Change search
Refine search result
23242526272829 1251 - 1300 of 47953
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1251. Andersson, Annelie
  et al.
  Ländin, Hanna
  Roos, Sara
  Använbarhet vs grafisk utformning - vad är viktigast på e-handelsplatser ur ett användarperspektiv?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1252. Andersson, Annelie
  et al.
  Örtkvist Ruud, Ann-Cathrine
  God vård i vardagens möten med individer som har Alzheimers sjukdom - en litteraturstudie2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1253. Andersson, Anne-Marie
  et al.
  Sundqvist, Jenny
  Kön och struktur i en traditionell myndighet - en studie vid Statens Räddningsverk i Karlstad2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Forskare har under årens lopp utförligt beskrivit skillnaderna i manliga och kvinnliga arbetsuppgifter med avseende på lön, ansvar, arbetsbelastning, status och monotoni. Samtliga av studierna pekar entydigt på en efter kön delad arbetsmarknad, där organisationers såväl horisontella som vertikala könssegregering tydligt framkommer. Gemensamt för forskarna är att de ser kvinnors underordning som grundad i den samhälleliga organiseringen av arbetet, i patriarkatet och även i kapitalismen. Genom individens barndom och tidiga socialisation finns det olika människor, institutioner och fenomen i individens miljö som påverkar vilka attityder och värderingar personen förvärvar. Efter att ha varit i kontakt med Räddningsverket och de fått vetskap om vår planerade uppsats, erhöll vi uppdraget att utföra en undersökning hos dem på huvudkontoret i Karlstad. Myndigheten har sedan några år tillbaka sett tydliga tendenser till att akademikerkvinnor kort tid efter att de anställts lämnat sin anställning inom verket. Vår uppgift och sedermera syfte med uppsatsen, blev att undersöka tänkbara orsaker till att akademikerkvinnor i större utsträckning än andra väljer att sluta sin anställning inom myndigheten. För att få svar på ovanstående, ställde vi oss frågan hur de anställda upplever och värderar sin anställning inom myndigheten. Föreligger det några skillnader mellan kvinnor och mäns upplevelser? Vi vill bidra med en förklaring om kvinnornas vistelse på en tidigare mansdominerad arbetsplats ger upphov till under/överordning av kvinnor och män. Vi valde att undersöka organisationen Räddningsverket med hjälp av enkäter utifrån ett könsperspektiv, för att lägga fokus på kvinnors och mäns erfarenheter och de strukturer som kan ses i organisationen. Aktuella frågeställningar vi utgick ifrån är om sociala relationer och maktkonstellationer var bidragande orsak till kvinnors avgång inom organisationen. Vi vävde också in begreppen kön och könsmaktssystem som viktiga komponenter i ovanstående frågeställningar. Därefter har vi utfört tolkningar utifrån teori som härrör från könsforskningen. Mönstren i organisationen beror på hur människor fungerar i förhållande till sin position i organisationsstrukturen. Bilden av vad som är manligt och kvinnligt finns inbyggt i funktionerna och även i positionerna i organisationen. Många som anställdes då Räddningsverket bildades var män som kom från tämligen maskulina yrken inom räddningstjänsten, där kvinnor varit i det närmaste obefintliga. Resultatet blev till och börja med en manlig kultur i en traditionell myndighet, något som dock har luckrats upp på senare tid som följd av omorganiseringar. Att kulturen till viss del lever kvar visas av vår undersökning. Där kan vi skönja att de som får mest uppskattning vad gäller möjligheter och avancemang inom Räddningsverket är män och att fokus ligger på dem som har räddningstjänstbakgrund. Betydande andel kvinnor upplever att de inte har samma möjligheter fast de är lika skickliga med likvärdig och i vissa fall högre formell utbildning. Slutsatsen vi har dragit av ovanstående är att det kan vara den här betydande andelen kvinnor som försöker att söka arbete utanför myndigheten och/eller har önskemål att inom en femårsperiod inneha ett annat arbete utanför Räddningsverket, där avancemangsmöjligheterna är större.

 • 1254.
  Andersson, Annica
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Malin
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Arbetstillfredsställelse inom tandhygienistprofessionen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tandhygienisters arbetstillfredsställelse och vad som påverkar denna är hittills relativt lite studerat. Det finns således ett stort behov av att undersöka detta område närmare. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse inom

  tandhygienistprofessionen, samt hur vanligt förekommande det är att yrkesverksamma tandhygienister upplever arbetstillfredsställelse. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Resultatet visade att flera faktorer av olika karaktär är av betydelse för

  tandhygienisters upplevelse av arbetstillfredsställelse. De huvudsakliga faktorerna innefattar fysisk arbetsmiljö, psykosociala faktorer samt olika bakgrundsfaktorer. Den fysiska arbetsmiljö som förekommer inom tandhygienistprofessionen innehåller flera moment som

  kan orsaka muskuloskeletala problem, vilket kan påverka upplevelsen av

  arbetstillfredsställelse. Faktorer av psykosocial karaktär såsom stress och arbetsorganisatoriska faktorer samt samarbete och kommunikation över yrkesgränserna framstår i studien ha en stor betydelse för upplevd tillfredsställelse i arbetet. Studien visade

  också att verksamma tandhygienister upplever arbetstillfredsställelse trots att flera av de inverkande faktorerna har en negativ karaktär. Konklusionen är att arbetstillfredsställelse inom tandhygienistyrket påverkas av såväl fysiska som psykosociala förhållanden med

  tonvikt på det senare.

 • 1255. Andersson, Annika
  Blåtomtarna och Billerud - om ett bruks stöd till en idrottsförening 1929-452002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1256. Andersson, Annika
  Dragsön - historien om en ö i en vik av Vänern 1700-20022002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The object for this composition was an island called Dragsön, located in a bay of the lake Vänern named Grumsfjorden. The compositions purpose was to portray the history of Dragsön from the eighteen century up till today but also to compare its development with the rest of the Swedish community during the same period. The investigation showed that through the years had a lot of people lived on the island, some had stayed just for a year while others had lived their whole lives on Dragsön. During the period had the changes regarding the landed propertys also been an important part of the islands history. The landed property’s had for instance changed size and owners, gone through parcelling and distribution of the estate. Finally did the investigation show that in the end of the nineteen century a change took place on the island. A depopulation started, the servants disappeared and the owners didn’t live on the island as much as they had done before. The reason for this development were traced in a changed view of the waters usefulness combined with the mainland’s development towards a modern society. In the comparison between the Swedish community’s development and the island’s you could see some similarities, for example the emigration, large families and foreign ownership.

 • 1257. Andersson, Annika
  Symbolik i den judiska begravningsceremonin2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1258. Andersson, Ann-Kathrine
  Föräldrainflytande i skolan2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att visa vilken syn föräldrar, lärare och skolledning har på föräldrainflytande i skolan. För att få svar på detta har jag utgått från följande frågeställning: Hur är föräldrars, lärares och skollednings syn på föräldrainflytande? För att få reda på min frågeställning har jag intervjuat tio stycken föräldrar, två lärare, en verksamhetschef och en rektor tillhörande ett arbetslag på en skola i Mellansverige om vad de tycker om föräldrainflytande. Föräldrarna har ett eller flera barn i arbetslaget och barnen går i år 1 till 3. Flertalet av intervjuerna med föräldrarna har genomförts via telefon. Lärarna, verksamhetschefen och rektorn har intervjuats i skolan. Resultatet visar att föräldrar, lärare, verksamhetschef och rektor är eniga i många frågor när de gäller föräldrainflytande i skolan. Nio av tio föräldrar säger t.ex. att de inte har fått information om vilka rättigheter och skyldigheter de har som föräldrar gentemot skolan och detta är lärarna medvetna om. Alla föräldrar vet hur de skall gå tillväga för att på något sätt få inflytande i skolans verksamhet. Lärarna, verksamhetschefen och rektorn säger att föräldrarna alltid skall känna sig välkomna till skolan. Det är sedan upp till föräldrarna att själva bestämma hur engagerade de vill vara. Alla parter har en positiv syn på föräldrainflytande och genom att deras syn stämmer överens på flera områden har de en stabil grund att stå på när det gäller att samarbeta och hitta nya vägar till ett ökat föräldrainflytande i skolan.

 • 1259. Andersson, Ann-Kristin
  Hur människans syn på döden påverkat gravkulten2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Min uppsats har fokuserat sig på huruvida den västerländska dödsynen påverkar vårt sätt att begrava våra nära och kära. Varför ser kyrkogården och dess gravvårdar ut som de gör? För att kunna klargöra detta har jag belyst frågan om hur dödsynen under aktuella epoker påverkat gravarnas utformning. Dödsynen speglar väl vårt sätt att begrava våra nära på, men lokala variationer förekommer naturligtvis. De tidsskeenden jag främst behandlar är från medeltid till dags dato. Under denna tid har dödsynen liksom kyrkogården förändrats en hel del. Medeltiden var opersonifierad och anonym, ett samhälle där döden var ett naturligt skeende och fanns i var mans hem. Kyrkogården fungerade främst som en förvaringsplats åt de döda. Under senare århundraden kom kyrkogården att förvandlas till en minnesplats och oas för anhöriga att meditera på. Människan räds och fruktar döden vilket under 1700-1800-talet visar sig på kyrkogårdarnas storslagna, pampiga och levandegjorda monument. Naturligtvis ses tydligt klasskillnader på de flesta kyrkogårdar. I våra dagar har döden blivit något av tabubelagd och gravarnas utformning svävar inte längre ut. Döden ska märkas så litet så möjligt. I dag har vi dock åter gått mot en öppenhet gällande döden och kulturer influerar varandra i gravarnas utformning.

 • 1260. Andersson, Ann-Kristin
  Hur värderar tonåringen livsfrågorna av idag? - en jämförande undersökning av livsfrågor 1979 och 20042005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i mitt arbete undersökt huruvida ungdomar i nionde klass tänker om livsfrågor. Min undersökning är en jämförelse av en liknande, skolöverstyrelsen genomförde, 1979. Jag ville med denna se om tonåringarna inställning till de ställda livsfrågorna förändrats något. Tänker de och prioriterar de samma saker idag som för 25 år sedan? Om inte, i så fall vad och vad prioriterar de istället. Min undersökning lämnades ut till 40 st niondeklassare på en högstadieskola i Karlstad. Min senare sammanställning av denna kom att leda till det resultat jag kom fram till. Jag kan poängtera att det eleverna till mångt och mycket prioriterade 1979 var frågor inför framtiden samt hur denna skulle bli. Att få ett meningsfyllt arbete tycktes viktigt samt att man värnade mycket om miljön. Frågor som trygghet, föräldraskap osv. var givetvis också av hög rang. Det som genomlöpte min undersökning 25 år senare var inte riktigt samma tema som ovan. Dagens elever tycktes djup i sin undersökning på ett annat sätt än eleverna 1979. Man prioriterar tryggheten och behovet av att bli älskad och sedd. Gemenskap samt hur man ska bete sig mot sina medmänniskor i samhället var också mycket betydelsefulla. Bekräftelsen av den egna människan var tydlig hela tiden. Det är även på dessa punkter den huvudsakliga skillnaden ligger. Då antalet frågor var många, fanns det likaså flertalet värderingar som ännu tycktes likadana. De minst betydelsefulla frågeställningarna i undersökningarna var samma, nämligen tros och livsåskådnings aspekten. Detta var samtliga elever både 1979 och idag rörande överens om att de var minst betydelsefulla för dem i livet. Det var likaså dessa frågor de ansåg man borde behandla minst i skolan. Samma åsikt fanns likaså om ovärdet i alkohol och droger. Dock , som jag nämnde ovan var de röda trådarna olika. Dagens elever tycktes inte alls på samma sätt värdesätta att i framtiden få ett stabilt och bra jobb. Miljön var heller inget man valde att ta upp i första hand. En del svar på dessa frågor har jag belyst i form av att samhället idag är mer miljömedvetet än vad det var 1979. Vi kanske upplever det som om vi faktiskt gör en insats då vi källsorterar, återvinner och komposterar. Vi vet likaså idag att vi har ett skyddsnät i samhället som fångar upp de som står utan arbete. Detta gör möjligen att vi inte känner oss så otrygga inför att inte klara oss ekonomiskt i livet. Att dagens elever har ett behov att bli sedda och ej känna ensamhet kan bero på att vi lever i ett högteknologiskt samhälle där vi istället förses med prylar i kompensation för tidsbrist och stress från föräldrarnas sida. Men det är mänsklig värme och omtanke vi behöver och inte en ny pryl. Frågorna att jämföra är mångfaldet mer men finns att reflektera över i min undersökning. Den egna diskussionen har främst behandlat tankeställningar som kommit upp i mitt sinne under arbetets gång. De berör mycket hur det samhälle vi idag lever i är utformat. Hur ser religionsaspekterna ut? Får eleverna sina livsfrågor tillgodosedda. Vilka hemförhållanden lever man under idag och hur ser ansvarsfördelningen i hushåll och samhälle ut? Varför finns det så påtagliga könsskillnader gällande vissa frågor i undersökningen. Dessa rön har jag belyst med egna funderingar. Avslutningsvis finns en sammanställd bilaga med i form av den enkät som gavs ut till eleverna.

 • 1261.
  Andersson, Ann-Kristin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Teoretisk kunskap för alla elever: En studie om hur lärare på gymnasiesärskolan beskriver sitt arbete med att få eleven att förstå och uppnå läroplanens teoretiska kunskapskrav och betyg2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how teachers at secondary special school, national programs describe their work to get students to understand and reach the curriculum requirements and grades in theoretical knowledge. The study shows teacher's description to help students to fulfill the theoretical goals, how teachers perceive “understanding of requirements and grades” within the theoretical knowledge as well as the teachers' conception of theoretical knowledge requirements. The study analysis is based on curriculum theory.

  The study is based on interviews with six teachers, at three schools in upper secondary schools national programs. Qualitative approach with interviews is used. Analysis of the study, based on a curriculum theory perspective, gives a picture of how the curriculum shape what and how theoretical knowledge are to be taught. A curriculum is always intelligible within its written contexts - a historical document. In the curriculum perspective the frame factor theory is prominent. The frame factor theory describes the outer limits which affect the conditions for the student to be able to reach the skills the curriculum requires.

  One finding is that upper secondary school is perceived to be as similar to ordinary secondary schools as possible. That curriculum and grading criteria are formed within equivalence perspective. Further results show that teachers find difficulty of teaching students in theoretical subjects. Partly because it is perceived difficult for students to understand the theoretical knowledge, and because the student groups are showing variation in levels of understanding. Further findings show how teacher´s creates opportunities for students to perform. The teachers show an image of being flexible and inventive. Teachers also expresses that students need more time to solve their tasks and do not always perform on the level of the subjects’ requirements. Teachers present the experience of the student not showing greater understanding of their grades or of their implications. Regarding the theoretical knowledge, the teachers' perception is that it is not the most primary skills for the student to reach or to get use from. Students described more use from substances or from parts directly useful in life. The teachers believe that it is important that the student feel self-confident in ones own identity, and not always have to be like everyone else. The teachers perceive difference as something positive.

 • 1262. Andersson, Ann-Louise
  et al.
  Martinsson, Sigbrith
  Norqvist, Erika
  Vad påverkar ungdomar i deras val till gymnasieskolan? - en intressentanalys av presumtiva gymnasieelever i Arvika kommun2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1263. Andersson, Ann-Maj
  Hur konstruerar elever kön i relation till sitt val av litteratur2006Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1264. Andersson, Ann-Mari
  Grundskollärares uppfattning om integrering av elever med Aspberger syndrom2007Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1265.
  Andersson, Ann-Mari
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Grundskollärares uppfattning om integrering av elever med Asperger syndrom2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose for this essay has been to illuminate some teachers opinions of integration of students with Aspergers syndrom in the compulsory school, then compare it with the statue documents and see similarities and differences.

  The studie has been of a quality character, based on quality intervjues to get the teachers understanding at a deeper level. The questions in the intervju are based on open questions with purpose not to control the person during the intervju.

  The most obvious result which was that it appered two perspective of integration of students with Aspergers syndrom. One in the short run and one in the long run.

  In the long run it was the integration of the individual into the society and in the short run integration in school.

  For the perspective in the long run, the opinions from the teachers in compulsory school is good corresponding to the statue documents, that the integration is necessary for our democratic and human values that our sociaty are based on.

  In the short run, during the years when the students are in school, it came out great difficulties to integrate children with Aspergers syndrom. To proceed an integration that works out for the students, the teachers took site from the individual and not from the society. If we do not look at integration from an individual base we are probably not going to succeed to integrate in society.

  Searchwords: Aspergers syndrom, neuropsychiatric funktional disorders, integration, inclusion, segregation.

 • 1266.
  Andersson, Ann-Marie
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Eriksson, Ann-Louise
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans upplevelser efter hot och våld i somatisk vård: en litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Oron för att utsättas för hot eller våld är för många anställda inom vårdsektorn en daglig psykisk påfrestning. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i samband, med hot och våld i den somatiska vården samt hur det hanteras. Studien är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. I databaserna Medline och Cinahl fann författarna 33 artiklar varav 7 artiklar ansågs svara mot studiens syfte, genom manuell sökning valdes 5 artiklar ut. De vetenskapliga artiklarna granskades och bedömdes vad gällde vetenskaplig kvalitet. Vid analys av artiklarnas resultat framkom tre tema i form av 1.Upplevelser vid hot och våld, 2. Hantering av upplevelser som uppstår vid hot och våld, 3. Upplevelser av brist av stöd från arbetsledningen samt underrapportering av våldsincidenter. Ilska, rädsla, stress, maktlöshet och hjälplöshet var de mest omskrivna upplevelserna. De viktigaste faktorerna i hanteringen av upplevelser var support från kollegor samt coping strategier. Det framkommer också hur personalen upplever avsaknad av stöd från arbetsledningen vid hot och våld incidenter, samt vikten av rapportering av dessa incidenter. När sjuksköterskan har kunskap om olika upplevelser som kan uppstå samt hantera dessa på ett optimalt sätt, medför det att sjuksköterskan blir tryggare i sin yrkesroll. Detta genererar i att de omvårdnadsåtgärder som patienten skall ha genomförs.

 • 1267. Andersson, Annsofi
  Kommunikation i klassrummet2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1268. Andersson, Ann-Sofie
  En studie av kirurgiskt ingrepp på feta barn ur ett samhällsekonomiskt perspektiv2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 1269. Andersson, Ann-Sofie
  Fryksdalsbanan och Vålbergsrakan - en studie av infrastrukturinvesteringar ur ett tillgänglighetsperspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1270. Andersson, Ann-Sofie
  Från verklighet till utopi - en studie i harmonin i AA Milnes böcker Nalle Puh och Nalle Puhs hörna2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1271. Andersson, Ann-Sofie
  Hur kan en skolskog hjälpa skolans undervisning?2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I de svenska styrdokumenten står det skrivet att skolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor. Verksamheten skall också ge utrymme till fantasi, egna planer, lek och lärande såväl inomhus som utomhus. I mitt arbete har jag gjort undersökningar om hur utomhuspedagogiken fungerar i min kommun. Samtliga skolor har en skog nära till hands och den kommer till användning vid olika undervisningar. Litteraturen som jag tagit del av i mitt arbete, ger råd om hur du blir en god utomhuspedagog och hur din skola kan bygga upp en skolskog. Med hjälp av skolskogen får skolan tillgång till ett område som blir en fast punkt att ha utomhuspedagogik på. Genom att göra avtal med markägaren, får skolan tillstånd att göra mer än vad allemansrätten tillåter. Ingen av skolorna i min kommun är delaktiga i detta projekt, men flera av lärarna som deltog i min undersökning kände till det. Det viktigaste med utomhuspedagogik, är ändå att man får vara ute, se allt levande, vara upptäckande och utforska naturen. I resultaten från frågorna till barnen, kan vi se att de vill lära sig mer om svampar och djuren i skogen. Om lärarna låter eleverna använda tiden i skogen till att utforska och experimentera med naturen, så kan jag lova att de hittar svaren på någon/några av sina frågor om naturen.

 • 1272.
  Andersson, Ann-Sofie
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Kan du skicka smöret, hora?: En studie om kränkande begrepp i skolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1273. Andersson, Ann-Sofie
  Konflikter i skolan2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1274. Andersson, Anton
  et al.
  Hellman, Johan
  Patienters copingstrategier efter hjärtinfarkt: En Litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hjärtinfarkt tillhör gruppen akuta kranskärlsjukdomar. När hjärtat drabbas av en infarkt sker detta på grund av syrebrist i hjärtmuskulaturen. Kan man inte häva denna syrebrist kallas det då för infarkt. De finns flera faktorer som tros kunna ligga bakom en hjärtinfarkt. Dessa faktorer är bland annat: rökning, högt intag av salt och högt intag av transfetter. Coping innebär hantering eller bemästring av en krissituation, eller att lösa ett problem som uppstått.

  Syftet med studien var att beskriva copingstrategier hos patienter drabbade av hjärtinfarkt.

  Metoden som användes i studien utgick ifrån Polit och Becks niostegmodell för litteraturstudier.  CINAHL och PubMed var de databaser som användes.

  Resultatet visade på att olika copingstrategier användes hos patienter som drabbats av en hjärtinfarkt. Dessa strategier var: förändring av beteende, få stöd, förlita sig på sin religion, skaffa sig kunskap och kontroll och anpassa sig efter sitt tillstånd.   

  Slutsatsen visar att det finns olika copingstrategier för patienter att använda efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Copingstrategierna hjälpte till vid hanteringen av sjukdomen.   

 • 1275. Andersson, B. I.
  et al.
  Bishop, K. H.
  Borg, G. C.
  Giesler, G.
  Hultberg, H.
  Huse, M.
  Moldan, F.
  Nyberg, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Climate and Safety.
  Nygaard, P. H.
  Nyström, U.
  The covered catchment site: A description of the physiography, climate and vege-tation of three small coniferous forest catchments at Gårdsjön, South-west Sweden1998In: Experimental Reversal of Acid Rain Effects: the Gård-sjön Roof Project, redaktörer: Hultberg H. och Skeffington R., John, England: Wiley & Sons Ltd , 1998Chapter in book (Other academic)
 • 1276. Andersson, Barbro
  Förebilder i textilslöjden: Förekomsten av förebilder och betydelsebärande slöjdföremål och hur de används i slöjdundervisning2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1277. Andersson, Beatrice
  "Man ska inte stoppa in fingrarna där elen kommer": Undersökning av flickors och pojkars kunskaper och olika intresseområden inom ellära2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1278.
  Andersson, Benneth
  et al.
  Karlstad University, Division for Engineering Sciences, Physics and Mathematics.
  Gustavsson, Stefan
  Karlstad University, Division for Engineering Sciences, Physics and Mathematics.
  Förvaring och matning av bränslepellets: i en krävande miljö2007Independent thesis Basic level (professional degree), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete utfördes på Karlstads universitet på uppdrag av projektet Precer. På grund av sekretess kommer inte information om projektet att presenteras utan rapporten fokuserar på själva uppdraget. Uppgiften var att ta fram ett pelletförråd och analysera matning av bränslepellets med flexrör samt analysera olika pelletsorter. Detta pelletsystem kommer att appliceras i utomhusmiljö och utsättas för vibrationer och temperaturväxlingar. Angående pelletförrådet ges i denna rapport enbart rekommendationer till hur ett förråd skall konstrueras. Detta p.g.a förseningar i projektet. Arbetet inleddes med en förstudie bestående av en produktundersökning av de pelletförråd, matningssystem och pelletsorter som finns i nuläget. Förstudien gav oss referensramar till vad vi kunde rekommendera vid tillverkning av pelletförråd. För att undersöka hur pellets påverkas vid matning med flexrör utfördes tester på en testrigg. De tester som utfördes gick ut på att jämföra effektbehovet samt mängden finfraktion vid matning av två olika pelletsorter med två olika dimensioner på matarskruven. För att se hur flexskruven klarar att mata pellet vid vibrationer utfördes även ett skaktest. Det som framkom efter testerna var att det inte krävs mycket effekt för att driva flexskruven, att driva en tom skruv kräver endast 7 W. När det gällde bildning av finfraktion så är det i inloppet till matarskruven som det bildas mest. Det är även beroende på vilken pelletsort man använder sig av hur mycket finfraktion som bildas. Efter genomförda tester kan vi rekommendera att för ett helt jälvtömmande förråd skall det ha enbart ett utlopp till matarskruven. Alla väggar skall vara sluttande med en vinkel på minst 50° för att åstadkomma självfall. Påfyllning av förrådet skall orsaka så lite nötning som möjligt på pelleten. Inte tillverka tanken i material som skapar statisk elektricitet. Elektriska komponenter som installeras i förrådet måste vara ATEX klassade. Eftersom det inte är klart hur förrådet skall utformas när denna rapport skrivs ges inga rekommendationer till en specifik nivågivare utan behandlar tre möjliga, ultraljudsnivåmätare, kapacitiv nivåmätare och lastcell. För att minimera finfraktion föreslås norsk pellet vilken är den sort som har bäst hållfasthet men även står emot fukt bäst.

 • 1279.
  Andersson, Berit
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Den språkliga mångfaldens skola: En studie av språkutvecklande samtal2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1280.
  Andersson, Berndt
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Finansiering av småföretag2000In: Lindblom, T & Segelod, E., Utan handledning - en vänbok till Göran Bergendahl, Göteborg: BAS , 2000Chapter in book (Other academic)
 • 1281.
  Andersson, Berndt
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Investeringar och energianvändning - Studier av industriföretagens initiering och bedömning av energiinvesteringar1994Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1282.
  Andersson, Berndt
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Kapitalkostnader och avkastningskrav1988Report (Other academic)
 • 1283.
  Andersson, Berndt
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Naturgasintroduktion i industrin1990Report (Other academic)
 • 1284.
  Andersson, Berndt
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Naturgasintroduktion i industrin1992In: Olsson, S-O, red. (1992), Naturgas i NordenArticle in journal (Refereed)
 • 1285.
  Andersson, Berndt
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Naturgasmarknader i Norden1989In: Gothenburg Studies in Energy Economics, No 1, Centrum för energiekonomiArticle in journal (Refereed)
 • 1286.
  Andersson, Berndt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Bergendahl, G
  Elsparandets ekonomi i företagen1991Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1287.
  Andersson, Berndt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Hartman, T
  Obligationer och ränterisker1987Report (Other academic)
 • 1288.
  Andersson, Berndt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Lindblom, T
  Competitive Strategies in a Deregulated Electricity Market1994Report (Other academic)
 • 1289.
  Andersson, Berndt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Lindblom, T
  Företagsekonomisk utvärdering av projektet Bättre energiräkningar1994Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1290.
  Andersson, Berndt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Lindblom, T
  Industrial Conversion to Natural Gas - An Efficient and Risk Neutral Strategy?1993In: International Journal of Production Economics, 30-31, 229-242Article in journal (Refereed)
 • 1291.
  Andersson, Berndt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Lindblom, T
  Industrial Electricity Purchasing in a Deregulated Market1999Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1292.
  Andersson, Berndt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Lindblom, T
  Strategic Management in a Deregulated Market1996Report (Other academic)
 • 1293.
  Andersson, Berndt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Pasanen, M
  Energidistributörernas strategier inför en avreglerad elmarknad: erfarenheter från Storbritannien, Norge och Finland1997Report (Other academic)
 • 1294. Andersson, Bertil
  et al.
  Mattsson, Gunilla
  Hur personer med Multipel skleros upplevt vårdpersonalens värdiga och ovärdiga uppträdande - En empirisk studie2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning belyser endast i begränsad utsträckning anhörigas upplevelser av vårdpersonalens uppträdande. Därför var syftet med studien att belysa hur anhöriga till personer med Multipel skleros upplevt vårdpersonals uppträdande i vårdsituationen och vilka konsekvenser uppträdandet har för dem själva och patienten. En deskriptiv kvalitativ studie med fenomenologisk ansats gjordes, där elva anhöriga till personer med multipel skleros intervjuades. Analysen inspirerades av Giorgis fenomenologiska metod. Resultatet visar att uppträdandet beskrivits dels relaterat till personalens egenskaper och förhållningssätt i form av kompetens, lyhördhet, respekt och helhetsperspektiv, dels relaterat till sammanhang där personalen gett information till patient och anhörig samt hur deras sätt att organisera vården påverkat kontinuitet och samverkan i patientens vårdkedja. Innebörden av gott uppträdande upplevdes sammantaget som professionellt uppträdande. Konsekvensen av gott uppträdande visade sig som god vård innebärande trygghet och minskat lidande genom hög tillgänglighet, bekräftelse och tillit till personalen. Mindre gott uppträdande resulterade i brister i vården som medförde oro och ökat lidande förorsakat av dålig tillgänglighet, avsaknad av bekräftelse och bristande tillit. De uppmärksammade bristerna gör det angeläget att i ökad omfattning medvetandegöra uppträdandets betydelse för vårdpersonalen

 • 1295. Andersson, Bertil
  et al.
  Mattsson, Gunilla
  Personalens uppträdande i vården av patienter med multipel skleros - ett anhörigsperspektiv2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning med inriktning mot värdighet har endast i begränsad utsträckning inriktats mot patienters upplevelser av vårdsituationer. Därför var syftet med denna studie att belysa vad personer med multipel skleros upplever vara värdigt respektive ovärdigt uppträdande hos vårdpersonalen. Genom en deskriptiv kvalitativ studie med inspiration av critcal incident-metoden gjordes en empirisk studie. Sju personer som har multipel skleros intervjuades. Resultatet sammanställdes i kategorierna värdighet respektive ovärdigt uppträdande. Av materialet framkom att informanterna menade att värdigt uppträdande består i att vårdpersonalen; ger patienten ett gott mottagande, ger sig tid, tar patienten på allvar, bryr sig om, lyssnar, låter patienten bli sedd, har tålamod och visar vänlighet, delar med sig, är pålitliga, gör patienten delaktig i planeringen, är noggranna i sin yrkesutövning, ger information och förklarar, eftersträvar kontinuitet och inger hopp. Ovärdiga uppträdandet är när vårdpersonalen; ger patienten ett dåligt mottagande, inte tar sig tid, inte tar patienten på allvar, inte lyssnar, inte ser patientens behov, nonchalerar patienten, inte är ärliga, kränker självbestämmandet, inte gör patienten delaktig, inte är noggranna och när de ger bristfällig eller missanpassad information. Sammantaget fann vi att värdigt uppträdande leder till att patienten känner sig bekräftad och att ovärdigt uppträdande kännetecknas av icke bekräftelse. Detta resultat sammanfaller väl med tidigare närliggande forskning.

 • 1296. Andersson, Bert-Ove
  "Levande historia" i skolan - en studie av användningen av material från "Levande historia" i några skolor i Värmland 20032004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks hur fyra stycken lärare på olika skolor och på olika orter i Värmland har valt att arbeta med ”Levande historias material” och med värdegrundsfrågor. I arbetet behandlas också frågor kring om och hur ”Forum för levande historias” resurser används i skolan och hur lärare sedan väljer att koppla detta till värdegrundsfrågor. Som en bakgrund till själva undersökningen beskrivs hur tidigare undersökningar i skolan har tagit del av dels hur lärare arbetar med 1900-tals historia och dels hur ”Levande historias” material har mottagits i skolan. Undersökningen gjordes under år 2000 då boken ”…om detta må ni berätta…” var relativt ny och därför mottogs väl i skolan och ansågs om ett viktigt tillskott till övrigt material i historia. Däremot var lärarna i allmänhet missnöjda med den korta tid som stod till ämnets förfogande varför många upplevde frustration över att de inte hann med allt som de planerat. I denna undersökning framkommer i princip samma åsikter om ämnet historia och den korta kurstiden. Däremot har ”Levande historias” och nuvarande ”Forum för levande historias” material fått en mer tillbakadragen roll i skolan. Detta beror på att många lärare väljer att arbeta med annat eller eget material, samt att det inte anses nödvändigt att det är just historia som skall ligga till grund för diskussioner kring värdegrundsfrågor. Det framförs dessutom krav på att även andra folkmord än Förintelsen, som är utgångspunkten i ”…om detta må ni berätta…”, skall tas upp och behandlas och detta saknade lärarna i ”Forum för levande historias” utbud. Värdegrundsfrågorna ansågs viktiga att ta upp till diskussion i skolan men skulle enligt samtliga tillfrågade lärare tas upp där det föll sig naturligt eller byggde på elevernas egna frågor eller funderingar. Diskussionerna kring värdegrundsfrågor skall vara ständigt återkommande men varieras till sitt innehåll och med nya infallsvinklar. Viktigt var också att skolan och lärare själva hade en klar bild över sina eget förhållande till värdegrundsfrågor och att detta sedan tydligt redogjordes för eleverna. ”Forum för levande historia” är för närvarande ännu under uppbyggnad varför undersökningen inte blir helt rättvis. Därför bör eventuell kritik mot Forumet i denna undersökning snarare betraktas som tips och idéer från lärare att jobba vidare med.

 • 1297. Andersson, Bert-Ove
  Om spetälskan och om situationen i Värmland kring det förra sekelskiftet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1298. Andersson, Bert-Ove
  Ormen som symbol - en studie om bakgrunden till ormens roll i den judiska skaparberättelsen2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1299. Andersson, Bert-Ove
  Vem minns "den gamla goda tiden"? - om föreningen Värmländska industriminnesmärkens arbete att bevara det industriella kulturarvet2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 1300.
  Andersson, Björn
  Karlstad University.
  Ett hjärndött arbete: En studie om George A. Romeros filmiska särdrag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
23242526272829 1251 - 1300 of 47953
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf