Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 8400
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Almroth Werna, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Rektorers kontinuitet på arbetsplatsen: En jämförelse mellan grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De senaste årens medierapportering beskriver problemen med täta rektorsbyten samt att många rektorer har tankar på att sluta inom yrket. Denna studie syftar till att undersöka rektorers kontinuitet på arbetsplatsen. Ett jämförande perspektiv mellan grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning tillämpas för att undersöka om det skiljer sig hur länge rektorer stannar på sina tjänster utifrån vilken skolform som de arbetar inom. Utifrån Krav-och resursmodellen undersöks faktorer som påverkar rektorers benägenhet att stanna kvar eller byta tjänst.

  Genom en enkät som distribuerades digitalt där 79 rektorer svarade blev resultatet att 59,5% av rektorerna hade haft tankar under det senaste året på att lämna yrket. Skillnad mellan rektorers erfarenhetsår i grundskola jämfört med gymnasium och vuxenutbildningen undersöktes men ingen signifikant skillnad kunde påvisas. De krav och resurser som främst påverkade rektors kontinuitet var arbetsbelastning, ekonomiska resurser på arbetsplatsen och krav/ förväntningar från överordnad förvaltning/ bristande stöd från överordnad/förvaltning. Rektorerna tillfrågades om de resurser som de har i nuvarande tjänst är tillräckliga för att möta de krav som ställs på dem. Ett T-test visar att grundskolerektorer skattar frågan lägre M= 2,04 än rektorer inom gymnasium och vuxenutbildning M= 2,51. Skillnaden är signifikant, P=0,01.

 • 152.
  Alneman, Therése
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Green, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  "Det är ingen big deal!": En kvalitativ studie av mellanchefers syn på, samt utförande av privata angelägenheter under arbetstid2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 153.
  Alpmyr, Emelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Språkutvecklingens betydelse för barns delaktighet i samspel: Ur en pedagogs synvinkel och erfarenhet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet för denna studie är att uppmärksamma betydelsen av pedagogers syn och erfarenheter om hur det verbala språket kan få betydelse för barns delaktighet i förskolan. Studiens resultat visar att barn med hjälp av det verbala språket kan lättare samspela med andra barn i lek. Barnen kan med hjälp av språket förklara och kommunicera så att de andra barnen inte missförstår. Det har visat sig att barnen använder sig av andra kommunikationssätt för att kommunicera och samspela med andra barn, exempelvis kroppsspråket. Pedagogens roll är att hjälpa barnen som en mellanhand, hjälpa barnen att tolka vad kompisarna säger men också tolka vad det barnet som inte använder sig av det verbala språket vill förmedla till sin omgivning. Den verbala språkutvecklingen ger barnen större möjlighet för delaktighet i lek. I läroplanen för förskolan definieras det att det är förskollärarens ansvar att ge barnen möjlighet till att utvecklas inom språk för att kunna kommunicera med omvärlden.

 • 154.
  Al-rufeye, Taqwa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier. Karlstads universitet, Institutionen för hälsa och vård.
  Livet efter ett beroende: En kvalitativ studie om vägen från att vara beroende till ett rökfritt liv.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att genom en kvalitativ metod försöka få en djupare förståelse om hur före detta rökare upplever omställningen till ett beroendefritt liv samt hur de undviker att falla tillbaka till beroendet. För att kunna uppfylla syftet så intervjuades före detta rökare. De fick berätta om processen hur de slutade röka och hur de idag lever ett rökfritt liv. Intervjuerna analyserades med en tematisk analys.

                        Utifrån den tematiska analysen framkom gemensamma teman för respondenterna om hur det är att leva som rökfri, dessa teman var Beslutsamheten att bli rökfri och motivationen bakom, Hur man bemästrar ett röksug, Ökad medvetenhet om rökning. Dessa teman ger en bild av hur före detta rökare upplever omställningen till ett beroendefritt liv och hur de undviker att falla tillbaka till beroendet. Studiens slutsats visade bland annat att leva rökfri bidrar till en mycket bättre hälsa och positiv personlig förändring.

   

  Nyckelord: rökfri, beroende, återfall, livsförändring, hälsan 

 • 155.
  Alsabte, Azlat
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Kadhim, Wisam
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Den etniska bostadssegregationen i Vivalla: Om de sociala orsakerna bakom bostadssegregationen i Vivalla – och dess betydelse för upplevelsen av trygghet2018Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka de sociala bakomliggande orsakerna till bostadssegregationen i Vivalla och dess betydelse för upplevelsen av trygghet. För att kunna koppla undersökningen till samhällsplaneringen har vi valt två skilda målgrupper. Den ena målgruppen är personer som är bosatta inom Vivalla och den andra målgruppen är samhällsplanerare över samma område. På så sätt kommer vi ha möjligheten att koppla och jämföra vad invånarna i Vivalla har för tankar och kunskaper av bostadssegregationen jämfört med samhällsplanerare. De frågor som vi strävar efter att svara på i denna studie är: ”Vilka orsaker ligger bakom den etniska bostadssegregationen i Vivalla?” och ”Hur kan Vivallas invånare påverkas av bostadssegregationen ur en trygghetssynpunkt?” Med hjälp av Randall Collins och Lena Magnussons teorier om etniska sammanslutningar och brottslighet har vi analyserat våra data.

  I denna studie valdes den kvalitativa metoden. Genom att använda kvalitativa intervjuer med sammanlagt fem intervjupersoner varv tre av dem är folkbokförda i Vivalla och två av dem är samhällsplanerare i Örebro län för stadsdelen Vivalla, betonar vi deras egna uppfattningar och erfarenheter beträffande segregationen i Vivalla. Resultatet var uppdelat i tre teman. Teman behandlade respondenternas personliga bakgrund, sociala gemenskap samt trygghetsuppfattningar. Med hjälp av dessa teman var det möjligt att genomföra en semistrukturerad och välplanerad intervjuguide som gjorde det enkelt för oss att analysera och dra slutsatser.

  De fem respondenterna hade olika kunskaper och tankar om segregationen i Vivalla. Dock fann vi många likheter och skillnader mellan de skilda målgrupperna inom denna forskning. Samhällsplanerarna och boendena i Vivalla hade olika uppfattningar beträffande varför stadsdelen är segregerad. Samhällsplanerarna hävdade att människor blir tvingade till att bo i en stadsdel av socioekonomiska skäl medan boendena hävdade att dem finner en typ av inre social trygghet med omgivningen i stadsdelen.

 • 156.
  Alsalehi, Alana
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Utmaningar uthyrda projektledare upplever: En studie om vilka utmaningar uthyrda projektledare upplever i ett tekniskt konsultföretag2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens konkurrenskraftiga arbetsmarknad har lett till att företag snabbt anpassar sig till förändringar i dynamiska miljöer. Projekt som arbetsform har blivit allt vanligare i verksamheter. Till varje projekt tilldelas en projektledare för att driva projektet. På grund av brist på personal anlitar organisationer konsulter som exempelvis projektledare, för att analysera och lösa specifika problem samt driva projekt. Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar uthyrda projektledare upplever. För att besvara undersökningens frågeställning och syfte har en kvalitativ metod använts. Genom semistrutkurerade intervjuer med tio olika uthyrda projektledare inom ett tekniskt konsultföretag utreds vilka utmaningar de upplever. Intervjuerna har därefter analyserats med hjälp av en tematisk analys och relevanta teman har identifierats. Undersökningen har visat att utmaningar som tekniska uthyrda projektledare upplever handlar om begränsad handlingsförmåga, där struktur, befogenheter, tillgång till budget samt rätt resurser, förhindrar uthyrda projektledare att utföra sitt arbete och driva ett projekt. Andra utmaningar som upplevs gäller identitetskris och känslan av tillhörighet, där tillhörighet till konsultföretaget och kundföretaget samt skillnaderna mellan uthyrda projektledare och anställda, inte har stor påverkan på projektledningen i sig utan inverkar på projektledaren som individ.

 • 157.
  Alsayfi, Rina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  A study on NPM's influence in Karlstad municipality: How is the segregation handled in Karlstad municipality and how much does NPM impact on these?2019Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har skrivits som en del av Samhällsplanerarutbildningen på Karlstads universitet.Under de senaste decennierna har det skett en del förändringar i samhället dels gällande ekonomiska, rumsliga men även politiska förutsättningar. Detta har skett i konsekvens av att den nyliberala praktiken tillämpats i offentliga verksamheter. En sådan förändring bearbetas inom kommunens planeringsprocesser. Målet med denna uppsats är att skaffa upplysning kring hur  Karlstads kommun verkar mot segregation samt i vilken grad NPM har genomslag på hanteringen av segregation.

   

  Arbetets resultat redovisar hur kommunens planeringsprocess påverkas av nyliberalismen och NPM. I dokument som granskas tillämpas begrepp som attraktivitet, konkurrens samt tillväxt, dessutom besvarar  samtliga respondenter tydligt att organisations utseendet styr kommunens arbete. Stadsplanerarna präglas av förändrat arbetssätt med ett stort fokus på effektivisering samt tillväxt.

   

  Trots medvetenhet om att segregation framkommer i Karlstads stadsdelar, upplevs problemet inte prioriterat. Kommunen har haft ett försök att genomföra en demokratisk process i form av att skapa en god medborgardialog som genomförts i form av ett mångfaldsforum. Det forumet skapades en gång och saknar utvärdering. Inget av detta har prioriterat att förminska segregationen, utan fokus handlar fortfarande om att Karlstad ska växa. 

 • 158.
  Al-Shaibie, Mahmoud
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Batool, Saima
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  The Effects of Tight Budgetary Control on Employee Behavior in the Public Sector of Jordan, Pakistan and Sweden2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to explore the effects of tight budgetary control on employee behavior focusing on employee loyalty, employee satisfaction, job related tension and tendency towards data manipulation in public sectors. The study explores the subject on the population of three countries which includes Sweden, Jordan and Pakistan. In Pakistan and Jordan, no previous study has ever been performed which tried to explore effects of tight budgetary control in employee behavior.

  Method: Keeping the above fact in view, method derived for this study was the combination of qualitative and quantitative approach. Questionnaires were formulated and sent to employees of the sampled companies receiving 740 responses. For qualitative method, 5 employees were interviewed from entire three countries.

  Finding: the study revealed that all three countries are experiencing tight budgetary control whereas Jordan and Pakistan are experiencing it on higher level and Sweden is experiencing it in lower level as compared to Pakistan and Jordan. As far employee behavior is concerned, both the method proved that loyalty was negatively related to tight budgetary control for Pakistan and Sweden whereas positively related in case of Jordan. Satisfaction is also negatively related to tight budgetary control for Sweden and Pakistan while positively related for Jordan. Job related tension and tendency towards data manipulation are positively related to tight budgetary control for all three countries.

  Research type: Master’s thesis.

 • 159.
  Alster, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Att leda på det aktivitetsbaserade kontoret: En kvalitativ studie om chefers upplevelser av ledarskapet i en öppen arbetsmiljö2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka chefers upplevelser av att leda på ett aktivitetsbaserat kontor. I studien tillämpades en kvalitativ metod och intervjuer användes för datainsamling. Nio chefer ingick i studien och delade med sig av sina upplevelser i semistrukturerade intervjuer. En tematisk analys av materialet genererade fyra olika teman. Temat Tillgänglighet beskriver en utsatthet i den ökade tillgängligheten, men även en möjlighet att komma närmare sina medarbetare. Temat Rörelse och tillhörighet beskriver hur den ständiga rörelsen kan skapa känslor av ensamhet, men också ge ökad energi. I temat Aktiv kommunikation berättar cheferna om hur de behöver anpassa kommunikationen för att uppmärksamma sina medarbetare samt hur öppenheten bidrar till kortare beslutsvägar och bredare kunskap. Det sista temat, Öppenhet och trygghet, beskriver en känsla av ökad delaktighet och att vara synlig både som chef och människa. Resultatet visar att det finns risker med att chefernas autonomi påverkas. Det aktivitetsbaserade kontoret kräver en mera aktiv kommunikation och det kan vara en utmaning att skapa samhörighet. Den ökade delaktigheten bidrar till ett mindre hierarkiskt ledarskap och verkar vara gynnsamt för grupprocesser.

 • 160.
  Alvarsson, Victoria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Engels, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Barns representation av sin materiella närmiljö: En studie gjord med utgångspunkt i barns fotografier av sin förskola i Sverige och Sydafrika2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad som kommer till uttryck som viktigt i den materiella miljön i en svensk respektive sydafrikansk förskolekontext, via barns fotografier. I studien deltar två förskolor, en i Sverige och en i Sydafrika. Barnen fick i uppgift att fotografera sin förskolas materiella miljö. Fotografierna kodades och analyserades sedan av oss med hjälp av begrepp från den grundade teorin. Fotografierna från de båda förskolorna kopplades till varsitt tema som ansågs övergripande för majoriteten av de tagna fotografierna. Ur bilderna från den svenska förskolan växte temat lek fram medan fotografierna från den sydafrikanska förskolan visade på en starkare koppling till undervisning.

 • 161.
  Alvers, Sofie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Så sker kunskapsöverföring mellan projekt: En fallstudie om vilken kunskap projektledare överför och hur de överför den2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att öka förståelsen för hur kunskapsöverföringen sker mellan projekt i en organisation. För att besvara syftet har två forskningsfrågor använts. Vilken kunskap överför projektledaren mellan projekt i organisationen? Hur överför projektledaren kunskap mellan projekt i organisationen? För att besvara forskningsfrågorna och därmed besvara syftet användes en kvalitativ metod. Åtta djupgående, semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta olika projektledare inom en och samma organisation. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av en tematisk analys och relevanta teman identifierades.

  Första forskningsfrågan, om vilken kunskap som överförs mellan projekt, resulterade i tre kunskapsområden med underteman. Den kunskap som överförs av projektledaren mellan projekt handlar om ledning av människor och om ledning av processen. Domänkunskap överförs även det mellan projekt, men är mest framträdande i kunskapsöverföringen mellan byggprojekt.

  Den andra forskningsfrågan, om hur kunskapen överförs, resulterade i fyra teman. Kunskapsöverföring sker genom att projektledaren själv tar med sig kunskap mellan projekt och detta är ett ledande överföringssätt i studien. När problem eller en ny situation uppstår och projektledaren själv inte har kunskapen, frågar projektledaren sina kollegor utan att något formellt möte sätts in. Överföring sker även via formella projektledarmöten, studiebesök, nätverk och dokument, de överföringssätten är dock inte lika framträdande i studien.

 • 162.
  Alvinius, Aida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Bridging Boundaries in the Borderland of Bureaucracies: Individual Impact on Organisational Adaption to Demanding Situations in Civil and Military Contexts2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to reach a deeper understanding of how boundary spanners are bridging boundaries between uniformed bureaucratic organisations and their environment, characterised by demanding conditions.

  The main part of this thesis is based upon empirical data gathered through 71 interviews with Swedish civil and military informants from several uniformed organisations. Four articles have been included in this thesis in order to address the overarching aim.

  The results show that boundary spanners are crucial to the adaption of uniformed organisations to demanding conditions. A number of aspects that are included in the process of organisational adaption have been identified. One of the tasks is to balance between structuring and improvisation where much is at stake. The other task is to create confidence among the involved actors and contribute in different ways to create a sense of symmetry between partners. Finally, the third task for boundary spanners is to recognise improvised roles such as spontaneous links in order to maintain stressful conditions and bridge a gap in the bureaucratic organisation. 

  The present thesis contributes to sociological theory of emotions, disaster management and military studies through a common denominator, namely the demanding context. Taken together, the findings increase awareness of how organisations act towards their environments and how individuals, especially boundary spanners, adapt the organisation to its environment. For leaders and managers, it is important to make decisions, provide mandates and authorisation, as well as invest confidence in boundary spanners. The hierarchical chain may remain in existence, but it can be made shorter and more transparent through this kind of knowledge.

   

   

 • 163.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Försvarshögskolan .
  Krekula, Clary
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan.
  Managing visibility and differentiating in recruitment of women as leaders in the Armed Forces2018Ingår i: Journal of Gender Studies, ISSN 0958-9236, E-ISSN 1465-3869, Vol. 27, nr 5, s. 1-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 164.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Kylin, Camilla
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Starrin, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Larsson, G.
  Emotional smoothness and confidence building: Boundary spanners in a civil-military collaboration context2014Ingår i: International Journal of Work Organisation and Emotion, ISSN 1740-8938, E-ISSN 1740-8946, Vol. 6, nr 3, s. 223-239Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 165.
  Alvsten, Minea
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Tack för musiken: FMT med två vuxna som har multifunktionshinder2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete beskriver jag Funktionsinriktad MusikTerapi (FMT) och mitt terapiarbete med två vuxna adepter med multifunktionshinder i ett sydfranskt boende.

  Med utgångspunkt från min frågeställning ”Hur mycket har rörelsemönstren, uthålligheten och beteenden hos dessa adepter ändrat sig positivt genom den strukturerande FMT-metoden?” kommer jag fram till följande resultat: Med hjälp av FMT har mina adepter fått ökad uthållighet och förbättrade rörelsemönster. I ett fall har även beteendet förbättrats tydligt.

 • 166.
  Alvåg, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Bygg och konstruktion i förskolan: En studie där pedagoger beskriver sitt arbete med bygg och konstruktion2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med bygg och konstruktion i förskolan samt hur de resonerar utifrån materialets betydelse för bygg och konstruktion. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och som undersökningsmetod används kvalitativa semistrukturerade intervjuer.

   

  Studiens resultat visar att både aktiviteter och eventuell planering inom bygg och konstruktion i förskolan i största utsträckning grundar sig på barnens inflytande och intressen. Vidare pedagogernas tankar om förutsättningarna för att planera och arbeta med bygg och konstruktion i förskolan. Resultatet visar också vilket material som finns tillgängligt hos de intervjuade pedagogerna. Exempelvis så hade samtliga pedagoger tillgång till klossar, lego och någon form av återvinningsmaterial. Resultatet sammanfattar också hur pedagogerna resonerar om de olika materialen och deras betydelse för bygg och konstruktion i förskolan.

 • 167.
  Amanda, Green
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Historielärares förståelse för begreppet historiebruk: En intervjustudie om det nya området i läroplanen för historia i gymnasieskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka historielärares förståelse för begreppet historiebruk och hur de undervisar om historiebruk i kursen Historia 1b i gymnasieskolan. Historiebruk infördes i kurs- och ämnesplanen i gymnasiereformen 2011 och blev då en av tre övergripande mål som historieämnet bygger på, tillsammans med kunskap om historiskt innehåll och förmågan att tänka historiskt genom historisk metod. Denna uppsats undersöker det nya övergripande målet, historiebruk, ur ett lärarperspektiv.

   

  För att undersöka detta genomfördes en kvalitativ intervjustudie där fyra historielärare intervjuades. Resultatet analyserades framförallt genom en typologi av Klas-Göran Karlsson. Analysen synliggjorde att lärare har olika förståelse om vad historiebruk är och det kan behövas kompetensutveckling så historielärare förstår hur de kan uppfylla kursplanens mål. Resultaten visade även att undervisning om historiebruk, eller undervisning som inkluderar ett historiebruksperspektiv, sker på många olika sätt. Synliggörandet av undervisningsexempel kan ses som inspiration till lärare för de många ingångar som undervisning om historiebruk kan ha.

 • 168.
  Amanda, Gustafsson
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Hur arbetar pedagoger med biologi i förskolan?: En intervjustudie av två förskolor i centrum och två i naturnära miljö2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka om och hur pedagoger arbetar med biologi i förskolans verksamhet. Dessutom vill jag jämföra om arbetssättet skiljer sig åt beroende på om verksamheten ligger placerad centralt eller i naturnära miljö. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer som metod för att få svar på mina frågeställningar och jag har sammanlagt intervjuat sju pedagoger till min undersökning, tre pedagoger som arbetar på en central förskola och fyra pedagoger som arbetar på en naturnära förskola. Mina resultat visade att biologi inom förskoleverksamheterna existerar, men att arbetssättet varierar utifrån var verksamheten ligger placerad. De som har naturen nära till hands arbetar mer lika varandra och använder fler områden och pedagogiska verktyg inom biologi än de som arbetar på en förskola som är placerad centralt. 

 • 169.
  Amanda, Hansson Lind
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Lina, Nielsen
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Ursands camping ur ett destinationsutvecklingsperspektiv2014Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 170.
  Amarasinghage, Kevin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Implementation av gamification i digitala system: Vilka framgångsfaktorer är viktigast för en lyckad implementation?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gamification (spelifiering på svenska) innebär att implementera spelmekanismer och speltänk i olika aktiviteter som inte är spel. Det här för att öka engagemanget och motivera användarna till att fortsätta använda den aktiviteten. Begreppet gamification har funnits sedan år 2010 men företeelsen att använda speltänket i icke-spel har funnits i århundranden. Experter anser att det kommer vara ett högt antal företag som implementerar gamification under de närmaste åren och ett antal av dessa experter beskriver att de flesta gamifierade applikationer misslyckas att uppnå affärsmålen.Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera ett antal framgångsfaktorer som är viktiga för att uppnå en lyckad implementation av gamification. Det här kan bidra till att fler företag lyckas med implementationen av gamification i olika applikationer och/eller webbsidor. Litteraturstudien bearbetas till övervägande del av böcker och vetenskapliga artiklar. Studien metod bygger på en kvalitativ inriktad insamling av empiri där valet av intervjuform är den semistrukturerade intervjuformen. Då ett flertal av företagen som kontaktades inte har haft tid blev det sammanlagt fyra intervjuer, där tre av intervjuerna var med olika företag och en intervju med en doktorand. Studien behandlar olika perspektiv från leverantörs- som kund-/användarperspektivet och forskarens perspektiv. Det här resulterade i en diskussion om gamification, implementationen, effekterna av gamification samt vad framgångsrik implementation är. Vilket resulterade i fem stycken framgångsfaktorer som framställs i slutsatsen. De viktigaste framgångsfaktorerna som tas fram är att ha tydliga affärsmål, målgrupp/spelartyp, motivation och engagemang, spelmekanismer och att applikationen/webbsidan är rolig.

 • 171.
  Ambjörnsson, Isabelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Muntliga presentationer: En studie av lärares och elevers syn på undervisning av muntliga presentationer på mellanstadiet2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how teachers work with oral presentations in class. The focus is on the subject Swedish and on students in year 4 to 6. The study was conducted by interviews with five Swedish teachers, and a poll with 30 students in year 4 to 6. The result shows that the majority of the students that participated in the study dislike oral presentations, as they are afraid of being laughed at by their classmates. To get the students who are uncomfortable with oral presentations to relax in these situations, the teachers in the study suggest that by letting the students work with progressively longer presentations, they aim to make the students feel more comfortable in the future. An example of such progression is to allow students to start by working in small groups. The teachers also mentioned that the students sholud have plenty of time to prepare oral presentations. Additionally, the students should be informed about what the teachers will assess. Finally, some teachers said that they allow their students to decide for themsleves who they are willing to work with. 

 • 172.
  Ambjörnsson, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Lärandet av svenska som andraspråk: En livsberättelseintervju med en ung invandrarpojke från Somalia2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 173.
  Amundsdotter, Eva
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för genusforskning (from 2013).
  Ericson, Mathias
  Göteborgs universitet.
  Jansson, Ulrika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för genusforskning (from 2013).
  Linghag, Sophie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för genusforskning (from 2013).
  Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete2015Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Jämställdhetsarbete väcker ofta motstånd, det har de flesta som arbetar med jämställdhet erfarenhet av. Men vilka strategier kan förändringsaktörer använda för att bemöta motstånd och komma vidare i jämställdhetsarbetet, är frågan som utforskas i denna bok.

  Jämställdhetsarbete berör ofta angelägna frågor där det kan finnas motstridiga intressen, till exempel kring fördelning av resurser, inflytande och ansvar. Inte sällan uppstår starka känslor hos människor. En del visar öppet sin oro. Andra praktiserar förnekelse på olika sätt. Vissa blir aggressiva. Många protesterar i tysthet. Denna ovilja mot förändring brukar formuleras i termer av motstånd och kan alltså komma till uttryck på många sätt.

  I boken ges ett perspektiv på makt och motstånd som syftar till att bidra till upplevelser av ett större handlingsutrymme för att möta motstånd mot jämställdhetsarbete. Ingången består av material som har skapats i ett forskningsprojekt där jämställdhetsarbetare, medarbetare och chefer, från myndigheter och kommuner har utforskat motstånd och strategier tillsammans med genusforskare. Materialet ger en inblick i vad det kan innebära att arbeta med jämställdhet, vad en förändringsaktör möter och förväntas hantera i jämställdhetsarbetet. Ett bidrag i boken är en rad av idéer på handlingsalternativ för att möta motstånd, som mejslats fram i olika former i projektet. Bokens bidrag handlar också om att förvalta de kunskaper som skapats gemensamt och hur teori kan hjälpa oss att fördjupa, förstå och agera.

  Boken är skriven av fyra genusforskare vid Karlstads universitet respektive Göteborgs universitet och riktar sig till alla som är intresserade av jämställdhet, förändring och utbildning i organisationer och verksamheter.

 • 174.
  Amundsson, Marlene
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Fröjd, Matilda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Barn som verktyg i marknadskommunikation: En kvalitativ studie om konsumenters respons till barns gestaltning i reklam2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barns gestaltning i reklam är ingen ny företeelse. I takt med att barns roll i samhället blivit allt mer central har det blivit vanligare att inkludera barn i reklam. Hur konsumenter uppfattar barn i reklam är dock oklart och att förutse konsumenternas tolkning är svårt då tolkning av reklaminnehåll baseras på individuella upplevelser och erfarenheter. Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för vilka känslor och associationer barn i reklam genererar för konsumenter samt vad denna respons har för potentiell påverkan på varumärket som kommuniceras.

  För att kunna besvara vårt syfte genomfördes 22 semistrukturerade intervjuer med manliga och kvinnliga konsumenter i olika åldrar och med olika levnadsförhållanden. I samband med intervjuerna visades ett stimulimaterial i form av en reklamfilm med ett barn i huvudrollen. Respondenterna tilläts tala fritt om sina känslor och tankar kring barns gestaltning i reklam vilket gav oss en klar bild över hur de uppfattar ämnet.

  Studien visar att barn kan väcka ett stort urval av känslor och associationer hos konsumenter när de ser en reklamfilm innehållande barn. Det är därmed möjligt att använda barn för olika syften och i olika situationer. Att utforma en reklam med barn kräver dock viss försiktighet eftersom det kan väcka negativa reaktioner hos tittaren. Däremot är det få som uppfattar barn i reklam som stötande utan de känslor som barnen genererar är till stor del positiva. Att konsumenter blir positivt berörda av reklamfilmen gör att de lätt tar till sig reklamen eftersom det för många är någonting de kan relatera till. Huruvida synen på varumärket påverkas av att barn inkluderas i marknads-kommunikation är svårt att säga. Konsumenters livssituation och livserfarenheter tycks också spela en stor roll för hur ett varumärke uppfattas. Det är dock möjligt att fastställa att barn i reklam kan medföra positiva effekter, bland annat glädje, de väcker uppmärksamheten och kan på ett lättsamt sätt beskriva produktattribut.

 • 175.
  Anani, Alexandra
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Andersson, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  SATS: En studie om studenters uppfattning om SATS marknadsföring2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 176.
  Anclair, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Fears, Stress and Burnout in Parents of Children with Chronic Conditions: Treatment with Cognitive Behavioural Therapy and Mindfulness2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the present research was threefold: to investigate the fears of parents of children with chronic conditions; to evaluate the effectiveness of their treatment with either mindfulness-based therapy or cognitive behavioural therapy (CBT); and to assess treatment outcome in terms of health-related quality of life (HRQoL). Long-term stress can lead to some form of chronic stress reaction. In study one, fears of future cancer recurrence and of late effects of treatment were most prominent among parents of CNS tumour patients. Study two investigated the effectiveness of two group-based interventions on stress and burnout among parents of children with chronic conditions. Parents were offered either a CBT or a mindfulness programme. Both interventions significantly decreased stress and burnout. Study three focused on the HRQoL and life satisfaction of the parents in study two. The results indicate improvements for participants in both treatment groups regarding certain areas of HRQoL and life satisfaction. To conclude, fears concerning future cancer recurrence and late effects of treatment are most prominent among parents of children with cancer. Another conclusion is that CBT and mindfulness decrease stress and burnout and may have a positive effect on areas of HRQoL and life satisfaction.

 • 177.
  Anclair, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Hiltunen, Arto J
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Cognitive behavioural therapy for stress-related problems: Two single-case studies of parents of children with disabilities.2014Ingår i: Clinical Case Studies, ISSN 1534-6501, E-ISSN 1552-3802, Vol. 13, nr 6, s. 472-486Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many parents who have children suffering from some form of chronic illness or mental disorder may experience chronic stress reactions of various types. Cognitive behavioral therapy (CBT) has been proved to be effective in reducing stress-related problems, but there seems to be no study to date in which CBT has been tested on this specific parent group. Two case studies were therefore performed. Case 1 centered on a 47-year-old married woman, who has lived in Sweden for 12 months. She described how she had become increasingly exhausted, and she wanted help to find strategies enabling her to cope with everyday life. Case 2 featured a 45-year-old single mother, who had been on part-time sick leave due to depression and stress. She described how she had always been anxious and worried and had had two episodes of depression. Both women had sons diagnosed with autism/Asperger syndrome. One of the women met the criteria for pathological burnout, while the other woman was just below the limit. The focus of the therapy for both women was on exhaustion, depression, and sleeping difficulties. In addition, therapy in Case 1 involved under-stimulation and in Case 2, anxiety. When the therapy ended, genuine improvements were registered for both clients. The results show that CBT can be an effective treatment of symptoms for this group of parents so that they can provide adequate support to their children, thus facilitating everyday life for a child with a chronic illness or disorder.

 • 178.
  Anclair, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Hjärthag, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Hiltunen, Arto
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Cognitive behavioural therapy and mindfulness for health-related quality of life: Comparing treatments for parents of children with chronic conditions: A pilot feasibility study2017Ingår i: Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, ISSN 1745-0179, E-ISSN 1745-0179, Vol. 13, nr 1, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Research on parents of children with chronic conditions has shown that this parent group frequently suffers from psychological problems such as deteriorating life quality and stress-related disorders. Objective: The present feasibility study focuses on Health-Related Quality of Life (HRQOL) and life satisfaction of parents of children with chronic conditions. Method: The study was conducted using a repeated measures design and applied either group-based cognitive behavioural therapy (CBT; n = 10) or a group-based mindfulness programme (MF; n = 9). The study participants were wait-listed for six months. Results:The results indicate improvements for participants in both treatment groups regarding certain areas of HRQOL and life satisfaction. After eight group therapy sessions, parents in the two treatment groups significantly improved their Mental Component Summary (MCS) scores as well as their scores on the mental subscales Vitality, Social functioning, Role emotional and Mental health. In addition, some of the physical subscales, Role physical, Bodily pain and General health, showed considerable improvement for the MF group. When testing for clinical significance by comparing the samples with mean values of a norm population, the MCS scores were significantly lower at pre-measurements, but no significant differences were observed post-measurement. For the Physical component summary (PCS) scores, a significantly higher score was observed at post-measurement when compared to the norm population. Moreover, the results indicate improvement in life satisfaction regarding Spare time, Relation to child and Relation to partner. Conclusion: The study concludes that CBT and mindfulness may have a positive effect on areas of HRQOL and life satisfaction.

 • 179.
  Anclair, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Lappalainen, Raimo
  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Muotka, Joona
  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Hiltunen, Arto
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Cognitive behavioural therapy and mindfulness for stress and burnout: a waiting list controlled pilot study comparing treatments for parents of children with chronic conditions2018Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 32, nr 1, s. 389-396Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Parents of children with chronic conditions often experience a crisis with serious mental health problems for themselves as a consequence. The healthcare focus is on the children; however, the parents often worry about their children's health and future but are seldom offered any counselling or guidance.

  Aim

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of two group-based behavioural interventions on stress and burnout among parents of children with chronic conditions.

  Design, participants and setting

  After a waiting list control period (n = 28), parents were offered either a cognitive behavioural (CBT, n = 10) or a mindfulness program (MF, n = 9).

  Results

  Both interventions decreased significantly stress and burnout. The within-group effect sizes were large in both interventions (CBT, g = 1.28–1.64; MF, g = 1.25–2.20).

  Conclusions

  Hence, the results of this pilot study show that treating a group using either CBT or mindfulness can be an efficient intervention for reducing stress levels and burnout in parents of children with chronic conditions.

 • 180.
  Anderberg Tranberg, Jenny
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Granqvist, Linnéa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  "Det är en liten grej, men det gör jättemycket ...": En kvalitativ stuide angående chefers och anställdas upplevelser av det hälsofrämjande arbetet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 181.
  Andersen, Hedda Lund
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  En del av Adele: En självobservationsstudie av en konstnärlig process kring instuderingen av en operaroll2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur kan jag som lärarstudent vid en musikhögskola instudera en operaroll? Jag har undersökt denna fråga genom att observera instuderingsarbetet av rollen som kammarjungfrun Adele från operetten Läderlappen av Johann Strauss. Förutom det konstnärliga arbetet och utforskandet av detta har även perspektivet design för lärande använts som teoretiskt utgångspunkt.  Resultaten tematiseras och systematiseras i huvudrubrikerna Resurser och medel samt Processen. I resultatet framkommer instuderingens komplexitet och vilka beståndsdelar som krävdes. Faktorer i resultatet  som till exempel skratt och dess påverkan i utryck och teknik framkom under processens gång. Föreliggande studie skulle kunna ses som utforskning av procedurer kring instudering som förberedelser inför ett framtida yrkesval, parallellt med utforskandet av de pedagogiska aspekterna av samma procedurer. 

 • 182.
  Andersen, Hedda Lund
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Vilken vacker klang hon har!: En intervjustudie kring begreppen klang, timbre och klangfärg hos sopraner2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie är syftet att studera några högskolelärares upptattningar angående-, innebörden av och arbete med en sopranklang på en högskolenivå. Tidigare litteratur och forskning visar på olika svar om hur begreppet kan användas, innebörden av begreppet samt nyanseringen av begreppen klang, timbre och klangfärg. Arbetet är kvalitativt och utgår från det teoretiska perspektivet designteori och socialsemiotik. Metoden som används är stimulated recall-intervjuer som i föreliggande fall innebär en videoobservation av en sånglektion och ett intervjutillfälle där läraren i en semistrukturerad intervju berättar om uppfattningar och arbete med en vacker klang, med videon som underlag för intervjun. Resultatet delas in teman om uppfattningar om och arbetet med klang. Gällande uppfattningar angående klang framkommer att klang ses som en medfödd, utvecklingsbar och kommunikativ förmåga samt som ett ej användbart begrepp. Resultatet visar att Arbetet med klangen utgår ifrån verbala, sångliga, fysiska och känslomässiga representationer. I diskussionen diskuteras aspekten om en vacker klang kan tyckas vara medfödd eller utvecklingsbar. Även vikten av multimodalitet i arbetet med klang diskuteras. I diskussionen lyfts även aspekter av arbetet med klang som direkt eller indirekt eller som ett fysiskt fenomen kontra ett abstrakt fenomen.

 • 183.
  Andersen, Jim
  et al.
  University Skövde.
  Andersén, Annelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Are high-performance work systems (HPWS) appreciated by everyone?: The role of management position and gender on the relationship between HPWS and affective commitment2019Ingår i: Employee relations, ISSN 0142-5455, E-ISSN 1758-7069, Vol. 41, nr 5, s. 1046-1064Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose Although most studies on HPWS focus on various firm-level outcomes, there has been an increasing interest in how employees are affected by HPWS. However, most of these studies use social exchange theory and, based on an idea of reciprocal exchange, implicitly assume that all employees become more affectively committed to organizations using HPWS. Based on social identity theory, the authors argue that management position and gender likely influence how individuals respond to HPWS. Thus, the purpose of this paper is to examine how HPWS affects AC among managers, subordinates, men and women. Design/methodology/approach Hierarchical linear model analysis of 356 employees in 26 Swedish small- and medium-sized manufacturing companies. Findings In the sample examined, managers and women show increased affective commitment (AC) in organizations using HPWS. For men with non-managerial positions, the results indicate a reversed relationship, i.e. HPWS could actually reduce AC. Originality/value The findings indicate the need to consider individual differences when examining the effect of HPWS, and highlight the usefulness of relational-oriented theories when studying the employee outcomes of HRM-systems.

 • 184.
  Anderson, Bodil
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Ayahuasca- "själens dryck": En intervjustudie utifrån svenska deltagares perspektiv om valet att använda sig av Ayahuasca  samt hur erfarenheten påverkat dem.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 185.
  Andersson, Alexandra
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Höög Dannberg, Tina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Samverkan mellan förskolan och skolan: En studie om lågstadielärares uppfattningar om samverkan och förskollärarprofessionen2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to increase the knowledge of primary school teacher´s perceptions of collaboration between preschool and school and the profession of preschool teacher. in order to achieve our purpose, we have contucted qualitative semi-structured group interviews. The primary school teacher´s answers were recorded, transcribed, categorized and compiled. A socio-cultural approach were used in order to notice  the teacher´s negotations, meaning making and understanding of how they constructed knowledge interacting with each other.

  The result of the study shows various perceptions. For example, that safety and security in transitions is important for both children, guardians and theacher´s for various reasons. The result show, what promotes and what hinders collaboration between preschool and school. The primary school sees it as desirable that the preschool works whit social competences in front of teaching, which means that an ideal preschool teacher is safe, creative and creates a plesureble learning.

  The most important conclusion og the study is that the preschool and the school are defined as two different cultural spaces whit separate views, approaches, traditions and working methods. Insufficient transparency in each other´s proffesions, forms the basis for collusions collapses. Knowledge about this contributes to the preschool teachers given prerequisite that enable them to meet primary school teachers on a common platform.

 • 186.
  Andersson, Alice
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Musan, Emilia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Matturism i Värmland2018Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 187.
  Andersson, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  "Barnet kanske behöver kasta något för att få ur sig en känsla"2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 188.
  Andersson, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Framgångsfaktorer för att minska risken för missförstånd och tvetydigheter i kravinsamlingsprocessen: En fallstudie av ett kund-projekt hos Stamford och ett hos inPort2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag är det mycket vanligt att företag och organisationer använder sig av affärssystem för att kunna underlätta och stödja sina affärsprocesser. Affärssystemet fungerar som ett slags kärna i företaget eller organisationen, och det huvudsakliga syftet är att stödja alla huvudfunktioner och integrera flödet av data.

  Det händer än idag att IT-projekt misslyckas i hög grad, och de största orsakerna till det anses vara bland annat att företaget får prioriterade förändringar, dålig kommunikation, och inkorrekt kravinsamling. Orsaker som leder till en inkorrekt kravinsamling kan vara bland annat att det uppstår missförstånd och tvetydigheter i kraven. Missförstånd och tvetydigheter kan uppstå genom bland annat en sämre förmåga att kommunicera hos de involverade parterna, att båda parter inte har en samsyn i språket eller de begrepp som används, eller att rätt kompetens eller rätt personer inte finns tillgängliga i projektet.

  Uppsatsens syfte är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för att minska risken för missförstånd och tvetydigheter i kravinsamlingsprocessen, ur ett kund–systemleverantörsperspektiv. Kravinsamlingsprocessen syftar på den kravinsamlingsprocess som genomförs i systemutvecklingsprojekt. Den metod som har använts i denna uppsats är fallstudiemetoden. Två fall, i form av kund-projekt, har studerats hos fallföretaget och skarpa intervjuer med semi-strukturerade intervjuguider som underlag har genomförts. Intervjuerna gjordes med två systemleverantörsföretag och ett kundföretag till respektive systemleverantörsföretag.

  De viktigaste slutsatserna från uppsatsstudien för att kunna minska risken för missförstånd är att kommunikationen är A och O, det behövs en samsyn i språk och begrepp, det är viktigt med kompetensbredd och tillgång till rätt kompetens, samt att kunna avsätta tid. Kommunikationen är helt avgörande när det handlar om att kunna minska risken för missförstånd och tvetydigheter. Båda parter i ett kund- och systemleverantörssamarbete behöver ha förmågan att kunna kommunicera, och även göra det på ett sätt som passar båda parter. Förutom att kunna kommunicera är det också viktigt att båda parter har en samsyn i språk och begrepp. Ett begrepp hos kunden kan betyda något helt annat för systemleverantören, och begrepp kan också ha flera olika betydelser, vilket är viktigt att reda ut tidigt i kravinsamlingsprocessen. Eftersom kunden besitter mer verksamhetsmässig kompetens och systemleverantören mer teknisk kompetens finns det också en stor risk att de talar olika språk, eftersom systemleverantören tenderar att använda mer tekniska begrepp och kunden använder dennes verksamhetsbegrepp. Även kompetensbredd och tillgång till rätt kompetens är viktigt, därför att ett system ofta påverkar i stort sätt hela verksamheten, men det är inte alltid personer från verksamhetens alla delar som deltar i projektet. Därmed är det viktigt att kunna ha tillgång till personer från de olika delarna, för att till exempel ta reda på arbetssätt. Det är också viktigt, för båda parter, att kunna avsätta tid. Det är viktigt att hålla kravspecifikationen uppdaterad med de aktuella kraven, för att inte riskera att utvecklingen tar en annan väg än mot den gemensamma målbilden. 

 • 189.
  Andersson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Läxor - att vara eller att inte vara. Det är frågan?: Läxor på lågstadiet i den svenska skolan.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att undersöka lågstadielärares attityder när det kommer till läxor. Använder de läxor? Varför använder de läxor? Vilka läxor använder de? Dessutom undersöks även om det finns lärare som inte använder läxor och av vilka anledningar de inte gör det.

  Metoden som används är en enkät som har lagts ut på internet i en Facebook-grupp för lärare på lågstadiet. Där har lärare på lågstadiet fått svara på ett antal frågor som berör användandet av läxor. De har även fått svara på några bakgrundsfrågor. Utifrån detta har ett resultat fåtts fram.

  Resultatet visar att en stor majoritet av respondenterna använder läxor, trots att de inte finns reglerade i några av de styrdokument som finns för den svenska skolan. Det är läsläxan som är det dominerande inslaget på lågstadiet, detta för att det upplevs som viktigt att eleverna tränar läsning vid en tidig ålder.

 • 190.
  Andersson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Metodiken i praktiken: Flöjt- och oboelärares syn på undervisningsmetodik2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att studera hur flöjt- och oboelärare erfar fenomenet undervisningsmetodik. För att uppnå detta syfte utgår studien från följande forskningsfrågor: Hur ser oboelärare på undervisningsmetodik som redskap i sin instrumentalundervisning? Hur ser flöjtlärare på undervisningsmetodik som redskap i sin instrumentalundervisning? Vilka likheter- och/eller skillnader finns det inom undervisningsmetodiken som redskap för instrumentalundervisning på flöjt och oboe? Studien omfattar en kvalitativ intervjustudie på musik- eller kulturskolor i Sverige med tre flöjtlärare och tre oboelärare och tar avstamp i det teoretiska perspektivet fenomenologi. Forskningsmetoden för studien bottnar i semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberats och analyserats med tematisk analys. Resultatet bärs upp av fyra teman. Dessa fyra teman är: Allmän musikdidaktik, (trä)blåsmetodik, flöjtmetodik samt oboemetodik. Det första temat präglas av övergripande lektionsstrukturer, övningar men även förhållningssätt till undervisningsmetodik. Den sammantagna slutsatsen gällande fenomenet allmän musikdidaktik är innebörden av relationsarbetet med eleven men även yttre förutsättningar som färgar undervisningsmetodiken. Det andra temat belyser träblåsmusikers gemensamma beröringspunkter om vad det innebär att spela ett blåsinstrument. Lärarna erfar fenomenet andning som en gemensam och fundamental utgångspunkt men även en gemensam uppsättning repertoar. Det tredje och fjärde temat belyser flöjtens och oboens olikheter och förutsättningar för spel. Några exempel på skillnader instrumenten emellan är oboens dubbelrör vilket är något som flöjtspelet inte har. Även om flöjt och oboe är båda blåsinstrument visar resultatet på två skilda syner på blåsteknik. Flöjtspel handlar om förmågan att släppa iväg mycket luft medan oboespel handlar om att hålla igen med luft och att stå emot det höga trycket som bildas. I det påföljande diskussionskapitlet sätts resultatet i förhållande till tidigare litteratur och forskning.                

 • 191.
  Andersson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Tre musikinstrument - En röst: En självstudie om omställningsprocesser mellan träblåsinstrument2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tre musikinstrument – En röst. En studie om omställningsprocessen mellan ett träblåsinstrument till ett annat. Detta område omfattar tvärflöjt- oboe- och altsaxofonspel. Arbetet bygger på observationer av en sex veckor lång instuderingsprocess, sett i relation till ett urval av tidigare forskning och högskoleuppsatser inom området. Studien har i syfte att utforska omställningsprocessen när jag byter från det ena blåsinstrumentet till det andra. Detta för att ge en djupare inblick i en multiinstrumentalists vardag och belysa de fenomen som ligger till grund för spelet för respektive instrument och som sedan tas med i omställningsprocessen. Denna kvalitativa studie utgår från ett livsvärldsperspektiv och metod är loggboksskrivande samt videodokumentation. Resultatet bärs upp av två teman: Inre röst och instrumentbyte-muskelbyte som står för mentala respektive fysiska handlingar. Efter resultatet följer en diskussion som sätts i förhållande till litteratur och tidigare forskning inom området. Arbetet avslutas med tankar om dess betydelse samt möjligheter till framtida forskning.   

 • 192.
  Andersson, Angelica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Barns hälsa: En studie om förskollärarens uppfattningar och erfarenher om barns hälsa och hur hälsan kommer till uttryck i det vardagliga arbetet i förskolan.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 193.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  De, dem och dom: Vilka är dom som vill slopa de och dem?: En granskning av dom-debatten i svensk media och pronomenens användarstatistik2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som har förekommit i debatten om de, dem och dom under de senaste tre åren i Sveriges sex största dagstidningar (Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, detta enligt Tidningsutgivarna [TU]). Argumenten hämtas från artiklar via artikelsökverktyget Retriever. I syfte att finna artiklar beträffande dom-debatten testades flertalet olika söksträngar i sökverktygets sökfält. Till sist resulterade söksträngarna och fraserna ”de och dem”, ”de/dem” och ”dom-debatten i flest träffar. Utifrån ett antal urvalskriterier återstod totalt 26 artiklar. Under motsvarande tidsperiod undersöks även vilket av dessa pronomen som används mest i skrift: talspråksformen dom eller skriftspråksformerna de och dem, med hjälp av Språkbankens konkordansverktyg Korp. Detta för att kunna se ett samband mellan argumenten som förekommer i dagens debatt och det faktiska bruket. Vidare jämförs också resultaten med Språkrådets rekommendation beträffande dessa pronomen. Resultaten i den här studien redovisar alltså temperaturen på debatten i media och pronomenens statistiska användning, som sedan leder till slutsatser om det rådande de/dem/dom-klimatet. Undersökningen visar att de och dem enligt statistik används mer frekvent än dom i skrift. Det kan också konstateras att det förekommer fler argument som stöder ett fortsatt bruk av de och dem i media under de senaste tre åren jämfört med argument som stöder en dom-reform i media under motsvarande period.

 • 194.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Understanding the 'mess' in text messages: An analysis of humorous text message exchanges shared in social media platforms2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet ‘mess-förstånd’ har på senare tid cirkulerat på Internet och är nu så allmänt förekommande att det är inkluderat i Urban Dictionary. Mess-förstånd är en ordvits för missförstånd som förekommer på Internet. Att lägga upp sina egna eller andras misslyckade konversationer och/eller typografiska fel har utvecklats till ett populärt sätt att dela humor via olika plattformar på Internet. Syftet med den här uppsatsen är att analysera vilka lingvistiska mönster av SMS-missförstånd som finns, med speciell betoning på sådana som har den högsta graden av ‘delbarhet’ och/eller popularitet och vad det säger oss om rådande föreställningar om kommunikation och humor. Det empiriska materialet insamlades från fotodelningshemsidan Pinterest från användare som hade lagt upp eller återbrukat ‘skärmavbilder’ från sina egna eller andras SMS-konversationer. För att samla in så mycket värdefull data som möjligt användes en manuell sökstrategi med tre olika ordsträngar som resulterade i en korpus med 160 dialoger. Analyser av dialogerna visade på återkommande humorteman, exempelvis anspelningar på sexualitet eller kroppsliga funktioner, generationsklyftor, teknologiska svårigheter och lexikala tvetydligheter. 

 • 195.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Är det riktigt att grammatik är viktigt?: En studie om läromedels argument till att läsa grammatik och elevers inställning till dessa argument2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som förs, i tre populära läromedel i gymnasieskolans grammatikundervisning, till att läsa grammatik. Undersökningen genomförs i form av en komparativ läromedelsanalys av tre vanligt förekommande läromedel som behandlar grammatik, baserat på 20 lärares autentiska val av läromedel. Genom dessa läromedel sker en sammanställning av deras argument till att läsa grammatik. Vidare består studien också av en enkätundersökning som har till syfte att granska elevers inställning till dessa argument, samt deras uppfattning om grammatikens relevans och nytta i skolans undervisning. Genom enkätundersökningen får eleverna redogöra för om de tycker att läromedlens argument till att läsa grammatik är legitima. Att kombinera en undersökning om vilka argument som förs i populära läromedel till att läsa grammatik och en undersökning av elevers inställning till dessa argument, redovisar alltså om elever uppfattar läromedlens argument till att läsa grammatik som berättigade – på så vis kan vi veta om argumenten håller enligt eleverna. Det är högst relevant att undersöka hur populära läromedel motiverar till att läsa grammatik, eftersom tidigare forskning visar att grammatikundervisningen tampas med stora problem, som bland annat elevernas förmåga att förstå grammatikens relevans och nytta i samband med skolan. Studiens resultat visar på att majoriteten av eleverna faktiskt anser att grammatik är viktigt – men också att de tycker att grammatik är tråkigt. Vidare visar även studien att majoriteten av eleverna anser att nio av de elva argumenten faktiskt är legitima. Studien visar också att majoriteten av eleverna, efter att ha tagit del av argumenten, tyckte att grammatik var viktigt redan innan de fick ta del av läroböckernas argument och drygt en tredjedel svarade även att argumenten har fått dem att inse att grammatik är viktigt.

 • 196.
  Andersson, Anna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Lundgren, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  "Ingen skulle ju sätta in 11 högerbackar i ett fotbollslag": En kvalitativ studie om hur organisationer arbetar med team2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 197.
  Andersson, Anna-Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Läsförståelse i olika ämnen: En studie om hur lärare beskriver sin stödjande undervisning kring texter i samhälls- och naturorienterande ämnen2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare undervisar för att stödja elever på mellanstadiet i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter att förstå olika texter i samhälls- och naturorienterande ämnen.   

  Teoretiska utgångspunkter i studien utgår från det sociokulturella synsättet på människans språk, tanke och lärande i utveckling.

  Metoder som använts är observationer enligt observationsschema med efterföljande lärarintervjuer inspirerade av metoden stimulated recall. Intervjuerna med lärarna handlade om att de fick beskriva sin undervisning utifrån vad som synliggjordes under observationen.

  Det resultat som undersökningen visar är att lärarna uttrycker att de vill arbeta språkstödjande och utvecklande. Dock har de olika synsätt på hur de kan arbeta med läsförståelse i deras undervisning.

  Studien visar att samtliga lärare använder sig av flera strategier i sin undervisning och i mitt resultat fann jag sex områden som stödjer elever i att förstå texter. Två av dessa områden beskrivs av lärarna som goda undervisningsmetoder samt att de leder till högre delaktighet hos eleverna. Att lyfta elevernas förkunskaper på ett medvetet sätt var en strategi och den andra är att några lärare använder sig av en medveten undervisning i lässtrategier med stödstrukturer och med hjälp av explicit träning för att stödja alla elever.

 • 198.
  Andersson, Ann-Christin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Bommelin, Maja
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  "Det är klart att de inte blir som de vanliga ärendena vi har": Biståndsbedömares förståelse av äldre personers riskbruk av alkohol2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 199.
  Andersson, Ann-Kristin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Teoretisk kunskap för alla elever: En studie om hur lärare på gymnasiesärskolan beskriver sitt arbete med att få eleven att förstå och uppnå läroplanens teoretiska kunskapskrav och betyg2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare på gymnasiesärskolans nationella program beskriver sitt arbete med att få eleven att förstå och nå upp till läroplanens teoretiska kunskapskrav och betyg. Studien visar lärares beskrivning av hur de skapar förutsättning för elevens väg mot måluppfyllnad, hur lärarna uppfattar elevens förståelse för de teoretiska kunskapskraven och betyg samt lärarnas föreställning om teoretiska kunskapskrav. Studien analyseras utifrån läroplansteorin.

  Studien är en intervjustudie med sex lärare på tre olika skolor där nationella program inom gymnasiesärskolan finns. Den metod jag använt mig av i studien är kvalitativ metod i form av intervjuer.  Analys av studien utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv ger en bild av lärarens föreställning kring läroplanens vad och hur inom undervisning och teoretiska kunskapskrav. En läroplan är alltid tolkningsbar utifrån sitt upphovssammanhang – ett tidsdokument. Ramfaktorteorin är framträdande inom läroplansperspektivet. Ramfaktorteorin beskriver de yttre ramar som påverkar förutsättningar för eleven att möjliggöra läroplanens kunskapskrav.

  Resultat ur studien är att gymnasiesärskolan uppfattas sträva efter att vara så lik vanliga gymnasieskolan så möjligt. Att läroplan och betygskriterier formats utifrån likvärdighets-perspektiv. Ytterligare resultat visar att läraren upplever det som en svårighet i att undervisa eleven i teoretiska ämnen. Dels för att det uppfattas svårt för eleven att förstå teoretiska kunskaper och dels för att det inom elevgrupperna är en sådan skillnad i förkunskapsnivå.  Fler slutsatser visar hur läraren skapar möjligheter för eleven att nå kunskapskraven. Lärarna visar en bild av att vara flexibla och uppfinningsrika. Samtidigt uttrycker läraren att eleven behöver mycket tid på sig för att lösa sina uppgifter och inte alltid hinner de moment kunskapskraven uttrycker. Lärarna menar att eleven inte visar större förståelse inför sina betyg eller vad de används till. Angående de teoretiska kunskaperna är lärarnas föreställning att det inte är de mest primära kunskaper för eleven att tillgodogöra sig eller ha användning för. Eleven beskrivs ha mer nytta av ämnen eller moment vilka är direkt användbara i livet. Lärarna anser att det är viktigt att eleven får vara den person den är och att man inte alltid måste vara så lik alla andra. Olikhet ser de som något positivt. 

 • 200.
  Andersson, Björn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Skräcken i Lådan: En studie om rumslig åskådarmedvetenhet i George A. Romeros tre klassiska skräckfilmer2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis focus on the presentation of the filmic room the viewer sees in George A. Romero´s three horror classics Night, Dawn and Day of the Dead. The hypothesis goes as follow; fear and element of tension becomes greater if the audience/viewer has a good knowledge about the filmic room in the film, in other words, a good spatial awareness. The conclusion is that it does. The environment is active in its becoming and in its presentation to the viewer. Rooms and places, even objects, is a catalyst and a mean to create emotion. To tackle the problem regards to human emotion, which is highly subjective, ANT (actant-network-theory) is used. This theory is a tool to help decode what it is we find emotionally enticing regards to room and objects in the films.

1234567 151 - 200 av 8400
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf