition to field notes. The observations took place in two special schools and all together 10 pupils, 5 teachers, and two student assistants participated. The theoretical framework is based on sociocultural theory with a specific focus on mediation. By using the theoretical terms object and subject positioning, the study also focuses on how teachers and students position themselves and each other. The results show that the students with intellectual disabilities are given opportunities for influence, but not very frequently.  

  The most important mediating factors to promote influence are the teachers´ trust in the students´ abilities and skills, and the teacher’s keen responsiveness to the students’ expressed personal will. Influence is mediated both through the possibilities of participation that teachers offer, and the teachers’ affirmation of the students’ requests. Furthermore, the study shows that students are more likely to gain influence in one-to-one meetings with the teacher, where the focus is on the student’s individual interests and preferences. In order to provide increased levels of influence to all students with intellectual disabilities, teachers need to plan the education with focus on democratic processes.

 • 232.
  Andersson, Fanny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Planerad fysisk aktivitet i förskolan: En studie som undersöker pedagogers upplevelser av deras arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna upplever deras arbete med planerade fysiska aktiviteter. Undersökningen ses utefter ett normkritiskt perspektiv. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2016) skriver att barn och ungdomar rekommenderas att röra på sig och få upp pulsen ca 60 minuter varje dag, vilket kan göras genom att exempelvis cykla och springa. I studien kommer jag att undersöka ifall pedagogerna följer dessa rekommendationer eller hur mycket fysisk aktivitet barnen faktiskt får på förskolan. Studien kommer att belysa betydelsen av den dagliga fysiska aktiviteten för barn i förskolan samt också studera vilka konsekvenser barn kan få när det går miste om den fysiska aktiviteten.

  Denna studie gjordes genom kvalitativa intervjuer, där två förskollärare, en barnskötare och två förskollärarstudenter (båda har en barnskötarutbildning sen tidigare) intervjuades. Resultatet i studien visade att pedagogerna hade en positiv inställning till fysisk aktivitet och de upplever att deras arbete med fysisk aktivitet oftast sker i sammanhang med en samling eller spontant. Det framkom också att pedagogerna upplevde att den planerade fysiska aktiviteten ofta prioriterades bort och några tyckte att barnen rör sig tillräckligt utomhus och i den fria leken.

 • 233.
  Andersson, Frida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Matematik i förskolan: Pedagogers synliggörande av matematik i sandlådan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagogerna synliggör matematiken genom lek i sandlådan tillsammans med barnen. Två metoder har valts för att kunna undersöka detta vilka är ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. Dessa metoder valdes för att kunna komplettera varandra för att få fram ett så tydligt resultat som möjligt.

  I resultatet framgår det att pedagogernas medvetenhet om vilken matematik som sker i sandlådan har stor betydelse. Pedagogerna bör vara delaktiga i barnens sandlådelek för att vara med och benämna olika matematiska begrepp som förekommer i leken. Genom att pedagogerna benämner matematiken så synliggörs den för barnen. Artefakter som finns i sandlådan såsom hinkar, spadar och former är till god hjälp för barnens matematiska lärande.

 • 234.
  Andersson, Gustaf
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Årets julklapp ”INGENTING”: En fallstudie i hur svenska hjälporganisationer jobbar med gestaltning och katalysatorer för Consumer Brand Identification i sin marknadsföring.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När en individ identifierar sig med ett varumärke har det visat sig att hen är mer benägen att utföra positiva gärningar gentemot varumärket. Det kan innefatta positive word of mouth, att försvara varumärket vid smutskastning eller intention att köpa produkter från varumärket. För att en identifikation ska uppstå krävs det att en individ kan se delar av sig själv i varumärket eller se en vinning i att identifiera sig med det. En viktig del för varumärket är att visa detta i sin marknadsföring. Till hjälp finns det fem centrala katalysatorer som hjälper till med denna process på olika nivåer. Jag har i denna undersökning isolerat och analyserat dessa i hjälporganisationers marknadsföring för att kunna se hur de används. Vidare används nästan alltid någon form av gestaltning i marknadsföring för att få konsumenten att i större utsträckning förstå budskapet och se det ur berättarens ögon. På det sättet så kan konsumenten lättare ta till sig vad varumärket vill säga och, om kommunikationen är utförd rätt, ges större chans till identifikation. Syftet med denna studie är att undersöka om 1) hjälporganisationer använder sig av gestaltning i sin marknadsföring, 2)om de använder sig olika katalysatorer för Consumer Brand Identification och 3) om dessa varumärken är lätta att identifiera sig med enligt dessa teorier. Till hjälp för att ta reda på detta så har studien använt sig utav teorierna kring Consumer Brand Identification, gestaltningsteorin och delar av The prospect theory. Studien har analyserat reklamfilmer från två olika hjälporganisationer: Rädda barnen och Unicef. I studien användes en kvalitativ retorisk analys för att tolka reklamfilmernas manifesta och latenta budskap samt två sammanställningar av strategisk gestaltning och olika katalysatorer för Consumer Brand Identification. Resultatet visade att reklamfilmerna tillsammans innehöll alla de olika katalysatorerna och strategiska gestaltningarna. Det intressanta och anmärkningsvärda var att reklamfilmerna ibland inte använde den strategiska gestaltningen på det sätt som forskningen visat skulle vara det bästa sättet att använda dem på. Vad detta kan bero på kan man bara spekulera om och det gör jag också i slutdelen av denna uppsats. 

 • 235.
  Andersson, Gustaf
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  En Kvalitativ studie om förändringsarbete vid ett IT-projekt: En fallstudie på en segelflygklubb2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisationer och ledare saknar ofta en förståelse om kärnan i ett förändringsarbete, förståelsen om hur människor fungerar. Förändring leder ofta till starka känslor och vissa drabbas hårdare än andra, medarbetare kan lätt omvandlas till motståndare om ledningen inte möter personalen rätt.

   

  Syftet med denna uppsats är att ge en kunskapsbas i hur en projektgrupp ska arbeta mot användare för att motivera dem till en positiv inställning inför förändringen. Den ger en förståelse för människors behov, drivkrafter och olika orsaker till varför motstånd till förändring kan uppstå hos de berörda.

  Datainsamlingen har skett genom en litteraturstudie inom området för att sedan samla in empiri genom halvstrukturerade intervjuer. Samtliga respondenter kommer från en segelflygsförening och syftet med det var att ta reda på hur föreningen hanterat olika förändringsarbeten. Dels ett redan avslutat förändringsarbete då de övergick till ett system för internetbokning av flygplan och även ett förändringsarbete som inte realiserats än, en digital lösning till deras tidsrapportering.

   

  Det finns flera olika alternativ som en ledare kan applicera för att motivera sina anställda vid ett förändringsarbete. Dessa tillvägagångssätt kan vara effektiva på sina egna vis, mycket beroende på sammanhanget och det specifika fallet. För att effektivisera momentet motivation gäller det att välja rätt tillvägagångssätt vid rätt tillfälle. Något som förutsätter att ledare har en förståelse för individen och de reaktioner denne har gentemot förändringen.

 • 236.
  Andersson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Att känna sina elever: Fem lärares förhållningssätt till att undersöka förkunskaper hos elever med migrationsbakgrund2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to give an account of five teachers’ views and understandings of second language (L2) learners’ previous knowledge, as well as, their linguistic and cultural backgrounds. This is carried out by the means of qualitative interviews, where the sampling consists of five primary school teachers at various schools. The findings are presented and analyzed using a thematic analysis. Furthermore, the study indicates that teachers in general have a positive attitude to learning more about their L2 learners’ prior knowledge and backgrounds, both for the pupils, as well as, their own sake. However, they know very little about it, and there are shortcomings in the knowledge of what the appropriate approach might look like in order to find out about this. Lastly, the study also shows that teachers strive to become better at identifying the L2 learners’ backgrounds and previous knowledge.

 • 237.
  Andersson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Den muntliga kommunikationens ställning i skolan: Inriktning mot grundskolan årskurs Förskoleklass-32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka den muntliga kommunikationens ställning i dagens skola. Jag är intresserad av lärarnas upplevelser av den muntliga kommunikationen när det kommer till undervisning och hur den muntliga kommunikationen förhåller sig till skriften. Genom hänvisning till ett flertal olika källor belyses ämnet ur olika vinklar för att skapa en tydligare bild av tidigare åsikter och kunskaper. Undersökningen är kvalitativt genomförd genom metoden intervju. Den teoretiska utgångspunkten grundas i Vygotskijs sociokulturella perspektiv som framhåller att lärandet är en aktiv del genom interaktion mellan utveckling och undervisning, varvid det läggs stort ansvar på läraren. Resultatet ger vid handen att det är svårt att avgöra hur den muntliga kommunikationen förhåller sig i skolan. Det framkommer att lärare saknar undervisning inom retorik, vilket visar på en brist av muntlig kommunikation inom lärarutbildningen. Lärarna framhåller dock att arbetet med muntlig kommunikation är viktigt för elevernas uttryckssätt samt förståelse. När det gäller den muntliga och skriftliga kommunikationen betonas av lärarna ett samspel där emellan för att nå utveckling. 

 • 238.
  Andersson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Fysisk aktivitet i skolan: Den fysiska aktivitetens betydelse i skolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka den fysiska aktivitetens betydelser och effekter, samt hur pedagogerna arbetar med den i skolan. Detta har jag gjort dels för att fysisk aktivitet alltid har legat mig varmt om hjärtat och för att det är en viktig del av mitt framtida yrke och därmed ville jag skaffa mig så mycket kunskap som möjligt inom det område. Studien undersöker hur den fysiska aktiviteten kan främja barn i skolan och vad uteslutning av den fysiska aktiviteten kan leda till dels för det är så att genom positiva upplevelser genom situationsanpassade fysiska aktiviteter kan vi hjälpa barn att utvecklas. En skola med bristfällig verksamhet inom den fysiska aktiviteten kan leda till att barn utvecklar bland annat inlärningssvårigheter. Metoden som använts för att få svar på mina forskningsfrågor var kvalitativa intervjuer med sex stycken verksamma fritidspedagoger på två skolor, tre fritidspedagoger på vardera skola. Sedan har jag sökt relevant litteratur som också ligger som grund till att besvara min frågeställning.

   

  Resultatet visar att den fysiska aktiviteten är en viktig del när det handlar om barn. Den fysiska aktiviteten kan vara till hjälp på så många nivåer och den kan vara med och påverka barns olika färdigheter och utvecklingsområden. Alla fritidspedagoger som jag intervjuade tryckte på att det var otroligt viktigt med fysisk aktivitet i skolan, men ändå fanns det inte konkret arbete inom detta område utan det är upp till var och en och det är inget specifikt som skolan kan erbjuda dagligen.

 • 239.
  Andersson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Pedagogers roll i barns lek: En studie om pedagogers tankar om sin roll och delaktighet i barns lek i förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 240.
  Andersson Happe, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Mediatiserad religion i ramen av humor: En studie av den amerikanska sitcom-serien the Big Bang Theory2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Since 2007 the American sitcom the Big Bang Theory has spread throughout the world. With its twenty million watchers it is one of the most popular sitcoms of our time. The starting point for this essay is that the humourus series with the more or less geeky main characters is more than just entertainment - it is a part of the mediatization of religion. This means that media is affecting the recipients’ view on religion in general and the personal religion. As we watch TV, we get socialized into how to act in our every day life. In this case, it is about religion depicted as entertainment. Through a film analysis of a number of selected scenes from the first three seasons of the series, this essay stresses the representation of the religious traditions Judaism, Christianity, Hinduism and religion in general. On the basis of etnocentrism, exitocism and a differentiation between religious praxis and religious beliefs my conclution is that Jews are portrayed in a very ”modern” and secular way, Christians are narrow-minded and quite stupid and Hindus are doing strange rituals and believe in very unreasonable phenomena. Religion in general is portrayed as something accepted but it should be rational and religous practice has its own time and place. 

 • 241.
  Andersson Happe, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
  Ungdomar, nyheter och stora händelser: En enkätstudie av gymnasieelevers nyhetskonsumtion, källkritik och kunskaper om terrordåden i Bryssel den 22 mars 20162016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay aims to study students’ consumption of news, their criticism towards sources and knowledge of facts about big news events. Surveys about the terror attacks in Brussels in March 2016 were handed out in order to collect data. The goal was to create a comprehensive picture of youths between the age of 16-20. The background of this topic is that all students in upper secondary school today have access to all news in the world, which has increased the need for knowledge on which sources to trust. Even though they have this unlimited access to news and information, studies showed that the younger generation has the lowest consumption of news and is the largest age group that do not consume news at all. This affects the teachers who meet and educate them; particularly the teachers in social studies where teachers often include studying the news in the classroom and the curriculum says to grade the students’ ability to criticize sources. 109 upper secondary school students from two schools participated in the survey. The results showed that about 60-80% reflect critically on news sources and they received information mainly from online newspapers and articles on social media. The results from the questions on the Brussel incidents generated two conclusions; the results showed that the knowledge varied depending on the type of knowledge asked for. Furthermore, as a group, 47% of the questions were correct answered. These results also confirm that society needs to teach the youngest generation the importance of reading, listening and watching the news in order to prevent political gaps in the future.  

 • 242.
  Andersson, Helen
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Utforskandet av vatten i förskolan: Hur yngre barn uppmärksammar och utforskar vatten samt utfroskandet av vattnets fasomvandlingar i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 243.
  Andersson, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Livsåskådning: Ett sätt att se på livet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. Människor kan ha olika upplevelser i religiös och icke-religiös mening. Människors syn på tillvaron och världen, kan utgöra en livsåskådning. Begreppet livs- åskådning inkluderar många frågeställningar kring varför vi finns, hur människan är, vad samhället står för, och tron på högre makter. Från forskning från 70-talet visar in- ternationell forskning att det inte finns någon motsvarighet till begreppet, dock används ordet ”worldview”. Lpo94 beskriver hur skolan aktivt ska främja alla människors lika värde. I Lgr11 beskrivs hur människans sätt att se på livet har förändrats och utvecklats ständigt. Religion och livsåskådning är centrala begrepp inom religionskunskap då de är viktiga för den mänskliga kulturen. I dagens samhälle lever vi i mångfald och ökad kunskap ger oss förståelse för varandra. Skolan ska genom religionsundervisning upp- märksamma hur människor inom religiösa traditioner lever och hur människor uttrycker sin tro och sin religion på olika sätt. Lgr11 beskriver hur eleverna ska få möjlighet att utveckla och reflektera över sina egna livsfrågor, identitet och förhållningssätt.

  I undervisningen diskuteras vad som kan påverka elevernas förståelse för religion och livsåskådning. Det finns negativa aspekter med att läraren bestämmer vad undervis- ningen handlar om då läraren själv har en åskådning och en tolkning som läraren anser vara viktig. Detta skulle kunna leda till att eleverna själva inte får utrymme att utveckla sin livsåskådning. För att göra en koppling mellan livsåskådning och didaktik beskrivs hur eleverna ska få utrymme att skapa ett eget val gällande olika livsåskådningar. Undervisningen i religion ska ge eleverna kunskap om olika åskådningar. Eleverna får framförallt kunskap kring världsreligionerna och en snabb genomgång gällande livså- skådningar. Alla människor har en livsåskådning och undervisningen ska ge eleverna möjlighet oavsett om de är religiösa eller inte. Icke-religiösa livsåskådningar utgör en del av religionsämnet även olika former av riter och kulturer ingår.

  Studien bygger på en kvalitativ design, vilket innebär målsättningen att skaffa en djupare förståelse. Denna undersökning baseras på intervjuer med tre lärare för grundskolan, 4-6, som undervisar i religionskunskap. Informanterna arbetar på en skola i Mellansverige. Intervjuerna genomförs som semistrukturerade, ljudinspelade intervjuer, med öppna följdfrågor. Efter intervjun transkriberades materialet omgående av författaren. Texten lästes ett flertal gånger i sin helhet, för att finna likheter och skillnader i lärarnas beskriv- ning av begreppet livsåskådning. Resultatet delas in i kategorier som sammanbinder in- tervjufrågorna och dess svar. Fyra kategorier framkom: Begreppet livsåskådning, Lärar- nas beskrivning av begreppet livsåskådning i läroplanerna och Lärarnas tolkning av läro- planen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning. Inom kategorin Lärares tolkning av läroplanen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning är indelad i fem underkategorier enligt: Tolkning, Planering, Genomförandet, Lärarnas beskrivning av eleverna och Lärarlaget. Resultatet visade att informanterna inte hade kännedom om begreppet livsåskådning och inte heller hade tid att undervisa om begreppet inom religionsämnet. Studien visade också att lärarna ansåg det svårt att diskutera med elever gällande deras livsåskådning då det uppfattas som känsligt.

 • 244.
  Andersson, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Livsåskådning: Ett sätt att se på livet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. Människor kan ha olika upplevelser i religiös och icke-religiös mening. Människors syn på tillvaron och världen, kan utgöra en livsåskådning. Begreppet livs- åskådning inkluderar många frågeställningar kring varför vi finns, hur människan är, vad samhället står för, och tron på högre makter. Från forskning från 70-talet visar in- ternationell forskning att det inte finns någon motsvarighet till begreppet, dock används ordet ”worldview”. Lpo94 beskriver hur skolan aktivt ska främja alla människors lika värde. I Lgr11 beskrivs hur människans sätt att se på livet har förändrats och utvecklats ständigt. Religion och livsåskådning är centrala begrepp inom religionskunskap då de är viktiga för den mänskliga kulturen. I dagens samhälle lever vi i mångfald och ökad kunskap ger oss förståelse för varandra. Skolan ska genom religionsundervisning upp- märksamma hur människor inom religiösa traditioner lever och hur människor uttrycker sin tro och sin religion på olika sätt. Lgr11 beskriver hur eleverna ska få möjlighet att utveckla och reflektera över sina egna livsfrågor, identitet och förhållningssätt.

  I undervisningen diskuteras vad som kan påverka elevernas förståelse för religion och livsåskådning. Det finns negativa aspekter med att läraren bestämmer vad undervis- ningen handlar om då läraren själv har en åskådning och en tolkning som läraren anser vara viktig. Detta skulle kunna leda till att eleverna själva inte får utrymme att utveckla sin livsåskådning. För att göra en koppling mellan livsåskådning och didaktik beskrivs hur eleverna ska få utrymme att skapa ett eget val gällande olika livsåskådningar. Undervisningen i religion ska ge eleverna kunskap om olika åskådningar. Eleverna får framförallt kunskap kring världsreligionerna och en snabb genomgång gällande livså- skådningar. Alla människor har en livsåskådning och undervisningen ska ge eleverna möjlighet oavsett om de är religiösa eller inte. Icke-religiösa livsåskådningar utgör en del av religionsämnet även olika former av riter och kulturer ingår.

  Studien bygger på en kvalitativ design, vilket innebär målsättningen att skaffa en djupare förståelse. Denna undersökning baseras på intervjuer med tre lärare för grundskolan, 4-6, som undervisar i religionskunskap. Informanterna arbetar på en skola i Mellansverige. Intervjuerna genomförs som semistrukturerade, ljudinspelade intervjuer, med öppna följdfrågor. Efter intervjun transkriberades materialet omgående av författaren. Texten lästes ett flertal gånger i sin helhet, för att finna likheter och skillnader i lärarnas beskriv- ning av begreppet livsåskådning. Resultatet delas in i kategorier som sammanbinder in- tervjufrågorna och dess svar. Fyra kategorier framkom: Begreppet livsåskådning, Lärar- nas beskrivning av begreppet livsåskådning i läroplanerna och Lärarnas tolkning av läro- planen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning. Inom kategorin Lärares tolkning av läroplanen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning är indelad i fem underkategorier enligt: Tolkning, Planering, Genomförandet, Lärarnas beskrivning av eleverna och Lärarlaget. Resultatet visade att informanterna inte hade kännedom om begreppet livsåskådning och inte heller hade tid att undervisa om begreppet inom religionsämnet. Studien visade också att lärarna ansåg det svårt att diskutera med elever gällande deras livsåskådning då det uppfattas som känsligt.

 • 245.
  Andersson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Processorienterad verksamhetsutveckling med Gamification som möjliggörare: En fallstudie vid Karlstads kommun2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Verksamhetsprocesserna är de värdeskapande processerna inom en organisation, en organisations hjärta. Processorienterad verksamhetsutveckling (POVU) handlar om att en organisation utvecklas genom att låta dessa verksamhetsprocesser vara det centrala i organisationen och hela tiden låta dem vara det styrande medlet. Genom en processorienterad verksamhetsutveckling kommer en högre grad av kundfokusering och kundnytta att uppstå, kostnader kommer att minska och högre kvalitet på leveranser kommer att uppstå. Men för att lyckas med detta så gäller det att begränsa alla problem och utmaningar som kan uppstå. Genom Gamification, som handlar om att applicera spelmekanismer såsom olika belöningssystem osv, utanför spelvärlden så uppnås ett högre engagemang och motivation hos de som använder sig av dessa spelmekanismer.

  Syftet med denna kandidatuppsats var att redogöra för vilka effekter och utmaningar som en organisation kan uppnå genom användningen av modeller/metoder som stöd för POVU. Kandidatuppsatsen beskriver hur spelmekanismerna från gamification möjligen kan appliceras på de modeller/metoder som används som stöd för POVU för att begränsa de utmaningar och öka de effekter som uppstår. Detta uppnåddes genom en kvalitativ studie hos Karlstad kommun där en enkätundersökning samt en intervju har utförts för att samla in data.

  Karlstad kommun har sedan några år tillbaka börjat fokusera på processarbete och i dagsläget arbetar alla kommunens förvaltningar och bolag i någon mån med processer. Karlstad kommun har tagit fram en egen processmodell för hur de skall arbeta med processer - Processmodellen. I detta arbete har både ett antal effekter och utmaningar upplevts.

  Några exempel på effekter är följande:

  • Förbättrade flöden
  • Gemensam begreppsanvändning
  • Ökad kvalitet på leveranser

  Några utmaningar som uppstått är följande:

  • Medarbetare använder inte metod- och modellstöd fullt ut
  • Processmodellen upplevs som alltför akademisk
  • Svårt att greppa för den enskilda medarbetaren
 • 246.
  Andersson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Projektportföljhantering i processindustrin:En fallstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att arbeta i projekt är nu mer vardag inom de flesta branscher, det är ett vedertaget sätt att leda och organisera arbete. Hur gör företag för att lyckas med projekt? De blir bättre på projektledning. Men att lyckas med enskilda projekt är inte synonymt med att lyckas som företag, man måste även lyckas med att driva rätt projekt, och göra rätt prioriteringar mellan sina olika projekt samt koordinera dem. Detta är problem på en annan nivå än att bara styra ett projekt, det berör hela verksamheten. Systematiska verktyg för sådan hantering kallas portföljstyrning, och hjälper företag att fatta väl underbyggda beslut i prioriterings och koordingeringsfrågor.

  Processindustrin är en bransch unik på så sätt att det är en mycket lång sammanhängande produktionskedja från råmaterial fram till färdig produkt. En komplex miljö med många beroenden mellan avdelningar skapar svårigheter att lyckas med sin portföljhantering. För att förstå vilka problem processföretag kämpar med genomfördes en fallstudie hos ett processföretag. Genom semistrukturerade intervjuer på fyra teknikinriktade avdelningar har följande punkter identifieras som slutsatser/problemområden:

  • Företaget har olika stort behov av projektledning på de olika avdelningarna
  • Avdelningarna har inte full koll på andra avdelningars projektarbeten
  • Alla avdelningar har en förankrad framtidsvision att sikta mot
  • Företaget har ingen dedikerad central funktion för projektledning/portföljhantering
  • Det är en komplex vardag att driva projekt i
  • Avdelningarna hos företaget har olika projektmodeller, det är omöjligt att dela samma modell

  I slutsatserna och analysen diskuteras vad som i teorin kan göras för att komma till rätta med dessa problem. Föreliggande D-uppsats visar hur kartläggningen av fallföretaget gått till, vilka problem som identifierats och hur fortsatt arbete kan öka förståelsen av problem med portföljhantering inom processindustrin.

 • 247.
  Andersson, Henrik
  et al.
  CNRS, UT1C, Toulouse Sch Econ LERNA, F-31015 Toulouse 5, France..
  Hole, Arne Risa
  Univ Sheffield, Sheffield S10 2TN, S Yorkshire, England..
  Svensson, Mikael
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Hlth Metr, Gothenburg, Sweden..
  Valuation of small and multiple health risks: A critical analysis of SP data applied to food and water safety2016Inngår i: Journal of Environmental Economics and Management, ISSN 0095-0696, E-ISSN 1096-0449, Vol. 75, s. 41-53Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 248.
  Andersson, Ingegerd
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Skolmiljöns betydelse för inkludering2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker fyra grundskole - och grundsärskoleelevers upplevelser av den egna skolmiljön i en inkluderande verksamhet. Studien är baserad på kvalitativa undersökningsmetoder som deltagande tekniker, observationer och samtal. En analys av materialet har gjorts utifrån rumslig, social och didaktisk aspekt av inkludering. Resultaten av studien visar att eleven kan vara inkluderad utifrån en eller flera aspekter. Eleverna har beskrivit sin skolmiljö och uttryckt de behov de har för att kunna delta i skolans arbete. Det finns en samstämmighet hos eleverna i deras önskemål om en lugn miljö och arbete i mindre grupp. Trots att klassrummet synbarligen hade en lugn miljö, var det ändå ansträngande att vistas där en hel lektion.

  För att utveckla skolans arbetsmiljö kan man arbeta med ett mer medvetet förhållningssätt till klassrummets utformning. Klassrummet ska vara en plats för lärande och en social mötesplats. För att göra skolan tillgänglig måste miljön studeras utifrån olika synvinklar och där kan eleverna vara med och påverka. Studien kan bidra till att lyfta fram metoder och synsätt för att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever.

 • 249.
  Andersson, Isabelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Kommunikativa redskap i förskolan: En studie om förskollärares användning av kommunikativa redskap2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore how and which communicative tools five different pre-school teachers use to communicate with children in the ages of one to two years old, and in that way contribute to the area of knowledge about how to use communicative tools in pre-school. To answer the purpose and the questions of issue I used non-participating observations as my method, which means that I kept myself in the background to influence the situation as little as possible. The result shows that pre-school teachers use different artifacts, ACC and the pre-school environment to communicate with children. ACC was for example used in connection to food situations.

 • 250.
  Andersson, Jacqueline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läs- och skrivsvårigheter hos maskrosbarn: Ett sociokulturellt arbete om dysfunktionella hemförhållandens inverkan på läs- och skrivutvecklingen.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how factors such as the home environment and children's social and emotional relationships might affect the literacy development, especially if children who live in a dysfunctional environment are at risk of further reading- and writing difficulties. I have been inspired by triangulation, and have used three different kinds of qualitative interviews for the study. Due to the restrictions of the size for this study, I have had to limit the amount of interviews and have conducted interviews with two adult survivors using unstructured conversational interviews, which share many similarities with regular life stories. I have also conducted a semi-structured interview with a teacher for special needs education.  The results of the study showed that a child’s environment, culture and past experience can inhibit or support the literacy development. For those children who live in a dysfunctional environment, the literacy development affects negatively because of the lack of security, motivation, support and structure, important things which a child needs. This kind of environment is causing emotional and concentration difficulties because the mind is focused on other things than school work, which inhibit the learning.

2345678 201 - 250 of 8329
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf