Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 44199
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 151.
  Abrahamsson, Klas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Alkoholvanor inom det gymnasiala fordonsprogrammet2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The consumption of alcohol in Sweden has increased considerably within recent years. Among youths there has been a tendency towards drinking more frequently and increased volumes. Alcohol habits among students on the high schools auto mechanic line has been given a questionnaire to examine their experience of the immediate after effect of alcohol and how et effects their situation in school. It has been proven that participating students are drinking alcohol more frequently than the average among Swedish high school students and girls more often than boys. The general experiences of alcohol after effect are predominantly negative both physically and psychologically, but the students are not concerned of their alcohol habits having an effect on their school work.

 • 152.
  Abrahamsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Skapar gymnasielärare trygghet för eleverna i klassrummet?: En studie kring lärarens påverkan av trygghet i klassrummet2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte är att visa att känslan av trygghet spelar större roll för undervisningsklimatet i klassrummet än disciplin. Vi bombarderas dagligen i media från olika tyckare som har åsikter om hur skolan skall skötas för att den ska bli bättre och hur misskött den är nu idag. Det är nästintill omöjligt att sålla i det stora informationsflödet och avgöra vad som är relevant för att ge eleverna bästa möjliga inlärningsklimat i skolan. Kan det vara så att en skola som ger eleverna en känsla av trygghet är den som ger bästa inlärningsklimatet? Genom att besöka några klassrum, studera hur lektionerna fungerade i verkligheten och sedan intervjua de berörda lärarna om deras syn på trygghet i klassrummet, fick jag bekräftelse på att så kunde vara fallet. Tyvärr är det så att disciplin är lättare att skapa än trygghet men då kan undervisningsklimatet bli lidande. Att ha en trygg miljö är ett bättre sätt att rusta eleverna för att möta den undervisning som de ska klara av under sin skoltid. Dessutom, om en elev har en egen grundtrygghet i sig själv när hon ska möta världen efter skolan så finns det en större chans att ungdomarna klarar sig bra. Utifrån resultat jag fick anser jag att en lärare som funderat på hur man skapar trygghet i klassrummet, arbetar som en demokratisk ledare och involverar eleverna i regelbyggandet och undervisningen, är den lärare som skapar ett bättre studieklimat.

 • 153.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå tekniska universitet.
  Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning (debatt)2015In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 21, no 2, p. 73-78Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns positiva tecken på att något ska hända med arbetslivsforskningens villkor. Mer bekymmersamt är att facket och arbetsgivarna vill återskapa ett nationellt centrum för arbetslivsforskning i Stockholm. Vi bör inte fortsätta att reproducera bilden av att svensk arbetslivsforskning försvann när Arbetslivsinstitutet lades ned. Det finns många starka forskargrupper på universiteten ute i landet. Nu är det viktigt att vi ser till att de positiva signalerna blir verklighet på ett klokt sätt så att bredden i arbetslivsforskningen säkras.

 • 154.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå tekniska universitet.
  Recension av Kerstin Waldenström och Annika Härenstams publikation How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes (Växjö: Växjö universitet, 2008)2009In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 15, no 2, p. 83-87Article, book review (Other academic)
 • 155.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Johansson, Jan
  Luleå tekniska universitet.
  Hundra år av långsamhet: Exposé över begreppet psykosocial arbetsmilljö2013In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 19, no 2, p. 9-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln innehåller en diskussion om olika begrepp, synsätt och användning av kunskaper om arbetsmiljö och hur det har förändrats över tid i Sverige. Det gäller exempelvis hur kunskaper om psykosocial arbetsmiljö används för att förstå och diskutera ohälsa, styrning och utveckling – för individer, grupper och organisationer. Artikeln innehåller också reflektioner kring trender, framtid och några (eventuella) tankefällor och/eller språngbrädor i dagens och morgondagens arbetsliv när det gäller arbetsmiljö. Titeln ”Hundra år av långsamhet” markerar en viss otålighet över att förändringstakten och förändringsviljan inte alltid är så hög.

 • 156.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Johansson, Jan
  Luleå tekniska universitet.
  Andersson, Eira
  Luleå tekniska universitet.
  Från bergets djup till sjunde himlen2010In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 16, no 4, p. 11-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I Kirunagruvan kan vi under en period på 50 år följa förändringen av produktionsarbetet från ett tungt och farligt underjordsarbete till fjärrstyrning via modern teknik i en trygg kontorsmiljö. Syftet med artikeln är att reflektera över en kunskapsförvandling från äldre tiders hantverkskunnande med kroppsliga och tysta kunskaper till något nytt. I artikeln diskuterar vi hur individ och organisation skapar och återskapar kvalifikationer, identiteter och kön i mötet med ny teknik och nya organisationsformer.

 • 157. Abrahamsson, Louise
  Barns språksvårigheter i förskolan2007Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 158. Abrahamsson, Malin
  et al.
  Gadji, Aleksandra
  A prototype for SCCP-X - a new lightweight protocol for emulation of SCCP in Post-SIGTRAN2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 159. Abrahamsson, Mattias
  Datorprogram för sjömätning - med ekolod och GPS2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 160. Abrahamsson, Maud
  et al.
  Bergman, Jessica
  Komplementära behandlingsmetoder för att lindra smärta vid artros2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 161. Abrahamsson, Per
  Reduktion av NOx vid kraftvärmeverket i Karlskoga samt litteraturstudier om alternativa sätt till NOx-reduktion2000Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  An evaluation has been done about the rebuilding and installation of the Ecotube-system on the refuges boiler at Karlskoga heat power plant. Literature has also been studied about alternative and to some part completing ways of NOx-reduction. Quite a lot of work has been studying fundamental factors about NOx-formation, specially connected with burning of waste.

 • 162. Abrahamsson, R.
  et al.
  Jakobsson, Andreas
  Stoica, P.
  A Capon-like Spatial Spectrum Estimator for Correlated Sources2004Conference paper (Refereed)
 • 163. Abrahamsson, Rose-Marie
  et al.
  Edvinsson, Jane
  Personlig assistent - "en ynnest att få leva i andra folks liv" - en fenomenologisk kvalitativ studie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Personlig assistans har nu funnits i tio år och vi tyckte det skulle vara intressant att ta reda på hur de personliga assistenterna ser på sitt arbete. Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur personliga assistenter upplever mötet med och relationen till den sociala omsorgstagaren och hur de personliga assistenterna ser på sin arbetssituation. Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie av fem personliga assistenter som har arbetat som personliga assistenter i minst två är i olika kommuner. Vi valde öppna reflexiva intervjuer som spelades in på band. Vi gick ensamma dit. En fenomenologisk ansats har använts vid analyserna av material. Resultatet sammanställde vi genom fyra olika fenomen. Dessa blev: ”förhållningssätt”, ”möten”, ”arbetets glädje och påfrestningar” samt ”meningsfullhet”. Sammanfattningsvis visades att de personliga assistenterna trivdes med sitt arbete och hade goda relationer till sina sociala omsorgstagare. De såg dem som subjekt där ömsesidigheten i mötet var av stor betydelse. De personliga assistenterna uppgav att de hade stor betydelse och visade respekt för de sociala omsorgstagarna. De personliga assistenterna ansåg sig vara flexibla och anpassningsbara. De hade en rak och ärlig kommunikation med den sociala omsorgstagaren och om problem uppstod löste de dem tillsammans. För flera av respondenterna passade arbetstiderna bra ihop med deras familjesituationer. Undersökningen har gett oss ny och djupare kunskap om hur det är att jobba som personlig assistent.

 • 164. Abrahamsson, Vilhelm
  Löneincitament - en studie om framtidens belöningssystem2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om en definiering och beskrivning av de framtida incitament och ekonomiska belöningsformer som kommer att finnas på den svenska marknaden. Jag har valt att inrikta mig på vad unga högutbildade tekniker söker/kräver för några löneincitament i sin första anställning och hur viktig en fungerande lönesättning är för den specifika gruppen. Skälet till att jag just valt tekniker är att det råder en brist på tekniker med spetskompetens på marknaden och således torde gruppen vara mer utsatt/attraktiv för att olika former av löneincitament riktas mot dem. Inom mitt definierade problemområde ansåg jag att ett antal mer precisa frågeställningar kunde urskiljas. Uppsatsen kärnmål är ej att finna direkta svar på nedanstående frågeställningar utan frågorna skall endast vara vägledande i att finna syftet. * Vilka ekonomiska löneincitament finns på marknaden? * Vilka kommer framtidens belöningar att vara? * Skall medarbetarna själva bestämma vilken belöning de skall erhålla? * Hur fungerar en effektiv lönesättning? Syftet med uppsatsen är att kartlägga existerande löneincitament, samt att framlägga exempel på ett sammankopplat belöningssystem där det bästa av de existerande löneincitamenten får bilda det nya systemet. Belöningssystem är inget som endast är förunnat de högsta cheferna i ett företag. Belöningsformer bör finnas för samtliga anställda och medarbetarna på respektive nivå bör själva välja vad som skall ingå i deras individuella belöning. Oftast är sker en ökning av belöningar allteftersom medarbetaren avancerar hierarkiskt inom företaget. Jag beskriver två modeller som jag presenterar som underlag för företag att använda vid införandet av belöningsformer.

 • 165. Abrahamsson, Vilhelm
  et al.
  Johansson, Andreas
  Omstrukturering - En studie om förändringsarbete på Arbetsförmedlingen2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om ett sammanslagningsprojekt på Arbetsförmedlingen i Karlstad. Arbetsförmedlingen har tidigare varit två kontor i Karlstad och en sammanslagning av dessa två kontoren var redan pågående när vi började att undersöka Arbetsförmedlingen. Organisationen vill med den nya organisationen nå en bredare kompetens bland medarbetarna och där varje medarbetare återfinns bland mindre team. Förändringsarbetet har inneburit flera fundamentala förändringar i medarbetarnas arbetssituation samt ledningens utformning. Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på hur organisationen inom arbetsförmedlingen i Karlstad , uppfattas av dels medarbetare och dels ledning. Vi ville även försöka att ge en bild av deras upplevelser av den senaste omorganisationen. Frågeställningar som vi belyser är: * Vad har omorganisationen inneburit för Arbetsförmedlingen i Karlstad? * Hur uppfattas organisationen av ledning och medarbetare? * Skiljer sig ledningens syn på organisationen i Karlstad från medarbetarnas syn? Undersökningen har utförts genom kvalitativa intervjuer där vi intervjuat både ledningen och medarbetare. Vi har även försökt att introducera en ny metod för frågeställningen nämligen genom bilder. Resultat av bildundersökningen har dock ej kunnat bearbetas tillräckligt länge för att kunna erhålla en mer framträdande roll i uppsatsen. Vår slutsats är att ledningen på Arbetsförmedlingen kunde utfört förändringsarbetet på ett mer optimalt sett men att det funnits förutsättningar och hinder som ledningen bara till viss del inte kunnat motverka och förutse. Generellt sett har ledningen utfört ett seriöst och demokratiskt förändringsarbetet som mötts av mindre motsättningar än troligtvis andra former av förändringsarbeten skulle inneburit.

 • 166. Abramova, Jelena
  et al.
  Pieployte, Jurga
  Management and organisational behaviour in the social economy area2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 167. Abu Bakar, Sakhinah
  et al.
  Taheri, Javid
  The University of Sydney, Australia.
  Zomaya, Albert
  The University of Sydney, Sydney, Australia.
  Characterization of essential proteins in proteins interaction networks2013In: Journal of Quality Measurement and Analysis, ISSN 1823-5670, Vol. 9, no 2, p. 11-26Article in journal (Refereed)
 • 168.
  Acat, Adar
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Bilden av islam: en studie av läromedel förr och nu2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 169. Accaries, Johanna
  et al.
  Stafrin, Maria
  Elektronisk identifiering - att säkert identifiera sig på Internet2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Elektronisk identifiering och Publik Key Infrastructur, PKI, börjar bli allt vanligare begrepp i dagens samhälle. Under hösten 2001 har Statskontoret genomfört en upphandling för hantering av sk Medborgarcertifikat, ett sätt att elektronisk kunna identifiera sig på Internet. Ett antal företag har som följd av denna upphandling kvalificerat sig för att distribuera dessa. Rapporten visar på hur dagsläget är för Elektronisk identifiering i Sverige till följd av Statskontorets upphandling samt hur en PKI är uppbyggd med dess standarder och viktiga protokoll. Rapporten belyser även de framtida tjänster som vi ser i Sverige för Medborgarcertifikat samt lite om hur Medborgarcertifikat har slagit igenom i andra länder. Vår undersökning visar på att huruvida Medborgarcertifikat kommer slå igenom eller inte är beroende av att Myndigheter inte vill bygga e-tjänster när inte Medborgare har certifikat och vise versa, att Medborgare vill inte skaffa certifikat när det inte finns några e-tjänster. Vi anser dock att möjligheter trots detta är goda då Regeringen gett Riksskatteverket i uppdrag att under ett inledningsskede ha ett sammanhållande ansvar för e-tjänster och samordna, ge information och vägledning till andra myndigheter i dessa frågor. Internetbankernas stora utbredning med ca 3 miljoner användare av säkerhetslösningar, varav många är PKI lösningar, stödjer också detta.

 • 170. Acedo, L.
  et al.
  Santos, A.
  Bobylev, Alexander
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Mathematics.
  On the derivation of a high-velocity tail from the Boltzmann-Fokker-Planck equation for shear flow2002In: J. Statist. Phys, Vol. 109:5-6Article in journal (Refereed)
 • 171.
  Achberger, Christine
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Chen, Deliang
  Göteborgs universitet.
  Rayner, David
  Göteborgs universitet.
  Nyberg, Lars
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety.
  Persson, Gunn
  SMHI.
  Future rainfall and flooding in Sweden: an integrative project to support climate-adaptation actions2013Conference paper (Refereed)
 • 172.
  Ackeberg, Hanna
  et al.
  Karlstad University.
  Mattiasson, Matilda
  Karlstad University.
  Marknadsundersökningar som bevis i marknadsföringsmål: en undersökning om bevisvärde och tillförlitlighet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom marknadsrätten förekommer det att näringsidkare använder olika former av otillbörliga affärsmetoder för att nå framgång på marknaden. Det kan bl.a. röra sig om renommésnyltning som innebär att företag obehörigen anknyter till ett annat företags produkt, logotyp, kännetecken eller liknande för att på sådant sätt göra en ekonomisk vinning. En annan form av metod är att företag använder efterbildningar som är vilseledande för konsumenter och som lätt kan förväxlas med ett annat företags kända och särpräglade produkter. Ett liknande förfarande är vilseledande om det kommersiella ursprunget som innebär att en konsument får uppfattning om att en viss produkt är en annan än hen från början avsett att köpa på grund av produktens kända ursprung, kvalitet eller liknande. En näringsidkare som blivit utsatt för någon av dessa otillbörlighetsgrunder är i behov av att visa hur stor kännedom en relevant omsättningskrets har om företagets produkter eller kännetecken. Ett lämpligt hjälpmedel för att uppnå detta är att använda en marknadsundersökning, då det genom en sådan undersökning blir möjligt att mäta ett direkt vetande om en produkt eller ett kännetecken. Det saknas lagstiftning som reglerar hur en marknadsundersökning bör utformas för att utgöra ett tillförlitligt bevis. Det blir därmed Marknadsdomstolens uppgift att bedöma undersökningarnas bevisvärde i de mål sådana åberopats. Utifrån domstolens bedömningar kan det konstateras att det råder en oklarhet om vilket bevisvärde en marknadsundersökning har. I flertalet fall har undersökningar bedömts ha antingen ett lågt bevisvärde eller inget bevisvärde alls på grund av att de främst varit behäftade med brister. De vanligaste bristerna har visat sig vara i marknadsundersökningens metod, rapport och urval. För företagen kan detta skapa problem då det kan bli en ekonomisk börda att de fått lägga ner stora summor pengar på att låta genomföra undersökningarna, som senare inte tas hänsyn till av domstolen. Eftersom det råder ett oklart läge kan det uppstå osäkerhet för företagen vad som gäller angående marknadsundersökningar. Det är därmed av betydelse att undersöka hur en marknadsundersökning bör utformas för att kunna utgöra ett tillförlitligt bevis i marknadsföringsmål. Detta genom att undersöka vilket bevisvärde domstolen tillmäter marknadsundersökningar i sina bedömningar. För att möjliggöra denna undersökning har den rättsdogmatiska metoden använts, med rättspolitiska inslag, tillsammans med juridisk och samhällsvetenskaplig litteratur, samt intervjuer med praktiker på området. En tillförlitlig marknadsundersökning kräver att undersökningsresultatet återspeglar vad den relevanta omsättningskretsen har för uppfattning om det som är föremål för undersökningen. Det behöver även framgå vad marknadsundersökningen har för syfte och att syftet faktiskt uppnås genom undersökningen. Det bör undvikas att ställa ledande frågor till respondenterna då ett tillförlitligt resultat kräver spontana svar. I marknadsrättsliga tvister kan med fördel en personlig intervju eller postal intervju användas då dessa möjliggör användandet av visuella hjälpmedel. Avslutningsvis bör nämnas att det är viktigt att domstolen får ta del av hur hela marknadsundersökningsprocessen gått till. 

 • 173. Ackelh, A.S.
  et al.
  Colombo, R.M.
  Hille, S.C.
  Muntean, Adrian
  Institute for Complex Molecular Systems & Centre for Analysis, Scientific computing and Applications, Eindhoven University of Technology.
  Preface to "modeling with measures"2015In: Mathematical Biosciences and Engineering, ISSN 1547-1063, E-ISSN 1551-0018, Vol. 12, no 2Article in journal (Refereed)
 • 174. Adabaniyan, Bushra
  Dansen i ett mångkulturellt samhälle2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att söka svar på vilken roll dansen har spelat för att öka förståelse mellan kulturer och hur dansutvecklingen ser ut i det mångkulturella Karlstad. Mitt tillvägagångssätt i arbetet har varit en slags kombination av induktion och deduktion. Detta för att underökningen har inslag av explorativ art. Vidare har jag främst använt mig av enkätundersökning och intervjuer med dansaktörer och arrangörer. Teoriförankringen har varit inom litteratur som berör dansens mening och funktion, sociala kontakter och terapi i dans, danskommunikation, dansspridningen och dansen i det globala sammanhanget samt en diskussion om både kulturmöten i samhället och om det mångkulturella samhället. Resultatet visar hur dansens utveckling fortgår i Karlstad alltifrån dansplaneringen och dansskiftet i Karlstad, danskurserna i de främmande dansformerna, dansställen och danslärarens syn och erfarenheter. Dansen breder ut sig både i den kommunala och i den privata dansverksamheten. Barn och ungdomar är mest prioriterade. Nya dansformer blev aktuella i Karlstad för ca tre till fyra år sedan, då afrikansk dans var den första. Flamenco har alltid funnits, dock är den orientaliska dansen relativt ny i sammanhanget, medan salsans spridning till Karlstad beror på att den var trendig. Intresset för dessa dansformer ökar med tiden. I uppsatsarbetet har en stor vikt lagts vid enkätundersökningen som begränsats till fyra dansformer: afrikansk, flamenco, orientalisk och salsa. Vid resultatredovisningen visade det sig att de fyra kategorierna fick bilda ytterligare en kategori, nämligen de som har dansat fler dansformer än en. Samtidigt har enkätredovisningen visat att alla respondenter är positiva till dansen och att 66% har ett positivt intryck av tillhörande kultur. Majoriteten som utövar dessa dansformer är kvinnor, högutbildade i blandade åldrar, främst mellan 26-50 år. För många är dessa dansformer en befrielse från strukturerna omkring oss i samhället. Många finner gemenskap i både dansen och i kulturen. Efter en jämförelse mellan dansens traditioner och kulturen har många insett de kulturella skillnaderna och gjort kommunikation möjlig. Dansen har fungerat som introduktion till kulturen samt har i vissa fall lyckats mildra fördomar. Detta för att dansen tilltalar människan på ett annat sätt än det verbala traditionella sättet att kommunicera vilket präglar vårt samhälle och kultur.

 • 175. Adabaniyan, Bushra
  Turismens effekter i Sharm El Sheikh2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka turismens framväxt och dess effekter i Sharm el Sheikh. Tillvägagångssättet i arbetet har varit en kombination av induktiv och deduktiv insats. Undersökningen är baserad på två veckors fältarbete som bygger på en kvalitativ metod. Vidare använts observationer och intervjuer inom både den privata och offentliga sektorn i Sharm el Sheikh. Teoriförankringen är relaterad till hållbar turism, natur och kultur som turistiska resurser, betydelsen av marinturism och dess framväxt inom turismnäringen. Turismens miljöeffekter och kulturella effekter har diskuterats såsom turismutvecklingsteorier i utvecklingsländerna. I arbeten presenteras en geografisk beskrivning av området kring Röda havet vid Sinaihalvön och hur Sharm el Sheikh utvecklades till en turistort och vilken planering av området som gjorts. Dykningsmöjligheterna i Sharm och dess problematik samt dykningsupplevelsen redovisas också. Det bristande informationsflödet i området redovisas, beduinernas historia och kultur redogörs för samt speciellt Sinai beduinernas situation och egna upplevelser av kontakten med beduinerna presenteras. Undersökningen visar att området Sharm el Sheikh, baserad på natur och kulturresurser, håller på att överbelastats av den expanderade turismen, som är relativt ny i området och planerad av den Egyptiska staten sedan 1980-talet. Områdets unika havsresurser planerades tidigt i utvecklingsfasen för att bli naturreservat såsom ”Ras Mohamed” som gjordes till nationalpark, söder om Sharm el Sheikh. Planeringen i Sharm el Sheikh har lyckats i många avseenden men missat i andra, såsom investeringen i de mänskliga resurserna. Lokalbefolkningen och turisterna saknar information. Detta har orsakat flera negativa effekter både på miljöfronten och till den lokala kulturen inte minst när det gäller den negativa attityden mellan människor som beror på okunskap hos både turister och lokalbefolkningen. Uppväxten av Sharmområdet bygger endast på turismnäringen som ekonomisk aktivitet och har också skapat ekonomiska fördelar. Dock har området blivit påverkat socialt av turismens ständigt dominerade närvaro. Detta märks överallt och framför allt på beduinerna som har bytt sysselsättning och livsstil och anpassat sig till den kommersiella turismen.

 • 176. Adam, Andersson
  Lärarnas syn på friluftsliv i Idrott och Hälsa: En kvantitativ studie om Idrott och Hälsa lärares syn på undervisningen i friluftsliv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Outdoor education is becoming an increasingly larger subject in Swedish schools.  It makes up about a third of the curriculum in Physical education. In this quantitative study, the result shows that physical education teachers believe they have enough material resources to teach in outdoor education. However, this not applies to the students and the material they bring from home. The teachers feel that they have enough knowledge about outdoor education to teach in the subject and most considers that they have an area close to the school there they have opportunity to teach outdoor education. When it comes to how the school and colleagues are working with or against the physical education teachers, the teachers responded that a small majority of the schools work together with success regarding the curriculums in outdoor education. When it comes to how involved their colleagues are in planning and implementing outdoor activates the majority answered that they receive help from their colleagues.  

 • 177. Adam, Sara
  Ikoner på Internet - en undersökning om förekomsten av olika ikoner på webben2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This study is concerned with the features of navigation computer icon on web sites visited by Swedish people. Conclusions are based on the icons found to be more frequently used than others, how common the use of computer icons is, and how common complementary text is. A comparison between the icons found is finally made, with regards to functionality, graphical visualisation and metaphorical icons. Quantitative content analysis and a qualitative research method were used to be able to make both a statistical analysis and an in depth comparison between the icons. The sample consists of the 100 most visited sits in Sweden in the month of February 2002. The results shows no significant difference between web sites with icons and web sites without icons. Flags are the most commonly used icon. Second most frequently used icon is an envelope, which is more common than the majority of icons. The most common meaning in a category of icons is found in the icons of flags. The meaning is to change language on the web site. The study also showed that a waste majority of the icons uses complementary text. The comparison between the different categories of icons concerning metaphor, functionality and graphical visualisation, shows that assumption can be made that flags, envelopes, question marks, magnifying glass and shopping cart are more frequently used than the rest of the 21 categories of icons. There is need for further studies to support this assumption. Keywords: Icon, computer icon, metaphor, graphical representation

 • 178. Adamczyk, K.
  et al.
  Søndenå, R.
  Stokkan, G.
  Looney, E.
  Jensen, M.
  Lai, B.
  Rinio, M.
  Di Sabatino, M.
  Recombination activity of grain boundaries in high-performance multicrystalline Si during solar cell processing2018In: Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, E-ISSN 1089-7550, Vol. 123, no 5, article id 055705Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this work, we applied internal quantum efficiency mapping to study the recombination activity of grain boundaries in High Performance Multicrystalline Silicon under different processing conditions. Wafers were divided into groups and underwent different thermal processing, consisting of phosphorus diffusion gettering and surface passivation with hydrogen rich layers. After these thermal treatments, wafers were processed into heterojunction with intrinsic thin layer solar cells. Light Beam Induced Current and Electron Backscatter Diffraction were applied to analyse the influence of thermal treatment during standard solar cell processing on different types of grain boundaries. The results show that after cell processing, most random-angle grain boundaries in the material are well passivated, but small-angle grain boundaries are not well passivated. Special cases of coincidence site lattice grain boundaries with high recombination activity are also found. Based on micro-X-ray fluorescence measurements, a change in the contamination level is suggested as the reason behind their increased activity.

 • 179. Adamczyk, Krzysztof
  et al.
  Søndenå, Rune
  Stokkan, Gaute
  Looney, Erin
  Jensen, Mallory
  Lai, Barry
  Rinio, Markus
  Di Sabatino, Marisa
  Recombination activity of grain boundaries in high-performance multicrystalline Si during solar cell processing2018In: Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, E-ISSN 1089-7550, Vol. 123, no 5, p. 055705-1-055705-6, article id 055705Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this work, we applied internal quantum efficiency mapping to study the recombination activity of grain boundaries in High Performance Multicrystalline Silicon under different processing conditions. Wafers were divided into groups and underwent different thermal processing, consisting of phosphorus diffusion gettering and surface passivation with hydrogen rich layers. After these thermal treatments, wafers were processed into heterojunction with intrinsic thin layer solar cells. Light Beam Induced Current and Electron Backscatter Diffraction were applied to analyse the influence of thermal treatment during standard solar cell processing on different types of grain boundaries. The results show that after cell processing, most random-angle grain boundaries in the material are well passivated, but small-angle grain boundaries are not well passivated. Special cases of coincidence site lattice grain boundaries with high recombination activity are also found. Based on micro-X-ray fluorescence measurements, a change in the contamination level is suggested as the reason behind their increased activity.

 • 180.
  Adamczyk, Krzysztof
  et al.
  Department of Materials Science and Engineering, Trondheim, Norway.
  Søndenå, Rune
  Department for Solar Energy, IFE, Kjeller, Norway.
  You, Chang Chuan
  Department for Solar Energy, IFE, Kjeller, Norway.
  Stokkan, Gaute
  Sintef Materials and Chemistry, Trondheim, Norway.
  Lindroos, Jeanette
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Rinio, Markus
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Di Sabatino, Marisa
  Department of Materials Science and Engineering, Trondheim, Norway.
  Recombination Strength of Dislocations in High-Performance Multicrystalline/Quasi-Mono Hybrid Wafers During Solar Cell Processing2017In: Physica Status Solidi (a) applications and materials science, ISSN 1862-6300, E-ISSN 1862-6319, article id 1700493Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Wafers from a hybrid silicon ingot seeded in part for High Performance Multicrystalline, in part for a quasi-mono structure, are studied in terms of the effect of gettering and hydrogenation on their final Internal Quantum Efficiency.The wafers are thermally processed in different groups – gettered and hydrogenated. Afterwards, a low temperature heterojunction with intrinsic thin layer cell process is applied to minimize the impact of temperature. Such procedure made it possible to study the effect of different processing steps on dislocation clusters in the material using the Light Beam Induced Current technique with a high spatial resolution. The dislocation densities are measuredusing automatic image recognition on polished and etched samples. The dislocation recombination strengths are obtained by a correlation of the IQE with the dislocation density according to the Donolato model. Different clusters are compared after different process steps. The results show that for the middle of the ingot, the gettering step can increase the recombination strength of dislocations by one order of magnitude. A subsequent passivation with layers containing hydrogen can lead to a decrease in the recombination strength to levels lower than in ungettered samples.

  The full text will be freely available from 2018-11-07 16:03
 • 181. Adams, P. C.
  Geographies of media and communication II: Arcs of communication2017In: Progress in Human Geography, ISSN 0309-1325, E-ISSN 1477-0288Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Some of the most perceptive contributions to the geographic study of media and communication have been in areas of landscapes studies and geohumanities. To bring landscape and geohumanities insights together more explicitly with communication and media, this progress report draws on George Revill’s concept of an ‘arc of sound’, expanding the concept’s scope to an arc of communication – a dynamic trajectory connecting one vantage point to another through various translations and shifts. It is a mix of integration and translation that forms its own space, place and time, integrating elements of embodied performance, multiple sensory modalities, temporality, absence and excess. Arcs of communication often depend on collaboration and can produce transformations of identity. The concept of the arc of communication enables discovery of numerous threads connecting landscape studies to geohumanities while deepening geographical understandings of media and communication.

 • 182. Adams, Paul C.
  Migration Maps with the News: Guidelines for ethical visualization of mobile populations2018In: Journalism Studies, ISSN 1461-670X, E-ISSN 1469-9699, Vol. 19, no 4, p. 527-547Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Maps showing immigration into Europe are a potential source of journalistic bias. Limited time and funding to create maps of migration can lead to dependence on data from institutions dedicated to controlling migration, in effect promoting a logic of surveillance directed at immigrants rather than a logic of hospitality based on respect for human rights. There are organizational and logistical barriers to overcome if migration is to be portrayed in ways that support thoughtful, democratic, rights-based deliberation but efforts need to be made to map migration in ways that reveal the geographical experiences of individual immigrants including their movement paths and the risks they face. This article examines unusual maps of migration, drawing on examples from news media as well as from non-governmental organizations, research teams, book authors, private companies, and entertainment media based in several European countries. The examples provide a foundation for concrete recommendations regarding the responsible use of cartographic visualization as a component of immigration news.

 • 183.
  Adams, Paul C
  et al.
  University of Texas at Austin.
  Jansson, André
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Communication Geography: A Bridge Between Disciplines2012In: Communication Theory, ISSN 1050-3293, E-ISSN 1468-2885, Vol. 22, no 3, p. 299-318Article in journal (Refereed)
 • 184. Adams, Robin
  et al.
  Fischer, Sally
  Pears, Arnold
  Börstler, Jürgen
  Boustedt, Jonas
  Dalenius, Peter
  Eken, Gunilla
  Heyer, Tim
  Jacobsson, Andreas
  Lindberg, Vanja
  Molin, Bemgt
  Moström, Jan-Erik
  Wiggberg, Mattias
  What is the Word for "Engineering" in Swedisch: Swedish Students Conceptions of their Discipline2007Report (Refereed)
 • 185. Adams Thörnqvist, Shelley-Ann
  The adjective pair electric and electrical - a corpus study of two near-synonyms2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  ENG C-17

 • 186.
  Adamson, Frank
  et al.
  Stanford University.
  Åstrand, Björn
  Karlstad University.
  Privatization or public investment?: A global question2016In: Global education reform: How privatization and public investment influence education outcomes / [ed] F. Adamson, B, Åstrand & L. Darling-Hammond, Routledge, 2016, 1, p. 1-15Chapter in book (Other academic)
 • 187.
  Adamson, Frank
  et al.
  Stanford University.
  Åstrand, BjörnKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.Darling-Hammond, LindaStanford University.
  Global education reform: How privatization and public investment influence education outcomes2016Collection (editor) (Other academic)
 • 188.
  Adamsson, Annika
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  En Montessori-inspirerad pedagogik utmanar högpresterande elever matematiskt: En kvalitativ studie om vilka strategier lärare som använder en Montessori- inspirerad pedagogik i årskurs 1-3 anser utmanar och stimulerar högpresterande elever i matematik.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på vilka strategier lärare som använder en Montessori-inspirerad pedagogik anser stimulerar och utmanar högpresterande elever i matematik samt om de upplevde några svårigheter eller problem med att undervisa högpresterande elever i matematik. För att undersöka det har sex kvalitativa intervjuer genomförts med lärare som har varit eller som är verksamma i årskurserna 1-3. Resultatet av intervjuerna visar att lärarna har en gemensam uppfattning om att en Montessori-inspirerad pedagogik utmanar och stimulerar högpresterande elever i matematik eftersom grundtanken i Montessori-pedagogiken är "eleven i centrum". Det här innebär att lärarna måste utgå från varje elevs förutsättningar, behov och aktuella kunskapsnivå. I resultatet framkommer också att lärarna använder sig av olika strategier i form av matematikbok från en högre årskurs, special- och fördjupningsområden, åldersintegrering och lärande med flera sinnen för att stimulera och utmana de högpresterande eleverna matematiskt. Det framgår också i resultatet att lärarna inte upplever några större problem eller svårigheter i undervisningen av högpresterande elever i matematik. De belyser ändå att den egna matematiska kompetensen, tidsbrist och eget kontrollbehov ibland kan utgöra hinder för att stimulera och utmana de högpresterande eleverna tillräckligt. Utifrån studien kan man dra slutsatserna att lärare som använder en Montessori-inspirerad pedagogik lägger stor vikt vid att hitta rätt strategi för rätt elev, vilket bidrar till att de högpresterande eleverna får utmaning och stimulans. De olika hindren som lärarna belyser skulle kunna minskas med fortbildning och samarbete mellan årskurserna. 

 • 189. Adamsson, Elin
  et al.
  Jansberger, Lotta
  Upplevelser av att leva med Anorexia nervosa och Bulimia nervosa2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 190. Adamsson, Eva
  Självförtroendets betydelse vid den tidiga läs- och skrivinlärningen2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om på vilket sätt lärare kan arbeta, för att stärka elevens självkänsla och självförtroende i läs- och skrivutvecklingen. Syftet med arbetet är att ta reda på hur lärarna arbetar med att stärka elevers självförtroende i samband med läs- och skrivundervisningen och att dra lärdom av erfarna lärares kunskaper och arbetssätt. Genom litteraturstudier och intervjuer med lärare, som har lång erfarenhet av arbetet, har jag kartlagt olika områden, som har betydelse för hur en elev upplever sin första tid i skolan. När jag sammanställt resultatet och kopplat det till aktuell litteratur och forskning, kom jag fram till, att läraren behöver olika arbetssätt och metoder för att kunna bemöta varje elev efter sin förmåga, intresse och erfarenhet. Individuell undervisning är att föredra, det blir då lättare för eleven att lyckas med läs- och skrivinlärningen med bibehållet självförtroende. Lärarens förhållningssätt är av största betydelse för om en elev trivs och lyckas med läs- och skrivinlärningen. En positiv lärare som tror på sina elever och på sitt sätt att undervisa, har stor inverkan på klassrumsklimatet. Klassrumsmiljön ska vara genomtänkt, strukturerad och utformas så eleverna känner sig trygga och går med glädje till skolan. De intervjuade lärarna lyfte också fram vikten av, att eleverna är språkligt medvetna när de börjar med läsning och skrivning och att föräldrarna engagerar sig i sina barns skolgång.

 • 191.
  Adamsson, Sophie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies.
  "Att vara bred är en tillgång": En kvalitativ intervjustudie av fyra sångpedagogers syn på genreval i sångundervisningen på gymnasiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how individual singing lessons for high school students differ depending on to which extent the vocal coach is driven by their own interests concerning genre. The study is based on four semi-structured interviews where two vocal coaches have their home turf in classical music, and two vocal coaches have their home turf within the african american genres. The study is of comparative nature where the focus is on eventual similarities and differences between vocal coaches’ viewpoints within the two genres. The theoretical perspective of the study takes its stand in the socio cultural perspective and how cultural tools and surroundings affect teaching and learning.The result of the study shows that the vocal coaches have more conformed opinions than they have conflicting ones when it concerns informed choices in genre, how their own interests affect their teaching and the views on the curriculum in relation to the lesson and its content. The interviewees differ when it comes to how they plan lessons for beginners and how they themselves listen to music. In the discussion the themes that surface in the result are discussed from a socio cultural perspective. These themes are: informed and uninformed choices concerning genre, the curriculum as a tool in teaching and the teachers’ own personal interests concerning genre. The conclusion is that the different tools the vocal coaches use affect how they work in and surrounding their teaching of high school students. 

 • 192.
  Adamsson, Sophie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies.
  Kan jag låta sådär?: En observationsstudie med fokus på "edge" i sångmetoden "komplett sångteknik"2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to get a deeper insight of what it means to develop a new singing technique. To study this I have practiced edge ten minutes per day during a period of four weeks, five times a week. Three of these exercices have been videotaped. I have also used a logbook to document new experiences during the process. I have a socio-cultural perspective as a theoretical base in this study. In the result the different tools that were selected show how these were handled and how the process in learning has developed. The results show that the most central tools that were used were the body, the method book, the piano chair, the wall and a song. In the discussion I describe, from a socio-cultural perspective, what the conditions have been, and which tools I have used. 

 • 193.
  Adamsson, Tim
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Kravrekommendation: En undersökning för kravrekommendationer för Nya Intranätets forum på Karlstad Universitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 194.
  Addelyan Rasi, Hamideh
  et al.
  Linköping University.
  Moula, Alireza
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Puddephatt, Antony J.
  Canada.
  Timpka, Toomas
  Linköping University.
  Empowering newly married women in Iran: A new method of social work intervention that uses a client-directed problem-solving model in both group and individual sessions2013In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117, Vol. 12, no 6, p. 765-781Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We set out to assess the processes by which a personal empowerment-oriented intervention based on learning spaces and the Rahyab problem-solving model can help newly married women in Iran to gain more control over their life situations. Learning to use the problem-solving model independently was an important component of this seven months’ educational program. A descriptive field study design based on qualitative methods was employed for data collection and analysis. The analysis of these processes showed how, through group and individual interventions, these women could influence their intimate relationships by altering their thoughts, their management of emotions, and their overt behavior. We invite more research on how empowerment-oriented interventions can be used to support newly married women as a part of family educational programs.

 • 195.
  Addelyan Rasi, Hamideh
  et al.
  Linköping University.
  Moula, Alireza
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Puddephatt, Antony J.
  Lakehead University, Canada.
  Timpka, Toomas
  Linkoping University.
  Empowering single mothers in Iran: Applying a problem-solving model in learning groups to develop participants' capacities to improve their lives2013In: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263X, Vol. 43, no 5, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since 2000, a problem-solving model has been taught to the Society for Protecting the Rights of the Child, and teachers and  students of social work in two universities in Iran. Since 2006, with the initiation of UNICEF, social workers, psychologists  and even some psychiatrists in Iran have been learning this model. In 2008, a group of researchers created an empowerment-oriented  psycho-social group and private intervention project to assess whether a group of Iranian single mothers could use this model, which was traditionally used by professionals only, to effectively and independently meet challenges in their own lives. Our results show that all women used the model effectively and, consequently, made more deliberate decisions to improve their life situations. Some of the women succeeded in finding a job and many improved their family relationships. This study suggests that empowerment-oriented social work can help many clients to achieve their goals, and that this psycho-social intervention project can be a useful model for social work in Iran and many other societies.

 • 196.
  Ade, Adam
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Nilsson, David
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Önen, Mahabad
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Varumärken: Hur bygger man varumärken?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens konkurrenssamhälle är det viktigt att företagen bygger en identitet och att de kan särskilja sig gentemot konkurrenter. Det är där varumärken får sin betydelse och roll. Det är även viktigt för konsumenterna att kunna skapa sig en egen identitet genom att välja företagens olika produkter. Varumärken kostar mycket pengar och tar lång tid att bygga upp, så det är viktigt att företagen förvaltar det på rätt sätt. Vad kännetecknar då ett starkt varumärke och hur bygger man upp ett sådant?

  Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera vilka komponenter som krävs för att bygga ett starkt varumärke. Vi valde att använda en kvalitativ metod och sju olika företag intervjuades. De modeller vi framför allt använde var Aakers och Melins modeller om hur man bygger starka varumärken.

  Resultatet visar att de komponenter som exempelvis Melin och Aaker framhåller om hur man bygger starka varumärken, även används av företagen. Exempelvis framhävs kontinuitet och konsekvens mycket i teorierna, och detta stämmer överrens med vad som framkom i intervjuerna. Det är också viktigt att man har en historia, en berättelse om hur företaget skapades, hur länge det har funnits och vad som har åstadkommits. Det är delvis sammankopplat med att det tar lång tid att bygga ett varumärke. Det tar tid att slå sig in på en marknad och etablera sig i konsumenternas medvetande, det vill säga öka sin varumärkeskännedom. Ytterligare en sak är att man måste ha en kvalité på sina produkter. Om produkten man säljer inte har tillräckligt god kvalité är det mycket svårt att bygga ett varumärke

 • 197. Adelswärd, Christina
  Hur ser vi på dyslexi idag2008Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 198.
  Adermark, Christopher
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Matematik i Kunskapsskolan2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 199.
  Adeva Rodil, Teresa
  Karlstad University, Division for Engineering Sciences, Physics and Mathematics.
  Edge effect on abrasive wear mechanisms and wear resistance in WC-6wt.% Co hardmetals2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Wear of hardmetals is a complicated topic because the wear resistance and the wear mechanisms are influenced by microstructural factors. Although edge wear resistance has a vital importance, most of the researches made in laboratories are related to flat wear resistance using coarse abrasive paper. This situation produces problems with the prediction of abrasive wear behaviour and with the estimation of the lifetime of cutting edges of different kinds of tooling.

  Several studies have been done in order to clarify edge wear behaviour. It has been published correlations of the edge toughness to the load and to the bulk fracture toughness. In those publications coarse abrasive or Vickers indenter were used.

  In the present research, edge shaped specimens of WC-6wt%Co grades were investigated. In order to compare the obtained results for flat sliding and edge wear behaviour two test arrangements, pin on flat disc and edge on flat disc were employed. The specimens were tested using 120, 320, 800 and 2400 mesh SiC abrasive paper and the worn surfaces were investigated using SEM instrument to evaluate wear mechanisms. The edge wear was observed was discussed in relation to wear mechanisms investigated and correlated to the flat wear behaviour.

  The obtained results showed limited applicability of the results obtained with the pin on the flat disc test arrangement for prediction of the edge wear resistance, especially in the case when size of the abrasive particles is close to the WC grain size. However, both edge and flat wear results were similar in; 1) large WC grain sized hard metals wore more than fine grain sized against coarse abrasive paper whereas the reverse occurred against fine abrasives, and 2) wear mechanisms were mainly ploughing (or grooving) for fine grain sized hardmetals in all cases, whereas wear mechanisms changed from ploughing to binder removal and carbide pull-out going from coarse to fine abrasive paper.

 • 200. Adeva Rodil, Teresa
  Edge effect on abrasive wear mechanisms and wear resistance in WC-6wt.%Co hardmetals2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
1234567 151 - 200 of 44199
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf