Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2526272829 1351 - 1400 av 1431
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1351.
  Wettergren, Åsa
  et al.
  University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.
  Jansson, André
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Emotions, Power and Space in the Discourse of ’People of the Real World’2013Ingår i: Journal of Political Power, ISSN 2158-379X, E-ISSN 2158-3803, Vol. 6, nr 3, s. 419-439Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article investigates the discursive trope of ‘People of the Real World’ (PRW) as it was launched by the leader of the Swedish Christian Democrats, Göran Hägglund, during a political campaign week on the Island of Gotland in 2009. Sociological and cultural theories of local vs. cosmopolitan identity, of emotions, and of space, are used to analyse the speech and a selection of newspaper articles from 2009. The PRW discourse defends local, sedentary communities against globalization and cosmopolitanization. It draws on the collective emotional resources of ‘normals’ as they feel threatened by the social and political advancement of previously marginalized groups, undermining the former group’s power to define social space. It thus contributes to the social and political cultivation of resentment among those who identify with conservative, anti-cosmopolitan values.

 • 1352.
  Widå, Camilla
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Miras Wardell, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  ”Vem sjutton vill ’gå på’ en reklam?”: En studie om avkodningens betydelse ur ett mottagarperspektiv inom marknadsföringsmetoden celebrity endorsement2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Celebrities used in advertising has recently been something that consumers have come in contact with on a daily basis. Corporations use celebrities and their attributes as positive reinforcement and association towards the company or their marketed product.

  Through increased usage of media, the consumers to this advertising technique have been given an opportunity towards better insight into celebrities’ daily life. People are not only receivers of advertising, they are also media producers for the medias agenda. This makes everyone significant in the distribution of advertising. The area of research is called Celebrity Endorsement. All theories within the area presume that all receivers interpret the message in the same manner.

  In classic communication research there are theories like habitus, encoding and decoding that are the basis for a receiver perspective. These theories are aimed inter alia at people’s past experience influences how people act in a social structure and the receiver thus detects the communication in different ways. In this study, we have therefore created a deeper understanding of consumer’s perspective in celebrity endorsement for further find links to the theories of classical communication research.

  In this study we want to create a deeper understanding from the perspective of the receiver of celebrity endorsement. This study is also to find connections to theories within classical communications research. The study will also investigate deeper to understand how people within the same target audience are decoding celebrity and advertising activities. To reach a result we have used a qualitative reception analysis, where focus groups from different target audiences has been used. Within the focus groups discussions of current TV-commercials and fictitious cooperation between celebrities and corporations were used for the participants to express their opinion of celebrities in advertising.

  The study’s result is summarized in four different perspectives, which emerged from the empirical material. The first perspective has been analyzed from the participants’ earlier experiences. The second perspective deals with the participants’ self-knowledge and differences in their capability to objectively being able to analyze their own, as well as the others capability of decoding the messages. The studies third perspective affects the participants’ confessions. This includes further differences in the participants reasoning and confessing or not confessing to celebrity endorsements impact on them. In the last perspective it is described how participants used irony to make a difficult topic easier to talk about.

  The result of our study shows that advertising with celebrities are decoded in more ways than are described in the models within celebrity endorsement and that classical communication research should be implemented

  Keywords: Celebrity endorsement, celebrity, encoding, decoding, habitus, Stuart Hall, Pierre Bourdieu, trademarks, brand 

 • 1353.
  Wigertoft, Joakim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Identitet och kommunikativt ledarskap i en fragmenterad organisation: En studie av Karlstads kommun och dess chefsbrev2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Karlstads kommuns chefer ser på chefsbrevet, ett månatligt nyhetsbrev som sänds ut till dem. Brevet innehåller information som ska underlätta för kommunens chefer att bedriva ett kommunikativt ledarskap med fokus på meningsskapande och delaktighet. Karlstads kommun är emellertid en stor och fragmenterad organisation och som chef är det en utmaning att ha ett helhetsperspektiv. Studiens frågeställningar baserar sig dels på om det finns en samsyn mellan cheferna på de olika delarna av kommunen gällande organisationens identitet och dels på hur de beskriver sitt ledarskap. Chefsbrevets relation till dessa båda fenomen ingår också i frågeställningarna. Utifrån studiens syfte och frågeställningar arbetades ett ramverk fram där kärnan bestod av teoribildningar kring meningsskapande, organisationsidentitet och kommunikativt ledarskap. Det gemensamma meningsskapandet utgör en central del i både studerandet av organisationsidentiteten och det kommunikativa ledarskapet.

  Metoden som valdes för att genomföra studien var kvalitativa intervjuer. Detta eftersom att frågeställningarna var av den art att de krävde djupare och mer utförliga svar. En intervjuguide arbetades fram med utgångspunkt i det teoretiska ramverket och personer att intervjua kontaktades. Totalt genomfördes nio stycken intervjuer med mottagare av chefsbrevet. Resultatet av intervjuerna sammanställdes och analyserades sedan utifrån de tidigare uppställda teorierna. Resultatet visade att intervjupersonerna i stor utsträckning hade en samsyn gällande de egenskaper som de såg som centrala och kännetecknande för Karlstads kommun. Värt att notera var också att dessa egenskaper låg väldigt nära kommunens varumärkeslöften. Ett av de kommunala bolagen visade sig dock ha en stark egen identitet som skiljde sig från den övriga kommunens. Resultatet pekade också på att intervjupersonerna på flera sätt arbetade enligt kriterierna för ett kommunikativt ledarskap.

  Utifrån resultatet så presenterades sedan slutsatserna där det gick att utläsa att de forum för gemensamt meningsskapande som finns inom kommunen lyfts fram som särskilt viktiga när det handlar om att skapa en enad organisationsidentitet och en sammanhållning. Chefsbrevets roll som identitetsskapare får ses som tämligen begränsad även om det har en funktion i att bidra så att kommunens samtliga chefer får samma information. Gällande det kommunikativa ledarskapet så bidrar det till viss del med hjälp att sortera ut vad som är viktigt men den kommunikativa utmaningen att rama in och kontextualisera budskapen ligger fortfarande på den enskilda chefen. 

 • 1354.
  Wik, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Nyberg, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Centrum för klimat och säkerhet (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013). Karlstad Univ, Ctr Climate & Safety, SE-65188 Karlstad, Sweden.;Karlstad Univ, CNDS, SE-65188 Karlstad, Sweden..
  Magnusson, Monika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Behov av datorbaserade metoder och verktyg för krisövning: Intervjustudie i Inre Skandinavien2017Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för projektet CriseIT (www.criseit.org) har en intervjustudie genomförts med norska och svenska krisberedskapsaktörer. 19 respondenter från totalt 16 aktörer intervjuades om deras syn på behovet av krisövning, vad som fungerar bra och dåligt med de övningsmetoder som vanligtvis används, och vilken nytta de kunde se med datorbaserade övningsverktyg. Svaren visar på ett stort behov av att öva mer, gärna i form av mindre och kortare övningar. Det finns en rörelse bort från scenariobaserade övningar till övningar där olika förmågor står i centrum. Flertalet aktörer anser att de planerar och genomför övningar med gott resultat men att det saknas en systematik i hur utvärderingar leds vidare i ett förbättringsarbete. Det finns intresse men också tveksamhet inför att involvera allmänheten i krisövning, men ett sätt att hantera bland annat säkerhetsaspekter vore att gå via frivilligorganisationer som kan bistå med organisering och viss utbildning.

  Respondenterna visar stort intresse för datorbaserade övningsverktyg som ett medel för att öka krismedvetenheten och kunskapen som stödjer den egna rollen. De kan också se potentiella problem, t ex att vissa personer har svårt att ta till sig ny teknik och att det kan finnas risk att resurser till andra övningsformer minskas. Bland de fördelar som nämndes var möjlighet att öva oftare, med fler aktörer, och att öva på olika platser vid olika tidpunkter. Man ser också förbättrade möjligheter att öva utdragna kriser. Den målgrupp som lyfts fram som särskild intressant fördatorbaserade övningsverktyg är krisledningsorganisationen, dvs. den strategiskan ivån. Flera nämner också behovet av bättre planeringsstöd för säkerhets-/beredskapssamordnarna.

  En slutsats vi dragit är att det är viktigt att digitala krisövningsverktyg är webbaserade och bygger på standarder. Detta för att möjliggöra att verktygen kan användas distribuerat, i samarbete mellan olika organisationer och inte kräver lokala installationer i de olika hårt styrda IT-miljöerna. Det bör också vara verktyg som fungerar på såväl smartphone som surfplatta och PC. I stort bör de system som används under verkliga kriser användas även under övning.

 • 1355. Wikström, Patrik
  Convergence on the inside2007Ingår i: Organizing media / [ed] Leona Achtenhagen, 2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1356. Wikström, Patrik
  Convergence on the inside2006Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1357. Wikström, Patrik
  Fonogram 20072007Ingår i: Mediesverige 2007 / [ed] Ulla Carlsson, Göteborg: Nordicom , 2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1358. Wikström, Patrik
  How new media outlets shape music industry power structures2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1359. Wikström, Patrik
  Industry definitions in the hands of spin-doctors and politicians2006Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1360. Wikström, Patrik
  Modelling the music industry2003Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1361. Wikström, Patrik
  Musikindustrin idag och i framtiden2004Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1362. Wikström, Patrik
  On the changing music industry structure2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1363. Wikström, Patrik
  Reluctantly virtual2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1364.
  Wikström, Patrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Reluctantly Virtual: Modelling Copyright Industry Dynamics2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  During the evolution of the music industry, developments in the media environment have required music firms to adapt in order to survive. Changes in broadcast radio programming during the 1950s; the Compact Cassette during the 1970s; and the deregulation of media ownership during the 1990s are all examples of changes which have heavily affected the music industry. This study explores similar contemporary dynamics, examines how decision makers in the music industry perceive and make sense of the developments, and reveals how they revise their business strategies, based on their mental models of the media environment.

  A qualitative system dynamics model is developed in order to support the reasoning brought forward by the study. The model is empirically grounded, but is also based on previous music industry research and a theoretical platform constituted by concepts from evolutionary economics and sociology of culture. The empirical data primarily consist of 36 personal interviews with decision makers in the American, British and Swedish music industrial ecosystems. The study argues that the model which is proposed, more effectively explains contemporary music industry dynamics than music industry models presented by previous research initiatives.

  Supported by the model, the study is able to show how “new” media outlets make old music business models obsolete and challenge the industry’s traditional power structures. It is no longer possible to expose music at one outlet (usually broadcast radio) in the hope that it will lead to sales of the same music at another (e.g. a compact disc).

  The study shows that many music industry decision makers still have not embraced the new logic, and have not yet challenged their traditional mental models of the media environment. Rather, they remain focused on preserving the pivotal role held by the CD and other physical distribution technologies.

  Further, the study shows that while many music firms remain attached to the old models, other firms, primarily music publishers, have accepted the transformation, and have reluctantly recognised the realities of a virtualised environment.

 • 1365. Wikström, Patrik
  Strategic Marketing in a Changing Music Business Climate2003Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1366. Wikström, Patrik
  System dynamics modelling for organizational learning1994Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1367. Wikström, Patrik
  The behaviour of a cultural industry in crisis2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1368.
  Wikström, Patrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  The enemy of music: Modelling the behaviour of a cultural industry in crisis2005Ingår i: JMM - The International Journal on Media Management, ISSN 1424-1277, E-ISSN 1424-1250, Vol. 7, nr 1&2, s. 65-74Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 1369. Wikström, Patrik
  The renaissance of the music publisher2005Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1370. Wikström, Patrik
  Transformational leadership in practice: The case of Steve Jobs and Pixar animation studios2006Ingår i: Leadership in the media industry - Changing contexts, emerging challenges / [ed] Lucy Küng, Jönköping: Jönköping International Business School , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1371. Wikström, Patrik
  et al.
  Burnett, Robert
  Same sounds, different wrapping2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1372.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  I tweet like I talk: Aspects of speech and writing on Twitter2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation investigates linguistic and metalinguistic practices in everyday Twitter discourse in relation to aspects of speech and writing. The overarching aim is to investigate how the spoken–written interface is reconfigured in the digital writing spaces of social media.

  The dissertation comprises four empirical case studies and six chapters. The first study investigates communicative functions of hashtags in a speech act pragmatic framework, focalizing tagging practices that not only mark topics or organize hypertextual interaction, but rather have more specific locally meaningful functions. Two studies investigate reported speech in tweets, focusing on quotatives typically associated with informal conversational interaction (e.g., BE like). The studies identify strategies by which Twitter users animate (Tannen, 2007) speech reports. Further, one of the studies explores how such animating practices are afforded (Hutchby, 2001). Lexically, orthographically, and with images, but primarily through typography, users make voice, gesture, and stance present in their tweets, digitally re-embodying the rich nonverbal expressivity of animation in talk. Finally, a study investigates notions of talk-like tweeting from an emic perspective, showing users' negotiations of how tweets can and should correspond to speech in relation to social identity, linguistic competence, and personal authenticity.

  Six chapters situate and synthesize the case studies in an expanded theoretical framework. Together, the studies show how Twitter's speech–writing hybridity extends beyond a mix of linguistic features, and challenges a traditional idea of writing as a mere representation of speech. Talk-like tweeting remediates (Bolter & Grusin, 2000) presence and embodiment, forgoing the abstraction of phonetic print literacy for nonverbal expressivity and an embodied written surface. Twitter talk is shown not simply to substitute literacy norms for oral norms, but to complicate and reconfigure these norms. Talk-like tweeting makes manifest an ongoing cultural renegotiation of the meanings of speech and writing in the era of digital social media.

 • 1373.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  & she was like "O_O": Animation of reported speech on Twitter2014Ingår i: Nordic Journal of English Studies, ISSN 1654-6970, E-ISSN 1654-6970, Vol. 13, nr 3, s. 83-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study relates discourse-pragmatic aspects of the use of the quotatives say, be like, be all, and go to the question of the supposed or actual spoken-likeness of written computer-mediated communication (CMC). 1,800 tokens of reported speech, collected from Twitter, were analyzed in a “constructed dialogue” framework (Tannen, 2007). The results show that users of Twitter employ various CMC devices to animate and modally enrich reported speech, especially in speech reports with be like, be all, and go. They perform a style of communication that is reminiscent of conversational speech, even while having qualities that seem to belong uniquely to CMC.

 • 1374.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  #srynotfunny: Communicative functions of hashtags on Twitter2014Ingår i: SKY Journal of Linguistics, ISSN 1456-8438, E-ISSN 1796-279X, Vol. 27, s. 127-152Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigates various communicative functions served by hashtags in written communication on Twitter from a linguistic pragmatic perspective. A tweet containing a hashtag links to, and is integrated into, a timeline of other tweets containing the same hashtag. Thus, hashtags are by default categorizing or organizing; a user of Twitter may add the tag #food to their tweet to integrate it into a general conversation about this topic. However, this study demonstrates that hashtags are also used creatively to perform other communicative functions. In the data presented, hashtags are employed as complexly multifunctional linguistic devices for, among other things, structuring information, playing games, and engaging in reflexive meta-commentary. Notably, while pragmatic methodology is typically applied to speech, this study indicates that a traditional speech acts framework may be profitably applied to written communication in new media.

 • 1375.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Twitter's affordances for animation of reported speech2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1376.
  Wikström, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  When I need/want to: Normativity, identity, and form in user construals of 'talk-like' tweeting2016Ingår i: Discourse, Context & Media, ISSN 2211-6958, E-ISSN 2211-6966, Vol. 14, s. 54-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The focus of this study is on how Twitter users construe talk-like tweeting in metalinguistic utterances. In a material of tweets containing or responding to explicit comparisons of tweeting to talking (N=520), a broad range of construals are identified, showing Twitter users associating talk-likeness with, e.g., notions of the textual representation of voice, of grammatical (in-)correctness, of accurately reflecting one׳s ‘real-life’ identity, and of regional or social variation in language use. These associations frequently serve normative functions, enforcing or contesting linguistic and discursive norms in both serious and playful ways. The findings offer a novel perspective on the oft-debated orality of computer-mediated discourse, providing a window on how a process of enregisterment (Agha, 2007) is instantiated and how language norms are actively negotiated by participants in everyday online language use on Twitter.

 • 1377.
  Wildt, Anna
  et al.
  Karlstads universitet.
  Lindborg, Nelly
  Karlstads universitet.
  Står monstret bakom mig?: En kvalitativ undersökning av skräck i Virtual Reality2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Virtual Reality har existerat i olika former runt 80 år tillbaka, men i dess nuvarande form har den en mer signifikant plats på marknaden. Med detta behövs mer forskning på hur VR fungerar och hur människor påverkas av VR för att kunna utveckla produkter till detta växande medium. Forskningen är idag bristande, så för att bredda förståelsen om VR och framförallt VR som konsol för spel har den här kvalitativa studien undersökt hur skräckelement upplevs i en VR-miljö. Studien undersökte även vad som kan påverka “immersion”, fördjupning i miljön, samt om tidigare erfarenheter kan påverka upplevelser i en VR-miljö. Dessa frågor analyserades utifrån två speltest som gjordes på VR-konsolen HTC Vive. Första speltestet fokuserade på kontroller och “immersion” för att se hur pass lättförstådd och intuitiv konsolen är. Det andra testet undersökte skräckelement i VR och vad för slags element kunde bidra till en mer effektiv och intensiv skräckupplevelse.

  Totalt deltog 16 personer mellan 19-26 år i speltesterna. Deltagarna var studenter vid Karlstad Universitet eller hade tidigare varit det. Deltagarna blev indelade i olika grupper baserade på tidigare erfarenhet inom spel (första testet) och skräck (andra testet).

  Med hjälp av observation av videoinspelningar och intervjuer kunde den insamlade datan delas in i teman. De teman som användes för att analysera datan var kontroller, obehag/desorientering, “immersion” och skräckelement. Resultaten visade att HTC Vive har goda förutsättningar för “immersion”. Dock med några problematiska faktorer, utrustning exempelvis, som störde upplevelsen. Trots detta skapade konsolen en stark känsla av “immersion” då deltagarna upplevde sig närvarande i VR-miljön på grund av sådant som bakgrundsljud och naturligt perspektiv på VR-miljön i headsetet. Det som spelade störst roll för “immersion” var att miljön behövde agera verklighetstroget, alltså som spelaren förväntar sig. Den sortens närvaro bidrog positivt till skräckupplevelsen då spelarna tycktes uppleva sig hotade av skräckelementen som att det var riktat mot dem personligen och inte bara en karaktär i ett spel.

  Gällande skillnader mellan grupperna i erfarenhet fanns det inte många substantiella skillnader. Det kunde märkas lite skillnad i hur kontrollerna hanterades mellan de spelerfarna och icke erfarna. De med tidigare erfarenhet tycktes ha med sig förväntningar om hur kontrollerna skulle fungera.

  Studien hade, på grund av dess kvalitativa natur, inte möjlighet att få fram generaliserbara resultat. Dock så öppnade den upp för frågor till framtida forskning gällande både VR-spel och dess användare samt om VR-konsoler.

 • 1378.
  Wilkins, Karin
  et al.
  University of Texas at Austin.
  Enghel, Florencia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för HumanIT. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  The privatization of development through global communication industries:Living Proof?2013Ingår i: Media Culture and Society, ISSN 0163-4437, E-ISSN 1460-3675, Vol. 35, nr 2, s. 165-181Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Development is meant to alleviate problems in the interests of the public good, yet thegrowing dominance of private donors problematizes this conceptualization. Workingthrough a political-economic analysis of development, we see global communications asan industry that channels wealth from citizens into the hands of few corporate moguls,who then have the resources to assert their agendas in a global development context.We begin by conceptualizing development and social change within communicationstudies, paying attention to the privatization of aid within global capitalism. Next,we contextualize our case study, describing the Bill and Melinda Gates Foundationand ONE, promoted by Bono, as the funding and management settings of the LivingProof campaign. We analyze the initiative’s construction of development problems,its articulation of how communication is expected to work toward social change, andits conceptualizations of success. The dominant theme of Living Proof program is that“real people” have achieved development success, which can be shared as “proof” withwebsite consumers. We conclude by considering how such a framing serves the agenda of privatized development within a neoliberal project.

 • 1379. Williams, Kelsey
  The Role of Social Media & The Egyptian Uprisings2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1380.
  Winter, Niclas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Klasson, Ida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Sjukvårdens kommunikativa kulturkrock: En kvantitativ studie om uppfattad organisationskultur inom slutenvården i Värmlands läns landsting2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationskultur är något som är komplext och svårdefinierat men som likväl har en betydelsefull roll. I nuvarande situation befinner sig sjukvården i en dragkamp mellan olika kulturer då det är en hierarkisk struktur, som idag kräver ett externt, ekonomiskt tänkt och som arbetar för att ge patienter ett värdigt möte. Samtidigt finns det stress för personalen i form av personalbrist medan cheferna har tryck från politiker och strama budgetar. Syftet med studien är att empiriskt undersöka om uppfattningen av en kultur inom slutenvården i Värmlands läns landsting, kan skilja sig beroende på hierarkisk position. I studiens syfte ingår också att identifiera och analysera de kommunikativa faktorer som bidrar till att kulturen skulle kunna uppfattas olika. Studiens huvudsakliga frågeställning är “I vilken utsträckning påverkar en anställds hierarkiska position dennes uppfattning om organisationskulturen?” följt av ”Vilken relation har den interna kommunikationen till den/de rådande uppfattningarna?”.

  Studiens analytiska ramverk har baserats på tidigare forskning och inom branschen väletablerade teorier för att definiera en viss typ av kultur inom en organisation, bland annat används ramverket för konkurrerande värderingar (Competing Values Framework) med vilken studien definierar de olika kulturerna inom organisationen genom dimensioner och kluster. För att besvara studiens frågeställningar har en enkätundersökning tillämpats. En totalundersökning gjordes på populationen som dock fick en bristande svarsfrekvens. Resultaten indikerade att en tydlig hierarkisk kultur uppfattas inom organisationen. Däremot fanns stora önskemål om att styra den mot en mer familjär kultur men att fortfarande behålla de hierarkiska strukturerna. Cheferna ansåg att deras ledarskap karaktäriseras av hjälpsamhet och uppmuntran till deltagande, vilket dock inte var något som uppfattades av någon annan inom organisationen. Detta beror med stor sannolikhet på den enkelriktade kommunikationen som går igenom en hierarkisk kommunikationsmodell.

 • 1381.
  Wivhammar, Helen
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Nilsson, Jimmie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Objektivitet i politisk journalistik: En studie i mediekommunikation2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Mona Sahlins diskmaskin avgör valet!

   

  Kanske. Hur journalistik gestaltar politik är i alla fall inte helt sakligt med samhällsfrågor i fokus. Över tid finns dessutom en förändring i den politiska gestaltningen som tyder på en alltmer osaklig journalistik. Vidare indikerar denna fallstudie att politiker blir alltmer benägna att utnyttja plats i journalistiken.

  Objektivitet är debatterat i journalistiken och har grundlagt olika synsätt på hur bra journalistik ska uppnås. Detta har historiskt förändrat hur journalistik har utförts och studien utgår från och fokuserar på just detta fenomen. För samhällsinformation som inte tillhör invånarnas vardag behövs rapportering i form av journalistik. Politiken är vad som styr samhället och därför blir det viktigt att undersöka rapporteringen av det.

  Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur objektivitet har förändrats över tid, genom en fallstudie på papperstidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. Studien utgår från teorier om objektivitet och dess förändring i journalistiken såsom kunskapsteorin och dagordningsteorin. Genom metoden kvantitativ innehållsanalys undersöks sammanlagt 600 artiklar om politik.

  Resultatet visar på ökande användning av ett visst antal källor, där politiker blir vanligare som källa. Det visar också att det är artiklar om politikers mer praktiska åtaganden och uttalanden som ökar, vilket motsvarade ämnet i runt hälften av alla artiklar i undersökningen.

 • 1382. Wåger, Jonny
  Syns man inte - finns man inte: En kvalitativ studie om självpresentation på Facebook2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1383.
  Zacarias, Orlando P.
  et al.
  Eduardo Mondlane University, Mozambique.
  Wamala, Caroline VictoriaKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för HumanIT (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för genusforskning (from 2013).
  Proceedings of the 5th International Conference on M4D Mobile Communication Technology for Development: M4D 2016, General Tracks2016Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 1384. Zandbergs, Simon
  Surfing the Shortwaves: A rhetorical comparison of articles of the Syrian Civil War from Voice of America and Sputnik News, May 20172017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är en jämförelse av webbsidorna Voice of America och Sputnik News. Detta inkluderar en jämförelse av webbmaterialet i allmänhet, såsom kategorier och icke-nyhetsrelaterat innehåll som finns på webbsidorna utöver enbart artiklarna. Ett urval av artiklar analyseras djupare och jämförs de två webbsidorna emellan för att se hur artiklarna på webbsidorna skiljer sig åt. Genom att göra detta kunde vi se vilka strategier de två webbsidorna använder sig av för att locka besökare till deras respektive webbsidor. Det förekommer också en jämförelse med historisk forskning gjord om kortvågsradiostationerna som är föregångarna till dessa webbsidor.    

                        Studien är en retorisk analys av fem artiklar från Voice of America, och fem artiklar från Sputnik News. Alla artiklar som analyseras handlar om det Syriska inbördeskriget. Detta, tillsammans med det icke-nyhetsrelaterade materialet jämförs sedan, både webbsidorna emellan, men även med tidigare forskning för att se om det skett en förändring i strategi genom historien. Propagandamodellerna Persuasion, Information och Goodwill är viktiga för dessa studier.

                        Efter analysen kunde vi se att skillnaden i retorik och ”propagandamodeller” inte skiljer sig från varandra nämnvärt i allmänhet. Det fanns däremot vissa skillnader, som att Sputnik News innehåller mer underhållning, medan Voice of Amerika har mer utbildningsrelaterat material. Det fanns också skillnader i vilka språk som fanns tillgängliga, och därför, vilka delar av världen webbsidorna har som sin huvudsakliga målgrupp. En stor skillnad var längden på artiklarna.

   

  Nyckelord: Propaganda, Kortvågsradio, Voice of America, Sputnik News, Retorisk analys

 • 1385. Zandbergs, Simon
  SVT:s nya digitala äventyr: En studie om digitaliseringens och kommersialiseringens påverkan på PublicService med innehållet på SVT Nyheters Facebook-sida som exempel2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att undersöka hur SVT:s nyhetsrapportering ser ut på Facebook för att se om dess användande har lett till en kommersialisering, samt för att ge ett exempel på hur SVT har agerat mot två utmaningar, kommersialiseringen och digitaliseringen av medier. Genom att belysa skillnaderna och likheterna mellan Facebook-sidorna SVT Nyheter och TV4 Nyheterna, ska man kunna se om SVT lever upp till Public Services löften. Uppsatsen utgår från en hypotes att det har skett en kommersialisering av Public Service, med en sub-hypotes att SVT har tvingats att anpassa sig till den kommersiella och digitaliserade marknaden.Detta kommer undersökas genom en ett användande av en kvantitativ innehållsanalys där ett antal inlägg på Facebook-sidorna SVT Nyheter och TV4 Nyheterna undersöks. Tre syntetiska veckor från varje år mellan år 2013 och 2015 kommer att användas. Uppsatsen bygger främst på teorier kring Public Service, digitalisering, kommersialisering (inklusive tabloidisering), Soft News och personifiering. Dessa teorier och den tidigare forskning som använts är viktig för att kunna förstå slutresultatet på ett så bra sätt som möjligt. Det utgör en referenspunkt för denna uppsats, och det är genom att jämföra med denna tidigare forskning och teorier man kan se om man kan tala om en kommersialisering eller inte.Efter att ha undersökt inläggen gick det att se att SVT Nyheter fokuserade mer på granskande nyheter, och mindre på Soft News och kända personer än TV4 Nyheterna, medan personifiering såg likadan ut hos båda aktörerna. Några mindre skillnader i kategorierna fanns, där bland annat SVT Nyheter fokuserade mer på regionala nyheter och vetenskap, medan TV4 Nyheterna fokuserade mer på nöje, utrikeshändelser och kanske något överraskande, politik. Trots det var skillnaderna inte särskilt radikala i någon kategori. En kommersialisering i sig verkar inte ha skett i någon större omfattning.

 • 1386.
  Äleklint, Therése
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Wenngren, Petronella
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Tidskriften och bloggen: En kvalitativ studie om bloggens funktion för tidskriften Elle 2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1387.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  7B har ingen webbtidning2005Bok (Refereegranskat)
 • 1388.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  7B har ingen webbtidning: Möjligheter och problem med att använda Internet för publicistiska arbetssätt i grundskola och gymnasium2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Åkerlund, Dan (2005). 7B har ingen webbtidning - Möjligheter och problem med att använda Internet för publicistiska arbetssätt i grundskola och gymnasium. D-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet.

   

  Föreliggande studie syftar till att kartlägga de möjligheter eller problem som finns med publicistiskt arbetssätt och samtidigt finna orsakerna bakom att mycket få skolor utnyttjar sig av möjligheterna att låta eleverna publicera egna skoltidningar eller andra publika produktioner (exempelvis webbradio eller webbteve) på nätet. Idag finns ett 50-tal svenska webbskoltidningar av det slaget i Sverige, tidningar där man då också kan spåra en kontinuerlig utgivning. Som jämförelse har 80 % av alla svenska ungdomar mellan 12 och 24 år en egen inloggning på LunarStorm, en svensk community där ungdomar publicerar texter och kommunicerar med varandra på olika sätt.

  Utöver teoribakgrund och genomgång av lagstiftning och regelverk, intervjuades ett 15-tal personer, varav fem lärare som arbetat med webbskoltidningar under några år. Som komplement gjordes även en mindre statistisk undersökning där lärarstudenters inställning till publicering undersöktes.

  Bland möjligheterna och fördelarna med publicistiskt arbetssätt kan nämnas att eleverna får en publik för sina skolarbeten, att de får arbeta skarpt med en riktig produkt som lärare, elever, kamrater, föräldrar och kanske politiker läser och att nästan alla skolämnen kan dra nytta av tidningen som motor och motivation för textproduktion (i vid bemärkelse). Internt i skolan ges eleverna ansvar inom ramen för en redaktion och externt ökar möjligheterna till nya kontakter, inte minst internationellt.

  De problem som identifierats innefattar skolkultur, ekonomi, rädsla för det okända nätet, teknik, kunskaper och lagstiftning. Skolor och lärare är inte vana att marknadsföra sig och det finns en rädsla att visa upp sig publikt. Utvecklingsmedel saknas och många tror samtidigt att det är mycket svårt att göra skoltidningar eller sända radio över nätet. Personuppgiftslagen gäller inte exempelvis webbskoltidningar, vilket däremot knappast någon känner till och just därför upplevs lagen ändå av många som ett hinder.

 • 1389.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Den vidgade yttrandefriheten1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 1390.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Eleven som journalist - Publicistiskt arbetssätt2006Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1391.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Internet publishing as a didactic method2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1392.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Publicistiska arbetssätt i skolan2008Bok (Refereegranskat)
 • 1393.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Pupils motivation to net publishing2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1394.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Texter från klassrummet och ut på nätet2008Ingår i: Svenskläraren nr 2 - 2008Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1395.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Wiping out the White board in China2010Ingår i: Abstracts: Active Citizenship : NERA's 38th Congress, Malmö: Malmö Högskola , 2010, s. 68-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To have class room lessons in mathematics over the Internet in Göteborg and Shanghai at the same time.Online classrooms and distance education have been developed and discussed a lot during the last ten years; i.e. online lectures from one teacher to a group of distance students. But connecting two classrooms with each other on a regular basis through video conferencing and programs like Skype, are more of an exception. The question is why. After all, this technique has been around for a while; it is easy and works rather well even over rather poor conditions.A teacher in mathematics in Göteborg and her high school class has on a monthly basis a couple of lessons together with a high school class on the same level in Shanghai in China and she has taken the Skype technique a bit further. Today she works with a SmartBoard solution, where these electronic whiteboards are simultaneously updated, in China and in Sweden, together with sound and video connection with Skype and text messages on MSN. Between the lessons the students keep in touch with each other through MSN and e-mail.This poster will describe one of these events with photos together with interviews with students and teachers; hopefully on both ends. One part of the poster will conclude pros and cons, possibilities and problems and ask questions about what other advantages such a cooperation between class rooms can have apart from a deeper mathematical knowledge.

 • 1396.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Yttrandefrihet - för alla?1993Ingår i: Om medieverkstäder, lokal-TV och annat / [ed] K. Stigbrand, 1993Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1397.
  Åkerlund, Dan
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Enochsson, Ann-Britt
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Learning design when the classroom goes online2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract

  The Internet is increasingly being used by educators and educational institutions not only for information seeking, but also for communication and publishing students work. This paper explores how this can affect the learning situation and how we can understand the difference between an assignment carried out by a student and which is handed over directly, and only, to the teacher, compared to something that will be published and public on the net.

  The Learning Design Sequence developed by Selander (2008) has been used as an analytical tool when analyzing 5 examples from schools using web 2.0. Not having the teacher as the only addressee for a school assignment changes the value of the work and opens up for further development of knowledge, and we argue that the Selander model in some cases can be extended, when the classroom goes on line.

 • 1398.
  Åström, Carl
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Bråth, Rikki
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Organisationsstruktur och internkommunikation efter en omorganisation: En fallstudie om Karlstads universitet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en fallstudie över konsekvenserna av omorganisationen som skedde i januari 2013 på Karlstads universitet. Syftet var att ta reda på medarbetarnas upplevelse av förändringarna inom internkommunikationen och organisationsstrukturen. Detta uppnåddes genom åtta stycken personintervjuer av strukturerad form med anställda ifrån olika institutioner. Stor vikt lades på de etiska övervägandena och för att skapa en trygghet och tillit under själva intervjutillfällena så att respondenterna kunde svara öppet och ärligt gällande sina åsikter och upplevelser.

  Det framgår att den ursprungliga visionen hade ambition; där man önskade effektivisering med hjälp av mindre administrativ personal och effektivare beslutsvägar. Enligt medarbetarnas uppfattning blev dock resultatet långt ifrån idealet. På det stora hela förbättrades effektiviteten i beslutsvägarna endast högt upp i hierarkin. Administrativa personalens uppgifter blev flyttade till nya medarbetare och en stor otydlighet uppstod. En avgörande anledning var att man misslyckades i kommunikationen under processens gång, vilket gjorde att många medarbetare motsatte sig förändringen. Man misslyckades då medarbetarna inte kände sig delaktiga i de beslut som fattades, och därmed upplevde processen som ogenomskinlig. Hoppet om en transparent organisation var stort inledningsvis vid omorganiseringen, men det har snarare blivit tvärt om då beslutsremisser inte kommer ut till medarbetarna förrän efter besluten är genomförda. Beslutsvägarna känns inte effektivare nere på ämnesnivå, och ett stort missnöje har uppstått då medarbetarna inte längre har rätt till att besluta kring saker som står nära dem, exempelvis sina egen kursplaner, något som de tidigare anser sig ha klarat av mycket bra själva. Det har således uppstått en detaljstyrning uppifrån som inte passar verksamheten och detta har skapat en känsla bland medarbetarna av att de inte längre är betrodda. Sammanslagningen av institutioner blev inte heller perfekt, då vissa kombinationer inte känns logiska och visionen om att bryta mark inte uppenbarat sig. Ämnena i sig har istället blivit stärkta snarare än samarbetet mellan dem, vilket kan grunda sig i att idén om samarbete inte kom som ett önskemål från ämnena själva utan uppifrån i hierarkin. Det finns således en otydlighet både i strukturen och kommunikationen. Det är oklart hur kommunikationen ska hanteras nerifrån och uppåt, och därför önskas tydligare riktlinjer och ansvarsområden. Slutsatsen är alltså entydig; effektiviseringen har enbart rört ledningen och inte underlättat eller förbättrat situationen för medarbetarna. Detta ifrågasätts då en organisation som ett universitet med aktiv forskning inom både organisationsstruktur och internkommunikation väl besitter kunskap och kompetenser, men inte lyckats omvandla dessa tillgångar från teori till praktik i sin egen verksamhet.

  Nyckelord: internkommunikation, organisationsförändring, organisationsstruktur

 • 1399.
  Örnebring, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Alias2009Ingår i: The Essential Cult Television Reader / [ed] David Lavery, Lexington: The University Press of Kentucky , 2009, s. 22-27Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1400.
  Örnebring, Henrik
  Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford, England.
  Alternate Reality Games and Convergence Culture: The Case of Alias2007Ingår i: International journal of cultural studies, ISSN 1367-8779, E-ISSN 1460-356X, Vol. 10, nr 4, s. 445-462Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Alternate Reality Games (ARGs) are a form of internet-based mystery game in which participants are immersed in a fictional                     world and engage in collective problem-solving. This article studies three ARGs connected to the TV series Alias (ABC, 2001—6), two of them launched by the network ABC as part of the marketing of the TV series, the third produced by fans.                     Previous research on ARGs has not sufficiently problematized the fact that many ARGs are marketing tools. While ARGs can be                     analysed as part of a wider context of convergence culture and fan culture, such an analysis must take into account the underlying                     commercial logic of popular culture production. Despite the differences found between industry-produced and fan-produced ARGs,                     they still share a framework of consumption that conforms to corporate goals of marketing and brand-building as well as fan                     audiences' goals of pleasurable interaction with fictional worlds

2526272829 1351 - 1400 av 1431
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf