Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 891
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 201.
  From, Ingrid
  et al.
  Högskolan Dalarna.
  Johansson, Inger
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Athlin, Elsy
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Äldre pesoners syn på hälsa, omvårdnad och omsorg inom kommunal vård2003Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 202.
  From, Ingrid
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Nordström, Gun
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Johansson, Inger
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Caregivers in older peoples' care: Perception of quality, working conditions, competence and personal health2013In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 27, no 3, p. 704-714Article in journal (Refereed)
 • 203.
  Gahongore, Gladys
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Pizarro Torrijos, Madeleine
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Vårdpersonalens bemötande samt kommunikation med patienter med afasi - utifrån patientens perspektiv: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 204. Gardulf, A
  et al.
  Bergman, U
  Nordström, Gun
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Computerize drug handling! Scrutinity of drug prescriptions at four emergency hospitals show big shortages2005In: Läkartidningen. 2005;102(22):1732-1737 (In Swedish)Article in journal (Refereed)
 • 205. Gardulf, A
  et al.
  Nordström, Gun
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Correctly written drug prescriptions important for the nurses´drug handling but reviews of in-patients drug prescriptions demonstrated errors1998In: Vård i Norden 1998;18:4-8Article in journal (Refereed)
 • 206. Gardulf, A
  et al.
  Orton, M-L
  Eriksson, M-L
  Undén, M
  Arnetz, B
  , Nilsson-Kajermo
  Nordström, Gun
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Factors of importance for work satisfaction among nurses in a university hospital in Sweden2008In: Scand J Caring Sci. 2008;22:151-60Article in journal (Refereed)
 • 207. Gardulf, A
  et al.
  Söderström, I-L
  Eriksson, L E
  Orton, M-L
  Arnetz, B
  Nordström, Gun
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Why do Swedish nurses want to quit their jobs?2005In: Journal of Nursing ManagementArticle in journal (Refereed)
 • 208.
  Gauffin, H
  et al.
  Linköping university.
  Räty, Lena
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing. Karolinska institutet.
  Söderfeldt, B
  Medical outcome in epilepsy patients of young adulthood: A five year follow up study2009In: Seizure, ISSN 1059-1311, E-ISSN 1532-2688, Vol. 18, no 4, p. 293-297Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The appearance of new anti-epileptic drugs (AED) during the last decade has provided neurologists and their patients with a greater choice, but the proof for their superiority over traditional AEDs is sparse, especially their use in adolescence and young adulthood. We studied a group of young adults (18–27 years) with epilepsy and compared their situation in 2004 with those 5 years earlier.

  Materials and methodsThe participants (n = 97) answered questionnaires regarding seizure-frequency, AED, side-effects and quality-of-life. Information was also taken from medical records.

  ResultsThe use of new generation AEDs increased during the 5-year study period, particularly among women. However seizure frequency had not changed significantly over time, and compared to men the effectiveness in controlling seizures was lower in women. The participants reported normal quality-of-life (QOL), which may indicate that the increase in number of AEDs to choose from actually improved the situation for these young adults with epilepsy. Frequency of seizures and cognitive side-effects of AEDs were associated with a lower QOL.

  ConclusionsMore women than men seem to be treated with new AEDs, and that the increase in use of new AEDs does not reduce seizure frequency in young adulthood. The effectiveness in controlling seizures seems to be lower in women in the age group studied. Further studies are required to better understand how epilepsy related factors interact.

 • 209. Gauffin, Helena
  et al.
  Räty, Lena
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Axelsson-Soderfeldt, Birgitta
  Seizure-Control and Anti-Epileptic Drug Use in Young People with Epilepsy: - A Five Year Follow Up2006Conference paper (Refereed)
 • 210.
  German Millberg, Lena
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Akademisering av specialistsjuksköterskans utbildning i Sverige: Spänningsförhållanden med anledning av  utbildningsreform i enlighet med Bologna2012Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Licentiatavhandlingens övergripande syfte var att studera konsekvenser av ökad akademisering och akademiskt lärande inom Svensk specialist-sjuksköterskeutbildning efter genomförande av ny utbildningsreform enligt Bologna.

  Bakgrund: Specialistsjuksköterskor förväntas i dagens hälso– och sjukvård att kunna bedriva en patientsäker och evidensbaserad vård, vilket kräver akademisk kompetens. Utbildningen till specialistsjuksköterska fördes i och med Bolognaprocessens införande i Sverige 2007 till avancerad utbildningsnivå. Både yrkesexamen och akademisk examen (magisterexamen) skulle inkluderas och integreras i samma utbildning. Detta medförde en förändring från en ämnesinriktad (samlingskodsinriktad) läroplan till en läroplan som syftar till att integrera ämnen (integrationskodsinriktad). Förutom ämnesintegrering skulle yrkesspecifika mål integreras med akademiska mål.

  Metod: Artikel I genomfördes i form av ett didaktiskt aktionsforskningsprojekt som pågick under 2½ år. En projektledningsgrupp (n=15-18) från fem lärosäten bildades. Denna grupp har aktivt deltagit i hela aktionsforskningsprocessen och vid projektmöten. Vid varje lärosäte utsågs en projektansvarig som ansvarade för den lokala aktionsforskningsprocessen. Dessa personer samlande in data i form av kursplaner, utbildningsplaner, studiehandledningar, minnesanteckningar från lärarmöten och möten med vårdverksamheter samt minnesanteckningar från forskargruppensmöten. Analys har gjorts med hjälp av konstant komparativ analysmetod. I artikel II användes konstruktivistisk Grounded Theory för att samla in och analysera data. Datainsamlingen påbörjades utifrån specialistsjuksköterskestudenters svar på en enkäts öppna fråga (n=120) i samband med utbildningens avslutning 2009 och 2010. Enkätsvaren reste frågor om specialistsjuksköterskans akademiska lärande. För att inhämta en djupare förståelse genomfördes intervjuer med specialistsjuksköterskor (n=12) som yrkesarbetat mellan 5 och 12 månader efter sin examen. Intervjuerna genomfördes från juni till oktober 2011. Avslutningsvis jämfördes svaren på den öppna enkätfrågan med analysen av intervjuerna.

  Resultat: Vid utbildningsreformens införande fanns pedagogiska motsättningar och didaktiska svårigheter som gav upphov till spänningsförhållanden mellan vårdutveckling, forskning, yrkesspecifika mål och akademiska mål. Spänningsförhållanden framkom också när specialistsjuksköterskorna inte erfor att deras akademiska kompetens tillvaratogs och värderades i vårdverksamheten. När stöd inte fanns för akademiskt lärande uppkom villrådighet och specialistsjuksköterskorna blev ambivalenta över om akademiskt lärande var meningsfullt. För att främja meningsfullt akademiskt lärande framhåller deltagarna betydelsen av samverkan och gemensamma arenor mellan lärosäten och vårdverksamhet där nyttoaspekten med akademiskt lärande tydliggörs. De spänningsförhållanden som framkommer var av både positiv och negativ karaktär.

 • 211.
  German Millberg, Lena
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Berg, Linda
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, Göteborg.
  Lindstöm, Irma
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, Göteborg.
  Petzäll, Kerstin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Öhlén, Joakim
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, Göteborg.
  Tension related to implementation of postgraduate degree projects in specialist nursing education2011In: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 31, no 3, p. 283-288Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In conjunction with the introduction of the Bologna process in Sweden, specialist nursing education programmes were moved up to the second cycle of higher education with the opportunity to take a one-year master's degree, which also meant that students would undertake a degree project carrying 15 ECTS. Thepurpose of this study was to examine the introduction of postgraduate degree projects on the second-cyclelevel into Swedish specialist nursing programmes in accordance with the Bologna process. Five universities were involved and the study design took the form of action research.

  Problem formulation, planning, evaluation and follow-up with reflection led to new actions over a period of 2 1/2 years. Through a review oflocal curriculum documents, the implementation of a postgraduate degree project was monitored and thesereviews, together with field notes, were analysed by means of constant comparative analysis. The results revealed a variety of tensions that arose when postgraduate degree projects were introduced, taking the form of differing views on the relationship between research, clinical development, specific professional objectives and academic objectives. These tensions were reflected in six areas of change. In summary, it can be noted that implementation of the postgraduate degree projects highlighted tensions related to basic views of learning.

 • 212.
  Grandell, Maria
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Olsson, Emelie
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Omvårdnad som främjar livskvalitet vid palliativ vård-ur patientens perspektiv: En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion

  Livskvalitet är ett subjektivt begrepp och det finns flera olika definitioner Merparten definierar det som en patients tillfredsställelse av någon del av livet. Ett av de viktigaste målen med palliativ vård i livets slutskede är att främja livskvalitet hos patienter.

   

  Syfte

  Syftet med litteraturstudien var att beskriva omvårdnad som främjar livskvaliteten i livets slutskede inom palliativ vård, ur ett patientperspektiv.

   

  Metod

  Litteraturstudien följde de nio stegen enligt Polit & Becks modell (2012). Artiklarna söktes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. Efter en granskning av kvaliteten resulterade det i tio artiklar. Tre kvantitativa artiklar och sju kvalitativa artiklar genomgick tre urval och kvalitetsgranskades. Med litteraturstudiens syfte i fokus framkom det olika mönster som bildade sex teman.

   

  Resultat

  De olika teman som framkom var: Symtomlindring, främst smärtlindring. Känslan av självbestämmande, att få möjligheten att påverka sin vård. Sociala relationer, familj och vänner hade en stor betydelse. Känsla av trygghet/säkerhet, att känna tilltro till vården. Andliga relationer och förberedelser inför döden, tro till en högre makt. Positiv inställning till livet, att tänka positivt.

   

  Slutsats

  Smärtlindring och sociala relationer var två framstående delar som främjade livskvalitet i omvårdnad i livets slutskede. Eftersom livskvalitet är ett subjektivt begrepp och individanpassat var även självbestämmande av vikt för patienten.  

 • 213.
  Grunewald, Charlotta
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Håkansson, Stellan
  Umeå universitets sjukhus.
  Höglund, Ulf
  Uppsala universitet.
  Sandin-Bojö, Ann-Kristin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wiklund, Ingela
  Karolinska Institutet.
  Svensk förlossningsvård säkras i ett rikstäckande projekt2012In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 109, no 19, p. 956-959Article in journal (Refereed)
 • 214.
  Grøndahl Abrahamsen, Vigdis
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Karlsson, Ingela
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Predictors of patients' satisfaction - basis for quality improvement work in hospitals2010Conference paper (Refereed)
 • 215. Gunnarsson, N.
  et al.
  Marklund, B.
  Ahlstedt, S.
  Borell, L.
  Nordström, Gun
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Allergy-like conditions and health-care contacts among children with exclusion diets at school2005In: Scand J Caring Sci. 2005;19:1-7Article in journal (Refereed)
 • 216. Gunningberg, L
  et al.
  Bååth, Carina
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hommel, Ami
  Idvall, Ewa
  Evidence based guidelines on pressure ulcer prevention and feed back of quality indicators - Patient safety on national level in Sweden2011Conference paper (Refereed)
 • 217.
  Gustafsson, Lena-Karin
  et al.
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University.
  Wigerblad, Åse
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University.
  Lindvall, Lillemor
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Respecting dignity in forensic care: The challenge faced by nurses of maintaining patient dignity in clinical caring situations2013In: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ISSN 1351-0126, E-ISSN 1365-2850, Vol. 20, no 1, p. 1-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We must recognize the importance of increased understanding for maintaining patient dignity to expand earlier formulated knowledge about caring ethics. Illuminations of this topic can create conditions for changing and developing care, as well as making caregivers' preservation of dignity evident. The aim was to illuminate the meaning of maintenance of patient dignity in forensic care. A qualitative design with a phenomenological–hermeneutic approach was used to analyse and interpret focus group interviews with nurses in forensic care. In the text the meaning of maintenance of patient dignity was protection and respect but also brotherly humanity. Protection was shown outwards to cover or screen the patient and to guard against danger. The inner form was described as protecting the patients' needs and arousing the patients' protection resources. Respect was shown outwards to take the patient seriously and to show others that patients are to be reckoned with, inwards in teaching patients to create respect and in teaching patients to expect respect from others. Meeting patients with human brotherhood was shown in doing ‘the little extra’ and demonstrating human similarity. The new understanding will enable nurses to plan and provide professional care, based on caring science.

 • 218.
  Gönster Rotevatn, Judith
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Sandberg, Eva
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Återinläggning av patienter 80 år och äldre på medicin- och kirurgklinik2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 219.
  Hagglund, Patricia
  et al.
  Umea Univ, Fac Med, Dept Odontol, Oral & Maxillofacial Radiol, SE-90187 Umea, Sweden..
  Olai, Lena
  Dalarna Univ, Sch Educ Hlth & Social Sci, Falun, Sweden.;Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, Family Med & Prevent Med Sect, Uppsala, Sweden..
  Stahlnacke, Katri
  Publ Dent Hlth Serv, Orebro Cty Reg, Orebro, Sweden.;Orebro Univ, Fac Hlth & Med, Orebro, Sweden..
  Wentzel Persenius, Mona
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences. Karlstad Univ, Fac Hlth Sci & Technol, Dept Hlth Sci, Karlstad, Sweden..
  Hagg, Mary
  Cty Council Gavleborg, Hudiksvall Hosp, Speech & Swallowing Ctr, Dept Otorhinolaryngol, Hudiksvall, Sweden.;Uppsala Univ, Ctr Res & Dev, Uppsala, Sweden..
  Andersson, Maria
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Koistinen, Susanne
  Dalarna Univ, Sch Educ Hlth & Social Sci, Falun, Sweden.;Orebro Univ, Fac Hlth & Med, Sch Hlth Sci, Orebro, Sweden..
  Carlsson, Eva
  Rebro Univ, Fac Hlth & Med, Univ Hlth Care Res Ctr, Orebro, Sweden..
  Study protocol for the SOFIA project: Swallowing function, Oral health, and Food Intake in old Age: a descriptive study with a cluster randomized trial2017In: BMC Geriatrics, ISSN 1471-2318, E-ISSN 1471-2318, Vol. 17, article id 78Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Extensive studies have shown that older people are negatively impacted by impaired eating and nutrition. The abilities to eat, enjoy food, and participate in social activities associated with meals are important aspects of health-related quality of life (HRQoL) and recovery after illness. This project aims to (i) describe and analyze relationships between oral health and oral HRQoL, swallowing ability, eating ability, and nutritional risk among older individuals admitted to short-term care; (ii) compare the perceptions that older individuals and staff report on care quality related to oral hygiene and eating; and (iii) study the feasibility and effects of a training program for people with impaired swallowing (i.e., dysphagia). Methods/Design: This project consists of two parts, which will be performed in five Swedish counties. It will include approximately 400 older individuals and 200 healthcare professionals. Part 1 is a cross-sectional, descriptive study of older people admitted to short-term care. Subjects will be assessed by trained professionals regarding oral health status, oral HRQoL, eating and nutritional risk, and swallowing ability. Swallowing ability will be measured with a teaspoon test and a swallowing capacity test (SCT). Furthermore, subjects and staff will complete a questionnaire regarding their perceptions of care quality. Part 2 is a cluster randomized intervention trial with controls. Older participants with dysphagia (i.e., SCT < 10 ml/s, measured in part 1) will be recruited consecutively to either the intervention or control group, depending on where they were admitted for short-term care. At baseline, all subjects will be assessed for oral health status, oral HRQoL, eating and nutritional risk, swallowing ability, and swallowing-related QoL. Then, the intervention group will receive 5 weeks of training with an oral screen for neuromuscular training focused on orofacial and pharyngeal muscles. After completing the intervention, and at six months post-intervention, all assessments will be repeated in both study groups. Discussion: The results will make important contributions to rehabilitation knowledge, including approaches for improving swallowing function, oral health, and food intake and for improving the quality of oral care for older people.

 • 220.
  Hallberg, Emilia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Larsson, Sara
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Taktil beröring och aromaterapi som komplementära behandlingsmetoder för att bevara livskvalitet i palliativ vård: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 221.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Elderly patients' experiences of pain and distress from the patients' and nurses' points of view1999Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 222.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing. Högskolan i Gjövik.
  Gamle mennesker med langvarig smerte2009In: Geriatrisk sykepleie., ISSN 1891-1889, E-ISSN 1893-563X, no 2, p. 4-9Article in journal (Other academic)
 • 223.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hälsorelaterad livskvalitet, hälsobesvär och läkemedelsanvändning2007Chapter in book (Other academic)
 • 224.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters bedömning av smärta och lidande relaterat till faktorer som kan påverka bedömningen2007Conference paper (Refereed)
 • 225.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Äldre och långvarig smärta2007In: Långvarig smärta, 2007, p. 91-106Chapter in book (Other academic)
 • 226.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Jakobsson, U.
  Bedömning och utvärdering av långvarig smärta2007In: Långvarig smärta, 2007Chapter in book (Other academic)
 • 227.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Johansson, Inger
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Struksnes, S
  Slåsletten, R
  Bachrach Lindström, M
  The nursing staff's experiences and reactions when attending falls among persons with dementia in nursing homes2010Conference paper (Refereed)
 • 228.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Karlsson, Ingela
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Nursing students perceptions of their education at a Swedish university2008Conference paper (Refereed)
 • 229.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Larsson, G
  Boström, I
  Elderly patientsÕ experiences of pain and distress in intensive care: A grounded theory study1994In: Intensive and Critical Care Nursing, 10: 133-144Article in journal (Refereed)
 • 230.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Larsson, G.
  Steen, B.
  Chronic pain and distress among elderly in the community: comparison of patientsÕ experiences and enrolled nursesÕ assessments1999In: Journal of Nursing Management, 7: 45-54Article in journal (Refereed)
 • 231.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Larsson, G.
  Steen, B.
  Chronic pain and distress in older people: a cluster analysis1999In: International Journal of Nursing Practice, 5: 78-85Article in journal (Refereed)
 • 232.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Larsson, G
  Steen, B
  Pain and distress among elderly intensive care unit patients: Comparison of patientsÕ experiences and nursesÕ assessments1998In: Heart & Lung, 27: 123-132Article in journal (Refereed)
 • 233.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Nordang, Kirsten
  Farup, Per
  Hyppige omorganiseringer, øker det faren for utbrenthet?2009Conference paper (Refereed)
 • 234.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Petzäll, Kerstin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Östberg, Anna-Lena
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Willman, A
  Older peoples' perceptions of pain, health and psychosocial life2010Conference paper (Refereed)
 • 235.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Steen, B.
  Larsson, G.
  Postoperative experiences of pain and distress in elderly patients - an exploratory study1999In: Aging. Clinical and Experimental Research, 11: 73-82Article in journal (Refereed)
 • 236.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Weimand , Beate
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hedelin, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Sällström, Christina
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Health and burden of close relatives of persons with a severe mental illness: from a Norwegian perspective2010Conference paper (Refereed)
 • 237.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde Larsson, B.
  Bååth, C.
  Johansson, I.
  Pain and distress in elderly patients with hip fracture2003Conference paper (Refereed)
 • 238.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Faktorer som kan påverka sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters bedömning av smärta och lidande2005Conference paper (Refereed)
 • 239.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Nurses' assessments of pain and distress in relation to selected patient and nurse characteristics2003Conference paper (Refereed)
 • 240.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Registered nurses' and student nurses' assessment of pain and distress related to specific and nurse characteristics2006In: Nurse Education Today, 26; 377-387Article in journal (Refereed)
 • 241.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Bååth, Carina
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Johansson, Inger
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Experiences of pain and distress in hip fracture patients2004In: Journal of Orthopaedic Nursing, 8: 221-230Article in journal (Refereed)
 • 242.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Johansson, Inger
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Schmidt, I.
  Family members of pain and distress related to analgesic and psychotropic drugs, and quality of care of elderly nursing homes residents2003In: Health and Social Care in the Community, 11 (3), 262-274Article in journal (Refereed)
 • 243.
  Hall-Lord, Marie-Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Johansson, Inger
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Schmidt, I.
  Family members' perceptions of pain and distress related to quality of care of elderly nursing homes residents2002Conference paper (Refereed)
 • 244. Hall-Lord, M-L.
  et al.
  Athlin, Elsy
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Utvärdering av avtal gällande den verksamhetsförlagda utbildningen i sjuksköterskeprogrammet - med fokus på handledningsmodellen2005Report (Refereed)
 • 245. Hall-Lord, ML.
  et al.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Experiences of pain, distress and quality of care in relation to different perspective2005In: Psychology of Stress, / [ed] Columbus, F, Hauppauge, NY: Nova Science Publisher , Inc , 2005, p. 207-254Chapter in book (Refereed)
 • 246. Hamrin, E
  et al.
  Johansson, Inger
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Gullberg, M
  Florence Nightingale - en granskning i nutida perspektiv1997Report (Other academic)
 • 247.
  Hedberg, Pär
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Olsson, Emma
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och patientsäkerhet: en litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Arbetsrelaterad stress inom sjukvården är ett problem. Sjukvården gör ständigt framsteg vilket innebär att människor lever längre och behöver allt mer stöd och vård. Samtidigt ökar sjukskrivningarna bland vårdpersonal på grund av stress. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur sjuksköterskans arbetsrelaterade stress påverkar aspekter av patientsäkerheten. Metoden som användes var litteraturstudie vilket utformades från Polit och Becks modell. Databaserna som användes för att hitta artiklar var CINAHL och PubMed. I resultatet ingår 14 artiklar, varav nio kvantitativa och fyra kvalitativa samt en som använde sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. I resultatet framkom fem tydliga kategorier: bristande kommunikation, hinner inte se hela patienten, förlorad information, felaktig läkemedelshantering och följer inte vedertagna arbetsmetoder. När arbetsbelastningen blir för hög ökar risken för att sjuksköterskan gör fel eller frångår framtagna arbetsmetoder. Om antalet patienter per sjuksköterska blir för många ökar mortaliteten bland patienterna han/hon ansvarar för. 

 • 248.
  Hedelin, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Att främja psykiak hälsa och förebygga psykisk ohälsa psykiatrisk omvårdnad utanför psykiatrins arena2006In: I: Arvidsson B & Skärsäter I (red) Psykiatrisk omvårdnad att stödja hälsofrämjande processer. Lund: Studentlitteratur, 2006Chapter in book (Other academic)
 • 249.
  Hedelin, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå - erfarenheter från ett förändringsarbete vars syfte var att lindra och förebygga depressivitet hos äldre1997Report (Other academic)
 • 250.
  Hedelin, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Depressivitet hos äldre ' ett folkhälsoproblem1994Report (Refereed)
2345678 201 - 250 of 891
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf