Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 658
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Englund, Liselotte
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Arnberg, Filip K
  Department of Neuroscience, Psychiatry, National Centre for Disaster Psychiatry, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Survivors’ experiences of journalists and media exposure: A retrospective qualitative study 15 years after a ferry disaster2018Ingår i: Disaster Prevention and Management, ISSN 0965-3562, Vol. 27, nr 5, s. 573-585Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The media is an important part of disaster management, yet little is understood about their interplay with the disaster survivors. The purpose of this paper is to examine disaster survivors' long-term retrospective views of their experiences with journalists and the media coverage.Design/methodology/approachIn total, 22 Swedish adult survivors (of 49 eligible) from a ferry disaster in the Baltic Sea, in which only 137 of the 989 people onboard survived, were interviewed after 15 years about their experiences of meeting journalists in the immediate aftermath and the media coverage in a long-term perspective. The transcribed interviews were analyzed using qualitative content analysis.

  Findings

  Survivors from the Estonia ferry disaster described a wide array of experiences from their contacts with the disaster journalists and being exposed in the media. From their experiences, four categories were extracted. The categories were common for both their media contacts and their media exposure: strain, support, rationality and evasion. The survivors' experiences were both negative and positive.

  Research limitations/implications

  These accounts of disaster survivors' experiences from an event 15 years ago provide an interesting comparison for future studies of contemporary disasters.

  Originality/value

  This study provides important perspectives on the role of disaster coverage in the media and documents how disaster survivors retrospect on the media as both a burden and a resource.

 • 152.
  Englund, Liselotte
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Rönning, Helge
  Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon.
  Stenersen, Johanna
  Örebro universitet.
  Andersson, Kjerstin
  SADEV.
  Magnusson, Annika
  SADEV.
  Westberg, Sofia
  SADEV.
  Strategi för information och kommunikation – genomförande och effekter av verksamhet finansierad via Sida: SADEV REPORT 2012:22012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den 22 december 2011 fick Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) i uppdrag att utvärdera genomförande och effekter av den informations- och kommunikationsverksamhet som finansieras via Sida (UF2011/76109/UD/USTYR).

  Regeringsuppdraget har genomförts i samarbete med Karlstads universitet, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Projektledare och huvudförfattare är fil dr Liselotte Englund.

  Utvärderingen belyser informations- och kommunikationsverksamhet som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, i enlighet med regeringens "Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället 2010-2014" (UD2008/35922/USTYR) – infokomm-strategin. Syftet är att ge underlag för den fortsatta utvecklingen av verksamheten, inklusive regeringens styrning inom Sveriges internationella utvecklingssamarbete, i detta fall med fokus på informations- och kommunikationsverksamheten. Avsikten är också att göra en övergripande beskrivning av den verksamhet som har bedrivits inom ramen för anslagsposten, och av hur Sida genomför strategin med fokus på urval, reglering och uppföljning.

  Målet att den svenska allmänheten ska ha "… god kunskap om situationen i utvecklingsländer samt svenskt bistånd och dess resultat samt frågor som för utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer" betraktas av de flesta som omätbart. Det bidrar i sin tur till att frågan om effekter i informations- och kommunikationsverksamheten blir svårbesvarad. Strategin ger inte mycket vägledning gällande vad som avses med effekter i sammanhanget.

  Metoderna att mäta kostnadseffektivitet är bristfälliga. Ett ofta använt mått är kontaktkostnad. Detta mäter emellertid oftast bara exponeringsgrad eller uppmärksamhet, och mer sällan kunskapsökning. Huruvida den bild av biståndet som getts genom olika kanaler är korrekt och bred är svårt att bedöma mot bakgrund av befintliga undersökningar och mätmetoder.

  Strategin betraktas av de flesta berörda som icke ändamålsenlig, varför det också blir svårt att genomföra den på ett ändamålsenligt sätt. Många av Sidas kriterier och regler är svåra att tolka, mäta och följa upp. Hierarkin mellan olika styrdokument är mycket oklar, och budskapen inte alltid synkroniserade.

  En jämförelse av informations- och kommunikationsverksamheten perioden före och efter strategins införande ger vid handen att verksamhetens mål var tydligare före strategin. Även om det framstod som mer mätbart att redovisa måluppfyllelse avseende det dåvarande målet "ökat engagemang" så genererade rapporterna oftast generella kvantitativa mått som "visat intresse", "fullbokat" eller "nått många". Dagens målskrivning, att den svenska allmänheten ska ha god kunskap, framstår dock som ännu mer svårtmätbar och riskerar att i hög grad generera projekt som inte definierar effekter utan enbart rapporterar i termer av räckvidd och exponering.

  Rapporten utmynnar i rekommendationer inom ett antal områden, vilka preciseras närmare i rapporten:

  • en omarbetad strategi för information
  • ansvarfördelningen mellan SIDA och CSO
  • klargörande i opinionsbildningsfrågan
  • tydliggörande av strategier, policyer och planer
  • organisering av handläggningen på SIDA
  • informationsinsatsernas art
  • mer kostandseffektiva insatser
  • målgrupper
  • innehållsanalyser av medieutbudet
  • ansökningsförfarandet - fyra nya finansieringsformer
  • ökat krav på instruktioner för SIDA:s verksamhet
  • tydligare kravprofil för slutrapportering
  • transparens, CSO-databasen och Openaid.se
  • ökad metodkompetens
  • översyn av satsningen "nya aktörer"
  • en ny utvärdering tidigast hösten 2013

 • 153.
  Eriksson, Bodil
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Klimatsmart politik? Ingen vill väl vara klimat-dum.: En diskursanalys av begreppet klimatsmart i politiken och hos allmänheten.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid sidan av begrepp som miljövänlig, grön och hållbar har ett nytt ord dykt upp i miljödiskursen - klimatsmart.Klimatsmart, eller enbart smart i olika miljörelaterade sammansättningar, används flitigt av gemene man, i media, i debattartiklar och reklamkampanjer. Vad innebär då klimatsmart?Denna uppsats syftar till att i en diskursanalytisk kontext undersöka begreppet klimatsmart, dels ur ett politiskt perspektiv samt i den svenske medborgarens vardag.

  Medborgaren och dennes vardagliga val är onekligen en stor del av miljö- och klimatfrågan idag. Den svenska miljö- och klimatpolitiken kräver ofta medborgares aktiva deltagande. Allt pekar på att den stora källan till dagens miljöproblem och klimatförändringar ligger i de miljontals val människor gör varje dag, och att det därför krävs att varje enskild människa tar ansvar för sina val och dess konsekvenser, för att vi ska kunna se en förändring. Samtidigt som en stor del av detta ansvar har lagts på den enskilde medborgaren, har politiken fortfarande huvudansvaret, det är politikens ansvar att förse medborgare med de medel som krävs för att möjliggöra och underlätta dessa val.Ett slående inslag i miljö- och klimatpolitiken är den kontrast som finns mellan hur allmänheten ser frågan i allmänna och enkla termer, medan hos beslutsfattare och politiker är frågan mycket mer teknisk och detaljerad. Politiken kan bli legitim och effektiv först när den lyssnar på medborgaren.

  I studien har e-postserveys med medborgare boende i Karlskoga samt intervjuer med regionala politiker verksamma i Karlskoga kommun eller Örebro län genomförts. Denna empiriska data har analyserats med hjälp av diskurs både som teori och metod samt framing-teorin. Även politiska styrdokument på nationell och internationell nivå har använts som underlag. Studien visar att för medborgaren innebär klimatsmart att i vardagen göra val som i första hand är bra för miljö och klimat, men som även har någon personlig nytta, utifrån varje individs egna förutsättningar, värderingar och intresse.I politiken har klimatsmart en plats i den talade politiska retoriken och då framförallt i regionpolitiken. Ju närmre den enskilde medborgaren politiken rör sig, desto men relevant blir begreppet klimatsmart. Med detta blir det också relevant för politiker att kunna nyttja begreppet till sin och politikens fördel, för att den medborgarinriktade miljö- och klimatpolitiken skall lyckas.

 • 154.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Mogren, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  NRTK-mätningar och kartering i Borgvik: En jämförelse mellan mätmetoderna snabbpunktsmätning och intervallmätning2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med detta arbete var att jämföra två olika metoder av NRTK-mätning, närmare bestämt snabbpunktsmätning och intervallmätning om 20 mätvärden per punkt. Först gjordes mätningar över kända punkter vid Karlstads universitet för att kontrollera kvaliteten och hur mycket den skiljde mellan de två olika metoderna.

  Senare genomfördes mätningar på Borgviks Nya Hamncafé utanför Grums som också har en campingyta. Där fick strandlinjen vara det objekt som de båda metoderna användes på och som senare skulle jämföras med de kontrollmätningar som gjordes vid Karlstads universitet.

  Resten av området kring hamncaféet mättes in med snabbpunktsmetoden och fick vara underlaget för den karta som även skulle skapas över området.

  De koordinat- och höjdsystem som användes under mätningarna var SWEREF 99 13 30 och RH 2000. Resultatet efter mätningarna blev en koordinatlista över de punkter där båda metoderna användes och hur mycket de avviker från varandra i Northing och Easting. Av koordinatlistorna gjordes beräkningar som ledde till slutsaten att snabbpunktsmätning går utmärkt att använda sig av i liknande projekt, dock kan vissa partier behöva mätas in med totalstation om t.ex. mycket träd eller hus skymmer sikt mot satelliter.

  Till sist skapades också en detaljkarta över hamncaféet (Se Bilaga 3) som visar det som kan vara väsentligt för eventuella campinggäster men även för korttidsbesökande. Detta enligt önskemål från den driftansvariga för Borgviks Nya Hamncafé (Niclas Lundsten, 0555-22100).

 • 155.
  Eriksson, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Storskalig utrymning - en fråga om samverkan och flexibilitet: Vilka uppfattningar finns om ett genomförande på lokal och regional nivå i närheten av kärnkraftverket i Ringhals2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många svenska organisationer har idag en bristfällig förmåga att planera och förbereda en storskalig utrymning. Enligt MSB:s vägledning om utrymning 2014 anses dagens planering ofta vara förlegad och återföring av erfarenheter sker godtyckligt. Vidare varierar tolkning och tillämpning av gällande lagstiftning. Denna upplevs generellt som otydlig och ansvarsförhållandet mellan olika organisationer behöver tydliggöras.

  Syftet med studien är att utifrån erfarenheter från internationella exempel och allmänna principer för storskalig utrymning jämföra det med svensk kontext. Hypotesen är att avsaknaden av erfarenheter från att faktiskt genomföra utrymning i större omfattning sannolikt påverkar hur samhällets beredskap ser ut idag. Vald metod är semistrukturerade intervjuer som genomfördes med personer i nyckelfunktioner vid olika myndigheter på lokal och regional nivå i Halmstad, Halland. Materialet behandlades med kvalitativ innehållsanalys. Studien består också av en fallstudie där Halmstads kommun utgör en avgränsning och ett fall att studera. Resultatet påvisar att kunskap och förmåga att genomföra storskalig utrymning är bristfällig eller saknas. Samtliga organisationer som deltog i studien saknar praktisk erfarenhet från storskaliga utrymningar och ser genomförandet som en stor utmaning. Behov finns för åtgärder, dels planering i egen organisation dels gemensam planering med berörda organisationer. Det anses också att det finns kompetens inom organisationerna där exempelvis Varbergs och Kungsbackas kommuner tillsammans med Polismyndigheten Väst har mångårig erfarenhet av utrymningsplanering och övningar rörande kärnteknisk olycka. En gemensam utbildningsinsats, utifrån allmänna principer, med målsättning att skapa en gemensam inriktning och handlingsstruktur för storskalig utrymning rekommenderas. 

 • 156.
  Eriksson, Mattias
  et al.
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Energy & Technol, Box 7070, S-75007 Uppsala, Sweden..
  Ghosh, Ranjan
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Econ, Box 7013, S-75007 Uppsala, Sweden..
  Mattsson, Lisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Ismatov, Alisher
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Econ, Box 7013, S-75007 Uppsala, Sweden..
  Take-back agreements in the perspective of food waste generation at the supplier-retailer interface2017Ingår i: Resources, Conservation and Recycling, ISSN 0921-3449, E-ISSN 1879-0658, Vol. 122, s. 83-93Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Food waste must be minimised to make food supply chains sustainable. This is especially relevant since food waste valorisation measures, such as energy recovery, have limited possibilities to fully recover the resources invested in food production. However, waste minimisation is costly when it includes new infrastructure or technology. Policy measures, on the other hand, can provide a low-cost option. Food rejection practices in supermarkets, such as take-back agreements (TBA), have long been identified as risk factors for food waste generation at the supplier-retailer interface, but given the relational, and often discreet, nature of these agreements, there is little evidence of their impact. In this study we provide, concrete evidence of different rejection practices. This is done by studying three types of food chains those for bread, fresh fruit and vegetables, and milk with different rejection practices in Sweden. Based on a combination of primary company information and stakeholder interviews, we found that a full TBA is in operation for bread. The retailer only pays for bread that is sold and any bread left unsold three days before the best-before date is returned to the supplier. For fresh fruit and vegetables, only goods of 'inadequate' quality are returned, but supermarkets have sole rights of determination on quality, posing a risk of categorising unsold fruit and vegetables as inadequate quality and returning them to suppliers. In the case of milk, suppliers take back unsold items, but only for waste management. The trend found in this study was that bread had the highest waste, and the most extensive take-back policy. Fresh fruit and vegetables had medium levels of waste, partly due to unverified rejections, while milk had a very low level of waste combined with an even lower level of rejections. It can be concluded that a food supply chain system where the direct costs of waste management or incentives for waste reduction are separated from the organisation responsible for generating the waste poses a significant risk factor in food waste generation and is therefore a potential hotspot for waste-reducing measures. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 157.
  Erlandsson, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  iNOS expression in men with prostate cancer2016Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 158.
  Erlandsson, Fabian
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Motivation att utföra skyddsåtgärder: Innan, under och efter översvämning i privata villahushåll2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion och syfte: Årsmedelnederbörd och antalet extrema nederbördstillfällen i Sverige antas öka i framtiden. När antalet extrema nederbördstillfällen ökar så ökar också antalet försäkringskompensationer till privata husägare. Erfarenhet har visat sig göra människor mer medvetna om associerade risker och påverkar en individs motivation att själv utföra översvämningsskyddande åtgärder. Men bara en tredjedel av de som drabbas av översvämning genomför en åtgärd för att minska framtida risk. Tidigare studier har visat att Protection motivation theory (PMT) kan vara användbar för att förklara vad som påverkar en individs motivation att utföra åtgärder. Tillsammans med ytterligare faktorer som också identifierats påverka en individs benägenhet att utföra skyddsåtgärder mot översvämningar syftar studien till att undersöka orsaker till skada, hantering och uppkomna skador vid översvämning i privata hushåll samt hur olika faktorer påverkar en individs motivation att utföra skyddsåtgärder. Metod: Studien använder en kombination av kvantitativ- och kvalitativ metod för att undersöka förekomst och innebörd av olika fenomen kopplade till översvämning. Datainsamling gjordes med semistrukturerade telefonintervjuer som analyserades med tematisk analys och deskriptiv statistik. Resultat: Resultaten visar att PMT tillsammans med individens tillgängliga information om åtgärder och uppfattning av vem som har det huvudsakliga ansvaret för att hantera översvämning är viktiga för att förklara vad som motiverar en individ till att utföra åtgärder. Bedömning av hotet och bedömning av skyddsåtgärder som båda ingår i PMT påverkar individens motivation men bedömning av skyddsåtgärder verkar ha en större påverkan på utförda åtgärder. Slutsats: För att villaägare ska utföra skyddsåtgärder utöver de som de identifierat förhindrar skada är det viktigt att information om åtgärder och metoder för dess utförande kommer villaägare tillgodo. Även ansvarsfördelningen mellan privatperson och kommun behöver förtydligas då detta identifieras som en orsak till varför individer slutar genomföra åtgärder.

 • 159.
  Erngren, Lisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Sex- och samlevnadsundervisning: En jämförelse mellan två olika skolors sex- och samlevnadsundervisning2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att jämföra två olika skolors sex- och samlevnadsundervisning, ta reda på om man arbetar ämnesövergripande och ta reda på om undervisningen kan anses vara likvärdig. För att få svar på mina frågeställningar, Hur planeras och genomförs undervisningen i sex och samlevnad? samt Vilka hinder och möjligheter finns det för att arbeta ämnesövergripande? har jag använt mig utav muntliga intervjuer med lärare, rektorer och skolhälsovård. Studien utfördes på två högstadieskolor i två medelstora svenska städer under vårterminen 2015. Resultatet visade att undervisningen ser olika ut beroende på vilken skola man går på, men kan även variera beroende på vilken klass man går i. De olika hindren och möjligheterna som finns för att arbeta ämnesövergripande är bland annat tid och forum för att planera arbetet, men även mentaliteten bland personal på skolan och möjligheten att sitta i arbetslagsrum där man kan integrera med andra ämneslärare.

 • 160.
  Eskandari, Samieh
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Mohammadi, Ali
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Sandberg, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Eckstein, Rolf Lutz
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Hedberg, Kjell
  Ulf Ahlden Ingenjörsfirma, Upplands Väsby.
  Granström, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Hydrochar-Amended Substrates for Production of Containerized Pine Tree Seedlings under Different Fertilization Regimes2019Ingår i: Agronomy, E-ISSN 2073-4395, Vol. 9, nr 7, s. 1-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a growing body of research that recognizes the potentials of biochar application in agricultural production systems. However, little is known about the effects of biochar, especially hydrochar, on production of containerized seedlings under nursery conditions. This study aimed to test the effects of hydrochar application on growth, quality, nutrient and heavy metal contents, and mycorrhizal association of containerized pine seedlings. The hydrochar used in this study was produced through hydrothermal carbonization of paper mill biosludge at 200 °C. Two forms of hydrochar (powder and pellet) were mixed with peat at ratios of 10% and 20% (v/v) under three levels of applied commercial fertilizer (nil, half and full rates). Application of hydrochar had positive or neutral effects on shoot biomass and stem diameter compared with control seedlings (without hydrochar) under tested fertilizer levels. Analysis of the natural logarithmic response ratios (LnRR) of quality index and nutrient and heavy metal uptake revealed that application of 20% (v/v) hydrochar powder or pellet with 50% fertilizer resulted in same quality pine seedlings with similar heavy metal (Cu, Ni, Pb, Zn and Cr) and nutrient (P, K, Ca and Mg) contents as untreated seedlings supplied with 100% fertilizer. Colonization percentage by ectomycorrhizae significantly increased when either forms of hydrochar were applied at a rate of 20% under unfertilized condition. The results of this study implied that application of proper rates of hydrochar from biosludge with adjusted levels of liquid fertilizer may reduce fertilizer requirements in pine nurseries.

 • 161.
  Evans, Alexander
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  3D-visualisering av detaljplaner: Standarder och riktlinjer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Användningen och behovet av 3D-modeller inom fysisk planering har ökat, både nationellt och internationellt. I nuläget saknas standarder och riktlinjer kring hur man bör förhålla sig vid 3D-visualisering av detaljplaner, vilket skapar oklarheter kring hur de skall visualiseras. De flesta av Sveriges kommuner ser positivt på ett införande av en gemensam nationell standard för 3D-visualiseringar inom planprocessen, då detta troligtvis skulle underlätta och förbättra arbetsprocessen vid 3D-detaljplanering.Syftet med arbetet var att undersöka vilka riktlinjer och förhållningssätt man kan utgå från för att 3D-modeller i planprocesser skall öka förståelsen och engagemanget vid exempelvis samråd och medborgardialog.Förslag på riktlinjeroch förhållningssättvid 3D-visualiseringar av detaljplanertogs fram, där fokus låg kring begreppen detaljeringsnivå, ändamål, höjd och utnyttjandegrad. En undersökning gjordes även om någon av standarderna SOSI eller CityGML är lämpliga att använda för 3D-detaljplanering i Sverige utifrån de krav som ställs i plan-och bygglagen.Metoden bestod övervägande av en litteraturstudie där både nationell och internationell forskning studerades. Det samlades även in kompletterande information genom personlig kommunikation med tjänstemän från Karlstad-och Falu kommun. En fallstudie gjordes över detaljplanerna Sundsta torg och Hyttan 16 och 18 där en diskussion fördes kring hur dessa skulle kunna visualiseras i 3D.Utifrån resultatet drogs slutsatsen att det idag finns för lite forskning kring ämnet för att ta fram riktlinjer för en fullskalig 3D-Modell. Resultatet visade även att den nuvarande versionen av SOSI inte är lämplig för 3D-visualisering av detaljplaner, men att det material som beskriver den kommande versionen ser lovande ut och att CityGML har potential att användas inom detaljplanering, men förslagsvis borde den innefatta fler detaljeringsnivåer.

 • 162.
  Evers, Mariele
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Centrum för klimat och säkerhet (from 2013).
  Nyberg, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Centrum för klimat och säkerhet (from 2013).
  Transnational education for integrated flood risk management - the master course IFRM: [Transnationale bildung für integriertes hochwasserrisikomanagement - Der masterkurs "integrated flood risk management"]2013Ingår i: Hydrologie und Wasserbewirtschaftung, ISSN 1439-1783, Vol. 57, nr 3, s. 100-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Flood Risk Management (FRM) is a topic of growing importance. This is signiicantly illustrated by the European Directive on Flood Risk Management, which entered into force in 2007. FRM in general but also the Directive require integrated and interdisciplinary approaches and skills. Against this background the International Master Course "Integrated lood risk management" was developed and implemented under the EU project "Strategic Alliance for Water Management Actions" (SAWA). Six universities and 12 non-academic partners from ive European countries participated in the course. The paper describes the background and requirements of such an education ofer as well as its content and its pedagogical and organizational format. Furthermore, the implementation of the course and evaluation results are presented.

 • 163.
  Faleij, LOUISE
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Faror på förskolan: En studie om förskolepersonalens kunskaper och arbete gällande miljögifter inom förskolan2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi utsätts dagligen för en mängd kemikalier, vissa av dem är skadliga både för människan och miljö. För att uppnå det svenska miljökvalitetsmålet giftfri miljö är det av yttersta vikt att förskolorna måste bli giftfria, detta då många förskolor har produkter och leksaker som innehåller miljöfarliga ämnen. Barn är känsligare än vuxna och det är därför av stor betydels att fasa ut produkter från förskolorna där barnen vistas många timmar om dagen. Flertalet kommuner har starta detta arbete men det är viktigt att det sker en beteendeförändring för att åstadkomma ett hållbart resultat.

  Syftet med studien var att undersöka om information till förskolepersonalen har bidragit till ökad kunskap om miljöfarliga kemikalier på förskolan. Studien syftar även att undersöka om ökad kunskap har lett till ett förändringsarbete samt vilka hinder och möjligheter som finns för att använda kunskapen i ett arbete för giftfri förskola. Det görs med hjälp av att både enkätundersökning och intervjuer hos förskolepersonal verksamma inom Karlstad kommun.

  Undersökningen som gjordes visar att det finns en positiv attityd hos förskolepersonalen för att jobba vidare med att fasa ut miljögifter på förskolan. Den visar även att medvetenheten och kunskaperna hos förskolepersonalen är goda då de har kännedom om produkter samt ämnen som bör undvikas inom förskolan.

  Flertalet hinder finns för att personalen ska kunna arbeta på ett effektivt sätt med att minska skadliga ämnen inom förskolorna. Det som begränsar personalens handlingsutrymme är bland annat ekonomi, bristfällig kunskap, tid, oro, upphandlingsavtal och utbud.  För att målet giftfri miljö skall kunna uppnås behöver stödet förbättras för förskolepersonalen. Detta kan göras genom bland annat vidareutbildning och uppdatering av personalen, hårdare krav på upphandling och andra hjälpmedel för att val av bättre produkter ska underlättas och en giftfri förskola ska bli möjliga. 

 • 164.
  Filipsson, Karl
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för biologi. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Bergman, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för biologi. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Greenberg, Larry
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för biologi. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Österling, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för biologi. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Watz, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för biologi. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Erlandsson, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemi och biomedicinsk vetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Manuscript: Temperature and predator-mediated regulation of cortisol and brain gene expression in juvenile brown trout (Salmo trutta)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 165.
  Filipsson, Karl
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Bergman, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Österling, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Erlandsson, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Greenberg, Larry
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Watz, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Effects of temperature and a piscivorous fish on diel winter behaviour of juvenile brown trout (Salmo trutta)2019Ingår i: Freshwater Biology, ISSN 0046-5070, E-ISSN 1365-2427, Vol. 64, nr 1+, s. 1797-1805Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Low winter temperatures constrain predator-detection and escape capabilities, making poikilotherms vulnerable to predation. Investigations of temperature effects on predator-prey interactions can therefore be of special importance in light of ongoing climate change, where winter temperatures are predicted to increase substantially at northern latitudes. Behavioral responses of stream fishes to terrestrial predators in winter are well recognised, whereas responses to predatory fish have received little attention. Using stream flumes, we examined the anti-predator behaviour of one-summer-old brown trout (Salmo trutta) at 3 and 8 degrees C in the presence and absence of burbot (Lota lota) under night, dawn, and daylight conditions. Burbot was placed upstream of the trout, separated by net screens. Lower temperature and the presence of burbot reduced trout activity. Light increased trout shelter use, and trout sheltered more in the presence of burbot. An interaction between the presence of burbot and light conditions affected trout position in the flumes: at night and dawn, trout positioned themselves further downstream when burbot were present than when absent, whereas during the day, trout maintained the same position in the presence or absence of the predator. Our results suggest that piscivorous fish, in addition to terrestrial predators, shape the behaviour of prey fishes in streams during winter. We show how predator avoidance results in altered diel patterns of juvenile brown trout under winter conditions, and that temperature has additional effects on trout behaviour.

 • 166.
  Filipsson, Karl
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013). Gothenburg University, Sweden.
  Brijs, Jeroen
  Gothenburg University, Sweden.
  Näslund, Joacim
  Gothenburg University, Sweden.
  Wengström, Niklas
  Gothenburg University, Sweden; Swedish Anglers Association, Gothenburg, Sweden.
  Adamsson, Marie
  Gothenburg University, Sweden.
  Závorka, Libor
  Gothenburg University, Sweden; Toulouse University, France.
  Österling, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Höjesjö, Johan
  Gothenburg University, Sweden.
  Encystment of parasitic freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) larvae coincides with increased metabolic rate and haematocrit in juvenile brown trout (Salmo trutta)2017Ingår i: Parasitology Research, ISSN 0932-0113, E-ISSN 1432-1955, Vol. 116, s. 1353-1360Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Gill parasites on fish are likely to negatively influence their host by inhibiting respiration, oxygen transport capacity and overall fitness. The glochidia larvae of the endangered freshwater pearl mussel (FPM, Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)) are obligate parasites on the gills of juvenile salmonid fish. We investigated the effects of FPM glochidia encystment on the metabolism and haematology of brown trout (Salmo trutta Linnaeus,1758). Specifically, we measured whole-animal oxygen uptake rates at rest and following an exhaustive exercise protocol using intermittent flow-through respirometry, as well as haematocrit, in infested and uninfested trout. Glochidia encystment significantly affected whole-animal metabolic rate, as infested trout exhibited higher standard and maximum metabolic rates. Furthermore, glochidia-infested trout also had elevated levels of haematocrit.The combination of an increased metabolism and haematocrit in infested fish indicates that glochidia encystment has a physiological effect on the trout, perhaps as a compensatory response to the potential respiratory stress caused by the glochidia. When relating glochidia load to metabolism and haematocrit, fish with low numbers of encysted glochidia were the ones with particularly elevated metabolism and haematocrit. Standard metabolic rate decreased with substantial glochidia loads towards levels similar to those of uninfested fish. This suggests that initial effects visible at low levels of encystment may be countered by additional physiological effects at high loads, e.g. potential changes in energy utilization, and also that high numbers of glochidia may restrict oxygen uptake by the gills.

 • 167.
  Filipsson, Karl
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013). Göteborgs universitet.
  Petersson, Tina
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Hojesjo, Johan
  Göteborgs universitet.
  Piccolo, John
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Naslund, Joacim
  Göteborgs universitet.
  Wengstrom, Niklas
  Göteborgs universitet; Swedish Anglers Assoc, Gothenburg,.
  Österling, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Heavy loads of parasitic freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.) larvae impair foraging, activity and dominance performance in juvenile brown trout (Salmo trutta L.)2018Ingår i: Ecology of Freshwater Fish, ISSN 0906-6691, E-ISSN 1600-0633, Vol. 27, nr 1, s. 70-77Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The life cycle of the endangered freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) includes a parasitic larval phase (glochidia) on the gills of a salmonid host. Glochidia encystment has been shown to affect both swimming ability and prey capture success of brown trout (Salmo trutta), which suggests possible fitness consequences for host fish. To further investigate the relationship between glochidia encystment and behavioural parameters in brown trout, pairs (n = 14) of wild-caught trout (infested vs. uninfested) were allowed to drift feed in large stream aquaria and foraging success, activity, agonistic behaviour and fish coloration were observed. No differences were found between infested and uninfested fish except for in coloration, where infested fish were significantly darker than uninfested fish. Glochidia load per fish varied from one to several hundred glochidia, however, and high loads had significant effects on foraging, activity and behaviour. Trout with high glochidia loads captured less prey, were less active and showed more subordinate behaviour than did fish with lower loads. Heavy glochidia loads therefore may negatively influence host fitness due to reduced competitive ability. These findings have implications not only for management of mussel populations in the streams, but also for captive breeding programmes which perhaps should avoid high infestation rates. Thus, low levels of infestation on host fish which do not affect trout behaviour but maintains mussel populations may be optimal in these cases.

 • 168.
  Fjellström, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Effekten av abiotiska och biotiska faktorer på förekomst och stickprovsframgång: Användandet av Artificial Cover Objects (ACOs) vid inventering av kräldjur2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING – Användandet av Artificial Cover Objects (ACOs) för att inventera och övervaka bestånd av kräldjur har blivit allt vanligare, men få studier har undersökt hur förekomst och stickprovsframgång (observationer per ACO per dag) varierar beroende av biotiska och abiotiska faktorer vid användandet av ACOs. Jag fick tillgång till data från ett pågående miljöuppföljningsprogram vid och i närområden kring Sandsjöbacka ekodukt i Västra Götalands län där ACOs användes. Sextiofem inventeringsplattor av plywood första året följt av ytterligare 15 plattor nästkommande år lades ut i ett system av punkter i linjetransekter där kontroller av kräldjursförekomst skedde systematiskt under 22 inventeringstillfällen fördelade på år 2017 och 2018 (1595 kontroller av ACO) i kombination med vegetationsanalyser. Data från programmet har kompletterats med lufttemperaturdata från SMHI. 129 individer av sex arter observerades; snok (Natrix natrix), hasselsnok (Coronella austriaca), sandödla (Lacerta agilis), skogsödla (Zootoca vivipara), kopparödla (Anguis fragilis) och huggorm (Vipera berus). Det fanns inget signifikant samband mellan lufttemperatur och stickprovsframgång. DFA visade på en signifikant diskriminering mellan ACOs med och utan kräldjur, och två av åtta vegetationsvariabler, andel buskar och ris samt andel barmark, diskriminerades mest. Barmark tenderade ha en negativ effekt på förekomst av kräldjur, medan tendensen för buskar och ris var den motsatta. Klart högst förekomst (81% av totala antalet kräldjur) och stickprovsframgång (0,065 observationer per platta per dag mot 0,081 sammantaget) stod kopparödla för, och därför speglar data först och främst aktivitet hos denna art.

 • 169.
  Fokkema, Maaike
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Spårämnestillsatsers påverkan på biogasproduktionen vid anaerob rötning av avloppsslam: Behovet av spårämnen vid slamrötning på Karlstads reningsverk2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige har som mål att endast använda fossilfria bränslen inom fordonsflottan till år 2030. Ett av dessa fossilfria bränslen är biogas som bland annat produceras på Karlstads reningsverk, Sjöstadsverket. Sjöstadsverket planerar att bygga ut sin slammottagningsstation för att kunna ta emot mer slam. I samband med detta finns det ett intresse av att undersöka effektiviseringsmöjligheter inom biogasproduktionen. Ett vanligt förekommande sätt att öka biogasproduktionen är genom tillsatser av olika spårämnen. I detta arbete har därför tillsatser av spårämnena järn, kobolt, nickel och magnesium undersökts genom termofila småskaliga rötningsförsök i satsreaktorer. Tillsatserna har även undersökts i kombination med det komplexbildande ämnet EDTA för att undersöka om den biologiska tillgängligheten påverkar vid rötning av avloppsslam. Förutom rötningsförsök har även en korrelationsanalys genomförts där olika faktorer som kan påverka biogasproduktionen undersökts för år 2017.

  Resultaten av rötningsförsöken visar att inga tillsatser av järn, magnesium, nickel eller kobolt kommer öka biogasproduktionen vid Sjöstadsverket. Istället har biogasproduktionen hämmats vid två av tre rötningsförsök. Dessa resultat indikerar att organismerna i rötningsanläggningen på Sjöstadsverket inte har någon brist på spårämnen. Inte heller tillsatser av EDTA ökade biogasproduktionen vilket visar att det inte heller finns brist på biologiskt tillgängliga spårämnen. Resultaten från rötningsförsöken styrks av korrelationsanalysen eftersom det inte heller finns några tecken på korrelation mellan biogasproduktion och de nämnda spårämnena.

  Resultaten av korrelationsanalysen visar att pH ut ur rötningsanläggningen kan ha en negativ inverkan på biogasproduktionen vid Sjöstadsverket. Resultaten indikerar att pH blir för högt i anläggningen, något som även påvisats vid rötningsförsöken. Ett högre flöde in i anläggningen kan sänka pH-värdet enligt vidare korrelationsstudier. Detta har även kunnat påvisas vid rötningsförsöken där pH blev lägre vid en kortare uppehållstid. Eftersom Sjöstadsverket baserar sin uppehållstid på en stabil volym i rötkamrarna bör det alltså vara möjligt att öka biogasproduktionen genom att öka flödet in i rötningsanläggningen, vilket kommer ske när den nya slammottagningsstationen sätts i bruk. Eftersom dessa slutsatser främst är baserade på korrelationer rekommenderas vidare studier där pH-värdets och uppehållstidens inverkan på biogasproduktionen vid Sjöstadsverket undersöks närmare.

 • 170.
  Fossmo, Kristian
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Lax (Salmon salar) i Klarälven – Betydelsen av smolt, lekfisk och kelt för populationsutvecklingen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Modellering av populationer kan vara till stor hjälp för bevarandebiologin i form av

  att hjälpa till att utvärdera en potentiell respons hos populationer vid olika

  hypotetiska åtgärder. En mer effektiv naturvård kan således utvecklas med hjälp av

  de resultat som modelleringar ger. Denna studie presenterar resultaten av

  modelleringar för hypotetiskt minskad mortalitet i olika livsstadier för den

  sjövandrande populationen lax i Klarälven. Modellerna är utformade i programmet

  Vortex. De olika scenarier som modellerats skiljer sig åt i överlevnadsfrekvenser hos

  olika åldersgrupper hos laxen. Även en modellering på den potentiella betydelsen av

  kelten gjordes, då kelten troligtvis kan komma att ha stor påverkan på

  populationsstorleken. Denna studie visar på att minskad mortalitet på smolt vid

  smoltvandring och detta i kombination med ökad habitat kvalitet och kvantitet hade

  stor påverkan på populationsstorleken mot det grundscenario som uppvisar hög

  mortalitet. Trots detta var risken för en utdöd population inom 50 år fortsatt relativ

  stor och var 37 %. Idag leker laxen endast en gång under sin livstid i Klarälven. När

  laxen fick en simulerad chans att leka en extra gång under sin livstid, genom en ökad

  livslängd på ett år, reducerades risken för en utdöd population inom 50 år till endast

  2 %.

 • 171.
  Frank, Beatrice M.
  et al.
  Belgium.
  Piccolo, John J.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Baret, Philippe V.
  Belgium.
  A review of ecological models for brown trout: towards a new demogenetic model2011Ingår i: Ecology of Freshwater Fish, ISSN 0906-6691, E-ISSN 1600-0633, Vol. 20, nr 2, s. 167-198Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ecological models for stream fish range in scale from individual fish to entire populations. They have been used to assess habitat quality and to predict the demographic and genetic responses to management or disturbance. In this paper, we conduct the first comprehensive review and synthesis of the vast body of modelling literature on the brown trout, Salmo trutta L., with the aim of developing the framework for a demogenetic model, i.e., a model integrating both population dynamics and genetics. We use a bibliometric literature review to identify two main categories of models: population ecology (including population dynamics and population genetics) and population distribution (including habitat–hydraulic and spatial distribution). We assess how these models have previously been applied to stream fish, particularly brown trout, and how recent models have begun to integrate them to address two key management and conservation questions: (i) How can we predict fish population responses to management intervention? and (ii) How is the genetic structure of fish populations influenced by landscape characteristics? Because salmonid populations tend to show watershed scale variation in both demographic and genetic traits, we propose that models combining demographic, genetic and spatial data are promising tools for improving their management and conservation. We conclude with a framework for an individual-based, spatially explicit demogenetic model that we will apply to stream-dwelling brown trout populations in the near future.

 • 172.
  Gattringer, Johannes P.
  et al.
  Justus Liebig Univ Giessen, Res Ctr Biosyst Land Use & Nutr IFZ, Div Landscape Ecol & Landscape Planning, Giessen, Germany..
  Donath, Tobias W.
  Univ Kiel, Inst Nat Resource Conservat, Dept Landscape Ecol, Kiel, Germany..
  Eckstein, Rolf Lutz
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Ludewig, Kristin
  Justus Liebig Univ Giessen, Res Ctr Biosyst Land Use & Nutr IFZ, Div Landscape Ecol & Landscape Planning, Giessen, Germany..
  Otte, Annette
  Justus Liebig Univ Giessen, Res Ctr Biosyst Land Use & Nutr IFZ, Div Landscape Ecol & Landscape Planning, Giessen, Germany..
  Harvolk-Schoening, Sarah
  Justus Liebig Univ Giessen, Res Ctr Biosyst Land Use & Nutr IFZ, Div Landscape Ecol & Landscape Planning, Giessen, Germany..
  Flooding tolerance of four floodplain meadow species depends on age2017Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, nr 5, artikel-id e0176869Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Numerous restoration campaigns focused on re-establishing species-rich floodplain meadows of Central Europe, whose species composition is essentially controlled by regular flooding. Climate change predictions expect strong alterations on the discharge regime of Europe's large rivers with little-known consequences on floodplain meadow plants. In this study, we aim to determine the effects of flooding on seedlings of different ages of four typical flood meadow species. To this end, we flooded seedlings of two familial pairs of flood meadow species of wetter and dryer microhabitats for 2 weeks each, starting 2, 4, 6, and 8 weeks after seedling germination, respectively. We show that a 2-week-flooding treatment had a negative effect on performance of seedlings younger than 6 weeks. Summer floods with high floodwater temperatures may have especially detrimental effects on seedlings, which is corroborated by previous findings. As expected, the plants from wet floodplain meadow microhabitats coped better with the flooding treatment than those from dryer microhabitats. In conclusion, our results suggest that restoration measures may perform more successfully if seedlings of restored species are older than the critical age of about 6 weeks before a spring flooding begins. Seasonal flow patterns may influence vegetation dynamics of floodplain meadows and should, therefore, be taken into account when timing future restoration campaigns.

 • 173.
  Gebrehiwot, Solomon Gebreyohannis
  et al.
  Justus Liebig University Giessen, Germany; Addis Ababa University, Ethiopia.
  Di Baldassarre, Giuliano
  Uppsala University; Centre of Natural Hazards and Disaster Science, Uppsala.
  Bishop, Kevin
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala,.
  Halldin, Sven
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Breuer, Lutz
  Justus Liebig University Giessen, Germany.
  Is observation uncertainty masking the signal of land use change impacts on hydrology?2019Ingår i: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 570, s. 393-400Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Analysis of hydrological impacts of land use change raises questions about whether, and how much, such impacts are misrepresented because of errors in river flow observations. In this paper, land use change impacts (represented by changes in watershed storage) and different ranges of discharge measurement error are compared to assess how errors in discharge measurement can potentially mask a land use change impact. Using a watershed from the Ethiopian highlands to exemplify this, we simulated five different levels of land use change impacts with five levels of watershed storage reductions (from 10% to 50% change) and the associated time series of runoff. Different levels of observation error were then introduced into these artificial time series. Comparison was made between every pair, i.e. a time series derived from a certain level of land use change (storage reduction) versus a time series corresponding to a given level of observation error, using a step-change t-test. Significant step-changes between pairs define the detectability of land use change impact. The analysis was made for the entire 30-year time series as well as for the most extreme annual weather conditions. The results showed that for the average year and wettest year, 75% or more error in observed discharge masks the maximum simulated land use change impact on hydrology. In dry years, a 50% error in discharge is enough to mask the same impact. Knowing (and improving) the level of data quality contributes to a better understanding of hydrological uncertainties and improves the precision in assessing land use change impacts. Both of these are essential elements in water resources development planning.

 • 174.
  Geidne, Susanna
  et al.
  Örebro Universitet.
  Beckman, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Edvardsson, Ingrid
  Örebro universitet.
  Hulldin, Johanna
  Örebro universitet.
  Prevalence and Risk factors of Electronic Cigarette Use among Adolescents: Data from Four Swedish Municipalities Nordic Studies on Alcohol and Drugs2016Ingår i: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 33, nr 3, s. 225-240Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aims

  To assess the prevalence rates and risk factors of electronic cigarette (e-cigarette) use, with special focus on e-cigarettes containing nicotine, among grade 9 students (aged 15–16 years) in four different municipalities in Sweden.

  Methods

  A cross-sectional sample of 665 adolescents was collected in April 2014. The data was analysed using binary logistic regression analysis.

  Results

  The results show that 26% of adolescents in this study have smoked e-cigarettes (have ever used), while 19% have smoked e-cigarettes with nicotine or do not know whether or not they contained nicotine. The strongest risk factor for ever having used e-cigarettes (any type or with nicotine) was smoking conventional cigarettes. Having tried cigarettes and having tried snus, as well as using or having used alcohol and having smoked a water pipe were also statistically significant risk factors for ever use of any type of e-cigarettes but not for use of e-cigarettes with nicotine. There was no gender difference.

  Conclusions

  Our result show that the use of e-cigarettes tends to cluster with the use of other substances, such as other tobacco products and alcohol. As a relatively large share of the participating adolescents, more than a fourth, had smoked e-cigarettes, this rather new phenomenon requires monitoring as a part of the tobacco control.

 • 175.
  Gericke, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  A Critical Review of HPS Scholarship in Science Education2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 176.
  Gericke, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Begreppsvariation - Ett sätt att förstå modeller2013Ingår i: Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning / [ed] Jeppsson, F. och Haglund, J., Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 91-118Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 177.
  Gericke, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Deepening Students' Understanding of Modern Genetics: Four Approaches that Link Molecular Genetics with Mendelian Genetics2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 178.
  Gericke, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  G is for Genes: The Impact of Genetics on Education and Achievement2016Ingår i: Science & Education, ISSN 0926-7220, E-ISSN 1573-1901, Vol. 25, nr 5-6, s. 697-703Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 179.
  Gericke, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Naturvetenskap som allmänbildning inom molekylärvetenskaperna – Betydelsen av språk, diskurs och identitet2014Ingår i: Språk, diskurs och identitet: Ämnesdidaktisk forskning inommolekylärvetenskaperna / [ed] Niklas Gericke, Karlstad: Karlstads universitet , 2014, 1, s. 7-20Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 180.
  Gericke, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Språk, diskurs och identitet  : Ämnesdidaktisk forskning inom molekylärvetenskaperna2014Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 181.
  Gericke, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Språk, diskurs och identitet: Ämnesdidaktisk forskning inom molekylärvetenskaperna2014Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna bok är en sammanfattning av den forskning som blev resultatet av Erna och Victor Hasselblads stiftelses satsning på en forskarskola inom molekylärveten­skapernas didaktik. Forskarskolan inrättades år 2007 som ett konsortium bestående av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Karlstads universitet och avslutades 2012. I denna antologi presenteras fyra studier inom forskarskolan skrivna av Birgitta Frändberg, Miranda Rocksén, Anne Solli och Karin Thörne, samt ett sammanfattande kapitel skrivet av forskarskolans koordinator, Niklas Gericke.

  Inom forskarskolans verksamhet med workshops, seminarier och skrivinternat uppkom vad som nästan skulle kunna beskrivas som ett gemensamt forskningsprogram med i stora stycken gemensam teoribildning och liknande metodval. Alla fyra studier grundar sig på en sociokulturell idétradition där deltagande i olika praktiker eller diskurser undersöks. Lärande ses som situerat och sker genom deltagande i olika aktiviteter. Den största gemensamma nämnaren för dessa fyra projekt är språkets betydelse för lärande. Språket ses inte endast som bärare av naturvetenskaplig mening, utan naturvetenskapligt ämnesinnehåll skapas i språkanvändningen.

  Birgitta Frändberg har studerat högstadieelevers skriftliga provsvar om materia och ämnesomvandlingar, Karin Thörne har undersökt högstadielärares muntliga kommunikation om genetik, Anne Solli har följt ingenjörsstudenters muntliga och skriftliga argumentering om bioteknik och Miranda Rocksén har undersökt olika former av kommunikation på bloggar och i grupparbeten i skolan om genetik och evolution.

  Antologin vänder sig till alla som har intresse för ämnesdidaktisk forskning, undervisning, utbildning och kommunikation inom molekylärvetenskaperna.

 • 182.
  Gericke, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Students’ comprehension of multiple models in school textbooks2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 183.
  Gericke, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  The Missing Link in Genetics Education: A Historical Perspective2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 184.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Berglund, Teresa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Olsson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  The effect of ESD implementation in the Swedish school system on students’ sustainability consciousness2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  he UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD) draws to an end. During this decade, numerous schools in Sweden have implemented Education for Sustainable Development(ESD) as an explicit guiding approach in teaching. In this study, we investigate what impact this teaching approach has had on pupils’ holistic viewpoint of sustainability in comparison with pupils ́ taught in regularschools. In order to accomplish theinvestigation we introduce the concept of sustainability consciousnessto represent the holistic viewpoint of sustainability.

 • 185.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Berglund, Teresa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Olsson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Boeve-de Pauw, Jelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013). University of Antwerp.
  Assessing The Effect Of Education For Sustainable Development In The Swedish School System2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 186.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Berglund, Teresa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Olsson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Boeve-de Pauw, Jelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013). University of Antwerp.
  The effect of education for sustainable development in Swedish schools2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Perhaps the most important issue in our time is how to sustain our planet’s resources, while developing wealth and well-being for a growing population. This monumental task has been defined in the concept of sustainable development (SD). During the last few decades the world communities have agreed upon addressing SD through international treaties. As a response Education for Sustainable Development (ESD) has been launched as an answer to cope with sustainability. In the past it has been suggested that education through improved knowledge levels and/or changed values would change people’s behavior in a more environmental friendly way. These suggestions have been criticized since sustainable problems often are ‘wicked’, i.e. problems that are difficult or solve because of incomplete, contradictory, and changing requirements based on what perspectives you prioritize. Instead transformative perspectives on ESD has been propagated the last decades suggesting that education should foster ‘critical thinkers’ and ‘action competence’ so that the future generation can decided upon and take action in an insightful way to these wicked problems. However, empirical studies are a missing link in the discourse around transformative ESD approaches, where decisions and implementation strategies are heavily based on policy recommendations and gut feelings by practitioners. We used data from 2413 students in grades 6, 9, and 12 from 51 schools across Sweden to study the effectiveness of ESD. In line with the current debate on the definition of ESD, we quantified the extent to which teaching can be labeled as holistic and/or pluralistic. Through a series of descriptive analyses and the estimation of structural equation models, our results indicate that ESD can indeed impact on student outcomes in terms of their sustainability consciousness. The results of this study reveal the key role ESD plays in addressing SD, paving the way for a more sustainable future.  

 • 187.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Berglund, Teresa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Olsson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Rundgren, Shu-Nu Chang
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Sustainability Consciousness as a way to evaluate ESD-implementation in Sweden2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 188.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Boeve-de Pauw, Jelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013). University of Antwerp, Faculty of Social Sciences, Antwerp, Belgium.
  Berglund, Teresa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Olsson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  The Sustainability Consciousness Questionnaire: The theoretical development and empirical validation of an evaluation instrument for stakeholders working with sustainable development2018Ingår i: Sustainable Development, ISSN 0968-0802, E-ISSN 1099-1719, Vol. 27, nr 1, s. 35-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, the concept of sustainability consciousness, an individual's experience and awareness of sustainable development, is introduced. Based on UNESCO's definition of sustainable development, a sustainability consciousness questionnaire (SCQ) is theoretically and empirically developed. Using the data of 638 respondents from Sweden aged 18-19 years old, the scale is developed in two versions. The long version (SCQ-L) can be used to measure individuals' environmental, social and economic knowingness, attitudes and behaviour (nine valid and reliable subscales), in addition to the second order constructs of sustainability knowingness, sustainability attitudes and sustainability behaviour, as well as the third order construct, sustainability consciousness. For the short version (SCQ-S) 27 items were identified that can be used to measure the second and third order constructs. Both versions of the scale present excellent psychometric quality. Possible applications of the questionnaire instruments in the context of evaluation of sustainability policies, practices and stakeholder engagement are discussed.

 • 189.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Carver, Rebecca
  Norwegian Inst Publ Hlth, Dept Commun, Oslo, Norway.
  Castera, Jeremy
  Aix Marseille Univ, ENS Lyon, Marseille, France.
  Menezes Evangelista, Neima Alice
  Univ Fed Bahia, Hist Philosophy & Biol Teaching Lab, Inst Biol, Salvador, BA, Brazil.
  Marre, Claire Coiffard
  Aix Marseille Univ, ENS Lyon, Marseille, France.
  El-Hani, Charbel N.
  Univ Fed Bahia, Hist Philosophy & Biol Teaching Lab, Inst Biol, Salvador, BA, Brazil.
  Exploring Relationships Among Belief in Genetic Determinism, Genetics Knowledge, and Social Factors2017Ingår i: Science & Education, ISSN 0926-7220, E-ISSN 1573-1901, Vol. 26, nr 10, s. 1223-1259Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Genetic determinism can be described as the attribution of the formation of traits to genes, where genes are ascribed more causal power than what scientific consensus suggests. Belief in genetic determinism is an educational problem because it contradicts scientific knowledge, and is a societal problem because it has the potential to foster intolerant attitudes such as racism and prejudice against sexual orientation. In this article, we begin by investigating the very nature of belief in genetic determinism. Then, we investigate whether knowledge of genetics and genomics is associated with beliefs in genetic determinism. Finally, we explore the extent to which social factors such as gender, education, and religiosity are associated with genetic determinism. Methodologically, we gathered and analyzed data on beliefs in genetic determinism, knowledge of genetics and genomics, and social variables using the "Public Understanding and Attitudes towards Genetics and Genomics" (PUGGS) instrument. Our analyses of PUGGS responses from a sample of Brazilian university freshmen undergraduates indicated that (1) belief in genetic determinism was best characterized as a construct built up by two dimensions or belief systems: beliefs concerning social traits and beliefs concerning biological traits; (2) levels of belief in genetic determination of social traits were low, which contradicts prior work; (3) associations between knowledge of genetics and genomics and levels of belief in genetic determinism were low; and (4) social factors such as age and religiosity had stronger associations with beliefs in genetic determinism than knowledge. Although our study design precludes causal inferences, our results raise questions about whether enhancing genetic literacy will decrease or prevent beliefs in genetic determinism.

 • 190.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Carver, Rebecca
  Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway..
  Castéra, Jérémy
  Aix-Marseille Université, Marseille, France.
  Menezes Evangelista, Neima Alice
  Federal University of Bahia, Salvador, Brazil.
  Coiffard Marrec, Claire
  Aix-Marseille Université, Marseille, France.
  El-Hani, Charbel
  Federal University of Bahia, Salvador, Brazil.
  Investigating the relationship between beliefs in genetic determinism as related to knowledge in genetics and genomics2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Genetic determinism can be described as the attribution of the formation of traits to genes, where genes are ascribed more causal power than what scientific consensus suggests. This belief is especially problematic when it engenders intolerant attitudes such as racism and prejudice against sexual orientation. The rationale for this is a naturalistic fallacy in genetic deterministic discourse, assuming that what is natural (in this case genetically predetermined) is inherently good or right.

  In this study we investigate the relationship between belief in genetic determinism and knowledge of genetics and genomics. The aim is to examine whether knowledge in genetics and genomics can counteract the development of beliefs in genetic determinism. From a scientific point of view there has long been awareness that the description of the gene as an active agent determining phenotypic traits by itself is a ‘strawman model’ used in genetic studies as an instrumental model focusing on the genetic factor ignoring environmental factors. Moreover, in the last decades the development of genomics and epigenetics has reinforced the notion of gene action as probabilistic and mutually interdependent with the environment through gene activity regulatory processes, further reducing the understanding of genes as sole active agents in the construction of phenotypes. Hence, one can conjecture that knowledge in modern genetics and genomics counteracts beliefs in the excessive power of genes and, thus, beliefs in genetic determinism.

  We gathered and analyzed statistically data by means of a newly developed questionnaire instrument, “Public Understanding and Attitudes towards Genetics and Genomics” (PUGGS), applied to a group of 427 Brazilian freshmen university students. The results shows no correlations between belief in genetic determinism and knowledge in genetics and genomics. Hence, this study does not give empirical support for the argument that enhancing genetic literacy can prevent genetic deterministic beliefs. There were however indications that social factors (age and religiousness) may have importance for the formation of genetic deterministic beliefs.

  The result also shows that belief in genetic determinism is a complex construct that seems to differentiate into two constructs or belief systems: a belief in social traits and a belief in biological traits. The study did not give any support for the existence of widespread beliefs in genetic determination of social traits. This is an unexpected result, which contradicts much of what has been suggested in the literature.

   

 • 191.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Dostal, O.
  Radick, G.
  Roque, R.
  Jiang, L.
  Biology Textbooks Between Science and the State: The Case of Mendelism in Sweden2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 192.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Drechsler, Michal
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Teachers' use of textbooks – A comparative study of discipline bound differences2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 193.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  El-Hani, Charbel
  UFBA - Federal University of Bahia, Salvador, Brasilien.
  Genetics2018Ingår i: Teaching Biology in Schools: Global Research,Issues and Trends / [ed] Kostas Kampourakis och Michael Reiss, New York: Routledge, 2018, 1, s. 111-123Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 194.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Grace, MarcusSouthampton University, UK.
  Challenges in Biology Education Research: A selection of papers presented at the XIth conference ofEuropean Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB)2018Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 195.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Grace, Marcus
  University of Southampton, Southampton.
  Introduction – challenges, trajectories and opportunities for biology education research2018Ingår i: Challenges in biology education research: A selection of papers presented at the XIth conference of European researchers in didactics of biology (ERIDOB) / [ed] Niklas Gericke & Marcus Grace, Karlstad: Karlstad University Press, 2018, 1, s. 11-16Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 196.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Hagberg, Mariana
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Carvalho dos Santos, Vanessa
  State University of Paraiba, Joao Pessoa Brazil.
  Joaquim, Leyla Mariane
  Federal University of Bahia, Salvador Brazil.
  El-Hani, Charbel, N.
  Federal University of Bahia, Salvador Brazil.
  Conceptual Variation or Incoherence? Textbook Discourse on Genes in Six Countries2014Ingår i: Science & Education, ISSN 0926-7220, E-ISSN 1573-1901, Vol. 23, nr 2, s. 381-416Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to investigate in a systematic and comparative way the results of independent studies on the treatment of genes and gene function in high school textbooks from six different countries. We analyze how the conceptual variation within the scientific domain of Genetics regarding gene function models and gene concepts is transformed via the didactic transposition into school science textbooks. The findings indicate that a common textbook discourse on genes and their function exists in textbooks from the different countries. The structure of science as represented by conceptual variation and the use of multiple models was present in all the textbooks. However, the phenomenon of conceptual variation and multiple models is implicit in these textbooks and this brings, as a consequence, the introduction of conceptual incoherence about the gene concept and gene function models within these resources. We conclude that within the textbook discourse on genes found in our study ontological aspects of the academic disciplines of Genetics and Molecular Biology were retained, but without their epistemological underpinnings; these are lost in the didactic transposition. Also within the textbooks explanatory models and concepts that promote a deterministic notion of the gene were found to be most frequent. These results are of interest since students might have problems reconstructing the correct scientific understanding from the transformed school science knowledge as depicted within the high school textbooks. Implications for textbook writing as well as science teaching are discussed in the paper.

 • 197.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Hagberg, Mariana
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Jorde, Doris
  University of Oslo, Faculty of Education, Norway.
  Upper secondary students’ understanding of the use of multiple models in biology textbooks: The importance of conceptual variation and incommensurability2013Ingår i: Research in science education, ISSN 0157-244X, E-ISSN 1573-1898, Vol. 43, nr 2, s. 755-780Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study we investigate students' ability to discern conceptual variation and the use of multiple models in genetics when reading content-specific excerpts from biology textbooks. Using the history and philosophy of science as our reference, we were able to develop a research instrument allowing students themselves to investigate the occurrence of multiple models and conceptual variation in Swedish uppersecondary textbooks. Two excerpts using different models of gene function were selected from authentic textbooks. Students were given the same questionnaire-instrument after reading the two texts, and the results were compared. In this way the students themselves made a classification of the texts which could then be compared with the researchers' classification of the texts. Forty-one upper secondary students aged 18-19 participated in the study. Nine of the students also participated in semi-structured interviews. Students recognized the existence of multiple models in a general way, but had difficulty discerning the different models and the conceptual variation that occurs between them in the texts. Further they did not recognize the occurrence of incommensurability between multiple models. Students had difficulty in transforming their general knowledge of multiple models into an understanding of content specific models of gene function in the textbooks. These findings may have implications for students'understanding of conceptual knowledge because research has established textbooks as one of the most influential aspects in the planning and execution of biology lessons, and teachers commonly assign reading passages to their students without further explanation.

 • 198.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Hudson, Brian
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013). University of Sussex, UK.
  Olin-Scheller, Christina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Powerful knowledge and transformation processes across school subjects2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 199.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Hudson, Brian
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013). University of Sussex, UK.
  Olin-Scheller, Christina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Stolare, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013). CSD, ROSE.
  Powerful knowledge and transformations processes across school subjects: interdisciplinary perspectives from the field of subject didactics2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we outline an empirical research framework building on the concepts of powerful knowledge and transformation. Powerful knowledge as an idea was coined by Michael Young (2009) to re-establish the importance of knowledge in teaching and curriculum development. Powerful knowledge is defined by Young as a subject specific coherent conceptual disciplinary knowledge that when learnt will empower students to make decisions, and become action-competent in a way that influence their lives in a positive way. 

  We develop the concept of powerful knowledge in two important ways. First, instead of only discussing powerful knowledge as an idea related to educational practices, we take a research position suggesting that powerful knowledge could be used as a tool in educational research related to subject specific education. In doing so we, in line with Deng (2015), propose to align the curricular concept of powerful knowledge to the European research tradition of didactics in general, and subject didactics in particular. Second, we develop the concept of powerful knowledge by refuting the dichotomization suggested by Young (2015) that curriculum (‘what to teach’) can be separated from pedagogy (‘how to teach’). Instead we view these two questions as interrelated in didactical research.

  We suggest an expansion of the concept of powerful knowledge by using the analytical concept of transformation as a key concept in describing powerful knowledge in different disciplines, institutions and school subjects. The reason for this is that the concept of transformation is a central issue for didactical research from different European research traditions. Transformation as we understand it can be described as an integrative process in which the content knowledge is transformed into knowledge that is taught and learned through various transformation processes outside and within the educational system in relation to individual, institutional and societal level. Such processes of transformation are apparent in concepts related to a number of different frameworks including: ‘transposition’ (Chevallard 2007), ‘omstilling’ (Ongstad 2006) and ‘reconstruction’ (Duit et al. 2012), and are also reflected in the work of Bernstein (1971) in relation to the concept of ‘re-contextualisation’ within the curriculum tradition. The school subject is never a simple reduction of the discipline. The content knowledge is always transformed to fit the educational purpose of teaching. Hence, to study the concept of powerful knowledge within school subjects we need to study its transformation processes, and address the ‘why’ question in addition to the ‘what’ and ‘how’ questions.

  Moreover, the concept of powerful knowledge and the transformation processes the content of powerful knowledge undergo, must be placed in a wider context, where questions addressing societal challenges are raised. In a changing society the argument is being made that it is not obvious that powerful knowledge only stems from academic disciplines. For example, how does the emerging and rapidly changing media landscape affect powerful knowledge and how could powerful knowledge be understood in a connected classroom? How should interdisciplinary topics such as sustainability and migration be taught? What is powerful knowledge in such topics then emerges as a relevant question.

 • 200.
  Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Hudson, Brian
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013). University of Sussex, UK.
  Olin-Scheller, Christina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för språk- och litteraturdidaktik (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Stolare, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013).
  Powerful knowledge, transformations and the need for empirical studies across school subjects2018Ingår i: London Review of Education, ISSN 1474-8460, E-ISSN 1474-8479, Vol. 16, nr 3, s. 428-444Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, we explore the concept of 'powerful knowledge' which, from a curriculum studies perspective, refers to the aspects of content knowledge towards which teaching should be oriented. We then consider how the concept of 'powerful knowledge' can be developed and operationalized as a research framework within studies in subject-specific didactics across the curriculum by relating it to the analytical concept of 'transformation'. Transformation is perceived in this case as an integrative process in which content knowledge is transformed into knowledge that is taught and learned through various transformation processes both outside and within the educational system. We argue that powerful knowledge cannot be identified based on the discipline alone, but needs to consider transformation processes and be empirically explored. A variety of theories and frameworks developed within the European research tradition of didactics are described as ways to study transformation processes related to powerful knowledge at different institutional levels as well as between different subjects and disciplines. A comparative research framework related to subject-specific education is proposed around three research questions.

1234567 151 - 200 av 658
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf