Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 638
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151. Grinups, Berit Sundgren
  Jämställdhetscentrum - från idén om ett kompetenscentrum till ämnet genusvetenskap2003Ingår i: Andersson, L & Hidén, B. Högskola och studenter i Karlstad. En bok om högskolan, universitetsfilialen, lärarhögskolan, Karlstads universitet, Karlstad: Karlstad University Press , 2003Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 152. Grinups, Berit Sundgren
  La distancia entre la igualdad ideal delgénero en la sociedad y la vida cotidiana de la gente. Presentaci'n, an'lisis y evaluaci'n del concepto oficial de la igualdad de género en Suecia1997Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 153. Grinups, Berit Sundgren
  Rationalitet och utvärdering i ett genusperspektiv1993Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 154. Grinups, Berit Sundgren
  Samhällsstödet till kvinnor i Spanien och Sverige1998Ingår i: Westerberg, B. (red), Han, hon, den, detArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 155. Grinups, Berit Sundgren
  Samhällsstödet till kvinnor i Spanien och Sverige1998Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 156. Grinups, Berit Sundgren
  Störst av allt är kärleken: och annat skrivet av pensionärer, blivande föräldrar och mellanstadieelever. Tillika en studie om förhållningssätt till jämställdhet1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver dels framträdande teman i berättelser skrivna av pensionärer, blivande föräldrar och mellanstadieelever med rubriker som aktualiserar deras könstillhörighet. Dessutom behandlar rapporten individers förhållningssätt till jämställdhet och detta jämförs med det officiella förhållningssättet. Den väsentligaste skillnaden rör inställningen till lönearbetets plats. I de statliga dokumentyen som behandlar jämställdhet dominerar frågor kring lönearbetets fördelning mellan könen. För individerna upptar kärlek och omsorg ett större utrymme

 • 157. Grinups, Berit Sundgren
  Utbildningsbehov inom jämställdhetsområdet i Värmlands län1991Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Rapporten bygger på en enkätstudie med ansats att undersöka arbetslivets kompetens inom jämställdhetsområdet

 • 158. Grinups, Berit Sundgren
  Välfärd i Norrköping. Samtal med norrköpingsbor. Slutrapport. Berednings- och planeringskontoret, Norrköpings kommun2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 159. Grinups, Berit Sundgren
  Värnplikten ' chefsskola för män1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar värdet av värnpliktsutbildningen för det civila arbetslivet. Vissa egenskaper anses som särskilt viktiga för att klara krigets uppgifter. Dessa söker man därför i den militära grundutbildningen att medvetet utveckla hos sina soldater. Personalansvariga på större privata och offentliga arbetsställen i Värmlands län har i en telefonintervju fått ta ställning till värdet av just dessa egenskaper. Det framgår av rapporten att de undersökta egenskaperna har ett mycket högt värde i arbetslivet.

  Resultaten presenteras dels i sin helhet och dels indelade efter verksamhet och kön. I rapporten förs slutligen en diskussion om konsekvenserna av detta för kvinnor respektive män

 • 160. Grinups, Berit Sundgren
  et al.
  Bekkengen, Lisbeth
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Lundberg, Bergil
  Höijer, Catharina
  Den bortglömda hälsans folk: Rapport från projekt "Långtidsfrisk i Värmland - ett vardagsbaserat hälsoarbete"2004Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Projekt Långtidsfrisk i Värmland ett vardagsbaserat hälsoarbete har skett i samarbete mellan LO, Försäkringskassan i Värmland och Karlstads universitet och finansierades av Regeringen och försäkringskassan i Värmland. Projektet pågick från våren 2002 t.o.m. sommaren 2004. Forskningscirklar på åtta arbetsplatser inom offentlig sektor har kartlagt hälsovillkoren för de anställda, och med det som utgångspunkt formulerat förslag till åtgärder på arbetsplatsen för att främja de anställdas hälsa. Projektet har således haft dubbla syften, dels ett handlingsinriktat inåt de deltagande organisationerna och dels ett forskningsinriktat i syfte att ta fram mer generell kunskap. En utgångspunkt har varit att hela livet påverkar en individs hälsa. Teoretiskt har krav-kontroll-modellen (Karasek & Theorell) använts och utvecklats i en ambition att förutom arbetslivet studera hem- och familjeliv, fritidsliv och samhällsliv i övrigt. Höga sammanlagda krav liksom många förändringar samtidigt i livet är ogynnsamt för hälsan. I rapporten konstateras att livet självt inte längre ges utrymme i arbetslivet, utan kvar är bara arbete. Det framgår vidare att skevheter i arbetsfördelningen mellan könen både på arbetsmarknaden och i hem och familjelivet är faktorer med betydelse för sjukskrivningslängd och rehabiliteringsprocess. Den avslutande diskussionen utmynnar i ett antal förslag till ett friskare arbetsliv

 • 161. Grinups, Berit Sundgren
  et al.
  Holmer, J.
  Lundberg, Bertil
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för geografi och turism.
  Barcelona/Karlstads-projektet: En dokumentation av ansatser och resultat1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en beskrivning av hur Barcelona/Karlstad-studien tillkom och hur arbetet fortskridit fram till och med 1995. Rapporten innehåller också en sammanfattning av resultaten i den enkätundersökning som genomfördes på ett sjukhus i Barcelona och ett i Karlstad. Jämförbara grupper av anställda i Barcelona och Karlstad har svarat på frågor inom områdena arbete, hälsa, välfärd och jämställdhet

 • 162. Grinups, Berit Sundgren
  et al.
  Sundh, M.
  Renck, Barbro
  The Barcelona/Karlstad Study: A Comparative Study of Female Nursing Staff1998Ingår i: Scandinavian Journal of Social Welfare 1998:7 sid 211-218Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this descriptive and exploratory study was to compare the female nursing staffs subjectivily experienced health and well-beeing in two different types of welfare system. This is achieved through demonstrating the possible differences between Swedish and Spanish female nursing staff with regard to living environment, health and satisfaction with general social conditions. For data collection we used a questionnaire answered by 293 nurses and assistant nurses in Spain and 464 in Sweden. The results show significant differences in health. In all aspects Sweedish women experience a better health situation. For Spanish women dissatisfaction with their work situation and leisure is strongly significant and correlates negatively with their health. For Swedish women dissatisfaction with home and family situation, social intercourse, work situation and leisure has a negative influence on their health.

 • 163.
  Grip, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för geografi och turism.
  Attityder till positiv särbehandling2012Ingår i: Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: Om föreställningar och förändringsviljor / [ed] Lars-Gunnar Engström, Liselotte Jakobsen & Clary Krekula, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, s. 113-122Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 164.
  Grip, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för geografi och turism.
  Attityder till ökad mångfald2012Ingår i: Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: Om föreställningar och förändringsviljor / [ed] Lars-Gunnar Engström, Liselotte Jakobsen & Clary Krekula, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, s. 91-99Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 165.
  Grip, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Den genuskodade räddningstjänsten. : En studie av jämställdhetens förutsättningar.2015Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 166.
  Grip, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  En brandstation för alla. : En delutvärdering av ett jämställdhets- och mångfaldsprojekt2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 167.
  Grip, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext: En kunskapsöversikt2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Nordens befolkningsstruktur är under förändring. En åldrande befolkning, migration och urbanise-ring leder till utmaningar för såväl arbetsmarkna-den som välfärden i stort. Den könssegregerade arbetsmarknaden, det traditionellt ojämställda omsorgsansvaret och kvinnor och mäns olika flyttmönster, gör det till utmaningar som det är angeläget att belysa utifrån genusperspektiv. Syftet med denna rapport är att på en övergripande nivå sammanställa kunskap som finns om den demografiska utvecklingen i Norden, utmaningar kopplade till den och särskilt visa på genusperspek-tivets tillämpning och betydelse för frågorna.Utmaningarna återfinns i hela Norden, men präglas av regionala förutsättningar och skillnader mellan rurala och urbana områden. Därför har rapporten särskilt fokus på frågor om regionala utvecklings- och policyfrågor kopplat till demografi och urbanisering. Frågeställningar inom temat handlar bland annat om mobilitet, pendling, försörjningsstrategier samt regionala utvecklings-strategier. Underlaget till kunskapsöversikten har hämtats från både policydokument och forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 168.
  Grip, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för geografi och turism.
  Jämställdhet "light" eller på riktigt?2011Ingår i: I&M: Invandrare & Minoriteter, ISSN 1404-6857, nr 6, s. 33-36Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 169.
  Grip, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Knocking on the Doors of Integration: Swedish Integration Policy and the Production of a National Space2020Ingår i: Journal of International Migration and Integration, ISSN 1488-3473, E-ISSN 1874-6365, Vol. 21, nr 3, s. 861-877Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article contributes to theoretical discussions on how immigrant integration is produced as a part of redefining national policy to local everyday practice, and what this tells us about the society in which the policy is formed. Integration is from this perspective a way to understand imagined social communities, how they are produced, who is considered to belong, and who is not. Document analysis and interviews with immigrants, local politicians, and officials in small- and medium-sized Swedish towns give insights into both what taken-for-granted assumptions the integration policy builds on and reproduces, and what consequences the integration policy have for the persons the policy is intended for. It is shown that the Swedish integration policy is itself a part of the production of a Swedish space as a container with closed doors, where immigrants are not given equal access and possibilities. This is created by putting sameness and difference at the core of the integration policy and by describing integration as an act of entering the Swedish space.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Grip2019
 • 170.
  Grip, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för geografi och turism.
  The (dis)similarity paradox in Swedish Integration Policies: the case of immigrant women as templates2012Ingår i: Gender and change: power, politics and everyday practices / [ed] Jansdotter Samuelsson, Maria; Krekula, Clary; Åberg, Magnus, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, s. 149-164Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 171.
  Grip, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  The gender coded labour market in peripheral regions2023Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An ageing population, migration and urbanisation are leading to challenges for both the labour market and the welfare sector in sparsely populated areas, in cities and municipalities with a declining population, and for peripheral regions. Society and the local labour market therefore needs to find new ways to utilise the skills that are available locally, in order to enable satisfactory services for its citizens in the long term. The gender segregated labour market has in Sweden (and elsewhere) been addressed as both a problem and a solution. A gender-segregated labor market is more vulnerable to global and national labor market changes, and traditional notions of who is suitable for different occupational sectors mean that it becomes more difficult to use the local workforce effectively in times of labor market changes. This is in line with studies that have shown a connection between an integrated labor market and regional development. Countering traditional gender career choices has been highlighted as a solution, both for businesses and for public service. Is a gender equal labour market the future of peripheral regions, and why are we not already there? 

  This presentation is based on three different studies that in different ways engage with the labour market in Swedish peripheral regions, from a gender and intersectional perspective. 

 • 172.
  Grip, Lena
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Engström, Lars-Gunnar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Krekula, Clary
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Karlsson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  The woman as problem and solution: Analysis of a gender equality initiative within the Swedish Rescue Services2016Ingår i: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 24, nr 2, s. 95-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to study how problem definitions of gender equality affect the possible outcomes of gender equality initiatives. The Swedish Municipal Rescue Services were chosen as the empirical example because they offer a workplace where women are greatly under-represented despite years of gender equality efforts. The article analyses how reasoning around gender equality shapes and constructs problem formulations around gender and equality. This article contributes to the debate on the conditions of gender equality founded on gender equality definitions, and how this relates to the potential for change. The gender equality efforts within the Rescue Services are problematized based on Bacchi’s policy analysis model. We do so by analysing the applications attracted by a call for a gender equality initiative within the Municipal Rescue Services—A Fire Station for Everyone. The article argues that, to some extent, the problem definitions in this case undermine gender equality initiatives as they place women—whom they wish to recruit to the Rescue Services to make it more gender equal in a numerical sense—in a paradoxical position as both problem and solution. Nor do they problematize power issues. It is stated that the given problem descriptions do not leave a lot of room for change, but that the method used to analyse the problem descriptions can be an important tool for understanding why gender equality initiatives may struggle to achieve their intended objectives.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 173.
  Grip, Lena
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Jansson, Ulrika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Obstacles and Possibilities with Collaboration in Municipal Public Sector: A study of collaboration between the rescue service and home-help services2016Ingår i: The 2016 RSA Annual Conference Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World, Karl-Franzen University, Graz, Austria. 3rd-6th April 2016, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of collaboration in municipal public sector is to ensure welfare and safety for its citizen, as well as to ensure economic sustainability in the municipality. Different forms of collaboration in the public sector can be an important part of sustaining a satisfactory service, especially in regions with a declining population, but also to give a faster and better service in all kind of regions. In this study we put focus on collaboration between municipal rescue service and home-help service, a collaboration that can be placed in civil and societal contingency and preparedness for unexpected events.

  Both the rescue service and the home-help service are highly gendered sectors. The point of departure for this study is that the gender coding of occupations and competences lay down conditions for the collaboration, why it is important to shed light on these codings and how they effect an effective collaboration and sustainable implementation. Our understanding is that gender is a social construction that is produced and reproduced through interaction. This construction have effect on how we are “made” as men and women, how we are formed as individuals, and how the society is both symbolic and structurally organized around what is conceived and perceived as male and female duties, occupations and places.

  The results of this study build on 30 interviews with staff in rescue services and home-care services (both employees and heads of these services). The results show that collaborations differ between municipalities, both what is included in the collaboration and how it is staged and performed, and that the processes of collaboration are complex and that they challenge ideal of organization, contents, responsibilities and who or whom should do different work tasks. We can see that conceptions of gender in male and female dominated work are often reproduced and reinforced in many of the studied cases, which hinder an effective service. But we can also notice that the collaboration by home-care service staff is perceived as a possibility for increased status and better resources when they collaborate with the rescue service.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 174.
  Grip, Lena
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Jansson, Ulrika
  Göteborgs universitet.
  'The right man in the right place' - the consequences of gender-coding of place and occupation in collaboration processes2022Ingår i: The European Journal of Women's Studies, ISSN 1350-5068, E-ISSN 1461-7420, Vol. 29, nr 2, s. 250-265Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Society needs to find new ways to utilise its resources in the best possible way in order to enable satisfactory services for its citizens in the long term. This is particularly important in sparsely populated areas, and in cities and municipalities with a declining population. This study contributes to this field by analysing a project for collaboration between the rescue service and the home-care service that has been introduced in a number of Swedish municipalities. The collaboration is intended to ensure welfare and safety for citizens, to guarantee a more efficient use of municipal resources, and to contribute to improved emergency management and civil protection. The rescue service and the home-care service are two clearly gender-coded occupations that also operate on gender-coded workplaces and places of work. An overarching aim has therefore been to study gendered obstacles and possibilities of the collaboration. In our analysis of the empirical data - interviews with persons involved in the collaboration - place emerged as an important aspect of the collaboration processes, and is therefore elaborated in this article to contribute with knowledge of how conceptions and gender-coding of places and occupations affect sustainable and well-functioning collaboration processes. The results show that collaboration processes between municipal services are complex and challenge ideals of the organisation, content and responsibility of work and who should perform certain work tasks. Notions of gender and gender differences are reproduced through the collaboration, which affect the efforts of municipalities to ensure welfare and safety for citizens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 175.
  Grip, Lena
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Jansson, Ulrika
  Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Sverige.
  "The right man in the right place": The consequences of gender-coding of place and occupation in cooperation process2022Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Society needs to find new ways to utilise its resources in the best possible way in order to enable satisfactory services for its citizens in the long term. This is particularly important in sparsely populated areas, and in cities and municipalities with a declining population. This study contributes to this field by analysing a project for collaboration between the rescue service and the home-care service that has been introduced in a number of Swedish municipalities. The collaboration is intended to ensure welfare and safety for citizens, to guarantee a more efficient use of municipal resources, and to contribute to improved emergency management and civil protection. 

  The rescue service and the home-care service are two clearly gender-coded occupations that also operate on gender-coded workplaces and places of work, which in our research project proved to be an important aspect of the (un)success of the collaboration processes. Furthermore, we argue that too little attention has been paid to the ways place affect the doing of gender in organisational studies. An overarching aim of the paper is therefore to contribute to gender studies of workplace and places of work, and more specific to discuss gendered obstacles and possibilities of the collaboration, in relation to place and work. 

 • 176.
  Grip, Lena
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Jansson, Ulrika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  The Unchallenging Method is a Good One: about Measures for gender Equality and Diversity in the Swedish Rescue Service2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Gender equality in the Swedish Rescue Services has been a political directive since the 1990ies, but has led to few visible changes. The Swedish Rescue Service is still a male-dominated organization with a traditional focus on firefighting. The call for change is made with references to new economic realities, conceptualizations of risk, and directives for gender and ethnic equality. The overriding concern of this paper is discursive constructions of equality work in relation to political directives on increasing equal opportunities in the Swedish Rescue Services. Gender is treated as a prevailing power structure and as an integral part of organizational practices. The paper is based on a questionnaire about the practical work made on equality in the Swedish Rescue Service, answered by over 1000 persons working in the Swedish Rescue Service. The questionnaire contains a large amount of open comments, which is analyzed in this paper. The result shows that two thirds of the respondents have a mainly positive attitude towards gender equality in the Rescue Service, but that the measures for equality are considered as "wrong methods". Our analysis discusses that only methods that doesn’t challenge the present organization are considered as acceptable.

 • 177.
  Grip, Lena
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Karlsson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Räddningsutbildades karriärval: En genus- och mångfaldsanalys av yrkesverksamhet bland alumner från SMO och RUB-utbildningar.2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sedan utbildningen Skydd mot olyckor, SMO startades 2003 har andelen examinerade kvinnor varit runt 16 procent. Det har funnits en förväntan att andelen kvinnorsom jobbar inom operativ räddningstjänst ska öka i takt med att antalet SMO-utbildade kvinnor ökar, men dessa förväntningar har inte infriats i den grad som motsetts. Det har rest frågor om varför det ser ut på detta sätt, och vad det är för faktorer som ligger till grund för kvinnornas karriärval. I föreliggande undersökning har vi närmat oss dessa frågor genom att undersöka karriärval bland hela gruppen examinerade från SMO under åren 2007-2016 i en enkätundersökning samt några kompletterande intervjuer. Detta ger en bred bild av olika karriärval och omfattar såväl dem som valt att aldrig söka sig till räddningstjänsten till dem som jobbat där en kortare tid och sedan sökt sig till annat arbete, samt dem som arbetat inom räddningstjänsten sedan sin utbildning, i en eller flera räddningstjänstorganisationer. I undersökningen ingår också de personer som examinerats från Påbyggnads-utbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) under motsvarande år. Brandingenjörer inom kommunal räddningstjänst är en grupp som det i dagsläget finns ganska lite kunskap om, inte minst i fråga om jämställdhet och mångfald, och genom undersökningen ges ett bidrag till en inledande förståelse för denna grupps karriärval och syn på räddningstjänsten som arbetsplats.

  Rapporten bygger på ett utrednings- och forskningsuppdrag från MSB att ta fram en forskningsinriktad studie, som kan utgöra ett underlag för beslut om inriktning och handlingsplan för stöd till kommunal räddningstjänst i arbetet för ökad jämställdhet och mångfald.

  Studien landar i fyra förbättringsområden för räddningstjänsten som organisation, men där även MSB har en viktig roll att spela: Kompetensutvecklings- och karriärmöjligheter, Jämställdhet och mångfald, Organisation och ledning, samt Koppling mellan utbildning och arbete. Alla dessa fyra områden innehåller viktiga förklaringsfaktorer till varför såväl kvinnor som män väljer att inte jobba inom räddningstjänsten trots att de lagt kraft och energi i utbildning för ett arbete inom organisationen. Det är också viktiga områden att jobba vidare med för att fler inte ska välja att sluta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 178.
  Grip, Lena
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Strid, Sofia
  Intersektionella gränser2017Ingår i: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, Vol. 38, nr 3, s. 3-8Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 179.
  Grönkvist, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för genusforskning (from 2013).
  Searching For the ‘Cause’ of Trans: Plastic bottles, absent fathers and other silly theories2021Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 180.
  Gustafsson, Ronja
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Fotbollsspelande flickor och emotionella pojkar: En läromedelsanalys i svenska ur ett genusperspektiv2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka läromedel för svenskämnet i årskurs 3 ur ett genusperspektiv med avseende på gestaltningen av pojkar och flickor. Anledningen till undersökningen är på grund av avsaknaden av obligatorisk granskning av läromedel inom skolväsendet. Metoden som använts är en läromedelsanalys där både bild och text har analyserats. Analysen är uppdelad i två delar där den första delen är en kvantitativ analys följt av en längre kvalitativ analys. Läromedlet som analyserades, Nyckeln till skatten 3A, stred mot flertalet av de traditionella könsmönster som finns i samhället samtidigt som några könsnormer bekräftades. Ett exempel på de bekräftade könsnormerna som presenterades i läromedlet var hur vissa flickor gestaltades i långt hår och rosa färgklädsel. Resultatet visade att flickor presenterades fler gånger än pojkar i både text och bild. Både kategorin pojkar/män och flickor/kvinnor överskred de traditionella könsmönster som finns i det litterära och samhället. Detta visas i läromedlet genom att flickor spelar fotboll och pojkar är emotionella. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fotbollsspelande flickor och emotionella pojkar
 • 181.
  Haraldson (Haraldsson), Anna-Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Könstraditioner och det "nya" friluftslivet2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 182.
  Harrison, Katherine
  et al.
  University of Southern Denmark, Denmark.
  Holm, Marie-Louise
  Linköpings universitet, Tema Genus.
  Exploring Grey Zones and Blind Spots in the Binaries and Boundaries of E.L. James' Fifty Shades Trilogy2013Ingår i: Feminist Media Studies, ISSN 1468-0777, E-ISSN 1471-5902, Vol. 13, nr 3, s. 558-562Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, we problematise the implications of some of these familiar binaries asthey are used in the Fifty Shades trilogy. Through analysis of some of the trilogy’s narrative tropes, we investigate how the separate poles of binary oppositions are established and kept in tension in order to make clear distinctions between the two. At the same time we highlight the constant work that has to be done to obtain these distinctions and a certain form of normative violence that is performed in the story to practices andidentities that are constructed as outside the normal. In the second part of the essay, we queer these binaries by exploring alternative narratives towards which the story itself points. These grey zones and blind spots taken as a point of departure for a queer critique of the binaries and norms about sexualities that organise the story.

 • 183.
  Hearn, Jeff
  et al.
  Hanken School of Economics, Finland; Örebro University, Sweden.
  de Boise, Sam
  Örebro University, Sweden.
  Goedecke, Klara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för genusforskning (from 2013).
  Men and masculinities: Structures, practices, and identities2023Ingår i: The Palgrave Handbook of Power, Gender, and Psychology / [ed] Eileen L. Zurbriggen & Rose Capdevila, Palgrave Macmillan, 2023, s. 193-213Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter reviews empirical and theoretical work within critical studies on men and masculinities (CSMM), drawing on extensive empirical and theoretical studies relevant to psychology and social psychology. The chapter focuses on gender relations and power dynamics, social structures, intersectionality, bodies, practices, and identities, both individual and collective. The chapter first maps the key theoretical developments of CSMM, historically and conceptually, before moving to focus on two important contemporary issues: first, the development of more egalitarian masculinities, and, second, the explanations for various non-egalitarian masculinities, such those linked to incel and Alt-Right movements, both online and offline.

 • 184.
  Hearn, Jeff
  et al.
  Linkoping Universitet, Linköping, Sweden.
  Nordberg, Marie
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Andersson, Kjerstin
  Linköping Universitet, Sweden.
  Balkmar, Dag
  Linköping Universitet, Sweden.
  Gottzen, Lucas
  Linköping Universitet, Sweden.
  Klinth, Roger
  Linköping Universitet, Sweden.
  Pringle, Keith
  Uppsala Universitet, Sweden.
  Sandberg, Linn
  Linköping Universitet, Sweden.
  Hegemonic Masculinity and Beyond: 40 Years of Research in Sweden2012Ingår i: Men and Masculinities, ISSN 1097-184X, E-ISSN 1552-6828, Vol. 15, nr 1, s. 31-55Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article discusses the status of the concept of hegemonic masculinity in research on men and boys in Sweden, and how it has been used and developed. Sweden has a relatively long history of public debate, research, and policy intervention in gender issues and gender equality. This has meant, in sheer quantitative terms, a relatively sizeable corpus of work on men, masculinities, and gender relations. There is also a rather wide diversity of approaches, theoretically and empirically, to the analysis of men and masculinities. The Swedish national context and gender equality project is outlined. This is followed by discussion of three broad phases in studies on men and masculinities in Sweden: the 1960s and 1970s before the formulation of the concept of hegemonic masculinity; the 1980s and 1990s when the concept was important for a generation of researchers developing studies in more depth; and the 2000s with a younger generation committed to a variety of feminist and gender critiques other than those associated with hegemonic masculinity. The following sections focus specifically on how the concept of hegemonic masculinity has been used, adapted, and indeed not used, in particular areas of study: boys and young men in family and education; violence; and health. The article concludes with review of how hegemonic masculinity has been used in Swedish contexts, as: gender stereotype, often out of the context of legitimation of patriarchal relations; "Other" than dominant, white middle-class "Swedish," equated with outmoded, nonmodern, working-class, failing boy, or minority ethnic masculinities; a new masculinity concept and practice, incorporating some degree of gender equality; and reconceptualized and problematized as a modern, heteronormative, and subject-centered concept.

 • 185. Hearn, Jeff
  et al.
  Pringle, Keith
  Ferguson, Harry
  Kolga, Voldemar
  Lattu, Emmi
  Müller, Ursula
  Novikova, Irina
  Oleksy, Elzbieta H.
  Tallberg, Teemu
  Kambourov, Dimitar
  Nordberg, Marie
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Smidnova, Iva
  Kazik, Joanna
  Niemi, Hertta
  Configurations of Europe2006Ingår i: European Perspectives on Men and Masculinities. National and Transnational Approaches / [ed] Jeff Hearn and Keith Pringle with members of CROME, Houndmills, Basingstoke and New York: Palgrave macmillan , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 186. Hearn, Jeff
  et al.
  Pringle, Keith
  Nordberg, Marie
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Smidnova, Iva
  Müller, Ursula
  Oleksy, Elzbieta H.
  Lattu, Emmi
  Tallberg, Teemu
  Ferguson, Harry
  Kolga, Voldemar
  Novikova, Irina
  Home and Work2006Ingår i: European Perspectives on Men and Masculinities. National and Transnational Approaches / [ed] : Jeff Hearn and Keith Pringle with members of CROME, Houndmills, Basingstoke and New York: Palgrave macmillan , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 187.
  Hedhag, Sabina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Jämställdhet eller ojämställdhet?: En kvantitativ och kvalitativ läromedelsanalys av gymnasieböcker inom ämnet geografi2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jämställdhet började först dyka upp i läroplanen från 1969 (Wernersson, 2020). I dagens läroplan är jämställdhet något som skolor aktivt ska arbeta med och främja i undervisningen (Skolverket, 2011). Läromedel har enligt Korsell (2007) en tydlighet i vad undervisningen bör innehålla. Eilard (2009) menar också i att läroböcker kan påverka elevers verklighetsbilder av samhället, framför allt när det handlar om hur kvinnor och män porträtteras. Det har inte gjorts så mycket studier om jämställdhet där läromedelsanalyser har använts inom geografiämnet. Därför ämnar denna studie undersöka hur män, kvinnor och jämställdhet framställs i läroböcker inom geografiämnet. Studien har också granskat hur väl jämställdheten i läroböckerna går i linje med läroplanen Gy11 samt geografikursplanen. Läromedelsanalyserna har skett i form av kvantitativa och kvalitativa text- och bildanalyser i tre utvalda geografiläroböcker mot gymnasieundervisning. 

   

  Enligt studiens resultat tar män något större plats jämfört med kvinnorna i de granskade geografiläromedlen. Det finns tendenser också till att män får mer överordnade roller än vad kvinnor får och att mycket av det som framgår i text och bild går enligt traditionella könsmönster. Läroboksförfattarna är samtidigt uppmärksammande på just kunskapen om jämställdhet och tydliggör vikten av att stärka kvinnornas roller i ett samhälle. Resultat hade både likheter och skillnader gentemot tidigare forskningar där läromedelsanalyser ingått. Ohlanders (2010:b) rapport som gjordes i samhällskunskap hade likheter med att män förekom någorlunda mer än kvinnor i läroböckerna. Ohlanders (2010:a) rapport som gjordes i historia hade däremot en stor skillnad eftersom det nästan bara förkom män, vilket inte stämde överens med studiens resultat. Resultatet kan enligt teoretisk bakgrund innebära positiva konsekvenser för elevernas lärande när de får mer kunskaper om jämställdhet. Men det skulle också innebära negativa konsekvenser eftersom framställningen av kvinnor och mäns traditionella könsroller kan påverka elevernas syner om hur kvinnor och män bör vara i samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  ARKIVFIL
 • 188.
  Hedlin, Maria
  et al.
  Institutionen för psykologi, pedagogik och idrottsvetenskap, Linneuniversitetet.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusforskning.
  Challenging Gender in Teacher Education2012Ingår i: Gender and change: Power, politics and everyday practices / [ed] Maria Jansdotter Samuelsson, Clary Krekula and Magnus Åberg, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, s. 113-126Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 189.
  Hedlin, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusforskning.
  Fallet med de störande manliga studenterna2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 190.
  Hedlin, Maria
  et al.
  Linnaeus University.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusforskning.
  Fallet med de störande manliga studenterna.: En situation tolkad utifrån fyra förklaringsmodeller2015Ingår i: Tidskriften Utbildning & Lärande, ISSN 2001-4554, nr 1, s. 116-133Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 191.
  Hedlin, Maria
  et al.
  Linnaeus University.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för genusforskning (from 2013).
  Fussy girls and chattering women: The construct and subordination of femininity in preschool teacher training2018Ingår i: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 188, nr 2, s. 220-230Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, as in Western countries generally, most preschool teachers are women. This fact sometimes leads to the assumption that preschools are “feminine”, and that this might be bad for boys. We challenge this assumption. Using a gender critical approach we have studied preschool student teachers. “Femininity” might be used as a rhetorical and demeaning stereotype by them. Women and femininity however, are not interchangeable concepts. Failure to acknowledge this can pave the way for subtle sexism against girls and women. Our argument is supported by ethnographic observations and interviews with student teachers. By means of a Foucauldian genealogical analysis we uncover the conditions of possibility for two long-lasting feminine stereotypes. One stereotype argues that young girls should never fuss. The other claims that women are chattering gossipers. Our study shows that these archaic notions persist in Swedish preschool teacher training, despite its long tradition of work for gender equality.

 • 192.
  Hedlin, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för psykologi, pedagogik och idrottsvetenskap.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusforskning.
  Lärarutbildningen, jämställdhet och genus2012Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 193.
  Hedlin, Maria
  et al.
  Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusforskning.
  Lärarutbildningen, jämställdhet och genus2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 194.
  Hedlin, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusforskning.
  Lärarutbildningen, jämställdhet och genus: Ett etnografiskt projekt. Presentation vid Genusinkludering - hur gör vi? Nationellt nätverksmöte kring jämställdhet och genus i lärarutbildningar, Linköpings universitet 11 december 2012.2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 195.
  Hedlin, Maria
  et al.
  Linnaeus University.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusforskning.
  Ner i glassvackan: en konsekvens av att återkommande vara den som inte lyfts fram2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 196.
  Hedlin, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusforskning.
  Preschool teacher students talk about children: A story about femininities and masculinities2012Ingår i: GEA 2012 - Gender and democracy: Gender research in times of change, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 197. Hedlin, Maria
  et al.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för genusforskning (from 2013).
  Principle or dialogue: Preschool directors speak about how they handle parents’ suspicions towards men2019Ingår i: Power and Education, E-ISSN 1757-7438, Vol. 11, nr 1, s. 85-95Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Caring for children and teaching the youngest students have a strong historical connection to women and femininity. The few men working within early childhood education and care occupy an ambivalent position. On the one hand, they often receive a positive reception in preschools; on the other, they are also met with mistrust and suspicion. The suspicion often comes from parents, and their views have come to bear increasing importance. Preschool directors who have men on their staff thus have a dilemma to manage: they must listen to parents’ views at the same time as they have a personnel responsibility towards all their employees. The purpose of the present study is to describe and analyse how preschool directors reason about the parental suspicion and concern that male educators can encounter because they are men. The empirical material consists of interviews with 10 preschool directors (five women and five men). The study shows that preschool directors experience that parents want male personnel to refrain from performing certain tasks in the preschool. Some of the directors take a principle-based approach and emphasise that men and women should carry out the same work duties. Other directors maintain a dialogue-based approach, focusing on conducting a dialogue with concerned parents.

 • 198.
  Hedlin, Maria
  et al.
  Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusforskning.
  The call for more male preschool teachers: Echoed and questioned by Swedish student teachers2013Ingår i: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 183, nr 1, s. 149-162Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 199.
  Hedlin, Maria
  et al.
  Linnaeus University.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för genusforskning (from 2013).
  The Glass Funnel: A Tool to Analyse the Gender Regime of Healthcare Education and Work2023Ingår i: Journal of Vocational Education and Training, ISSN 1363-6820, E-ISSN 1747-5090, Vol. 75, nr 2, s. 278-299Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The concepts glass escalator and glass ceiling have been widely used in studies of gender and organisations. In this paper we propose a novel metaphor to describe and analyse gender segregation and discrimination, that of a glass funnel. This concept does not relate to men and women as groups in the sense of fixed collective entities, but rather shows how taken-for-granted distinctions between men and women are reiterated and promote men in a way that downgrades women. However, as gender intersects with other power structures, both men and women can be propelled down-wards through the funnelling motion made up of a market- oriented devaluation of the healthcare profession. Through an empirical investigation of the community of practice and gender regime of an upper secondary healthcare education programme in Sweden, we develop the glass funnel concept, an analytical tool aiming to open up for intersectional ana-lyses of healthcare education and work.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 200.
  Hedlin, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för genusforskning.
  "Vara med i gänget?": Yrkessocialisation och genus i två gymnasieprogram2013Rapport (Refereegranskat)
1234567 151 - 200 av 638
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf