Change search
Refine search result
30313233343536 1601 - 1650 of 47856
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1601.
  Andersson, Jan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Laborativt arbete i fysikundervisningen: Något som behöver diskuteras!2015Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Baksidestext

  I gymnasieskolans kursplaner för ämnet fysik framhålls det undersökande arbetssättet genom att betona att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att söka svar på frågor, planera, genomföra, tolka och redovisa experiment. Eleverna ska dessutom ges möjligheter att använda sina kunskaper i fysik för att kommunicera, argumentera och presentera slutsatser. Utgångspunkten i den här avhandlingen är att laborationsmomentet skapar en speciell diskurs där eleverna blir aktörer och läraren iträder rollen som observatör. I en sådan miljö skapas förutsättningar för att eleverna på ett naturligt sätt får möjlighet att prata och diskutera fysik, utifrån sina egna förutsättningar. Syftet med denna avhandling är att genom praktikbaserade studier tydliggöra hur fysiklaborationens utformning påverkar elevernas kommunikation och vidare hur eleverna använder språket vid laborationstillfället för att skapa förståelse. Detta bidrar till debatten om fysiklaborationens effektivitet, sett både ur ett undervisnings- och inlärningsperspektiv. Resultaten visar att olika laborationsformer är uppbyggda av liknande aktiviteter, men varierar i tid som ägnas åt de olika aktiviteterna. Aktiviteterna i sin tur skapar samtal av olika karaktär. Olika samtalsformer används för skilda syften. Ett analytiskt ramverk har skapats för att ingående kunna studera hur och vad eleverna talar om både på en lingvistisk och kognitiv nivå.

 • 1602.
  Andersson, Jan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Learning Physics Through Communication During Laboratory Work: An empirical study at upper secondary school2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Laboratory work as a teaching and learning method is given prominence in the Swedish physics curriculum for upper secondary school. It is emphasised that students should be given opportunities to develop the ability to search for answers to questions, plan, conduct, interpret and present results. Moreover, students should also be encouraged to use their physics knowledge to communicate, argument and present conclusions. This thesis is based on the belief that physics laboratory work creates a special discourse, where the student becomes the actor and the teacher becomes the organiser and observer. Such an environment enables students to naturally engage in physics discussions using their own terms. The aim is to explore students’ laboratory work at upper secondary school in-depth, with respect to its design and influence on students’ communication. Through analysis of students’ communication, the purpose is to better understand the physics laboratory work’s possibilities as a teaching and learning method. This will contribute to ongoing debate about the effectiveness of laboratory work. The results show that laboratory work consists of similar activities but differs in amount of time allocated to the different activities. Different types of talk are used for different purposes. An analytical framework has been created to enable deeper investigations of how and what students are talking about at both a linguistic and cognitive level. Moreover, the analysis shows the importance of students acquiring knowledge about physics and understanding the value of using an investigative approach as well as acquiring core content physics knowledge.

 • 1603.
  Andersson, Jan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Open Inquiry-Based Learning in Physics: Students' Communicative Moves Under ScrutinyManuscript (preprint) (Other academic)
 • 1604. Andersson, Jan
  Pythagoras i skolan2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vad kan gymnasieelever om Pythagoras sats? Hur arbetar eleverna med avsnittet i skolan? 114 stycken elever på det Naturvetenskapliga programmet och det Samhällsvetenskapliga programmet fick besvara en enkät som undersökte vad eleverna kan om Pythagoras sats. Ytterligare sex stycken elever intervjuades. Resultatet visar att eleverna i årskurs 1 har goda kunskaper om Pythagoras sats. Hos eleverna på Sp-programmet försämras kunskaperna successivt. Resultatet tyder på att flertalet av eleverna i Sp3 inte kan återge eller använda sig av Pythagoras sats överhuvudtaget. Resultatet för Nv-eleverna är överlag mycket bättre även om kunskapsnivån avtar något. Det framkommer tydligt att eleverna som deltagit i denna undersökning enbart har arbetat med Pythagoras sats i läroboken, även resultatet av intervjuerna stärker detta faktum.

 • 1605.
  Andersson, Jan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Enghag, Margareta
  Stockholms universitet.
  Different Types of Laboratory Work - Different Types of Communication: Students’ talk during laboratory work in upper secondary school physicsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 1606.
  Andersson, Jan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Enghag, Margareta
  Stockholms universitet.
  Student talk during the process of laboratory work of linear motion in school physicsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 1607.
  Andersson, Jan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Enghag, Margareta
  Stockholms universitet.
  The Effectiveness of Laboratory Work in Physics: A Case Study at Upper Secondary School in Sweden2012In: Proceedings of The World Conference on Physics Education 2012: WCPE 2012 / [ed] Mehmet Fatih Taşar, 2012, p. 729-740Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The present paper reports on a case study that examined the effectiveness of a practical activity in physics, at a Swedish upper secondary school. A teacher and 19 students participated in the study. The students were observed while working with the topic motion, in a computer based laboratory environment (CBL). This case study is part of an ongoing longitudinal study, about the role of laboratory work with different degrees of freedom. The analysis of interviews, written reports and posttest, shows that the practical work was effective based on Millar’s model. Even so, the students had difficulties expressing what they learned from the activity. This study emphasizes the complexity of planning and conducting laboratory work that is effective, from several different aspects. 

 • 1608.
  Andersson, Jan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Enghag, Margareta
  Stockholm Univ, Dept Math & Sci Educ, Sci Educ, Stockholm, Sweden.
  The laboratory work style's influence on students' communication2017In: Journal of Baltic Science Education, ISSN 1648-3898, E-ISSN 2538-7138, Vol. 16, no 6, p. 958-979Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  More knowledge of how the actual design of the laboratory work influence students' communication, is needed to design and implement physics laboratory work lessons. The aim with this quantitative research, conducted at a Swedish upper secondary school, was to explore how the design of the laboratory work affects students' communication. Twenty students divided into five groups participated in this natural case study and were video recorded while performing four practical tasks with the theme uniformly accelerated motion, designed by their teacher. The four workstations were categorised based on three predefined descriptors: outcome, approach and procedure. Students' work at each workstation was coded according to five defined activities: planning, preparing equipment, collecting data, processing data and analysis of results. The activities were thereafter divided into shorter episodes that were coded for three different types of communication: disputational talk, cumulative talk and exploratory talk. The result shows that the amount of exploratory talk students engaged in are influenced by the style of the laboratory work and the character of the activity. Based on these research results, teachers can better accustom the laboratory work to facilitate fruitful physics discussions which endorse students' learning.

 • 1609.
  Andersson, Jan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Enghag, Margareta
  Stockholms universitet.
  The relation between students’ communicative moves during laboratory work in physics and outcomes of their actions2017In: International Journal of Science Education, ISSN 0950-0693, E-ISSN 1464-5289, Vol. 39, no 2, p. 158-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this case study, we explore students’ communication during practical work in physics at an upper secondary school in Sweden from a sociocultural perspective. We investigate the relation between the interaction and content of students’ communication and outcomes of their actions, with the purpose of finding new knowledge for informing teachers in their choice of instruction. We make discourse analysis of how students interact but also of what students are discussing in terms of underlying content at a linguistic and cognitive level. Twenty students divided into five groups were video recorded while performing four practical tasks at different stations during laboratory work about motion. An analytical framework was developed and applied for one group to three parts of the transcripts in which three different talk-types occurred. Discursive, content, action and purposive moves in the process were identified for each talk-type at both linguistic and cognitive levels. These moves represent information concerning what the teacher actually assigns students to do, and how students make meaning of the activities. Through these different communicative moves, students experience how laboratory work can enhance their competence to collaborate in a scientific environment with complex practical and theoretical questions to solve quickly. Implications of the findings are discussed. 

 • 1610.
  Andersson, Jan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics (from 2013). SMEER.
  Haglund, Jesper
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics (from 2013). SMEER.
  Lärarstudenter konkretiserar energi genom energiteater2019In: Forum för forskningsbaserad NT-undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT18 13 – 14 mars 2018 i Norrköping / [ed] Karin Stolpe, Gunnar Höst och Andreas Larsson, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019, p. 23-38Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid Karlstads universitet har vi sedan hösten 2017 infört energiteater som en aktivitet i fysikkurser på samtliga grund- och ämneslärarutbildningar. Energiteater kan betraktas som en kompletterande undervisnings- och inlärningsform, där studenter förväntas att i mindre grupper tillsammans diskutera och sedan gestalta förekommande energiformer och energiomvandlingar i olika vardagsscenarier. I den här studien har videoinspelningar av en grupps gestaltningar kring två skilda scenarier analyserats i syfte att klargöra på vilket sätt energiteater stimulerar studenternas kommunikation och interaktion. Scenarierna involverarde energiomvandlingar som sker då en studsboll studsar mot marken, respektive de energiomvandlingar som sker i ett snurrande änglaspel. Resultatet visar att energiteater i stor utsträckning stimulerar utforskande samtal mellan studenterna, vilket kan betraktas somen meningsskapande dialog. Aktivitetens karaktär bidrar till att alla deltagare blir aktiva och förtrogna med förekommande energiformer och energiomvandlingar. Planerandet och genomförandet av gestaltningen skapar spontana kvalitativa diskussioner kring flödet av energi mellan olika system, som på ett naturligt sätt motiverar studenterna att vidareutveckla själva gestaltningen. Vi menar att energiteater kan stärka lärarstudenternas egen förståelse av energi, men att den även kan erbjuda en möjlig alternativ undervisningsansats för lärarstudenterna i sin blivande roll som lärare i skolan.

 • 1611.
  Andersson, Jan-Olof
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Larsson, Samuel
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Tobias, Sjöholm
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Implementation of the NEAT Policy Manager2019Report (Refereed)
  Abstract [en]

  The NEAT system was developed in 2017 to increase flexibility in the choice of network transport protocol being used. One of the most important components of the NEAT system is the Policy Manager (PM), which determines what protocol is to be utilized by the application. The PM is written in Python while the rest of the NEAT system is C-based, so a natural evolution of the PM is to perform a functional translation of it to C. While the main goal was solely to develop a fully functional C-based PM, the difference in programming languages in the end also brought a performance increase of 28 times compared with the Python-based PM. There are still a few improvements left to do in the PM, but it is already a notable improvement for the NEAT system as a whole.

 • 1612.
  Andersson, Jan-Olov
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  A GIS-based landscape analysis of dissolved organic carbon in boreal headwater streams2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  In boreal catchments, stream water chemistry is influenced and controlled by several landscape factors. The influence of spatially distributed variables is in turn dependent on the hydrological scale. Headwater streams have larger variability of water chemistry, and thus together represent a large biodiversity, and therefore need to be monitored in official environmental assessments. One objective of this study was, using Geographical Information Systems (GIS), to analyse co-variation between landscape variables and water chemistry and to determine which of the landscape variables have a major influence on the concentration of dissolved organic carbon (DOC) in headwater streams. Another objective was to find a simple method for predicting sources of DOC, using official map data and publically available GIS applications.

  Totally 85 headwater catchments (0.1-4 km2) in the county of Värmland, western south Sweden, were used in the study. Water chemistry was analysed for water sampled at low, medium and high flows, and landscape variables were extracted from official map data sources: topographic maps, a digital elevation model (DEM, 50 m grid), and vegetation data. Statistical analyses showed that topography (mean slope and mean topographic wetness index (TWI)) and wetland cover often correlated well with DOC in headwater catchments. Official map data could satisfactorily extract landscape variables (mean slope, mean TWI) that were useful in predicting stream water chemistry (DOC).

  A high-resolution elevation model, which was generated by interpolation of photogrammetric data, was used to calculate and evaluate two different wetness indices and their ability to predict the occurrence of wetlands in six catchments of different sizes and topography. The SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses) wetness index (SWI) gave substantially better results than the TWI. The effects of resolution of DEMs on calculations of the SWI were investigated using 5, 10, 25 and 50 m grids. The results showed that SWI values increased with increasing cell size. The near linear increment of mean values for resolutions 10-50 m suggests a independence of terrain type and catchment size, which supported previous findings that indicated that mean slope and mean wetness index calculated from coarse elevation models may be used for prediction of DOC in headwater streams.

   

 • 1613.
  Andersson, Jan-Olov
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  DEM resolution effects on SAGA wetness index in boreal forested catchmentsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 1614.
  Andersson, Jan-Olov
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety.
  Blumenthal, Barbara
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety.
  Nyberg, Lars
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety.
  Kartering av översvämningsrisker vid Vänern2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna studie genomfördes en översvämningskartering och -analys som utgick från fyra

  extrema vattennivåer i Vänern. Baserat på höjddata från den Nya Nationella Höjdmodellen

  (NNH) generades utbredningspolygoner med hjälp av GIS för de fyra översvämningsnivåerna.

  Överlagringsanalyser gjordes sedan med kartskikt för väg, mark och byggnader

  samt för vissa kommuner även befolkning för att urskilja vägsträckor, markområden,

  byggnader och boende inom översvämningsutbredningen vid de fyra nivåerna.

  Översvämningskartor togs fram i pdf-format och Google Earth-format. GIS-analysen har

  genererat kvantitativa data för översvämmade vägsträckor, markytor antal byggnader etc.

  Vidare har en objektsbaserad analys genomförts utifrån kartmaterial och kommunala data

  över sårbara anläggningar och funktioner. Resultaten har sammanställts kommunvis och

  för Vänerområdet i sin helhet i form av text, tabeller och diagram.

  Det som drabbas först vid en översvämning i Vänern är dels objekt som utifrån sina

  funktioner ligger vattennära t.ex. fritidsanläggningar, men även viktiga vägar som E18 och

  E45. Järnvägsträckan Göteborg-Karlstad-Stockholm översvämmas redan vid 100-årsnivån.

  Med stigande vattennivå drabbas allt fler objekt och samhällsviktiga funktioner. De städer

  som påverkas mest är Karlstad, Kristinehamn, Mariestad, Lidköping och Vänersborg.

  De direkta skadekostnaderna för en 100-årsnivå i Vänern har beräknats till 100-240 Mkr,

  där en möjlig vindeffekt kan ge ytterligare upp till 120 Mkr i skadekostnader. För en

  dimensionerande nivå skulle skadekostnaderna bli av en helt annan storleksordning och

  uppgå till ca 9,8 miljarder kr. Vid denna nivå skulle stora indirekta skador uppstå som vi

  inte har haft möjlighet att värdera ekonomiskt. De största kostnaderna kan kopplas till

  översvämmade byggnader.

  I en absolut jämförelse med Mälaren av kvantitativa data för översvämmade vägar,

  markområden och antal byggnader är konsekvenserna vid Vänern något lägre.

  Studien genomfördes på uppdrag av och i samarbete med

  Vänerkommunerna i samverkan om

  Vänerns reglering.

   

 • 1615.
  Andersson, Jan-Olov
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Nyberg, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Climate and Safety.
  Spatial variation of wetlands and flux of dissolved organic carbon in boreal headwater streams2008In: Hydrological Processes, ISSN 0885-6087, E-ISSN 1099-1085, no 22, p. 1965-1975Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to investigate the relation between water chemistry and functional landscape elements, spatial data sets of characteristics for 68 small (0·2–1·5 km2) boreal forest catchments in western central Sweden were analysed in a geographical information system (GIS). The geographic data used were extracted from official topographic maps. Water sampled four times at different flow situations was analysed chemically. This paper focuses on one phenomenon that has an important influence on headwater quality in boreal, coniferous forest streams: generation and export of dissolved organic carbon (DOC). It is known that wetland cover (bogs and fens) in the catchment is a major source of DOC. In this study, a comparison was made between a large number of headwater catchments with varying spatial locations and areas of wetlands. How this variation, together with a number of other spatial variables, influences the DOC flux in the streamwater was analysed by statistical methods. There were significant, but not strong, correlations between the total percentages of wetland area and DOC flux measured at a medium flow situation, but not at high flow. Neither were there any significant correlations between the percentage of wetland area connected to streams, nor the percentage of wetland area within a zone 50 m from the stream and the DOC flux. There were, however, correlations between catchment mean slope and the DOC flux in all but one flow situations. This study showed that, considering geographical data retrieved from official sources, the topography of a catchment better explains the variation in DOC flux than the percentage and locations of distinct wetland areas. This emphasizes the need for high-resolution elevation models accurate enough to reveal the sources of DOC found in headwater streams.

 • 1616.
  Andersson, Jan-Olov
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Nyberg, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Climate and Safety.
  Using official map data on topography, wetlands and vegetation cover for prediction of stream water chemistry in boreal headwater catchments2009In: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 13, p. 537-549Article in journal (Refereed)
 • 1617.
  Andersson, Jan-Olov
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Biology.
  Nyberg, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Climate and Safety.
  Wetness indices as predictors of boreal wetlandsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 1618.
  Andersson, Jan-Åke
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Sturesson, Joakim
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Interaktiv samhällsplanering vid planering av civilt försvar: En komparativ studie mellan Halland, Värmland, Västra Götaland och Örebro läns arbete med planering av civilt försvar.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a comparative case study that examines the planning of civil defense from Halland, Västra Götaland, Värmland and Örebro county administrative boards from a collaborative perspective. The overall question is what similarities and differences exist between the county administrative board planning. The empiric material is obtained through semi-structured qualitative interviews with officials at the executive and supervisory level of the investigated county administrative boards. The collected material is categorized and analyzed based on an analysis model based on a framework, An Integrative Framework for Collaborative Governance. The analysis compares the work of the four county administrative boards in planning civil defense through cooperation. The results of the study shows that there are major differences between the county administrative authorities in how they have taken on the task and what activity they are pursuing to create legitimacy, cross-border action and overall understanding between actors to create the conditions for civil defense planning. There are also major differences in how they perceived the governance that comes from national authority. The result also shows that there are major similarities in the needs of the four county administrative boards, including coordination in the hierarchical organization from national to local level regarding industry agreements and coherent planning. The framework can be found useful as an analysis tool for collaborative planning in civil defense.

 • 1619.
  Andersson, Jeanette
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Att bemöta barns frågor om hur barn blir till: En intervjustudie om pedagogers syn på ämnet fortplantning i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of the study was to investigate how preschool teachers deal with and relate to the topic of human reproduction. In total, there was three different preschools and ten preschool teachers who participated in this study. To be able to take part of the preschool teachers approach and how they are working, semi-structured interviews was used as a method. To compare the preschool teachers answers with what was written in children’s book, a text analysis was also used as a method. The survey addresses the explanatory models and concepts that the preschool teachers use and what materials they use to give the children an understanding of human reproduction. It turned out that preschool teachers do not perceive that human reproduction is an inconvenient or embarrassing subject to talk with the children about. However, the result showed that they experienced various obstacles to working with human reproduction in preschool. The preschool teachers stated that there may be different difficulties in addressing this topic with the children as there may be parents who can have strong opinions about whether or not their children should have this knowledge. Other difficulties mentioned by the pedagogues were if there were any children with same-sex parents or if there were children from another culture that complicates the work on this subject. In the result, it also appears that the pedagogues think that there are good books that deal with the subject, which will be a help and a tool to explain to the children how reproduction works. 

 • 1620. Andersson, Jeanette
  Miljörevision för Marenordic AB2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  Marenordic AB is a company in Kilafors which works environmentally with environmental management system ISO 14 000. By revising the system the company can see how its environmental measures have worked and whether their environmental goals were correctly set. An environmental revision evaluates their environmental work and leads to new goals in an effort to make constant environmental improvements which is the basic idea of an environmental management. The aim of the report is to collect facts to form the basis of another environmental investigation to show what considerable environmental aspects the company has today. The new investigation will be compared to the existing one and investigate to see whether the company’s environmental goals have be reached and also to lead to yet new environmental goals through the extensive environmental aspects of today. The data for the report was gathered through interviews, stock-reports, energy-reports and a factory diary. The criteria for the assessment- and environmental aspects were environmental influence, risk assessment, competition, economy, staff health, amount and legal requirements. By comparing the new and the old environmental management the existing environmental goals were assessed and showed good results both economically and environmentally. The total saving was around 400 000 Skr. Environmentally, the company has contributed with an improvement by reducing the use of energy and the outlets in accordance with the following table: Electricity use Reduction of CO2 by 30% Reduction of SOx by 29% Reduction of NOx by 31% Oil use Reduction of CO2 by 41% Reduction of NOx by 41% Tests to replace ammonia with acetic acid have been made and have so far been successful. The combustible waste is handled by package press and has resulted in an economic saving by 85 %. Improvements, based on the results of the new survey, will be to prevent possible accidents like leakage in connection with packing and unpacking of goods in the factory. In the area of energy, different techniques of cleaning will minimize the outlets of NOx. An economic as well as environmental saving will be made through the introduction of pellets.

 • 1621.
  Andersson, Jeanette
  Karlstad University.
  Påverkan av jakttryck, habitatförlust och populationsstorlek på jaguar (Panthera onca) i Tapajós - Arapiuns Extractive Reservat i centrala Amazonas2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The jaguar is endangered due to hunting and deforestation of rainforests, which in turn reduces the jaguar’s prey. This report is based on a population in the Tapajós - Arapiuns Extractive Reserve in central Amazonia and how hunting pressure, the distribution of sexes killed by hunting, the loss of habitat and population size affect the population during the next 100 years. With the help of previous studies on the hunting pressure and information about jaguar biology in the Tapajos, different simulation models were conducted to gain an appreciation of how the jaguar was affected. A total of thirteen scenarios was made. In the scenarios without hunting and habitat loss, which is not very likely to occur.

  I found that the jaguar has good chances of survival after 100 years. Scenarios with low hunting pressure, with the removal of 3 females and 9 males per year indicated that the population declined but still had a good chance of survival. Survival was less likely when hunting pressure increased to 5 females and 14 males. If habitat loss was added to the high hunting pressure, the jaguars went extinct even faster. Scenarios with a habitat loss of 0.24% or 0.71% represented a low risk of extinction in 100 years, but if hunting was added, the risk of extinction increased dramatically. In scenarios with a smaller population size, with different hunting pressure and habitat loss, the populations were very sensitive to change. In the worst case scenario, with hunting higher on females than males, there were serious negative impacts on the population, which is likely to go extinct very quickly.

 • 1622.
  Andersson, Jeanette
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Wivhammar, Katrin
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Attityder bland sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter till arbetet med äldre patienter.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1623.
  Andersson, Jemima
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  En jämförande analys över arbetsstugorna: -i Karlstad och Borås 1899-1928 ur ett genusperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

   

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

   

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

   

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

   

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

 • 1624.
  Andersson, Jemima
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Samhällskunskapslärares tankar om samhällsbegreppet i samhällskunskapsundervisningen.: En studie i metoden fokusgruppsintervju av nio yrkesverksamma samhällskunskapslärare på två olika gymnasieskolor.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study is to investigate how social science teachers perceive and express the concept of society in social studies. The study consists of focus group interviews with nine social science teachers at two upper secondary schools and its results are analyzed against the theoretical backdrop of Odenstad's orientation topics, analytical subjects and discussion topics and Sandahl’s first-order and second-order concepts. In short, the two different conceptual devices can be described as the skills and abilities that are most important for the students to master in order to develop advanced thinking skills in social science. Particular emphasis is put on critical thinking, that is, the ability to seek, structure and evaluate information from different sources and to draw conclusions from this process. The emerging results show a certain consensus on the concept of society among social science teachers as the potential subject of study and analysis that would simplify and clarify the analyses of the different levels in society which, in turn, would contribute to adding significance and bringing cohesion to the subject as a whole. As for the skills and abilities that stem from Odenstad's orientation topics and Sandahl’s first-order concepts, the interviewed teachers all emphasize conceptual ability as well as good external knowledge to have knowledge of how society is made up. With reference to Odenstad's analytical subject and discussion topics and Sandahl's second-order concepts, it would seem that it is not only important but a prerequisite that students develop an analytical ability and critical thinking as well as the ability to sift through and process large amounts of information and assume different perspectives on the topic or issue at hand.

 • 1625. Andersson, Jennie
  Lärare som ledare2008Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1626.
  Andersson, Jennie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Lärare som ledare: Teachers as Leaders2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 1627. Andersson, Jennie
  et al.
  Bo, Yehua
  Nyberg-Marble, Lena
  Affärskulturernas påverkan på affärsförbindelser mellan Sverige och Kina2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppgiften i denna uppsats har varit att jämföra den svenska och den kinesiska affärskulturen, för att förstå de likheter och skillnader som är nödvändiga att känna till, när svenska företag vill skapa affärskontakter med kinesiska företag. Vi har valt att studera affärskulturer i Kina och Sverige med utgångspunkt från Hofstede, (1991) teori om de fem dimensionerna maktdistans, individualism/kollektivism, manlighet/kvinnlighet, osäkerhetsundvikande och konfuciansk dynamik. Arbetet har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod, där både djupintervjuer och litteraturstudier har gjorts. Intervjuerna handlar om svenska och kinesiska affärsmäns uppfattning och dess erfarenheter om affärsrelationer mellan Sverige och Kina, samt litteraturstudier som beskriver ländernas affärskulturer. Utifrån dimensionerna har en av Hoecklins, (2000) tänkbara strategier valts som ska underlätta förståelsen för de olikheter som finns vid affärskontakter. Strategin vi rekommenderar är att utveckla gemensamma värderingar för att få en bättre förståelse för varandras affärskulturer. ”Kulturskillnader kommer alltid att finnas och bör inte undvikas. I stället bör man försöka att förstå och vara ödmjuk inför dem, det blir då lättare att genomföra affärer”. (En av de intervjuades uppfattning)

 • 1628. Andersson, Jennie
  et al.
  Gustafsson, Emma
  Aktivering av immatriella tillgångar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Vad anser revisorerna om aktivering av immateriella tillgångar? Ger aktivering av immateriella tillgångar en mer rättvisande bil av företaget? Är det mindre accepterat att aktivera internt upparbetade immateriella tillgångar än förvärvade? Syfte Vårt syfte med uppsatsen är att utifrån ett revisorsperspektiv undersöka aktivering av immateriella tillgångar. Metod Vår undersökning är genomförd utifrån en kvalitativ metod och vi har valt att genomföra tre djupgående intervjuer, då vi är intresserade av att få en djupare förståelse av de intervjuade revisorernas syn på aktivering av immateriella tillgångar. Undersökningsresultatet Undersökningsresultatet visar att majoriteten av de intervjuade revisorerna är konservativt inställda till aktivering av immateriella tillgångar. Respondenterna anser att huvudregeln fortfarande är att företag ska kostnadsföra om de har de finansiella resurserna som krävs. Vidare anser respondenterna att det är svårt att avgöra om aktivering av immateriella tillgångar ger en mer rättvisande bild av företaget då det i aktivering ingår många subjektiva bedömningar. Respondenterna ser aktivering av internt upparbetade immateriella tillgångar som mer osäkra och därmed mindre accepterade än förvärvade. Slutsats Det har i vår uppsats visat sig att försiktighetsprincipen är starkt rotad hos revisorerna och att det är en orsak till att aktivering av immateriella tillgångar är så ovanligt förekommande. Vi tror att det kommer ta lång tid innan aktivering är huvudregel istället för kostnadsföring av immateriella tillgångar. Det visade sig även att respondenternas syn på företag som aktiverar är mycket beroende på vilken bransch företaget verkar inom samt företagets ekonomiska situation.

 • 1629.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Gustafsson, Emma
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Redovisning av utsläppsrätter2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Redovisning av utsläppsrätter

  Författare: Andersson, Jennie

  Gustafsson, Emma

  Problemformulering:

  Vad anser företagen om handelssystemet med utsläppsrätter?

  Hur redovisar företagen sina utsläppsrätter?

  Hur anser revisorerna att utsläppsrätter skall redovisas?

  Hur ser nuvarande regler ut jämfört med IFRIC 3? (Vad

  innebar tillbakadragandet av IFRIC 3 för företagen?)

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några svenska

  företag har valt att redovisa sina utsläppsrätter, syftet är även

  att utifrån ett revisorsperspektiv undersöka redovisning av

  utsläppsrätter.

  Metod: Vår undersökning är genomförd utifrån en kvalitativ metod

  då vi ej är intresserade av att generalisera utan vi vill få en

  djupare förståelse av de intervjuade respondenternas syn på

  redovisning av utsläppsrätter. Vi har med anledning av detta

  valt att genomföra åtta djupgående intervjuer.

  Undersökningsresultat: Undersökningsresultatet visar att samtliga

  företagsrespondenter anser att handelssystemet med

  utsläppsrätter bidrar till en snedvriden konkurrens eftersom

  det ej är globalt. Vidare visar undersökningen att

  respondenterna ej är eniga om hur redovisning av

  utsläppsrätter skall ske för att det skall ge en så rättvis bild

  som möjligt av företagets balansräkning. Detta kan bero på

  att företag inom olika branscher har olika syn på

  utsläppsrätter. Samtliga respondenter ansåg att indragandet

  av IFRIC 3 var nödvändigt med tanke på de missmatcher

  som uppstod vid redovisning enligt detta uttalande.

  Slutsats: Det har i vår uppsats visat sig att samtliga respondenter

  anser det vara nödvändigt med nya klara redovisningsregler

  när det gäller redovisning av utsläppsrätter. Dock kunde

  ingen respondent ge ett konkret förslag på hur dessa framtida

  redovisningsregler skulle kunna se ut. Ett förslag var att det

  kanske skulle vara bra med olika redovisningsmetoder

  beroende på vilken bransch företag verkar inom, detta kan

  vara praktiskt svårt att genomföra.

 • 1630.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Gård, Carina
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Omvårdnadsinterventioner för patienter med KOL i primärvården – en systematisk litteraturstudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a complex and one of the most common lung disease. COPD is the fourth leading cause of death worldwide. The disease requires different types of actions and efforts from different professions in primary care. Aim: The aim of this study was to describe the evidence-based nursing interventions a district nurse can perform to improve the quality of life in patients with COPD in primary care. Method: The study was conducted as a systematic literature study, based on the Swedish Council for medical evaluation guidelines. Eleven quantitative and three qualitative studies were included in the results. Results: The result shows four main categories of nursing interventions such as education, physical activity, smoking cessation and individual treatment plans that improve the quality of life in patients with COPD. In the quantitative studies it was seen that the quality of life decreases six months after completion of the intervention. Conclusion: Several evidence-based nursing interventions are important for quality of life in patients with COPD. It is important to participate in a pulmonary rehabilitation program. These nursing interventions can be implemented at the district nurse in primary care. If patients with COPD can learn to manage their illness in a good way, this may ultimately reduce the number of visits and hospitalizations.

 • 1631. Andersson, Jennie
  et al.
  Stridsberg, Lena
  Kommunikationen och dess betydelse för en vårdande relation - en litteraturstudie2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1632. Andersson, Jennifer
  Gud som haver barnen kär?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1633.
  Andersson, Jennifer
  Karlstad University.
  Hur ser en doft ut?: En kvalitativ studie kring hur dofter kan kommuniceras visuellt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the past designers have almost exclusively focused on the senses vision, hearing and touch when creating. However, the sense of smell is a relatively unexplored area in design. In this study, the potential of scents in design will be tested by examining how a scent can be communicated visually. This research study is part of a project that is carried out in collaboration with a client who produces and sells scented candles inspired by the county of Bohuslän. The business is recently founded and the client finds it hard to make her products stand out on the market. Especially since the marketing of the products will primarily be carried out digitally, which means that potential customers will not be able to smell the candles. This is problematic since the scent is the main selling point of the product. The purpose of the study is to create knowledge about this relatively unexplored field and also to help the client make her products stand out on the market. The methods that were used are focus group discussions and co-design workshop practices. With support from the theoretical framework of the study a result is reached. It shows that it is possible to translate scents into visual images with the help of color theory and a model based on semiotics, which is presented in this study.

 • 1634. Andersson, Jennifer
  Läraren är ju ingen psykolog - en tematisk studie om lärare och vuxenstuderande ur ett relationisiskt perspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1635.
  Andersson, Jennifer
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Aronsson, Josefine
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Slånmark, Lois
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Wellnessturism: En väglednning för befintliga och framtida företagare - med fokus på upplevelsekoncept i korrelation till konsumentens mentala och fysiska välmående2016Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur företag inom wellnessresebranschen använder sig av konsumenters ökade intresse för hälsa och välmående i utvecklingen av sina koncept. Till studien har tre wellnessföretag av olika storlek och etablering på marknaden intervjuats, två företag med inriktning på fysisk träning och ett företag med fokus mot det mentala välmåendet som utöver exempelvis yoga och mindfulness. De tre företagen jämförs med varandra för att undersöka hur företagens koncept är uppbyggda, detta för att lyfta fram utvecklingsområden för framtida och befintliga företag. Studien fördjupar sig i att undersöka om företagen arbetar utefter WHO:s grundläggande kriterier för fullständig hälsa, där fysiskt, mentalt och socialt är aspekter som måste tas i beaktning. De teoretiska utgångspunkterna kommer vara två modeller från Pine & Gilmores, utvecklingstrappa för att bli unik samt upplevelsernas fyra världar för att undersöka om företagen erbjuder en komplett upplevelse. Som en slutsats visade undersökningen bland annat att wellnessföretagen arbetade med upplevelser som de själva anser är unika. Dock kan upplevelser diskuteras eftersom begreppet är något som kan tolkas individuellt utifrån differentierade aspekter. De intervjuade företagens koncept passar alla in i Fernströms modell upplevelsernas fyra världar, en modell som redogör för hur kompletta upplevelser skapas. Företagen ansåg att fysisk träning har inverkan på de mentala aspekterna vilket naturligt resulterar i ett fulländat välmående. Den mentala träningen ansåg företaget ha inverkan på kroppen fysiskt eftersom ett lugnt och harmoniskt sinne resulterade en välbalanserad kropp. Företagen ansåg att det mentala och det fysiska välmåendet kan ses som en helhet, ett levande kretslopp som har inverkan på vardera del.

 • 1636. Andersson, Jennifer
  et al.
  Hamnqvist Wulff, Linda
  Fritidshemmens förebyggande arbete mot diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar: En jämförelse mellan två fritidshem2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1637.
  Andersson, Jennifer
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Slånmark, Lois
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Det tysta accepterandet...: En fallstudie om sexuella trakasserier inom hotellbranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at highlighting sexual harassment from guests towards employees in the hotel industry, where specifically the hotel manager’s and staff's own experiences are studied and how they handle the phenomenon. The study consists of a completely anonymous case study, where hotels in a medium-sized city in Sweden are involved. Interviews with the managers and a survey with the hotel staff who work close to the guests have been done. The managers' views are compared with the staffs' to identify similarities, but also differences in how sexual harassment from guests towards employees experiences, how and at what situations sexual harassment occurs and how sexual harassment from guests is managed by managers and employees. Definition of sexual harassment in this study has its foundation in the Discrimination Act, which describes it as "a behavior of sexual nature that violates someone's dignity" (Chapter 4, paragraph 5, DiskL).

   

  According to this study, sexual harassment is experienced differently by managers and staff. The managers at the various hotels felt that sexual harassment from guests towards staff does not occur anymore. The staff, on the other hand, consider that sexual harassment is a common phenomenon in the workplace, and about 70% of respondents themselves have been involved in sexual harassment and 50% have seen someone else been exposed to the phenomenon. Sexual harassment occurs most verbally, but it also happens through body language. The survey shows that sexual harassment occurs in the evening, especially on weekends and in connection with the guest consuming alcoholic beverages. The survey also showed that the managers of the various hotels never received a notification of sexual harassment from their staff. This can be connected to the fact that the majority of respondents choose not to proceed with sexual harassment to their bosses because the employee handles it themselves, accuses himself or is ashamed. This shows that sexual harassment is a sensitive and shameful problem in the hotel industry that should be highlighted even more.

 • 1638.
  Andersson, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av sociala medier: En fallstudie om faktorer som påverkar resultatet vid outsourcing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier är en del av vår vardag och för många företag är sociala medier ansiktet utåt. Sociala medier fungerar inte som traditionell reklam eller annonsering och därmed krävs det en hel del från företagen i form av tid, resurser, kunskap och engagemang. Sociala medier är inte bara en marknadsföringskanal, utan också en kommunikationskanal för att stärka relationer med konsumenter, knyta nya kontakter eller för att bygga ett förtroende. En del företag väljer att outsourca sina sociala medier, låta ett annat företag ta hand om företagets sociala medier.Syftet är att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av sociala medier. Denna studie har även identifierat fördelar samt nackdelar med outsourcing. De kritiska framgångsfaktorerna bakom lyckad outsourcing visas i en analysmodell.I denna kvalitativa studie har datainsamlingen främst skett via fyra intervjuer, två leverantörer samt två av deras kunder. Datainsamlingen består även av vetenskapliga artiklar och vetenskaplig litteratur.Det slutgiltiga resultatet ger utöver framgångsfaktorer en del rekommendationer till leverantörer och kunder. Rekommendationerna visar att kunder som outsourcar själva behöver ta ansvar för sina kommunikationskanaler i de sociala medierna.

  Rekommendationerna påvisar även att det är centralt med tydliga avtal och en beskrivande målbeskrivning med varför sociala medier är viktigt för företaget.Slutsatserna består av två tillkomna kritiska framgångsfaktorer. En faktor är att kunden ska vid outsourcing ha intresse för sociala medier. Vidare krävs det att företaget är aktivt på sociala medier. Detta för att inte gå miste om de kreativa konsumenterna, ambassadörerna och de aktiva kunderna och följaktligen inte gå miste om den utvecklingspotential som interaktionen mellan företag och deras kunder och potentiella kunder på sociala medier kan frambringa.

 • 1639. Andersson, Jenny
  Monstrets natur2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1640.
  Andersson, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Naturvetenskap och teknik i förskolan: Pedagogers arbete med de naturvetenskapliga och tekniska målen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This surveys purpose is to find out how educators work with science and technology in preschool, what effects occur if the teaching does not take place and if there’s any difference with the science and technology class in preschool depending on what education the staff has.

  Four preschool teachers and three childcare workers in six preschools in a small municipality has been interviewed by qualitative interviews.

  The result shows that the interviewed used activities, experiments, theme work and the free game to teach the children science and technology. Biology is the topic in science that is being worked the most with. Lack of knowledge, interest, time and staff are factors that are seen as obstacles to the work of science and technology.

  My conclusion is that all educators working with science and technology in preschool but in different ways. One can see the difference between childcare workers and preschool teachers because of their knowledge of the subject. More knowledge results in better teaching.

 • 1641. Andersson, Jenny
  Smita - en kortfilm blir till1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1642.
  Andersson, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Text i tolkning: Berättarteknisk analys av Carl Jonas Love Almqvists Drottningens juvelsmycke2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att göra en berättarteknisk analys av Almqvists roman Drottningens juvelsmycke. Jag har i denna analys utgått från de begrepp som Gérard Genette presenterar i sin bok Narrative discourse och provat om de kan beskriva berättartekniken i Drottningens juvelsmycke. Jag har i uppsatsen också, ganska kortfattat, tagit upp en del andra aspekter av boken. Bland annat har jag berört romanens huvudkaraktär Tintomara, bokens genre och bokens grundläggande tema.

  Det jag har kommit fram till är att Drottningens juvelsmycke uppvisar en mycket komplex berättarteknik. Ett av de mest uppenbara och intressanta greppen i boken är blandningen av episk och dramatisk framställningsform. Även om det dramatiska berättandet innebär en del problem när det gäller en berättarteknisk analys så går flera av Genettes begrepp att applicera även på dessa avsnitt. Min slutsats blir att Genettes begrepp går mycket bra att använda för en berättarteknisk analys av Drottningens juvelsmycke. Trots att jag i uppsatsen har kunnat identifiera ett antal berättartekniska grepp i romanen så är den dock alltför komplex för att kunna beskrivas enbart med dessa begrepp. Jag skulle faktiskt vilja säga att den är för komplex och har en alltför tät handling för att, tillfredsställande, kunnas beskrivas med några begrepp. Drottningens juvelsmycke måste istället upplevas.

 • 1643.
  Andersson, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Undervisning i läsförståelsestrategier och genrer i de lägre årskurserna: Hur explicit är och bör den vara?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis focuses on teaching in reading comprehension strategies and genre knowledge. The study is based on research that shows that education in these areas is important for students' development of reading comprehension. Reading comprehension in itself is the basis for future knowledge acquisition and further studies. The purpose of this study is to investigate how teachers, active in the range from pre-school classes to third grade classes, works explicitly with reading comprehension strategies and genre knowledge. 

  The research is based on a web-questionnaire survey of all teachers for current grades in the subjects Swedish, Mathematics, Social studies and Science/Technology. It is limited to investigating a municipality in southern Sweden. 

  The results are coherent in such a way that the majority of teachers asked consider themselves to educate explicitly in reading comprehension strategies. Slightly fewer participants consider themselves to educate explicitly in genre knowledge. Also, based on the answers given by the participants, it turns out that both reading comprehension strategies and genre skills are less taught in this municipality compare to what is recommended according to science. 

 • 1644. Andersson, Jenny
  et al.
  Davidovic, Sandra
  Mångfald hos Föreningssparbanken i Råslätt, Jönköping - ett socialt ansvar eller en lönsam affär?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige finns det idag 1,7 miljoner människor med utländsk bakgrund. En stor del lever i invandrartäta områden utan någon större inblandning av svenskar. Föreningssparbanken har som ett av de ledande företagen i Sverige tagit sitt ansvar för att implementera mångfald i organisationer. En särskild viktig kulturell aspekt är att bättre än hittills ta tillvara på invandrares kunskaper. En förklaring till varför företag inte tar hänsyn till invandrare i kommunikationen, är att det är få invandrare som hanterar information och kommunikation. Istället för att förstå hur olika grupper i samhället resonerar, prioriteras krav på språkkunskaper. Informationsansvariga glömmer ibland att beakta språkförståelse eller lämpliga metoder gentemot olika grupper, vilket bara ökar den kulturella segregationen i samhället. Sakta men säkert börjar dock enfald ersättas med mångfald och förståelse för att individer med olika bakgrund faktiskt kan tillföra nya infallsvinklar och bidra till en bättre helhetsbild av omvärlden ökar. Vi har genom ett kvalitativt angreppssätt försökt att förstå och ta till oss det empiriska materialet som sedan analyserats tillsammans med teorier som vi ansåg var relevanta för vår uppsats. Vår studie har genomförts på Föreningssparbanken i Råslätt, Jönköping utifrån syftet att ta reda på om mångfald lönar sig. Studien grundas på intervjuer med anställda på kontoret i Råslätt, där syftet har varit att ta reda på hur de anställda ser på mångfald och vilken betydelse det har för dem. Uppsatsen bygger på Råslättkontorets vision som går ut på att ”ta ett socialt ansvar på kommersiella grunder”. Utifrån teorier som uppsatsen baseras på har vi sett tydliga fördelar med varför företag ska arbeta för mångfald. Det verkar bidra till både personalens utveckling och företagets lönsamhet, vilket är fallet för Råslättskontoret. Vissa nackdelar har dock uppmärksammats med etablering i invandrartäta områden. Dessa såväl som fördelarna med mångfald diskuteras i uppsatsen.

 • 1645. Andersson, Jenny
  et al.
  Hahtonen, Kim
  Culture conflicts in project groups2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 1646. Andersson, Jenny
  et al.
  Hellsing, Oskar
  Jonasson, Andreas
  Att marknadsföra en plats - hur mindre kommuner kan arbeta med marknadsförinng2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 1647.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Hellsing, Oskar
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Jonasson, Andreas
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Att marknadsföra en plats: En studie hur mindre kommuner kan arbeta med marknadsföring2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kranskommunerna till Karlstad använder sig av en begränsad marknadsföring. Arbetet de genomför finner en inskränkt förankring i de teorier som är skrivna kring ämnet. Deras arbete baseras på olika stor budget samt olika förutsättningar. En genomgående röd tråd i undersökningen är att imagen av en kommun speglas av åskådarens erfarenheter. Beroende på vilka upplevelser och andra minnen betraktaren bär med sig förändras bilden sändaren kommuniceras ut. Det gör att deras arbete formas på olika sätt. Syften med uppsatsen är att undersöka hur kranskommunerna arbetar med marknadsföring mot barnfamiljer och om kranskommunernas identitet stämmer överrens med barnfamiljernas image.

  Den teoretiska referensramen är indelad i två delar. Den första behandlar kranskommunerna och de olika verktyg som finns att tillgå vid marknadsförandet av en kommun. Den andra delen behandlar åskådaren, barnfamiljerna i Karlstads syn och flyttbenägenhet till de tre kranskommunerna, där identitet och image är två centrala begrepp.

  Både en kvalitativ och kvantitativ undersökning har gjorts. Den kvalitativa tog sin form utifrån kranskommunerna och de ansvariga för marknadsföringen hos dem. Det gjordes två öppna intervjuer på respektive kranskommun. Den kvalitativa grundade sig i 186 barnfamiljer som alla fick besvara en enkätundersökning. De två ansatsernas uppbyggnad arbetade vi fram utifrån vår problematisering och operationalisering

  Undersökningsresultaten har sedan analyserats tillsammans utifrån de valda teorierna och knutits samman i en slutsats. Resultaten från den visar att kranskommunerna arbetar för lite och på ett felaktigt sätt när de kommunicerar till sin målgrupp. De största fel de gör är att de inte segmenterar marknaden. De fokuserar helt enkelt inte på en målgrupp utan riktar sitt budskap till alla. Ett annat fel två av kranskommunerna gör är att de inte inser att de är på en konkurrerande marknad. I den andra delen kom vi fram till att Forshaga är den kommun som lyckats bäst med arbetet och har den bästa imagen hos barnfamiljerna. Grums är den kranskommun med den mest negativa imagen. Attribut som påverkar personens image gentemot kommunen beror mycket på vilken relation den har till platsen. En person som besöker kommunen ofta eller bott där förut har en mycket bättre bild än en som aldrig besökt kommunen.

 • 1648. Andersson, Jenny
  et al.
  Karlsson, Linus
  Poker på Internet - en studie om studenters konsumtion av Internetbaserade pokertjänster2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En mängd nya Internetbaserade spelbolag har under den senaste tiden växt fram, primärt inriktade på vadslagning men också på pokerspel. Svenskarna har sedan länge fascinerats av spel och Internets intåg har snabbt rört om på spelmarknaden. Ungefär tre miljarder kronor spenderas årligen på olika spel på Internet i Sverige, och ungefär hälften av dessa pengar spenderas på olika privata spelsajter. Utifrån ett marknadsföringsperspektiv kan det därför vara intressant att veta mer om vad som påverkar konsumenternas val av pokersajt och hur konsumtionen ser ut. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på vilka attribut i pokersajten och vilka omkringliggande faktorer som styr valet av pokersajt, samt hur konsumtionsmönstret ser ut. I den teoretiska referensramen redogörs för konsumtionsrelaterade teorier med anknytning till det valda ämnet. Teorier som berör konsumtionen generellt sett men också teorier som är specifika för konsumtionen i den digitala miljön. En kvalitativ studie har genomförts. Med utgångspunkt från de valda teorierna har intervjuer genomförts med 13 studenter vid Karlstad Universitet. Således har vi också använt oss av en deduktiv ansats. Resultatet från den empiriska undersökningen visar att vänners rekommendationer, reklam i TV, incitament i form av bonus, upplevd risknivå, och sajtens utseende har betydelse för vilken pokersajt studenterna föredrar. Resultatet visar också bl.a. att konsumtionen sker avskilt och i enskildhet, samt att studenterna upplevda tillgång till tid har stor betydelse för konsumtionen.

 • 1649. Andersson, Jenny
  et al.
  Kristiansson, Hanna
  Webbdesign - hur effektiv kommunikation skapas på webben genom text, färg och bild2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of the essay is to show how information should be presented on the web in a way that makes it easy to receive and in that way keeps the users interest alive. The method has been a study in the literature of text, image, colour, and typography. We have chosen that within each subject area first make a general presentation about how information should be presented in print media. Then we make a more detailed explanation about how it should look on the web. Finally we have chosen to present our conclusions by making two practical examples of web pages that shows how information should or shouldn’t be presented to communicate productively with the user. The result we reached is that a good web text is easy to read, effective, believable and consistent. Things that effects the readability of a text is the font, capital or lower-case letters, font size, line length, column arrangement, line space, word space, character space, language, content and the readers motivation and possibility to understand. The content on the web shall be possible to skim thorough, and at the same time be presented in ways that helps the user to get the most of the information from as few words as possible. Before a text is written for the web it’s good to think about why it is written, for whom, and how it can be designed in a productive way. Colours have the ability to strengthen and vary the message and increase the attraction and the users understanding. The readability can be decreased if colours are combined in a wrong way. When a picture is chosen, the web designer have to be clear about if a picture works in an occasion or not and strive to attain a strong relevance between the image and the message. These factors together have shown to be a determining factor of a web site will survive or not. Keywords: information, webbdesing, text, image, colour , typograhpy, effective communication.

 • 1650. Andersson, Jenny
  et al.
  Olsson, Lena
  Norska medborgares inflyttning till Årjängs kommun - från periferi till centrum eller tvärtom?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
30313233343536 1601 - 1650 of 47856
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf