Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 48102
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201. Acedo, L.
  et al.
  Santos, A.
  Bobylev, Alexander
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Mathematics.
  On the derivation of a high-velocity tail from the Boltzmann-Fokker-Planck equation for shear flow2002In: J. Statist. Phys, Vol. 109:5-6Article in journal (Refereed)
 • 202.
  Achberger, Christine
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Chen, Deliang
  Göteborgs universitet.
  Rayner, David
  Göteborgs universitet.
  Nyberg, Lars
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety.
  Persson, Gunn
  SMHI.
  Future rainfall and flooding in Sweden: an integrative project to support climate-adaptation actions2013Conference paper (Refereed)
 • 203.
  Ackeberg, Hanna
  et al.
  Karlstad University.
  Mattiasson, Matilda
  Karlstad University.
  Marknadsundersökningar som bevis i marknadsföringsmål: en undersökning om bevisvärde och tillförlitlighet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom marknadsrätten förekommer det att näringsidkare använder olika former av otillbörliga affärsmetoder för att nå framgång på marknaden. Det kan bl.a. röra sig om renommésnyltning som innebär att företag obehörigen anknyter till ett annat företags produkt, logotyp, kännetecken eller liknande för att på sådant sätt göra en ekonomisk vinning. En annan form av metod är att företag använder efterbildningar som är vilseledande för konsumenter och som lätt kan förväxlas med ett annat företags kända och särpräglade produkter. Ett liknande förfarande är vilseledande om det kommersiella ursprunget som innebär att en konsument får uppfattning om att en viss produkt är en annan än hen från början avsett att köpa på grund av produktens kända ursprung, kvalitet eller liknande. En näringsidkare som blivit utsatt för någon av dessa otillbörlighetsgrunder är i behov av att visa hur stor kännedom en relevant omsättningskrets har om företagets produkter eller kännetecken. Ett lämpligt hjälpmedel för att uppnå detta är att använda en marknadsundersökning, då det genom en sådan undersökning blir möjligt att mäta ett direkt vetande om en produkt eller ett kännetecken. Det saknas lagstiftning som reglerar hur en marknadsundersökning bör utformas för att utgöra ett tillförlitligt bevis. Det blir därmed Marknadsdomstolens uppgift att bedöma undersökningarnas bevisvärde i de mål sådana åberopats. Utifrån domstolens bedömningar kan det konstateras att det råder en oklarhet om vilket bevisvärde en marknadsundersökning har. I flertalet fall har undersökningar bedömts ha antingen ett lågt bevisvärde eller inget bevisvärde alls på grund av att de främst varit behäftade med brister. De vanligaste bristerna har visat sig vara i marknadsundersökningens metod, rapport och urval. För företagen kan detta skapa problem då det kan bli en ekonomisk börda att de fått lägga ner stora summor pengar på att låta genomföra undersökningarna, som senare inte tas hänsyn till av domstolen. Eftersom det råder ett oklart läge kan det uppstå osäkerhet för företagen vad som gäller angående marknadsundersökningar. Det är därmed av betydelse att undersöka hur en marknadsundersökning bör utformas för att kunna utgöra ett tillförlitligt bevis i marknadsföringsmål. Detta genom att undersöka vilket bevisvärde domstolen tillmäter marknadsundersökningar i sina bedömningar. För att möjliggöra denna undersökning har den rättsdogmatiska metoden använts, med rättspolitiska inslag, tillsammans med juridisk och samhällsvetenskaplig litteratur, samt intervjuer med praktiker på området. En tillförlitlig marknadsundersökning kräver att undersökningsresultatet återspeglar vad den relevanta omsättningskretsen har för uppfattning om det som är föremål för undersökningen. Det behöver även framgå vad marknadsundersökningen har för syfte och att syftet faktiskt uppnås genom undersökningen. Det bör undvikas att ställa ledande frågor till respondenterna då ett tillförlitligt resultat kräver spontana svar. I marknadsrättsliga tvister kan med fördel en personlig intervju eller postal intervju användas då dessa möjliggör användandet av visuella hjälpmedel. Avslutningsvis bör nämnas att det är viktigt att domstolen får ta del av hur hela marknadsundersökningsprocessen gått till. 

 • 204. Ackelh, A.S.
  et al.
  Colombo, R.M.
  Hille, S.C.
  Muntean, Adrian
  Institute for Complex Molecular Systems & Centre for Analysis, Scientific computing and Applications, Eindhoven University of Technology.
  Preface to "modeling with measures"2015In: Mathematical Biosciences and Engineering, ISSN 1547-1063, E-ISSN 1551-0018, Vol. 12, no 2Article in journal (Refereed)
 • 205.
  Ackerstierna, Paula
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  The Environmental Impact of an Automotive Plastic Component: A lifecycle approach of a deco panel scenario analysis of two different plastics2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The transport sector is a major end-user of energy. As consumers are becoming aware and conscious of their environmental footprint making the enviromental footprint of automobile components one of the requirements in new product design development.

  The purpose of the study is to identify environmental impacts of a plastic panel. The main objective of the study is to perform an environmental life cycle assessment (E-LCA) of an existing panel regarding four scenarios with a nonbio-based plastic and a bio-based plastic. The first two scenarios have the same production and use phase, but different end-of-life treatments. The plastic in these scenarios is non-biobased. The last two scenarios have the same bio-based plastic and use phase, but different end-of-life-treatments. The first three scenarios have a surface material covering the plastic. The environmental impacts analyzed are global warming potential, acidification potential, eutrophication potential, photochemical ozone creation potential, primary energy demand and particulate matter.

  The analysis is carried out according to the ISO14040/44 with the four steps of LCA: 1) Goal and Scope Definition, 2) Inventory Analysis, 3) Impact Assessment, and 4) Interpretation. The functional unit of the anaysis is a plastic panel. The inventory was collected by literature, the LCA software GaBi, and the commissoner of the study. The environmental impact assessment was conducted in GaBi 8 with the method of CML2015, Primary Energy, and IMPACT2002+. A dominance and a contribution analyses were applied to identify the hotspots of the life cycle. The hotspot of the life cycle was identified to be the production phase.

  The main contributor within the scenarios was the plastic production, specifically the granulates and the fiber fillings. The bio-based plastic reduced the impacts compared to the non-bio-based in five out of six cases. However, the photochemical ozone creation potential for both plastics were the same. The bio-based plastic reduced the GWP 16%, AP by 1%, EP by less than 1%, and PED by 19%. If the surface cover in aluminum was removed, the GWP was reduced by 46%, AP by 35%, EP by29%, POCP by 36%, PED by 42%and PM by 40%.  The transportation contributed most to impacts in the acidification potential, eutrophication potential, and particulate matter. The transportation’s impacts were greater in the bio-based plastic than the non-bio-based.

  The granulates of the plastic along with the injection molding are the main contributors due to usage of coal-based electricity for the injection molding and oil for the plastic production. The values used in the study are based on country averages which may differ depending on geographic location and its development as China is a country with a large area. The GWP is the highest value of the impacts analyzed, but even though the other are small fractions these may cause great damages. These damages can irritate eyes, damage lungs and destroy photosynthesis.

  By using recycled material for products instead of new materials, as done in the study, the impacts could be lower. As some previous studies agrees, the usage of bio-plastics lowers the environmental impact by a few percentages.  The bioplastic is an environmentally sustainable option to the current plastic as the location of the panel is not sensitive to excessive heat.

 • 206.
  Ackleh, Azmy S.
  et al.
  University of Louisiana at Lafayette, USA.
  Colombo, Rinaldo M.
  University of Brescia, Italy.
  Goatin, Paola
  Team ACUMES, INRIA, France.
  Hille, Sander
  Leiden University, The Netherlands.
  Muntean, Adrian
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Mathematical modeling with measures2019In: Nieuw Archief voor Wiskunde, ISSN 0028-9825, Vol. 20, no September, p. 218-220Article in journal (Refereed)
 • 207. Adabaniyan, Bushra
  Dansen i ett mångkulturellt samhälle2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att söka svar på vilken roll dansen har spelat för att öka förståelse mellan kulturer och hur dansutvecklingen ser ut i det mångkulturella Karlstad. Mitt tillvägagångssätt i arbetet har varit en slags kombination av induktion och deduktion. Detta för att underökningen har inslag av explorativ art. Vidare har jag främst använt mig av enkätundersökning och intervjuer med dansaktörer och arrangörer. Teoriförankringen har varit inom litteratur som berör dansens mening och funktion, sociala kontakter och terapi i dans, danskommunikation, dansspridningen och dansen i det globala sammanhanget samt en diskussion om både kulturmöten i samhället och om det mångkulturella samhället. Resultatet visar hur dansens utveckling fortgår i Karlstad alltifrån dansplaneringen och dansskiftet i Karlstad, danskurserna i de främmande dansformerna, dansställen och danslärarens syn och erfarenheter. Dansen breder ut sig både i den kommunala och i den privata dansverksamheten. Barn och ungdomar är mest prioriterade. Nya dansformer blev aktuella i Karlstad för ca tre till fyra år sedan, då afrikansk dans var den första. Flamenco har alltid funnits, dock är den orientaliska dansen relativt ny i sammanhanget, medan salsans spridning till Karlstad beror på att den var trendig. Intresset för dessa dansformer ökar med tiden. I uppsatsarbetet har en stor vikt lagts vid enkätundersökningen som begränsats till fyra dansformer: afrikansk, flamenco, orientalisk och salsa. Vid resultatredovisningen visade det sig att de fyra kategorierna fick bilda ytterligare en kategori, nämligen de som har dansat fler dansformer än en. Samtidigt har enkätredovisningen visat att alla respondenter är positiva till dansen och att 66% har ett positivt intryck av tillhörande kultur. Majoriteten som utövar dessa dansformer är kvinnor, högutbildade i blandade åldrar, främst mellan 26-50 år. För många är dessa dansformer en befrielse från strukturerna omkring oss i samhället. Många finner gemenskap i både dansen och i kulturen. Efter en jämförelse mellan dansens traditioner och kulturen har många insett de kulturella skillnaderna och gjort kommunikation möjlig. Dansen har fungerat som introduktion till kulturen samt har i vissa fall lyckats mildra fördomar. Detta för att dansen tilltalar människan på ett annat sätt än det verbala traditionella sättet att kommunicera vilket präglar vårt samhälle och kultur.

 • 208. Adabaniyan, Bushra
  Turismens effekter i Sharm El Sheikh2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka turismens framväxt och dess effekter i Sharm el Sheikh. Tillvägagångssättet i arbetet har varit en kombination av induktiv och deduktiv insats. Undersökningen är baserad på två veckors fältarbete som bygger på en kvalitativ metod. Vidare använts observationer och intervjuer inom både den privata och offentliga sektorn i Sharm el Sheikh. Teoriförankringen är relaterad till hållbar turism, natur och kultur som turistiska resurser, betydelsen av marinturism och dess framväxt inom turismnäringen. Turismens miljöeffekter och kulturella effekter har diskuterats såsom turismutvecklingsteorier i utvecklingsländerna. I arbeten presenteras en geografisk beskrivning av området kring Röda havet vid Sinaihalvön och hur Sharm el Sheikh utvecklades till en turistort och vilken planering av området som gjorts. Dykningsmöjligheterna i Sharm och dess problematik samt dykningsupplevelsen redovisas också. Det bristande informationsflödet i området redovisas, beduinernas historia och kultur redogörs för samt speciellt Sinai beduinernas situation och egna upplevelser av kontakten med beduinerna presenteras. Undersökningen visar att området Sharm el Sheikh, baserad på natur och kulturresurser, håller på att överbelastats av den expanderade turismen, som är relativt ny i området och planerad av den Egyptiska staten sedan 1980-talet. Områdets unika havsresurser planerades tidigt i utvecklingsfasen för att bli naturreservat såsom ”Ras Mohamed” som gjordes till nationalpark, söder om Sharm el Sheikh. Planeringen i Sharm el Sheikh har lyckats i många avseenden men missat i andra, såsom investeringen i de mänskliga resurserna. Lokalbefolkningen och turisterna saknar information. Detta har orsakat flera negativa effekter både på miljöfronten och till den lokala kulturen inte minst när det gäller den negativa attityden mellan människor som beror på okunskap hos både turister och lokalbefolkningen. Uppväxten av Sharmområdet bygger endast på turismnäringen som ekonomisk aktivitet och har också skapat ekonomiska fördelar. Dock har området blivit påverkat socialt av turismens ständigt dominerade närvaro. Detta märks överallt och framför allt på beduinerna som har bytt sysselsättning och livsstil och anpassat sig till den kommersiella turismen.

 • 209. Adam, Andersson
  Lärarnas syn på friluftsliv i Idrott och Hälsa: En kvantitativ studie om Idrott och Hälsa lärares syn på undervisningen i friluftsliv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Outdoor education is becoming an increasingly larger subject in Swedish schools.  It makes up about a third of the curriculum in Physical education. In this quantitative study, the result shows that physical education teachers believe they have enough material resources to teach in outdoor education. However, this not applies to the students and the material they bring from home. The teachers feel that they have enough knowledge about outdoor education to teach in the subject and most considers that they have an area close to the school there they have opportunity to teach outdoor education. When it comes to how the school and colleagues are working with or against the physical education teachers, the teachers responded that a small majority of the schools work together with success regarding the curriculums in outdoor education. When it comes to how involved their colleagues are in planning and implementing outdoor activates the majority answered that they receive help from their colleagues.  

 • 210. Adam, Sara
  Ikoner på Internet - en undersökning om förekomsten av olika ikoner på webben2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This study is concerned with the features of navigation computer icon on web sites visited by Swedish people. Conclusions are based on the icons found to be more frequently used than others, how common the use of computer icons is, and how common complementary text is. A comparison between the icons found is finally made, with regards to functionality, graphical visualisation and metaphorical icons. Quantitative content analysis and a qualitative research method were used to be able to make both a statistical analysis and an in depth comparison between the icons. The sample consists of the 100 most visited sits in Sweden in the month of February 2002. The results shows no significant difference between web sites with icons and web sites without icons. Flags are the most commonly used icon. Second most frequently used icon is an envelope, which is more common than the majority of icons. The most common meaning in a category of icons is found in the icons of flags. The meaning is to change language on the web site. The study also showed that a waste majority of the icons uses complementary text. The comparison between the different categories of icons concerning metaphor, functionality and graphical visualisation, shows that assumption can be made that flags, envelopes, question marks, magnifying glass and shopping cart are more frequently used than the rest of the 21 categories of icons. There is need for further studies to support this assumption. Keywords: Icon, computer icon, metaphor, graphical representation

 • 211.
  Adamczyk, Krzysztof
  et al.
  Department of Materials Science and Engineering, Trondheim, Norway.
  Søndenå, Rune
  Department for Solar Energy, IFE, Kjeller, Norway.
  Stokkan, Gaute
  Sintef Materials and Chemistry, Trondheim, Norway.
  Looney, Erin
  Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA.
  Jensen, Mallory
  Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA.
  Lai, Barry
  Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory, Lemont, Illinois 60439, USA.
  Rinio, Markus
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics (from 2013).
  Di Sabatino, Marisa
  Department of Materials Science and Engineering, NTNU, A. Getz vei 2B, NO-7491 Trondheim, Norway.
  Recombination activity of grain boundaries in high-performance multicrystalline Si during solar cell processing2018In: Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, E-ISSN 1089-7550, Vol. 123, no 5, p. 1-6, article id 055705Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this work, we applied internal quantum efficiency mapping to study the recombination activity of grain boundaries in High Performance Multicrystalline Silicon under different processing conditions. Wafers were divided into groups and underwent different thermal processing, consisting of phosphorus diffusion gettering and surface passivation with hydrogen rich layers. After these thermal treatments, wafers were processed into heterojunction with intrinsic thin layer solar cells. Light Beam Induced Current and Electron Backscatter Diffraction were applied to analyse the influence of thermal treatment during standard solar cell processing on different types of grain boundaries. The results show that after cell processing, most random-angle grain boundaries in the material are well passivated, but small-angle grain boundaries are not well passivated. Special cases of coincidence site lattice grain boundaries with high recombination activity are also found. Based on micro-X-ray fluorescence measurements, a change in the contamination level is suggested as the reason behind their increased activity.

 • 212.
  Adamczyk, Krzysztof
  et al.
  Department of Materials Science and Engineering, Trondheim, Norway.
  Søndenå, Rune
  Department for Solar Energy, IFE, Kjeller, Norway.
  You, Chang Chuan
  Department for Solar Energy, IFE, Kjeller, Norway.
  Stokkan, Gaute
  Sintef Materials and Chemistry, Trondheim, Norway.
  Lindroos, Jeanette
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics (from 2013).
  Rinio, Markus
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics (from 2013).
  Di Sabatino, Marisa
  Department of Materials Science and Engineering, Trondheim, Norway.
  Recombination Strength of Dislocations in High-Performance Multicrystalline/Quasi-Mono Hybrid Wafers During Solar Cell Processing2018In: Physica Status Solidi (a) applications and materials science, ISSN 1862-6300, E-ISSN 1862-6319, Vol. 215, no 2, article id 1700493Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Wafers from a hybrid silicon ingot seeded in part for High Performance Multicrystalline, in part for a quasi-mono structure, are studied in terms of the effect of gettering and hydrogenation on their final Internal Quantum Efficiency.The wafers are thermally processed in different groups – gettered and hydrogenated. Afterwards, a low temperature heterojunction with intrinsic thin layer cell process is applied to minimize the impact of temperature. Such procedure made it possible to study the effect of different processing steps on dislocation clusters in the material using the Light Beam Induced Current technique with a high spatial resolution. The dislocation densities are measuredusing automatic image recognition on polished and etched samples. The dislocation recombination strengths are obtained by a correlation of the IQE with the dislocation density according to the Donolato model. Different clusters are compared after different process steps. The results show that for the middle of the ingot, the gettering step can increase the recombination strength of dislocations by one order of magnitude. A subsequent passivation with layers containing hydrogen can lead to a decrease in the recombination strength to levels lower than in ungettered samples.

 • 213.
  Adams, Paul C.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013). University of Texas at Austin, USA.
  Geographies of media and communication II: Arcs of communication2018In: Progress in Human Geography, ISSN 0309-1325, E-ISSN 1477-0288, Vol. 42, no 4, p. 590-599Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Some of the most perceptive contributions to the geographic study of media and communication have been in areas of landscapes studies and geohumanities. To bring landscape and geohumanities insights together more explicitly with communication and media, this progress report draws on George Revill’s concept of an ‘arc of sound’, expanding the concept’s scope to an arc of communication – a dynamic trajectory connecting one vantage point to another through various translations and shifts. It is a mix of integration and translation that forms its own space, place and time, integrating elements of embodied performance, multiple sensory modalities, temporality, absence and excess. Arcs of communication often depend on collaboration and can produce transformations of identity. The concept of the arc of communication enables discovery of numerous threads connecting landscape studies to geohumanities while deepening geographical understandings of media and communication.

 • 214.
  Adams, Paul C.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013). Department of Geography and the Environment, University of Texas at Austin, USA.
  Migration Maps with the News: Guidelines for ethical visualization of mobile populations2018In: Journalism Studies, ISSN 1461-670X, E-ISSN 1469-9699, Vol. 19, no 4, p. 527-547Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Maps showing immigration into Europe are a potential source of journalistic bias. Limited time and funding to create maps of migration can lead to dependence on data from institutions dedicated to controlling migration, in effect promoting a logic of surveillance directed at immigrants rather than a logic of hospitality based on respect for human rights. There are organizational and logistical barriers to overcome if migration is to be portrayed in ways that support thoughtful, democratic, rights-based deliberation but efforts need to be made to map migration in ways that reveal the geographical experiences of individual immigrants including their movement paths and the risks they face. This article examines unusual maps of migration, drawing on examples from news media as well as from non-governmental organizations, research teams, book authors, private companies, and entertainment media based in several European countries. The examples provide a foundation for concrete recommendations regarding the responsible use of cartographic visualization as a component of immigration news.

 • 215.
  Adams, Paul C
  et al.
  University of Texas at Austin.
  Jansson, André
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Communication Geography: A Bridge Between Disciplines2012In: Communication Theory, ISSN 1050-3293, E-ISSN 1468-2885, Vol. 22, no 3, p. 299-318Article in journal (Refereed)
 • 216. Adams, Robin
  et al.
  Fischer, Sally
  Pears, Arnold
  Börstler, Jürgen
  Boustedt, Jonas
  Dalenius, Peter
  Eken, Gunilla
  Heyer, Tim
  Jacobsson, Andreas
  Lindberg, Vanja
  Molin, Bemgt
  Moström, Jan-Erik
  Wiggberg, Mattias
  What is the Word for "Engineering" in Swedisch: Swedish Students Conceptions of their Discipline2007Report (Refereed)
 • 217. Adams Thörnqvist, Shelley-Ann
  The adjective pair electric and electrical - a corpus study of two near-synonyms2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  ENG C-17

 • 218.
  Adamson, Frank
  et al.
  Stanford University.
  Åstrand, Björn
  Karlstad University.
  Privatization or public investment?: A global question2016In: Global education reform: How privatization and public investment influence education outcomes / [ed] F. Adamson, B, Åstrand & L. Darling-Hammond, Routledge, 2016, 1, p. 1-15Chapter in book (Other academic)
 • 219.
  Adamson, Frank
  et al.
  Stanford University.
  Åstrand, BjörnKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).Darling-Hammond, LindaStanford University.
  Global education reform: How privatization and public investment influence education outcomes2016Collection (editor) (Other academic)
 • 220.
  Adamson, Peter
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Inverkan av lipemisk turbiditet på koncentrationsbestämning av IgM och LDL-K i serumprover med VITROS® 4600 samt åtgärdsförslag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 221.
  Adamsson, Annika
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  En Montessori-inspirerad pedagogik utmanar högpresterande elever matematiskt: En kvalitativ studie om vilka strategier lärare som använder en Montessori- inspirerad pedagogik i årskurs 1-3 anser utmanar och stimulerar högpresterande elever i matematik.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på vilka strategier lärare som använder en Montessori-inspirerad pedagogik anser stimulerar och utmanar högpresterande elever i matematik samt om de upplevde några svårigheter eller problem med att undervisa högpresterande elever i matematik. För att undersöka det har sex kvalitativa intervjuer genomförts med lärare som har varit eller som är verksamma i årskurserna 1-3. Resultatet av intervjuerna visar att lärarna har en gemensam uppfattning om att en Montessori-inspirerad pedagogik utmanar och stimulerar högpresterande elever i matematik eftersom grundtanken i Montessori-pedagogiken är "eleven i centrum". Det här innebär att lärarna måste utgå från varje elevs förutsättningar, behov och aktuella kunskapsnivå. I resultatet framkommer också att lärarna använder sig av olika strategier i form av matematikbok från en högre årskurs, special- och fördjupningsområden, åldersintegrering och lärande med flera sinnen för att stimulera och utmana de högpresterande eleverna matematiskt. Det framgår också i resultatet att lärarna inte upplever några större problem eller svårigheter i undervisningen av högpresterande elever i matematik. De belyser ändå att den egna matematiska kompetensen, tidsbrist och eget kontrollbehov ibland kan utgöra hinder för att stimulera och utmana de högpresterande eleverna tillräckligt. Utifrån studien kan man dra slutsatserna att lärare som använder en Montessori-inspirerad pedagogik lägger stor vikt vid att hitta rätt strategi för rätt elev, vilket bidrar till att de högpresterande eleverna får utmaning och stimulans. De olika hindren som lärarna belyser skulle kunna minskas med fortbildning och samarbete mellan årskurserna. 

 • 222. Adamsson, Elin
  et al.
  Jansberger, Lotta
  Upplevelser av att leva med Anorexia nervosa och Bulimia nervosa2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 223. Adamsson, Eva
  Självförtroendets betydelse vid den tidiga läs- och skrivinlärningen2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om på vilket sätt lärare kan arbeta, för att stärka elevens självkänsla och självförtroende i läs- och skrivutvecklingen. Syftet med arbetet är att ta reda på hur lärarna arbetar med att stärka elevers självförtroende i samband med läs- och skrivundervisningen och att dra lärdom av erfarna lärares kunskaper och arbetssätt. Genom litteraturstudier och intervjuer med lärare, som har lång erfarenhet av arbetet, har jag kartlagt olika områden, som har betydelse för hur en elev upplever sin första tid i skolan. När jag sammanställt resultatet och kopplat det till aktuell litteratur och forskning, kom jag fram till, att läraren behöver olika arbetssätt och metoder för att kunna bemöta varje elev efter sin förmåga, intresse och erfarenhet. Individuell undervisning är att föredra, det blir då lättare för eleven att lyckas med läs- och skrivinlärningen med bibehållet självförtroende. Lärarens förhållningssätt är av största betydelse för om en elev trivs och lyckas med läs- och skrivinlärningen. En positiv lärare som tror på sina elever och på sitt sätt att undervisa, har stor inverkan på klassrumsklimatet. Klassrumsmiljön ska vara genomtänkt, strukturerad och utformas så eleverna känner sig trygga och går med glädje till skolan. De intervjuade lärarna lyfte också fram vikten av, att eleverna är språkligt medvetna när de börjar med läsning och skrivning och att föräldrarna engagerar sig i sina barns skolgång.

 • 224.
  Adamsson, Sophie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies.
  "Att vara bred är en tillgång": En kvalitativ intervjustudie av fyra sångpedagogers syn på genreval i sångundervisningen på gymnasiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how individual singing lessons for high school students differ depending on to which extent the vocal coach is driven by their own interests concerning genre. The study is based on four semi-structured interviews where two vocal coaches have their home turf in classical music, and two vocal coaches have their home turf within the african american genres. The study is of comparative nature where the focus is on eventual similarities and differences between vocal coaches’ viewpoints within the two genres. The theoretical perspective of the study takes its stand in the socio cultural perspective and how cultural tools and surroundings affect teaching and learning.The result of the study shows that the vocal coaches have more conformed opinions than they have conflicting ones when it concerns informed choices in genre, how their own interests affect their teaching and the views on the curriculum in relation to the lesson and its content. The interviewees differ when it comes to how they plan lessons for beginners and how they themselves listen to music. In the discussion the themes that surface in the result are discussed from a socio cultural perspective. These themes are: informed and uninformed choices concerning genre, the curriculum as a tool in teaching and the teachers’ own personal interests concerning genre. The conclusion is that the different tools the vocal coaches use affect how they work in and surrounding their teaching of high school students. 

 • 225.
  Adamsson, Sophie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies.
  Kan jag låta sådär?: En observationsstudie med fokus på "edge" i sångmetoden "komplett sångteknik"2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to get a deeper insight of what it means to develop a new singing technique. To study this I have practiced edge ten minutes per day during a period of four weeks, five times a week. Three of these exercices have been videotaped. I have also used a logbook to document new experiences during the process. I have a socio-cultural perspective as a theoretical base in this study. In the result the different tools that were selected show how these were handled and how the process in learning has developed. The results show that the most central tools that were used were the body, the method book, the piano chair, the wall and a song. In the discussion I describe, from a socio-cultural perspective, what the conditions have been, and which tools I have used. 

 • 226.
  Adamsson, Tim
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Kravrekommendation: En undersökning för kravrekommendationer för Nya Intranätets forum på Karlstad Universitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 227.
  Addelyan Rasi, Hamideh
  et al.
  Linköping University.
  Moula, Alireza
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Puddephatt, Antony J.
  Canada.
  Timpka, Toomas
  Linköping University.
  Empowering newly married women in Iran: A new method of social work intervention that uses a client-directed problem-solving model in both group and individual sessions2013In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117, Vol. 12, no 6, p. 765-781Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We set out to assess the processes by which a personal empowerment-oriented intervention based on learning spaces and the Rahyab problem-solving model can help newly married women in Iran to gain more control over their life situations. Learning to use the problem-solving model independently was an important component of this seven months’ educational program. A descriptive field study design based on qualitative methods was employed for data collection and analysis. The analysis of these processes showed how, through group and individual interventions, these women could influence their intimate relationships by altering their thoughts, their management of emotions, and their overt behavior. We invite more research on how empowerment-oriented interventions can be used to support newly married women as a part of family educational programs.

 • 228.
  Addelyan Rasi, Hamideh
  et al.
  Linköping University.
  Moula, Alireza
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Puddephatt, Antony J.
  Lakehead University, Canada.
  Timpka, Toomas
  Linkoping University.
  Empowering single mothers in Iran: Applying a problem-solving model in learning groups to develop participants' capacities to improve their lives2013In: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263X, Vol. 43, no 5, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since 2000, a problem-solving model has been taught to the Society for Protecting the Rights of the Child, and teachers and  students of social work in two universities in Iran. Since 2006, with the initiation of UNICEF, social workers, psychologists  and even some psychiatrists in Iran have been learning this model. In 2008, a group of researchers created an empowerment-oriented  psycho-social group and private intervention project to assess whether a group of Iranian single mothers could use this model, which was traditionally used by professionals only, to effectively and independently meet challenges in their own lives. Our results show that all women used the model effectively and, consequently, made more deliberate decisions to improve their life situations. Some of the women succeeded in finding a job and many improved their family relationships. This study suggests that empowerment-oriented social work can help many clients to achieve their goals, and that this psycho-social intervention project can be a useful model for social work in Iran and many other societies.

 • 229.
  Ade, Adam
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Nilsson, David
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Önen, Mahabad
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Varumärken: Hur bygger man varumärken?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens konkurrenssamhälle är det viktigt att företagen bygger en identitet och att de kan särskilja sig gentemot konkurrenter. Det är där varumärken får sin betydelse och roll. Det är även viktigt för konsumenterna att kunna skapa sig en egen identitet genom att välja företagens olika produkter. Varumärken kostar mycket pengar och tar lång tid att bygga upp, så det är viktigt att företagen förvaltar det på rätt sätt. Vad kännetecknar då ett starkt varumärke och hur bygger man upp ett sådant?

  Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera vilka komponenter som krävs för att bygga ett starkt varumärke. Vi valde att använda en kvalitativ metod och sju olika företag intervjuades. De modeller vi framför allt använde var Aakers och Melins modeller om hur man bygger starka varumärken.

  Resultatet visar att de komponenter som exempelvis Melin och Aaker framhåller om hur man bygger starka varumärken, även används av företagen. Exempelvis framhävs kontinuitet och konsekvens mycket i teorierna, och detta stämmer överrens med vad som framkom i intervjuerna. Det är också viktigt att man har en historia, en berättelse om hur företaget skapades, hur länge det har funnits och vad som har åstadkommits. Det är delvis sammankopplat med att det tar lång tid att bygga ett varumärke. Det tar tid att slå sig in på en marknad och etablera sig i konsumenternas medvetande, det vill säga öka sin varumärkeskännedom. Ytterligare en sak är att man måste ha en kvalité på sina produkter. Om produkten man säljer inte har tillräckligt god kvalité är det mycket svårt att bygga ett varumärke

 • 230. Adelswärd, Christina
  Hur ser vi på dyslexi idag2008Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 231.
  Adermark, Christopher
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Matematik i Kunskapsskolan2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 232.
  Adeva Rodil, Teresa
  Karlstad University, Division for Engineering Sciences, Physics and Mathematics.
  Edge effect on abrasive wear mechanisms and wear resistance in WC-6wt.% Co hardmetals2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Wear of hardmetals is a complicated topic because the wear resistance and the wear mechanisms are influenced by microstructural factors. Although edge wear resistance has a vital importance, most of the researches made in laboratories are related to flat wear resistance using coarse abrasive paper. This situation produces problems with the prediction of abrasive wear behaviour and with the estimation of the lifetime of cutting edges of different kinds of tooling.

  Several studies have been done in order to clarify edge wear behaviour. It has been published correlations of the edge toughness to the load and to the bulk fracture toughness. In those publications coarse abrasive or Vickers indenter were used.

  In the present research, edge shaped specimens of WC-6wt%Co grades were investigated. In order to compare the obtained results for flat sliding and edge wear behaviour two test arrangements, pin on flat disc and edge on flat disc were employed. The specimens were tested using 120, 320, 800 and 2400 mesh SiC abrasive paper and the worn surfaces were investigated using SEM instrument to evaluate wear mechanisms. The edge wear was observed was discussed in relation to wear mechanisms investigated and correlated to the flat wear behaviour.

  The obtained results showed limited applicability of the results obtained with the pin on the flat disc test arrangement for prediction of the edge wear resistance, especially in the case when size of the abrasive particles is close to the WC grain size. However, both edge and flat wear results were similar in; 1) large WC grain sized hard metals wore more than fine grain sized against coarse abrasive paper whereas the reverse occurred against fine abrasives, and 2) wear mechanisms were mainly ploughing (or grooving) for fine grain sized hardmetals in all cases, whereas wear mechanisms changed from ploughing to binder removal and carbide pull-out going from coarse to fine abrasive paper.

 • 233. Adeva Rodil, Teresa
  Edge effect on abrasive wear mechanisms and wear resistance in WC-6wt.%Co hardmetals2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 234. Adilsson, Joakim
  Word formation in English2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  English words consist of three parts: a root, a prefix, and a suffix. A prefix usually changes the meaning of a word whereas a suffix normally only changes the category of the word while retaining its meaning. Knowing about derivational morphology may improve students’ ability to read, and make it much more efficient. The purpose of this paper was to investigate how advanced students of English as a second language use derivational morphemes and what type of derivation, prefixing or suffixing, was more prevalent in students’ free writing. The material for the investigation consisted of 40 essays from a total of 20 university students. I used two essays written by the same student, one from the A- and one from the B-level. The results of this investigation showed that the students in the investigation used altogether 6 different prefixes and 36 different suffixes, where the most prevalent derivation by far was suffixing. There was an increase in the use of derivational morphemes from the A-level to the B-level. The investigation also showed that more than half of the students included in my study improved in their way of using different affixes as well as their frequency of use of them, which indicates that derivational morphology develops along with language proficiency. Nyckelord: Derivation, morphology, prefix, root, suffix, reading comprehension, language proficiency.

 • 235.
  Adlander, Raluka
  Karlstad University.
  Polarity Dimensions in Coetzee's Foe: An Analysis of the Reality/Fantasy and Freedom/Captivity Dichotomies2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 236.
  Adler, Camilla
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Från forskningsresultat om god undervisning till lärarens praktik: En kvantitativ studie om lärares uppfattning av god undervisning.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattning om gynnsamma faktorer för elevers kunskapsutveckling med särskild tonvikt vid formativ bedömning och processer av skolutveckling som behöver initieras inom verksamheten.

  Undersökningens resultat kan utgöra grund för ett arbete på skolor där man önskar sträva efter att stärka lärares insikter och medvetenhet om det forskningen pekar ut som faktorer för framgångsrik undervisning.

  Undersökningen har genomförts som en kvantitativ enkätundersökning med lärarpersonalen på tre grundskolor i en och samma kommun i Västra Götaland. Enkäten undersöker lärares åsikter om faktorer som är viktiga för framgångsrik undervisning, samt hur samma lärare beskriver sin egen undervisning i förhållande till dessa faktorer.

  Undersökningen visar att det finns en stor samstämmighet mellan faktorer som utpekats som viktiga för elevers kunskapsutveckling och de beskrivningar som anges kännetecknande för den egna undervisningen i de allra flesta fall. Samstämmigheten är köns-, stadie-  och åldersöverskridande. De tre faktorer som lärargrupperna anser har mest betydelse för elevernas kunskapsutveckling är att ge feedback som har fokus på möjliga förbättringar, att undervisningen har ett tydligt syfte, samt att regelbundet följa upp att eleverna förstår innehållet.

  På ett område gäller inte samstämmigheten inom lärarkollektivet. Undersökningen visar en markant skillnad mellan lärare med få år i yrket respektive många år i yrket när det gäller beskrivningen av hur man använder sig av formativ bedömning i det egna undervisningsarbetet. Lärare med mer än 15 år i yrket anger i hög utsträckning att man använder sig av formativ bedömning, medan lärare med färre år i yrket i liten utsträckning anger detta.

 • 237. Adlerborn, Birgitta
  Reading Recovery - ett nyzeeländskt specialundervisningsprogram2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige har 5-7 % av eleverna fått diagnosen dyslexi medan det på Nya Zeeland enbart är 1 % av eleverna som har samma diagnos (Brew 1998). Vad är det som gör att det är så stor skillnad mellan länderna på denna punkt? Utgångspunkten för min undersökning var att titta på hur skolorna på Nya Zeeland arbetar med läs- och skrivinlärningen. Har fördjupat mig på specialunder- visningsprogrammet Reading Recovery eftersom det är en av förklaringarna till denna skillnad. Underlaget till undersökningen är baserad på de två intervjuer som har gjorts, men arbetet innehåller även forskningslitteratur inom ämnet. Nya Zeelands skolsystem tas upp i ett avsnitt men tyngdpunkten har lagts på RR-programmets arbetssätt på Nya Zeeland samt hur lärare och specialpedagoger på skolor i Sverige respektive Danmark arbetar med modeller av programmet i sin undervisning. Deltagande i undersökningen är en svensk specialpedagog som arbetar utifrån programmet i sin specialundervisning med barn med läs- och skrivsvårigheter. Den andra intervjun gjordes med en författare som har arbetat med den nyzeeländska skolan under många år. Hon bor numer i Sverige och reser runt och föreläser på svenska skolor om den nyzeeländska skolan. Av resultaten som framkom är det fullt möjligt att arbeta med Reading Recovery i den svenska skolan om än i en omarbetad form, eftersom skillnaderna mellan de båda ländernas språk och skolor är för stora. Mycket i RR-programmet är dock fullt användbart i den svenska skolan och det används redan på olika sätt på ett flertal skolor runt om i Sverige.

 • 238.
  Adolfi, Maria
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Lekens betydelse för lärandet av matematik i förskolan: Pedagogers syn på vilken betydelse lek har för barns tidiga matematiska utveckling2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how five teachers in a selected preschool work with play and mathematics. Also, this study examines how teachers believe that preschool affects children's mathematical learning today and in the future. The methods I have used are relevant research and literature on the subject. I have made qualitative interviews with five teachers. The study shows that the teachers think play is important for children when it comes to learn   mathematics, and they also think mathematics is everywhere in children’s play. All teachers believe that it is important that children get a basic ground for mathematical thinking in preschool, so it becomes a habit and a natural thing for them. It is also important that they get the basic concepts with them before they start elementary school. Many of the teachers mention that they want their children to look upon mathematics as something fun and exciting.

 • 239. Adolfi, Per
  Elever i behov av särskilt stöd2006Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om elever i behov av särskilt stöd och syftet med uppsatsen är att undersöka vad det står i skolans styrdokument angående ovannämnda elever. Jag har arbetat efter två frågeställningar: Vilka skyldigheter har skolan utifrån styrdokumenten att hjälpa elever i behov av särskilt stöd? Hur arbetar en mindre kommun i Västsverige med elever i behov av särskilt stöd? För att svara på mina frågeställningar så har jag använt mig av relevant litteratur och Internet. Jag har även granskat styrdokument som läroplanen och skollagen men även nationella dokument som Salamancadeklarationen och FN: s barnkonvention. Undersökningen består av intervjuer med personal på en skola från den kommun jag valt att undersöka. I intervjuerna har det bland annat framkommit att personalen är mycket nöjda med skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd och att de flesta av personalen anser att de är väl insatta i vad som står i styrdokumenten om ovannämnda elever, men att styrdokumenten kan vara en aning högtravande och svåra att lyfta ut i verkligheten.

 • 240.
  Adolfsson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt: En kvalitativ studie om möjliggörande av uppföljning.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  IT-projekt har ofta ett bakomliggande syfte att bidra med ökad affärsnytta, ökad flexibilitet, effektivare arbetssätt, eller ökad kundnöjdhet. Uppföljning av affärsnytta förpassas ofta till förmån för klassiskt definierade framgångsparametrar inom projektledning, tid, budget och resultat. Mycket fokus hamnar på tekniska aspekter kring införande av system och affärsnyttan glöms bort. Vissa anledningar till att uppföljning av affärsnytta bortprioriteras anses vara att det är för svårt, råder oklarhet kring ansvar, och att affärsnyttor är av övervägande ogreppbar karaktär. Affärsnyttorna berör ofta flera olika verksamhetsområden vilket medför svårigheter gällande identifikation och hög kostnad för att involvera berörda resurser. IT-projekt initieras däremot grundat på explicita greppbara värden med tillhörande kostnadskalkyl som visar hur verksamheten kommer få igen investerat kapital. När affärsnytta inte är explicit uttryckt, utan har en ogreppbar karaktär leder det till låg prioritet, då kunskap kring mätning och styrning saknas. IT-projekt innebär en stor investering i tid, pengar, personal och den förväntade affärsnyttan har stor genomslagskraft. Uppfyllelse av affärsnytta kan påverka hela företagets lönsamhet. Teorier gällande Benefits Management Process (BMP) utgör basen för denvetenskapliga plattformen och har kompletterats medrelevant forskning vid behov.

  Syftet med undersökning är att se vilka aktiviteter som behöver föregå för att möjliggöra framgångsrik uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt så att måluppfyllelse kan säkerställas.Även undersöka om utformning av projektmål kan bidra till att underlätta uppföljnings aktivitet.Undersökningen genomförs som en kvalitativ studie där en verksamhet inom små och mellanstora företagssegmentet (SMF), undersökts då de bedriver ett aktivt IT-projekt gällande byte av affärssystem. Undersökningen resulterade i fem konkreta slutsatser som är av en förklarande och upplysande karaktär.

   

  Undersökningen visar att:

  • BMP möjliggör uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt, men är inte en förutsättning.
  • BMP kräver ett omfattande åtagande för att bidra till ökat värde för en verksamhet.
  • En genomarbetad målformulering enligt akronymen SMART kan öka en verksamhets möjlighet till styrning och kontroll av dess projektmål.
  • Tydligare koppling till identifiering och mätningsmetoder krävs för att maximera värdet av att ta sig an BMP.
  • Systemleverantörs och kundrelationen behöver belysas inom BMP i takt med färre egna utvecklingsprojekt inom affärssystem initieras.

   

  Brister i teorin rör konkreta metoder för att mäta affärsnytta och hur Key Peformance Indictors (KPI) kan användas på ett effektivt sätt. Tillsammans med att forskningen inte redogör för hur en verksamhet kan arbeta med uppföljning av affärsnytta i en kund- och systemleverantörsrelation. Explicit uttryckt när en verksamhet genomför upphandling av affärssystem ifrån en systemleverantör. Detta rekommenderas ligga till grund för framtida undersökningar.

 • 241. Adolfsson, Anna
  Det är liksom tradition att ha en bok - lärare om lärobokens påverkan på matematikundervisningen2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 242. Adolfsson, Anna
  et al.
  Fransson, Jenny
  Psykologisk stress som riskfaktor för utvecklande av typ-2 diabetes2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 243.
  Adolfsson, Anne Li
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Herke, Malin
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Vårdprofessioners erfarenheter, stöd och användning av ett kvalitetsregister inom demensvården-: vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Persons with dementia diseases are today a large group that will increase significantly over the next few years. Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) are very common and can cause major suffering. For dementia care professionals, persons with dementia suffering from BPSD may induce stress in the caregiving situation. With proper training and support, this stress may be reduced. In the BPSD register, the dementia care professionals may get information, advice and help suggesting non-pharmacological interventions that can help the person with dementia. Aim: The aim of the study was to investigate caregivers opportunities and experiences in implementing BPSD registration and follow up of non-pharmacological interventions in the caregiving situation within residential care for dementia. Furthermore, the aim was to compare if the dementia caregivers experience had significance for the experienced value of BPSD registration in Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Method: A quantitative survey was conducted on residential care for dementia, N=5. The study- specific questionnaire covered possibility for BPSD- registration and interventions, considered value of BPSD estimation, and if non-pharmacological interventions are performed followed up, and considered to reduce BPSD. The results are presented using tables and diagrams. Kruskal Wallis test was used to compare variables between subgroups with varying working experience. Result: Most dementia caregivers considered that they had possibility to conduct BPSD registration 50% (n=28). They expressed 88% (n=49) that the non-pharmacological interventions that were initiated and performed decreased BPSD. Further they experienced BPSD follows up being important, 100% (n=56). There were no statistically significant differences between number of professional years and the compared variables (p-values ranged 0,266-0,981). Conclusion:The study found that dementia care professionals considered having possibilities to perform BPSD estimation, non-pharmacological interventions and follow- up. BPSD registration was experienced to be a helping tool for the dementia providers; and the length of the working experience had no significant relation to how they graded the value of the BPSD estimation.

 • 244.
  Adolfsson, Antonia
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Off grid boende: Dimensionering samt värdering av möjliga system för hantering av avlopp och energiförsörjning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bostadsbristen är ett ständigt faktum i Sverige idag och i takt med att boendepriserna ökar så ökar också intresset för att bygga sin egen bostad. Arkitektfirman Tengbom i Karlstad har startat upp ett projekt, Portable Empowerment, som bygger på visionen om att skapa en portabel bostad som ska kunna fungera som en lösning när ett plötsligt behov av bostäder uppstår. För att bostäderna ska kunna flyttas runt krävs det att lösningar för energi- och avloppssystem finns integrerade i bostaden och ska kunna flyttas med för att göra bostaden portabel. För att detta ska vara möjligt krävs det avlopps- och energisystem som är off grid.

  Off grid betyder att systemet inte är kopplat till kommunalt avlopp eller elnät. Det finns sedan länge sätt att lösa både avlopp och energiförsörjning off grid och några exempel där det tillämpas är husvagnen och den klassiska sommarstugan, men de är allt som oftast inte anpassade för bruk året runt. Målet med denna studie är att identifiera samt värdera avlopps- och energisystem som kan tillgodose behoven i en liten bostad som brukas året runt av två personer. Bostaden har sin utgångspunkt i de ritningar som tagits fram av Tengbom för deras projekt Portable Empowerment.

  För att identifiera system som kan tillgodose behoven i bostaden har modeller byggts upp och simuleringar skett där system lämpade för off grid inkluderats. Lösningarna har sedan jämförts med varandra med hjälp av värderingsmatriser där portabilitet, kostnad, miljö och användarvänlighet för varje system värderats.

  Resultatet av studien visar att det finns flera system för både energi och avlopp som kan tillgodose behoven i bostaden året om. Flera av systemen uppfyller kraven för en portabel bostad och det är med andra ord möjligt att uppfylla Tengboms vision om ett fullständigt portabelt boende. Jämfört med en ”vanlig” bostad som är ansluten till vatten- och elnät är dock off grid-lösningarna betydligt mer tidskrävande. Genom att installera ett eget system med lösningar för enbart den egna bostaden tar brukaren också på sig det fulla ansvaret, något som kan tänkas vara en belastning för vissa brukare och en frihet för andra.

  Ur ekonomisk synpunkt visar studien att på energisidan är det svårt att hitta ett off grid-system som är billigare än on grid-systemet där en luftvärmepump installerats. Däremot är anslutningen till ett kommunalt avlopp betydligt dyrare, mellan 100 000-150 000 kronor mer, än att anlägga till exempel en egen infiltrationsanläggning i anslutning till den egna bostaden.

  För att utveckla denna studie bör möjligheten att bygga off grid-byar undersökas. Genom att bygga upp ett samhälle om ett stort bostadsbehov skulle uppstå kan energi- och avloppsanläggningar delas. Anläggningarna har större kapacitet och genom att dela på dessa kan både ansvar och kostnad minskas.

 • 245. Adolfsson, Björn
  et al.
  Ericson, Christian
  Olsson, Mikael
  Alkoholreklam och ungdomar - en studie av gymnasieungdomars relation till alkoholreklam och tillhörande produkter2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen diskuterar reklam för alkoholhaltiga drycker och gymnasieungdomar. Vårt syfte är att undersöka gymnasieungdomars relation till reklam för alkoholhaltiga drycker och dess tillhörande produkter. För att uppnå syftet har vi genomfört en kvantitativ studie i form av en enkät som gymnasieungdomar runt om i landet har fyllt i. Det rör sig om 468 elever fördelat på åtta olika städer i södra delen av Sverige. Med hjälp av vår analys drar vi slutsatsen att gymnasieungdomar i hög utsträckning är medvetna och kunniga när det gäller reklam för alkoholhaltiga drycker och dess produkter. Gymnasieungdomar visar prov på stor kännedom men många har problem med att skilja på lättöl och starköl. Många gymnasieungdomar använder alkohol ofta och säger sig påverkas i liten utsträckning av reklamen. Vidare ses reklamen för lättöl som ett sätt att få folk att köpa starkare öl eller förstärka varumärket.

 • 246. Adolfsson, Carina
  Dialog och samspel i ett klassrum: Grupparbete med den elektroniska kretsen2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 247.
  Adolfsson, Caroline
  et al.
  Karlstad University.
  Eriksson, Jenny
  Karlstad University.
  "...nu har jag inga miner kvar": En kvalitativ studie om restauranganställdas upplevelser av det emotionella lönearbetet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det emotionella lönearbetet kan innebära att sälja sitt leende, för att sprida en positiv och glad känsla hos de personer som bemöts. Enligt tidigare studier anses det vara ett krävande arbete, arbetstagaren blir en del av det företaget säljer. Det framkommer att arbetstagaren använder sig av olika strategier för att kunna hantera uppgifterna kring arbetet. Det visar sig att det finns outtalade krav och förväntningar från både kunder och arbetsgivare. Arbetet i en restaurang är en socialt etablerad roll och därmed finns förväntningar i uppträdandet hos den anställde. Att försöka uppfylla dessa förväntningar kan vara krävande och arbetstagaren kan uppfatta det som utmattande att behöva utföra ett emotionellt lönearbete. Det finns även uttalade krav kring hur arbetstagaren får uppträda och detta kan arbetsgivaren kontrollera via rutiner på arbetsplatsen eller andra kontrollverktyg som exempelvis mystery shoppers. 

 • 248.
  Adolfsson, Caroline
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Eriksson, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Omplaceringsskyldigheten: Vid uppsägning av personliga skäl relaterat till sjukdom2015Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 249. Adolfsson, Caroline
  et al.
  Lundin, Thony
  Databasprogrammering med ADO och Visual C++1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 250. Adolfsson, Charlotte
  Att starta och driva en personalkooperativ förskola - en fallstudie i Karlstads kommun2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Som blivande förskollärare är det i mitt intresse att veta så mycket som möjligt om vilka olika verksamheter som finns för mitt yrkesområde. För att få en större insikt och kunskap om alternativa barnomsorgsverksamheter valde jag att göra min slutpraktik på en personalkooperativ förskola. Jag upplevde denna verksamhetsform som väldigt positiv och som en verksamhet som jag skulle kunna tänka mig att arbeta inom som färdig pedagog. Jag har alltid fantiserat om att starta en egen förskola, där djur och natur skulle vara ett naturligt inslag i verksamheten. Utifrån mina intressen har jag valt att undersöka följande: Hur går man tillväga för att starta och driva en personalkooperativ förskola i Karlstad kommun? För att få svar på min frågeställning har jag valt att göra kvalitativa intervjuer med följande personer: En initiativtagare och delägare i en personalkooperativet förskola. En förskollärare som är delägare i en personalkooperativet förskola. Skolinspektör vid Barn och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun Controller vid Barn och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun. Syftet med undersökningen är att jag som blivande förskollärare ska få så mycket kunskap som möjligt om denna verksamhet. Jag hoppas även att min undersökning ska kunna vara till hjälp och handledning för andra som är intresserade av detta område. Undersökningen bearbetar bland annat följande områden: * Uppstartningsprocessen * Olika organisationsformer * Krav på personal och lokaler * Stöd från kommunen * Förskolans ekonomi. Undersökningen innehåller också konkreta förslag och exempel på hur olika ansökningar till kommunen och ett budgetförslag kan se ut. Mina resultat visar att trots att det inte finns något behov av någon ytterligare förskola i Karlstad kommun just nu, så tror jag att personalkooperativa förskolor är en verksamhetsform som kommer att växa. Personal inom denna verksamhet upplever att de största fördelarna med att driva en personalkooperativ förskola är att ha nära till beslut och egen kontroll över sin ekonomi. Karlstad kommun ger ett bra stöd till enskild barnomsorg och jag ser inga hinder för att man inte skulle kunna starta en bra personalkooperativ verksamhet i Karlstad kommun, när behovet finns.

2345678 201 - 250 of 48102
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf