Change search
Refine search result
21222324252627 1151 - 1200 of 48123
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1151. Anderberg, Patrice
  et al.
  Lepp, M.
  Berglund, Anna-Lena
  Segesten, K.
  Preserving dignity in caring for older adults: concept analysis2007In: Journal of Advanced NursingArticle in journal (Refereed)
 • 1152.
  Anderberg Tranberg, Jenny
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Granqvist, Linnéa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  "Det är en liten grej, men det gör jättemycket ...": En kvalitativ stuide angående chefers och anställdas upplevelser av det hälsofrämjande arbetet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1153. Andered Wangendahl, Liselott
  Kroppens funktion speglar hjärnans organisation - FMT-behandling vid Fragil-X och lätt begåvningshandikapp med autistiska drag2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1154. Andergard, Victoria
  Koncentrationssvårigheter2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Mitt arbete vill visa hur lärare gör för att underlätta inlärningssvårigheterna för elever med koncentrationssvårigheter. Jag ville få kunskap om vad koncentrationssvårigheter är, hur de visar sig och vad de beror på. I en skola för alla ska alla elever undervisas i samma klassrum. Mitt i detta hav av elever finns de som behöver mig som lärare extra mycket. Hur ska jag som lärare agera? Jag har använt mig av litteratur och Internet för att få fakta om själva problemet. Jag har också observerat en klassrumssituation, under tre dagar. Jag valde att observera i början på veckan, i mitten och i slutet på veckan. Jag har även gjort två intervjuer med de lärarna som arbetade i klassen. Som avslutning har jag diskuterat inlärningssituationen när det gäller barn med koncentrationssvårigheter och vilka åtgärder som kan finnas för att underlätta för dem. Min slutsats är att man som lärare måste planera skolsituationen utifrån elevernas förmåga. Inte förrän en elev med koncentrationssvårigheter har upplevt framgång är han/hon mogen att själv pröva det okända. Lärarens roll är att alltid se eleven och ge den självförtroende. Eleven måste våga misslyckas och se uppgiften som en utmaning och inte som ett hot. En utåtagerande elev med koncentrationssvårigheter kräver mera av läraren. Läraren måste tydligt visa för den eleven vad som är tillåtet och vilka regler som gäller. Hela tiden testas lärarens gränser. Den utåtagerande eleven måste tona ner sin negativa roll, medan en elev som visar på ett tillbakadragande beteende måste lyftas och stärkas. Som lärare måste du se den eleven och låta den eleven stå mera i centrum. Det viktigaste är att ha tålamod och analysera sitt beteende som lärare.

 • 1155. Anderlund, Anna
  Att bedöma geografikunskaper - en studie av kunskapssyn i skriftliga geografiprov i grundskolan2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1156.
  Anders, Ylén
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Införande SPS Arvika Smide AB: SPS och ISO/TS 169492014Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The report is a master thesis carried out in the final part of the Bachelor of Science education in Mechanical Engineering. The work is carried out by Anders Dedorsson Ylén, a student at the Faculty of Health, technology and natural science at the University of Karlstad.

  The work has been performed at Arvika Smide AB, whose mission was to introduce SPS at the pressgroup 5, and examine how well the company is working with ISO/TS 16949.

  The report contains a theoretical part about SPS and ISO standard ISO/TS 16949.

  It also describes how SPS can be used as a method for measuring machine condition and maintenance needs, and how the test's are carried out.

  It describes what has happened in the renovation of the forging press, and the results of measurements made after the renovation work was done.

  An appropriate method is presented to be able to see where the company is in its work with ISO/TS 16949 and suggestions for improved work with ISO/TS is suggested.

  The report shows that the SPS can be used as a guideline in condition-based maintenance of a forging press and how the company can improve its work with ISO/TS 16949.

 • 1157.
  Andersberg, Evelina
  et al.
  Karlstad University.
  Larsson, Johanna
  Karlstad University.
  Blir du slagen?: Hur personalen inom barn- och ungdomspsykiatrin beskriver att de arbetar för att upptäcka barn som utsätts för våld2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  That children are exposed to violence is nothing unusual in the society of today. Violence is a complicated topic to talk about with children because the child has to trust the person who asks, not feel repressed and also, to tell someone about what has happened means to override their loyalty to a person close to them. The aim of our study has been, through a triangulation, a combination of qualitative and quantitative method, to investigate how the child and adolescent psychiatry work in the contact with children to discover if there is violence in the family, and whether they have knowledge of the workplace guidelines in the subject. The survey was conducted through a questionnaire with 23 respondents reported by a descriptive analysis of the quantitative material and a content analysis of the qualitative. The result shows that professionals in child and adolescent psychiatry today ask children if they have suffered any kind of violence when the suspicion arises rather than routine. Workplace guidelines are familiar to most respondents, and they know how they should proceed if they find out that a child is exposed to violence. The professionals' experiences on the issue differ between different types of violence and it is difficult to approach the topic of sexual violence than it is to talk about physical violence. Despite the various answers to our questions around the topic to ask if there is violence in the family, there is a consistent theme: It's all about to question in such a way that no one feels cornered or offended. 

 • 1158.
  Andersen , Susanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Gauffin, Christine
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Ny Skuldsaneringslag: Ett snabbare och enklare förfarande?Hur borgenärsgynnande är lagen?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Sammanfattning

  Den första lagen om skuldsanering trädde i kraft 1994. Denna lag utvärderades vid

  ett flertal tillfällen där det framkom att processen var för krånglig och tog för lång

  tid. Utredningarnas mål var att få fram ett enklare och snabbare

  skuldsaneringsförfarande. Regeringen kom 2006 med ett lagförslag till den nya

  skuldsaneringslagen som sedan trädde i kraft den första januari 2007. Kraven är

  fortfarande desamma för de sökande men själva processen har förenklats. Den

  huvudsakliga skillnaden är att KFM är första instans, vilket innebär att gäldenären

  inte längre behöver göra något eget försök att lösa skulderna med borgenärerna.

  Ett år har nu gått efter den nya skuldsaneringslagen infördes och målet med den nya

  lagen var som sagt att göra skuldsaneringsprocessen enklare och snabbare. Det

  intresserade oss att se om det i verkligheten blivit någon förändring och framför allt

  förbättring. Syftet med vår uppsats är därmed att se om den nya skuldsaneringslagen

  uppnått sitt mål med en snabbare och enklare hantering. För att ta upp andra sidan av

  skuldsaneringsprocessen ville vi undersöka borgenärernas del i förfarandet, därför

  blir vårt andra syfte att undersöka borgenärernas syn på skuldsanering och om lagen

  är borgenärsgynnande.

  Vi har samlat in material om skuldsaneringsprocessen via djupintervjuer med KFM,

  Konsumentverket och kommunen samt tre stora borgenärer. Detta har vi gjort för att

  se om de svarar lika eller vad som skiljer de två områdena åt.

  I teoridelen har vi tagit upp den teori som är relevant för skuldsaneringsprocessen

  och som kan användas för att i analysen kopplas ihop med empirin. Där tar vi också

  upp tidigare forskning om borgenärers synpunkter om skuldsanering.

  Empirimaterialet, statistik och svaren från våra intervjuer, har tillsammans med

  teorin analyserats. Utifrån analysen har sedan slutsatser dragits av vårt material för

  att kunna besvara frågeställningarna.

 • 1159. Andersen, Anne
  “Två Världar” En presentation av vår nära kulturhistoria.1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1160. Andersen, Anne-Marie
  “Jag tror ju att man växt till sig lite” - orsaken till och verkan av beslutet att börja studera som vuxen2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om vuxenstuderande på gymnasienivå. Jag frågar dels efter vad som orsakade beslutet att börja studera igen efter en tid i arbete – på arbetsmarknaden eller i hemmet. Dels frågar jag efter om de upplever att de har förändrats i och med studierna. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats då jag frågar efter intervjupersonernas subjektiva åsikter. Jag redovisar mina resultat i två delar; ’Beslutet’ och ’Förändringen’. Bakom beslutet att börja studera låg en önskan om att förändra sin situation. Det kunde dels handla om att de inte längre var tillfreds med den arbetssituation de hade. Det kunde också handla om att de sökte personlig utveckling. När det gäller huruvida intervjupersonerna känner att de har förändrats, visar resultatet en skillnad mellan männens och kvinnornas upplevelser. Kvinnorna anser att de har fått en ny stärkt självkänsla, medan männen inte anser sig ha förändrats alls, genom studierna.

 • 1161. Andersen, Anne-Marie
  et al.
  Tömte, Tove
  Ömtåligt, hanteras varsamt - en beskrivning och utvärdering av ett alternativt skolprojekt1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1162. Andersen, Astrid
  Betydelsen av vattenkemin och vattenväxter för förekomsten av större vattensalamander, Triturus cristatus2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The crested newt (Triturus cristatus) is a threatened species in several countries. Studies on the distribution of this species and its exterior and physical characters are numerous. Few studies have dealt with water quality parameters in breeding ponds, the preferred aquatic vegetation for egg laying and preferred habitats in water and on land. The newts spend most of its life in terrestrial habitats, but during spring and summer they spend a period in small ponds to spawn. The species have special claims on their habitats. The aim of this study has been to investigate water quality parameters and to survey vegetation preferred for egg laying. The hypothesis has been that water quality is less variable in crested newt ponds than in ponds without newts. This study shows that there are differences in water chemistry between ponds with and without the species, that a PCA-analysis using all variables can be used to create a model in order to find ponds suitable for great crested newt, and that there are species of submerged plants that can indicate the presence of the species. Potential ponds for great crested newt are warm, with a mean temperature over 10*C during the activity season, have limits for nitrogen

 • 1163. Andersen Eliasson, Christoper
  et al.
  Elgenäs, Anders
  Outsourcing, en fråga om överlevnad?2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 1164.
  Andersen Eliasson, Christopher
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Birath, Kristin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Elgenäs, Anders
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Ungas attityd till privat pensionssparande: Attitudes to private pensions svaings among young people2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 1165.
  Andersen, Hedda Lund
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies.
  En del av Adele: En självobservationsstudie av en konstnärlig process kring instuderingen av en operaroll2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How can I – as a teacher student at a college of music – study an opera role? I have examined this question by observing the process of studying the opera role as Adele from The Bat by Johann Strauss. My theoretical perspective is partly based on Design for Learning combined with examining the artistic procedure itself. The results is systemazied under the headers Reasources and tools and The Process.  The result chapter shows the komplexitity in studying and learning an opera role. Laughter as a tool in opera was one of the most interseting results. This investigation could be seen as a preparation for a possible future career at the same time as the pedagogical aspects are examined.

   

 • 1166.
  Andersen, Hedda Lund
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies (from 2013).
  Vilken vacker klang hon har!: En intervjustudie kring begreppen klang, timbre och klangfärg hos sopraner2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about the soprano timbre, how university teachers defines the term and how the work with it in teaching. Previous research presented different answers about the meaning of the term timbre. It’s a qualitative study and based on the theoretical perspective design theory and social semiotic. The method used is stimulated recall interviews, which in the present case is both a video observation of a singing lesson and an interview occasion where the teachers are interviewed one by one. The interview is semi-structured and the teachers got to tell about their opinion about a beautiful sound, and the work with timbre. The video is used as a basis for the interview. The result is divided into the categories "The opinion of" and "the work with" timbre.The opinion of timbre is also divided into the headings: sound as innate, developable and communicative ability and also the term timbre being not useful. The work with the timbre is based on verbal, singable, physical and emotional representations. In the discussion, the aspect is further discussed if a beautiful sound can seem to be innate or developable, as well as the multimodality and its resources. The discussion also discusses aspects of the work with the sound as direct or indirect or as a physical phenomenon versus an abstract phenomenon. In addition, the beautiful timbre of the multimodality is discussed. 

 • 1167. Andersen, Helena
  Hälsoundervisning i den gymnasiala utbildningen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle bombarderas vi dagligen av ”hälsotips” som talar om för oss hur vi ska leva för att må bättre och få ett bättre liv. För många människor är det svårt och ibland nästintill omöjligt att sålla bland all information och avgöra vad som är viktigt och relevant för just dem som individer, och vad som är oviktigt vetande eller rena felaktigheter. Detta är en av anledningarna till att det är viktigt att i skolan ta upp ämnet hälsa och på så sätt bättre rusta eleverna för att möta det stora informationsflöde samhället idag bjuder på. Syftet med detta arbete var att undersöka vad elever i gymnasiet anser vara kul och motiverande hälsoundervisning samt vilken erfarenhet lärare har av hälsoundervisningen. Detta i samspel med vedertagen erfarenhet och forskning kring lärande ska resultera i en lektionsplanering för undervisning i ämnet hälsa. En enkätundersökning av elevernas syn på hälsa och hälsoundervisning i kombination med intervjuer av ett urval elever och två lärare gav grunden till resultatet. I undersökningen framkom att eleverna främst föredrar att arbeta på ett sätt som är koncentrerat till ett visst ämnesområde eller uppgift. Temadagar och studiebesök var uppskattade arbetssätt medan ämnesöverskridande inte var det. Att inte koncentrera arbetet upplevdes lätt rörigt samt var inte lika kul eller lärorikt. Eleverna fann det viktigt att hur lektionen/lektionerna än var upplagda så skulle det vara en kompetent person som höll i det och som var väl insatt i ämnet. Föreläsningar kunde vara bra om det fanns plats för frågor och diskussion men de kunde även bli ”dryga” i längden. Under intervjuer med två lärare i ämnet Biologi framkom att ett växlande och varierat arbetssätt rekommenderades för att öka elevernas förutsättningar till lärande, samt att det viktiga var att eleverna förstod tankarna bakom vad de lär sig så att det inte bara blir fakta utan mening. Hur man än som lärare väljer att lägga upp lektionen/lektionerna är det viktigt att komma ihåg att inget sätt är det ultimata sättet. Alla är vi olika och kräver olika saker i undervisningen för att förstå och lära oss och behålla kunskapen. Dessutom är det viktigt att lägga på minnet att allt blir tråkigt i längden om det inte varieras. Hälsoupplysning måste ses i ett långsiktigt perspektiv eftersom en förändring av invanda levnadsmönster är en väldigt långsam process. För att lyckas med hälsoupplysning krävs det att man som hälsoupplysare är medveten om vad som försvårar respektive underlättar en förändring av levnadsvanor. Idealet är att rätt person ger rätt råd på rätt sätt till rätt person vid rätt tillfälle. Viktigt är att inte fokusera på riskerna eller ge människor skuldkänslor. Hälsoupplysning ska vara positivt så att möjligheterna att förbättra hälsan betonas. Människor behöver uppleva nödvändiga förändringar som positiva och möjliga att uppnå. Målet är att det handlingsmönster som mottagaren väljer ska vara grundat på egna kunskaper och egen förståelse, och i slutändan även vara ett positivt val för personen i fråga.

 • 1168. Andersen, Ingrid
  et al.
  Bjørsrud, Kjell Åge
  Frilseth, Liv
  Organisasjonsbilder 2004 - selvportrett av 2 skoler2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1169.
  Andersen, Jim
  et al.
  University Skövde.
  Andersén, Annelie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Are high-performance work systems (HPWS) appreciated by everyone?: The role of management position and gender on the relationship between HPWS and affective commitment2019In: Employee relations, ISSN 0142-5455, E-ISSN 1758-7069, Vol. 41, no 5, p. 1046-1064Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose Although most studies on HPWS focus on various firm-level outcomes, there has been an increasing interest in how employees are affected by HPWS. However, most of these studies use social exchange theory and, based on an idea of reciprocal exchange, implicitly assume that all employees become more affectively committed to organizations using HPWS. Based on social identity theory, the authors argue that management position and gender likely influence how individuals respond to HPWS. Thus, the purpose of this paper is to examine how HPWS affects AC among managers, subordinates, men and women. Design/methodology/approach Hierarchical linear model analysis of 356 employees in 26 Swedish small- and medium-sized manufacturing companies. Findings In the sample examined, managers and women show increased affective commitment (AC) in organizations using HPWS. For men with non-managerial positions, the results indicate a reversed relationship, i.e. HPWS could actually reduce AC. Originality/value The findings indicate the need to consider individual differences when examining the effect of HPWS, and highlight the usefulness of relational-oriented theories when studying the employee outcomes of HRM-systems.

 • 1170. Andersen, Kim
  et al.
  Carlsson, Lisa
  Ericsson, Johanna
  Konsekvenser av Lagen om särskild sjukfrånvaroavgift och dess påverkan på olika företagsstorlekar2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sjukfrånvaron är ett stort problem i det svenska samhället. De långa sjukskrivningarna utgör en risk med utslagning av individer samt stora kostnader för staten. 1 januari, 2005 trädde en ny lag om särskild sjukförsäkringsavgift i kraft, avsikten med lagen är införa ett medfinansieringssystem där företagen kan få ned de långa sjukskrivningarna. Syftet med uppsatsen är att undersöka lagens påverkan på företag samt se vilken företagsstorlek av små, medelstora eller stora företag som kommer att drabbas mest ekonomiskt av den nya lagen. I undersökningen ingår även friskvårdssatsningar företagen har gjort för att se om något företag har satsat mer på sin personalhälsa och minskat sjukskrivningsantalet. För att genomföra studien har vi intervjuat tre olika stora företag, ett litet, ett medelstort och ett stort. Intervjuerna bestod av frågor om lagen om särskild sjukförsäkringsavgift, sjukfrånvaron i företaget, friskvården i företaget och deras rehabiliteringsprogram. Insamling av siffror gjordes i samband med intervjuerna med företagen för att beräkna de ekonomiska förändringarna efter att den nya lagen har trätt ikraft. Undersökningen visar att små företag med få anställda kan tjäna mest på lång sikt, men ökar deras sjukskrivningsantal blir de hårt drabbade ekonomiskt. I dagsläget tjänar det stora företaget mest av den nya lagen per anställd. Vårt stora företag har relativt lågt antal långtidssjukskrivna och har fler anställda att slå ut den totala sjukkostnaden på. Sammanfattningsvis har det varit svårt att få fram ett samband mellan friskvårds-satsningarna i företagen och sjukfrånvarokostnader. Tiden får avläsa om den nya lagen ger den förväntade effekt regeringen hade som avsikt med. Det kan i dagsläget avläsas att företag med låg långtidssjukfrånvaro kommer att tjäna på den nya lagen om särskild sjukförsäkringsavgift.

 • 1171. Andersen, Kim
  et al.
  Landholm, David
  Stensson, Ylva
  Innan resan - undersökning av stationsmiljön2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 1172. Andersen, Malin
  et al.
  Persson, Jenny
  Skolkuratorers arbete med mobbning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1173. Andersen, Odd Rune
  et al.
  Ringstad, Anne Christine
  Rustad, Line Marian
  I offentlighetens lys - om lederes bruk av media2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1174. Andersen, Per
  et al.
  Eriksson, Malin
  Arvet efter Marshall McLuhan - Internets betydelse i dagens samhälle2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats applicerar tre av Marshall McLuhans teser på dagens samhälle. Vi undersöker huruvida Internet givit upphov till vad McLuhan kallade för den globala byn. Vi utreder om Internet påverkar samhällen, kulturer och människor. Vi undersöker även huruvida tekniken kan ses som en förlängning av människokroppen. McLuhan såg tekniken som ett medel för att förena människor i det han kallade en global bygemenskap. Vi anser att den globala byn inte existerar, åtminstone inte ännu. En förutsättning för att den ska existera är att alla jordens människor har tillgång till tekniken i samma utsträckning, vilket idag inte är fallet. McLuhan var mer intresserad av mediets form än dess innehåll, han menade att formen påverkade människan mest. Vi tycker att Internet är en medieform som påverkar samhällen, kulturer och människor i stor utsträckning. Både genom sin form och sitt innehåll, men att detta sker i växelverkan med varandra. McLuhan såg tekniken som en möjlighet för människan att bygga ut och förstärka sig själv. Vi ser Internet som det första mediet som har möjlighet att förlänga människans mentala styrka. Slutligen tycker vi att Internet har skapat en samhällsomordning vilken är så stor att den närmast går att jämföra med vad elektriciteten betydde för industrisamhället när den utvecklades. I framtiden kommer debatten om Internet att centreras kring dem som har tillgång till det, samt dem som inte har det.

 • 1175.
  Andersen, R. D.
  et al.
  Telemark Hospital, Skien, Norway.
  Nakstad, B.
  Akershus University Hospital, Lørenskog, Norwa.
  Jylli, L.
  Karolinska Institute, Stockholm.
  Campbell-Yeo, M.
  Dalhousie University, Halifax, Canada.
  Anderzen-Carlsson, Agneta
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013). Örebro universitet.
  The Complexities of Nurses’ Pain Assessment in Hospitalized Preverbal Children2019In: Pain Management Nursing, ISSN 1524-9042, E-ISSN 1532-8635, Vol. 20, no 4, p. 337-344Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Preverbal children are at increased risk for underassessment of pain. Pain is a social transaction involving the child in pain and the nurse assessor. However, our understanding of the nurse's part in this transaction is limited. Aims: The aim of this study was to explore nurses’ assessment of pain in hospitalized preverbal children based on self-selected clinical examples. Design: Qualitative, descriptive design. Settings: Five different hospital units in Canada and Norway. All units had an observational pain scale for preverbal children available for use. Participants/Subjects: Nurses (N = 22) with ≥1 year experience caring for preverbal children. Methods: Individual, semistructured interviews. Data were analyzed using inductive thematic analysis. Results: Nurses' assessment of pain in hospitalized preverbal children emerged as a nonlinear complex process incorporating different actions and reflections in response to the child's situation and expression of distress. Information from parents was routinely included in the assessment, although further parental involvement varied considerably. Although each assessment was personalized to the individual child, the nurse used previous experiences to interpret observations of and information from the child and the parents. Few nurses described using structured pain scales, but when used, these scales were included as only one aspect of their overall assessment. Conclusions: Nurses preferred pain assessment based on clinical judgment and tailored to the individual child. Implementation strategies that aim to integrate structured pain scales with clinical judgment to assess pain may be more likely to succed. Further examination of this approach is warranted.

 • 1176.
  Andersen Ramse, Tomas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Fishing for herring: Smaller is better?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1177. Andersen, Susanne
  et al.
  Gauffin, Christine
  Ny skuldsaneringslag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1178.
  Andersen, Susanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Gauffin, Christine
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Stadigvarande vistelse och tillfälligt avbrott ur ett elitidrottsperspektiv2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idrottsrörelsen och då främst lagidrotten har genomgått en ökad internationalisering, allt fler spelare flyttar över landsgränserna korta perioder för att spela i olika lag och därigenom höja kvaliteten där. Den fria rörligheten genom EG-rätten har medfört en internationaliserad marknad för elitidrottare vilket har lett till att de nationella skattereglerna blivit allt viktigare för att klara av den internationella konkurrensen. I Sveriges skattelagstiftning är begreppen obegränsat och begränsat skattskyldig för fysiska personer i IL av stor betydelse, dessa regler bestämmer vilka inkomster som är skattepliktiga i Sverige. För utländska elitidrottare som kommer till Sverige för att utöva sin idrott gäller främst reglerna om begränsad skattskyldighet enligt A-SINK förutsatt att de är här tillfälligt och inte stadigvarande. Inom idrottsrörelsen är ofta problemet om idrottsutövaren ska anses stadigvarande i Sverige eller inte enligt reglerna i IL. Om den skattskyldige gör ett tillfälligt avbrott från en stadigvarande vistelse här bryter inte avbrottet vistelsen utan räknas in i den sammanhängande perioden. Ett avbrott där vistelsen överstiger sex månader kan dock inte anses vara tillfälligt utan då avbryts alltid stadigvarande vistelse. Ett problem med denna definition är då den skattskyldige vistats i Sverige under en period och har gjort avbrott för vistelse i utlandet, det svåra är då att avgöra vilka avbrott som kan anses som tillfälliga eller inte. Syftet med vår uppsats är att utifrån valda rättsfall och doktriner undersöka gällande rätt beträffande stadigvarande vistelse, med beaktande av begreppet tillfälligt avbrott och då ur ett elitidrottsperspektiv. Dessutom kommer vi att beröra den troliga förändringen av A-SINK och dess konsekvenser då denna diskussion är så aktuell just nu. För att fastställa gällande rätt vad gäller begreppet stadigvarande vistelse för elitidrottare kommer vi att utgå från en rättsdogmatisk metod genom att studera lag, förarbeten, domstolsavgöranden och annat material som bland annat Skatteverkets ställningstaganden. Vi kommer även att utgå från en rättsdogmatisk metod angående den troliga förändringen av A-SINK då vi ska studera förarbeten till denna och genom den försöka se dess konsekvenser. Utifrån de rättsfall vi läst anser vi att begreppet tillfälligt avbrott fortfarande är otydligt men med hjälp av fler vägledande rättsfall skulle nog dessa tolkningsproblem kunna redas ut. Lagstiftningen rörande detta område är mycket vag, men vi menar att Skatteverkets ställningstagande är relativt tydliga. Dessa riktlinjer är dock inte bindande, således eftersöker vi en mer tydlig lagstiftning som skulle underlätta för rättstillämparen och därmed öka förutsebarheten och rättssäkerheten. Med stöd av Skatteverkets ställningstaganden har vi framställt ett förslag till förändring i lagstiftningen gällande definitionen av tillfälligt avbrott. Vad gäller förändringen av A-SINK anser vi i likhet med Riksidrottsförbundet att detta kommer att få stora negativa konsekvenser för den svenska idrotten.

 • 1179. Andersen, Ulrika
  Den europeiska gemenskapen? - en studie om övergångsregler, social turism och det nationella "arvet"2004Student paper second termStudent thesis
 • 1180. Andersen, Ulrika
  et al.
  Lodmyr, Johan
  Ganges - where polluted water intersects with sacred space2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Varanasi is located in the state of Uttar Pradesh which lies in the middle of Ganges valley 700 km west from Calcutta and 800km east from Delhi. It has a population of approximately 1.5 million inhabitants and is located on the west bank of Ganges. Pilgrims comes to Varanasi from all over the world to take a dip in the holy river Ganges. The religious activities along the riverbank creates a remarkable atmosphere but walking along the riverbank as a westerner one will soon notice that the river suffer from a vast pollution. In this study the focus is held on the pollution of Ganges from a religious and ecological perspective. The purpose is to investigate what the causes of pollution are and how the ecological perspective intersects with the religious believes in the work to clean Ganges. The work also investigates what the main sources of pollution are. The research question that ha been of importance in this study are: How does the scientific view intersect with the religious view in the local and governmental work to clean Ganges? In what way does human activity effects the water quality in Ganges? To answer the research questions both primary and secondary data was used. The primary data consists of sixteen interviews of the local residents in the Assi area in Varanasi, an observation and an interview with V.B Mishra who is a professor in Hydraulic engineering. The secondary data is a study of relevant theories taken from literature. The conclusions from this study are that the main source of the pollution is the untreated sewage water that is discharged into the river. Human activities does lead to an increasing pollution of the river by washing clothes, throwing garbage, flowers and corpses in the river. From the interviews one can tell that there is an awareness of the pollution problems among the residents in Assi Ghat. The mistrust of politicians among the residents in the Assi area limits their social power to reach out to the people. The priest does have this social power to change peoples direct use of the water but do not engage in the debate of how to clean Ganges from environmental pollution. There is no intersection of the two domains in the work to clean Ganges. While politicians and religious leader cannot come together the pollution of river continues.

 • 1181.
  Anderson, Bodil
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Ayahuasca- "själens dryck": En intervjustudie utifrån svenska deltagares perspektiv om valet att använda sig av Ayahuasca  samt hur erfarenheten påverkat dem.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1182.
  Anderson, Collin
  et al.
  University of Pennsylvania, USA.
  Winter, Philipp
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  -, Roya
  Global Network Interference Detection over the RIPE Atlas Network2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Existing censorship measurement platforms frequentlysuffer from poor adoption, insufficient geographic coverage, and scalability problems. In order to outline ananalytical framework and data collection needs for futureubiquitous measurements initiatives, we build on top ofthe existent and widely-deployed RIPE Atlas platform.In particular, we propose methods for monitoring thereachability of vital services through an algorithm thatbalances timeliness, diversity, and cost. We then use Atlas to investigate blocking events in Turkey and Russia.Our measurements identify under-examined forms of interference and provide evidence of cooperation betweena well-known blogging platform and government authorities for purposes of blocking hosted content.

 • 1183.
  Anderson, Fredrik
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Chemical Engineering.
  Rheological changes at the air-liquid interface and examining different kind of magnetic needles2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main objective in this work was to learn how the instrument, the Interfacial Shear

  Rheometer (ISR400), worked and to investigate how the rheological properties, storage

  modulus (elasticity), G' and loss modulus (viscous), G'', changes when the surface

  pressure at the air-liquid interphase changes. The second objective were to examine the

  different kind of magnetic needles used in the experiments and to conclude which type of

  needle is best for its specific field of analysis.

  It was concluded that the relative heavy needle with mass 70.6 mg and length 50 mm

  was best for systems where the viscous and elastic components are significantly large,

  where the inertia of the needle is not dominant. It also worked of using the heavier needle

  for a system of phospholipids.

  For the hydroxystearic acid (HSA) experiment that were tested on NaCl sub-phase there

  was a clear improvement after switching from the heavy needle (mass 41.5 mg; length 51

  mm) to the relative lighter needle (mass 6.94 mg; length 34.7 mm). The values for the

  dynamic modulus therefore had a better agreement with reference literature.

  A spread layer of class II hydrophobins (HFBII) could be compressed to a surface

  pressure of 46 mNm-1. The G' and G'' values from the frequency sweep were discarded

  because the monolayer turned into a very viscous-like liquid, and the oscillating needle,

  after compression, was kind of stuck in the sub-phase and moved very staggering during

  a frequency sweep.

  The needle comparison experiment with silica particles 10 wt% Bindzil CC30 (BCC30),

  at pH 3.5 was done to see if there was any difference in the sensitivity for the needles at

  the interface which consisted of a pure 10 mM NaCl solution or a 10 mM NaCl solution

  with BCC30 added to it. The differences were negligible in terms of surface tension but

  there was a clear difference between the heavy needle and the light needle, when

  oscillating at higher frequencies (>≈6 rad/s).

  With this study, the understanding of ISR400 has increased largely. Several issues have

  been addressed and the results provide a good basis for further studies within the many

  areas the instrument can be used for. Despite the project's time limit, and the fact that the

  instrument was new and untested where the project was carried out, focus areas were

  prioritized so good results could be achieved within reasonable goals.

 • 1184. Anderson, Johanna
  Elevers muntliga redovisningar2008Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 1185. Anderson, John
  En studie av lokalradiolagens motiv och effekter2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1186. Anderson, John
  et al.
  Gustavsson, Andreas
  Kunskapskluster inom Uddeholm Tooling AB - en studie om hur berättelser, samarbete och socialkonstruktion bidrar till kompetensskapande2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Kompetens har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor för dagens organisationer. Därför har allt fler organisationer börjat arbeta mer aktivt med kompetensfrågor och Uddeholm Tooling AB är inget undantag. Kompetens kan beskrivas utifrån ett antal olika teorier. Vi har i uppsatsen valt att använda oss av ett kunskapskluster för att beskriva kompetensskapandet inom Uddeholm Tooling AB. Kunskapsklustret består av tre kognitiva processer och de utgörs av berättelser, samarbete och den sociala konstruktionen. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur berättandet, den sociala konstruktionen och samarbetet bidrar till kompetensskapandet inom en avdelning på Uddeholm Tooling AB. Utifrån syftet har en forskningsfråga preciserats enligt följande. När och hur sker kompetensskapandet och hur bidrar berättandet, den sociala konstruktionen och samarbetet? Vi har i uppsatsen använt oss av en kvalitativ metod och vi har genomfört fokuserade, semistrukturerade intervjuer med medarbetare på Uddeholm Tooling AB. Utifrån det empiriska materialet som erhölls vid intervjuerna gjorde vi tolkningar med utgångspunkt i vårt teoretiska tolkningsverktyg. Vi kom i uppsatsen fram till att kompetensskapandet sker inom fyra huvudfält. Kompetens genom praktik, lärlingskapet, skiftlagen och de extraordinära händelserna var fält inom vilka kompetensskapandet sker. Berättandet, den sociala konstruktionen och samarbetet bidrar till kompetensskapandet inom det fyra fälten. De tre processerna berättande, samarbete och social konstruktion finns där hela tiden på avdelningen och det framträder extra tydligt i lärlingsskapet, det praktiska arbetet, i samband med de extraordinära händelserna och vid överlämningarna mellan skiftlagen.

 • 1187. Anderson, Katarina
  La Tapasserie de Bayeux2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1188.
  Anderson, Kevin
  Karlstad University. Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  The Cultural Processes of Parliament: A comparative case study of traditional governance structures and the institution of parliament2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 1189. Anderson, L. G.
  et al.
  Björk, G.
  Holby, Ola
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Energy, Environmental and Building Technology.
  Kattner, G.
  Koltermann, P. K.
  Jones, E. P.
  Lindegren, R.
  Rudels, B.
  Swift, J.
  Water masses and circulation in the Eurasien Basin: Results from the Oden 91 expedition1994In: Journal of Geophysical Research, Vol 99, No. C2: 3273-3283Article in journal (Refereed)
 • 1190.
  Anderson, Leif G.
  et al.
  Univ Gothenburg, Dept Marine Sci, POB 461, S-40530 Gothenburg, Sweden..
  Björk, Göran
  Univ Gothenburg, Dept Marine Sci, POB 461, S-40530 Gothenburg, Sweden..
  Holby, Ola
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Energy, Environmental and Building Technology.
  Jutterstrom, Sara
  IVL Swedish Environm Res Inst, Box 530 21, S-40014 Gothenburg, Sweden..
  Morth, Carl Magnus
  Stockholm Univ, Dept Geol Sci, S-10691 Stockholm, Sweden..
  O'Regan, Matt
  Stockholm Univ, Dept Geol Sci, S-10691 Stockholm, Sweden..
  Pearce, Christof
  Stockholm Univ, Dept Geol Sci, S-10691 Stockholm, Sweden.;Aarhus Univ, Dept Geosci, Aarhus, Denmark..
  Semiletov, Igor
  Univ Alaska Fairbanks, Int Arctic Res Ctr, Fairbanks, AK 99775 USA.;Russian Acad Sci, Far Eastern Branch, Pacific Oceanol Inst, Vladivostok 690041, Russia.;Natl Res Tomsk Polytech Univ, Tomsk, Russia..
  Stranne, Christian
  Ctr Coastal & Ocean Mapping, Joint Hydrog Ctr, Durham, NH 03824 USA..
  Stoven, Tim
  GEOMAR, Helmholtz Ctr Ocean Res Kiel, Kiel, Germany..
  Tanhua, Toste
  GEOMAR, Helmholtz Ctr Ocean Res Kiel, Kiel, Germany..
  Ulfsbo, Adam
  Univ Gothenburg, Dept Marine Sci, POB 461, S-40530 Gothenburg, Sweden.;Duke Univ, Nicholas Sch Environm, Div Earth & Ocean Sci, Durham, NC 27704 USA..
  Jakobsson, Martin
  Stockholm Univ, Dept Geol Sci, S-10691 Stockholm, Sweden..
  Shelf-Basin interaction along the East Siberian Sea2017In: Ocean Science, ISSN 1812-0784, E-ISSN 1812-0792, Vol. 13, no 2, p. 349-363Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Extensive biogeochemical transformation of organic matter takes place in the shallow continental shelf seas of Siberia. This, in combination with brine production from sea-ice formation, results in cold bottom waters with relatively high salinity and nutrient concentrations, as well as low oxygen and pH levels. Data from the SWERUS-C3 expedition with icebreaker Oden, from July to September 2014, show the distribution of such nutrient-rich, cold bottom waters along the continental margin from about 140 to 180 degrees E. The water with maximum nutrient concentration, classically named the upper halocline, is absent over the Lomonosov Ridge at 140 degrees E, while it appears in the Makarov Basin at 150 degrees E and intensifies further eastwards. At the intercept between the Mendeleev Ridge and the East Siberian continental shelf slope, the nutrient maximum is still intense, but distributed across a larger depth interval. The nutrient-rich water is found here at salinities of up to similar to 34.5, i.e. in the water classically named lower halocline. East of 170 degrees E transient tracers show significantly less ventilated waters below about 150 m water depth. This likely results from a local isolation of waters over the Chukchi Abyssal Plain as the boundary current from the west is steered away from this area by the bathymetry of the Mendeleev Ridge. The water with salinities of similar to 34.5 has high nutrients and low oxygen concentrations as well as low pH, typically indicating decay of organic matter. A deficit in nitrate relative to phosphate suggests that this process partly occurs under hypoxia. We conclude that the high nutrient water with salinity similar to 34.5 are formed on the shelf slope in the Mendeleev Ridge region from interior basin water that is trapped for enough time to attain its signature through interaction with the sediment.

 • 1191. Anderson, Leif G.
  et al.
  Holby, Ola
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Energy, Environmental and Building Technology.
  Ohlson, Mats
  Lindegren, Roger
  The transport of anthropogenic carbon dioxid into the Weddell sea1991In: Journal of Geophysical Research, Vol 96, No. C9: 16,679-16,687Article in journal (Refereed)
 • 1192.
  Andersson, Agneta
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Invandrarkvinnor i Borlänge och Gemensamma Krafters betydelse för kvinnorna2007Independent thesis Basic level (professional degree), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  To end up as an immigrant in an unknown country and to try to participate in the majority society means both psychological and physical difficulties where their whole life is changing. Gemensamma Krafter is a prevention changing work in a housing area in Borlänge. It works among other things as a meeting place for people from different cultures. The aim with this study was to describe and to get increased understanding for the lives of a number of immigrant women who lives in Borlänge/Sweden and which importance “Gemensamma Krafter” has had for them. Eight women from Syria, Iraq, Turkey and Somalia were interviewed and the material was analyzed on the basis of categorisations of expressed meanings. The results show on a complex picture of these women’s lives in Borlänge. Their experience that Sweden is a safe country with a personal freedom without wars and with social rights as equal as other citizens is obvious but their experience of exclusion, discrimination and everyday racism is always present. The community with compatriots becomes important when one does not become accepted and participating in the majority society. It is in this community where the immigrant women strengthens their own identities and mobilizes the force to a future's faith on work, education and participation in the society. Gemensamma Krafter is described by the women as an oasis, a meeting place where they can be confirmed and accepted for the persons they are. Here they meet Swedish women and get an insight in their world. The study gives an increased knowledge and understanding for the lives of the immigrant women and the importance of natural meeting places in the local society.

 • 1193. Andersson, Agneta
  et al.
  Englund, Helena
  Johansson, Emma
  Anhörigvårdare - värda att vårda?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sveriges befolkning blir allt äldre och anhöriga som vårdar sina äldre och långvarigt sjuka närstående spelar en allt viktigare roll. Sociala lagar och politiska beslut formar hur kommuner använder sina pengar och hur vården utvecklas, vilket även påverkar de anhöriga och deras livssituation. Karlstad kommun har som mål att äldre och långtidssjuka ska få bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Denna målsättning har framför allt en humanitär grund, då de flesta äldre vill bo kvar hemma. Det är dessutom billigare för kommunen än om de måste vårdas på särskilt boende. Då det ofta kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande att vårda sin anförvant i hemmet erbjuder Karlstad kommun olika former av stödåtgärder för att de anhörigas livssituation ska bli så bra som möjligt. Denna uppsats behandlar problematiken kring olika former av stöd till de anhöriga som vårdar sina nära och kära i hemmet och syftar till att se på vilka eventuella ekonomiska fördelar Karlstad kommun kan få genom att ge sina anhörigvårdare ökade resurser. Vi har med en kvalitativ metod bearbetat primär och sekundär data för att få en inblick i anhörigvården och lära känna de anhörigas uppfattning om och behov av stödinsatser. Sekundärdatan har till stor del utgjorts av rapporter som skrivits utifrån intervjuer och enkätundersökningar som gjorts i samband med projektet Anhörig 300 och baseras sålunda på omfattande undersökningar. Primärdatan utgörs av intervjuer med dels anhörigvårdare och dels myndighetspersoner som har omfattande erfarenhet av anhörigvård. Den kvalitativa metod som använts har gett oss möjlighet att gå på djupet och se anhörigvårdarnas olika situationer. Vi menar att anhörigvårdarna kan ses ur olika perspektiv, var för sig eller samtidigt, som kund eller medarbetare, och att synsättet kan vara avgörande för hur kommunen väljer att hantera dem. Att till exempel utgå från ett medarbetarperspektiv och se till anhörigvårdarnas hälsa på samma sätt som till anställd personals kan vara ett sätt att få dem att må bra. Om istället ett kundperspektiv används är det viktigt att lyssna till kunden och anpassa utbudet efter de behov som finns. Kommunens sätt att behandla de anhöriga i sin redovisning anser vi kan få olika konsekvenser på lång och kort sikt. Vi har sett att Karlstad kommun har ett ganska brett utbud av anhörigstöd men menar att det troligtvis går att anpassa ännu mer efter anhörigas behov och önskemål. Vi tycker också att den vinst som kan erhållas genom att utvidga anhörigstödet hellre bör ses i ett längre perspektiv än i ett kortsiktigt, då det är osäkert om det ens blir någon vinst på kort sikt. Befolkningsprognoser visar att andelen äldre kommer att öka i Karlstad kommun och kan därmed påvisa betydelsen av att försöka ha ett långsiktigt perspektiv och skapa kapacitet att möta framtidens krav inom äldreomsorgen.

 • 1194. Andersson, Aino
  Kunskap genom undervisning - hur når elever kunskap?2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur lär vi oss saker? Vad är kunskap och hur når vi kunskap, är några frågeställningar som jag genom åren har funderat på. Inför min kommande yrkesroll är det av största vikt att jag är medveten om och aktivt arbetar för att mina elever får maximal möjlighet att ta till sig kunskap. I detta arbete har jag sammanställt en liten del av den litteratur och forskning som finns om kunskap och kunskapande. Utgångspunkten är hämtad från Bildning och kunskap, särtryck ur läroplanskommitténs betänkande: Skola för Bildning (SOU 1992:94), samt Matti Bergströms forskning om hur hjärnan fungerar vad beträffar inlärning. En annan viktig utgångspunkt är Olga Dysthes bok Det flerstämmiga klassrummet, där Dysthe visar att elevernas egna röster är viktiga för deras förståelse för och utveckling av den egna kunskapen. Jag har även använt mig av Skolverkets rapport över deras nationella kvalitetsgranskning av undervisning. De har påträffat tre olika miljöer i skolor som de kallar A-, B- och C-miljöer. A-miljön är närmast lik Dysthes flerstämmiga klassrum, men är också den miljö som minst förekommer ute på skolorna. För att undersöka hur undervisningen ser ut i praktiken har jag använt mig av en modell över hur undervisning kan vara. Modellen bygger på två axlar där polerna är konstruktion respektive konsumtion av kunskap, samt ämnets logiska struktur respektive elevers frågor. Därefter har jag gjort fallstudier och jämfört undervisningen på en kommunal gymnasieskola och en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun, för att se om undervisningen på skolorna är vad forskare menar en undervisning som befrämjar kunskapande. I studien ingår även en enkätundersökning i en klass på vardera skola. Enkätundersökningen omfattar totalt 40 respondenter.

 • 1195. Andersson, Aino
  Litteraturläsning och skrivande - en studie av pojkars läsning i en fordonsteknisk gymnasiekultur2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1196.
  Andersson, Albin
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science.
  Ett tjänstedesignprojekt för bättre handhygien i vården: "Att göra en Albin"2012Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project has been a first attempt by the student to use service design in a real project. The problem was that in the health care today exists big problems due to bacteria and viruses such as winter vomiting disease strikes entire wards and forces the hospitals to close them which in turn causes huge financial loses. Winter vomiting disease is highly contagious and all it takes is someone to forget to wash his or her hands properly for the virus to spread to the entire ward.

  In this project service design methodology has been used to find out why contagious infections exist on the orthopedic clinic at Central hospital in Karlstad and also what can be done to improve hand hygiene and reduce the risk for further spread of contagious infections at the orthopedic clinic.

  Observations were made at the clinic from the view of patients, nurses and doctors. Service design methods such as customer journeys and desktop walkthroughs were used to visualize patients’ journeys and create solutions together with doctors and nurses to create the possibilities for better hand hygiene.

  The result was a concept that increases the visibility of the hand rub stations and a proposition on how these stations shall be positioned at the clinic.

  The name “To do an Albin” was coined due to the field studies that were done at an orthopedic clinic by one of the projects contacts at Värmland County Council.

  Research was also made into how service design has been part of health care development both nationally and internationally, and how service design can contribute to better health care.

  Employer has been Tomas Edman at Innovationsslussen Vivan.

  The work was made in the course Degree Project for Degree of Bachelor of Science In Innovation and Design Engineering (MSGC12) at the University of Karlstad. Monica Jacobsson has supervised the project and Fredrik Thuvander has been examiner. 

 • 1197. Andersson, Albin
  et al.
  Fejzi, Shkölqim
  A knowledge-based perspective on VR applications in the New Product Development process.: An exploratory case study2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In order to sustain and compete in the globalized market, firms are in the continuous development of their new product development (NPD) process. Multiple researchers have studied how to achieve a well-functioning process, by developing theories and capturing its characteristics with models. As a result of the technological revolution, firms and researchers have acknowledged the potential benefits of technologies, and adopted them into NPD processes. Virtual reality, as one of the emerging technologies, has been highlighted by its benefits based on its immersive characteristics. Present studies argue for virtual reality of being an aiding tool in terms of cost and time reduction during the development process. By acknowledging its already defined benefits in previous literature, this thesis adopts a knowledge perspective and pursues benefits of VR as a tool for communicating knowledge. Thus, exploring how it could be used within the NPD process, with the purpose of aiding the communication. During the thesis an exploratory case study was performed by making observations and conducting 11 interviews with actors involved in the NPD process of the focal company. The findings highlighted that with the preexisting tools (CAD-systems & physical prototypes), the communication during concept/product development and alignment meetings was often ambiguous. Moreover, we identified knowledge asymmetry between actors in the NPD process as the main communication barrier, contributing to increased ambiguity. Lastly, the results motivated the use of virtual reality, as an aiding tool for improving knowledge transfer and reducing knowledge asymmetry by easing communication of in-depth factual and procedural knowledge between departments, domains, through visualizations of concepts and products throughout the NPD process. Thus, reducing ambiguity. The thesis, therefore, concludes that virtual reality can be used as a visualizing communication tool within the front-end phase and throughout the formal NPD.

 • 1198.
  Andersson, Albin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Ringström, Joakim
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Kunskapsöverföring genom slutdokument: och möjligheterna till att ta del av och sprida lärdomar - En fallstudie på Karlstads universitet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's fast-changing organizations often strive to stay competitive in the labor market, which tends to place increasing demands on the efficient dissemination of knowledge. In many cases, an organization chooses to use the project format to complete the tasks. A projects temporary nature means additional handling experience and lessons learned, especially when there is a risk that the experience is wasted when a project is finished. For this reason, there are many methods and theories that explain how the organization should capture the lessons learned and disseminate them between projects. One method consists of routine and structured creation of final reports, which includes the experience to be captured, stored and archived.

  The purpose of the study is to identify trends regarding the handling of the final document and the options available to spread and share experiences and lessons learned at Karlstad University.

  Two research questions were formulated to answer the purpose of the study:

  • How does the handling of the final document work at Karlstad University?
  • How does project managers perceive the opportunities to distribute and share lessons learned between projects at Karlstad University?

  A qualitative approach has been applied where we performed five interviews with project managers at Karlstad University. The empirical data were then analyzed on the basis of our theoretical framework of matters, including various coordination mechanisms, the final report and in particular the transfer of knowledge and the problems that may arise regarding this phenomenon.

  The results indicate that the informal channels perceived strong within the organization, where close contact had a significant role in knowledge transfer. The final document is made from a formal template, which is a relatively new procedure for the organization. This development has been seen as very positive because it contributes to a wealth of experience in the organization. However, we have been able to see trends that there are difficulties in accessing the final reports through the organization systems, partly because project management has tended to be a “IT-matter”. We have also been able to see a demand for a more structured system that is placed centrally in the organization. Finally, we have been able to discern some tendency’s that indicate that a project office would serve as a potential tool to the structure and certain problems that the respondents are experiencing.

 • 1199.
  Andersson, Alexandra
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Höög Dannberg, Tina
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Samverkan mellan förskolan och skolan: En studie om lågstadielärares uppfattningar om samverkan och förskollärarprofessionen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to increase the knowledge of primary school teacher´s perceptions of collaboration between preschool and school and the profession of preschool teacher. in order to achieve our purpose, we have contucted qualitative semi-structured group interviews. The primary school teacher´s answers were recorded, transcribed, categorized and compiled. A socio-cultural approach were used in order to notice  the teacher´s negotations, meaning making and understanding of how they constructed knowledge interacting with each other.

  The result of the study shows various perceptions. For example, that safety and security in transitions is important for both children, guardians and theacher´s for various reasons. The result show, what promotes and what hinders collaboration between preschool and school. The primary school sees it as desirable that the preschool works whit social competences in front of teaching, which means that an ideal preschool teacher is safe, creative and creates a plesureble learning.

  The most important conclusion og the study is that the preschool and the school are defined as two different cultural spaces whit separate views, approaches, traditions and working methods. Insufficient transparency in each other´s proffesions, forms the basis for collusions collapses. Knowledge about this contributes to the preschool teachers given prerequisite that enable them to meet primary school teachers on a common platform.

 • 1200.
  Andersson, Alice
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Musan, Emilia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Matturism i Värmland2018Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
21222324252627 1151 - 1200 of 48123
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf