Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
242526272829 1301 - 1350 av 1430
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1301.
  Tatarevic, Azra
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Therese, Henningsson
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Sociala intranät - ett intranät för alla?: Uppfattningar bland leverantörer och beställare2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala intranät är en informations- och kommunikationskanal som är relativt ny och det finns ännu inte så mycket forskning kring sociala intranät, vad det är för något och vad organisationer och dess medlemmar kan ha för nytta av ett sådant intranät. Därför skrevs denna uppsats med syftet att belysa just orsaker, möjlig-heter och svårigheter med att införa och använda ett socialt intranät. Med intervju som metod har vi fått ta del av erfarenheter och åsikter om sociala intranät från ett flertal organisationer som använder eller ska införa ett socialt intranät, och även från företag som levererar tjänsten. Genom att använda oss av tidigare forsk-ning inom organisationskommunikation har vi sedan analyserat de svar vi fått av våra respondenter. Resultatet och slutsatserna visar bland annat att sociala intranät ska öppna upp för en tvåvägskommunikation i organisationen och ska ses som ett arbetsverktyg. Genom att de anställda får bidra med information och kunskap på intranätet skapar det en större delaktighet och gemenskap i organisationen. Resultatet visade även intressanta skillnader i uppfattningar om socialt intranät mellan leverantörer och beställare. Den stora skillnaden här var i hur stor utsträck-ning de anställa skulle vara delaktiga i processen av att skapa ett socialt intranät. Leverantörerna tryckte mer på de anställdas inblandning än vad några av bestäl-larna gjorde. Skillnader som fanns inom de båda grupperna var även hur de be-nämnde sociala intranät samt vad de kallade de olika grupper som går att skapa i de sociala intranäten.

 • 1302.
  Teigen, Aleksander
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Personal characteristics in job ads: Strategic communication in urban and rural municipalities2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Platsannonser är medveten kommunikation från arbetsgivare med avsikten att framförallt locka nya medarbetare, men fungerar även som marknadsföring av den rekryterande organisationen. I platsannonser är efterfrågan på personliga egenskaper hos den som ska anställas ett vanligt förekommande fenomen. Dessa egenskaper är av intresse i denna studie.

  ”Personliga egenskaper i platsannonser” är en kvantitativ innehållsanalysstudie av platsannonser från media och kommunikationsområdet där förekomsten av efterfrågade personliga egenskaper är vad som analyseras. Studien syftar till att belysa hur platsannonser kan ses som strategiska i sin kommunikation i form av att efterfråga personliga egenskaper. Hur denna efterfråga ser ut och om det finns någon skillnad mellan storstad och landsbygd i Sverige kommer utredas.

  För att ta reda på vilka personliga egenskaper som efterfrågas oftast utformades ett kodningsschema och 654 platsannonser samlades in från Arbetsförmedlingen jobbförmedlartjänst Platsbanken. De 20 mest efterfrågade egenskaperna från dessa genomgick sedan ett chi2-test för att se om det fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan kommuner i storstad och landsbygd eftersom storlek på kommun kan ha betydelse för hur arbetet utförs.

  Teorierna som studien baseras på är strategisk kommunikation och femfaktorteorin eller big five teorin som den heter som den heter på engelska. Dessa teorier visar på varför en platsannons kan ses som strategisk kommunikation och hur personlighet utgör en aspekt i rekryteringsprocessen. Femfaktorteorin bygger på att människans personlighet bygger på de fem faktorerna. Dessa faktorer består av adjektiv som beskriver personlighet, såsom t.ex. ansvarsfull, nyfiken och noggrann Alla människor har mer eller mindre av dessa faktorer.

  Studiens resultat visar att vissa personliga egenskaper efterfrågas mer frekvent än andra och från ett femfaktorteoretiskt perspektiv är vissa av dess faktorer mer förekommande än andra. Vilket i sin tur pekar på att platsannonser är strategisk kommunikation. Det fanns skillnader mellan storstad och landsbygd i vilka egenskaper som efterfrågas men likheterna var fler än olikheterna.

  Den vanligaste personliga egenskapen som efterfrågades i det insamlade materialet var strukturerad. Denna egenskap tillhör personlighetsfaktorn samvetsgrannhet. Att inneha mer av faktorn samvetsgrannhet är en bra indikation på framtida yrkesmässiga lycka, nöjdhet och prestation.

 • 1303.
  Tengzelius, Benjamin
  Karlstads universitet.
  Engagerande Karaktärer: En studie av Murray Smiths teorier applicerat på film och dataspel2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om de faktorer som gör att vi engagerar oss för karaktärer i film och huruvida de är de samma för dataspel. Syftet med uppsatsen är att testa en teori av Murray Smith som gäller filmkaraktärer och se om den går att använda även när man tittar på dataspel. Den exakta frågeställningen i uppsatsen är som följer: Murray Smith har skapat en teori för hur engagerande karaktärer skapas i film. Hur pass applicerbara är hans teorier för engagerande karaktärer när det kommer till ett annat visuellt medium som dataspel? Måste teorin tillämpas annorlunda? Är andra aspekter av teorin viktigare i det nya mediet?

  I uppsatsens teoribakgrund tas teoriinriktningar som bland annat semiotik och psykoanalys upp och förklaras. Bakgrunden avslutas med en beskrivning och förklaring av Smiths teori. Metoden bakom undersökningen i uppsatsen är en närläsning av två filmer och två spel. I resultatdelen har jag presenterat resultaten uppdelade efter film/spel och faktor. I resultaten fanns en viss skillnad mellan karaktärerna i film och dataspel. Efter analys visar sig dock skillnaderna bero av hur faktorerna används. Slutsatsen blev att skillnaderna låg inom ramen för teorin och den kunde användas utan förändringar även på dataspel. Resultatet innebär att vi fått ett nytt verktyg för att skapa och analysera engagerande karaktärer i dataspel.

 • 1304.
  Thor, Isabelle
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Turesson, Urban
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Reklamfilm eller skräckfilm?: En kvalitativ studie om unga flickors tolkning av Apolivas TV-reklam.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under sommaren och hösten 2009 fick Apolivas reklamfilm stor uppmärksamhet av såväl det svenska folket som i media. Uppståndelsen grundades i att en stor andel människor som tagit del av reklamen uppfattade den som skrämmande, medan Apolivas avsikt var att skildra de svenska, något melankoliska, väderförhållandena.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka tolkningsskedet av Apolivas reklamfilm, hos flickor i nionde klass. Vår specifika frågeställning utvecklades till att ta reda på om den utvalda gruppen tolkar budskapet och känslan som förmedlas i reklamfilmen, på det sätt som Apoliva avsett, med utgångspunkt i Halls (2009) encoding/decoding-teori. Enligt denna modell finns tre olika sätt att tolka ett budskap; dominant, oppositionell eller förhandlande tolkning. I en dominant tolkning godtar mottagaren budskapet, medan den oppositionella tolkningen innebär att mottagaren vänder sig mot budskapet. I den förhandlande tolkningen godtar mottagaren budskapet till viss del i en mix av tvivel. Intervjuerna inleddes med en visning av Apolivas reklamfilm, därefter ställdes frågor med tyngdpunkten på att ta reda på vilka känslor och budskap som respondenterna upplevde av reklamen.

  Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer på åtta stycken flickor i årskurs nio.

  Respondenternas svar analyserades med hjälp av Halls (2009) encoding/decoding-teori, och under arbetets gång kom vi till insikt att modellen behövde modifieras. Detta blev nödvändigt då vi i analysen märkte att en stor del av de intervjuade missuppfattat det inkodade budskapet. Trots att vissa respondenter inte tolkat budskapet som avsändaren planerat, var det inte otänkbart att dessa ändå godtog det uppfattade budskapet till viss del. Således delades modellen in i olika kategorier av egenuppfattningar.

  Svaret på huvudfrågan som ställdes till materialet; Med utgångspunkt i Halls teori om encoding/decoding, tolkar kvinnliga elever i årskurs 9 budskapet och känslan som kommuniceras i reklamfilmen, på det sätt som avsändaren avser? är att flickorna inte kan anses tolka reklamens budskap och känsla på avsett sätt. Endast en respondent kunde bedömas göra en dominant tolkning av Apolivas reklamfilm. Påtagligt är istället hur många som faktiskt gjort en annan tolkning av budskapet, än vad Apoliva avsåg sända ut.

   

 • 1305.
  Thorén, Claes
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Print or Perish?: A Study of Inertia in a Regional Newspaper Industry2013Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The newspaper industry has in the last few decades experienced a gradual but steady decline. The cause of this decline and potential ways of counteraction have been under considerable debate recently both in the industry and in academia. For the last decade and a half, the digitization of news has emerged as a much debated challenge and been perceived by the industry as both its inevitable future and its biggest threat.

  Taking its starting-point in this complex situation, this dissertation particularly focuses on how the organizational culture of regional, ideologically driven newspaper organizations affects propensity for change. Particular focus is placed on the regional newspaper industry, and an ethnographical case study has been conducted of a Swedish county covered by two independent, competing newspaper organizations. The purpose of the study is to develop a theoretical concept to describe the kind of organizational inertia currently experienced by the regional newspaper industry.

  Combining semi-structured interviews, observations and analysis of public documentation, it is shown that both regional organizations in the study are struggling to reconcile a steadily declining print edition with the pressures of publishing news online. The regional newspaper industry is expected to deliver online news content to a growing audience without a profitable business model. Since the late 1990s, when the first of the organizations’ websites appeared, the Internet’s potential as a financially justifiable publishing platform has been put into question. Sixteen years later, the websites and the questions remain.

  The study shows how organizational memory and the act of remembrance are used along with certain aspects of corporate history and culture to legitimize long term strategizing that in turn have significant effects on the propensity for change. Dimensions of “spectrality” and the concept of “spectral organizations” are introduced as theoretical concepts to describe these particular types of organizations that are haunted by their past to the extent that they exhibit strategic entrenchment or even altogether an inability to progress and adapt to their environment. The contribution of the study is to increase the understanding of why the regional newspaper industry is experiencing inertia, and of the ideological forces that make implementing paradigmatic change so difficult.

 • 1306.
  Thunberg Aureliusson, Erika
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Fernström, Linnéa
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Iskalla maffiasvek: En kvantitativ innehållsanalys om hur organiserad brottslighet gestaltas i svensk nyhetsmedia2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Brott är generellt sett ett område som motsvarar många kriterier för nyhetsvärdering inom journalistiken och ämnet lockar till läsning. När media rapporterar om olika händelser i världen får därför framförallt våldsbrott mycket publicitet. Det finns tidigare forskning som visar att medias frekventa rapportering om brott skapar en obefogad rädsla hos befolkningen.

  Mycket forskning kring brott i media finns både nationellt och internationellt, men denna studie fokuserar på en viss typ av brottslighets plats i media som inte alls är lika utforskat, nämligen organiserad brottslighet. Vi tittar på hur den organiserade brottsligheten gestaltas i svensk nyhetsmedia, vilka skillnader det finns i rapporteringen av denna typ av brott i jämförelse med annan kriminalitet, samt om rapporteringen i morgonpress och kvällspress skiljer sig från varandra.

  Undersökningen gjordes genom en kvantitativ innehållsanalys på 200 artiklar. Hälften av dessa var publicerade i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som representerar morgonpress medan den andra hälften hämtats från Aftonbladet och Expressen som i undersökningen representerar kvällspress. Artiklarna är också uppdelade där 100 stycken behandlar organiserad brottslighet och de resterande 100 annan typ av kriminalitet. Undersökningen visade att rapporteringen om de olika typerna av brott skiljer sig. Organiserad brottslighet får mer fysisk plats i tidningarna då de i fler fall finns med bilder. Denna typ av kriminalitet framställs som ett större hot/risk än annan brottslighet, händelser gestaltas mer förstorat, och bilderna i dessa artiklar förstärker ofta en hotfull känsla. Organiserad brottslighet gestaltas som farligare än annan brottslighet. Vi såg utöver detta också skillnader i de olika typerna av press. Kvällspress skriver på ett mer förstorat sätt om organiserad brottslighet än vad morgonpress gör, vilket i denna studie innebär att de använder fler ord som endast finns där i syfte att förstärka olika känslor. Kvällspress använder sig också mer av bilder för att befästa de känslorna artikeln ska förmedla.

  Med stöd av dagordningsteorin, nyhetsvärdering och nyhetsurval, gestaltningsteorin samt kriminaljournalistik har vi utefter våra resultat analyserat och diskuterat vår forskningsfråga. Vi förstår varför organiserad brottslighet får mycket plats då den uppfyller kriterier för att skapa mediedramaturgi, men anser att det kan vara problematiskt då media med hjälp av sin gestaltning kan skapa en obefogad oro och rädsla bland publiken. Detta påverkar inte bara individen utan även samhället i stort eftersom människors bild av den kriminella världen kanske inte stämmer överens med verkligheten. Eftersom detta kan ge effekt på hela samhället anser vi att studien är relevant för makthavare i landet och Polismyndigheten.

  Under denna studie har det framgått att forskning om organiserad brottslighet är begränsad. Det finns dåligt med statistik och fakta om denna typ av brott och vi ser gärna att man i framtiden forskar vidare i fältet. Som påbyggnad av detta finns det inte heller mycket forskning att hitta om organiserad brottslighet i förhållande till media. Detta saknas framförallt i svensk forskning och vi skulle gärna se framtida svenska forskare fördjupa sig mer i detta område, till exempel genom en liknande studie, med ett större empiriskt material, för att få en ännu bättre bild av gestaltningen av organiserad brottslighet i media.

 • 1307.
  Thyberg, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Teknikstöd för beslutstagande och informationshantering i räddningstjänsten: Driv- och bromskrafter för användning av informationssystem vid räddningstjänsten i Östra Skaraborg2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är undersöka vilka driv(+)/bromskrafter(-) det finns för användning av teknikstöd/informationssystem, i nuläget samt framtiden, för beslutsfattande och informationshantering vid räddningstjänsten.

  En fallstudie har genomförts av RÖS, Räddningstjänsten i Östra Skaraborg. Forskningen har genomförts på ett kvalitativt tillvägagångsätt, där tre intervjurespondenter har intervjuats. Empiri har också samlats in från dokument, i huvudsak från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

  RÖS har tillgång till MSB:s teknikstöd, RIB-paketet. Alarmos, ett annat informationssystem, används bl.a. som organisationens "privata" databas och ersätts av ett modernare system kallat Daedalos.

  (+) RIB-paketet stödjer bl.a. inre befäl hos RÖS och är därför en drivkraft för användning av teknikstöd. En bromskraft för användning av teknikstöd är (-) brist av specifik träning med systemen. RÖS menar själva att det här är en anledning till att endast 20-30% av Alarmos potential används i verksamheten. (-) Fritextsökning saknas också i nuvarande system. Men återfinns i Alarmos ersättare Daedalos.

  (+) Daedalos kommer nås via pekplattor, vilket möjliggör användning av systemet för brandmän i fält. En bromskraft är att RÖS har uppfattningen att (-) tillgång till teknikstödet ska begränsas eftersom systemanvändningen endast utförs av ett fåtal roller.

  I samband med implementeringen görs en ombyggnation av RÖS. Det möjliggör bl.a. (+) visuell kommunikation mellan RÖS och andra stab(er) genom en "sammankoppling" av de större bildskärmarna.

  RÖS har också testat och funderat om användning av kameror. De flesta anser att det finns goda drivkrafter för användningen av sådant teknikstöd p.g.a. att det förbättrar lägesbilden. Det finns dock (-) frågetecken runt juridiken som har bromsat användandet.

 • 1308.
  Thörnstrand, Sandra
  et al.
  Karlstads universitet.
  Kvamme, Maja
  Karlstads universitet.
  Sant eller falskt på sociala medier: En kvalitativ studie om unga vuxnas åsikter, beteenden och attityder kring källkritik och nyhetsspridning på Facebook.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier, exempelvis Facebook har gjort det möjligt för allmänheten att på ett enkelt sätt vara med och bidra till nyhetsskapandet och nyhetsspridning. I och med detta finns det möjligheter för alla att påverka och vara delaktiga i nyhetsspridningen, men samtidigt medföljer även risker. Det har visat sig vara vanligt att falsk information sprids via sociala medier där den snabbt når ut till många människor, vilket kan ge en missvisande bild av verkligheten. I denna studie förs teorier om Uses and Gratifications samman med området källkritik, för att dels undersöka hur våra respondenter resonerar kring fördelar med att alla aktivt kan vara delaktiga i nyhetsspridningen och dels undersöka hur de resonerar kring de negativa sidorna, vilket området källkritik tar upp genom olika risker. Studien redogör för olika behov som uppfylls vid nyhetsspridning på Facebook samt vilka åsikter, beteenden och attityder unga vuxna har kring källkritik och nyhetsspridning på sociala medier, med fokus på Facebook. Varför just unga vuxna undersökts är eftersom den gruppen generellt är mycket aktiva på sociala medier och att de till stor del får reda på nyheter via exempelvis Facebook. För att få reda på hur unga vuxna resonerar kring ovanstående genomfördes fokusgrupper där deltagare mellan 18-29 år fick möjlighet att diskutera frågor kring ämnet.

  Utmärkande av resultatet i studien är att nyhetsspridning på Facebook till stor del handlar om att uppfylla ett behov av uppmärksamhet. Behov av att andra ska se att man har koll och behov av att få bekräftelse genom exempelvis kommentarer. En annan upptäckt är att deltagarna i studien menar att sättet de värderar källor på sociala medier är att jämföra informationen från olika källor, men däremot spelar flera andra faktorer roll även om deltagarna är mindre medvetna om dessa faktorer då de värderar trovärdigheten.

 • 1309.
  Timm, Jimmy
  et al.
  Karlstads universitet.
  Wahlström, Jens
  Karlstads universitet.
  Det här är en svart dag för Sverige: En komparativ studie i nyhetsdiskurs mellan Dagens Nyheter och Fria Tider i deras rapportering om knivådet i Västerås kontra skolattacken i Trollhättan2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här kvalitativa innehållsanalysen har varit att undersöka hur ett högerpopulistiskt nyhetsmedie kontra ett traditionellt nyhetsmedie gestaltar knivdådet på Ikea i Västerås samt skolattacken i Trollhättan som skedde med kort mellanrum hösten 2015. De båda dåden fick stor uppmärksamhet och den redan intensiva debatten om invandring blossade upp ytterligare. Detta på grund av att dådet i Västerås begicks av en asylsökande, och det i Trollhättan av en ung svensk man med högerextrema åsikter som valde sina offer utifrån deras etniska ursprung.Det teoretiska ramverket innehåller tidigare forskning om alternativmedier, populism och journalistik. Vi har valt att använda oss utav två betydande teorier inom medieforskningen. Först gestaltningsteorin, främst med Scheufele och Entmans forskning som utgångspunkter. Sedan diskurs, med forskning av Foucalt och Fairclough. Valet av metod till vår studie är kritisk diskursanalys. Detta för att metoden lämpar sig väl för att undersöka politiska budskap i texter och tyda gestaltningar och diskurser. Det studerade materialet består utav fyra stycken nyhetsartiklar, två för respektive nyhetshändelse. Två stycken artiklar från den högerpopulistiska nättidningen Fria Tider samt två stycken från den mer etablerade morgontidningen Dagens Nyheter. Dessa jämförde vi sedan med varandra i en komparativ studie. Diskurser i dessa nyhetsartiklar har brutits ut med hjälp av ett analysschema för att operationalisera vårfrågeställning. Resultaten visar på två helt skilda nyhetsdiskurser och olika sätt att gestalta händelserna. Fria Tider gestaltar händelser till förmån för sin invandringskritiska agenda medans Dagens Nyheter agerar som en slags motpol med en betydligt mer objektiv gestaltning av händelserna. Den här studien vill bidra till förståelsen för vårt polariserade medieklimat, samt den oberoende journalistikens viktiga roll i samhället i en tid av nedskärningar och mediekonvergens. Det behövs en öppnare samhällsdebatt om frågor gällande invandring och kriminalitet för att inte ytterligare öka polariseringen av medielandskapet.

 • 1310.
  Tomasson, Sebastian
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Ellertam, Adam
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Twitter as the digital amphitheather: An analysis on Swedish Twitter users in #Migpol during the day before the Swedish election 20182019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att analysera svenska Twitter användares deltagande i svensk

  migrationspolitik online genom att forska kring interaktioner och diskussioner mellan olika användare på

  plattformen en dag före Riksdagsvalet 2018. Den potentiella insynen i politisk åskådning som sociala medier

  kan bistå med gav oss en möjlighet att utforska hur svenska medborgare, politiker, eller medlemmar i andra

  sociala- samt yrkesroller involverar sig i politisk aktivitet och hur de interagerade med andra på Twitter.

  Forskningen i detta arbete har skett genom att granska hashtagen “#Migpol” (kort för migrationspolitik). Vi

  samlade och analyserade totalt 328 tweets samt ytterligare 400 svar på dessa, där användarna inkluderat

  hashtagen. Det var med dessa vi konstruerade vårt nätverk som består av @replies och @mentions och det

  var genom dessa plattforms funktioner som vi också analyserade användarnas interaktioner samt

  diskussioner med andra användare och organisationer. Vi använde oss utav en metod blandning bestående

  av nätverks analys och en sekundär metod inspirerad av diskurs analys. Som underlag för vår analys,

  använde vi oss utav ett teoretiskt ramverk bestående av Erving Goffmans dramaturgiska teori samt

  Alessandro Pizzornos idéer om politiskt deltagande. Pizzornos idéer från 1970 var återskapade och

  anpassade för att de skulle kunna bli applicerbara för forskning på sociala medier. Resultatet av

  nätverksanalysen visade att många av de svenska användare fick olika värden av centralitet på grund av att

  dom integrerade i stor utsträckning med varandra, dock visade det sig att ömsesidiga förhållanden i

  nätverket var väldigt få. Resultatet visade också att det fanns flera mängder av mindre kluster av nätverk

  inom det större nätverket. Vi analyserade också de tweets som innehöll hashtagen med metoden inspirerad

  av diskursanalys, detta då ville få en insikt i hur användarna uttryckte sina åsikter i diskussioner som

  uppstått. Det var också på så vis vi kunde urskilja vilka ämnen som dominerade inom diskussionerna samt

  huruvida centralitet påverkade diskussionerna. Resultatet av denna analys visade att ett parti med antimigration

  åsikter och partiledardebatten som ägde rum den 7:e September var i fokus men att det även fanns

  spår av ett tredje resultat som indikerade en viss nivå av nationalism. Resultatet visade också att centralitet

  påverkade inte diskussionerna, dock fann vi en indikation på att vissa användare kan vara mer kända inom

  hashtagen än andra.

 • 1311.
  Tosic, Marko
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Gärder, Jesper
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Profilering på webben: En ny webbplats för The Shelter Studio2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1312.
  Trenkler, Silja
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Carlsson, Ida
  Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  It's Usable: En granskning av informationssystemet It's Learning utifrån ett användarvänligt perspektiv2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vi har valt att testa It’s Learning - ett informationssystem som tillhandahålls studenter vid Karlstads universitet för informationshantering. Från början var det tänkt som ett redskap vid distansutbildningar men det används mer och mer av campuskurser. Men hur användbart är det? Ställer användarna andra krav på ett användbart informationssystem än vad de teoretiska reglerna och normerna säger och på vilket sätt uppfyller It’s Learning de teoretiska respektive de användarbaserade kraven? Det är det vi har försökt ta reda på i denna uppsats. För att få svar på våra frågor började vi med att samla in teorier om vad som anses vara god användbarhet från litteratur och via säkra internetkällor. Utifrån dessa teoretiska normer och regler skapade vi ett antal kriterier som vi sedan testade på It’s Learning. Dessa kriterier var bland annat hur man bäst uppnår god läsbarhet och hur en länk ska se ut och fungera för bästa möjliga navigation. Vid en genomgång av It’s Learning upptäcktes en del teoretiska brister. Några av dessa användes sedan i vårt användartest för att se om de även var brister ur användarsynpunkt. Dessa resultat analyserade vi sedan utifrån de teorier som vi funnit i litteratur och genom vår egen förståelse i ämnet. I slutsatsen visar vi exempel på hur It’s Learning till exempel kan förbättra sin sökfunktion och att användartester och teoretiska normer och regler kompletterar varandra mycket bra.

 • 1313.
  Tväråna, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Meningen med mötet: En studie av det mellanmänskliga mötets betydelse för medarbetarnas meningsskapande process och relationer med ledaren2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1314.
  Tännström, Mickaela
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Gamification inom e-handel: Effekter och kritiska framgångsfaktorer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien behandlar gamification, det vill säga användningen av spelelement inom områden som vanligtvis inte har spel kontext. Sedan 2010 har begreppet vuxit fram och blivit allt vanligare, bland annat inom marknadsföring och e-handel. Studien är utformad för att få en närmare inblick i hur företag tänker kring användningen av gamification samt deras definition kring begreppet. Syftet med denna studie är att identifiera de effekter implementeringen av gamification har för företag i samband med e-handel, samt vilka de upplevda kritiska framgångsfaktorerna är.

  Utifrån tidigare forskning om gamification, e-handel och relevanta områden som lojalitetsprogram och vald analysmodell presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Kvalitativ metod i form av intervjuer användes i studien för att få en djupare förståelse för företagens tänkande. Respondenterna i rapporten arbetar hos leverantörer av gamificationlösningar (Ninetech och Awesome Group), en kund till en av leverantörerna (Företag X) och ett företag som inte använder sig av gamification (Viskan).

  Resultatet av undersökningen visar implementeringen av gamification i företagen och externa verksamheter. Det har inte varit enkelt och snabbt utan har krävt en del från företaget i form av data sedan tidigare. En av respondenterna gav Liseberg som exempel, hur deras pappersband inte ger företaget någon form av data som går att bygga vidare på. Däremot om det varit ”blippband” band som blippas varje gång individen ska åka en attraktion skapas data som företaget kan bygga vidare på.

  Det är ett långvarigt samarbete som ständigt är under arbete. Gamification kommer växa mer under de kommande åren och framför allt bli vanligare i fler sammanhang än hittills. Möjligheten ligger i att kunna behålla befintliga kunder och se bortom de affärsmässiga behoven. För framgången krävs det att alla i företaget är involverade och gemensamt jobbar mot samma mål. 

 • 1315.
  Tömmernes, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  "En okrönt drottning": En kvalitativ fallstudie om hur informella roller skapas och utvecklas genom kommunikation i en organisationskultur2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur kommunikationsprocesser mellan medarbetare kan bidra till skapandet och utvecklandet av informella roller i organisationskulturer.

  Syftet har brutits ner till fyra frågeställningar:

  • Vilka uppfattningar har medarbetarna om organisationskulturen?

  • På vilket sätt upplever medarbetarna de informella rollerna i arbetsgruppen?

  • Vilka socialiseringsfaser kan identifieras i arbetsgruppen?

  • Vilka kommunikativa rutiner under socialiseringsprocessen kan identifieras inom

  arbetsgruppen?

  Uppsatsen innehåller en fallstudie av ett industriföretag och har analyserats med ansats från teorier som berör organisationskultur, socialisering, informella roller och de kommunikativa rutinerna under socialisering. Samtliga teorier har kommunikation som utgångspunkt. Ansatsen till uppsatsen är deduktiv vilket innebär att den teoretiska referensramen kommer jämföras med den insamlade empirin. Metoden som undersökningen ansluter sig till är kvalitativa samtalsintervjuer. Två arbetsgrupper som ingår i samma skiftlag har intervjuats, det ena arbetslaget består av tre medarbetare och det andra består av fyra. Det transkriberade materialet analyserades genom meningskodning, meningskoncentrering och meningstolkning. Resultatet och analysen är indelade i fyra teman; organisationskultur, informella roller, socialisering och kommunikationsprocesser. Resultatet pekar på att organisationskulturen är väldigt stark och att medarbetarna upplever arbetsgruppen som väldigt positiv. De har en stark samhörighet och en god samanhållning. Det finns tydliga informella roller i organisationen och de flesta upplever rollerna som positiva. Resultatet pekar på att en av respondenterna känner en viss missnöjdhet med sin roll då den innebär att hen ska ta mer ansvar trotts att alla i arbetsgruppen får lika lön och uppmärksamhet. Samtliga socialiseringsfaser kan identifieras inom gruppen, dock är vissa mer tydliga än andra. De kommunikativa processerna som ingår i den teoretiska referensramen går också att identifiera. Resultatet pekar på att kommunikation bidrar till skapandet och utvecklandet av informella roller i organisationskulturen. Genom vidare forskning finns det möjlighet att ta fram strukturer och tydligare processer över informell kommunikation som påverkar organisationskulturen vilket i sin tur påverkar företaget.

  Nyckelord: organisationskultur, socialisering, informell kommunikation, informella roller

 • 1316.
  Uppal, Charu
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Bollywood, the vendor of emotions and nostalgia: India in the lives of Indo Fijians2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1317.
  Uppal, Charu
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Claiming Their Heritage: Citizens  and Digital Communication2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1318.
  Uppal, Charu
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Claiming Their Heritage: Re-Discovering India Through Cyber-Dialogue2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1319.
  Uppal, Charu
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Diaspora, Meaning and Assimilation: Geography, Media and Communication2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1320.
  Uppal, Charu
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Mobilizing the Public at Multiple Levels : A Case Study of Satyamev Jayate2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Launched in May of 2012, Satyamev Jayate (‘Only the truth triumphs’), is the most researched talk show focussing on current issues that has come to Indian audiences since TV’s introduction to the Indian society.  Apart from being anchored by a popular filmstar, Aamir Khan, and covering some topics that have not been given due attention in the news or popular media, the show is aired simultaneously in five languages.  Each of the episodes has sparked a nation wide discussion on topics overlooked by the mass media, except in the form of coverage in print media. 

   

  However, Satyamev Jayate has combined several factors that have given a new avatar to the ‘old mass medium’ making us reconsider its power to bring about social change.

   

  This paper analyzes the strategies used by the show to inform, educate, and validate –by interviewing victims, social activists and experts. Building upon the previous work of the author on mobilizing information, the paper extends the argument and definition of what ‘mobilizing information’ can imply and how an ‘old medium’ is still very relevant in bringing attention to social issues, and generating a public discourse.  The concept of mobilizing context, embedded in the format and aim of the show, is introduced, and the first episode is content analyzed to illustrate how the show, very efficiently, utilizes language, appeals, and various interactive features to involve the public. 

 • 1321.
  Uppal, Charu
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Only the truth triumphs: When TV dares to contemplate taboo issues!2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1322.
  Uppal, Charu
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Over time and beyond disney-visualizing princesses through a comparative study in India, Fiji, and Sweden2019Ingår i: Social Sciences, ISSN 2076-0760, E-ISSN 2076-0760, Vol. 8, nr 4, artikel-id 105Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Disney animated princesses are broadcasted around the world through Disney Channel and its global affliates as well as through numerous other networks that purchase distribution rights. In an attempt to provide diversity in the last 25 years, Disney has featured nonwestern princesses such as those in Aladdin (1992), Pocahontas (1995), Mulan (1998), and Moana (2016). This study examines how princesses in animated Disney movies are perceived and understood by girls (8-15 years) in three different countries, over two time-periods with a gap of nearly a decade (2009 and 2018). The primary research question, considering Disney's global reach, is how race, culture, and presence of a royal family interact with transnational access to the same media content in the perception of the princess concept and about being a girl. The selected countries provide an opportunity to explore differences in perception of Disney princesses between girls raised in countries with and without a royal family, and between girls in nonwestern and western countries. Differences in the perception are attributed to local and national cultures that allow a different lens to view the same content. A mixed method combining interviews, focus groups, and participant-generated images was used to gather data in India, Fiji, and Sweden. Results indicate Disney princesses, with their ubiquitous presence in various formats, e.g., media content, costumes and school stationery, have created a uniform idea of beauty across countries. Princesses in Disney were perceived by participants as being Caucasian and American, regardless of the race or country they represented. Girls in India and Fiji did not identify with Jasmine or Mulan, whom they considered 'American', whereas girls in Sweden considered Jasmine and Mulan as princesses of nonwestern origin. Girls in India and Fiji did not think they could be princesses because of their skin color, and did not want to lead a life 'restricted with responsibilities', but girls in Sweden considered the same question from the place of a choice, i.e., they preferred not to lead a 'boring' and regulated life like that of a princess. Participants from Fiji, with the least access to domestic programming that showed girls of their same Fijian origin, were least likely to consider themselves capable of being a princess.

 • 1323.
  Uppal, Charu
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Understanding our Stories: How Fijians perceive representation of minorities in Shortland Street2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1324.
  Uppal, Charu
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  What Do Children Want?  Children on the News Media Coverage of the 2011 Japan Disasters2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1325.
  Uppal, Charu
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Sartoretto, Paola
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies.
  Cheruiyot, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  The Case for Communication Rights: A Rights Based Approach for Media Development2016Ingår i: Communicating with Power: 66th Annual International Communication Association Conference, Japan, Fukuoka, June 9-13, 2016, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1326.
  Uppal, Charu
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Sartoretto, Paola
  Stockholm University.
  Cheruiyot, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  The case for communication rights: A rights-based approach to media development2019Ingår i: Global Media and Communication, ISSN 1742-7665, E-ISSN 1742-7673, s. 1-21Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  From the 1980s, international organizations have devised strategies to develop national media systems to make them more diverse and inclusive so as to both exhibit and preserve local cultures. However, these strategies have not always been successful since information has become a commodity, because the interests of private actors prevent equal access to communication rights. This article outlines a perspective on media development from a rights-based approach, derived from a critique of dominant perspectives from international organizations with a strong focus on technology provisions. The article argues for media development based on the right to communication as an alternative to commodification of information. Through examples from Brazil and Kenya, the article illustrates that viewing communication as a basic right can lead to the inclusion of more voices in the public discourse. In addition, a model for media development is proposed, suggesting that the state and national civil society play a significant role in promoting diverse national public spheres.

 • 1327.
  Van Couvering, Elizabeth
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Internet Ratings Systems2008Ingår i: The International Encyclopedia of Communication / [ed] Wolfgang Donsbach, Malden: Blackwell Publishing, 2008, s. 2453-2455Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1328. Van Couvering, Elizabeth
  Is Relevance Relevant? Markets, Science and War: Discourses of Search Engine Quality2007Ingår i: Journal of Computer-Mediated Communication, ISSN 1083-6101, E-ISSN 1083-6101, Vol. 12, nr 3, s. 866-887Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 1329.
  Van Couvering, Elizabeth
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Navigational Media: The Political Economy of Online Traffic2011Ingår i: The Political Economies of Media: The Transformation of the Global Media Industries / [ed] Dwayne Winseck & Dal Yong Jin, London: Bloomsbury Academic, 2011Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1330.
  Van Couvering, Elizabeth
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Search Engines2008Ingår i: The International Encyclopedia of Communication / [ed] Wolfgang Donsbach, Malden: Blackhorse Publishing, 2008, s. 4521-4525Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1331.
  Van Couvering, Elizabeth
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Search Engines in Practice: Structure and Culture in Technical Development2012Ingår i: Cultural Technologies: The Shaping of Culture in Media and Society / [ed] Göran Bolin, New York: Routledge, 2012Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1332. Van Couvering, Elizabeth
  The Economy of Navigation: Search Engines, Search Optimisation, and Search Results2007Ingår i: The Rising Power of Search Engines / [ed] Marcel Machill & Marcus Beiler, Cologne: Herbert von Halem Verlag, 2007, s. 105-126Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1333.
  Van Couvering, Elizabeth
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  The History of the Internet Search Engine: Navigational Media and the Traffic Commodity2008Ingår i: Web Search: Interdisciplinary Perspectives / [ed] A. Spink & M. Zimmer, Berlin: Springer, 2008, s. 177-206Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1334.
  Van Couvering, Elizabeth
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Livingstone, Sonia
  Information Literacy2008Ingår i: The International Encyclopedia of Communication / [ed] Wolfgang Donsbach, Malden: Blackwell Publishing, 2008, s. 2230-2234Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1335. Van Couvering, Elizabeth
  et al.
  Livingstone, Sonia
  London School of Economics.
  Thumim, Nancy
  London School of Economics.
  Converging traditions of research on media and information literacies: Disciplinary and methodological issues2008Ingår i: Handbook of Research on New Media Literacies / [ed] J. Coiro, M. Knobel, C. Lankshear & D. J. Leu, New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2008, s. 103-132Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1336.
  Vinu, Molly
  et al.
  Natl Matern Hosp, Holles St, Dublin, Ireland.
  Kane, Bridget
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  The Use of a Digital Structured Format for Nursing Shift Handover to Improve Communication2016Ingår i: 2016 IEEE 29th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS), IEEE , 2016, s. 70-75Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Nursing shift handover is a vital part of clinical care where relevant patient information needs to be communicated accurately and precisely, to ensure continuity of care and patient safety. Poor communication and lack of structured format are contributing factors in adverse incidents where patient care is put at risk. This ethnographic study reports on a computerised structured format for nursing shift handover using the ISBAR3 communication tool. 20 shift handovers pre-and post-implementations of ISBAR3 tool were observed. The time taken for handover has substantial reduced from an average of 31 minutes to 27 minutes (1.7 minutes to 1.5 minutes per patient), i.e. 4 minutes in each handover. Use of an electronic structured format replaced the traditional way of handover to a systematic, precise, accurate, relevant mode of updated communication in a very short period of time. Successful implementation of the ISBAR3 handover tool with e-technology in gynaecology supports the roll-out of this mode of communication to other nursing and maternity services in the hospital. As well as saving time, implementation of the ISBAR3 handover tool enhances communication, and reduces the risks to patient safety.

 • 1337.
  Vollmersson, Lisa
  Karlstads universitet.
  Bara om det passar in i feedet: En kvalitativ studie om vad som motiverar unga personer att publicera alkoholrelaterat innehåll på Instagram.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala mediers ideal är något som påverkar, speciellt i unga åldrar där man redan kämpar med att skapa sigen identitet. Det finns en problematik med att alltid behöva framställa sig positivt på grund av det påverkar ungdomars identitetsskapande och kan skapa press. Ungdomar vill visa en utsida som är perfekt och allt vad det innebär för att skapa social acceptans. Alkohol är något som historiskt alltid har funnits där och har genom tider symboliserat olika saker. På grund av den tidiga exponeringen av ungdomar skapar de sig en image som de behöver upprätthålla genom olika sociala medier vilket påverkar deras identitet. Popularitet, status och likes är något som går hand i hand vilket visar sig på de sociala kanalerna där behöver bevisa och dokumentera för den sociala massan vad man gör och vilka man umgås med för att skapa social status och acceptans. Undersökningar visar att konsumering av alkohol tycks ta sig mindre plats i ungdomars liv, samtidigt finns det en press om ett visst ideal och en livsstil som ungdomar ska ha för att bli socialt accepterade där alkohol är inkluderat. Man skålar i champagneglas vid 14 års ålder men är det champagne i glasen eller är det endast en yta? Genererar alkohol fortfarande status och behöver ungdomar upprätthålla en image om att de lever i en alkoholkultur? Denna studie vill belysa hur förhållandet mellan ungdomar och alkohol som statusmarkör är på Instagram. För att kunna ta reda på ungdomars upplevelser och erfarenheter är det lämpligt att prata med dem, därför har jag valt att använda mig av kvalitativa samtalsintervjuer med 14 - och 15 åriga ungdomar från två olika delar i Göteborg. Genom tidigare forskning, teorier och egna erfarenheter har jag kunnat utvinna utgångspunkter för studien. Framförallt har denna studien förankrats med Erving Goffmans teorier om självpresentation och image management och dragit paralleller till dagens samhälle och hur ungdomar använder sig av olika självpresentationstekniker för att visa olika versioner av dem själva online och offline. Sammanfattningsvis kan man se ett mönster av att vissa ungdomar som intervjuades vill framhäva sig själva på ett visst sätt på sitt offentliga konto för att skapa social interaktion och social acceptans vilket alkohol är en stor del av den acceptansen trots att man inte dricker själv. För samhället är det viktigt att förstå hur stor plats Instagram och den press som följer med och hur viktigt det är för dom att visa en sida utåt som är perfekt och hur alkohol har en inverkan på ungdomar trots att det inte syns i alkoholkonsumtionsmätningar.

 • 1338.
  Voorhees, Clay M.
  et al.
  Michigan State Univ, USA.
  Fombelle, Paul W.
  Northeastern Univ, Boston, MA, USA.
  Gregoire, Yany
  HEC Montreal, Montreal, Canada.
  Bone, Sterling
  Utah State Univ, USA.
  Gustafsson, Anders
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Sousa, Rui
  Catholic Univ Portugal Porto, Oporto, Portugal.
  Walkowiak, Travis
  Michigan State Univ, MI, USA.
  Service encounters, experiences and the customer journey: Defining the field and a call to expand our lens2017Ingår i: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 79, s. 269-280Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Service researchers have emphasized the importance of studying the service experience, which encompasses multiple service encounters. Although the reflection on a series of service encounters has increased, the scope of research in this space remains narrow. Service research has traditionally concentrated on understanding, measuring and optimizing the core service delivery. While this focused lens has generated extraordinary knowledge and moved service research and practice forward, it has also resulted in a narrowly focused research field. The authors present a framework to guide comprehensive service experience research. Broadly, they define (1) pre-core service encounter, (2) core service encounter, and (3) post-core service encounter as distinct periods within a service experience. Further, they review the literature and put forward important research questions to be addressed within and across these periods. Finally, they argue that researchers need to consider simultaneously all periods of the service experience to make valuable contributions to the literature.

 • 1339. Voss, Adrianna
  Vital aspects of the teacher´s role in the multi-media classroom2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1340.
  Vågebrant, Per
  Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Har Expressen fått pippi?: En kritisk diskurs analys av Expressens rapportering kring fågelinfluensa2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  TITEL Har Expressen fått pippi? – en kritisk diskursanalys av Expressen rapportering kring fågelinfluensa

  FÖRFATTARE Per Vågebrant

  HANDLEDARE Malin Sveningsson

  SYFTE Syftet med denna uppsats är finna svar på hur tidningen Expressen skriver om fågelinfluensa H5N1. Mer exakt hur diskursen kring fågelinfluensa ser ut. Fågelinfluensa är något som kan komma att påverka oss alla, ändock är det få som vet speciellt mycket om viruset. För att uppnå mitt syfte konstruerades en frågeställning:

  o Hur har tidningen Expressen, i det offentliga mediesamtalet, behandlat fenomenet fågelinfluensa?

  I denna mer övergripande frågeställning inryms de mer specificerade frågeställningarna:

  o Hur ser Expressens diskurs angående fågelinfluensan ut?

  o Vilka aktörer tillåts medverka i artiklarna?

  o Varför ser diskursen ut som den gör?

  TEORI Uppsatsens teorikapitel innehåller fyra delar. Först ges en genomgång av den kritiska diskursanalysen. Efter detta följer en förklaring av diskurs begreppet. Sedan förklara jag, med hjälp av Kent Asp, förhållandet mellan medierna och dess publik och innehåll. Teorikapitlets sista del lämnas åt att förklara det social konstruktivistiska perspektivet.

  METOD För att besvara min forskningsfråga användes en typ av textanalys nämligen den kritiska diskursanalysen. Jag använde denna metod för att analysera artiklar publicerade mellan den första januari 2006 och den femtonde februari 2006.

  SLUTSATS Många av de analyserade artiklarna påminner mycket om fiktion och skönlitteratur. Detta uppnås genom att journalisten använder sig av vissa grepp: personifiering, expertaktörer, värdeladdade ord, intertextualitet samt en känsla av ”vi och de andra. Anledningen till att diskursen ser ut som den gör beror på kommersialiseringen av media vilket gör att det blir viktigare att sälja än att skriva ”bra”.

 • 1341.
  Wadman, Inger
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Proppar i blodomloppet?: En studie om Konstfacks internkommunikation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola med närmare 900 studenter, men det är även en myndighet och arbetsplats för drygt 200 personer, varav många är deltidsarbetande gästlärare med korta och tidsbegränsade, otrygga anställningar. Det innebär stora utmaningar för Konstfack att förena alla motstridiga krav som ställs på skolan som myndighet, konstnärlig högskola och god arbetsgivare. Nyckeln till framgång är kommunikation med de anställda. Denna studie försöker få svar både på frågan om hur medarbetarna ser på internkommunikationen på Konstfack och om internkommunikationen lyckas få medarbetarna att känna sig delaktiga i organisationens verksamhet. Tidigare studier på området visar både att högskolor är konservativa när det gäller att utnyttja ny teknik och att identifikation med organisationen är beroende av en väl fungerande internkommunikation. Konstfacks ledning har gett uttryck för en vilja till tvåvägskommunikation med sina medarbetare och visar också en stor förståelse för lärarnas speciella arbetsförhållanden på skolan. Det finns även tekniska lösningar som skulle kunna underlätta interaktion. Frågan är om de befintliga tekniska förutsättningarna som intranät och mejl utnyttjas på ett adekvat sätt? Uppsatsen tar ett teoretiskt avstamp från en genomgång av utvecklingen från den förändrade synen på kommunikation från transmission till att se kommunikation som en meningsskapande och meningsgivande ständigt pågående process, en utveckling som i hög grad drivits fram inte bara inom forskningen, utan även har såväl politiska som affärsmässiga drivkrafter. För att undersöka hur Konstfacks internkommunikation upplevs av organisationens anställda användes två kompletterande forskningsmetoder, djupintervjuer som kvalitativ metod och enkät som kvantitativ metod. Resultaten från båda delstudierna ger ett stöd för hypotesen att organisationens anställda upplever stora svårigheter att navigera i det informationsöverflöd som tekniska kommunikationsmedel erbjuder, där även, paradoxalt nog, en brist på relevant information blir tydlig. Samtidigt visar såväl intervjuer som enkätsvar att Konstfacks anställda har en stark ansvarskänsla och en tydlig identifikation med arbetsplatsen, särskilt med sin närmaste organisatoriska grupp. Det visar sig dock finnas få kontaktytor mot andra delar av organisationen och en spridd okunskap om vart man vänder sig med olika frågor. Den formella internkommunikationen, det vill säga ledningens planerade information till medarbetare, som i nuläget i hög grad präglas av envägskommunikation, behöver hitta nya, mer individualiserade kommunikationssätt för att ta till vara medarbetarnas engagemang och stärka sina medarbetares känsla av delaktighet också med den övergripande verksamheten. Mer individanpassad tvåvägskommunikation skulle också öka organisationens effektivitet och hjälpa Konstfack att ta ett steg närmare ett annat viktigt mål, att bli en god arbetsgivare.

 • 1342.
  Wallace, Robert
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Categories of Conceptions in Karlstad Community Classrooms: An analysis of educator interviews regarding new media technologies as teaching tools2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Från höstterminstarten 2011 har alla nya elever inom de kommunala gymnasieskolorna i Karlstad och Hammarö tillgång till en egen dator, en satsning som brukar gå under beteckningen en-till-en. Denna situation öppnar för en möjlighet att studera hur denna tekniska förändring också påverkar lärares upplevelse av teknikskiftet och hur lärarna uppfattar att tekniken förändrar skolvardagen. Under december 2011 intervjuades 47 lärare i engelska (du skriver rätt antal) utifrån en gemensam intervjuguide med öppna frågor kring erfarenheter, strategier och åsikter om hur det är att arbeta i klasser som omfattades av en-till-en-satsningen. Syftet med studien var att kategorisera lärarnas uppfattningar och hur de erfar denna nya situation; detta då med hjälp av en fenomenografisk analysmetod. Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv där lärandet ingår i en social kommunikativ process. Resultatet av analysen pekar mot att det går att dela in lärarnas syn på den nya situationen i tre huvudkategorier; erfarenhet av fenomen genom jämförelse; undervisning strategier i förhållande till fenomenet; fenomen i praktik. 

 • 1343.
  Wallroth, Joakim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Reklam på YouTube: En alternativ lösning för visning av reklam2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag är ett inkomstbortfall ett faktum för de personerna somär aktiva och försöka jobba och tjäna pengar på YouTube.Detta på grund av att reklamen som visas i klippen ansessom störande och blockeras med hjälp av applikationer somsorterar bort dessa från klippet. Tanken med den häruppsatsen har varit att undersöka intresset bland personermellan 14-30 år för en alternativ lösning till att visa reklampå YouTube. En lösning som baseras på att användaren serpå två till tre klipp för att få en fiktiv “valuta” somanvändaren kan använda för att skippa de reklamerna somdenne vill hoppa över.För att nå ett resultat så undersöktes intresset bland de somskapar innehållet, YouTubers, och de fick uttrycka sig omvad det tyckte om idén. Den andra gruppen somundersöktes var personer runt 17-18 år som antas är en stordel av de som tittar på innehållet hos två av devinstdrivande kategorierna vloggar och spelvideos.Resultatet påvisade att ett intresse finns hos de som deltagitmen reklamens negativa effekt påverkar intresset.Slutsatsen som kan dras av resultatet är att det denalternativa metoden inte är att förkasta utan bör optimerasoch undersökas ytterligare.

 • 1344.
  Wang, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  How do we look on Instagram?: A communication strategy for Swedish branding agencies.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Marketing today is no longer mainly about using traditional medias to reach a desired public. As consumers are moving to the digital world for information search, social media has provided new possibilities for companies to market themselves online. Newly started branding agencies often have a limited budget for marketing, but the need to increase brand awareness is high. In this situation, social media will be a good solution, because it is easy to use, cost effective and has a great range of reach to the desired target group. Instagram is a photo-sharing based app where the communication is done visually, which can be a good choice for branding agencies.

  The purpose of this thesis is to suggest a strategy for Instagram using results from a study of Swedish branding agencies’ use of Instagram, during a period of one year. The empirical study was done using a quantitative content analysis, in combination with an image analysis. A selection of six agencies were used for the two analyses to gain understanding of the research topic. Findings showed that Instagram was mainly used to humanize the agencies’ identity, and at the same time filled a showcasing function. A digital strategy plan was created for a Swedish branding agency called LLC Design. The plan created a total of 62 posts for a period of six months, with four different themes called Vi Värmland, Vi i LLC, Showcase and Kunskap, to deliver diverse content.

 • 1345.
  Wernerson, Sofie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Vargolyckan på Kolmårdens djurpark: En studie av Kolmårdens kriskommunikation vs medias berättande2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1346.
  Wessling, Chatarina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Lindholm, Rebecca
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Skomakarens barn: En fallstudie av Landstinget i Värmlands interna kommunikation om dess företagshälsovård2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

  Denna uppsats handlar om informationens resa från ledning ner till anställda i de yttersta leden inom en stor offentlig och byråkratisk organisation. Studiens syfte är att undersöka kommunikationsprocessen där informationen går vertikalt genom flera olika led samt att se om det finns några eventuella hinder längs vägen. Studien har genom tre frågeställningar lagt vikt på de eventuella hindren, vilka kanaler som är mest effektiva samt var ansvaret för informationen hamnar under resans gång. 

  Som exempel på en offentlig byråkratisk organisation har vi valt att undersöka Landstinget i Värmland som fallstudie. Den specifika information som har undersökts handlar om organisationens företagshälsovård, Landstingshälsan, med motiveringen att det är information som vänder sig till alla verksamheter och anställda inom organisationen. 

  Som metod har en triangulering valts med två professionsintervjuer en postenkät och en telefonenkät. På det viset har vi nått alla led i informationsflödet i form av Landstingshälsan, informationsstaben, chefer och anställda i de yttersta leden. Intervjuerna med informationschefen samt biträdande verksamhetschef vid Landstingshälsan var väldigt intressanta att jämföra. 

  Det visade sig att kommunikationsflödet inom Landstinget fungerade relativt bra men med vissa hinder längs vägen. Ett hinder som upptäcktes var främst informationsstabens inställning till informationen från Landstingshälsan där av namnet på uppsatsen. Ordspråket Skomakarens barn går oftast barfota syftar på vår slutsats om att information om förebyggande vård inte prioriteras inom Landstinget i Värmland egna organisation. Kommunikationen var även påverkad av hur informationen var utformad. Informationsöverflöd var även det ett tydligt problem bland chefsleden och de anställda. Ansvarsfrågan i sig var även det ett hinder i kommunikationsflödet då det inte var helt klart var ansvaret ligger. Eftersom Landstingshälsan inte är kommunikativt utbildade kan det inte krävas att de ska ha ansvaret för att informationens utformning är duglig.

  Nyckelord: Informationsflöde, internkommunikation, kommunikationskanaler, kommunikationsprocessen, organisationsstruktur. 

 • 1347.
  Wester, Linus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Ikoners inverkan på användbarhet och förståelse: Användarbarhetstest för ikonbiblioteket Font Awesome2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka användbarheten hos ikonbiblioteket Font Awesome samt hur sammanhanget påverkar användares uppfattning av en ikon. Frågeformulär och intervjuer har besvarats av 20 testpersoner för att undersöka hur internetanvändare uppfattar användningen av 35 utvalda ikoner och hur dessa ikoner bör presenteras för att bidra till hög användbarhet på webbplatser och i applikationer. Resultatet från frågeformuläret påvisar att flertalet ikoner kräver tillhörande text eller tydliga sammanhang för att vara användbara. Resultatet från intervjuerna påvisar att sammanhanget där en ikon presenteras har stor betydelse för hur användarna uppfattar ikonens representation. 

 • 1348.
  Westerberg Olsson, Mia
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Journalistrollens rivaler: Om public service-reportrars syn på sin roll i relation till användarskapat innehåll och medborgarjournalistik2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Journalists´ role in society has traditionally been of representative nature with a task to distribute news and scrutinize those in power. But technological changes have created a new publishing world outside the traditional media institutions. In today’s redactional society anyone can become a publisher in a blog or through other channels on online. This process can be seen as contributing to increased democratization giving everyone the opportunity to publish. However for those used to having monopoly on distributing news and scrutinizing society these changes are forcing journalists to adapt to a new competitive environment.

   

  There have been several previous studies of how this new digital milieu is affecting journalism from societal, organizational and news room perspectives. Little or no focus has been on how journalists themselves experience their changing professional status as a result of this new media world. Journalists employed by the public service broadcasters have got the most specified and explicitly expressed task with their responsibilities for contributing to a democratic society and an active citizenship, as stipulated by the government. How do these journalists deal with citizens now challenging the journalists´ previous well-guarded access to publishing?

   

  This essay examines the affect of these changes on journalists within two public service organizations in Sweden, asking journalists to reflect on the impact on their professional roles. The study is based on ten interviews with regional journalists employed by the Swedish public service radio and television corporations: Sveriges Radio and Sveriges Television. The analyze is based on theories on public service, professionalism and boundary maintenance.

  The study shows that the interviewed journalists identify more strongly with being a part of a public service ethos than being a journalist as such. They value the relationship with the audience and express a wish for even more contact with listeners and viewers. At the same time they want to continue to keep the in-house control over the journalistic process where they are the producers of the content. It is clear that the journalists appreciate publishing initiative allowing the general public to ‘be journalists’ but they warn against mixing the citizen reports with journalism. Citizen contribution in terms of user generated content or citizen journalism, is considered as something to satisfy people’s “creativity and wish to express themselves” – not a valuable contribution to journalism.

  Boundary maintenance mechanisms can be clearly observed among the journalists in an attempt to keep their journalistic authority and the arguments used refer to the “other´s” lack of credibility, accountability and impartiality. A similar role hierarchy can also be identified within the occupational group, where some characteristics and qualities are considered to contribute to a more “genuine” journalism than other. Nevertheless, a journalistic “us” always appears when boundaries are marked against what is looked on as non-journalism, for example user generated content and grass root journalism.

 • 1349.
  Westerlund, Richard
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning. Richard.Westerlund@hotmail.com.
  Utvärdering av PoP -- Ett prototypverktyg för mobila enheter2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract Försäljningen av smartphones nådde nya höjder 2013 och förväntas fortsätta stiga de närmsta åren. Försäljningsökningen visar sig tydligt i svenskarnas internetanvändning. Över 80% av svenskar mellan åldrarna 16-44 år kopplade upp sig till internet genom mobiltelefon under första kvartalet 2013. Internetanvändningen genom smartphones ställer nya krav på interaktions- och informationsdesigners då de behöver designa webbplatser och appar utefter smartphones fysiska förutsättningar. De fysiska förutsättningarna skiljer sig markant från en dator i bland annat skärmstorlek. De första stegen vid utveckling av webbplatser präglas av prototypskapande för att evaluera tidiga designförslag. Prototyperna används i syfte att utföra användartester för att få synpunkter på de tidiga designförslagen från potentiella användare. De här prototyperna består ofta av sketcher gjorda med papper och penna vilket skapar ett problem när användartester utförs för mobila enheter. De små skärmytorna smartphones erbjuder försvårar testarbetet genom att de gör prototyperna svårhanterliga för testledaren. Syftet med denna studie är att evaluera idén bakom de digitala verktyg som finns tillgängliga för att underlätta prototyparbetet för mobila enheter och undersöka vilka potentiella för- respektive nackdelar de tillför användartestning. Prototypverktyg som med hjälp av mobilkamera fotograferar sketcher som ritas på papper kan underlätta flera aspekter av användartestning för mobila enheter. Verktygen skapar en klickbar prototyp genom att sammanlänka uppritade sketcher till förutbestämda element inom sketcherna. Undersökningen är utformad som en studie av prototypverktyget ”PoP – Prototyping on Paper” som trots sitt namn är ett mobilbaserat testverktyg. PoP utvärderades huvudsakligen genom ett användartest som genomfördes i sex sessioner. Genom detta test observerades hur testledare och testpersoner agerade mot prototypverktyget och jämfördes med hur de agerade vid användning av en traditionell pappersprototyp. Prototypverktyget som evaluerats under studien visade sig bidra till en rad fördelar jämfört med traditionella pappersprototyper. Bland andra upplevdes testerna som mer verklighetstrogna när testpersonen agerat mot prototypverktyget vilket höjde deras engagemangsnivå. En rad fördelar upptäcktes även för testledaren vilket underlättat testningen. Många fördelar var resultat av att interaktionen mellan testperson och prototyp automatiserats av prototypverktyget. Detta möjliggjorde att testledaren kunde lägga större fokus på testpersonen än på sitt eget agerande. Prototypverktyget hade även vissa nackdelar jämfört med den traditionella pappersprototypen. Exempelvis var återhämtning från felnavigering av testpersoner problematiskt, samt att testledaren är relativt låst i testutförandet när prototypverktyget används.

 • 1350.
  Wettergren, Åsa
  et al.
  University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.
  Jansson, André
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Emotions, Power and Space in the Discourse of ’People of the Real World’2013Ingår i: Journal of Political Power, ISSN 2158-379X, E-ISSN 2158-3803, Vol. 6, nr 3, s. 419-439Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article investigates the discursive trope of ‘People of the Real World’ (PRW) as it was launched by the leader of the Swedish Christian Democrats, Göran Hägglund, during a political campaign week on the Island of Gotland in 2009. Sociological and cultural theories of local vs. cosmopolitan identity, of emotions, and of space, are used to analyse the speech and a selection of newspaper articles from 2009. The PRW discourse defends local, sedentary communities against globalization and cosmopolitanization. It draws on the collective emotional resources of ‘normals’ as they feel threatened by the social and political advancement of previously marginalized groups, undermining the former group’s power to define social space. It thus contributes to the social and political cultivation of resentment among those who identify with conservative, anti-cosmopolitan values.

242526272829 1301 - 1350 av 1430
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf