Change search
Refine search result
23242526272829 1251 - 1300 of 46746
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1251. Andersson, Bert-Ove
  "Levande historia" i skolan - en studie av användningen av material från "Levande historia" i några skolor i Värmland 20032004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks hur fyra stycken lärare på olika skolor och på olika orter i Värmland har valt att arbeta med ”Levande historias material” och med värdegrundsfrågor. I arbetet behandlas också frågor kring om och hur ”Forum för levande historias” resurser används i skolan och hur lärare sedan väljer att koppla detta till värdegrundsfrågor. Som en bakgrund till själva undersökningen beskrivs hur tidigare undersökningar i skolan har tagit del av dels hur lärare arbetar med 1900-tals historia och dels hur ”Levande historias” material har mottagits i skolan. Undersökningen gjordes under år 2000 då boken ”…om detta må ni berätta…” var relativt ny och därför mottogs väl i skolan och ansågs om ett viktigt tillskott till övrigt material i historia. Däremot var lärarna i allmänhet missnöjda med den korta tid som stod till ämnets förfogande varför många upplevde frustration över att de inte hann med allt som de planerat. I denna undersökning framkommer i princip samma åsikter om ämnet historia och den korta kurstiden. Däremot har ”Levande historias” och nuvarande ”Forum för levande historias” material fått en mer tillbakadragen roll i skolan. Detta beror på att många lärare väljer att arbeta med annat eller eget material, samt att det inte anses nödvändigt att det är just historia som skall ligga till grund för diskussioner kring värdegrundsfrågor. Det framförs dessutom krav på att även andra folkmord än Förintelsen, som är utgångspunkten i ”…om detta må ni berätta…”, skall tas upp och behandlas och detta saknade lärarna i ”Forum för levande historias” utbud. Värdegrundsfrågorna ansågs viktiga att ta upp till diskussion i skolan men skulle enligt samtliga tillfrågade lärare tas upp där det föll sig naturligt eller byggde på elevernas egna frågor eller funderingar. Diskussionerna kring värdegrundsfrågor skall vara ständigt återkommande men varieras till sitt innehåll och med nya infallsvinklar. Viktigt var också att skolan och lärare själva hade en klar bild över sina eget förhållande till värdegrundsfrågor och att detta sedan tydligt redogjordes för eleverna. ”Forum för levande historia” är för närvarande ännu under uppbyggnad varför undersökningen inte blir helt rättvis. Därför bör eventuell kritik mot Forumet i denna undersökning snarare betraktas som tips och idéer från lärare att jobba vidare med.

 • 1252. Andersson, Bert-Ove
  Om spetälskan och om situationen i Värmland kring det förra sekelskiftet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1253. Andersson, Bert-Ove
  Ormen som symbol - en studie om bakgrunden till ormens roll i den judiska skaparberättelsen2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1254. Andersson, Bert-Ove
  Vem minns "den gamla goda tiden"? - om föreningen Värmländska industriminnesmärkens arbete att bevara det industriella kulturarvet2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 1255.
  Andersson, Björn
  Karlstad University.
  Ett hjärndött arbete: En studie om George A. Romeros filmiska särdrag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1256.
  Andersson, Björn
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Lärlingsutbildning som skolform: Hur ställer sig lärare, elever och handledare till det?2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1257.
  Andersson, Björn
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Risklinjen: - Empowerment, men med olika perspektiv2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Injuries caused by accidents are one of the major health problems in Sweden. Risklinjen is a model to increase people’s awareness and possibilities to report risk for injuries. In spite of this several municipalities choose to leave Risklinjen. This thesis tries to find out how municipalities argue about Risklinjen and membership in this function.

 • 1258.
  Andersson, Björn
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Skräcken i Lådan: En studie om rumslig åskådarmedvetenhet i George A. Romeros tre klassiska skräckfilmer2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focus on the presentation of the filmic room the viewer sees in George A. Romero´s three horror classics Night, Dawn and Day of the Dead. The hypothesis goes as follow; fear and element of tension becomes greater if the audience/viewer has a good knowledge about the filmic room in the film, in other words, a good spatial awareness. The conclusion is that it does. The environment is active in its becoming and in its presentation to the viewer. Rooms and places, even objects, is a catalyst and a mean to create emotion. To tackle the problem regards to human emotion, which is highly subjective, ANT (actant-network-theory) is used. This theory is a tool to help decode what it is we find emotionally enticing regards to room and objects in the films.

 • 1259. Andersson, Björn
  et al.
  Andersson, Andreas
  Att genomföra förändringsprojekt2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 1260.
  Andersson, Björn
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Dahl, Gunnar
  Karlstads kommun.
  Mårtensson, Ulf
  Karlstads kommun.
  Andersson, Ragnar
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Skolbränder och skolbrandsprevention: Underlag för planerade insatser enligt ”Karlstadsmodellen”2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kan man förebygga anlagda bränder och annan skadegörelse i skolor med miljöinriktade åtgärder? Den bedömningen gör man i Karlstads kommun med stöd i kriminologisk teori och erfarenheter från andra sektorer. Den traditionella ansatsen är annars är att kombinera brandtekniska åtgärder med ett mer individorienterat perspektiv riktat mot gärningspersoner. Syftet med föreliggande rapport är att ge en djupare belysning av den teoretiska grundvalen för en bredare miljöinriktad strategi, samt att peka på möjligheter att följa och utvärdera effekter av en lokal tillämpning. I bilaga redovisas även en forskningsöversikt kring den vetenskapliga evidens som idag föreligger beträffande miljöinriktad brottsprevention.

 • 1261.
  Andersson, Björn
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science.
  Fransson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science.
  Användning av CAD-data vid NC-programmering2007Independent thesis Basic level (professional degree), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The degree project is performed at Metso Kamfab. The production is aimed on machines everything from handling of fiber to paper pulp. Metso Fiber and Kamfab are using Pro/Engineer for design and blueprint production. The processing department types the NC-programs in notepad on the basis of the blueprints, the CAD-dates that already is there are not used. The aim with the work is to study if Kamfab can use CAM-system for processing and production of programs for their NC-machines. The objective in this project is to make NC-programs that functions in three special machines.

  CAD/CAM forms the link between design and production. In a CAD/CAM-system the geometry is created in CAD and can be used directly in CAM for processing. In CAM CL-data is created and after that translated with a postprocessor to NC-code. The postprocessor is used also as a watch over function.

  Three machines were chosen as experiment items for introducing of CAD/CAM. These are a 7-axis mill, a combined mill/turn and a 3-axis mill. The 7-axis mill and the mill/turn were chosen because they are the most advanced machines. The 3-axis mill was chosen because there was available time in it. Products that were tested were trough, pillar, housing and a part for a toolchanger.

  When processing the trough ”Surface-Mill” was chosen and a lead-angle was set in the parameters. It was most drilling and a little face milling on both the pillar and the housing.

  In order to test programs a postprocessor was borrowed that translated CL-data to Heidenhain code. During the test run errors were detected in the programs. This depends on that the postprocessor not where customized for the machine. A postprocessor developed by ourselves was also tested, this one didn’t work because the machine's NC-system couldn’t read ISO standard code.

  A study visit was done at Structo in Kristinehamn where EdgeCAM is used for NC-processing. It works well and it allows quicker and safer programming.

  Pro/Engineer is powerful and has a lot of possible adjustments. This makes it complex and takes time to learn. To use Pro/Engineer´s CAM-part it is necessary to have basic knowledge about the CAD-part. Depending on this many companies uses for example EdgeCAM that almost is a pure CAM-system.

  The processing of the three components functioned well in Pro/Engineer, we could process the components after demands. The problem was to get working programs. An advantage with using CAM is that you can simulate toolpaths. Through this you can see if the tool collides and it also makes it possible to optimize toolpaths. Today, it is a lot of waiting time in the milling machine FPT34 because programs are not completed. This waiting time would be reduced or even eliminated with the aid of CAM.

 • 1262. Andersson, Björn
  et al.
  Meijer, Martin
  ASP och PHP - en jämförelse mellan de båda teknikerna2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar de båda skriptspråken ASP och PHP. Dessa tekniker är två av de mest populära idag när det gäller att skapa dynamiska hemsidor på Internet. Denna typ av webbsidor gör det möjligt för den enskilde Internetanvändaren att styra hur sidorna ska se ut. En väldigt vanlig applikation som gör en hemsida dynamisk, är de populära gästböckerna. Den andra typen av webbsidor är de statiska hemsidorna, vars innehåll inte kan förändras av Internetsurfaren. Dessa sidor fungerar därför mest till för att informera användarna. Uppsatsen är av helt utredande karaktär vilket i sin tur innebär att vi inte genomfört någon programmeringsuppgift. Därefter har vi sammanställt en jämförelse mellan skriptspråken och det är denna utvärdering som avrundar uppsatsen tillsammans med vår slutsats. För att göra jämförelsen mellan språken har vi varit tvungna att gå in på andra delar än just ASP och PHP. Detta dels för att själva få klarhet inom ämnet och dels för att förklara för läsaren på ett sådant sätt att ingen information skulle kunnas misstolkas. Exempel på områden som vi tar upp vid sidan om ASP och PHP är hur skriptspråk generellt fungerar, statiska hemsidor, HTML samt hur dynamiska hemsidor fungerar.

 • 1263. Andersson, Bo.
  et al.
  Hägglund, Solveig
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Barnets rättigheter2002Report (Other academic)
 • 1264.
  Andersson Bohlin, Ida
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Om pedagogers deltagande i barns lek: Pedagogers tankar kring sitt deltagande i barns lek och deras möjligheter att stimulera leken genom miljön på förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this survey is to find out how teacher´s in preschool see on their participation in children’s play. There is also an interest to find out if teachers believe they can affect the children through the environment in preschool. My curiosity is based on whether or not I as a teacher can affect the children in preschool.

   

  My work is based on three questions:

  • Which meaning does teachers think they have in children’s play?
  • What possibilities do the teacher´s think they have to affect the environment in the preschool?
  • What effect has my presence in the children’s play and how can I adjust the environment to stimulate the play?

   

  To explore this I had help from literature, research and qualitative semi-structured interviews.

  I interviewed four teacher´s in two different preschools. 

  The studies have shown that teacher´s participation has great influence on the children’s play. How teacher´s choose to participate in the play has great meaning for the experience the children carries with them. The study also shows that the environment is important for which play the children emerges in. 

 • 1265. Andersson, C.
  et al.
  Gustafson, K.
  Lindblad, S.
  Pérez Prieto, Héctor
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  From Childhood to Adolescence in the Context of Schooling1998Conference paper (Refereed)
 • 1266. Andersson, Caisa
  et al.
  Järnström, Lars
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Paper Surface Centre. Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Chemical Engineering. Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Materials Science.
  Water-vapour permeability of barrier dispersion coating2001Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1267. Andersson, Camilla
  Bemöter pedagoger flickor och pojkar olika i skolan?2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att ge barnen livskompetens inom skolan är ett grundläggande mål för jämställdhetsarbetet inom den svenska jämställdhetspolitiken. En medveten jämställd pedagogik fokuserar på frågan om hur man kan utmana barnen att bryta könsstereotypa mönster. Jämställdhet i skolan handlar om att fokusera på individen – den enskilda flickan och den enskilda pojken bortom könsstereotypen. Det centrala problemområde som jag har haft har varit om pedagoger bemöter flickor och pojkar olika i skolan och jag har valt att undersöka om pedagoger ger flickor och pojkar lika mycket uppmärksamhet, och om pedagoger ger flickor och pojkar lika mycket talutrymme. Undersökningen visar att flickor och pojkar bemöts olika i två av undersökningsgrupperna. I den tredje undersökningsgruppen bemöts flickor och pojkar mer jämlikt av pedagogen. Resultatet bygger på observationer med kategorischema av en manlig fritidspedagog och två kvinnliga förskollärare. Efter observationerna intervjuades pedagogerna. De tre pedagogerna arbetar på olika avdelningar men på samma skola i Mellansverige. Enligt undersökningen bemöts flickor och pojkar olika av pedagogerna i två av undersökningarna, i den tredje bemöts flickor och pojkar mer jämlikt av pedagogen. Det är viktigt att vi, vuxna motverkar det traditionella könsmönster samt det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan.. Trots att lärare är av olika kön bedriver olika undervisningsstilar så bemöter både kvinnliga och manliga lärare flickor och pojkar på samma sätt. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Med ett mer jämställt tänkande kan vi sudda ut de klassiska könsrollerna som idag står i vägen för att flickor och pojkar skall få likvärdig skolgång.

 • 1268. Andersson, Camilla
  Hur påverkas läs- skrivutvecklingen av sociala och emotionella störningar?2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om hur sociala och emotionella störningar påverkar läs- och skrivutvecklingen. Jag tittar även på hur skolan stöder/hjälper dessa barn, i förhållande till läroplanen. Anledningen till att jag valde detta ämne, var dels att det fanns så lite forskning inom just detta specifika område. Men också för att jag tycker dessa frågor är högt relevanta i mitt blivande yrke som pedagog. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning och det beror på att jag var ute efter ett djupare perspektiv i undersökningen. I personliga intervjuer så kan eventuella misstolkningar redas ut på en gång. Detta kan man inte i en enkätundersökning. Det resultat som min undersökning har givit mig är att: Läs- och skrivutvecklingen påverkas negativt av sociala och emotionella störningar. Då handlar det mest om att koncentrationsförmågan är väldigt låg. Även motivation och en bra självbild är viktigt, när det gäller att lära sig läsa och skriva, många av dessa barn saknar detta helt. När det gällde hur man följer läroplaner så ansåg tre av intervjupersonerna att skolan var bra på att stötta/hjälpa barnen som har behov av särskilt stöd. Skolan har satsat på fler speciallärare än tidigare, just för att man ska kunna hjälpa de barnen som behöver. Kuratorn tyckte däremot att det är farligt att bara tänka på läroplanen, när det handlar om elevens välmående.

 • 1269. Andersson, Camilla
  Läs- och skrivinlärning och faktorer som påverkar - undersökning av litteratur och intervju2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete gjordes i syfte att få en bild av vilka läs- och skrivinlärningsmetoder lärare använder sig av och vilka faktorer som påverkar läs- och skrivinlärningen. Jag valde att införskaffa information till mitt examensarbete genom att intervjua fyra lärare, varav en arbetar som speciallärare. Intervjusvaren kopplade jag sedan till relevant litteratur på området för att se om dessa stämde överens. Intervjufrågorna behandlar metoder/teorier för läs- och skrivinlärning, klassrumsklimat och faktorer som påverkar läs- och skrivinlärningen. Resultatet visade att de använder främst två olika teorier/metoder, den analytiska och den syntetiska metoden vid den inledande läs- och skrivinlärningen. Faktorer som påverkar var många. Lärarna har en stor betydelse när det gäller klassrumsklimat. Lärarens beteende, struktur i undervisningen och att man är medveten om att alla barn befinner sig på olika nivåer. Andra faktorer som påverkar är barnets miljö, mognad, motivation, fonologisk medvetenhet och om barnet har fått litterär amnig. Slutsatser som kan dras var att man bör använda sig av en kombination mellan olika läs- och skrivinlärningsmetoder och att man måste vara medveten om hur mycket man egentligen kan göra både som lärare och förälder för att barnet ska få en så lyckad läs- och skrivinlärning som möjligt.

 • 1270. Andersson, Camilla Alice
  et al.
  Carlson, Christer
  FöreningsSparbanken - när två bankkulturer blev en2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I februari 1997 offentliggjordes planerna på ett samgående mellan Sparbanken Sverige och Föreningsbanken till FöreningsSparbanken. Utåt var detta en fusion på lika villkor, framförhandlad mellan bankernas ledningar i samförstånd och harmoni. Stor energi lades också på att förmedla detta budskap såväl internt i organisationerna som externt ut mot marknaden. En lyckad fusion mellan två företag innebär att två kulturer möts och integreras med varandra så att en ny gemensam kultur bildas, som bygger på det bästa av de tidigare kulturerna. Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur FöreningsSparbanken tagit tillvara på och utvecklat de värdeskapande delarna av gamla Sparbankens och Föreningsbankens kulturer. Studien är gjord utifrån en kvalitativ hermeneutisk metod och bygger på 12 respondent-intervjuer med bankpersonal i olika befattningar och tidigare banktillhörighet. I likhet med Körbergs (2003) slutsatser visar vår studie att fusionen i praktiken var ett uppköp från Sparbankens sida. Fusionen var ett led i att förbättra bankens kostnadseffektivitet i en allt tuffare konkurrens. Fusionen motiverades främst av potentialen att rationalisera bort 300 bankkontor och ca 3 000 medarbetare. Även om fusionen var en stor händelse, så påverkade den inte kulturen i banken nämnvärt. Den enskilt största förändringsdrivaren har istället varit den generella tekniska utvecklingen i samhället, med fler och fler banktjänster via kort, telefon och Internet. Transaktionsärendena på kontoren har stadigt minskat med personalövertalighet som följd. Banken har fått byta strategi och satsar idag allt mer på rådgivning och mer avancerade finansiella tjänster. Banken har förvandlats till en driven säljorganisation. Lågmarginalkunderna betjänas i huvudsak med tekniska system och humanresurserna fokuseras allt mer på högmarginal-kunderna och företagskunderna. Den tekniska utvecklingens inverkan på organisationen hade med säkerhet slagit igenom oavsett fusionen. Fusionen gjorde det däremot möjligt att bibehålla kontor på orter där både Sparbanken och Föreningsbanken annars blivit tvungna att dra sig ur helt och hållet. Vår initiala fråga gällde hur respektive banks organisationskulturer tagits tillvara i den nya banken. Vår studie visar att företagskulturen i dagens FöreningsSparbank är en kontinuitet i utveckling från den gamla Sparbanken. Föreningsbankens kultur utmärkte sig främst i servicenivån i kundmötet. Denna har nu börjat komma till sin rätt inom rådgivningsverk- samheten i FöreningsSparbanken.

 • 1271. Andersson, Camilla Alice
  et al.
  Davidsson, Nina
  Feasibility studies - a study characterized by an unexpected discovery regarding the CAMP method at Volvo IT2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The feasibility study underlies the remaining phases of the project and the analyses performed result in consequences later on. When not performed properly, the project team might have to go back for clarifications later on, with more alterations and a higher cost as a consequence. Well performed, the feasibility study analyses will facilitate the work during the rest of the project. This study was performed at Volvo IT in Gothenburg, which is a project oriented company. As we started this research we intended to study the result from the feasibility study and the project managers’ opinions about it at the end of the project. During the process though, it turned out that the feasibility study method at Volvo IT, CAMP, was hardly used, even though everyone that we talked to thought so. That made the original problem impossible to study and us interested in the project managers’ opinions about feasibility studies. The fact that the method was believed to be used to a greater extent than it really was, made us consider the phenomenon decoupling and add a theory section about it as well. As we tried to arrange interviews with people that had used CAMP as well as through the interviews conducted, it appeared that the project managers seem to know about CAMP, even though they do not use it. It turned out that feasibility studies were performed, or rather analyses were performed, according to the project manager’s preferences. The performed analyses are similar to the ones included in CAMP, even though they were called something else. It turned out that the decoupling phenomenon was rather topical, since the most important thing seems to be that the feasibility studies are conducted as efficiently as possible, rather than by a certain method.

 • 1272. Andersson, Camilla Alice
  et al.
  Davidsson, Nina
  Feasibility studies - a study characterized by an unexpected discovery regarding the CAMP method at Volvo IT2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The feasibility study underlies the remaining phases of the project and the analyses performed result in consequences later on. When not performed properly, the project team might have to go back for clarifications later on, with more alterations and a higher cost as a consequence. Well performed, the feasibility study analyses will facilitate the work during the rest of the project. This study was performed at Volvo IT in Gothenburg, which is a project oriented company. As we started this research we intended to study the result from the feasibility study and the project managers’ opinions about it at the end of the project. During the process though, it turned out that the feasibility study method at Volvo IT, CAMP, was hardly used, even though everyone that we talked to thought so. That made the original problem impossible to study and us interested in the project managers’ opinions about feasibility studies. The fact that the method was believed to be used to a greater extent than it really was, made us consider the phenomenon decoupling and add a theory section about it as well. As we tried to arrange interviews with people that had used CAMP as well as through the interviews conducted, it appeared that the project managers seem to know about CAMP, even though they do not use it. It turned out that feasibility studies were performed, or rather analyses were performed, according to the project manager’s preferences. The performed analyses are similar to the ones included in CAMP, even though they were called something else. It turned out that the decoupling phenomenon was rather topical, since the most important thing seems to be that the feasibility studies are conducted as efficiently as possible, rather than by a certain method.

 • 1273.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Hedlund, Jakob
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Patienters upplevelser av att använda medicinska larver som sårvårdsbehandling: en litteraturstudie om biologisk debridering2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Biologisk sårdebridering med larver kan vara ett behandlingsalternativ vid svårläkta sår vilka kan resultera i amputation av en kroppsdel.

  Syftet var att belysa patienters upplevelser av att ha medicinska larver som sårvårdsbehandling vid svårläkta sår.

  Metoden som valts och använts för genomförande var litteraturstudie med litteratursökningar från databaserna CINAHL och PubMed. Granskning av artiklar och databearbetning har skett utifrån Polit och Becks niostegsmodell för litteraturstudier.

  Resultatet är skrivet med stöd från tio artiklar, varav fyra är kvalitativa och sex är kvantitativa. Resultatet är indelat i tio kategorier under två huvudkategorier. Kategorierna smärta, klåda, kittlande, stickningar, förnimmelse, exsudat och lukt har samlats under huvudkategorin sårrelaterade upplevelser. Kategorierna obehag, attityder och närståendes rektioner har samlats under huvudkategorin känslomässiga upplevelser. Huvudresultatet från studien är att sårdebridering med larver ur ett patientperspektiv på ett relativt smärtfritt sätt kan ha gynnsamma effekter för patienten med bland annat minskad sårlukt och sårvätska. Det är viktigt med god patientinformation inför behandling med larver på grund av attityder hos patienter mot behandlingen.

 • 1274.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Johansson, Maria
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Att vara eller inte vara: styrs uttaget av föräldraledighet av föreställningar eller faktiska förhållanden?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this survey is to investigate how well parents ideas and conceptions concerning parental leave, matches factual circumstances, or if there is a difference? More specifically it has been investigated if it is the common conceptions concerning the obstacles for the male parental leave which is in control, or if it is the actual circumstances which control the parental leave? The survey is based on a quantitative empiric where the collection of data has been done through a selection of availability with a questionnaire as the measuring instrument.

  In order to find the answer to the question at hand, theory in the field of parental leave and gender has been studied. The theory section contains a presentation of the parental leave discourse with its four obstacles; economy, workplace, the woman and the gender roles. The section is the base of our understanding and has also been the framework from which the questions for the survey have been constructed.

  The results from the empirical survey have been analyzed together with relevant literature to give an answer to the question at hand. From this it can be read that the distribution of the days of the parental leave is highly affected by the conceptions and ideas males face concerning parental leave. The results also clearly show that the obstacles partially are not rooted in reality. In the survey it also surfaced that those responding had insufficient knowledge concerning the parental insurance which we believe has aided the conceptions and ideas to the influence and degree they have had. The authors hence believe that the information to the parents should improve and that researches in the field should find strategies in order to better inform the public of their knowledge.

  Keywords: Parental insurance, parental leave, gender system, discourse and obstacle

 • 1275. Andersson, Carin
  Användning av metoder i verksamhetsanalys - en studie av sju konsultföretag i IS / IT branschen1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av metoder för systemutveckling har skett från slutet av sextiotalet. På sjuttio- och åttiotalet användes heltäckande metoder för systemutveckling. Med heltäckande menas att metoderna är detaljerade och specificerade ned i minsta detalj. Nuförtiden har dessa metoder ersatts av mindre och flexiblare metoder, som är mer teknikanpassade och konkreta. Denna uppsats syftar till att undersöka och kartlägga hur konsultföretag i IS/IT-branschen använder sina metoder i kundens verksamhetsanalys. Jag vill komma fram till vilken syn konsultföretagen har på dessa metoder, vilka styrkor och svagheter som konsultföretagen finner hos sina metoder, vilka arbetsformer som finns och hur de dokumenterar sina metoder. Studien bygger på litteratur inom ämnet samt intervjuer av sju konsultföretag i Karlstad. I studien framgår det att verksamhetsutvecklarna måste ha rätt bakgrund och erfarenhet av verksamhetsanalys. Många företag använder metoder som verktygslådor, där de väljer delar efter behov. Dessa företag ser det som en styrka med sina metoder att de kan använda dessa på alla kunder med olika anpassningar. Delar av metoderna är också implicita dvs. underförstådda, hos verksamhetsutvecklare på de flesta företagen. Detta i samband med en bristande dokumentation av erfarenheter i samband med användningen av metoderna ser jag som väldigt sårbart hos flera företag. Nyckelord. Metoder, verksamhetsanalys.

 • 1276.
  Andersson, Carin E.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Ljung, Lennart
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  A Master Program in Project Management: Experiences from combining hard and soft skills2011In: Nordic Academy of Management conference 2011, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Project management skills are needed in a growing number of areas, all with specific requirements regarding technical and social competencies. Still, the majority of project management training is focusing on technical tools and techniques, emphasized in standards suggested by global professional project management associations. Uncertainties and unique social settings require a managerial approach different from the linear, rational and analytical view of the world provided by international standards such as the PMBOK Guide. A new approach to project management education is needed that deals with the complexity of today’s project environments. This paper describes a one year master program in project management at theKarlstadUniversityinSweden. The program is general and focuses on issues regardless of business area or project type, and mix both technical and social skills. The program was initiated in 2002 and more than 200 students have until today been part of the program. In addition to the mandatory courses in the program, several students have, on voluntary basis, passed the IPMA D-level certification. The paper also presents the results from two different types of evaluations showing that the majority of the students have great use of their education in their current employment.

 • 1277.
  Andersson, Carin
  et al.
  Karlstad University.
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Kartläggning och analys av projektledarkompetens i forskningsprojekt vid Karlstads universitet2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research at universities is today often conducted as projects. This is especially true in the engineering, natural science, medicine, and social science disciplines. Research projects are typically carried out by different categories of employers, such as professors, associate professors, assistant professors, and PhD students. These projects are typically managed by the person that applied for the project money, or the person that is the most experienced researcher at the department, which is often a professor or associate professor. From such leading persons, miracles are expected. Except acting as project managers, they are also engaged in many other parallel activities, e.g., supervision of PhD students, undergraduate and graduate education, conference organization and administration, project application writing, and representing the department internally as well as externally.

  In this report, a survey of project management competence within research projects at Karlstad University is presented. Empirical data have been gathered through two questionnaires and six complementary interviews. Professors and associate professors as well as PhD students have participated in the study. The survey shows that the active project managers have learned to lead projects based on experience and very few project managers have a formal leadership education. This implies that long stablished project management methods and tools are seldom used.

  Based on the outcome from the survey and our own observations, four concrete activities to improve project management skills are proposed in the report. The first activity is to provide a suitable and well-balanced course in project management methods that is offered to both active and future project managers. The second activity is to establish experience networks among active project mangers at Karlstad University. The third activity is to create a mentor program for new project managers. The fourth activity is to establish a group of experienced project managers that can assist in and give support to ongoing and planned projects.

 • 1278. Andersson, Carin
  et al.
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Survey and Analysis of Project Management Competence within Research Projects at Karlstad University2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Research at universities is today often conducted as projects. This is especially true in the engineering, natural science, medicine, and social science disciplines. Research projects are typically carried out by different categories of employers, such as professors, associate professors, assistant professors, and PhD students. These projects are typically managed by the person that applied for the project money, or the person that is the most experienced researcher at the department, which is often a professor or associate professor. From such leading persons, miracles are expected. Except acting as project managers, they are also engaged in many other parallel activities, e.g., supervision of PhD students, undergraduate and graduate education, conference organization and administration, project application writing, and representing the department internally as well as externally.  In this report, a survey of project management competence within research projects at Karlstad University is presented. Empirical data have been gathered through two questionnaires and six complementary interviews. Professors and associate professors as well as PhD students have participated in the study. The survey shows that the active project managers have learned to lead projects based on experience and very few project managers have a formal leadership education. This implies that long established project management methods and tools are seldom used.  Based on the outcome from the survey and our own observations, four concrete activities to improve project management skills are proposed in the report. The first activity is to provide a suitable and well-balanced course in project management methods that is offered to both active and future project managers. The second activity is to establish experience networks among active project mangers at Karlstad University. The third activity is to create a mentor program for new project managers. The fourth activity is to establish a group of experienced project managers that can assist in and give support to ongoing and planned projects.

 • 1279. Andersson, Carina
  En studie om vilka föreställningar barn har om rymden2008Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1280. Andersson, Carina
  Uppfattningar om matematik - några barns och vuxnas uppfattningar2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  A big part of the education in the school today is about mathematics. It is also a subject that’s often debate. During the last couple of years is has been told in a number of report that Swedish children’s skills in mathematics are deceasing. The fall of 2004 the Delegation of Mathematics put out a report consisting of different suggestions of what an investment in Mathematics would look like. From this perspective, the aim of this report is to find out about children’s and adult’s imaginations about mathematics and to what a few adults and children use mathematics. In my investigation I have interviewed nine students in first grade and nine students in 4th grade, and six adults with no connection to the school, except for the fact they are parents.

 • 1281.
  Andersson, Carina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Gunnarsson, Maria
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Turordningsreglerna: En studie avturordningsreglerna vid en verksamhetsövergång i Karlstad2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Metso Paper in Karlstad is acquiring Kvaerner Pulping and Kvaerner Kamfab, also located in Karlstad. Following this acquisition, there are going to be changes in the organizational structure and some employees might even loose their jobs. There are guidelines from the European Union how to handle situations like this, the purpose of these are to protect the employees. There are also Swedish laws that regulate the protection of the employees when a company is acquired, who is going to keep their job and who is to be made redundant.

  The transaction between the companies is large why they need an approval from the European Union. The European Union has certain demands for the approval. Metso and Kvaerner have to sell some parts of the production to another company in order to not become too dominant in the market. In this essay we are investigating what the law says about layoffs and how it is handled in reality.

  We have kept focus on the paragraphs 6 b and 22 of the law regarding employment protection. These paragraphs regulate the protection for the employees in an acquisition, they also regulate who has to leave first in a potential of layoff situation. Important parts of the legislation protect employees with high age and those who have the longest employment time in the company. A prerequisite for keeping their jobs is that the employees have necessary knowledge and skills for the tasks he or she is going to perform.

  We have used traditional legal method so-called dogmatic method with empirical elements. The traditional method means to search through literature such as doctrine and dissertations for information and the empirical elements means for example the information we’ve gathered from the companies. We got the idea for this essay when we were doing our internships at Metso Paper and Kvaerner Kamfab, a part of our examination in this course. We were informed about the transaction and got curious about what was going to happen with the employees in the companies.

  Our result shows that almost everything is negotiable through collective bargaining agreements. Another conclusion is that when a Swedish company sells parts of the production to a company located in another country and with no intent to keep the production in Sweden, the law is not preventing them executing their plans.

 • 1282. Andersson, Carina
  et al.
  Mc Intyre, Antoinette
  Under ytan - en fallstudie av organisationskulturen vid Karlstads universitet2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1283.
  Andersson, Carin.E
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  The Project Manager at Work2012In: Makt, Myter och Motstridigheter: Utmaningar i dagens arbetsliv, Karlstads universitet, 2012, p. 1-15Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In the literature there is a common belief that project management is a general theory that is mainly

  about techniques and/or tools used for planning, budgeting, and control. This view has lately been

  questioned due to the fact that it does not give a complete picture of what a project manager actually

  does in their daily work. By including other skills, such as, skills for communication, team building,

  and leadership, a more complete picture of the project management role may be provided. Project

  management research needs more empirical data from project managers about what their role as project

  manager actually means. The purpose of this study is to investigate what it means to work as a project

  manager in small and medium sized organizations. Empirical data is planned to be gathered (in the

  county of Värmland, Sweden) from May through October 2012, using semi-structured interviews and

  participant observations of project managers working in a multi-project management environment.

  Three overlapping analyzes techniques will be used to analyze the gathered data: thematic analysis,

  grounded theory, and narrative analysis. By using these techniques, hopefully this article will expand the

  knowledge and the understanding what a project manager actually does in their daily work.

   

 • 1284.
  Andersson, Carin.E
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Ljung, Lennart
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  A Master Program in Project Management: Experiences from combining hard and soft skills2011In: Nordic Academy of Management (NFF) 2011 Conference, 2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Project management skills are needed in a growing number of areas, all with specific requirements regarding technical and social competencies. Still, the majority of project management training is focusing on technical tools and techniques, emphasized in standards suggested by global professional project management associations. Uncertainties and unique social settings require a managerial approach different from the linear, rational and analytical view of the world provided by international standards such as the PMBOK Guide. A new approach to project management education is needed that deals with the complexity of today’s project environments. This paper describes a one year master program in project management at the KarlstadUniversity in Sweden. The program is general and focuses on issues regardless of business area or project type, and mix both technical and social skills. The program was initiated in 2002 and more than 200 students have until today been part of the program. In addition to the mandatory courses in the program, several students have, on voluntary basis, passed the IPMA D-level certification. The paper also presents the results from two different types of evaluations showing that the majority of the students have great use of their education in their current employment.

  Keywords: project management education; project management knowledge; soft skills; hard skills; pedagogic

 • 1285.
  Andersson, Carl
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Språkbarriärer i det polska Tricity.: Case studie.2017Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 1286. Andersson, Carl-Magnus
  et al.
  Röjder, Claes
  Ett mobiltelefonspel blir till2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  We were assigned by Carbello AB during the spring of 2004 to develop a game for a mobile phone. This report is about how that assignment was done. We have learned several things during the project and you’ll find recommendations of what to do and not to do when you produce applications for a mobile phone. Some of the things you should think of are to create small applications by using some tricks, for example divide the project into smaller parts and of course always keep a good communication with each other and the supervisor. This report describes our ups and downs during the project and tells what we would do different if we ever did a similar project. The result of this project is that we have got an increased understanding about how applications for mobile phones are made and we were able to produce a game that we are very pleased with and that works in the way we intended.

 • 1287. Andersson, Carola
  Frihet att välja väg mot målet - En studie av pedagogers syn på matematikundervisning och indivualisering i år 1-32006Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1288.
  Andersson, Carolin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Barns delaktighet i matsituationen: En fallstudie om matsituationen som en arena för demokrati2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1289.
  Andersson, Carolina
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Felaktiga doseringstexter på e-recept.: Deskriptiv studie av felaktiga doseringstexter på ett apotek i Värmland.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1290. Andersson, Carolina
  et al.
  Nilsson, Susanne
  “Den naturliga servicens” fortlevnad - en studie om VTDs tidningsdistribution2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1291. Andersson, Carolina
  et al.
  Nilsson, Susanne
  IT-kraschen och dess effekt på kapitalstrukturen i branschen2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att utforska om kapitalstrukturen i företag inom IT-branschen förändrats till följd av den stora IT-kraschen som inträffade i mars år 2000. Uppsatsen har även innefattat att undersöka om en eventuell förändring kan förklaras utifrån trade-off teorin. Utgångspunkten när ett företag ska välja kapitalstruktur bör vara att maximera företagets värde och minimera dess kapitalkostnader. Enligt trade-off teorin finns det två faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur nämligen skatteavdrag och kostnader associerade med konkurs. Den optimala kapitalstrukturen fås enligt teorin genom en avvägning mellan fördelarna som fås av ett skatteavdrag vid skuldsättning och nackdelarna som fås av ökade kostnader associerade med konkurs vid skuldsättning. Det problemområde vi valde var IT-branschen eftersom det har skett en negativ ekonomisk utveckling och konkurserna där har varit många efter den stora IT-kraschen. Med bakgrund av trade-off teorin och de ökade kostnaderna för insolvens i denna bransch blev det för oss intressant att undersöka om det skett någon förändring i kapitalstrukturen hos företagen inom IT-branschen. Resultaten från vår empiriska undersökning visade en minskning av skuldsättningsgraden i IT-företagens kapitalstruktur. Minskningen av skuldsättningsgraden överensstämmer med trade-off teorin och förändringen kan förklaras med att skatteavdragen inte längre går att utnyttja till fullo samt att kostnaderna associerade med konkurs har ökat.

 • 1292.
  Andersson, Caroline
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Fukt i passivhus i relation till väderlek: Alsters förskola2016Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
 • 1293.
  Andersson, Caroline
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Genus i bilderboken: Manliga och kvinnliga karaktärsskildringar i förskolans bilderböcker2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of my study is to investigate how girls/women and boys/men are being portrayed in the children's literature presented to children by reading out loud in preschool. This is to contribute with knowledge about gender in children's literature, which helps me as a teacher to develop a critical approach to the books I choose to introduce to the children. By analyzing three different picture books, I have sought answers to how male and female characters are being portrayed, how one can see gender stereotyped markers and if the literature confirms or exceeds and challenges gender stereotypes.

   

  The process is based on a qualitative research approach. I have also used analytical methods, which have helped me to stay within the framework of what I wanted to investigate. Two different theories, Hirdmans theory of the gender system (2001; 2007) and Connell's theory of masculinity (2008) has given me the opportunity to understand my results. My study showed two different ways to portray characters, either by reversed characteristics or by a great variety of characteristics, regardless of gender. Furthermore, it showed a large cross and challenging of gender stereotypes and with that the standard of how women/girls and men/boys should be.

 • 1294. Andersson, Caroline
  et al.
  Kylén, Sara
  Patienters livsstillsförändringar och livskvalitet efter PCI behandling2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1295. Andersson, Catarina
  Samtidigt tal - stöd eller avbrott? - baserad på dokusåpan Big Brother2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  När vi samtalar händer det ibland att vi pratar i munnen på varandra och partier av samtidigt tal uppstår. Denna uppsats är en granskning av samtidigt tal. Undersökningen är baserad på ett videoinspelat avsnitt av dokusåpan Big Brother, där de episoder som innehöll samtidigt tal transkriberades. Syftet var att se om det samtidiga talet var ett sätt att stödja talaren eller om intentionen var att avbryta, och mängden samtidigt tal delades därför upp i dessa två kategorier. Ytterligare ett syfte var att undersöka om kvinnor och män skilde sig åt i fråga om intentionen. Resultatet visade att avbrotten var fler än stödsignalerna. Kvinnor och män avbröt lika ofta, men männen hade fler stödsignaler än kvinnorna - något som inte stämmer överens med den bild många har av kvinnors och mäns samtalsvanor.

 • 1296. Andersson, Catarina
  Tre svensklärare om litteraturundervisning i gymnasieskolan2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet ”Tre Svensklärare om Litteraturundervisning i Gymnasieskolan” handlar om litteraturundervisning och är en undersökning baserad på kvalitativa intervjuer med tre gymnasielärare i svenska. Syftet var att ta reda på ett begränsat antal lärares tankar kring och erfarenheter av litteraturundervisning, samt att få en bild av om och hur undervisningen skiljer sig åt på studieförberedande program och yrkesförberedande program. Materialet, som sammanställdes i tre lärarporträtt, visade på stora likheter mellan lärarnas sätt att resonera. Vissa skillnader kunde också urskiljas, främst när det gäller undervisningens upplägg som sträcker sig från en mer fast kronologi till ett mer öppet tematiskt arbetssätt. Skillnader i sättet att undervisa i litteratur på yrkesförberedande och studieförberedande program förekommer hos lärarna. Man anpassar sin undervisning efter grupperna och skillnaderna ligger främst i urvalet av material och texter, i kraven på eleverna och i nivån på undervisningen.

 • 1297. Andersson, Catarina
  Women and men in advertising2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This paper focuses on the way men and women are pictured in advertising today. Researchers have previously found stereotypes of men and women to be frequent in advertising. Men are often depicted as more active and more focused on achievement and having fun. Women, on the other hand, are often pictured as housewives, homemakers and caretakers. They also seem to be very concerned about beauty. However, beauty and fashion is something that men are also more and more confronted with in advertising. In this paper I have looked at the messages displayed in advertisements in magazines for men and women and the purpose was to study the messages displayed in both texts and pictures in order to see if they used sex role stereotyping. A second aim was to identify the implied reader in the advertisements. Six questions were posed: How are pronouns used? How are adjectives used? How much text is used? What do the advertisements tell us about men and women? Do they use some kind of stereotype, and if they do, what sort of stereotype is used? And who is the implied reader? By doing so, I tried to investigate if the language and the pictures in the ads support and use stereotypes of women and men. My investigation showed that almost half of the advertisements used some kind of stereotype. It is clear that advertisements use sex-role stereotyping and that men and women are often pictured differently. A tendency to promote ideals and role models is something that is common in advertisements aimed at men and at women. The language also differed to some extent between ads aimed at women and ads aimed at men, for instance when it came to the amount of text and the number of adjectives being used.

 • 1298.
  Andersson, Catherine
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Inlåst: Häktade personers upplevelser, samt kriminalvårdares erfarenhet av isoleringspåverkan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study was intended to examine and elucidate detainees' experiences of isolation that detained. The aim was also to elucidate arrested insulation outside prison personnel perspective. This is to get a deeper understanding of the insulation as a social phenomenon. As I was interested in interviewees' experiences in the form of a detailed narrative a qualitative method was chosen in the form of interviews with the narrative character. In the processing of empiricism was coding chosen in combination with the hermeneutic tradition. I was working in several installments with empirical data where coding and analysis was inspired by hermeneutics. This was done to shorten the text and to find interesting and important words and sentences that hermeneutics then helps to explain.Theoretical concepts regards shame/power and also a criminal lifestyleamong other thing.  Results are based on themes related to the arrested existence as locked up and thus isolated and the meaning of prisonguards treatment towards arrested. The study indicates that respondents perceive detention time hardest at the beginning of the stay. The detainees appear to seemingly get into routines and find strategies to adapt to the situation as locked up. Emotions are perceived to be more strongly associated with the lock-in and the detainees can not quite put their finger on why it is this way. Custody staff are trying to interact with detainees through simple phrases in the hallway, supportive conversations with affected individuals and distraction to even try to find the quiet. Even if the arrestee is not responsive and not want to have contact with staff, conducts detention staff still an effort that suits the individual.

 • 1299. Andersson, Cathrine
  Föräldrar i förskolan1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1300.
  Andersson, Cecilia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Arbete med läs- och skrivutveckling i grundskolans tidigare skolår: Två pedagoger berättar om sina arbetssätt2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
23242526272829 1251 - 1300 of 46746
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf