Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 3868
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Andersson, Lars
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Uggla, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Nya Orangeriet - En länk mellan staden och vattnet2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Karlstad är en stad med rik historia. Efter den stora branden år 1865 växte det ”nya Karlstad” fram, med riktning mot vad det är idag.  Det kulturella arvet som staden bär på, måste förvaltas med omsorg och därför har mål och riktlinjer för framtida förändringar arbetats fram.  Dessa sammanfattas av kommunen med tre ord: förvalta, förbättra och förnya.

  Söder om järnvägen ligger Stadsträdgården, en välförvaltad historisk park med rik flora. Parken har en Engelsk viktoriansk stil med en skyddande växtlighet, som separerar trädgården från omgivningen. Ett fåtal byggnader återfinns i dess närhet. En av de med störst historiskt arv är Orangeriet, en ståtlig byggnad med inslag av snickarglädje och tidsenlig dekoration. Fram till år 1876 bedrevs växtrelaterade verksamheter i huset, men därefter minskade omfattningen. 

   I nära anslutning till Stadsträdgården ligger Vänern. Trots parkens centrala läge och stadens relation till vattnet i övriga väderstreck, finns ingen självklar länk i sydlig riktning. En sådan sammankopplande funktion skulle parken fylla om trädgården kompletterades med en större variation av attraktioner. 

  Syftet är att sammanlänka Karlstads centrala kärna med Vänern i söder och på så vis bredda staden och utöka dess möjligheter. Målet är att finna en naturlig mötesplats som binder centrum med de mer sydligt belägna bostadsområdena samt anknyter vattnet till staden. 

  Arbetsprocessen innefattar litteraturstudier, besök hos relevanta verksamheter, SWOT-analyser samt modellering i Revit. Resultatet presenteras i form av ett förslag på en potentiell mötesplats samt med kompletterande åtgärder för detta område. 

  Orangeriet, som ligger i närheten av Stadsträdgården uppvisar särskilt goda kvaliteter gällande rekreation. Med vissa förändringar kan byggnaden attrahera människor från staden och skapa den eftersökta länken mellan staden och vattnet. Förslag på sådan utveckling visualiseras i 3-dimensionella modeller med förklarande text. 

  Resultatet presenteras i form av en utbyggnad av Orangeriet, två växthus, scen och en modifierad situationsplan över Stadsträdgården. Dessa presenteras som 3-dimensionella bilder. 

  I den slutsats som nås framgår det att Stadsträdgården lämpar sig bäst som en naturlig mötesplats, samt för att ansluta centrum med vattnet och sydligt belägna bostadsområden. Vissa förändringar krävs för att åstadkomma ett sådant resultat. Tillsammans med en tillbyggnad kan Orangeriet utgöra ingången till Stadsträdgården och en huvudattraktion för området. Kompletterande byggnadsverk i form av växthus, scen och multifunktionella möbler ska skapa en varierad miljö som tilltalar den breda skaran. 

 • 152.
  Andersson, Linn
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Evaluation of biosand filter as a water treatment method in Ghana: An experimental study under local conditions in Ghana2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillgången till rent dricksvatten är idag något som många tar som en självklarhet. I dagsläget är det omkring 1.8 miljarder människor i världen som dagligen dricker vatten från en kontaminerad vattenkälla. Dessvärre är bristen på rent dricksvatten ett faktum, vilket gör att det årligen dör cirka 361 000 barn under fem års ålder på grund av diarrésjukdomar världen över (WHO, 2016a). 

  Tidigare studier har visat på att biosandfilter är en enkel och effektiv vattenreningsmetod för att rena vatten både fysiskt, biologiskt och kemiskt. Ett biosandfilter är ofta byggt med lokala material och fylld med sand, vilket gör konstruktionen billig och enkel att reparera vid behov. Tidigare studier har visat på att vattenreningsmetoden kan reducera vattenburna sjukdomar med upp till 99.9% med hjälp av ett biofilmslager som utvecklas i sandlagrets övre skikt om förhållandena är gynnsamma (CAWST, 2009). 

  Syftet med denna studie var att bygga och utvärdera biosandfilter som vattenreningsmetod i Ghana. Totalt byggdes tre biosandfilter av lokala material med olika sandhöjder. Utvärderingen gjordes utifrån att studera vattnets fysiska, kemiska och biologiska egenskaper före och efter filtrationen, som sedan jämfördes med vattenkvalitetsstandarder från World Health Organization (WHO) och Sverige. Resultaten visade på att ingen av de tre sandfiltret kunde producera vatten med en drickvattenstandard, detta tros bero på det höga flödet genom filtret som hindrat biofilmstillväxten. Med hjälp av resultat från Ghana har en ny design av ett biosandfilter tagits fram för att minska flödet genom filtret. Vilket gav en filterdiameter som är ungefär 42 cm som sedan är fylld med 80 cm sand och 15 cm grus.

 • 153.
  Andersson, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Hedlund, Emma
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Ledarskap: En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna C-uppsats i arbetsvetenskap är en kvalitativ studie och baserad på teorier om ledarskap. Syftet med uppsatsen är att undersöka likheter och olikheter mellan personalchefer och andra typer av chefers ledarskap.

  Inledningsvis presenteras en historisk bakgrund av ledarskapets förändring. Sedan följer grundläggande ledarskapsteorier samt teorier om kommunikation, makt, motivation och genusperspektiv. Dessa teorier är en viktig grund för analys- och resultatavsnittet i uppsatsen. Utifrån dessa teorier utformas en intervjuguide. Datainsamlingen sker genom intervjuer. Totalt genomförs sammanlagt sex intervjuer. Respondenterna är en områdeschef, en affärsområdeschef, en kontorschef samt tre personalchefer. Intervjuerna transkriberas och vi undersöker likheter och olikheter gällande ledarskap mellan personalchefer och övriga chefer. Vi får fram följande teman: synen på ledarskap, att vara ledare, utveckling av ledarskapet, ledarstilar, kommunikation, motivation, makt och ledarskap ur ett genusperspektiv. En sammanfattande diskussion av analys och resultat görs. Uppsatsens slutsats är att personalcheferna, i större utsträckning än de övriga cheferna, inte bara automatiskt bedriver ett chefskap utan också ett ledarskap.

  Nyckelord: ledarskap, likheter, olikheter, kommunikation, motivation,

 • 154.
  Andersson, Marcus
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Förändring av layout och materialflöde i färdigvarulager hos AnVa Polytech AB2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att ta fram en lösning för en layoutförändring i ett färdigvarulager hos AnVa Polytech AB i Sunne. I den nya layouten skulle även en lösning för ett enordersflöde med hjälp av en rullbana tas fram. I dagsläget arbetade två anställda parallellt med två olika ordrar som skulle skickas till kund.

  Målet med arbetet var skapa en bättre arbetsmiljö, ett bättre flöde, minimera antalet onödiga transporter samt minska risken för störningar.

  Genom att genomföra ett antal aktivitetsobservationer och rita spaghettidiagram över arbetarnas rörelser under ett par veckors tid, gick det att se på vad och vart det lades mest tid för att sammanställa en order för skeppning. Aktivitetsobservationerna gav tydligt att sammanställningen av en pall samt att hämta och lämna produkter var det som tog längst tid.

  Spaghettidiagrammen i sin tur visade att lagerarbetarna gjorde många onödiga förflyttningar in och ur trucken när de skulle; fästa etiketter eller flaggor på ordern, banda eller plasta in ordern, skriva ut etiketter och flaggor samt paketera om en eller fylla en låda med mer produkter.

  Designen för rullbanan togs fram genom att diskutera med handledare hos AnVa Polytech AB för att hitta en smidig lösning som skulle minska rullbanans längd och göra arbetet smidigare. Sträckplastaren och bandningsmaskinen placerades intill varandra för att undvika en onödig transportsträcka i rullbanan. Det valdes även att använda rullbanan som mellanlager genom att förlänga startsträckan och slutet av rullbanan för att minska stressen på den som arbetade vid rullbanan.

  Lagrets nya layout togs fram genom ett konceptval. Under konceptvalet togs åtta olika koncept fram. Dessa koncept ställdes sedan mot varandra i en elimineringsmatris. Matrisen använde nuvarande lagerlayout som referensvärde för kriterier som behövde uppfyllas. De koncept som fick bäst resultat gick vidare till nästa steg i konceptvalet, den relativa beslutsmatrisen

  Den relativa beslutsmatrisen ställer de bästa koncepten mot varandra med fördjupade kriterier att uppfylla. Ett av koncepten väljs som referensvärde. Det koncept som uppnår bäst resultat genomgår sedan en mer detaljerad framställning.

  Resultatet av dessa metoder gav en färdigställd layout av en konfigurerad version av det valda konceptet från tidigare matriser. Layouten sparar mycket utrymme för rörelsefrihet, ger en god och säker arbetsmiljö samt ett flöde med bra flyt. Pallställen placerades för att undvika störningar i flödet med fotgängare från andra avdelningar som rör sig i lagret. Rullbanan placerades för at att underlätta kommunikation mellan de två lagerarbetarna om det skulle uppstå något missförstånd.

  På den färdigställda layouten togs det fram en ritning som måttsattes med viktiga mått för att enkelt se var i lagret samtliga hyllor, maskiner och banor skulle placeras.

 • 155.
  Andersson, Marcus
  et al.
  Karlstads universitet.
  Arvidsson Nordgård, Elias
  Karlstads universitet.
  Statisk ljudtryckssensor: Att konstruera ett mobilt mätsystem för vapenindustrin2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bofors Test Center har under senare år utsatts för ökad kritik vad gäller höga ljudnivåer i samband med sin dagliga verksamhet, vilket främst innefattar provskjutningar av nyutvecklade vapensystem och ammunition. Det buller som uppstår resulterar ibland i obehag för allmänheten, med klagomål som följd. I längden kan detta leda till att länsstyrelsen inför begränsningar i verksamheten eller sätter krav på företaget att kontrollera de ljudtryck som verksamheten orsakar. Om företaget kan föregå myndigheternas eventuella krav genom registrering av ljudtryck över tiden, ses detta som en garanti för att företaget skall kunna fortsätta bedriva den verksamhet de gör idag.Syftet med examensarbetet är att ta fram en mobil enhet som mäter samt loggar de värden som överstiger ett tröskelvärde på 80 dBC. Denna enhet ska Bofors Test Center senare kunna tillverka i flera exemplar som kan ställas ut permanent eller mobilt inom Bofors Test Centers närområde. Budgeten som Bofors Test Center godkänt ligger på 30 000 kr.För att uppnå detta behövde styrenhet, strömtillförsel, sensor samt loggning undersökas. Kommunicering mellan enhet och server uteslöts då projektet skulle bli för stort.Slutprodukten blev en enhet som sparar uppmätta peakvärden på ett flashminne och skriver ut det högsta samt senast uppmätta värdet på en display.

 • 156.
  Andersson, Markus
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Materialflödesanalys och layoutförslag Volvo Penta AB: Avdelning: Montering D4/D6 och D32013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Volvo Penta i Vara tillverkar diselmotorer för marint bruk. Nya materialfilosofier har ändrat förutsättningarna för materialflödet ute i produktionen. Även ökade krav på miljö och säkerhet gör att Volvo Penta i Vara vill se över sin layout för att kunna effektivisera de interna transporterna och därmed göra fabriken säkrare.

  Detta arbete avser monteringen på Volvo Penta och har skett parallellt med Marcus Nordberg som tittat på bearbetningen och målning/pack.

  Syftet med arbetet är att ta fram ett förslag på en ny layout som kan gynna fabriken med hänsyn till de nya förutsättningarna som gäller för materialflödena och bidra till en renare och säkrare miljö. Genom att kartlägga materialflödet i fabriken kan en nulägesbeskrivning sammanställas och med denna kan en ny layout tas fram. En jämförelse med nuläget ger faktaunderlag för att visa vad en ny layout kan medföra.

  En frekvensanalys gjordes på de artiklar som i dag körs av gaffeltruckar för att skapa en uppfattning om materialflödet. Frekvensstudion kompletterades med layoutdiagram för att kunna mäta upp sträckan artiklarna färdas i genomsnitt per dag. En enklare simulering på fabrikens interna transporter gjordes i syfte att visa Volvo Penta användningen av en simulering. Denna gav även en bättre uppfattning om truckkörningen i form av avstånd. Nulägesbeskrivningen sammanställdes och brister identifierades innan arbetet med den nya layouten började.

  Sammanställningen av nulägesbeskrivningen visade att dagens materialflöde var väldigt rörigt och gick genom produktionen där rörelsen av människor är som störst. Lösnigen som togs fram på detta var att lägga till ytterligare en godsmottagning på motsatt sida. Andra brister som identifieras är materialhanteringen av tillförelsematerial till monteringen och åtkomligheten till grunddelen för truckar. Alternativa förslag på materialhanteringen och vad de ger för fördelar togs fram. En ny layout föreslås på grunddelen för att öka åtkomligheten.

  Jämförelsen med den nya layouten visade att den totala sträckan transporter kunde reduceras med 4,1 km vilket motsvarar en minskning på 30 %. Tidsminskningen på ett skift med dagens takt skulle bli 30 min.

  Den nya layouten med den nya godsmottagningen skulle bidra till effektivisering av de interna transporterna och minska dessa genom produktionen kraftigt vilket skulle ge en säkrare miljö. 

 • 157.
  Andersson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Torkning integrerat med kraftvärmeverk: Påverkan av energibalanser i torksystem vid integrering till kraftvärmeverk2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sveg finns ett pneumatiskt torksystem. Systemet har sedan 1989 torkat torv till briketter men har på senare tid torkat både trä och torv för produktion av bränsle i form av pellets och briketter. Idag består anläggningen av två symmetriska torklinjer. I torklinjerna används en värmepumpkrets för återvinning av råvaruånga. I värmepumpkretsen används en kompressor driven av inköpt elenergi. Planerna är att integrera en av linjernas nuvarande torkprocess till ett kraftvärmeverk genom installation av ångpanna med bränslet torv och således producera el istället för att köpa el. Integrationen till kraftvärmeverket ger torklinjens värmepumpkrets ett nytt utseende. Kompressorn tas bort i utvald torklinje och ersätts av två lågtrycksturbiner. Det nya utseendet av värmepumpkretsen kommer innebära ett samspel mellan torkning och kraftvärmeverk. I värmepumpkretsen används olika ångflöden beroende av vilket råvarumaterial som torkas. Därför beräknades och användes olika ångflöden beroende av olika fukthalter och inmatningar i torksystemet för att se hur el- och fjärrvärmeproduktionen i kraftvärmeverket påverkades. Samtidigt jämfördes nuvarande torksystem med torksystem integrerat med kraftvärmeverk ur ett energiperspektiv genom förändring av el, fjärrvärmeproduktion och biobränsle.

  Fjärrvärmeproduktionen i kraftvärmeverket ökade vid ångflödena 31,0 ton/h och 24,0 ton/h ”till kompressor” men på grund av större beräkningsosäkerhet bortsågs dessa. Detta gav en varierad sammanlagd fjärrvärmeproduktion av systemen mellan 23,0-23,8 MW respektive 22,0-22,5 MW vid torkning av torv respektive trä (bortseende av torvscenario 1 vid fukthalten 65 %). En fjärrvärmeproduktion i den storleken, jämfört med Svegs fjärrvärmebehov, kan sägas vara för stort. En stor problematik blir därför vad all spillvärme ska användas till, framförallt på sommaren.

  Vid integrering till kraftvärmeverk minskade ”bränsle” medan ”fjärrvärme” och ”el” ökade. Beroende av vilket råvarumaterial som torkades gav en integrering ett större resultat för ”el” men mindre ”fjärrvärme” och ”bränsle” vid torkning av trä. Därför rekommenderas torkning av trä eftersom större resultat av ”el” minskar inköpt elenergi samt mindre ”fjärrvärme” resulterar till mindre spillvärme.

  Vid beräkningarna användes Simulink, ett verktyg för grafisk lösning av differentialekvationer, som ingår i programvaran MATLAB från Mathworks. I Simulink formerades olika ekvationer i statiska beräkningsmodeller för beräkning av energibalanserna i nuvarande torksystem och torksystem integrerat med kraftvärmeverk. Energibalanserna i nuvarande torksystem undersökte svårplacerade effektförluster samt genom olika energibalanskontroller kontrollerade och bedömde trovärdigheten i beräkningsmodellen. Resultaten för energibalanskontrollerna kallades ”beräkningsosäkerhet” vilket var en av flera parametrar som framlade bevis för ett variabelberoende, känsligt, komplext och svårtydande torksystem där övriga effektförluster var svåra att placera. Ett mer korrekt resultat av nuvarande system kan därför möjligtvis uppnås vid användande av en dynamisk istället för statisk modell samt användande enbart av mätdata istället för dimensionerande värden och således göra effektförlusterna lättare att placera.

 • 158.
  Andersson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  "Who am I now?" Sense of Gender and Place in Digital Gameplay: Affective Dimensions of gameplay in XCOM: Enemy Within2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this essay I analyze the ways in which gender and space are shaped and made sense of through digital gameplay. Specifically in the turn based strategy game XCOM: Enemy Within for the MacBook Air with a computer mouse as the primary input device. Using a mixed methods approach consisting of gameplay sessions of XCOM and qualitative interviews with two players regarding their gameplay I argue that earlier research on space within game studies has overlooked the ways in which the shaping of space in gameplay is also gendered. Developing a theoretical framework influenced by gender studies, critical theory, affect theory, assemblage theories of space, and game theory, I argue for how the shaping of space and gender in game-play is interdependent. This in that the shaping of space and gender in digital gameplay is in constant relation and tension with societal norms and the affective capacities of bodies and digital games. In conclusion, I reflect on the possibilities to develop more empirical research based on the the theoretical framework explored in the essay.

 • 159.
  Andersson, Mattias
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Kylskåpsinredning: Praktiska funktioner2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
 • 160.
  ANDERSSON, MONICA
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  ”Barnens intresse styr över hur vi arbetar med naturvetenskap och teknik i förskolan”: En studie av förskollärarens sätt att beskriva hur de kan tillvarata och utveckla de yngsta barnens, 1–3 år, intresse för ämnena fysik och teknik2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse av hur en förskola kan arbeta med ämnena naturvetenskap och teknik på ett genomtänkt sätt. Avsikten med studien är också att bidra med mer kunskap om på vilka olika sätt pedagoger kan ta tillvara och utveckla barnens intresse för teknik och fysik. Studien är kvalitativ och har genomförts genom att studera dokumentation från sociala medier som den studerade förskolan publicerat. Dokumentationen har sedan varit en grund för de semistrukturerade intervjuer som genomfördes. För att komma fram till resultatet som gjorts har den fenomenografiska analysmodellen använts.

  Resultatet som framkom ifrån de tre intervjuer som gjordes, visar att pedagogerna på denna förskola inte ser några hinder med att arbeta med ämnena naturvetenskap och teknik med de allra yngsta barnen, 1–3 år, trots att de saknar en formell fördjupad utbildning inom ämnena. Pedagogerna ser bara möjligheter. Förskolan arbetar Reggio Emilia inspirerat och har arbetat fram en praktikgemenskap, där de skapar goda förutsättningar för undervisning i naturvetenskap och teknik.

 • 161.
  Andersson, Monica
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Bygga hus i traditionell härjedalsstil2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 162.
  Andersson, Natalie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Titta där, en bro till: Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad och hur barn i ålder två och ett halvt till tre år uttrycker sig om broar. Studien är kvalitativ och har genomförts med ostrukturerad för- och slutintervju samt deltagande observation med två olika grupper där sammanlagt fyra barn fått se olika material föreställande broar presenterade framför sig. Skillnad på material är att första gruppen har en leksaksbro samt en bok om Bockarna Bruse med vid förintervjun till skillnad från den andra gruppen där ingen koppling till saga presenterades. Efter att barnen genomfört för intervjun har de deltagit i en aktivitet där de fått leta efter broar för att sedan åter igen samtala kring broar i en slutintervju. Resultatet grundas på alla tillfällena. Barnen uttryckte sin förståelse för att bron används för att ta sig över vatten och nå andra sidan. Staket behövs för att inte trilla långt ned men kan också skydda. Bron innehar ibland olika funktioner som exempelvis en trappa så man kan ta sig upp på bron. Resultatet visar att barnen samtalar om broar genom en för dem känd saga och lek oavsett om sagan presenterades för dem eller inte. Genom barnens berättande och lek kan man se att barnen innehar förståelse för broars funktion då barnen berättar att man behöver gå över bron för att exempelvis ta sig till andra sidan samt inte bli blöt. Barnen samtalar även om de olika delarna som tillhörande staket och trappa, vilken funktion de har kopplat till bron.

 • 163. Andersson, Niclas
  et al.
  Germgård, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik.
  Johansson, Kristina
  Ljungqvist, Carl-Henrik
  Thuvander, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Determining the strain to failure for constrained pulp fibres by means of single-fibre2002Ingår i: Appita Journal, Vol. vol 55 no 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 164. Andersson, Niclas
  et al.
  Germgård, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik.
  Johansson, Kristina
  Ljungqvist, Carl-Henrik
  Thuvander, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Determining the strain to failure for constrained pulp fibres by means of single-fibre fragmentation2002Ingår i: Appita Journal 55(2002)3, 224-229Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 165.
  Andersson, Niclas
  et al.
  BTG Process Solutions, Sweden.
  Wilke, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013). BTG Process Solutions, Sweden.
  Akhlesh, Mathur
  BTG Process Solutions, Singapore.
  Smith, Dan
  BTG Process Solutions, USA.
  Germgård, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Measurement of Dissolved Lignin, and its Impact in Fiberline Unit Operations2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 166.
  Andersson, Niclas
  et al.
  BTG Instruments.
  Wilke, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. BTG Instruments.
  Biazzo, Tom
  BTG Americas Inc.
  Van Fleet, Rick
  BTG Americas Inc..
  Germgård, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Beder-Miller, Sandra
  BTG Americas Inc..
  Is Conductivity the Best Measurement of Bleach Plant Carryover?2015Ingår i: Pulp & paper Canada, ISSN 0316-4004, s. 1-6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 167. Andersson, Niclas
  et al.
  Wilson, David
  Germgård, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik.
  An improved kinetic model structure for softwood kraft cooking2003Ingår i: Nordic Pulp and Paper Research Journal, Vol. vol 18 no 2Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 168. Andersson, Niclas
  et al.
  Wilson, David
  Germgård, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik.
  Model based kraft cooking optimisation2003Ingår i: Nordic Pulp and Paper Research Journal, Vol. vol 18 no 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 169. Andersson, Niclas
  et al.
  Wilson, David
  Germgård, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik.
  Using validated continuous kraft digester models for profile optimisation2002Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 170. Andersson, Niclas
  et al.
  Wilson, David
  Germgård, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik.
  Validating continuous kraft digester kinetic models with online NIR measurements2002Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 171. Andersson, Niclas
  et al.
  Wilson, David
  Germgård, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik.
  Lindström, Tomas
  Organic matter content in black liquor inside and outside chips during kraft cooking2001Ingår i: Paperi ja Puu, Vol. vol 83 no 7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 172.
  Andersson, Nina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Digitaliseringen i förskolan: Pedagogernas uppfattning av hur digital teknik används i förskolans verksamhet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 173.
  Andersson Nyrén, Martina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Pilotstudier avanvändargränssnitt till app för smärtpatienter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Experio Lab i Landstinget i Värmland, Karolinska Institutet och Kungliga TekniskaHögskolan håller i dag på med att utveckla en digital tjänst i form av en app försmärtpatienter. Målet är att genom en digital tjänst kunna lära sig mer om hur patienter kankartlägga sina besvär inför ett möte med sjukvården.

  Uppsatsen syftar till att inför kommande användbarhetstester på riktiga patienterundersöka hur väl prototypen fungerar när det kommer till gränssnittet och ge förslag somskulle kunna förbättra appen inför de kommande användbarhetstesterna.

  Undersökningen genomfördes i två steg: Först testades appen som en pappersprototyp.Därefter genomfördes användbarhetstester med hjälp av studenter och experter inomtjänstedesign på en ipad-platta, där både intervjuer och observationer gjordes. Resultatetvisade att flera av testpersonerna hade samma sorts svårigheter när det kom till att interageramed appen. Svårast var att rita sina besvär på besvärsteckningen samt att veta var i processenman befann sig. Efter genomförande av studien uppgav de flesta testpersonerna att de skullerekommendera appen till någon de kände. Majoriteten såg även behov av att appensanvändargränssnitt blir tydligare för användaren.

 • 174.
  Andersson, Olle
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Bergstrand, Ann-Charlott
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Höjdbestämningsmetoder vid upprättande av nybyggnadskartor: Jämförelse mellan nätverks-RTK och trigonometrisk höjdmätning2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Levelling and trigonometric height measurements are the methods that are mostly used today for height determination, as the standard error with these methods is in the magnitude of millimeters, as long as the view length is less than 50 m.

  When creating a new construction map the requirement on standard error differ from 1 (Fredriksson, 2011) to 10 cm (www.arvidsjaur.se) depending on which municipality it concerns.

  When using network RTK for measuring, the accuracy in height can fall below 3 cm when the conditions are optimal. The purpose of this paper is to investigate if network RTK can be used as an alternative to determinate height when accuracy under 10 cm is requested.

  Five points at locations with different conditions for accuracy got their height determined with the three methods mentioned above. Positional accuracy was formed for each point and method. The result from levelling was used as reference for the calculations. To compare the result with the requirements extended standard uncertainty, 2covering 95 %, was used. The result from trigonometric height measurement shows a position accuracy of 4 mm. From the network RTK, the points that were positioned without interference got a positional accuracy of 3.3 to 5.5 cm, while the points that were influenced by their environment, multipath interference and obstructions, got a positional accuracy of 123.3 cm and 234.4 cm. Positional accuracy of this method became 127.4 cm.

  The result from the height determination with network RTK shows big difference in accuracy for the different points. The conclusion is that network RTK measurement would not be a sufficiently accurate height determination method for preparation of a new construction map in an area similar to the one used for this test. Conversely, a construction map drawn up in an open area free from interference obstacles the results show that the network RTK is an approved method for determining height, depending on the requirements of the municipality.

 • 175.
  Andersson, Patrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Utveckling av slipverktyg för handdriven kedjesåg: Ett produktutvecklingsprojekt utfört på Karlstads universitet2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This Bachelor’s Thesis documents the process and result of an examining product development project for the Innovation and design programme at Karlstad’s University.

  A concept for a maintenance tool designed for a manual chainsaw has been developed. By applying the phases applied for the product design process described by Johannsson (2013), and by utilizing the knowledge from a comprehensive pre-study, a first concept was established. With a reiterative design process this concept has been developed and made into a first prototype that have been tested, evaluated and adjusted accordingly.

  The construction as described in chapter 2.6- Detail construction is a handheld tool with file gauges specially designed for the manual chainsaw. By using a groove for the chain at the top of the tool, it can be fixed and sharpened without any additional equipment.  A prototype was made by virtual prototyping and constructed by 3D-printing.

  Project should proceed by implementing the changes in the prototype that was observed during testing and then evaluate that result before a manufacturing adoption.

 • 176.
  Andersson, Rasmus
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  CAE Tool for Evaluation of Park Lock Mechanism in a DCT Transmission2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A park lock mechanism is a device that is fitted to an automatic transmission on a vehicle. The mechanism lock up the transmission so that no rolling of the vehicle can be done when the vehicle is put in the park position.

  The aim of this thesis is to develop a method in order the evaluate designs on a Park Lock Mechanism (PLM) that can be found in a dual clutch transmission (DCT).

  A Computer Aided Engineering (CAE) tool to calculate the output that is required for an evaluation of a park lock mechanism design will be created. The CAE tool shall calculate static, dynamic, and snap torque on a ratchet wheel in a gradient, with or without a trailer, also the minimum and maximum coefficient of friction between the pawl and cone, pull out force, the maximum amount of rollback, torque needed from the return spring, preload force from actuator spring, and engagement speed.

  The CAE tool created uses an Excel Visual Basics for Applications (VBA) workbook for all calculations. The tool allows the user to choose different vehicles with the required specification to evaluate the values for that PLM.

  The CAE tool will save time and cost if lots of different PLM’s are going to be designed. The CAE tool has potential for future work when more calculations can be added that can be in use for the evaluation the PLM.

  The CAE tool developed by the master thesis student calculates all the required values for evaluation of a PLM design, executed in a fast, efficient, and easy to use program. 

 • 177.
  Andersson, Rikard
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Berglund, André
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Förbättra lågenergihusens materialval ur ett hållbart perspektiv: En studie hur man kan förbättra valet av isoleringsmaterial till vägg och tak samt material till grundkonstruktionen2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 178.
  Andersson, Ronja
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Energimärkning torktumlare: Utredning av energimärkningen på torktumlare samt möjliga förbättringsåtgärder vid körningar med liten last2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Olika delar av världen använder energi på olika sätt och till olika ändamål. I Sverige stod delsektorn Tvätt och tork för 6% av landets totala elanvändning år 2007. På tidigt 80-tal var det större hushållsmaskiner som dominerade ökningen av energianvändande i byggnader medan det på senare år har varit mindre hemelektronik och små köksmaskiner som tagit täten. Tack vare att behovet av energi ständigt ökar behöver en effektivisering av energianvändning ske. Ett steg i rätt riktning togs när Brundtlandsrapporten publicerades och begreppet ”hållbar utveckling” kom till. Begreppet syftar till att en utveckling ska ske på ett sådant sätt att kommande generationer ska ha möjligheten att möta sina behov på samma sätt som nutiden möter sina.

   

  I Europa har Europeiska Unionen ett mål att energianvändningen år 2020 skall ha sänkts med 20% jämfört med den prognostiserade användningen. För att nå målet har bland annat ekodesign- och energimärkningsdirektiven uppstått. Dessa direktiv är till för att produkternas miljöpåverkan skall förbättras under hela dess livscykel samt att göra det lättare för konsumenterna att jämföra produkter ur ett energiperspektiv med hjälp av en energimärkning. För torktumlare har denna energimärkning gjorts om för att ge en mer rättvis bild av hur mycket energi som används när maskinerna körs.

   

  I detta arbete har en jämförelse av den gamla och den nya energimärkningen gjorts. Utöver detta har en konsumentundersökning utförts som har gett en fingervisning om hur torktumlarna egentligen används i de svenska hemmen och utifrån detta har tre förslag på förbättringsåtgärder vid körningar med liten last utretts med avseende på energianvändning, tidsåtgång och slutlig fukthalt. För att göra jämförelsen mellan de båda märkningarna har en torktumlare använts och testomgångar med full respektive halv last har körts och resultatet har använts till att beräkna energieffektivitetsklasserna för båda märkningarna. De tre förbättringsåtgärderna kördes med halv last enligt den nya märkningen men med ändringarna extern flödesjustering, intern flödesjustering samt tennisbollar i trumman var för sig.

   

  Den gamla energimärkningen resulterade i energieffektivitetsklass D, precis på gränsen till C, och den nya i klass C. Trots att de verkar vara likvärdiga skiljer sig resultaten åt tack vare de olika skalorna på märkningarna. Enligt den gamla märkningen kom torktumlaren på nivå 4 men enligt den nya på nivå 6 och är därför mindre energieffektiv när körningar med halv last tas med i beräkningarna.

   

  Konsumentundersökningen visade att laststorlekarna varierar mycket från person till person men med ett medelvärde på 4,75 kg torr tvätt.

  Utredningen av förbättringsåtgärderna visade en marginell skillnad på energianvändningen, tidsåtgången blev bättre men textilierna fick en högre slutlig fukthalt jämfört med en ordinarie körning. Dessa tre förbättringsåtgärder ansågs därför behöva utredas ytterligare eller bytas ut.

 • 179.
  Andersson, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Pellet production of Sicklebush, Pigeon Pea, and Pine in Zambia: Pilot Study and Full Scale Tests to Evaluate Pellet Quality and Press Configurations2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  More deaths are caused every year by indoor air pollution than malaria, HIV/AIDS and tuberculosis combined. Cooking with traditional fuels such as charcoal and fuelwood with poor ventilation causes the single most important environmental health risk factor worldwide. It also contributes to environmental issues such as deforestation as traditional biomass fuels and cooking stoves are inefficient and requires large quantities of wood. This is especially critical in Africa where the largest regional population growth in the world is expected to occur.

  A solution to these issues was realized through fuel pellets and modern cooking stoves by Emerging Cooking Solutions, a company started by two Swedes and based in Zambia. The production of fuel pellets in Zambia is dependent on pine sawdust from small sawmills and is a declining source of raw material. However, other sources of biomass are available in Zambia such as pigeon pea stalk, an agricultural waste product, and sicklebush, an invasive tree species. If these species are viable for pelletization, the production of pellets can increase while reducing issues with sicklebush and promoting cultivation of pigeon pea. The aim of this work is to evaluate if pigeon pea stalk and sicklebush are viable to pelletize in Zambia and how the press is affected by the different raw materials.

  A pilot study is done at Karlstad University with a single unit press, hardness tester and soxhlet extractor to evaluate how the material constituents correlate to friction in the press channel and hardness of the pellets. The results of the pilot study provide support for full scale tests done in a pellet plant in Zambia. The normal production of pellets from pine sawdust is used as quality and production reference for the tests with pigeon pea stalk, sicklebush, and different mixes of the raw materials. The properties used to evaluate the quality of the pellets are hardness, durability, moisture content, bulk density, and fines. The press configuration is evaluated by logging the electricity consumption by the press motor, calculating the power and specific energy consumption from the logs, and observations during the tests.

  The results show that sicklebush, and mixes of sicklebush with pigeon pea stalk can produce pellets with better quality than the reference pine pellets. An interesting composition is a mix of 80% pigeon pea and 20% sicklebush that produces pellets with the best quality of all the tests. However, pellets produced from sicklebush and pigeon pea show a larger variation in hardness as compared to the reference pellets from pine sawdust. Mixing pigeon pea with pine reduces these variations but reduces the hardness of the pellets below the reference. The press struggles to process sicklebush and pigeon pea stalk with fluctuating power consumption that causes the motor to trip. The inhomogeneity of the materials in sicklebush and pigeon pea are identified to cause the issues in the press. Production improvements are discussed to facilitate the production of pigeon pea stalk and sicklebush pellets.

 • 180.
  Andersson, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Study of Dross in Ductile Cast Iron Main Shafts2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien av dross i axlar tillverkade av segjärn gjordes hos Global Castings Guldsmedshyttan AB och presenteras i denna examensrapport. Syftet med studien var att hitta anledningar till varför drossdefekter bildas i flänsen på vissa av gjuteriets tillverkade axlar. Drossens kemiska komposition likväl de steg i tillverkningsprocessen som inverkade på drossbildning var av intresse. Studien inkluderade endast drossdefekter i axlar tillverkade av Global Castings Guldsmedshyttan AB.

  Drosspartiklas bildas när till exempel Mg, Ca, Si och Mg reagerar med O. Dessa ämnen, vilka är väldigt reaktiva med syre, används vid framställning av segjärn för att de sfäriska grafitnodulerna som starkt reglerar materialets duktila egenskaper ska bildas. Ett större antal drosspartiklar i en smälta leder till kluster av dross vilka växer i takt med att nya partiklar bildas. Dross fungerar som sprickinitieringspunkter i gjutgodsytor och reducerar godsets utmattningshållfasthet och duktilitet.  

  Under studien kunde det ses att dross bildas på grund av en kombination av parametrar som ökar smältans exponering av syre vilket resulterar i drossdefekter. Drossdefekter kunde kopplas till slitna skänkar, låga smälttemperaturer, felaktig mängd magnesiumbehandling, brist på en extra slaggstation och slutligen turbulens när smätan hälls i formen.

  Hos Global Castings Guldsmedshyttan AB är en stor del av axlarna med drossdefekter ett resultat av framför allt slitna skänkar och låga smälttemperaturer. Vid analys sågs det att ett antal olika typer av drosspartiklar kan bildas i det duktila gjutjärn som används till axlarna; främst Mg, Ca, Si och Al som reagerat med O. Mg och Ca som bundit med S kunde också hittas i vissa av de studerade drossformationerna. Det kunde visas att den kemiska kompositionen i drosspartiklarna var härrörande från grundmaterialet, magnesiumbehandlingen och ympmedlet. 

  Ett första steg Global Castings Guldsmedshyttan AB skulle kunna ta för att undvika drossdefekter är att ha en extra slaggstation, införa tätare underhåll av skänkarna och bättre anpassa smälttemperaturen till skicket på den specifika skänken. För att minimera dross som bildats på grund av ett överskott av Mg skulle en mer kontrollerad process rekommenderas med ett ökat antal bevakade tillverkningsparametrar. 

 • 181.
  Andersson, Staffan
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Jansson, Mikael
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Framstam till timmerlastbil2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har gjorts åt Höglunds flak i Säffle och behandlar en ny framstam till timmerlastbilar.

  En framstam är ett lastskydd som förhindrar stockarna på en timmerlastbil från att tränga in i hytten vid en kollision. Framstammen används även vid lastning som ett mothåll att slå stockarna emot.

  Kraven på framstammen från företaget är

  • Lättare konstruktion

  • Samma utböjning vid slagprov, ytbelastning och böjbelastningsprovning som nuvarande modell

  • Billigare eller samma pris som föregående modell

  • Klara proven enligt SS 2563, SS 2564

  • Vara estetiskt tilltalande för kund

  • Anpassningsbar höjd

  • Om möjligt få så mycket tillverkning som möjligt till den egna verkstaden

  Arbetet delades in i två delar där en del är att konstruera plåten och hur denna skall styvas till. Den andra är att konstruera staken som håller upp plåten och tar den största delen av slagkraften.

  På framstamsplåten togs det fram 2 koncept.

  Bockningskonceptet.

  Konceptet består av en aluminiumplåt 6082-T6 som bockats till en L-profil runt kanterna för att styva upp plåten

  Fyrkantsprofil.

  Detta koncept består av en fyrkantsprofil i aluminium som nitas fast mot plåten.

  På staken togs det fram tre koncept. Alla tre är beräknade med att vara i samma material ett höghållfast stål vid namn Domex 650 med en sträckgräns på ca 650Mpa.[5]

  JL-profilen

  Är en profil som är lätt att tillverka genom bockning och är lätt att fästa in i både plåten och i rambalken.

  I-profilen

  I-balken är gjord med en större fläns mot plåten för att underlätta vid infästning och en mindre fläns på andra sidan för att minska vikten. På grund av att detta inte är en original balk så kommer denna modell att strängpressas.

  W-profilen

  W- profil som även denna skulle stängpressas och är även lätt att fästa mot plåten. Den har tagits fram med tanken på en T-balk som sedan stadgats upp med två stycken förstyvningar.

  Fyrkantröret har en lägre vikt på 19 kg i jämförelse med rör- profilen, detta motsvarar en viktbesparing på 55%.

  I-profilen klarar att ta upp 0,6kJ mer än Z-profilen samtidigt som den är 23 kg och 23%

  lättare.

 • 182.
  Andersson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Analysis of welding in comparable steel grades: Influence of steel grade on the welding process2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats skrevs för att undersöka hur olika lågt legerade kolstål påverkar svetsprocessen för gasmetallbågsvetsning. Under svetsning påverkar materialets egenskaper produktiviteten för svetsprocessen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svetshastighet och materialval påverkar svetsprocessen och produktivitet.

  En litteraturstudie genomfördes för att beskriva svetsprocessen och olikheter i tillverkningen av de olika plåtkvaliteterna samt hur olika legeringsämnen påverkar plåtkvaliteten. Dessutom beskrivs Svetsdefekter samt metoder för detektering av svetsdefekter förklaras. Testbitar av de olika plåtkvaliteterna svetsa samman genom gasmetallbågsvetsning och undersöks sedan.

  Resultatet visar på att variationer i svetsprocessen förekommer vid mätning av inträningen. Resultat visar även på att svetshastigheten och förekomsten av en spalt har liten inverkan på hårdheten i svetsen eller den värmepåverkade zonen samt att S355MC i större utsträckning lider av en snävare övergångsradie an S355NL och S355MC Si. Detta tillsammans med en större area i Y2 regionen av svetsen tyder på att S355MC kan leda av ett starkare inåtgående flöde i smältan vilken kan påverkas av ytaktiva ämnen som syre och svavel.

 • 183.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Johansson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Tillämpning av effektstabilisering i PLC2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att digitalt tillämpa en stabilisering av pendlingar i den aktiva effekten hos en synkrongenerator för vattenkraft kopplad till ett distributionsnät.

  Implementeringen är tänkt att ske i en PLC som redan hanterar andra delar av magnetiseringen.

  Effektstabiliseringen görs genom att en motverkande styrsignal skickas till magnetiseringsutrustningen vilken i sin tur påverkar generatorns uteffekt. Denna motverkande styrsignal kan tas fram på olika sätt.

  Två modeller, av IEEE standardiserade, för effektstabilisering undersöks, PSS1A och PSS2B.

  En Simulink-modell över ett distributionsnät med generator byggs upp för att testa effektstabiliseringen.

  Diskretisering av den ena standarden utförs för att digital implementering ska kunna ske. Tester utförs även på denna modell för att kunna validera dess funktion i jämförelse med den kontinuerliga.

  Den tidsdiskreta modellen görs om till ett matematiskt uttryck tillämpbart i PLC:n.

  Jämförelse sker mellan simuleringarna och den tillämpade modellen genom mätningar.

 • 184.
  Andersson, Tim
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Computer Modeling of Thermodynamic Flows in Reactors for Activated Carbon Production2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns en stor efterfrågan på aktivt kol i Ghana, det används dels i landets gruvnäring men även för en mängd andra applikationer. Idag importeras allt aktivt kol, trots att landet har stora mängder restprodukter från jordbruk som skulle kunna användas för produktion av aktivt kol. Det här arbetet fokuserar på produktion av aktivt kol från oiljepalmskärnor från landets palmoljeindustri.

  Tidigare forskning påvisar en mängd specifika förhållanden som krävs för produktionen. Pyrolysprocessen producerar biokol från biomassa och som mål för processen sätts att den ska hålla 600 °C i två timmar efter en uppvärmningstakt av 10 °C/min. För aktiveringsprocessen som sedan producerar aktivt kol från biokolet sätts målet till att hålla en temperatur av 850 °C med en uppvärmningstakt av 11.6 °C/min.

  Två reaktorer designas för att skapa dom efterfrågade förhållandena. Reaktorerna värms av sekundärgas från dieselbrännare för att värma biomassan och biokolet. Värmningen sker genom att den värma sekundärgasen leds runt en roterande ståltrumma genom vilken biomassan flödar. För att kunna ha en bra kontroll av temperaturprofilen i biomassan så används två utloppsrör för gasen på reaktorernas ovansida. Genom att kontrollera gasflödet till respektive utloppsrör kan både uppvärmningstakt och stabiliteten hos temperaturen justeras. Sekundärgasens inloppsrör placeras på reaktorns undersida och riktas mot övergångszonen mellan uppvärmning och stabilisering.

  Reaktorerna modelleras i fysiksimuleringsprogrammet COMSOL Multiphysics 4.3b. I COMSOL simuleras driften och de parametrar som påverkar den evalueras genom att varieras mot ett referensvärde. Temperaturprofilens målområde i pyrolysreaktorn sätts till att hålla en temperatur mellan 571.5 och 628.5 °C för pyrolysen och efter uppvärmningen, om temperaturprofilen går utanför målområdet så klassas den som oacceptabel. För biokolet i aktiveringsreaktorn sätts ett liknade mål till att det ska hålla mellan 809 °C och 891 °C efter uppvärmningen.

  Resultaten från simuleringarna visa att reaktorernas design fungerar som önskat och att dom kan producera dom önskade temperaturprofilerna. Det visas även att designen för pyrolysreaktorn kan förbättras ytterligare genom att sätta det främre utloppsröret för sekundärgasen på reaktorns undersida istället för dess ovansida. Förändringen leder till en effektivare värmeöverföring till biomassan samt höjer dess temperatur genom hela reaktorn.

  Analysen av driftparametrar som flöde och temperatur av sekundärgas, visar att dess temperatur påverkar processerna till en mycket större grad än dess massflöde. Genom att höja temperaturen kan flödet sänkas och hela processen blir mer energieffektiv, dock så leder det till en ökad instabilitet inom målområdet och om instabiliteten blir för stor så börjar temperaturprofilen gå ur målområdet.

 • 185.
  Andersson, Victor
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Flödesanalys av roterande ventil i ångmotor2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är ett examensarbete på Karlstads Universitet i samband med Invencon AB och Ranotor AB. Målet var att analysera en roterande ventil som leder trycksatt vattenånga via ett inlopp och ut genom fem olika utlopp. De kvantifierbara resultaten som söktes var massflödet ut ur utloppen och krafterna som påverkar ventilen och axeln (främst radiellt). Verktyg som har använts för att analysera ventilen är PTC Creo och ANSA för modellering och mesh, samt ANSYS-CFX och Matlab för beräkningshjälp. Resultaten tyder på att det valda varvtalet, 4600 rpm, inte fungerar så bra. Varvtalet valdes pågrund av att man var intresserad av driftsfallet. Ett 3 mm radiellt avstånd mellan ventil ochventilhus visade sig även ge läckage i form av tryckfall inuti ventilen. Randvillkoren som är specificerade är inte giltiga vid detta driftsfall. Eftersom tryckförhållandet är så högt (100 till 1 bar) så är flödet chokat. Stor tryckskillnad gör det viktigt att anpassa arean på utloppen, då tryckfall påverkar densiteten. Krafterna på den roterande ventilen som beräknades (i ANSYS-CFX) är ett underlag vid val av lager för ventilen. Om konstruktionen modifieras, och/eller ventilen kommer att användas vid ett annat varvtal så kommer dessa krafter att ändras.

 • 186.
  Andersson, Viktor
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Orsaker till självuppvärmning av furuspån och hur furuspånet förändras under lagring2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  To reduce the use of fossil fuels, it is important to increase the use of renewable alternatives such as fuel pellets. Fuel pellets in Sweden are primary produced from various residual products from spruce and pine. Before the production of fuel pellets, the pine sawdust needs some storage time to achieve the right pelletizing properties. During the storing process self-ignition may occur, which is a known and common problem. The purpose of this work was to increase the knowledge about how pine shavings change during laboratory storage, and to demonstrate whether it is the sapwood or heartwood that causes self-ignition. Further, it investigates the differences between pine sapwood and heartwood when it is run through a mechanical dewatering process. This in order to increase the knowledge to industries that handle and stores pine-sawdust, about how and why the problem of self-heating occurs and in the long run can be counteracted. The aim was to prove, by temperature measurements, if the cause of self-ignition is greater in the sapwood or heartwood of the pine. The study will also show how the pine shavings changes during storage through color-, moisture- and NIR-analyses. A checkpoint in the study is to show if the organic compounds, the moisture content and the compression energy are different in the sapwood and heartwood, due to a dewatering process. 

  It was not possible to show if it is a certain part in the pinewood that causes self-ignition through temperature measurements, but during the storage process both color- and moisture differences occurred. The NIR-analyses showed that during both anaerobic and aerobic storage the content of extractives and other compounds in the pine shavings was reduced. The dewatering process did not show big differences between the organic compounds in the sapwood and heartwood. But the process where able to decrease the moisture levels in the shavings even if the heartwood needed more compression energy. 

  To sum up, the study showed that it occurs changes in pine shavings during a storage process even though there was not possible to prove if it is the sapwood or heartwood that causes self-ignition.

 • 187.
  Andersson, Viktor
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Specialemballage för mellanvägg: Ett ergonomiskt emballage2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete på 22.5 högskolepoäng har utförts av student Viktor Andersson vid Karlstads universitet under vårterminen 2012. Examensarbetet ingår kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design (MSGC12 -vt 2012) och hör till programstrukturen för innovations och designingenjörsprogrammet.

  Volvo Construction Equipment har haft problem med emballaget för artikeln mellanvägg, där av det givna uppdraget.

  Problemen med emballaget är att det har förekommit lackskador på artikeln samt att det är oergonomisk hantering av emballaget. En ny mellanvägg skall snart introduceras och det medför att emballaget idag blir ännu mer oergonomiskt.

  För att undersöka vilka problem som emballaget har en stor research gjorts, som innefattar intervjuer, observationer och litteraturstudier. Underleverantörer och mekaniska verkstäder har kontaktas för att ge sina synpunkter på lösningar och ge ungefärliga prisuppgifter på ett eventuellt nytt kommande specialemballage.

  Efter en grundlig research följdes idégenerering. För att på så sätt få fram en rad kreativa idéer. Idégenerering ledde fram till sex stycken koncept. Utvärdering av koncepten gjordes i två delar, först med matriser och sedan genom diskussioner med flera kunniga personer inom olika områden. Där efter kunde ett konceptval göras. Konceptet som valdes vidareutvecklades med skissmodeller och ritades sedan upp i CAD för att visualisera konceptet i olika lägen.

  Resultatet av detta projekt blev ett ergonomiskt emballage som gör att användaren inte utsätts för någon tung belastning vid användandet av emballaget. Resultatet redovisades med hjälp av en 3D-modell av förslaget, tillverkningsritningar, materialval samt en rapport.

 • 188.
  Andmarsjö, Markus
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Simulering av exteriört bussljud: Undersökande av en Ray Tracing metod för ljudsimuleringar2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En metod för att simulera exteriört bussljud med hjälp utav Ray Tracing har testats och utvärderats. En modell av en buss har byggts upp i ett CAD program. Dominerande ljudkällor i bussen samt materialkoefficienter har tagits fram för de material som ingår i bussen. Bussen har sedan förts in i simuleringsprogrammet Odeon, där ett antal simuleringar har utförts. Olika pass-by simulering har utförts och jämförts med mätningar. Olika grader inkapsling av motorrummet har simulerats. Ett grid response har tagits fram för att se vart det lönar sig att placera absorbenter. Ett beräkningsfel har hittats i den använda programvaran Odeon 10.13 vilket ledde till att en jämförelse mellan Odeon 10.13 och demoversionen av Odeon 12.

  Resultatet visar att simuleringsmetoden i dagsläget fungerar bäst då ingen ljudtransmission tas hänsyn till, detta kräver dock att det finns öppningar i bussen eftersom detta annars leder till ett antal problem ifall bussen simuleras med alltför hög grad av inkapsling. Inga strålar skulle i detta fall kunna nå någon mottagare. Anledningen till att transmissionen inte kan tas i hänsyn beror på de fel som hittats i Odeon 10.13. Programmet räknar fel och överskattar transmissionen samt transmitterar strålar även i de fall där en yta är definierad att inte transmittera några strålar alls, något som Odeon 12 räknar rätt på. Metoden kan tills detta är löst med fördel användas för att se energifördelning mellan frekvensbanden, optimal placering av absorbenter samt i viss mån även den totala ljudnivån för bussen.

 • 189.
  Andreas, Svensson
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Nabrink, Robin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  GNSS-Styrning: Information för platschefer2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 190.
  Andreasson, Frida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Johansson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Trivsel på arbetsplatsen: En kvalitativ studie om lärares trivsel på arbetsplatsen2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 191.
  Andrée, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Nya metoder för vibrationsmätning på vindkraftverk2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project has revolved around finding better ways of overseeing vibrations of the gearbox at a wind power station. The gearbox has been a huge problem at the stations located at Gässlingen and the sooner the warning of an incoming breakdown is at hand the more money you can save from preparations. The work has been carried out together with Askalon AB in cooperation with consults from ÅF. Askalon is a company with a department focused on overseeing vibrations and it is in collaboration with that department the work has been carried out.

   

  During this work, new positions for the sensors and new methods of gathering and analyzing data have been worked out. This was then implemented at a wind power station to be tried out on site. The measurement has been overseen online via remote control and the results have been analyzed in a program called AMS Suite: Machinery Health Manager.

   

  The new type of measurement shows that some kind of damage has been done to a specific part of the gearbox and that there is a risk it might escalate. However the measurement used today has not yet alarmed and therefor the conclusion made from this is that the project has been successful. Therefor it is time to refresh the overseeing of vibrations.

 • 192.
  Andrén, Johanna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Päbel, Elin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Materialval i byggprocessen: Utvärdering av ”metod för val av sunda ytmaterial”2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allt byggande innebär en miljöbelastning i någon form men med en bra arbetsmetod som dessutom är enkel att använda kan byggsektorns miljöpåverkan minska. När olika byggmaterial ska jämföras finns det många faktorer att väga in om ett miljö- och hälsomässigt bra val ska göras. År 2012 tog två byggingenjörsstudenter vid Karlstads Universitet fram ett metod för att jämföra olika ytmaterial ur miljö-, hälso- och funktionsperspektiv för offentlig miljö. I den här rapporten görs en utvärdering av  metoden genom koppling till ett verkligt projekt. Metoden består av en multikriterieanalys där kriterier som rör miljö, hälsa och funktion ingår. I multikriterieanalysen poängsätts och värderas olika kriterier för varje material för att sedan summeras så att de olika materialen kan jämföras. När multikriterieanalysen är genomförd vägs den ekomomiska aspekten in med hjälp av en formel där så kallade nyckeltal räknas ut och jämförs.

  I den här rapporten testas metoden på ett verkligt renoveringsprojekt tillsammans med aktiva personer i byggbranschen för att se om den är användbar och tillräckligt omfattande för att få fram ett miljömässigt hållbart resultat. Projektet som metoden tillämpas på är en ombyggnation av Hagfors gamla stationshus där det skulle byggas kontor. Tolv olika golvmaterial till rumstyperna kontor, korridor och personalrum togs fram och beräknades enligt metoden. Metodens användbarhet diskuterades sedan i en workshop med deltagare från arkitektkontoret som var delaktiga renoveringsprojektet.

  Metoden för val av sunda ytmaterial visade sig vara svår att sätta sig in i vid genomförandet av metoden. Den tog även tid att genomföra på grund av all data som skulle sammanställas för varje materialalternativ. Ekonomiaspekten i metoden var svår att genomföra på ett verklighetsanpassat sätt då priserna oftast fås genom offert när det gäller inköpspris och montagekostnad för golv. Om metoden ska bli attraktiv för byggbranschen måste den vara enkel att använda och inte tidskrävande eftersom kostnaden kan bli svår att motivera för beställaren. Enligt deltagarna i workshopen behöver kriterierna ses över, dels för att de tyckte att några saknades för att metoden skulle bli mer miljömässig och dels för att funktionskriterierna inte skulle fungera att jämföra på det här sättet i verkligheten.

  I byggbranschen finns det ett intresse av en arbetsmetod där likartade material kan jämföras miljö- och hälsomässigt. Metoden som presenteras i rapporten är inte tillräckligt utvecklad och lätthanterlig för att användas i verkliga projekt.

 • 193.
  Andrén, Sebastian
  et al.
  Karlstads universitet.
  Hedin, Mattias
  Business model innovation for asphalt with rubber content: The road towards a circular economy and a sustainable society2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sustainability is a keyword in society today and industries have to contribute to reduce emissions and the use of virgin resources. Every year 90 000 ton old tires are gathered in Sweden. Today mostly used for energy recovery. End-of-life tires has been used in asphalt in the US for almost 50 years and is an effective way to utilize them. There are several possible advantages for rubberized asphalt: noise reduction, higher rutting resistance, increased durability, thinner layers etc. In Sweden, the rubberized asphalt has been tested in 25 different roads, where the Swedish Transport Administration have led the development. Commercially, the product have not yet been successful. There are several different studies for the product in Sweden, but nothing on the business side. The aim in this thesis was to develop a business model for the product on the Swedish market by finding key actors in the value chain, advantages and risks for the rubberized asphalt and studying different market segments. The study has two different research questions, Is there a need for a business model innovation for rubberized asphalt? and How can a business model be created for rubberized asphalt on the Swedish market and what will be the most important factors for establishing the business model? To answer the research questions, qualitative interviews were conducted with 15 different actors in the value chain. The result of the study presents; the value chain for the rubberized asphalt in Sweden, external forces in the industry, a business model and a proposed procurement model. The first question was evaluated and the answer was that business model innovation was needed for rubberized asphalt on the Swedish market, as well as product development and technical statements. The most important factors to penetrate the Swedish market were: spread the information of rubberized asphalt, find segments for market entry, process rubber granulate, handle the product correctly, push for changes in the procurement model and for actors in the value chain to work together. The results can serve as a tool for business model innovation and may be used for other sustainable and recycled products. The report also presents several practical contributions that can be of interest for the asphalt industry.

 • 194.
  Andrésen, Albin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Att förutsäga temperatur, utgående fukthalt och tryckfall i en pneumatisk transporttork2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Användningen av pellets har ökat kraftigt de senaste åren och har blivit ett viktigt verktyg för att minska miljöpåverkan. I energibranschen är viktigt utreda möjligheten att effektivisera tillverkningsprocessen för att ligga i framkant av utvecklingen och göra bränslet till ett attraktivt val för konsumenterna. En stor del av pelletstillverkarnas utgifter går till att torka det råmaterial som pellets består av. Torkning och transport av material är två energikrävande processer som är nödvändiga i många industrier och kan ibland innebära stora utgifter såväl kostnadsmässigt som miljömässigt. Pneumatisk transporttorkning är ett sätt att kombinera torkning och transport av material och tekniken kan vara lämplig att använda vid pelletstillverkning. På Karlstads Universitet finns en pneumatisk transporttork vars syfte är att forska och utveckla torkning av råmaterial.I den här studien byggdes en modell för att hjälpa användaren att förutse vilket tryckfall och utgående fukthalt som kan förväntas vid torkning av sågspån. Modellen kan användas som ett hjälpmedel vid planering av försök i Karlstads Universitets pneumatiska transporttork.Modellen byggdes i beräkningsverktyget Excel. Dess resultat jämfördes med testserier genomförda i Karlstads Universitets pneumatiska transporttork. Totalt genomfördes trettiotre olika testserier då tryckfall och utgående fukthalt jämfördes. Testserierna skiljde sig ifrån varandra i fråga om massflödet luft, material och ingående lufttemperatur.Vid lägre lufttemperaturer förutsåg modellen en högre utgående fukthalt än vad som kunde uppmätas. När den ingående lufttemperaturen var 120 °C förutsågs ibland rätt, ibland högre och ibland lägre fukthalt i jämförelse med testserierna. Tryckfallet kunde med god noggrannhet förutsägas då lufthastigheten var låg. Då hastigheten var högre var differensen mellan mätdata och modellen större.Känslighetsanalysen visade att en möjlig förklaring till att modellen i vissa fall förutsåg en hög fukthalt kan vara att vissa materialegenskaper var felaktigt antagna. Störst påverkan hade antagandena angående partiklarnas densitet och antalet partiklar som flödar genom systemet per sekund. Det simulerade tryckfallet påverkades inte av ovan nämnda antaganden.Modellen har stor utvecklingspotential men vidare studier rekommenderas för att skapa en bättre förståelse för såväl den pneumatiska transporttorken som modellen. Studierna bör främst riktas mot att bestämma partikelegenskaper och att kontrollera hur väl tryckfallet överensstämmer men mätdata i hela torken. Om det genomförs finns goda möjligheter att modellen kan bli användbar för användare av Karlstads Universitets pneumatiska tork.

 • 195.
  Andrésen, Alma
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Automatiserad matning av stänger till gängmaskin2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med examensarbetet var att ta fram ett koncept för automatiserad i- och urmatning av stänger till en gängmaskin. Målet var också att 3D-modellera och göra 2D-ritningar på samtliga ingående mekaniska delar samt att genomföra en styrteknisk studie.

  Arbetet har utförts på uppdrag av Lars Eriksson och Annika Persson på Ground Machinery Applications AB i Sunne. De krav som ställdes på konstruktionen var enkelhet att montera och demontera, att man enkelt ska kunna byta ut komponenter som utsätts för slitage. Det skall finnas möjlighet att montera skyddskåpor där klämrisk kan uppstå. Krav på att stången skall hållas på plats av ett mothåll under gängningen samt att konstruktionen skall utföra så få och enkla rörelser som möjligt. Även vilka dimensioner av stänger konstruktionen skall klara definierades.

  Resultatet av arbetet blev en konstruktion bestående av tre pelare försedda med vinkelstål vilka stången inledningsvis vilar i. Stången matas i axiell led in mot gängmaskinen genom att skjuvas med hjälp av magnetkraft. Magneten är fästad på en axel vinkelrät till stången och den förflyttas i längdled och för på så vis med sig den magnetiska stången. Under gängningen fälls ett mothåll över stången för att se till att denna inte skenar iväg, vilket händer vid gängning av en skev stång. Då gängningen är färdig matas stången tillbaka till ursprungsläge av samma magnetkraft för att slutligen tippas av genom att vinkelstålen fälls kring en gångjärnspunkt.

  Samtliga av konstruktionens rörelser utförs med hjälp av pneumatiska cylindrar som arbetselement. Genom beräkningar har respektive cylinders krävda area tagits fram för att säkerställa att dessa klarar belastningen. Dessa belastningar visade sig vara ytterst små och därför har val av arbetselement istället begränsats av slaglängden. Med hjälp av ett följddiagram som beskriver i vilken ordningsföljd dessa element arbetar samt med en utarbetad styrlogik som anger med vilka villkor rörelserna utförs, har ett övergripande, pneumatiskt schema upprättats. Schemat består, utöver arbetselementen av ett styrelement för respektive cylinder. Dessa är pneumatiskt styrda, bistabila, 5/2-riktningsventiler som styr cylindrarna till främre eller bakre läget. Varje riktningsventil har två lägen och styrs i sin tur av signalventiler som är elektiskt styrda, bistabila, 3/2-ventiler. Dessa signalventiler tar emot elektriska signaler från induktiva sensorer som finns på nio olika positioner i konstruktionen.

 • 196.
  Angulo, Julio
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Designing for Usable Privacy and Transparency in Digital Transactions2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  People engage with multiple online services and carry out a range of different digital transactions with these services. Registering an account, sharing content in social networks, or requesting products or services online are a few examples of such digital transactions. With every transaction, people take decisions and make disclosures of personal data. Despite the possible benefits of collecting data about a person or a group of people, massive collection and aggregation of personal data carries a series of privacy and security implications which can ultimately result in a threat to people's dignity, their finances, and many other aspects of their lives. For this reason, privacy and transparency enhancing technologies are being developed to help people protect their privacy and personal data online. However, some of these technologies are usually hard to understand, difficult to use, and get in the way of people's momentary goals.

  The objective of this thesis is to explore, and iteratively improve, the usability and user experience provided by novel privacy and transparency technologies. To this end, it compiles a series of case studies that address identified issues of usable privacy and transparency at four stages of a digital transaction, namely the information, agreement, fulfilment and after-sales stages. These studies contribute with a better understanding of the human-factors and design requirements that are necessary for creating user-friendly tools that can help people to protect their privacy and to control their personal information on the Internet.

 • 197.
  Angulo, Julio
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Usable Transparency through network representations and analyses2015Ingår i: The Future of Networked Privacy: Challenges and opportunities, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We explore how concepts from the field of network science can be employed to inform Internet users about the way their personal identifiable information (PII) is being used and shared by online services. We argue that presenting users with graphical interfaces that display information about the network structures that are formed by PII exchanges can have an impact on the decisions users take online, such as the services they choose to interact with and the information they decide release.

 • 198.
  Angulo, Julio
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Fischer-Hübner, Simone
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Pulls, Tobias
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap.
  Ulrich, König
  HCI for Policy Display and Administration2011Ingår i: Privacy and Identity Management for Life / [ed] Jan Camenish, Simone Fischer-Hübner and Kai Rannenberg, Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 2011, 1, s. 261-277Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The PrimeLife Policy Language (PPL) has the objective of helping end users make the data handling practices of data controllers more transparent, allowing them to make well-informed decisions about the release of personal data in exchange for services. In this chapter, we present our work on user interfaces for the PPL policy engine, which aims at displaying the core elements of a data controller's privacy policy in an easily understandable way as well as displaying how far it corresponds with the user's privacy preferences. We also show how privacy preference management can be simplified for end users.

 • 199.
  Angulo, Julio
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap.
  Fischer-Hübner, Simone
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Wästlund, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Pulls, Tobias
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap.
  Towards Usable Privacy Policy Display & Management: The PrimeLife Approach2011Ingår i: Proceedings of 5th International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance / [ed] Steven Furnell, Plymouth: University of Plymouth , 2011, s. 108-118Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 200.
  Angulo, Julio
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Wästlund, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Identity Management through “Profiles”: Prototyping an Online Information Segregation Service2013Ingår i: Human-Computer Interaction. Users and Contexts of Use: 15th International Conference, HCI International 2013, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013, Proceedings, Part III / [ed] Masaaki Kurosu, Springer Berlin/Heidelberg, 2013, Vol. 8006, s. 10-19Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Whereas in real everyday life individuals have an intuitive approach at deciding which information to disseminate to others, in the digital world it becomes difficult to keep control over the information that is distributed to different online services. In this paper we present the design of a user interface for a system that can help users decide which pieces of information to distribute to which type of service providers by allowing them to segregate their information attributes into various personalized profiles. Iterative usability evaluations showed that users understand and appreciate the possibility to segregate information, and revealed possible improvements, implications and limitations of such an interface.

1234567 151 - 200 av 3868
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf