Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 1018
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Blomster, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap.
  Fysisk aktivitet och matematiklärande: En kvalitativ studie om hur några lärare använder fysisk aktivitet i matematikundervisningen i förskoleklass2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore the use of physical activity in mathematics teaching. Through qualitative interviews with six teachers, the extent to which physical activity is used in mathematics education in pre school class was studied. The study shows how these teachers use physical activity in the education of mathematics and which effects the teachers can see that it has on the childrens mathematics learning. The result shows that physical activity is activly used by the respondents in mathematics teaching in different ways and that teachers can see positive effects of it.

 • 152.
  Blöndal, Steinunn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Webbsökning: En genväg till ett idiomatiskt språkbruk för främmandespråksinlärare?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Språkbruk innehåller till stor del konventionaliserade språkliga mönster. Det kan handla om specifika ord, mer eller mindre fasta eller kompositionella flerordsenheter, hela yttranden eller grammatiska strukturer. En god kännedom av dessa språkliga mönster höjer graden av idiomaticitet i språkanvändningen. Flera forskare föreslår att dessa språkliga mönster - när de består av mer än ett ord - processas som helsekvenser snarare än att vara genererade av språkets grammatik. Syftet med föreliggande arbete är att undersöka om webbsökningar med en vanlig sökmotor kan synliggöra dessa språkliga mönster och således utgöra ett referensmaterial för främmandespråksinlärare. Sju vuxna nybörjarelever i svenska fick därmed producera två bostadsannonser – den första med ord- och grammatikböcker och den andra med webbsökningar. En textanalys av de totalt 14 bostadsannonserna, samt en enkät där 18 L1-talare tar ställning till idiomaticiteten i främmandespråksinlärarnas bostadsannonser, visar att idiomaticiteten delvis kan höjas med hjälp av webbsökningar. Vid användning av webbsökningar uppger främmandespråks- inlärarna i en enkät att de upplever en osäkerhet över stilregister och pragmatisk nivå. Resultaten visar också att det är just dessa två språkliga drag som ibland stör idiomaticiteten i bostadsannonserna. Vidare visar textanalysen att webbsökningar ökar förekomsten av följande fyra språkliga drag som alla har en idiomatisk efftekt på språbruket: 1) konstruktioner med högre grad av icke-kompositionalitet 2) sammansättningar 3) bestämningar till substantiv och 4) enskilda ord med hög frekvens i aktuell kontext. Ämnet idiomaticitet är vidare i behov av enhetliga termer och definitioner för alla realiseringar av fenomenet inom ett och samma forskarfält. Det skulle därmed bli enklare för såväl forskare som lärare att studera eller undervisa i ämnet. 

 • 153.
  Bogren, Emelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läromedel och metoder för andraspråksinlärning: En undersökning om hur läromede används vid skrivinlärning hos elever med ett annat modersmål2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 240 hpOppgave
  Abstract [en]

  This research aims to find out how a small sized school in western Sweden, where the experience regarding second language students is not very high, accept the challenge to find and use teaching methods adapted to the students. It will investigate what specific methods or theaching materials are used and why they have been chosen, all this with a focus on literacy learning.

  The method applied is qualitive interviews. Four teachers have been interviewed from three different grades. In the result and discussion the empiricism according to the four issues about teaching materials and choice of methods is presented.

  The results show that the teachers more or less use specific methods and materials. Among these are genre pedagogy and copying as methods for second language students learning swedish writing skills. The materials presented include something called ”ZickZack” and ” my words” and are used mainly during Swedish class.

 • 154.
  Boije, Josefine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Digitalisering i svenskundervisning i gymnasieskolan: En studie om lärares användande av digitala redskap i svenskundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur svensklärare i gymnasieskolan arbetar med digitalisering i sin undervisning och vilka verktyg och metoder som används. Därtill redovisas vilka möjligheter respektive nackdelar som de ser med att använda digitala verktyg i undervisningen. Vidare utgår uppsatsen från ett sociokulturellt perspektiv. För att uppfylla sitt syfte utgår studien från hur svensklärare använder digitala verktyg i sin undervisning samt om attityder och erfarenhet påverkar användningen av digitala verktyg i undervisningen. Som metod för datainsamlingen har semistruktruerade kvalitativa intervjuer använts. Fyra stycken svensklärare intervjuades i åldrarna 30 – 60 vilka är aktiva inom samma gymnasieskola. Resultaten visar att digitalmedvetenhet bland informanterna varierar där de yngre generationen i regel är mer medvetna än den äldre generationen. Den äldre informanten säger sig själv vara relativt digitalt omedveten och upplever att detta beror på generationsskillnad, kunskap och intresse. Detta får till följd att digitalisering inte är en faktor läraren planerar sina lektioner utefter. De yngre informanterna i sin tur, särskilt de med mer yrkeserfarenhet, har en hög grad av digital medvetenhet. Detta visar sig genom att de kontinuerligt skaffar sig digital kunskap på egen hand, provar nya metoder och försöker hela tiden att utvecklas och bli bättre. Intressant är dock att den yngsta informanten med minst yrkeserfarenhet har god digitalmedvetenhet men saknar intresse, kunskap och tid för att integrera digitalisering i sin undervisning. Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de upplever digitalisering är svårt och utmanande och att ingen av dem har haft mycket, om någon, utbildning inom digitalkunskap när de studerade vid lärarprogrammet.

 • 155.
  Bolmefalk, Jennifer
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  “Then I Turned into a Man”: A Feminist Analysis of Four Female Selves in Joanna Russ’s The Female Man2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  This thesis is a feminist analysis of Joanna Russ’s The Female Man. It specifically examines the representation of the female gender in 1960s American society as depicted in the different protagonists, Joanna, Jeannine, Janet and Jael. The investigation demonstrates that even though each protagonist lives in different universes they all symbolise specific elements of the American woman towards the end of the ‘sixties, thereby personifies the divisive politic of feminist theory at the time. This conflicting nature of feminist politics is further explored when each woman’s life collides with each other, to the point where this encounter not only challenges each character’s notion of her existence as a woman in a male-dominated society but also questions what specific forms a feminist reaction should take. Consequently, this thesis argues that The Female Man should be acknowledged as a feminist creation that criticises not only patriarchy but also the very foundation of the feminist movement and its theory of gender equality.

  Previous literary analyses of Russ’s text have exclusively concluded The Female Man to be an expression of feminist utopia in its creation of the all-female nation Whileaway inhabited by Janet, and as such argues that Russ’s text is part of the feminist fiction celebrating the future as female. However, this thesis contradicts this idea by showing that Russ’s novel depicts how the American female has never been recognised as an equal member of American society and is thereby incapable of receiving a place in a future society.  

 • 156.
  Borg, Linnea
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Att inleda lektionen med läsning: En studie om integrerat läsande i gymnasieskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks ett läsprojekt som en svensk gymnasieskola genomfört. Under projektet har man arbetat med integrerat läsande som handlar om att inleda varje lektion, oavsett ämne, med en kort stund läsning av skönlitteratur i syfte att väcka läslust och förbättra elevernas läs- och språkförmåga. Syftet med studien är att undersöka vilket värde metoden integrerat läsande har för elevernas lärande och utveckling av språkliga och emotionella förmågor enligt de lärare som varit inblandade i projektet. Studien siktar in sig på lärarnas tankar och mål med integrerat läsande samt deras uppfattningar om vilka effekter det har på elever och den egna lärarrollen. Metoden och lärarnas åsikter diskuteras utifrån teorier om läsning och didaktisk forskning. Det svenska projektets utförande och effekterna av det jämförs även med ett liknande projekt som genomförts i USA. Metoden som används i studien kombinerar kvantitativa och kvalitativa element men med fokus på det kvalitativa. För insamling av empiri har en enkät använts som har besvarats av 12 lärare och den innehåller öppna frågor där respondenterna kan ge utförliga svar och skriva med egna ord. Detta gör att undersökningen å ena sidan blir av ett kvalitativt slag. Å andra sidan, kan en mer kvantitativt orienterad summering av lärarnas åsikter åstadkommas på detta sätt, vilket är relevant i en jämförelse av lärarnas uppfattningar om integrerat läsande. Studien visar på flera positiva effekter av integrerat läsande, bland annat har det skapat en gemenskap på skolan, det har haft en rogivande effekt på både lärare och elever, eleverna har blivit mer fokuserade och det har ökat intresset för läsning. Även det amerikanska projektet lyfter fram liknande positiva effekter. Lärarna lyfter förvisso även fram negativa effekter varav en är den tidsbrist och stress som uppstått till följd av integrerat läsande. Lärarna upplever att vissa elever blir stressade och att läsningen tar tid från den ordinarie undervisningen. Det finns mycket forskning som lyfter fram läsningens positiva effekter, så som förbättrad läsförståelse och språkförmåga, utveckling av empatiförmågan och dess roll i utvecklingen av goda samhällsmedborgare, vilket är aspekter de undersökta lärarna betraktar som syften med integrerat läsande. Teorier lyfter även fram viktiga faktorer för givande läsning så som att ge tid, stöd och relevant litteratur; faktorer som kan vägas in i det integrerade läsandet. I och med lärarnas rekommendationer och det stöd som går att finna i lästeorier drar denna studie slutsatsen att integrerat läsande kan vara en givande metod att arbeta med i skolan.

 • 157.
  Borg, Linnea
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Mellan Sänkan och Höjden: En maktanalys av romanen Björnstad2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom en maktanalys undersöks i den här uppsatsen hur ishockeyspelarnas idrottsliga kvalitet kontra deras socioekonomiska förutsättningar framställs i Fredrik Backmans roman Björnstad. Utifrån Michel Foucaults teori om det dynamiska styrkeförhållandet görs en analys av hur maktförhållandena utspelar sig mellan spelare med olika idrottslig kvalitet och socioekonomisk bakgrund. Analysen inleds med en genomgång av den våldtäkt som utspelar sig i berättelsen och fortsätter sedan med en diskussion om vilka olika medel som används i texten för att framställa spelarnas kvalitet och socioekonomiska bakgrunder. Genom att sedan analysera olika avsnitt i berättelsen diskuteras hur de dynamiska maktförhållandena utspelar sig mellan utvalda spelare och andra karaktärer kopplade till ishockeyklubben. I samband med maktförhållandena diskuteras även härskartekniker som utspelar sig mellan karaktärerna.

 • 158.
  Bornlid, Erica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Läsförståelseundervisning i olika texttyper: Berättande texter och faktatexter2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar två viktiga ämnen som rör elever i de lägre åldrarna. Dels läsförståelsestrategier, dels texttyper som är relevanta för dessa årskurser: berättande texter och faktatexter. Syftet med studien är att undersöka hur läsförståelseundervisning kan bedrivas samt om eleverna får möjlighet att träna läsförståelsestrategier i olika texttyper. Forskning idag visar att berättande texter har större utrymme i läsundervisningen än faktatexter, stämmer det i praktiken?

  Studien utgår från en internetenkät som mailats till verksamma lärare som arbetar med elever i de lägre åldrarna. Då elever i dessa åldrar befinner sig i en ständig lärandeprocess vad gäller läsning har lärare i alla ämnen tillfrågats.

  Resultatet visar att olika forskningsbaserade metoder används i elevernas läsundervisning, till exempel: RT, TSI och CORI, samt att faktatexter används i läsundervisningen men inte i samma utsträckning som berättande texter.

 • 159.
  Bornstedt, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Zlatans värde i ett värdegrundsarbete.: En studie av värden och värdegrunden i grundskolans styrdokument samt Jag är Zlatan Ibrahimovic och förslag på hur de kan förenas i ett deliberativt samtal.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 160.
  Bornstedt, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Från flicka till fjäril: En analys av identitet, queer och genus i Jessica Schiefauers roman Pojkarna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats görs en analys av Jessica Schiefauers roman Pojkarna. Analysen fokuserar på huvudkaraktären Kim och hens identitet, Kims förhållningssätt till det så kallade genuskontraktet samt fjärilens betydelse som symbol för transpersoner. Denna analys görs med hjälp av queer- och genusteorier där namn som Judith Butler, Fanny Ambjörnsson och Yvonne Hirdman är viktiga. Det framkom i analysen av romanen att Kim har svårt att identifiera sig som både flicka och pojke och Kim kommer till sist fram till att hen är en människa; ett tredje kön. Det framkom också tydligt i analysen att fjärilen har en central plats i berättelsen och används både som en symbol för förvandling men också som en symbol för förvandlingen från flicka till pojke, alltså som en symbol för trans. 

 • 161.
  Bornstedt, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  ”Vi är här för att jobba med värdegrunden”: Jessica Schiefauers roman Pojkarna ur ett värdegrundsperspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this essay an analysis of values will be conducted on the novel Pojkarna by Jessica Schiefauer. The analysis will be done on the basis of Anders Palm's value theory, especially with his two literary characteristics ”emotionalitet” and ”interrogativitet”. Furthermore, an examination will be made on how this novel could be used in teaching swedish in senior high school from a common value-system perspective, and a teacher's and three students' view on utilizing the novel while working with the common value-system. It appears that literature has its own inherent value, but that there are also different external values that are shown by the literary characteristics that Palm writes about in his value theory. The values it focus on in the novel Pojkarna are equality, everyone's equal value and norm criticism. These are the values that are the focus of this essay because it is what the teacher and students choose to discuss during the interviews. It appears that the novel can easily be used in teaching swedish and that it is easy to justify its use considering the school's governing documents. It is also visible during the interviews that the teacher and the students express that they all think it is a good and interesting novel to work with on common value-based issues.

 • 162.
  Boström, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läs- och skrivinlärning hos grundskoleelever på en skola i Sverige och en i Kenya: En jämförelse i pedagogers reflektioner om läs-och skrivinlärning i förhållande till skolans resurser, metoder och omkringliggande faktorer2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Syftet med den här rapporten är att visa hur lärare vid en skola i Sverige och en i Kenya tänker och arbetar med läs-och skrivinlärning samt beskriva hur de upplever att utomliggande faktorer kan påverka undervisningen. För att genomföra studien har en kombination av kvalitativa intervjuer och ostrukturerade observationer använts. Intervjuerna har utförts på fyra pedagoger, två svenska och två kenyanska som undervisar mot förskolan till årskurs tre. Observationerna har utförts på samma skolor och vid sex tillfällen, tre på vardera skola. I resultatet kan man ta del av kontraster och likheter mellan den svenska och kenyanska skolan. Olika förutsättningar och metoder speglar undervisningen. Trots dessa olikheter anser samtliga lärare att eleverna når målen med avseende på läsande och skrivande.

 • 163.
  Boström, Nicole
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läsinlärning och läsinlärningsmetoder: En kvalitativ studie om verksamma lärares val av läsinlärningsmetoder för läsinlärning hos barn i klasserna Fk-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study centres on learning to read and methods for teaching reading skills. The aim is to provide a survey of the concept reading skills and the methods developed on the basis of different theories and the methods preferred when teaching children in primary school and why. The study is based on interviews with eight teachers who are working on a daily

  basis teaching Swedish in preschool class or lower primary school. The result of my study is that the majority of teachers do not use a specific method, but rather combine several different methods, thus adapting instruction to each individual pupil. 

 • 164.
  Brash, Jonathan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Modersmålsstödjare - eller hur var det nu?: En studie om studiehandledarens roll i skolans verksamhet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att belysa studiehandledare och deras roll i olika skolor. Hur arbetar de på en daglig basis? Vilka instruktioner får de från sina överordnanden? Vilka tankar har de om hur deras arbete är organiserat och strukturerat? För att skapa tillförlitliga svar har den teoretiska utgångspunkten i studien baserats på hur studiehandledare ser på sin egen roll inom skolans verksamhet. Studien är baserad på flertalet intervjuer med studiehandledare där tankekartor skapades för att skapa klarhet i svaren. Resultaten visade en mängd olika erfarenheter vilket gav en intressant grund att bygga vidare på. Resultaten indikerade också de många olika utmaningar som skolor står inför både när det gäller strukturering och organisering av studiehandledarnas arbete. Möjligtvis än viktigare visade resultaten en tydlig bild av den centrala roll som studiehandledaren har i att skapa ett samhälle där vi alla möter varandra på samma villkor och behandlar alla jämlikt, och inte minst skapar förutsättningar för alla elever att nå sin fulla potential. Det här är något alla skolor ska och bör sträva emot på grund av de många fördelarna med det.

 • 165.
  Brax, Emelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  A Rhetorical Reading of George Orwell's 1984: The brainwashing of Winston in the light of ethos, logos and pathos2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim with this essay is to cast a light upon the brainwashing carried out by the totalitarian Party in George Orwell’s dystopian novel, 1984, and induce a deeper understanding of its persuasive effect on Winston Smith, the main character. Winston passionately hates the Party and its leader Big Brother who govern the country Oceania in which he lives. However, after having undergone brainwashing that also includes torture, Winston surrenders to the ideology of the Party and at the end of the novel his hatred towards Big Brother has turned to love. In order to understand Winton’s conversion I carry out a close reading of the novel and apply the three rhetorical means of persuasion, ethos, logos and pathos, to the novel and demonstrate when and how these appeals are used on Winston. Against this rhetorical background the analysis shows that the Party’s usage of rhetorical appeals can explain why the brainwashing works successfully in its persuasive aim. This result also demonstrates that these three appeals play a prominent role over a course of several years in the Party’s indoctrination of Winston. Additionally, the presence of rhetoric proves that there is more than Winston being tortured to his conversion. Thus, Winston is not only tortured into repeating the principles of the party, he is also persuaded into actually believing in them and loving Big Brother by the Party’s strategic appeals to ethos, logos and pathos.

 • 166.
  Brax, Emelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Pappa ICA har något att berätta för sin ICA-familj: En språkvetenskaplig undersökning om hur ICA-Stig genom intimisering, intertextualitet och retoriska övertalningsmedel övertygar oss att handla på ICA2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim with this essay is to map down how the language plays a part in the persuasion carried out by ICA-Stig – one of the most beloved characters from ICA’s commercial soap opera. Through a discourse analysis with a linguistic focus this study can provide one explanation to why the audience trust ICA-Stig and how he persuades them to do their grocery shopping at ICA. The study takes off from the rhetorical means of persuasion, ethos, logos and pathos, along with how ICA-Stig commits a linguistic intimisation and exploits intertextual strategies in order to approach the audience and their reality. The result shows that Stig uses personal pronouns in a way that enables him to commence intimisation in the sense of addressing his co-workers and the audience in a family-like manner. Regarding intertextuality, Stig uses a composition of different discourses in favour of his character since he is able to reach a large audience whilst nourishing the personal touch, combined with proving himself credible. Through his language, ICA-Stig reduces the gap between non-fiction and fiction, and in his transcendent role he becomes a factive character – neither real nor fictive.  This role allows him to become self-aware, which gives him an outside perspective on commercials in general. From a rhetorical perspective, the intimisation and intertextuality function as to have ICA-Stig relate to the reality, habits, and experiences of the audience. This creates the situation that Daddy-ICA has something to say to his ICA-family, which becomes the premise on which the commercial is founded. The intimisation enhances ICA-Stig’s ethos since he can prove to be a caring father and a knowledgeable shop manager. The appeals to pathos lie within his caring language. Appeals to logos can be found in the product placement of the groceries in an environment very much reminiscent of reality and everyday-life. Finally, the essay problematises the role commercial has and plays in today’s society due to the fact that this discourse is approaching the discourse of private life and communication, which, in turn,  paves the way for new ways of persuading the costumers.

 • 167.
  Brink, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Othering and Diversity in J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings Trilogy: A Positive Presentation of Difference2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Lord of the Rings trilogy is greatly diverse in species, races, and ethnicities which is a fact that over the decades has engendered great scholarly discussions about hidden racism in the literary work. Therefore, an analysis of intercultural matters and encounters realized throughout the story is relevant for detecting a possible racist ideology. By applying the postcolonial concept “Othering,” which is an act of differentiation, this essay analyzes racist instances in the story, and the result of or opposition to those, in order to indicate the presence of an anti-Othering ideology in the trilogy. The analysis is conducted through discussion of Othering of other species/races/ethnicities caused by blind trust in one’s own group, Othering inside one’s own group, Othering of other species/races/ethnicities, and discussion about instances of multicultural acceptance. Considering Tolkien’s relationship to nature, this discussion also extends to Othering of nature. Consequently, this essay concludes how The Lord of the Rings trilogy arguably is against Othering since the story generally presents the act as negative to others, oneself, and/or one’s beloved as well as contains instances which simply convey a positive view of multiculturalism.

 • 168.
  Brodalka, Joanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  El cine en la enseñanza de ELE en los institutos suecos.: Películas de Almodóvar como herramienta didáctica para tratar contenidos culturales y valores éticos.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore and analyse if films, as well as being a possible tool to develop linguistic skills of the students of the upper secondary school, can be the basis to introduce and develop cultural elements and aspects related to the students’ values. A survey was responded by 36 teachers of the Swedish upper secondary school in order to study how film in general, and Pedro Almodóvar’s in particular, is used in the teaching of ELE in order to treat basic values and cultural content. The results show that teachers use film to talk about culture and some basic values, but in general the films are not used in Spanish classes very often.

 • 169.
  Brox, Björn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Rattling Society´s Cage in The Great Gatsby: A Marxist Analysis of Character motivation in The Great Gatsby2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  The Great Gatsby är en berömd roman som först publicerades år 1926 och skrevs av F. Scott Fitzgerald. Den är väldigt kritisk till den Amerikanska drömmen, ett koncept som har blivit starkt kopplat till kapitalismen. Detta gör det lättare att analysera texten från ett Marxistiskt perspektiv trots att marxism aldrig nämns i romanen. Denna C-uppsats kommer att fokusera på vad som motiverar karaktärerna i romanen. Eftersom romanens huvudperson Jay Gatsby redan har blivit analyserad i väldigt många artiklar och uppsatser så kommer han inte analyseras i denna uppsats. Istället kommer den att fokusera på de andra framstående karaktärerna som Daisy, Tom, Myrtle, George och Nick. När deras motivationer analyseras genom ett Marxistiskt analytiskt perspektiv framkommer det väldigt tydligt att dessa karaktärer har insett att samhället de lever i inte uppfyller deras behov, och att detta kommersialiserade samhälle är orsaken för deras olycka.

 • 170.
  Buhrman Lindberg, Catharina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Arbetet med elevers läs- och skrivutveckling: En kvalitativ undersökning om arbetet inom kommun och skola för att höja elevernas läs- och skrivförmåga2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att ta reda på hur en kommun arbetar med läs- och skrivutveckling i grundskolan. Vilka är riktlinjerna för ett gemensamt arbete och hur arbetar skolan för att höja elevernas förmåga. Undersökningen är av kvalitativ data och använder semistrukturerade intervjuer för att kunna återge informanternas tankar om läs- och skrivinlärning. Intervjupersonerna var lärare, specialpedagoger och en språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunen. Kommunens arbete i frågan är omfattande även om resultatet för elevgruppen på läs- och skrivförståelsetester har sjunkit. Kommunens arbete har på många plan precis påbörjats när det handlar om att arbeta fram språkplaner för åk F-3, åk 4-6 och åk 7-9 samt ett arbetsdokument med rutiner för hur arbetet med läs- och skrivsvårigheter ska gå till. Det är upp till varje skola att arbeta utifrån de kommungemensamma arbetsdokumentens bestämda planer och rutiner. Det som kom fram i undersökningen var att arbetsgången, vem som gör vad i arbetet med elevernas läs- och skrivutveckling inte är helt fastställt utan ett pågående arbete. Elevernas läs- och skrivutveckling behöver bli en helhet, då det i intervjuerna togs upp att progressionen i grundskolans arbete med läs- och skrivutveckling behöver förbättras. Det behöver finnas ett samarbete mellan de olika årskurserna i grundskolan.

 • 171.
  Byrö, Johannes
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  "Beautiful Forcefields!": Promotional Metadiscursive Language in eSports Commentaries2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  For an eSports commentator, the ability to promote the rivalry between the competitors is just as important as fast and accurate commentary. Thus, it is of interest how an experienced commentator achieves this promotional language per some theoretical framework. Using the relatively new and unexplored linguistic field of promotional metadiscourse the quality of commentary can be evaluated quantifiably. Thus, this paper investigates the promotional language used by accomplished eSports commentators, in contrast to inexperienced novices, in the game StarCraft II. This is achieved with a lexical analysis of two StarCraft II commentaries using categories of promotional language previously identified in press releases. Experienced commentators were found to have a much more extensive and varied vocabulary than their inexperienced counterparts, adopting stronger evaluative adjectives and adverbs, as well as metaphorical language, in their commentaries. After comparing the commentaries with each other, the comments of two experienced commentators were compared. In this analysis, the same results were found in regards to commentator experience, as the less experienced commentator in this team featured less varied and weaker evaluative language than his more experienced co-commentator, yet more varied and evaluative than the novices. This paper shows that metadiscursive analysis methods can be fruitfully applied to non-academic discourses, as well as shining a light on the entertainment genre of eSports as a subject for further study. 

 • 172.
  Bäckman Juhl, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Språkvård och språkutveckling i grundskolan: Att arbeta på ett språkutvecklande arbetssätt inom genrepedagogik i svenska2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har tillsyfte är att undersöka hur lärare uppfattar och arbetar med språkvårdsfrågor samt språkutveckling i skolanutifrån ett genrepedagogiskt perspektiv.Studien avser att få svar på vilka föreställningar som finns om språkvård och vilka aspektersomlyfts fram i undervisningen, hur skolspråk resp. vardagsspråk definieras och vilka begreppsomryms inom dessa föreställningar. Studien avser även att få svar påvilka språkutvecklande arbetssätt lärarnaväljeroch hur dessa val motiveras, samt vilka genrepedagogiska drag som finns i undervisningen och hur dessa kopplastill språkvård och språkutveckling. Studien har avgränsat till att inrikta sig till svensklärare för grundskolan årskurs 1-3. 

  Resultatav studien har framtagitsmed hjälp av en kvantitativ enkät samt kvalitativa intervjuer och observationer. Enkäten riktadestill elever i årskurs tre för att undersökavilka ämnesspecifikabegrepp de hade kunskap om. Sammanlagt svarade 65 elever på enkäten.Även tre lärarehar intervjuats och observerats. Resultatetvisar att lärare arbetar med olika metoder gällandespråkvård och språkutveckling, men metoderna har en gemensam nämnare som kan kopplas till genrepedagogik ochspråkutvecklande arbetssätt. Samtliga lärare visadeen enadinställning till hur betydelsefullt detta arbete är i skolan. 

 • 173.
  Bäckman, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Skönlitterärt skrivande  i skolan: Metoder för att skriva berättelser i årskurs 3-62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärare arbetar med skönlitterärt skrivande tillsammans med sina elever. Använder sig lärarna av någon speciell metod? Jag vill även ta reda på hur eleverna upplever att det är att skriva berättande texter. Vidare vill jag även undersöka om det finns ett samband mellan intresse för läsning och intresse för att skriva berättelser. Med skönlitterärt skrivande avses i det här arbetet att skriva berättelser. För min undersökning har jag använt mig av två olika metoder: intervju och enkät. Jag har intervjuat sex lärare. De lärare jag har valt att intervjua är lärare som är utbildade i ämnet svenska. Enkätundersökningen är gjord med 130 elever i årskurs 3 och 6. Varför jag valt just dessa årskurser är för att jag vet att de har arbetat mycket med texter och framförallt med att skriva berättelser. Eleverna är med andra ord väl medvetna om vad det är för slags text jag ställer frågor om. De intervjuade lärarna arbetar alla efter metoden genrepedagogik och de använder sig på olika sätt av boksamtal i sin undervisning. Det framgår av resultatet att det som är svårast med att skriva berättelse varierar och det kan vara fantasin, strukturen eller att eleverna inte förstå vad de olika begreppen som används inom skrivandet betyder och att det gör skrivandet svårt. Resultatet visar även att det finns en koppling mellan intresset att läsa och intresset/förmågan för att skriva berättelser. Det framkommer också att de elever som läser böcker har en fördel i sitt skrivande när det kommer till uppbyggnad av texten och att få en röd tråd genom hela berättelsen.

 • 174.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  All people are different, but everyone is of equal worth: Three utopian manifestoes by Öyvind Fahlström (1928–76)2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 175.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Anders Juhl Rasmussen: Arena-modernisme: En position i dansk litteratur2014Inngår i: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, ISSN 0013-0818, E-ISSN 1500-1989, nr 1, s. 90-95Artikkel, omtale (Fagfellevurdert)
 • 176.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Emot!: Henri Michaux och den groteska kunskapen2015Inngår i: Vinkelben / [ed] Henri Michaux, Nordingrå: Ordström , 2015, Print on demand/E-bok, s. 77-88Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 177.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Fahlström stannade i Stockholm: ”HÄTILA RAGULPR PÅ FÅTSKLIABEN” och diktarkonferensen i Sigtuna 19532019Inngår i: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, ISSN 0013-0818, E-ISSN 1500-1989, Vol. 106, nr 1, s. 39-53Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Öyvind Fahlströms berömda manifest för konkret poesi «HÄTILA RAGULPR PÅ FÅTSKLIABEN» (1954) skrevs i en reaktion på diktarkonferensen i Sigtuna den 10–12 april 1953, som blev det incitament han behövde för att skriva om ett förmodligen redan påbörjat program till ett manifest. Det svenska litterära fältet existerade helt oberoende av den transnationella avantgardeströmning han promoverar i sin estetik och konferensen utgjorde därför enbart accidens för manifestets tillkomst. En diskussion av del ett med dess förlöjligande av den bidrar därmed inte med någon kunskap om manifestets essens: dess program. Med en bättre förståelse av relationen mellan Sigtunakonferensen och Fahlströms manifest skapas en mer rättvisande bild av femtiotalet, samtidigt som man i framtida forskning kan fokusera manifestets tonvikt på processualitet och performativitet.

 • 178.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  From book to performance and back: Öyvind Fahlström’s ’The Large and the Small’ and The holy Torsten Nilsson2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 179.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  ”Jag vill inte ha en tjej som du”: Kärlekslyrik i nordisk punk2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 180.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Kisses Sweeter than Wine: Öyvind Fahlström – the Swedish neo-avant-garde’s driving force in New York2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 181.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Kisses Sweeter than Wine. Öyvind Fahlström and Billy Klüver: The Swedish Neo-Avant-Garde in New York2017Inngår i: Artl@s Bulletin, ISSN 2264-2668, Vol. 6, nr 2, s. 139-152, artikkel-id 9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Swedish artist Öyvind Fahlström moved to New York in 1961, where he meet the Swedish engineer Billy Klüver, and became part of the international neo-avant-garde movement. Fahlström’s performance, New York 1966, part of Klüver’s performance series 9 Evenings, is my point of departure for an analysis of the role of migration for the neo-avant-gardes in the 1960s. As intermediaries, Fahlström and Klüver brought new ideas both to New York and Stockholm, thus challenging the established view that American art was exported to the periphery. In reality, the New York art scene grew out of ideas and experiences arriving with immigrating artists, who in turn often exchanged ideas developed in the New York melting pot with actors in their original artistic and cultural contexts.

 • 182.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Mediatized Authenticity: Öyvind Fahlström’s performance Kisses Sweater than Wine (1966)2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 183.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Norveska2013Inngår i: Mecler Leksikon Avangarde, Belgrad: Verlag J. B. Metzler, 2013, s. 1-3Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 184.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Play, performance and media flow in Öyvind Fahlström’s radio play The Holy Torsten Nilsson2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 185.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Rethininking the Topography of the International Avant-Garde: Introduction2014Inngår i: Decentring the Avant-Garde / [ed] Per Bäckström & Benedikt Hjartarson, Amsterdam/New York: Rodopi, 2014, s. 7-32Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 186.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Svedska2013Inngår i: Mecler Leksikon Avantgarde, Belgrad: Verlag J. B. Metzler, 2013, s. 1-5Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 187.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  The Inoperativeness of Art: Öyvind Fahlström’s Concrete Poetry2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 188.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  The Intermedial Cluster: Åke Hodell’s Lågsniff2015Inngår i: Acta Universitatis Sapientiae Film and Media Studies, ISSN 2065-5924, E-ISSN 2066-7779, nr 10, s. 47-60Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Avant-garde aesthetic movements react on and appropriate new technological media in a process of breaking down the boundaries between different media and different “arts," in an attempt to generate meaning from the sheer materiality of the artwork. Avant-garde artworks will therefore by necessity be marked by media in different ways, at the same time as these art forms are processual, performative and transgressive. One of the prime Swedish examples of this avant-garde strategy is Ake Hodell’s many realizations of his manuscript Lågsniff. The manuscript, written in 1963, was in the form of a text-sound-composition, which means that Lågsniff, already in this form, took many configurations with a plurality of genres and media modalities involved. Later the manuscript was realized as a series of performances, a TV-film, a book, and in 2002 as a DVD. For such a collection of art works, I would like to suggest the term “intermedial cluster.” The point of departure for my discussion is the DVD, a remediation of the TV- film from 1966, and I will focus on two of the juxtaposed discourses in the cluster that this DVD represents: the package tour and warfare, and on two thematic foci in the film: media and memory, and man as automaton.

 • 189.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  The Trumpet in the Bottom: Öyvind Fahlström and the Uncanny2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 190.
  Bäckström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  “The Trumpet in the Bottom”: Öyvind Fahlström and the Uncanny2017Inngår i: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, ISSN 0013-0818, E-ISSN 1500-1989, Vol. 104, nr 02, s. 176-198Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Öyvind Fahlström (1928–76) began as a surrealist at the end of the 1940s, and among others wrote the unpublished poetry collection “The Trumpet in the Bottom”. In 1953, he wrote the world’s first manifesto for concrete poetry, inspired by Pierre Schaeffer’s musique concrète, and soon became a driving force in the Swedish and international neo-avantgarde. In the mid-1950s he turned to the visual arts, and later he also wrote radio plays, directed movies and arranged performances and happenings. He showed an extraordinary sensibility for the uncanny in his selection of “life material” for his art, thus uncovering the return of the repressed in everyday life and popular culture, in the form of scatology, pornography, the monstrous, the body, the materiality of the artwork and media, and so on. In his art, this uncanny life material was turned into political statements. In my article the discussion is exemplified from different genres of Fahlström’s œuvre, from his early texts and radio plays, to his visual art.

 • 191.
  Bäckström, Per
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Hjartarson, Benedikt
  Decentring the Avant-Garde2014Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
 • 192.
  Bååth, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  "Killar har inte klänning": En komparativ analys av könsskillnader bland kläder, färger och leksaker i barnlitteratur från 1970 fram till 2017.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att undersöka vilken funktion kläder, färger och leksaker har för att framhäva skillnader, men också likheter, mellan manligt och kvinnligt i bilderböcker utifrån ett historiskt perspektiv. Enligt tidigare forskning och olika teorier använder människan leksaker, kläder och färger för att skilja på flickor och pojkar. Dock är det inte bara i det vardagliga livet vi möter på dessa normer kring kön och genus, utan även inom barnlitteraturen. Det blir därmed viktigt för framförallt lärarna att ha vetskap om att eleverna ofta bär med sig erfarenheter och värderingar från bilderböckerna till skolan.

   

  Studien utgick ifrån både en kvantitativ- och kvalitativ innehållsanalys för att få fram helheten och för att kunna gå in på djupet i böckerna. Utifrån analysen visade det sig att de traditionella könsrollerna kring flickor och pojkar, när det kommer till kläder, leksaker och färger, var vanligt bland dessa utvalda böcker. Dock kan läsaren finna belägg i böckerna, att alla författare har på ett eller annat sätt försökt att bryta mot de normer som finns i våran objektiva verklighet genom karaktärernas kläder, färger och leksaker.

 • 193.
  Calle Fernandez, Araceli
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  La alternancia entre el pretérito indefinido y el imperfecto en la traducción al sueco de un texto literario español: Un acercamiento a la problemática de la percepción aspectual en la traducción de la novela de Javier Marías Todas las almas.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  El presente estudio indaga en cómo explicar los usos del pretérito imperfecto y el pretérito indefinido con enfoque en los aspectos verbales que surgen mediante la alternancia entre estas formas. Para conseguir este objetivo, se analizan los usos de los pretéritos imperfecto e indefinido en la novela Todas las almas de Javier Marías desde las perspectivas gramaticales comunicativa, cognitiva y contrastiva.

   

  El análisis muestra que no es necesario aclarar los aspectos verbales del imperfecto y el indefinido con meticulosas explicaciones sino mediante dos normas descriptivas con el apoyo de imágenes. Por lo que respecta al idioma sueco, se deduce que, además de una única forma verbal (preteritum), se insertan perífrasis verbales del tipo ‘höll på att’ (estaba haciendo) para expresar valores aspectuales durativos, es decir para dar un matiz de continuidad a la acción verbal. En cambio para expresar el aspecto puntual del español se suelen utilizar perífrasis que constan del verbo ‘få’ en ‘preteritum’ más el infinitivo del verbo principal, o bien se agregan adverbios del tipo ‘just’ o ‘precis’ para señalar el carácter conclusivo de la acción verbal. Otra de las principales conclusiones del estudio es que en la traducción sueca muchas veces se pierde la riqueza aspectual del texto original español.

 • 194.
  Cannervik, Kikki
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  De estetiska ämnena i teori och praktik: – Att använda de estetiska ämnena som verktyg i svenskundervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This work is about the four artistic subjects theater, music, dance and art, and how teachers can use them as tools in the Swedish education. The aim is to identify the role that the artistic subjects may have in school, their pros and cons, as well as the teachers' attitude towards them. The work is divided into two parts, the theoretical part focuses on research, andpracticepart is based on a quantitative survey with 274 questionnaires, as well as a qualitative survey with three interviews, where all the informants are active teacher at the minimum ages. What emerged from the study is that it doesn’t differ much between research and reality, or in other words the theory and practice, when it comes to the artistic subjects as tools in regular education. The artistic subjects can be time consuming, but if a teacher takes the time they can help both teachers and students in their development. It has also been shown that many of the active teachers do not fully understand what the artistic subjects contains, but when they get concrete example is the vast majority of them in favor of using the artistic subjects as tools in their teaching.

 • 195.
  Carlsson, Christin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Det är lättare att säga att man inte vill än att visa att man inte kan!: En undersökning om läs-och skrivsvårigheter inom ämnet svenska.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare och skolledning tänker om specialpedagogik. Skolan ska tillgodose varje elevs behov och skapa förutsättningar så att alla når måluppfyllelse. Skolverket har sitt tydliga uppdrag med att alla barn, ungdomar och vuxna ska få en bra utbildning. Skolverket arbetar även med trygghet för alla elever och att rätt stöd och hjälp ska finnas för att eleverna ska nå målen. De ger stöd till personal och chefer på skolor och i kommuner (Skolverket, Vad är Skolverket?). Skolverket anger därmed ramarna som ska följas i undervisningen i varje skola med sin verksamhet och till all pedagogisk personal. Det är ett viktigt steg att beröra detta perspektiv utifrån den grundläggande bas som Skolverket ger för skolans utbildning av elever. Skolinspektionen klargör i en sammanställning av forskningsresultat att resultaten för svenska elever sjunker i internationella kunskapsmätningar (Skolinspektionen, Framgång i undervisningen, s. 2).

  Tidigare forskning visar att elevers problem med att läsning och skrivning brukar beskrivas med två olika begrepp. De fungerar synonymt med varandra även om de skiljer sig lite åt. Det ena begreppet är läs- och skrivsvårigheter och används för de elever som inte har de färdigheter som förväntas med hänsyn tagen till den ålder och den årskurs hen går i. Det andra begreppet är dyslexi och det används inom specifika läs-och skrivsvårigheter och det definieras oftast något snävare i det stora hela jämfört med det första begreppet (Asmervik, Ogden, Rygvold, 2001, s. 15). Karin Taube hävdar i sin bok Läsinlärning och självförtroende ett välkänt faktum, att det finns en stor grupp elever med läs- och skrivsvårigheter som inte är relaterade till begåvningsbrister. För de flesta elever handlar det med största sannolikhet inte heller om specifika läs - och skrivsvårigheter som kan höra till någon form av svaghet eller ”defekt”. Taube menar däremot att dessa elever redan i tidigt stadium har hamnat i ”onda cirklar” (Karin Taube, 2007, s. 64).

  Metoden som har använts för denna undersökning har varit intervjuer via mail. Arbetet med intervjuerna har genomförts med sex stycken pedagoger på en skola i Södermanland. Denna samling informanter blir varken till antalet eller med geografiskt läge representativa för hela landet Sverige. Samtliga har svarat relativt olika på frågorna och troligtvis beror detta på att de har olika befattningar inom skolans område. Resultatet kan sammanfattas med att en ämneslärare har mindre insikt i vad andra lärare tycker om metodval för att bearbeta elevers läs- och skrivsvårigheter. Specialpedagogen har goda exempel på vilka metoder som är lämpliga att användas för elever med läs- och skrivsvårigheter och precis som för ämnesläraren är kollegornas val av lämpliga metoder för att bearbeta läs- och skrivsvårigheter okända. Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att ju närmare specialpedagogiken personalen jobbar desto tydligare exempel framkommer i intervjuerna. Ämneslärarna har sina uppfattningar och de skiljer sig något från specialpedagogens och speciallärarens.

  Hur skolledningen tänker och hur de ser på sin uppföljning av sitt arbete är en fråga som egentligen bara biträdande rektor aktivt svarade på. Då det nämns att uppföljning ingår i det systematiska kvalitetsarbetet som skolan genom skolprojektet har fått mer struktur på och som de ska använda sig av återkommande varje år. Där kommer uppföljningen automatiskt och risken för att de missar något bör rimligtvis minska. 

 • 196.
  Carlsson, Joakim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Den roliga boken: Hur humor och könsnormer gestaltas i två fiktiva dagböcker2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze two fictional diary novels, written for young readers, and investigate how the humor is communicated in them. One book is written by a male author and the other one by a female author. The authors’ gender corresponds to the narrators’ in the books respectively. The study is focused on how humor differs in terms of gender norms to thereby identify which set of values the stories may convey to young readers. The storyteller's reliability is also a recurring element in the analysis. 

  A qualitative literature analysis has been used as a method for this study. The method is based on the authors Olsson’s, Backe’s and Sörensen's book Humorologi (2003), which contains various theories about humor. Along with relevant literature and a poststructuralist gender theory, I have come to the conclusion that the humor in the books differs in the same way that the above-mentioned authors describe about humor and gender norms. The diary that is written by a female character has more of an empathetic kind of humor, while the humor in the one written by a male character has more of an aggressive characteristic (see Olsson, Backe, Sörenssen 2003, pp. 118–121). The books’ didactic relevance is also discussed. Thereby I have also concluded that both books contain certain critical aspects, such as bullying and gender stereotypes, which may be necessary to discuss with the pupils when reading the books. 

 • 197.
  Carlsson, Marielle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Grammatikens vara eller icke vara: En undersökning om lärares tolkning av begreppet grammatik och deras genomförande av undervisning i grammatik på lågstadiet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare förhåller sig till, definierar och undervisar i grammatik med de yngre åldrarna och de svårigheter som lärarna stött på i sin grammatikundervisning. Denna undersökning baseras på intervjuer med sex behöriga lärare i årskurs 1–3, varav en speciallärare som tjänstgjorde på samma skola i förskoleklass. Som komplement till den del av lärarintervjuer gjordes också en översiktlig läromedelsanalys utifrån läromedel som lärarna uppgav att de använde i grammatikundervisningen. Grammatik och grammatikundervisningen är ett omdiskuterat ämne, även om diskussionen inte är så uttalad när det gäller undervisning på lågstadiet. Sammantaget visar undersökningens resultat att de deltagande lärarna ser begreppet grammatik som ett diffust begrepp och det definieras också olika av lärarna. Det framkom även stora variationer när det gällde lärarnas attityd till begreppet grammatik och grammatikundervisning som något svårt och tråkigt eller som något som de anser är enkelt och meningsfullt. Däremot råder samstämmighet hos deltagarna om att grammatik och grammatikundervisning är viktigt för elevernas språkutveckling. Läromedelsanalysen visade att det i vissa läromedel tydligt framgick grammatiska inslag och grammatiska begrepp användes, medan det i andra läromedel inte gick att urskilja de grammatiska inslagen.  

 • 198.
  Carlsson, Samuel
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Dialekt i stadsskola och landsortsskola i Värmland: - en komparativ studie om högstadieelevers attityder till dialekt2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat på att attityden till dialekt skiljer sig åt emellan olika orter. Studier har också pekat på att attityden till den egna dialekten ofta är komplex, då många tenderar att både gilla och ogilla sin dialekt på samma gång. I skolor på olika orter kan en lärare stöta på en mängd olika attityder till dialekt. Den här studiens syfte är att kartlägga och jämföra vilka attityder elever på en stadsskola respektive en landsortsskola i Värmland har till dialekt. I en enkätundersökning som gjorts bland 109 elever visade resultatet på att det var fler dialekttalande elever på landsortsskolan och det var också viktigare för dessa att behålla sin dialekt än det var för de dialekttalande eleverna på stadsskolan.

  Undersökningen visade på att den lokala dialekten på de båda undersökningsorterna var högre skattad på landsortsskolan än på stadsskolan. Eleverna på stadsskolan tyckte också att det var lite viktigare att deras lärare talade utan dialekt. Många av resultaten var dock likartade för dialekttalarna oavsett skola och de flesta angav att de inte situationsanpassade sitt användande av dialekt utifrån enkätens exempelsituationer. Omkring hälften av eleverna uppgav emellertid att de inte använde dialekt vid vissa tillfällen och då beroende på samtalsmottagare.

  Nyckelord: dialekt, attityd, elev, lärare, skola, stad, landsort, Värmland

 • 199.
  Carlsson, Therése
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Muntlig kommunikation i klassrummet: Med inriktning mot muntliga instruktioner2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt arbete syftar till att utveckla förståelse för och kunskap om hur lärare arbetar med muntlig kommunikation i klassrummet. För att belysa detta har jag intervjuat fem verksamma lärare i grundskolans lägre åldrar, samt observerat en lektion av vardera lärare. Jag valde triangulering som metod för min undersökning, då jag är nyfiken på hur lärare betraktar ämnet vad gäller undervisning samt de mål eleverna ska uppnå. Genom observationer fick jag studera muntlig kommunikation i närmiljö. Undersökningen är kvalitativ, där ett sociokulturellt perspektiv använts som teoretisk utgångspunkt. Sociokulturellt perspektiv har använts då muntlig kommunikation sker via samspel med två eller fler individer. Lärarna arbetar aktivt med muntlig kommunikation både synligt, och osynligt i undervisningen. Det gäller att både ge samt ta muntliga instruktioner. Undervisningen har likheter, dock med olika tillvägagångssätt. Det finns ett flertal bedömningsstöd att luta sig mot för att säkerställa att eleverna uppnått kunskapsmålen, dock inget lärarlyft så kallat som kan utveckla undervisningen. 

 • 200.
  Cederholm, Evelynn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Hur läraren förhåller sig till högpresterande elever i årskurs 1-3: Hur utmanas de högpresterande eleverna.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att få en större förståelse för de högpresterande eleverna i den svenska skolan i årskurs 1-3. Syftet som arbetet utgår ifrån är att se hur man som lärare kan tillgodose de högpresterande elevernas behov istället för att enbart se till de elever som är lågpresterande och hur läraren kan utmana, stimulera och motivera de högpresterande eleverna i årskurserna 1-3 i svenska ämnet. Arbetets empiri utgörs av kvalitativa forskningsintervjuer och passande intervjupersoner har valts ut till arbetet. Intervjupersonerna arbetar inom samma kommun men på olika skolor. Undersökningen i arbetet har visat att lärare är medvetna om att det inte enbart finns lågpresterande elever i en klass utan också högpresterande. Men tiden räcker inte riktigt till att kunna tillgodose dessa elevers kunskapsnivå då läraren har ett mål i läroplanen att följa som sedan alla elever måste kunna uppnå när de slutar årskurs 3. Detta medför då att eleverna som är högpresterande får klara sig mycket själva.

1234567 151 - 200 of 1018
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf